Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 iunie 2009  privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 14 iunie 2009 privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 1 septembrie 2009
REGULAMENT din 14 iunie 2009
privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 1 septembrie 2009


ART. 1
(1) Taxele şi tarifele aplicabile în activitãţile nucleare, activitãţi prevãzute în <>Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, sunt stabilite în funcţie de complexitatea instalaţiilor, tehnicilor şi a riscurilor asociate activitãţilor nucleare cãrora li se aplicã regimul de control şi autorizare prevãzut de lege.
(2) Tarifele cuprind costurile de evaluare, expertizare tehnicã, examinare, control iniţial şi periodic pe toatã durata de valabilitate a autorizaţiei, cheltuielile materiale şi de personal necesare elaborãrii reglementãrilor specifice, redactãrii rãspunsurilor şi a autorizaţiilor, permiselor sau a documentelor de aprobare ori respingere şi de dezvoltare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare.
ART. 2
(1) Taxele şi tarifele aplicabile în activitãţile nucleare se suportã, conform legii, de cãtre titularii de autorizaţii sau de cãtre solicitanţii de autorizaţii şi avize în domeniul nuclear, persoane legal constituite.
(2) Solicitanţii de autorizaţii şi avize plãtesc taxele şi tarifele cuprinse în prezentul regulament înainte de expertizarea tehnicã, examinarea în vederea autorizãrii sau avizãrii.
ART. 3
(1) Tarifele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii în domeniul nuclear se achitã de cãtre solicitanţii persoane legal constituite sau persoane fizice române, prin virament bancar (cu ordin de platã sau mandat poştal) în contul RO51TREZ7005025XXX000283 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti (ATCPMB), beneficiar Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN), cod fiscal 10792013.
(2) Taxele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii în domeniul nuclear se achitã de cãtre solicitanţi, prin virament bancar (cu ordin de platã sau mandat poştal) sau în numerar, cu foaie de vãrsãmânt-chitanţã, în contul bugetului de stat 20.16.01.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", la unitãţile Trezoreriei Statului în a cãror razã solicitanţii sunt înregistraţi fiscal sau îşi au domiciliul, dupã caz. Codurile IBAN ale contului 20.16.01.03 deschis la unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se regãsesc pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/PortalANAF/Asistentacontribuabililor
(3) Taxele şi tarifele datorate de cãtre solicitanţii persoane legal constituite strãine se achitã în euro în contul RO33RNCB0082044174770003, deschis la Banca Comercialã Românã - S.A. - Sucursala Unirea pe seama CNCAN, la cursul Bãncii Naţionale a României valabil în ultima zi a lunii precedente datei de efectuare a plãţii.
(4) În termen de 7 zile de la încasare, CNCAN vireazã integral la bugetul de stat în contul 20.36.01.50 "Alte venituri" valoarea în lei aferentã taxelor. Valoarea în lei aferentã tarifelor se vireazã integral în contul RO51TREZ7005025XXX000283 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", deschis pe seama CNCAN la ATCPMB.
(5) La documentaţia înaintatã CNCAN se vor anexa copii ale documentelor care certificã virarea sumelor reprezentând taxele şi tarifele datorate, vizate de unitatea bancarã prin care s-au efectuat plãţile respective.
ART. 4
(1) Taxele reprezintã 10% din valoarea tarifului.
(2) Odatã cu eliberarea autorizaţiei, a avizului, precum şi în cazul respingerii cererii solicitantului, CNCAN va emite facturã pentru suma stabilitã conform prezentului regulament.
(3) Pentru taxe nu se emite facturã.
ART. 5
(1) În cazul respingerii cererii solicitantului, taxele şi tarifele achitate nu se restituie.
(2) În cazul renunţãrii în scris a solicitantului, tariful se restituie în cuantumul rezultat din diferenţa dintre tariful achitat şi orele efective realizate de CNCAN pânã în momentul înregistrãrii cererii de renunţare a solicitantului, tarifate conform tarifului orar prevãzut în prezentul regulament.
(3) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând tarife se va efectua pe baza cererii în care se vor menţiona în mod obligatoriu numãrul şi data documentului cu care s-a efectuat plata. Pe cererea de restituire, direcţia de specialitate a CNCAN va confirma cã plãtitorul nu avea obligaţia achitãrii sumei respective.
(4) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând taxe se va efectua pe baza cererii adresate organului fiscal în raza cãruia s-a plãtit, potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Pe cererea de restituire adresatã organului fiscal, CNCAN va confirma cã plãtitorul nu avea obligaţia achitãrii sumei respective.
(5) Termenul scadent de achitare a taxelor şi tarifelor de autorizare prevãzute în prezentul regulament este de 30 de zile de la data transmiterii de cãtre CNCAN a Formularului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, prin care se comunicã solicitanţilor de autorizaţii sumele ce trebuie achitate şi conturile în care trebuie plãtite.
(6) În cazul neachitãrii la termenul scadent a obligaţiilor bugetare, respectiv taxele de autorizare a activitãţilor nucleare, solicitanţii sunt obligaţi sã calculeze şi sã vireze la bugetul de stat majorãri de întârziere, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 6
Tariful pentru orele efectiv lucrate (dar nu mai puţin de 8 ore) este de 90 lei/orã. Taxa reprezintã 10% din tarif.
ART. 7
(1) Suplimentar acestor taxe şi tarife solicitantul de autorizaţie va suporta, în limita baremelor legale, cheltuielile de deplasare a echipei CNCAN (transport, cazare, diurnã) în vederea auditãrii, examinãrii şi expertizãrii tehnice.
(2) În regim de urgenţã, taxele şi tarifele se majoreazã cu 50%. Majorarea se va aplica numai la cererea solicitantului de a se elibera autorizaţia în cel mult 5 zile lucrãtoare de la data depunerii cererii şi documentaţiei de autorizare complete la registratura CNCAN.
ART. 8
Taxele şi tarifele, aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor privind securitatea nuclearã, sistemul de management al calitãţii, radioprotecţia, managementul combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive de pe amplasament, protecţia fizicã, garanţii nucleare, import, transfer şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementãrilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectricã Cernavodã, unitãţile 1 şi 2, precum şi pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Piteşti-Colibaşi sunt prevãzute în secţiunea nr. 1 din anexa la prezentul regulament.
ART. 9
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor privind securitatea nuclearã, sistemul de management al calitãţii, radioprotecţia, managementul combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive de pe amplasament, protecţia fizicã, garanţii nucleare, import, transfer şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementãrilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectricã Cernavodã, unitãţile 3 şi 4 sunt prevãzute în secţiunea nr. 2 din anexa la prezentul regulament.
ART. 10
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor privind securitatea nuclearã, securitatea radiologicã, managementul combustibilului uzat, deţinerea de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementãrilor specifice pentru reactoarele de cercetare sunt prevãzute în secţiunea nr. 3 din anexa la prezentul regulament.
ART. 11
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de încercare, laboratoarelor de examinare postiradiere, iradiatoarelor de mare capacitate (peste 100 kCi Co-60) şi ansamblurilor subcritice sunt prevãzute în secţiunea nr. 4 din anexa la prezentul regulament.
ART. 12
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor privind deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear ars sunt prevãzute în secţiunea nr. 5 din anexa la prezentul regulament.
ART. 13
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor privind sistemele de management al calitãţii sunt prevãzute în secţiunea nr. 6 din anexa la prezentul regulament.
ART. 14
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor activitãţilor nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţii, altele decât cele prevãzute în secţiunile nr. 1-5 şi 8-17, sunt prevãzute în secţiunea nr. 7 din anexa la prezentul regulament.
ART. 15
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor activitãţilor nucleare din domeniul cercetãrii geologice, extracţiei minereurilor de uraniu şi toriu, precum şi prelucrãrii materiilor prime nucleare sunt prevãzute în secţiunea nr. 8 din anexa la prezentul regulament.
ART. 16
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor activitãţilor nucleare din domeniul transportului materialelor nucleare radioactive sunt prevãzute în secţiunea nr. 9 din anexa la prezentul regulament.
ART. 17
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor pentru activitãţile privind materialele, dispozitivele, echipamentele şi informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevãzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996 , republicatã, sunt prevãzute în secţiunea nr. 10 din anexa la prezentul regulament.
ART. 18
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor activitãţilor de garanţii nucleare sunt prevãzute în secţiunea nr. 11 din anexa la prezentul regulament.
ART. 19
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor pentru activitãţile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear şi a organismelor dozimetrice acreditate sunt prevãzute în secţiunea nr. 12 din anexa la prezentul regulament.
ART. 20
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor pentru protecţia fizicã a instalaţiilor nucleare sunt prevãzute în secţiunea nr. 13 din anexa la prezentul regulament.
ART. 21
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluãrilor şi controalelor surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care conduc la o creştere semnificativã a expunerii lucrãtorilor sau a persoanelor din populaţie, sunt prevãzute în secţiunea nr. 14 din anexa la prezentul regulament.
ART. 22
Taxele şi tarifele aplicabile la mãsurãtorile de radioactivitate sau ale câmpurilor de radiaţii, executate de cãtre CNCAN, sunt prevãzute în secţiunea nr. 15 din anexa la prezentul regulament.
ART. 23
Taxele şi tarifele aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluãrilor şi controlului pentru activitãţile de realizare a produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare sunt prevãzute în secţiunea nr. 16 din anexa la prezentul regulament.
ART. 24
Taxele şi tarifele aplicabile la autorizarea executãrii construcţiilor în domeniul nuclear şi controlul de stat asupra calitãţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare sunt prevãzute în secţiunea nr. 17 din anexa la prezentul regulament.
ART. 25
Tarifele aplicabile în activitãţile nucleare includ distribuirea gratuitã a normelor emise de CNCAN.
ART. 26
Anexa face parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXÃ
la regulament
-------------

SECŢIUNEA Nr. 1

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi
controalelor privind securitatea nuclearã pentru
Centrala Nuclearoelectricã Cernavodã, unitãţile 1 şi 2,
precum şi pentru Fabrica de Combustibil Nuclear
de la Piteşti-Colibaşi┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ ├─────────┼──────────┤
│ │ │(lei/an) │(lei/an) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Autorizarea desfãşurãrii activitãţilor în domeniul │ 900.000│ 900.000│
│ 1.│nuclear aferente centralelor nuclearoelectrice, │ │ │
│ │acoperind cheltuielile pentru: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a) evaluare, expertizare tehnicã, control iniţial şi│ │ │
│ │ perodic în domeniul securitãţi nucleare, elabo- │ │ │
│ │ rarea sau revizuirea reglementãrilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor speci- │ │ │
│ │ ficie, evaluare, expertizare tehnicã, examinare, │ │ │
│ │ control iniţial şi periodic în domeniul securi- │ │ │
│ │ tãţii radiologice, permise de exercitare în │ │ │
│ │ domeniile ON, CNE, conform secţiunii nr. 12 │ │ │
│ │ pct. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 │ │ │
│ │ şi 4 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c) activitãţile de autorizare a personalului, elabo-│ │ │
│ │ rarea sau revizuirea reglementãrilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d) evaluare, expertizare tehnicã, examinare, control│ │ │
│ │ iniţial şi periodic în domeniul sistemului de │ │ │
│ │ management al calitãţii, conform secţiunii nr. 6 │ │ │
│ │ pct. 1.1.1, 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., 1.5.1., │ │ │
│ │ 1.6.1., 1.7, 1.8, 1.9, 3, 4 şi 5 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │e) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor │ │ │
│ │ specifice, evaluare, expertizare tehnicã, │ │ │
│ │ examinare, control iniţial şi periodic în │ │ │
│ │ domeniul managementului combustibilului uzat şi │ │ │
│ │ al deşeurilor radioactive în clãdirile de pe │ │ │
│ │ amplasamentul CNE Cernavodã, conform secţiunii │ │ │
│ │ nr. 5 pct. 1 şi 3, inclusiv evaluarea planului │ │ │
│ │ conceptual şi a planului detaliat de dezafectare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │f) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor │ │ │
│ │ specifice, evaluare, expertizare tehnicã, │ │ │
│ │ examinare, control iniţial şi periodic în │ │ │
│ │ domeniul protecţiei fizice, garanţiilor nucleare,│ │ │
│ │ import, transfer şi deţinere de materiale │ │ │
│ │ nucleare, materiale şi echipamente în cadrul CNE │ │ │
│ │ Cernavodã, conform secţiunii nr. 10 pct. 1.4, │ │ │
│ │ 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 şi 4, secţiunii │ │ │
│ │ nr. 13 pct. 2.1, 2.5, 2.6, 4, 7, 8 şi 11, │ │ │
│ │ secţiunii nr. 11 pct. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi│ │ │
│ │ 9, inclusiv transferul de combustibil de la │ │ │
│ │ fabrica de combustibil nuclear (FCN) la CNE │ │ │
│ │ Cernavodã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │g) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor │ │ │
│ │ specifice, evaluare, expertizare tehnicã, │ │ │
│ │ examinare, control iniţial şi periodic în │ │ │
│ │ domeniul transportului materialelor radioactive, │ │ │
│ │ conform secţiunii nr. 9 pct. 1, 4, 9 şi 10 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │h) autorizarea executãrii construcţiilor cu specific│ │ │
│ │ nuclear şi controlul de stat asupra calitãţii │ │ │
│ │ construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare,│ │ │
│ │ conform secţiunii nr. 17 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 2.│Autorizarea desfãşurãrii activitãţilor de testare │ │ │
│ │medicalã sau psihologicã a personalului │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 3.│Atestarea altor activitãţi privind pregãtirea │ │ │
│ │personalului operator în instalaţia nuclearã, desfã-│ │ │
│ │şurate de prestatorii de servicii, conform art. 2 │ │ │
│ │lit. g) din <>Legea nr. 111/1996 , privind desfãşurarea│ │ │
│ │în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi │ │ │
│ │controlul activitãţilor nucleare, republicatã │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 4.│Expertizãri tehnice, consultaţii, examinãri şi │ │ │
│ │controale care nu sunt enumerate mai sus │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘
SECŢIUNEA Nr. 2

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi
controalelor privind securitatea nuclearã pentru Centrala
Nuclearoelectricã Cernavodã, unitãţile 3 şi 4┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │(lei/an/ │ (lei/an/ │
│ │ │ unitate)│ unitate) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │Autorizarea desfãşurãrii activitãţilor în domeniul │ Conform │ Conform │
│ │nuclear aferente centralelor nuclearoelectrice, │ notei 2 │ notei 2 │
│ │acoperind cheltuielile pentru: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a) evaluare, expertizare tehnicã, control iniţial şi│ │ │
│ │periodic în domeniul securitãţii nucleare, elabo- │ │ │
│ │rarea sau revizuirea reglementãrilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnicã, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul securitãţii │ │ │
│ │radiologice, permise de exercitare în domeniile ON, │ │ │
│ │CNE, conform secţiunii nr. 12 pct. 1.1, 1.2, 1.5, │ │ │
│ 𗈕.6, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 şi 4 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c) activitãţile de autorizare a personalului, │ │ │
│ │elaborarea sau revizuirea reglementãrilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d) evaluare, expertizare tehnicã, examinare, control│ │ │
│ │iniţial şi periodic în domeniul sistemului de │ │ │
│ │management al calitãţii, conform secţiunii nr. 6, │ │ │
│ │pct. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, │ │ │
│ 𗈕.8, 1.9, 3, 4 şi 5 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │e) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnicã, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul manage- │ │ │
│ │mentului combustibilului uzat şi al deşeurilor │ │ │
│ │radioactive în clãdirile de pe amplasamentul CNE │ │ │
│ │Cernavodã, conform secţiunii nr. 5 pct. 1 şi 3, │ │ │
│ │inclusiv evaluarea planului conceptual şi a planului│ │ │
│ │detaliat de dezafectare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │f) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnicã, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul protecţiei │ │ │
│ │fizice, garanţiilor nucleare, import, transfer şi │ │ │
│ │deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipa-│ │ │
│ │mente în cadrul CNE Cernavodã, conform secţiunii │ │ │
│ │nr. 10 pct. 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 şi │ │ │
│ 𗈘, secţiunii nr. 13 pct. 2.1, 2.5, 2.6, 4, 7, 8 şi │ │ │
│ 󧓓, secţiunii 11 pct. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9,│ │ │
│ │inclusiv transferul de combustibil de la fabrica de │ │ │
│ │combustibil nuclear (FCN) la CNE Cernavodã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │g) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnicã, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul transpor- │ │ │
│ │tului materialelor radioactive, conform secţiunii │ │ │
│ │nr. 9 pct. 1, 4, 9 şi 10 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │h) autorizarea executãrii construcţiilor cu specific│ │ │
│ │nuclear şi controlul de stat asupra calitãţii │ │ │
│ │construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, │ │ │
│ │conform secţiunii nr. 17 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ 2. │Autorizarea desfãşurãrii activitãţilor de testare │ │ │
│ │medicalã sau psihologicã a personalului │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ 3. │Atestarea altor activitãţi privind pregãtirea │ │ │
│ │personalului operator în instalaţia nuclearã, │ │ │
│ │desfãşurate de prestatorii de servicii, conform │ │ │
│ │<>art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind │ │ │
│ │desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, │ │ │
│ │autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, │ │ │
│ │republicatã │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ 4. │Expertizãri tehnice, consultaţii, examinãri şi │ │ │
│ │controale care nu sunt enumerate mai sus │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘NOTE:
(1) Valorile taxelor şi tarifelor reprezintã sume ce vor fi achitate anual, în prima lunã a anului calendaristic. Taxele şi tarifele se aplicã pentru Unitatea 3 şi Unitatea 4 separat.

(2) Valorile taxelor şi tarifelor cresc progresiv, dupã cum urmeazã:


taxe Tarife
(lei/an/unitate) (lei/an/unitate)

Autorizaţii parţiale pânã la eliberarea
autorizaţiei de construcţie: 100.000 1.000.000

Pânã la eliberarea autorizaţiei de punere
în funcţiune: 200.000 2.000.000

Pânã la eliberarea autorizaţiei de creştere
a puterii: 300.000 3.000.000

Pânã la eliberarea autorizaţiei de operare: 400.000 4.000.000

Operarea la putere nominalã: 450.000 4.500.000
SECŢIUNEA Nr. 3

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi
controalelor privind securitatea nuclearã
a reactoarelor de cercetare┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei/an) │(lei/an) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. │Autorizarea desfãşurãrii activitãţilor în domeniul │ 95.700 │ 957.000 │
│ │nuclear aferente reactoarelor de cercetare, │ │ │
│ │acoperind cheltuielile pentru: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a) evaluare, expertizare tehnicã, control iniţial şi│ │ │
│ │periodic în domeniul securitãţii nucleare şi │ │ │
│ │radiologice, elaborarea sau revizuirea reglementã- │ │ │
│ │rilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnicã, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul securitãţii │ │ │
│ │radiologice, permise de exercitare în domeniile │ │ │
│ │ON, RN │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c) activitãţile de autorizare a personalului, │ │ │
│ │elaborarea sau revizuirea reglementãrilor specifice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d) elaborarea sau revizuirea reglementãrilor │ │ │
│ │specifice, evaluare, expertizare tehnicã, examinare,│ │ │
│ │control iniţial şi periodic în domeniul managemen- │ │ │
│ │tului combustibilului uzat, conform secţiunii nr. 5 │ │ │
│ │pct. 4, cu excepţia evaluãrii planului conceptual şi│ │ │
│ │a planului detaliat de dezafectare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │e) activitãţile de autorizare a deţinerii de │ │ │
│ │materiale nucleare, materiale şi echipamente în │ │ │
│ │cadrul reactoarelor de cercetare, elaborarea sau │ │ │
│ │revizuirea reglementãrilor specifice │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. │Autorizarea desfãşurãrii activitãţilor de testare │ 1.300 │ 13.000 │
│ │medicalã sau psihologicã a personalului dintr-o │ │ │
│ │instalaţie nuclearã │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. │Evaluarea planului conceptual de dezafectare │ Taxa │ Conform │
│ │ │reprezintã│ notei 3 │
│ │ │ 10% din │ │
│ │ │ tarif. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 4. │Evaluarea planului detaliat de dezafectare │ Taxa │ Conform │
│ │ │reprezintã│ notei 3 │
│ │ │ 10% din │ │
│ │ │ tarif. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 5. │Atestarea altor activitãţi privind pregãtirea │ Taxa │ Conform │
│ │personalului operator în instalaţia nuclearã │reprezintã│ notei 3 │
│ │desfãşurate de prestatorii de servicii, conform │ 10% din │ │
│ │<>art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind │ tarif. │ │
│ │desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, │ │ │
│ │autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, │ │ │
│ │republicatã │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 6. │Expertizãri tehnice, consultaţii, examinãri şi │ Taxa │ Conform │
│ │controale care nu sunt enumerate mai sus │reprezintã│ notei 3 │
│ │ │ 10% din │ │
│ │ │ tarif. │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘NOTE:
1. Valorile taxelor şi tarifelor prevãzute la pct. 1 reprezintã sume ce vor fi achitate anual, în prima lunã a anului calendaristic, pe toatã durata de valabilitate a autorizaţiei. Taxele şi tarifele se aplicã pentru fiecare reactor de cercetare.
2. Analizele suplimentare sau expertizãrile independente solicitate de CNCAN vor fi finanţate de solicitantul/titularul autorizaţiei în afara cuantumului taxelor şi tarifelor stabilite în prezentul regulament.
3. Se tarifeazã pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009.


SECŢIUNEA Nr. 4

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi
controalelor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor
de încercare, laboratoarelor de examinare postiradiere,
iradiatoarelor de mare capacitate (peste 100 kCi Co-60) şi
ansamblurilor subcritice┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│ 1. │Prima autorizare şi reautorizarea*) pentru: │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┤
𗈕.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem │ 2.877 │ 28.770 │
│ │de management al calitãţii │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.2. │Amplasare │ 1.199 │ 11.990 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.3. │Construcţii-montaj │ 5.754 │ 57.540 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.4. │Punere în funcţiune │ 5.754 │ 57.540 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.5. │Funcţionare de probã │ 2.877 │ 28.770 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.6. │Funcţionare şi întreţinere │ 2.877 │ 28.770 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.7. │Reparaţii sau modificãri │ 1.438 │ 14.380 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.8. │Evaluarea planului conceptual de dezafectare │ 3.451 │ 34.510 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.9. │Modificarea şi revizia planului conceptual de │ │ │
│ │dezafectare**) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.10.│Evaluarea planului detaliat de dezafectare***) │ 9.316 │ 93.160 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.11.│Modificarea şi revizia planului detaliat de │ │ │
│ │dezafectare**) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.12.│Conservare │ 1.438 │ 14.380 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.13.│Dezafectare***) │ 7.193 │ 71.930 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea │ 720 │ 7.200 │
│ │autorizaţiei parţiale │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3. │Autorizarea personalului(2) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1. │Evaluarea şi atestarea activitãţilor de pregãtire de │ 103 │ 1.030 │
│ │specialitate în instalaţia nuclearã (pe persoanã) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.2. │Autorizarea personalului de conducere din instalaţia │ 155 │ 1.550 │
│ │nuclearã (pe persoanã) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.3. │Autorizarea personalului de specialitate de execuţie │ 74 │ 740 │
│ │din instalaţia nuclearã (pe persoanã) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4. │Examinarea personalului pentru obţinerea permisului │ 57 │ 570 │
│ │nivel 2 sau 3 radioprotecţie (pe persoanã)****) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5. │Expertizãri tehnice, consultaţii, examinãri şi │ │ │
│ │controale care nu sunt enumerate mai sus**), *****) │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘


------------
*) Pentru ansamblurile subcritice taxele şi tarifele se reduc la 50% din valorile prevãzute în tabel.
**) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintã 10% din tarif.
***) Pentru instalaţiile de încercãri în care nu este prezentã contaminarea sau pericolul de contaminare este scãzut, taxa şi tariful de dezafectare sunt 10% din valorile prevãzute în tabel.
****) Taxa şi tariful sunt pentru permisul de nivel 2. Taxa şi tariful se majoreazã cu 100% pentru permisul de nivel 3.
*****) Suplimentar acestor taxe şi tarife solicitantul va suporta şi costul deplasãrii (transport, cazare, diurnã, în limita baremelor legale) echipei de expertizare sau control la titularul/solicitantul de autorizaţie.

NOTE:
1. Taxele şi tarifele se aplicã pentru o singurã unitate.
2. Autorizarea personalului instalaţiei nucleare reprezintã eliberarea de permise de exercitare în conformitate cu prevederile <>art. 2 lit. g) , <>art. 8 şi <>art. 9 alin. (1)-(3) din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, şi cu reglementãrile specifice.
3. Analizele suplimentare sau expertizãrile independente solicitate de CNCAN sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament.


SECŢIUNEA Nr. 5

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi
controalelor privind deşeurile radioactive şi
combustibilului nuclear ars┌───────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA*) │ taxe │ TARIFE │
│ crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1. │Depozite intermediare de stocare a deşeurilor │ │ │
│ │radioactive, staţii pentru tratarea deşeurilor │ │ │
│ │radioactive(1) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.1. │Prima autorizare şi reautorizarea pentru: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem│ 4.340 │ 43.400 │
│ │de management al calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.2. │Deţinere │ 1.162 │ 11.620 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.3. │Transfer │ 1.162 │ 11.620 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.4. │Amplasare │ 2.072 │ 20.720 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.5. │Construcţii-montaj │ 6.596 │ 65.960 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.6. │Punere în funcţiune │ 2.800 │ 28.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.7. │Funcţionare de probã │ 2.800 │ 28.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.8. │Funcţionare şi întreţinere │ 2.800 │ 28.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.9. │Reparaţii sau modificãri │ 1.400 │ 14.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.10.│Evaluarea planului conceptual de dezafectare │ 742 │ 7.240 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.11.│Modificarea şi revizia planului conceptual de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.12.│Evaluarea planului detaliat de dezafectare(3) │ 2.100 │ 21.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.13.│Modificarea şi revizia planului detaliat de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.14.│Conservare │ 1.400 │ 14.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.15.│Dezafectare(3) │ 7.364 │ 73.640 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea│ 707 │ 7.070 │
│ │autorizaţiei parţiale │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2. │Depozite definitive de deşeuri radioactive de │ │ │
│ │suprafaţã sau lângã suprafaţã (deşeuri care se │ │ │
│ │preteazã la astfel de depozitãri)(1) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2.1. │Prima autorizare şi reautorizarea pentru: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem│ 4.732 │ 47.320 │
│ │de management al calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.2. │Deţinere │ 4.235 │ 42.350 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.3. │Transfer │ 4.235 │ 42.350 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.4. │Amplasare │ 4.732 │ 47.320 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.5. │Construcţii-montaj │ 7.980 │ 79.800 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.6. │Punere în funcţiune │ 6.476 │ 64.760 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.7. │Funcţionare şi întreţinere │ 3.052 │ 30.520 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.8. │Funcţionare de probã │ 3.052 │ 30.520 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.9. │Reparaţii sau modificãri │ 1.624 │ 16.240 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.10.│Închidere │ 7.700 │ 77.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈖.1.11.│Control instituţional │ 1.624 │ 16.240 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2.2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea│ 1.764 │ 17.640 │
│ │autorizaţiei parţiale │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3. │Depozite intermediare uscate de combustibil uzat │ │ │
│ │provenind din centrale nuclearo-electrice │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3.1. │Prima autorizare şi reautorizarea pentru: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem│ 26.373 �.730 │
│ │de management al calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.2. │Deţinere │ 16.101 �.010 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.3. │Transfer │ 16.101 �.010 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.4. │Amplasare │ 29.730 �.300 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.5. │Construcţii-montaj │ 40.759 �.590 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.6. │Punere în funcţiune │ 21.579 �.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.7. │Funcţionare de probã │ 16.783 �.830 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.8. │Funcţionare şi întreţinere │ 16.783 �.830 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.9. │Reparaţii sau modificãri │ 7.193 │ 71.930 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.10.│Conservare │ 7.193 │ 71.930 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.11.│Dezafectare │ 14.385 �.850 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.12.│Evaluarea planului conceptual de dezafectare │ 18.401 �.010 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.13.│Modificarea şi revizia planului conceptual de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.14.│Evaluarea planului detaliat de dezafectare │ 34.503 │ 345.030│
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈗.1.15.│Modificarea şi revizia planului detaliat de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3.2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberarea│ 4.796 │ 47.960 │
│ │autorizaţiei parţiale │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4. │Depozite intermediare de combustibil uzat provenind│ │ │
│ │din reactoare de cercetare, independente de │ │ │
│ │reactorul de cercetare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.1. │Prima autorizare şi reautorizarea pentru: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.1. │Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem│ 21.579 �.790 │
│ │de management al calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.2. │Deţinere │ 6.210 │ 62.100 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.3. │Transfer │ 6.210 │ 62.100 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.4. │Amplasare │ 21.098 �.980 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.5. │Construcţii-montaj │ 33.566 �.660 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.6. │Punere în funcţiune │ 14.385 �.850 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.7. │Funcţionare de probã │ 9.590 │ 95.900 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.8. │Funcţionare şi întreţinere │ 9.590 │ 95.900 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.9. │Reparaţii sau modificãri │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.10.│Conservare │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.11.│Dezafectare │ 9.590 │ 95.900 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.12.│Aprobarea planului conceptual de dezafectare │ 4.141 │ 41.410 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.13.│Modificarea şi revizia planului conceptual de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.14.│Aprobarea planului detaliat de dezafectare │ 8.280 │ 82.800 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈘.1.15.│Modificarea şi revizia planului detaliat de │ │ │
│ │dezafectare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.2. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberare │ 1.918 │ 19.180 │
│ │de autorizaţii parţiale │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5. │Examinarea operatorilor (pe operator)(4) │ 96 │ 960 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 6. │Examinarea personalului pentru obţinerea permisului│ 57 │ 570 │
│ │nivel 2 sau 3 radioprotecţie (pe persoanã)(5) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 7. │Aprobarea eliberãrii de sub cerinţele de autorizare│ │ │
│ │a materialelor rezultate din practici nucleare(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 8. │Evaluarea documentaţiei tehnice în vederea │ │ │
│ │eliberãrii certificatului de încheiere a activi- │ │ │
│ │tãţilor din domeniul nuclear(2) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 9. │Expertizãri tehnice, examinãri şi controale care nu│ │ │
│ │sunt enumerate mai sus(2), (6) │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘


------------
*) Analizele suplimentare sau expertizãrile independente solicitate de CNCAN sunt finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament.

NOTE:
(1) Taxa şi tariful din tabel sunt pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate joasã. Pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate medie şi pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate joasã şi medie se aplicã o taxã şi un tarif de 300% din valorile din tabel. Instalaţiile de recuperare a tritiului vor fi considerate ca staţii de tratare a deşeurilor de activitate medie.
(2) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintã 10% din tarif.
(3) Taxa şi tariful se referã la dezafectarea totalã a staţiei de tratare. Pentru dezafectarea parţialã (dezafectarea unor instalaţii din staţie) se aplicã 50% din taxã şi tarif.
(4) Taxa şi tariful pentru examinarea operatorilor se referã numai la operatorii care lucreazã în depozitele de combustibil ars independente de reactoare.
(5) Taxa şi tariful sunt pentru permisul de nivel 2. Taxa şi tariful se majoreazã cu 100% pentru permisul de nivel 3.
(6) Suplimentar acestor taxe şi tarife solicitantul va suporta şi costul deplasãrii (transport, cazare, diurnã, în limita baremelor legale) echipei de expertizare sau control al sistemului de management al calitãţii la titularul/solicitantul de autorizaţie.


SECŢIUNEA Nr. 6

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi
controalelor privind sistemele de management al calitãţii

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│ crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1. │Prima autorizare şi reautorizarea sistemelor de management al │ │ │
│ │calitãţii pentru*): │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.1. │Activitatea de conducere a lucrãrilor de realizare, funcţionare şi │ │ │
│ │dezafectare a instalaţiilor nucleare**): │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.1. │Centrala nuclearoelectricã***) │ 2.398 │ 23.980 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.2. │Reactoare de cercetare │ 959 │ 9.590 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.3. │Ansambluri subcritice │ 100 │ 1.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.1.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 479 │ 4.790 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevãzute la pct. 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.2. │Activitãţile de amplasare pentru instalaţii nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.2.1. │Centrala nuclearoelectricã***) │ 1.438 │ 14.380 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.2.2. │Reactoare de cercetare │ 720 │ 7.200 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.2.3 │Ansambluri subcritice │ 100 │ 1.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.2.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 479 │ 4.790 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevãzute la pct. 1.2.1, 1.2.2 şi 1.2.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.2.5. │Structuri, sisteme, echipamente şi produse │ 479 │ 4.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.3. │Activitãţile de construcţii-montaj ale instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.3.1. │Centrala nuclearoelectricã***) │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.3.2. │Reactoare de cercetare │ 1.679 │ 16.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.3.3 │Ansambluri subcritice │ 350 │ 3.500 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.3.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 1.679 │ 16.790 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevãzute la pct. 1.3.1, 1.3.2 şi 1.3.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.3.5. │Sisteme, structuri, echipamente şi produse │ 1.679 │ 16.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.4. │Activitãţile de punere în funcţiune a instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.4.1. │Centrala nuclearoelectricã***) │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.4.2. │Reactoare de cercetare │ 1.679 │ 16.790 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.4.3. │Ansambluri subcritice │ 250 │ 2.500 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.4.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 1.199 │ 11.990 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevãzute la pct. 1.4.1, 1.4.2 şi 1.4.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.4.5. │Structuri, sisteme, echipamente şi produse │ 1.199 │ 11.990 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.5. │Activitãţile de funcţionare de probã, funcţionare (exploatare), │ │ │
│ │întreţinere, reparare şi conservare a instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.5.1. │Centrala nuclearoelectricã***) │ 3.836 │ 38.360 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.5.2. │Reactoare de cercetare │ 1.918 │ 19.180 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.5.3. │Ansambluri subcritice │ 100 │ 1.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.5.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 1.199 │ 11.990 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi combustibilului ars, │ │ │
│ │depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte instalaţii │ │ │
│ │nucleare decât cele prevãzute la pct. 1.5.1, 1.5.2 şi 1.5.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.5.5. │Ansambluri subcritice │ 473 │ 4.730 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.5.6. │Structuri, sisteme, echipamente şi produse │ 1.199 │ 11.990 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.6. │Activitãţile de dezafectare a instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.6.1. │Centrala nuclearoelectricã***) │ 2.877 │ 28.770 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.6.2. │Reactoare de cercetare │ 1.438 │ 14.380 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.6.3 │Ansambluri subcritice │ 100 │ 1.000 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.6.4. │Instalaţii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, │ 1.199 │ 11.990 │
│ │instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului │ │ │
│ │ars şi depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte │ │ │
│ │instalaţii nucleare decât cele prevãzute la pct. 1.6.1, 1.6.2 şi 1.6.3 │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.6.5. │Structuri, sisteme, echipamente şi produse │ 1.199 │ 11.990 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.7. │Activitãţile de aprovizionare (inclusiv exportul şi importul) pentru │ 959 │ 9.590 │
│ │produse, sisteme şi servicii destinate instalaţiilor nucleare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.8. │Activitãţi de cercetare-dezvoltare şi proiectare destinate │ │ │
│ │instalaţiilor nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.8.1. │Activitãţile de cercetare-dezvoltare şi proiectare pentru structuri, │ 1.199 │ 11.990 │
│ │sisteme, produse şi servicii destinate instalaţiilor nucleare****) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.8.2. │Activitãţile de proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi │ 1.199 │ 11.990 │
│ │utilizare a produselor software*****) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 1.9. │Activitãţile de fabricare a sistemelor, echipamentelor, produselor şi │ │ │
│ │componentelor şi de furnizare de servicii destinate instalaţiilor │ │ │
│ │nucleare: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.9.1. │Clasele I şi a II-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management │ 1.918 │ 19.180 │
│ │al calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.9.2. │Clasa a III-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al │ 1.438 │ 14.380 │
│ │calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.9.3. │Clasa a IV-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al │ 959 │ 9.590 │
│ │calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
𗈕.9.4. │Cerinţe suplimentare prevãzute în codul ASME şi alte cerinţe speciale │ 259 │ 2.590 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 2. │Autorizarea unei entitãţi organizatorice responsabile cu evaluarea │ 1.437 │ 14.370 │
│ │independentã a sistemului de management al calitãţii (în cazul în care │ │ │
│ │aceasta este independentã din punct de vedere juridic faţã de │ │ │
│ │organizaţia pe care o evalueazã) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 3. │Modificarea, completarea şi revizuirea autorizaţiei (care nu implicã │ 74 │ 740 │
│ │aprobarea documentelor sistemului de management al calitãţii)***) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4. │Activitãţi privind aprobarea documentelor sistemului de management al │ │ │
│ │calitãţii***): │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.1. │Reactualizarea manualului calitãţii │ 144 │ 1.440 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.2. │Aprobarea iniţialã a unei proceduri pentru procese manageriale şi │ 48 │ 480 │
│ │funcţionale, a unei proceduri pentru clasificarea structurilor, │ │ │
│ │sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a unei proceduri de │ │ │
│ │aplicare gradatã a cerinţelor sistemului de management al calitãţii, a │ │ │
│ │unei proceduri de elaborare a planului calitãţii - în afara procesului │ │ │
│ │de autorizare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.3. │Reactualizarea unei proceduri pentru procese manageriale şi │ 25 │ 250 │
│ │funcţionale, a unei proceduri pentru clasificarea structurilor, │ │ │
│ │sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a unei proceduri de │ │ │
│ │aplicare gradatã a cerinţelor sistemului de management al calitãţii, a │ │ │
│ │unei proceduri de elaborare a planului calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.4. │Aprobarea iniţialã a planului calitãţii │ 50 │ 500 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.5. │Reactualizarea planului calitãţii │ 25 │ 250 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.6. │Procedura de proces special sau altã procedurã solicitatã de CNCAN- │ 38 │ 380 │
│ │aprobarea iniţialã │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 4.7. │Reactualizarea unei proceduri de proces special sau altei proceduri │ 23 │ 230 │
│ │solicitate de CNCAN │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5. │Examinarea personalului responsabil pentru sistemul de management al │ │ │
│ │calitãţii***) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5.1. │Examinarea personalului responsabil pentru proiectarea, dezvoltarea şi │ 259 │ 2.590 │
│ │implementarea sistemului de management al calitãţii (pe examen şi pe │ │ │
│ │persoanã) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5.2. │Examinarea personalului entitãţii organizatorice responsabil pentru │ 144 │ 1.440 │
│ │evaluarea independentã a sistemului de management al calitãţii (pe │ │ │
│ │examen şi pe persoanã) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 5.3. │Examinarea coordonatorilor activitãţilor conform reglementãrilor │ 259 │ 2.590 │
│ │specifice sistemelor de management al calitãţii (pe examen şi pe │ │ │
│ │persoanã) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 6. │Autorizarea şi evaluarea activitãţilor de pregãtire a personalului în │ │ │
│ │domeniul managementului calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 6.1. │Atestarea organismului de pregãtire în domeniul managementului │ 2.709 │ 27.090 │

│ │calitãţii în domeniul nuclear │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 6.2. │Evaluarea programelor de pregãtire specificã în domeniul sistemelor de │ 1.303 │ 13.030 │
│ │management al calitãţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 7. │Examinãri şi controale care nu sunt enumerate mai sus******) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ 8. │Expertizãri tehnice şi consultaţii*******) │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘


------------
*) Taxele şi tarifele includ şi aprobarea manualului calitãţii, a procedurilor pentru procese manageriale şi funcţionale, a procedurilor pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a procedurilor de aplicare gradatã a cerinţelor sistemului de management al calitãţii, a procedurii de elaborare a planului calitãţii, numai dacã aceste activitãţi se efectueazã în cadrul procesului de autorizare/reautorizare.
**) Se plãtesc numai taxa şi tariful cu valoarea cea mai ridicatã corespunzãtoare instalaţiilor nucleare la care se referã autorizarea.
***) Taxele şi tarifele deţinãtorului centralei nuclearoelectrice şi ale sucursalelor acesteia sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activitãţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevãzute în secţiunile nr. 1 şi 2, pct. 1.
****) Pentru autorizarea activitãţilor de cercetare-dezvoltare şi/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi servicii din fabricaţia proprie şi care la rândul lor se supun autorizãrii, taxa şi tariful se reduc cu 40%.
*****) Pentru autorizarea activitãţilor de proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi utilizare a produselor software care se realizeazã în aceleaşi organizaţii în care se desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare şi/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi servicii care la rândul lor se supun autorizãrii, taxa şi tariful se reduc cu 50%.
******) Se tarifeazã pentru orele efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009, pentru expertizãri tehnice, evaluãri, audituri şi controale ale activitãţilor de amplasare, construcţii-montaj, punere în funcţiune, funcţionare de probã, funcţionare, întreţinere, reparare şi conservare, dezafectare, aprovizionare, cercetare-dezvoltare şi proiectare şi fabricare a sistemelor, echipamentelor, produselor şi componentelor şi de furnizare de servicii destinate instalaţiilor nucleare. Aceste controale sunt precizate la pct. a)-e) de mai jos. Taxa reprezintã 10% din tarif.
a) Audituri, inspecţii, verificãri ale CNCAN în vederea confirmãrii cerinţelor sistemelor de management al calitãţii
b) Participarea reprezentanţilor CNCAN la omologãri şi calificãri de produse destinate instalaţiilor nucleare
c) Participarea reprezentanţilor CNCAN în calitate de observatori la audituri externe ale beneficiarilor
d) Participarea reprezentanţilor CNCAN în calitate de observatori la audituri interne
e) Participarea reprezentanţilor CNCAN la punctele de asistare şi/sau staţionare stabilite în planul calitãţii
*******) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintã 10% din tarif.

NOTE:
1. Taxele şi tarifele prevãzute la pct. 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 şi 1.6.4 se achitã pentru fiecare instalaţie nuclearã aflatã pe acelaşi amplasament şi aparţinând unui singur operator.
2. Tarifele prevãzute la pct. 1-5 se reduc cu 50% în cazul în care certificarea sistemelor de management al calitãţii se efectueazã de cãtre organismul desemnat pentru certificare.
3. Aprobarea prevãzutã la pct. 4.4 şi 4.5 se referã la produsele din clasa IV de aplicare a cerinţelor managementului calitãţii. Ele se majoreazã cu 50% pentru clasa III, cu 100% pentru clasa II şi cu 200% pentru clasa I.
4. Taxele şi tarifele prevãzute la pct. 1.7-1.9 nu se aplicã în cazul în care aceste activitãţi sunt efectuate de deţinãtorul centralei nuclearoelectrice sau sucursalele acesteia, fiind incluse în taxele şi tarifele pentru activitãţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevãzute în secţiunile nr. 1 şi 2, pct. 1. Nu vor fi exceptate de la plata taxelor şi tarifelor organizaţiile care furnizeazã produse şi servicii pentru centrala nuclearoelectricã.


SECŢIUNEA Nr. 7

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor
şi controalelor activitãţilor nucleare cu instalaţii
radiologice şi surse de radiaţii, altele decât cele
prevãzute în secţiunile nr. 1-5 şi 8-17

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA (1), (15) │TAXE │TARIFE│
│crt. │ │(lei)│ (lei)│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 1. │Prima autorizare de securitate radiologicã pentru desfãşurarea de │ │ │
│ │activitãţi şi prelungirea/reautorizarea desfãşurãrii activitãţilor │ │ │
│ │nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţii care necesitã │ │ │
│ │autorizarea în fazã unicã sau pe faze de realizare(2), (14) pentru: │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
𗈕.1. │Amplasare │ 72 │ 720 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
𗈕.2. │Construcţie │ 287│ 2.870│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
𗈕.3. │Utilizare, producere, prelucrare, modificare, manipulare, punere în │ 359│ 3.590│
│ │funcţiune │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
𗈕.4. │Dezafectare, conservare, depozitare │ 168│ 1.680│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 2. │Prima autorizare de securitate radiologicã pentru desfãşurarea de │ 96 │ 960 │
│ │activitãţi şi prelungirea/reautorizarea desfãşurãrii activitãţilor │ │ │
│ │nucleare care nu necesitã amenajãri speciale pentru: deţinerea(3), (4),│ │ │
│ │depozitarea(3), furnizarea(3), închirierea(3), (4), comodatul(3), (4), │ │ │
│ │transferul(4), utilizarea(6), producerea(6), prelucrarea(6), │ │ │
│ │modificarea(6), conservarea(6) şi manipularea(6) instalaţiilor │ │ │
│ │radiologice şi a surselor de radiaţii │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 3. │Înregistrarea utilizãrii surselor de radiaţii şi a instalaţiilor │ 240│ 2.400│
│ │radiologice care nu sunt exceptate de la regimul de autorizare(5) │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 4. │Autorizarea importului(7), tranzitului(7) şi exportului(8) de │ 48 │ 480 │
│ │instalaţii radiologice şi surse de radiaţii │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 5. │Autorizaţia de securitate radiologicã(9) pentru instalaţii │ │ │
│ │radiologice, surse de radiaţii nucleare, aparatura dozimetricã şi │ │ │
│ │sisteme de detecţie a radiaţiilor, echipamentul de protecţie la │ │ │
│ │radiaţii, în vederea producerii (fabricãrii), exportului sau importului│ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 6. │Examinarea personalului în vederea eliberãrii permisului de exercitare │ 29 │ 290 │
│ │şi extinderea valabilitãţii permisului de exercitare(10) │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 7. │Eliberarea duplicatelor permiselor de exercitare │ 24 │ 240 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 8. │Eliberarea avizului pentru încadrarea în prevederile <>Legii nr. 19/2000 │ 24 │ 240 │
│ │privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri │ │ │
│ │sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 9. │Controlul şi auditul în vederea evaluãrii sistemului de management al │ 287│ 2.870│
│ │calitãţii în producerea, recondiţionarea şi manipularea instalaţiilor │ │ │
│ │radiologice, a surselor de radiaţii, a aparaturii dozimetrice şi │ │ │
│ │sistemelor de detecţie a radiaţiilor, a echipamentelor de protecţie la │ │ │
│ │radiaţii(11) │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 10. │Alte înregistrãri, expertizãri tehnice, examinãri şi controale(11), │ │ │
│ │(12) │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 11. │Autorizarea întreprinderilor externe │ 115│ 1.150│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 12. │Eliberarea de carnete individuale de supraveghere dozimetricã(13) │ 6 │ 60 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│ 13. │Expertizarea tehnicã în vederea confirmãrii declaraţiei prevãzute de │ 45 │ 450 │
│ │Regulamentul Consiliului (EURATOM) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 │ │ │
│ │privind transportul substanţelor radioactive între statele membre(16) │ │ │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┘NOTE:
(1) a) Taxele şi tarifele se aplicã separat pentru fiecare activitate. Pentru activitãţile desfãşurate de societãţi de binefacere, umanitare sau cu rol de protecţie socialã, taxele şi tarifele aplicabile se reduc cu 50%.
b) Pentru reautorizare, în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei înainte de expirarea acesteia, taxele şi tarifele se majoreazã cu 50%.
(2) Taxele şi tarifele se aplicã în funcţie de instalaţia radiologicã sau sursa de radiaţii, dupã cum urmeazã:
a) 50% din taxã şi tarif pentru generatoarele de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 110 kV;
b) 100% din taxã şi tarif pentru generatoarele de radiaţii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 110 kV;
c) 300% din taxã şi tarif pentru acceleratoarele de particule;
d) 50% din taxã şi tarif pentru instalaţii radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea < 37 GBq;
e) 100% din taxã şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsã între 37 GBq şi 3,7 TBq;
f) 250% din taxã şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsã între 3,7 TBq şi 37 TBq;
g) 500% din taxã şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsã între 37 TBq şi 370 TBq;
h) 1000% din taxã şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq;
i) 100% din taxã şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse deschise de radiaţii care necesitã amenajãri de categoria a III-a de lucrãri;
j) 300% din taxã şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse deschise de radiaţii care necesitã amenajãri de categoria a II-a de lucrãri şi pentru unitãţile de terapie cu surse deschise;
k) 700% din taxã şi tarif pentru instalaţiile radiologice care conţin surse deschise de radiaţii care necesitã amenajãri de categoria I de lucrãri;
l) taxa şi tariful calculate conform lit. a)-i) sunt pentru o singurã instalaţie. Ele se majoreazã cu 10% pentru fiecare instalaţie suplimentarã;
m) taxa şi tariful calculate conform lit. a)-l) se majoreazã cu 50% în cazul permiterii utilizãrii instalaţiilor în afara incintelor amenajate;
n) 200% din taxã şi tarif pentru faza de punere în funcţiune, fãrã a se aplica lit. a)-m).
(3) a) Se taxeazã şi se tarifeazã separat fiecare tip de instalaţii radiologice şi surse, tip de echipament de radioprotecţie, detectori de radiaţii sau aparaturã dozimetricã, dupã cum urmeazã: 100% pentru generatori de radiaţii, instalaţii fãrã surse închise sau deschise de radiaţii, 200% pentru surse închise de radiaţii, surse deschise de radiaţii, instalaţii cu surse închise sau deschise de radiaţii, 100% pentru furnizarea de detectori de radiaţii, aparaturã dozimetricã sau echipament de radioprotecţie.
b) Pentru comodat, taxele şi tarifele aplicabile se reduc cu 50%.
c) Pentru deţinerea în vederea închirierii, taxele şi tarifele aplicabile se majoreazã cu 100%.
(4) a) Se aplicã 100% din taxã şi tarif dacã activitãţile se referã la o singurã instalaţie radiologicã sau sursã de radiaţii.
b) Pentru fiecare instalaţie radiologicã sau sursã de radiaţii suplimentare se adaugã 10% din taxã şi tarif.
c) Nu se aplicã pentru detectoarele de radiaţii, aparatura dozimetricã şi echipamentul de radioprotecţie.
d) Se aplicã 50% din taxã şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea < 37 GBq.
e) Se aplicã 100% din taxã şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsã între 37 GBq şi 3,7 TBq.
f) Se aplicã 250% din taxã şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsã între 3,7 TBq şi 37 TBq.
g) Se aplicã 500% din taxã şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsã între 37 TBq şi 370 TBq.
h) Se aplicã 1000% din taxã şi tarif pentru sursele de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq.
(5) Se taxeazã şi se tarifeazã fiecare tip de instalaţie radiologicã sau de sursã de radiaţii:
a) cu 100% din taxã şi tarif, dacã activitatea sursei este de cel mult 37 MBq sau tensiunea de accelerare este de cel mult 40 kV;
b) cu 200% din taxã şi tarif, dacã sunt depãşite limitele de tensiune de accelerare prevãzute la lit. a), iar activitatea este mai mare de 37 MBq pânã la 37 GBq;
c) cu 500%, dacã activitatea depãşeşte 37 GBq pânã la 37 TBq;
d) la instalaţii cu surse cu activitatea peste 37 TBq tariful se majoreazã de 10 ori;
e) pentru instalaţiile de radiologie dentarã intraoralã, taxele şi tarifele aplicabile se reduc cu 30%;
f) taxele şi tarifele calculate conform lit. a)-e) sunt pentru o singurã instalaţie radiologicã şi o singurã sursã de radiaţii. Taxa şi tariful se majoreazã cu 10% pentru fiecare instalaţie radiologicã şi pentru fiecare sursã de radiaţii suplimentarã.
(6) Se taxeazã şi se tarifeazã fiecare clasã de instalaţii radiologice şi fiecare clasã de surse de radiaţii dupã cum urmeazã:
a) 100% din taxã şi tarif pentru un tip de generatoare de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 50 kV;
b) 200% din taxã şi tarif pentru un tip de generatoare de radiaţii X cu tensiunea de accelerare cuprinsã între 50 kV şi 130 kV, instalaţii radiologice care conţin surse închise de radiaţii şi surse de radiaţii;
c) 300% din taxã şi tarif pentru un tip de generatoare de radiaţii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 130 kV, precum şi pentru utilizarea instalaţiilor radiologice de radioscopie medicalã;
d) pentru fiecare tip de instalaţie radiologicã sau sursã de radiaţii se adaugã câte 10% din tarif.
(7) Se taxeazã şi se tarifeazã separat dispozitivele generatoare de radiaţii ionizante şi sursele de radiaţii, astfel:
a) 50% din taxã şi tarif pentru componente (tub, cupolã, etc.) sau o activitate totalã a surselor de radiaţii per autorizaţie mai micã de 37MBq;
b) 100% din taxã şi tarif pentru un dispozitiv generator de radiaţii X (instalaţie completã) sau o activitate totalã a surselor de radiaţie per autorizaţie cuprinsã între 37MBq şi 37GBq;
c) în cazul importului mai multor generatoare de radiaţii X sau al mai multor componente ale acestora, taxa şi tariful calculate conform lit. b), respectiv lit. a) se mãresc cu 10% pentru fiecare componentã sau dispozitiv suplimentar;
d) dacã numãrul surselor de radiaţie prevãzute la lit. a) per autorizaţie depãşeşte 100 de bucãţi, fiecare 100 de bucãţi suplimentare se taxeazã cu încã 10% din taxã şi, respectiv, tarif;
e) 200% din taxã şi tarif, dacã activitatea totalã a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsã între 37GBq şi 37TBq;
f) 300% din taxã şi tarif, dacã activitatea totalã a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsã între 37TBq şi 370TBq;
g) 500% din taxã şi tarif, dacã activitatea totalã a surselor de radiaţii per autorizaţie depãşeşte 370 TBq.
(8) Pentru activitatea de export se aplicã 50% din taxa şi tariful pentru activitatea de import.
(9) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 25 de ore, la tariful în lei de 90 lei/orã. Taxa reprezintã 10% din tarif.
(10) a) Se taxeazã şi se tarifeazã separat fiecare persoanã, domeniu şi specialitate.
b) Valorile se reduc cu 50% pentru permisele de nivel I.
c) Valorile se majoreazã cu 100% pentru permisele de nivel III.
d) Taxa şi tariful se suportã de unitatea la care îşi desfãşoarã activitatea salariatul respectiv.
(11) La aceste taxe şi tarife se va adãuga şi costul deplasãrii (transport, cazare, diurnã, în limita baremelor legale) echipei de examinare tehnicã de asigurare a calitãţii (douã persoane) la sediul producãtorului (în ţarã sau în strãinãtate), în cazul în care aceastã examinare se efectueazã de CNCAN.
(12) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintã 10% din tarif.
(13) Taxa şi tariful se referã la un singur carnet individual de supraveghere dozimetricã.
(14) În cazul practicilor care se autorizeazã sau reautorizeazã în faza unicã, valorile taxei şi tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevãzute pentru autorizarea desfãşurãrii fiecãrei activitãţi componente a practicii, reducându-se suma totalã cu 20%.
(15) Expertizãrile, evaluãrile şi controalele privitoare la activitãţile nucleare desfãşurate cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţie de securitate radiologicã pentru produs în condiţiile prevãzute la <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, se taxeazã şi se tarifeazã suplimentar conform pct. 10 din prezenta secţiune, în funcţie de complexitatea, riscul asociat şi numãrul produselor.
(16) a) 100% din taxã şi tarif pentru o activitate totalã a surselor de radiaţii per declaraţie mai micã de 37 GBq;
b) 200% din taxã şi tarif pentru o activitate totalã a surselor de radiaţii per declaraţie cuprinsã între 37 GBq şi 370 TBq;
c) 300% din taxã şi tarif, dacã activitatea totalã a surselor de radiaţii per declaraţie depãşeşte 370 TBq;
d) taxa şi tariful calculate conform lit. a)-c) sunt pentru un singur transport per declaraţie. Acestea se majoreazã cu 50% dacã declaraţia priveşte mai multe transporturi.


SECŢIUNEA Nr. 8

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor
şi controalelor activitãţilor nucleare din domeniul
cercetãrii geologice, extracţiei minereurilor de
uraniu şi toriu, precum şi prelucrãrii materiilor
prime nucleare
┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│ crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Cercetarea geologicã pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.1. │Prospecţiunea geologicã pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu │ 395 │ 3.947 │
│ │efectuatã prin mãsurãtori radiometrice la suprafaţã │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.2. │Prospecţiunea geologicã pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu │ │ │
│ │efectuatã prin lucrãri miniere subterane │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.2.1. │Amplasare │ 699 │ 6.992 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.2.2. │Construcţie │ 583 │ 5.829 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.2.3. │Deţinere │ 395 │ 3.947 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.2.4. │Funcţionare │ 778 │ 7.780 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.2.5. │Conservare │ 375 │ 3.753 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.2.6. │Dezafectare │ 817 │ 8.167 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.3. │Explorarea geologicã pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu efectuatã │ │ │
│ │prin lucrãri miniere subterane │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.3.1. │Amplasare │ 1.453 │ 14.533 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.3.2. │Construcţie │ 1.211 │ 12.114 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.3.3. │Deţinere │ 395 │ 3.947 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.3.4. │Funcţionare │ 1.615 │ 16.152 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.3.5. │Conservare │ 375 │ 3.753 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.3.6. │Dezafectare │ 1.695 │ 16.951 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Extracţia prin lucrãri miniere subterane şi/sau de suprafaţã a │ │ │
│ │minereurilor de uraniu şi/sau toriu │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.1. │Amplasare │ 2.691 │ 26.909 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.2. │Construcţie │ 2.243 │ 22.426 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.3. │Deţinere │ 778 │ 7.780 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.4. │Funcţionare │ 2.991 │ 29.909 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.5. │Conservare │ 738 │ 7.380 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.6. │Dezafectare │ 3.140 │ 31.403 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu (include fabricarea │ │ │
│ │pulberii sinterizabile de oxid de uraniu) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.1. │Amplasare │ 4.306 │ 43.061 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.2. │Construcţie │ 3.589 │ 35.886 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.3. │Deţinere │ 1.197 │ 11.966 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.4. │Funcţionare │ 4.785 │ 47.852 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.5. │Conservare │ 1.136 │ 11.361 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.6. │Dezafectare │ 5.024 │ 50.236 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Fabricarea elementelor de combustibil nuclear pe bazã de uraniu natural│ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.1. │Amplasare │ 4.306 │ 43.061 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.2. │Construcţie │ 3.589 │ 35.886 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.3. │Deţinere │ 1.197 │ 11.966 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.4. │Funcţionare │ 4.785 │ 47.852 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.5. │Conservare │ 1.136 │ 11.361 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.6. │Dezafectare │ 5.024 │ 50.236 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5. │Pregãtirea şi/sau analizarea prin metode fizico-chimice a probelor │ │ │
│ │geologice de minereuri de uraniu şi/sau toriu în laborator │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.1. │Amplasare │ 376 │ 3.764 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.2. │Construcţie │ 314 │ 3.137 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.3. │Deţinere │ 162 │ 1.620 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.4. │Funcţionare │ 419 │ 4.186 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.5. │Conservare │ 154 │ 1.540 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.6. │Dezafectare │ 439 │ 4.390 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6. │Efectuarea de cercetãri privind prepararea minereurilor de uraniu │ │ │
│ │şi/sau toriu ori a altor minereuri sau produse în compoziţia cãrora se │ │ │
│ │gãseşte uraniul natural şi/sau toriul natural în staţii-pilot │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.1. │Amplasare │ 699 │ 6.992 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.2. │Construcţie │ 583 │ 5.829 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.3. │Deţinere │ 395 │ 3.947 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.4. │Funcţionare │ 778 │ 7.780 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.5. │Conservare │ 375 │ 3.753 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.6. │Dezafectare │ 817 │ 8.167 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7. │Proiectarea: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.1. │Minelor de cercetare geologicã a minereurilor de uraniu şi/sau toriu │ 538 │ 5.384 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.2. │Minelor şi/sau carierelor pentru exploatarea minereurilor de uraniu │ 1.077 │ 10.768 │
│ │şi/sau toriu │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.3. │Instalaţiilor de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu │ 1.077 │ 10.768 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.4. │Instalaţiilor de fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe │ 1.077 │ 10.768 │
│ │bazã de uraniu natural │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.5. │Dezafectãrii minelor şi carierelor de cercetare geologicã şi de │ 538 │ 5.384 │
│ │exploatare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.6. │Dezafectãrii instalaţiilor de preparare a minereurilor de uraniu │ 1.077 │ 10.768 │
│ │şi/sau toriu şi/sau de fabricare a elementelor de combustibil nuclear │ │ │
│ │pe bazã de uraniu natural │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8. │Autorizarea pentru elaborarea de evaluãri şi analize de securitate │ 162 │ 1.620 │
│ │radiologicã şi de studii privind riscul radiologic asociat │ │ │
│ │activitãţilor de cercetare geologicã, extracţie şi preparare a │ │ │
│ │minereurilor de uraniu şi/sau toriu, fabricare a elementelor de │ │ │
│ │combustibil nuclear pe bazã de uraniu natural │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9. │Modificarea autorizaţiilor prevãzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 │ 149 │ 1.494 │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 10. │Înregistrarea persoanelor legal constituite conform art. 27 din │ 54 │ 536 │
│ │Normele de securitate radiologicã privind radioprotecţia operaţionalã │ │ │
│ │în mineritul şi prelucrarea minereurilor de uraniu şi toriu, aprobate │ │ │
│ │prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul │ │ │
│ │Activitãţilor Nucleare nr. 127/2002, cu modificãrile ulterioare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 11. │Eliberarea certificatului de încheiere a activitãţilor nucleare şi de │ 107 │ 1.072 │
│ │eliberare de sub regimul de autorizare │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 12. │Evaluarea analizelor de securitate radiologicã şi a studiilor privind │ 107 │ 1.072 │
│ │riscul radiologic asociat activitãţilor de cercetare geologicã, │ │ │
│ │extracţie şi preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu, fabricare│ │ │
│ │a combustibilului nuclear pe bazã de uraniu natural │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 13. │Examinarea personalului în vederea eliberãrii permisului de exercitare │ 30 │ 297 │
│ │nivel 2 sau 3 pentru domeniul "Materie primã nuclearã" (1) │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 14. │Expertizãri tehnice şi controale care nu sunt menţionate mai sus(2) │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘NOTE:
(1) a) Se taxeazã şi se tarifeazã separat fiecare persoanã şi specialitate.
b) Taxa şi tariful se majoreazã cu 100% pentru permisele de nivel 3.
(2) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintã 10% din tarif.


SECŢIUNEA Nr. 9

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor
şi controalelor activitãţilor nucleare din domeniul
transportului materialelor nucleare radioactive

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei) │ (lei) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Aprobarea modelelor de colet(1) │ 72 │ 720 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Aprobarea modelului de material radioactiv sub formã specialã │ 71 │ 710 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Aprobarea modelului de material radioactiv cu dispersabilitate │ 71 │ 710 │
│ │redusã │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Validarea aprobãrii de model de colet(2) │ 368 │ 3.680 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5. │Validarea aprobãrii de model de material radioactiv cu │ 65 │ 650 │
│ │dispersabilitate redusã │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6. │Aprobarea programului de radioprotecţie pentru nave cu utilizare │ 29 │ 290 │
│ │specialã │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7. │Autorizarea sau validarea autorizaţiei navei sau tipului de vagon │ 720 │ 7.200 │
│ │special destinat transportului materialelor fisile │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8. │Autorizarea mijlocului de transport special destinat transportului│ 48 │ 480 │
│ │de materiale radioactive nefisile(3) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9. │Autorizarea expediţiei materialelor radioactive(4), (5), (6) │ 197 │ 1.970 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
󧓒. │Autorizarea transportului de materiale radioactive │ 96 │ 960 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
󧓓. │Autorizarea manipulãrii (încãrcare şi descãrcare) de combustibil │ 718 │ 7.180 │
│ │nuclear ars în afara amplasamentelor controlate de titularii de │ │ │
│ │autorizaţii pentru instalaţiile nucleare │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
󧓔. │Examinarea personalului pentru eliberarea permisului de exercitare│ 29 │ 290 │
│ │nivel │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
󧓕. │Autorizarea cursului de conducãtor auto, autorizarea cursului de │ 57 │ 570 │
│ │consilier de siguranţã pentru transportul materialelor radioactive│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
󧓖. │Modificarea şi completarea autorizaţiei, expertizãri tehnice, │ │ │
│ │examinãri şi controale,altele decât cele prevãzute la pct. 1-13(7)│ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘NOTE:
(1) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip A sau CI. Valorile taxei şi tarifului se majoreazã în funcţie de tipul coletului dupã cum urmeazã:
a) de 5 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U);
b) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(M);
c) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip AF sau CIF;
d) de 20 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip C;
e) de 50 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U)F;
f) de 100 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(M)F;
g) de 200 de ori taxa şi tariful pentru coletul de tip CF.
(2) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip B(U). Valorile taxei şi tarifului din tabel se majoreazã în funcţie de tipul coletului dupã cum urmeazã:
a) de 2 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip A(F) sau CI(F);
b) de 2 ori taxa şi tariful pentru coletul B(M);
c) de 4 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip C;
d) de 10 ori taxa şi tariful pentru coletul de tip B(U)F;
e) de 20 de ori taxa şi tariful pentru coletul B(M)F;
f) de 40 de ori taxa şi tariful pentru coletul CF.
(3) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru mijlocul de transport auto. Pentru celelalte tipuri de mijloace de transport valorile taxei şi tarifului se majoreazã dupã cum urmeazã:
a) de 2 ori taxa şi tariful pentru mijlocul de transport feroviar;
b) de 5 ori taxa şi tariful pentru nava de transport fluvial şi maritim;
c) de 5 ori taxa şi tariful pentru mijlocul de transport aerian.
(4) Valorile taxei şi tarifului din tabel sunt valabile pentru expediţii de material radioactiv în colete tip B(U). În funcţie de tipul de expediţie conform Normelor privind transportul materialelor radioactive, taxa şi tariful se modificã, dupã caz, prin multiplicare cu urmãtorii coeficienţi:
a) 5, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip B(M);
b) 10, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip C;
c) 5, pentru expediţii în colete tip AF sau CIF;
d) 10, pentru expediţii în colete tip B(U)F;
e) 50, pentru expediţii în colete tip B(M)F;
f) 100, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip CF.
(5) Valorile taxei şi tarifului stabilite conform tipului de expediţie menţionat la pct. 9 sunt valabile pentru o expediţie formatã dintr-un numãr de maximum 5 colete, toate de acelaşi model. Pentru expediţii care cuprind un numãr mai mare de 5 colete, taxa şi tariful se modificã prin multiplicare cu urmãtorii coeficienţi:
a) 2, pentru expediţiile formate din 6 pânã la 50 de colete;
b) 5, pentru expediţiile cuprinzând peste 50 de colete.
Pentru expediţiile conţinând colete de modele diferite, valorile taxei şi tarifului se calculeazã separat pentru fiecare model de colet.
(6) Taxele şi tarifele aplicate pentru expediţiile de materiale radioactive conform prezentei secţiuni, modificate conform precizãrilor de la notele (4) şi (5), sunt valabile pentru expedieri normale. Pentru expedieri de materiale radioactive realizate prin aranjament special taxele şi tarifele se majoreazã cu 100%.
(7) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintã 10% din tarif.


SECŢIUNEA Nr. 10

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor
pentru activitãţile privind materialele, dispozitivele, echipamentele şi
informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor
dispozitive nucleare explozive, prevãzute în anexa nr. 1 la Legea nr.
111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea
şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei) │ (lei) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Autorizarea activitãţilor privind materialele, dispozitivele şi │ │ │
│ │echipamentele*) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.1.│Autorizare pentru producere │ 2.691 │ 26.910 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.2.│Autorizare pentru furnizare │ 538 │ 5.380 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.3.│Autorizaţie pentru închiriere │ 269 │ 2.690 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.4.│Autorizaţie pentru transfer*1), *3), *4) │ 269 │ 2.690 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.5.│Autorizaţie pentru deţinere*1), *3) │ 269 │ 2.690 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.6.│Autorizaţie de import*1), *2), *3) │ 269 │ 2.690 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.7.│Autorizaţie de export*1), *2), *3) │ 162 │ 1.620 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Autorizare pentru informaţii nepublicate aferente materialelor, │ │ │
│ │dispozitivelor şi echipamentelor prevãzute la pct. 1*) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈖.1.│Autorizaţie pentru deţinere │ 498 │ 4.980 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈖.2.│Autorizaţie pentru transfer │ 748 │ 7.480 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈖.3.│Autorizaţie de import*2) │ 250 │ 2.500 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈖.4.│Autorizaţie de export*2) │ 250 │ 2.500 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Evaluarea documentaţiilor privind încadrarea materialelor, │ 54 │ 540 │
│ │dispozitivelor şi echipamentelor în prevederile Hotãrârii Guv. │ │ │
│ │nr. 916/2002 privind aprobarea listei detaliate a materialelor, │ │ │
│ │dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru │ │ │
│ │proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare │ │ │
│ │explozive şi emiterea, dupã caz, a negaţiei privind necesitatea │ │ │
│ │autorizãrii importului şi/sau exportului*) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Modificarea autorizaţiilor prevãzute la pct. 1 şi 2*1), *3), *), │ 16 │ 160 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘NOTE:
*) Taxele şi tarifele sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activitãţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice, prevãzute în secţiunea nr. 1 şi secţiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).
*1) În cazul materialelor, în funcţie de cantitate, pentru taxã şi tarif se aplicã urmãtorii coeficienţi:
a) 0,10 - pentru cantitãţi de pânã la 0,5 kg inclusiv;
b) 0,25 - pentru cantitãţi de la 0,5 kg la 1 kg;
c) 0,50 - pentru cantitãţi de la 1 kg la 10 kg;
d) 1 - pentru cantitãţi de la 10 kg la 100 kg;
e) 2 - pentru cantitãţi de la 100 kg la 1.000 kg;
f) 3 - pentru cantitãţi de la 1.000 kg la 5.000 kg;
g) 5 - pentru cantitãţi de la 5.000 kg la 10.000 kg;
h) 10 - pentru cantitãţi de la 10.000 kg la 50.000 kg;
i) 20 - pentru cantitãţi mai mari de 50.000 kg.
*2) Taxele şi tarifele sunt valabile pentru o singurã operaţiune de import sau export.
*3) Taxele şi tarifele se majoreazã cu 10% pentru fiecare dispozitiv sau echipament suplimentar.
*4) Pentru transferul de materiale nucleare aflate sub control de garanţii în domeniul nuclear se aplicã taxa şi tariful prevãzute în secţiunea nr. 11.


SECŢIUNEA Nr. 11

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi
controalelor activitãţilor de garanţii nucleare

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Expertizarea, evaluarea, controlul, avizarea şi aprobarea sau │ │ │
│ │respingerea documentaţiei pentru "Design Information │ │ │
│ │Questionnaire" (DIQ) pentru: │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.1. │Centrala nuclearoelectricã*) │ 2.335 │ 23.350 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.2. │Reactoare de cercetare │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.3. │Ansambluri subcritice, reactoare de putere "zero" │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.4. │Fabrica de combustibil nuclear │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.5. │Fabrica de conversie │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.6. │Depozit de combustibil nuclear proaspãt │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.7. │Depozit de combustibil nuclear ars │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.8. │Instalaţii speciale de testare a materialelor nucleare │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.9. │Laboratoare de cercetãri │ 1.557 │ 15.570 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.10.│Alte instalaţii ce conţin material nuclear │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.11.│Uzina de apã grea │ 778 │ 7.780 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Amendarea sau modificarea documentului DIQ (expertizã, aviz, │ 240 │ 2.400 │
│ │aprobare)*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Expertizarea, avizarea şi aprobarea proiectului instalaţiilor │ 240 │ 2.400 │
│ │nucleare prevãzute la pct. 1 din punctul de vedere al │ │ │
│ │îndeplinirii cerinţelor de garanţii internaţionale*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Expertizarea, avizarea şi aprobarea documentului "Facility │ 240 │ 2.400 │
│ │Attachment" pentru instalaţiile prevãzute la pct. 1*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5. │Evaluarea şi aprobarea unei proceduri de garanţii nucleare*) │ 24 │ 240 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6. │Alte activitãţi supuse controlului de garanţii*) │ 48 │ 480 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7. │Scutire de garanţii nucleare*) │ 48 │ 480 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8. │Evaluarea şi aprobarea unui "end-use statement" şi a comunicãrii │ 48 │ 480 │
│ │acestuia cãtre partenerul extern*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9. │Evaluarea şi autorizarea unor transferuri interne speciale între │ 269 │ 2.690 │
│ │zonele de bilanţ material*1), *) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 10. │Autorizaţie de import al materialelor nucleare*1) │ 269 │ 2.690 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 11. │Autorizaţie de export al materialelor nucleare*1) │ 269 │ 2.690 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 12. │Evaluarea şi autorizarea unor operaţiuni speciale efectuate în │ 538 │ 5.380 │
│ │interiorul unei zone de bilanţ material (dezasamblare fascicule │ │ │
│ │etc.)*) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 13. │Avizarea responsabilului de garanţii nucleare*) │ 250 │ 2.500 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 14. │Modificarea autorizaţiilor prevãzute la pct. 9, 10 şi 11*1) │ 27 │ 270 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 15. │Modificarea autorizaţiilor prevãzute la pct. 12*) │ 27 │ 270 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘NOTE:
*) Taxele şi tarifele sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activitãţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice, prevãzute în secţiunea nr. 1 şi secţiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).
*1) În funcţie de cantitate, pentru materiale nucleare, la taxã şi tarif se aplicã urmãtorii coeficienţi:
a) 0,10 - pentru cantitãţi de pânã la 0,5 kg inclusiv;
b) 0,25 - pentru cantitãţi de la 0,5 kg la 1 kg;
c) 0,50 - pentru cantitãţi de la 1 kg la 10 kg;
d) 1 - pentru cantitãţi de la 10 kg la 100 kg;
e) 2 - pentru cantitãţi de la 100 kg la 1.000 kg;
f) 3 - pentru cantitãţi de la 1.000 kg la 5.000 kg;
g) 5 - pentru cantitãţi de la 5.000 kg la 10.000 kg;
h) 10 - pentru cantitãţi de la 10.000 kg la 50.000 kg;
i) 20 - pentru cantitãţi mai mari de 50.000 kg.


SECŢIUNEA Nr. 12

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi
controalelor pentru activitãţile privind desemnarea organismelor
notificate din domeniul nuclear şi a organismelor dozimetrice
acreditate

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Desemnarea ca organism notificat a: │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.1. │Laboratorului de încercãri │ 2.398 │ 23.978 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.2. │Laboratorului de etalonare │ 1.918 │ 19.175 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.3. │Organismului de certificare a produselor │ 2.398 │ 23.978 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.4. │Organismului de certificare a sistemului calitãţii │ 2.398 │ 23.978 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.5. │Organismului de certificare a personalului │ 1.438 │ 14.384 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.6. │Organismului dozimetric acreditat │ 1.199 │ 11.989 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Evaluarea modificãrilor survenite în structura, organizarea sau │ 96 │ 958 │
│ │în documentele manualului calitãţii │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Prelungirea desemnãrii ca organism notificat a: │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈗.1. │Laboratorului de încercãri │ 1.918 │ 19.175 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈗.2. │Laboratorului de etalonare │ 959 │ 9.593 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈗.3. │Organismului de certificare a produselor │ 1.918 │ 19.175 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈗.4. │Organismului de certificare a sistemului calitãţii │ 1.918 │ 19.175 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈗.5. │Organismului de certificare a personalului │ 959 │ 9.593 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈗.6. │Organismului dozimetric acreditat │ 959 │ 9.593 │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Extinderea domeniului │ 319 │ 3.194 │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘NOTĂ?:
1) Valorile taxei şi tarifului se dubleazã dacã organismul desemnat desfãşoarã activitãţile pentru care este notificat şi în afara ţãrii.


SECŢIUNEA Nr. 13

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi
controalelor pentru protecţia fizicã a instalaţiilor nucleare

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt. │ │ (lei) │ (lei) │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.│Autorizarea pentru proiectarea sistemelor de protecţie │ │ │
│ │fizicã la*1): │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.1.│Centrale nucleare*) │ 9.978│ 99.780│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.2.│Reactoare de cercetare │ 4.989│ 49.890│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.3.│Fabrici de combustibil nuclear*) │ 2.495│ 24.950│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.4.│Fabrici de conversie │ 2.495│ 24.950│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.5.│Depozite de combustibil proaspãt │ 2.495│ 24.950│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.6.│Depozite intermediare de combustibil ars │ 4.989│ 49.890│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.7.│Depozite de deşeuri radioactive de joasã şi medie activitate │ 2.495│ 24.950│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.8.│Staţii de tratare a deşeurilor radioactive │ 998│ 9.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.9.│Laboratoare de examinare postiradiere │ 998│ 9.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.10.│Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi) │ 998│ 9.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.11.│Fabrica de apã grea │ 1.497│ 14.970│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈕.12.│Alte instalaţii nucleare │ 1.077│ 10.770│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.│Reevaluarea sistemelor de protecţie fizicã pentru*2): │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.1.│Centrale nucleare*) │ 998│ 9.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.2.│Reactoare de cercetare │ 498│ 4.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.3.│Fabrici de combustibil nuclear*) │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.4.│Fabrici de conversie │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.5.│Depozite de combustibil proaspãt │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.6.│Depozite intermediare de combustibil ars │ 498│ 4.980│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.7.│Depozite de deşeuri radioactive de joasã şi medie activitate │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.8.│Ansambluri subcritice, reactoare de putere "zero" │ 99│ 990│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.9.│Staţii de tratare a deşeurilor radioactive │ 99│ 990│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈖.10.│Laboratoare de examinare postiradiere │ 99│ 990│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈖.11.│Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi) │ 99│ 990│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈖.12.│Fabrica de apã grea │ 149│ 1.490│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈖.13.│Alte instalaţii nucleare │ 269│ 2.690│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.│Autorizarea serviciilor de pazã şi protecţie a instalaţiilor │ 2.495│ 24.950│
│ │nucleare │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.│Avizarea responsabilului cu protecţia fizicã*) │ 250│ 2.500│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.│Evaluarea şi aprobarea planurilor de protecţie fizicã*) │ 269│ 2.690│
│ │pentru transportul materialelor protejate*) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.│Evaluarea şi aprobarea modificãrii planului de protecţie fizicã │ 162│ 1.620│
│ │pentru transportul de materiale nucleare şi radioactive*) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7.│Autorizarea altor servicii destinate protecţiei fizice a │ 1.077│ 10.770│
│ │instalaţiilor nucleare │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8.│Evaluarea şi aprobarea unei proceduri de protecţie fizicã*) │ 27│ 270│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9.│Evaluarea pregãtirii tehnice a personalului care asigurã paza şi │ 1.077│ 10.770│
│ │protecţia fizicã la instalaţiile nucleare │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 10.│Aprobarea opririlor pentru transporturi de materiale nucleare şi │ 269│ 2.690│
│ │radioactive**) cu durata mai mare de 12 ore │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 11.│Modificarea autorizaţiilor prevãzute la pct. 1, 3 şi 7 │ 162│ 1.620│
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘NOTE:
*) Taxele şi tarifele sunt incluse în taxele şi tarifele pentru activitãţile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevãzute în secţiunea nr. 1 şi secţiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).
**) Pentru materialele protejate clasificate conform anexei nr. 2 la Normele de protecţie fizicã în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 382/2001.
*1) Se plãtesc numai taxa şi tariful cu valoarea cea mai ridicatã pentru proiectarea sistemelor de protecţie fizicã.
*2) Evaluarea iniţialã a sistemului de protecţie fizicã este inclusã în taxa şi tariful de autorizare a obiectivelor sau a instalaţiilor nucleare respective.


SECŢIUNEA Nr. 14

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizãrilor, evaluãrilor şi controalelor
surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul
combustibilului nuclear, care conduc la o creştere semnificativã a
expunerii lucrãtorilor sau a persoanelor din populaţie
┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐
│ Nr. │ ACTIVITATEA │TAXE │TARIFE │
│ crt. │ │(lei)│(lei) │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 1.│Evaluarea studiilor privind riscul radiologic asociat │ │ │
│ │activitãţilor profesionale care implicã prezenţa surselor naturale │ │ │
│ │de radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear │ │ │
│ │şi care pot conduce la creşterea semnificativã a expunerii │ │ │
│ │lucrãtorilor sau persoanelor din populaţie*1) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.│Autorizarea activitãţilor profesionale care implicã prezenţa │ │ │
│ │surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul │ │ │
│ │combustibilului nuclear şi care pot conduce la creşterea │ │ │
│ │semnificativã a expunerii lucrãtorilor sau persoanelor din │ │ │
│ │populaţie, dupã cum urmeazã: │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.1.│Activitãţi profesionale în care lucrãtorii şi/sau populaţia sunt │ │ │
│ │expuşi la radon, thoron şi descendenţii acestora, la radiaţii gama │ │ │
│ │sau alte radiaţii nucleare datorate mediului natural, în locuri de │ │ │
│ │muncã cum ar fi bãi termale, pivniţe, mine, locuri de muncã în │ │ │
│ │subteran sau locuri de muncã deasupra solului în anumite zone │ │ │
│ │identificate*2) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.1.1.│Înregistrare │ 48│ 475│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.1.2.│Autorizare │ 95│ 950│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.2.│Activitãţi profesionale în care sunt incluse extragerea, │ │ │
│ │prelucrarea, utilizarea, depozitarea de materiale care în mod │ │ │
│ │obişnuit nu sunt considerate radioactive, dar care conţin │ │ │
│ │radionuclizi naturali ce pot duce la creşterea semnificativã a │ │ │
│ │expunerii populaţiei sau a lucrãtorilor*2) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.2.1.│Înregistrare │ 88│ 880│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.2.2.│Autorizare │ 221│ 2.205│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.3.│Activitãţi profesionale care conduc la producerea de reziduuri │ │ │
│ │care în mod obişnuit nu sunt considerate radioactive, dar care │ │ │
│ │conţin radionuclizi naturali care provoacã creşterea semnificativã │ │ │
│ │a expunerii populaţiei sau a lucrãtorilor*2) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.3.1.│Înregistrare │ 88│ 880│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.3.2.│Eliberarea de sub regimul de control al reziduurilor care conţin │ │ │
│ │radionuclizi naturali │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
𗈖.3.2.1.│Evaluarea documentaţiei de eliberare de sub regimul de control*1) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
𗈖.3.2.2.│Aprobarea eliberãrii de sub regimul de control │ 88│ 880│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.3.3.│Evacuarea în mediu a reziduurilor care conţin radionuclizi naturali│ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
𗈖.3.3.1.│Evaluarea limitelor derivate de emisie şi a programelor de │ │ │
│ │monitorizare a emisiilor*1) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
𗈖.3.3.2.│Aprobarea limitelor de emisie şi a programelor de monitorizare a │ 88│ 880│
│ │emisiilor │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.4.│Importul*3) de materiale, altele decât cele din ciclul │ 95│ 950│
│ │combustibilului nuclear, care conţin radionuclizi naturali care │ │ │
│ │conduc la o creştere semnificativã a expunerii lucrãtorilor sau a │ │ │
│ │altor persoane din populaţie │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.5.│Exploatarea avioanelor │ 439│ 4.388│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 2.6.│Modificarea înregistrãrilor şi autorizaţiilor prevãzute la pct. │ 44│ 440│
│ 𗈖.1, 2.2, 2.3, 2.4 şi 2.5 │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤
│ 3.│Expertizãri tehnice şi controale care nu sunt menţionate mai sus │ │ │
│ │*1), *4), *5) │ │ │
└────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┘NOTE:
*1) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, la tariful de 90 lei/orã. Taxa reprezintã 10% din tarif.
*2) În cazul activitãţilor care includ activitãţi profesionale menţionate atât la pct. 2.1, cât şi la pct. 2.2 sau 2.3, valorile taxei şi tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevãzute pentru autorizarea desfãşurãrii fiecãrei activitãţi componente a practicii.
*3) Valorile taxei şi tarifului se majoreazã în funcţie de cantitate cu urmãtorii coeficienţi:
a) 50% din taxã şi tarif pentru o cantitate mai micã de 1 tonã;
b) 100% din taxã şi tarif pentru o cantitate cuprinsã între 1 tonã şi 10 tone;
c) 200% din taxã şi tarif pentru o cantitate mai mare de 10 tone.
*4) La taxe şi tarife se va adãuga şi costul deplasãrii echipei care va efectua expertizarea (transport, cazare, diurnã în limitele baremului legal).
*5) În cazul în care solicitarea este fãcutã de cãtre o autoritate publicã sau în urma autosesizãrii CNCAN, nu se percep taxe şi tarife.


SECŢIUNEA Nr. 15

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la mãsurãtorile de radioactivitate sau ale câmpurilor de
radiaţii, executate de cãtre CNCAN

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei) │ (lei) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │Determinarea globalã a contaminãrii suprafeţelor cu radionuclizi │ 5│ 46│
│ │alfa şi beta emiţãtori în laborator sau in situ folosind │ │ │
│ │contaminometre (pe suprafeţe plane şi pentru cãutãri de obiecte │ │ │
│ │radioactive)(*), *1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Determinarea concentraţiei globale a radionuclizilor beta emiţãtori│ 5│ 46│
│ │în aer, apã, sol, depuneri atmosferice şi precipitaţii, vegetaţie │ │ │
│ │spontanã şi cultivatã, orice materie organicã(*), *2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3. │Determinarea gama spectrometricã cu detector HPGe în laborator, pe │ 71│ 707│
│ │probe de aer, apã, sol, depuneri atmosferice şi precipitaţii, │ │ │
│ │vegetaţie spontanã şi cultivatã, sedimente acvatice, orice materie │ │ │
│ │organicã(*), *2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4. │Determinarea gama spectrometricã in situ cu detector HPGe(*), *2) │ 71│ 707│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5. │Determinarea gama spectrometricã in situ cu detector NaI(*), *2) │ 47│ 468│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6. │Determinãri dozimetrice in situ(*), *2) │ 2│ 23│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 7. │Analizarea şi mãsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de │ 47│ 468│
│ │aerosoli, vegetaţie spontanã şi cultivatã(*), *2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 8. │Analizarea şi mãsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de apã(*), │ 39│ 388│
│ │*2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 9. │Analizarea şi mãsurarea prin metoda LSC a C-14 din probe de aer(*),│ 47│ 468│
│ │*2) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
󧓒. │Determinarea concentraţiei de radon în aer(*), *2) │ 39│ 388│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
󧓓. │Alte mãsurãri care nu sunt menţionate mai sus(*), *3) │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘NOTE:
(*) La taxe şi tarife se va adãuga şi costul deplasãrii echipei care efectueazã mãsurãrile (transport, cazare, diurnã în limitele baremului legal).
*1) taxe şi tarife pentru 1 mp de suprafaţã scanatã. Pentru suprafeţe mai mici de 1 mp, taxele şi tarifele rãmân aceleaşi, iar pentru suprafeţe mai mari, taxele şi tarifele cresc proporţional cu suprafaţa scanatã.
*2) taxe şi tarife pentru o determinare.
*3) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintã 10% din tarif.


SECŢIUNEA Nr. 16

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluãrilor şi controlului
pentru activitãţile de realizare a produselor şi serviciilor
destinate instalaţiilor nucleare┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│ │ (lei) │ (lei) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Autorizarea realizãrii produselor şi serviciilor destinate │ │ │
│instalaţiilor nucleare*1) │ (lei) │ (lei) │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘NOTĂ?:
*1) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintã 10% din tarif.


SECŢIUNEA Nr. 17

taxe ŞI TARIFE
aplicabile la autorizarea executãrii construcţiilor în domeniul
nuclear şi controlul de stat asupra calitãţii construcţiilor din
cadrul instalaţiilor nucleare

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ ACTIVITATEA │ taxe │ TARIFE │
│crt.│ │ (lei) │ (lei) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1.│Evaluarea în vederea autorizãrii lucrãrilor de construcţii │ │ │
│ │(construire sau desfiinţare) cu specific nuclear*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 2.│Evaluarea procedurilor specifice modificãrilor care nu necesitã │ │ │
│ │autorizaţia de construire/desfiinţare*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3.│Aprobarea modificãrilor care nu necesitã autorizaţie de construire/│ │ │
│ │desfiinţare*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4.│Evaluarea în vederea eliberãrii avizului pentru construcţii în │ │ │
│ │interiorul zonei de excludere sau adiacente acesteia*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5.│Evaluarea calitãţii în construcţiile din cadrul instalaţiilor │ │ │
│ │nucleare*1) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈙.1.│Calitatea produselor folosite │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈙.2.│Verificarea proiectelor în construcţii │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈙.3.│Verificarea execuţiei lucrãrilor în construcţii │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈙.4.│Expertizarea proiectelor şi a construcţiilor │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈙.5.│Evaluarea recepţiei construcţiilor │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6.│Atestarea specialiştilor în domeniul construcţiilor cu specific │ │ │
│ │nuclear │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈚.1.│Atestarea specialiştilor verificatori de proiecte în construcţii*2)│ 513│ 5.130│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
𗈚.2.│Atestarea experţilor tehnici în verificarea construcţiilor*2) │ 513│ 5.130│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘NOTE:
*1) Se tarifeazã la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintã 10% din tarif.
*2) Se tarifeazã pentru fiecare persoanã examinatã în vederea atestãrii.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016