Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 decembrie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 14 decembrie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.139 din 14 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1255 din 18 decembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea menţinerii/restabilirii stării de normalitate reprezintă o activitate de interes naţional având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice care pot fi cauzate de riscurile tehnologice, naturale, biologice sau radiologice, accidente şi incidente, cu afectarea căilor de transport.

    ART. 2
    (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, denumit în continuare comitet ministerial (CMSU).
    (2) Comitetul ministerial face parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

    ART. 3
    Algoritmul principalelor activităţi care se desfăşoară pentru convocarea CMSU, la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, este următorul:
    1. Atât în timpul, cât şi în afara orelor de program, zile libere şi sărbători legale, persoana aflată în serviciul de tură din Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă (COSU) comunică imediat evenimentele despre care a fost informată, în funcţie de gravitate, ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor (care poate dispune asupra modului de comunicare în continuare), secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi, directorilor direcţiilor de specialitate, şefului Serviciului situaţii de urgenţă, consilierilor ministrului şi directorului Direcţiei comunicare, relaţia cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale (pentru pregătirea comunicatului de presă oficial), conform anexei nr. 2 la ordin.
    2. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, secretarul de stat, directorii direcţiilor de specialitate, şeful Serviciului situaţii de urgenţă, consilierii ministrului sunt anunţaţi permanent, prin SMS, despre premisa apariţiei unor evenimente, despre producerea unor evenimente şi evoluţia acestora, iar pentru evenimente deosebit de grave sunt apelaţi şi telefonic.
    3. În lipsa ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, evenimentele se comunică imediat demnitarului desemnat ca supleant al ministrului, secretarilor de stat, directorilor direcţiilor de specialitate, şefului Serviciului situaţii de urgenţă, consilierilor ministrului.
    4. Personalul care execută serviciul în centrul operativ pune în aplicare procedura de anunţare - comunicare telefonic, prin SMS, fax, e-mail şi echipamente de radio.
    5. După caz, evenimentele se comunică şi altor componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în funcţie de natura, amploarea, complexitatea, evoluţia sau consecinţele evenimentelor.
    6. În funcţie de situaţia creată, ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor convoacă comitetul ministerial în totalitatea membrilor săi sau pe componente. Componenţa comitetului ministerial se regăseşte în anexa nr. 1 la ordin.
    7. În cazul situaţiilor de urgenţă declarate, după convocarea comitetului ministerial, personalul centrului operativ se suplimentează cu un membru din cadrul Serviciului situaţii de urgenţă.
    8. Comunicările în situaţii de urgenţă se fac în clar. Nu se transmit informaţii clasificate.
    9. Convocarea membrilor comitetului ministerial în situaţii de urgenţă se va face de către personalul de serviciu din centrul operativ conform procedurii, de pe numerele de telefon din cadrul centrului operativ, la solicitarea ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor sau a înlocuitorului acestuia.
    10. Membrii comitetului ministerial au obligaţia de a răspunde apelului telefonic iniţiat din cadrul centrului operativ şi de a se prezenta în timpul şi locaţia precizate (în cazul întrunirii în şedinţă comună).
    10.1. Vicepreşedinţii şi membrii comitetului ministerial se vor prezenta la locaţia precizată în 15-30 de minute de la anunţare (în timpul programului legal de lucru) şi 2 ore - 2 ore şi 30 de minute de la anunţare (în afara programului legal de lucru şi dacă se află în Bucureşti).
    10.2. Dacă din motive obiective vicepreşedinţii sau membrii comitetului ministerial nu se află în Bucureşti, vor transmite în ce interval de timp pot ajunge la locaţia stabilită pentru a participa la activitatea comitetului ministerial.

    11. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor poate convoca şi parţial (în situaţii de urgenţă) comitetul ministerial, dar nu mai puţin de două componente din cele 7 componente ale comitetului ministerial (componenta centrală întotdeauna şi componenta în domeniul căreia s-a produs situaţia de urgenţă), hotărârile urmând a fi adoptate cu votul a cel puţin două treimi din totalul reprezentanţilor prezenţi ai componentelor convocate.


    CAP. II
    Structuri organizatorice şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă
    ART. 4
    (1) Comitetul ministerial este compus din:
    1. ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, care este preşedintele comitetului ministerial;
    2. vicepreşedinţi, care sunt demnitari (secretari de stat, secretari generali sau secretari generali adjuncţi) numiţi de către preşedintele comitetului ministerial;
    3. membri, care sunt persoane cu funcţii de răspundere (directori generali, directori, şefi de serviciu) din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi persoane cu funcţii de conducere din entităţile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    4. consultanţi, care sunt experţi şi specialişti din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor sau din entităţile din subordinea sau sub autoritatea acestuia, precum şi reprezentanţi ai altor ministere, instituţii publice de învăţământ superior, cercetare-proiectare, servicii publice, manageri ai societăţilor şi regiilor autonome cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, cooptaţi în comitetul ministerial la solicitarea preşedintelui.

    (2) Componenţa CMSU se va actualiza, ori de câte ori este nevoie, prin grija personalului care asigură permanenţa în COSU. Actualizarea se va face pe baza informaţiilor primite de la şeful Serviciului resurse umane sau înlocuitorul acestuia, cu persoana care ocupă postul de conducere al structurii organizatorice din minister, şi de la directorul Direcţiei guvernanţă corporativă, cu persoana care ocupă postul de conducere al entităţii aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului.
    (3) Lista consultanţilor comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

    ART. 5
    (1) Comitetul ministerial se întruneşte semestrial şi/sau ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedinţilor sau a persoanelor anume desemnate de aceştia, precum şi la solicitarea fundamentată a membrilor comitetului ministerial.
    (2) Şedinţele ordinare ale comitetului ministerial se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor celor 7 componente sau a înlocuitorilor desemnaţi şi/sau mandataţi ai acestora prin împuternicire scrisă.
    (3) Hotărârile comitetului ministerial se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare în situaţii de urgenţă, care se face în baza deciziei preşedintelui.
    (4) Comitetul ministerial colaborează cu autorităţile care au atribuţii şi responsabilităţi specifice în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 6
    (1) Şeful Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă (de la declanşarea acesteia şi până la încetarea ei) este secretarul de stat coordonator al Serviciului situaţii de urgenţă, numit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
    (2) Activitatea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă este permanentă şi asigurată de personal din cadrul Serviciului situaţii de urgenţă al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

    CAP. III
    Atribuţii
    ART. 7
    Comitetul ministerial are următoarele atribuţii:
    a) elaborează, prin direcţiile de specialitate şi entităţile din subordinea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, planuri, materiale, centralizatoare etc. pentru situaţii de urgenţă sau fenomene hidrometeorologice periculoase etc.;
    b) elaborează, împreună cu instituţiile abilitate, cu direcţiile generale, direcţiile şi serviciile care au membri desemnaţi în comitetul ministerial, regulamentele şi procedurile privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice principalelor tipuri de risc, din domeniul de activitate;
    c) avizează planurile proprii anuale pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, elaborate de către direcţiile generale, direcţiile şi serviciile care au membri desemnaţi în comitetul ministerial, în vederea constituirii planului general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    d) informează Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare CNSU, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Secretariatului General al Guvernului, asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţei producerii acestora;
    e) evaluează situaţia de urgenţă produsă, în domeniul de competenţă, stabileşte măsuri specifice pentru gestionarea acesteia, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenţă din domeniul de competenţă al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, şi propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă;
    f) informează CNSU asupra activităţilor desfăşurate;
    g) asigură monitorizarea şi evaluarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale producerii acestora;
    h) sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, al persoanelor evacuate şi altor resurse;
    i) sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prin unităţile sanitare aparţinătoare;
    j) sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind localizarea şi stingerea incendiilor, în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice;
    k) sprijină şi colaborează cu organele abilitate pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase, precum şi pentru efectuarea depoluării şi decontaminării în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice;
    l) asigură monitorizarea şi/sau coordonarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile, facilităţile şi instalaţiile proprii afectate;
    m) propune programe de cercetare şi iniţiază promovarea în vederea obţinerii finanţării acestora în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice;
    n) face propuneri CNSU pentru asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice;
    o) actualizează şi/sau modifică propriul regulament privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetului ministerial şi centrului operativ;
    p) avizează, pe baza normelor naţionale şi internaţionale, măsurile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă provocate de accidente majore pe căile de transport;
    q) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege şi de CNSU, în limita competenţelor;
    r) analizează şi evaluează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare situaţiilor de urgenţă;
    s) asigură funcţiile de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, care i-au fost atribuite prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.


    ART. 8
    (1) Preşedintele convoacă comitetul ministerial, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia, aprobă hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate, precum şi avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative şi decide, după caz, punerea în aplicare a planului de evacuare şi informează operativ preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
    (2) Preşedintele comitetului ministerial/Înlocuitorul legal conduce şedinţa CMSU potrivit algoritmului prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    (3) Preşedintele comitetului ministerial conduce activitatea de protecţie civilă din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (4) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele care le revin ca membri ai comitetului ministerial, în domeniul specific de management al situaţiei de urgenţă.
    (5) Membrii participă la şedinţele comitetului ministerial şi prezintă informări şi puncte de vedere asupra situaţiei gestionate; informează operativ conducătorii instituţiilor şi entităţilor pe care le reprezintă în legătură cu deciziile şi hotărârile adoptate în comitetul ministerial şi urmăresc aplicarea acestora în domeniul de competenţă; menţin legătura permanent cu centrele operative din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

    ART. 9
    Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional.

    ART. 10
    Consultanţii participă la şedinţele comitetului ministerial, la solicitarea preşedintelui CMSU, îi consiliază pe membrii acestuia asupra aspectelor tehnice la nivel de experţi şi asigură documentaţia tehnică de specialitate.

    ART. 11
    Secretariatul tehnic al CMSU este asigurat de personalul care efectuează serviciul de permanenţă în COSU. Acesta îndeplineşte atribuţiile precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin ordin al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

    CAP. IV
    Dotarea
    ART. 12
    Spaţiul de lucru al comitetului ministerial este echipat şi dotat cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii şi informatică. Lista cu dotările principale ale comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

    ART. 13
    (1) Şedinţele comitetului ministerial se desfăşoară la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în spaţii special destinate (sala albastră/sala hărţilor), amenajate şi echipate prin grija Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu echipamente de înregistrare audio şi video, după caz.
    (2) În imposibilitatea utilizării locaţiei desemnate, conducerea acţiunilor comitetului ministerial şi a centrului operativ se realizează din punctul de comandă amenajat la subsolul clădirii „Palat C.F.R.“ sau din altă locaţie amenajată corespunzător, prevăzută în planul de evacuare al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (3) Comitetul ministerial are acces la spaţii şi dotări destinate conferinţelor şi comunicatelor de presă, utilizate în mod curent pentru astfel de activităţi.
    (4) Dotările prevăzute pentru spaţiile de lucru ale comitetului ministerial şi, respectiv, ale centrului operativ, precum şi mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigură de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, potrivit legii.
    (5) Mijloacele de transport pentru deplasarea în teren a membrilor şi consultanţilor comitetului ministerial se asigură de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi entităţile din subordine sau sub autoritate.

    ART. 14
    Finanţarea cheltuielilor materiale, de servicii şi a cheltuielilor de capital ale comitetului ministerial, precum şi ale centrului operativ se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, precum şi din alte surse interne şi externe, constituite potrivit legii.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    (1) Comitetul ministerial propune iniţierea demersurilor pentru efectuarea de studii şi cercetări în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice sectoarelor din competenţa Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (2) În vederea promovării reglementărilor în domeniu, comitetul ministerial adoptă metodologii şi proceduri care se aprobă prin ordine ale ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.
    (3) În scopul fundamentării unor hotărâri sau măsuri privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, comitetul ministerial poate constitui, în vederea consultării, grupuri de specialişti formate din cadre didactice, cercetători, experţi. Remunerarea acestora şi achitarea cheltuielilor necesare funcţionării acestor grupuri se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 16
    În situaţia producerii evenimentelor pe modurile de transport, relaţia şi comunicarea cu mass-media se fac exclusiv prin Direcţia comunicare, relaţia cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în baza proiectelor de comunicate de presă elaborate de către autorităţile sau entităţile implicate.

    ART. 17
    În situaţiile în care entităţile implicate consideră că evenimentul este unul major, necesitând adoptarea unor decizii care nu pot fi luate la nivelul acestora, se transmite imediat, prin centrul operativ al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, propunerea fundamentată de convocare a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    LISTA*)
    consultanţilor Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
    *) Lista este orientativă. Membrii comitetului ministerial pot consulta, după caz, specialişti şi din alte structuri de profil.
    a) Pentru situaţii de urgenţă create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cauze tehnice sau acte de terorism, care pot afecta, scoate din uz sau produce disfuncţiuni ale căilor de transport, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice - tornade, uragane, blocaje de gheţuri pe Dunăre:
    - Universitatea „Politehnica“ Bucureşti;
    – Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS“ - S.A. Bucureşti;
    – Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale şi Aeriene - IPTANA - S.A. Bucureşti;
    – Institutul de Cercetări şi Proiectări Navale - ICEPRONAV - S.A. Galaţi;
    – Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate Bucureşti - ISPCF - S.A. Bucureşti.

    b) Pentru situaţii de urgenţă create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cutremure puternice şi alunecări de teren, ploi torenţiale ce pot provoca inundaţii sau alte fenomene meteorologice care afectează starea de normalitate pe căile de transport, precum şi stabilitatea socială, economică, ecologică:
    - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltarea Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC“;
    – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
    – Institutul de Geografie al Academiei Române;
    – Universitatea Bucureşti;
    – Autoritatea Naţională de Meteorologie şi Hidrologie;
    – Regia Autonomă „Apele Române“;
    – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - I.N.C.D.F.P. Bucureşti;
    – Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti;
    – Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN;
    – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“;
    – Inspectoratul de Stat în Construcţii.

    c) Pentru poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare şi pentru cazuri de căutare şi salvare:
    - Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ Constanţa;
    – Universitatea Maritimă Constanţa;
    – institute de cercetări din domeniul petrolier şi chimic;
    – Direcţia Hidrografică Maritimă Constanţa.


    ANEXA 2

    la regulament
    LISTA
    cuprinzând dotările principale necesare desfăşurării activităţii Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

┌────┬──────────────────────────┬──────┐
│Nr. │Mijloace şi materiale │Nr. │
│crt.│ │bucăţi│
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│1. │Mobilier: birouri, scaune,│1 set │
│ │dulapuri, masă de consiliu│ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│2. │Aparat radio şi TV color │1 set │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│3. │Mijloace de comunicaţii şi│ │
│ │informatice: │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │telefoane fixe │4 │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │telefoane mobile │5 │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │fax │2 │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │radiotelefoane fixe │3 │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │radiotelefoane portabile │5 │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │modem internet │1 │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │echipamente de │1/1 │
│ │înregistrare audio/video │ │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │echipament de │1 │
│ │videoconferinţă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│4. │Hărţi ale: │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │a) României cu riscurile │ │
│ │specifice gestionate de │ │
│ │Ministerul │1 │
│ │Transporturilor, │ │
│ │Infrastructurii şi │ │
│ │Comunicaţiilor │ │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │b) judeţelor şi │1 │
│ │municipiului Bucureşti │ │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │c) Europei │1 │
│ ├──────────────────────────┼──────┤
│ │d) zonei economice │1 │
│ │exclusive a României │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Mijloace tehnice de │ │
│5. │asigurare a iluminatului │1 │
│ │de siguranţă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Mijloace individuale de │ │
│6. │protecţie, de iluminat, de│2 │
│ │prim ajutor şi de p.s.i. │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Colecţii de norme, │ │
│ │normative şi alte acte │2 │
│7. │normative specifice │seturi│
│ │prevenirii şi gestionării │ │
│ │situaţiilor de urgenţă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Planuri, programe şi │ │
│8. │proceduri specifice │1 set │
│ │privind situaţiile de │ │
│ │urgenţă │ │
├────┼──────────────────────────┼──────┤
│ │Rechizite şi consumabile │ │
│9. │pentru tehnoredactare şi │1 │
│ │multiplicare │ │
└────┴──────────────────────────┴──────┘    ANEXA 3

    la regulament
    ALGORITMUL
    desfăşurării şedinţei Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU)
    1. Verificarea prezenţei participanţilor convocaţi la şedinţă în scopul asigurării cvorumului de şedinţă
    2. Prezentarea ordinii de zi în scopul completării acesteia, dacă este cazul
    3. Supunerea la vot a ordinii de zi pentru aprobarea acesteia
    4. Dezbaterea pe puncte a ordinii de zi
    5. Citirea proiectului de hotărâre a CMSU
    6. Supunerea la vot a proiectului de hotărâre a CMSU
    7. Preşedintele şedinţei CMSU, după aprobarea prin vot a proiectului de hotărâre, dispune redactarea formei finale a hotărârii CMSU, pe care o semnează.
    8. Transmiterea hotărârii CMSU, prin Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă (COSU), către membrii CMSU participanţi la şedinţă

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016