Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 13 mai 2022  de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 13 mai 2022 de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 495 bis din 19 mai 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 1.402 din 13 mai 2022 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 495 din 19 mai 2022.
──────────
    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
    (1) INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE "Prof. Dr. George IM Georgescu" IAŞI, denumit în continuare "Institut", a fost înfiinţat prin OMS nr. 2174/13.11.1995 sub denumirea de Centrul de Cardiologie Iaşi, denumire modificată prin OMS nr. 314/15.02.2007 în Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi ca unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare).
    (1) Institutul are sediul în Iaşi, Bulevardul Carol I, nr 50, este în subordinea Ministerului Sănătăţii şi este ordonator terţiar de credite.
    (2) Spitalul furnizează servicii medicale în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi şi ambulatoriu.
    (3) Prin Compartimentul de Primiri Urgenţe de Specialitate (CPU-S), spitalul asigură asistenţa medicală de urgenţă.

    ART. 2
        Institutul este o unitate sanitară de categoria IM conform prevederilor din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare, subordonată direct Ministerului Sănătăţii.

    CAP. II
    OBIECTUL DE ACTIVITATE
    ART. 3
    (1) Institutul are ca obiect de activitate acordarea asistenţei medico-chirurgicale de înaltă specialitate, de urgenţă de specialitate în domeniul cardiologiei, cardiologiei intervenţionale, chirurgiei cardiovasculare, anesteziei şi terapiei intensive.
    (2) Institutul constituie în acelaşi timp bază de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale, cu respectarea legislaţiei în vigoare pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical. De asemenea, constituie bază de învăţământ pentru elevii şcolilor şi liceelor sanitare şi pentru cursanţii şcolilor de infirmiere.
    (3) Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. Colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical se desfăşoară pe bază de contract, încheiat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Activitatea profesională, precum şi respectarea manoperelor/manevrelor şi a procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţa, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
    (5) Institutul colaborează cu celelalte unităţi sanitare din municipiul Iaşi şi din alte judeţe ale Moldovei în vederea asigurării competente a asistenţei medicale a bolnavilor atunci când intervin probleme de diagnostic sau de terapeutică cu complicaţii interdisciplinare.

    ART. 4
        Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.dr. George I.M. Georgescu" Iaşi:
        ● asigură asistenţa medicală de înaltă calificare, preventivă, curativă şi de recuperare a pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare, internaţi din teritoriul arondat şi din ţară;
        ● monitorizează activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul colectivelor de cercetare ştiinţifică;
        ● asigură baza clinică de învăţământ universitar şi postuniversitar a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi;
        ● prezintă lunar, trimestrial şi anual direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, CNAS şi altor instituţii, rapoarte privind activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute comparativ cu acţiunile propuse;
        ● asigură consultanţă şi asistenţă tehnică în formarea personalului care lucrează în reţeaua regională de boli cardiovasculare;
        ● asigură colectarea, prelucrarea şi interpretarea de date în domeniul sănătăţii;
        ● asigură dezvoltarea aplicaţiilor informatice în sectorul propriu de activitate;
        ● iniţiază şi elaborează programe şi campanii IEC (informare, educare, domeniul cardiovascular);
        ● asigură cadrul desfăşurării activităţilor comisiilor consultative ale Ministerului rezolvarea aspectelor legate de asistenţă medicală;
        ● propune definirea de noi servicii în domeniul asistenţei medicale.


    ART. 5
        Institutul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:
    a) prevenirea şi combaterea bolilor din domeniul patologiei cardiologiei;
    b) primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă pacienţilor cu stare critică;
    c) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor pacienţilor internaţi sau prezentaţi în stare de urgenţă;
    d) recuperarea medicală a pacienţilor;
    e) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;
    f) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;
    g) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate pacienţilor, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
    h) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienţilor;
    i) crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;
    j) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;
    k) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.


    ART. 6
        Obiectivele generale ale institutului:
    a) Îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti în concordanţă cu cerinţele de servicii medicale ale comunităţii deservite, îmbunătăţirea performanţei şi calităţii serviciilor de sănătate prestate pacienţilor.
    b) Asigurarea unui act medical de calitate pacienţilor, prestat în condiţii de siguranţă şi menţinerea gradului de satisfacţie cât mai ridicat al acestora.
    c) Respectarea vieţii private şi intimităţii pacientului tratându-l cu promptitudine, profesionalism şi eficienţă
    d) Menţinerea nivelului înalt de pregătire profesională a personalului prin furnizarea unui mediu optim de dezvoltare educaţională şi profesională.
    e) Asigurarea prestării activităţii de către salariaţi în condiţii de muncă propice şi sigure şi creşterea satisfacţiei angajaţilor
    f) Promovarea calităţii, profesionalismului, echităţii şi responsabilităţii în activitatea prestată.
    g) Asigurarea unui management competent la cele mai ridicate standarde de etică şi profesionalism
    h) Gestionarea datelor şi informaţiilor medicale, prin centralizarea, administrarea, protejarea şi asigurarea back-up-ului datelor cu caracter general cât şi a celor cu caracter confidenţial;


    ART. 7
    (1) Institutul asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Institutul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.
    (3) Institutul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor având legătură cu serviciile medicale acordate asiguraţilor faţă de terţi.
    (4) Institutul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale, indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială.
    (5) Institutul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la compartimentul primiri urgenţe de specialitate (CPU-S) al institutului, dacă starea sănătăţii acesteia este critică.
    (6) Institutul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi în alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora, conform planurilor de măsuri adoptate în acest sens.

    ART. 8
    (1) Atribuţiile personalului din cadrul institutului sunt stabilite prin fişa postului.
    (2) Modelul de fişă de post este stabilit de comitetul director. Şefii de secţie, şefii de laborator, şefii de serviciu, elaborează pentru personalul din subordine fişa postului pe baza modelului adoptat de comitetul director.
        (3)

    CAP. III
    CONDUCEREA UNITĂŢII
    ART. 9
    (1) Conducerea institutului este asigurată de:
    a) Consiliul de Administraţie
    b) Managerul
    c) Comitetul Director format din manager, director medical, director financiar-contabil;

    (2) Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 10
        Consiliul de administraţie al institutului funcţionează în conformitate cu prevederile legale şi este compus din următorii membri, conform Legii 95/2006, republicată, modificată şi completată:
    a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Iaşi;
    b) un reprezentant numit de Consiliul General al Municipiului Iaşi;
    c) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;
    d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
    e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.


    ART. 11
    (1) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
    (2) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.

    ART. 12
    (1) Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii şi orice achiziţie directă care depăşeşte suma de 50.000 lei;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în condiţiile legii, în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activităţi desfăşurate în spital, stabilind tematica şi obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii.

    (2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
    (3) La şedinţele consiliului de administraţie reprezentanţii sindicatelor legal constituite au statut de invitaţi permanenţi.

    ART. 13
        Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a depune declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţi, în termen de 30 zile de la numirea în funcţie. Declaraţia se va actualiza ori de câte ori intervin modificări în situaţia persoanelor în cauză, actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor. Declaraţiile vor fi afişate pe site-ul institutului.

    ART. 14
    (1) Managerul asigură conducerea institutului.
    (2) Managerul încheie un contract de management pentru o perioada de maximum 4 ani cu Ministrul Sănătăţii conform Ordinului MS nr. 1384/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite sau în cazurile prevăzute de lege.

    ART. 15
        Atribuţiile specifice managerului sunt următoarele, conform prevederilor OMS nr. 1384/2010, cu modificările şi completările ulterioare:
    1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;
    2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
    3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
    4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;
    6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
    7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;
    8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
    9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;
    10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
    11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;
    12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;
    13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
    14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
    17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
    18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;
    19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
    20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
    21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
    22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.

    (3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:
    1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
    2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
    3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
    4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;
    6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;
    7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
    8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
    9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico- financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
    10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
    11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;
    12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.

    (4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:
    1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz;
    2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
    3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
    4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;
    6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
    7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
    8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
    10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
    12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
    15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    16. propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii, direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
    17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
    18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico- financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;
    20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
    21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
    22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
    23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
    25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;
    26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii.

    (5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:
    1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;
    2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
    3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;
    4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.


    ART. 16
        Din comitetul director al Institutului fac parte:
    - managerul;
    – directorul medical;
    – directorul financiar-contabil.


    ART. 17
    (1) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul institutului.
    (2) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor specific comitetului director, conducerea interimară a Institutului este numită prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. 18
        Comitetul director are următoarele atribuţii:

    (1) elaborează planul de dezvoltare şi planul anual de furnizare de servicii medicale ale institutului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

    (2) propune managerului, în vederea aprobării: numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; organizarea concursurilor pentru posturile vacante;

    (3) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea măsurilor organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

    (4) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, pe baza centralizării de către compartimentul financiar-contabil a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura institutului;

    (5) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi de compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

    (6) analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

    (7) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

    (8) analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii institutului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;

    (9) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

    (10) la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre avizare consiliului de administraţie şi spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

    (11) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate, prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii institutului;

    (12) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a.judeţului Iaşi;

    (13) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului institutului şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;

    (14) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii institutului;

    (15) are atribuţii de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale.


    ART. 19
    (1) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs încheie cu managerul institutului un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi, conform Ordinului MS nr. 320/2007 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public.
    (2) Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzuta în acesta.

    ART. 20
        Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

    (1) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a Institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

    (2) organizează contabilitatea în cadrul Institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;

    (3) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

    (4) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

    (5) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

    (6) participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

    (7) angajează Institutul prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

    (8) analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

    (9) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

    (10) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;

    (11) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor Institutului către bugetul statului, trezorerie şi terţi;

    (12) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în institut;

    (13) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

    (14) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin Institutului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

    (15) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;

    (16) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;

    (17) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;

    (18) îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;

    (19) împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;

    (20) organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

    (21) organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.


    ART. 21
        Atribuţiile specifice directorului medical conform OMS nr. 921/2006, sunt:
    1. în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
    4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
    6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
    7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

        Conform prevederilor Ordinului MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare membrii Comitetului Director au următoarele atribuţii specifice:
    a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;
    b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;
    c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
    f) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;
    h) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    i) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale;
    j) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    k) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi.


    CAP. IV
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    ART. 22
    (1) Conform cu structura aprobată Institutul are următoarele compartimente:
    - Secţia clinică de cardiologie, din care:
    – Compartiment USTACC (Unitate de Supraveghere şi Tratament Avansat al pacienţilor Cardiaci Critici)
    – Compartiment cardiologie intervenţională
    – Secţia clinică de chirurgie cardiovasculară
    – Secţia ATI
    – Compartiment primire urgente cardiovasculare (CPU-S)
    – Spitalizare de zi
    – Bloc operator
    – Farmacie
    – Sterilizare
    – Unitate de transfuzie sanguină
    – Laborator analize medicale:
    - Compartiment biochimie
    – Compartiment hematologie
    – Compartiment microbiologie
    – Compartiment imunologie

    – Laborator explorări funcţionale invazive:
    - Compartiment cateterism cardiac şi angiografie
    – Compartiment electrofiziologie

    – Laborator explorări funcţionale neinvazive:
    - Compartiment electrocardiografie
    – Compartiment ecocardiografie
    – Compartiment probe de efort, monitorizare Holter şi a tensiunii arteriale
    – Compartiment somnologie

    – Serviciul anatomie patologică
    - Compartiment histopatologie
    – Compartiment citologie
    – Prosectura

    – Laborator radiologie şi imagistică medicală:
    - Compartiment CT

    – Compartiment medicină nucleară
    – Serviciul pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
    – Compartiment evaluare şi statistică medicală
        Ambulatorul integrat al spitalului cu cabinete în specialităţile:
    - cardiologie
    – chirurgie cardiovasculară

        Activitate de cercetare
    - Colectiv de cercetare pentru medicina clinică cardiovasculară
    – Aparat funcţional

        Notă: la nivelul Institutului funcţionează următoarele structuri fără personalitate juridică:
    - Centrul E-CORD-CENTER
    – Centrul de cercetare al tratamentului invaziv al fibrilaţiei atriale    (2) Structura organizatorică a Institutului se aprobă/modifică prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii.
    (3) Secţiile/laboratoarele/serviciile participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 23
        În cadrul Secţiilor cu paturi se desfăşoară activităţi în domeniul acordării asistenţei medicale şi a îngrijirilor medicale (în regim spitalizare continuă şi spitalizare de zi), a promovării activităţii de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare.
        Pentru acordarea asistenţei medicale, şeful de secţie şi personalul din secţie asigură:
    a) repartizarea pacienţilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale pacienţilor în ziua internării;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) declararea cazurilor de boli contagioase, a infecţiilor asociate, a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;
    e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor specifice, a alimentaţiei dietetice şi adecvate şi a recomandărilor unor obiceiuri sănătoase după externare;
    f) asigurarea, ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    g) asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor specifice adoptate;
    h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale;
    j) asigurarea alimentaţiei pacienţilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; prin medicul din linia de gardă se va asigura în permanenţă controlul calităţii hranei distribuite pacienţilor din punct de vedere cantitativ, calitativ şi organoleptic;
    k) desfăşurarea unei activităţi care să asigure pacienţilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii cu familia;
    l) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;
    m) anunţarea membrilor familiei sau a aparţinătorilor despre agravarea stării de sănătate a pacientului sau în caz de deces a acestuia;
    n) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale şi educaţia sanitară a pacienţilor şi aparţinătorilor;
    o) îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al stării de sănătate a pacienţilor prin cabinetele ambulatoriului integrat al institutului;
    p) asigurarea transportului (însoţirii) pacienţilor în secţie sau pe timpul investigaţiilor paraclinice;
    q) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medical şi sanitar propriu şi a instruirii personalului medical şi sanitar aflat în stagii practice;

    (2) Promovarea activităţii de învăţământ, ştiinţifică şi de cercetare:
    a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare adoptate la nivelul institutului;
    b) asigurarea condiţiilor de participare la cursuri de perfecţionare profesională a personalului;
    c) asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul medical;
    d) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar.

    (3) Atribuţiile şi competenţele manageriale ale şefului de secţie sunt:
    a) îndrumă şi realizează activitatea de acordare a serviciilor şi îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de calitatea actului medical;
    b) organizează ţi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei, inclusiv realizarea consulturilor interdisciplinare, intra şi extraspitaliceşti, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei, prevăzuţi în anexele la contractul de administrare;
    c) răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţa medicală de calitate de către personalul din secţie, inclusiv anunţarea aparţinătorilor în caz de agravare a stării pacientului sau decesul acestuia;
    d) propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi răspunde de realizarea planului aprobat;
    e) răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico- sanitar din cadrul secţiei, inclusiv prin îndeplinirea obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea practicilor medicale din secţie;
    f) evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii institutului;
    g) angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat, asigurând utilizarea eficientă a resurselor de orice fel la dispoziţie şi controlul permanent al cheltuielilor;
    h) aplică strategiile de dezvoltare ale institutului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei;
    i) înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;
    j) înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;
    k) întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei, prevăzuţi în anexele la contractul de administrare;
    l) răspunde de cunoaşterea şi respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al institutului;
    m) stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    n) face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;
    o) propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;
    p) propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al institutului;
    q) supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice;
    r) avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei;
    s) evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice şi fişei postului;
    t) propune planul de formare ăi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;
    u) coordonează activităţile de control al calităţii şi asigură auditul clinic al serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secţiei;
    v) răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate în cadrul secţiei, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    w) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar- economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    x) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei;
    y) urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;
    aa) în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul institutului;
    bb) propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei, cu aprobarea consiliului medical;
    cc) răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei;
    dd) organizează şi coordonează activităţile de gestionare a datelor pacientului, de asigurare a integrităţii şi confidenţialităţii acestora, verifică modul de completare a foii de observaţie, introducerea în dosarul electronic al pacientului a datelor şi informaţiilor privind tratamentul şi evoluţia pe timpul spitalizării, eliberarea decontului şi a scrisorii medicale la externare;
    ee) propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din institut.


    ART. 24
        Personalul din cadrul Secţiei clinice de cardiologie desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) acordă asistenţa medicală de specialitate, examinând pacienţii;
    b) recoltează probe şi formulează diagnosticul stabilit pe baza examenului clinic şi a explorărilor paraclinice;
    c) recomandă medicamentaţia necesară;
    d) respectă circuitul medicamentelor şi a materialelor sanitare şi modul lor de administraţie;
    e) asigură serviciul continuu de ture;
    f) utilizează în condiţii optime aparatura medicală din dotare (ecografie, electrocardiografie, aparate de stimulare, instrumentar)
    g) distribuie hrana pacienţilor;
    h) întreţine şi păstrează în spaţiile secţiei condiţii optime de igienă, face dezinfectări ale încăperilor şi instalaţiilor sanitare, menţin curăţenia şi ordinea;
    i) asigură respectarea programului de vizitare a pacienţilor;
    j) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    k) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului de boală, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii şi obţinerea consimţământului informat al acestora în cazul procedurilor medicale invazive;
    l) aduce la cunoştinţa aparţinătorilor decesul pacientului;
    m) aplică şi respectă normele de protecţie a muncii şi PSI.


    ART. 25
        Personalul din Secţia clinică de chirurgie cardiovasculară desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) organizarea consultului medical de specialitate;
    b) folosirea de metode eficiente privind diagnosticul şi tratamentul chirurgical al pacienţilor;
    c) asigurarea terapiei operatorii pentru intervenţia chirurgicală şi consemnarea în foaia de observaţie generală a riscului operator precum şi a evoluţiei pacienţilor; aplicarea tratamentului diferenţiat pentru fiecare caz în parte;
    d) controlează şi asigură justificat prescrieri de medicamente şi a modului de administrare;
    e) păstrarea şi prescrierea substanţelor stupefiante şi toxice în condiţii de siguranţă;
    f) asigurarea condiţiilor de funcţionare a blocului operator şi organizarea interioară a secţiilor;
    g) asigurarea serviciului de tură;
    h) utilizarea şi întreţinerea în condiţii optime a aparaturii medicale, instrumentarului şi a întregului inventar;
    i) controlul calităţii alimentaţiei dietetice şi respectarea regimului de odihnă, modul de acces al vizitatorilor la bolnavi;
    j) păstrarea şi întreţinerea curăţeniei în saloane, oficii, dezinfectarea zilnică a instalaţiilor sanitare şi încăperilor;
    k) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    l) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii şi obţinerea consimţământului informat al acestora în cazul procedurilor medicale şi chirurgicale specifice;
    m) aduce la cunoştinţa aparţinătorilor decesul pacientului;
    n) aplicarea şi respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI.


    ART. 26
        Personalul din Secţia de terapie intensivă (ATI) desfăşoară în principal următoarele activităţi:

    (1) Secţia ATI este condusă de medicul şef de secţie, care:
    a) coordonează întreaga activitate a secţiei din punct de vedere medical, administrativ şi educaţional;
    b) se implică direct în îngrijirea pacienţilor din secţie (în sala de operaţie şi în compartimentul cu paturi);
    c) răspunde de elaborarea, adoptarea şi actualizarea protocoalelor şi procedurilor terapeutice specifice;
    d) coordonează activitatea de educaţie medicală continuă a personalului medical;
    e) răspunde de asigurarea calităţii actului medical;
    f) asigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii secţiei, 24 de ore pe zi 7 zile pe săptămână, pentru probleme medicale şi/sau administrative;
    g) repartizează medicii secţiei pe sectoare de activitate: săli de operaţie, săli de investigaţii, componenţa cu paturi (TI, TIIP, SPA), circulaţie extracorporală etc.;
    h) desemnează medici responsabili de un anumit sector de activitate al secţiei (anestezie, terapie intensivă, terapie intermediară etc.), după caz;
    i) întocmeşte referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele medicale, aparatura necesară secţiei, precum şi cu privire la întreţinerea şi repararea acestora;
    j) în secţiile clinice, răspunde şi coordonează activitatea medicală din cadrul procesului de învăţământ care se desfăşoară la nivelul secţiei;


    (2) Asistenta-şefă a secţiei ATI se subordonează direct medicului şef de secţie, coordonează întreaga activitate a personalului implicat direct în îngrijirea pacienţilor şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienţilor de către personalul din subordine;
    b) răspunde de educaţia medicală continuă a personalului din subordine;
    c) participă la programele de educaţie medicală continuă;
    d) organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, kinetoterapeuţi etc.) şi întocmeşte graficul pe ture, în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale;
    e) verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine şi întocmeşte lunar foaia colectivă de prezentă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    f) supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul subordonat direct;
    g) coordonează activitatea de întreţinere a aparaturii medicale şi a echipamentelor informatice din dotare;
    h) coordonează şi răspunde de activitatea de menţinere a curăţeniei, asepsiei şi antisepsiei, precum şi a dezinfecţiei şi dezinsecţiei;
    i) propune medicului şef de secţie sancţionarea administrativă a personalului din subordine;
    j) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, infirmiere, brancardieri etc. din secţie;
    k) răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) verifică şi completează zilnic stocul obligatoriu de medicamente şi materiale necesare desfăşurării activităţii specifice secţiei.


    (3) Medicii specialişti/primari din secţia/compartimentul ATI:
    a) asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali (examen preanestezic şi pregătirea preoperatorie specifică, administrarea anesteziei şi terapia intensivă intraoperatorie, urmărirea postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de SRATI şi adoptate de secţie;
    b) completează fişa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii, inclusiv consumul de medicamente şi materiale;
    c) verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea aparaturii trebuie semnalat în scris administraţiei spitalului;
    d) examinează pacienţii din secţia cu paturi ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin de doua ori pe zi;
    e) la internarea sau transferul pacienţilor în secţiile ATI, medicul ATI de salon sau de gardă completează toate evidenţele primare necesare, care conţin obligatoriu cel puţin: datele personale esenţiale ale pacientului, diagnosticul principal şi bolile asociate, motivul internării sau transferului în secţia ATI şi consemnează starea prezentă. Foaia de observaţie clinica întocmită de secţia care transferă pacientul în secţia ATI va rămâne în secţia ATI până la retransferul pacientului în secţia de origine;
    f) consemnează în foaia de observaţie toate recomandările terapeutice necesare pacienţilor internaţi în secţie;
    g) consemnează zilnic în foaia de observaţie: evoluţia, medicaţia administrată manevrele diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum şi materialele consumabile folosite;
    h) solicită şi consemnează în foaia de observaţie clinică efectuarea consulturilor interdisciplinare, ori de câte ori evoluţia cazului o impune;
    i) au obligaţia să efectueze gărzi conform programării şi normelor în vigoare;
    j) participă la formele de educaţie medicală continuă (la nivel local, naţional, internaţional);
    k) participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil (SRATI).


    (4) Medicii rezidenţi ATI au competenţe limitate, desfăşurându-şi activitatea în limita nivelului lor de pregătire.

    (5) Asistenţii medicali din secţiile ATI au în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură asistenţa medicală specifică, în limita competenţelor;
    b) verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI;
    c) respectă programul de ture aprobat al secţiei;
    d) consemnează zilnic în foaia de observaţie clinică, în limita competenţelor, evoluţia, medicaţia administrată, manevrele, diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum şi materialele consumabile folosite;
    e) înregistrează şi raportează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele care reflectă activitatea desfăşurată la nivelul secţiei;
    f) participă la formele de educaţie medicală continuă specifică asistenţilor (local, naţional, internaţional);
    g) participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale: epurare extrarenală, urmărirea balonului de contrapulsaţie, monitorizarea presiunii intracraniene, precum şi altele asemenea.    ART. 27
        Personalul din cadrul CPU-S desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) trierea urgenţelor la prezentarea la spital conform protocolului de triaj, după codurile de culori;
    b) primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor, cu prioritate urgenţele majore;
    c) asigura investigaţiile clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial;
    d) efectuează consultul de specialitate în echipă cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii;
    e) asigură monitorizarea, tratamentul şi reevaluarea pacienţilor de urgenţă;
    f) asigură tratamentul, stabilizarea şi reevaluarea pacienţilor de urgenţă care nu necesită internare;
    g) înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiei medicale;
    h) formarea continuă a personalului propriu şi formarea în medicina de urgenţă de cardiologie şi chirurgie cardiovasculară;
    i) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prin aplicarea primelor măsuri de prim ajutor, investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial, monitorizarea, tratamentul şi evaluarea pacienţilor;
    j) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date paşaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    k) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului de boală, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii şi obţinerea consimţământului scris al acestora în cazul procedurilor medicale invazive;
    l) luarea tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie, efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei şi a colectării separate (selective) a rezidurilor rezultate din activitatea medicală - în vederea prevenirii apariţiei infecţiilor asociate;
    m) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de PSI.


    ART. 28
        Personalul încadrat în cadrul structurii Spitalizare de zi desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului în secţie şi de indicaţiile medicilor;
    b) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;
    c) precizarea recomandărilor de urmat la externare precum şi de stabilirea contactelor postoperatorii;
    d) asigurarea tratamentului medical complet individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    e) supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;
    f) supravegherea pacienţilor imobilizaţi;
    g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea acestora la patul bolnavului;
    h) efectuarea consulturilor interdisciplinare în cazurile simplificate;
    g) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce


    ART. 29
        Personalul din blocul operator desfăşoară următoarele activităţi:
    a) să asiste medical bolnavul pre şi postoperator şi să participe la intervenţii chirurgicale;
    b) asigură condiţiile antiseptice necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator;
    c) asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale spitaliceşti;
    d) pregătirea instrumentarului pentru investigaţiile chirurgicale şi sterilizarea materialelor şi instrumentarului necesar intervenţiilor chirurgicale.
    e) asigură manipularea, depozitarea şi transportul către Laboratorul de Anatomie Patologică al produselor biologice recoltate în actul operator.
    f) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase conform normelor de aplicare a legislaţiei în domeniu.
    g) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date pasaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare)
    h) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de PSI.


    ART. 30
    (1) Personalul din cadrul Unităţii de Transfuzie Sanguină desfăşoară următoarele activităţi:
    a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge total pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului;
    b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile spitalului;
    c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie;
    d) efectuarea testelor pretransfuzionale;
    e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;
    f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge total sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie;
    h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;
    i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;
    j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18°C) cu această destinaţie.

    (2) Asistenţii medicali care lucrează în unitatea de transfuzie sanguină din spital sunt subordonaţi medicului coordonator şi au următoarele atribuţii:
    a) desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital, în limitele competenţelor lor, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator;
    b) efectuează testările pretransfuzionale;
    c) răspund de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a 5 sângelui total şi a componentelor sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale;
    d) supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de transfuzie sanguină, din spital, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea acestora, conform procedurilor standard;
    e) întocmesc documentaţia pentru activităţile desfăşurate

    (3) Medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină:
    a) asigură organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital;
    b) asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu activitatea de transfuzie sanguină din spital;
    c) răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de transfuzie sanguină teritorial;
    d) îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din subordine;
    e) contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii medicali; în cursul programului de gardă, această responsabilitate revine medicului anestezist de gardă;
    f) îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;
    g) păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în calitate de coordonator local în cadrul sistemului naţional de hemovigilenţă;
    h) ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la care apar reacţii adverse severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzionale;
    i) consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de terapie transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate;
    j) răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de transfuzie sanguină;
    k) răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din dotarea unităţii;


    ART. 31
        Sterilizarea desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare;
    b) eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
    c) sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului;
    d) verificarea procedurilor de control şi de marcare a produselor finite;
    e) sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;
    f) înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;
    g) efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare a fiecărui aparat;
    h) banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
    i) ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi saraje;
    j) efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora;
    k) asigurarea circuitului de stocare, distribuţie şi transport la utilizatori;
    l) asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;
    m) supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;
    n) verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate;
    o) verificarea stării de igienă a suprafeţelor;
    p) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
    q) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare


    ART. 32
        Farmacia spitalului funcţionează cu circuit închis şi desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    1. organizarea farmaceutică a spaţiului şi personalului.
    2. centralizarea referatelor de necesitate pentru asigurarea stocurilor de medicamente.
    3. primirea, recepţia şi introducerea în gestiunea informatică a farmaciei a medicamentelor achiziţionate, conform legislaţiei în vigoare medicamentelor.
    4. eliberarea medicamentelor conform solicitărilor din condicile de prescripţie medicală introduse "on-line" şi aduse în farmacie de către asistenţii medicali;
    5. monitorizarea trasabilităţii medicamentelor.
    6. gestionarea stocurilor.
    7. monitorizarea condiţiilor de depozitare şi conservare.
    8. transmiterea raportărilor lunare în SIUI Farmi.
    9. asigurarea curăţeniei şi igienei în spaţiile farmaciei.
    10. monitorizarea selectivă a deşeurilor.
    11. Farmacistul şef este responsabil de:
    a. stabilirea procedurii de eliberare a produselor farmaceutice şi comunicarea ei către personalul de specialitate;
    b. coordonarea şi evaluarea întregii activităţi de eliberarea a medicamentelor către pacienţii spitalizaţi.
    c. farmaciştii sunt responsabili pentru validarea prescripţiilor medicale şi eliberarea medicamentelor stupefiante, precum şi a celorlalte medicamente.
    d. în conformitate cu prevederile OMS nr. 1101 din 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare atribuţiile farmacistului sunt:
    - obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
    – distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate;
    – obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi distribuirea lor în mod adecvat;
    – păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
    – raportarea către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor a consumului de antibiotice pe clase şi pe secţiile unităţii sanitare şi participarea la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor;
    – colaborarea cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în vederea monitorizării consumului de antibiotice;
    – organizarea şi realizarea bazei de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic.


    12. Raportarea zilnică către Ministerul Sănătăţii şi ANMDMR a situaţiei privind stocurile şi operaţiunile comerciale, inclusiv eliberarea pe condică, după caz, efectuate cu medicamentele de uz uman având preţul aprobat în Canamed, potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 33
        Personalul din cadrul Laboratorului de analize medicale desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) efectuează determinările biochimice, hematologice, de coagulare, imunologice, bacteriologice şi a tuturor analizelor în regim de urgenţă;
    b) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate laboratorului (date pasaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    c) recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;
    d) asigurarea recipienţilor necesari recoltării produselor;
    e) implementarea sistemului de asigurare a calităţii care reprezintă un ansamblu de acţiuni prestabilite şi sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerinţele referitoare la calitate;
    f) elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a probelor biologice care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect;
    g) furnizarea rezultatelor testărilor într-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel mai scurt timp; testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate;
    h) furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin adoptarea unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat;
    i) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie nosocomială pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi multirezistente;
    j) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolării de microorganisme şi rezistenţei la antibiotice şi periodic, trimestrial, serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor asociate rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene şi evoluţia rezistenţei la antibiotice;
    k) monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului şi medicului epidemiolog;
    l) trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinelă a infecţiilor asociate, a protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de infecţie asociata, pentru identificare prin tehnici de biologie moleculară şi aprofundarea mecanismelor de rezistenţă la antibiotice.
    m) întocmeşte propunerile de fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi material de laborator specifice.


    ART. 34
        Laboratorul de explorări funcţionale invazive are în componenţă: Compartimentul cateterism cardiac şi angiografie şi Compartimentul electrofiziologie.
        Personalul desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) efectuarea în principal a activităţii de diagnostic invaziv şi terapie intervenţională, cu personal specializat care asigură proceduri complexe şi variate de cardiologie intervenţională, respectiv studii de electrofiziologie, manopere de implantare a cardiostimulatoarelor, defibrilatoarelor şi resincronizării ventriculare.
    b) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului
    c) răspunde cu promptitudine şi prioritate în cazurile de urgenţă medicală, efectuându-se examenele necesare;
    d) exploatarea şi păstrarea în bune condiţii a aparaturii şi instrumentarului;
    e) respectarea strictă a recomandărilor de protecţia muncii, în special protejarea contra radiaţiilor Roentgen şi a condiţiilor de infestare;
    f) preocuparea permanentă pentru crearea condiţiilor de igienă şi asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei (date pasaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de medicamente şi materiale sanitare);
    g) aducerea la cunoştinţa pacienţilor şi rudelor acestora a diagnosticului de boală, a stării clinice prezente, a indicaţiilor terapeutice, a prognosticului bolii şi obţinerea consimţământului scris al acestora în cazul procedurilor medicale invazive;


    ART. 35
        Laboratorul explorări funcţionale neinvazive are în componenţa sa Compartimentul electrocardiografie, Compartimentul ecocardiografie, Compartiment probe de efort, monitorizare Holter şi a tensiunii arteriale şi Compartiment somnologie, iar personalul din cadrul acestui laborator asigură:
    a) pregătirea specifică a bolnavului în vederea efectuării de către medic a investigaţiilor: ecocardiografii (transtoracice, transesofagiene), ecografii vasculare.
    b) efectuarea investigaţiilor: monitorizare Holter (prin montarea unor aparate ce înregistrează electrocardiograma pe 24 ore) şi a tensiunii arteriale (monitorizarea tensiunii arteriale prin montarea unor aparate ce înregistrează TA pe 24 ore), testarea la efort (efectuarea testului de efort şi de toleranţa la efort în diagnosticul ischemiei miocardice).
    c) compartimentul somnologie determină ventilaţia alveolară, a volumului residual, a capacităţii pulmonare totale, capacităţii de efort, metabolismului bazal;
    d) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate laboratorului (date pasaportale şi clinice ale pacienţilor, consumul de materiale sanitare);


    ART. 36
    (1) Serviciul de anatomie patologică este organizat conform Legii nr. 104/2003 şi HGR nr. 451/2004, având în componenţă următoarele compartimente:
    - Compartiment citologie
    – Compartiment histopatologie
    – Compartiment prosectură

    (2) Activităţile desfăşurate în cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică sunt următoarele:
    a) efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic (în funcţie de situaţie) asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie cadavrelor la autopsie şi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele asemănătoare;
    b) analizarea concordanţei diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic
    c) întocmirea certificatelor constatatoare de deces după efectuarea de necropsii
    d) urmărirea folosirii de tehnici şi metode noi.


    ART. 37
        În cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală funcţionează şi Compartimentul CT. Personalul din cadrul laboratorului de radiologie şi imagistică medicală desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) efectuează investigaţii radiologice şi imagistice standard pentru pacienţii internaţi în toate secţiile institutului şi pentru cei prezentaţi la CPU - S sau investigaţii în regim spitalizare de zi;
    b) colaborează cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului
    c) asigură operarea informatizată a tuturor datelor care fac obiectul gestiunii informatice destinate secţiei;
    d) Personalul care lucrează în Laborator are următoarele atribuţii conform prevederilor legale în vigoare, privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare:
        ● respectarea securităţii nucleare, protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante, protecţiei fizice, planurilor proprii de intervenţie în caz de accident nuclear şi asigurării calităţii pentru activităţile desfăşurate sau a surselor asociate acestora;
        ● evidenţa stricta a materialelor nucleare şi radioactive, precum şi a tuturor sursele utilizate sau produse în activitatea proprie;
        ● respectarea limitelor şi condiţiilor tehnice prevăzute în autorizaţie şi raportarea oricăror depistări, conform reglementărilor specifice;
        ● să suporte cheltuielile aferente colectării, manipulării, transportului, tratării, condiţionării şi depozitării temporare sau definitive a acestor deşeuri.    ART. 38
        În cadrul Compartimentului de medicină nucleară se desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) Executarea explorărilor funcţionale şi morfologice cu ajutorul radio-izotopilor la diferite boli, pentru bolnavii ambulatori şi internaţi
    b) Executarea explorărilor cu surse radiative deschise în bolile care necesită acest tip de diagnostic
    c) Asigurarea circuitului izotopilor radioactivi în condiţii de evitare a poluării interne şi externe a mediului ambiant
    d) Colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului
    e) Respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională de Control al Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii


    ART. 39
        Serviciul pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

        Atribuţii medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor din cadrul Serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale:
    a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii infecţioase şi a stabilirii tratamentului etiologic necesar;
    b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotică;
    c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent în spital;
    d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice;
    e) colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară;
    f) efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a antibioticelor;
    g) oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele de microbiologie disponibile);
    h) oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii clinice, pentru pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie;
    i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi;
    j) evaluează periodic cu fiecare secţie clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor);
    k) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire.


    ART. 40
        Responsabilităţile şefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivelor:
    a) organizează şi răspund de întreaga activitate în compartimentul pe care îl conduc;
    b) răspund de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea bolnavilor în compartimentele cu paturi pe care le conduc,
    c) organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din compartimente,
    d) organizează analiza periodică a calităţii muncii împreună cu personalul specializat şi ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţire,
    e) colaborează cu şefii celorlalte compartimente din spital;
    f) controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igiena şi antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) controlează şi răspund de aplicarea măsurilor de protecţia muncii în secţia pe care o conduc;
    h) în compartimentele cu paturi controlează şi răspund de completarea foilor de observaţie clinica a bolnavilor în primele 24 ore de la internare şi de înscrierea zilnica a evoluţiei şi tratamentului aplicat,
    i) răspund de ridicarea continua a nivelului profesional şi de pregătire a personalului din subordine,
    j) răspund de modul de păstrare în compartiment a documentelor pe care le utilizează;
    k) răspund de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al compartimentului şi fac propuneri de dotare corespunzător necesităţilor,
    l) controlează permanent ţinuta corecta şi comportamentul personalului din subordine;
    m) informează conducerea spitalului asupra activităţii din compartimentele pe care le conduc;
    n) întocmesc fisele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine;
    o) participa la solicitarea comitetului director la întocmirea şi aplicarea planului strategic al spitalului.
    p) monitorizează bunele practici în utilizarea antibioticelor.


    ART. 41
        Compartimentul de evaluare şi statistică medicală desfăşoară următoarele activităţi:
    a) transmiterea lunară şi trimestrială, în format electronic, către Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti al pacienţilor externaţi în perioada pentru care se face raportarea;
    b) generarea şi transmiterea lunară şi trimestrială către Casa Judeţeană de Asigurări de Iaşi în aplicaţia SIUI a fişierelor: DRG, spitalizare de zi aferente pacienţilor externaţi în perioada pentru care se face raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale;
    c) generarea şi transmiterea lunară şi trimestrială a rapoartelor privind decontarea serviciilor medicale, privind decontarea serviciilor medicale aferente pacienţilor străini beneficiari de Eurocard şi Acorduri Internaţionale;
    d) prelucrarea şi verificarea zilnică în baza de date a foilor de observaţie de pe secţiile institutului privind următoarele date: probleme DRG (erori CNP, dovada de asigurat, criterii de internare sau asigurare greşit completate);
    e) punerea la dispoziţia conducerii unităţii şi a medicilor şefi de secţii datele statistice (indicatorii) realizaţi în vederea maximizării performanţelor institutului (validarea tuturor cazurilor, înregistrarea corectă a costurilor);
    f) punerea la dispoziţia secţiilor documentaţia medicală necesară pentru activitatea curentă de cercetare;
    g) actualizarea tarifului/zi spitalizare, pe fiecare secţie a institutului, după ce este calculat şi transmis de serviciul Contabilitate pe baza execuţiei bugetare;
    h) efectuarea şi raportarea (atât în format electronic, cât şi fizic) tuturor situaţiilor statistice prelucrate electronic pentru întreg institutul, (indicatorii de performanţă, indicatorii de eficienţă, centralizatorul de morbiditate şi alţi indicatori, rapoartele statistice lunare, trimestriale, anuale, multianuale şi altele cerute de conducerea institutului, Direcţia de Sănătate Publică şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi), cât şi pentru fiecare secţie din spital, pentru urmărirea activităţii acestora;


    ART. 42
        În cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului se desfăşoară următoarele activităţi:

    (1) asigurarea asistenţei medicale ambulatorie şi are în structură Cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi pentru a asigura o asistenţă medicală complexă. Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către Directorul Medical care răspunde pentru activitatea medicală desfăşurată în cadrul acestuia.

    (2) activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat, asigurând asistenţă medicală spitalicească continuă, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete. Asistenţa medicală ambulatorie se asigură de către medicii de specialitate acreditaţi, împreună cu toţi cei care fac parte din categoria altui personal sanitar acreditat. Medicii de specialitate din ambulatoriul acordă următoarele tipuri de servicii medicale: examen clinic, diagnostic, investigaţii paraclinice, tratamente.


    ART. 43
        Colectivul de cercetare pentru medicină clinică cardiovasculară desfăşoară următoarele activităţi:
    a) studierea particularităţilor evolutive clinice ale diferitelor patologii.
    b) evoluţia proceselor morbide şi studiul diferitelor asocieri morbide.
    c) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea unor noi metode de investigaţii, diagnostic şi tratament.
    d) cooperarea ştiinţifică cu instituţii şi organizaţii din domeniul de activitate
    e) asigură valorificarea rezultatelor cercetării prin aplicarea în practică a conceptelor ştiinţifice actuale, deschiderea unor noi direcţii de cercetare şi conturarea unei viziuni complexe şi integrate asupra temelor studiate


    ART. 44
    (1) Biroul de management al calităţii serviciilor de sănătate este organizat în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1312/2020, privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi are ca principal obiectiv implementarea la nivelul unităţii sanitare cu paturi a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
        Rolul structurii prevăzute la alin. (1) constă în planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică şi monitorizarea activităţilor privind asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
        Controlul activităţilor privind asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului este responsabilitatea conducătorului unităţii.
        Pentru realizarea obiectului său de activitate, Biroul de management al calităţii serviciilor de sănătate desfăşoară următoarele activităţi principale:
    a) elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate, precum şi coordonarea şi monitorizarea implementării acestuia;
    b) evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi a nivelului de conformitate cu standardele şi cu cerinţele de monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS;
    c) informarea periodică a conducerii şi a personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la nivelul de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi, după caz, actualizarea acestuia;
    d) coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unităţii sanitare a documentelor calităţii;
    e) asigurarea instruirii şi informării personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la organizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    f) măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor;
    g) coordonarea şi controlul activităţii de colectare şi de raportare, conform legislaţiei în vigoare, a datelor şi documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    h) coordonarea şi controlul activităţii de analiză, evaluare şi raportare a indicatorilor de monitorizare a conformităţii la cerinţele standardelor ANMCS;
    i) monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către ANMCS a situaţiilor legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale, precum şi a altor informaţii necesare pregătirii evaluării unităţii sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele ANMCS;
    j) coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfăşurarea activităţilor de audit clinic;
    k) îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în activitatea de identificare şi de management al riscurilor;
    l) asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi participarea la elaborarea şi implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unităţii sanitare;
    m) elaborarea şi înaintarea către conducerea unităţii sanitare a rapoartelor periodice conţinând propuneri şi recomandări ca urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;
    n) monitorizarea elaborării, implementării şi evaluării eficacităţii şi/sau eficienţei procedurilor şi protocoalelor de bune practici clinice şi manageriale este subordonat managerului, are misiunea de a pune la dispoziţia institutului cadru necesar asigurării şi garantării gestionării informaţiilor referitoare la calitatea serviciilor oferite pacienţilor.


    (2) Structura de management al calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal următoarele activităţi:

    ART. 45
        Personalul din cadrul Biroului resurse umane, normare, organizare şi salarizare desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) asigură încadrarea personalului, potrivit statului de funcţii şi cu respectarea nomenclatoarelor de funcţia şi salarizare, a condiţiilor de studii şi vechime;
    b) întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul institutului, actele adiţionale la acestea privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă, după caz;
    c) întocmeşte şi ţine la zi dosarele profesionale ale angajaţilor;
    d) întocmeşte dosarele şi documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării;
    e) întocmeşte statul de funcţii, conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de personal;
    f) întocmeşte şi aduce la cunoştinţă fişa postului pentru personalul din subordine şi verifică existenţă fişelor postului pentru fiecare angajat;
    g) întocmeşte, după criterii obiective, fişele de evaluare a posturilor;
    h) asigură completarea corespunzătoare, conform prevederilor legale, şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
    i) evaluează performanţele profesionale individuale ale fiecărui angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) furnizează datele gestionate în privinţa personalului angajat, în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare;
    k) întocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind personalul încadrat, conform exigenţelor în materie;
    l) respectă şi aplică prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă, colaborând în acest sens cu Compartimentul juridic şi directorul financiar - contabil, respectă şi aplică legislaţia privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
    m) elaborează, conform reglementărilor legale în vigoare, întreaga documentaţie necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Institutului, asigură publicitatea concursurilor şi a rezultatelor acestora;
    n) asigură comunicarea către persoanele ce ocupă funcţii în organele de conducere ale spitalului a formularelor declaraţiilor de avere, de interese şi referitoare la incompatibilităţi, acordă asistenţă în completarea acestora, şi transmiterea acestora Agenţiei Naţionale pentru Integritate, în termenul legal;
    o) efectuează controlul prestării muncii de către salariaţi, atât în cadrul programului normal de muncă, cât şi în afara acestui timp (gărzi, muncă suplimentară etc.);
    p) asigură acordarea drepturilor de salarizare: salariu de bază, spor pentru condiţii de muncă, gărzi, indemnizaţii, premii anuale etc.;
    r) urmăreşte şi îndrumă, împreună cu compartimentul juridic din unitate, aplicarea legislaţiei în vigoare privind încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale
    s) întocmeşte statele de plată lunare, declaraţiile privind contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat precum şi situaţiile statistice;
    ş) verifică corectitudinea întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;
    t) participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, furnizând date de specialitate;
    ţ) elaborează, pe baza datelor furnizate de secţii, servicii, birouri, planul de formare profesională anual;


    ART. 46
        Compartimentul juridic desfăşoară următoarele activităţi:
    a) avizează actele care pot angaja răspunderea patrimonială a institutului, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
    b) avizează deciziile emise de către conducerea institutului;
    c) participă la negocierea şi încheierea contractelor;
    d) redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii institutului;
    e) reprezintă şi apără interesele institutului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea institutului;
    f) se ocupă cu obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul financiar - contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent;
    g) urmăreşte, semnalează şi transmite organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea;
    h) contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în administrarea institutului, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;
    i) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;
    j) analizează, împreună cu compartimentul financiar-contabil şi cu alte compartimente interesate, modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni. Întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror alte abateri;
    k) asigură transmiterea către compartimentele interesate a tuturor ordinelor ministrului sănătăţii, circularelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Ministerul Sănătăţii;
    l) asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor institutului;
    m) asigură informarea personalului privind actele normative din domeniul sanitar nou-apărute;
    n) îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic;


    ART. 47
        Serviciul financiar-contabil desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) organizează contabilitatea conform prevederilor legale; răspunde de efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile;
    b) confruntă evidenţele analitice şi cele sintetice;
    c) organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare, sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;
    d) analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri corespunzătoare;
    e) răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
    f) răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    g) organizează evidenţele tehnico-operative şi gestionare şi asigură ţinerea lor corectă şi la zi;
    h) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de regularizare a diferenţelor constatate;
    i) întocmeşte studiul privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri corespunzătoare;
    j) întocmeşte lucrările privind proiectele planurilor de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, precum şi bugetul de asigurări sociale;
    k) ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea pagubelor;
    l) răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
    m) asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din încasări şi plăţi în numerar;
    n) răspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita creditelor aprobate;
    o) organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz a plăţii
    p) organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
    q) organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    r) organizează analize periodice a utilizării bunurilor materiale şi ia măsurile necesare împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare, sau cu mişcare lentă, sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;
    s) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi regularizează diferenţele constatate
    t) întocmeşte studii privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri corespunzătoare;
    ţ) întocmeşte studii privind costurile comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav etc., comparativ pe secţiile din unitate, analizează cauzele care determină diferenţe şi propune eliminarea celor subiective
    u) analizează şi pregăteşte din punct de vedere financiar, evaluarea eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziţia unităţii; ia măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune.


    ART. 48
        Responsabilii numiţi în cadrul Institutului cu efectuarea controlului financiar preventiv:
    a) Efectuează activitatea de control financiar preventiv, conform prevederilor legale în vigoare republicată, şi a normelor Ministerului Finanţelor Publice;
    b) Organizează şi execută activitatea de control financiar preventiv în cadrul Institutului;
    c) Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competente delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv,analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale, precum şi verificarea operaţiunilor deja efectuate.
    d) Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:
    - respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);
    – îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);
    – încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).

    e) Verifică respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor din evidenţa tehnică şi operativă a Institutului.
    f) Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.
    g) Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabilă.
    h) Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat.
    i) Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la bază acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.


    ART. 49
        Compartimentul achiziţii publice-contractare:
    a) fundamentează şi elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor obiective de produse, lucrări şi servicii, conform propunerilor celorlalte servicii specializate;
    b) stabileşte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedurile specifice care vor sta la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
    c) operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu avizul comitetului director al institutului, aprobarea managerului şi avizul compartimentului financiar-contabil;
    d) efectuează procedurile de achiziţie publică pentru diferite categorii de produse, servicii sau lucrări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    e) întocmeşte documentaţia de atribuire conform reglementărilor legale privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii documentaţia de concurs;
    f) asigură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicarea tuturor regulilor de transparenţă şi publicitate necesare unei corecte atribuiri a contractelor de achiziţii publice;
    g) întocmeşte, împreună cu Compartimentul juridic, contractele de achiziţie publică;
    h) constituirea, avizarea şi păstrarea dosarelor cu privire la achiziţiile publice efectuate;
    i) urmăreşte derularea contractelor încheiate de instituţie şi asigură rezolvarea sesizărilor referitoare la îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale;
    j) urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale la desfăşurarea procedurilor, asigurând păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
    k) solicită conducerii instituţiei constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi comunică membrilor acestora atribuţiile ce le revin, conform legislaţiei în vigoare;
    l) întocmirea şi păstrarea unei baze de date cuprinzând operatorii economici pentru achiziţia publică ce produse, servicii şi lucrări necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
    m) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare.


    ART. 50
        Compartimentul tehnic desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) coordonează, îndrumă şi urmăreşte activităţile de întreţinere, reparaţii, modernizări, recondiţionări, etc. la utilajele, instalaţiile şi echipamentele din patrimoniu;
    b) urmăreşte modul de elaborare a documentaţiilor de execuţie, a reparaţiilor şi modernizărilor
    c) urmăreşte aplicarea instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor;
    d) asigură valorificarea mijloacelor fixe şi activelor disponibile;
    e) întocmeşte listele de mijloace fixe ce se casează sau se conservă: asigură evidenţa acestora şi urmăreşte modul de finalizare a acestor operaţii;
    f) întocmeşte, după necesităţi, contracte de reparaţii, service şi asistenţă tehnică cu unităţile specializate;
    g) asigură condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi corespunzătoare în instalaţiile şi utilajele supuse autorizării ISCIR;
    h) perfectează contractele cu furnizorii de resurse energetice şi urmăreşte derularea corectă a acestora; încheie convenţii de exploatare a instalaţiilor în coordonanţă cu aceste contracte şi cu regulamentele în vigoare;
    i) verifică respectarea condiţiilor de siguranţă în exploatarea reţelelor de energie, gaze şi utilităţi energetice; intervine imediat în caz de nerespectare a regulamentelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice de exploatare - reparaţii;
    j) controlează modul de realizare a măsurilor de reducere şi raţionalizare a consumului de resurse energetice şi utilităţi; răspunde de stabilirea măsurilor de corecţie în cazul constatării unor nereguli în acest sens;
    k) întocmeşte documentaţii tehnice şi economice pentru fundamentarea unor lucrări de reparaţii, modernizări sau retehnologizări a instalaţiilor energetice în vederea reducerii consumurilor energetice;
    l) întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind consumul de energie şi instalarea de utilaje energetice care necesită aprobări;
    m) asigură controlul permanent al modului cum sunt exploatate şi întreţinute reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale;
    n) asigură anchetarea avariilor în instalaţiile energetice şi de fluide tehnologice;
    o) în domeniul investiţiilor are atribuţii în:
    - elaborarea proiectului de plan curent şi de perspectivă;
    – analiza dotării unităţilor, a stării clădirilor şi elaborarea proiectului de plan de investiţii şi de reparaţii capitale şi curente;
    – urmărirea asigurării documentaţiilor tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale şi întocmirea acestora;
    – efectuează lucrări de reparaţii curente cu terţii;
    – întocmeşte graficul de lucrări.
    – urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii conform graficului, verificând cantitativ şi calitativ lucrările executate de constructor;
    – asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;
    – stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    – elaborează caietul de sarcini în vederea achiziţiei de lucrări.    ART. 51
        Compartimentul informatică este subordonat managerului instituţiei şi desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) răspunde de funcţionarea echipamentelor informatice şi coordonează întreaga activitate informatică a institutului;
    b) asigură utilizarea în bune condiţii a echipamentelor informatice;
    c) verifică lucrările de întreţinere periodică a echipamentelor informatice;
    d) asigură montajul cablajelor care asigură buna funcţionare a echipamentelor în colaborare cu formaţiile de muncitori;
    e) gestionează biblioteca de software şi documentaţii IT din dotarea institutului;
    f) centralizează necesarul de tehnică de calcul de la nivelul institutului şi face propuneri pentru achiziţionarea acestuia;
    g) participă la recepţionarea echipamentelor de calcul nou-intrate în inventarul institutului;
    h) întocmeşte şi păstrează evidenţa echipamentelor IT;
    i) propune necesarul consumabilelor necesare echipamentelor IT, în colaborare cu secţiile, compartimentele şi laboratoarele unităţii sanitare;
    j) identifică şi propune pentru casare echipamentele de calcul uzate;
    k) întreţine şi actualizează site-ul institutului;
    l) asigură securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date ale institutului;
    m) răspunde de implementarea hard şi soft a semnăturii digitale la nivelul institutului;
    n) colaborează cu firmele furnizoare de soft şi hard cu care institutul se află în relaţii contractuale;
    o) colaborează cu organismele statului solicitante de situaţii sau rapoarte despre activitatea informatică sau despre sistemele informatice existente în institute.


    ART. 52
        Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă:
    a) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie şi justifică autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor:
    b) elaborează instrucţiuni de apărare, alte documente specifice împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă;
    c) elaborează planurile de intervenţie în caz de incendiu asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii;
    d) asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;
    e) propune prevederea fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
    f) ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă în vederea prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale şi asigură instructajul periodic din punctul de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă, conform prevederilor legale în vigoare şi normelor de aplicare în vigoare;
    g) ia măsuri privind asigurarea echipamentului de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei în cazuri deosebită, conform normativelor în vigoare;
    h) afişează vizibil la fiecare loc de muncă instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de situaţii de urgenţă - prevenirea şi stingerea incendiilor, planuri de evacuare în caz de incendiu, organizarea stingerii incendiilor;
    i) instruieşte personalul unităţii din punctul de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    j) asigură dotarea locurilor de muncă cu mijloace de stingere în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi urmăreşte încărcarea extinctoarelor cu încărcătură corespunzătoare şi înlocuirea celor defecte;
    k) avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
    l) investigarea contextului producerii incendiilor;
    m) monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
    n) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
    o) planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în unitate;
    p) asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenţă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă şi mediul de muncă, precum şi autorizarea exercitări acestora;
    q) elaborează instrucţiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, care vor fi aprobate de angajator prin fişa postului;
    r) verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munci;
    s) întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    t) elaborează programul de instruire şi testare la nivelul organizaţiei;
    u) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
    v) întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi instruieşte lucrătorii cu privire la aplicarea lui;
    w) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi tipul de semnalizare necesară şi amplasarea conform prevederilor legale;
    x) întocmeşte registrele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    y) elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrători în conformitate cu prevederile legale.


    ART. 53
        Biroul administrativ - este subordonat directorului financiar-contabil, şi desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) organizează şi răspunde de arhiva institutului;
    b) întocmeşte propunerile pentru planul de investiţii şi reparaţii capitale pentru spaţiile utilizate, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii de administraţie a unităţii şi urmăreşte îndeplinirea acestor planuri, raportând directorului financiar-contabil periodic sau ori de câte ori este nevoie despre desfăşurarea acestora;
    c) asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare pe căile de acces din incinta institutului;
    d) organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei în toate sectoarele unităţii şi ia măsuri corespunzătoare;
    e) analizează, face propuneri şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de consum, inclusiv materialelor de curăţenie şi dezinfecţie;
    f) coordonează activitatea de colectare a deşeurilor, verifică modul de colectare şi depozitare temporară a deşeurilor periculoase, conform legislaţiei în vigoare, întocmeşte şi transmite raportările la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă privind cantităţile de deşeuri transportate pentru incinerare;
    g) asigură dotarea spaţiilor cu echipamente de prevenire a incendiilor, asigurându- se de buna întreţinere şi funcţionare a acestora;
    h) asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de consecinţele absenţei lor;
    i) efectuează inventarierea patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative;
    j) propune măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi alimentaţie a bolnavilor;
    k) verifică modul de colectare a lenjeriei murdare contaminate precum şi calitatea spălării acesteia
    l) participă la inventarierea patrimoniului în comisia centrală şi subcomisii;
    m) ia măsuri pentru respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului;
    n) participă la casarea bunurilor de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe;
    o) se ocupă de casarea efectivă a bunurilor propuse şi aprobate de conducerea institutului spre casare;
    p) se ocupă cu valorificarea bunurilor casate (dacă este cazul);
    q) se ocupă de înscrierea numărului de inventar din registru pe mijloacele fixe din dotarea institutului;
    r) efectuează toate operaţiunile de administraţie cu respectarea prevederilor legale privind gestionarea bunurilor de care răspunde;
    s) organizează, îndrumă, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine şi ia măsuri pentru executarea în termen şi eficient a sarcinilor ce revin compartimentului;
    t) răspunde la termen solicitărilor venite din partea Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurări de Sănătate, Direcţiei de Sănătate, Institutului Naţional de Statistică şi altor organe locale şi centrale;
    u) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administrarea institutului;
    v) analizează şi rezolvă corespondenţa legată de problemele care fac obiectul activităţii serviciului;
    w) participă la întocmirea planului de investiţii pentru serviciile şi lucrările care se efectuează în cadrul institutului precum şi pentru piesele de schimb necesare funcţionării la parametrii normali a aparaturii cu care este dotat institutul;
    x) întocmeşte şi semnează referatele de necesitate care privesc achiziţia de piese şi consumabile necesare efectuării operaţiunilor de întreţinere şi reparaţie de către muncitorii aflaţi în subordine;
    y) întocmeşte şi semnează referate de necesitate care privesc achiziţia de servicii şi lucrări necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii institutului;
    z) coordonează, organizează şi răspunde de evidenţa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe distribuite pe secţii;
    aa) se ocupă de achiziţia serviciilor/lucrărilor necesare institutului întocmind: planul de achiziţii aferent acestor servicii în baza referatelor de necesitate primite de pe secţiile institutului; referate de necesitate şi de estimare a valorii achiziţiei; referate privind stabilirea cerinţelor minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară,capacitatea tehnică şi/sau profesională;
    bb) supraveghează şi ia măsuri pentru efectuarea controlului zilnic, reviziilor tehnice, reparaţiilor curente şi capitale la instalaţiile, aparatura cu care este dotat institutul conform normativelor în vigoare evitând apariţia sincopelor în desfăşurarea normală a activităţii secţiilor din institut;
    cc) urmăreşte şi supraveghează buna gospodărire a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii institutului;
    dd) întocmeşte dosarele de punere în funcţiune a mijloacelor fixe (aparatură medicală), respectiv Procesul Verbal de punere în funcţiune şi predare - primire pe instituţie;
    ee) face parte din comisia de recepţie a mijloacelor fixe, a lucrărilor şi reparaţiilor (dacă este cazul);
    ff) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea institutului;
    gg) participă la discutarea şi susţinerea lucrărilor elaborate;
    hh) urmăreşte şi supraveghează luarea măsurilor de securitate necesare, de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor;
    ii) executarea lucrărilor de întreţinere, verificare şi reparare a utilajelor, de întreţinere a instalaţiilor electrice, de iluminat şi de avertizare, de alimentare cu apă calda sau rece, de întreţinere a instalaţiilor sanitare şi a celor de canalizare, de întreţinere a mobilierului, executarea lucrărilor de sudură electrică sau electrogen;
    jj) supravegherea activităţii conducătorilor auto, a consumului de carburanţi şi executarea la timp şi în condiţii de siguranţă a transportului de marfă sau de personal conform necesităţilor institutului;
    kk) ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a accidentelor profesionale;


    CAP. V
    FINANŢAREA INSTITUTULUI
    ART. 54
    (1) Institutul este o instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţat integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune:
    a) organizarea activităţii institutului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii, de către consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
    b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor /laboratoarelor/compartimentelor din structura institutului.

    (2) Institutul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.
    (3) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza: contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, bugetul de stat, accize, cercetare, venituri proprii, prestări servicii, donaţii, fonduri europene şi alte surse.
    (4) Contractul de furnizare de servicii medicale al institutului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
    (5) De la bugetul de stat se asigură:
    a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
    b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
    c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    e) acţiuni de sănătate;
    f) alte cheltuieli curente şi de capital.

    (6) Institutul poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii, sponsorizări şi legate;
    b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    c) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii economici;
    e) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    h) contracte de cercetare;
    g) alte surse, conform legii.


    CAP. VI
    CONSILII, COMITETE ŞI COMISII DIN CADRUL INSTITUTULUI
    1. Consiliul Medical
    a) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:
    - planului strategic a spitalului, pe perioada mandatului;
    – planului de management al spitalului,
    – planului anual de achiziţii, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

    b) face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
    c) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului,
    d) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:
    - evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia,
    – monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală,
    – prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale.
        Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu biroul de management al calităţii şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale la nivelul spitalului;


    e) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
    f) sprijină compartimentele la elaborarea protocoalelor medicale;
    g) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
    h) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
    i) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
    j) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
    k) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
    l) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţii de educaţie medicală desfăşurata la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
    m) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
    n) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România,
    o) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    p) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    q) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    r) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    s) verifica respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
    t) monitorizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului în condiţiile legii,
    u) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
    v) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    w) se preocupă de îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor,
    x) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    z) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

    2. Consiliul Etic
    a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului,
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
    c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
    d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
    (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico- sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
    (ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică,
    (iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico- sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iv) nerespectarea demnităţii umane;

    e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
    f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    h) asigură informarea managerului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
    i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
    k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
    l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia,
    n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
    o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

    3. CSSIM - Comisia de sănătate şi securitate în muncă
    a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
    b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) analizează alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    e) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă
    f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
    h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
    l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

    4. Comisia de audit clinic
        Coordonează activităţile clinice şi asigură o comunicare adecvată între toate structurile implicate, între profesionişti (personal medico-sanitar) şi pacienţi, precum şi între profesioniştii care să asigure derularea tuturor proceselor pentru a obţine cele mai bune rezultate; comunicarea va fi adecvată, corectă, completă şi realizată în timp util;
        Realizează o procedură care reglementează relaţia dintre structurile medicale pentru preluarea integrată, multidisciplinară a pacientului;
        Asigură o persoană responsabilă din echipa cu monitorizarea respectării procedurii şi îmbunătăţirea comunicării între aceste structuri;
        Evaluează rezultatele activităţilor clinice.
        Monitorizează activitatea "managerului de caz" - medicul curant care: stabileşte traseul pacientului şi comunică cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului - abordare integrată multidisciplinară şi urmăreşte efectuarea în timp real a înregistrărilor în documentele medicale (FO, registre etc.)
        Monitorizează abaterile de la aplicarea protocoalelor pentru individualizarea aplicării acestora în funcţie de particularităţile cazului;
        Monitorizează calitatea comunicării,
        Antrenează personalul pentru realizarea obiectivelor clinice: funcţia de antrenare se referă la totalitatea proceselor prin care personalul unităţii sanitare este atras şi determinat să participe la realizarea unei asistenţe medicale de calitate, luând în considerare factorii motivaţionali: formarea profesională; stabilirea responsabilităţilor; asigurarea resurselor necesare; implicarea în elaborarea şi implementarea protocoalelor clinice şi a procedurilor; evaluarea practicii profesionale.
        Efectuează evaluarea şi controlul proceselor clinice: înregistrarea şi monitorizarea indicatorilor de eficacitate şi eficienţă a protocoalelor clinice aplicate, evaluarea rezultatelor în fiecare etapă a traseului pacientului, în raport cu cele mai bune practici; monitorizarea şi verificarea continuă a stării pacientului, în scopul adaptării măsurilor terapeutice şi îngrijirilor la nevoile pacientului.
        Verifică aplicarea şi individualizarea protocoalelor clinice;
        Efectuează analiza eficacităţii şi eficienţei protocoalelor medicale, analiză care include:
        ● constatările echipei de profesionişti referitoare la aplicarea protocoalelor;
        ● eficacitatea globală;
        ● considerente privind individualizarea protocoalelor şi adecvarea la nevoile de sănătate ale pacienţilor;

        Verifică dacă datele necesare monitorizării evoluţiei pacientului sunt înregistrate corect, complet şi în timp real;
        Verifică dacă indicatorii de eficacitate şi eficienţă sunt stabiliţi şi există o modalitate de centralizare a acestora pentru a putea fi analizată periodic dacă rezultatele aplicării protocoalelor calitate corespund aşteptărilor;
        Indicatorii de eficacitate şi eficienţă sunt următorii:
        ● Indice de operabilitate
        ● DMS pe boli
        ● Rata reinternărilor pe boli
        ● Număr complicaţii/diagnostic principal
        ● Concordanţa diagnostic clinic- diagnostic anatomopatologic
        ● Costul mediu pe boală
        ● Variabilitatea costului mediu pe boală de la o echipă medicală la alta etc.
        ● Ponderea rezultatelor patologice în totalul investigaţiilor efectuate (pe tipuri de investigaţii)

        Indicatori de siguranţa a pacientului:
        ● Rezistenţa la antibiotice
        ● Număr de antibiotice/pacient/boală
        ● Număr bacterii rezistente la antibiotice
        ● Număr bacterii care au căpătat rezistenţă în cursul spitalizării
        ● Flora microbiană din spital şi spectru rezistenţei la antibiotice
        ● Numărul cazurilor care au depăşit DMS pe secţie
        ● Evenimente santinela
        ● Analiza morbidităţii şi mortalităţii etc.

        Comisia de audit clinic se întruneşte ori de câte ori este nevoie la solicitarea preşedintelui sau managerului spitalului. Cu ocazia fiecărei întâlniri se va întocmi proces-verbal de şedinţă.

    5. Comisia medicamentului
        Comisia medicamentului va întocmi Planul de aprovizionare la medicamente şi materiale sanitare şi va analiza Referatele de necesitate înaintate de către persoanele responsabile din compartimente în vederea achiziţionării de medicamente şi materiale sanitare necesare pentru realizarea actului medical, corespunzător din punct de vedere calitativ şi cu încadrarea în buget.
        ATRIBUŢII:
    a) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului;
    b) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de medici;
    c) analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat.
    d) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
    e) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare;
    f) elaborarea de protocoale terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale;
    g) comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de compartimente privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;
    h) comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.

        Comisia medicamentului se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea preşedintelui sau managerului spitalului.

    6. Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale - CPLIAAM
        Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale exercita atribuţiile prevăzute de Ordinul nr. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

        CPLIAAM se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie pentru analiza situaţiei şi elaborarea de propuneri către Comitetul director. Cu ocazia fiecărei întâlniri se va întocmi proces-verbal de şedinţă.

    7. Comisia de Farmacovigilenţa
        Comisia de farmacovigilenţă funcţionează pe baza regulamentului de ordine interioară, implementează regulile şi procedurile de farmacovigilenţă şi urmăreşte respectarea lor alte atribuţii:
    a) ia toate măsurile adecvate pentru încurajarea medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii să raporteze la Agenţia Naţională a Medicamentului reacţii adverse suspectate la medicamente.
    b) raportează reacţiile adverse grave suspectate sau neaşteptate;
    c) colectează informaţiile utile în supravegherea medicamentelor, cu referire specială la reacţiile adverse apărute la om şi pentru evaluarea ştiinţifică a acestora;
    d) trebuie să ia în considerare şi orice informaţie disponibilă privind utilizarea greşită şi abuzul de medicamente ce pot avea un impact asupra evaluării riscurilor şi beneficiilor,
    e) are obligaţia de a informa Conducerea spitalului şi apoi Agenţia Naţională a Medicamentului despre deficienţele de calitate semnalate în legătură cu medicamentele;
    f) are obligaţia să respecte prevederile legale privind retragerea din consum a medicamentelor necorespunzătoare;
    g) procedează la distrugerea medicamentelor necorespunzătoare calitativ sau expirate, în acord cu reglementările în vigoare; medicamentele stupefiante şi psihotrope sunt distruse în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    h) Ia orice alte măsuri privind întărirea activităţii de farmacovigilenţă.
    i) are ca obiectiv supravegherea efectelor nedorite ale medicamentelor, precum şi furnizarea cunoştinţelor, metodelor şi mijloacelor necesare pentru aplicarea acestei supravegheri.

        Comisia de farmacovigilenţă se întruneşte ori de câte ori este nevoie la solicitarea preşedintelui sau managerului spitalului. Cu ocazia fiecărei întâlniri se va întocmi proces-verbal de şedinţă.

    8. Comisia de analiză a decesului
    a) se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi analizează toate decesele din spital
    b) decesele sunt consemnate pe larg în raportul de gardă şi constatate de medicul curant.
    c) solicită audierea medicului curant în cazul în care se constată anumite aspecte deosebite sau există nelămuriri.
    d) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la decesele care au loc în unitatea sanitară,
    e) informează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie conducerea unităţii despre situaţia deceselor din spital;
        Comisia de analiza a decesului se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea preşedintelui sau managerului spitalului. Cu ocazia fiecărei întâlniri se va întocmi proces-verbal de şedinţă.


    9. Comisia de declarare a morţii cerebrale
        Membrii comisiei vor proceda la declararea morţii cerebrale a pacienţilor şi vor întocmi documentele precizate mai jos:
        CRITERII DE DIAGNOSTIC pentru confirmarea morţii cerebrale:
        Datele pe care trebuie să le conţină actul constatator
    I. Diagnosticul morţii cerebrale se stabileşte pe baza următoarelor criterii:
        ● Examen clinic:
    - starea de comă profundă, flască, reactivă;
    – absenţa reflexelor de trunchi cerebral.

        ● Absenţa ventilaţiei spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO(2) de 60 mm Hg).
        ● Traseu electroencefalografic care să ateste lipsa electrogenezei corticale.
        Cele 3 examene care confirmă moartea cerebrală se repetă la un interval de cel puţin 6 ore pentru adulţi. Pentru copii, intervalul este de 48 ore pentru nou-născutul cu vârsta între 7 zile-2 luni, 24 de ore pentru copilul cu vârsta între 2 luni-2 ani şi 12 ore pentru copilul cu vârsta între 2-7 ani. Pentru copiii cu vârsta peste 7 ani, intervalul este acelaşi ca la adulţi. La nou- născutul cu vârsta mai mică de 7 zile nu se declară moartea cerebrală.

    II. Cauza care a determinat moartea cerebrală trebuie să fie clar stabilită.
    III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic şi un traseu EEG, asemănătoare cu cele din moartea cerebrală (hipotermia, mai mică de 35 grade C, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipertensiune arterială - presiune arterială medie mai mică de 55 mm Hg).
    IV. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi stabilit de doi anestezişti reanimatori diferiţi sau de un anestezist reanimator şi un neurolog sau neurochirurg.
    V. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi înregistrat în protocol.
        Comisia de declarare a morţii cerebrale se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea preşedintelui sau managerului spitalului. Cu ocazia fiecărei întâlniri se va întocmi proces- verbal de şedinţă.
    10. Comisia de Transfuzii şi Hemovigilenţă
    a) monitorizează nivelul de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul institutului;
    b) elaborează şi implementează documentaţia necesară aplicării în practica din institut a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    c) evaluează nivelul de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;
    d) monitorizează utilizarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile institutului;
    e) organizează şi monitorizează funcţionarea sistemului de hemovigilenţă la nivelul institutului şi colaborează cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;
    f) elaborează şi implementează, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, sistemul de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din institut şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.

    11. Comisia de Disciplină
    a) Cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată;
    b) Propune una din sancţiunile disciplinare prevăzute de Codul Muncii sau, după caz, propune clasarea sesizării, cu votul majorităţii membrilor comisiei;
    c) Propune menţinerea, modificarea sau anularea sancţiunii disciplinare aplicate;
    d) Întocmeşte rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată, pe care le înaintează Managerului unităţii;
        În desfăşurarea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor, membrii comisiei de disciplină au următoarele obligaţii:
    a) să asigure prin activitatea desfăşurată respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi aplicarea principiilor stabilite - în derularea procedurii de cercetare disciplinară;
    b) să aducă la cunoştinţa preşedintelui comisiei de disciplină orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
    c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare disciplinară;
    d) să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;
    e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
    f) să evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea şi angajatul a cărui faptă a fost sesizată pe durata procedurii de cercetare disciplinara;
    g) să respecte regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese şi să aplice prevederile legale privind modalităţile de evitare a conflictului de interese.

        Activitatea Comisiei de Disciplină are la bază următoarele principii:
    a) prezumţia de nevinovăţie conform căreia se prezumă că angajatul este nevinovat atâta timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
    b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul angajatului de a fi audiat şi de a prezenta dovezi în apărarea sa,
    c) celeritatea procedurii, care presupune obligaţia Comisiei de Disciplină de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege;
    d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima în scris cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată;
    e) proporţionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată;
    f) legalitatea sancţiunii, conform căreia, Comisia de Disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare propuse de lege;
    g) unicitatea sancţiunii, conform căreia, pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;
    h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligaţia de a se pronunţa pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.

        Preşedintele Comisiei de Disciplină are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele Comisiei de Disciplină;
    b) conduce şedinţele comisiei;
    c) coordonează activitatea comisiei şi a secretarului acesteia;
    d) reprezintă Comisia de Disciplină în faţa managerului unităţii.

        Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte şi înregistrează documentele adresate comisiei de disciplină în registrul de evidenţă al comisiei de disciplină;
    b) convoacă membrii comisiei de disciplină, precum şi orice altă persoană, la solicitarea preşedintelui acesteia;
    c) redactează şi semnează toate documentele emise de comisia de disciplină, alături de membrii acesteia, şi ţine evidenţa acestor documente;
    d) primeşte şi transmite corespondenţa comisiei de disciplină;
    e) efectuează alte lucrări necesare desfăşurării activităţii comisiei de disciplină, din dispoziţia preşedintelui acesteia.

        Comisia de disciplină va respecta procedura disciplinară aplicabilă în materie.

    12. Comisia de inventariere a gestiunii
    a) Coordonarea, îndrumarea, instruirea, supravegherea operaţiilor de inventariere;
    b) Inventarierea se va efectua prin numărare, cântărire, măsurare, cubare şi sondaj,după caz.
    c) Se vor inventaria elementele de natura obiectelor de inventar şi a activelor fixe activele, precum şi bunurile aparţinând altor unităţi aflate temporar în custodia/folosinţa spitalului.
    d) Se va întocmi un proces-verbal de inventariere.

    13. Comisia de casare a bunurilor
        Atribuţiile Comisiei pentru casarea bunurilor sunt următoarele:
        Analizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar.
        Comisia va întocmi procese verbale de casare, declasare şi disponibilizare pe fiecare locaţie în parte, va recepţiona materialele, piesele, subansamblele rezultate din casare care pot fi valorificate şi le va preda gestionarului de la magazia de materiale
        Valorificarea bunurilor rezultate în urma casării se va face de către Biroul de Achiziţii, conform legii.

        Documentele care stau în dosarul casării sunt următoarele:
    - procesul-verbal de casare;
    – procesul-verbal de scoatere din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar;
    – decizia de numire a comisiei de analiză şi avizare pentru scoaterea din funcţiune/declasarea bunurilor materiale, respectiv decizia de numire a comisiei de casare;
    – documente justificative,
    – documente de valorificare, transmitere fără plată pentru bunurile aflate în stare de funcţionare,
    – negaţii de transfer fără plată;


    14. Comisia de analiza DRG
    a) verifică codificarea foilor de observaţie
    b) evaluează cazurile invalidate de către SNSPMS pentru care se solicita revalidarea precum şi a cazurilor pentru care casele de asigurări au constatat nereguli privind corectitudinea datelor înregistrate;
    c) decide condiţiile de revalidare în urma evaluării, respectiv emite după caz, aviz de revalidare.

    15. Comisia de angajare şi promovare a personalului
    a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
    b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    c) stabileşte planul probei practice şi realizează proba practică;
    d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul;
    f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
    g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.

    16. Comisia de conciliere
    a) Asigură procedura de conciliere între salariaţi sau salariaţi şi pacienţi;
    b) Analizează argumentele tuturor părţilor raportat la problema dezbătută;
    c) Analizează problemele invocate de persoanele care sunt în dezbatere;
    d) Întocmeşte un raport şi îl înaintează managerului cu privire la fiecare situaţie analizata;

    17. Comisia de evaluare a nivelului de implementare a obiectivelor strategice
    a) analizează Planul Strategic al spitalului;
    b) coordonează activităţile de evaluare a nivelului de implementare a obiectivelor strategice;
    c) identifică obiectivele strategice şi analizează modalitatea de implementare a acestora;
    d) comunică cu managementul spitalului în vederea eficientizării activităţii;
    e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea analizei şi evaluării obiectivelor strategice stabilite;
    f) implementează instrumente de evaluare a obiectivelor strategice;
    g) întocmeşte analiza evaluării nivelului de implementare a obiectivelor strategice a spitalului;

    18. Comisia de evaluare periodica a planificării activităţilor din Planul strategic
    a) analizează Planul Strategic al spitalului;
    b) coordonează activităţile de evaluare periodica a planificării activităţilor din Planul Strategic;
    c) analizează planificarea activităţilor din planul Strategic şi propune modificări, după caz a acestor activităţi;
    d) comunică cu managementul spitalului în vederea eficientizării activităţii;
    e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea analizei şi evaluării planificării activităţilor din planul Strategic;
    f) implementează instrumente de evaluare a planificării activităţilor din planul Strategic;

    19. Comisia de soluţionare a contestaţiilor în urma concursurilor
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului,
    b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor. Secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile,
    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;
    d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

    20. Comisia de antibioterapie
    a) avizează medicaţia cu antibiotice, antifungice şi antivirale, la pacienţii care necesită modificări de scheme terapeutice, în afara medicaţiei cu antibiotice uzuale.
    b) supraveghează împreună cu Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale: infecţiile nosocomiale şi infecţiile cu germeni multirezistenţi şi propune măsuri de combatere a acestora.
    c) se întruneşte pentru avizarea schimbărilor de medicaţie specifică fiind în sarcina medicului coordonator sau a unei persoane desemnate de acesta.
    d) medicul curant poate participa la şedinţa comisiei şi participarea sa este încurajată pentru o mai bună prezentare a cazului. În funcţie de numărul de participanţi medicul coordonator poate decide extinderea numărului de participanţi invitaţi, în vederea bunei desfăşurări a activităţii comisiei.
    e) în perioadele dintre şedinţele comisiei acesta avizează introducerea sau schimbarea medicaţiei antibiotice/antifungice/antivirale, urmând ca discuţia cazului să fie parcursă în prima şedinţă.
    f) decizia Comisiei este obligatorie şi va fi respectată de medicul curant. Orice modificare de schemă terapeutică va fi notificată Comisiei şi va fi nevoie de avizul Comisiei.
    g) Comisia este responsabilă de evaluarea periodică a florei microbiene proprii şi a riscurilor de dezvoltare a multirezistenţei. Comisia va elabora protocoale de folosire a antibioticelor şi va solicita necesarul de antibiotice ce urmează a fi achiziţionat.
    h) Comisia evaluează periodic cu fiecare secţie clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor);
    i) Comisia se întruneşte ori de câte ori este nevoie la solicitarea preşedintelui sau managerului spitalului. Cu ocazia fiecărei întâlniri se va întocmi proces-verbal de şedinţă.

    21. Echipa de elaborare a protocoalelor terapeutice
    a) Elaborează protocoalele terapeutice;
    b) Analizează argumentele tuturor specialiştilor raportat la problema dezbătută;
    c) Decide modalitatea de lucru aplicabilă;
    d) întocmeşte periodic rapoarte şi le înaintează directorului medical.

    22. Grup de lucru pentru studiul ghidurilor şi bunelor practici medicale aplicabile în spital
    a) Analizează Ghidurile şi bunele practici medicale aplicabile în spital;
    b) Analizează argumentele tuturor specialiştilor raportat la problema dezbătută;
    c) Decide modalitatea de lucru aplicabilă;
    d) Întocmeşte periodic rapoarte şi le înaintează directorului medical.

    23. Echipa de abordare multidisciplinară/ interdisciplinară a cazurilor
    a) Analizează cazurile în care este necesară abordarea multidisciplinară sau interdisciplinară a cazurilor,
    b) Analizează argumentele tuturor specialiştilor raportat la problema dezbătută,
    c) Decide conduita terapeutică;
    d) Întocmeşte un raport şi îl înaintează managerului cu privire la fiecare situaţie analizată.

    24. Comisia de coordonare a implementării managementului calităţii serviciilor şi siguranţei pacienţilor
    a) Face propuneri privind obiectivele şi activităţile cuprinse în Planul anual al managementului calităţii şi siguranţei pacienţilor, pe care le supune analizei Consiliului medical. În acest sens, se asigură că recomandările cele mai pertinente de îmbunătăţire a calităţii serviciilor rezultate din analiza chestionarelor de satisfacţie a pacienţilor se regăsesc în planul de îmbunătăţire a calităţii, funcţie de fondurile financiare la dispoziţie;
    b) înaintează Consiliului medical propuneri privind programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărui compartiment, laborator etc. şi a standardelor de calitate;
    c) Asigură mecanismele de relaţionare a tuturor structurilor unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii, fiind în acest sens obligat să facă propuneri fundamentate legal;
    d) Face propuneri fundamentate care susţin implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de managerul spitalului (prin planul strategic şi/sau planul de management);
    e) Analizează neconformităţile constatate în derularea activităţilor de către oricare dintre membrii Comisiei şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
    f) Identifică activităţile critice care pot determina întârzieri în realizarea obiectivelor din Planul anual al managementului calităţii şi siguranţei pacienţilor, şi face propuneri în vederea sincronizării acestora;
    g) Prin membrii săi, pune la dispoziţia B M C (Biroul Managementul Calităţii) informaţiile necesare întocmirii analizei modului de respectare a termenelor de realizare a activităţilor în vederea identificării cauzelor de întârziere şi adoptării măsurilor în consecinţă;
    h) Susţine în permanenţă BMC în atingerea obiectivelor/activităţilor care privesc: reacreditarea spitalului, monitorizarea post-acreditare, implementarea şi dezvoltarea continuă a conceptului de "Calitate";
    i) Asigură prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul spitalului a informaţiilor privind stadiul implementării sistemului de management al calităţii, precum şi a măsurilor de remediere/înlăturare a deficienţelor constatate;
    j) Pune la dispoziţia B M C informaţiile necesare întocmirii de autoevaluări pentru monitorizarea implementării managementului calităţii şi urmăreşte ca rezultatele acestora să fundamenteze măsurile de îmbunătăţire a calităţii serviciilor, adoptate la nivelul spitalului;
    k) Propune anual sau ori de câte ori se constată necesar B M C, să evalueze punctual, nivelul de conformitate a respectării unor proceduri şi protocoale aprobate, de la nivelul tuturor sectoarelor de activitate din spital, în a căror implementare s-au constatat neregularităţi;
    l) Sprijină B M C în asigurarea permanentă a fluenţei comunicării inter-instituţionale, în scopul urmăririi de către A.N.M.C.S. a conformităţii spitalului cu cerinţele standardelor de acreditare şi cu celelalte prevederi legale aplicabile pe toată durata de valabilitate a acreditării, asigurând în acest sens desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor impuse prin Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 298/2020 pentru aprobarea "Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate";
    m) Face propuneri privind participarea anuală a propriilor membrii, la minim un curs, forum, conferinţă sau altă formă de pregătire profesională organizată sub egida A.N.M.C.S., care are ca subiect managementul calităţii serviciilor de sănătate şi/sau privind auditul clinic/intern, pe care le înaintează managerului în vederea luării de decizii;
    n) Face propuneri privind luarea măsurilor necesare în vederea respectării principiilor şi valorilor calităţii, conform misiunii asumate de către spital şi se preocupă de implementarea şi dezvoltarea şi armonizarea mediului ambiental (cultura organizaţională) şi culturii calităţii în Spital, având în acest sens obligaţia de a verifica Codul de conduită existent la nivelul spitalului, precum şi eventualele modificări/completări la acesta;
    o) În baza "Raportului intermediar de etapă de monitorizare", a "Planului de îndeplinire a cerinţelor de monitorizare" şi a "Raportului final de etapă de monitorizare" transmise spitalului de către responsabilul zonal cu monitorizarea - nominalizat de către A.N.M.C.S., sprijină BMC în vederea întocmirii de către acesta a "Planului de îndeplinire a cerinţelor de monitorizare" şi urmăreşte remedierea tuturor neconformităţilor;
    p) în situaţia producerii unor evenimente adverse la nivelul spitalului, face propuneri de nominalizare de către manager care face parte din comisia de cercetare a respectivelor evenimente, în funcţie de natura evenimentului şi de compartimentul/locaţia în care s-au produs acestea. După emiterea de către comisiile de cercetare a evenimentelor adverse a rapoartelor de analiză a cauzelor care au dus la apariţia respectivelor evenimente, face propuneri concrete în vederea implementării măsurilor pentru prevenirea repetării lor;
    q) Monitorizează condiţiile de obţinere/menţinere a tuturor certificatelor de calitate specifice activităţilor desfăşurate în toate sectoarele de activitate ale spitalului, astfel cum sunt acestea menţionate în Lista de verificare nr. 01 - Autorizări şi certificări ale calităţii şi, face propuneri concrete în acest sens;
    r) Analizează anual propunerile formulate de către BMC privind tematica pentru instruirea angajaţilor privind asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, diferenţiată pe categorii de personal, în scopul prioritizării acestora;
    s) Analizează anual propunerile formulate de către persoana desemnată de către manager să desfăşoare activitatea de informare şi relaţii publice, în ceea ce priveşte conţinutul programului de pregătire pentru îmbunătăţirea comunicării personalului spitalului cu pacienţii/ însoţitorii/ aparţinătorii,
    t) Asigură interfaţa necesară elaborării de protocoale/înţelegeri scrise între compartimente privind asistenţa medicală, consultului interdisciplinar, etc.;
    u) Face propuneri concrete privind asigurarea cu resurse de către conducerea spitalului pentru realizarea fiecărui obiectiv din programul de management al calităţii şi siguranţei pacienţilor,
    v) Realizează anual analiza obiectivităţii evaluării nivelului de satisfacţie al pacienţilor prin utilizarea chestionarelor de satisfacţie;
    w) Monitorizează modul de implementare a recomandărilor B M C pentru eficientizarea activităţilor şi proceselor derulate în spital;
    x) Identifică procesele din organizaţie şi disfuncţiile produse în desfăşurarea acestora, întocmind propuneri fezabile de remediere a neajunsurilor constatate;
    y) Analizează conţinutul standardelor, criteriilor, cerinţelor şi indicatorilor prevăzuţi de Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 151/2017 şi stabileşte care este drumul de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu acestea/aceştia, raportat la resursele aflate la dispoziţia spitalului, condiţiile concrete şi priorităţile de etapă existente, stabilind în acest sens obiectivele, activităţile, resursele şi termenele de realizare cu responsabilităţi de implementare a propunerilor formulate;
    z) Coordonează elaborarea documentaţiei aferente procesului de evaluare şi acreditare împreună cu BMC
    aa) În situaţia analizei unor indicatori, îndeosebi a celor comuni mai multor liste de verificare:
    i. Stabileşte un mod de acţiune comun pentru toate compartimentele care implementează respectivii indicatori:
    ii. Stabileşte modul de monitorizare şi evaluare a derulării proceselor avute în vedere a fi îmbunătăţite;
    iii. Stabileşte documentaţia necesară asigurării trasabilităţii proceselor avute în vedere a fi îmbunătăţite, eliminând documentele şi înscrisurile redundante şi inutile;
    iv. Identifică activităţile pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau operaţionale, pentru a asigura omogenitatea modului de acţiune;
    v. Identifică actele medicale pentru care se consideră că este necesară elaborarea de protocoale de diagnostic şi tratament;
    vi. Stabileşte proceduri de monitorizare a eficacităţii şi eficienţei procedurilor şi protocoalelor;
    vii. Stabileşte echipele care vor elabora aceste documente. Acestea vor fi formate din personalul implicat în aplicarea acestor proceduri/protocoale;
    viii. Stabileşte circuitul documentelor, având în vedere siguranţa şi securitatea informaţiilor;
    ix. Asigură implementarea, conştientizarea şi asumarea procedurilor, protocoalelor promovate;

    bb) În perioada de previzită din etapa de de evaluare (coordonată de către Comisia de evaluare a spitalului nominalizată prin Ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.), Comisia pune la dispoziţia B M C, toate documentele/informaţiile necesar a fi încărcate în aplicaţia CaPeSaRo, documentele obligatorii solicitate (DOS), precum şi a eventualelor documente suplimentare necesare desfăşurării procesului de evaluare şi acreditare (DS);
    cc) Pe timpul vizitei propriu-zise la spital a C.E. nominalizată prin Ordin al preşedintelui A.N.M.C.S., membrii Comisiei au următoarele obligaţii:
    i. să participe la şedinţele de deschidere, informare zilnică şi informare finală;
    ii. se pun de acord în ceea ce priveşte programul de evaluare împreună cu membrii C.E. pentru a nu perturba buna desfăşurare a activităţii spitalului;
    iii. pun la dispoziţie toate documentele necesare validării conformităţii cu indicatorii, cerinţele şi criteriile standardelor de acreditare, asigurând o cooperare pro-activă cu membrii C.E.;
    iv. transmit secretarului C.E. toate documentele solicitate în format scris sau electronic;
    v. gestionează şi aplanează eventualele situaţii tensionate determinate de vizita C.E.

    dd) În perioada de postvizită din etapa de de evaluare, face propuneri privind formularea de către spital, în scris, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea proiectului de raport de evaluare, a obiecţiunilor cu privire la unele aspecte cuprinse în acesta, dacă este cazul;
    ee) După elaborarea de către membrii C.E. a raportului de evaluare şi comunicarea acestuia către spital, face propuneri concrete de remediere a deficienţelor semnalate în respectivul raport.

    25. Comisia de monitorizare şi Control Managerial Intern
    a) Preşedintele Comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a şedinţelor, asigură conducerea şedinţelor şi elaborează minutele şedinţelor şi hotărârile comisiei.
    b) Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora.
    c) Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării entităţii publice, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare.
    d) Comisia de monitorizare analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare conducătorului entităţii publice.
    e) Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
    f) Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor.
    g) În vederea desfăşurării activităţii, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare;

    26. Comisia pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - PSI
    a) Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de activitate.
    b) Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
    c) Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.
    d) Difuzează în secţiile medicale, compartimente, birouri etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.
    e) Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de personal în activitatea de prevenire a incendiilor.
    f) Aplicarea legislaţiei preventive în domeniul apărării civile.

    CAP. VII
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 55
    (1) Toate categoriile de personal din institut au obligaţia respectării prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele din structura unităţii au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul institutului.
    (3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare precum şi orice modificare vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin Ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României partea I.
    (4) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului se completează cu prevederile legale în vigoare.
    (5) Orice modificare şi completare a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se aprobă prin Ordin al Ministrului Sănătăţii;


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016