Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 13 aprilie 2022  de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 13 aprilie 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 379 din 18 aprilie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 572 din 13 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 379 din 18 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 645/2020 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, se înfiinţează Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institutul, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

    ART. 2
    Pe lângă Institut funcţionează Consiliul de coordonare, denumit în continuare Consiliul, constituit în condiţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare.

    CAP. II
    Structura şi organizarea Consiliului de coordonare
    ART. 3
    (1) Consiliul este format din:
    a) un reprezentant desemnat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    b) un reprezentant desemnat de Secretariatul General al Guvernului;
    c) un reprezentant desemnat de Camera Deputaţilor;
    d) un reprezentant desemnat de Senat;
    e) un reprezentant desemnat de Administraţia Prezidenţială;
    f) preşedintele Institutului Naţional de Administraţie;
    g) câte un reprezentant al fiecărei structuri asociative a autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2);
    h) un reprezentant al mediului academic desemnat de Consiliul Naţional al Rectorilor;
    i) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale/ sindicatelor reprezentative pentru administraţia publică.

    (2) Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) lit. g) sunt:
    a) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
    b) Asociaţia Municipiilor din România;
    c) Asociaţia Oraşelor din România;
    d) Asociaţia Comunelor din România.


    ART. 4
    (1) Membrii desemnaţi potrivit art. 3 alin. (1) lit. c)-e) şi g)-i) sunt persoane cu experienţă în formarea profesională sau în managementul funcţiei publice.
    (2) Membrii desemnaţi potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. h) şi i) nu sunt funcţionari publici, înalţi funcţionari publici sau nu ocupă funcţii de demnitate publică.
    (3) Instituţiile şi organizaţiile prevăzute la art. 3 desemnează câte un membru titular şi un membru supleant în Consiliu.

    ART. 5
    (1) Consiliul se constituie prin decizie a prim-ministrului, pe baza propunerilor scrise ale conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor prevăzute la art. 3, pentru un mandat de 5 ani.
    (2) Selecţia membrilor Consiliului prevăzuţi la art. 4 alin. (1) şi (2) şi a supleanţilor acestora se face în baza unor criterii de selecţie aprobate prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei. Criteriile de selecţie sunt publicate pe paginile de internet ale Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Institutului Naţional de Administraţie. Membrii Consiliului nu pot face parte din secretariatul acestuia.
    (3) Prin decizia prim-ministrului prevăzută la alin. (1) sunt desemnaţi preşedintele Consiliului din rândul membrilor desemnaţi potrivit prevederilor art. 3, precum şi vicepreşedintele acestuia.
    (4) Membrii Consiliului primesc, în condiţiile legii, o indemnizaţie de şedinţă reprezentând 10% din indemnizaţia preşedintelui Institutului.

    ART. 6
    (1) Secretariatul Consiliului reprezintă aparatul tehnic de lucru al acestuia, cu activitate permanentă, şi este asigurat de Institut, iar componenţa nominală a acestuia este stabilită prin ordin al preşedintelui Institutului.
    (2) Secretariatul Consiliului are în componenţa sa:
    a) 2 membri titulari, respectiv: 1 secretar şi 1 secretar tehnic;
    b) 2 membri supleanţi, respectiv 1 secretar şi 1 secretar tehnic.


    ART. 7
    Logistica necesară funcţionării Consiliului este asigurată de Institut.

    CAP. III
    Atribuţiile Consiliului de coordonare
    ART. 8
    Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) avizează grilele de programe de formare profesională organizate de Institut şi tematica specifică a acestora;
    b) avizează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;
    c) avizează standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează Institutul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    d) avizează tematica programelor de formare specializată pentru ocuparea, în condiţiile legii, a funcţiilor corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;
    e) avizează propunerile de standarde ocupaţionale elaborate de Institut;
    f) elaborează proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, pe care îl propune spre aprobare ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;
    g) avizează proiectul de buget al Institutului, precum şi execuţia bugetară a acestuia;
    h) avizează propunerile preşedintelui Institutului privind tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institut, în condiţiile legii, anterior înaintării lor spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;
    i) avizează acordurile de colaborare, de parteneriat sau asociere încheiate de Institut;
    j) avizează înfiinţarea/desfiinţarea centrelor teritoriale;
    k) avizează modelele certificatelor de participare la seminare şi conferinţe organizate de Institut, precum şi modalitatea de gestionare a acestora.


    ART. 9
    Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:
    a) convoacă membrii Consiliului în şedinţe ordinare şi extraordinare;
    b) propune ordinea de zi a şedinţelor Consiliului;
    c) asigură efectuarea lucrărilor pregătitoare şedinţelor Consiliului;
    d) conduce şedinţele Consiliului;
    e) semnează hotărârile şi celelalte documente ale Consiliului şi le transmite conducerii Institutului;
    f) reprezintă Consiliul în raporturile sale cu terţii;
    g) urmăreşte şi comunică modul de implementare a hotărârilor Consiliului.


    ART. 10
    Vicepreşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:
    a) îl asistă pe preşedintele Consiliului în conducerea şedinţelor acestuia;
    b) colaborează cu preşedintele Consiliului şi cu secretariatul Consiliului în vederea redactării minutelor Consiliului, precum şi a hotărârilor şi a celorlalte documente ale acestuia;
    c) ţine locul preşedintelui Consiliului când acesta nu este prezent sau este în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia;
    d) îndeplineşte atribuţiile care îi sunt delegate de preşedintele Consiliului.


    ART. 11
    Secretariatul Consiliului are următoarele atribuţii:
    a) asigură evidenţa membrilor Consiliului, precum şi a datelor de contact ale acestora;
    b) participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului;
    c) redactează şi transmite convocările şedinţelor Consiliului;
    d) redactează proiectul ordinii de zi a şedinţelor Consiliului, în baza informaţiilor primite de la preşedintele Consiliului;
    e) pregăteşte materialele necesare fiecărei şedinţe;
    f) transmite în termenul stabilit de preşedintele Consiliului, către membrii Consiliului, ordinea de zi şi materialele pe baza cărora vor avea loc dezbaterile;
    g) redactează hotărârile Consiliului;
    h) comunică hotărârile Consiliului conducerii Institutului, membrilor Consiliului şi persoanelor interesate;
    i) completează şi gestionează registrul de intrări-ieşiri ale documentelor primite/elaborate în cadrul Consiliului;
    j) completează şi gestionează registrul de hotărâri ale Consiliului;
    k) gestionează şi arhivează documentele Consiliului;
    l) asigură înregistrarea şi transmiterea corespondenţei scrise şi electronice de la şi către Consiliu;
    m) consemnează prezenţa membrilor Consiliului şi ţine evidenţa participării la şedinţe;
    n) actualizează conţinutul paginii web a Consiliului, cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul Institutului;
    o) asigură suportul tehnic şi logistic pentru activitatea Consiliului;
    p) asigură logistica necesară desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor Consiliului;
    q) asigură administrarea platformei de comunicare a Consiliului.


    CAP. IV
    Funcţionarea Consiliului de coordonare
    ART. 12
    (1) Şedinţele Consiliului se pot desfăşura cu participarea fizică a membrilor sau online, utilizând o platformă/aplicaţie de comunicare online. Preşedintele Consiliului decide modalitatea de organizare, după consultarea membrilor Consiliului.
    (2) Consiliul se reuneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
    (3) Şedinţele extraordinare ale Consiliului pot fi convocate şi la solicitarea scrisă, adresată preşedintelui Consiliului, a unei treimi din numărul membrilor acestuia.
    (4) Şedinţele Consiliului se convoacă în scris, prin e-mail, convocatorul fiind transmis cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită, fiind menţionate informaţii privind data, locul, ora de începere şi ordinea de zi a şedinţei, precum şi modul în care se pot consulta documentele supuse dezbaterii, cu excepţia şedinţelor extraordinare, când acest termen se reduce la 24 de ore.
    (5) La cererea oricărui membru al Consiliului, formulată la începutul şedinţei, ordinea de zi poate fi completată cu puncte suplimentare, cu aprobarea majorităţii membrilor prezenţi.
    (6) Consiliul este legal constituit şi poate adopta hotărâri dacă numărul membrilor prezenţi reprezintă majoritatea simplă a membrilor în funcţie a Consiliului.
    (7) Dacă membrii titulari se află în imposibilitatea de a participa la şedinţa Consiliului, aceştia vor notifica secretariatul Consiliului, care va anunţa membrii supleanţi.
    (8) Dacă, în cadrul unei şedinţe ordinare sau extraordinare, cvorumul nu se întruneşte la data şi ora stabilite, preşedintele Consiliului poate solicita o reprogramare a şedinţei sau aplicarea prevederilor art. 13 alin. (6).
    (9) Membrii Consiliului certifică participarea la lucrările fiecărei şedinţe prin semnarea listei de prezenţă înainte de începerea şedinţei Consiliului sau lista de prezenţă se exportă din platforma/aplicaţia de comunicare online, în funcţie de modul de organizare a şedinţei.

    ART. 13
    (1) Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple (jumătate +1) a membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Consiliului este hotărâtor.
    (2) Dreptul la vot se exercită personal şi direct. Dreptul la vot nu poate fi delegat.
    (3) Hotărârile Consiliului se adoptă, de regulă, prin vot deschis. Prin excepţie, prin aplicarea procedurii de la alin. (6), membrii Consiliului pot decide ca unele hotărâri să fie adoptate prin vot secret.
    (4) Numărarea voturilor se face de către secretariatul Consiliului.
    (5) Exprimarea votului se poate face astfel: pentru, împotrivă sau abţinere. Un membru al Consiliului poate opta doar pentru una dintre aceste exprimări.
    (6) În cazuri excepţionale, pentru probleme punctuale şi foarte urgente, Consiliul poate hotărî, la propunerea preşedintelui Consiliului, exprimarea unui vot prin intermediul emailului. În acest caz, hotărârea se adoptă pe baza voturilor exprimate în primele 24 de ore de la momentul transmiterii solicitării, cu respectarea condiţiilor de cvorum şi de majoritate.

    ART. 14
    (1) Discuţiile din cadrul şedinţelor Consiliului se înregistrează. Rezultatele votului se consemnează într-un proces-verbal, care este întocmit de secretariat, semnat de preşedinte şi comunicat membrilor Consiliului.
    (2) Hotărârile Consiliului se redactează de către secretariat şi se semnează de către preşedintele Consiliului, conform modelului-cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 15
    La şedinţele Consiliului pot participa, fără drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Institutului, desemnaţi de către preşedintele Institutului, precum şi alte persoane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, sindicate, organizaţii neguvernamentale, instituţii din mediul academic, la invitaţia scrisă a preşedintelui Consiliului, în funcţie de ordinea de zi.

    CAP. V
    Circuitul documentelor
    ART. 16
    (1) Înregistrarea intrării şi a ieşirii tuturor documentelor primite/elaborate în cadrul Consiliului de coordonare se realizează într-un registru unic de intrări-ieşiri sau prin intermediul sistemelor informatice de gestiune a documentelor.
    (2) Hotărârile Consiliului de coordonare se emit într-un singur exemplar.
    (3) Evidenţa hotărârilor adoptate de către Consiliul de coordonare se realizează de către secretariatul Consiliului în Registrul de hotărâri.
    (4) Hotărârile Consiliului se comunică conducerii Institutului, membrilor Consiliului şi persoanelor interesate.
    (5) Ordonarea şi inventarierea documentelor Consiliului în vederea arhivării se efectuează de către secretariatul tehnic al Consiliului.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 17
    (1) Membrii Consiliului trebuie să dea dovadă de corectitudine şi să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu privire la activitatea Consiliului.
    (2) Modificarea şi completarea regulamentului poate fi făcută ori de câte ori este necesar, la propunerea membrilor Consiliului.

    ANEXA 1

    la regulament
    HOTĂRÂREA
    nr. ..... din ........... privind ......................
    - Model-cadru -
    Analizând prevederile ......................................................., în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 645/2020 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, precum şi al art. 13 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 572/2022,
    Consiliul de coordonare, care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    ...............................................................................................

    ART. n
    Preşedintele Institutului Naţional de Administraţie, prin Direcţia ..............................................., duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

    Preşedintele Consiliului de Coordonare,
    ................................................
    Întocmit
    Secretarul Consiliului de coordonare,
    ............................
    Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător cerinţelor reglementării, precum şi evenimentelor legislative ce intervin.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016