Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 12 noiembrie 2008 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 noiembrie 2008  de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 12 noiembrie 2008 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2008

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţialã "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã, denumitã în continuare organ coordonator.
(2) Institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale prezentului regulament.
ART. 2
(1) Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul aeronautic şi ştiinţelor spaţiale.
(2) Institutul naţional contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului propriu de activitate şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 3
(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal:
A. Activitãţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - cod CAEN 7219:
1. În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare:
a) cercetare fundamentalã de bazã şi orientatã, în scopul creşterii nivelului de cunoştinţe în urmãtoarele domenii ale ştiinţelor aeronautice şi spaţiale: aerodinamicã, dinamica zborului şi sistemelor, spaţiu, structuri aerospaţiale, aeroelasticitate şi rezistenţa materialelor, programe aerospaţiale de interes naţional şi de apãrare, materiale şi tehnologii aerospaţiale, echipamente electronice, mecano-hidraulice şi pneumatice, sisteme de propulsie aerospaţiale;
b) cercetare aplicativã, de tip precompetitiv, pentru realizarea de modele experimentale, standuri şi instalaţii experimentale, platforme şi staţii-pilot, precum şi tehnologii generice cu rol suport pentru cercetãrile aplicative, atât în domeniul aerospaţial, cât şi în alte ramuri ale economiei naţionale;
c) elaborarea de studii, strategii şi prognoze privind dezvoltarea ştiinţelor aeronautice şi spaţiale;
d) elaborarea de studii şi cercetãri aplicative în vederea restructurãrii, retehnologizãrii şi modernizãrii întreprinderilor care activeazã în domeniul aeronautic şi spaţial;
e) elaborarea de standarde, norme şi regulamente de calcul şi exploatare în industria aeronauticã.
2. Alte activitãţi de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã:
- cercetare aplicativã şi/sau dezvoltare tehnologicã pentru soluţionarea problemelor din domeniile aeronautic şi spaţial.
3. Activitãţi de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi inovare pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu.
4. Activitãţi de cercetare-dezvoltare în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare.
B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare tehnologicã, desfãşurate în domeniul propriu de activitate - cod CAEN 77120:
a) asistenţã tehnicã, consultanţã, furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice operatorilor economici sau oricãror beneficiari interesaţi;
b) testare pe instalaţiile experimentale proprii (atestate de Autoritatea Aeronauticã Românã) a produselor industriei aeronautice şi spaţiale;
c) soluţii tehnice şi programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare şi execuţie de aparaturã de laborator, scule şi dispozitive;
d) expertize de specialitate în domeniul aeronautic şi spaţial;
e) studii de fezabilitate, evaluãri de aeronave şi aparaturã ambarcatã, oferte, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru proiectare, execuţie, modernizare şi expertizare în domeniile aeronautic şi spaţial;
f) proiecte pentru execuţia aeronavelor şi echipamentelor aferente, precum şi a instalaţiilor experimentale necesare domeniului de activitate;
g) certificate de calitate în urma testelor efectuate, în condiţiile legii.
C. Formarea şi specializarea de personal în domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale: învãţãmânt superior non-universitar - cod CAEN 8541; învãţãmânt superior universitar - cod CAEN 8542; alte forme de învãţãmânt - cod CAEN 8559:
a) desfãşurarea unor activitãţi de specializare şi perfecţionare în vederea formãrii de specialişti în domeniile specifice institutului, prin participarea la elaborarea de lucrãri teoretice şi experimentale, lucrãri de diplomã, doctoranturã, cursuri şi şcoli naţionale şi internaţionale;
b) organizarea de manifestãri ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu specific aerospaţial;
c) organizarea şi/sau participarea la centre educaţionale cu profil de ştiinţe aeronautice şi spaţiale atât cu personal, cât şi cu dotãri.
D. Valorificarea rezultatelor cercetãrii - cod CAEN 2899; cod CAEN 3320:
- producţie de serie micã rezultatã prin omologarea produselor şi a tehnologiilor elaborate, precum şi realizarea de instalaţii şi aparate pentru laborator (prototipuri).
E. Alte activitãţi de editare - cod CAEN 5819;
Activitãţi de editare a cãrţilor - cod CAEN 5811.
F. Activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrii din domeniul propriu de activitate, consultanţã, marketing şi servicii în domeniul de profil - cod CAEN 7320; cod CAEN 7022; cod CAEN 7490.
G. Activitatea de susţinere a cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice prin: expoziţii de profil, simpozioane, comunicãri ştiinţifice, editare de reviste de specialitate, catalog al rezultatelor cercetãrii (tehnologii, produse, studii), rapoarte şi sinteze privind activitatea proprie - cod CAEN 8230; cod CAEN 8560.
H. Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale - cod CAEN 3030;
Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale - cod CAEN 3316.
I. Activitãţi de consultanţã în tehnologia informaţiei - cod CAEN 6202.
J. Alte activitãţi de servicii privind tehnologia informaţiei - cod CAEN 6209.
K. Activitãţi de arhitecturã - cod CAEN 7111;
Activitãţi de inginerie şi consultanţã tehnicã legate de acestea - cod CAEN 7112.
L. Activitãţi de realizare a soft-ului de comandã (software orientat spre client) - cod CAEN 6201;
Activitãţi de editare a altor produse software - cod CAEN 5829.
M. Activitãţi ale organizaţiilor profesionale - cod CAEN 9412.
N. Participarea la programe de cercetare ale Uniunii Europene în cadrul contractelor la nivel guvernamental şi departamental.
O. Distribuţia energiei electrice - cod CAEN 3513;
Comercializarea energiei electrice - cod CAEN 3514.
P. Furnizarea de aburi şi aer condiţionat - cod CAEN 3530.
Q. Captarea, tratarea si distribuţia apei - cod CAEN 3600.
R. Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - cod CAEN 6820.
Activitãţile menţionate la lit. A-M pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte externe sau programe.
(2) Institutul naţional poate efectua şi activitãţi de import-export aferente obiectului sãu de activitate, în condiţiile legii.
(3) În cadrul obiectului sãu de activitate institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activitãţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apãrare naţionalã sau poate desfãşura şi alte activitãţi conexe, cu aprobarea organului coordonator.

CAP. III
Patrimoniul

ART. 4
(1) Patrimoniul institutului naţional, stabilit pe baza situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2008, este în valoare de 11.063.737 lei, din care imobilizãri corporale în valoare de 8.949.752 lei.
(2) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 5
(1) Institutul naţional administreazã, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publicã şi privatã a statului, precum şi alte bunuri proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publicã şi privatã a statului, precum şi cele dobândite ori realizate din venituri proprii se aflã în administrarea sau proprietatea institutului naţional, dupã caz, şi se evidenţiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã, şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-a prevãzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilã a institutului naţional, precum şi înstrãinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedã şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sãu şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate.
(4) Institutul naţional poate realiza servicii sau activitãţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulãrii valorificãrii rezultatelor cercetãrii, cu aprobarea organului coordonator.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 6
(1) Institutul naţional are în cadrul structurii organizatorice departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) Structura organizatoricã a institutului naţional se aprobã prin decizie a preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã, la propunerea directorului general, cu avizul consiliului de administraţie, şi cuprinde, pe lângã structurile organizatorice prevãzute la alin. (1), şi urmãtoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media.
ART. 7
În funcţie de specificul activitãţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţarã sau din strãinãtate.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 8
Conducerea institutului este asiguratã de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.
ART. 9
Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.

SECŢIUNEA 1
Consiliul de administraţie

ART. 10
(1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetãţeni români, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, la propunerea conducerii autoritãţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
c) un reprezentant al organului coordonator;
d) un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
(3) Ceilalţi membrii ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul de activitate al institutului naţional, propuşi de organul coordonator.
(4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a fãcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
ART. 11
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi pãstreazã calitatea de angajaţi la instituţia sau la unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivã din aceastã calitate.
(2) Pentru activitatea desfãşuratã în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiazã de o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bazã al directorului general al institutului naţional.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de douã consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unitãţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unitãţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se aflã în relaţii comerciale directe.
ART. 12
(1) Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţã cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitãţi din structura acestuia;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la organul coordonator în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
d) analizeazã şi avizeazã situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare organului coordonator, şi aprobã raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institutul naţional în anul precedent;
e) analizeazã realizarea criteriilor de performanţã şi raportarea trimestrialã privind activitatea realizatã de institutul naţional şi aprobã mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de institutul naţional;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
h) aprobã valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
j) aprobã utilizarea disponibilitãţilor în valutã;
k) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
l) aprobã criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.
(2) Consiliul de administraţie exercitã orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
ART. 13
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de organul coordonator. Acesta hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
ART. 14
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulã o datã pe lunã sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre vicepreşedintele ales de cãtre membrii acestuia.
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi. În situaţia în care nu este îndeplinitã aceastã condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
ART. 16
La şedinţele consiliului de administraţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 17
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remuneratã conform prevederilor legale.
ART. 18
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi rãspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru institutul naţional nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacã au anunţat, în scris, despre aceasta organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) rãspund pentru daunele provocate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
ART. 19
În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de administraţie prezintã organului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 20
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

SECŢIUNEA a 2-a
Comitetul de direcţie

ART. 21
(1) Conducerea operativã a institutului naţional este asiguratã de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a institutului naţional.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 22
Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
ART. 23
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.

SECŢIUNEA a 3-a
Directorul general

ART. 24
(1) Activitatea curentã a institutului naţional este condusã de directorul general, numit pentru o perioadã de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului.
ART. 25
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunitãţilor, departamentelor şi compartimentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
d) numeşte directorii şi conducãtorii compartimentelor din structura organizatoricã a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocã, dupã caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã pesonalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã;
f) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimente proprii specializate;
i) analizeazã lunar stadiul valorificãrii rezultatelor cercetãrii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi rãspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
l) exercitã orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

SECŢIUNEA a 4-a
Consiliul ştiinţific

ART. 26
(1) Consiliul ştiinţific este format din 7 membri, reprezentând principalele compartimente care desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare şi direcţii de cercetare din cadrul institutului naţional.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani, prin vot secret, de cãtre cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de cãtre membrii consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 27
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeazã, avizeazã şi urmãreşte realizarea lucrãrilor de cercetare ştiinţificã;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizeazã hotãrârile consiliului de administraţie care implicã politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea manifestãrilor cu caracter ştiinţific;
g) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

ART. 28
(1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi reglementãrilor legale în vigoare.
(2) Situaţiile financiare anuale se aprobã de cãtre organul coordonator, în condiţiile legii.
ART. 29
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi de organul coordonator şi se aprobã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
ART. 30
Institutul naţional determinã anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã.
ART. 31
(1) Salariile personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 32
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueazã cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Economiei şi Finanţelor.
ART. 33
(1) Institutul naţional hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin organul coordonator, potrivit legii.
(2) Organul coordonator va cuprinde în bugetul sãu de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri cu aparaturã, echipamente, instalaţii şi altele asemenea pentru institutul naţional.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudecã potrivit legii.
ART. 34
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale institutului naţional se efectueazã prin conturi deschise la bãnci cu sediul în România.
(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã şi a normativelor de disciplinã financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sãu de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plãţi cu strãinãtatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 35
Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar intern, potrivit legii.

CAP. VII
Reglementarea litigiilor

ART. 36
Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecãtoreşti române de drept comun.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 37
(1) Prezentul regulament se completeazã cu celelalte reglementãri legale care se referã la activitatea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile şi completãrile prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 38
Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte periodic, prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate a institutului naţional.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016