Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 mai 1999  pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 12 mai 1999 pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrica

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 21 mai 1999
1. Scopul
Prezentul regulament stabileste cerintele si criteriile de eligibilitate ale consumatorilor (finali) de energie electrica (denumiti in continuare consumatori), precum si procedura de acreditare a consumatorilor eligibili.
2. Definitii
. Consumator eligibil - consumatorul de energie electrica ce are dreptul sa isi aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie.
. Acreditarea consumatorului eligibil - acordarea dreptului unui consumator de a fi eligibil in baza prezentului regulament.
. Acces la retea - dreptul agentilor economici de producere si furnizare, precum si al consumatorilor eligibili de a se racorda si de a folosi in conditiile legii serviciile retelelor de transport si/sau de distributie.
. Consumator (final) de energie electrica - persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care cumpara si consuma energie electrica pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator aflat in apropiere.
. Subconsumator - consumatorul de energie electrica alimentat de la reteaua consumatorului.
. Producator de energie electrica - persoana fizica sau juridica avand ca specific activitatea de producere a energiei electrice in scopul vanzarii.
. Furnizor - persoana fizica sau juridica de drept privat, romana sau straina, care primeste licenta sa comercializeze energie electrica (producator, distribuitor, alt agent comercial).
. Bonitate financiara - masura increderii pe care o prezinta o persoana fizica sau juridica in momentul solicitarii participarii la piata energiei.
. Gradul de deschidere a pietei energiei - ponderea procentuala a consumului consumatorilor eligibili in consumul total (final) de energie electrica al tarii, realizat in anul precedent, care se stabileste de catre Guvern.
. Sistemul electroenergetic national - S.E.N. - ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizeaza producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.
. Codul comercial al sectorului - setul de reguli in conformitate cu care se stabilesc cantitatile de energie electrica efectiv schimbate intre partile contractante si valoarea acestora, precum si modalitatile de plata.
. Loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, unde se consuma energia electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de alimentare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum.
3. Domeniul de aplicare
Prezentul regulament se aplica consumatorilor (finali) de energie electrica ce solicita acreditarea drept consumator eligibil ca urmare a indeplinirii cerintelor si criteriilor stabilite prin prezentul regulament.
Totodata se reglementeaza relatiile si schimbul de informatii intre A.N.R.E., furnizori si solicitantii dreptului de consumator eligibil.
4. Documente de referinta
. <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - A.N.R.E.;
. <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica.
5. Cerinte de eligibilitate
a) Cerintele de eligibilitate sunt conditiile obligatorii care trebuie indeplinite de un consumator pentru a fi acreditat drept consumator eligibil. Neindeplinirea uneia dintre aceste cerinte atrage dupa sine respingerea cererii de acreditare a consumatorului in cauza.
b) Cerintele de eligibilitate ale unui consumator se clasifica in trei categorii:
. cerinte de natura tehnologica;
. cerinte de natura juridica;
. cerinte de natura economico-financiara.
b.1) Cerintele de natura tehnologica:
. consum de energie electrica de cel putin 100GWh/an in anul calendaristic precedent momentului solicitarii;
. conectare la inalta si/sau la medie tensiune.
b.2) Cerintele de natura juridica:
. sa fie rezident sau sa aiba domiciliul permanent in Romania;
. sa nu fie imun la urmarire penala;
. sa poata fi actionat in justitie in nume propriu.
b.3) Cerintele de natura economica si financiara:
. achitarea integrala a facturilor pentru energia electrica;
. bonitatea financiara a solicitantului, se impun in scopul diminuarii riscurilor privind functionarea pietei energiei.
b.3.1) La stabilirea debitelor catre vechii furnizori se va tine seama de toate creantele consumatorilor in relatiile acestora cu furnizorii.
b.3.2) Bonitatea financiara se determina prin calcularea unor indicatori financiari pe baza datelor din bilantul contabil si din contul de profit si pierderi, respectiv:
. lichiditatea globala;
. solvabilitatea patrimoniala;
. rata profitului brut.
Metodologia de determinare a bonitatii financiare este prezentata in anexa nr. 1.
6. Criterii de eligibilitate
a) Criteriile de eligibilitate stabilesc ordinea in care se inscriu consumatorii in lista cuprinzand candidatii pentru acreditare.
b) Pentru acreditarea consumatorilor eligibili se definesc urmatoarele trei criterii:
. criteriul A - criteriul consumului anual de energie electrica;
. criteriul B - criteriul ponderii exportului in cifra de afaceri;
. criteriul C - criteriul ponderii costului cu energia electrica in costurile totale ale produselor/serviciilor.
Pentru fiecare criteriu se acorda un punctaj dupa cum urmeaza:| ----------------------------------|------------------------------------------|
| Criteriul | |
| - pentru un consum | |
| > 500 GWh/an | 20 de puncte |
| - pentru un consum intre | interpolare liniara intre 1 |
| 100-500 GWh/an | si 20 de puncte |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Criteriul B | 1 punct la 10% |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Criteriul C | 1 punct la 10% |
------------------------------------------------------------------------------

-----------
*) Datele se refera la anul calendaristic precedent.
7. Stabilirea listei cuprinzand consumatorii eligibili
a) Consumatorii care indeplinesc cerintele de eligibilitate sunt ierarhizati intr-o lista, la nivel national, in ordinea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de eligibilitate.
b) Consumatorii eligibili se selecteaza in baza ordinii rezultate, astfel:
. se determina consumul total (eligibil) de energie electrica corespunzator gradului de deschidere a pietei energiei;
. se insumeaza consumurile de energie electrica ale consumatorilor pana la nivelul consumului eligibil; se admite o diferenta de cel mult 50 GWh.
8. Etapele procedurii de acreditare a consumatorilor eligibili
Etapele procedurii de acreditare sunt prezentate in tabelul nr. 1.

TABELUL Nr. 1
-------------
ETAPELE PROCEDURII DE ACREDITARE A CONSUMATORILOR ELIGIBILINr.
crt. Actiuni Termene Responsabilitati
-------------------------------------------------------------------------------
1. Depunerea cererii de acreditare 10 zile lucratoare de la Consumatorii
(conform modelului prezentat publicarea Regulamentului
in anexa nr. 2), insotita pentru acreditarea
de: consumatorilor eligibili
- fisa de prezentare si (etapa 1999) pana la data de
declaratia financiara 31 ianuarie in anii urmatori
(conform modelului prezentat
in anexa nr. 3);
- dovada achitarii tarifului
de inscriere;
- alte acte sau documente
relevante, care sustin
cererea.
-------------------------------------------------------------------------------
2. Verificarea datelor, verificarea . 10 zile lucratoare A.N.R.E.-
respectarii, cerintelor aplicarea de la incheierea D.T.R.C.P.C.*)
criteriilor, selectarea datei de
consumatorilor eligibili depunere a cererilor,
in cazul cunoasterii
gradului de deschidere
a pietei energiei
. 10 zile lucratoare de la
anuntul oficial al gradului
de deschidere a pietei
energiei, in cazul
necunoasterii initiale
a acestuia
-------------------------------------------------------------------------------
3. Publicarea listei cuprinzand 2 zile lucratoare de la A.N.R.E.
consumatorii finalizarea analizei -D.T.R.C.P.C.
eligibili la sediul A.N.R.E.
si comunicarea individuala
--------------------------------------------------------------------------------
4. Publicarea listei cuprinzand 20 de zile de la A.N.R.E.
consumatorii finalizarea analizei -D.T.R.C.P.C.
eligibili in Monitorul
Oficial al Romaniei
-------------------------------------------------------------------------------

------------
*) Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorului.

9. Mentiuni speciale
a) Furnizarea energiei electrice consumatorilor eligibili se va face in baza unor contracte-cadru emise de A.N.R.E., care vor respecta codul comercial al sectorului, codurile retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, regulamentul de programare si de dispecerizare a S.E.N.
b) Consumatorii eligibili pot incheia contracte distincte pentru serviciile de transport/distributie a energiei electrice contractate cu furnizorii.
c) Consumatorii eligibili vor putea achizitiona energie electrica din import, in limitele stabilite prin reglementari legale.
d) Acreditarea drept consumator eligibil a societatilor comerciale care detin mai multe sucursale (locuri de consum de energie electrica) se acorda pentru loc/locuri de consum, in urmatoarele conditii:
. cerintele de eligibilitate, mai putin cele de natura tehnologica, se aplica societatii comerciale;
. criteriile de eligibilitate si cerintele de natura tehnologica se aplica locului de consum.
e) In conformitate cu Regulamentul privind acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul energiei electrice si termice, consumatorii care solicita acreditarea drept consumator eligibil vor achita in contul A.N.R.E.:
. un tarif fix la inscriere:
. un tarif anual de catre cei declarati eligibili.
f) A.N.R.E. va stabili un sistem de monitorizare a consumatorilor eligibili, pentru verificarea modului in care sunt indeplinite in timp cerintele si criteriile de eligibilitate.
g) Prezentul regulament corespunde conditiilor actuale ale Romaniei si se aplica pe o perioada de 2 ani, dupa care:
. criteriile de eligibilitate se restrang la criteriul A;
. dintre cerintele de eligibilitate se elimina cele de natura tehnologica.
10. Perioada de valabilitate
a) Acreditarea se face pentru o perioada nelimitata.
b) Consumatorul pierde calitatea de consumator eligibil in situatia in care nu isi indeplineste, in mod repetat, obligatiile prevazute in contractul incheiat cu furnizorul ales. In aceasta situatie furnizorul este indreptatit sa solicite A.N.R.E. retragerea temporara sau anularea acreditarii de consumator eligibil si, dupa caz, incheierea intre cei doi parteneri a unui nou contract de furnizare a energiei electrice, conform modelului contractelor cu consumatorii captivi.
c) Acreditarea noilor consumatori eligibili se face, o data pe an, pana la data de 31 ianuarie.
11. Reglementari tranzitorii
Consumatorii care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament deruleaza un contract direct de import de energie electrica si nu au fost acreditati consumatori eligibili vor putea sa respecte termenii contractuali pentru anul in curs. In continuare, dreptul de import va putea fi reconfirmat o data cu acreditarea drept consumator eligibil.
12. Dispozitii finale
a) Decizia presedintelui A.N.R.E. privind acreditarea/neacreditarea consumatorilor eligibili se comunica tuturor solicitantilor, inclusiv motivatiile de respingere a acreditarii, si se afiseaza la sediul A.N.R.E.
b) Decizia presedintelui A.N.R.E. privind lista cuprinzand consumatorii declarati eligibili poate fi contestata in termen de 10 zile calendaristice.
c) Raspunsul A.N.R.E. se da in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea termenului de primire a contestatiilor.
d) Lista cuprinzand consumatorii eligibili se publica in Monitorul Oficial al Romaniei dupa achitarea de catre acestia, in termen de 10 zile calendaristice, a tarifului anual prevazut la pct. 9 lit. e).
e) Daca petitionarul este nemultumit de solutionarea contestatiei, poate ataca decizia presedintelui in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data notificarii raspunsului.

ANEXA 1

METODOLOGIE
de determinare a bonitatii consumatorilor

Bonitatea reprezinta performanta financiara a agentilor economici si se determina prin calcularea urmatorilor indicatori financiari:active circulante


datorii curente
in care:
- active circulante = stocuri + alte active circulante;
- datorii curente (in termen de pana la un an) = furnizori si conturi asimilate + imprumuturi pe termen scurt + salarii + impozite si taxe.

capitaluri proprii
2. Solvabilitatea patrimoniala = --------------------------- x 100 [%]
total pasiv, mai putin
creditori si conturi
regularizate si asimilate

rezultatul brut (profit sau pierdere)
al exercitiului financiar
3. Rata profitului brut = ------------------------------------x 100 [%]
cifra de afaceri


Punctajul indicatorilor
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt. Indicatori U.M. 25 de puncte 20 de puncte 15 puncte 10 puncte
-------------------------------------------------------------------------------
1. Lichiditatea globala % ≥200% ≥150% ≥100% <100%
2. Solvabilitatea
patrimoniala % >80% ≥50% ≥30% <30%
3. Rata profitului brut % >12% >8% >4% >0%
-------------------------------------------------------------------------------
Solicitantii care intrunesc un numar de cel putin 35 de puncte sunt considerati cu bonitate financiara acceptabila.


ANEXA 2

ANTETUL
Catre
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - A.N.R.E., str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucuresti

Societatea Comerciala ...................................................,
cu sediul in ............................................................,
reprezentanta prin ......................................................,
in temeiul <>art. 6 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - A.N.R.E.,
solicita acreditarea drept consumator eligibil.
In sustinerea cererii de acreditare anexam urmatoarele documente:
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................

Director general,
.............................


ANEXA 3

CONTINUTUL - CADRU
al Fisei de prezentare si al Declaratiei financiare necesare in vederea acreditarii consumatorilor eligibili pe anul 1999

1. Date generale
1.1. Denumirea unitatii, societatii comerciale etc. .....................
Adresa ..................................................................
Telefon .................................................................
Fax .....................................................................
1.2. Obiectul de activitate .............................................
1.3. Forma de proprietate ...............................................
2. Date specifice activitatii*)
2.1. Loc de consum ......................................................
2.2. Tensiunea de conectare (kV) ........................................
2.3. Consumul anual de energie (GWh) si puterea contractata (MW)
1996 .... (GWh) ....... (MW)
1997 .... (GWh) ....... (MW)
1998 .... (GWh) ....... (MW)
2.4. Ponderea costului energiei electrice in costul total al produsului/produselor/serviciilor (%) ....
-------------
*) Completarile se fac, daca este cazul, pentru fiecare loc de consum care realizeaza un consum de cel putin 100 GWh/an.

2.5. Exista in derulare contracte directe cu furnizori de energie electrica din strainatate:
DA [] Valoare (GWh) ....
NU []
2.6. Ponderea in cifra de afaceri a incasarilor din contracte la export (%) .....
2.7. Restantele la achitarea facturilor (milioane lei):
1996 .....
1997 .....
1998 .....
2.8. Creantele la furnizori (milioane lei):
1996 .....
1997 .....
1998 .....
3. Date privind statutul juridic
3.1. Rezident sau cu domiciliul permanent in Romania
DA [] NU []
3.2. Imun la urmarire penala
DA [] NU []
3.3. Poate fi actionat in justitie in nume propriu
DA [] NU []

Director general, Oficiul juridic
............... .............

DECLARATIE FINANCIARA
-------------------------------------------------------------------------------
Indicatorul U.M. 1996 1997 1998
-------------------------------------------------------------------------------
Lichiditatea globala %
-------------------------------------------------------------------------------
Solvabilitatea patrimoniala %
-------------------------------------------------------------------------------
Rata profitului brut %
-------------------------------------------------------------------------------

Director economic,
...............................---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016