Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 ianuarie 2021  privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 12 ianuarie 2021 privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 71 din 22 ianuarie 2021
──────────
    Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 25 din 12 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 71 din 22 ianuarie 2021.
──────────
    În temeiul prevederilor art. 66^1 alin. (19^2) şi ale art. 66^3 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul de supraveghere din domeniul naval aprobă prezentul regulament.
    CAP. I
    Consideraţii generale
    ART. 1
    Introducere
    (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. 66^1, 66^2 şi 66^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.
    (2) Consiliul de supraveghere din domeniul naval este un organism independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi cu privire la deciziile de ordin financiar faţă de administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, faţă de utilizatorii de infrastructură de transport naval, precum şi faţă de operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
    (3) Din punct de vedere decizional, Consiliul de supraveghere din domeniul naval este independent faţă de orice autoritate publică.
    (4) Consiliul de supraveghere din domeniul naval este autoritatea relevantă din România, în înţelesul art. 17 din Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/352, şi în conformitate cu prevederile art. 66^2 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
    (5) Consiliul de supraveghere din domeniul naval acţionează în domeniul transportului naval, fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei de a aplica dispoziţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezentul regulament reglementează procedura privind analiza şi soluţionarea de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval a plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
    (2) Consiliul de supraveghere din domeniul naval doreşte să încurajeze persoanele interesate, întreprinderile şi asociaţiile de întreprinderi să i se adreseze, ca autoritate publică abilitată potrivit legislaţiei naţionale, respectiv ca autoritate relevantă în sensul dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/352, pentru a semnala posibile încălcări prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f), respectiv alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
    (3) Modalitatea de denunţare a posibilelor încălcări ale prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 sau ale Regulamentului (UE) 2017/352 constă în transmiterea unei plângeri. Sesizarea care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi considerată plângere poate constitui punctul de pornire pentru efectuarea, din oficiu, de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval a unei analize având ca obiect posibile încălcări ale legislaţiei incidente, conform competenţelor sale.

    ART. 3
    Etape procedurale
    (1) Plângerile şi sesizările referitoare la posibile încălcări ale Regulamentului (UE) 2017/352 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 sunt transmise preşedintelui Consiliului de supraveghere din domeniul naval, după înregistrarea acestora la registratura generală a Consiliului Concurenţei.
    (2) Preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval repartizează spre soluţionare actele prevăzute la alin. (1) structurii de specialitate prevăzute la art. 66^1 alin. (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, denumită în continuare structura de specialitate.
    (3) Etapele procedurale prin care Consiliul de supraveghere din domeniul naval soluţionează plângerile şi sesizările referitoare la posibile încălcări ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999, precum şi ale Regulamentului (UE) 2017/352 sunt, după caz, următoarele: analiza preliminară a plângerii, analiza propriu-zisă a plângerii, ascultarea părţilor, adoptarea deciziei şi urmărirea aplicării măsurilor dispuse.

    CAP. II
    Criterii privind admisibilitatea unei plângeri
    ART. 4
    Obiectul plângerii
    (1) Pentru a fi considerată admisibilă o plângere depusă la Consiliul de supraveghere din domeniul naval trebuie să aibă ca obiect:
    a) potrivit art. 66^2 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, un tratament discriminatoriu sau inechitabil aplicat prin deciziile administratorului infrastructurii de transport naval referitor la:
    (i) accesul la infrastructura de transport naval;
    (ii) nivelul şi/sau structura chiriilor/redevenţelor/tarifelor de utilizare, aplicate în legătură cu infrastructura portuară şi de căi navigabile interioare, precum şi efectuarea serviciilor de siguranţă;
    (iii) cerinţele minime aplicate pentru furnizarea serviciilor de siguranţă;
    (iv) procedura de acordare/refuz a/al dreptului de a furniza servicii de siguranţă;

    b) potrivit art. 66^2 alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/352, respectiv:
    (i) obligaţiile cu privire la accesul pe piaţă pentru furnizarea serviciilor portuare în porturile maritime, precum şi a condiţiilor prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2017/352;
    (ii) cerinţele minime pentru furnizarea de servicii portuare, precum şi procedura pentru asigurarea respectării cerinţelor minime, prevăzute la art. 4 şi 5 din Regulamentul (UE) 2017/352;
    (iii) prevederile privind limitarea numărului de furnizori de servicii portuare, conform art. 6 din Regulamentul (UE) 2017/352;
    (iv) limitările în sarcina operatorilor interni, stabilite conform art. 8 din Regulamentul (UE) 2017/352;
    (v) prevederile referitoare la transparenţa relaţiilor financiare, stabilite conform art. 11 din Regulamentul (UE) 2017/352;
    (vi) prevederile cu privire la stabilirea taxelor de servicii portuare, precum şi a taxelor de utilizare a infrastructurii portuare, conform art. 12 şi 13 din Regulamentul (UE) 2017/352;
    (vii) nerespectarea obligaţiilor de consultare a utilizatorilor portuari şi a altor părţi interesate prevăzute la art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/352, inclusiv a obligaţiei de respectare a confidenţialităţii informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial.    ART. 5
    Condiţia demonstrării unui interes legitim
    (1) Doar un solicitant care demonstrează un interes legitim poate avea calitatea de reclamant, fiind îndreptăţit să înainteze Consiliului de supraveghere din domeniul naval o plângere în conformitate cu dispoziţiile art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
    (2) Reclamantul trebuie să demonstreze un interes legitim direct sau indirect. Existenţa interesului nu poate fi prezumată. Consiliul de supraveghere din domeniul naval este îndreptăţit, fără a aduce atingere dreptului său de a efectua o analiză din proprie iniţiativă cu privire la o posibilă încălcare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999, conform competenţei, să nu dea curs plângerii unui solicitant care nu poate demonstra interesul său legitim.
    (3) Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate verifica, în orice etapă a procedurii, dacă este îndeplinită sau nu condiţia prevăzută la alin. (1).

    ART. 6
    Completarea formularului de plângere
    (1) Plângerile depuse la Consiliul de supraveghere din domeniul naval trebuie să conţină toate informaţiile minime solicitate prin formularul de plângere, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Reclamanţii trebuie să furnizeze şi copii ale documentelor relevante pentru a susţine plângerea depusă.
    (2) Plângerea şi anexele la aceasta se depun la Registratura generală a Consiliului Concurenţei, pentru Consiliul de supraveghere din domeniul naval, în două exemplare, dintre care unul va fi în format electronic.
    (3) Documentele ce însoţesc plângerea vor fi certificate pentru conformitate de reclamant, care va identifica, prin adresa de înaintare, motivat, datele şi documentele în care consideră că există informaţii calificate drept secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale. În această situaţie, reclamantul face o solicitare motivată pentru asigurarea confidenţialităţii acestora şi transmite, de asemenea, o versiune neconfidenţială a plângerii, precum şi a fiecărui document care o însoţeşte.

    ART. 7
    Analiza preliminară a plângerii
    (1) Procedura analizei preliminare cuprinde următoarele etape:
    a) analiza aspectelor prevăzute la art. 4-6 din prezentul regulament, efectuată de către structura de specialitate;
    b) formularea de propuneri de către structura de specialitate şi transmiterea acestora spre aprobare Consiliului de supraveghere din domeniul naval.

    (2) În cazul în care structura de specialitate constată că informaţiile, inclusiv documentele, conţinute în formularul de plângere, sunt incomplete, informează în scris reclamantul despre acest fapt şi fixează un termen în cadrul căruia acesta să completeze plângerea.
    (3) În eventualitatea în care reclamantul nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate pentru a completa integral formularul de plângere, în termenul indicat, Consiliul de supraveghere din domeniul naval, prin structura de specialitate, îl informează, în scris, asupra faptului că sesizarea depusă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi calificată drept plângere.
    (4) În situaţia în care Consiliul de supraveghere din domeniul naval constată că aspectele sesizate nu intră sub incidenţa legii în ceea ce priveşte faptele reclamate şi/sau că sesizarea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi calificată drept plângere, reclamantul va fi informat în acest sens.
    (5) Informaţiile furnizate pot fi considerate de Consiliul de supraveghere din domeniul naval doar o informare generală, ce poate fi utilizată de către acesta în cadrul desfăşurării activităţii sale.

    CAP. III
    Procedura de analiză a plângerilor
    ART. 8
    Analiza propriu-zisă a plângerii
    (1) Examinarea unei plângeri implică două aspecte, şi anume analiza faptelor care trebuie stabilite pentru a dovedi o încălcare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 sau ale Regulamentului (UE) 2017/352, în conformitate cu dispoziţiile art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, după caz, pe de o parte, şi încadrarea legală a comportamentului care constituie obiectul plângerii, pe de altă parte.
    (2) În cazul în care, deşi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 4-6 din prezentul regulament, plângerea nu motivează suficient acuzaţiile avansate, aceasta poate fi respinsă.

    ART. 9
    Încadrarea legală a faptelor
    Încadrarea legală a faptelor este atributul Consiliului de supraveghere din domeniul naval. Reclamanţii nu sunt obligaţi să ofere o încadrare exactă a faptelor, ci doar opinia lor în această privinţă.

    CAP. IV
    Soluţionarea plângerilor
    ART. 10
    Solicitarea de informaţii
    (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor, Consiliul de supraveghere din domeniul naval, prin structura de specialitate, poate să solicite administratorului infrastructurii portuare, precum şi oricăror utilizatori ai infrastructurii portuare, furnizori de servicii portuare, operatori economici şi/sau autorităţi publice, furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante necesare exercitării atribuţiilor sale.
    (2) Informaţiile solicitate se furnizează în termenul stabilit de art. 66^2 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999. Solicitarea de prelungire a termenului de furnizare a informaţiilor trebuie transmisă Consiliului de supraveghere din domeniul naval cu cel puţin două zile lucrătoare înainte ca termenul stabilit pentru furnizarea informaţiilor să se împlinească.
    (3) După primirea tuturor informaţiilor şi documentelor necesare analizei, structura de specialitate va supune aprobării Consiliului de supraveghere din domeniul naval o notă privind declararea plângerii ca fiind completă. Consiliul de supraveghere din domeniul naval va dispune, după caz, transmiterea unei adrese către reclamant cu privire la data declarării plângerii ca fiind completă, respectiv completarea informaţiilor cuprinse în plângere. În acest din urmă caz se va relua procedura privind obţinerea tuturor informaţiilor necesare declarării plângerii ca fiind completă.
    (4) Pentru o mai bună administrare a activităţii sale, Consiliul de supraveghere din domeniul naval, la propunerea structurii de specialitate, poate:
    a) conexa o plângere la o altă plângere, atunci când între acestea există o strânsă legătură de părţi şi/sau de obiect şi cauză;
    b) disjunge o plângere dacă aceasta are un caracter complex, iar pentru o parte dintre aspectele semnalate sunt necesare mai multe informaţii.


    ART. 11
    Ascultarea părţilor
    (1) În situaţia în care apreciază că este necesar pentru soluţionarea plângerii, Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate decide ascultarea părţilor implicate, în cadrul termenului legal pentru soluţionarea plângerii.
    (2) Ascultarea părţilor poate avea loc şi prin mijloace electronice, în sistem de videoconferinţă. Data şi modalitatea de desfăşurare a procedurii de ascultare a părţilor sunt stabilite de Consiliul de supraveghere din domeniul naval.
    (3) Părţile vor fi invitate la procedura de ascultare în scris, prin poştă, fax, prin e-mail sau prin orice alt mijloc, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea acestei proceduri.
    (4) Invitaţia la procedura de ascultare va cuprinde data, ora şi modalitatea de ascultare, temeiul legal al ascultării, scopul acesteia.
    (5) Părţile invitate la ascultare pot solicita Consiliului de supraveghere din domeniul naval o singură dată, pentru motive temeinice, schimbarea datei stabilite pentru şedinţa de ascultare, cu două zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru aceasta.
    (6) La şedinţa de ascultare participă părţile invitate şi membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval. Secretariatul şedinţei de ascultare este asigurat de structura de specialitate. Şedinţele de ascultare nu sunt publice.
    (7) După finalizarea şedinţei de ascultare a părţilor, discuţiile purtate vor fi consemnate într-o minută.
    (8) Neprezentarea părţilor la şedinţa de ascultare, indiferent de modul în care se desfăşoară aceasta, şi/sau refuzul oricăror declaraţii nu constituie impediment pentru soluţionarea plângerii.

    ART. 12
    Colaborarea cu alte autorităţi
    (1) Înainte ca plângerea să fie declarată completă, dacă sunt puse în discuţie aspecte referitoare la respectarea legislaţiei concurenţei şi a ajutorului de stat, precum şi cele care intră în sfera de atribuţii a altor autorităţi/instituţii competente, Consiliul de supraveghere din domeniul naval se va pronunţa prin hotărâre cu privire la solicitarea analizei aspectelor ce constituie obiectul plângerii de către Consiliul Concurenţei sau alte autorităţi/instituţii competente.
    (2) Plângerea va fi declarată completă după primirea răspunsului Consiliului Concurenţei sau al celorlalte autorităţi/instituţii competente cu privire la compatibilitatea aspectelor semnalate în plângere din perspectiva atribuţiilor deţinute de Consiliul Concurenţei, respectiv de fiecare autoritate/ instituţie în parte.

    ART. 13
    Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval
    (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval va delibera şi se va pronunţa prin decizie, până la împlinirea termenului de 120 de zile lucrătoare de la data la care plângerea a fost declarată completă. Deliberările nu sunt publice.
    (2) În urma deliberării, Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate, după caz, prin decizie:
    a) să dispună încetarea încălcării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999, potrivit competenţei sale, şi să impună părţilor măsurile corective necesare pentru încetarea efectivă a încălcării, care să asigure remedierea situaţiei constatate;
    b) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 în competenţa sa;
    c) să respingă plângerea.

    (3) Consiliul de supraveghere din domeniul naval va respinge plângerea dacă:
    a) este nefondată sau nedovedită. Plângerea va fi respinsă ca nefondată sau nedovedită atunci când analiza pe fond a acesteia nu a condus la constatarea, respectiv probarea unei încălcări a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 aflate în aria de competenţă a Consiliul de supraveghere din domeniul naval;
    b) persoana care depune plângerea nu trimite informaţiile solicitate, până la data stabilită de Consiliul de supraveghere din domeniul naval;
    c) nu se constată încălcări ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999, potrivit competenţei Consiliului de supraveghere din domeniul naval, acestea putând reprezenta încălcări ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 aflate în competenţa altor autorităţi publice, sau aspectele cuprinse în plângere nu intră sub incidenţa prevederilor acestui act normativ, potrivit competenţei Consiliului de supraveghere din domeniul naval.

    (4) Deciziile vor fi adoptate în şedinţa Consiliului de supraveghere din domeniul naval, cu respectarea cerinţelor legale privind cvorumul şi numărul necesar de voturi, prevăzute la art. 61^1 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
    (5) Deciziile vor fi motivate şi vor conţine considerentele de fapt şi de drept care justifică adoptarea. Consiliul de supraveghere din domeniul naval nu este obligat să adopte o poziţie asupra fiecărui argument invocat de reclamant în susţinerea plângerii sale.
    (6) Decizia de respingere a plângerii îl împiedică pe reclamant să solicite redeschiderea procedurii, în afară de cazul în care acesta aduce noi elemente de probă semnificative. Corespondenţa ulterioară cu reclamantul cu privire la aceeaşi presupusă încălcare a legii nu va fi considerată ca fiind o nouă plângere, cu excepţia cazului în care informaţii şi documente noi semnificative, care susţin afirmaţiile din cuprinsul plângerii, sunt aduse în atenţia Consiliului de supraveghere din domeniul naval. Cu toate acestea, dreptul Consiliului de supraveghere din domeniul naval de a redeschide din oficiu un caz rămâne rezervat.
    (7) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt obligatorii pentru toate părţile vizate de acestea, vor fi comunicate părţilor prin poştă, dar şi prin alte mijloace electronice, cu confirmare de primire, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la deliberare şi vor fi publicate pe website-ul propriu. La publicare se va ţine seama de interesele legitime ale părţilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.
    (8) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

    ART. 14
    Tratamentul informaţiilor confidenţiale
    (1) Informaţiile şi documentele primite în cadrul procedurii de analiză a unei plângeri constituie dosarul plângerii. Acestea nu vor fi comunicate sau făcute publice de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval, în măsura în care conţin secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale ale oricărei persoane.
    (2) În sensul alin. (1), persoanele care furnizează informaţii şi documente, prin aceeaşi adresă, vor formula o cerere motivată pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor conţinute şi vor transmite o versiune neconfidenţială a acestora.
    (3) Motivele pentru care se solicită ca informaţiile respective să fie tratate ca secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale trebuie fundamentate. Cererile de confidenţialitate sunt formulate numai cu privire la informaţiile obţinute de Consiliul de supraveghere din domeniul naval de la aceeaşi persoană, iar nu cu privire la informaţiile obţinute din alte surse. În solicitare este necesar să se identifice părţile faţă de care informaţiile respective sunt considerate confidenţiale. În funcţie de motivele invocate, Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate să accepte sau nu acordarea caracterului confidenţial pentru informaţiile şi/sau documentele transmise.
    (4) Dacă persoanele menţionate la alin. (2) nu furnizează o versiune neconfidenţializată a documentelor pe care nu doresc, motivat, să fie comunicate sau făcute publice de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval, acestea sunt considerate că nu conţin informaţii confidenţiale.
    (5) Documentele interne din dosarul plângerii nu au caracter incriminator sau dezincriminator şi nu constituie parte a probelor pe care Consiliul de supraveghere din domeniul naval se întemeiază în analiza unei plângeri.
    (6) Sunt considerate documente interne, de exemplu: procesele-verbale ale şedinţelor, proiectele, opiniile, notele Consiliului de supraveghere din domeniul naval sau, după caz, ale structurii de specialitate, corespondenţa purtată prin e-mail sau prin alte mijloace între Consiliul de supraveghere din domeniul naval şi structura de specialitate, corespondenţa dintre Consiliul de supraveghere din domeniul naval şi alte autorităţi publice, inclusiv alte autorităţi relevante din statele membre ale Uniunii Europene sau Comisia Europeană şi altele asemenea.
    (7) Documentele interne nu sunt puse la dispoziţia părţilor şi a altor terţe persoane.
    (8) Calificarea informaţiilor ca fiind confidenţiale nu împiedică Consiliul de supraveghere din domeniul naval să divulge şi să folosească aceste informaţii atunci când este necesar să probeze o încălcare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999. Atunci când secretele de afaceri sau informaţiile confidenţiale sunt necesare pentru demonstrarea unei încălcări a legii, Consiliul de supraveghere din domeniul naval trebuie să analizeze, pentru fiecare document în parte, dacă necesitatea de a dezvălui acea informaţie este mai mare decât afectarea care ar rezulta din dezvăluire.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Dispoziţii finale
    Prezentul regulament este aprobat prin hotărâre de Consiliul de supraveghere din domeniul naval, pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la regulament
    FORMULAR DE PLÂNGERE
    I. Informaţii privind reclamantul şi entitatea împotriva căreia se depune plângerea
    1. Furnizaţi informaţii complete cu privire la identitatea dumneavoastră, în calitate de reclamant. În cazul în care faceţi parte dintr-un grup de întreprinderi, identificaţi grupul de întreprinderi respectiv şi furnizaţi o prezentare succintă a activităţii acestuia. Furnizaţi numele unei persoane de contact (inclusiv număr de telefon, adresă poştală şi electronică) de la care pot fi obţinute explicaţii suplimentare.
    2. Identificaţi entitatea al cărei comportament constituie obiectul plângerii. Furnizaţi toate informaţiile disponibile dumneavoastră cu privire la grupul din care aceasta face parte şi la domeniul concret de activitate al acesteia.
    3. Indicaţi poziţia dumneavoastră, în calitate de reclamant, faţă de entitatea împotriva căreia depuneţi plângerea (client, furnizor etc.).

    II. Detalii privind presupusa încălcare a legii şi informaţii şi documente în susţinerea acestora
    1. Prezentaţi cât mai în detaliu faptele din care rezultă, în opinia dumneavoastră:
    a) un tratament inechitabil sau discriminatoriu, aplicat, prin deciziile administratorului infrastructurii de transport naval, în ceea ce priveşte aspectele prezentate la art. 66^2 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;
    b) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/352, potrivit art. 66^2 alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.
    De asemenea, prezentaţi modul în care comportamentul reclamat vă afectează, precum şi relaţiile comerciale asupra cărora se răsfrânge respectivul comportament.
    În situaţia în care vă regăsiţi în una dintre situaţiile expuse la lit. a), prezentaţi tratamentul inechitabil sau discriminatoriu al administratorului infrastructurii de transport naval şi indicaţi decizia acestuia prin care respectivul comportament inechitabil sau discriminatoriu este aplicat.


    2. Transmiteţi anexat toate documentele aflate în posesia dumneavoastră referitoare sau aflate în legătură directă cu faptele cuprinse în plângere (de exemplu: contracte, minute ale întâlnirilor, consultărilor sau negocierilor, termeni ai tranzacţiilor, documente de afaceri, circulare, corespondenţă, note ale conversaţiilor telefonice etc.). Transmiteţi anexat statistici sau alte date aflate în posesia dumneavoastră, dacă este cazul, referitoare la faptele susţinute.
    3. Menţionaţi dacă, din informaţiile de care dispuneţi, entitatea al cărei comportament constituie obiectul plângerii are cunoştinţă de intenţia dumneavoastră de a vă adresa Consiliului de supraveghere din domeniul naval în legătură cu faptele sesizate în prezenta plângere.

    III. Soluţionarea plângerii de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval
    1. Explicaţi ce concluzii sau măsuri aşteptaţi ca rezultat al procedurii întreprinse de Consiliul de supraveghere din domeniul naval.
    2. Prezentaţi motivele în temeiul cărora invocaţi un interes legitim ca reclamant şi explicaţi modul în care, din punctul dumneavoastră de vedere, intervenţia Consiliului de supraveghere din domeniul naval va putea remedia situaţia reclamată.
    3. Specificaţi dacă v-aţi adresat cu privire la aceleaşi aspecte sau cu privire la aspecte aflate în strânsă legătură cu cele cuprinse în prezenta plângere unei autorităţi relevante dintr-un alt stat membru, Consiliului Concurenţei, altor autorităţi publice, Comisiei Europene şi/sau dacă a fost intentat un proces în faţa instanţelor judecătoreşti. În caz afirmativ, furnizaţi informaţii complete referitoare la autoritatea în cauză, precum şi informaţiile pe care le-aţi prezentat acesteia.
    4. Prezentaţi o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că informaţiile cuprinse în acest formular şi în anexele la acesta sunt date cu bună-credinţă.
    Data, numele şi semnătura/ştampila reprezentantului legal/convenţional al întreprinderii


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016