Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 ianuarie 2009  privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 12 ianuarie 2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 13 februarie 2009

CAP. I
Norme generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament stabileşte criteriile şi modalitãţile pentru determinarea şi plata onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societãţilor de profil, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, înscrişi în Tabloul Corpului, aprobat prin Hotãrârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 08/117/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza <>art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, republicatã.
(2) Expertul contabil, contabilul autorizat şi societatea de profil - membri ai Corpului - sunt denumiţi în continuare profesionişti contabili.
(3) Tarifele şi elementele care stau la baza onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societãţilor de profil, membri ai Corpului, prevãzute în prezentul regulament sunt stabilite în moneda naţionalã.
(4) Pornind de la necesitatea satisfacerii unor criterii şi condiţii minime de calitate a serviciilor prestate, tarifele sunt minime.
(5) Profesioniştii contabili au obligaţia sã fundamenteze onorariile solicitate prin cantitatea şi calitatea serviciilor şi prin pregãtirea, experienţa, aptitudinile şi abilitãţile membrilor echipei.
ART. 2
(1) Pentru activitatea desfãşuratã în beneficiul unui client, profesionistului contabil i se cuvin compensaţii pentru:
a) restituirea cheltuielilor de cãlãtorie şi sejur;
b) indemnizaţii;
c) onorarii.
(2) Compensaţiile pentru restituirea cheltuielilor şi pentru indemnizaţii sunt cumulabile, în fiecare caz, dacã nu se prevede altfel prin prezentul regulament.
ART. 3
(1) Compensaţiile pentru restituirea cheltuielilor şi pentru indemnizaţii sunt determinate în sume fixe.
(2) Pentru determinarea onorariilor prevãzute în prezentul regulament, între un minimum şi un maximum, trebuie sã se facã referire la natura, caracteristicile, durata, timpul şi cifra de afaceri sau valoarea activitãţii şi, în plus, trebuie sã se ţinã seama de rezultatul economic urmãrit, precum şi de avantajele, chiar şi nepatrimoniale, create pentru client.
ART. 4
(1) Cifra de afaceri luatã ca bazã pentru determinarea onorariilor se stabileşte potrivit celor prevãzute în prezentul regulament. Acolo unde cifra de afaceri nu este determinatã sau nu poate fi determinatã, se ia drept referinţã valoarea maximã a beneficiilor şi avantajelor create.
(2) Când existã o disproporţie evidentã între prestaţiile efectuate şi onorariile stabilite pe baza cifrei de afaceri, onorariile datorate pot fi stabilite pe baza criteriilor şi mãsurilor de echitate, ţinând seama de mãrimea disproporţiei, angajamentului profesional şi de limitele maxime prevãzute în art. 20, 25, 33, 34, 35 şi 36, pe baza opiniei solicitate consiliului filialei Corpului din care face parte profesionistul contabil sau pe baza cererii documentate a clientului.
ART. 5
Când prezentul regulament nu prevede onorarii minime şi maxime, pentru aplicarea concretã a criteriilor stabilite în art. 3, onorariile maxime sunt stabilite aplicându-se o majorare de 50% la onorariile indicate.
ART. 6
(1) Pentru activitãţile de complexitate şi dificultate excepţionale, la toate onorariile maxime poate fi aplicatã o majorare de pânã la 100%.
(2) Pentru prestaţiile efectuate în condiţii de urgenţã, la onorariile maxime poate fi aplicatã o majorare de pânã la 50%.
(3) Majorãrile prevãzute în prezentul articol nu sunt cumulabile între ele.
ART. 7
(1) Profesionistul contabil care exercitã profesia într-o localitate cu mai puţin de 200.000 de locuitori poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 15%.
(2) Profesionistul contabil care este înscris în Tabloul Corpului de mai puţin de 3 ani poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 30%.
ART. 8
(1) Facturarea prestaţiilor efectuate are loc, de regulã, în momentul încheierii activitãţii. Atunci când misiunea este de duratã mai mare, se pot prezenta clientului facturi la sfârşitul fiecãrei luni sau al fiecãrui trimestru.
(2) Orice facturã, dacã nu este contestatã, trebuie achitatã integral în termen de 30 de zile de la primire; pãrţii neplãtite i se pot aplica penalizãri la nivelul legal, putând fi aplicatã procedura de recuperare a prejudiciului pe cale amiabilã sau juridicã.
ART. 9
Când activitatea este executatã de mai mulţi profesionişti contabili individuali, indiferent de existenţa unei cereri exprese în acest sens din partea clientului, se restituie cheltuielile şi indemnizaţiile fiecãrui membru al echipei, iar onorariile sunt cele prevãzute în prezentul regulament pentru un profesionist contabil individual.
ART. 10
Când misiunea începutã nu poate fi dusã la îndeplinire din diferite motive, profesionistul contabil are dreptul la compensaţii corespunzãtoare prestaţiilor efectuate pânã la momentul încetãrii activitãţii.
ART. 11
(1) Când onorariile nu pot fi stabilite conform unei anumite dispoziţii din prezentul regulament, se ţine seama de dispoziţiile acestuia şi de aplicarea altor tarife profesionale care reglementeazã cazuri similare sau materii identice. Aplicarea prin analogie a dispoziţiilor altor tarife profesionale este limitatã la prestaţiile prevãzute sau permise de Corp, dar pentru care prezentul regulament nu prevede onorarii specifice, stabilite analitic.
(2) Prevederile prezentului regulament nu pot fi aplicate de persoanele care nu sunt membre ale Corpului.

CAP. II
Restituirea cheltuielilor

ART. 12
(1) Profesionistul contabil care pentru îndeplinirea misiunii sale se deplaseazã în afara cabinetului sãu va primi o compensaţie pentru restituirea cheltuielilor de cãlãtorie şi sejur.
(2) Cheltuielile de cãlãtorie se stabilesc pe baza costului biletului de clasa I pentru mijloc de transport public sau clasa economic, pentru transport aerian, sau a costului pe kilometru estimat pentru mijlocul de transport auto privat utilizat.
(3) Cheltuielile de sejur (cazare şi masã) sunt stabilite pe baza tarifului unui hotel de ╕3 stele; în plus, se va acorda o majorare de maximum 30% la costurile de bazã, pentru restituirea unor cheltuieli accesorii.

CAP. III
Indemnizaţii

ART. 13
Profesionistului contabil i se cuvin urmãtoarele indemnizaţii:
a) pentru absenţa din cabinet în interesul clientului:
1. pentru expert contabil şi contabil autorizat: 17,50 lei /orã sau fracţiune de orã;
2. pentru colaboratori: 6 lei/orã sau fracţiune de orã;
b) pentru formarea de dosare şi efectuarea de înregistrãri: 176 lei;
c) pentru punerea la dispoziţie a documentelor elaborate: 0,85 lei pentru fiecare paginã, la cererea clientului, de copii format A4.

CAP. IV
Onorarii

I. PRINCIPII GENERALE

ART. 14
Onorariile cuvenite profesionistului contabil, prevãzute în prezentul regulament, se împart în:
a) onorarii specifice, stabilite numai în funcţie de executarea misiunii;
b) onorarii graduale, stabilite prin referire, numai la prestaţiile efectuate pentru îndeplinirea misiunii.
ART. 15
Onorariile graduale prevãzute la art. 20 sunt cumulabile cu onorariile specifice stabilite prin prezentul regulament, în afarã de cazul în care cumulul este exclus în mod expres prin prezentul regulament.
ART. 16
(1) Se pot folosi onorarii convenite în prealabil cu clientul, ca o alternativã la onorariile specifice şi graduale prevãzute la art. 14, dacã aceasta nu este exclusã în mod expres prin prezentul regulament. La stabilirea onorariilor convenite în prealabil se va ţine întotdeauna seama de criteriile prevãzute la art. 3 şi de limitele minime stabilite la art. 7.
(2) Onorariile convenite în prealabil nu sunt cumulabile cu indemnizaţiile prevãzute la art. 13.
ART. 17
Toate onorariile prevãzute în prezentul regulament pot fi majorate, în interiorul unor limite, începând de la 10% pânã la maximum 50%, atunci când prestaţiile se realizeazã printr-o societate de profil, membrã a Corpului.
ART. 18
Modalitãţile de determinare a onorariilor sunt:
1. onorarii în sumã fixã, între un minimim şi un maximum, fãrã referire la vreun parametru constând în valori sau altã entitate cifricã;
2. onorarii orare, stabilite pe baza orelor sau fracţiunilor de ore folosite pentru îndeplinirea misiunii, pe nivel de pregãtire a profesionistului contabil şi a colaboratorilor (salariaţilor) acestuia.

II. ONORARII GRADUALE

ART. 19
Onorariile graduale, pentru prestaţiile de asistenţã şi reprezentare fiscalã, din cauza caracteristicilor lor, sunt stabilite prin coroborare cu onorariile specifice prevãzute la art. 33, 34, 35 şi 36.
ART. 20
Pentru prestaţii specifice efectuate pentru îndeplinirea misiunii, care nu ţin de asistenţã şi reprezentare fiscalã, profesionistul contabil va utiliza onorariile graduale din tariful profesional cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul regulament.

III. ONORARII SPECIFICE

A. Lucrãri contabile
ART. 21
Onorariile pentru inspecţii, verificãri administrative, punerea în ordine a contabilitãţii, verificãri şi certificãri ale informaţiilor financiare, altele decât auditul statutar, se stabilesc pe baza timpului utilizat, putând fi folosite modalitãţile prevãzute la art. 18.
ART. 22
(1) Pentru organizarea şi ţinerea contabilitãţii se cuvin onorarii stabilite în funcţie de timpul utilizat, ţinându-se seama de dificultãţile, complexitatea şi importanţa misiunii.
(2) Pentru misiuni de ţinere a contabilitãţii se pot folosi urmãtoarele onorarii:
a) pânã la 500 de înregistrãri contabile: între 1.388 lei şi 2.135 lei;
b) la peste 500 de înregistrãri contabile se aplicã o majorare cuprinsã între 35 lei şi 62 lei pentru fiecare 100 de înregistrãri;
c) o compensaţie stabilitã în procente aplicate la volumul de afaceri realizat în perioada respectivã, calculat dupã cum urmeazã, pe bazã anualã:
1. pânã la 53.000 lei: între 1,5 şi 2,5 %;
2. între 53.000 lei şi 105.000 lei: 1.319 lei plus 0,75-1,50% pentru ce depãşeşte 53.000 lei;
3. între 105.000 lei şi 211.000 lei: 2.111 lei plus 0,25-0,75% pentru ce depãşeşte 105.000 lei;
4. între 211.000 lei şi 880.000 lei: 2.815 lei plus 0,075-0,25% pentru ce depãşeşte 211.000 lei;
5. peste 880.000 lei: 4.486 lei plus 0,05% pentru ce depãşeşte 880.000 lei;
d) pentru completarea, la cererea clientului, a unor situaţii contabile periodice importante se cuvin onorarii stabilite în intervalul 35 lei şi 105 lei pentru fiecare situaţie contabilã.
(3) Prin înregistrare, în sensul celor prezentate la alin. (2) lit. b), se înţelege orice înregistrare care comportã maximum 4 debitãri şi/sau creditãri în registrul-jurnal.
ART. 23
(1) Onorariile pentru întocmirea situaţiei conturilor şi elaborarea situaţiilor financiare se stabilesc în funcţie de valoarea brutã totalã a conturilor din balanţã, mai puţin conturile de regularizare, astfel:
a) pânã la 44.000 lei: 0,5%;
b) între 44.000 lei şi 88.000 lei: 220 lei plus 0,250% pentru ceea ce depãşeşte 44.000 lei;
c) între 88.000 lei şi 176.000 lei: 317 lei plus 0,125% pentru ceea ce depãşeşte 88.000 lei;
d) între 176.000 lei şi 440.000 lei: 440 lei plus 0,075% pentru ceea ce depãşeşte 176.000 lei;
e) între 440.000 lei şi 880.000 lei: 598 lei plus 0,040% pentru ceea ce depãşeşte 440.000 lei;
f) între 880.000 lei şi 1.759.000 lei: 792 lei plus 0,025% pentru ceea ce depãşeşte 880.000 lei;
g) între 1.759.000 lei şi 4.398.000 lei: 1.012 lei plus 0,0125% pentru ceea ce depãşeşte 1.759.000 lei;
h) între 4.398.000 lei şi 8.796.000 lei: 1.337 lei plus 0,006% pentru ceea ce depãşeşte 4.398.000 lei;
i) peste 8.796.000 lei: 1.601 lei plus 0,005% pentru ceea ce depãşeşte 8.796.000 lei.
(2) La onorariile de mai sus se aplicã o reducere cuprinsã între 20% şi 50% dacã întreprinderea sau entitatea respectivã nu a avut activitate în perioada pentru care se întocmeşte situaţia financiarã sau activitatea se referã la consultanţã financiar-contabilã.
(3) La onorariile de mai sus se aplicã, de asemenea, o reducere între 20% şi 50%, dacã întocmirea bilanţului intrã în alte prestaţii, mai ample, prevãzute în prezentul regulament.

B. Provizioane şi alte estimãri contabile
ART. 24
Pentru expertiza sau consultanţa tehnicã în materie de provizioane se pot folosi onorariile procentuale calculate pe tranşe, la totalul sumei verificate sau constatate, respectiv:
a) pânã la 18.000 lei: 5%;
b) între 18.000 lei şi 88.000 lei: 880 lei plus 2% pentru ceea ce depãşeşte 18.000 lei;
c) între 88.000 lei şi 176.000 lei: 2.287 lei plus 1% pentru ceea ce depãşeşte 88.000 lei;
d) între 176.000 lei şi 1.759.000 lei: 3.167 lei plus 0,05% pentru ceea ce depãşeşte 176.000 lei;
e) peste 1.759.000 lei: 3.959 lei plus 0,01% pentru ceea ce depãşeşte 1.759.000 lei.

C. Expertize, evaluãri şi opinii
ART. 25
Onorariile pentru expertize, pentru opinii motivate şi pentru consultanţã tehnicã acordatã unei pãrţi, chiar şi în faţa autoritãţilor judiciare, administraţiei financiare, entitãţi, arbitri şi experţi, pentru evaluãri de întreprinderi, titluri, active, datorii şi rezultate, bunuri materiale şi imateriale şi alte drepturi, se stabilesc dupã cum urmeazã:
a) Expertize, opinii motivate şi consultanţã:
1. pânã la 18.000 lei: 6%;
2. între 18.000 lei şi 88.000 lei: 1.056 lei plus 4,0% pentru ceea ce depãşeşte 18.000 lei;
3. între 88.000 lei şi 176.000 lei: 3.871 lei plus 2,0% pentru ceea ce depãşeşte 88.000 lei;
4. între 176.000 lei şi 880.000 lei: 5.630 lei plus 1,0% pentru ceea ce depãşeşte 176.000 lei;
5. peste 880.000 lei: 12.667 lei plus 0,5% pentru ceea ce depãşeşte 880.000 lei;
6. onorariul minim este de 352 lei.
b) Evaluarea bunurilor şi drepturilor:
1. pânã la 88.000 lei: 1%;
2. între 88.000 lei şi 352.000 lei: 880 lei + 0,50% pentru ceea ce depãşeşte 88.000 lei;
3. între 352.000 lei şi 880.000 lei: 1.319 lei + 0,25% pentru ceea ce depãşeşte 352.000 lei;
4. între 880.000 lei şi 3.519.000 lei: 2.639 lei + 0,10% pentru ceea ce depãşeşte 880.000 lei;
5. peste 3.519.000 lei: 5.278 lei + 0,05% pentru ceea ce depãşeşte 3.519.000 lei;
6. onorariul minim este de 528 lei.
c) Evaluãri de întreprinderi, secţii şi patrimonii:
La valoarea totalã a activelor şi pasivelor (mai puţin conturile de regularizare) se aplicã:
1. pânã la 18.000 lei: 4%;
2. între 18.000 lei şi 88.000 lei: 704 lei + 2,0% pentru ceea ce depãşeşte 18.000 lei;
3. între 88.000 lei şi 176.000 lei: 2.111 lei + 1,5% pentru ceea ce depãşeşte 88.000 lei;
4. între 176.000 lei şi 880.000 lei: 3.431 lei +1,0% pentru ceea ce depãşeşte 176.000 lei;
5. între 880.000 lei şi 1.759.000 lei: 10.468 lei + 0,5% pentru ceea ce depãşeşte 880.000 lei;
6. peste 1.759.000 lei: 14.867 lei + 0,2% pentru ceea ce depãşeşte 1.759.000 lei;
7. onorariul minim este de 704 lei.
ART. 26
(1) În funcţie de complexitatea şi de dificultãţile în asigurarea unor informaţii financiare fiabile, la onorariile prevãzute la art. 25 se aplicã o majorare cuprinsã între 20% şi 50%.
(2) Pentru evaluarea acţiunilor şi a participaţiilor necotate se aplicã onorariile prevãzute la art. 25 lit. c).
(3) La onorariile prevãzute la art. 25 se aplicã o reducere cuprinsã între 30% şi 50% dacã prestaţiile efectuate se încadreazã în alte prestaţii contractate global, care sunt prevãzute în alte articole ale prezentului regulament.

D. Activitãţile de cenzor
ART. 27
(1) Expertul contabil şi societatea de profil, membri ai Corpului, care exercitã mandatul de cenzor conform legii primesc indemnizaţiile sau onorariile stabilite de adunãrile generale ale societãţilor respective.
(2) Expertul contabil şi societatea de profil, membri ai Corpului, în afara compensaţiilor pentru recuperarea cheltuielilor prevãzute la art. 12, vor primi onorarii pentru:
a) efectuarea verificãrilor trimestriale;
b) verificãri şi certificãri ale informaţiilor financiare;
c) participarea la fiecare reuniune a consiliului de administraţie sau a adunãrii generale;
d) îndeplinirea de misiuni speciale şi misiuni conexe cerute de acţionari, asociaţi, administratori sau prevãzute prin normele legale.
(3) Onorariile prevãzute la alin. (2) lit. a) se stabilesc pe baza balanţei anuale a exerciţiului precedent şi sunt valabile pentru o misiune cu o duratã de 4 trimestre şi 4 ore pentru fiecare trimestru, dupã cum urmeazã:
a) pânã la 88.000 lei: între 176 lei şi 211 lei;
b) între 88.000 lei şi 880.000 lei: de la 211 lei pânã la 422 lei;
c) între 880.000 lei şi 8.796.000 lei: de la 422 lei pânã la 845 lei;
d) peste 8.796.000 lei: de la 845 lei pânã la 1.407 lei;
e) în cazul unei permanenţe mai mari sau mai mici în cursul misiunii, din diferite motive, onorariul este majorat sau diminuat corespunzãtor.
(4) Onorariile prevãzute la alin. (2) lit. b) se stabilesc în funcţie de valoarea totalã a patrimoniului net (fãrã rezultatul exerciţiului) rezultat din balanţã, dupã cum urmeazã:
a) pânã la 35.000 lei: de la 176 lei pânã la 264 lei;
b) între 35.000 lei şi 176.000 lei: de la 264 lei pânã la 440 lei;
c) între 176.000 lei şi 880.000 lei: de la 440 lei pânã la 704 lei;
d) între 880.000 lei şi 3.519.000 lei: de la 704 lei pânã la 1.056 lei;
e) peste 3.519.000 lei: 1.056 lei plus câte 176 lei pentru fiecare 1.708.000 lei sau fracţiuni de 1.708.000 lei;
f) onorariile se reduc cu 50% dacã societatea se aflã în situaţia de lichidare sau nu mai desfãşoarã activitate.
(5) Onorariile prevãzute la alin. (2) lit. c) se stabilesc pe orã, în funcţie de capitalul social al societãţii, avându-se în vedere o duratã minimã de 4 ore, dupã cum urmeazã:
a) pânã la 9.000 lei: între 5 lei şi 11 lei;
b) între 9.000 lei şi 18.000 lei: de la 11 lei pânã la 14 lei;
c) între 18.000 lei şi 53.000 lei: de la 14 lei pânã la 18 lei;
d) între 53.000 lei şi 105.000 lei: de la 18 lei pânã la 21 lei;
e) peste 105.000 lei: de la 21 lei pânã la 35 lei.
(6) Onorariile prevãzute la alin. (2) lit. d) se stabilesc pe baza onorariilor graduale prevãzute de art. 20.
(7) Când misiunile de mai sus sunt realizate pentru entitãţi publice, cenzorul are dreptul la onorariile prevãzute la alin. (2) lit. a)-c), calculate astfel:
a) în funcţie de veniturile entitãţilor;
b) în funcţie de fondul de finanţare şi de activul net;
c) în funcţie de fondul de finanţare şi de capitalul social;
d) când misiunea comportã dificultãţi deosebite, onorariile pot fi majorate cu 100%.

E. Misiuni de administrare şi arbitraje
ART. 28
(1) Când profesionistul contabil este învestit printr-o hotãrâre judecãtoreascã sã îndeplineascã diferite misiuni, altele decât cele constând în efectuarea unei expertize contabile sau de lichidator, onorariile se stabilesc prin referire la valoarea cererilor pãrţilor, la valoarea bunurilor, patrimoniilor sau afacerilor la care se referã cauza, la complexitatea lucrãrilor de executat.
(2) Ţinând seama de multitudinea de factori ce trebuie avuţi în vedere la calcularea onorariilor, acestea trebuie sã fie convenite în prealabil cu pãrţile aflate în divergenţã; în absenţa unui acord, onorariile vor fi stabilite prin aplicarea la valoarea cererilor, bunurilor, patrimoniilor şi afacerilor a urmãtoarelor cote:
a) pânã la 1.700 lei: 6,0%;
b) între 1.700 lei şi 9.000 lei: 4,0%;
c) între 9.000 lei şi 35.000 lei: 2,0%;
d) între 35.000 lei şi 88.000 lei: 1,5%;
e) între 88.000 lei şi 352.000 lei: 0,5%;
f) peste 352.000 lei: 0,1%.

F. Operaţiuni corporative
ART. 29
Constituiri de societãţi şi majorãri de capitaluri
(1) Onorariile se stabilesc prin referire la valoarea totalã a bunurilor şi drepturilor aduse de asociaţi sau care vor fi aduse conform programului convenit, sub orice formã, cu titlu de capital sau de finanţare, astfel:
a) pânã la 35.000 lei: de la 2 % pânã la 4%;
b) între 35.000 lei şi 176.000 lei: 1.407 lei + de la 1,0% pânã la 2,0% pentru ceea ce depãşeşte 35.000 lei;
c) între 176.000 lei şi 880.000 lei: 4.223 lei + de la 0,5% pânã la 1,0% pentru ceea ce depãşeşte 176.000 lei;
d) între 880.000 lei şi 3.519.000 lei: 11.260 lei + 0,25% pentru ceea ce depãşeşte 880.000 lei;
e) peste 3.519.000 lei: 17.594 lei + 0,1% pentru ceea ce depãşeşte 3.519.000 lei.
(2) Onorariul minim este de 880 lei.
ART. 30
Transformarea, fuziunea, dizolvarea şi concentrarea de societãţi
(1) Pentru prestaţiile necesare pentru transformarea societãţilor dintr-un tip în altul se datoreazã onorariile prevãzute la art. 23, cu o majorare de la 20% pânã la 50%, în funcţie de complexitatea lucrãrilor respective.
(2) Pentru prestaţiile aferente fuziunii şi divizãrii sau pentru concentrãri de întreprinderi ori pãrţi de întreprinderi, onorariile se stabilesc în raport cu valoarea brutã a bilanţurilor întreprinderilor sau pãrţilor de întreprinderi, dupã cum urmeazã:
a) pânã la 176.000 lei: de la 0,500 % pânã la 3,00 %;
b) între 176.000 lei şi 880.000 lei: de la 0,250% pânã la 1,50%;
c) între 880.000 lei şi 3.519.000 lei: de la 0,125% pânã la 0,75%;
d) peste 3.519.000 lei: de la 0,050% pânã la 0,30%.
ART. 31
Asistenţã generalã şi continuã
(1) Pentru asistenţa generalã şi continuã şi pentru consultanţa de afaceri continuã şi generalã, profesionistului contabil i se vor plãti onorarii care trebuie sã fie convenite în prealabil cu clientul, ţinându-se seama de complexitatea prestaţiilor inerente, de durata şi de conţinutul acestora, precum şi de natura şi importanţa societãţii.
(2) Aceste onorarii nu pot fi însã mai mici decât cele prevãzute la anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.

G. Consultanţã economico-financiarã
ART. 32
Pentru studii referitoare la raportul dintre capitalul propriu şi cel împrumutat (efectul de levier), studii referitoare la alegerea diferitelor forme tehnice de finanţare (împrumuturi, leasing, factoring etc.), pentru consultanţã financiarã privind întreprinderi în dificultate şi pentru studii privind plasarea de titluri pe piaţã, expertului contabil i se cuvin onorarii stabilite între 0,5% şi 2% din valoarea capitalurilor care fac obiectul prestaţiilor.
ART. 33
(1) Pentru diagnoze de întreprinderi (analize de bilanţuri, fluxuri financiare etc.), pentru auditul fiscal, pentru programarea şi controlul economico-financiar al întreprinderii (bilanţuri previzionale, bilanţuri funcţionale şi bilanţuri financiare) şi orice alte prestaţii de aceastã naturã, profesionistului contabil i se cuvin onorarii stabilite între 0,5% şi 2% din cifra de afaceri, determinatã potrivit art. 4, cu respectarea naturii şi importanţei întreprinderii, cu luarea în consideraţie a criteriilor prezentate în art. 3.
(2) Sunt cumulabile onorariile pentru prestaţiile suplimentare necesare, eventual pentru realizarea misiunii.

H. Administrarea şi lichidarea de întreprinderi
ART. 34
(1) Onorariile pentru administrarea de întreprinderi trebuie sã fie convenite în prealabil, cu respectarea criteriilor generale prevãzute în articolele precedente.
(2) Pentru prestaţiile efectuate în favoarea întreprinderii în perioada în care profesionistul are misiunea de a o administra, la onorariile prevãzute în acest regulament se aplicã o reducere între 10% şi 50%.
ART. 35
Pentru lichidarea de întreprinderi, incluzând evaluarea întreprinderii, inventarierea bunurilor, elaborarea bilanţului extraordinar, realizarea altor activitãţi, stingerea pasivelor şi repartizarea corespunzãtoare cãtre asociaţi, profesionistului contabil i se cuvin:
a) onorarii calculate pe baza activitãţilor realizate:
1. pânã la 18.000 lei: 5,0%;
2. între 18.000 lei şi 88.000 lei: 4,5%;
3. între 88.000 lei şi 176.000 lei: 3,0%;
4. între 176.000 lei şi 880.000 lei: 2,0%;
5. peste 880.000 lei: 1,0%;
b) o compensaţie egalã cu 0,75% din pasivele evaluate definitiv.
ART. 36
Când misiunea constã în asistenţã acordatã lichidatorului sau investitorului în faza de încetare a activitãţii, la onorariile prevãzute la art. 35 se aplicã o reducere cuprinsã între 30% şi 50%.

ANEXĂ
la regulament

TARIFUL PROFESIONAL


┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Prestaţii specifice ale │ CIFRA DE AFACERI (în lei) │
│ profesionistului contabil*1) ├───────┬─────┬──────┬──────┬───────┬───────┤
│ │ │Pânã │Între │Între │Între │Peste │
│ │ │la │9.000 │18.000│53.000 │105.000│
│ │ │9.000│lei │lei │lei │lei │
│ │ │lei │şi │şi │şi │ │
│ │ │ │18.000│53.000│105.000│ │
│ │ │ │lei │lei │lei │ │
├────────────────────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┤
│1. Intervenţii personale │
├────────────────────────────────┬───────┬─────┬──────┬──────┬───────┬───────┤
│a) consultaţii telefonice/apel │minimum│1,70 │2,56 │3,42 │4,27 │5,12 │
│telefonic │ │lei │lei │lei │lei │lei │
│ ├───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │maximum│3,42 │4,27 │5,12 │6,83 │8,97 │
│ │ │lei │lei │lei │lei │lei │
├────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│b) reuniuni cu clientul (ori │minimum│2,56 │4,27 │5,12 │6,83 │10,68 │
│mandatarii acestuia) sau cu o │ │lei │lei │lei │lei │lei │
│terţã persoanã ├───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │maximum│5,12 │6,83 │8,97 │10,68 │17,51 │
│ │ │lei │lei │lei │lei │lei │
├────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│c) reuniuni cu mai multe pãrţi │minimum│4,27 │6,83 │10,68 │14,10 │17,51 │
│ │ │lei │lei │lei │lei │lei │
│ ├───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │maximum│8,54 │10,68 │14,10 │17,51 │26,47 │
│ │ │lei │lei │lei │lei │lei │
├────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│d) participarea la adunãri ale │minimum│5,12 │10,68 │14,10 │17,51 │20,92 │
│societãţilor, asociaţilor, │ │lei │lei │lei │lei │lei │
│creditorilor şi asistarea la ├───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│discuţii în faţa funcţionarilor │maximum│10,68│14,10 │17,51 │20,92 │35,01 │
│publici nefiscali │ │lei │lei │lei │lei │lei │
├────────────────────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┤
│2. Diferite prestaţii │
├────────────────────────────────┬───────┬─────┬──────┬──────┬───────┬───────┤
│a) studiul activitãţii şi al │minimum│1,71 │2,56 │3,42 │5,12 │6,83 │
│documentelor şi cercetarea │ │lei │lei │lei │lei │lei │
│în arhive publice şi private ├───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │maximum│3,42 │4,27 │5,12 │6,83 │10,68 │
│ │ │lei │lei │lei │lei │lei │
├────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│b) opinii în scris, punerea la │minimum│3,42 │5,12 │6,83 │10,68 │14,10 │
│dispoziţie de acte, cereri sau │ │lei │lei │lei │lei │lei │
│programe operative, întocmirea ├───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│de procese-verbale şi relatãri, │maximum│6,83 │8,97 │10,68 │14,10 │17,51 │
│convocãri de adunãri (pentru │ │lei │lei │lei │lei │lei │
│paginã format A4) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│c) redactarea de statute, acte │minimum│5,12 │8,97 │10,68 │14,10 │17,51 │
│constitutive şi regulamente │ │lei │lei │lei │lei │lei │
│(pentru paginã format A4) ├───────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │maximum│8,97 │10,68 │14,10 │17,51 │26,47 │
│ │ │lei │lei │lei │lei │lei │
└────────────────────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┘


----------
*1) 1. Pentru intervenţiile de la pct. 1 lit. b), c) şi d), onorariile sunt stabilite pe orã sau fracţiune de orã.
2. Onorariile pentru timpii de transfer necesari sunt stabilite prin aplicarea compensaţiei minime pentru minimum 4 ore.
3. Pentru stabilirea onorariilor în intervalul minimum şi maximum trebuie sã se ţinã seama de valoarea efectivã a activitãţii, conform criteriilor generale prevãzute la art. 3, 4 şi 5 din regulament.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016