Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 august 2010  privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 12 august 2010 privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 24 august 2010
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament are drept scop stabilirea competenţelor şi responsabilitãţilor structurilor ministerului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã specifice tipurilor de risc al cãror management a fost repartizat Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit legii.
ART. 2
Structurile din compunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţã şi asigurarea funcţiilor de sprijin sunt:
a) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, denumit în continuare IGSU;
b) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare IGJR;
c) Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare IGPR;
d) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã, denumit în continuare IGPF;
e) Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, denumit în continuare IGAv;
f) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumitã în continuare DEPABD;
g) Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumitã în continuare ANRSPS;
h) Direcţia generalã pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, denumitã în continuare DGRIP, şi instituţia prefectului;
i) Direcţia generalã management operaţional, denumitã în continuare DGMO;
j) Direcţia medicalã, denumitã în continuare DM, prin structurile de specialitate aflate în coordonare/subordine;
k) Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiilor, denumitã în continuare DGCTI;
l) Direcţia generalã logisticã, denumitã în continuare DGL.
ART. 3
(1) Obiectivele structurilor enumerate la art. 2, în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţã, sunt urmãtoarele:
a) menţinerea la niveluri acceptabile a riscurilor identificate;
b) asigurarea unui grad ridicat de protecţie a populaţiei;
c) asigurarea intervenţiei oportune, cu eficienţã maximã, încadratã în timpii de rãspuns stabiliţi prin normativele în vigoare;
d) limitarea pierderilor de vieţi omeneşti, a distrugerilor materiale şi a efectelor nocive extinse şi de duratã asupra mediului înconjurãtor;
e) înlãturarea efectelor situaţiilor de urgenţã;
f) asigurarea funcţiilor de sprijin conform domeniilor de competenţã;
g) continuitatea şi rãspunsul gradual în gestionarea situaţiilor de urgenţã generate de tipurile de risc repartizate.
(2) Obiectivele prezentate la alin. (1) se realizeazã prin:
a) asumarea responsabilitãţii gestionãrii situaţiilor de urgenţã;
b) repartiţia judicioasã a resurselor umane şi materiale în plan teritorial şi la obiectivele de intervenţie;
c) asigurarea unui management eficient bazat pe decizia unicã a acţiunilor de prevenire şi intervenţie;
d) menţinerea cooperãrii permanente cu structurile specializate din cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţã, denumit în continuare Sistem Naţional;
e) pregãtirea continuã a personalului prin organizarea de exerciţii pe baza unor scenarii probabile de producere a situaţiilor de urgenţã generate de tipurile de risc repartizate;
f) actualizarea permanentã a planurilor de acţiune elaborate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã generate de tipurile de risc repartizate, în baza concluziilor rezultate pe timpul exerciţiilor şi lecţiilor învãţate din desfãşurarea intervenţiilor în situaţii de urgenţã.

CAP. II
Structuri organizatorice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţã

ART. 4
(1) Organismele din cadrul instituţiilor publice centrale cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţã sunt:
a) Comitetul pentru situaţii de urgenţã din cadrul MAI - denumit în continuare comitet ministerial;
b) Centrul de decizie al Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publicã, denumit în continuare CNCAOP;
c) comitetele pentru situaţii de urgenţã organizate la ministere şi instituţii publice centrale.
(2) Structurile cu atribuţii în domeniul gestionãrii situaţiilor de urgenţã sunt:
a) Centrul Operaţional Naţional, denumit în continuare CON, organizat la nivelul IGSU pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã determinate de tipurile de risc repartizate ministerului, inclusiv a celor generate de evenimentele publice de amploare şi care nu necesitã activarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, denumit în continuare CNCCI;
b) Centrul operaţional de comandã, denumit în continuare COC din cadrul CNCAOP, pentru gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţã;
c) centrele operaţionale/operative organizate la nivelul inspectoratelor generale, mai puţin cel de la IGSU;
d) centrele operaţionale şi comandamentele operaţionale pentru situaţii de urgenţã, organizate în cadrul inspectoratelor judeţene/structurilor teritoriale.
ART. 5
(1) Managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţã repartizate MAI este asigurat de cãtre comitetul ministerial sau CNCAOP, în funcţie de natura acestora.
(2) IGSU asigurã, prin CON, gestionarea situaţiilor de urgenţã specifice pentru urmãtoarele tipuri de riscuri:
a) incendii;
b) accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice;
c) accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului;
d) explozii necontrolate ale muniţiei rãmase din timpul conflictelor armate;
e) cãderi de obiecte din atmosferã şi din cosmos;
f) poluãri marine în zona costierã, împreunã cu Ministerul Mediului şi Pãdurilor.
(3) IGJR asigurã, conform actelor normative în vigoare, gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţã.
(4) DGRIP asigurã gestionarea situaţiilor de urgenţã în cazul avarierii grave a sistemelor de gospodãrire comunalã.
ART. 6
Structurile aparţinând altor ministere şi/sau instituţii publice centrale prevãzute în prezentul regulament şi care au stabilite sarcini pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã vor interveni potrivit planurilor de cooperare, documentelor operative existente la fiecare structurã sau la solicitarea instituţiei care coordoneazã acţiunile de intervenţie.
ART. 7
În cazul apariţiei şi a altor tipuri de risc sau ameninţãri ce pot genera situaţii de urgenţã pe teritoriul României şi/ori cu efecte transfrontaliere, neprevãzute de actele normative în vigoare şi repartizate MAI de cãtre Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţã, denumit în continuare Comitet Naţional, în vederea asigurãrii managementului sau asigurãrii unor funcţii de sprijin, comitetul ministerial va lua mãsuri pentru repartizarea şi coordonarea activitãţilor de gestionare a acestora cu sprijinul ministerelor şi al celorlalte organe centrale abilitate de lege.

CAP. III
Responsabilitãţile structurilor din cadrul MAI cu atribuţii în gestionarea situaţiei de urgenţã

ART. 8
(1) Structurile subordonate MAI asigurã, în domeniul de competenţã, îndeplinirea unor misiuni specifice în scopul realizãrii funcţiilor de sprijin repartizate.
(2) Tipurile de misiuni pe care structurile MAI le pot desfãşura în vederea asigurãrii funcţiilor de sprijin stabilite în competenţã sunt prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 9
(1) Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, DGMO, prin COC, are urmãtoarele responsabilitãţi:
a) monitorizarea permanentã a situaţiei operative;
b) gestionarea activitãţii de centralizare a datelor şi informaţiilor referitoare la potenţialele riscuri şi ameninţãri, a factorilor de risc la adresa ordinii şi siguranţei publice;
c) coordonarea acţiunile specifice structurilor Departamentului ordine şi siguranţã publicã pentru realizarea funcţiilor de sprijin repartizate, conform domeniilor de competenţã;
d) cooperarea cu centrele operative existente la nivelul Guvernului, ministerelor şi instituţiilor publice centrale, în vederea realizãrii schimbului operativ de date şi informaţii;
e) informarea permanentã a conducerii MAI cu privire la evoluţia situaţiei operative şi stadiul de realizare a mãsurilor dispuse.
(2) Pentru gestionarea evenimentelor publice de amploare, DGMO asigurã, prin COC, îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin documentele care reglementeazã organizarea, funcţionarea şi compunerea CNCAOP.
ART. 10
DEPABD asigurã, la solicitare, punerea la dispoziţie a datelor statistice privind populaţia existentã în zonele afectate, în scopul organizãrii şi realizãrii evacuãrii.
ART. 11
Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã, ANRSPS îndeplineşte urmãtoarele misiuni:
a) asigurã, ulterior primelor 72 de ore de la începerea evacuãrii, apa şi hrana pentru persoanele afectate, pânã la încetarea situaţiei de urgenţã;
b) pune, potrivit prevederilor legale, la dispoziţia structurilor de intervenţie şi a autoritãţilor locale resursele materiale;
c) asigurã dispozitive medicale în vederea suplimentãrii structurilor cu atribuţii în domeniul asistenţei medicale de urgenţã;
d) asigurã, potrivit prevederilor legale în vigoare, locuinţe modulare pentru cazarea temporarã a persoanelor evacuate;
e) asigurã diverse categorii de materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin ale unor ministere şi instituţii publice centrale;
f) asigurã ajutoare de primã necesitate;
g) asigurã, potrivit legii, materiale şi echipamente din rezerva de mobilizare;
h) pune la dispoziţie baza de date existentã la compartimentele sale teritoriale privind produsele şi serviciile, pe operatori economici, ce pot fi utilizate pentru intervenţii în situaţii de urgenţã;
i) asigurã sprijinul, prin structurile sale teritoriale, instituţiei prefectului în organizarea, coordonarea şi conducerea activitãţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţã.
ART. 12
Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã, DGRIP şi instituţia prefectului îndeplinesc urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) asigurã cadrul legal privind planificarea şi pregãtirea resurselor şi serviciilor necesare gestionãrii situaţiilor de urgenţã;
b) dispun mãsurile necesare evacuãrii persoanelor, animalelor şi a bunurilor periclitate;
c) emit dispoziţii privind transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, al persoanelor evacuate, precum şi al altor resurse alocate;
d) adoptã mãsurile necesare în scopul asigurãrii apei, a hranei şi a condiţiilor minime de subzistenţã pentru persoanele şi animalele evacuate;
e) întreprind demersurile necesare implicãrii instituţiilor cu atribuţii în acţiunile de reabilitare a zonei afectate;
f) informeazã, înştiinţeazã şi avertizeazã populaţia, autoritãţile şi structurile abilitate cu privire la manifestarea unor tipuri de risc şi a mãsurilor necesar a fi întreprinse.
ART. 13
Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã, DM, prin structurile de specialitate aflate în coordonare/subordine, împreunã cu unitãţile medicale ale Ministerului Sãnãtãţii, Ministerului Apãrãrii Naţionale şi ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, atunci când situaţia o impune, îndeplineşte urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) participã la acordarea asistenţei medicale de urgenţã şi a celei prespitaliceşti împreunã cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu, în limita resurselor avute la dispoziţie, avându-se în vedere cã scopul principal îl constituie acordarea asistenţei medicale personalului propriu;
b) asigurã suportul tehnico-medical sanitar pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
c) monitorizeazã pericolele şi riscurile specifice, precum şi efectele negative ale acestora asupra personalului MAI;
d) planificã şi pregãteşte resursele şi serviciile necesare asigurãrii actului medical calificat;
e) participã cu specialişti în stabilirea unor mãsuri profilactice sau a unor zone de carantinã în vederea prevenirii îmbolnãvirilor în masã;
f) informeazã, înştiinţeazã şi avertizeazã cu privire la evoluţia epidemiologicã a intoxicaţilor, contaminaţilor etc.
ART. 14
Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã, DGCTI îndeplineşte urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) realizeazã cadrul organizatoric pentru asigurarea continuitãţii şi stabilitãţii comunicaţiilor radio, prin fir şi date, precum şi controlul respectãrii normelor de conducere, în secret;
b) sprijinã structurile specializate de comunicaţii şi informaticã pentru asigurarea continuitãţii şi stabilitãţii comunicaţiilor radio, prin fir şi date, precum şi controlul respectãrii normelor de conducere, în secret;
c) elaboreazã şi verificã modul de aplicare a dispoziţiilor de comunicaţii privind asigurarea cooperãrii în domeniul situaţiilor de urgenţã.
ART. 15
Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã, DGL îndeplineşte urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) asigurã totalitatea bunurilor materiale necesare continuãrii desfãşurãrii activitãţii unitãţilor din structura aparatului central al MAI în situaţii de urgenţã;
b) organizeazã şi executã lucrãri de reparaţii la bunurile materiale şi mijloacele fixe aflate în dotarea unitãţilor din structura aparatului central al MAI afectate de situaţiile de urgenţã;
c) administreazã imobilele în care îşi desfãşoarã activitatea unitãţile din aparatul central al MAI şi din structura proprie şi stabileşte modul de reabilitare a acestora, în cazul afectãrii de cãtre situaţia de urgenţã;
d) administreazã fondul locativ al MAI, din garnizoana Bucureşti, şi stabileşte modul de utilizare în situaţii de urgenţã;
e) organizeazã şi executã activitatea de asigurare cu autovehicule şi conducãtori auto pentru nevoile conducerii MAI, unitãţilor aparatului central al MAI şi structurilor subordonate acestora, în vederea participãrii la conducerea şi coordonarea acţiunilor de intervenţie;
f) organizeazã şi executã activitãţi de mentenanţã a mijloacelor de transport ale unitãţilor aparatului central al MAI, a inspectoratelor generale/similare, precum şi a unitãţilor subordonate pentru participarea la acţiunile de intervenţie.
ART. 16
Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã, IGSU şi structurile subordonate îndeplinesc urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) monitorizeazã, evalueazã, cerceteazã cauzele producerii situaţiilor de urgenţã din domeniul de competenţã şi asigurã centralizarea datelor şi informaţiilor în vederea informãrii Comitetului ministerial şi a Comitetului Naţional;
b) centralizeazã datele şi informaţiile cu privire la întrebuinţarea structurilor proprii în vederea informãrii Centrului de decizie din cadrul CNCAOP;
c) asigurã informarea şi educarea preventivã a populaţiei şi avertizarea acesteia, înştiinţarea autoritãţilor administraţiei publice, prin intermediul mijloacelor tehnice specifice, despre posibilitatea/iminenţa producerii situaţiilor de urgenţã;
d) participã la misiuni de cãutare, descarcerare şi salvare a persoanelor, cu forţele şi mijloacele proprii şi/sau în cooperare cu cele aparţinând altor structuri cu atribuţii în domeniu;
e) participã la evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate, prin acţiuni ce se concretizeazã în asigurarea mãsurilor de evacuare şi, dupã caz, instalarea taberelor de sinistraţi, participarea la transportul populaţiei şi al unor categorii de bunuri;
f) participã la acţiuni de distrugere a zãpoarelor de gheaţã sau de degajare a elementelor care blocheazã cursurile de apã;
g) participã la acordarea asistenţei medicale de urgenţã prin intermediul modulelor SMURD organizate în cadrul serviciilor de urgenţã profesioniste;
h) întocmeşte, în cooperare cu structurile cu atribuţii în domeniu, concepţia privind evacuarea şi participã la realizarea mãsurilor de asigurare a protecţiei persoanelor;
i) participã, cu mijloace proprii, la acţiunile de transport al apei şi hranei pentru persoanele şi animalele evacuate;
j) asigurã logistica intervenţiei structurilor proprii şi punerea la dispoziţia altor structuri, potrivit reglementãrilor în domeniu, a unor categorii de tehnicã, materiale şi echipamente;
k) desfãşoarã misiuni de localizare, limitare a propagãrii, stingere şi lichidare a consecinţelor incendiilor;
l) participã la misiuni de decontaminare a populaţiei contaminate, cu mijloace specializate, şi/sau a punctelor de decontaminare cu personal, tehnicã şi echipament recunoscute din timp în profil teritorial;
m) notificã autoritãţile competente din ţãrile afectate în legãturã cu riscul de accidente cu efecte transfrontaliere;
n) neutralizeazã efectele materialelor periculoase prin efectuarea acţiunilor de asanare a muniţiilor neexplodate din timpul conflictelor militare;
o) participã la localizarea, limitarea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã alãturi de alte componente ale Sistemului Naţional;
p) asigurã funcţionarea Secretariatului permanent al Comitetului consultativ pentru depoluare marinã din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã "Dobrogea" al Judeţului Constanţa;
q) planificã şi pregãteşte resursele proprii în vederea îndeplinirii misiunilor specifice.
ART. 17
Pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul gestionãrii situaţiilor de urgenţã, IGPR şi structurile subordonate executã urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) stabilesc şi comunicã, prin efectivele aflate în serviciu, primele date şi informaţii privind efectele situaţiilor de urgenţã ce afecteazã zona de competenţã;
b) monitorizeazã pericolele şi riscurile specifice, precum şi efectele negative ale acestora;
c) informeazã, înştiinţeazã şi avertizeazã structurile abilitate cu privire la posibilitatea producerii unor evenimente cu caracter infracţional, a unor acte antisociale sau de tulburare a ordinii publice;
d) stabilesc şi transmit cãile de acces ce pot fi utilizate de forţele specializate de intervenţie şi aplicã mãsurile de interzicere a circulaţiei;
e) participã, alãturi de structurile specializate ale componentelor Sistemului Naţional, la determinarea şi la evaluarea efectelor şi stabilirea, potrivit competenţelor, a cauzelor producerii unor situaţii de urgenţã;
f) participã la asigurarea mãsurilor de protecţie a populaţiei, fluenţã şi dirijare a circulaţiei pe timpul evacuãrii persoanelor sau bunurilor periclitate şi la securizarea zonelor afectate de producerea situaţiei de urgenţã;
g) participã, atunci când situaţia o impune, la neutralizarea efectelor unor materiale periculoase, cu structurile specializate din subordine, potrivit competenţelor şi dotãrii;
h) participã, cu structurile specializate, la misiuni de cercetare şi determinare a contaminãrii de naturã chimicã, biologicã, radiologicã şi nuclearã (CBRN);
i) participã, alãturi de alte structuri cu atribuţii în domeniu, la asigurarea climatului de ordine şi siguranţã publicã;
j) asigurã logistica intervenţiei structurilor proprii şi punerea la dispoziţia altor structuri, potrivit reglementãrilor în domeniu, a unor categorii de tehnicã, materiale şi echipamente;
k) planificã şi pregãtesc resursele proprii în vederea îndeplinirii misiunilor specifice;
l) participã la mobilizarea populaţiei apte de muncã, a mijloacelor de transport şi tehnice, în vederea folosirii lor în acţiunile de intervenţie.
ART. 18
(1) Pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul gestionãrii situaţiilor de urgenţã, IGJR şi structurile subordonate executã urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) stabilesc şi comunicã, prin efectivele aflate în serviciu, primele date şi informaţii privind efectele situaţiilor de urgenţã ce afecteazã zona de competenţã;
b) informeazã, înştiinţeazã şi avertizeazã structurile abilitate cu privire la posibilitatea apariţiei unor situaţii conflictuale, care pot conduce la tulburarea ordinii publice;
c) participã, atunci când situaţia o impune, la acţiuni de cãutare şi salvare a persoanelor captive în medii ostile vieţii sau declarate dispãrute;
d) monitorizeazã pericolele şi riscurile specifice, precum şi efectele negative ale acestora;
e) asigurã securitatea zonelor în care se desfãşoarã acţiuni cu public numeros;
f) asigurã securizarea şi supravegherea zonelor afectate/evacuate;
g) participã, atunci când situaţia o impune, la transportul unor categorii de forţe şi mijloace de intervenţie, al persoanelor evacuate şi al altor resurse, precum şi la distribuirea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate;
h) asigurã mãsuri de ordine publicã şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau existã pericolul iminent de producere a unor situaţii de urgenţã şi restabilesc ordinea publicã în zona afectatã şi în imediata vecinãtate a acesteia;
i) asigurã logistica intervenţiei structurilor proprii şi punerea la dispoziţia altor structuri, potrivit reglementãrilor în domeniu, a unor categorii de tehnicã, materiale şi echipamente;
j) planificã şi pregãtesc resursele proprii.
(2) Pentru gestionarea evenimentelor publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţã, IGJR şi structurile subordonate îndeplinesc misiunile stabilite prin actele normative în vigoare care reglementeazã activitatea în domeniu.
ART. 19
Pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul gestionãrii situaţiilor de urgenţã, IGPF şi structurile subordonate executã urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) stabilesc şi comunicã, prin efectivele aflate în serviciu, primele date şi informaţii privind efectele situaţiilor de urgenţã ce afecteazã zona de competenţã;
b) informeazã, înştiinţeazã şi avertizeazã cu privire la manifestarea unor situaţii deosebite din domeniul de competenţã, precum şi la efectele negative ale acestora, în zona de responsabilitate;
c) informeazã, înştiinţeazã şi avertizeazã cu privire la manifestarea în zona de responsabilitate a unor situaţii de urgenţã;
d) participã, potrivit cadrului normativ în vigoare, la cãutarea, salvarea şi evacuarea persoanelor aflate în zona de competenţã;
e) participã cu personal şi logistica din dotare, conform competenţelor legale, la menţinerea ordinii publice în zona de competenţã;
f) participã, potrivit competenţelor, la asigurarea transportului unor categorii de forţe şi mijloacelor de intervenţie sau, dupã caz, al persoanelor evacuate;
g) planificã şi pregãteşte resursele în vederea asigurãrii intervenţiei structurilor proprii;
h) intensificã, atunci când situaţia o impune, supravegherea şi controlul în punctele de trecere a frontierei;
i) asigurã menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei;
j) permite trecerea frontierei de stat, pe baza aprobãrilor legale, a persoanelor care pãrãsesc zona afectatã, asigurând respectarea locurilor de trecere şi a rutelor de deplasare;
k) asigurã facilitarea trecerii frontierei de stat a formaţiunilor specializate de intervenţie şi a asistenţei umanitare din partea altor state.
ART. 20
Pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul gestionãrii situaţiilor de urgenţã, IGAv şi structurile subordonate executã urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) participã în cadrul unor misiuni de recunoaştere la monitorizarea efectelor situaţiilor de urgenţã, a evoluţiei situaţiei operative şi a pagubelor produse;
b) planificã şi pregãtesc resursele şi serviciile în vederea îndeplinirii misiunilor de specialitate;
c) participã la acţiunile de cãutare şi salvare a persoanelor;
d) asigurã evacuarea sau, dupã caz, transportul pe calea aerului a/al persoanelor şi/sau bunurilor periclitate;
e) participã la acţiuni de localizare şi stingere a incendiilor;
f) participã, în funcţie de dotãrile tehnice existente, la misiuni de monitorizare a contaminãrii radioactive;
g) asigurã, atunci când situaţia o impune, evacuarea pe calea aerului a persoanelor rãnite;
h) asigurã logistica intervenţiei structurilor proprii şi punerea la dispoziţia altor structuri, potrivit reglementãrilor în domeniu, a unor categorii de tehnicã, materiale şi echipamente;
i) asigurã transportul, în timp oportun, al persoanelor desemnate sã conducã şi sã coordoneze acţiunile de intervenţie;
j) asigurã transportul materialelor de primã necesitate în zonele izolate.

CAP. IV
Responsabilitãţile structurilor din subordinea/coordonarea instituţiilor publice centrale cu care se coopereazã în gestionarea situaţiei de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI

ART. 21
Instituţiile publice centrale, structurile private şi organizaţiile neguvernamentale asigurã funcţii de sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã specifice tipurilor de risc aflate în responsabilitatea MAI, prin structuri aflate în subordine sau coordonare, potrivit prevederilor legale şi/sau hotãrârii Comitetului Naţional.
ART. 22
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, denumit în continuare MADR, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeosebi în situaţia producerii unor evenimente deosebite determinate de incendii, accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice, cãderi de obiecte din atmosferã şi din cosmos, fãrã a se limita numai la acestea.
(2) Structurile din subordine/coordonare şi administrare asigurã îndeplinirea urmãtoarelor misiuni:
a) asigurã evaluarea riscurilor specifice în situaţia producerii unor situaţii de urgenţã;
b) monitorizeazã situaţiile determinate de producerea unor situaţii de urgenţã, în special a celor care pot afecta vegetaţia înaltã sau alte culturi agricole;
c) participã cu efectivele şi mijloacele proprii la acţiuni de limitare a propagãrii, stingerii incendiilor, inclusiv a incendiilor în masã sau de mare amploare;
d) participã la distribuirea hranei şi apei pentru animalele evacuate;
e) supravegheazã gradul de contaminare a culturilor şi pãşunilor şi evalueazã efectele directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor;
f) evalueazã riscurile determinate de contaminarea radioactivã a culturilor agricole;
g) participã, la solicitare, cu efectivele şi mijloacele proprii la acţiuni de decontaminare;
h) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 23
Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI îndeosebi în situaţia producerii unor evenimente deosebite determinate de accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice, fãrã a se limita numai la acestea, îndeplinind urmãtoarele misiuni:
a) culege datele şi informaţiile privind situaţiile de urgenţã determinate de accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice ori alte situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã, cu efect transfrontalier, şi asigurã colaborarea cu organismele autorizate în domeniu la nivel internaţional;
b) înştiinţeazã autoritãţile abilitate din statele vecine despre situaţiile de urgenţã de naturã nuclearã şi/sau radiologicã ori alte situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã, cu efect transfrontalier, produse pe teritoriul naţional;
c) asigurã gestionarea informaţiilor despre victime-persoane de altã cetãţenie decât cea românã pentru situaţiile de urgenţã produse pe teritoriul naţional;
d) asigurã gestionarea informaţiilor despre victime-persoane de cetãţenie românã pentru situaţiile de urgenţã produse pe teritoriul naţional al altui stat;
e) asigurã sprijin, potrivit legii, în întreprinderea demersurilor de solicitare/acordare de asistenţã internaţionalã în domeniul situaţiilor de urgenţã;
f) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 24
Ministerul Apãrãrii Naţionale, denumit în continuare MApN, asigurã sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeosebi în situaţia producerii unor evenimente deosebite determinate de accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice, accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului, explozii necontrolate ale muniţiei rãmase din timpul conflictelor armate, cãderi de obiecte din atmosferã şi din cosmos, poluãri marine în zona costierã, evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţã, fãrã a se limita numai la acestea, îndeplinind urmãtoarele misiuni:
a) participã la evaluarea riscurilor determinate de producerea unor situaţii de urgenţã;
b) participã, la solicitare, la misiuni de cãutare-salvare;
c) participã, la solicitare, la misiuni de evacuare a populaţiei şi a unor categorii de bunuri;
d) asigurã pregãtirea unor capacitãţi de spitalizare în vederea preluãrii persoanelor rãnite, iradiate şi/sau contaminate;
e) asigurã participarea, alãturi de alte structuri cu atribuţii în domeniu, la instalarea spitalelor de campanie;
f) asigurã acordarea prin structuri de specialitate a asistenţei medicale de urgenţã;
g) participã, la solicitare, potrivit disponibilitãţilor, la misiuni de cercetare CBRN;
h) participã, potrivit disponibilitãţilor şi în condiţiile legii, cu subunitãţi specializate, autospeciale, mijloace şi materiale consumabile pentru decontaminare, la misiuni de decontaminare a populaţiei, a unor categorii de tehnicã şi mijloace de transport sau a cãilor de comunicaţii rutiere;
i) participã, la solicitare, la misiuni de supraveghere a gradului de contaminare în mediul urban şi rural, evaluare a efectelor contaminãrii şi supraveghere a gradului de contaminare;
j) participã, la solicitare, la misiuni de verificare a decontaminãrii populaţiei, tehnicii, cãilor de transport şi a clãdirilor cu personalul şi tehnica din unitãţile specializate;
k) participã, la solicitare, la evaluarea riscurilor determinate de producerea unor explozii necontrolate ale muniţiei rãmase din timpul conflictelor armate;
l) asigurã, la solicitare, intervenţia operativã cu mijloace şi materiale, în vederea neutralizãrii efectelor unor materiale periculoase;
m) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 25
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, denumit în continuare MCPN, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice protejãrii patrimoniului cultural naţional.
ART. 26
Ministerul Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice în cazul producerii unor situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã de tipul accidentelor nucleare şi/sau urgenţelor radiologice, fãrã a se limita numai la acestea, îndeplinind urmãtoarele misiuni:
a) asigurã, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale al MAI şi al celorlalte componente ale sistemului naţional de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, funcţionarea reţelei de comunicaţii-informaticã pentru structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţã;
b) asigurã legãturile de telecomunicaţii speciale, potrivit solicitãrilor;
c) participã alãturi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, MAI, MApN şi operatorii de telefonie mobilã la asigurarea reţelelor de comunicaţii de cooperare interinstituţionalã;
d) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 27
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MECMA, prin structurile proprii şi/sau cele din coordonare, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice în cazul producerii unor situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã, de tipul cãderi de obiecte din atmosferã şi din cosmos, avariere gravã a sistemelor de gospodãrire comunalã, accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului, fãrã a se limita numai la acestea, îndeplinind urmãtoarele misiuni:
a) monitorizeazã, atunci când se dispune aceastã mãsurã, prin operatorii economici de profil, obiectivele sau instalaţiile economice sursã de risc chimic, de incendiu şi explozii, care pot avea efecte asupra infrastructurii reţelelor de transport, energiei electrice, gazelor naturale, lucrãrilor hidrotehnice, precum şi în domeniul asigurãrii funcţionãrii corespunzãtoare a sistemelor de gospodãrire comunalã;
b) participã, prin operatorii economici din subordine/coordonare, la evaluarea riscurilor asupra populaţiei şi mediului ca urmare a nefuncţionãrii sau funcţionãrii necorespunzãtoare a obiectivelor economice;
c) asigurã, prin operatorii economici de profil, refacerea operativã a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale;
d) asigurã, prin operatorii specializaţi, furnizarea energiei electrice pentru iluminat, încãlzire şi alte utilitãţi pentru populaţia afectatã sau în sprijinul gestionãrii situaţiei de urgenţã;
e) asigurã, în limita posibilitãţilor tehnice şi a dotãrilor, energia electricã şi termicã în taberele de sinistraţi/evacuaţi;
f) asigurã refacerea operativã a avariilor produse în reţelele de transport aparţinând reţelelor de utilitãţi publice;
g) participã, potrivit competenţelor, la monitorizarea activitãţilor în domeniul nuclear;
h) participã alãturi de CNCAN şi operatorii economici de pe teritoriul naţional la evaluarea/cercetarea cauzelor producerii accidentului nuclear/urgenţei radiologice;
i) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 28
Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice în cazul producerii unor situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã, de tipul accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice, cãderi de obiecte din atmosferã şi din cosmos, avariere gravã a sistemelor de gospodãrire comunalã, accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului, fãrã a se limita numai la acestea, realizând urmãtoarele misiuni:
a) participã, prin Agenţia Spaţialã Românã, alãturi de alte structuri cu atribuţii, la evaluarea riscurilor determinate de cãderi de obiecte din atmosferã sau din cosmos, cu prioritate pentru cele care deţin surse radioactive/nucleare;
b) participã la acţiunile de informare şi educare preventivã a populaţiei înainte şi pe timpul manifestãrii unor situaţii de urgenţã;
c) pune la dispoziţia autoritãţilor locale unele spaţii de cazare şi hrãnire, în vederea cazãrii temporare a persoanelor evacuate;
d) participã la elaborarea programelor de evaluare şi prognozã a dispersiei norului radioactiv şi a zonelor de contaminare;
e) efectueazã, prin structurile de specialitate, mãsurãtori ale radioactivitãţii terenului, clãdirilor, factorilor de mediu în zonele contaminate radioactiv şi transmite datele obţinute, pe baza procedurilor proprii;
f) elaboreazã proceduri şi metode de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor radioactive, cu autorizarea CNCAN;
g) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 29
Ministerul Mediului şi Pãdurilor, denumit în continuare MMP, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice în cazul producerii unor situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã, de tipul accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice, accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului, cãderi de obiecte din atmosferã şi din cosmos, poluãri marine în zona costierã, avariere gravã a sistemelor de gospodãrire comunalã, incendii, altele decât cele la fondul forestier, fãrã a se limita numai la acestea, realizând urmãtoarele misiuni:
a) participã la evaluarea riscului contaminãrii radioactive/chimice a solului, apei şi aerului;
b) participã la evaluarea riscului contaminãrii cu substanţe poluante a solului şi apei în zona costierã;
c) monitorizeazã factorii de mediu, în special direcţia şi viteza vântului;
d) informeazã autoritãţile şi populaţia cu privire la evoluţia situaţiei meteorologice şi hidrologice;
e) participã cu specialişti, potrivit competenţelor şi tipului situaţiei de urgenţã, la acţiuni de stabilire a perimetrelor de securitate/siguranţã;
f) verificã şi monitorizeazã calitatea apei potabile şi factorilor de mediu;
g) supravegheazã gradul de contaminare a culturilor, fondului forestier şi pãşunilor şi evalueazã efectele directe şi indirecte asupra oamenilor, animalelor şi mediului;
h) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 30
Ministerul Sãnãtãţii, denumit în continuare MS, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind urmãtoarele misiuni:
a) monitorizeazã starea de sãnãtate a populaţiei, supravegheazã gradul de contaminare şi evalueazã efectele asupra sãnãtãţii;
b) evalueazã riscurile îmbolnãvirii în masã a populaţiei, ale apariţiilor unor epidemii, pandemii sau contaminãri de produse vegetale;
c) evalueazã riscurile contaminãrii radioactive a aerului, solului şi apei;
d) evalueazã riscul de îmbolnãvire/intoxicare/contaminare pe timpul manifestãrii situaţiilor de urgenţã specifice;
e) participã la evaluarea riscurilor contaminãrii chimice a produselor vegetale şi de origine animalã;
f) informeazã şi asigurã educarea preventivã a populaţiei cu privire la modul de protecţie individualã şi colectivã;
g) participã la acţiunile de stabilizare şi triaj medical;
h) participã la salvarea persoanelor contaminate/intoxicate şi dispuse în zonele contaminate, atunci când nu este posibilã evacuarea acestora de cãtre structurile de intervenţie;
i) participã la transportul sanitar şi evacuarea cu mijloace de intervenţie specifice a persoanelor care au suferit afecţiuni;
j) coordoneazã şi/sau participã la acţiunile de stabilizare şi triaj medical, transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice a persoanelor contaminate sau dispuse în zone de planificare la urgenţã;
k) gestioneazã informaţiile despre victime şi rãniţi de cetãţenie românã şi strãinã, internaţi în reţeaua sanitarã sau care necesitã tratament de specialitate şi sunt contaminaţi chimic, radioactiv ori suferã de boala de iradiere şi sunt internate în unitãţile spitaliceşti proprii;
l) participã la acordarea primului ajutor medical de urgenţã;
m) asigurã pregãtirea unor capacitãţi de spitalizare, în vederea preluãrii persoanelor rãnite, iradiate, rãnite şi contaminate;
n) asigurã primul ajutor prespitalicesc şi asistenţa medicalã pentru structurile de intervenţie operativã;
o) asigurã preluarea medicamentelor şi a instrumentarului, precum şi a altor materiale sanitar-farmaceutice provenite din ajutoare internaţionale şi distribuirea acestora cãtre structurile abilitate;
p) stabileşte mãsurile profilactice specifice;
q) verificã şi monitorizeazã calitatea apei potabile;
r) participã cu personal specializat, tehnicã şi echipamente pentru efectuarea decontaminãrii persoanelor rãnite;
s) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 31
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, denumit în continuare MTI, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice în cazul producerii unor situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã, de tipul incendiilor, accidentelor nucleare şi/sau urgenţe radiologice, accidentelor chimice cu implicaţii în afara amplasamentului, cãderilor de obiecte din atmosferã şi din cosmos, poluãrilor marine în zona costierã, avarierii grave a sistemelor de gospodãrire comunalã, fãrã a se limita numai la acestea, realizând urmãtoarele misiuni:
a) monitorizeazã, prin structurile din subordine/coordonare, situaţiile de urgenţã produse în apropierea cãilor de comunicaţii rutiere, feroviare sau a obiectivelor aeriene;
b) monitorizeazã cãile de transport şi transporturile efectuate, potrivit competenţelor, şi asigurã informarea atunci când apar blocaje, avarierea acestora sau alte disfuncţii de interes operativ în domeniul situaţiilor de urgenţã;
c) asigurã transportul, atunci când situaţia o impune, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, a populaţiei şi a unor categorii de materiale din zonele afectate sau posibil a fi afectate de producerea unor situaţii de urgenţã de amploare;
d) asigurã transportul, atunci când situaţia o impune, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, a populaţiei şi a unor categorii de materiale din localitãţile de unde se dispune evacuarea;
e) asigurã transportul, atunci când situaţia o impune, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, a animalelor din localitãţile unde se dispune evacuarea;
f) participã prin structurile din subordine/coordonare, potrivit prevederilor legale în vigoare, atunci când situaţia o impune, la transportul unor categorii de forţe şi mijloace în/din zonele de intervenţie;
g) asigurã mãsurile de siguranţã şi de control al circulaţiei, potrivit domeniului de competenţã;
h) participã la elaborarea graficului şi variantelor de transport al populaţiei şi al bunurilor materiale care se evacueazã;
i) participã cu personalul propriu, tehnica şi echipamentele de spãlare a garniturilor de tren la efectuarea decontaminãrii radioactive a acestora, potrivit precizãrilor furnizate de structurile abilitate;
j) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 32
Serviciul Român de Informaţii, denumit în continuare SRI, asigurã funcţiile de sprijin în situaţia producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice în cazul producerii unor situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã, de tipul evenimente de naturã CBRN, explozii necontrolate ale muniţiei rãmase din timpul conflictelor armate, evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţã. Structurile SRI participã la înlãturarea efectelor situaţiilor de urgenţã, la solicitare, în mãsura disponibilitãţii.
ART. 33
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice în cazul producerii unor situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã, prin participarea la urmãtoarele tipuri de misiuni:
a) asigurã, cu sprijinul MCSI, MAI şi al celorlalte componente ale sistemului naţional de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, funcţionarea reţelei de comunicaţii-informaticã pentru structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţã;
b) asigurã legãturile de telecomunicaţii speciale potrivit solicitãrilor;
c) participã alãturi de MCSI, MAI, MApN şi operatorii de telefonie mobilã la asigurarea reţelelor de comunicaţii de cooperare interinstituţionalã;
d) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 34
Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumitã în continuare ANSVSA, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice în cazul producerii unor situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã, de tipul accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice, accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului, cãderi de obiecte din atmosferã şi din cosmos, poluãri marine în zona costierã, fãrã a se limita numai la acestea, realizând urmãtoarele misiuni:
a) monitorizeazã contaminarea produselor vegetale şi animale;
b) verificã şi monitorizeazã calitatea apei potabile, expuse contaminãrii radioactive sau chimice;
c) înştiinţeazã autoritãţile despre stãrile potenţial generatoare de situaţii de urgenţã ca urmare a contaminãrii cu substanţe chimice toxice industriale, radioactive sau alţi poluanţi;
d) înştiinţeazã autoritãţile asupra stãrilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţã ca urmare a poluãrii în zona costierã;
e) evalueazã riscurile privind contaminarea de naturã chimicã sau radioactivã a aerului, solului şi apei;
f) evalueazã riscurile apariţiilor unor epidemii/pandemii sau contaminãri de produse vegetale ca urmare a producerii contaminãrii;
g) participã cu personal, tehnicã şi echipamente pentru efectuarea decontaminãrii animalelor;
h) asigurã participarea cu personal, tehnicã şi echipamente pentru efectuarea decontaminãrii animalelor, atunci când situaţia o impune;
i) asigurã supravegherea gradului de contaminare cu substanţe chimice industriale/radioactive sau poluanţi şi evaluarea efectelor asupra sãnãtãţii animale şi umane;
j) asigurã coordonarea activitãţilor de ecarisare a teritoriului de animalele decedate ca urmare a producerii unor situaţii de urgenţã;
k) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 35
Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, denumitã în continuare CNCAN, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice în cazul producerii unor situaţii de urgenţã de amploare şi intensitate deosebitã de tipul accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice, fãrã a se limita numai la acestea, realizând urmãtoarele misiuni:
a) înştiinţeazã autoritãţile cu responsabilitãţi în domeniu despre stãrile potenţial generatoare de situaţii de urgenţã din domeniul nuclear/radiologic, precum şi despre iminenţa producerii unui eveniment cu sursã naţionalã sau cu efecte transfrontaliere;
b) înştiinţeazã autoritãţile internaţionale şi ţãrile vecine în legãturã cu producerea unei situaţii de urgenţã determinate de contaminarea radiologicã sau nuclearã, potrivit convenţiilor internaţionale în domeniu;
c) monitorizeazã activitãţile în domeniul nuclear;
d) monitorizeazã obiectivele sursã de risc nuclear şi/sau radiologic, precum şi transporturile de combustibil nuclear şi materiale radioactive;
e) monitorizeazã pericolele şi riscurile cu efecte transfrontaliere semnalate în plan extern şi asigurã colaborarea cu organismele autorizate în domeniu, la nivel naţional;
f) evalueazã riscurile de naturã radiologicã şi nuclearã;
g) participã la evaluarea/cercetarea cauzelor producerii situaţiilor de urgenţã din domeniul nuclear/radiologic;
h) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care sã asigure, potrivit competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
ART. 36
Societatea Naţionalã de Cruce Roşie, denumitã în continuare SNCR, asigurã funcţiile de sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, prin asigurarea urmãtoarelor misiuni:
a) asigurã gestionarea, alãturi de alte structuri abilitate, a informaţiilor despre victime - persoane cu cetãţenie românã sau altã cetãţenie şi cooperarea cu structurile de profil internaţionale;
b) participã la primirea şi cazarea persoanelor evacuate;
c) participã la instalarea taberelor de evacuaţi/refugiaţi;
d) participã la acordarea primului ajutor prespitalicesc;
e) asigurã preluarea, potrivit legii, a unor categorii de medicamente şi instrumentar medical şi a altor materiale sanitar-farmaceutice şi produse de uz veterinar provenite din ajutoare internaţionale şi distribuirea acestora cãtre structurile abilitate;
f) asigurã constituirea şi gestionarea unor bãnci date, precum şi de materiale şi alimente necesare ajutorãrii populaţiei afectate de producerea unor situaţii de urgenţã;
g) participã la asigurarea mãsurilor profilactice specifice, în vederea prevenirii îmbolnãvirilor în masã;
h) asigurã, contra cost, apa şi alte categorii de alimente de primã necesitate şi medicamente pentru persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa, fãrã plata serviciilor de transport sau/şi asistenţã la domiciliu;
i) participã la asigurarea mãsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adãposturi colective;
j) asigurã cazarea temporarã a persoanelor evacuate;
k) participã la asigurarea asistenţei umanitare de urgenţã.
ART. 37
Celelalte componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţã (SNMSU) asigurã funcţiile de sprijin în situaţia producerii unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI, îndeplinind misiuni specifice potrivit domeniului de competenţã.
ART. 38
(1) MAI îndeplineşte funcţii de sprijin pentru asigurarea managementului tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţã, gestionate de alte ministere şi instituţii publice centrale, potrivit reglementãrilor în vigoare.
(2) Misiunile asociate funcţiilor de sprijin pe care MAI le are în responsabilitate şi care pot fi îndeplinite de cãtre structurile din subordinea/coordonarea ministerului sunt prevãzute în anexa nr. 1.

CAP. V
Conducerea şi coordonarea

ART. 39
Ordinele/Dispoziţiile privind întrebuinţarea structurilor din subordinea/coordonarea MAI pentru gestionarea unor situaţii de urgenţã din domeniul de competenţã şi realizarea funcţiilor de sprijin constituie atributul:
a) comandanţilor/şefilor structurilor teritoriale, în cazul acţiunilor de intervenţie estimate a se desfãşura în zona de competenţã;
b) inspectorilor generali (similari), în cazul acţiunilor de intervenţie în care sunt necesare forţe şi mijloace din afara zonei de competenţã a structurii teritoriale.
ART. 40
(1) Pentru a asigura permanenta informare a Comitetului ministerial în cazul producerii situaţiilor de urgenţã, transmiterea informaţiilor se realizeazã prin rapoarte operative preliminare, de intervenţie şi de evaluare a intervenţiei.
(2) Raportarea acţiunilor de intervenţie se efectueazã de cãtre organismele nominalizate la art. 4 şi are ca scop informarea operativã a structurilor de conducere. Se realizeazã prin culegerea, analizarea şi prelucrarea informaţiilor şi datelor transmise pe timpul organizãrii, pregãtirii şi desfãşurãrii acţiunilor de intervenţie, în vederea concentrãrii oportune şi coordonãrii unitare a forţelor şi mijloacelor, precum şi pentru aprecierea desfãşurãrii intervenţiei.
(3) În stare de normalitate sau în situaţia în care nu sunt activate centrele pentru coordonarea şi conducerea intervenţiei, rapoartele operative şi cele de intervenţie se primesc şi se transmit, pe cale ierarhicã, potrivit precizãrilor ordinelor şi dispoziţiilor de linie ale ministrului administraţiei şi internelor şi ale secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţã publicã, respectiv ale secretarului de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului, sau rapoartelor stabilite prin arhitectura Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţã, denumit în continuare SMISU, la nivel naţional, ministerial şi judeţean.
(4) Raportarea operativã se va face imediat şi pe timpul producerii situaţiei de urgenţã, folosind mijloacele de comunicaţii şi informaticã.
(5) Rapoartele privind producerea unei situaţii de urgenţã şi cele referitoare la întrebuinţarea structurilor pe timpul asigurãrii misiunilor din domeniul de competenţã al IGSU vor fi transmise cãtre CON.
(6) Rapoartele privind producerea unei situaţii pe linia ordinii şi siguranţei publice şi cele cu privire la întrebuinţarea structurilor vor fi transmise cãtre COC/CNCAOP.
(7) Rapoartele privind producerea situaţiilor de urgenţã determinate de avarierea gravã a sistemelor de gospodãrire comunalã vor fi transmise cãtre DGRIP din cadrul MAI.
(8) Informaţiile ce vor fi centralizate şi care vor constitui baza de date în vederea elaborãrii rapoartelor cãtre Comitetul Naţional, Comitetul ministerial sau Centrul de decizie al CNCAOP, dupã caz, sunt cele prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 41
(1) Conducerea structurilor MAI care îndeplinesc misiuni ca urmare a producerii unor situaţii de urgenţã este asiguratã de cãtre Comitetul ministerial sau CNCAOP, dupã caz.
(2) Conducerea structurilor inspectoratelor generale/similar este asiguratã de cãtre inspectorul general/similar.
(3) Conducerea inspectoratelor judeţene/similar este asiguratã de cãtre inspectorul şef/similar.
(4) Conducerea nemijlocitã a operaţiunilor de intervenţie se asigurã de comandantul acţiunii, împuternicit potrivit legii, care poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de cãtre grupa operativã şi punctul operativ avansat.
(5) Pânã la sosirea la faţa locului a comandantului acţiunii, conducerea operaţiunilor se asigurã de comandantul sau de şeful formaţiunii de intervenţie din serviciul de urgenţã, cu sprijinul reprezentanţilor autoritãţii administraţiei publice locale sau al patronului, dupã caz.
(6) Raportarea privind evoluţia situaţiei operative se realizeazã ierarhic pânã la nivelul conducerii MAI prin inspectoratele generale.
ART. 42
(1) Coordonarea se realizeazã prin centrele operaţionale ale structurilor cu atribuţii, dupã cum urmeazã:
a) pentru situaţiile de urgenţã din domeniul riscurilor naturale, tehnologice sau biologice care nu presupun evenimente publice de amploare şi pot genera situaţii de urgenţã, de cãtre Centrul Operaţional Naţional;
b) pentru evenimente publice de amploare ce pot genera situaţii de urgenţã, de cãtre Centrul operativ de conducere al CNCAOP;
c) la nivelul inspectoratelor generale/similar, de cãtre centrele operaţionale/dispecerate, respectiv CON în cazul IGSU;
d) la nivel judeţean coordonarea structurilor de intervenţie se realizeazã prin centrele operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţã sau al altor structuri, dupã caz.
(2) Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã de amploare şi complexitate ridicatã, potrivit procedurilor în vigoare, se activeazã urmãtoarele structuri de coordonare/conducere a intervenţiei:
a) Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, denumit în continuare CNCCI, cu sediul în localitatea Ciolpani şi back-up-ul dispus în localul IGSU din Bucureşti;
b) centrele judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiei, denumite în continuare CJCCI, cu locaţiile stabilite de cãtre fiecare inspectorat pentru situaţii de urgenţã.
(3) CNCCI poate funcţiona parţial sau total încadrat, conform procedurilor de activare pe faze, astfel:
a) galben - alertã: toate atribuţiile privind gestionarea situaţiei de urgenţã aflate în aceastã fazã se transferã personalului din tura de serviciu de la CNCCI, care se suplimenteazã cu specialişti din structurile specializate ale IGSU; activitatea se desfãşoarã, conform procedurilor, în spaţiile alocate CNCCI;
b) portocaliu - activare parţialã a CNCCI: personalul din faza precedentã - galben, care se suplimenteazã cu specialişti din alte structuri specializate ale IGSU, precum şi cu reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale responsabile sau care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea tipului de risc manifestat, conform legislaţiei în vigoare; activitatea se desfãşoarã în spaţiile alocate CNCCI, conform procedurilor;
c) roşu - activare totalã: personalul din faza precedentã - portocaliu este suplimentat, pânã la încadrarea completã prevãzutã în organigrama CNCCI, cu specialişti din cadrul tuturor instituţiilor publice centrale cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţã, conform legislaţiei în vigoare; activitatea se desfãşoarã în spaţiile alocate CNCCI, conform procedurilor.
(4) La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti - Centrul operaţional judeţean/al municipiului Bucureşti care îşi desfãşoarã activitatea pe timp de normalitate îşi creşte capacitatea de management prin alertarea personalului din structurile proprii şi din alte structuri specializate, activându-se CJCCI, respectiv CMBCCI.
(5) Atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, Comitetul Naţional, respectiv comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã, funcţioneazã în aceeaşi locaţie cu CNCCI, respectiv CJCCI/CMBCCI, atunci când evoluţia situaţiei de urgenţã va impune activarea centrelor, în baza procedurilor aprobate, pe cele 3 faze.
ART. 43
(1) Structurile din subordinea/coordonarea MAI, prin centrele operaţionale/dispecerate, asigurã pregãtirea, organizarea, coordonarea şi cooperarea pe timpul acţiunilor de rãspuns, precum şi elaborarea planurilor de intervenţie şi cooperare şi a procedurilor specifice de intervenţie, corespunzãtor tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţã, evidenţiate în planurile de analizã şi acoperire a riscurilor.
(2) Cooperarea structurilor din subordinea/coordonarea MAI se va realiza prin centrele operaţionale/dispecerate.
(3) Responsabilitatea privind modul de conducere şi coordonare a structurilor revine conducãtorilor instituţiilor, potrivit competenţelor conferite de lege.
(4) În toate situaţiile de urgenţã, la organizarea cooperãrii se vor specifica modalitãţile de intervenţie şi relaţionarea forţelor care au atribuţii în domeniu.
(5) Informaţiile privind producerea situaţiilor de urgenţã se primesc în centrul operaţional/dispeceratul structurilor teritoriale ale instituţiilor din cadrul MAI, de regulã, prin sistemul unic de apeluri în situaţii de urgenţã - 112.
(6) Între centrele operaţionale/operative legãturile de comunicaţii trebuie realizate astfel încât sã asigure comunicarea cu CNCCI, CNCAOP, CON din cadrul IGSU, CANUR din cadrul IGSU, centrele operaţionale pentru situaţii de urgenţã ale structurilor din subordinea ministerului, cu cele ale ministerelor şi instituţiilor publice centrale şi centrele operative judeţene implicate, cu comandantul acţiunii, punctul de comandã mobil înaintat şi şefii de dispozitive.

CAP. VI
Documente operative şi de conducere

ART. 44
(1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului regulament, structurile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţã şi asigurarea funcţiilor de sprijin elaboreazã, fãrã a se limita la acestea, urmãtoarele documente:
a) la nivelul instituţiilor publice centrale:
1. planuri/protocoale de cooperare;
2. planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
3. standarde operaţionale;
4. proceduri specifice;
b) la nivelul IGSU:
1. planuri/protocoale de cooperare;
2. planuri de intervenţie pe tipuri de risc;
3. planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
4. concepţia generalã privind planificarea, pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea acţiunilor de rãspuns;
5. rapoarte operative;
6. schema cu riscurile teritoriale;
7. catalogul naţional cuprinzând clasificarea localitãţilor, a instituţiilor, a operatorilor economici şi a obiectivelor speciale din punctul de vedere al protecţiei civile;
8. metodologii, norme, normative, regulamente, instrucţiuni;
9. standarde operaţionale;
10. proceduri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
11. harta cu organizarea intervenţiei la nivel naţional;
12. planul de evacuare în situaţii de urgenţã şi cel în caz de conflict armat;
13. ordine pentru intervenţie/evacuare;
c) la nivelul celorlalte inspectorate generale (similare):
1. planuri/protocoale de cooperare;
2. planuri de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilã;
3. planuri de evacuare;
4. planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
5. metodologii, norme, normative, regulamente, instrucţiuni;
6. standarde operaţionale;
7. proceduri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
d) la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti:
1. planuri/protocoale de cooperare;
2. planuri de intervenţie pe tipuri de risc;
3. planuri operative de intervenţie;
4. planuri operative de intervenţie la obiectivele de risc;
5. planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
6. concepţia specificã privind planificarea, pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea acţiunilor de rãspuns;
7. schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţã;
8. planul de înştiinţare şi alarmare;
9. catalogul local cuprinzând clasificarea localitãţilor, a instituţiilor, a operatorilor economici şi a obiectivelor speciale din punctul de vedere al protecţiei civile;
10. proceduri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
11. harta cu organizarea intervenţiei în zona de competenţã;
12. planurile de evacuare în situaţii de urgenţã şi cele în caz de conflict armat;
e) la nivelul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti (altele decât inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã):
1. planuri/protocoale de cooperare;
2. planuri de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilã;
3. planuri de evacuare;
4. planuri operative de intervenţie;
5. planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
6. harta cu întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor.
(2) În vederea îndeplinirii responsabilitãţilor specifice, conducãtorii instituţiilor pot decide întocmirea şi a altor tipuri de documente.
ART. 45
Schema fluxului informaţional pentru managementul situaţiilor de urgenţã din domeniul de competenţã al MAI este prevãzutã în anexa nr. 3.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 46
Atribuţiile comitetelor ministeriale şi ale centrelor operative, precum şi competenţele acestora sunt cele prevãzute de legislaţia specificã domeniului situaţiilor de urgenţã.
ART. 47
Detalierea rolului, locului şi responsabilitãţilor structurilor reprezentate în CNCCI sunt precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, elaborat de IGSU şi aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 48
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1
la regulament

Tipuri de misiuni pe care structurile
Ministerului Administraţiei şi Internelor le pot desfãşura
în vederea asigurãrii funcţiilor de sprijin stabilite în competenţã

I. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora:

1. Monitorizarea pericolelor
a) monitorizarea obiectivelor economice sursã de risc chimic;
b) cercetarea şi monitorizarea contaminãrii chimice şi radioactive potrivit dotãrii şi competenţelor;
c) monitorizarea riscurilor care pot produce evenimente publice de amploare ce pot genera situaţii de urgenţã;
d) monitorizarea incendiilor la fondul forestier;
e) monitorizarea incendiilor, mai puţin cele la fondul forestier;
f) participarea la monitorizarea inundaţiilor;
g) monitorizarea cãilor de comunicaţii ca urmare a producerii fenomenului de polei;
h) participarea la monitorizarea poluãrilor în zona marinã şi costierã;
i) monitorizarea unor evenimente datorate avarierii sistemului de gospodãrire comunalã;
j) monitorizarea zonelor în care au fost descoperite muniţii neexplodate din timpul conflictelor militare;
k) monitorizarea efectelor situaţiilor de urgenţã determinate de accidente de amploare pe cãile de transport;
l) monitorizarea obiectivelor economice sursã de risc la incendii şi explozii;
m) monitorizarea elementelor de infrastructurã criticã naţionalã şi/sau europeanã specifice.

2. Evaluarea riscurilor:
a) contaminãri chimice, biologice, radioactive ale aerului, solului şi apei;
b) cutremure, alunecãri, prãbuşiri de teren în zone locuite, miniere, cu elemente de infrastructurã şi zone nepopulate;
c) explozii şi incendii;
d) cãderi de obiecte din atmosferã sau din cosmos;
e) contaminãri de produse vegetale şi produse de origine animalã, epizootii şi zoonoze;
f) avarierea gravã a sistemelor de gospodãrire comunalã;
g) atacuri teroriste şi managementul consecinţelor acestora;
h) blocarea sau surprinderea persoanelor şi/sau animalelor în medii ostile vieţii;
i) evenimente publice de amploare;
j) avalanşe;
k) inundaţii, accidente grave.

3. Cercetarea cauzelor producerii unor situaţii de urgenţã şi evaluarea acţiunilor de prevenire şi rãspuns în situaţii de urgenţã:
a) analizarea condiţiilor care au determinat producerea unei situaţii de urgenţã;
b) analizarea modului în care structurile cu atribuţii şi-au îndeplinit sarcinile legale;
c) analizarea acţiunilor desfãşurate în vederea prevenirii unei situaţii de urgenţã;
d) analizarea disfuncţiilor apãrute pe timpul gestionãrii situaţiei de urgenţã, care au determinat agravarea situaţiei gestionate sau apariţia unora complementare;
e) determinarea posibilitãţii producerii situaţiilor de urgenţã în domeniile de competenţã pentru care se asigurã monitorizarea şi evaluarea pericolelor şi riscurilor specifice.

4. Centralizarea datelor şi informaţiilor în vederea informãrii structurilor de management stabilite la nivelul ministerului:
a) primirea/transmiterea rapoartelor preliminare, a celor de situaţie operativã şi de evaluare a intervenţiei;
b) centralizarea, analizarea şi prelucrarea datelor furnizate prin rapoarte la nivelul unitãţii/subunitãţii;
c) transmiterea datelor şi informaţiilor cãtre structurile ierarhic superioare;
d) întocmirea sintezelor operative în vederea informãrii Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţã sau Centrului de decizie al CNCAOP;
e) elaborarea sintezelor operative în vederea informãrii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţã.

II. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea:
1. Informarea şi educarea preventivã a populaţiei
a) pregãtirea şi prezentarea de lecţii în sistemul educaţional de toate gradele;
b) pregãtirea şi prezentarea de informãri şi materiale documentare în cadrul sistemului instituţional de pregãtire a personalului propriu;
c) pregãtirea şi prezentarea prin mass-media a unor materiale cu caracter instructiv-educativ;
d) generalizarea şi promovarea experienţei pozitive prin mijloacele la dispoziţia structurilor;
e) informarea celorlalte autoritãţi despre probabilitatea producerii unei situaţii de urgenţã, efectele probabile, modul de cooperare şi mãsurile de protecţie ce trebuie adoptate;
f) coordonarea acţiunilor de formare şi pregãtire profesionalã a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţã în calitate de autoritate de reglementare.

2. Înştiinţarea autoritãţilor administraţiei publice:
a) despre stãrile potenţial generatoare de situaţii de urgenţã;
b) despre iminenţa producerii situaţiilor de urgenţã, atunci când se deţin informaţii în acest sens;
c) despre situaţiile de urgenţã cu efect transfrontalier, atunci când se deţin informaţii în acest sens înaintea operatorilor economici sursã de risc;
d) despre probabilitatea producerea situaţiei de urgenţã, efectele probabile, modul de cooperare şi mãsurile de protecţie ce trebuie adoptate.

3. Avertizarea populaţiei:
a) în ceea ce priveşte iminenţa manifestãrii unei situaţii de urgenţã;
b) transmiterea cãtre populaţie şi structurile interesate a unor informaţii privind producerea unor situaţii de urgenţã cu efecte asupra populaţiei şi mediului.

III. Planificarea şi pregãtirea resurselor şi serviciilor:
a) pregãtirea din timp a capabilitãţilor ce vor acţiona în folos propriu şi în sprijinul autoritãţilor administraţiei publice locale, la solicitare;
b) menţinerea în permanentã stare de funcţionare a mijloacelor tehnice, echipamentelor şi materialelor destinate intervenţiei;
c) pregãtirea continuã a personalului asupra modului de acţiune;
d) punerea la dispoziţie a resurselor umane, financiare şi materiale în vederea desfãşurãrii misiunilor de intervenţie.

IV. Realizarea legãturilor de comunicaţii şi informaticã:
Structurile MAI au atribuţii numai în ceea ce priveşte asigurarea misiunilor specifice în folosul capabilitãţilor proprii şi nu în sprijinul altor instituţii cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţã, acest tip de misiuni putând fi executate, la ordin, cu sprijinul tehnic şi logistic al componentelor SNMSU care au în dotare mijloace tehnice adecvate.

V. Cãutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor şi animalelor:
a) cãutarea persoanelor aflate în dificultate sau date dispãrute;
b) salvarea/descarcerarea persoanelor surprinse în medii ostile vieţii;
c) participarea la acţiuni de salvare a persoanelor blocate/surprinse la înãlţimi;
d) participarea la acţiuni de distrugere a zãpoarelor de gheaţã sau de degajare a elementelor care blocheazã cursurile de apã;
e) asigurarea mãsurilor de stabilizare şi triaj medical pentru persoanele care au fost afectate fizic, contaminate sau intoxicate ca urmare a producerii unor situaţii de urgenţã;
f) participarea la cãutarea şi salvarea animalelor surprinse în medii ostile vieţii;
g) transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice;
h) salvarea persoanelor aflate în pericol şi surprinse pe mare sau în zona de litoral;
i) scoaterea persoanelor decedate din locuri greu accesibile;
j) deblocarea persoanelor surprinse în locuinţe, subsoluri sau lifturi, când nu existã alte posibilitãţi tehnice de acces;
k) gestionarea informaţiilor despre victime - persoane cu cetãţenie românã;
l) gestionarea informaţiilor despre victime - persoane de altã cetãţenie decât cea românã.

VI. Evacuarea persoanelor, populaţiei, bunurilor materiale şi a valorilor de patrimoniu periclitate:
a) asigurarea mãsurilor pentru evacuare;
b) evidenţa populaţiei evacuate;
c) evacuarea de urgenţã, pe calea aerului, apei sau rutier, a cetãţenilor aflaţi în pericol şi/sau a unor categorii de bunuri materiale;
d) participarea la evacuarea persoanelor şi/sau animalelor în afara zonelor contaminate chimic, biologic, radiologic, nuclear sau cu pericol de explozii ori intoxicãri;
e) evacuarea populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate/siguranţã;
f) asigurarea primirii şi cazãrii persoanelor evacuate/refugiate;
g) instalarea taberelor de evacuaţi/refugiaţi;
h) transportul populaţiei din zonele afectate de situaţii de urgenţã;
i) participarea la evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu;
j) securitatea zonelor evacuate;
k) controlul şi îndrumarea circulaţiei;
l) evacuarea fondului arhivistic naţional;
m) asigurarea condiţiilor de subzistenţã în taberele de evacuaţi/refugiaţi;
n) transportul, atunci când situaţia o impune, al personalului de intervenţie aparţinând echipelor internaţionale sau al unor mijloace tehnice aparţinând acestora;
o) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru, precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie;
p) recepţia şi depozitarea unor categorii de bunuri evacuate/valori de patrimoniu.

VII. Acordarea asistenţei medicale de urgenţã:
a) suplimentarea capacitãţii de spitalizare pentru fiecare unitate spitaliceascã proprie, din subordine sau coordonare;
b) instalarea spitalelor de campanie;
c) instalarea unor puncte de prim ajutor în afara unitãţilor spitaliceşti;
d) instalarea unor puncte de triaj medical în afara unitãţilor spitaliceşti;
e) asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativã;
f) acordarea asistenţei medicale de urgenţã persoanelor afectate de producerea situaţiilor de urgenţã;
g) acordarea primului ajutor prespitalicesc;
h) preluarea medicamentelor, a instrumentarului şi a altor materiale sanitar-farmaceutice şi produse de uz veterinar provenite din ajutoare internaţionale şi distribuirea acestora cãtre structurile abilitate;
i) acordarea asistenţei medicale de urgenţã pentru echipele de intervenţie aparţinând structurilor naţionale sau internaţionale participante la gestionarea situaţiei de urgenţã;
j) asigurarea de medicamente şi instrumentar medical.

VIII. Prevenirea îmbolnãvirilor în masã:
a) securitatea zonelor de carantinã;
b) utilizarea unor antidoturi şi/sau vaccinuri/seruri;
c) marcarea/semnalizarea unor raioane/itinerare interzise accesului fãrã adoptarea unor mãsuri de protecţie specifice;
d) executarea decontaminãrii la ieşirea din zonele afectate;
e) executarea de analize de laborator;
f) acţiuni cu caracter informativ;
g) alte mãsuri specifice stabilite de autoritãţile sanitare.

IX. Localizarea şi stingerea incendiilor:
a) localizarea, limitarea propagãrii, stingerea incendiilor şi lichidarea consecinţelor acestora, inclusiv a incendiilor în masã;
b) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier.

X. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase:
a) stabilirea perimetrelor de securitate/siguranţã;
b) intervenţia operativã cu mijloace şi materiale în vederea neutralizãrii efectelor unor materiale periculoase;
c) evacuarea localã a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate.

XI. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse:
a) elaborarea concepţiei privind variantele de transport şi constituirea parcului de mijloace necesare realizãrii acesteia;
b) dirijarea circulaţiei şi asigurarea securitãţii rutiere;
c) stabilirea şi pregãtirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate;
d) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuãrii;
e) supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto;
f) transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţã de primã necesitate în situaţii de urgenţã;
g) participarea la transportul apei, hranei, medicamentelor şi al altor materiale de primã necesitate în folosul unor colectivitãţi umane;
h) participarea la acţiuni de transvazare a unor lichide dintr-un rezervor în altul, potrivit caracteristicilor mijloacelor tehnice din dotare;
i) asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie şi al altor resurse;
j) participarea cu mijloace specializate la transportul unor categorii de personal, tehnicã şi materiale;
k) sprijin pentru personalul serviciului de ambulanţã în transportul de persoane supraponderale aflate în situaţii critice de sãnãtate;
l) asigurarea transportului unor categorii de materiale şi mijloace tehnice aparţinând echipelor internaţionale participante la intervenţie pe teritoriul naţional;
m) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuãrii;
n) controlul şi evidenţa autoevacuãrii.

XII. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate:
a) participarea la asigurarea şi transportul apei şi hranei pentru persoanele şi animalele evacuate;
b) participarea la asigurarea şi transportul apei şi hranei pentru animalele evacuate;
c) distribuirea apei şi/sau hranei pentru persoanele afectate sau evacuate şi/sau pentru animalele evacuate;
d) participarea, la ordin, la asigurarea, contracost, a apei, alimentelor de primã necesitate şi medicamentelor pentru persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa, fãrã plata serviciilor de transport sau/şi asistenţã la domiciliu;
e) participarea la asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi/sau animalele dispuse în zone cu restricţii privind consumul unor categorii de alimente sau lichide.

XIII. Asigurarea cazãrii şi adãpostirii persoanelor afectate sau evacuate:
a) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru, precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie;
b) asigurarea mãsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adãposturi colective;
c) asigurarea cazãrii temporare a membrilor de familie;
d) asigurarea cazãrii personalului aparţinând echipelor internaţionale participante la intervenţie pe teritoriul naţional.

XIV. Asigurarea energiei pentru iluminat, încãlzire şi alte utilitãţi:
a) asigurarea, în limita posibilitãţilor tehnice şi a dotãrilor, a energiei electrice şi termice în taberele de sinistraţi/evacuaţi;
b) asigurarea, în limita posibilitãţilor tehnice şi a dotãrilor, a energiei electrice şi termice în punctele/raioanele de intervenţie.

XV. Efectuarea depoluãrii şi decontaminãrii:
a) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie;
b) aplicarea mãsurilor de limitare a împrãştierii substanţelor poluante sau toxice pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie;
c) participarea cu personal specializat, tehnicã şi echipamente pentru efectuarea depoluãrii şi decontaminãrii;
d) stabilirea prioritãţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea;
e) asigurarea operativã a forţelor şi mijloacelor de sprijin, precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminãrii populaţiei şi a cãilor rutiere;
f) efectuarea decontaminãrii populaţiei;
g) supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural, evaluarea efectelor şi realizarea decontaminãrii;
h) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea marinã şi costierã, în caz de poluare cu hidrocarburi şi alte substanţe dãunãtoare;
i) spãlarea carosabilului care prezintã scurgeri de combustibil rezultat din evenimente de circulaţie sau accidentale;
j) ecarisarea teritoriului;
k) stabilirea prioritãţilor pentru efectuarea decontaminãrii şi depoluãrii;
l) decontaminarea terenurilor şi a rezervaţiilor.

XVI. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice:
a) menţinerea ordinii publice şi asigurarea pazei în taberele de evacuaţi/refugiaţi;
b) intensificarea mãsurilor de ordine publicã şi a celor de combatere a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale în zonele/raioanele afectate de producerea situaţiilor de urgenţã;
c) paza sau protecţia unor categorii de materiale rãmase în localitãţile/raioanele afectate de producerea situaţiilor de urgenţã şi din care populaţia a fost evacuatã;
d) asigurarea securitãţii convoaielor cu ajutoare umanitare;
e) organizarea dispozitivelor de blocare a zonei afectate, aplicarea mãsurilor de interzicere a circulaţiei şi dirijarea acesteia pe alte rute;
f) asigurarea, prin misiuni specifice, a intervenţiei forţelor şi mijloacelor specializate în zonele afectate;
g) menţinerea ordinii publice pe timpul desfãşurãrii de manifestãri, întruniri sau alte activitãţi de amploare;
h) restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburatã prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;
i) sprijinirea activitãţii de evacuare a populaţiei;
j) asigurarea protecţiei populaţiei şi a unor categorii de materiale pe timpul evacuãrii;
k) asigurarea climatului de ordine şi siguranţã publicã înainte, pe timpul şi dupã finalizarea unor acţiuni de intervenţie;
l) asigurarea securitãţii locurilor, punctelor, raioanelor de depozitare a unor categorii de tehnicã, materiale, echipamente, alimente etc. primite în vederea ajutorãrii persoanelor afectate de producerea unor situaţii de urgenţã sau participanţilor la acţiuni de intervenţie de amploare;
m) asigurarea protecţiei/securitãţii echipelor internaţionale participante la acţiuni de intervenţie pe teritoriul naţional.

XVII. Logistica intervenţiilor:
a) asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin în raport cu domeniul de activitate, precum şi pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia;
b) întocmirea şi actualizarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
c) actualizarea şi modificarea, dupã caz, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, a normativelor tehnice şi/sau a unor inventare de complete;
d) aplicarea, potrivit prevederilor legale, a procedurilor de achiziţii a unor categorii de materiale şi tehnicã prin proceduri simplificate;
e) asigurarea carburanţilor şi/sau unor piese de schimb pentru mijloacele tehnice ale echipelor de intervenţie internaţionale care acţioneazã/au acţionat pe teritoriul naţional.

XVIII. Reabilitarea zonei afectate:
a) restabilirea stãrii de normalitate;
b) participarea la activitãţi de scoatere a apei din subsoluri şi incinte;
c) degajarea de aluviuni, animale moarte şi alte materiale;
d) participarea, alãturi de alte structuri cu atribuţii în domeniu, la înlãturarea de pietre/stânci cãzute pe carosabil;
e) participarea, alãturi de alte structuri cu atribuţii în domeniu, la degajarea de panouri publicitare care parţial s-au desprins din sistemele de prindere şi pot accidenta, prin cãdere definitivã, persoane sau pot provoca daune materiale;
f) degajarea de arbori care sunt cãzuţi sau prezintã riscuri de cãdere şi care pot pune în pericol viaţa şi sãnãtatea persoanelor;
g) evacuãri de apã din fântâni sau puţuri unde se constatã cã existã riscul de ameninţare a vieţii oamenilor prin îmbolnãviri;
h) îndepãrtarea de elemente constructive din acoperişurile construcţiilor care, prin cãdere, pot pune în pericol viaţa oamenilor;
i) evacuarea de apã rezultatã din ploi, scurgeri, pânzã freaticã, topirea zãpezii care a inundat curţi, subsoluri, canale, beciuri etc.;
j) participarea la evaluarea pagubelor materiale produse de efectele situaţiilor de urgenţã.

XIX. Acordarea de ajutoare de primã necesitate, despãgubiri şi asistenţã socialã, psihologicã şi religioasã:
a) acordarea de ajutoare umanitare de primã necesitate pentru populaţia afectatã;
b) asigurarea asistenţei umanitare de urgenţã;
c) acordarea de ajutoare şi despãgubiri financiare pentru populaţie, operatori economici, instituţii şi unitãţi administrativ-teritoriale afectate;
d) acordarea asistenţei psihologice prin structurile specializate şi SNCR din România, cu sprijinul Colegiului Psihologilor sau al altor organizaţii profesionale.

ANEXA 2
la regulament
---------
NOTĂ(CTCE)
Imaginea se gãseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598 din 24 august 2010, la pagina 14-15, a se vedea imaginea asociatã.


ANEXA 3
la regulament
---------
NOTĂ(CTCE)
Imaginea se gãseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598 din 24 august 2010, la pagina 16, a se vedea imaginea asociatã.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016