Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 11 aprilie 2014  de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 11 aprilie 2014 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE PARŢIALE DIN DATA DE 25 MAI 2014
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 16 aprilie 2014


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Birourile electorale sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Birourile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare au obligaţia de a îndeplini toate sarcinile şi măsurile prevăzute în hotărârile, deciziile şi circularele Biroului Electoral Central.
    ART. 2
    (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni români cu drept de vot. Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor electorale.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.
    (3) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie.
    (4) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.
    (5) În sensul prezentului regulament, prin membri ai birourilor electorale se înţelege şi preşedinţii şi locţiitorii acestora.
    ART. 3
    (1) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multe birouri electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014.
    (2) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.
    (3) Reprezentanţii în birourile electorale ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.
    ART. 4
    (1) Înlocuirea membrilor birourilor electorale se realizează numai cu aprobarea birourilor electorale ierarhic superioare.
    (2) Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.
    ART. 5
    (1) Preşedintele biroului electoral îndeplineşte pe lângă atribuţiile prevăzute de lege şi următoarele sarcini:
    a) convoacă şi conduce şedinţele biroului electoral; în acest scop deschide şedinţele biroului electoral, verifică existenţa cvorumului prevăzut la art. 6 alin. (1), suspendă şi închide şedinţele biroului electoral;
    b) asigură şi menţine ordinea cu respectarea prezentului regulament, dă cuvântul, supune la vot, numără voturile exprimate în şedinţele biroului electoral şi anunţă rezultatele votului;
    c) avizează listele de prezenţă a membrilor biroului electoral şi a personalului tehnic auxiliar;
    d) urmăreşte redactarea corespunzătoare a tuturor actelor biroului electoral, ia măsuri pentru afişarea deciziilor adoptate şi pentru transmiterea acestora către părţile interesate;
    e) urmăreşte întocmirea la timp a proceselor-verbale ale şedinţelor biroului electoral;
    f) semnează corespondenţa biroului electoral şi ia măsuri pentru transmiterea acesteia.
    (2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitor.

    CAP. II
    Şedinţele birourilor electorale

    ART. 6
    (1) Şedinţele birourilor electorale se desfăşoară numai în prezenţa a jumătate plus unu din membrii care le compun.
    (2) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor electorale este obligatorie sub sancţiunea stabilită pentru contravenţia prevăzută la art. 50 lit. q) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazuri temeinic justificate, preşedinţii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţă.
    ART. 7
    (1) Convocarea membrilor birourilor electorale în şedinţă se face de către preşedinte, telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată.
    (2) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică problemele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.
    ART. 8
    (1) Înainte de începerea şedinţei, preşedintele biroului electoral are obligaţia verificării cvorumului de şedinţă, prevăzut la art. 6 alin. (1).
    (2) Preşedintele biroului electoral supune la vot proiectul ordinii de zi a şedinţei care se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (3) Înainte de aprobarea ordinii de zi preşedintele biroului electoral este obligat să supună votului toate propunerile de modificare sau de completare a ordinii de zi formulate de membrii biroului electoral.
    (4) Dacă propunerile de modificare sau completare a ordinii de zi sunt aprobate, preşedintele este obligat să supună dezbaterii biroului electoral problemele care fac obiectul acestora.
    ART. 9
    (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii biroului electoral în ordinea înscrierii.
    (2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea biroului electoral, la propunerea unuia dintre membri.
    (3) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.
    (4) În luările de cuvânt, membrii birourilor electorale se limitează strict la problema pusă în discuţie.
    (5) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
    (6) La finalul dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, preşedintele biroului electoral aduce la cunoştinţă membrilor obiectul votului.
    ART. 10
    (1) Actele birourilor electorale sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) Votul se exprimă deschis prin ridicarea mâinii.
    (3) Votul poate fi numai "pentru" sau "împotrivă".
    (4) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (5) Preşedintele aduce la cunoştinţă rezultatul votului, care va fi consemnat în procesul-verbal de şedinţă cu indicarea pentru fiecare membru al biroului electoral a soluţiei pentru care a optat.
    (6) Deciziile sau hotărârile, după caz, se semnează de toţi membrii biroului electoral.
    (7) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea deciziei sau a hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1). Motivele care au împiedicat semnarea sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă.
    ART. 11
    (1) Deciziile se aduc la cunoştinţă publică, după caz, prin afişare la sediile birourilor electorale, pe site-ul propriu, prin comunicare sau prin orice mijloc de publicitate şi se comunică părţilor interesate.
    (2) Hotărârile se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 12
    (1) Birourile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor şi a cererilor privind procesul electoral pe care le primesc, precum şi a deciziilor şi hotărârilor adoptate.
    (2) După fiecare şedinţă, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă care se semnează de preşedinte şi persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 13
    (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul al Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale de circumscripţie se afişează la sediile acestora şi este respectată cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 09,00-17,00.
    (2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, Biroul Electoral Central, respectiv birourile electorale de circumscripţie îşi încep programul de lucru cu publicul la ora 09,00 şi îl încheie la ora 24,00.
    (3) În ziua votării, Biroul Electoral Central şi birourile electorale de circumscripţie asigură permanenţa pe întreaga durată a votării.
    ART. 14
    (1) Biroul Electoral Central are un purtător de cuvânt desemnat dintre membrii acestuia de către preşedinte.
    (2) Purtătorii de cuvânt ai birourilor electorale de circumscripţie sunt desemnaţi dintre membrii acestora prin decizii ale birourilor electorale.
    (3) Purtătorul de cuvânt este singurul membru al biroului electoral abilitat să asigure legătura acestuia cu mass-media.
    ART. 15
    Preşedintele Biroului Electoral Central sau preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie pot desemna una sau mai multe persoane din aparatul de lucru al acestora pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.
    ART. 16
    Soluţionarea în timpul votării de către biroul electoral al secţiei de votare a solicitărilor, cererilor, sesizărilor sau a altor incidente se face pe loc, fără suspendarea votării.
    ART. 17
    (1) Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor legale.
    (2) Birourile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea după predarea materialelor rezultate din procesul electoral, la data stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016