Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 1 august 2022  de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 1 august 2022 de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 832 bis din 24 august 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 2.340 din 1 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 24 august 2022.
──────────
    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    1.1. Rolul agenţiei
    ART. 1
        Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, denumită în continuare ANDIS, este înfiinţată, organizată şi funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 785/2022 şi are drept rol principal dezvoltarea infrastructurii de sănătate.


    1.2. Statutul juridic
    ART. 2
        ANDIS este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în domeniul sănătăţii, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.


    1.3. Obiectivele generale
    ART. 3
        În activitatea sa, ANDIS urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:
    a) crearea şi, după caz, dezvoltarea unei infrastructuri de sănătate apte să asigure accesul unui număr cât mai mare de persoane la asistenţă medicală de specialitate în cele mai bune condiţii de calitate;
    b) asigurarea unor cerinţe înalte de calitate şi performanţă privind infrastructura de sănătate şi transformarea sa într-un centru de excelenţă în gestionarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate;
    c) pregătirea şi implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, astfel încât acestea să fie finalizate la termen, conform specificaţiilor şi în cadrul bugetului aprobat;
    d) atragerea fondurilor europene şi a altor surse de finanţare legal constituite în domeniul infrastructurii de sănătate;
    e) asigurarea unui management performant al obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate şi dezvoltarea şi îmbunătăţirea permanentă a capacităţii administrative necesare pentru pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate.    1.4. Atribuţiile principale
    ART. 4
    (1) Pentru atingerea scopului şi în vederea îndeplinirii obiectivelor generale, ANDIS exercită următoarele atribuţii principale:
    a) elaborarea de proiecte de acte normative cu impact în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura de sănătate în vederea adoptării/aprobării de către Guvern şi transmiterea către Ministerul Sănătăţii în vederea aprobării iniţierii acestora;
    b) elaborarea şi adoptarea de instrucţiuni, orientări şi recomandări, aprobate prin ordin al preşedintelui ANDIS în legătură cu pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate, în aplicarea dispoziţiilor legale în materie;
    c) elaborarea, emiterea de instrucţiuni şi adoptarea de orientări şi recomandări, aprobate prin ordin al preşedintelui ANDIS, în ceea ce priveşte conţinutul documentaţiilor de atribuire şi specificaţiile tehnice standard pe bază de indicatori de performanţă cu privire la iniţierea, proiectarea, construcţia, supravegherea executării lucrărilor la infrastructura de sănătate şi activităţile de instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor şi dotărilor medicale, precum şi orice alte activităţi necesare pentru aducerea infrastructurii de sănătate în stare de a fi exploatată conform destinaţiei;
    d) elaborarea de metodologii cu privire la strategii de finanţare a obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate, implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate de la momentul conceperii proiectului până la punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii realizat în cadrul proiectului conform destinaţiei, prioritizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, gestionarea, supravegherea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate conform destinaţiei;
    e) gestionarea, monitorizarea şi evaluarea portofoliului obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    f) identificarea, definirea şi planificarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, precum şi stabilirea obiectivelor şi a strategiei de implementare a acestora;
    g) elaborarea programului multianual al obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate şi supunerea acestuia, prin intermediul Ministerului Sănătăţii, spre aprobare Guvernului;
    h) monitorizarea implementării obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, furnizarea şi publicarea de date, informaţii şi rapoarte în legătură cu implementarea acestora;
    i) stabilirea de parteneriate şi încheierea de contracte de finanţare a obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, inclusiv a obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile incluse în PNRR;
    j) stabilirea specificaţiilor tehnice, financiare şi juridice, organizarea de proceduri de atribuire, încheierea şi executarea de contracte de achiziţii publice în legătură cu obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    k) elaborarea şi transmiterea către Ministerul Sănătăţii a proiectelor hotărârilor Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele publice din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii;
    l) furnizarea de asistenţă specializată, în legătură cu obiectivele/proiectele de investiţii în infrastructura de sănătate implementate de beneficiari externi, inclusiv prin participarea la realizarea acestora;
    m) realizarea, în calitate de beneficiar, individual sau în parteneriat, şi implementarea, în calitate de agenţie de implementare, de proiecte finanţate din fonduri europene în domeniul dezvoltării infrastructurii de sănătate;
    n) implementarea şi derularea, în calitate de beneficiar în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, individual sau în parteneriat, a obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile incluse în PNRR;
    o) colaborarea cu instituţii publice şi entităţi private în legătură cu gestionarea şi implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat sau prin orice alte modalităţi prevăzute de lege;
    p) cooperarea cu organisme similare din alte ţări, precum şi cu alte organisme internaţionale de specialitate în domeniul său de activitate;
    q) organizarea de programe de formare şi de perfecţionare, precum şi alte evenimente de specialitate, conferinţe sau schimburi de experienţă în domeniul investiţiilor în infrastructura de sănătate.

    (2) Activităţile de asistenţă specializată în domeniul obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate prevăzute la alin. (1) lit. m) din OUG nr. 76/2022, realizate de ANDIS pot consta în:
    a) activităţi de îndrumare în legătură cu oportunităţile de finanţare a obiectivelor/proiectelor, activităţi de pregătire a obiectivelor/proiectelor, inclusiv activităţi de promovare activă a obiectivelor/proiectelor, elaborarea cererilor de finanţare a proiectelor din fonduri europene, realizarea de studii şi cercetări de piaţă, organizarea de consultări cu piaţa;
    b) activităţi de îndrumare în legătură cu strategia de contractare, modul de organizare a procedurilor de atribuire, conţinutul documentaţiilor de atribuire, inclusiv al specificaţiilor tehnice, clauzelor contractuale şi modificărilor contractuale;
    c) activităţi de management şi implementare a proiectelor, inclusiv monitorizarea implementării acestora şi oferirea de recomandări cu privire la diverse aspecte în legătură cu implementarea acestora;
    d) participarea ANDIS la realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate prin efectuarea de activităţi în legătură cu organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru având ca obiect prestarea serviciilor prevăzute la alin. (3), acordarea de asistenţă tehnică necesară pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate, pentru sau în comun cu beneficiarii externi, precum şi în asigurarea, integral sau parţial, de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile, a finanţării necesare plăţii contractanţilor desemnaţi să presteze aceste servicii.

    (3) Contractele de achiziţie publică de servicii şi acordurile-cadru de servicii prevăzute la alin. (2) lit. d), au ca obiect elaborarea de studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice sau alte documentaţii tehnico-economice necesare în procesul de implementare a obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.
    (4) Activităţile de asistenţă specializată realizate de ANDIS, inclusiv condiţiile participării ANDIS la realizarea unui anumit proiect de investiţii în infrastructura de sănătate, sunt stabilite prin acord sau contract încheiat între ANDIS şi beneficiarul extern.
    (5) ANDIS realizează studii, strategii, prognoze, precum şi alte documente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile în legătură cu iniţierea, gestionarea şi implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.
    (6) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ANDIS administrează, în condiţiile legii, patrimoniul propriu.
    (7) În exercitarea atribuţiilor, ANDIS va realiza şi activităţile detaliate în normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 76/2022.

    ART. 5
    (1) ANDIS îşi exercită atribuţiile prevăzute de OUG nr. 76/2022 în legătură cu pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, după cum urmează:
    a) în mod obligatoriu, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii privind realizarea spitalelor regionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova, precum şi, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, în cazul altor obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, selectate potrivit dispoziţiilor alin. (2), dacă finanţarea acestora este asigurată în integralitate sau în majoritate de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile;
    b) la solicitarea beneficiarilor externi, exclusiv prin realizarea de activităţi de asistenţă tehnică dintre cele prevăzute la art. 4 alin (1) lit. l) şi la art. 4 alin. (2) şi (3), în cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii.

    (2) Obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la alin. (1) lit. a) în legătură cu care ANDIS îşi exercită atribuţiile prevăzute de OUG nr. 76/2022, altele decât obiectivele/proiectele de investiţii privind realizarea spitalelor regionale de urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova, sunt selectate de Ministerul Sănătăţii pe baza următoarelor criterii:
    a) necesitatea îndeplinirii măsurilor prevăzute în PNRR sau în alte documente aprobate de instituţiile Uniunii Europene ori în cuprinsul documentelor strategice naţionale în domeniul sănătăţii;
    b) existenţa, la momentul selecţiei, a capacităţii administrative a ANDIS care să permită pregătirea şi implementarea obiectivului/proiectului de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate astfel încât acesta să fie finalizat la termen, conform specificaţiilor şi în cadrul bugetului aprobat.

    (3) Ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii sau spitalele publice din reţeaua sanitară a acestora, precum şi responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile incluse în PNRR, au dreptul de a pregăti, implementa şi finaliza obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate pentru care sunt responsabili fără implicarea ANDIS şi nu au nici o obligaţie cu privire la transmiterea către ANDIS a unei solicitări potrivit alin. (1) lit. b).
    (4) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) lit. a) şi b), obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate sunt pregătite, implementate şi finalizate astfel:
    a) de către ANDIS, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile prevăzute la alin. (1) lit. a) care nu sunt implementate de spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii;
    b) de către ANDIS în parteneriat cu spitalul public din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii sau ca agenţie de implementare, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile prevăzute la alin. (1) lit. a) implementate de spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii;
    c) de către beneficiarii externi în colaborare cu ANDIS, în ceea ce priveşte obiectivele/proiectele de investiţii considerabile prevăzute la alin. (1) lit. b), ANDIS participând exclusiv prin realizarea de activităţi de asistenţă tehnică dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) şi la art. 4 alin. (2) şi (3).

    (5) Condiţiile de realizare a obiectivelor/proiectelor prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) se stabilesc prin acord încheiat între ANDIS şi:
    a) spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, în cazul obiectivelor/proiectelor prevăzute la alin. (4) lit. b);
    b) beneficiarii externi, în cazul obiectivelor/proiectelor prevăzute la alin. (4) lit. c).

    (6) În situaţia în care ANDIS are calitatea de beneficiar, individual sau în parteneriat, în cadrul planurilor şi programelor finanţate din fonduri structurale, ANDIS poate încheia contracte de finanţare cu autorităţile competente pentru gestionarea fondurilor structurale, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului sau în alte documente de implementare ale planurilor şi programelor în domeniul fondurilor structurale şi poate implementa în această calitate obiectivele/proiectele de investiţii considerabile finanţate din fonduri structurale, utilizând, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, resursele financiare alocate.
    (7) În situaţia în care ANDIS are calitatea de agenţie de implementare în cadrul planurilor şi programelor finanţate din fonduri structurale, contractele de finanţare cu autorităţile competente pentru gestionarea fondurilor structurale sunt încheiate de entităţile care au calitatea de beneficiari ai obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile finanţate din fonduri structurale, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului sau în alte documente de implementare ale planurilor şi programelor în domeniul fondurilor structurale, iar activităţile de implementare sunt realizate de ANDIS, conform acordurilor încheiate cu beneficiarii.
    (8) În situaţia în care ANDIS are calitatea de beneficiar, potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, individual sau în parteneriat, al obiectivelor/ proiectelor de investiţii considerabile incluse în PNRR, ANDIS încheie contractele de finanţare în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi asigură implementarea şi derularea proiectelor.

    ART. 6
        ANDIS se subordonează Ministerului Sănătăţii şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate pentru realizarea obiectivelor generale şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.

    ART. 7
        În vederea exercitării atribuţiilor sale, ANDIS este abilitată să solicite şi să primească, informaţii de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.


    CAP. II
    CONDUCEREA ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ANDIS
    ART. 8
    (1) ANDIS are următoarea structură organizatorică:
    a) Consiliul de supraveghere;
    b) Preşedintele ANDIS;
    c) Vicepreşedintele ANDIS;
    d) Secretarul general;
    d.1) Compartimentul de avizare, coordonare şi monitorizare a activităţilor structurilor din cadrul agenţiei;

    e) Direcţia generală operaţională;
    e.1) Direcţia planificare şi strategii de finanţare;
    e.1.1) Serviciul analiză şi planificare;

    e.2) Direcţia implementare şi monitorizare proiecte;
    e.2.1) Serviciul implementare proiecte;


    f) Direcţia economică şi suport logistic;
    g) Direcţia juridică şi resurse umane;
    g.1) Serviciul resurse umane şi salarizare;

    h) Serviciul achiziţii publice;
    i) Compartimentul audit public intern;
    j) Compartimentul relaţii cu publicul.

    (2) Conducerea ANDIS este asigurată de Consiliul de supraveghere, preşedintele şi vicepreşedintele ANDIS.

    ART. 9
    (1) Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii principale:
    a) îndeplineşte atribuţiile specifice în cadrul concursului în vederea ocupării funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai ANDIS stabilite prin Ordin al ministrului sănătăţii;
    b) aprobă planul de acţiune strategică propus de preşedintele ANDIS;
    c) evaluează, pe baza auditului performanţei prevăzut la lit. i), îndeplinirea de către preşedintele şi vicepreşedintele ANDIS a indicatorilor de performanta prevăzuţi în planul de acţiune strategică;
    d) asigură compatibilitatea documentelor strategice ale ANDIS cu priorităţile şi iniţiativele Guvernului şi documentele strategice emise de Ministerul Sănătăţii;
    e) asigură compatibilitatea planurilor de investiţii în infrastructura de sănătate ale ANDIS cu documentele strategice naţionale;
    f) avizează raportul anual de activitate al ANDIS;
    g) avizează şi supune aprobării de către Ministerul Sănătăţii, prin hotărâre a Guvernului, structura organizatorică a ANDIS, la propunerea preşedintelui ANDIS;
    h) avizează şi monitorizează modul de implementare a programului multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate şi a fiecărui proiect de investiţii considerabil din cuprinsul acestuia şi ia măsuri corective în legătură cu asigurarea îndeplinirii acestora;
    i) decide contractarea unui audit anual al performanţei având ca obiect evaluarea îndeplinirii de către preşedintele şi vicepreşedintele ANDIS a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în planul de acţiune strategică şi contractarea unui audit de sistem dacă în urma auditului performanţei s-a constatat neîndeplinirea indicatorilor de performanţă pentru doi ani consecutivi şi stabileşte cerinţele aplicabile misiunilor de audit care urmează a fi realizate.

    (2) Consiliul de supraveghere se întruneşte în şedinţe trimestriale sau, la intervale mai scurte, la solicitarea preşedintelui ANDIS sau a ministrului sănătăţii. Şedinţele sunt conduse de preşedintele ANDIS sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele ANDIS.
    (3) Pentru validitatea şedinţelor Consiliului de supraveghere este necesară prezenţa a cel puţin cinci membri.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere decide cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate, prevalează votul preşedintelui ANDIS sau, în lipsa acestuia, al vicepreşedintelui ANDIS.
    (5) Preşedintele ANDIS şi vicepreşedintele ANDIS nu au drept de vot în legătură cu aspectele prevăzute la alin. (1) lit. c), f) şi i) sau în legătură cu orice alte aspecte care ar putea constitui situaţii de conflict de interese, conform prevederilor legale.
    (6) Consiliul de supraveghere desemnează un reprezentant care să semneze contractul de management cu preşedintele şi vicepreşedintele ANDIS şi, în condiţiile legii, propune ministrului sănătăţii revocarea acestora.
    (7) Consiliul de supraveghere avizează programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate transmis de Preşedintele ANDIS.

    ART. 10
        Preşedintele ANDIS are următoarele atribuţii principale:
    a) preşedintele ANDIS este ordonator terţiar de credite şi reprezintă ANDIS în relaţiile cu ministerele, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi instituţii publice din ţară sau din străinătate, cu persoane fizice şi juridice din ţară ori din străinătate, precum şi în justiţie;
    b) aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ANDIS, programele de activitate şi programele de cooperare;
    c) propune ministrului sănătăţii spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANDIS;
    d) propune structura organizatorică a ANDIS, precum şi orice modificare a acesteia, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 391 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, o supune avizării Consiliului de supraveghere şi aprobării Ministerului Sănătăţii;
    e) elaborează planul de acţiune strategică pe care îl supune aprobării Consiliului de supraveghere;
    f) elaborează programul multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate şi îl transmite spre avizare Consiliului de supraveghere;
    g) propune raportul anual de activitate al ANDIS şi îl transmite Consiliului de supraveghere;
    h) aprobă planul anual de activitate al ANDIS pe baza planului de acţiune strategică şi a programului multianual al proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    i) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
    j) urmăreşte modul de implementare a proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    k) informează Consiliul de supraveghere în legătură cu implementarea planului de acţiune strategică;
    l) aprobă regulamentul intern al ANDIS şi codul de conduită al personalului ANDIS;
    m) propune ministrului sănătăţii spre aprobare statul de funcţii, cu respectarea dispoziţiilor legale şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate;
    n) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul ANDIS, în condiţiile legii;
    o) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu încadrarea în prevederile bugetare anuale;
    p) aprobă prin ordin instrucţiuni, orientări şi recomandări, în legătură cu pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate, în aplicarea dispoziţiilor legale în materie;
    q) aprobă prin ordin instrucţiuni, orientări şi recomandări în ceea ce priveşte conţinutul documentaţiilor de atribuire şi specificaţiile tehnice standard pe bază de indicatori de performanţă cu privire la iniţierea, proiectarea, construcţia, supravegherea executării lucrărilor la infrastructura de sănătate şi activităţile de instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor şi dotărilor medicale, precum şi orice alte activităţi necesare pentru aducerea infrastructurii de sănătate în stare de a fi exploatată conform destinaţiei;
    r) conduce şedinţele Consiliului de supraveghere;
    s) stabileşte prin ordin aspectele procedurale în legătură cu desfăşurarea activităţii şi a şedinţelor Consiliului de supraveghere, inclusiv procedura de vot.


    ART. 11
        Vicepreşedintele ANDIS îndeplineşte atribuţiile preşedintelui ANDIS, în lipsa acestuia, precum şi atribuţiile specifice prevăzute la art. 12.

    ART. 12
        Vicepreşedintele ANDIS are următoarele atribuţii specifice:
    a) participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare instituţională a ANDIS, programelor de activitate şi programelor de cooperare, inclusiv la elaborarea sistemului de management şi control intern al obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    b) participă la elaborarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al ANDIS;
    c) poate propune numirea echipelor de management şi de implementare pentru proiectele individuale;
    d) avizează proiectele de instrucţiuni, orientări şi recomandări, precum şi proiectele altor acte administrative normative care se aprobă prin ordin al preşedintelui ANDIS, inclusiv proiectele de acte normative elaborate la nivelul ANDIS în vedere adoptării/aprobării de către Guvern;
    e) participă alături de preşedinte la supravegherea şi revizuirea portofoliului ANDIS, activităţilor instituţionale curente ale ANDIS, inclusiv a activităţilor care implică Consiliul de supraveghere al ANDIS şi alte părţi interesate;
    f) orice alte sarcini şi responsabilităţi stabilite prin alte acte normative sau delegate de preşedintele ANDIS.


    ART. 13
        În îndeplinirea atribuţiilor, preşedintele ANDIS şi vicepreşedintele ANDIS sunt ajutaţi de Secretarul general.

    ART. 14
    (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, subordonat preşedintelui ANDIS, şi îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate corespunzător ANDIS, precum şi alte sarcini încredinţate de preşedintele ANDIS.
    (2) Totodată, secretarul general ANDIS îndeplineşte următoarele sarcini:
    a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ANDIS şi asigură legătura operativă dintre Preşedinte şi conducătorii tuturor compartimentelor din ANDIS, precum şi legătura cu celelalte autorităţi şi organe ale administraţiei publice;
    b) primeşte şi transmite Preşedintelui ANDIS proiectele de acte normative cu impact în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura de sănătate elaborate de ANDIS, precum şi cele supuse aprobării preşedintelui ANDIS;
    c) urmăreşte şi gestionează procedurile de avizare şi aprobare, după caz, ale actelor normative, care au fost elaborate de ANDIS;
    d) monitorizează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina ANDIS şi dispune măsuri pentru realizarea lor conform normelor specifice;
    e) asigură elaborarea planului anual de activitate al ANDIS şi îl propune preşedintelui ANIDS;
    f) monitorizează implementarea politicilor de personal şi respectarea principiilor privind managementul resurselor umane în cadrul instituţiei;
    g) monitorizează respectarea şi implementarea prevederilor Ordinului S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.


    ART. 15
    (1) Directorul general, directorii şi şefii de servicii au următoarele atribuţii:
    a) conduc şi răspund de activitatea personalului din subordine şi urmăresc îndeplinirea sarcinilor ce le revin, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) repartizează lucrările şi sarcinile de serviciu personalului din subordine;
    c) răspund de îndeplinirea la termen a sarcinilor de serviciu încredinţate de preşedintele ANDIS, vicepreşedintele ANDIS sau secretarul general, după caz;
    d) elaborează fişa postului pentru personalul din subordine şi răspund de repartizarea echilibrată şi echitabilă a sarcinilor. În cazul nerepartizării sarcinilor prin fişa postului acestea revin integral conducătorilor structurilor respective, care sunt direct răspunzători de şi pentru realizarea sau nerealizarea acestor sarcini;
    e) întocmesc sau contrasemnează, după caz, fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor cu funcţii de conducere sau execuţie din subordine;
    f) desemnează persoana/persoanele responsabile de relaţia cu Curtea de Conturi a României şi alte organe de control abilitate;
    g) răspund în mod direct de legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentelor şi informaţiilor transmise Curţii de Conturi a României şi organelor de control abilitate, precum şi de păstrarea acestora;
    h) desemnează o persoană responsabilă cu riscurile în cadrul compartimentului condus, potrivit legislaţiei în domeniul controlului intern managerial;
    i) desemnează o persoană responsabilă cu arhivarea documentelor structurii şi stabilesc prin fişa postului atribuţiile şi sarcinile acestuia;
    j) desemnează o persoană responsabilă cu aplicarea normelor privind Regulamentul General privind Protecţia Datelor;
    k) asigură respectarea şi implementarea prevederilor Ordinului S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
    l) îndeplinesc alte sarcini trasate de către şeful/şefii ierarhic superior(i).


    ART. 16
    (1) Structurile ANDIS sunt subordonate, după caz, preşedintelui, vicepreşedintelui sau secretarului general, iar coordonarea domeniilor de activitate şi a activităţilor specifice acestor structuri se repartizează prin ordin al preşedintelui ANDIS.
    (2) Direcţia generală, direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul ANDIS sunt structuri de specialitate şi au şi atribuţiile prevăzute de lege pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pe domeniul specific de activitate.
    (3) Structurile de specialitate întocmesc referatele pentru fundamentarea proiectelor de ordin ale actelor administrative, protocoalelor şi acordurilor precum şi a oricăror altor documente iniţiate sau gestionate potrivit competenţelor stabilite prin prezentul Regulament pe care le supun spre aprobare preşedintelui ANDIS.
    (4) Structurile de specialitate întocmesc referatele de necesitate pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări potrivit competenţelor stabilite conform prezentului Regulament şi le supun spre aprobare ordonatorului de credite al ANDIS şi derulează contractele încheiate ca urmare a referatelor iniţiate de către acestea.
    (5) Persoanele împuternicite în cadrul structurilor de specialitate din cadrul ANDIS cu drept de semnătură pentru angajare, lichidare, ordonanţare şi plata sunt nominalizate prin ordin al preşedintelui ANDIS.
    (6) Activitatea de control financiar preventiv din cadrul ANDIS este organizată şi se desfăşoară în cadrul Direcţiei economice şi suport logistic.
    (7) Persoanele care acordă viza de control financiar preventiv sunt nominalizate prin ordin al preşedintelui ANDIS, cu acordul ordonatorului principal de credite.
    (8) Structurile de specialitate ale ANDIS elaborează proiecte de acte normative, acte administrative, precum şi alte documente, potrivit domeniului lor de responsabilitate.

    ART. 17
    Atribuţiile structurilor din cadrul ANDIS sunt prevăzute în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezentul Regulament.

    ANEXA 1

    Atribuţiile Compartimentului de avizare, coordonare şi monitorizare
    a activităţilor structurilor din cadrul agenţiei
    ART. 1
        Compartimentul de avizare, coordonare şi monitorizare a activităţilor structurilor din cadrul agenţiei este subordonat direct secretarului general al ANDIS.

    ART. 2
        Compartimentul de avizare, coordonare şi monitorizare a activităţilor structurilor din cadrul agenţiei are următoarele atribuţii generale:
    1. pregăteşte şi asigură convocarea şi organizarea şedinţelor Consiliului de supraveghere, la solicitarea preşedintelui ANDIS sau a ministrului sănătăţii;
    2. centralizează informările care vor fi prezentate în şedinţa Consiliului de supraveghere, pe tematica aprobată, de către şefii structurilor responsabile cu îndeplinirea sarcinilor rezultate din şedinţele anterioare;
    3. asigură activitatea de secretariat pentru secretarul general;
    4. înregistrează corespondenta repartizată secretarului general, colaborând cu celelalte structuri din cadrul agenţiei, precum şi corespondenţa cu unităţile şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale;
    5. asigură corespondenţa cu autorităţile şi instituţiile publice;
    6. primeşte ordinele cu caracter normativ/individual semnate de preşedintele ANDIS, le numerotează şi le înregistrează în Registrul ordinelor emise de preşedintele ANDIS;
    7. informează săptămânal structurile din cadrul agenţiei cu privire la actele normative emise în săptămâna precedentă, care au impact asupra activităţii agenţiei;
    8. organizează evidenţa deciziilor/recomandărilor Curţii de Conturi şi a modalităţilor de aducere la îndeplinire a măsurilor/recomandărilor stabilite;
    9. coordonează demersurile necesare pentru supunerea spre avizare Consiliului de supraveghere a actelor care sunt supuse acestei avizări;
    10. coordonează demersurile întocmirii actelor supuse aprobării ministrului sănătăţii;
    11. coordonează demersurile necesare elaborării proiectelor de acte normative elaborate la nivelul ANDIS în vederea adoptării/aprobării de către Guvern şi transmiterea către Ministerul Sănătăţii în vederea aprobării iniţierii acestora;
    12. coordonează demersurile necesare elaborării proiectelor de acte normative care se aprobă prin ordin al preşedintelui ANDIS;
    13. asigură transparenţa decizională în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, transmite proiectele de acte normative iniţiate de ANDIS, spre consultare, dacă este cazul caz, entităţilor a căror consultare este necesară şi formulează răspunsul referitor la modul în care au fost preluate propunerile şi observaţiile acestora;
    14. primeşte observaţiile şi propunerile de modificare formulate de instituţiile avizatoare referitoare la actele normative iniţiate şi le transmite structurilor de specialitate în vederea analizării;
    15. verifică introducerea, observaţiilor şi propunerilor structurilor de specialitate, rezultate în procesul de avizare, în proiectele de acte normative iniţiate;
    16. cu aprobarea secretarului general asigură suport în ne/preluarea observaţiilor formulate de către instituţiile avizatoare;
    17. transmite secretarului general al ANDIS proiectele de acte normative elaborate sau iniţiate la nivelul agenţiei;
    18. asigură finalizarea proiectelor de acte normative supuse aprobării preşedintelui ANDIS;
    19. urmăreşte avizarea de către structurile de specialitate ale ANDIS a proiectelor de acte normative elaborate la nivelul ANDIS sau supuse aprobării preşedintelui ANDIS, centralizează observaţiile şi propunerile referitoare la conţinutul documentelor normative şi le transmite iniţiatorilor pentru analiza/ modificarea conţinutului iniţial;
    20. urmăreşte operarea modificărilor, iar în cazul în care acestea nu sunt preluate aduce la cunoştinţa structurilor de specialitate şi întocmeşte secretarului general, o notă cu privire la avizarea proiectului conform HG nr. 561/2009 (aviz favorabil cu observaţii sau aviz negativ);
    21. ţine evidenţa actelor normative elaborate la nivelul ANDIS şi transmise către Ministerul Sănătăţii în vederea aprobării iniţierii acestora, precum şi a celor aprobate de preşedintele ANDIS;
    22. asigură publicarea pe web site-ul ANDIS, la rubrica Transparenţă decizională, respectiv retragerea proiectelor de ordin şi a variantelor modificate însoţite de referatul de aprobare, în baza notei privind transparenţa decizională aprobată de către preşedintele ANDIS;
    23. primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile societăţii civile cu privire la proiectele de acte normative publicate pe site-ul ANIDS şi supuse dezbaterii publice şi le comunică structurii iniţiatoare;
    24. centralizează propunerile, sugestiile şi opiniile societăţii civile în Registrul privind propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice;
    25. organizează întâlniri în care se dezbat public proiectele de acte normative, conform dispoziţiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, elaborează Minuta dezbaterilor publice şi asigură publicarea acestora pe site-ul ANDIS;
    26. întocmeşte Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 şi asigură publicarea acestuia pe site-ul ANDIS;
    27. transmite, cu semnătură electronică, certificată prin e-mail, la Monitorul Oficial al României şi pe suport hârtie, la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, ordinele sau instrucţiunile cu caracter normativ, emise de preşedintele ANDIS, pentru publicarea acestora în Monitorul Oficial al României;
    28. ţine evidenţa protocoalelor iniţiate de către ANDIS şi alte organe ale administraţiei publice centrale şi face demersurile necesare pentru avizarea acestora de către compartimentele de specialitate în vederea semnării lor şi ţine evidenţa protocoalelor finalizate;
    29. elaborează şi implementează un sistem performant de management şi control intern al obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    30. conlucrează cu compartimentele ANDIS la elaborarea de sinteze, informări;
    31. răspunde la orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducere, conform competenţelor.    ANEXA 2

    Atribuţiile Direcţiei generale operaţionale
    ART. 1
        Direcţia generală operaţională este condusă de un director general şi are următoarea structură:
    a) Direcţia planificare şi strategii de finanţare;
    a.1) Serviciul analiză şi planificare;

    b) Direcţia implementare şi monitorizare proiecte;
    b.1) Serviciul implementare proiecte.    ART. 2
        Directorul general al Direcţiei generale operaţionale este subordonat direct preşedintelui ANDIS.

    ART. 3
        Direcţia planificare şi strategii de finanţare este condusă de un director care este subordonat direct directorului general al Direcţiei generale operaţionale.

    ART. 4
        În cadrul Direcţiei planificare şi strategii de finanţare funcţionează Serviciul analiză şi planificare, condus de un şef serviciu, subordonat direct directorului acestei direcţii.

    ART. 5
        Direcţia planificare şi strategii de finanţare îndeplineşte următoarele atribuţii generale:
    1. Elaborează proiecte de acte normative cu impact în ceea ce priveşte strategia de investiţii în infrastructura de sănătate în vederea adoptării de către Guvern;
    2. Elaborează instrucţiuni, orientări şi recomandări în legătură cu pregătirea, planificarea şi implementarea strategiilor de investiţii în infrastructura de sănătate şi le propune spre aprobare prin ordin al preşedintelui ANDIS;
    3. Elaborează metodologii cu privire la strategii de investiţii şi finanţare având ca obiectiv:
    - planificarea strategică, respectiv stabilirea priorităţilor pentru obiectivele/proiecte de investiţii în infrastructura de sănătate, implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate de la momentul conceperii proiectului până la punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii realizat în cadrul proiectului conform destinaţiei, prioritizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    – dezvoltarea de modele financiare pentru viitoarele proiecte strategice din sănătate;

    4. Identifică, defineşte şi planifică obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate (inclusiv stabilirea obiectivelor şi a strategiei de implementare a acestora) şi furnizează asistenţă specializată privind identificarea unor noi obiective/proiecte de investiţii în infrastructura de sănătate prin parteneriate cu instituţii publice, universităţi şi entităţi private, inclusiv prin participarea la realizarea de documentaţii suport;
    5. Elaborează proiectul programului multianual al obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    6. Elaborează proiectele hotărârilor Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiţii în spitalele publice din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii;
    7. Atrage fonduri europene şi alte surse de finanţare legal pentru obiectivele de investiţii ale ANDIS;
    8. Cooperează cu organisme similare din alte ţări, precum şi cu alte organisme internaţionale de specialitate în domeniul său de activitate;
    9. Elaborează propuneri pentru stabilirea de parteneriate şi încheierea de contracte de finanţare a obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, inclusiv a obiectivelor/proiectelor de investiţii considerabile incluse în PNRR;
    10. Participă la organizarea de programe de formare şi de perfecţionare, precum şi alte evenimente de specialitate, conferinţe sau schimburi de experienţă în domeniul investiţiilor în infrastructura de sănătate;
    11. Propune încheierea de protocoale/acorduri cu beneficiarii finali, după caz;
    12. Întocmeşte procedurile operaţionale aferente planificării şi strategiei de finanţare;
    13. Asigură comunicarea cu conducerea ANDIS şi a Ministerului Sănătăţii;
    14. Asigură comunicarea şi coordonarea cu consultanţii pentru proiectele gestionate.


    ART. 6
        Direcţia planificare şi strategii de finanţare îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    1. asigură stabilirea priorităţilor de investiţii pe baza necesităţilor la nivel naţional pentru elaborarea planului strategic;
    2. asigură încheierea de parteneriate cu instituţii precum universităţi şi entităţi private pentru posibile noi proiecte de investiţii;
    3. asigură implicarea în procesul de proiectare şi furnizarea de informaţii şi cerinţe în conformitate cu experienţa şi expertiza partenerilor;
    4. nominalizează membri în cadrul diverselor comisii de evaluare;
    5. elaborează proiecte de instrucţiuni, orientări şi recomandări în ceea ce priveşte conţinutul specificaţiilor tehnice standard pe bază de indicatori de performanţă cu privire la iniţierea, proiectarea, construcţia, supravegherea executării lucrărilor la infrastructura de sănătate şi activităţile de instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor şi dotărilor medicale, precum şi orice alte activităţi necesare pentru aducerea infrastructurii de sănătate în stare de a fi exploatată conform destinaţiei;
    6. asigură stabilirea unor cerinţe minime de siguranţă specifice spitalelor (circuite funcţionale, managementul instalaţiilor, managementul deşeurilor, etc.);
    7. asigură elaborarea unor criterii comune de proiectare pentru infrastructura unui spital;
    8. asigură îndrumare şi sprijin pentru digitalizarea serviciilor spitaliceşti;
    9. participă la elaborarea de strategii privind echipamentele şi infrastructura medicală pentru viitoarele spitale din România;
    10. asigură dezvoltarea de modele financiare pentru viitoarele proiecte strategice din sănătate;
    11. planifică structura organizatorică şi serviciile medicale, pentru obiectivele de investiţii din portofoliu;
    12. asigură planificarea cu cele mai recente tehnologii medicale şi echipamente disponibile;
    13. asigură elaborarea cerinţelor tehnice naţionale privind tehnologia şi echipamentele medicale ale spitalelor;
    14. asigură planificarea în parteneriat a proiectelor de investiţii complementare, cum ar fi drumurile de acces, sistemele de transport public şi utilităţile;
    15. elaborează metodologii care să asigure implementarea celor mai recente tehnologii medicale şi echipamente pentru a furniza servicii medicale de înaltă calitate;
    16. identifică nevoile privind achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii precum şi nevoile privind achiziţiile serviciilor de consultanţă pentru proiectele derulate în cadrul ANDIS;
    17. transmite către Direcţia economică şi suport logistic din cadrul ANDIS informaţiile necesare/solicitate în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul viitor sau pentru rectificările bugetare anuale sau modificări de buget între proiectele derulate în cadrul direcţiei sau în cadrul aceluiaşi proiect, în limita fondurilor aprobate;
    18. răspunde la orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducere, conform competenţelor.


    ART. 7
        Serviciul analiză şi planificare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. asigură dezvoltarea de modele financiare pentru viitoarele proiecte strategice din sănătate;
    2. planifică structura organizatorică şi serviciile medicale, pentru obiectivele de investiţii din portofoliu;
    3. asigură planificarea cu cele mai recente tehnologii medicale şi echipamente disponibile;
    4. asigură elaborarea cerinţelor tehnice naţionale privind tehnologia şi echipamentele medicale ale spitalelor;
    5. asigură planificarea în parteneriat a proiectelor de investiţii complementare, cum ar fi drumurile de acces, sistemele de transport public şi utilităţile;
    6. elaborează metodologii care să asigure implementarea celor mai recente tehnologii medicale şi echipamente pentru a furniza servicii medicale de înaltă calitate;
    7. identifică nevoile privind achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii precum şi nevoile privind achiziţiile serviciilor de consultanţă pentru proiectele derulate în cadrul ANDIS;
    8. transmite către Direcţia economică şi suport logistic din cadrul ANDIS informaţiile necesare/solicitate în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul viitor sau pentru rectificările bugetare anuale sau modificări de buget între proiectele derulate în cadrul direcţiei sau în cadrul aceluiaşi proiect, în limita fondurilor aprobate;
    9. Răspunde la orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducere, conform competenţelor.


    ART. 8
        Direcţia implementare şi monitorizare proiecte este condusă de un director care este subordonat direct directorului general al Direcţiei generale operaţionale.

    ART. 9
        În cadrul Direcţiei implementare şi monitorizare proiecte funcţionează serviciul implementare proiecte, condus de un şef serviciu, subordonat direct directorului direcţiei.

    ART. 10
        Direcţia implementare şi monitorizare proiecte îndeplineşte următoarele atribuţii generale:
    1. Elaborează proiecte de acte normative cu impact în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura de sănătate în vederea adoptării/aprobării de către Guvern;
    2. Elaborează instrucţiuni, orientări şi recomandări în legătură cu pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de învestiţii în infrastructura de sănătate şi le propune spre aprobare prin ordin preşedintelui ANDIS;
    3. Gestionează, monitorizează şi evaluează portofoliul obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate;
    4. Implementează şi monitorizează obiectivele/proiectele de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate, furnizează şi publică date, informaţii şi rapoarte în legătură cu implementarea acestora;
    5. Furnizează asistenţă specializată, în legătură cu obiectivele/proiectele de investiţii în infrastructura de sănătate implementate de beneficiari externi, inclusiv prin participarea la realizarea acestora;
    6. Realizează şi implementează proiecte finanţate din fonduri europene în domeniul dezvoltării infrastructurii de sănătate;
    7. Desfăşoară activităţi în sprijinul constituirii şi operaţionalizării centrului de excelenţă în domeniul managementului de proiecte, inclusiv activităţi privind transferul de cunoştinţe şi expertiză în ceea ce priveşte pregătirea şi implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate finanţate din fonduri europene;
    8. Colaborează cu instituţii publice şi entităţi private în legătură cu gestionarea şi implementarea obiectivelor/proiectelor de învestiţii în infrastructura de sănătate;
    9. Cooperează cu organisme similare din alte ţări, precum şi cu alte organisme internaţionale de specialitate în domeniul său de activitate;
    10. Participă la organizarea de programe de formare şi de perfecţionare, precum şi alte evenimente de specialitate, conferinţe sau schimburi de experienţă în domeniul investiţiilor în infrastructura de sănătate;
    11. Propune încheierea de protocoale/acorduri cu beneficiarii finali, după caz;
    12. Asigură managementul contractelor derulate în cadrul direcţiei;
    13. Întocmeşte procedurile operaţionale aferente monitorizării şi implementării proiectelor;
    14. Întocmeşte rapoartele de progres şi finale aferente proiectelor;
    15. Asigură comunicarea cu Autoritatea de management şi Organismul intermediar, denumite în continuare AM şi OI, responsabile de derularea programelor cu finanţare europeană/internaţională;
    16. Asigură comunicarea cu alţi finanţatori ai proiectelor;
    17. Asigură comunicarea cu conducerea ANDIS şi a Ministerului Sănătăţii;
    18. Asigură comunicarea şi coordonarea cu consultanţii pentru proiectele gestionate;
    19. Răspunde la orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducere, conform competenţelor.


    ART. 11
        Direcţia implementare şi monitorizare proiecte îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    1. Asigură implementarea şi monitorizarea proiectelor;
    2. Menţine permanent legătura cu AM şi OI implicate în derularea proiectelor sau cu alţi finanţatori;
    3. Sprijină autorităţile locale în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare în vederea completării documentaţiei anexate cererii de finanţare;
    4. Organizează acţiuni de informare, publicitate, seminarii, etc. pentru promovarea investiţiei conform regulilor finanţatorilor;
    5. Colaborează cu structurile de specialitate din cadrul ANDIS în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru întocmirea studiilor de fezabilitate şi a celorlalte documentaţii tehnice pentru spitalele regionale, a asigurării cadrului legal pentru implementarea proiectelor şi operaţionalizarea spitalelor;
    6. Participă la întâlniri, seminarii etc organizate de AM, Agenţia de dezvoltare regională (ADR), respectiv de către minister în scopul îmbogăţirii cunoştinţelor legate de accesarea fondurilor europene şi internaţionale pentru finanţarea spitalelor regionale;
    7. Coordonează şi gestionează etapele de implementare ale proiectelor, inclusiv activităţile pentru operaţionalizarea noilor spitale (integrarea serviciilor la nivel regional, modelul de management, finanţare, operare, formare profesională, etc);
    8. Participă la derularea procedurilor de achiziţii, nominalizează membrii în comisiile de evaluare numite în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor aferente proiectelor de investiţii pe care le gestionează;
    9. Asigură managementul contractelor încheiate şi buna derulare a acestora, urmăreşte respectarea clauzelor şi termenelor contractuale;
    10. Asigură monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a proiectelor;
    11. Întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare pentru proiectele spitalelor regionale;
    12. Monitorizează stadiul execuţiei la amplasamentele proiectelor împreună cu autorităţile locale implicate;
    13. Urmăreşte încadrarea în termen a implementării proiectelor şi atingerea indicatorilor proiectelor;
    14. Întocmeşte rapoartele intermediare şi finale vizând derularea proiectelor (anual sau de câte ori este solicitat);
    15. Realizează un sistem de păstrare şi arhivare a documentelor;
    16. Răspunde la clarificările solicitate de AM, OI şi alte instituţii cu atribuţii de monitorizare, verificare şi control;
    17. Efectuează deplasări în interesul serviciului la locaţiile proiectului şi al instituţiilor cu care colaborează;
    18. Propune conducerii ANDIS încheierea de protocoale de colaborare cu autorităţile centrale/regionale/locale;
    19. Identifică nevoile privind achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii precum şi pentru achiziţia serviciilor de consultanţă necesare proiectelor derulate în cadrul direcţiei;
    20. Propune conducerii ANDIS încheierea de protocoale/acorduri cu beneficiari finali, după caz;
    21. Transmite către Direcţia economică şi suport logistic din cadrul ANDIS informaţiile necesare/solicitate în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul viitor sau pentru rectificările bugetare anuale sau modificări de buget între proiectele derulate în cadrul direcţiei sau în cadrul aceluiaşi proiect, în limita fondurilor aprobate;
    22. Răspunde la orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducere, conform competenţelor.


    ART. 12
        Serviciul implementare proiecte este condus de un şef serviciu care este subordonat direct directorului Direcţiei implementare şi monitorizare proiecte şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. Implementează proiectele conform termenelor stabilite de contractele de finanţare;
    2. Gestionează etapele de implementare ale proiectelor, inclusiv activităţile pentru operaţionalizarea noilor spitale (integrarea serviciilor la nivel regional, modelul de management, finanţare, operare, formare profesională, etc);
    3. Elaborează propunerile de răspuns la clarificările solicitate de AM, OI;
    4. Colaborează cu structurile din cadrul ANDIS pentru întocmirea documentaţiilor tehnice pentru implementarea proiectelor şi operaţionalizarea spitalelor;
    5. Participă la derularea procedurilor de achiziţii, nominalizează membrii în comisiile de evaluare numite în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor aferente proiectelor de investiţii pe care le implementează;
    6. Asigură managementul contractelor încheiate şi buna derulare a acestora, urmăreşte respectarea clauzelor şi termenelor contractuale;
    7. Întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor;
    8. Elaborează propuneri de protocoale de colaborare cu autorităţile centrale/regionale/locale;
    9. Elaborează referate de necesitate pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii precum şi pentru achiziţia serviciilor de consultanţă necesare proiectelor derulate în cadrul direcţiei;
    10. Centralizează informaţiile necesare/solicitate şi elaborează propuneri în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul viitor sau pentru rectificările bugetare anuale sau modificări de buget între proiectele derulate în cadrul direcţiei sau în cadrul aceluiaşi proiect, în limita fondurilor aprobate.
    11. Răspunde la orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducere, conform competenţelor.    ANEXA 3

    Atribuţiile Direcţiei economice şi suport logistic
    ART. 1
        Direcţia economică şi suport logistic este condusă de către un director subordonat direct preşedintelui ANDIS şi are următoarele atribuţii:
    a) Atribuţii privind activitatea de elaborare şi fundamentare a bugetului:
    1. Elaborează şi fundamentează anual şi cu ocazia rectificărilor bugetare proiectul de buget pe baza strategiilor, proiectelor prioritare şi propunerilor structurilor ANDIS în vederea înaintării ordonatorului principal de credite spre aprobare;
    2. Stabileşte necesarul de credite bugetare pentru ANDIS, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii şi a Scrisorii-cadru transmisă de Ministerul Finanţelor;
    3. Asigură respectarea termenelor din calendarul bugetar pentru elaborarea proiectului de buget al anului următor, potrivit normelor transmise de Ministerul Finanţelor;
    4. Supune aprobării conducerii ANDIS repartizarea trimestrială şi lunară a creditelor bugetare aprobate, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, pe titluri de cheltuieli, pe articole şi aliniate, pe surse de finanţare, pe trimestre şi pentru fiecare proiect în parte;
    5. Întocmeşte şi organizează evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

    b) Atribuţii privind activitatea de finanţare:
    1. Asigură finanţarea în limita creditelor bugetare aprobate, conform solicitărilor de deschidere, prin întocmirea cererii de deschidere de credite pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii în termenele şi condiţiile reglementărilor în vigoare;
    2. Stabileşte lunar, urmare a solicitării compartimentelor de specialitate din cadrul ANDIS, necesarul de fonduri pentru deschiderea de credite;
    3. Propune modificări de alocaţii în cadrul bugetului aprobat, precum şi virări de credite bugetare, în condiţiile prevederilor Legii privind finanţele publice nr. 500/2002, sens în care întocmeşte referate care vor fi supuse aprobării conducerii ministerului.

    c) Atribuţii privind activitatea de analiză şi urmărire a execuţiei bugetare:
    1. Efectuează, în condiţiile legii, modificarea prevederilor bugetare prin virări de credite între titluri de cheltuieli şi între proiectele gestionate, precum şi între trimestre, în cadrul bugetului aprobat;
    2. Monitorizează lunar execuţia bugetară în limita creditelor bugetare aprobate pe surse de finanţare, inclusiv pentru fiecare proiect finanţat din fonduri europene, şi sesizează conducerea ANDIS cu privire la încadrarea în bugetul aprobat;
    3. Propune virări de credite pentru activitatea proprie a ANDIS;
    4. Analizează trimestrial fondurile alocate din bugetul de stat şi informează conducerea asupra concluziilor analizei;
    5. Monitorizează, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul ANDIS, creditele bugetare angajate şi utilizate;
    6. Analizează şi monitorizează evidenţa financiară a contractelor aflate în derulare;
    7. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale şi anuale, precum şi la alte raportări către diverse organisme.

    d) Atribuţii privind activitatea financiar-contabilă:
    1. Verifică facturile pentru serviciile, produsele şi lucrările executate şi păstrează o evidenţă financiară a contractelor;
    2. Organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    3. Întocmeşte la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale raportările financiar contabile;
    4. Verifică documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
    5. Asigură respectarea legislaţiei privind efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi;
    6. Propune măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi neoportune;
    7. Verifică, în vederea efectuării plăţii, documentele care stau la baza angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din bugetul propriu al ANDIS;
    8. Ţine zilnic, conform clasificaţiei bugetare, evidenţa analitică a plăţilor efectuate din conturile deschise la trezorerie şi realizează punctajul cu evidenţa contabilă;
    9. Verifică zilnic extrasele de cont primite de la trezorerie pentru conturile în lei şi valută privind exactitatea operaţiunilor, existenţa documentelor de plată şi încasare pentru operaţiunile cuprinse în aceste extrase, din fondurile alocate;
    10. Verifică zilnic Registrul de casă potrivit Regulamentului operaţiunilor de casă şi a actelor de încasări şi plăţi anexate şi asigură înregistrarea în contabilitate a acestuia;
    11. Asigură documentele şi sumele necesare pentru deplasările efectuate de personalul propriu în interes de serviciu;
    12. Întocmeşte lunar situaţia facturilor neachitate şi o prezintă preşedintelui ANDIS;
    13. Întocmeşte dispoziţii de plată către casierie pentru eliberarea de avansuri necesare solicitanţilor pentru deplasări interne, externe, achiziţii de materiale, precum şi dispoziţii de încasare a avansurilor neconsumate şi a debitelor datorate şi verifică deconturile întocmite în vederea stabilirii penalităţilor, dacă e cazul;
    14. Întocmeşte documentaţia necesară ridicării din bancă a sumelor în valută pentru efectuarea deplasărilor în străinătate;
    15. Propune angajarea, lichidarea şi ordonanţarea creditelor aprobate în buget pentru cheltuielile efectuate în cadrul ANDIS;
    16. Întocmeşte instrumentele de plăţi către trezorerie pentru plăţile ce se efectuează pentru operaţiunile privind activitatea proprie a ANDIS;
    17. Planifică, organizează şi controlează activităţile contabile, inclusiv pentru fondurile externe nerambursabile şi împrumuturile externe, în vederea evaluării, cunoaşterii, gestiunii şi controlului activelor şi datoriilor, precum şi a rezultatelor obţinute;
    18. Întocmeşte, aprobă şi depune situaţiile financiare trimestriale şi anuale, a altor raportări periodice către organismele interesate;
    19. Ţine evidenţa debitorilor, creditorilor şi a furnizorilor pe surse de finanţare;
    20. Întocmeşte situaţia soldurilor de disponibilităţi băneşti şi efectuarea punctajului cu trezoreria;
    21. Întocmeşte şi verifică balanţele de verificare a conturilor sintetice şi analitice, a fişelor de cont;
    22. Întocmeşte şi transmite lunar raportările către Ministerul Finanţelor;
    23. Întocmeşte şi transmite trimestrial, către Ministerul Sănătăţii, bilanţul şi anexele la bilanţ;
    24. Întocmeşte raportul privind contul de execuţie a bugetului ANDIS;
    25. Întocmeşte jurnalele prevăzute de legea contabilităţii, Registrul Jurnal, Registru Inventar, Cartea Mare.
    26. Organizează evidenţe extracontabile pentru operaţiunile supuse acestui regim de evidenţă, a conturilor în afara bilanţului, conform prevederilor legale;
    27. Transmite, primeşte şi prelucrează confirmările de sold la inventarierea conturilor;
    28. Evidenţiază sintetic şi analitic obiectivele de investiţii, activele fixe în curs de execuţie precum şi mijloacele fixe pe surse de finanţare.

    e) Atribuţii privind activitatea de CFPP:
    1. Respectă normele legale privind avizarea persoanelor desemnate pentru activitatea de control financiar preventiv propriu de către conducerea ANDIS.
    2. Acordă prin persoanele desemnate din dispoziţia Preşedintelui ANDIS viza de CFPP asupra proiectelor de operaţiuni.
    3. Înregistrează conform prevederilor legale, documentele şi proiectele de operaţiuni prezentate la viza de control financiar preventiv propriu în "Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu".
    4. Întocmeşte trimestrial şi anual, rapoarte cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului şi sinteza motivaţiilor pentru care s-au întemeiat refuzurile de viză.
    5. Verifică respectarea prevederilor actelor normative în vigoare cu privire la structura bugetului de venituri şi cheltuieli.

    f) Atribuţii privind activitatea de investiţii:
    1. Introduce în Planul anual al investiţiilor toate proiectele derulate de către ANDIS precum şi investiţiile necesare activităţii ANDIS.
    2. Asigură elaborarea listelor aferente investiţiilor şi înaintarea acestora spre aprobare ordonatorului principal de credite.
    3. Asigură monitorizarea cheltuielilor investiţiilor şi întocmeşte rapoarte către conducerea ANDIS.
    4. Organizează o evidenţă analitică a cheltuielilor de investiţii pe obiective în conformitate cu listele de investiţii.
    5. Întocmeşte raportările privind prioritizarea investiţiilor.

    g) Atribuţii privind alte activităţi:
    1. Propune ordonatorului de credite, evaluarea performanţelor profesionale ale persoanelor care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv;
    2. Coordonează activitatea privind inventarierea patrimoniului ANDIS;
    3. Examinează şi propune, în condiţiile legii, măsuri de soluţionare a cererilor, scrisorilor şi sesizărilor adresate ANDIS pe probleme ce intră în competenţa direcţiei;
    4. Urmăreşte respectarea disciplinei financiar - bugetare, prin elaborarea de proceduri operaţionale de aplicare a prevederilor legale sau de reglementare a unor activităţi;
    5. Asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind circuitul documentelor şi ia măsuri pentru păstrarea în bune condiţii a lucrărilor elaborate sau rezolvate în cadrul structurii, până la predarea acestora la arhiva ANDIS;
    6. Înregistrează în contabilitate nota contabilă aferentă drepturilor salariale primită de la serviciul resurse umane şi salarizare;
    7. Asigură plata drepturilor salariale, pe baza documentelor întocmite de serviciul resurse umane şi salarizare, şi a altor drepturi cuvenite personalului din ANDIS;
    8. Întocmeşte şi transmite la bănci comerciale documentele privind plata drepturilor salariale lunare pentru salariaţii ANDIS, situaţie prezentată atât pe suport magnetic, cât şi pe suport de hârtie;
    9. Întocmeşte şi verifică ordonanţările privind angajamentele legale în vederea efectuării plăţilor aferente cheltuielilor din bugetul de stat şi întocmeşte instrumentele de plată;
    10. Întocmeşte instrumentele necesare efectuării plăţilor privind contribuţii şi cotizaţii la organismele internaţionale potrivit acordurilor încheiate şi a legislaţiei în vigoare şi efectuează aceste plăţi;
    11. Efectuează alte operaţiuni de casă, în lei şi valută;
    12. Ţine evidenţa contabilă a veniturilor pe surse potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    13. Ţine evidenţa contabilă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, a cheltuielilor de personal, materiale, transferuri, alte transferuri, cheltuieli de capital, dobânzi şi rambursări de credite pentru activitatea proprie a ANDIS, pe surse de finanţare;
    14. Ţine evidenţa contabilă într-un cont de ordine şi evidenţa în afara bilanţului, a deschiderilor de credite şi a repartizării acestora pe proiecte;
    15. Ţine evidenţa contabilă, conform reglementărilor legate de angajamentele bugetare şi a angajamentelor legale pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare, precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului curent pentru activitatea proprie a ANDIS;
    16. Ţine evidenţa contabilă a gestiunilor de materiale, obiecte de inventar în magazie şi folosinţă, imobilizări corporale şi necorporale, pentru activitatea proprie a ANDIS;
    17. Ţine evidenţa contabilă a donaţiilor şi sponsorizărilor, dacă e cazul;
    18. Ţine evidenţa contabilă în valută şi lei pentru operaţiunile efectuate conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. Ţine evidenţa contabilă într-un cont de ordine şi evidenţa în afara bilanţului contabil a bunurilor de natura imobilizărilor corporale, necorporale şi obiectelor de inventar primite în custodie, spre folosinţă, de la diverse unităţi pentru activitatea proprie a ANDIS;
    20. Ţine evidenţa în conturi de ordine şi evidenţa în afara bilanţului a Garanţei bancare de bună execuţie şi a contului "Disponibil din garanţia de bună execuţie", conform prevederilor legale;
    21. Întocmeşte lunar pentru activitatea proprie a ANDIS situaţiile privind contul de execuţie - venituri şi cheltuieli - (formularele 20 şi 21), plăţile restante (anexa 30), precum şi următorii indicatori din bilanţ: "Creanţe comerciale şi avansuri", cod rând 22, "Avansuri acordate", cod rând 22.1, "Datorii comerciale şi avansuri", cod rând 61, "Avansuri primite", cod rând 61.1, "Datoriile instituţiilor către bugete", cod rând 63, "Contribuţii sociale", cod rând 63.1, "Salariile angajaţilor", cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)", cod rând 73, "Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse", cod rând 73.1. Această raportare va fi însoţită de o notă explicativă pentru creşterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii menţionaţi mai sus;
    22. Colaborează cu direcţiile de specialitate pentru monitorizarea derulării contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţii proprii a ANDIS;
    23. Efectuează zilnic, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat, analiza cu privire la creditele bugetare angajate şi determină creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor, pentru activitatea proprie a ANDIS;
    24. Efectuează analiza soldurilor conturilor de debitori şi creditori şi solicit direcţiei de specialitate implicate măsuri pentru recuperarea debitelor înregistrate în contabilitatea ANDIS;
    25. Propune, întocmind proiectul de ordin al ANDIS, organizarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv la nivelul activităţii proprii a ANDIS;
    26. Întocmeşte proceduri scrise pe care le transmite comisiilor de inventariere;
    27. Asigură păstrarea în siguranţă a documentelor financiar-contabile;
    28. Acordă pe instrumentele de plăţi, prin persoanele desemnate prin decizie a preşedintelui ANDIS, semnătura a-I-a şi a-II-a;
    29. Formulează puncte de vedere la solicitările structurilor de specialitate din cadrul instituţiei, răspunsuri la petiţii, memorii, întrebări, interpelări, plângeri prealabile care sunt de competenţa structurii.

    h) Atribuţiile referitoare la activitatea de suport logistic:
    1. Întreţinerea şi conservarea infrastructurii şi patrimoniului ANDIS, care include clădirile, spaţiile de lucru şi utilităţile asociate, precum şi echipamentele necesare proceselor desfăşurate în cadrul agenţiei.
    2. Gestionarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului ANDIS conform prevederilor legale în vigoare.
    3. Solicită şi analizează documentele de proprietate şi de cadastru pentru bunurile aflate în administrarea ANDIS şi întreprinde demersurile de înscriere a imobilelor în cartea funciară.
    4. Iniţiază proiecte de hotărâre a Guvernului privind patrimoniul şi actualizarea situaţiei şi a datelor de identificare ale bunurilor imobile care fac parte din domeniul public al statului şi care se află în administrarea ANDIS.
    5. Monitorizează şi actualizează anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Organizează şi asigură serviciile-suport necesare desfăşurării activităţilor în cadrul ANDIS, respectiv asigură organizarea activităţilor de pază, curierat, telefonie, curăţenie, transport auto şi IT.
    7. Asigură efectuarea lucrărilor de reparaţii curente şi stabileşte necesarul de materiale de reparaţii, întreţinere, construcţii, etc, pentru lucrările efectuate cu personal propriu.
    8. Întocmeşte documentaţiile necesare în vederea efectuării plăţilor către furnizorii ANDIS.
    9. Urmăreşte derularea contractelor de prestări servicii şi furnizare de produse necesare bunei desfăşurări a activităţii ANDIS şi menţinerea unei legături permanente cu toţi operatorii economici, parteneri de contracte, în vederea respectării obligaţiilor asumate prin contracte.
    10. Supraveghează buna funcţionare a centralei telefonice şi a aparatelor telefonice din cadrul ANDIS şi a contractelor de service revizii - reparaţii (configurări şi reconfigurări baze de date, mutări posturi telefonice, activări şi anulări posturi telefonice), conform cerinţelor ce se impun de activităţile specifice agenţiei.
    11. Colaborează cu firmele aflate în relaţii contractuale cu ANDIS pentru remedierea defecţiunilor apărute şi semnalate de către structurile interne pe probleme de utilităţi (instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc.).
    12. Asigură buna funcţionare a parcului auto al ANDIS: întocmirea raportărilor lunare a consumului de combustibil, verificarea şi evidenţa foilor de parcurs, urmărirea menţinerii consumului de combustibil în limita de consum prevăzută de legislaţia în vigoare, planificarea reviziilor periodice, asigurarea reparaţiilor pentru autovehiculele care prezintă probleme în exploatare.
    13. Întocmeşte situaţiile lunare privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile lunare de produse şi servicii şi le transmite compartimentului buget, financiar-contabilitate şi CFP şi verifică şi certifică facturile emise de furnizorii de produse şi servicii - din punct de vedere al compartimentului de specialitate, respectiv al valorii, precum şi specificaţiile de calcul, în concordanţă cu documentaţiile ce stau la baza contractului achiziţiei.
    14. Face recepţia tuturor produselor, serviciilor şi lucrărilor achiziţionate, întocmeşte procesele verbale de recepţie şi asigură avizarea acestora de către comisia de recepţie.
    15. Respectă metodologia şi circuitul documentelor pentru transmiterea, înregistrarea şi eliberarea garanţiei de bună execuţie a contractelor încheiate de ANDIS cu furnizori, conform prevederilor legale.
    16. Întocmeşte N.I.R.C.D. şi asigură gestionarea bunurilor în magazia ANDIS.
    17. Eliberează consumabilele şi rechizitele din magazie către toate structurile ANDIS.
    18. Gestionează şi răspunde de obiectele de inventar şi mijloacele fixe ale ANDIS.
    19. Urmăreşte şi evidenţiază intrările, ieşirile şi mutările de obiecte de inventar şi de mijloace fixe în sediul ANDIS şi urmăreşte operarea acestor mişcări în evidenţa contabilă, inscripţionarea numerelor de inventar pe mijloacele fixe şi obiectele de inventar.
    20. Face aprovizionarea, în limita bugetului alocat conform reglementărilor legale, cu produse de protocol.
    21. Administrează serverele instituţiei şi reţeaua ANDIS.
    22. Instalează, configurează şi administrează echipamentele IT.
    23. Creează şi administrează conturi de poştă electronică.
    24. Creează, configurează şi administrează conturile de utilizatori.
    25. Răspunde la solicitările venite din partea angajaţilor, pe probleme de IT.
    26. Actualizează şi administrează site-ul instituţiei.
    27. La solicitarea structurilor de specialitate, pune la dispoziţia acestora specificaţii tehnice pentru echipamente IT.
    28. Instalează şi configurează echipamentele multifuncţionale locale şi pentru lucrul în reţea.
    29. Rezolvă diverse probleme hardware şi software ale staţiilor de lucru ale agenţiei, în măsura posibilităţilor.
    30. Instalează şi configurează diverse programe şi aplicaţii specifice.
    31. Instalează şi configurează certificate de securitate şi semnături electronice.
    32. Realizează operaţii de Back-up date şi recuperare date.
    33. Configurează staţii de lucru pentru accesul în intranet cu diverse instituţii guvernamentale.
    34. Reprezintă ANDIS în relaţia cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (care găzduieşte pe serverele sale site-ul agenţiei şi serviciul de poştă electronică, este furnizorul de internet) şi cu instituţii guvernamentale, face parte din grupurile de lucru de profil.
    35. Asigură implementarea măsurilor de protecţie INFOSEC prevăzute de lege, respectiv componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC), formată din: şeful autorităţii operaţionale a sistemului informatic şi de comunicaţii (AOSIC), un administrator de securitate al sistemului de informaţii şi de comunicaţii (SIC) şi un administrator de sistem.
    36. Asigură îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina conducătorilor locurilor de muncă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
    37. Răspunde la orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducere, conform competenţelor.
    ANEXA 4

    Atribuţiile Direcţiei juridice şi resurse umane
    ART. 1
        Direcţia juridică şi resurse umane este condusă de un director subordonat direct preşedintelui ANDIS şi are în structură Serviciul resurse umane şi salarizare.

    ART. 2
        Direcţia juridică şi resurse umane are următoarele atribuţii:
    1. Informarea preşedintelui ANDIS, precum şi a tuturor şefilor de structuri organizatorice cu privire la apariţia, modificarea, completarea actelor normative aplicabile întregii activităţi a instituţiei;
    2. Asigură reprezentarea juridică a ANDIS în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a organelor cu activitate administrativ-jurisdicţională, precum şi a altor organisme de arbitraj, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane juridice şi persoane fizice, pe baza împuternicirii acordate de către preşedintele ANDIS;
    3. Formulează acţiuni în justiţie, în faţa instanţelor de judecată, a organelor cu activitate administrativ-jurisdicţională şi în faţa altor organisme de arbitraj, respectiv asigură întocmirea dosarului de instanţă, formularea cererilor de chemare în judecată, cererilor de chemare în garanţie, cereri privind constituirea ca parte civilă în dosare penale sau alte tipuri de cereri, inclusiv de înscriere la masa credală, pe baza şi în limita solicitărilor întocmite în acest sens de structurile de specialitate ale ANDIS, aprobate de către conducerea agenţiei şi însoţite de documentele justificative aferente;
    4. Asigură întocmirea tuturor actelor de procedură necesare apărării intereselor agenţiei, în cauzele în care aceasta este parte, în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele, în faţa organelor de cercetare penală şi a altor organe de jurisdicţie, respectiv asigură formularea întâmpinărilor, apelurilor, recursurilor, cererilor de chemare în garanţie, cererilor de intervenţie, concluziilor scrise, note scrise, în baza punctelor de vedere primite de la structurile de specialitate, în litigiile în care agenţia este parte;
    5. Propune acţiuni în justiţie sau în faţa altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, modifică petitul cererilor sau renunţă la acestea, inclusiv în căile de atac, cu aprobarea preşedintelui agenţiei;
    6. Iniţiază acţiuni de recuperare a creanţelor, inclusiv prin forme de executare silită şi lichidare judiciară a debitorilor, pe baza situaţiei transmise de Direcţia Economică şi Suport Logistic;
    7. Formulează proiectele actelor de sesizare a organelor de cercetare şi/sau urmărire penală pe baza şi în limita solicitărilor transmise în acest sens de structurile de specialitate, cu excepţia celor cu atribuţii de control, şi aprobate de către preşedintele ANDIS;
    8. Întocmeşte referate de renunţare la drept şi referate de renunţare la judecată şi/sau la promovarea căilor de atac, pe care le supune aprobării preşedintelui ANDIS;
    9. Întreprinde diligenţe în sensul administrării probatoriului, sens în care solicită structurilor ANDIS transmiterea în timp util a informaţiilor şi a înscrisurilor necesare, conformate cu originalul;
    10. Asigură comunicarea deciziilor/hotărârilor definitive ale instanţelor de judecată şi a celor aflate în faza de executare silită prin care se constată obligaţii de plată în sarcina agenţiei către structurile de specialitate, în vederea conformării obligaţiilor de plată care incumbă în sarcina ANDIS şi întreprinderii demersurilor necesare în vederea punerii în executare a acestora cu aprobarea preşedintelui ANDIS;
    11. Întocmeşte note cu privire la modalitatea de punere în executare a deciziilor/hotărârilor instanţelor de judecată definitive şi opozabile ANDIS, pe care le supune aprobării conducerii agenţiei.
    12. Întocmeşte răspunsurile şi comunică documentele solicitate de organele de urmărire penală;
    13. Analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, de instrucţiuni, orientări şi recomandări elaborate conform legii la nivelul ANDIS;
    14. Elaborează acte administrative, în calitate de structură iniţiatoare şi avizează pentru legalitate actele administrative cu caracter individual şi/sau colectiv iniţiate de alte structurile din cadrul ANDIS, în baza raporturilor de drept, comerciale, de muncă sau de serviciu, în care ANDIS este parte;
    15. Asigură consultanţă juridică structurilor de specialitate la elaborarea, modificarea, completarea sau abrogarea proiectelor de acte normative, la întocmirea proiectelor de contracte şi convenţii cu privire la activitatea ANDIS pe care le avizează din punct de vedere al legalităţii acestora, precum şi la solicitările formulate punctual de structurile de specialitate ale agenţiei;
    16. Întocmeşte puncte de vedere şi analize juridice referitoare la activitatea ANDIS;
    17. Participă, din dispoziţia preşedintelui sau a secretarului general al ANDIS, cu respectarea limitelor de competenţă ale consilierului juridic şi a dispoziţiilor legale în materia incompatibilităţilor şi conflictului de interese, în cadrul comitetelor, grupurilor de lucru constituite atât în cadrul agenţiei, cât şi la nivel interinstituţional sau în cadrul altor unităţi, autorităţi sau instituţii publice care au ca problematică aspecte juridice privind domeniile din responsabilitatea agenţiei;
    18. Participă la seminarii, workshop-uri, care au ca problematică aspect juridice din domeniul sănătăţii şi/sau a infrastructurii în sănătate;
    19. Formulează răspunsuri la petiţii, memorii, întrebări, interpelări, plângeri prealabile care îi sunt repartizate de către conducerea agenţiei;
    20. Elaborează Regulamentul intern al ANDIS şi C11o-dul de conduită al personalului ANDIS în vederea aprobării prin ordin al preşedintelui ANDIS;
    21. Asigură îndeplinirea întocmai a obligaţiilor în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2019 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor, precum şi a celor prevăzute în actele administrative interne şi procedurile proprii elaborate la nivelul ANDIS;
    22. Asigură îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina conducătorilor locurilor de muncă, în conformitate cu reglementările în vigoare cuprinse în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 391/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic stabilite de conducerea ANDIS;
    24. Promovează conceptul de integritate prin activităţi specifice de instruire şi formare;
    25. Identifică în colaborare cu persoanele cu atribuţii pe domeniul integrităţii din sistemul public de sănătate, situaţiile de fraudă şi corupţie din ANDIS, pe baza sesizărilor primite;
    26. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor abilitate pentru identificarea şi combaterea fraudei şi corupţiei;
    27. Asigură arhivarea atât fizică, cât şi electronică a documentelor direcţiei conform actelor normative în vigoare.


    ART. 3
        Serviciul resurse umane şi salarizare este condus de un şef serviciu subordonat direct directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) Atribuţii referitoare la activitatea de încadrare a personalului
    1. aplică reglementările în vigoare privind raporturile de serviciu şi raporturile de muncă pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul ANDIS;
    2. urmăreşte permanent şi informează conducerea şi structurile ANDIS interesate cu privire la noile norme din domeniul legislaţiei muncii şi se asigură de implementarea acestora în cadrul ANDIS;
    3. întocmeşte documentaţia necesară în vederea solicitării obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind funcţiile publice din cadrul ANDIS, la stabilirea sau modificarea structurii de funcţii publice, de către preşedintele ANDIS, pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1) - (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi la reorganizarea activităţii ANDIS, în condiţiile prevăzute la art. 408 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. participă la organizarea de programe de formare şi de perfecţionare, precum şi alte evenimente de specialitate, conferinţe sau schimburi de experienţă în domeniul investiţiilor în infrastructura de sănătate, potrivit art. 4 alin. (1) lit. q) din OUG nr. 76/2022;
    5. asigură secretariatul Consiliului de supraveghere în îndeplinirea atribuţiilor specifice în cadrul concursului în vederea ocupării funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al ANDIS stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii; organizat potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 76/2022;
    6. asigură întocmirea şi supunerea spre aprobare prin ordin al preşedintelui ANDIS a statului de personal din cadrul ANDIS.
    7. elaborează planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu încadrarea în prevederile bugetare anuale, în baza referatelor iniţiate de structurile de specialitate ale agenţiei şi aprobate de preşedintele ANDIS;
    8. asigură evidenţa instruirilor profesionale ale salariaţilor din ANDIS;
    9. asigură evidenţa de personal la nivel de ANDIS;
    10. asigură promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu;
    11. organizează procesul de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale salariaţilor ANDIS;
    12. actualizează baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul ANDIS şi transmite la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) modificările intervenite în cadrul acestei baze de date;
    13. asigură întocmirea şi transmiterea notificării către ANFP în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere şi execuţie vacante, din aparatul propriu al agenţiei şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea organizării concursurilor;
    14. organizează examene şi concursuri, în conformitate cu prevederile legale, privind recrutarea şi promovarea personalului din aparatul propriu al agenţiei, în colaborare cu ANFP pentru funcţionarii publici din cadrul ANDIS, precum şi, în mod corespunzător, pentru personalul contractual;
    15. prezintă conducerii ANDIS referate şi procese verbale pentru validarea concursurilor privind încadrarea şi promovarea personalului din aparatul propriu;
    16. întocmeşte proiecte de contracte individuale de muncă pentru personalul contractual angajat în aparatul ANDIS, proiecte de ordin în vederea numirii personalului din aparatul propriu al agenţiei, pentru modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, precum şi proiecte de ordin privind promovarea în grad profesional şi avansarea în gradaţie;
    17. întocmeşte proiecte de ordin privind sancţionarea personalului din cadrul aparatului propriu al agenţiei, pe baza Raportului Comisiei de Disciplină, în urma cercetării prealabile a abaterii disciplinare, cu respectarea prevederilor legale;
    18. elaborează proiecte de ordine ale preşedintelui ANDIS pentru numirea membrilor în comisiile de examinare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor, la concursurile organizate de ANDIS;
    19. ţine evidenţa personalului în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, întocmit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    20. întocmeşte dosarul profesional al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul propriu al agenţiei;
    21. coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul propriu al agenţiei şi îndosariază fişele de evaluare întocmite conform prevederilor legale la dosarul profesional;
    22. asigură îndosarierea fişelor de post datate/semnate şi contrasemnate ale personalului aparatului propriu al agenţiei, transmise de către conducerea fiecărei structuri a agenţiei;
    23. solicită personalului din aparatul propriu al agenţiei întocmirea şi/sau actualizarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, asigură gestiunea declaraţiilor de avere şi de interese şi comunicarea acestora către Agenţia Naţională de Integritate, precum şi afişarea acestora pe site-ul instituţiei;
    24. participă la instruirile organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională de Integritate în scopul aplicării instrucţiunilor primite în cadrul agenţiei;
    25. întocmeşte situaţii statistice (anual, semestrial şi trimestrial) din dispoziţia conducerii agenţiei,
    26. verifică, întocmeşte şi eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, atestarea vechimii în muncă şi/sau a vechimii în specialitate şi a celor privind drepturile salariale brute de care beneficiază salariatul instituţiei şi soluţionează cererile personalului din aparatul propriu, precum şi a foştilor angajaţi ai agenţiei (ex. dovedirea calităţii de angajat, atestarea vechimii în muncă);
    27. gestionează activitatea de eliberare a legitimaţiilor de serviciu şi permiselor de acces în agenţie;
    28. formulează puncte de vedere la solicitările structurilor de specialitate din cadrul instituţiei, răspunsuri la petiţii, memorii, întrebări, interpelări, plângeri prealabile care sunt de competenţa serviciului;
    29. Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice domeniului de competenţe stabilite de conducerea ANDIS;
    30. În ceea ce priveşte formarea profesională continuă a salariaţilor din aparatul propriu:
    - întocmeşte formalităţile privind participarea la cursurile de formare/perfecţionare profesională a personalului agenţiei, ţine evidenţa participării la cursurile de formare profesională, precum şi a competenţelor dobândite privind efectuarea cursurilor;
    – solicită, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, conducătorilor structurilor de specialitate din cadrul agenţiei, propuneri privind cursurile de formare profesională pentru personalul din subordine;
    – centralizează propunerile primite de la structurile de specialitate ale agenţiei, elaborează şi transmite spre aprobare preşedintelui, planul de formare profesională continuă, cu încadrarea în prevederea bugetară a agenţiei;
    – transmite, ulterior aprobării conducerii agenţiei, compartimentului specializat în achiziţii publice din cadrul agenţiei, planul de formare profesională, însoţit de documentaţia aferentă (referat de necesitate aprobat de ordonatorul principal de credite şi caietul de sarcini), în vederea îndeplinirii formalităţilor de achiziţii, în condiţiile legi;
    – aduce la cunoştinţă personalului propriu al agenţiei, obligativitatea depunerii la dosarul profesional, a unei copii după diploma de participare/absolvire a cursurilor de formare profesională.


    b) Atribuţii privind activitatea de organizare şi drepturi salariale:
    1. aplică reglementările în vigoare privind structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi cele privind salarizarea funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul ANDIS;
    2. urmăreşte permanent şi informează conducerea şi structurile ANDIS interesate cu privire la noile norme din domeniul organizării şi salarizării şi se asigură de implementarea acestora în cadrul ANDIS;
    3. întocmeşte şi supune spre aprobare preşedintelui ANDIS documentaţia necesară pentru elaborarea, modificarea şi completarea actelor normative privind organizarea, funcţionarea şi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ANDIS;
    4. elaborează structura organizatorică a ANDIS, precum şi orice modificare a acesteia, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 391 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi o supune aprobării preşedintelui ANDIS şi avizării Consiliului de supraveghere, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, prin hotărâre a Guvernului;
    5. elaborează organigrama detaliată a ANDIS, precum şi orice modificare a acesteia, cu respectarea structurii organizatorice aprobate şi a cerinţelor prevăzute la pct. 4, şi o supune aprobării preşedintelui ANDIS şi avizării Consiliului de supraveghere, în vederea aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii;
    6. elaborează statul de funcţii pentru aparatul propriu, precum şi orice modificare a acestuia, conform structurii organizatorice aprobată prin hotărâre a Guvernului şi a organigramei detaliate aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate, în vederea supunerii spre aprobare prin ordin al ministrului sănătăţii;
    7. elaborează, potrivit art. 16 din Legea cadru nr. 153/2017 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aprobării prin ordin al preşedintelui ANDIS, statul de funcţii pentru posturile în afara organigramei ANDIS aferente echipelor de proiecte finanţate din fonduri europene;
    8. comunică tuturor structurilor ANDIS statul de funcţii aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    9. elaborează şi supune spre aprobare preşedintelui ANDIS proiectul de ordin privind stabilirea nivelului salarizării, în condiţiile legii, pentru aparatul propriu al ANDIS, respectiv a nivelului salariului de bază, sporurilor şi altor drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, inclusiv indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care personalul este desemnat să participe în cadrul unor grupuri de lucru/comisii organizate în condiţiile legii;
    10. publică la sediul ANDIS şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din ANDIS, în condiţiile prevăzute la art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. solicită autorităţilor abilitate eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, în vederea acordării sporurilor pentru condiţii de muncă prevăzute de lege;
    12. elaborează metodologia de acordare, în condiţiile legii, a premiilor de excelenţă, prevăzute la art. 26 din Legea cadru nr. 153/2017 cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea ANDIS, în vederea aprobării prin ordin al preşedintelui ANDIS;
    13. elaborează regulamentul intern privind modul de acordare a primei de vacanţă sub forma voucherelor de vacanţă, potrivit art. 3 alin. (1) din HG nr. 215/2009;
    14. elaborează şi supune spre aprobare preşedintelui ANDIS proiectul de ordin privind metodologia de acordare a majorărilor salariale prevăzute la art. 16 şi 17 din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 18 alin. (4) din OUG nr. 76/2022;
    15. elaborează şi supune spre aprobare preşedintelui ANDIS, în vederea aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii, proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANDIS, în baza referatelor iniţiate de structurile de specialitate ale agenţiei şi aprobate de preşedintele ANDIS;
    16. avizează pe domeniul de activitate specific proiectele de acte normative interne/externe;
    17. avizează actele administrative cu caracter individual din punct de vedere al încadrării în numărul total de posturi aprobat pentru fiecare structură a ANDIS şi al drepturilor salariale pentru personalul propriu al ANDIS, funcţionari publici şi personal contractual, în baza actelor normative aplicabile, precum şi modificarea acestora ca urmare a modificării tranşei de vechime, promovării în clasă, grad, etc;
    18. elaborează proiecte de memorandum, în baza actelor normative în vigoare, în vederea deblocării posturilor din cadrul ANDIS;
    19. participă, pe domeniul de activitate specific, la negocierea şi elaborarea contractului colectiv de muncă la nivelul ANDIS;
    20. formulează puncte de vedere, pe domeniul de activitate specific, pe care le transmite părţilor interesate;
    21. formulează puncte de vedere la solicitările structurilor de specialitate din cadrul ANDIS, răspunsuri la petiţii, memorii, întrebări, interpelări, sesizări, plângeri prealabile care sunt de competenţa structurii;
    22. participă pe domeniul de activitate specific structurii cu punct de vedere la actele normative aflate în circuitul intern/extern de avizare;
    23. colaborează cu instituţiile cu atribuţii în domeniul de activitate specific, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, etc. în vederea elaborării unui punct de vedere unitar pentru soluţionarea unor speţe care apar în activitatea curentă a ANDIS;
    24. Îndeplineşte orice alte sarcini specifice domeniului de competenţe stabilite de conducerea ANDIS.

    c) Atribuţii privind activitatea de salarizare:
    1. întocmeşte statele de plată, fluturaşii de salarii, centralizatoarele, declaraţiile lunare iniţiale/rectificative privind contribuţiile angajaţilor şi ale angajatorului şi alte situaţii specifice privind drepturile salariale ale salariaţilor ANDIS;
    2. verifică şi asigură evidenţa pontajelor în baza de date, precum şi calculul drepturilor salariale ale angajaţilor, cu respectarea termenelor privind plata salariilor;
    3. participă la fundamentarea bugetului de stat privind numărul maxim de posturi pe funcţii, grade şi trepte profesionale, personal contractual şi funcţionarii publici, conform prevederilor legale în vigoare şi fondului salariilor de bază;
    4. centralizează lunar numărul de posturi ocupate, precum şi drepturile salariale aferente şi le comunică Ministerului Sănătăţii;
    5. ţine evidenţa efectuării concediilor de odihnă conform planificărilor făcute;
    6. asigură înregistrarea în baza de date a declaraţiilor salariaţilor privind deducerile suplimentare pentru impozit;
    7. asigură evidenţa popririlor asupra drepturilor salariale ale personalului ANDIS, precum şi plata acestora;
    8. asigură întocmirea şi evidenţa documentaţiei privind cardurile de salarii;
    9. operează în baza statelor de personal, toate modificările care intervin cu privire la drepturile salariale, raporturile de serviciu sau contractuale, pe baza comunicărilor primite de la compartimentele de specialitate din ANDIS;
    10. întocmeşte statul de salarii aferent echipelor de proiecte finanţate din fonduri europene, defalcat pe fiecare proiect în parte, dacă e cazul, pe sursă de finanţare şi articol bugetar;
    11. întocmeşte nota contabilă aferentă statelor de salarii defalcată pentru fiecare proiect în parte, dacă e cazul, pe sursă de finanţare şi articol bugetar şi o înaintează către Compartimentul financiar-contabilitate;
    12. întocmeşte şi depune lunar declaraţiile în format electronic privind contribuţiile la constituirea fondurilor asigurărilor sociale de stat, de sănătate, de handicap şi cele de impozit;
    13. calculează şi întocmeşte documentaţia privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi alte datorii ce privesc drepturile salariale;
    14. întocmeşte fişa fiscală pentru fiecare salariat al ANDIS;
    15. întocmeşte şi transmite situaţiile statistice, lunar, trimestrial, anual privind fondul de salarii şi numărul de salariaţi;
    16. eliberează adeverinţe pentru salariaţii ANDIS solicitate de medicul de familie, spital, bănci, etc;
    17. întocmeşte şi transmite situaţiile solicitate de Ministerul Sănătăţii, Comisia Naţională de Statistică sau Ministerul Finanţelor referitoare la activitatea desfăşurată;
    18. întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie a ANDIS;
    19. asigură şi răspunde de păstrarea arhivei statelor de plată a salariilor, a ajutoarelor de boală etc;
    20. întocmeşte op-urile pentru efectuarea plăţii drepturilor salariale;
    21. asigură relaţia cu instituţiile bancare pe domeniul său de competenţe;
    22. întocmeşte ordonanţările privind drepturile salariale;
    23. reprezintă ANDIS în relaţiile cu alte instituţii pe probleme de salarizare şi contribuţii la bugetul general consolidat al statului;
    24. răspunde la orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducere, conform competenţelor.
    ANEXA 5

    Atribuţiile Serviciului achiziţii publice
    ART. 1
        Serviciul achiziţii publice este condus de un şef serviciu şi este subordonat direct preşedintelui ANDIS.

    ART. 2
        Serviciul achiziţii publice are următoarele atribuţii:
    1. Elaborează/completează Programul Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) în baza referatelor de necesitate transmise de celelalte structuri din cadrul ANDIS;
    2. Transmite Programul Anual al Achiziţiilor Publice spre avizare compartimentului financiar-contabil şi pentru aprobare ordonatorului terţiar de credite;
    3. Primeşte referate de necesitate aprobate de ordonatorul terţiar de credite în baza cărora iniţiază, derulează şi finalizează proceduri de achiziţie publică, inclusiv achiziţii directe, cu respectarea reglementărilor din domeniul achiziţiilor publice în vigoare;
    4. Efectuează studii de piaţă pentru achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări sau iniţiază consultări ale pieţei, în situaţia în care referatul de necesitate transmis nu conţine valoarea estimată, sau sunt necesare detalii suplimentare în vederea definitivării specificaţiilor tehnice;
    5. Întocmeşte proiectele de ordine de numire a comisiilor de întocmire a documentaţiilor de atribuire şi a comisiilor de evaluare a ofertelor şi le supune aprobării Preşedintelui ANDIS;
    6. Participă în comisiile de evaluare a procedurilor de achiziţie publică, inclusiv achiziţii directe, după caz;
    7. Elaborează şi, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
    8. Solicită structurilor de specialitate din cadrul ANDIS propuneri privind specialiştii pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru fiecare procedură de achiziţie publică precum şi nominalizări pentru membri în comisiile de evaluare;
    9. Iniţiază, derulează şi finalizează conform prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, în baza referatelor de necesitate transmise de structurile de specialitate din cadrul ANDIS, procedurile de achiziţii publice;
    10. Transmite solicitările de clarificări primite structurii care a solicitat achiziţia, în vederea formulării unui răspuns din partea comisiei de elaborare a caietului de sarcini;
    11. Întocmeşte proiectul de acord cadru/contract/contract subsecvent pentru procedurile de achiziţie publică derulate, urmărind avizarea acestuia de către structurile avizatoare şi semnarea de către conducătorul autorităţii contractante;
    12. Asigură publicitatea achiziţiilor;
    13. Asigură şi răspunde de corectitudinea şi legalitatea procedurilor de achiziţii publice organizate la nivelul ANDIS;
    14. Derulează reluarea competiţiei, în cazul acordurilor cadru pentru care este prevăzut că atribuirea contractelor subsecvente se face prin reluarea competiţiei;
    15. Transmite spre derulare acordurile cadru/contractele/contractele subsecvente structurilor de specialitate care au solicitat achiziţia prin întocmirea referatelor de necesitate;
    16. În cazul contestaţiilor, formulează apărări în favoarea ANDIS în colaborare cu membrii comisiei de întocmire a documentaţiei de atribuire, respectiv ai comisiei de evaluare şi ai compartimentului juridic;
    17. Propune Preşedintelui ANDIS aplicarea deciziilor pronunţate de CNSC şi efectuează demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a acestora sau, după caz, atacarea deciziei la instanţa competentă;
    18. Elaborează proceduri operaţionale interne;
    19. Elaborează acte adiţionale aferente contractelor de achiziţie publică, în limita prevederilor legale;
    20. Asigură participarea în diferite colective de lucru constituite la nivelul ANDIS, serviciului, comisie de concurs etc, conform dispoziţiilor conducerii ANDIS;
    21. Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice finalizată;
    22. Formulează puncte de vedere la solicitările structurilor de specialitate din cadrul instituţiei, răspunsuri la petiţii, memorii, întrebări, interpelări, plângeri prealabile care sunt de competenţa serviciului.
    23. Răspunde la orice alte sarcini suplimentare dispuse de conducere, conform competenţelor.    ANEXA 6

    Atribuţiile Compartimentului audit public intern
    ART. 1
        Compartimentului audit public intern este subordonat direct preşedintelui ANDIS.

    ART. 2
        Compartimentului audit public intern are următoarele atribuţii generale:
    1. elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern aplicabile în ANDIS, avizate de către UCAAPI;
    2. duce la îndeplinire prevederile Ordinului nr. 683/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul ANDIS;
    3. elaborează şi/sau actualizează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioada de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    4. înaintează planul anual de audit public intern către Preşedintele ANDIS/ordonatorul de credite spre aprobare;
    5. efectuează activităţi de audit public intern în baza planului de audit intern sau la cererea preşedintelui / ordonatorului de credite şi a ordinului de serviciu aprobat în urma căruia întocmeşte raportul de audit intern finalizat, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    6. efectuează, cu aprobarea Preşedintelui ANDIS, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
    7. informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
    8. înaintează spre avizare şi aprobare Preşedintelui ANDIS, raportul de audit public intern finalizat;
    9. după avizare, comunică structurii auditate recomandările cuprinse în raportul de audit intern, aceasta va informa compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandărilor, incluzând un calendar al acestora;
    10. raportează periodic Preşedintelui ANDIS asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
    11. informează Preşedintele ANDIS asupra progreselor înregistrate de structurile auditate prin implementarea recomandărilor;
    12. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl transmite Preşedintelui ANDIS;
    13. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat Preşedintelui ANDIS;
    14. elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern, care să permit un control continuu al eficacităţii acestuia.


    ART. 3
        Compartimentului audit public intern are următoarele atribuţii specifice:
    1. exercită auditul public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în ANDIS;
    2. auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
        ● activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către ANDIS, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă nerambursabilă şi rambursabilă;
        ● plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
        ● administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
        ● concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
        ● constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
        ● alocarea creditelor bugetare;
        ● sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
        ● sistemul de luare a deciziilor;
        ● sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
        ● sistemele informatice.

    3. verifică, centralizează şi transmite raportări cu privire la progresele înregistrate în implementarea recomandărilor formulate în misiunile de audit public intern, către UCAAPI şi Curtea de Conturi;
    4. formulează răspunsuri pentru solicitările structurilor ANDIS, cu acordul conducătorului Compartimentului audit public intern;
    5. îndeplineşte alte sarcini stabilite de Preşedintele ANDIS, în domeniul de competenţă, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare;
    6. reprezintă ANDIS în relaţiile cu terţii în domeniul auditului public intern;
    7. respectă şi asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor utilizate în conformitate cu cu normele legale în vigoare;
    8. asigură arhivarea atât fizică, cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare de către o persoană responsabilă cu arhivarea documentelor compartimentului şi stabileşte prin fişa postului atribuţiile şi sarcinile acesteia.    ANEXA 7

    Atribuţiile Compartimentului relaţii cu publicul
    ART. 1
        Compartimentului relaţii cu publicul este subordonat direct preşedintelui ANDIS.

    ART. 2
        Compartimentului relaţii cu publicul are următoarele atribuţii:
    1. asigură, cu respectarea legii, evidenţa datelor de contact ale personalului angajat al ANDIS, cu privire la numele şi prenumele, adresele de mail şi numerele de telefon/fax;
    2. asigură evidenţa datelor de contact ale instituţiilor publice care interacţionează cu ANDIS;
    3. asigură înregistrarea şi repartizarea corespondenţei primite sau emise de către ANDIS, precum şi a corespondenţei interne;
    4. asigură activitatea de secretariat pentru preşedintele şi vicepreşedintele ANDIS;
    5. înregistrează lucrările transmise de ANDIS către alte autorităţi, precum şi pe cele primite de la conducerea ANDIS şi tine evidenţa repartizării acestora, urmărind rezolvarea lor în termenele stabilite;
    6. înscrie în registrul specific persoanele venite în audienţă la conducerea ANDIS, problemele prezentate de către acestea şi soluţiile date;
    7. înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor primite sau transmise prin fax/poştă;
    8. asigură transmiterea corespondenţei de la ANDIS, inclusiv modul de trimitere;
    9. primeşte şi analizează petiţiile, cererile, scrisorile, memoriile, redactează răspunsurile care sunt de competenţa compartimentului şi înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate din cadrul ANDIS în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. Răspunsurile la petiţii, memorii, etc. se vor semna de preşedintele ANDIS ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia în condiţiile prevăzute de O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. Toate răspunsurile la petiţiile adresate ANDIS vor fi expediate către petiţionari prin registratura agenţiei;
    10. urmăreşte şi sprijină soluţionarea legală şi în termen a cererilor şi petiţiilor;
    11. asigură desfăşurarea optimă a activităţii de relaţii publice;
    12. informaţiile care constituie secrete de stat şi de serviciu vor fi accesate şi gestionate conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    13. monitorizarea presei;
    14. asigură relaţia cu mass-media;
    15. răspunde la solicitările în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de lege;
    16. acordă relaţii publicului, telefonic sau direct persoanelor care solicită audienţă;
    17. gestionează arhiva ANDIS, conform legii;
    18. îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea ANDIS.


                                    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016