Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 1 august 2003  de exercitare a pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stanca-Costeşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 1 august 2003 de exercitare a pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stanca-Costeşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 756 din 29 octombrie 2003
     PARTEA I
    Perioade, durate şi zone de prohibitie a pescuitului
    ART. 1
    Pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluste şi al altor vietuitoare acvatice este prohibit după cum urmează:
    a) în raul Prut, în zonele inundate permanent sau temporar şi în lacul de acumulare Stanca-Costesti, 60 de zile consecutive, în perioada 1 aprilie - 30 iunie;
    b) la gura de vărsare a raului Prut în Dunăre, pe o distanta de 500 m de ambele părţi şi pe cursul raului pe o distanta de 10 km de la confluenta, în perioada 1 martie - 1 iunie;
    c) în raul Prut, în faţa garlelor, canalelor şi privalelor de alimentare a baltilor şi lacurilor, pe o distanta de 500 m de ambele părţi ale gurilor de vărsare, precum şi în interiorul acestora, în perioada 15 martie - 15 iunie;
    d) în raul Prut, în zona de 500 m în aval de baraj, în tot cursul anului.


     PARTEA a II-a
    Protecţia resurselor piscicole
    ART. 2
    (1) Părţile, la recomandarea Grupului mixt de lucru, pot institui zone de protecţie piscicolă, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.
    (2) Zonele de protecţie piscicolă pot fi:
    a) de protecţie a reproducerii, ce reprezintă locuri predilecte pentru depunerea icrelor (pontelor) şi dezvoltarea puietului;
    b) de protecţie a diversitatii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;
    c) de protecţie pentru iernarea peştelui.

    (3) În zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioada pot fi limitate sau interzise:
    a) pescuitul anumitor specii de peşti şi al altor vietuitoare acvatice;
    b) lucrări care împiedica migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi: ingustarea/bararea cursului apei, taierea şi recoltarea vegetatiei, extragerea de namol, nisip şi pietriş, colectarea ghetii;
    c) lucrări în zona malurilor, precum şi taierea arborilor şi arbustilor pe mal.

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii:
    a) când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
    b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.


    ART. 3
    (1) Părţile, la recomandările Grupului mixt de lucru, vor promova programe de redresare a populatiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate, prin:
    a) identificarea, amenajarea şi protecţia zonelor de reproducere;
    b) înfiinţarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economică şi ştiinţifică;
    c) organizarea activităţii de monitorizare a populatiilor piscicole şi stabilirea măsurilor de refacere a populatiilor periclitate.

    (2) În caz de necesitate, părţile pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulari.

    ART. 4
    (1) Părţile, la recomandările Grupului mixt de lucru, pot declara regiuni de crutare anumite zone ce vor fi constatate ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea şi hranirea puietului şi adulţilor speciilor de vietuitoare acvatice.
    (2) În apele declarate regiuni de crutare se interzic, pe toată perioada anului, pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv, precum şi alte activităţi cum sunt: recoltarea vegetatiei, extragerea balastului, vanatul, creşterea animalelor, turismul.
    (3) Părţile, prin administratorii legali, au obligaţia sa marcheze perimetrele regiunilor de crutare şi să asigure paza şi controlul respectării prevederilor stabilite în alin. (2).

    ART. 5
    În scopul protecţiei resurselor piscicole, sunt supuse interdicţiei următoarele acţiuni şi activităţi:
    a) mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor indicatoare de reglementare a pescuitului;
    b) recoltarea stufului, papurii, rogozului şi a altor plante acvatice, fără autorizarea proprietarului sau beneficiarului de folosinţă piscicolă;
    c) închiderea cu orice fel de materiale şi unelte de pescuit a garlelor, canalelor, privalelor de legătură cu lacurile, baltile şi terenurile inundabile, dacă prin aceasta se împiedica accesul sau se captureaza pestii care migrează în timpul viiturilor ori în perioada de reproducere, precum şi scurgerea libera a apelor o dată cu resursele piscicole din ele;
    d) modificarea regimului de scurgere a apei, în scopul practicării pescuitului, fără acordul administratorului;
    e) distrugerea sau degradarea digurilor, barajelor şi canalelor pescaresti, taluzurilor şi malurilor inierbate, precum şi distrugerea, degradarea sau micşorarea zonelor de protecţie a apelor;
    f) aşezarea uneltelor de pescuit fixe sau în deriva pe mai mult de două treimi din lăţimea raului, garlelor sau canalelor;
    g) reducerea din culpa a debitelor de apa, dacă prin aceasta se periclitează existenta resurselor piscicole;
    h) folosirea, cu orice titlu, de navoade, voloace, setci, ave, prostovoale, vintire, taliene, precum şi alte tipuri de unelte de pescuit comercial, de către persoane fizice sau juridice neautorizate, aruncarea sau depozitarea rumegusului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malul şi în apele care fac obiectul acordului;
    i) pescuitul electric, pescuitul cu materiale explozive, cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu plase din fire monofilament şi cu orice alte unelte intepatoare şi agatatoare;
    j) pescuitul în scop comercial cu unelte din plasa cu mărimea laturii ochiurilor sub dimensiunile minime prevăzute în prezentul regulament.


    ART. 6
    Părţile, de comun acord, pe baza studiilor şi a cercetărilor fundamentate ştiinţific, pot sa modifice perioadele, duratele şi zonele de prohibitie din apele care fac obiectul acordului, la recomandarea Grupului mixt de lucru.

     PARTEA a III-a
    Condiţiile pentru exercitarea pescuitului în scop recreativ/sportiv
    ART. 7
    Pescuitul recreativ/sportiv este permis numai în cursul zilei, de la răsăritul până la apusul soarelui, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) pescuitul în raul Prut, în lacul de acumulare Stanca-Costesti şi în bazinele limitrofe se practica cu cel mult două undite sau doua lansete cu câte doua carlige fiecare;
    b) pescuitul recreativ/sportiv se practica numai de pe mal;
    c) în timpul iernii pescuitul în scop recreativ se poate efectua şi pe gheaţa, cu excepţia zonelor de protecţie specială a iernarii peştelui;
    d) în timpul unei zile de pescuit se pot retine cel mult 5 kg de peste sau numai un singur exemplar dacă masa lui corporală depăşeşte 5 kg.


     PARTEA a IV-a
    Dimensiunile minime ale exemplarelor de peşti şi ale mărimii laturii ochiurilor de plasa
    ART. 8
    (1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de peşti şi ale altor vietuitoare acvatice care pot fi reţinute la pescuit sunt următoarele:
    ● Avat (Aspius aspius) 40
    ● Babusca (Rutilus rutilus carpathorossicus) 15
    ● Batca (Blicca bjoerkna) 15
    ● Biban (Perca fluviatilis) 12
    ● Caras (Carassius auratus) 15
    ● Clean (Leuciscus cephalus) 28
    ● Cosac (Abramis sp.) 25
    ● Cosas (Ctenopharyngodon idella) 40
    ● Crap (Cyprinus carpio) 35
    ● Morunas (Vimba vimba carinata) 25
    ● Mreana (Barbus barbus) 27
    ● Novac (Aristichtys nobilis) 40
    ● Oblete (Alburnus alburnus) 12
    ● Platica (Abramis brama) 25
    ● Rizeafca (Alosa caspia nordmann) 15
    ● Rosioara (Scardinius erythrophthalmus) 15
    ● Sanger (Hypophthalmichtys molitrix) 40
    ● Scobar (Chondrostoma nasus) 25
    ● Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22
    ● Somn (Silurus glanis) 60
    ● Salau (Stizostedion sp.) 40
    ● Stiuca (Esox lucius) 40
    ● Vaduvita (Leuciscus idus) 30
    ● Raci 10
    ● Scoici 8
    ● Broaste 30 g/ex.

    (2) Lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinata prin măsurarea distantei de la vârful botului până la baza inotatoarei caudale.
    (3) Speciile de peşti care nu sunt prevăzute la alin. (1) sunt libere la pescuit, la orice dimensiune.
    (4) Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apa, în stare vie.
    (5) Se interzic achiziţionarea, procesarea şi depozitarea exemplarelor de peşti ale căror dimensiuni comerciale sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (1).
    (6) La pescuitul în scop comercial se admite existenta peştelui cu lungimea sub dimensiunile stabilite la alin. (1), în proporţie de până la 10% din numărul total de peste pescuit.
    (7) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele prinse ale acestor specii vor fi deversate în mod obligatoriu în apa, în stare vie.

    ART. 9
    La pescuitul în scop comercial nu se admit unelte de pescuit stationar cu mărimea laturii ochiului de plasa mai mica de 55 mm, iar la navod, aripile de minimum 50 mm şi matita de minimum 30 mm.

     PARTEA a V-a
    Diverse
    ART. 10
    (1) Popularea sau aclimatizarea de specii ori de hibrizi noi pentru fauna acvatica este permisă numai cu acordul părţilor, la recomandarea Grupului mixt de lucru.
    (2) Acţiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenta reprezentanţilor părţilor.

    ART. 11
    (1) În funcţie de rezultatele cercetărilor şi de evoluţia mărimii stocurilor populatiilor piscicole, părţile pot sa modifice şi sa completeze prevederile referitoare la dimensiunile minime ale pestilor şi ale mărimii laturii ochiului de plasa ale uneltelor de pescuit şi sa stabilească tipul şi numărul de unelte de pescuit pe care poate să le utilizeze o persoană autorizata pentru exercitarea pescuitului în scop comercial.
    (2) Pescuitul în scopuri ştiinţifice şi de control se efectuează în orice perioada a anului, inclusiv în perioadele de prohibitie, în orice loc, cu orice metode şi unelte de pescuit, atât pe timpul zilei, cat şi pe timpul nopţii, în baza unei autorizaţii emise de autoritatea publică centrala a fiecăreia dintre părţi, care se ocupa de pescuit şi acvacultura.

    ART. 12
    (1) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament, se va aplica legislaţia în domeniu, în vigoare în statele părţilor.
    (2) Prezentul regulament constituie anexa la Acordul încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în raul Prut şi în lacul de acumulare Stanca Costesti şi face parte integrantă din acesta.
    (3) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat, la iniţiativa uneia dintre părţi, în baza consimţământului reciproc al acestora.

    Semnat la Stanca la 1 august 2003, în doua exemplare originale.


                    Pentru Guvernul României,
                    Ilie Sarbu,
                    ministrul agriculturii,
                    pădurilor, apelor şi mediului
                    Pentru Guvernul Republicii Moldova,
                    Gheorghe Ducă,
                    ministrul ecologiei,
                    construcţiilor şi dezvoltării


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016