Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 9 decembrie 1999  a Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 9 decembrie 1999 a Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 89 din 28 februarie 2000
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 5.036 din 9 decembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 28 februarie 2000.
──────────
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT Politehnica), denumita în continuare agenţie, este o instituţie publică cu personalitate juridică, subordonata Ministerului Educaţiei Naţionale, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 983/1999. Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 313, sectorul 6, R102, R103, R104, R114, R221-222, AN033.

    CAP. 2
    Rolul, responsabilităţile, funcţiile şi atribuţiile agenţiei
    ART. 2
    Obiectul de activitate al agenţiei îl constituie managementul şi marketingul acţiunilor de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniul ingineriei şi în alte domenii asociate. În acest scop agenţia desfăşoară în regim de autofinanţare activităţi de cercetare, proiectare, consultanţa, transfer tehnologic, producţie, formare continua, specializare, organizare de manifestări ştiinţifice, editare, multiplicare de materiale academice, ştiinţifice, tehnice, publicitare sau alte servicii de aceeaşi natură.

    ART. 3
    Principalele atribuţii ale agenţiei sunt:
    a) sprijină instituţiile de învăţământ tehnic superior şi facultăţile cu acelaşi profil din alte instituţii de învăţământ superior în realizarea programelor de cercetare;
    b) promovează transferul tehnologic şi inovarea în vederea sporirii competitivitatii economiei româneşti;
    c) propune şi coordonează programe multidisciplinare şi proiecte de dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, în acord cu priorităţile naţionale şi internaţionale;
    d) atrage, pe baze competitive, resurse financiare din surse naţionale şi internaţionale şi răspunde cererilor de piaţa prin contracte negociate direct cu beneficiarii;
    e) gestionează resursele financiare atrase prin programe de profil, naţionale şi internaţionale;
    f) participa la dezvoltarea resurselor umane prin creşterea competentei profesionale, fiind implicata în procesul de pregătire şi formare continua a studenţilor, a doctoranzilor şi a altor specialişti;
    g) disemineaza rezultatele şi cunoştinţele de specialitate la nivel regional, naţional şi internaţional;
    h) colaborează cu alte instituţii publice sau private, interne ori internaţionale, inclusiv cu organizaţii profesionale, în vederea îndeplinirii obiectului sau de activitate.


    ART. 4
    Agenţia colaborează cu unităţi de învăţământ, de cercetare, cu instituţii publice sau private din ţara şi din străinătate, cu agenţi economici utilizatori ai rezultatelor de cercetare-dezvoltare-inovare, cu cadre didactice, specialişti, studenţi şi doctoranzi, ca executanţi ai lucrărilor de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic.

    ART. 5
    Principalele acţiuni ale agenţiei sunt:
    a) dezvoltarea unei structuri organizatorice flexibile, capabilă sa integreze reţeaua de centre de cercetare şi laboratoare de cercetare avansată din universităţile şi facultăţile tehnice româneşti, considerate ca entităţi de excelenta în domenii prioritare;
    b) formarea unor echipe interdisciplinare de cercetători, capabile sa răspundă cerinţelor imediate şi de perspectiva ale agenţilor economici, ale administraţiei publice centrale şi locale etc.;
    c) administrarea eficienta a informatiei ştiinţifice prin organizarea unor bănci de date, centre de documentare cu acces la Internet şi la alte reţele de comunicaţii internaţionale;
    d) susţinerea participării cu lucrări de amploare la manifestări ştiinţifice internaţionale de prestigiu, precum şi a activităţii de publicare, difuzare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor;
    e) cooperarea pe bază de asociere sau contractuală cu centre de cercetare, laboratoare, colective, cadre didactice, cercetători sau alte entităţi, cu respectarea statutelor proprii. Agenţia este o unitate deschisă asocierilor cu alte unităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, în funcţie de volumul activităţilor desfăşurate într-o anumită zona geografică (centru universitar).


    CAP. 3
    Structura organizatorică a agenţiei
    ART. 6
    Agenţia este condusă de un consiliu de administraţie numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea colegiului ştiinţific. La colegiul ştiinţific participa grupul de iniţiativa format din directorii centrelor de cercetare acreditate în Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, constituiţi în Centrul Managerial de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic înfiinţat în Universitatea "Politehnica" din Bucureşti prin hotărâre a senatului universitatii, în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată. La colegiul ştiinţific al agenţiei pot participa reprezentanţi ai altor entităţi de cercetare precizate în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 983/1999, care derulează contracte prin agenţie. Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe luna sau ori de câte ori este necesar. Colegiul ştiinţific se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

    ART. 7
    Consiliul de administraţie este numit de ministrul educaţiei naţionale pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre care un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 6 membri. În consiliul de administraţie pot fi cooptati, cu rol consultativ, specialişti reputati, reprezentanţi ai Federaţiei Patronatelor din Cercetare-Dezvoltare, ai Patronatului din Industrie, ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi ai altor organisme implicate în activităţi de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic.
    Preşedintele consiliului de administraţie este un profesor universitar a cărui personalitate ştiinţifică, tehnica şi managerială este recunoscută de comunitatea academica, de mediul industrial şi de afaceri; el este propus de colegiul ştiinţific. Unul dintre vicepreşedinţi este de drept reprezentantul Universitatii "Politehnica" din Bucureşti, desemnat de conducerea acesteia. Al doilea vicepreşedinte este ales dintre directorii centrelor de cercetare acreditate. Alegerile se fac cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenţi la şedinţa colegiului ştiinţific.
    Până la constituirea colegiului ştiinţific agenţia este condusă de Consiliul de administraţie al Centrului Managerial de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic al Universitatii "Politehnica" din Bucureşti.
    Statul de funcţii şi statul de personal ale agenţiei se aproba de ministrul educaţiei naţionale, potrivit art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 983/1999.

    ART. 8
    Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii specifice:
    a) stabileşte strategia agenţiei, identifica obiectivele prioritare şi coordonează programele de activitate ştiinţifică contractate sau autofinanţate;
    b) identifica sursele şi modalităţile de finanţare pentru fiecare program;
    c) elaborează bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
    d) conduce angajarea prin concurs a personalului agenţiei şi negociaza salarizarea acestuia;
    e) elaborează programele de colaborare interna şi internationala;
    f) numeşte directorul general al agenţiei.


    ART. 9
    Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă agenţia în relaţiile cu partenerii interni şi externi, cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale;
    b) avizează planul de activitate al agenţiei, elaborat de consiliul de administraţie;
    c) convoacă şi conduce şedinţele consiliului de administraţie.


    ART. 10
    Directorul general trebuie să fie profesor universitar şi are următoarele atribuţii:
    a) asigura coordonarea activităţii organizatorice;
    b) conduce activitatea personalului propriu al agenţiei;
    c) stabileşte şi dezvolta împreună cu preşedintele şi cu vicepreşedinţii relaţii cu parteneri interni şi internationali;
    d) propune consiliului de administraţie distribuţia sarcinilor rezultate din planul de activitate, în concordanta cu resursele umane şi cu specificul sarcinilor;
    e) propune consiliului de administraţie salariile şi/sau indemnizaţiile personalului agenţiei.


    CAP. 4
    Finanţare
    ART. 11
    Agenţia este o instituţie publică cu autonomie financiară, autofinantata, având conturi proprii la trezorerie şi la bănci, în lei şi în valută. Numărul de posturi ocupate prin contract individual de muncă este de maximum 23.

    ART. 12
    Fiecare program desfăşurat în cadrul agenţiei este finanţat din surse proprii, obţinute pe baza contractuală sau prin sponsorizare.

    ART. 13
    Toate programele realizate cu participarea entitatilor de cercetare din agenţie se desfăşoară pe baza contractuală.

    ART. 14
    Dotările necesare pentru organizarea şi funcţionarea administrativă a agenţiei sunt asigurate din resurse proprii sau prin transfer, respectându-se prevederile legale în vigoare.

    ART. 15
    Personalul permanent al agenţiei se angajează prin concurs sau prin transfer, conform prevederilor legale. Salarizarea personalului agenţiei se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999. Finanţarea agenţiei se asigura integral din venituri extrabugetare.

    CAP. 5
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    Agenţia dispune de o comisie de audit numita de consiliul de administraţie, la propunerea colegiului ştiinţific.

    ART. 17
    În perioada în care o entitate din cadrul agenţiei nu derulează prin aceasta activităţi din domeniul sau de competenţa, reprezentantul acesteia la şedinţele consiliului de administraţie sau ale colegiului ştiinţific nu poate participa la luarea hotărârilor.

    ART. 18
    Agenţia va încheia un protocol de colaborare cu Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, prin care se vor stabili obligaţiile reciproce.

    ART. 19
    Prezentul regulament poate fi completat sau modificat numai prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea a două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016