Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT DE FUNCTIONARE din 23 august 2007  a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT DE FUNCTIONARE din 23 august 2007 a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 28 noiembrie 2007

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Comisia Naţionalã de Drept Internaţional Umanitar, denumitã în continuare CNDIU, înfiinţatã în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, este organ consultativ al Guvernului. Activitatea CNDIU se desfãşoarã pe baza legislaţiei naţionale, tratatelor internaţionale la care România este parte şi a prezentului regulament şi are ca obiectiv promovarea şi aplicarea în condiţii optime a dreptului internaţional umanitar, conform atribuţiilor stabilite prin <>art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 420/2006 .
ART. 2
Sediul CNDIU este acelaşi cu cel al Secretariatului permanent şi este pus la dispoziţie de cãtre Ministerul Apãrãrii. Atribuţiile Secretariatului permanent sunt îndeplinite de Centrul de Drept Internaţional Umanitar, denumit în continuare CDIU, din Ploieşti.
ART. 3
Finanţarea activitãţilor Secretariatului permanent este asiguratã de Ministerul Apãrãrii, a celor de cooperare internaţionalã, de ministerul care desemneazã reprezentanţii pentru asemenea activitãţi, iar a membrilor CNDIU, de instituţiile care i-au desemnat.
ART. 4
Mandatul preşedintelui CNDIU începe în luna ianuarie a fiecãrui an, când se stabileşte programul de activitate al Comisiei pentru anul respectiv, şi se încheie în luna ianuarie a anului urmãtor, când se transmite preşedinţia altui minister.
ART. 5
(1) Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, CNDIU, prin preşedintele desemnat, poate iniţia acţiuni pentru aplicarea prevederilor dreptului internaţional umanitar, inclusiv stabilirea de contacte cu instituţiile internaţionale cu rãspunderi în domeniu.
(2) CNDIU poate fi reprezentatã la activitãţile unor instituţii internaţionale cu rãspunderi în domeniu şi poate organiza astfel de activitãţi în ţarã. Cheltuielile pentru aceste activitãţi sunt suportate de ministerul (ministerele) interesat (interesate) de tematica abordatã, potrivit legii.
(3) CNDIU colaboreazã cu comisii naţionale din alte state, precum şi cu organisme interne şi internaţionale de profil în vederea identificãrii celor mai adecvate mãsuri pentru promovarea dreptului internaţional umanitar.

CAP. II
Organizare şi funcţionare

ART. 6
(1) Aspectele cu privire la conducerea, organizarea şi gestionarea CNDIU se stabilesc pe timpul sesiunilor ordinare sau extraordinare.
(2) Sesiunile ordinare se desfãşoarã trimestrial, la sediul CDIU sau la sediul ministerului care deţine preşedinţia în exerciţiu a CNDIU, conform hotãrârii adoptate la sesiunea precedentã.
(3) Sesiunile extraordinare au loc la solicitarea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor CNDIU. Data şi locul vor fi stabilite în raport cu ordinea de zi analizatã. Cererea se depune la Secretariatul permanent.
(4) CNDIU îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi. Hotãrârile se adoptã cu majoritatea simplã a membrilor prezenţi.
ART. 7
În cadrul sesiunilor CNDIU, membrii acesteia acţioneazã pe baza mandatului primit din partea ministerului pe care îl reprezintã. Dupã fiecare sesiune, membrii CNDIU informeazã miniştrii care i-au desemnat cu privire la lucrãrile CNDIU.
ART. 8
Preşedinţia este asiguratã prin rotaţie, pentru o perioadã de un an, de cãtre ministerele nominalizate la <>art. 5 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 420/2006 .
ART. 9
(1) CNDIU poate constitui grupuri de lucru pentru elaborarea unor studii, rapoarte, avize şi propuneri necesare CNDIU ca organ consultativ al Guvernului.
(2) Grupurile de lucru sunt conduse de un membru al CNDIU, avându-se în vedere domeniul vizat.
(3) La formarea grupurilor de lucru sunt consultate cu prioritate instituţiile menţionate la <>art. 3 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 420/2006 .
(4) Preşedintele CNDIU poate participa la sesiunile grupurilor de lucru.
ART. 10
(1) Preşedintele sau, în absenţa acestuia, conducerea Secretariatului permanent stabileşte ordinea de zi a sesiunilor, consultându-se şi cu ceilalţi membri ai CNDIU.
(2) Ordinea de zi poate fi completatã la începutul fiecãrei sesiuni, la propunerea oricãrui membru al CNDIU.
ART. 11
Pentru îndeplinirea sarcinilor prevãzute la <>art. 8 şi 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 420/2006 , şeful Secretariatului permanent asigurã:
a) întocmirea unui dosar cu problemele analizate de CNDIU;
b) rezolvarea corespondenţei şi întocmirea unor documentare cu privire la activitatea CNDIU;
c) convocarea membrilor sau experţilor la sesiunile CNDIU;
d) întocmirea proceselor-verbale cu ocazia sesiunilor CNDIU;
e) urmãrirea îndeplinirii sarcinilor rezultate în urma dezbaterilor;
f) asigurarea arhivãrii şi pãstrãrii documentelor cu privire la activitatea CNDIU.
ART. 12
Sesiunile CNDIU sunt conduse de preşedinte, iar în absenţa acestuia, de regulã, de membrul CNDIU din ministerul care asigurã preşedinţia în exerciţiu.
ART. 13
(1) Procesul-verbal întocmit cu ocazia sesiunilor CNDIU cuprinde: data sesiunii, membrii şi experţii prezenţi, absenţii şi motivul absenţei acestora, sinteza punctelor de vedere exprimate de participanţi, concluziile şi hotãrârile adoptate.
(2) Textele scrise care au fost prezentate de cãtre participanţi sunt predate Secretariatului permanent.
ART. 14
O sintezã a problemelor dezbãtute şi a hotãrârilor adoptate în sesiunile ordinare va fi comunicatã de Secretariatul permanent instituţiilor interesate în termen de 30 de zile de la data încheierii acestora.
ART. 15
(1) Experţii de drept internaţional umanitar vor fi solicitaţi, atunci când este necesar, de cãtre preşedintele CNDIU.
(2) CNDIU va sprijini experţii pentru a avea acces la documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor, cu respectarea prevederilor legale privind accesul la informaţiile de interes public.
ART. 16
(1) Preşedintele CNDIU prezintã, în cadrul sesiunii ordinare din luna septembrie, un proiect de raport cu privire la activitatea CNDIU pe timpul mandatului sãu.
(2) Cererile de modificare şi completare a raportului de activitate vor fi transmise Secretariatului permanent în termen de o lunã de la data prezentãrii proiectului de raport.
(3) Discutarea şi adoptarea proiectului de raport se vor face în cadrul sesiunii din luna ianuarie.
(4) Dupã adoptare, raportul este înaintat primului-ministru.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 17
Ministerul care asigurã preşedinţia CNDIU poate înainta, atunci când este cazul, cu avizul celorlalte ministere reprezentate în CNDIU, propuneri primului-ministru pentru modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 420/2006 şi va întreprinde demersurile necesare pentru îmbunãtãţirea prezentului regulament în scopul creşterii eficienţei activitãţii CNDIU.
ART. 18
Adresa CNDIU este urmãtoarea: Ploieşti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 257, judeţul Prahova, România, cod: 100507
telefon/fax:0040-244-584107
e-mail:cndiuro@yahoo.com
mobil:0040-722-380133; 0040-722-381653.
ART. 19
Prezentul regulament se completeazã în mod corespunzãtor cu dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 420/2006 .
ART. 20
(1) Prezentul regulament se aprobã prin ordin comun al conducãtorilor ministerelor reprezentate în cadrul CNDIU, conform <>art. 11 din Hotãrârea Guvernului nr. 420/2006 .
(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice