Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT CONSULAR din 16 septembrie 1999     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT CONSULAR din 16 septembrie 1999

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 27 septembrie 1999

    CAP. 1
    Organizarea generalã a oficiilor consulare de cariera

    ART. 1
    1. Activitatea consularã are drept scop acordarea de asistenta şi protecţie pentru apãrarea în strãinãtate a drepturilor şi intereselor statului roman, ale cetãţenilor romani, persoane fizice, şi ale persoanelor juridice romane, potrivit practicii internaţionale şi în limitele admise de normele şi principiile dreptului internaţional.
    2. Activitatea consularã se realizeazã de misiunile diplomatice şi oficiile consulare de cariera pe baza legii romane şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte şi în condiţii de reciprocitate.
    3. Prevederile Regulamentului consular se aplica membrilor personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare de cariera ale României, care îndeplinesc atribuţii consulare, denumiţi în continuare funcţionari consulari.
    ART. 2
    1. In relaţiile României cu alte state înfiinţarea de oficii consulare de cariera se face numai cu consimţãmântul statului primitor.
    2. Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului oficiilor consulare de cariera se fac prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Guvernului. Decretul se publica în Monitorul Oficial al României.
    3. Rangul oficiilor consulare de cariera ale României poate fi, dupã caz:
    a) consulat general;
    b) consulat;
    c) viceconsulat;
    d) agenţie consularã.
    4. Sediul oficiului consular de cariera şi circumscripţia consularã sunt stabilite de Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe va cere, pe cale diplomaticã, acordul expres al autoritãţilor statului de reşedinţa cu privire la înfiinţarea oficiului consular de cariera, la sediul, rangul şi circumscripţia sa consularã.
    5. Ministerul Afacerilor Externe va solicita, de asemenea, acordul statului de reşedinţa cu privire la:
    a) modificãrile ulterioare aduse sediului oficiului consular de cariera, rangului sau circumscripţiei sale consulare;
    b) deschiderea de cãtre un consulat general de cariera sau de cãtre un consulat a unui viceconsulat sau a unei agenţii consulare într-o alta localitate decât cea în care îşi are sediul el însuşi;
    c) deschiderea unui birou, ca fãcând parte dintr-un oficiu consular de cariera existent, în afarã sediului acestuia.
    ART. 3
    1. Oficiile consulare de cariera îşi au sediul în localuri consulare, proprietate a statului roman sau închiriate de acesta.
    2. Localurile consulare se bucura de înlesnirile, privilegiile şi imunitãţile recunoscute în favoarea acestora prin convenţiile bilaterale sau multilaterale în materie la care România şi statul pe teritoriul cãruia se afla sunt parte.
    ART. 4
    1. Personalul oficiului consular de cariera este format din:
    a) funcţionari consulari;
    b) angajaţi consulari;
    c) personal de serviciu;
    d) personal particular.
    2. Funcţionarii consulari pot fi:
    a) consuli generali;
    b) consuli;
    c) viceconsuli;
    d) agenţi consulari.
    3. Angajaţii consulari sunt persoanele care fac parte din serviciile administrative sau tehnice ale oficiului consular de cariera.
    4. Personalul de serviciu cuprinde persoanele afectate serviciului casnic al oficiului consular de cariera.
    5. Personalul particular este folosit exclusiv în serviciul personal al unui membru al oficiului consular de cariera.
    ART. 5
    1. Oficiile consulare de cariera sunt conduse, potrivit rangului lor, de: consuli generali, consuli, viceconsuli sau agenţi consulari.
    2. Consulii generali, şefi ai oficiilor consulare, sunt numiţi la post prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe.
    3. Funcţionarii consulari, alţii decât şeful oficiului consular de cariera, precum şi angajaţii consulari şi personalul de serviciu sunt numiţi la post prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    ART. 6
    1. Ministerul Afacerilor Externe va solicita, pe cale diplomaticã, acordul prealabil al statului pe teritoriul cãruia se afla oficiul consular de cariera cu privire la numirea şefului oficiului consular, dacã prin convenţii la care România şi statul de reşedinţa sunt parte nu se prevede altfel.
    2. Dupã obţinerea acordului statului de reşedinţa ministrul afacerilor externe semneazã patenta consularã, prin care atesta numirea şefului oficiului consular de cariera, rangul sau, sediul oficiului consular şi circumscripţia consularã, purtând sigiliul de stat.
    3. Ministerul Afacerilor Externe înainteazã, pe cale diplomaticã Ministerului Afacerilor Externe al tarii în care a fost numit şeful oficiului consular de cariera patenta consularã în vederea acordãrii exequaturului.
    4. Şeful oficiului consular de cariera este admis sa-si exercite funcţiile printr-o autorizaţie numita exequatur.
    5. Dacã şeful oficiului consular de cariera este împiedicat sa îşi exercite funcţiile sau dacã postul sau a devenit vacant, Ministerul Afacerilor Externe va numi un gerant interimar care va acţiona cu titlu provizoriu, în calitate de şef al oficiului consular de cariera. Ca gerant interimar poate fi numit un funcţionar consular al oficiului consular respectiv, un agent diplomatic de la misiunea diplomaticã romana din acelaşi stat sau de la Ministerul Afacerilor Externe al României. Ministerul Afacerilor Externe va lua mãsuri ca numele şi prenumele gerantului interimar sa fie notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului în care se afla oficiul consular de cariera.
    ART. 7
    Ministerul Afacerilor Externe si, respectiv, misiunea diplomaticã notifica Ministerului Afacerilor Externe al statului de reşedinţa:
    a) numirea membrilor oficiului consular de cariera, sosirea la oficiul consular, plecarea definitiva sau încetarea funcţiilor lor, precum şi orice alte schimbãri privind statutul acestora care pot interveni în cursul activitãţii lor la oficiul consular de cariera;
    b) sosirea şi plecarea definitiva a unei persoane aparţinând familiei unui membru al oficiului consular sau dacã o persoana devine sau înceteazã sa mai fie membru al familiei;
    c) sosirea şi plecarea definitiva a personalului particular;
    d) angajarea şi concedierea persoanelor care îşi au reşedinţa în statul de reşedinţa.

    CAP. 2
    Exercitarea atribuţiilor consulare de cãtre oficiile consulare de cariera

    ART. 8
    1. Atribuţiile consulare sunt exercitate de oficiile consulare de cariera prin:
    a) funcţionarii consulari, care pot fi consuli generali, consuli, viceconsuli sau agenţi consulari;
    b) diplomati cu atribuţii consulare la misiunile diplomatice, numiţi şi notificati ca atare la autoritãţile tarii de reşedinţa.
    2. Atribuţiile consulare se exercita în cadrul circumscripţiei consulare. Cu toate acestea, în împrejurãri speciale, un funcţionar consular poate, cu consimţãmântul statului de reşedinţa, sa îşi exercite atribuţiile şi în exteriorul circumscripţiei consulare.
    3. Statul roman, prin Ministerul Afacerilor Externe, poate, dupã notificarea cãtre statele interesate şi dacã nici unul dintre ele nu se opune în mod expres la aceasta, sa insarcineze un oficiu consular de cariera stabilit într-un stat sa îşi asume exercitarea atribuţiilor consulare într-un alt stat.
    4. De asemenea, dacã dupã notificarea sa, statul de reşedinţa nu se opune, un oficiu consular de cariera al statului roman poate exercita atribuţii consulare în statul de reşedinţa în numele unui stat terţ.
    ART. 9
    1. Misiunile diplomatice exercita atribuţii consulare prin secţiile consulare sau prin diplomatii desemnaţi în acest scop.
    2. In capitalele ţãrilor unde exista concomitent o misiune diplomaticã şi un oficiu consular de cariera ale României atribuţiile consulare sunt exercitate în exclusivitate de cãtre respectivul oficiu consular de cariera în cadrul circumscripţiei sale. Secţia consularã a misiunii diplomatice exercita atribuţiile consulare pentru cei din exteriorul circumscripţiei oficiului consular de cariera, dacã acesta nu acoperã integral teritoriul statului de reşedinţa.
    3. Oficiile consulare nu vor soluţiona cererile persoanelor domiciliate în alte circumscripţii consulare decât în cazuri deosebite şi urgente.
    ART. 10
    1. In exercitarea atribuţiilor lor funcţionarii consulari pot sa se adreseze autoritãţilor locale competente din cadrul circumscripţiei consulare. Ei se pot adresa autoritãţilor centrale competente ale statului de reşedinţa numai dacã acest lucru este admis de legile, regulamentele şi uzanţele statului de reşedinţa sau de acordurile internaţionale la care România şi respectivul stat sunt parte. In caz contrar, se pot adresa autoritãţilor centrale ale statului de reşedinţa prin intermediul misiunii diplomatice.
    2. Dacã în statul de reşedinţa nu exista o misiune diplomaticã a statului roman şi dacã interesele sale nu sunt reprezentate de o misiune diplomaticã a sa dintr-un stat terţ sau a unui stat terţ, funcţionarii consulari, cu consimţãmântul statului de reşedinţa, pot îndeplini acte diplomatice si, implicit, se pot adresa direct autoritãţilor centrale.
    3. In situaţia prevãzutã la pct. 2 consulii onorifici acţioneazã potrivit instrucţiunilor şefului oficiului consular de cariera.
    ART. 11
    1. Funcţionarii consulari vor sprijini prin toate mijloacele dezvoltarea relaţiilor de prietenie între România şi statul de reşedinţa.
    2. Funcţionarii consulari vor favoriza dezvoltarea relaţiilor bilaterale în domeniile economic, comercial, cultural, ştiinţific, turistic, vor apara şi vor promova drepturile şi interesele statului roman şi ale cetãţenilor romani în statul de reşedinţa.
    3. In exercitarea atribuţiilor lor funcţionarii consulari se vor conformã prevederilor tratatelor, convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la care România şi statul de reşedinţa sunt parte.
    4. Activitatea funcţionarilor consulari va fi desfãşurata în conformitate cu prevederile legilor şi regulamentelor romane, precum şi ale instrucţiunilor ministrului afacerilor externe, date în aplicarea lor.
    5. Îndeplinirea atribuţiilor consulare se va face cu respectarea legilor statului de reşedinţa.
    ART. 12
    1. Activitatea de informare consularã are drept scop promovarea şi apãrarea intereselor naţionale, înfãptuirea obiectivelor politicii externe şi interne a statului, precum şi favorizarea participãrii României la viaţa internaţionala.
    2. Activitatea de informare trebuie sa contribuie la armonizarea legislaţiei romane cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene, la aderarea României la instrumentele juridice ale Consiliului Europei, la lãrgirea cadrului juridic bi- şi multilateral, la asigurarea dreptului cetãţenilor romani la tratament egal cu cetãţenii altor state, inclusiv la libera circulaţie.
    ART. 13
    1. In cadrul circumscripţiei consulare funcţionarii consulari sprijinã dezvoltarea relaţiilor economice, comerciale, culturale, ştiinţifice şi turistice cu statul de reşedinţa, cu respectarea tratatelor, convenţiilor şi acordurilor în vigoare.
    2. Funcţionarul consular va sprijini comerţul şi cooperarea economicã prin acţiuni de prospectare, propaganda şi promovare în mediile de afaceri sau de comunicare în masa a intereselor româneşti, asigurând condiţii favorabile agenţilor economici romani, dezvoltãrii ansamblului relaţiilor cu ţara de reşedinţa. El nu are dreptul sa acţioneze ca agent economic ori sa desfãşoare activitãţi cu caracter lucrativ.
    3. In activitatea sa funcţionarul consular va sprijini cercurile de afaceri, firmele şi companiile strãine sa facã investiţii de capital în România, sa înfiinţeze reprezentante, firme sau birouri ale acestora, sa incurajeze exporturile de produse româneşti, sa dezvolte cooperarea economicã şi tehnico-ştiinţificã.
    4. In domeniile cultural-ştiinţific şi de presa funcţionarul consular va sprijini derularea acordurilor culturale, programele de aplicare a lor, cunoaşterea şi prezentarea valorilor culturii, ştiinţei şi învãţãmântului, participarea la manifestãri în statul de reşedinţa - festivaluri, congrese, reuniuni, expoziţii, târguri de carte etc.
    ART. 14
    1. Funcţionarul consular va acorda, la cerere sau din oficiu, în conformitate cu normele şi principiile dreptului internaţional, asistenta şi protecţie cetãţenilor romani, în calitatea sa oficialã de organ al statului investit şi recunoscut cu astfel de atribuţii.
    2. Asistenta şi protecţia se acorda în caz de îmbolnãviri grave, urgente medicale, decese, accidente de circulaţie, pierdere sau furt al pasaportului, biletului de cãlãtorie, mijloacelor bãneşti, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, reţineri, arestari, limitarea în orice alt mod a libertãţii personale, condamnãri în statul de reşedinţa şi în alte situaţii asemãnãtoare.
    3. Funcţionarul consular, în calitatea sa oficialã, va asigura reprezentarea cetãţenilor romani în fata instanţelor judecãtoreşti ori se va îngriji de asigurarea reprezentãrii lor adecvate, solicitând adoptarea de mãsuri provizorii în vederea apãrãrii drepturilor şi intereselor acestora, datoritã absentei lor sau din orice alta cauza, dacã şi în mãsura în care legea statului de reşedinţa permite aceasta. Reprezentarea înceteazã de îndatã ce persoana respectiva si-a desemnat mandatarul sau ori îşi asigura personal apãrarea drepturilor şi intereselor în statul de reşedinţa.
    4. Funcţionarul consular va interveni la autoritãţile statului de reşedinţa pentru instituirea tutelei sau curatelei în favoarea minorilor şi incapabililor, cetãţeni romani aflaţi în statul de reşedinţa.
    5. Funcţionarul consular are dreptul şi obligaţia de a comunica cu cetãţenii romani privaţi de libertate, cu respectarea convenţiilor internaţionale şi a legilor statului de reşedinţa. El are dreptul sa ii viziteze, sa intervinã la autoritãţi pentru numirea de avocaţi din oficiu şi de interpreti şi pentru ca aceştia sa se bucure de drepturile procesuale prevãzute de legislaţia statului de reşedinţa.
    ART. 15
    Funcţionarul consular va acţiona pentru apãrarea drepturilor şi intereselor patrimoniale ale statului roman şi ale cetãţenilor sãi, cu respectarea legilor şi procedurilor în vigoare în statul de reşedinţa şi a prevederilor convenţiilor internaţionale. In acest scop, el va interveni pe lângã autoritãţile statului de reşedinţa în vederea luãrii mãsurilor de conservare şi administrare a bunurilor, clarificare a regimului lor juridic, întabulare a dreptului de proprietate în registrele de la locul situarii lor. In caz de litigii el va recomanda avocaţi şi va sprijini pregãtirea apãrãrii, procurarea de documente oficiale, efectuarea de traduceri, legalizari etc.
    ART. 16
    1. Activitatea notarialã se va desfãşura pe baza legii romane şi a înţelegerilor internaţionale la care România este parte, precum şi potrivit uzantelor internaţionale.
    2. In baza legii, la cererea persoanelor fizice având cetãţenia romana, precum şi a persoanelor juridice romane, funcţionarul consular va îndeplini urmãtoarele acte notariale:
    a) redactarea de înscrisuri în vederea autentificãrii sau legalizarii semnãturii;
    b) autentificarea înscrisurilor;
    c) legalizarea sigiliilor şi a semnãturilor;
    d) darea de data certa înscrisurilor prezentate de pãrţi;
    e) certificarea unor fapte;
    f) legalizarea de copii de pe înscrisuri;
    g) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
    h) primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de pãrţi;
    i) eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite de misiunile diplomatice şi oficiile consulare.
    3. Activitãţile notariale prevãzute la pct. 2 lit. c), f) şi g) pot fi îndeplinite de cãtre funcţionarii consulari şi la cererea persoanelor fizice sau juridice strãine, în mãsura în care legile şi reglementãrile statului de reşedinţa nu se opun.
    4. Actele notariale se îndeplinesc, dupã caz, la sediile misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, precum şi la bordul navelor şi aeronavelor sub pavilion romanesc care se afla staţionate în raza de activitate a acestor organe, precum şi la domiciliul cetãţeanului roman ori în alt loc, dacã acest lucru este prevãzut în convenţiile internaţionale la care România şi statul de reşedinţa sunt parte ori dacã legea localã nu se opune.
    Forma şi condiţiile în care se îndeplinesc actele notariale sunt prevãzute de legea romana.
    Actul notarial îndeplinit de funcţionarul consular, purtând semnãtura sa şi sigiliul oficial, este de autoritate publica şi are forta probanta prevãzutã de lege.
    Actele notariale întocmite de funcţionarul consular pot fi atacate de pãrţi sau de orice persoana interesatã, prin acţiune în anulare la instanta judecãtoreascã, în conformitate cu prevederile Codului roman de procedura civilã.
    ART. 17
    1. Funcţionarii consulari vor îndeplini atribuţii de stare civilã în baza legii, a convenţiilor internaţionale la care România este parte, iar în lipsa acestora, numai în mãsura în care legile statului de reşedinţa nu se opun.
    2. In temeiul legii, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de cariera ale României sunt ofiţeri de stare civilã. Ei pot delega exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilã agentului diplomatic care îndeplineşte funcţii consulare sau unuia dintre funcţionarii consulari.
    3. Funcţionarii consulari vor înregistra actele şi faptele de stare civilã privind cetãţenii romani, produse în strãinãtate, în condiţiile prevãzute de lege, şi vor elibera certificate de stare civilã, dupã caz, de naştere, de cãsãtorie sau de deces.
    4. Funcţionarii consulari vor încheia, în temeiul legii, cãsãtorii între doi cetãţeni romani sau între un cetãţean roman şi un cetãţean strãin, dacã convenţiile internaţionale la care România este parte prevãd aceasta, iar legile statului de reşedinţa nu se opun.
    ART. 18
    1. Funcţionarii consulari vor îndeplini atribuţii în materie de cetãţenie, în temeiul legii romane şi al convenţiilor internaţionale la care România este parte.
    2. In temeiul legii, funcţionarii consulari vor primi:
    a) cereri de redobandire a cetateniei romane de la foştii cetãţeni romani;
    b) cereri de renunţare la cetãţenia romana de la persoanele care au dobândit deja cetãţenia unui alt stat sau au asigurarea de primire a cetateniei unui alt stat, dovedite cu acte oficiale, pentru a nu deveni persoane fãrã cetãţenie, şi care îndeplinesc celelalte cerinţe legale;
    c) cereri de clarificare a cetateniei romane.
    Aceste cereri sunt transmise în ţara spre a fi soluţionate de cãtre autoritãţile abilitate prin lege.
    3. Persoanele care, la cerere, au redobândit cetãţenia romana, în condiţiile legii, cu pãstrarea domiciliului în strãinãtate, vor depune jurãmântul de credinţa în fata şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera al României din ţara în care domiciliazã. Dupã depunerea jurãmântului şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera va elibera persoanei care a redobândit cetãţenia romana certificatul constatator.
    4. Funcţionarii consulari vor elibera, la cerere, în caz de nevoie, dovezi de cetãţenie pentru cetãţeni romani aflaţi în strãinãtate.
    ART. 19
    1. Atribuţiile privind procurarea şi transmiterea de acte judiciare şi extrajudiciare se îndeplinesc în conformitate cu legea romana şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte.
    2. Actele judiciare se transmit pe cale diplomaticã sau consularã, cu excepţia cazului în care prin tratate sau convenţii internaţionale la care România este parte s-a stabilit un alt mod de transmitere în strãinãtate a unor acte, precum: citaţii, copii sau extrase de pe acţiuni, comisii rogatorii în materie civilã sau penalã, cereri de extrãdare şi altele.
    3. Funcţionarul consular va înmâna direct sau va transmite prin posta cetãţenilor romani domiciliaţi în statul de reşedinţa citaţiile şi copiile de pe acţiunile primite de la autoritãţile judiciare romane, dacã legile statului de reşedinţa nu se opun. De asemenea, funcţionarul consular va înmâna citaţii şi copii de pe acţiuni membrilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României, funcţionarilor romani la organizaţiile internaţionale, precum şi membrilor acestora de familie care locuiesc împreunã cu ei.
    4. Funcţionarii consulari, la cererea cetãţenilor romani şi a foştilor cetãţeni romani aflaţi în statul de reşedinţa, vor primi şi vor transmite în ţara, spre soluţionare, cererile privind procurarea de acte de stare civilã, de vechime în munca, de studii, certificate de cazier judiciar şi altele. De asemenea, funcţionarii consulari pot primi astfel de cereri şi de la alte persoane, dacã legile statului de reşedinţa nu se opun.
    ART. 20
    1. Atribuţiile funcţionarului consular în probleme de transporturi navale, aeriene, rutiere şi feroviare vor fi exercitate în conformitate cu legea romana şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte.
    2. Atribuţiile funcţionarului consular în materie de navigaţie maritima şi fluviala se exercita în legãtura cu navele comerciale de mãrfuri şi de pasageri care navigheaza sub pavilion romanesc, echipajul şi încãrcãtura de la bordul acestora şi pasagerii lor. De asemenea, funcţionarul consular va exercita atribuţii privind navele de rãzboi, navele de stat, navele-şcoala pentru pregãtirea personalului navigant, navele pentru cercetare ştiinţificã şi altele.
    3. Atribuţiile funcţionarului consular vor consta şi în eliberarea sau prelungirea valabilitãţii, dupã caz, în condiţiile legii şi ale reglementãrilor în materie, a documentelor de navigabilitate al navelor, a carnetelor de marinar în acordarea de asistenta şi protecţie navelor sub pavilion romanesc, echipajului, încãrcãturii sale, precum şi pasagerilor cetãţeni romani, în caz de avarie, eşuare sau naufragiu al navei; el va sprijini repatrierea acestora, inclusiv a membrilor echipajului, dacã continuarea cãlãtoriei nu mai este posibila. De asemenea, funcţionarul consular va obţine aprobãrile necesare pentru intrarea navelor de stat şi a navelor militare în apele teritoriale şi în porturile statului de reşedinţa.
    4. In materie de navigaţie aerianã funcţionarul consular va obţine, pe cale diplomaticã, de la autoritãţile tarii de reşedinţa autorizaţii prealabile pentru survolarea spaţiului aerian sau pentru aterizarea pe teritoriul acesteia în cazul aeronavelor romane care executa zboruri necomerciale - prezidenţiale, parlamentare, guvernamentale, transporturi de trupe, tehnica militarã, armament şi altele asemenea. De asemenea, funcţionarul consular acorda asistenta şi protecţie aeronavelor, echipajului şi pasagerilor ori de câte ori împrejurãrile o cer.
    5. Funcţionarii consulari vor sprijini personalul, pasagerii şi încãrcãtura în transporturile internaţionale feroviare şi rutiere de mãrfuri şi de cãlãtori în caz de accidente de circulaţie şi vor interveni la autoritãţile tarii de reşedinţa pentru a le acorda primul ajutor în funcţie de situaţia în care se afla.
    ART. 21
    1. Funcţionarii consulari vor elibera, în condiţiile legii, paşapoarte şi vor prelungi valabilitatea acestora.
    2. Funcţionarii consulari vor acorda vize, în condiţiile legii şi ale reglementãrilor în vigoare, cetãţenilor strãini care se deplaseazã în România în interes oficial, de afaceri, particular, turistic, la studii sau pentru desfãşurarea de activitãţi lucrative.
    3. Funcţionarii consulari vor sprijini, prin demersuri la autoritãţile tarii de reşedinţa, încheierea de cãtre România a unor acorduri şi înţelegeri privind facilitarea cãlãtorilor cetãţenilor romani.
    ART. 22
    1. Pentru serviciile prestate, la cererea cetãţenilor romani sau a cetãţenilor strãini, funcţionarii consulari vor incasa taxe consulare în valuta, în cuantumul prevãzut de lege, dacã convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevãd altfel.
    2. Taxele consulare se încaseazã anticipat şi aparţin bugetului statului roman.
    ART. 23
    Funcţionarii consulari vor îndeplini orice alte atribuţii date prin lege, dacã nu se contravine reglementãrilor statului de reşedinţa sau convenţiilor internaţionale la care România este parte.

    CAP. 3
    Oficiile consulare onorifice

    ART. 24
    1. România poate înfiinţa, pe baza de reciprocitate, oficii consulare onorifice pe teritoriul altor state şi poate numi consuli onorifici care funcţioneazã potrivit legii, normelor, principiilor şi practicii internaţionale.
    2. Înfiinţarea de oficii consulare onorifice şi numirea sefilor oficiilor consulare onorifice se aproba de cãtre ministrul afacerilor externe, în drept sa semneze patenta consularã prevãzutã cu sigiliul de stat.
    3. Procedura privind înfiinţarea de oficii consulare onorifice, numirea şi admiterea sefilor oficiilor consulare onorifice sunt supuse regulilor prevãzute la art. 2 pct. 1, 3, 4 şi 5 şi la art. 6 pct. 1, 2, 3 şi 4.
    4. Şefii oficiilor consulare onorifice suporta din bugetul propriu toate cheltuielile privind îndeplinirea atribuţiilor oficiale şi de reprezentare. De asemenea, ei îşi desfãşoarã activitatea în localuri consulare proprietatea lor sau închiriate pe cheltuiala proprie.
    5. Şefii oficiilor consulare onorifice, dupã primirea exequaturului sau dupã admiterea provizorie, vor încheia cu şeful misiunii diplomatice romane acreditat în acea ţara, împuternicit în acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, un protocol conţinând atribuţiile consulare pe care aceştia le pot exercita, drepturile de care se bucura şi obligaţiile ce le revin.
    6. Şefii oficiilor consulare onorifice pot fi cetãţeni romani cu domiciliul permanent în statul de reşedinţa, cetãţeni ai statului de reşedinţa sau cetãţeni ai unui stat terţ cu domiciliul în statul de reşedinţa.
    7. Şefii oficiilor consulare onorifice sunt numiţi dintre persoanele cu poziţii importante în statul de reşedinţa - oameni politici reputati, personalitãţi remarcabile în domeniile economiei, finanţelor, bancar, cultural, ştiinţific, avocaţi de prestigiu -, cu independenta financiarã şi comportament la nivelul funcţiei ce li se încredinţeazã, apropiaţi de România, care pot sa contribuie la promovarea intereselor româneşti, la dezvoltarea relaţiilor de prietenie cu statul de reşedinţa şi care doresc sa îşi asume astfel de însãrcinãri.
    8. Pentru activitatea desfãşurata consulii onorifici nu primesc din partea statului roman salarii, indemnizaţii sau alte venituri, oricare ar fi denumirea acestora.
    9. Calitatea de consul onorific poate fi retrasã oricând de cãtre ministrul afacerilor externe al României, prin revocarea patentei consulare şi prin notificarea autoritãţilor tarii de reşedinţa cu privire la decizia de a nu mai considera persoana respectiva ca şef al oficiului consular onorific sau, dupã caz, consul onorific.
    ART. 25
    1. Şefii oficiilor consulare onorifice vor îndeplini atribuţii consulare care nu implica exercitarea autoritãţii de stat menţionate expres în protocolul semnat cu şefii misiunilor diplomatice.
    2. Atribuţiile consulare care implica exercitarea autoritãţii de stat sunt cele referitoare la cetãţenie, stare civilã, acte notariale, procurari şi transmiteri de acte judiciare şi extrajudiciare, eliberarea de paşapoarte şi acordarea de vize, încasarea de taxe consulare pentru serviciile prestate, precum şi orice alte activitãţi cu un astfel de caracter.
    3. Atribuţiile prevãzute la pct. 2 vor fi îndeplinite în exclusivitate de cãtre funcţionarii consulari de cariera ai României.

    CAP. 4
    Raspunderi

    ART. 26
    1. Şeful misiunii diplomatice şi şeful oficiului consular conduc şi rãspund de modul în care este îndeplinitã activitatea consularã de cãtre funcţionarii consulari.
    2. Funcţionarii consulari care nu vor aduce la îndeplinire obligaţiile prevãzute în prezentul regulament consular vor rãspunde, dupã caz, disciplinar, administrativ sau penal.

    CAP. 5
    Dispoziţii finale

    ART. 27
    Prezentul regulament consular va intra în vigoare în 30 de zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 28
    La data intrãrii în vigoare a prezentului Regulament consular se abroga Regulamentul consular aprobat prin I.D.R. nr. 3.549 din 24 octombrie 1937, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255 din 4 noiembrie 1937.

                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016