Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT-CADRU din 7 octombrie 2011 privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 7 octombrie 2011  privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT-CADRU din 7 octombrie 2011 privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 27 octombrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Centrele judeţene de asistenţã psihopedagogicã (CJAP), respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţã Psihopedagogicã (CMBAP) sunt structuri în cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţã educaţionalã (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţã Educaţionalã (CMBRAE) ce oferã servicii de asistenţã psihopedagogicã/psihologicã, în baza prevederilor art. 99 alin. (6) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care funcţioneazã în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti şi sunt finanţate, coordonate, monitorizate şi evaluate de cãtre CJRAE/CMBRAE.
    (2) Cabinetele de asistenţã psihopedagogicã funcţioneazã în unitãţi de învãţãmânt preuniversitar şi asigurã asistenţã psihopedagogicã unui numãr de 800 de elevi sau de 400 de preşcolari.
    (3) Cabinetele de asistenţã psihopedagogicã funcţioneazã în unitãţile de învãţãmânt la care sunt înmatriculaţi cel puţin 800 de elevi. Unitãţile de învãţãmânt cu mai puţin de 800 de elevi beneficiazã de serviciile de asistenţã psihopedagogicã ale unui cabinet interşcolar de asistenţã psihopedagogicã.
    (4) Cabinetul interşcolar de asistenţã psihopedagogicã oferã servicii de asistenţã psihopedagogicã unui numãr de cel puţin douã unitãţi de învãţãmânt care împreunã au un efectiv de 400 de preşcolari sau 800 de elevi.
    ART. 2
    (1) CJAP/CMBAP sunt instituţii subordonate financiar, metodologic şi organizatoric CJRAE/CMBRAE.
    (2) Activitãţile cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã sunt coordonate metodologic de cãtre CJAP/CMBAP.
    (3) De activitatea CJAP/CMBAP rãspund coordonatorul CJAP/CMBAP şi directorul CJRAE/CMBRAE.
    (4) Finanţarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã se asigurã de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    (5) CJAP/CMBAP prezintã, la cererea directorului CJRAE/CMBRAE, rapoarte periodice privind activitatea proprie. Art. 3. - (1) CJAP/CMBAP organizeazã acţiuni de cunoaştere şi consiliere psihopedagogicã a preşcolarilor/elevilor, realizate individual şi colectiv, acţiuni cu pãrinţii şi cu cadrele didactice, prin consultaţii individuale şi colective, precum şi acţiuni de colaborare cu comunitãţile locale, în scopul orientãrii şcolare şi profesionale, orientãrii carierei elevilor, activitãţi de consiliere individualã şi de grup a elevilor cu manifestãri deviante, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate şi evaluate periodic de CJRAE/CMBRAE.
    (2) Cabinetele de asistenţã psihopedagogicã din unitãţile de învãţãmânt asigurã în permanenţã informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogicã a preşcolarilor/elevilor, prin consultaţii individuale şi colective, acţiuni de îndrumare a pãrinţilor şi a cadrelor didactice şi de colaborare cu comunitãţile locale, în scopul orientãrii şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.
    ART. 4
    Consiliul judeţean/local asigurã, prin intermediul CJRAE/CMBRAE, tuturor centrelor şi cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã spaţii şi dotãri corespunzãtoare în cabinete destinate exclusiv desfãşurãrii activitãţilor de cunoaştere şi consiliere psihopedagogicã a preşcolarilor/elevilor în cadrul unitãţilor de învãţãmânt, cu sprijinul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    ART. 5
    CJAP/CMBAP colaboreazã în cadrul CJRAE/CMBRAE cu unitãţi şi instituţii de învãţãmânt, cu direcţiile generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului, cu agenţiile judeţene de ocupare şi formare profesionalã, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu inspectoratul judeţean de poliţie - compartimentul prevenire, precum şi cu alte persoane juridice care au atribuţii în domeniul educaţiei.
    ART. 6
    Orientarea şcolarã şi profesionalã, precum şi alte activitãţi desfãşurate în cadrul CJAP/CMBAP şi în cabinetele de asistenţã psihopedagogicã se realizeazã prin intervenţie, asistenţã psihologicã, metode psihopedagogice şi de consiliere în carierã.

    CAP. II
    Organizarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã

    ART. 7
    (1) Categoriile de personal care funcţioneazã în cadrul CJAP/CMBAP sunt:
    a) personal de conducere;
    b) personal didactic;
    c) personal didactic auxiliar.
    (2) Personalul de conducere - coordonatorul CJAP/CMBAP - poate fi profesor cu specializarea în pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie ori psihopedagogie specialã sau, în mod excepţional, profesor absolvent al Facultãţii de Filosofie-Istorie, promoţiile 1978-1989, grupe opţionale de psihologie, pedagogie, sociologie, având cel puţin gradul didactic II şi o vechime de minimum 5 ani în activitatea de asistenţã psihopedagogicã.
    (3) Ocuparea funcţiei de coordonator al CJAP/CMBAP se face prin concurs organizat de consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului privind organizarea şi desfãşurarea concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct din unitãţile de învãţãmânt.
    (4) Coordonatorul CJAP/CMBAP este degrevat parţial de norma didacticã, cu obligaţie de catedrã de 4-6 ore, constând în activitãţi de consiliere psihopedagogicã, conform art. 9 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unitãţile de învãţãmânt, unitãţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic.
    (5) Salarizarea coordonatorului CJAP/CMBAP se face conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 8
    În cadrul CJAP/CMBAP/cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã, funcţia didacticã este de consilier şcolar, prin care se înţelege: profesor psihopedagog/psihopedagogie specialã, profesor psiholog, profesor sociolog, profesor pedagog cu specializãri conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 9
    În cadrul CJAP/CMBAP funcţiile didactice auxiliare sunt: asistent social, informatician şi secretar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    ART. 10
    Structura organizatoricã, statul de funcţii şi numãrul de personal didactic şi didactic auxiliar din structura CJAP/CMBAP sunt aprobate anual de cãtre inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, la propunerea CJRAE/CMBRAE.
    ART. 11
    Posturile de profesori consilieri şcolari din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã sunt prevãzute în statul de funcţii al CJRAE/CMBRAE.
    ART. 12
    Încadrarea CJAP/CMBAP, precum şi a cabinetelor şcolare şi interşcolare de asistenţã psihopedagogicã cu personal didactic şi didactic auxiliar se face pe baza concursului organizat de cãtre CJRAE/CMBRAE şi avizat de cãtre inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

    CAP. III
    Funcţionarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã

    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea normei didactice

    ART. 13
    (1) Norma didacticã aferentã postului de profesor consilier şcolar din cadrul CJAP/CMBAP se stabileşte în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Norma didacticã aferentã postului de profesor consilier şcolar din cadrul CJAP/CMBAP cuprinde un numãr de 40 de ore/sãptãmânã, repartizate astfel:
    a) 18 ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de asistenţã psihopedagogicã, desfãşurate individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii, consiliere, orientare, reorientare şcolarã şi profesionalã, activitãţi de consiliere a pãrinţilor şi a cadrelor didactice;
    b) 22 de ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, stabilirea mãsurilor şi întocmirea programelor de intervenţie şi evaluare psihopedagogicã, activitãţi de documentare ştiinţificã, colaborarea cu comunitãţile locale, participarea la şedinţe cu pãrinţii, la comisiile metodice şi consiliile pedagogice cu tematicã specificã, centralizarea datelor pentru elaborarea materialelor informative pe problematica orientãrii şcolare şi profesionale la nivel judeţean, întocmirea şi realizarea de programe de informare şi consiliere privind cariera, elaborarea unor studii sociopsihopedagogice.
    ART. 14
    (1) Norma didacticã aferentã postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã se stabileşte în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Norma didacticã aferentã postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã cuprinde un numãr de 40 de ore/sãptãmânã, repartizate astfel:
    a) 18 ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de asistenţã psihopedagogicã, desfãşurate individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii, orientare, reorientare şcolarã şi profesionalã, activitãţi de consiliere a preşcolarilor, elevilor, pãrinţilor, cadrelor didactice, activitãţi/ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii, în funcţie de solicitãrile unitãţii de învãţãmânt şi în acord cu planul-cadru;
    b) 22 de ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, stabilirea mãsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie psihoeducaţionalã, activitãţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunitãţile locale, participarea la şedinţe şi lectorate cu pãrinţii, la comisiile metodice şi consiliile profesorale cu tematicã specificã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile CJAP/CMBAP şi ale cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã

    ART. 15
    CJAP/CMBAP au urmãtoarele atribuţii:
    a) oferã informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, pãrinţi şi cadre didactice în problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoalã-elevi-pãrinţi;
    b) asigurã prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determinã tulburãri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
    c) realizeazã investigarea psihopedagogicã a copiilor şi elevilor;
    d) propun şi organizeazã programe de orientare a carierei elevilor în unitãţile de învãţãmânt;
    e) asigurã servicii de consiliere şi cursuri pentru pãrinţi;
    f) coordoneazã şi sprijinã cabinetele de asistenţã psihopedagogicã şi cabinetele interşcolare din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar;
    g) colaboreazã cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesionalã;
    h) sprijinã şi asigurã asistenţa şi consilierea metodologicã a cadrelor didactice;
    i) elaboreazã studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificãrile profesionale prin învãţãmântul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unitãţi de învãţãmânt din cadrul reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate;
    j) sunt implicate alãturi de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în examinarea propunerilor tuturor unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare;
    k) monitorizeazã proiectele/programele, parteneriatele educaţionale interne sau internaţionale derulate pe plan local cu autoritãţile din învãţãmânt, autoritãţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupãri în domeniu vizând problematica consilierii, orientãrii şcolare, profesionale şi a carierei elevilor;
    l) monitorizeazã, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile de abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburãri comportamentale din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinete şcolare, urmând sã prezinte rapoarte semestriale;
    m) recomandã pãrinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa sa - centre logopedice, comisii de expertizã, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
    n) coordoneazã şi sprijinã cadrele didactice din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã în vederea perfecţionãrii curente şi prin grade didactice;
    o) colaboreazã cu cabinetele logopedice;
    p) colaboreazã cu mediatorii şcolari;
    q) asigurã servicii de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã pentru copiii cu cerinţe educative speciale;
    r) organizeazã grupuri de intervizare;
    s) coordoneazã proiectele şi activitãţile de consiliere individualã şi de grup ale elevilor cu manifestãri deviante.
    ART. 16
    Cabinetele de asistenţã psihopedagogicã şi cabinetele interşcolare de asistenţã psihopedagogicã au urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, pãrinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoalã-elevi-pãrinţi etc.;
    b) asigurã, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determinã tulburãri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
    c) realizeazã investigarea psihopedagogicã a copiilor şi elevilor;
    d) propun şi organizeazã programe de orientare şcolarã, profesionalã şi a carierei elevilor în unitãţile de învãţãmânt unde îşi desfãşoarã activitatea;
    e) propun în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personalã a elevilor;
    f) asigurã servicii de consiliere şi cursuri pentru pãrinţi;
    g) sprijinã şi asigurã asistenţã şi consilierea metodologicã a cadrelor didactice;
    h) elaboreazã studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificãrile profesionale din învãţãmântul profesional şi liceal;
    i) recomandã pãrinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor - centre logopedice, comisii de expertizã, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
    j) colaboreazã cu cabinetele logopedice;
    k) colaboreazã cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin;
    l) colaboreazã cu mediatorii şcolari;
    m) asigurã servicii de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
    n) colaboreazã cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferã servicii şi desfãşoarã activitãţi în sfera educaţionalã.
    ART. 17
    (1) Profesorul consilier şcolar din cabinetele şcolare de asistenţã psihopedagogicã are urmãtoarele obligaţii în unitatea de învãţãmânt preuniversitar unde îşi desfãşoarã activitatea:
    a) stabilirea, aprobarea şi afişarea programului de lucru la cabinetul de asistenţã psihopedagogicã;
    b) prezentarea în consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt a unui raport de activitate semestrial care sã cuprindã informaţii privind: numãrul de copii/elevi, pãrinţi, cadre didactice care au beneficiat de servicii de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã, mãsurile ameliorative propuse pentru situaţiile de crizã, situaţiile speciale şi mãsurile întreprinse pentru rezolvarea/ameliorarea acestora, alte informaţii solicitate de unitatea de învãţãmânt;
    c) colaborarea cu personalul didactic al unitãţii de învãţãmânt în care funcţioneazã;
    d) participarea la consiliile profesorale, şedinţele cu pãrinţii şi, dupã caz, la alte acţiuni organizate de unitatea de învãţãmânt;
    e) organizarea de lectorate pentru pãrinţi cu tematicã specificã;
    f) participarea, la solicitarea unitãţii de învãţãmânt, la diverse proiecte şi programe educaţionale.
    (2) Unitatea de învãţãmânt are urmãtoarele obligaţii faţã de profesorul consilier şcolar din cabinetele şcolare de asistenţã psihopedagogicã:
    a) asigurã spaţiul pentru funcţionarea cabinetului, necesar desfãşurãrii în cele mai bune condiţii a activitãţilor de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã;
    b) asigurã serviciile de igienizare şi dotare a cabinetului de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã;
    c) asigurã toate drepturile prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 18
    Consilierii şcolari care îşi desfãşoarã activitatea în cabinetele de asistenţã psihopedagogicã şi în cabinetele interşcolare de asistenţã psihopedagogicã vor utiliza urmãtoarele documente: planul de activitãţi, registrul de evidenţã a activitãţilor, fişa de consiliere/psihopedagogicã, fişe de orientare a carierei şi alte documente specifice activitãţii de consiliere.
    ART. 19
    (1) Atribuţiile personalului de conducere, ale personalului didactic, ale personalului didactic auxiliar şi ale personalului nedidactic din centrele şi cabinetele de asistenţã psihopedagogicã sunt prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în regulamentul de ordine interioarã ale CJAP/CMBAP, precum şi în fişa postului şi sunt monitorizate anual de cãtre CJRAE/CMBRAE.
    (2) Fişele de post se aprobã anual de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, respectiv de cãtre coordonatorul CJAP/CMBAP, cu avizul consiliului de administraţie, pentru personalul din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Evaluarea personalului

    ART. 20
    Evaluarea anualã a coordonatorului CJAP/CMBAP se face de cãtre consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice, propuse de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE şi avizate de cãtre consiliul de administraţie.
    ART. 21
    Domeniile de competenţã ale personalului didactic din cadrul CJAP/CMBAP şi din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişe de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaboreazã şi se avizeazã anual de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CJAP/CMBAP. În funcţie de aceste documente se realizeazã evaluarea anualã a profesorilor consilieri şcolari.
    ART. 22
    Domeniile de competenţã ale personalului didactic auxiliar vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişele de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaboreazã şi se avizeazã anual de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CJAP/CMBAP, în funcţie de aceste documente realizându-se evaluarea anualã a personalului didactic auxiliar.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale CJAP/CMBAP, precum şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã se asigurã în baza prevederilor art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 24
    CJAP/CMBAP, precum şi cabinetele de asistenţã psihopedagogicã pot beneficia în cadrul CJRAE/CMBRAE de sprijin material şi financiar din partea unor persoane fizice sau juridice, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 25
    Spaţiile destinate activitãţilor de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã din unitãţile de învãţãmânt vor fi folosite pentru acest tip de activitãţi. În mod excepţional, în situaţia în care nu existã suficiente spaţii, consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt stabileşte utilizarea cabinetelor de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã şi pentru alte activitãţi şcolare.
    ART. 26
    Personalul didactic şi didactic auxiliar din cadrul CJAP/CMBAP, precum şi din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã beneficiazã de toate drepturile prevãzute de Legea nr. 1/2011.

                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016