Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 15 martie 2023  privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT-CADRU din 15 martie 2023 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 219 din 16 martie 2023
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 234 din 15 martie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 16 martie 2023.
──────────
    CAP. I
    Condiţii de înfiinţare a posturilor în afara organigramei
    ART. 1
    Instituţiile şi/sau autorităţile publice beneficiare ale proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile sau fonduri aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă pot înfiinţa posturi în afara organigramei pentru implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat al instituţiei/autorităţii publice, în limita posturilor aprobate prin contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) în urma evaluării posturilor existente şi a necesarului de resurse umane a fost aprobată o notă justificativă de către conducătorul instituţiei şi/sau autorităţii publice beneficiare prin care se constată imposibilitatea personalului încadrat pe posturile prevăzute în organigramă de a prelua atribuţii suplimentare sau că nu există suficient personal de specialitate cu competenţele necesare desfăşurării unor activităţi specifice din cadrul proiectului;
    b) există un proiect aprobat prin contract/acord/ordin de finanţare de către autoritatea de management sau structura care gestionează programul/mecanismul din care este finanţat acesta;
    c) toate cheltuielile cu salariile personalului încadrat în afara organigramei, pe toată durata de implementare a proiectului, sunt prevăzute în bugetul aprobat al proiectului şi se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul.


    ART. 2
    Înfiinţarea posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile sau fonduri aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituţiei şi/sau autorităţii publice, care va conţine cel puţin numărul şi denumirea posturilor, perioada de înfiinţare, precum şi nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de finanţare de către autoritatea finanţatoare care gestionează programul/ mecanismul din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.

    ART. 3
    Personalul/Persoanele încadrat/încadrate în afara organigramei care desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile sau fonduri aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă se angajează în instituţiile şi/sau autorităţile publice, peste numărul maxim de posturi aprobat, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe perioada implementării activităţilor proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    CAP. II
    Criteriile de acordare a procentului de majorare salarială
    ART. 4
    (1) Personalul din cadrul instituţiei şi/sau autorităţii publice, nominalizat, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi pentru implementarea proiectelor finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, cu până la 50%, în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului, după cum urmează:
    a) până la 20 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%;
    b) între 21 şi 40 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%;
    c) între 41 şi 60 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%;
    d) între 61 şi 80 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%;
    e) peste 80 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%.

    (2) În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect, se stabileşte procentul de majorare salarială acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară pentru personalul nominalizat în echipele de proiect, în condiţiile art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru personalul din aparatul propriu de la nivelul consiliilor judeţene, primăriilor şi consiliilor locale sau din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, după caz, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul veniturilor salariale nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, vicepreşedinte al consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, majorată potrivit art. 6, în limita bugetului aprobat cu această destinaţie.

    ART. 5
    Pentru personalul prevăzut la art. 4 care îşi desfăşoară activitatea simultan în mai multe proiecte, numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară se cumulează, procentul de majorare salarială fiind stabilit la nivelul corespunzător numărului de ore cumulate.

    ART. 6
    (1) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă se majorează cu până la 50% în funcţie de numărul, tipul şi valoarea proiectelor aflate în implementare pentru care unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, conform anexei care face parte din prezentul regulament-cadru.
    (2) La stabilirea valorii cumulate a proiectelor pentru care se acordă majorare salarială se va lua în considerare valoarea proiectelor aprobate prin contracte/ordine/decizii de finanţare, după caz, sau, dacă este exprimată în euro, utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României din ziua intrării în vigoare a acestora.
    (3) Procentul de majorare salarială prevăzut la alin. (1), rezultat în urma aplicării prevederilor anexei la prezentul regulamentul-cadru se reduce cu 50% în situaţia în care un procent de peste 50% din valoarea cumulată a proiectelor aflate în implementare reprezintă proiecte care au ca obiect capacitatea administrativă a beneficiarului.

    ANEXA 1

    la regulamentul-cadru
    PROCENTUL DE MAJORARE A INDEMNIZAŢIILOR LUNARE
    A. Procentul de majorare a indemnizaţiilor lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale din categoria municipiilor şi oraşelor care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Procentul de majorare a indemnizaţiilor lunare (%) │
├────────────┼─────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────┤
│Valoarea │ │ │ │ │ │ │
│cumulată a │ │ │ │ │ │ │
│proiectelor │sub │ │ │ │ │Peste │
├────────────┤1.000.000│1.000.001-2.500.000│2.500.001-5.000.000│5.000.001-10.000.000│10.000.001-20.000.000│20.000.000│
│Numărul │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
│proiectelor │ │ │ │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │ │ │ │
│implementare│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│1 proiect │15% │25% │30% │35% │40% │50% │
├────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│2 proiecte │20% │30% │35% │40% │45% │50% │
├────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│3 proiecte │25% │35% │40% │45% │50% │50% │
├────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│4 proiecte │30% │40% │45% │50% │50% │50% │
├────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│Cel puţin 5 │50% │50% │50% │50% │50% │50% │
│proiecte │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────┘


    B. Procentul de majorare a indemnizaţiilor lunare ale primarilor şi viceprimarilor comunelor care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Procentul de majorare a indemnizaţiilor lunare (%) │
├────────────┼───────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────┤
│Valoarea │ │ │ │ │ │ │
│cumulată a │ │ │ │ │ │ │
│proiectelor │sub │ │ │ │5.000.001 │Peste │
├────────────┤500.000│500.001-1.000.000│1.000.001-2.500.000│2.500.001-5.000.000│- │10.000.000│
│Numărul │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │10.000.000│(lei) │
│proiectelor │ │ │ │ │(lei) │ │
│aflate în │ │ │ │ │ │ │
│implementare│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┤
│1 proiect │15% │25% │30% │35% │40% │50% │
├────────────┼───────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┤
│2 proiecte │20% │30% │35% │40% │45% │50% │
├────────────┼───────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┤
│3 proiecte │25% │35% │40% │45% │50% │50% │
├────────────┼───────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┤
│4 proiecte │30% │40% │45% │50% │50% │50% │
├────────────┼───────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┤
│Cel puţin 5 │50% │50% │50% │50% │50% │50% │
│proiecte │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016