Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 8 din 22 aprilie 2020  pentru adoptarea unor măsuri excepţionale aplicabile entităţilor autorizate, reglementate  şi supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare pe perioada  instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 8 din 22 aprilie 2020 pentru adoptarea unor măsuri excepţionale aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 342 din 28 aprilie 2020
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 280 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,
    în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în aplicarea dispoziţiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 69 alin. (3) şi art. 78 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 22 aprilie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. 1
    (1) Prevederile prezentului regulament au caracter excepţional şi stabilesc măsuri aplicabile pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19, respectiv:
    a) dispoziţii speciale aplicabile S.A.I., A.F.I.A. atât pentru sine, cât şi pentru O.P.C. administrate, precum şi depozitarilor O.P.C.;
    b) termenele de transmitere a raportărilor, informaţiilor sau a altor documente prevăzute de legislaţia pieţei de capital de către categoriile de entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, denumit în continuare ASF-SIIF;
    c) termenele de transmitere a unui răspuns la solicitările adresate ASF-SIIF.

    (2) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, precum şi în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acestora.

    ART. 2
    (1) S.A.I. şi A.F.I.A. pot proceda la primirea de cereri de răscumpărare de titluri de participare ale O.P.C. prin telefon sau internet în cazul în care documentele O.P.C. administrate nu prevăd posibilitatea efectuării de răscumpărări prin utilizarea acestor mijloace de comunicare la distanţă, cu condiţia respectării ulterioare a următoarelor cerinţe cumulative:
    a) S.A.I./A.F.I.A. demarează în regim de urgenţă demersurile de modificare a documentelor de constituire şi funcţionare ale O.P.C. pentru includerea de prevederi de primire a cererilor de răscumpărare de la investitori prin mijloace de comunicare la distanţă;
    b) S.A.I./A.F.I.A. păstrează pe un suport durabil documentele justificative transmise de investitor.

    (2) S.A.I./A.F.I.A. ale căror documente de constituire şi funcţionare nu prevăd posibilitatea răscumpărării prin internet a titlurilor de participare emise de O.P.C. administrate permit investitorilor transmiterea cererilor de răscumpărare prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă, cu respectarea ulterioară a prevederilor alin. (1) lit. a), şi aplică în mod corespunzător prevederile art. 6, art. 7 alin. (1)-(3) şi (5), art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9 lit. a) şi c), art. 10 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a) şi c), alin. (5), (6) şi (8)-(18), art. 11 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (1), art. 13, 14, art. 16 alin. (1) şi art. 17 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.
    (3) S.A.I./A.F.I.A. poate transmite confirmarea de primire către investitor prevăzută la art. 10 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 şi prin intermediul adresei de poştă electronică a acestuia, cu activarea opţiunii de confirmare a citirii corespondenţei electronice de către acesta, dacă această opţiune este disponibilă. După primirea confirmării de citire de către investitor a mesajului de poştă electronică, fie prin opţiunea de confirmare de citire, fie prin mesajul direct al investitorului, S.A.I./A.F.I.A. procedează la activarea contului acestuia în aplicaţia mobilă sau pe site-ul care gestionează platforma electronică.

    ART. 3
    (1) S.A.I. poate iniţia operaţiuni de piaţă monetară de tipul vânzărilor reversibile de active eligibile pentru tranzacţionare (operaţiuni repo) prevăzute la art. 121 alin. (14) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul onorării răscumpărărilor din activul O.P.C.V.M. în situaţii extreme de piaţă, cu condiţia ca aceste operaţiuni să nu depăşească 20% din activul O.P.C.V.M. şi scadenţa operaţiunilor să nu depăşească 12 luni.
    (2) În situaţia iniţierii operaţiunilor menţionate la alin. (1) S.A.I. specifică, în mod distinct, în raportarea săptămânală privind situaţia detaliată a investiţiilor, transmisă la A.S.F., titlurile care fac obiectul respectivelor operaţiuni şi care sunt evidenţiate în cadrul poziţiei de activ dedicate: „Titluri-suport pentru contracte de report“ în categoria corespunzătoare instrumentelor respective.

    ART. 4
    (1) Persoanele aflate în proces de autorizare sau care depun cereri de autorizare în funcţii-cheie în cadrul entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASFSIIF, pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19, nu au obligaţia depunerii la A.S.F. a dovezii participării la stagiile de pregătire şi a promovării testului privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile acestora.
    (2) După încheierea perioadei aferente stării de urgenţă, persoanele menţionate la alin. (1) iniţiază de îndată demersurile necesare pentru participarea la stagiile de pregătire şi promovare a testului privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare, prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile acestora, precum şi pentru depunerea la A.S.F. a dovezii corespunzătoare, termen care nu poate depăşi 6 luni de la data încheierii perioadei stării de urgenţă.

    ART. 5
    Termenele de răspuns la solicitările adresate ASFSIIF prevăzute în reglementările emise în baza legislaţiei aplicabile entităţilor ce îşi desfăşoară activitatea în domeniile reglementate de ASF- SIIF se prelungesc cu 60 de zile.

    ART. 6
    În situaţia depăşirii, din motive obiective, a termenelor de raportare prevăzute în reglementările emise în baza legislaţiei aplicabile entităţilor ce îşi desfăşoară activitatea în domeniile reglementate de ASF-SIIF, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF-SIIF informează de îndată A.S.F. şi investitorii (dacă este cazul) cu privire la cauza care a condus la această situaţie, precum şi la noul termen la care informaţiile vor fi disponibile, care nu poate depăşi 30 de zile de la termenul de raportare.

    ART. 7
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de COVID-19.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 22 aprilie 2020.
    Nr. 8.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016