Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020  privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 335 din 24 aprilie 2020
    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 2 alin. (2),art. 4 alin. (2) şi (3), art. 8 alin. (1) lit. b) şi c), art. 9 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (3), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 24 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 35 lit. b), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 42 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (1) şi (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (2) lit. g), art. 57 alin. (3) şi art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (5), art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), (3), (7) şi (8), art. 10, art. 11 alin. (1)-(3) şi (7), art. 12 alin. (1) şi (5), art. 19, 20, art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (2), art. 24, art. 32 alin. (3), art. 35 alin. (1) lit. b), art. 38 alin. (1) şi (3), art. 41 alin. (2), art. 47 alin. (6), art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) şi (2), art. 62, 71, 72, 76 şi art. 81 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 15.04.2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    TITLUL I
    Organizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative şi este emis în aplicarea Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare Legea nr. 243/2019.
    (2) Organismele de plasament colectiv subiect al prezentului regulament, denumite în mod generic fonduri de investiţii alternative sau F.I.A., sunt acele entităţi definite la art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, şi prevăzute la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015.

    ART. 2
    (1) În activitatea de autorizare, monitorizare şi supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a activităţii F.I.A. şi a administratorilor acestora se aplică prevederile regulamentelor Comisiei Europene emise în aplicarea unor prevederi din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010 (DAFIA) menţionate la lit. a-d), precum şi prevederile Ghidului ESMA/2013/611 privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA:
    a) Regulamentul delegat (U.E.) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea, denumit în continuare Regulamentul delegat (U.E.) nr. 231/2013;
    b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2013 al Comisiei de stabilire a procedurii pentru AFIA care optează să intre sub incidenţa Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului membru de referinţă al unui AFIA din afara UE în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    d) Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiţii alternative.

    (2) Fondurile de piaţă monetară şi administratorii de fonduri de piaţă monetară, astfel cum sunt definiţi în Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului privind fondurile de piaţă monetară, au obligaţia respectării prevederilor Normei A.S.F. nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară („Money-market funds“).

    ART. 3
    Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 243/2019, în Legea nr. 74/2015, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acestora, în ghidurile emise de ESMA în domeniul F.I.A., precum şi următoarele semnificaţii:
    a) aranjamente de acoperire a riscurilor („hedging arrangements“) - tehnici şi strategii legate de măsurarea şi administrarea riscurilor utilizate de administratorii de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.) pentru fiecare F.I.A. pe care îl administrează, prevăzute la art. 45 din Regulamentul (UE) delegat nr. 231/2013 şi în Ghidul CESR/10-788 privind cuantificarea riscului şi determinarea expunerii globale şi riscului de contraparte al O.P.C.V.M., cu modificările şi completările ulterioare, drept combinaţii de tranzacţii cu instrumente financiare derivate şi/sau titluri de capital care nu se referă strict la aceleaşi active-suport şi unde tranzacţiile sunt realizate în scopul exclusiv de a compensa riscul în legătură cu poziţiile/deţinerile pe alte instrumente financiare şi/sau titluri de capital;
    b) organisme de plasament colectiv - entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 32/2012, ale Legii nr. 243/2019 sau ale actelor normative din statele unde respectivele entităţi sunt stabilite;
    c) persoane care acţionează în mod concertat - persoane fizice sau juridice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, denumită în continuare Legea nr. 24/2017;
    d) personal identificat - categoriile de personal, inclusiv conducerea superioară a A.F.I.A., aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, persoanele care îşi asumă riscurile, cele cu funcţii de control şi orice angajat care primeşte o remuneraţie totală care îl plasează în aceeaşi categorie de remunerare cu persoanele aflate în funcţii de conducere şi persoanele care îşi asumă riscurile, ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al A.F.I.A. sau asupra profilurilor de risc ale F.I.A. pe care le administrează şi categoriile de personal aparţinând entităţii/entităţilor cărora le-au fost delegate activităţile de administrare a portofoliului sau de administrare a riscurilor de către A.F.I.A., ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilurilor de risc ale F.I.A. pe care le administrează A.F.I.A.;
    e) subscripţie publică - subscripţie publică astfel cum este prevăzută în capitolul II al titlului II din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;
    f) titluri de participare ale F.I.A. - titluri de participare astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 45 din Legea nr. 74/2015;
    g) V.A.N. - valoarea activului net;
    h) V.U.A.N. - valoarea unitară a activului net;
    i) zi lucrătoare - zi din săptămâna de lucru (luni-vineri), mai puţin zilele libere prevăzute de Codul muncii ca sărbători legale, zilele libere stabilite de Guvernul României, precum şi alte zile în care operatorii de piaţă/sistem autorizaţi de A.S.F. decid să nu opereze locurile de tranzacţionare administrate.


    CAP. II
    Autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 4
    (1) Documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, respectiv înregistrării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări sunt transmise A.S.F. în limba română, în copie legalizată şi în traducere legalizată în limba română pentru documentele prezentate în alte limbi străine.
    (2) Actele şi documentele emise de autorităţi ale altor state, transmise A.S.F., au regimul juridic stabilit de legislaţia română aplicabilă, precum şi de reglementările A.S.F. şi sunt transmise într-o limbă de circulaţie internaţională.
    (3) În înţelegerea prezentului regulament, limba de circulaţie internaţională agreată de către A.S.F. este limba engleză.
    (4) În aplicarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, A.S.F. acordă autorizaţia unui F.I.A. în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii de autorizare şi a documentaţiei complete prevăzute de prezentul regulament.
    (5) În cazul în care documentele sau informaţiile solicitate de A.S.F. sunt incomplete, ilizibile, nu respectă cerinţele prevăzute în prezentul regulament ori nu sunt transmise în termen de 60 de zile de la data solicitării, A.S.F. emite o decizie motivată de respingere a cererii de autorizare.
    (6) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (5) se aplică pentru toate solicitările de autorizare de către A.S.F. a operaţiunilor A.F.I.A. şi a F.I.A. administrate de acesta.
    (7) Modificarea documentelor referitoare la procesul de autorizare a unui F.I.A. se transmit către A.S.F. cu evidenţierea exclusivă a modificărilor operate, precum şi a justificării aferente acestora.
    (8) În cazul retragerii autorizaţiei unui F.I.A., prevederile alin. (4)-(7) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 5
    (1) În vederea transformării voluntare, la iniţiativa unui A.F.I.A., a unui F.I.A. (destinat investitorilor profesionali sau de retail) într-o anumită categorie de F.I.A.I.R. (F.I.A. destinate investitorilor de retail), respectivul F.I.A. îşi modifică documentele în sensul încadrării sale într-una dintre categoriile de F.I.A.I.R. prevăzute la art. 31 din Legea nr. 243/2019 şi transmite întreaga documentaţie către A.S.F., urmând procedura de autorizare a unui F.I.A.I.R. reglementată în prezentul regulament.
    (2) A.F.I.A. ce administrează activele F.I.A. transmite o notă de informare către investitori cu privire la transformarea respectivului F.I.A. în noua categorie de F.I.A.I.R., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării de către A.S.F. a transformării F.I.A. în noua categorie de F.I.A.I.R.
    (3) Nota de informare prevăzută la alin. (2) cuprinde o analiză de impact asupra portofoliului investiţional al F.I.A. generat de operaţiunea de transformare în noua categorie de F.I.A.I.R., cu luarea în considerare a noii strategii investiţionale, profilului de lichiditate, frecvenţei de răscumpărare oferite investitorilor, precum şi a noilor limite investiţionale şi a activelor eligibile impuse de necesitatea de conformare cu prevederile Legii nr. 243/2019 şi cu prezentul regulament.
    (4) În situaţia în care investitorii nu sunt de acord cu modificările propuse, A.F.I.A. are obligaţia de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data publicării notei de informare prevăzute la alin. (2). Termenul de 15 zile poate fi extins până la 60 de zile cu aprobarea A.S.F., în cazul în care regulile F.I.A. nu prevăd diferit un termen mai mic de 60 de zile şi doar în situaţia în care A.F.I.A. deţine în portofoliul investiţional active cu lichiditate redusă neadmise la tranzacţionare sau netranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau burse dintr-un alt stat terţ, ce reprezintă peste 50% din activele F.I.A. la data depunerii cererii de transformare.
    (5) În situaţia în care, după exercitarea dreptului de retragere de către investitori, activele F.I.A. sunt atrase de la mai puţin de 2 investitori, atunci A.F.I.A. procedează la lichidarea F.I.A. în cauză.
    (6) A.S.F. retrage autorizaţia vechiului F.I.A. la data autorizării acestuia în noua categorie de F.I.A.I.R., ca urmare a transformării.
    (7) Actul individual emis de A.S.F. prin care se autorizează F.I.A.I.R. prevede perioada tranzitorie până la care F.I.A.I.R. autorizat se conformează cu prevederile Legii nr. 243/2019 şi prezentului regulament, cu luarea în considerare cel puţin a profilului de lichiditate a F.I.A., frecvenţei de subscriere şi răscumpărare oferite investitorilor şi a condiţiilor de lichiditate din piaţa de capital de la momentul autorizării operaţiunii de transformare, care nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual. În cazul în care un F.I.A.I.R. deţine în portofoliul investiţional active cu lichiditate redusă neadmise la tranzacţionare sau netranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau burse dintr-un alt stat terţ ce reprezintă peste 50% din activele F.I.A. la data depunerii cererii de transformare, atunci termenul de 90 de zile lucrătoare poate fi extins până la 180 de zile lucrătoare, la solicitarea expresă şi fundamentată a A.F.I.A., cu aprobarea A.S.F.

    ART. 6
    A.F.I.A. are obligaţia de a publica documentele de ofertă, regulile, actele constitutive şi documentele cu privire la informaţiile-cheie destinate investitorilor F.I.A. administrate, pe pagina proprie de internet sau dacă este disponibilă o astfel de pagină, pe pagina de internet a F.I.A., în termen de două zile lucrătoare de la data notificării aprobării acestora de către A.S.F.

    ART. 7
    (1) Prevederile art. 100-104 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F nr. 9/2014, se aplică în mod corespunzător F.I.A. care, în conformitate cu documentele de constituire, calculează şi publică zilnic valoarea unitară a activului net.
    (2) Prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 32/2012 privind obligaţia folosirii şi publicării doar a activului net certificat de depozitar sunt aplicabile în mod corespunzător şi F.I.A.

    ART. 8
    (1) Activele F.I.A. pot fi garantate, caz în care F.I.A. se caracterizează prin următoarele:
    a) oferă o garanţie deţinătorilor de titluri de participare privind recuperarea investiţiei iniţiale sau, după caz, a investiţiei iniţiale majorate cu o anumită creştere;
    b) garanţia poate fi acordată F.I.A. (garanţie internă) sau individual deţinătorilor titlurilor de participare sau acţionarilor F.I.A., după caz (garanţie externă), de către o instituţie de credit cu sediul în România sau într-un alt stat membru;
    c) garanţia este valabilă pentru o perioadă dată, specificată în documentul de ofertă, prospectul de emisiune sau actul constitutiv al respectivului F.I.A.

    (2) În situaţia în care garanţia este o garanţie internă, cel care oferă garanţia plăteşte direct F.I.A. orice diferenţă pozitivă care se constată între valoarea garantată şi valoarea reală a investiţiei la expirarea perioadei, iar în cazul în care este o garanţie externă, plata acestei diferenţe este acordată direct deţinătorilor titlurilor de participare a respectivului F.I.A.
    (3) Modalitatea de oferire şi de plată a garanţiei, datele de identificare ale entităţii care oferă garanţia, valoarea pentru care se oferă garanţia, perioada pe care se oferă garanţia şi orice informaţii relevante cu privire la garantare vor fi menţionate în documentele de constituire ale F.I.A. respectiv.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli prudenţiale şi de conduită
    ART. 9
    Fondurile proprii şi disponibilităţile băneşti ale A.F.I.A. nu pot fi utilizate în tranzacţii având drept contraparte un O.P.C. administrat de respectivul A.F.I.A.

    ART. 10
    A.F.I.A. investesc disponibilităţile băneşti ale F.I.A. administrate numai în active şi instrumente financiare ce pot fi evaluate şi ale căror riscuri pot fi identificate, măsurate, monitorizate, gestionate, controlate şi raportate în mod adecvat.

    ART. 11
    Simulările de criză aferente portofoliului investiţional al F.I.A. se derulează în baza principiului judecăţii profesionale a conducerii superioare şi a persoanei responsabile/ comitetului responsabil cu administrarea riscurilor A.F.I.A.

    ART. 12
    În aplicarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, A.S.F. poate decide temporar limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui F.I.A. în una dintre următoarele situaţii şi/sau condiţii:
    a) dificultăţi de evaluare justă a activelor F.I.A. din cauza existenţei unui număr limitat de contrapărţi la un nivel de preţ considerat rezonabil;
    b) expuneri semnificative din activul net al F.I.A. faţă de instrumente financiare suspendate de la tranzacţionare prin decizia A.S.F., ESMA sau unei alte autorităţi competente din alt stat membru, în baza competenţelor de intervenţie conferite de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
    c) existenţa unor divergenţe privind evaluarea activelor F.I.A. între A.F.I.A. şi depozitarul activelor F.I.A. de natură a conduce la refuzul depozitarului de a certifica V.A.N.;
    d) alte situaţii justificate de protecţia interesului public şi a investitorilor.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Autorizarea şi funcţionarea F.I.A. de tip contractual
    SUBSECŢIUNEA 3.1
    Dispoziţii generale
    ART. 13
    (1) Prevederile prezentei secţiuni sunt aplicabile F.I.A. fără personalitate juridică, înfiinţate în baza unui contract de societate, în temeiul prevederilor aplicabile din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare F.I.A. de tip contractual ( F.I.A.C.), prin oferirea către investitori a unui număr limitat de titluri de participare, denumite în continuare „unităţi de fond“, pe o perioadă determinată de timp.
    (2) Contractul de societate al unui F.I.A. de tip contractual, denumit în continuare F.I.A.C., reprezintă un contract-cadru de adeziune la care investitorul devine parte contractuală prin semnarea acestuia şi subscrierea de unităţi de fond.
    (3) Oferirea unităţilor de fond ale unui F.I.A.C. se poate face numai după autorizarea acestuia de către A.S.F. şi înscrierea în Registrul public al A.S.F., cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi în condiţiile menţionate în documentul de ofertă.
    (4) Perioada de derulare a ofertei iniţiale de subscriere a unităţilor de fond este de maximum 365 de zile de la data autorizării F.I.A.C. de către A.S.F.
    (5) Fiecare investitor în unităţi de fond semnează obligatoriu o declaraţie că a primit, a citit şi a înţeles prevederile documentului de ofertă al F.I.A.C.

    ART. 14
    (1) Documentele F.I.A.C. stabilesc în mod clar:
    a) perioada ofertei publice iniţiale;
    b) perioadele de derulare a unor oferte ulterioare de unităţi de fond, în cazul în care A.F.I.A. intenţionează să deruleze emisiuni ulterioare de unităţi de fond;
    c) datele exacte la care se pot răscumpăra unităţile de fond deţinute sau stabilirea anumitor perioade, determinate cu exactitate. În acest sens, documentele F.I.A.C. pot prevedea un număr maxim de unităţi de fond care pot fi răscumpărate la anumite date.

    (2) Perioadele în care se derulează ofertele ulterioare de unităţi de fond pot să nu coincidă cu perioadele în care investitorii F.I.A.C. pot depune cereri de răscumpărare.

    ART. 15
    În aplicarea art. 4 alin. (4) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, în vederea autorizării de către A.S.F. a unui F.I.A.C., A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere, însoţită de următoarele documente:
    a) contractul de societate în original, semnat de reprezentantul legal al A.F.I.A., având conţinutul prevăzut în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 6, după caz;
    b) documentul de ofertă în original, semnat de reprezentantul legal al A.F.I.A., având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 7A, după caz. Documentul de ofertă este editat pe suport hârtie, fiecare pagină neavând un format mai mic de A5, caracterele utilizate având minimum mărimea 10;
    c) documentul cu informaţii esenţiale având conţinutul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, în cazul F.I.A. destinate investitorilor de retail;
    d) regulile F.I.A.C., semnate de reprezentantul legal al A.F.I.A., având conţinutul prevăzut în anexa nr. 3;
    e) copia contractului de depozitare întocmit cu respectarea prevederilor art. 83 din Regulamentul (UE) delegat nr. 231/2013;
    f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.


    ART. 16
    (1) A.F.I.A. precizează în regulile F.I.A.C. de tip deschis condiţiile şi situaţiile excepţionale în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi limitate sau suspendate la iniţiativa A.F.I.A. În scopul prezentului articol, se consideră condiţii şi situaţii excepţionale cel puţin următoarele circumstanţe:
    a) A.F.I.A. constată dificultăţi de evaluare justă a activelor F.I.A.C. din cauza existenţei unui număr limitat de contrapărţi la un nivel de preţ considerat rezonabil;
    b) A.F.I.A. constată un nivel neanticipat de mare de subscrieri/răscumpărări de unităţi de fond, în conformitate cu prevederile documentului de ofertă sau regulilor F.I.A.C.;
    c) constatarea imposibilităţii de realizare a obiectivelor investiţionale ale F.I.A.C. din motive neimputabile administratorului.

    (2) Condiţiile şi situaţiile excepţionale menţionate în regulile F.I.A.C. conform alin. (1) sunt coerente cu mecanismele de administrare a lichidităţii în situaţii extreme de piaţă care trebuie să fie utilizate de A.F.I.A. şi sunt similare exemplelor indicate în continuare, fără ca acestea să fie limitative:
    1. investitorii care deţin mai mult de un anumit procent din activul respectivului F.I.A.C. pot solicita în decursul unei perioade de timp răscumpărarea a cel mult un anumit procent din activul respectivului F.I.A.C.;
    2. orice cerere de răscumpărare care depăşeşte un anumit procent din valoarea activului F.I.A.C. va fi tarifată suplimentar din valoarea totală sau din valoarea care depăşeşte procentul respectiv de deţinere;
    3. în situaţia în care, în cursul unei zile, contravaloarea cererilor de răscumpărare depăşeşte un anumit procent din valoarea activelor F.I.A.C., A.F.I.A. îşi rezervă dreptul de a limita/suspenda operaţiunile pentru o anumită perioadă de timp;
    4. cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A.C. către investitori denumită „redemption in kind“, cu aplicarea Codului civil, în cazul F.I.A.C. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidităţii în documentele de constituire;
    5. utilizarea de buzunare laterale, denumite „side-pockets“, în cazul F.I.A.C. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidităţii în documentele de constituire;
    6. alte mecanisme de administrare a lichidităţii prevăzute în documentele de constituire ale F.I.A.C. aprobate de către A.S.F.

    (3) În cazul în care apreciază că aplicarea mecanismelor de administrare a lichidităţii prevăzute la alin. (2) dispuse de A.F.I.A. nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună ridicarea mecanismelor de administrare a lichidităţii sau încetarea limitării/suspendării emisiunii şi răscumpărării de unităţi de fond ale F.I.A.C.
    (4) În cazul în care documentele de constituire ale F.I.A.C. prevăd posibilitatea activării de mecanisme de administrare a lichidităţii în situaţii extreme/excepţionale, A.F.I.A. întocmeşte un plan de escaladare, prin care se asigură că mecanismele de administrare a lichidităţii F.I.A.C. sunt actuale şi pot fi utilizate eficient, echitabil şi de o manieră ordonată. A.F.I.A. testează cel puţin anual planul de escaladare şi îl modifică, dacă este cazul. Planul de escaladare cuprinde măsuri şi stabileşte reguli prin care A.F.I.A. se asigură că:
    a) A.F.I.A. dispune de capacitatea operaţională de exercitare a mecanismelor de administrare a lichidităţii portofoliului F.I.A.C. de o manieră eficientă, echitabilă şi ordonată, în vederea asigurării respectării intereselor investitorilor F.I.A.;
    b) planul de escaladare în situaţii extreme poate fi activat prompt şi derulat de o manieră ordonată, cu luarea în considerare a duratei portofoliului F.I.A.C. şi al profilului de risc-randament al acestuia;
    c) planul de escaladare cuprinde un inventar de măsuri, ce pot fi adoptate de A.F.I.A. în condiţii extreme, o listă de persoane din conducerea superioară şi/sau cu funcţii-cheie din cadrul A.F.I.A. responsabile de derularea fiecărei măsuri pe baza unor termene adecvate, precum şi un calendar de comunicare cu A.S.F. în cazul activării unui mecanism de administrare a lichidităţii.

    (5) În aplicarea art. 8 alin. (8) din Legea nr. 243/2019, regulile F.I.A.C. de tip deschis conţin prevederi privind mecanismele de administrare a lichidităţii utilizate de A.F.I.A. în condiţii şi situaţii extreme/excepţionale prevăzute la alin. (1).
    (6) F.I.A.C. de tip închis optează voluntar pentru aplicarea prevederilor alin. (5), caz în care procedează la completarea dispoziţiilor regulilor F.I.A.C. în acest sens.

    ART. 17
    În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, câştigul acumulat într-o anumită perioadă stabilită în documentul de ofertă al F.I.A.C. poate fi distribuit investitorilor, cu condiţia ca documentul de ofertă al fondului să cuprindă calendarul propus de plată, către deţinătorii de unităţi de fond şi să fie respectate următoarele condiţii:
    a) în cazul în care distribuţia din câştig este dependentă de randamentul fondului, se specifică faptul că distribuţia nu este garantată şi că această plată depinde de randamentul fondului, care este influenţat de riscurile specifice;
    b) în cazul în care fondul distribuie o valoare fixă a câştigului acumulat, ce este stabilit în avans de către A.F.I.A., se precizează următoarele informaţii:
    1. distribuţia poate implica şi rambursări ale sumelor investite de către investitor;
    2. activul F.I.A.C. se va diminua;
    3. distribuţia unei sume fixe este realizată cu afectarea potenţialului de apreciere a valorii unităţii de fond.    ART. 18
    În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Legea nr. 243/2019, retragerea autorizaţiei unui F.I.A.C. se efectuează în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea scrisă transmisă A.S.F. de către A.F.I.A., ca urmare a unei hotărâri adoptate la nivelul organului statutar al A.F.I.A., pe baza unui document de fundamentare a deciziei comerciale adoptate de către A.F.I.A.;
    b) la expirarea duratei F.I.A.C. de tip închis şi în cazul în care A.F.I.A. nu a decis prelungirea acestuia, sub condiţia ca documentele sale să prevadă această posibilitate;
    c) prin fuzionare cu un F.I.A.C. absorbant, cu respectarea prevederilor Legii nr. 243/2019 şi cu aprobarea prealabilă a A.S.F.


    ART. 19
    (1) Preţul de emisiune al unei unităţi de fond al F.I.A.C. este preţul plătit de investitor şi este reprezentat de valoarea unitară a activului net calculat de A.F.I.A. şi certificat de depozitarul activelor F.I.A.C., astfel:
    a) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. înainte de momentul zilei stabilit la alin. (5), preţul de emisiune este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector al F.I.A.C.;
    b) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. după momentul zilei stabilit la alin. (5), preţul de emisiune este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.

    (2) Preţul de emisiune include şi comisionul de subscriere, dacă este prevăzut în documentul de ofertă al F.I.A.C.
    (3) A.F.I.A. furnizează depozitarului activelor F.I.A.C. detalierea subscrierilor/răscumpărărilor de unităţi de fond în funcţie de momentul zilei stabilit conform alin. (5).
    (4) O persoană care subscrie unităţi de fond devine investitor al F.I.A.C. în ziua emiterii unităţilor de fond care se realizează astfel:
    a) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. înainte de momentul zilei stabilit conform alin. (5), emiterea unităţilor de fond se realizează în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.;
    b) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. după momentul zilei stabilit conform alin. (5), emiterea unităţilor de fond se realizează în a doua zi lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.

    (5) În documentul de ofertă al F.I.A.C. se poate stabili momentul zilei în funcţie de care A.F.I.A. va calcula preţul de emisiune/subscriere, respectiv preţul de răscumpărare, precum şi momentul înregistrării cererilor de subscriere, respectiv de răscumpărare al unităţilor de fond ale F.I.A.C.
    (6) În situaţia în care în documentul de ofertă al F.I.A.C. nu se stabileşte momentul zilei menţionat la alin. (5), se aplică următoarele prevederi:
    a) preţul de emisiune a unităţii de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.;
    b) emiterea unităţilor de fond se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.

    (7) Pe perioada dintre data creditării contului F.I.A.C., inclusiv, şi data emiterii unităţilor de fond, exclusiv, sumele nealocate din contul colector nu vor fi parte şi nici nu vor fi incluse în calculul activului net al F.I.A.C., evidenţierea acestora în structura activului net fiind opţională.
    (8) În situaţia în care sumele aflate în contul F.I.A.C. sunt remunerate cu dobândă de cont curent, dobânda respectivă reprezintă venit al respectivului F.I.A.C.
    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(8) şi după obţinerea acordului depozitarului F.I.A.C. monetar, în cazul în care oferă investitorilor decontarea zilnică a tranzacţiilor („intra-day settlement“), F.I.A.C. monetar poate stabili în documentul de ofertă că:
    a) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. după momentul zilei stabilit conform alin. (5), preţul de emisiune este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector al F.I.A.C.;
    b) o persoană care subscrie unităţi de fond devine investitor al F.I.A.C. în ziua emiterii unităţilor de fond, în condiţiile în care, pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. înainte sau după momentul zilei stabilit la alin. (5), emiterea unităţilor de fond se realizează în ziua lucrătoare în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.;
    c) preţul de răscumpărare a unităţilor de fond calculat pentru răscumpărările înregistrate înainte sau după momentul zilei stabilit conform alin. (5) este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare din care se scade comisionul de răscumpărare (dacă este prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.C.), precum şi orice alte taxe sau speze legale şi comisioane bancare conform prevederilor documentului de ofertă al F.I.A.C.;
    d) cererea de răscumpărare este onorată în aceeaşi zi lucrătoare în care a fost depusă de investitor.

    (10) În cazul în care optează pentru aplicarea prevederilor alin. (9), A.F.I.A. care administrează activele F.I.A.C. monetar menţionează aceste aspecte în contractul de depozitare a activelor F.I.A.C. monetar, precum şi în regulile F.I.A.C.
    (11) Identificarea sumelor achitate de investitori sau potenţiali investitori în vederea emiterii titlurilor de participare subscrise, procesarea plăţilor sumelor datorate către investitori ca urmare a anulării titlurilor de participare răscumpărate, precum şi efectuarea de verificări în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor, a finanţării actelor de terorism şi/sau a minimizării riscului de fraudă se realizează pe baza codului numeric personal (CNP) al investitorului sau potenţialului investitor.

    ART. 20
    (1) Preţul de răscumpărare al unei unităţi de fond a F.I.A.C. este preţul cuvenit investitorului la data înregistrării cererii de răscumpărare şi este format din valoarea unitară a activului net calculat de A.F.I.A. şi certificat de depozitarul activelor F.I.A.C., astfel:
    a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5), preţul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare;
    b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5), preţul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.

    (2) Pentru determinarea preţului de răscumpărare menţionat la alin. (1), din valoarea de răscumpărat se scade comisionul de răscumpărare, în cazul în care este prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.C., precum şi orice alte taxe şi speze legale şi comisioane bancare conform documentului de ofertă.
    (3) În situaţia în care în documentul de ofertă al F.I.A.C. nu se stabileşte momentul zilei menţionat la art. 19 alin. (5), preţul de răscumpărare al unităţii de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.
    (4) Cererea de răscumpărare este onorată în maximum 15 zile de la data depunerii ei.
    (5) Anularea unităţilor de fond emise de un F.I.A.C. se realizează în funcţie de momentul înregistrării cererii de răscumpărare, astfel:
    a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5), în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare;
    b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5), la două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de răscumpărare.

    (6) În situaţia în care documentul de ofertă al F.I.A.C. nu stabileşte momentul zilei menţionat la art. 19 alin. (5), anularea unităţilor de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.

    ART. 21
    Unităţile de fond ale F.I.A.C. pot fi subscrise şi răscumpărate prin internet în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului A.S.F. nr. 10/2019 privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019, cu condiţia ca titlurile de participare ale respectivului F.I.A.C. să nu fie admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare.

    ART. 22
    (1) Distribuţia prin telefon a unităţilor de fond se va efectua în baza unui contract la distanţă, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, încheiat între investitor şi A.F.I.A. sau, după caz, distribuitorii de unităţi de fond menţionaţi în documentele de constituire ale F.I.A. ori în baza unui contract încheiat la sediul A.F.I.A./distribuitorilor prevăzuţi la art. 23 alin. (1).
    (2) Subscrierile şi răscumpărările efectuate prin telefon se vor realiza cu respectarea corespunzătoare a prevederilor prezentului regulament, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018, în cazul distribuţiei unităţilor de fond prin intermediul unei societăţi de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) sau instituţii de credit, şi ale documentelor de constituire ale F.I.A.C.
    (3) Utilizarea telefonului ca mijloc de distribuţie a unităţilor de fond nu exonerează A.F.I.A. de obligaţia respectării regulilor stabilite de Legea nr. 243/2019, Legea nr. 74/2015 şi de prezentul regulament cu privire la desfăşurarea activităţii de administrare a F.I.A.C.
    (4) Pentru a face faţă eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemelor telefonice, A.F.I.A. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea de distribuţie a unităţilor de fond să se poată desfăşura în bune condiţii. Investitorii sunt informaţi de către A.F.I.A. în contractul încheiat cu privire la existenţa acestor proceduri alternative şi la modalitatea de utilizare a acestora.
    (5) Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deţinut de investitor în calitate de titular sau în cel al împuternicitului, indicat în cadrul contractului pentru operaţiuni cu unităţi de fond prin telefon sau în cadrul formularului de adeziune sau în contul notificat de investitor în scris A.F.I.A., în cazul modificării acestuia.
    (6) În situaţia derulării de operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare de titluri de participare prin telefon, A.F.I.A. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menţionaţi în documentele de constituire ale F.I.A.C. au obligaţia păstrării înregistrărilor convorbirilor telefonice cu investitorii pe un suport durabil pe o perioadă de minimum 5 ani.
    (7) În cazul delegării activităţii de distribuţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 74/2015 sau de O.U.G. nr. 32/2012, după caz, regulile privind distribuţia de unităţi de fond prin telefon sunt aplicabile mutatis mutandis distribuitorilor de titluri de participare menţionaţi în documentele de constituire ale F.I.A.

    ART. 23
    (1) În aplicarea art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 şi cu respectarea art. 20 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, ale art. 7-14 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 şi în baza contractelor de distribuţie şi a menţionării delegării în documentul de ofertă al F.I.A.C., activitatea de distribuţie a unităţilor de fond ale F.I.A.C. poate fi delegată către următoarele entităţi:
    a) A.F.I.A. autorizat de A.S.F. sau de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru;
    b) o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.) autorizată de A.S.F. sau de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru;
    c) S.S.I.F. autorizate de A.S.F. sau firme de investiţii autorizate de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, ulterior îndeplinirii procesului de notificare conform reglementărilor emise de A.S.F.;
    d) instituţii de credit din România autorizate de Banca Naţională a României (B.N.R.) sau de autorităţi competente din alte state membre să desfăşoare activităţi şi servicii de investiţii financiare, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislaţiei bancare în vigoare;
    e) persoane autorizate de A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 126/2018.

    (2) Suplimentar dispoziţiilor alin. (1), activitatea de distribuţie de unităţi de fond se poate derula, cu aprobarea A.S.F., inclusiv prin intermediul agenţilor de distribuţie ai A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C., cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 10-14 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.
    (3) Regulile şi procedurile interne ale A.F.I.A. care administrează F.I.A.C. includ obligaţia reţinerii copiei de pe actul de identitate al investitorului/împuternicitului acestuia, la momentul depunerii cererii de răscumpărare a unităţilor de fond. În situaţia delegării activităţii de distribuţie de unităţi de fond către entităţile menţionate la alin. (1), contractul de distribuţie cuprinde obligaţia distribuitorului de a reţine copia de pe actul de identitate al investitorului/împuternicitului acestuia, la momentul depunerii cererii de răscumpărare a unităţilor de fond.

    ART. 24
    (1) În cazul în care activul F.I.A.C. este exprimat în lei, sunt aplicabile următoarele prevederi:
    a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de B.N.R. pentru acea valută în ziua pentru care se efectuează calculul;
    b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat activul faţă de euro şi cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.

    (2) În cazul în care activul F.I.A.C. este exprimat într-o valută convertibilă, sunt aplicabile următoarele prevederi:
    a) pentru elementele de activ denominate în alte valute convertibile decât valuta fondului, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului faţă de RON şi apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului;
    b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat activul faţă de euro, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se calculează activul şi apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului.

    (3) În cazul în care activul F.I.A.C. este exprimat într-o valută pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb sunt aplicabile următoarele prevederi:
    a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului faţă de RON, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. şi apoi cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro;
    b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului, se utilizează cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat activul faţă de euro şi apoi cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro.

    (4) În situaţia în care unităţile de fond sunt denominate în valută trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) activul net al fondului este calculat în valuta respectivă, folosind regulile de evaluare stabilite de prezentul regulament, cu luarea în considerare a categoriei de F.I.A.C. în care se încadrează;
    b) distribuitorii fondului trebuie să fie exclusiv societăţi de servicii de investiţii financiare care au în obiectul de activitate prestarea serviciilor de schimb valutar şi respectă reglementările cu privire la aceste servicii sau instituţii de credit autorizate de B.N.R./sucursale ale unei instituţii de credit dintr-un stat membru care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în baza paşaportului conferit de legislaţia europeană.


    ART. 25
    (1) A.F.I.A. poate solicita A.S.F. aprobarea conversiei unităţilor de fond. În cazul F.I.A.C. destinate investitorilor de retail, factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unei unităţi de fond să nu scadă sub valoarea de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute, în situaţia când F.I.A.C. destinate investitorilor de retail este denominat în alte valute, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.
    (2) În cazul în care F.I.A.C. emite mai multe oferte ulterioare de unităţi de fond sau clase de unităţi de fond, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, regulile fondului şi documentul de ofertă pot stabili factorul de conversie şi modalităţile de realizare a conversiei de către A.F.I.A.
    (3) A.S.F. soluţionează solicitarea A.F.I.A. menţionată la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data formulării acesteia.

    ART. 26
    În aplicarea art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 243/2019, nu sunt considerate modificări semnificative următoarele modificări:
    a) modificarea comisioanelor de subscriere şi/sau răscumpărare sub nivelul maxim prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.C.;
    b) modificarea comisioanelor de administrare şi/sau depozitare sub nivelul maxim prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.C.;
    c) modificarea, în cazul F.I.A.C. destinate investitorilor de retail, a documentului cu informaţii esenţiale, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), cu modificările ulterioare;
    d) modificarea informaţiilor prevăzute la pct. 1, 2, 9, 11 şi 12 din anexa nr. 1 sau din anexa nr. 4, după caz;
    e) modificarea informaţiilor prevăzute la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.11, 3.12, 4, 6, 8 şi 9 din anexa nr. 2 şi pct. 5-9 din anexa nr. 5, în cazul F.I.A.C. constituite din mai multe compartimente de investiţii;
    f) modificarea informaţiilor prevăzute la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.4. şi 3.5 lit. d) din anexa nr. 3.


    SUBSECŢIUNEA 3.2
    F.I.A.C. compartimentate
    ART. 27
    F.I.A.C. constituit din cel puţin două compartimente de investiţii, denumite în continuare subfonduri, prezintă cumulativ următoarele caracteristici:
    a) fiecare subfond are o politică de investiţii separată, inclusă în cadrul documentului de ofertă al fondului;
    b) un subfond nu poate investi în unităţile de fond ale altui subfond din cadrul aceluiaşi F.I.A.C.;
    c) obligaţiile unui subfond nu pot fi acoperite din activele altui subfond;
    d) investitorii unui subfond se pot transfera la alt subfond din cadrul aceluiaşi F.I.A.C., cu menţionarea modului prin care se realizează procedura de conversie de unităţi de fond în cadrul documentului de ofertă al F.I.A.C.;
    e) subfondurile pot avea valute diferite de exprimare a valorii activului net;
    f) fiecare subfond poate fi lichidat separat, fără ca lichidarea respectivă să determine lichidarea altui subfond;
    g) activele tuturor subfondurilor vor fi încredinţate spre păstrare unui singur depozitar;
    h) fiecare fond şi/sau subfond poate emite una sau mai multe clase de unităţi de fond. Structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiţia iniţială, valuta de exprimare a valorii activului net şi categoriile de investitori eligibili pot diferi în funcţie de fiecare clasă de unităţi de fond;
    i) fiecare subfond nou sau clasă de unităţi de fond nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.;
    j) fiecare subfond va avea conturi contabile separate, cu aplicarea principiului segregării individuale a activelor.


    ART. 28
    (1) În aplicarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 243/2019, un subfond nou înfiinţat se supune autorizării A.S.F. Solicitarea de autorizare se aplică pentru fiecare subfond nou şi este însoţită de următoarele documente:
    a) documentul cu informaţii esenţiale destinate investitorilor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014, în cazul F.I.A.C. destinate investitorilor de retail;
    b) contractul de societate, având conţinutul minim din anexa nr. 4, în cazul F.I.A.C. destinat investitorilor de retail;
    c) documentul de ofertă, având conţinutul minim din anexa nr. 5, în cazul F.I.A.C. destinat investitorilor de retail;
    d) regulile subfondului, conform conţinutului minim din anexa nr. 3;
    e) documentul de ofertă, având conţinutul minim din anexa nr. 7B, în cazul F.I.A.C. destinat investitorilor profesionali;
    f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor A.S.F.

    (2) În aplicarea art. 4 alin. (10) şi art. 6 alin. (5) din Legea nr. 243/2019, un F.I.A.C. autorizat de A.S.F. poate emite clase de unităţi de fond, cu respectarea cumulativă a cel puţin următoarelor principii şi reguli:
    a) profilul de risc-randament, categoriile de riscuri specifice, precum şi caracteristicile fiecărei clase de unităţi de fond sunt identificate şi detaliate în documentul de ofertă şi în documentul cu informaţii esenţiale, în cazul F.I.A.C. destinate investitorilor de retail;
    b) fiecare clasă de unităţi de fond are la bază o strategie comună de investiţii, predefinită, detaliată şi transparentă;
    c) toate clasele de unităţi de fond aparţinând aceluiaşi F.I.A.C. au un trunchi comun de active;
    d) obligaţiile rezultate din deţinerea unei unităţi de fond dintr-o anumită clasă de unităţi de fond nu sunt achitate/nu afectează drepturile conferite de o altă clasă de unităţi de fond;
    e) F.I.A.C. poate utiliza doar aranjamente de acoperire a riscului valutar definite în prezentul regulament, nefiind permise alte tipuri de strategii de acoperire a riscului, precum, fără a se limita la acestea, strategiile de acoperire a riscului de dobândă, de durată sau de volatilitate;
    f) A.F.I.A. care administrează F.I.A.C. derulează, cel puţin anual sau de fiecare dată când condiţiile de piaţă o impun, simulări de criză pentru evaluarea riscurilor de contagiune dintre clasele de unităţi de fond ale aceluiaşi F.I.A.C., în cazul în care activul F.I.A.C. este structurat în mai multe clase de unităţi de fond.


    SUBSECŢIUNEA 3.3
    F.I.A.C. de tip master sau feeder
    ART. 29
    (1) F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master prevăzute la art. 3 pct. 23 şi 24 din Legea nr. 74/2015 sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 243/2019 şi ale prezentului regulament.
    (2) Documentul de ofertă de unităţi de fond emise de F.I.A.C. de tip feeder sau F.I.A.C. de tip master are conţinutul minim prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 7A.
    (3) Fiecare investitor în unităţi de fond va semna obligatoriu o declaraţie că a primit, a citit şi a înţeles prevederile documentului de ofertă al F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master.
    (4) În cazul modificării documentului de ofertă al F.I.A.C. de tip feeder/master destinat investitorilor de retail, acesta este notificat A.S.F., în termen de 2 de zile lucrătoare de la operarea modificării.
    (5) În cazul modificării documentului de ofertă al F.I.A.C. de tip feeder/master destinat investitorilor de profesionali, acesta este notificat A.S.F., în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul anului calendaristic în care a avut loc modificarea.

    SUBSECŢIUNEA 3.4
    F.I.A.C. admise la tranzacţionare
    ART. 30
    (1) În vederea admiterii la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare din România, F.I.A.C. de tip închis are următoarele obligaţii:
    a) conformarea în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, şi cu normele operatorului de piaţă/sistem cu privire la condiţiile de admitere la tranzacţionare sau tranzacţionării în cadrul unui loc de tranzacţionare;
    b) transmiterea către operatorul locului de tranzacţionare a unui prospect, în vederea obţinerii unui acord de principiu al operatorului pieţei respective în scopul admiterii la tranzacţionare sau tranzacţionării unităţilor de fond; prospectul este elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul nr. 980/2019/UE, în ceea ce priveşte formatul şi conţinutul prospectului, ale prospectului de bază, ale rezumatului şi ale condiţiilor finale şi în ceea ce priveşte cerinţele de publicitate, dacă normele operatorului locului de tranzacţionare aprobate de A.S.F. nu prevăd altfel;
    c) transmiterea acordului de principiu menţionat la lit. b) către A.S.F. împreună cu documentaţia aplicabilă prevăzută de Legea nr. 24/2017 şi de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în vederea admiterii la tranzacţionare sau tranzacţionării valorilor mobiliare.

    (2) Unităţile de fond ale F.I.A.C. de tip deschis nu pot fi tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau burse dintr-un stat terţ.

    ART. 31
    (1) F.I.A.C. autorizate de A.S.F. admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare pot realiza, la iniţiativa exclusivă a A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C., operaţiuni de răscumpărare din piaţă a unităţilor de fond emise în limita anuală a 10% din numărul total al unităţilor de fond aflate în circulaţie la momentul aprobării de către A.S.F. a programului de răscumpărare, în scopul unic de diminuare a diferenţei negative dintre preţul de piaţă al unităţii de fond şi V.U.A.N. calculat de A.F.I.A. şi certificat de depozitarul F.I.A, cu respectarea în mod corespunzător a reglementărilor A.S.F. şi a celor emise de operatorul de piaţă sau de sistem în cadrul căruia F.I.A.C. este admis la tranzacţionare, după caz, referitoare la programele de răscumpărare derulate de emitenţi.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 17 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, A.F.I.A. poate răscumpăra din piaţă unităţile de fond proprii la un preţ inferior ultimului V.U.A.N. publicat şi certificat de depozitarul F.I.A.C. admis la tranzacţionare.
    (3) După închiderea programului de răscumpărare a propriilor unităţi de fond din activul său, A.F.I.A. procedează la anularea integrală a unităţilor de fond răscumpărate din cadrul locului de tranzacţionare, precum şi la publicarea noilor V.A.N. şi V.U.A.N. actualizate atât în cadrul locului de tranzacţionare, cât şi pe site-ul propriu al A.F.I.A.

    ART. 32
    Suspendarea sau retragerea voluntară de la tranzacţionare din cadrul unui loc de tranzacţionare a unui F.I.A.C. se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la suspendarea şi retragerea valorilor mobiliare de la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau unui sistem organizat de tranzacţionare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Autorizarea şi funcţionarea F.I.A. înfiinţate ca societăţi de investiţii
    ART. 33
    (1) F.I.A.S. emite acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, evidenţiate prin înscriere în cont. Acţiunile emise în cadrul unei clase au o valoare egală.
    (2) F.I.A.S., persoană juridică română, administrat de un A.F.I.A extern este autorizat de A.S.F. în situaţia în care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) sediul social şi sediul central, după caz, sunt situate în România;
    b) face dovada existenţei unui capital social subscris şi vărsat reprezentând cel puţin contravaloarea în lei a 125.000 euro sau corespunzător categoriei de F.I.A.S. pentru care solicită autorizarea, în cazul F.I.A.S. specializate pentru care este stabilit un capital iniţial minim în Legea nr. 243/2019;
    c) are încheiat un contract cu un auditor financiar, care îndeplineşte condiţiile privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F.


    ART. 34
    (1) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, documentele ataşate cererii de autorizare a F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A. extern sunt cel puţin următoarele:
    a) actul constitutiv al F.I.A.S., în original sau în copie conformă cu originalul, având conţinutul minim prevăzut de Legea nr. 31/1990, completat cu informaţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, precum şi cu informaţiile prevăzute la alin. (3)-(5);
    b) extras sau certificat de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare O.N.R.C., care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate şi capitalul social;
    c) certificatul de înregistrare la O.N.R.C. în copie conformă cu originalul;
    d) contractul de administrare în original sau în copie conformă cu originalul, încheiat de către F.I.A.S. cu un A.F.I.A. extern autorizat de/înregistrat la A.S.F., în cazul F.I.A.S. care nu se autoadministrează;
    e) copia contractului de depozitare întocmit cu respectarea prevederilor art. 83 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013;
    f) prospectul de emisiune pentru F.I.A.S. înfiinţate prin subscripţie publică, dacă este cazul;
    g) regulile F.I.A.S.;
    h) documentul de ofertă al F.I.A.S. care atrag capital exclusiv de la investitori profesionali, având conţinutul minim din anexa nr. 8, dacă este cazul;
    i) prospectul F.I.A.S. care atrage capital inclusiv de la investitori de retail întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/1.129, dacă este cazul;
    j) documentul cu informaţii esenţiale având conţinutul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, în cazul F.I.A.S. destinate investitorilor de retail;
    k) dovada achitării tarifelor datorate A.S.F.;
    l) contractul încheiat cu un auditor financiar, aprobat de A.S.F. conform reglementărilor emise în acest sens, în original sau în copie conformă cu originalul.

    (2) Odată cu transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1), A.F.I.A. prezintă la A.S.F. înscrisuri care să cuprindă informaţii referitoare la:
    a) acţionarii F.I.A.S., persoane juridice:
    1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat de O.N.R.C., pentru persoanele juridice române, sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată şi funcţionează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
    2. structura acţionarilor semnificativi sau asociaţilor, până la nivelul persoanelor fizice; prin structură a acţionarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică se înţelege prezentarea acţionarilor/asociaţilor care deţin indirect controlul asupra acţionarilor semnificativi ai societăţii de investiţii de tip închis;
    3. ultima situaţie financiară anuală şi, după caz, situaţia financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administraţia financiară, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală naţională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;

    b) acţionarii F.I.A.S., persoane fizice:
    1. copia actului de identitate;
    2. certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
    3. certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original.


    (3) Pe lângă conţinutul minim prevăzut de Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al unui F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A. cuprinde cel puţin menţiuni cu privire la:
    a) emisiunea, deţinerea şi vânzarea acţiunilor;
    b) modalitatea de calcul al activului net;
    c) reguli prudenţiale privind politica de investiţii în conformitate cu reglementările A.S.F.;
    d) condiţii de înlocuire a depozitarului şi reguli de asigurare a protecţiei acţionarilor în astfel de situaţii;
    e) reguli privind remunerarea administratorilor şi dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situaţia unei F.I.A.S. care atrage/a atras resurse financiare inclusiv de la investitori de retail.

    (4) Modificările intervenite în actul constitutiv al F.I.A.S. şi în prospectul de emisiune al F.I.A.S. admis la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau unei burse dintr-un stat terţ, după caz, depuse în vederea autorizării de către A.S.F. intră în vigoare după autorizarea acestora de către A.S.F. şi, în cazul actului constitutiv, după înregistrarea acestuia la O.N.R.C. Înregistrarea modificărilor actului constitutiv la O.N.R.C. se face după autorizarea de către A.S.F. a modificării aduse acestuia.
    (5) În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor menţionate la alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizării de către A.S.F., F.I.A.S. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat.

    ART. 35
    Regulile F.I.A.S. conţin menţiuni referitoare la cel puţin următoarele informaţii:
    a) regulile de evaluare utilizate pentru portofoliul F.I.A.S.;
    b) frecvenţa calculării valorii activului net;
    c) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategii de acoperire a riscurilor;
    e) obiectivele, politica de investiţii şi riscurile specifice ale F.I.A.S.;
    f) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi.


    ART. 36
    (1) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 243/2019, retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a F.I.A.S. se efectuează în următoarele condiţii:
    a) la solicitarea acţionarilor F.I.A.S., exprimată prin intermediul unei hotărâri a Adunării generale extraordinare a acţionarilor (A.G.E.A.) a F.I.A.S întrunită conform legii şi cu respectarea prevederilor prezentului articol;
    b) la expirarea duratei F.I.A.S. şi în cazul în care acţionarii F.I.A.S. nu au decis prelungirea acesteia, conform documentelor sale;
    c) în cazul fuzionării cu o F.I.A.S. absorbantă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 şi cu aprobarea prealabilă a A.S.F. anterior înregistrării noii F.I.A.S. la O.N.R.C.; prevederile prezentei litere nu se aplică F.I.A.S. înfiinţate prin subscripţie publică.

    (2) În vederea retragerii autorizaţiei unui F.I.A.S. ale cărui titluri de participare nu sunt admise la tranzacţionare sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau al unei burse dintr-un stat terţ în condiţiile prevăzute la alin. (1), A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern întocmeşte şi transmite la A.S.F. un plan de lichidare a activelor F.I.A.S., aprobat de către Adunarea generală a acţionarilor F.I.A.S. şi avizat de un lichidator desemnat conform legii, ce deţine şi calitatea de auditor financiar sau firmă de audit avizat/avizată de A.S.F. conform reglementărilor emise de A.S.F.
    (3) În cazul în care un A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern intenţionează retragerea de la tranzacţionare a titlurilor de participare ale unui F.I.A.S. menţionat la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, atunci respectivul A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern convoacă A.G.E.A. a F.I.A.S. şi introduce pe ordinea de zi a acesteia următoarele puncte:
    a) aprobarea intenţiei de solicitare a retragerii autorizaţiei de F.I.A.S. de către A.S.F.;
    b) aprobarea retragerii de la tranzacţionare a titlurilor de participare ale respectivului F.I.A.S.;
    c) aprobarea planului de lichidare a activelor F.I.A.S. avizat de un lichidator desemnat conform alin. (2) şi cu respectarea prevederilor art. 67;
    d) aprobarea intenţiei de solicitare a retragerii autorizaţiei de A.F.I.A. de către A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 74/2015 şi ale reglementărilor emise de A.S.F., în cazul F.I.A.S. administrat intern;
    e) modificarea obiectului de activitate şi a denumirii F.I.A.S., în sensul eliminării sintagmei „F.I.A.“.

    (4) În cazul aprobării tuturor punctelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A. menţionate la alin. (3), A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern procedează la ducerea la îndeplinire a tuturor demersurilor necesare operaţiunii de retragere de la tranzacţionare a titlurilor de participare ale F.I.A.S., în conformitate cu prevederile art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
    (5) După finalizarea operaţiunii de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor F.I.A.S. prevăzut la alin. (3), A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern solicită A.S.F. retragerea autorizaţiei F.I.A.S., în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 243/2019.
    (6) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 243/2019, documentele ataşate cererii de retragere a autorizaţiei unui F.I.A.S. sunt cel puţin următoarele:
    a) hotărârea A.G.E.A. prevăzută la alin. (4), ce stabileşte schimbarea obiectului de activitate şi a denumirii societăţii (în sensul eliminării sintagmei „F.I.A.“);
    b) dovada publicării într-o publicaţie periodică naţională cu apariţie zilnică a unui anunţ cu privire la hotărârea menţionată la lit. a);
    c) dovada achitării datoriilor faţă de A.S.F.;
    d) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei F.I.A.S.;
    e) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia F.I.A. la data încetării activităţii autorizate;
    f) planul de lichidare a activelor F.I.A.S. aprobat de A.G.E.A. a societăţii;
    g) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii.


    ART. 37
    (1) F.I.A.S. de tip feeder, respectiv F.I.A.S. de tip master prevăzute la art. 3 pct. 23 şi 24 din Legea nr. 74/2015, care sunt înfiinţate ca societate de investiţii, respectă prevederile aplicabile ale Legii nr. 243/2019 şi ale prezentului regulament.
    (2) Documentul de ofertă de titluri de participare emise de F.I.A.S. de tip feeder sau F.I.A.S. de tip master are conţinutul minim prevăzut în anexa nr. 8, în cazul în care este oferit exclusiv investitorilor profesionali.
    (3) În cuprinsul documentului de ofertă de la alin. (2) sunt incluse şi următoarele:
    a) extras din contractul de depozitare;
    b) regulile şi procedurile interne în cazul societăţilor de investiţii care se autoadministrează;
    c) locul de tranzacţionare şi/sau bursa din statul terţ pe care se intenţionează tranzacţionarea acţiunilor societăţii de investiţii.

    (4) Documentul de ofertă de titluri de participare emise de F.I.A.S. de tip feeder sau F.I.A.S. de tip master care atrage capital inclusiv de la investitori de retail este întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/1.129.

    ART. 38
    (1) Prospectul F.I.A.S. care atrage capital inclusiv de la investitori de retail previne investitorii potenţiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta acestuia, asupra faptului că:
    a) investiţiile în F.I.A.S. nu sunt depozite bancare, iar băncile, în situaţia în care deţin calitatea lor de acţionar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite, cu excepţia cazului în care prospectul F.I.A.S. conţine prevederi contrare;
    b) aprobarea iniţierii şi derulării ofertei publice de titluri de participare de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015, Legii nr. 243/2019 şi ale prezentului regulament;
    c) deţinerea de titluri de participare comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar şi riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul.

    (2) Fiecare investitor în titluri de participare ale F.I.A.S. care nu sunt admise la tranzacţionare semnează obligatoriu o declaraţie că a primit, a citit şi a înţeles prevederile documentului de ofertă sau prospectului F.I.A.S., după caz.
    (3) A.F.I.A. pune la dispoziţia investitorilor toate actele adiţionale la documentul de ofertă sau prospectul F.I.A.S., după caz, după cum urmează:
    a) prin publicarea pe pagina de internet a A.F.I.A. sau F.I.A.S., în cazul F.I.A.S. care atrag capital inclusiv de la investitori de retail;
    b) prin intermediul canalelor stabilite în documentul de ofertă, în cazul F.I.A.S. care atrag capital de la investitori profesionali.

    (4) În cazul modificării documentului de ofertă al F.I.A.S. destinat investitorilor profesionali, acesta este notificat A.S.F., cu cel puţin 10 zile anterior aplicării noilor prevederi ale acestuia.
    (5) În cazul în care titlurile de participare ale F.I.A.S. sunt admise la tranzacţionare sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau unei burse dintr-un stat terţ, acestea pot fi răscumpărate oricând la iniţiativa F.I.A.S. sau A.F.I.A., după caz, respectiv A.F.I.A., cu respectarea legislaţiei în vigoare, operaţiune ce nu afectează calificarea F.I.A.S. în categoria deschis sau închis.

    ART. 39
    (1) Convocarea şi desfăşurarea Adunării generale a acţionarilor (A.G.A.) a F.I.A.S. se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 243/2019, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, în cazul F.I.A.S. admise la tranzacţionare, precum şi ale prezentului regulament.
    (2) În cazul prevăzut la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. sau F.I.A.S. autoadministrat întocmeşte şi transmite Adunării generale extraordinare a acţionarilor o prezentare a fiecărei operaţiuni de returnare de capital proporţională cu cotele-părţi din aporturile investitorilor, în scopul reducerii capitalului social al F.I.A.S., ce cuprinde cel puţin următoarele:
    a) fundamentarea necesităţii de derulare a respectivei returnări de capital;
    b) sursele de finanţare a respectivei returnări de capital;
    c) data/datele anticipată(e) de plată şi cuantumul respectivei returnări de capital;
    d) modalitatea de acomodare a returnărilor de capital cu obiectivul/obiectivele investiţional(e) şi strategia investiţională principală a F.I.A.S., în scopul asigurării sustenabilităţii F.I.A.S. şi a respectării intereselor de afaceri ale acţionarilor acesteia;
    e) diseminarea oricărui conflict de interese potenţial sau existent în care se află membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului/directorii şi/sau al personalului identificat al A.F.I.A. extern sau F.I.A.S. administrat intern în legătură cu respectiva operaţiune de returnare de capital.

    (3) În aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 243/2019, plata returnărilor de capital proporţionale cu cotele-părţi din aporturile acţionarilor F.I.A.S., precum şi plata acţiunilor dobândite în cadrul operaţiunilor de răscumpărare a acţiunilor proprii, în scopul diminuării capitalului social, se realizează exclusiv din surse proprii.

    ART. 40
    Titlurile de participare ale F.I.A.S. pot fi subscrise şi răscumpărate prin internet sau telefon în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului A.S.F. nr. 10/2019, cu condiţia ca documentul de ofertă al F.I.A.S. să permită aceste operaţiuni şi titlurile de participare ale respectivului F.I.A.S. să nu fie admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare.

    CAP. III
    F.I.A. destinate investitorilor de retail
    SECŢIUNEA 1
    Investiţii şi operaţiuni permise
    ART. 41
    În aplicarea art. 32 alin. (3) şi art. 41 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, un F.I.A.I.R., care solicită A.S.F. încadrarea sa în altă categorie dintre cele prevăzute la art. 31 din aceeaşi lege, se supune procedurii de autorizare în respectiva calitate de F.I.A.C. sau F.I.A.S., după caz.

    ART. 42
    (1) În aplicarea art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019, la evaluarea eligibilităţii bursei dintr-un stat terţ,
    A.S.F. va avea în vedere îndeplinirea de către aceasta a următoarelor condiţii:
    a) bursa face obiectul autorizării şi supravegherii de către o autoritate competentă desemnată în acest scop în statul respectiv, asigurându-se cel puţin următoarele:
    1. existenţa unor resurse financiare necesare funcţionării operatorului pieţei/bursei respective;
    2. supravegherea directă şi continuă a participanţilor la piaţă;
    3. existenţa unor condiţii de admitere la tranzacţionare;
    4. existenţa unor cerinţe de lichiditate;
    5. transparenţa tranzacţiilor;
    6. aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea regulilor şi reglementărilor pe care participanţii la piaţă trebuie să le respecte;

    b) sistemul de compensare-decontare existent în statul terţ respectiv trebuie să fie reglementat şi să prevadă termene de decontare similare celor din statele membre UE;
    c) legislaţia aplicabilă în respectivul stat terţ permite organismelor de plasament colectiv similare F.I.A.I.R. investiţia pe bursa respectivă, fiind asigurate condiţii optime de custodie a activelor respectivelor organisme;
    d) tranzacţiile de pe bursa respectivă trebuie să se deruleze în mod regulat în cadrul unui program de tranzacţionare cel puţin similar locurilor de tranzacţionare din statele membre UE;
    e) investitorii au acces direct sau indirect la informaţiile privind instrumentele financiare tranzacţionate pe respectiva bursă, inclusiv cele legate de eventuale limitări investiţionale aplicabile investitorilor din alte state decât respectivul stat terţ sau eventuale reglementări care permit sau condiţionează repatrierea de către respectivii investitori a capitalului şi/sau profiturilor aferente investiţiilor pe acea bursă.


    (2) În procesul de evaluare a eligibilităţii unei pieţe sau bursei dintr-un stat terţ, prevederile alin. (1) se consideră a fi îndeplinite de drept pentru bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.
    (3) În cazul investiţiilor efectuate într-un stat terţ, care anterior a deţinut calitatea de stat membru UE, şi sub excepţia prevăzută la alin. (2), A.F.I.A. are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data oficială a expirării perioadei tranzitorii oferite cu prilejul dobândirii statutului de stat terţ în relaţia cu Uniunea Europeană de către statul membru în cauză, să solicite A.S.F. aprobarea bursei sau pieţei reglementate stipulate la alin. (1).
    (4) Până la data aprobării de către A.S.F. a bursei sau pieţei reglementate conform alin. (1), investiţiile deja existente ale F.I.A.I.R. se consideră eligibile, iar A.F.I.A. nu poate efectua noi investiţii în respectivul stat terţ.

    ART. 43
    (1) F.I.A.I.R. de tip contractual administrat de un A.F.I.A. nu poate deţine o expunere totală mai mare de 50% din activele sale nete pe instrumente financiare emise de persoane juridice membre ale aceluiaşi grup de societăţi din care face parte A.F.I.A. ce administrează activele sale. În sensul prezentului articol, un grup de societăţi este format din persoane juridice care au cel puţin un acţionar/asociat comun ce deţine cel puţin 33% din capitalul social al fiecărei societăţi membre a grupului sau care au cel puţin un membru comun în consiliul de administraţie, în cazul societăţilor organizate în sistem unitar, sau în directorat, în cazul societăţilor organizate în sistem dualist.
    (2) F.I.A.I.R. nu efectuează schimburi de instrumente financiare contra numerar sau altor instrumente financiare din portofoliul acestora şi nu utilizează cesiuni cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul său investiţional către investitori („redemption in kind“).
    (3) F.I.A.I.R. admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau unei burse dintr-un stat terţ nu efectuează operaţiuni în calitate de emitent, în cazul în care aceste operaţiuni nu sunt permise de legislaţia aferentă domeniului F.I.A.

    ART. 44
    (1) F.I.A.I.R. investeşte în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare, cu respectarea cel puţin a următoarelor condiţii detaliate în prospectele sau documentele de ofertă ale F.I.A.I.R., după caz:
    a) emitentul de obligaţiuni corporative trebuie să aibă cel puţin 2 ani de activitate la momentul efectuării plasamentului F.I.A.I.R. în emisiunea de obligaţiuni corporative. În cazul în care emitentul de obligaţiuni corporative are mai puţin de 2 ani de activitate, A.F.I.A. sau organul statutar competent al societăţii de investiţii autoadministrate, în numele F.I.A.I.R., investeşte doar în emisiuni de obligaţiuni corporative garantate de o instituţie de credit autorizată de B.N.R. sau de o sucursală din România a unei instituţii de credit autorizată într-un alt stat membru sau cu alte garanţii lichide/exigibile reprezentând cel puţin 100% din valoarea emisiunii de obligaţiuni corporative;
    b) situaţiile financiare anuale ale emitentului de obligaţiuni corporative trebuie să fie auditate conform legii şi să nu indice riscuri semnificative, precum riscul de bonitate, lichiditate sau solvabilitate, privind poziţia financiară a acestuia, de natură să determine nerespectarea obligaţiilor de plată ale cupoanelor şi principalului aferent emisiunii de obligaţiuni corporative;
    c) emitentul de obligaţiuni corporative nu trebuie să fie înscris în lista contribuabililor cu restanţe fiscale publicată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    d) emitentul de obligaţiuni corporative a înregistrat profit în cel puţin ultimele 3 exerciţii financiare consecutive anterioare, astfel cum rezultă din situaţiile financiare anuale aferente, auditate conform legii; în cazul în care emitentul de obligaţiuni corporative are mai puţin de 2 ani de activitate, atunci acesta a înregistrat profit în toate exerciţiile financiare.

    (2) Situaţia garanţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) este notificată A.S.F. cu ocazia transmiterii primului raport săptămânal cu privire la situaţia activului net al F.I.A.I.R. după momentul realizării plasamentului.
    (3) În aplicarea alin. (2), situaţia garanţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), ce pot fi scrisori de garanţie bancară, asigurarea emisiunii de obligaţiuni de către o societate de asigurări sau alte înscrisuri doveditoare similare emise de instituţii financiare sau de reprezentantul legal al emitentului garanţiilor respective, cuprinde semnătura persoanelor responsabile din cadrul A.F.I.A. şi pe cea a reprezentantului depozitarului respectivului F.I.A.I.R.
    (4) Evaluarea respectivelor garanţii se va realiza extrabilanţier în conformitate cu regulile aplicabile evaluării activelor F.I.A.I.R.
    (5) Prin excepţie de la prevederile art. 121 alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, evaluarea în activul F.I.A.I.R. a obligaţiunilor corporative neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unui sistem alternativ/multilateral de tranzacţionare pentru care nu a fost onorată plata la scadenţă a principalului şi cupoanelor aferente se realizează la valoarea 0 (zero) ori la valoarea garanţiei executate, după caz, fiind interzisă efectuarea de investiţii suplimentare în instrumente financiare emise de acelaşi emitent.
    (6) În condiţiile în care sumele aferente investiţiilor F.I.A.I.R. în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unui sistem alternativ/multilateral de tranzacţionare emise de societăţi pe acţiuni nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul prevăzut în prospectul de emisiune, respectiv directorii sau membrii directoratului societăţii de investiţii autoadministrate iniţiază şi comunică A.S.F. demersurile legale pentru recuperarea creanţei.
    (7) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale de monitorizare şi control al activelor F.I.A.I.R. şi de raportare către A.S.F. a eventualelor încălcări ale prevederilor legale şi ale reglementărilor în vigoare privind decontarea operaţiunilor, depozitarul verifică respectarea de către F.I.A.I.R. a dispoziţiilor prezentului articol.
    (8) În cazul în care deţin în portofoliul investiţional al F.I.A.I.R. sau intenţionează să investească în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare, A.F.I.A. completează regulile şi procedurile interne privind asigurarea unei funcţii permanente de administrare a riscului/portofoliului cu reguli suplimentare referitoare la metodologia internă de selecţie a acestui tip de instrument financiar, cu respectarea cerinţelor stabilite în prezentul articol.
    (9) Metodologia internă elaborată de A.F.I.A. de selecţie a obligaţiunilor corporative neadmise la tranzacţionare în portofoliul F.I.A.I.R. cuprinde o analiză a riscului de credit al emitentului de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare şi se bazează cel puţin pe următoarele principii:
    a) cuantificarea riscului de credit al emitentului de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare şi evaluarea probabilităţii de intrare în incapacitate de plată a acestuia şi a emisiunii respective de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare, pe baza unui model de evaluare;
    b) utilizarea de indicatori calitativi pentru evaluarea riscului de credit al emitentului, cu luarea în considerare a situaţiei macroeconomice naţionale şi internaţionale şi a condiţiilor de piaţă existente;
    c) utilizarea ratingului furnizat de o agenţie de credit înregistrată de ESMA sau recunoscută internaţional sau a cotaţiilor indicative furnizate de agenţii specializate, pe baza principiului comparaţiei cu alte tranzacţii financiare similare, dacă acestea sunt disponibile;
    d) analiza cost-beneficiu a fiabilităţii şi rentabilităţii economice a scopului investiţional pentru care emitentul de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare urmăreşte atragerea de finanţare;
    e) analiza lichidităţii emisiunii de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare prin raportare la alte valori mobiliare emise de acelaşi emitent.

    (10) Prevederile alin. (1)-(9) se aplică în mod corespunzător inclusiv conturilor individuale ale investitorilor administrate de A.F.I.A. extern în conformitate cu art. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015.
    (11) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul în care obligaţiunile corporative neadmise la tranzacţionare sunt emise de către o societate la care F.I.A.I.R. deţine cel puţin 51% din capitalul social, în conformitate cu categoria de F.I.A.I.R. corespunzătoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Calculul activului şi reguli de evaluare privind F.I.A.I.R.
    ART. 45
    (1) Instrumentele financiare din portofoliul F.I.A.I.R., mai puţin certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, sunt evaluate în conformitate cu prevederile art. 113-122 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 coroborat cu art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015.
    (2) În cazul S.A.I. care administrează active ale O.P.C.V.M., precum şi ale F.I.A.I.R., S.A.I. utilizează metode de evaluare unice pentru fiecare categorie de active ale O.P.C.V.M., pe de o parte, respectiv pentru fiecare categorie de active ale F.I.A.I.R., pe de altă parte.
    (3) Părţile sociale şi certificatele de emisii de gaze cu efect de seră din portofoliul F.I.A.I.R. sunt evaluate cel puţin anual pe baza valorii determinate prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către conducerea superioară a A.F.I.A.
    (4) Dividendele distribuite de societăţi neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare dintr-un stat membru sau unei burse dintr-un stat terţ se înregistrează în evidenţele contabile ale F.I.A.I.R. de tip societate de investiţii cu titlu de creanţe în baza hotărârilor A.G.A. de aprobare a dividendelor respective şi sunt înregistrate în activul net al F.I.A.I.R.
    (5) Activele imobiliare din portofoliul F.I.A.I.R. sunt evaluate în conformitate cu prevederile art. 62-64 din Legea nr. 243/2019.
    (6) În aplicarea art. 40 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 243/2019, un F.I.A.I.R. de tip închis specializat în investiţii imobiliare poate prelungi durata iniţială de existenţă a respectivului F.I.A.I.R., în conformitate cu dispoziţiile regulilor sale sau ale actului său constitutiv. În cazul în care investitorii nu sunt de acord cu prelungirea duratei iniţiale, aceştia pot răscumpăra titlurile de participare într-o perioadă stabilită prin documentul prin care se decide prelungirea sa. A.F.I.A. ce administrează activele F.I.A.I.R. poate decide odată cu prelungirea duratei iniţiale şi derularea unei noi oferte de emisiune.
    (7) Pentru instrumentele financiare cu venit fix necotate aflate în portofoliul F.I.A.I.R., în scop prudenţial, în situaţia în care A.F.I.A. constată, conform situaţiilor financiare periodice ale emitentului acestor instrumente, că există un risc semnificativ ca acesta să nu îşi îndeplinească obligaţiile de plată aferente cupoanelor periodice şi principalului, A.F.I.A. realizează gradual ajustări de valoare ale expunerii pe respectivul instrument, în baza unei analize interne sau a unui raport de evaluare întocmit de un evaluator extern, numit în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015, transmise în prealabil către A.S.F. cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior punerii în aplicare a deciziei A.F.I.A.
    (8) Metodologia de ajustare graduală este detaliată în prospectul de emisiune sau documentul de ofertă, după caz, al F.I.A.I.R.
    (9) În termen de două zile lucrătoare, A.F.I.A. notifică A.S.F. cu privire la cauzele care au determinat ajustarea de valoare. În cazul în care ulterior emitentul de instrumente financiare cu venit fix necotate nu îşi îndeplineşte efectiv obligaţia de plată aferentă cupoanelor periodice şi principalului, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.
    (10) În cazul societăţilor pe acţiuni neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unui sistem multilateral de tranzacţionare, în care F.I.A.I.R. deţine peste 33% din capitalul social, acţiunile respective se evaluează în activul F.I.A.I.R. exclusiv în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare în baza unui raport de evaluare, actualizat cel puţin anual.
    (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul societăţilor pe acţiuni admise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unui sistem multilateral de tranzacţionare cu o lichiditate considerată de A.F.I.A., în baza unei judecăţi de valoare prudenţiale referitoare la piaţa activă definită de Standardul internaţional de raportare financiară 13 - Evaluarea la valoarea justă (IFRS 13), ca fiind nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piaţă, A.F.I.A. poate decide ca acţiunile societăţilor respective să fie evaluate în activul F.I.A.I.R. în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, în baza unui raport de evaluare. În cazul în care A.F.I.A. optează pentru aplicarea acestei metode de evaluare, menţine respectiva metodă de evaluare pentru o perioadă de cel puţin un an calendaristic, pentru respectivele acţiuni considerate nelichide.
    (12) A.F.I.A. care aplică prevederile alin. (11) menţionează în raportul anual prevăzut la art. 21 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 o fundamentare a deciziei sale, ce include şi o analiză a lichidităţii emitentului care nu a fost evaluat pe baza principiului marcării la piaţă.

    ART. 46
    (1) Valoarea activului net al F.I.A.I.R. de tip contractual se determină conform prevederilor art. 123-125 şi art. 126 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.
    (2) Prevederile art. 126 alin. (2)-(5) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 se aplică în mod corespunzător F.I.A.I.R. de tip contractual pentru care A.F.I.A. calculează zilnic valoarea activului net.

    ART. 47
    (1) Valoarea activului net al unui F.I.A.I.R. înfiinţat ca societate de investiţii (F.I.A.S.) se determină ca diferenţă între valoarea totală a activelor şi valoarea însumată a datoriilor respectivului F.I.A.S. şi a veniturilor înregistrate în avans.
    (2) Valoarea totală a activelor unui F.I.A.S. se calculează cu o frecvenţă stabilită în actul constitutiv, precum şi la orice alte termene impuse prin reglementările pieţei pe care sunt tranzacţionate acţiunile F.I.A.S. respectiv, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:
    a) activelor imobilizate compuse din:
    1. imobilizări necorporale;
    2. imobilizări corporale;
    3. imobilizări financiare;

    b) activelor circulante;
    c) instrumentelor financiare derivate;
    d) cheltuielilor înregistrate în avans.

    (3) Valoarea totală a datoriilor unui F.I.A.S. se determină pe baza informaţiilor furnizate de contabilitatea proprie organizată şi condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Valoarea unitară a activului net se calculează conform următoarei relaţii:
    Valoarea unitară a activului net la acea dată
    =
    valoarea netă a activului la acea dată
    numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea dată, exclusiv acţiunile de trezorerie şi acţiunile aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de acţiuni proprii răscumpărate şi deţinute la data raportării

    (5) În scopul calculării valorii unitare a activului F.I.A.S., acţiunilor proprii răscumpărate de societate menţionate la alin. (4) le sunt asimilabile certificatele de depozit şi certificatele de interes emise de o terţă parte având la bază acţiunile suport respective.
    (6) Titlurile de participare ale F.I.A.S. admise la tranzacţionare sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau unei burse dintr-un stat terţ se încadrează la categoria „acţiuni“ în activul net al O.P.C., precum şi în raportările transmise de A.F.I.A. către A.S.F.

    ART. 48
    (1) Obligaţiile unui F.I.A.I.R. sunt constituite, după caz, din:
    a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate A.F.I.A.;
    b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului;
    c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor şi alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacţionare şi/sau de achiziţionarea/vânzarea activelor F.I.A.I.R. sau admiterea la tranzacţionare, inclusiv taxele şi comisioanele datorate operatorilor de piaţă relevanţi;
    d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare;
    e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către F.I.A.I.R. a împrumuturilor în condiţiile legii;
    f) cheltuieli cu comisioanele şi tarifele datorate A.S.F. sau altor autorităţi competente, precum şi orice taxe sau alte obligaţii fiscale impuse ca urmare a activităţii F.I.A.I.R.;
    g) cheltuieli de emisiune cu documentele F.I.A.I.R. şi orice obligaţii de raportare şi transparenţă în legătură cu F.I.A.I.R.;
    h) cheltuieli cu auditul financiar pentru F.I.A.I.R., precum şi orice cheltuieli cu serviciile nonaudit, ce pot fi efectuate de auditorul financiar conform legislaţiei în vigoare;
    i) contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condiţiile impuse de regulament;
    j) contravaloarea unităţilor de fond anulate (la preţul de răscumpărare) şi care nu au fost încă achitate investitorilor;
    k) cheltuieli aferente relaţiilor cu investitorii şi relaţiilor publice în interesul F.I.A.I.R. de tip societate, în cazul în care aceste cheltuieli sunt prevăzute în prospectul, regulile sau actul constitutiv al respectivului F.I.A.S., după caz.

    (2) În situaţiile în care apar alte categorii de cheltuieli decât cele menţionate la alin. (1), acestea sunt menţionate distinct în prospectul F.I.A.I.R.

    ART. 49
    (1) Cheltuielile de înfiinţare, de distribuţie, de publicitate ale F.I.A.I.R. sunt suportate de către A.F.I.A.
    (2) Sumele încasate din comisioanele de subscriere şi/sau răscumpărare a unităţilor de fond, în cazul în care acestea există, pot fi încasate de A.F.I.A., cu condiţia ca acest fapt să fie stipulat expres în documentele de constituire ale respectivului F.I.A.I.R.
    (3) Cheltuielile se înregistrează cu frecvenţa stipulată în documentele de constituire ale F.I.A.I.R., fiind înregistrate cu frecvenţa respectivă în calculul valorii activului net.
    (4) În cazul în care F.I.A.I.R. de tip deschis are o frecvenţă de răscumpărare aferentă fiecărei zile lucrătoare, A.F.I.A. aplică prevederile art. 129 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.
    (5) A.F.I.A. are obligaţia ca, în cazul în care există, nivelul comisionului de răscumpărare perceput investitorilor să fie stabilit exclusiv ca procent din activele acestora în funcţie de caracteristicile, strategia investiţională, durata de deţinere a titlurilor de participare şi politica de administrare activă sau pasivă a portofoliului investiţional al F.I.A.I.R. şi să nu prejudicieze în niciun fel interesele acestora prin modalitatea de calcul sau perioada de aplicare a comisionului de răscumpărare.
    (6) În sensul alin. (5), A.S.F. poate solicita A.F.I.A. să îşi revizuiască politica de comisioane în situaţia în care sunt indicii privind o posibilă prejudiciere a intereselor deţinătorilor de titluri de participare.
    (7) Categoriile de cheltuieli ale unui F.I.A.S. destinat investitorilor de retail şi cuantumul estimat al acestora sunt prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat de acţionari în adunarea generală a acţionarilor.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţii de transparenţă, informare şi raportare
    ART. 50
    (1) În aplicarea art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R. sau, după caz, consiliul de administraţie/directoratul F.I.A.I.R. care se autoadministrează întocmeşte şi transmite la A.S.F. şi publică rapoarte cu privire la valorile V.A.N. şi V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de depozitar, precum şi cu privire la situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare, având conţinutul stabilit, după caz, în funcţie de forma de constituire a F.I.A.I.R., în anexa nr. 9, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip contractual, sau în anexele nr. 10 şi 11, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip societate. Raportările privind valorile V.A.N. şi V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de depozitar se transmit A.S.F. în maximum 5 sau 15 zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea, după caz, în funcţie de frecvenţa oferită investitorilor pentru răscumpărarea titlurilor de participare din activul F.I.A.I.R. la iniţiativa acestora. Sfârşitul perioadei de raportare se consideră a fi ultima zi calendaristică din perioada de raportare.
    În cazul în care ultima zi de transmitere la A.S.F. sau de publicare a rapoartelor nu este o zi lucrătoare, acestea sunt transmise în următoarea zi lucrătoare după această dată.

    (2) În aplicarea art. 38 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, în cazul F.I.A.I.R. admis la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unei burse dintr-un stat terţ, A.F.I.A. nu publică lunar situaţia detaliată a investiţiilor din portofoliul F.I.A.I.R. stabilită în anexa nr. 9 sau anexa nr. 11, după caz, ci cu o frecvenţă trimestrială, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea.
    (3) A.S.F. poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, detalierea rapoartelor prevăzute la alin. (1), obligaţia A.F.I.A. fiind de a răspunde solicitării în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, urmând ca detalierea respectivă să fie certificată de depozitar în termen de o zi lucrătoare.
    (4) A.F.I.A. publică rapoartele menţionate la alin. (1) pe siteul propriu sau pe site-ul F.I.A.I.R., dacă există, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea, în cazul în care A.S.F. nu a formulat obiecţii sau solicitări de clarificare conform legii.
    (5) În aplicarea art. 38 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, raportul anual transmis la A.S.F. cuprinde situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului A.F.I.A., raportul auditorului financiar, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor realizate în exerciţiul financiar aferent perioadei de raportare ce are conţinutul stabilit în anexa nr. 11. Raportul semestrial cuprinde raportările contabile semestriale, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor aferente perioadei de raportare ce are conţinutul stabilit în anexa nr. 11.
    (6) Rapoartele prevăzute la alin. (5) sunt transmise la A.S.F. după cum urmează:
    a) raportul pentru primul semestru, în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;
    b) raportul anual, în termen de 4 luni de la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.

    (7) A.F.I.A. publică rapoartele menţionate la alin. (5) pe site-ul propriu sau pe site-ul F.I.A.I.R. în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea de către organele statutare ale A.F.I.A. extern sau F.I.A.I.R. autoadministrat.

    ART. 51
    (1) În sensul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, în vederea informării investitorilor cu privire la orice modificări semnificative intervenite în regulile fondului sau documentul de ofertă, după caz, F.I.A.I.R. de tip contractual transmite o notă de informare cu privire la acestea în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării lor către A.S.F. sau, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip contractual admis la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare ori în cadrul unei burse dintr-un stat terţ, în termenul prevăzut de legislaţia incidentă emitenţilor şi/sau în reglementările operatorului locului de tranzacţionare/bursei, dacă acestea prevăd un termen mai scurt.
    (2) În situaţia în care investitorii nu sunt de acord cu modificările semnificative intervenite, A.F.I.A. care administrează activele respectivului F.I.A.I.R. de tip contractual are obligaţia de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse de investitori într-un interval de cel mult 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzute la alin. (1).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul transferului activelor unui F.I.A.I.R. de la un depozitar cedent la un nou depozitar, A.F.I.A. care administrează activele respectivului F.I.A.I.R. de tip contractual are obligaţia de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse de investitori într-un interval de maximum 15 zile de la data finalizării efective a transferului activelor către noul depozitar.

    ART. 52
    În situaţia în care, în termen de 3 luni după exercitarea dreptului de retragere de către investitori, F.I.A.I.R. are mai puţin de 2 investitori, A.F.I.A. procedează la lichidarea F.I.A.I.R.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Publicitatea şi distribuţia titlurilor de participare ale F.I.A.I.R.
    ART. 53
    (1) Comunicările publicitare adresate investitorilor F.I.A.I.R. sunt corecte, clare, identificabile ca atare şi descriu în mod echitabil riscurile şi avantajele deţinerii de titluri de participare ale unui F.I.A.I.R., în conformitate cu cerinţele de transparenţă stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.156/2019 din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 şi (UE) nr. 1.286/2014.
    (2) A.F.I.A. aplică în mod corespunzător prevederile art. 188-190 şi art. 192 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 în ceea ce priveşte publicitatea aplicată F.I.A.I.R. ale căror active le administrează.
    (3) În cazul în care A.F.I.A. publică notele de informare a investitorilor referitoare la modificarea documentelor F.I.A.I.R. de tip contractual pe site-ul propriu al A.F.I.A. sau pe site-ul F.I.A.I.R., dacă există, fără a publica respectivele documente şi într-o publicaţie periodică naţională cu apariţie zilnică, A.F.I.A. întreprinde demersurile necesare pentru a putea dovedi ulterior oricărui terţ data exactă a informării prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 şi conţinutul publicării respectivelor note de informare pe site-ul său.

    ART. 54
    (1) A.F.I.A. exercită cel puţin anual un control expost privind monitorizarea „pieţelor-ţintă“ şi a canalelor de distribuţie ale titlurilor de participare ale F.I.A.I.R., în scopul de a identifica activităţi de marketing ce nu respectă prevederile documentelor de constituire sau materialelor publicitare ale respectivului F.I.A.I.R.
    (2) Rezultatul controlului ex-post efectuat de A.F.I.A. asupra distribuitorilor titlurilor de participare ale F.I.A.I.R. administrate contribuie la identificarea şi evaluarea eventualelor abateri de la strategia sa de distribuţie în mod proporţional şi în funcţie de caracteristicile relevante ale „pieţelor-ţintă“, precum, fără a se limita la acestea, dimensiunea pieţei şi gradul de educaţie financiară a investitorilor şi ale F.I.A.I.R. în sine, precum, fără a se limita la acestea, încadrarea F.I.A.I.R. ca fond diversificat sau fond specializat, deţinerea de instrumente financiare complexe în portofoliu şi utilizarea semnificativă de instrumente financiare derivate.
    (3) Rezultatele controlului ex-post sunt incluse într-o secţiune distinctă în raportul anual întocmit de A.F.I.A. pentru fiecare F.I.A. administrat şi prevăzut la art. 21 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015.

    CAP. IV
    F.I.A. destinate investitorilor profesionali
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 55
    Titlurile de participare ale F.I.A. destinate investitorilor profesionali, denumite în continuare F.I.A.I.P., nu sunt distribuite investitorilor de retail, cu excepţia acelor categorii de F.I.A.I.P. pentru care Legea nr. 243/2019 prevede diferit.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli de evaluare şi calculul activului F.I.A.I.P.
    ART. 56
    (1) Instrumentele financiare din portofoliul F.I.A.I.P., mai puţin certificatele de emisii de gaze cu efect de seră şi portofoliile care conţin credite neperformante achiziţionate cu discount faţă de valoarea noţională, sunt evaluate în conformitate cu prevederile din regulile sau actul constitutiv al respectivului F.I.A.I.P., în cazul în care Legea nr. 243/2019 şi prezentul regulament nu prevăd distinct.
    (2) În cadrul procesului de evaluare a activelor F.I.A.I.P. pe baza metodelor şi regulilor de evaluare stabilite în regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.P., A.F.I.A. aplică principii de evaluare prudenţială şi de marcare la piaţă, în cazul în care există cotaţii de piaţă disponibile şi relevante.
    (3) Părţile sociale şi certificatele de emisii de gaze cu efect de seră din portofoliul F.I.A.I.P. sunt evaluate cel puţin anual pe baza valorii determinate prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către conducerea superioară a A.F.I.A.
    (4) Activele imobiliare din portofoliul F.I.A.I.P. sunt evaluate în conformitate cu prevederile art. 62-64 din Legea nr. 243/2019.
    (5) Portofoliile care conţin credite sau creanţe achiziţionate cu discount faţă de valoarea noţională sunt evaluate la data includerii acestora în activul F.I.A.I.P. la valoarea de achiziţie plătită de către A.F.I.A., ce corespunde cu pierderea potenţială maximă posibilă a respectivului F.I.A.I.P. pentru respectivul activ.
    (6) Prevederile art. 48 şi 49 referitoare la tipurile de cheltuieli aferente administrării activelor F.I.A.I.R. se aplică în mod corespunzător şi F.I.A.I.P.

    ART. 57
    (1) Valoarea activului net al F.I.A.I.P. de tip contractual sau de tip societate de investiţii se determină în mod corespunzător prevederilor art. 46 sau art. 47, după caz.
    (2) În scopul diminuării efectului de diluţie a investitorilor proprii, un F.I.A.I.P. de tip deschis poate utiliza metode de ajustare integrală sau parţială, denumite partial or full swing pricing a V.A.N. şi V.U.A.N., în funcţie de nivelul intrărilor nete de capital (diferenţa dintre valoarea subscrierilor şi cea a răscumpărărilor de titluri de participare) de la datele de răscumpărare oferite investitorilor, în conformitate cu prevederile stabilite în regulile sau actul său constitutiv.

    ART. 58
    În aplicarea art. 47 alin. (6) din Legea nr. 243/2019 nu sunt considerate modificări semnificative următoarele modificări:
    a) modificarea comisioanelor de subscriere şi/sau răscumpărare sub nivelul maxim prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.I.P. de tip contractual;
    b) modificarea comisioanelor de administrare şi/sau depozitare sub nivelul maxim prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.I.P. de tip contractual;
    c) pct. 1, 2, 9, 11 şi 12 din anexa nr. 6;
    d) pct. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 5, 6 şi 7 din anexa nr. 7A şi pct. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 7B.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţii de transparenţă, informare şi raportare
    ART. 59
    (1) În aplicarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.P. sau, după caz, consiliul de administraţie/directoratul unui F.I.A. care se autoadministrează întocmeşte şi transmite la A.S.F. rapoarte trimestriale cu privire la valorile V.A.N. şi V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de depozitarul activelor F.I.A.I.P., precum şi cu privire la situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare, având conţinutul stabilit în anexa nr. 12.
    (2) În aplicarea art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 243/2019, rapoartele anuale aferente F.I.A.I.P. se transmit la A.S.F. în termenul prevăzut la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.
    (3) Prevederile art. 48 alin. (1) se aplică în mod corespunzător F.I.A.I.P., cu respectarea prevederilor documentului de ofertă al acestuia referitoare la canalele specifice de comunicare cu investitorii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Cerinţe generale aplicabile diferitelor tipuri de F.I.A. destinate investitorilor profesionali
    SUBSECŢIUNEA 4.1
    Dispoziţii generale
    ART. 60
    Regulile F.I.A.I.P. stabilesc că pierderea potenţială maximă a unui investitor este egală cu suma investită în cadrul F.I.A.I.P.

    SUBSECŢIUNEA 4.2
    F.I.A.I.P. cu capital privat
    ART. 61
    (1) F.I.A.I.P. cu capital privat stabilesc că V.A.N. propriu nu poate avea o valoare negativă.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (2) şi art. 54 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 243/2019, prin data înfiinţării F.I.A.I.P. cu capital privat se înţelege data autorizării sale de către A.S.F. în conformitate cu prevederile respectivei legi şi ale prezentului regulament.
    (3) Persoanele juridice ce deţin calitatea de investitori în cadrul unui F.I.A.I.P. cu capital privat se consideră investitori instituţionali a căror activitate principală constă în investiţii în instrumente financiare potrivit prevederilor anexei nr. 2, secţiunea A, art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018 şi se încadrează la categoria clienţilor profesionali la momentul constituirii F.I.A.I.P. în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol, cu excepţia cazului în care aceste persoane au solicitat voluntar renunţarea la această calitate.

    ART. 62
    A.F.I.A. care administrează F.I.A.I.P. cu capital privat sau F.I.A.I.P. cu capital privat administrat intern testează în cadrul simulărilor de criză derulate periodic inclusiv un scenariu ce cuprinde situaţia în care capitalurile proprii ale societăţilor deţinute în portofoliu sunt negative sau în care expunerea globală obţinută prin utilizarea de instrumente financiare derivate este negativă.

    SUBSECŢIUNEA 4.3
    F.I.A.I.P. specializate în investiţii imobiliare
    ART. 63
    (1) În aplicarea art. 62 din Legea nr. 243/2019, condiţiile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească evaluatorul independent al activelor imobiliare ale unui F.I.A.I.P. specializat în investiţii imobiliare, suplimentar faţă de prevederile art. 18 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, sunt următoarele:
    a) să fie persoană juridică, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare ANEVAR, desemnată în calitate de membru acreditat ANEVAR, specializare Proprietăţi imobiliare, şi să desemneze în calitate de reprezentant al său pentru a realiza evaluările, în conformitate cu reglementările pieţei de capital, un evaluator autorizat, membru acreditat, persoană fizică, având specializarea evaluări de întreprinderi; sau
    b) să fie persoană fizică membru acreditat ANEVAR, specializare Proprietăţi imobiliare;
    c) să aibă o asigurare de răspundere profesională de minimum 10.000 euro, în cazul persoanelor fizice, şi de minimum 50.000 euro, în cazul persoanelor juridice.

    (2) Înregistrarea evaluatorilor autorizaţi la A.S.F. se face în baza următoarelor documente depuse la A.S.F. de către evaluatorul autorizat:
    a) în cazul persoanelor juridice, a declaraţiei privind persoana care este desemnată reprezentant conform alin. (1) lit. a);
    b) confirmării de către ANEVAR date cu cel mult 5 zile lucrătoare anterior depunerii acesteia la A.S.F. a:
    (i) calităţii de membru şi a categoriei de încadrare prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru solicitantul persoană juridică şi reprezentantul acesteia, respectiv la lit. b) pentru solicitantul persoană fizică;
    (ii) îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi a obligaţiilor de plată a cotizaţiilor conform reglementărilor ANEVAR.

    c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

    (3) Pentru determinarea preţului, evaluatorii au obligaţia să acţioneze în mod imparţial, obiectiv şi echidistant.
    (4) În vederea determinării preţului, evaluatorul autorizat prevăzut la alin. (1) îndeplineşte următoarele condiţii de independenţă:
    a) evaluatorul sau orice persoană care acţionează în mod concertat cu acesta să nu fie acţionarul, asociatul sau o persoană care acţionează în mod concertat cu partea interesată sau cu persoanele care acţionează în mod concertat cu aceasta;
    b) onorariul evaluatorului să nu depindă în vreun fel de un acord, aranjament sau înţelegere care conferă evaluatorului ori unei persoane care acţionează în mod concertat cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare ori pentru finalizarea tranzacţiei;
    c) evaluatorul sau orice persoană care acţionează în mod concertat cu acesta să nu fie acţionar cu poziţie semnificativă, administrator sau să aibă o altă funcţie cu putere de decizie într-o terţă parte interesată în tranzacţie;
    d) evaluatorul să nu fie auditorul financiar al A.F.I.A. şi nici persoană care acţionează în mod concertat cu auditorul;
    e) evaluatorul sau orice persoană care acţionează în mod concertat cu acesta să nu aibă un alt interes financiar legat de finalizarea tranzacţiei;
    f) evaluatorul sau orice persoană care acţionează în mod concertat cu acesta să nu aibă în derulare sau să nu fi derulat în ultimele 24 de luni cu A.F.I.A. ori cu persoane care acţionează în mod concertat alte activităţi comerciale, cu excepţia prestării unor servicii de evaluare.

    (5) Îndeplinirea condiţiilor de independenţă de către evaluator va fi certificată printr-o declaraţie pe propria răspundere, întocmită în formă autentică.
    (6) Furnizarea de informaţii false privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) intră sub incidenţa prevederilor legale în vigoare.
    (7) Evaluatorii sunt ţinuţi să nu utilizeze în interes propriu sau al vreunui terţ informaţiile privilegiate la care au acces ca urmare a întocmirii raportului de evaluare, în caz contrar fiind supuşi rigorilor legii.
    (8) Radierea înregistrării evaluatorilor de la A.S.F. prin retragerea actului de înscriere în Registrul A.S.F. se poate realiza de către A.S.F. în următoarele situaţii:
    a) evaluatorul nu mai îndeplineşte condiţiile profesionale de înscriere, stabilite la alin. (1);
    b) evaluatorul este sancţionat de Consiliul director al ANEVAR, potrivit reglementărilor proprii, cu suspendarea calităţii de membru sau cu retragerea calităţii de membru;
    c) există indicii temeinice că evaluatorul nu a îndeplinit cerinţa de a acţiona în mod imparţial, obiectiv şi echidistant faţă de toate persoanele interesate pentru determinarea preţului ce rezultă din evaluare;
    d) există indicii temeinice că evaluatorul nu a îndeplinit condiţiile de independenţă prevăzute la alin. (4) şi/sau că a furnizat, în cadrul declaraţiilor date, informaţii false privind îndeplinirea condiţiilor de independenţă;
    e) evaluatorul nu respectă prevederi legale incidente din legislaţia pieţei de capital.

    (9) Radierea evaluatorilor în situaţiile prevăzute la alin. (8) lit. a) şi b) se face în urma unei confirmări din partea ANEVAR cu privire la îndeplinirea respectivelor condiţii.
    (10) Regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.P. specializat în investiţii imobiliare, după caz, stabilesc/stabileşte că pierderea potenţială maximă a unui investitor este egală cu suma investită în cadrul F.I.A.I.P. specializat în investiţii imobiliare.
    (11) Prevederile prezentului articol se aplică şi F.I.A.I.R. specializate în investiţii imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Legea nr. 243/2019.

    TITLUL II
    Fuziunea, divizarea şi lichidarea F.I.A.
    CAP. I
    Fuziunea, divizarea şi lichidarea F.I.A.C.
    ART. 64
    (1) În aplicarea art. 71 şi 72 din Legea nr. 243/2019, prevederile cap. II şi III ale titlului IV al Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 referitoare la fuziunea, divizarea şi lichidarea fondurilor deschise de investiţii se aplică în mod corespunzător şi F.I.A.C., în funcţie de caracterul naţional sau transfrontalier al acestor operaţiuni.
    (2) Este interzisă divizarea unui F.I.A.C.

    ART. 65
    (1) A.F.I.A. poate dispune fuzionarea doar a acelor F.I.A.C. care au o politică de investiţii, de administrare a riscului şi profiluri de lichiditate similare.
    (2) F.I.A.C. de tip deschis nu poate fuziona cu un F.I.A.C. de tip închis.
    (3) F.I.A. admis la tranzacţionare sau tranzacţionat în cadrul unui loc de tranzacţionare sau unei burse dintr-un stat terţ nu poate fuziona cu un alt F.I.A.
    (4) F.I.A.I.P. nu poate fuziona prin absorbţie cu un F.I.A.I.R.

    ART. 66
    (1) Decizia A.F.I.A. de a lichida un F.I.A.C. de tip deschis sau de a lichida un F.I.A.C. de tip închis înainte de expirarea duratei sale de existenţă se bazează strict pe o fundamentare economică riguroasă şi pe o evaluare a valorii de piaţă a activelor F.I.A.C., care nu favorizează un investitor în detrimentul altuia sau pe respectivul F.I.A.C. în defavoarea altor O.P.C. administrate de acelaşi A.F.I.A. sau de alte entităţi din grupul din care face parte respectivul A.F.I.A.
    (2) În cadrul procesului de lichidare a unui F.I.A.C., A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C. poate răscumpăra active nelichide din portofoliul investiţional al F.I.A.C., cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) posibilitatea derulării de operaţiuni de achiziţie de active nelichide din portofoliul F.I.A.C. este prevăzută în regulile F.I.A.C.;
    b) scopul tranzacţiei/tranzacţiilor este strict de a furniza lichiditate F.I.A.C. în vederea finalizării cu succes a procesului de lichidare ordonată a acestuia; ulterior achiziţiei activelor nelichide, A.F.I.A. se subrogă F.I.A.C. în toate drepturile şi obligaţiile care derivă din calitatea de proprietar al respectivelor active;
    c) evaluarea activelor achiziţionate se realizează în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, pe baza unui raport de evaluare elaborat de un evaluator extern independent, ce îndeplineşte cerinţele stabilite la art. 18 alin. (9) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 74/2015;
    d) valoarea activelor răscumpărate de A.F.I.A. nu depăşeşte 10% din ultimul V.A.N. al F.I.A.C. certificat de depozitarul fondului anterior iniţierii procedurii de lichidare şi emiterii de A.S.F. a deciziei de suspendare a procesului de subscriere şi răscumpărare a unităţilor de fond;
    e) acţionarii A.F.I.A., membrii organului de conducere, conducerea superioară, persoanele cu funcţie-cheie şi ceilalţi angajaţi ai A.F.I.A. depun individual la A.S.F. o declaraţie pe propria răspundere care atestă că aceste persoane nu se află în conflict de interese, ca urmare a tranzacţiei ce urmează să fie derulată între A.F.I.A. şi F.I.A.C. administrat;
    f) activele F.I.A.C. sunt deţinute de mai puţin de 2 investitori;
    g) F.I.A.C. este distribuit exclusiv către investitori profesionali;
    h) A.F.I.A. a informat în prealabil investitorii privind intenţia sa de a achiziţiona active nelichide din portofoliul investiţional al F.I.A.C. în cadrul notei de informare a acestora cu privire la lichidarea F.I.A.C.;
    i) achiziţia activelor nelichide se realizează din surse proprii ale A.F.I.A.


    CAP. II
    Fuziunea, divizarea şi lichidarea F.I.A.S.
    ART. 67
    (1) Fuziunea, divizarea şi lichidarea F.I.A.S. sunt supuse prevederilor Legii nr. 31/1990 şi ale prezentului regulament.
    (2) Prevederile cap. IV al titlului IV al Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind fuziunea şi divizarea societăţilor de investiţii autorizate de A.S.F. se aplică în mod corespunzător F.I.A.S. şi F.I.A.S. înfiinţate prin subscripţie publică, în funcţie de caracterul naţional sau transfrontalier al acestor operaţiuni.

    TITLUL III
    Cerinţe aplicabile depozitării activelor F.I.A.
    ART. 68
    (1) În aplicarea art. 20 alin. (8) din Legea nr. 74/2015, depozitarul certifică modalitatea de calcul al V.A.N. şi V.U.A.N. al F.I.A. cu frecvenţa stabilită de Legea nr. 243/2019, prezentul regulament şi documentele constitutive ale F.I.A., după cum urmează:
    a) în cazul activelor F.I.A. încredinţate spre păstrare depozitarului, pe baza evidenţelor depozitarului;
    b) în cazul altor active, pe baza informaţiilor sau documentelor furnizate de F.I.A. sau de A.F.I.A., rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatori independenţi şi, atunci când sunt disponibile, pe baza altor înscrisuri doveditoare externe.

    (2) Depozitarul răspunde pentru prejudiciile suferite de deţinătorii de titluri de participare ale F.I.A. ca urmare a neîndeplinirii intenţionate sau din neglijenţă a propriilor atribuţii stabilite de Legea nr. 243/2019, Legea nr. 74/2015 sau de prezentul regulament.

    ART. 69
    (1) Depozitarul F.I.A. certifică calculul V.A.N. şi V.U.A.N. efectuat de către A.F.I.A., cu obligaţia încadrării permanente în următoarele limite maxime de toleranţă a materialităţii erorii de calculare a activului net al F.I.A., în funcţie de categoria de F.I.A., după cum urmează:
    a) 0,5% (50 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru toate categoriile de F.I.A.I.R., mai puţin F.I.A.I.R. monetare şi F.I.A.I.R. specializate în investiţii imobiliare;
    b) 0,20% (20 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru F.I.A.I.R. monetare;
    c) 2% (200 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru F.I.A.I.R. specializate în investiţii imobiliare şi toate categoriile de F.I.A.I.P.

    (2) În cazul în care se constată încadrarea în limitele maxime de toleranţă a erorii de calculare a activului net prevăzute la alin. (1) sau lipsa unor situaţii de prejudiciere a investitorilor pentru care au avut loc operaţiuni cu titluri de participare în cazul în care limita de toleranţă a erorii de calculare a fost depăşită, A.F.I.A. nu revine asupra evaluării efectuate.
    (3) În cazul în care se constată depăşirea limitei de toleranţă a erorii de calculare şi existenţa unor situaţii de prejudiciu adus investitorilor pentru care au avut loc operaţiuni cu titluri de participare se determină valoarea acestuia şi se efectuează operaţiunile necesare prin corectarea numărului de titluri de participare alocate, respectiv prin plata diferenţei de sumă către investitori la data realizării corecţiei.

    ART. 70
    A.F.I.A. are obligaţia de a transmite depozitarului toate informaţiile cu privire la operaţiunile derulate cu activele neadmise la tranzacţionare ale F.I.A. administrate, cel mai târziu până la ora 24,00 a zilei lucrătoare următoare celei în care acestea au fost încheiate.

    TITLUL IV
    Sancţiuni
    ART. 71
    (1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, în funcţie de natura şi gravitatea faptei, A.S.F. aplică sancţiuni şi/sau măsuri administrative, în conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 243/2019.
    (2) Activităţile unui A.F.I.A. în legătură cu activul unui F.I.A. administrat, ce constau în informare eronată, furnizare de date sau informaţii inexacte sau incomplete, raportare defectuoasă sau în scop de a eluda cerinţele legale, precum şi intenţia de a induce în eroare A.S.F., depozitarul F.I.A. sau investitorii F.I.A. reprezintă contravenţie în cazul încadrării acestor fapte în dispoziţiile art. 51 sau 51^1 din Legea nr. 74/2015 şi se sancţionează în acest caz conform prevederilor art. 52 din aceeaşi lege.

    TITLUL V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 72
    (1) A.F.I.A., atât pentru sine, cât şi pentru A.O.P.C. administrate, A.O.P.C. autoadministrate şi depozitarii A.O.P.C. ce funcţionează sau care sunt în curs de autorizare/înregistrare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligaţi ca în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019:
    a) să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare, precum şi activitatea la prevederile Legii nr. 243/2019 şi ale prezentului regulament;
    b) să solicite autorizarea în calitate de F.I.A.C. sau F.I.A.S. şi să depună cererile şi documentaţia în acest sens.

    (2) A.F.I.A. extern pentru A.O.P.C. administrate, precum şi A.O.P.C. administrate intern au obligaţia modificării portofoliului investiţional al respectivelor A.O.P.C. în funcţie de categoria de F.I.A. în care se vor încadra, investiţiile permise şi limitele investiţionale aplicabile conform prevederilor Legii nr. 243/2019 şi ale prezentului regulament, până cel târziu la 6 luni de la data autorizării în baza prezentului regulament.
    (3) În cazul acelor instituţii de credit din România/sucursale ale unor instituţii de credit din state membre UE avizate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a activelor A.O.P.C., avizul în cauză îşi menţine valabilitatea, acestea fiind obligate însă ca în cazul depozitării activelor F.I.A. să transmită la A.S.F., în termenul prevăzut la alin. (1), următoarele documente:
    a) contractul de depozitare actualizat, având cel puţin conţinutul prevăzut la art. 83 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013;
    b) politicile şi procedurile de lucru actualizate cu luarea în considerare a prevederilor Legii nr. 243/2019 şi ale prezentului regulament.

    (4) Până la data emiterii de către A.S.F. a autorizaţiei de funcţionare în calitate de F.I.A.C. sau F.I.A.S.:
    a) A.F.I.A., atât pentru sine, cât şi pentru A.O.P.C. administrate, precum şi A.O.P.C. autoadministrate transmit în continuare către A.S.F. rapoartele cu conţinutul stabilit în anexele nr. 10, 11, 16 şi 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, precum şi rapoartele aplicabile cu conţinutul stabilit în Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 sau în anexele nr. 4-6 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    b) actele individuale pentru autorizarea/înregistrarea entităţilor menţionate la lit. a) emise de A.S.F. anterior intrării în vigoare a Legii nr. 243/2019 îşi păstrează valabilitatea;
    c) obligaţiile instituite în baza legislaţiei aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea şi se aplică în continuare.

    (5) În aplicarea art. 79 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. şi depozitarilor F.I.A. aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) şi care nu dau curs obligaţiilor prevăzute de acest articol în termenul menţionat li se retrage sau nu li se acordă autorizarea/avizul de funcţionare, după caz.
    (6) În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a unui A.F.I.A. prevăzut la alin. (5), A.F.I.A. procedează la iniţierea demersurilor de lichidare a activelor respectivelor F.I.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 şi ale reglementărilor emise de A.S.F.

    ART. 73
    (1) Ca urmare a modificărilor documentelor de constituire ale A.O.P.C. de tipul fondurilor închise de investiţii în baza prezentului regulament, nu se aplică prevederile art. 155 alin. (1) coroborat cu art. 237 alin. (3) şi (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, prevederile art. 208 alin. (3) şi art. 212 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, precum şi în alte situaţii stabilite prin act individual de A.S.F., după caz, cu privire la retragerea investitorilor din A.O.P.C.
    (2) A.O.P.C. autorizate de A.S.F. la data intrării în vigoare a Legii nr. 243/2019 care au obligaţia de a solicita autorizarea modificărilor necesare ale documentelor de constituire şi funcţionare conform art. 79 din Legea nr. 243/2019 şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 al Regulamentului (UE) 2017/1.129, respectiv sunt emitenţi ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cel puţin în ultimele 18 luni pot opta pentru întocmirea unui prospect simplificat în conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului (UE) 2017/1.129.
    (3) În cazul A.O.P.C. înfiinţate prin act normativ, acestea nu transmit către A.S.F. înscrisurile prevăzute la art. 36 alin. (2), şi nici încheierea judecătorului delegat solicitată de A.S.F. la autorizarea altor entităţi care nu se regăsesc deja în Registrul public al A.S.F.

    ART. 74
    (1) Investiţiile directe ale unui F.I.A.I.R., precum şi cele efectuate prin intermediul conturilor individuale ale investitorilor administrate de un A.F.I.A. extern în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare, anterioare datei intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt exceptate de la aplicarea art. 44 alin. (1)-(9).
    (2) Investiţiile unui A.O.P.C. care atrage în mod public resurse financiare/F.I.A.I.R., anterioare datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în bilete la ordin şi alte instrumente ale pieţei monetare de tipul efectelor de comerţ neadmise la tranzacţionare sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare, se realizează cu respectarea dispoziţiilor Normei A.S.F. nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 59/2013, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 14/2013.
    (3) De la data prevăzută la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare nu mai aplică prevederile Normei A.S.F. nr. 14/2013 decât în legătură cu investiţiile realizate anterior acestei date.
    (4) De la data prevăzută la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, prevederile Normei A.S.F. nr. 14/2013 nu se aplică F.I.A.I.P.

    ART. 75
    (1) În situaţia prevăzută la art. 79 alin. (3) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 243/2019, lichidarea unui A.O.P.C. fără personalitate juridică care atrage în mod privat resurse financiare se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament, cu respectarea conţinutului reglementărilor respectivului A.O.P.C.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 79 alin. (3) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 243/2019, lichidarea unui A.O.P.C. cu personalitate juridică care atrage în mod privat resurse financiare se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu respectarea prevederilor actului său constitutiv.

    ART. 76
    Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul regulament, stabilind conţinutul raportărilor către A.S.F. În scopul prelucrării automate a informaţiilor primite de A.S.F., formatul de raportare este stabilit de A.S.F. prin decizie a A.S.F.
    *) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 77
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către A.F.I.A. se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament, ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
    (2) A.S.F. cooperează cu alte autorităţi competente, cu respectarea legislaţiei aplicabile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în legătură cu schimbul de informaţii pe care le deţine sau pe care solicită să le primească, în scopul evaluării modului de conformare a A.F.I.A. şi a depozitarilor F.I.A. cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 78
    (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.
    (2) La împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 se abrogă:
    a) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia anexelor nr. 10, 11, 16 şi 17, care se abrogă la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4);
    b) Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea“ - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia anexelor nr. 4-6, care se vor abroga la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4);
    c) Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2006 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2006 emise în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 8 februarie 2006;
    d) Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 26 ianuarie 2012;
    e) Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. nr. 140/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2013;
    f) dispunerile de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007, 2/2009, 9/2010, 18/2010, 21/2010, 11/2011, 6/2012, 13/2012 şi 19/2012;*)
    g) deciziile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2200/2006, nr. 357/2007, nr. 884/2007, nr. 971/2007, nr. 1.287/2007, nr. 1.658/2007, nr. 92/2008, nr. 2.095/2008, nr. 57/2010, nr. 662/2010, nr. 1.481/2010 şi nr. 105/2011;*)
    h) deciziile Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 834/2013, nr. 23/2014 şi nr. 45/2014;*)
    i) avizele Autorităţii de Supraveghere Financiară. nr. 56/2007, nr. 21/2009, nr. 21/2014 şi nr. 71/2014;*)
    *) Actele prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. f)-i) nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    j) orice alte dispoziţii contrare prevăzute în reglementările emise de C.N.V.M./A.S.F.

    (3) Actele individuale de interpretare emise de A.S.F. sau C.N.V.M. în baza actelor normative sau individuale abrogate la alin. (2) îşi încetează aplicabilitatea.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Cristian Roşu

    Bucureşti, 16 aprilie 2020.
    Nr. 7.
    ANEXA 1-12

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016