Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 5 din 5 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 5 din 5 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 283 din 22 martie 2021
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 3 martie 2021,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 29 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte procedura de transmitere electronică către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin intermediul unor sisteme de raportare electronică, a raportărilor prevăzute de legislaţia pieţei de capital de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F."

    2. La articolul 2, literele a)-d), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) destinatar - A.S.F., către care entităţile menţionate la art. 1, aflate sub incidenţa Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 74/2015), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 24/2017), Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 126/2018), Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Legea nr. 243/2019), a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, (OUG nr. 32/2012) sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 99/2006), au obligaţia de a transmite raportări;
b) entitate raportoare - persoană fizică ori persoană juridică, precum şi orice entitate fără personalitate juridică înregistrată conform legii, aflată sub incidenţa Legii nr. 74/2015, a Legii nr. 24/2017, a Legii nr. 126/2018, a Legii nr. 243/2019, a OUG nr. 32/2012 sau a OUG nr. 99/2006, care are obligaţia de a întocmi şi, după caz, de a transmite la A.S.F. raportările prevăzute de reglementările în vigoare;
c) sistem de raportare electronică SIR - sistem informatic cu arhitectură „client-server“ şi interfaţă de tip web; pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare şi în formatele compatibile sistemului, entitatea raportoare se conectează la acesta prin intermediul internetului, prin accesarea portalului/paginii dedicat/dedicate de pe site-ul A.S.F. (www.asfromania.ro);
d) sistem de raportare electronică SSER - sistem informatic cu arhitectură «client-server»; componenta de tip «server» a sistemului funcţionează pe infrastructura informatică a A.S.F.; pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare şi în formatele compatibile sistemului, entitatea raportoare se conectează la acesta prin intermediul aplicaţiei «Raportări Piaţa Capital Client», care este componenta de tip «client» a sistemului; entitatea raportoare trebuie să instaleze aplicaţia menţionată pe o staţie de lucru locală şi să asigure dotarea tehnică necesară funcţionării aplicaţiei; instalarea aplicaţiei se face de pe site-ul A.S.F.;
    ..................................................................................................
f) depunere prin mijloace electronice - procesul de transmitere către A.S.F., prin intermediul sistemelor informatice SIR, SSER şi ReSE, a documentelor prevăzute de actele normative menţionate la lit. a) şi b), de reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acestora, precum şi de reglementările europene incidente;
    ..................................................................................................
h) semnătură electronică calificată - semnătura definită la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 3, alineatele (1)-(3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015, Legii nr. 24/2017, Legii nr. 126/2018, Legii nr. 243/2019, OUG nr. 32/2012, precum şi cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea acestora, respectiv în conformitate cu prevederile regulamentelor europene incidente, următoarele entităţi raportoare au obligaţia de a transmite A.S.F. raportări pe cale electronică:
    a) societăţi de servicii de investiţii financiare;
    b) instituţii de credit;
    c) consultanţi de investiţii, precum şi alte persoane reglementate la art. 7 din Legea nr. 126/2018;
    d) societăţi de administrare a investiţiilor;
    e) administratori de fonduri de investiţii alternative (AFIA);
    f) depozitari;
    g) societăţi de investiţii de tip OPCVM autoadministrate;
    h) administratorul unui loc de tranzacţionare;
    i) depozitari centrali;
    j) contrapărţi centrale;
    k) emitenţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    l) emitenţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare sau sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau, după caz, în cadrul unui sistem organizat de tranzacţionare;
    m) mecanisme de raportare aprobate (ARM).
    (2) Transmiterea pe cale electronică a documentelor prevăzute de Legea nr. 74/2015, Legea nr. 24/2017, Legea nr. 126/2018, Legea nr. 243/2019, OUG nr. 32/2012, OUG nr. 99/2006, precum şi de reglementările emise în aplicarea acestora, respectiv de reglementările europene incidente se face în conformitate cu prezentul regulament, prin intermediul SIR, SSER şi ReSE, după caz.
    (3) Entităţile raportoare prevăzute la alin. (1) obţin de la A.S.F. contul de acces, constituit din nume de utilizator şi parolă, cu respectarea următoarelor etape:
    a) entităţile raportoare transmit A.S.F. adresa de înaintare (anexa nr. 1), precum şi convenţiile pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR, respectiv SSER, prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3;
    b) ulterior transmiterii documentelor prevăzute la lit. a), entităţile raportoare solicită de la A.S.F. numele de utilizator şi parolă pentru SIR şi SSER.
    ..................................................................................................
    (5) În situaţia în care entitatea raportoare nu mai deţine datele aferente contului de acces furnizat de A.S.F. sau dacă se constată că datele aferente contului de acces au intrat în posesia unei persoane neautorizate de către entitatea raportoare să folosească sistemul de raportare, respectiva entitate raportoare are obligaţia notificării A.S.F. şi solicitării emiterii unui nou cont de acces. A.S.F. va bloca contul de acces al entităţii raportoare imediat după notificare. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător după obţinerea noului cont de acces."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite prin intermediul SIR raportările prevăzute de Legea nr. 74/2015, Legea nr. 24/2017, Legea nr. 126/2018, Legea nr. 243/2019, OUG nr. 32/2012, OUG nr. 99/2006, de reglementările A.S.F. incidente, respectiv, după caz, de reglementările europene incidente, după cum urmează:
    a) societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF): raportările privind adecvarea capitalului şi cerinţele de fonduri proprii, raportările semestriale şi anuale, investiţiile de portofoliu, evidenţa operaţiunilor în marjă, precum şi alte situaţii şi evidenţe solicitate de A.S.F. în aplicarea reglementărilor în vigoare, după caz;
    b) societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)/ administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA): raportările semestriale şi anuale pentru organismele de plasament colectiv (OPCVM sau FIA) administrate de acestea, respectiv pentru activitatea proprie, raportările privind adecvarea capitalului şi cerinţele de fonduri proprii, precum şi alte situaţii solicitate de A.S.F., după caz;
    c) societăţile de investiţii de tip OPCVM autoadministrate: raportările anuale şi semestriale, precum şi alte situaţii solicitate de A.S.F., după caz;
    d) emitenţii de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată: informaţiile reglementate potrivit art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 24/2017 şi art. 94 alin. (2) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), inclusiv orice rapoarte curente şi rapoarte periodice (trimestriale, semestriale şi anuale). În sensul prezentului alineat, termenul «rapoarte curente» se referă la toate rapoartele sau comunicatele pe care emitenţii de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să le întocmească în conformitate cu Legea nr. 24/2017 şi cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum şi, după caz, în conformitate cu reglementările europene incidente, cu excepţia rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale;
    e) emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare sau sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau, după caz, în cadrul unui sistem organizat de tranzacţionare: rapoarte curente şi raportări periodice (rapoarte semestriale şi rapoarte anuale). În sensul prezentului alineat, termenul «rapoarte curente» se referă la toate rapoartele sau comunicatele pe care emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare sau sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau, după caz, în cadrul unui sistem organizat de tranzacţionare trebuie să le întocmească în conformitate cu Legea nr. 24/2017 şi cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum şi, după caz, în conformitate cu reglementările europene incidente, cu excepţia rapoartelor semestriale şi anuale.
    (2) F.I.A.S./A.F.I.A. pentru F.I.A.S. administrate extern, precum şi societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată/ MTF/OTF vor transmite raportări atât în calitatea acestora de entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., cât şi în calitatea de emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată/MTF/OTF."

    5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Entitatea raportoare are obligaţia de a transmite rapoartele în formatele compatibile sistemului SIR (machete standard în format tip .xls, fişiere în format .xhtml, cu respectarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/815 al Comisiei din 1 iunie 2018 privind prelungirea perioadelor de tranziţie referitoare la cerinţele de fonduri proprii pentru expunerile faţă de o contraparte centrală prevăzute în regulamentele (UE) nr. 575/2013 şi nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau fişiere în format tip .pdf, după caz), cu respectarea prevederilor art. 7. Machetele standard în format Excel pot fi descărcate de către entitatea raportoare de la secţiunea «Machete» a SIR. Transmiterea prin sistemul informatic SIR a unui raport este considerată realizată cu succes la momentul în care aplicaţia generează mesajul «Procesul s-a încheiat cu succes», care rămâne evidenţiat în secţiunea «Log procese». Ulterior generării de către sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare şi/sau A.S.F. nu pot/nu poate invoca netransmiterea respectivului raport de către entitatea raportoare."

    6. La articolul 7, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "ART. 7
    (1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) au obligaţia să transmită rapoartele folosind machetele standard în format .xls, având ataşate fişierele în format .pdf conţinând informaţiile incluse în respectivele machete standard de tip .xls, precum şi orice alte informaţii sau documente corespunzătoare respectivului tip de raport, în cazul în care pentru aceste informaţii sau documente nu există machetă tip .xls.
    (2) Emitenţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) au obligaţia să transmită rapoartele în format .pdf, precum şi, în cazul rapoartelor anuale ale emitenţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. d), în format .xhtml, cu respectarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/815, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite în formatul tip .pdf menţionat la alin. (1) şi (2) forma scanată a rapoartelor originale, semnate de persoana responsabilă sau, după caz, de toate persoanele responsabile din cadrul entităţii raportoare, care, potrivit prevederilor aplicabile, au obligaţia de a semna respectivele rapoarte. În cazul în care, pe lângă rapoartele transmise în format .pdf, se transmit potrivit prezentului regulament şi fişiere în format .xls, rapoartele în format .xls trebuie să conţină informaţiile transmise în format .pdf.
    (4) Rapoartele precizate la art. 5 alin. (1) lit. d), transmise de către emitenţi în format tip .pdf şi, după caz, în format .xhtml, se publică automat de către sistem pe site-ul A.S.F., în secţiunea dedicată Mecanismului oficial de stocare a rapoartelor emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (Mecanismul oficial de stocare).
    (5) Emitenţii nu vor transmite în format .pdf şi în format .xhtml, prin intermediul SIR, informaţii confidenţiale, care nu trebuie făcute publice, şi nici următoarele:
    a) rapoartele prevăzute la art. 122 din Legea nr. 24/2017, respectiv la art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, care conţin informaţiile privilegiate a căror dezvăluire publică se doreşte a fi amânată, potrivit art. 17 din Regulamentului (UE) 2014/596 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei;
    b) în cazul în care un emitent a amânat publicarea informaţiilor privilegiate, informarea autorităţii competente, respectiv explicaţia scrisă ce se transmite acesteia de îndată ce informaţiile au fost făcute publice, potrivit art. 17 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2014/596;
    c) notificarea autorităţii competente şi informaţiile aferente legate de intenţia de amânare a informaţiei privilegiate, ce se transmit autorităţii competente potrivit art. 17 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2014/596."

    7. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Informaţiile care nu se transmit prin SIR potrivit alin. (5), dar care trebuie transmise la A.S.F., potrivit prevederilor legale incidente, sunt transmise doar la adresa de e-mail specificată pentru acest scop de A.S.F. pe site-ul propriu, caz în care respectivele informaţii se transmit cu respectarea condiţiilor de formă menţionate la art. 11 alin. (3). În mod excepţional, în cazul în care, din motive tehnice neimputabile entităţilor raportoare, rapoartele nu pot fi transmise la adresa de e-mail menţionată, respectivele informaţii se transmit pe format hârtie, în plic închis. Prevederile alin. (6) şi ale art. 8 alin (2) se aplică corespunzător şi în cazul transmiterii rapoartelor prin e-mail sau pe format hârtie, potrivit prezentului alineat.
(5^2) Rapoartele prevăzute la alin. (5) lit. a) sunt transmise prin intermediul SIR la data la care emitentul le face publice potrivit art. 17 din Regulamentul (UE) 2014/596."

    8. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Rapoartele transmise de entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) şi e) prin SIR, potrivit prezentului regulament, sunt asumate de reprezentanţii legali ai entităţii raportoare sau de către persoanele împuternicite de aceştia ori de către persoanele care au obligaţia să le semneze potrivit legii şi acestea poartă responsabilitatea pentru conţinutul acestora."

    9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Rapoartele transmise de emitenţi prin SIR şi publicate în Mecanismul oficial de stocare a rapoartelor nu pot fi retrase sau şterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesară introducerea unor informaţii suplimentare sau a unei modificări, emitentul va transmite un nou raport conţinând respectiva informaţie suplimentară sau modificare.
    (2) Rapoartele transmise de emitenţi prin SIR şi publicate în cadrul Mecanismului oficial de stocare, potrivit prezentului regulament, sunt asumate de reprezentanţii legali ai emitenţilor sau de către persoanele împuternicite de acestea ori de către persoanele care au obligaţia să le semneze potrivit legii şi acestea poartă responsabilitatea pentru conţinutul acestora.
    (3) În cazul în care, din motive tehnice neimputabile entităţilor raportoare, rapoartele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) nu pot fi transmise prin SIR, acestea vor fi transmise prin SSER, potrivit prezentului regulament."

    10. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.
    11. La articolul 10, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite prin intermediul SSER sau, după caz, ReSE raportări care rezultă din aplicarea legislaţiei menţionate la art. 3 şi a reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, respectiv a legislaţiei europene incidente, altele decât cele prevăzute la art. 5. Machetele raportărilor ce pot fi transmise prin ReSE sunt publicate pe site-ul A.S.F. la secţiunea dedicată acestui sistem.
    (2) Prin intermediul ReSE, entităţile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a)-j) şi m) transmit orice situaţii solicitate de A.S.F., în aplicarea normelor naţionale şi europene, după caz.
    (3) Prin intermediul SSER sunt transmise următoarele raportări, astfel:
    a) societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF): rapoarte auditor intern, auditor financiar, administratori, comitet de audit, persoana responsabilă cu funcţia de conformitate, precum şi alte situaţii solicitate de A.S.F., după caz;
    b) societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)/ administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA), respectiv, după caz, societăţile de investiţii de tip OPCVM autoadministrate: raportul privind structura portofoliilor individuale ale clienţilor aflate în administrare, centralizatorul privind datele de identificare a clienţilor pentru care furnizează servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, situaţia activelor şi obligaţiilor, situaţia detaliată a investiţiilor, precum şi alte situaţii solicitate de A.S.F., după caz;
    c) instituţiile de credit înregistrate în registrul A.S.F., care intră în sfera de supraveghere a A.S.F.: situaţia activelor clienţilor deţinute în custodie, evidenţa cumpărărilor în marjă, raport persoana responsabilă cu funcţia de conformitate, alte situaţii solicitate de A.S.F., după caz;
    d) operatorii de piaţă: raportări şi situaţii trimestriale, semestriale şi anuale, rapoarte CA/CS, alte situaţii solicitate de A.S.F., după caz;
    e) depozitarii centrali:
    1. raportări şi situaţii trimestriale, semestriale şi anuale, rapoarte CA/CS, alte situaţii solicitate de A.S.F., după caz;
    2. lista emitenţilor cu care s-a încheiat contract de depozitare, lista participanţilor admişi în sistemul de decontare, registrul acţionarilor depozitarului central, raportul de activitate al persoanei responsabile cu funcţia de conformitate;
    3. alte situaţii solicitate de A.S.F., după caz;
    f) consultanţii de investiţii: raportări şi situaţii semestriale şi anuale, rapoarte administratori, auditori, rapoarte activitate, alte situaţii solicitate de A.S.F., după caz;
    g) entităţile raportoare prevăzute la art. 3, inclusiv cele menţionate la art. 5 şi la alin. (2): raportări care nu sunt menţionate la art. 5 şi la alin. (2) şi care rezultă din aplicarea legislaţiei menţionate la art. 3 şi a reglementărilor A.S.F. emise în legătură cu aceasta, respectiv a reglementărilor europene incidente."

    12. La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.
    13. La articolul 10, alineatele (6), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Prin SSER entităţile raportoare au obligaţia să transmită forma scanată a rapoartelor originale sau rapoarte semnate cu semnătură electronică, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor alin. (7), aceste rapoarte putând avea ataşate şi alte documente, în alt format decât pdf, în condiţiile menţionării acestora ca anexe în cadrul raportului. Prin ReSE entităţile raportoare au obligaţia să transmită rapoarte semnate electronic, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor alin. (7).
(7) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, rapoartele se transmit prin ReSE sau SSER, cu semnătură electronică calificată, respectivele rapoarte vor fi semnate electronic cu semnătură electronică calificată validă de toate persoanele care, potrivit prevederilor aplicabile, trebuie să semneze respectivul raport şi marcate temporal corespunzător. În cazul în care, potrivit prevederilor prezentului regulament, nu se utilizează semnătura electronică calificată pentru transmiterea rapoartelor prin SSER, entităţile raportoare au obligaţia transmiterii formei scanate a rapoartelor originale, purtând semnăturile tuturor persoanelor care, potrivit prevederilor aplicabile, trebuie să semneze respectivul raport.
    ...............................................................................................
(9) Rapoartele transmise de entităţile raportoare prin ReSE şi SSER, potrivit prezentului regulament, sunt asumate de reprezentanţii legali ai entităţii raportoare sau de către persoanele împuternicite de aceştia ori de către persoanele care au obligaţia să le semneze potrivit legii şi acestea poartă responsabilitatea pentru conţinutul acestora."

    14. La articolul 10, alineatul (10) se abrogă.
    15. La articolul 11, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite electronic raportările în conformitate cu prezentul regulament, cu respectarea termenelor şi a celorlalte condiţii de transmitere a rapoartelor, prevăzute de legislaţia menţionată la art. 3 alin. (1) şi de reglementările emise în aplicarea acesteia, precum şi de regulamentele europene cu aplicabilitate directă. Entităţile raportoare vor avea obligaţia furnizării rapoartelor pe format hârtie, la cererea A.S.F., cu respectarea reglementărilor incidente, cu excepţia cazului în care rapoartele au fost transmise cu semnătură electronică calificată validă şi marcate temporal, potrivit prezentului regulament.
    ..............................................................................................
    (3) În situaţia în care, din motive tehnice neimputabile entităţilor raportoare (de exemplu, întreruperea comunicaţiilor de date sau a curentului electric, alte cazuri de forţă majoră), rapoartele nu pot fi transmise prin respectivele sisteme, entităţile raportoare vor avea obligaţia transmiterii acestora fie prin e-mail, la adresa office@asfromania.ro sau ERegistratura@asfromania.ro, cu semnătură electronică calificată validă şi marcate temporal, respectiv, după caz, în formă scanată, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 7 alin. (3) sau a prevederilor art. 10 alin. (6) şi (7), fie, în mod excepţional, pe suport hârtie, în cazul în care, din motive tehnice neimputabile entităţilor raportoare, acestea nu pot fi transmise prin adresele de e-mail menţionate. Entitatea raportoare are obligaţia de a retransmite rapoartele prin sistemele de raportare electronică, odată ce acestea sunt accesibile. Prevederile art. 7 alin. (6) şi (7), ale art. 8 alin. (2) şi art. 10 alin. (8) şi (9) se aplică corespunzător şi în cazul transmiterii rapoartelor prin e-mail sau pe format hârtie."

    16. La articolul 11, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) A.S.F. publică pe site-ul propriu lista raportărilor care se transmit de către entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-j) şi m), prin aplicaţiile informatice SIR, SSER şi ReSE, potrivit prezentului regulament, fiind evidenţiate, după caz, raportări care pot fi transmise doar prin e-mail, la adresele specificate de A.S.F., caz în care entităţile raportoare transmit respectivele rapoarte cu respectarea condiţiilor de formă menţionate la alin. (3), sau, în mod excepţional, pe suport hârtie, în cazul în care, din motive tehnice neimputabile entităţilor raportoare, rapoartele nu pot fi transmise prin adresele de e-mail menţionate. Prevederile art. 7 alin. (6) şi (7) şi art. 10 alin. (8) şi (9) se aplică corespunzător şi în cazul transmiterii rapoartelor prin e-mail sau pe format hârtie.
(5) În vederea transmiterii de către entităţile raportoare a unor informaţii către A.S.F. care, potrivit prevederilor legale incidente, se pun şi la dispoziţia altor autorităţi competente din alte state membre şi/sau a ESMA, A.S.F. poate înfiinţa alte canale de transmitere a informaţiilor, comunicate şi puse în mod corespunzător la dispoziţia entităţilor raportoare. Entităţile raportoare transmit respectivele informaţii cu respectarea regulilor specifice respectivelor canale de transmitere a informaţiilor.
(6) Rapoartele transmise de entităţile raportoare potrivit prezentului regulament, indiferent de forma în care acestea sunt transmise, au înscrise în cuprinsul lor numele şi funcţia reprezentanţilor entităţii raportoare, respectiv ale persoanelor care au obligaţia să le semneze potrivit legii."

    17. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Destinatarul asigură confidenţialitatea informaţiilor obţinute prin aplicarea prezentului regulament în conformitate cu prevederile legale aplicabile."

    18. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament de către o entitate raportoare se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului VI din Legea nr. 24/2017, titlului X din Legea nr. 126/2018, cap. VII al titlului I din OUG nr. 32/2012, cap. IX din Legea nr. 74/2015 sau cu cele ale titlului III din Legea nr. 243/2019, după caz."

    19. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA

    la regulament
    <Denumirea/Sigla societăţii>
    Nr. ..../Data ..........
    Către
    Autoritatea de Supraveghere Financiară
    Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
    Vă transmitem ataşat anexa nr. ...... (şi nr. ......) la Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările şi completările ulterioare - Convenţia pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR şi/sau Convenţia pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SSER^1, în două exemplare, semnată de către reprezentantul legal.
    ^1 Entităţile raportoare care au obligaţia să transmită raportări atât prin SIR, cât şi prin SSER vor transmite atât convenţia prevăzută în anexa nr. 2, cât şi pe cea prevăzută în anexa nr. 3 la regulament.
    Datele de identificare ale angajaţilor desemnaţi pentru utilizarea SIR şi SSER, inclusiv adresele de e-mail ale persoanelor desemnate pentru a primi de la Autoritatea de Supraveghere Financiară contul de acces, format din nume de utilizator şi parolă, sunt următoarele:

┌─────┬───┬─────────────┬───────┬──────┐
│Nr. │CNP│Numele şi │Funcţia│E-mail│
│crt. │ │prenumele │ │ │
├─────┼───┼─────────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼───┼─────────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼───┼─────────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴───┴─────────────┴───────┴──────┘


    Ori de câte ori intervine o modificare a informaţiilor transmise conform informaţiilor de mai sus, entitatea raportoare are obligaţia transmiterii informaţiilor actualizate în termen de maximum 48 de ore.
    Semnatar,
    ......................"

    20. La anexa nr. 2, partea introductivă a convenţiei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Între:
    - Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin ......................................................, director general, coordonator al Direcţiei generale din cadrul Sectorului Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare,
    şi
    – ........................................, cu sediul în ..............................., cod fiscal ...................., reprezentată prin ................................, în calitate de entitate raportoare, a intervenit următoarea convenţie:"

    21. La anexa nr. 2, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) se va face către persoana desemnată de entitatea raportoare pentru a primi de la A.S.F. respectivul cont de acces."

    22. La anexa nr. 2, partea referitoare la semnături se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Destinatar,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară,
    prin director general,
    .....................
    Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei
    .....................
    Entitate raportoare,
    .....................
    prin reprezentantul legal,
    ....................."

    23. La anexa nr. 3, partea introductivă a convenţiei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Între:
    - Autoritatea de Supraveghere Financiară, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod fiscal 31588130, reprezentată prin ................................., director general, coordonator al Direcţiei generale din cadrul Sectorului Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare,
    şi
    – ...................................., cu sediul în ............................., cod fiscal ......................, reprezentată prin .................................., în calitate de entitate raportoare, a intervenit următoarea convenţie:"

    24. La anexa nr. 3, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolă) se va face către persoana desemnată de entitatea raportoare pentru a primi de la A.S.F. respectivul cont de acces."

    25. La anexa nr. 3, la articolul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) la transmiterea rapoartelor, entităţile raportoare au obligaţia să se asigure că toate câmpurile din cadrul secţiunii «Încărcare» a SIR (de exemplu: periodicitate, nume raportare etc.) corespund conţinutului fişierului/fişierelor ataşat/ataşate. În cazul emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, ale căror rapoarte în format «pdf», respectiv, după caz, în format .xhtml vor fi publicate pe site-ul destinatarului, rapoartele se transmit după cum urmează: rapoartele curente vor fi transmise în cadrul secţiunii «Excepţionale» din cadrul secţiunii «Încărcare», elementele raportului anual vor fi transmise în cadrul secţiunii «Anuale», cele trimestriale în cadrul secţiunii «Trimestriale», iar cele semestriale în cadrul secţiunii «Semestriale»;"

    26. La anexa nr. 3, la articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Rapoartele transmise de entităţile raportoare (emitenţi) prin SIR şi publicate în Mecanismul oficial de stocare a rapoartelor emitenţilor nu pot fi retrase sau şterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesară introducerea unor informaţii suplimentare sau a unei modificări, respectiva informaţie ar trebui să precizeze informaţia pe care o modifică şi să indice faptul că este vorba de un corrigendum sau un addendum."

    27. La anexa nr. 3, partea referitoare la semnături se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Destinatar,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară,
    prin director general,
    .........................
    Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei
    ......................
    Entitate raportoare,
    .......................
    prin reprezentantul legal,
    ....................."

    28. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „CNVM“ se înlocuieşte cu sintagma „A.S.F.“, sintagma „SIR@CNVM“ se înlocuieşte cu sintagma „SIR“, sintagma „SSER@CNVM“ se înlocuieşte cu sintagma „SSER“, sintagma „ReSE@CNVM“ se înlocuieşte cu sintagma „ReSE“, sintagma „website“ se înlocuieşte cu sintagma „site“, iar sintagma „semnătură electronică extinsă“ se înlocuieşte cu sintagma „semnătură electronică calificată“.


    ART. II
    (1) Convenţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările şi completările ulterioare), semnate şi transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) anterior intrării în vigoare a prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea, în condiţiile respectării corespunzătoare a prevederilor alin. (2)-(4).
    (2) În cazul în care a intervenit sau intervine o modificare a informaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul CVNM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările şi completările ulterioare, transmise deja la A.S.F., entitatea raportoare are obligaţia transmiterii corespunzătoare a informaţiilor actualizate în termen de 48 de ore de la data intrării în vigoare a prezentului regulament sau în termen de 48 de ore de la respectiva modificare, după caz.
    (3) Entităţile care nu au semnat şi transmis convenţia/ convenţiile corespunzătoare potrivit art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările şi completările ulterioare, şi cărora le revine această obligaţie potrivit modificărilor şi completărilor aduse prin prezentul regulament au obligaţia să transmită la A.S.F. convenţia/convenţiile corespunzătoare în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament sau, după caz, de la data de la care le devin incidente obligaţiile de raportare potrivit Regulamentului CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia resemnării şi retransmiterii convenţiei prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 13 alin. (1) din regulamentul menţionat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, cu luarea în considerare a modificărilor şi completărilor aduse Regulamentului CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul regulament.
    (5) Emitenţii prevăzuţi la alin. (4) care au primit contul de acces pentru utilizarea SIR anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pot transmite doar convenţii potrivit alin. (4), putând utiliza în continuare contul de acces, cu excepţia cazului în care sunt incidente dispoziţiile art. 3 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 27/2010, privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările şi completările ulterioare, notificate corespunzător A.S.F. odată cu transmiterea respectivei convenţii. Prevederile alin. (2) se aplică corespunzător şi în cazul acestor emitenţi.

    ART. III
    Obligaţia de transmitere a rapoartelor financiare anuale în format .xhtml prevăzută la art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 27/2010 devine incidentă pentru exerciţiile financiare stabilite potrivit reglementărilor aplicabile referitoare la formatul de raportare electronic unic.

    ART. IV
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena Doina Dascălu

    Bucureşti, 5 martie 2021.
    Nr. 5.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016