Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 4 din 3 iulie 2020  pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 4 din 3 iulie 2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 596 din 8 iulie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 31 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare,
    în contextul circumstanţelor excepţionale create de pandemia SARS-CoV-2 şi de efectele acesteia, directe şi indirecte, asupra instituţiilor financiare nebancare, precum şi pentru a reglementa regimul fondurilor proprii în situaţii excepţionale şi bine justificate ce pot apărea pe parcursul derulării activităţii instituţiilor financiare nebancare, inclusiv ca urmare a unor situaţii de tipul celor generate de pandemia SARS-CoV-2,
    în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 64^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 64^1
    Suplimentar elementelor prevăzute la art. 63 alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022, la determinarea nivelului fondurilor proprii, instituţiile financiare nebancare deduc din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii diferenţa pozitivă, aferentă categoriilor de active financiare pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aplicabile entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, dintre (i) valoarea ajustărilor pentru pierderi aşteptate obţinute potrivit cerinţelor Standardului Internaţional de Raportare Financiară 9, determinate prin retratarea informaţiilor din evidenţele contabile ţinute potrivit dispoziţiilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sumele aferente activelor financiare, care fac obiectul operaţiunilor de scoatere în afara bilanţului conform cerinţelor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, dar care continuă să fie recunoscute în bilanţ conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi (ii) valoarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit calculat potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012, la care se adaugă valoarea eventualelor ajustări pentru depreciere suplimentare constituite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015. Diferenţa se determină astfel:
    a) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.01.2021 - 30.06.2021, diferenţa luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2019;
    b) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.07.2021 - 30.06.2022, diferenţa luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2020;
    c) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.07.2022 - 31.12.2022, diferenţa luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2021."

    2. La articolul 66, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă, într-un caz excepţional şi bine justificat, nivelul fondurilor proprii scade sub cel prevăzut la alin. (1), instituţia financiară nebancară trebuie să raporteze această situaţie fără întârziere Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, care poate acorda un termen-limită în care instituţia financiară nebancară să se conformeze la respectiva cerinţă."

    3. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA

    FORMULAR
    de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii Denumirea instituţiei financiare nebancare:
    Data raportării:

┌───────────────────────────┬───┬───────┐
│Elemente luate în calcul │Nr.│Valoare│
│ │rd.│-lei- │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Capital social subscris şi │1 │ │
│vărsat/capital de dotare │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Prime de capital integral │ │ │
│încasate, aferente │2 │ │
│capitalului social │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezerve legale │3 │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezerve statutare sau │4 │ │
│contractuale │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Alte rezerve constituite │5 │ │
│din profitul net │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezultatul reportat │ │ │
│reprezentând profit net │6 │ │
│nerepartizat │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Profitul net interimar │ │ │
│înregistrat până la data │ │ │
│determinării nivelului │ │ │
│fondurilor proprii, cu │ │ │
│condiţia să fie net de │ │ │
│orice obligaţii previzibile│ │ │
│şi să fie verificat de │ │ │
│persoanele cu atribuţii în │7 │ │
│domeniu din cadrul │ │ │
│instituţiei financiare │ │ │
│nebancare, cu respectarea │ │ │
│principiilor şi a regulilor│ │ │
│de contabilizare şi │ │ │
│evaluare în vigoare │ │ │
│aplicabile │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Total (rd. 1 la rd. 7) │8 │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Sumele din profitul net al │ │ │
│exerciţiului financiar │9 │ │
│precedent reprezentând │ │ │
│dividende │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezultatul reportat │10 │ │
│reprezentând pierdere │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezultatul exerciţiului │ │ │
│financiar curent │11 │ │
│reprezentând pierdere │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Repartizarea profitului │12 │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea neamortizată a │ │ │
│cheltuielilor de │13 │ │
│constituire │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea neamortizată a │ │ │
│altor imobilizări │14 │ │
│necorporale │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea neamortizată a │15 │ │
│fondului comercial │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea imobilizărilor │ │ │
│necorporale în curs şi │16 │ │
│avansuri acordate pentru │ │ │
│imobilizările necorporale │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Acţiuni proprii │ │ │
│răscumpărate în vederea │17 │ │
│reducerii capitalului │ │ │
│social │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea operaţiunilor │ │ │
│efectuate în condiţii de │18 │ │
│favoare (dacă este cazul) │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Total (rd. 9 la rd. 18) │19 │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Capital propriu (rd. 8 - │20 │ │
│rd. 19) │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezerve şi fonduri speciale│ │ │
│constituite potrivit │21 │ │
│reglementărilor speciale │ │ │
│aplicabile │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezerve din reevaluarea │ │ │
│imobilizărilor corporale şi│22 │ │
│a altor reevaluări │ │ │
│efectuate potrivit legii │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Împrumuturi subordonate │ │ │
│primite, inclusiv fondurile│ │ │
│puse la dispoziţia │ │ │
│instituţiilor financiare │23 │ │
│nebancare, asimilate, │ │ │
│potrivit legii, │ │ │
│împrumuturilor subordonate │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Alte elemente, de natura │ │ │
│fondurilor şi/sau │ │ │
│rezervelor, care │24 │ │
│îndeplinesc condiţiile │ │ │
│prevăzute la art. 62 alin. │ │ │
│(2) din regulament*) │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Capital suplimentar (total │25 │ │
│rd. 21 la rd. 24) │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Sume reprezentând │ │ │
│participaţii în alte │ │ │
│entităţi, care depăşesc 10%│ │ │
│din capitalul social al │ │ │
│acestora din urmă, │26 │ │
│creditele subordonate şi │ │ │
│alte creanţe de aceeaşi │ │ │
│natură faţă de respectivele│ │ │
│entităţi │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Diferenţa pozitivă, │ │ │
│aferentă categoriilor de │ │ │
│active financiare pentru │ │ │
│care se constituie │ │ │
│provizioane specifice de │ │ │
│risc de credit potrivit │ │ │
│Regulamentului Băncii │ │ │
│Naţionale a României nr. 5/│ │ │
│2012 privind clasificarea │ │ │
│creditelor şi constituirea,│ │ │
│regularizarea şi utilizarea│ │ │
│provizioanelor specifice de│ │ │
│risc de credit, aplicabile │ │ │
│entităţilor supravegheate │ │ │
│de Banca Naţională a │ │ │
│României, altele decât │ │ │
│instituţiile de credit, │ │ │
│dintre (i) valoarea │ │ │
│ajustărilor pentru pierderi│ │ │
│aşteptate obţinute potrivit│ │ │
│cerinţelor Standardului │ │ │
│Internaţional de Raportare │ │ │
│Financiară 9, determinate │ │ │
│prin retratarea │ │ │
│informaţiilor din │ │ │
│evidenţele contabile ţinute│ │ │
│potrivit dispoziţiilor │ │ │
│Reglementărilor contabile │ │ │
│conforme cu directivele │ │ │
│europene, aprobate prin │ │ │
│Ordinul Băncii Naţionale a │ │ │
│României nr. 6/2015, │ │ │
│inclusiv sumele aferente │ │ │
│activelor financiare, care │27 │ │
│fac obiectul operaţiunilor │ │ │
│de scoatere în afara │ │ │
│bilanţului conform │ │ │
│cerinţelor Standardelor │ │ │
│Internaţionale de Raportare│ │ │
│Financiară, dar care │ │ │
│continuă să fie recunoscute│ │ │
│în bilanţ conform │ │ │
│Reglementărilor contabile │ │ │
│conforme cu directivele │ │ │
│europene, aprobate prin │ │ │
│Ordinul Băncii Naţionale a │ │ │
│României nr. 6/2015 pentru │ │ │
│aprobarea Reglementărilor │ │ │
│contabile conforme cu │ │ │
│directivele europene, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările ulterioare, şi│ │ │
│(ii) valoarea necesarului │ │ │
│de provizioane specifice de│ │ │
│risc de credit calculat │ │ │
│potrivit Regulamentului │ │ │
│Băncii Naţionale a României│ │ │
│nr. 5/2012, la care se │ │ │
│adaugă valoarea │ │ │
│eventualelor ajustări │ │ │
│pentru depreciere │ │ │
│suplimentare constituite în│ │ │
│conformitate cu prevederile│ │ │
│Reglementărilor contabile │ │ │
│conforme cu directivele │ │ │
│europene, aprobate prin │ │ │
│Ordinul Băncii Naţionale a │ │ │
│României nr. 6/2015**) │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Fonduri proprii (rd. 20 + │28 │ │
│rd. 25 - rd. 26 - rd. 27) │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┤
│Alte elemente care │ │ │
│îndeplinesc condiţiile │ │ │
│prevăzute la art. 62 alin. │ │ │
│(2) din regulament, din │ │ │
│care: │ │ │
│- │29 │ │
│...........................│ │ │
│- │ │ │
│...........................│ │ │
│- │ │ │
│...........................│ │ │
└───────────────────────────┴───┴───────┘


    *) Defalcarea elementelor de la rd. 24.
    **) Elementul prevăzut pe rd. 27 se va avea în vedere la determinarea şi raportarea nivelului fondurilor proprii exclusiv pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2022.
    Conducătorul instituţiei financiare nebancare,
    ..................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    ..................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Întocmit
    ..................................................
    (numele, prenumele şi telefonul)"    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
                    Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 3 iulie 2020.
    Nr. 4.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016