Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 31 martie 2020  de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 31 martie 2020 de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 287 bis din 6 aprilie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 61 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287 din 6 aprilie 2020.
──────────
    CAP. 1
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
        Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru procurarea şi utilizarea energiei electrice necesare pentru echilibrarea Sistemului Electroenergetic Naţional în timp real în ordinea de prioritate economică, prin mecanisme concurenţiale, transparente, publice şi nediscriminatorii, precum şi pentru decontarea şi plata tranzacţiilor corespunzătoare.

    ART. 2
        Prezentul regulament se aplică participanţilor la piaţa de echilibrare, operatorului de transport şi de sistem şi operatorului pieţei de energie electrică.

    ART. 3
        Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
        ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
        BNR - Banca Naţională a României;
        CD - Consumator dispecerizabil;
        Codul RET - Codul linie al Reţelei Electrice de Transport;
        DD - Declaraţia de disponibilitate;
        ENTSO-E - Reţeaua europeană a operatorilor de transport şi de sistem pentru electricitate;
        EBGL - Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică
        ID - Interval de decontare
        ISD - Instalaţie de stocare dispecerizabilă
        NFA - Notificare fizică aprobată
        ODPE - Operatorul de decontare a pieţei de echilibrare;
        OTS - Operatorul de transport şi de sistem;
        PE - Piaţa de echilibrare;
        PI - Piaţa intrazilnică;
        PIP - Preţul de închidere al pieţei pentru ziua următoare în zona naţională de ofertare;
        PPE - Participant la piaţa de echilibrare;
        PRE - Parte responsabilă cu echilibrarea;
        PZU - Piaţa pentru ziua următoare;
        Regulamentul PD - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
        Regulament PRE - Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
        Regulament PZU - Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
        Regulile de măsurare - Regulile privind măsurarea energiei electrice şi utilizarea informaţiilor aferente în scopuri comerciale, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;
        SB - Schimb bloc;
        SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional;
        SRE - Sursă regenerabilă de energie;
        STS - Servicii tehnologice de sistem;
        UD - Unitate dispecerizabilă de producere energie electrică;
        UD - EE - Unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie eoliană;
        UD - EF - Unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie solară;
        UE - Uniunea Europeană


    ART. 4
    (1) În înţelesul specific prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. Bancă de decontare - Bancă la care un PPE/OTS şi-a deschis contul din/în care se achită obligaţiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare emise de ODPE
    2. Banda disponibilă - Domeniul de putere corespunzător reglajului secundar în care o UD/CD/IS poate răspunde la dispoziţiile OTS atât pentru creştere, cât şi pentru reducere de putere, pe durata unui ID
    3. Cod de identificare pe PE - Cod alfanumeric alocat fiecărui PPE de către OTS
    4. Cont de echilibrare - Cont bancar deschis de un PPE/OTS la o bancă de decontare în scopul utilizării sale exclusive pentru plăţile şi încasările corespunzătoare tranzacţiilor încheiate pe PE şi penalităţilor pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare
    5. Consum net - Energia pe care un consumator de energie electrică o preia din reţelele electrice de transport/distribuţie ale SEN
    6. Convenţie de participare la PE - Convenţie standardizată elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică, în care sunt prevăzute drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre OTS şi un PPE conform prevederilor prezentului regulament
    7. Creştere de putere - Livrarea energiei de echilibrare pentru acoperirea unui deficit de producţie/excedent de consum în SEN prin creşterea producţiei unei UD, reducerea consumului unui CD sau injecţia de putere de către o ISD
    8. Energie disponibilă pentru echilibrare - Cantitatea de energie de echilibrare ce poate fi pusă la dispoziţia OTS de o UD, de un CD sau de o ISD într-un ID
    9. Entitate agregată SRE - Rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    10. Fişă de decontare pentru echilibrare - Situaţie întocmită şi actualizată de OTS pentru fiecare PPE, pentru urmărirea drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată şi a încasărilor/plăţilor corespunzătoare acestora, aferente tranzacţiilor definitive încheiate pe PE
    11. Fişă de decontare a penalităţilor pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare - Situaţie întocmită şi actualizată de OTS pentru fiecare PPE, pentru urmărirea obligaţiilor de plată ale acestuia şi a încasării - corespunzătoare, aferente penalităţilor aplicate pentru livrarea incompletă a energiei electrice angajate pe PE
    12. Instalaţie de stocare dispecerizabilă - Instalaţie de stocare sau grup de instalaţii de stocare a căror putere injectată în reţea şi al căror consum de energie electrică din reţea pot fi modificate la cererea OTS posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;
    13. Luna de livrare - Luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare
    14. Marca de timp - Informaţie în formă electronică ataşată în mod unic unei oferte, care certifică faptul că aceasta a fost primită de către OTS la un moment de timp bine determinat
    15. Notă de informare pentru decontarea lunară - Notă de informare întocmită de ODPE, în care sunt prezentate toate obligaţiile de plată, respectiv drepturile de încasare ce trebuie plătite, respectiv încasate prin intermediul conturilor bancare deschise de fiecare PPE şi de OTS
    16. Notă lunară de regularizare pe PE - Notă de regularizare lunară întocmită de OTS, pentru fiecare PPE, care sintetizează tranzacţiile angajate şi tranzacţiile definitive de energie de echilibrare ale PPE pe PE în fiecare lună calendaristică
    17. Ofertă - Ofertă pentru creştere de putere şi/sau pentru reducere de putere a unei UD/CD/ISD pentru fiecare ID, specificând preţul minim solicitat de către PPE pentru creşterea puterii într-un domeniu specificat, respectiv preţul maxim oferit pentru reducerea puterii într-un domeniu specificat
    18. Operator de decontare a pieţei de echilibrare - Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieţei de energie electrică care stabileşte obligaţiile de plată şi drepturile de încasare ale PPE şi ale OTS, precum şi dezechilibrele cantitative şi valorice ale PRE
    19. Ordine de merit - Ordonarea după preţ a perechilor preţ-cantitate din ofertele validate, stabilită şi utilizată de OTS pentru determinarea perechilor preţ-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare
    20. Pereche preţ-cantitate - O combinaţie între un preţ şi o cantitate, indicând preţul minim la care un PPE intenţionează să vândă, în cazul ofertelor pentru creştere de putere sau preţul maxim la care este dispus să cumpere, în cazul ofertelor pentru reducere de putere, o cantitate de energie electrică ce nu va depăşi cantitatea specificată
    21. Producţie netă - Energia electrică care este livrată de o unitate de producţie în reţelele electrice de transport sau distribuţie ale SEN
    22. Punct de racordare - Punctul fizic în care un utilizator este racordat la SEN sau în care s-a convenit formal delimitarea sa, printr-un punct de măsurare
    23. Reducere de putere - Livrarea energiei de echilibrare pentru compensarea unui excedent de producţie/deficit de consum în SEN prin reducerea producţiei unei UD/ISD sau creşterea consumului unui CD/ISD
    24. Regim de pompare - Regimul de funcţionare a unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare, caracterizat de acumularea de energie primară hidro prin ridicarea apei din bazinul inferior în bazinul superior, cu consum de energie electrică
    25. Reglaj necesar - Cantitatea de energie de echilibrare pe care OTS are nevoie să o selecteze într-un anumit moment conform prevederilor prezentului regulament
    26. Reglaj terţiar rapid - Reglajul puterilor active ale unor UD/CD/ISD care sunt calificate în condiţiile prevăzute de Codul RET, în scopul refacerii rezervei de reglaj secundar
    27. Reglaj terţiar lent - Reglajul puterilor active ale unor UD/CD/ISD care sunt calificate în condiţiile prevăzute de Codul RET, în scopul refacerii rezervei de reglaj terţiar rapid
    28. Regulator central - Echipament destinat reglării automate a frecvenţei în SEN prin generarea, ca mărime de execuţie, a semnalelor de repartiţie pe centralele/grupurile reglante selectate, a variaţiei de putere activă necesară
    29. Responsabilitatea echilibrării - Responsabilitatea fiecărui PPE faţă de OTS pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi cele contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz şi pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre
    30. Restricţie de reţea - Sinonim cu termenii de congestie
    31. Rezerve - Disponibilitatea pentru reglajul secundar şi terţiar, la nivelul garantat în cazul în care OTS a contractat în avans servicii tehnologice de sistem cu UD/CD/ISD conform reglementărilor referitoare la achiziţia acestora sau la nivelul rezultat în urma notificărilor fizice ale UD/CD/ISD
    32. Scala de preţ - Domeniul între cel mai mic şi cel mai mare preţ, în care trebuie să se situeze preţul unor oferte transmisă pe PE
    33. Tranzacţie - Convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanţă cu prezentul regulament
    34. Unitate de producţie - Un singur ansamblu de maşini destinat să transforme energia de altă formă în energie electrică
    35. Unitate dispecerizabilă termo - Unitate dispecerizabilă formată din grupuri turbogeneratoare care funcţionează pe baza energiei termice provenită din combustibili fosili sau din biomasă, precum şi din combustibil nuclear
    36. Ziua de livrare - Ziua în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare

    (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare), în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, în Regulamentul PD, în Regulamentul PZU şi în Regulile de măsurare.

    CAP. 2
    REGULILE PIEŢEI CENTRALIZATE DE ECHILIBRARE
    SECŢIUNEA 2.1.
    Principii generale de funcţionare a PE
    ART. 5
        Regulile PE creează cadrul legal pentru vânzarea şi cumpărarea de către OTS a energiei de echilibrare, necesare pentru:
    a) asigurarea flexibilităţii şi stabilităţii SEN şi
    b) rezolvarea restricţiilor de reţea din SEN.


    ART. 6
        Pentru fiecare PPE care a contractat rezerve cu OTS conform prevederilor reglementărilor referitoare la asigurarea STS, este obligatorie ofertarea pe PE a capacităţii de echilibrare contractate pe fiecare tip de rezervă şi fiecare sens, pe baza capacităţii UD/CD/ISD disponibilă după realizarea programării conform prevederilor Regulamentului PD.

    ART. 7
        Orice PPE are dreptul să oferteze pe PE capacitatea disponibilă a UD/CD/ISD pe care le operează şi care au fost calificate în prealabil conform reglementărilor aplicabile. În cazul în care un CD a avut tranzacţii pe o piaţă anterioară PE cu livrare într-un ID, pe acel ID nu mai este permisă ofertarea pe PE pe baza sarcinii acestuia.

    ART. 8
    (1) În vederea unei ierarhizări în selectarea de către OTS a ofertelor cu acelaşi preţ, pentru aplicarea dispecerizării prioritare se stabilesc următoarele categorii, în ordinea descrescătoare a priorităţii la creştere, respectiv în ordinea crescătoare a priorităţii la reducere:
    a) UD puse în funcţiune înainte de 4 iulie 2019 şi care la data punerii în funcţiune făceau obiectul dispecerizării cu prioritate cuprinsă în reglementările ANRE în vigoare la data respectivă:
    i. UD - EE;
    ii. UD - EF;
    iii. UD de producere a energiei electrice în cogenerare, inclusiv pe bază de SRE, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, în limita capacităţii electrice de înaltă eficienţă calificate de ANRE;
    iv. UD de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicată. Se consideră situaţie de hidraulicitate ridicată situaţia în care, pentru UD respectivă, există pericol de deversare;

    b) UD care produc energie electrică din SRE, altele decât cele prevăzute la lit. a).
    c) UD care utilizează SRE şi/sau în cogenerare de înaltă eficienţă puse în funcţiune după 4 iulie 2019 şi care au puterea instalată de producere a energiei electrice mai mică de 400 kW, pentru care se aplică dispecerizarea prioritară; pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, dispecerizarea prioritară se aplică în limita capacităţii electrice de înaltă eficienţă calificate de ANRE;
    d) UD altele decât cele prevăzute la lit. a), b) şi c), CD şi ISD, precum şi UD prevăzute la lit. a) şi b) începând cu data de la care acestea suferă modificări semnificative stabilite conform alin. (2) lit. c).

    (2) OTS elaborează în urma unui proces de consultare publică, publică pe pagina proprie de internet şi aplică proceduri de verificare a:
    a) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a) pct. iii., corespunzător listelor actualizate ale capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare, cu acreditare finală şi/sau preliminară, aprobate de ANRE;
    b) situaţiilor de hidraulicitate ridicată şi a energiei electrice aferente, conform prevederilor alin. (1) lit. a) pct. iv.
    c) menţinerii UD prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în categoriile beneficiare de dispecerizare prioritară, conform prevederilor art. 12 alin. (6) al Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică.

    (3) PPE transmite la OTS încadrarea fiecărei UD pentru care este responsabil într-una din categoriile prevăzute la alin. (1) conform prevederilor procedurilor prevăzute la alin. (2) şi actualizează aceste informaţii ori de câte ori acestea suferă modificări.
    (4) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură care să detalieze modul de aplicare a dispecerizării cu prioritate pe baza ierarhizării prevăzută la alin. (1) cu respectarea condiţiilor pentru asigurarea funcţionării în siguranţă a SEN şi o publică pe pagina proprie de internet.

    ART. 9
        Pe PE se tranzacţionează energia de echilibrare corespunzătoare:
    a) Reglajului secundar
    b) Reglajului terţiar rapid
    c) Reglajului terţiar lent


    ART. 10
        În cazul în care nu sunt disponibile suficiente rezerve sau energie de echilibrare, OTS întreprinde acţiuni specifice în conformitate cu prevederile Codului RET.

    ART. 11
        OTS este responsabil pentru înregistrarea participanţilor la PE, colectarea şi verificarea ofertelor, precum şi pentru realizarea calculelor de cantităţi necesare decontării tranzacţiilor aferente PE.

    ART. 12
        PE începe după aprobarea notificărilor fizice pentru ziua de livrare şi se termină la sfârşitul zilei de livrare.

    ART. 13
        Tranzacţiile pe PE sunt încheiate prin acceptarea parţială sau totală a ofertelor de către OTS. În situaţia în care o tranzacţie încheiată pe PE prin acceptarea parţială sau totală a ofertelor de către OTS ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, se aplică prevederile privind rezolvarea restricţiilor de reţea din prezentul regulament.

    ART. 14
        Tranzacţiile încheiate pe PE stabilesc obligaţia respectivului PPE de a furniza serviciul corespunzător către OTS, în conformitate cu specificaţiile din ofertă şi dispoziţiile de dispecer emise de OTS. Tranzacţiile sunt specifice unui anumit ID.

    ART. 15
        Stabilirea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare în cazul tranzacţiilor încheiate pe PE se face pe baza:
    a) celei mai mici cantităţi dintre cantitatea acceptată de OTS şi cantitatea efectiv livrată de PPE şi
    b) preţului marginal sau, în cazul tranzacţiilor folosite pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, preţului de ofertă.


    ART. 16
        OTS este partea contractantă pentru fiecare PPE, în toate tranzacţiile încheiate pe PE.

    ART. 17
        Energia de echilibrare poate fi folosită pentru:
    a) creşterea de putere, care poate fi furnizată prin creşterea producţiei unei UD/ISD sau prin reducerea consumului unui CD/ISD;
    b) reducerea de putere, care poate fi furnizată prin reducerea producţiei unei UD/ISD sau creşterea consumului unui CD/ISD.


    ART. 18
        Centralele cu acumulare prin pompare sunt considerate CD atunci când sunt exploatate în regim de pompare.

    ART. 19
        Energia de echilibrare tranzacţionată pe PE se livrează fizic în ziua de livrare:
    a) în punctele de racordare unde o UD, un CD sau o ISD, după caz, este racordat/racordată la SEN;
    b) în momentele pentru care au fost emise dispoziţiile de dispecer de către OTS, acestea trebuind să fie situate în ID specificat în oferta acceptată.


    ART. 20
        OTS poate, în colaborare cu OTS din celelalte ţări, să elaboreze proceduri pentru a permite folosirea reciprocă a energiei achiziţionate pe PE sau prin intermediul unor mecanisme asemănătoare existente în alte ţări. Aceste proceduri se elaborează în conformitate cu prevederile din EBGL.

    SECŢIUNEA 2.2.
    Participarea la PE
    ART. 21
        Participanţii la piaţă trebuie să califice în prealabil unităţile de producţie/consum/instalaţiile de stocare pentru care sunt responsabili şi cu care doresc să participe la PE, ca UD/CD/ISD, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent, terţiar rapid şi/sau reglajului secundar, după caz, în conformitate cu procedurile OTS corespunzătoare.

    ART. 22
        Participanţii la piaţă care sunt responsabili pentru UD/CD/ISD calificate şi doresc să participe la PE sau care au această obligaţie conform contractelor încheiate pentru asigurarea STS sub forma capacităţii de echilibrare trebuie să se înregistreze ca PPE.

    ART. 23
    (1) Un PPE înregistrat poate să delege drepturile şi responsabilităţile care îi revin în această calitate, altui/altor PPE, prin includerea uneia sau a mai multora dintre UD/grupurile generatoare pe care le exploatează/ISD în una sau mai multe UD/ISD exploatate de acel/acei PPE, respectiv prin includerea CD/ISD pe care îl exploatează în CD/ISD exploatat de acel/acei PPE, în conformitate cu prevederile Regulamentului PD, cu condiţia ca rezultatul acestei operaţiuni să constituie o UD sau un CD sau o ISD.
    (2) În cazul în care delegarea drepturilor şi responsabilităţilor conform prevederilor alin. (1) are ca efect constituirea unei UD formate doar din grupuri generatoare aparţinând membrilor unei entităţi agregate SRE, această UD este încadrată, în conformitate cu prevederile Art. 8, de către PPE desemnat de entitatea agregată SRE, în categoria corespunzătoare tehnologiei care are puterea instalată cea mai mare în cadrul entităţii agregate SRE.
    (3) Participantul desemnat al unei entităţi agregate SRE trebuie să deţină calitatea de producător ce exploatează UD şi acestuia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile corespunzătoare participării la PE.

    ART. 24
     Prevederile care urmează din cadrul prezentului regulament se aplică PPE care nu şi-au delegat responsabilităţile pentru toate UD/CD/ISD pe care le exploatează şi celor care şi-au asumat explicit responsabilităţile referitoare la UD/CD/ISD formate conform Art. 23. Prin UD/CD/ISD proprie, în prezentul regulament se va înţelege atât UD/CD/ISD pe care PPE o exploatează, cât şi UD, CD, sau ISD formată conform Art. 23, aflată în responsabilitatea acestuia.

    ART. 25
        În cazul în care cel puţin una din părţi denunţă convenţia de delegare a drepturilor şi responsabilităţilor ca PPE, prevăzută în Regulamentul PD, pentru anumite UD/CD/ISD sau unităţi generatoare/consumatoare/instalaţii de stocare, aceasta transmite o informare către OTS, iar toate responsabilităţile şi drepturile ca PPE se reatribuie fiecăreia dintre părţi pentru fiecare din aceste unităţi.

    ART. 26
        Dacă OTS revocă acordul său pentru agregarea într-o singură UD sau CD sau ISD a mai multor UD sau CD sau ISD, respectiv unităţi generatoare sau consumatoare sau instalaţii de stocare exploatate de PPE diferiţi, acesta comunică părţilor decizia sa şi motivele acesteia, caz în care toate responsabilităţile şi drepturile se reatribuie PPE pentru fiecare din aceste unităţi pe care o exploatează; condiţiile în care OTS poate revoca acordul său sunt cuprinse în procedura privind condiţiile de agregare, elaborată de OTS în conformitate cu prevederile Regulamentului PD.

    ART. 27
     Operatorii economici care se înregistrează ca PPE conform prevederilor Art. 21 inclusiv consumatorii cu CD care doresc să se înregistreze ca PPE fac o cerere scrisă către OTS. Cererea include un formular completat corespunzător, este însoţită de toată documentaţia suport relevantă şi trebuie să fie semnată de reprezentantul legal al solicitantului.

    ART. 28
     Conţinutul şi formatul formularului prevăzut la Art. 27, precum şi procedura de transmitere, verificare, acceptare sau respingere a acestora sunt elaborate de OTS. OTS publică aceste informaţii pe pagina proprie de internet.

    ART. 29
        OTS stabileşte, în urma unui proces de consultare publică, conţinutul cadru al convenţiei de participare la PE, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OTS şi ale fiecărui PPE. Conţinutul cadru al convenţiei de participare la PE este publicat de OTS pe pagina proprie de internet.

    ART. 30
        Înregistrarea unui nou PPE devine efectivă începând cu data intrării în vigoare a convenţiei de participare la PE.

    ART. 31
        Un PPE se poate retrage din proprie iniţiativă de la PE, printr-o înştiinţare scrisă, semnată de un reprezentant autorizat al PPE. Această înştiinţare trebuie transmisă cu cel puţin o lună înaintea datei la care înregistrarea PPE trebuie să fie anulată. După primirea unei astfel de înştiinţări, OTS informează imediat ODPE.

    ART. 32
        OTS poate revoca înregistrarea unui PPE în oricare din următoarele cazuri:
    a) dacă PPE nu mai îndeplineşte la un moment dat una sau mai multe din condiţiile necesare pentru înregistrarea ca PPE;
    b) dacă PPE nu respectă prevederile convenţiei de participare la PE;
    c) dacă PPE este găsit în mod repetat vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PE, inclusiv a celor de decontare.


    ART. 33
        Înregistrarea unui PPE este revocată automat cu efect imediat, dacă licenţa respectivului PPE a fost retrasă de ANRE.

    ART. 34
     Dacă un PPE se retrage de pe PE conform prevederilor Art. 31 sau dacă înregistrarea unui PPE este revocată de OTS conform prevederilor Art. 32 sau ale Art. 33:
    a) PPE efectuează toate plăţile datorate OTS în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea pe PE;
    b) OTS efectuează toate plăţile către PPE datorate pentru perioada anterioară retragerii/revocării PPE;
    c) după efectuarea tuturor plăţilor datorate de respectivul PPE, OTS anulează înregistrarea acestuia în registrul PE, informând PPE respectiv şi pe ODPE în legătură cu această anulare.


    ART. 35
        PPE care au fost acceptaţi de OTS sunt înregistraţi în registrul PE, care este întocmit şi actualizat de către OTS.

    ART. 36
        Registrul PE conţine, pentru fiecare PPE, cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele complet, sediul social şi datele de contact ale PPE;
    b) data şi numărul condiţiei de participare la PE corespunzătoare;
    c) codul de identificare pe PE al PPE;
    d) numele şi datele de contact ale tuturor persoanelor autorizate să acţioneze în numele PPE;
    e) numele, codul de identificare al PRE şi datele de contact pentru fiecare PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru respectivul PPE;
    f) lista cu toate UD sau CD sau ISD care sunt exploatate de respectivul PPE şi componenţa fiecăreia dintre acestea.


    ART. 37
        Fiecare PPE are dreptul să consulte informaţiile din registrul PE care îl privesc şi să solicite corectarea oricărei inexactităţi constatate.

    ART. 38
        Informaţiile cuprinse în registrul PE sunt puse de către OTS la dispoziţia ODPE şi ANRE la cerere.

    SECŢIUNEA 2.3.
    Ofertarea pe PE
    ART. 39
        PPE poate transmite oferte la creştere de putere şi/sau la reducere de putere pentru fiecare ID al fiecărei zile de livrare şi pentru:
    a) fiecare UD pentru care este responsabil
    b) fiecare CD pentru care este responsabil
    c) fiecare ISD pentru care este responsabil.


    ART. 40
        PPE transmite oferte pe fiecare ID pentru oricare UD/CD/ISD pentru cantitatea de energie de echilibrare pe care doreşte să o facă disponibilă, separat pentru:
    a) creştere de putere
    b) reducere de putere.


    ART. 41
        Pentru oricare UD de care este responsabil, PPE transmite o ofertă la reducere de putere care în raport cu producţia planificată din NFA reflectă puterea minimă până la care este valabilă şi o ofertă de creştere de putere care în raport cu producţia planificată din NFA reflectă puterea maximă până la care este valabilă; aceste limite trebuie să se încadreze în capacitatea de producţie disponibilă inclusă în DD realizată conform prevederilor Regulamentului PD.

    ART. 42
        Pentru oricare CD de care este responsabil, PPE transmite o ofertă la reducere de putere care în raport cu consumul planificat din NFA reflectă consumul maxim până la care este valabilă şi o ofertă de creştere de putere care în raport cu consumul planificat din NFA reflectă consumul minim până la care este valabilă.

    ART. 43
        Pentru oricare ISD de care este responsabil, PPE transmite o ofertă la reducere de putere care în raport cu producţia/consumul planificat din NFA reflectă după caz, puterea minimă sau consumul maxim până la care este valabilă şi o ofertă la creştere de putere care în raport cu producţia/consumul planificat din NFA reflectă după caz, consumul minim sau producţia maximă până la care este valabilă.

    ART. 44
        Fiecare ofertă poate conţine cel mult 10 perechi preţ-cantitate.

    ART. 45
        Fiecare pereche preţ-cantitate din oferta pentru creştere de putere defineşte valoarea cea mai mică a preţului unitar pentru energia de echilibrare, la care PPE doreşte să realizeze creştere de putere, pentru o cantitate care nu depăşeşte cantitatea prevăzută în perechea preţ-cantitate respectivă; o ofertă de creştere de putere la preţ negativ semnifică dorinţa de a livra cantitatea respectivă concomitent cu plata preţului în valoare absolută, către OTS.

    ART. 46
        Fiecare pereche preţ-cantitate din oferta pentru reducere de putere defineşte valoarea cea mai mare a preţului unitar pentru energia de echilibrare, pe care PPE este dispus să îl plătească atunci când realizează reducere de putere, pentru o cantitate care nu depăşeşte cantitatea prevăzută în perechea preţ-cantitate respectivă; o ofertă de reducere de putere la preţ negativ semnifică dorinţa de a nu mai livra cantitatea respectivă, în cazul UD/ISD, sau de a consuma suplimentar cantitatea respectivă, în cazul CD/ISD, concomitent cu primirea preţului în valoare absolută, de la OTS.

    ART. 47
        OTS calculează energia disponibilă pentru echilibrare, care reprezintă cantitatea totală de energie de echilibrare ce este pusă la dispoziţie de o UD, de un CD sau o ISD în ID, separat pentru:
    a) fiecare ID;
    b) fiecare tip de energie de echilibrare conform prevederilor Art. 9;
    c) creştere de putere, respectiv reducere de putere.


    ART. 48
        OTS verifică dacă sunt respectate obligaţiile de asigurare a serviciilor de sistem asumate prin contracte.

    ART. 49
        Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare pe fiecare tip de reglaj, OTS are în vedere:
    a) tipurile de reglaj pentru care este calificată respectiva UD sau CD sau ISD, după caz;
    b) în cazul reglajului terţiar rapid, energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar;
    c) în cazul reglajului terţiar lent, energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi reglajului terţiar rapid;


    ART. 50
        Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare pe tip de reglaj şi sens, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar. Pentru energia rămasă, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid.

    ART. 51
        În cazul în care OTS constată că energia electrică disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare ofertelor primite nu este suficientă pentru menţinerea siguranţei şi stabilităţii în funcţionare a SEN luând în considerare procesul de compensare a dezechilibrelor cu alte sisteme, acesta poate solicita tuturor PPE să ofere integral sau parţial capacitatea de producţie neutilizată sau alte resurse de echilibrare, suplimentar faţă de ofertele deja transmise; în situaţiile de urgenţă prevăzute de legislaţia aplicabilă, anunţate de către OTS odată cu solicitarea, PPE trebuie să transmită oferte pentru întreaga energie disponibilă pentru echilibrare.

    ART. 52
        PPE pot transmite oferte la OTS cel târziu până la ora de închidere a PE, şi anume până la ora ID-50 minute a zilei de livrare. Transmiterea ofertelor se realizează cu maxim o săptămână înainte de ziua de livrare în cauză.

    ART. 53
        Ofertele sunt transmise în format electronic, prin mijloacele de comunicaţie prevăzute de OTS.

    ART. 54
        Oferta se consideră transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.

    ART. 55
        Imediat ce o nouă ofertă a intrat în sistemul PE, OTS confirmă respectivului PPE primirea acesteia. Această confirmare conţine numărul de înregistrare şi ora la care această ofertă a intrat în sistemul PE.

    ART. 56
        Înainte de ora de închidere a PE, ofertele pot fi oricând modificate sau anulate. Toate modificările sunt marcate temporal şi înregistrate în sistemul PE. Orice modificare stabileşte o nouă ofertă, anulând automat oferta care a fost validată anterior pentru acelaşi ID şi aceeaşi UD, CD sau ISD, după caz.

    ART. 57
        Dacă un PPE nu primeşte de la OTS, într-un interval de 5 minute de la transmiterea unei noi oferte, confirmarea de primire a respectivei oferte, PPE trebuie să contacteze imediat OTS.

    ART. 58
        Formatul şi conţinutul - cadru pentru oferte sunt stabilite de către OTS în urma unui proces de consultare publică. OTS publică aceste informaţii, precum limitele de preţ tehnice pentru oferte, pe pagina proprie de internet.

    ART. 59
        Limitele tehnice de preţ pentru oferte sunt reprezentate de un preţ minim, care este echivalentul în lei la cursul BNR din ziua anterioară celei de livrare al valorii de -99999 Euro/MWh şi un preţ maxim, care este echivalentul în lei la cursul BNR din ziua anterioară celei de livrare al valorii de +99999 Euro/MWh, între care trebuie să se încadreze preţul oricărei perechi preţ-cantitate dintr-o ofertă.

    ART. 60
        Pentru fiecare UD/CD/ISD, energia de echilibrare ofertată la creştere, respectiv energia de echilibrare ofertată la reducere, raportare la producţia sau consumul planificat, corespunzător NFA, trebuie să se încadreze în limitele cuprinse în DD, iar în cazul UD, să respecte puterea minimă tehnic a UD, şi anume valoarea celei mai mici puteri minime tehnic dintre cele ale grupurilor din componenţa sa, cu asigurarea reglajului primar în măsura în care are această obligaţie, sau dacă PPE ofertează inclusiv oprirea UD, perechea preţ-cantitate ofertată la reducere cu preţul cel mai mic trebuie să conţină cel puţin o cantitate egală cu puterea minimă tehnic.

    ART. 61
        Ofertele conţin cel puţin următoarele informaţii:
    a) codul de identificare pe PE al PPE;
    b) codul de identificare pe PE al UD, al CD sau al ISD pentru care se face oferta;
    c) ziua de livrare pentru care este valabilă oferta;
    d) ID pentru care este valabilă oferta;
    e) sensul ofertei: la creştere sau la reducere;
    f) cel puţin una, dar nu mai mult de 10 perechi preţ-cantitate consecutive.


    ART. 62
     Preţurile din oferte sunt exprimate în lei/MWh şi trebuie să se încadreze între limita tehnică minimă şi limita tehnică maximă conform Art. 59, care sunt publicate zilnic de OTS pentru fiecare zi de livrare. Preţurile cuprinse în perechile preţ-cantitate consecutive trebuie să fie constant crescătoare.

    ART. 63
        OTS elaborează procedura de validare a ofertelor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi o publică pe pagina proprie de internet.

    ART. 64
     Imediat după introducere şi cel târziu după ora de închidere a PE, OTS verifică toate ofertele intrate în sistemul PE. Dacă o ofertă pentru o UD, un CD sau o ISD nu respectă condiţiile prevăzute la Art. 60 sau Art. 62, după caz, aceasta este invalidată, fiind considerată ca netransmisă de respectivul PPE.

    ART. 65
        OTS confirmă PPE validarea unei oferte pe care acesta a transmis-o, după introducerea acesteia, dar nu mai târziu de ora ID-45 de minute din ziua de livrare. Confirmarea conţine, de asemenea, numărul de înregistrare pentru respectiva ofertă şi ora la care aceasta a fost validată.

    ART. 66
        Dacă un PPE nu a primit de la OTS, până la ora ID-45 de minute, confirmarea de validare a ofertelor transmise, acesta trebuie să contacteze imediat OTS pentru clarificare.

    ART. 67
        După validarea tuturor ofertelor, dar nu mai târziu de ora ID-30 de minute, OTS transmite ofertele validate la ODPE.

    ART. 68
        Ofertele validate reprezintă angajamente ferme pentru respectivul PPE.

    ART. 69
        Dacă după ID-45 de minute, OTS constată din DD actualizată a unui PPE, o reducere a capacităţii disponibile de producţie/consum a unei UD/CD/ISD faţă de valoarea maximă declarată, OTS reduce oferta validată pentru UD a respectivului PPE până la capacitatea disponibilă.

    ART. 70
     În condiţiile prevăzute la Art. 69, pentru fiecare ID relevant, OTS reduce cantitatea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate din oferta la creştere validată, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ, până când suma, respectiv diferenţa dintre puterea, respectiv consumul planificat cuprinse în NFA şi cantitatea agregată la creştere a respectivei oferte devine egală cu capacitatea disponibilă de producţie, respectiv consum.

    SECŢIUNEA 2.4.
    Reguli de selectare a ofertelor pe PE
    ART. 71
        Procedurile de selectare a energiei de echilibrare sunt elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. OTS publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.

    ART. 72
        Imediat după validarea ofertelor, OTS poate utiliza ofertele validate pentru managementul restricţiilor de reţea în etapa de programare, conform prevederilor referitoare la managementul restricţiilor de reţea din prezentul regulament. Pentru echilibrarea SEN în etapa de dispecerizare, OTS utilizează de asemenea ofertele validate.

    ART. 73
     Atunci când selectează şi utilizează energia de echilibrare, conform procedurilor de selecţie prevăzute la Art. 71, OTS se asigură permanent că utilizarea energiei de echilibrare este fezabilă din punct de vedere tehnic şi se încadrează în limitele caracteristicilor tehnice, DD şi notificării fizice pentru toate UD, CD sau ISD corespunzătoare, după caz.

    ART. 74
        Înainte de ora ID-40 de minute a zilei de livrare, OTS stabileşte rezerva necesară, aceasta fiind cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie disponibilă în decursul ID respectiv al zilei de livrare, separat pe tip de reglaj, la creştere de putere şi la reducere de putere şi verifică existenţa acesteia. Dacă este necesar, OTS poate stabili diferite rezerve necesare pentru diferite părţi ale SEN.

    ART. 75
        Dacă este necesar, OTS poate modifica oricând valoarea stabilită pentru rezerva necesară, înainte sau în timpul zilei de livrare.

    ART. 76
        Rezerva necesară poate depăşi cantitatea de rezerve corespunzătoare tipului respectiv de energie de echilibrare, pentru fiecare sens, pe care OTS a contractat-o pentru ID respectiv.

    ART. 77
        De fiecare dată când este necesar, OTS calculează banda disponibilă de reglaj secundar pentru un anumit ID.

    ART. 78
        La calculul benzii disponibile de reglaj secundar, OTS ia în considerare cel puţin următorii factori:
    a) limitele definite prin caracteristicile tehnice pentru CD/UD/ISD respectiv(ă);
    b) nivelul de producţie al UD/de consum al CD sau ale ISD, în concordanţă cu NFA/consumul de referinţă corespunzător PE pentru aceasta/acesta;
    c) pentru fiecare UD/CD/ISD, cea mai mică valoare dintre suma cantităţilor perechilor preţ-cantitate ofertate la creştere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD şi suma cantităţilor perechilor preţ-cantitate ofertate la reducere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD.


    ART. 79
        Pentru determinarea cantităţii de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, respectiv de reducere de putere, după caz, care poate fi făcută disponibilă de o UD, de un CD sau o ISD, pe parcursul unui ID, OTS ia în considerare cel puţin următorii factori:
    a) limitele definite prin caracteristicile tehnice ale CD/UD/ISD respectiv(ă);
    b) nivelul de producţie al UD/ISD sau nivelul de consum al CD/ISD, în concordanţă cu NFA pentru acestea;
    c) suma cantităţilor perechilor preţ-cantitate ofertate de UD/CD/ISD la creştere, respectiv la reducere;
    d) suma cantităţilor perechilor preţ-cantitate ofertate la creştere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD, respectiv suma cantităţilor perechilor preţ-cantitate ofertate la reducere aflate în semibanda de reglaj secundară a UD/CD/ISD.


    SECŢIUNEA 2.5.
    Selectarea ofertelor pentru reglaj secundar
    ART. 80
     Pentru fiecare ID, OTS determină ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate echivalente ale fiecărei UD/CD/ISD conform prevederilor Art. 81, sortate în ordinea crescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ şi continuând până la perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ cerut.

    ART. 81
        Perechile preţ-cantitate echivalente ale unei UD/CD/ISD realizate în vederea selectării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar se determină astfel:
    a) se calculează minimul dintre cantitatea perechii preţ-cantitate la creştere cu preţul cel mai mic şi cantitatea perechii preţ-cantitate la reducere cu preţul cel mai mare;
    b) cantităţii prevăzute la lit. a), i se asociază ca preţ, diferenţa dintre preţul perechii preţ-cantitate la creştere şi preţul perechii preţ-cantitate la reducere, reţinându-se această pereche ca prima pereche preţ-cantitate echivalentă a UD/CD/ISD necesară selectării energiei de echilibrare pentru reglaj secundar;
    c) se elimină provizoriu perechea preţ-cantitate echivalentă determinată conform lit. b) şi se identifică în mod similar următoarea pereche preţ-cantitate echivalentă;
    d) procesul de mai sus se încheie când se epuizează cantitatea reprezentată de cea mai mică valoare dintre suma cantităţilor perechilor preţ-cantitate ofertate la creştere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD şi suma cantităţilor perechilor preţ-cantitate ofertate la reducere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD.


    ART. 82
        La stabilirea ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, OTS se asigură că:
    a) ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate echivalente pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar provenite din ofertele validate care se aplică pentru ID în cauză;
    b) ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate echivalente aferente UD/CD/ISD care au fost calificate pentru reglaj secundar, în conformitate cu procedurile OTS aplicabile şi care sunt sincronizate cu SEN;
    c) pentru fiecare UD/CD/ISD, cantitatea agregată din toate perechile preţ-cantitate echivalente intrate în ordinea de merit nu depăşeşte jumătate din valoarea benzii disponibile determinate pentru respectiva UD CD/ISD.


    ART. 83
        Pe baza valorilor stabilite pentru rezerva necesară de reglaj secundar, OTS acceptă perechi preţ-cantitate echivalente din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar în conformitate cu următoarele condiţii:
    a) OTS poate accepta mai mult de o singură pereche preţ-cantitate;
    b) cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate echivalente acceptate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar este egală cu jumătate din valoarea rezervei necesare corespunzătoare reglajului secundar;
    c) perechile preţ-cantitate echivalente pot fi acceptate doar cu o parte din cantitatea ofertată;
    d) atunci când acceptă perechile preţ-cantitate echivalente, OTS se asigură că preţul oricărei perechi preţ-cantitate echivalente acceptate este mai mic decât preţul oricărei perechi preţ-cantitate echivalente care face parte din ordinea de merit şi care nu a fost acceptată.


    ART. 84
        După acceptarea perechilor preţ-cantitate echivalente conform Art. 83, OTS identifică cele două perechi preţ-cantitate ofertate pentru fiecare UD/CD/ISD a fiecărui PPE corespunzătoare unei perechi preţ-cantitate echivalente care a fost acceptată integral sau parţial şi le desemnează pe acestea ca acceptate integral sau parţial.

    ART. 85
     Cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, acceptată parţial sau total conform prevederilor Art. 84, determină preţul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere. Cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, acceptată parţial sau total conform prevederilor Art. 84, determină preţul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere.

    ART. 86
     Perechile preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate total sau parţial în conformitate cu prevederile Art. 84, stabilesc o obligaţie fermă a PPE care a transmis respectiva ofertă de a pune la dispoziţia OTS cantitatea corespunzătoare de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar în ID considerat.

    ART. 87
     OTS informează fiecare PPE asupra cantităţii agregate de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care a fost acceptată conform prevederilor Art. 84, separat pentru fiecare din UD/CD/ISD pentru care este responsabil respectivul PPE. Atunci când primeşte o solicitare în acest sens de la OTS, PPE trebuie să seteze în consecinţă banda de reglaj aferentă fiecărei UD/CD/ISD calificate pentru reglaj secundar, în ID corespunzător.

    ART. 88
     UD/CD/ISD cărora li se solicită să pună la dispoziţie o anumită bandă de reglaj pentru reglajul secundar în conformitate cu prevederile Art. 87 furnizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, răspunzând semnalelor proporţionale cu banda selectată a fiecăreia, primite de la regulatorul central al OTS în timp real.

    ART. 89
     Fiecare semnal pe care o UD/CD/ISD îl primeşte de la regulatorul central al OTS într-un anumit ID stabileşte o tranzacţie între OTS, pe de o parte, şi PPE care este responsabil pentru respectiva UD/CD/ISD, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar; caracteristicile acestei tranzacţii sunt determinate de semnalul primit de la regulatorul central al OTS, proporţional cu banda de reglaj setată pentru respectiva UD/CD/ISD conform prevederilor Art. 87 şi de preţul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere sau pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, după caz, stabilit conform prevederilor Art. 85.

    ART. 90
     Perechile preţ-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate parţial sau total în conformitate cu prevederile Art. 84, sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) numărul de înregistrare al ofertei validate şi perechea preţ-cantitate acceptată;
    b) cantitatea acceptată;
    c) preţul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 85;
    d) preţul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 85.


    ART. 91
     Tranzacţiile stabilite conform prevederilor Art. 89 determină o ajustare a notificării fizice pentru respectiva UD/CD/ISD în concordanţă cu prevederile din Regulamentul PD, dar numai pentru ID respectiv.

    ART. 92
        OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de creştere de putere dacă se estimează un deficit continuu de producţie în SEN pe o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.

    ART. 93
        OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de reducere de putere, dacă se estimează un excedent continuu de producţie în SEN pe o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.

    ART. 94
        OTS finalizează selecţia şi acceptarea perechilor preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar înainte de începutul ID corespunzător.

    SECŢIUNEA 2.6.
    Selectarea ofertelor pentru reglaj terţiar rapid de creştere
    ART. 95
        OTS utilizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de creştere de putere sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de creştere de putere.

    ART. 96
     Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 95, acesta stabileşte:
    a) intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, care trebuie:
    i. să înceapă cel mai târziu după 15 minute din momentul în care este emisă dispoziţia de dispecer şi
    ii. să se încheie nu mai târziu de sfârşitul ID aferent începerii livrării;

    b) cantitatea necesară de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, referită în această secţiune ca reglaj necesar.


    ART. 97
     Intervalul de timp prevăzut la Art. 96 lit. a) este referit în această secţiune ca intervalul solicitat.

    ART. 98
        OTS stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate care sunt încă disponibile şi nu au fost selectate pentru reglaj secundar pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea crescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ şi continuând până la perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ cerut.

    ART. 99
        Atunci când stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, OTS se asigură că:
    a) ordinea de merit conţine numai perechile preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terţiar rapid de creştere de putere din ofertele validate, care sunt încă disponibile în intervalul solicitat;
    b) ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate corespunzătoare UD, CD sau ISD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terţiar rapid în concordanţă cu procedurile OTS aplicabile;
    c) pentru fiecare UD, CD sau ISD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate intrate în ordinea de merit nu depăşeşte cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 79. Dacă este necesar, perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ dintre toate perechile preţ-cantitate, aferente respectivei UD, CD sau ISD, care fac parte din ordinea de merit, este luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiţie să fie îndeplinită.


    ART. 100
     După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 96 şi a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere conform prevederilor Art. 98 şi Art. 99, OTS acceptă perechi preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;
    b) preţul oricărei perechi preţ-cantitate acceptate este mai mic decât preţul oricărei perechi preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit şi care nu a fost acceptată;
    c) cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate este egală cu reglajul necesar;
    d) în cazul selectării energiei de echilibrare aferente creşterii de putere ofertată la acelaşi preţ, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 8 alin. (4);
    e) toate perechile preţ-cantitate cu un preţ mai mic decât cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, sunt acceptate cu întreaga cantitate ofertată, cu condiţia respectării prevederilor lit. f) şi g);
    f) cu condiţia respectării prevederilor lit. g), pentru toate perechile preţ-cantitate aferente UD, ISD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD, cu un preţ egal cu cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, numai o cotă S (0<S≤1) din cantitatea ofertată va fi acceptată, astfel încât să fie respectată relaţia:

        Reg(nec) = Σ Q(întreg,i) + S . Σ Q(ultim,j)
                   i j


        unde:
        Reg(nec) reprezintă reglajul necesar,
        Q(întreg,i) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate i, care are un preţ mai mic decât cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate,
        Q(ultim,j) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate j, care are un preţ egal cu cel mai mare preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate;


    g) în situaţia în care aplicarea relaţiei prevăzute la lit. f) conduce la cantităţi mai mici de 1 MWh/h pentru o UD/CD/ISD, selecţia energiei de echilibrare se face dând întâietate cantităţilor mai mari de 1 MWh/h.


    ART. 101
     Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 100 stabilesc o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ dintre cele acceptate pentru respectivul ID, numit în această secţiune preţ marginal pentru reglajul terţiar rapid la creştere, şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 100.

    ART. 102
     Tranzacţiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 101 sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate şi perechea preţ-cantitate care a fost acceptată;
    b) intervalul solicitat;
    c) cantitatea acceptată;
    d) preţul marginal pentru reglajul terţiar rapid la creştere;
    e) momentul la care a fost acceptată respectiva pereche preţ-cantitate.


    ART. 103
     Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere angajate conform prevederilor Art. 102 vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacţiilor definitive pe PE.

    ART. 104
     Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 100 determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD, CD sau ISD respectiv, în conformitate cu prevederile din Regulamentul PD, dar numai pentru ID respectiv.

    ART. 105
     Dacă o tranzacţie încheiată conform prevederilor Art. 101 determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea perechii preţ-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS trebuie să rezolve restricţia de reţea în conformitate cu prevederile prezentului regulament referitoare la rezolvarea restricţiilor de reţea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare; în cazul anulării unei tranzacţii în conformitate cu Art. 143 care ar fi stabilit preţul marginal pentru reglajul terţiar rapid la creştere, acesta rămâne cel corespunzător situaţiei în care aceasta nu ar fi fost anulată.

    ART. 106
        OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producţie în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.

    SECŢIUNEA 2.7.
    Selectarea ofertelor pentru reglaj terţiar rapid de reducere
    ART. 107
        OTS utilizează energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar de reducere de putere.

    ART. 108
     Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 107, acesta stabileşte:
    a) intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, care trebuie:
    i. să înceapă cel mai târziu după 15 minute din momentul în care este emisă dispoziţia de dispecer
    ii. să se încheie nu mai târziu de sfârşitul ID aferent începerii livrării;

    b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere necesară, referită în această secţiune ca reglaj necesar.


    ART. 109
     Intervalul de timp prevăzut la Art. 108 lit. a) este referit în această secţiune ca intervalul solicitat.

    ART. 110
        OTS stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate care sunt încă disponibile şi nu au fost selectate pentru reglaj secundar pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea descrescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ şi continuând până la perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ cerut.

    ART. 111
        Atunci când stabileşte ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, OTS se asigură că:
    a) ordinea de merit conţine numai perechile preţ-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terţiar rapid de reducere de putere din ofertele validate, care sunt încă disponibile în intervalul solicitat;
    b) ordinea de merit conţine numai perechi preţ-cantitate corespunzătoare UD, CD sau ISD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terţiar rapid în concordanţă cu Codul RET;
    c) pentru fiecare UD, CD sau ISD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate intrate în ordinea de merit nu depăşeşte cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 79. Dacă este necesar, perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ dintre toate perechile preţ-cantitate aferente respectivei UD/CD/ISD, care fac parte din ordinea de merit, va fi luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiţie să fie îndeplinită.


    ART. 112
     După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 108 şi a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere conform prevederilor Art. 110 şi Art. 111, OTS acceptă perechi preţ-cantitate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;
    b) preţul oricărei perechi preţ-cantitate acceptate este mai mare decât preţul oricărei perechi preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit şi care nu a fost acceptată;
    c) cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate este egală cu reglajul necesar;
    d) în cazul selectării energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere ofertată la acelaşi preţ, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 8 alin. (4);
    e) toate perechile preţ-cantitate cu un preţ mai mare decât cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, sunt acceptate cu întreaga cantitate ofertată, cu condiţia respectării prevederilor lit. f) şi g);
    f) cu condiţia respectării prevederilor lit. g) pentru toate perechile preţ-cantitate aferente UD, ISD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD, cu un preţ egal cu cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, numai o cotă S (0<S≤1) din cantitatea ofertată va fi acceptată, astfel încât să fie respectată relaţia:

        Reg(nec) = Σ Q(întreg,i) + S . Σ Q(ultim,j)
                   i j


        unde:
        Reg(nec) reprezintă reglajul necesar,
        Q(întreg,i) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate i, care are un preţ mai mare decât cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate, şi
        Q(ultim,j) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preţ-cantitate j, care are un preţ egal cu cel mai mic preţ al unei perechi preţ-cantitate acceptate,


    g) în situaţia în care aplicarea relaţiei prevăzute la lit. f) conduce la cantităţi mai mici de 1 MWh/h pentru o UD/CD/ISD, selecţia energiei de echilibrare se face dând întâietate cantităţilor mai mari de 1 MWh/h.


    ART. 113
     Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 112 stabilesc o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ dintre cele acceptate pentru respectivul ID, numit în această secţiune preţ marginal pentru reglajul terţiar rapid la reducere, şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 112;

    ART. 114
     Tranzacţiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 113 sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate şi perechea preţ-cantitate care a fost acceptată;
    b) intervalul solicitat;
    c) cantitatea acceptată;
    d) preţul marginal pentru reglajul terţiar rapid la reducere;
    e) momentul la care a fost acceptată perechea preţ-cantitate.


    ART. 115
     Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere angajate conform Art. 114 vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacţiilor definitive pe PE.

    ART. 116
     Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 112 determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD, CD sau ISD respectiv, în conformitate cu prevederile din Regulamentul PD, dar numai pentru ID respectiv.

    ART. 117
     Dacă o tranzacţie încheiată conform prevederilor Art. 113 determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea perechii preţ-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS trebuie să rezolve restricţia de reţea în conformitate cu prevederile prezentului regulament referitoare la rezolvarea restricţiilor de reţea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare; în cazul anulării unei tranzacţii în conformitate cu Art. 143 care ar fi stabilit preţul marginal pentru reglajul terţiar rapid la reducere, acesta rămâne cel corespunzător situaţiei în care aceasta nu ar fi fost anulată.

    ART. 118
        OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producţie în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă şi dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.

    SECŢIUNEA 2.8.
    Selectarea ofertelor pentru reglaj terţiar lent de creştere
    ART. 119
        OTS utilizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de creştere de putere pe durata unui ID, începând nu mai devreme de sfârşitul ID curent.

    ART. 120
     Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere în conformitate cu prevederile Art. 119, acesta precizează:
    a) ID pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere;
    b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere necesară, referită în această secţiune ca reglaj necesar.


    ART. 121
     După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere conform prevederilor Art. 120, OTS acceptă perechi preţ-cantitate pentru creştere de putere din ofertele validate, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) OTS ia în considerare numai perechile preţ-cantitate din ofertele validate aplicabile pentru ID prevăzut la Art. 120 lit. a);
    b) OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;
    c) alegerea perechilor preţ-cantitate trebuie să respecte următoarele condiţii:
    i. preţul oricărei perechi preţ-cantitate acceptate să fie mai mic decât preţul oricărei perechi preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit şi care nu a fost acceptată, cu respectarea prevederilor Art. 122 şi Art. 123;
    ii. să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în limitele caracteristicilor tehnice pentru UD, CD sau ISD respectiv;

    d) cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar pentru ID prevăzut la Art. 120;
    e) perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;
    f) perechile preţ-cantitate aferente UD, ISD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD pot fi acceptate cu o parte din cantitatea ofertată;
    g) în cazul selectării energiei de echilibrare aferente creşterii de putere ofertată la acelaşi preţ, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 8 alin. (4);
    h) ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 121:
    i. banda disponibilă agregată pentru toate UD/CD/ISD pentru care au fost transmise oferte validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul ID;
    ii. cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terţiar rapid de creştere de putere pe parcursul ID.    ART. 122
     Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate care să satisfacă ambele condiţii prevăzute la Art. 121 lit. h), într-o primă fază se va considera numai respectarea condiţiei prevăzute la Art. 121 lit. h) pct. i. Dacă nici astfel nu reuşeşte să determine o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate conform prevederilor Art. 121, se va considera că nici una dintre condiţiile prevăzute la Art. 121 lit. h) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, OTS va accepta numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere.

    ART. 123
     Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate determină o încălcare a condiţiilor prevăzute la Art. 121 lit. h), acesta poate:
    a) să exploreze posibilităţile de creştere a cantităţii de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi/sau terţiar rapid de creştere de putere prin transmiterea de solicitări către PPE pentru ofertarea unor UD/CD/ISD suplimentare pentru PE şi/sau
    b) să ia măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi/sau terţiar rapid de creştere de putere.


    ART. 124
     Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 121 determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preţ-cantitate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS rezolvă această restricţie de reţea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 125
     Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 121 stabilesc o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere, pe durata intervalului solicitat conform prevederilor Art. 120, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate cu cel mai mare preţ dintre cele acceptate, numit în această secţiune preţ marginal pentru reglajul terţiar lent la creştere, şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 121.

    ART. 126
     Tranzacţiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 125 sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;
    b) în cazul unei oferte:
    i. perechea preţ-cantitate care a fost acceptată;
    ii. toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 125.

    c) momentul la care a fost acceptată perechea preţ-cantitate.


    ART. 127
     Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere angajate conform prevederilor Art. 126 vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacţiilor definitive pe PE.

    ART. 128
     Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 121 determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD, CD sau ISD respectiv, în conformitate cu prevederile din Regulamentul PD, dar numai pentru ID respectiv.

    ART. 129
     Dacă o tranzacţie încheiată conform prevederilor Art. 125 determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea perechii preţ-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS trebuie să rezolve restricţia de reţea în conformitate cu prevederile prezentului regulament înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare; în cazul anulării unei tranzacţii în conformitate cu Art. 143 care ar fi stabilit preţul marginal pentru reglajul terţiar lent la creştere, acesta rămâne cel corespunzător situaţiei în care aceasta nu ar fi fost anulată.

    SECŢIUNEA 2.9.
    Selectarea ofertelor pentru reglaj terţiar lent de reducere
    ART. 130
        OTS utilizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere pe durata unui ID, începând nu mai devreme de încheierea ID curent.

    ART. 131
     Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere în conformitate cu prevederile Art. 130, acesta precizează:
    a) ID pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere;
    b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere necesară, referită în această secţiune ca reglaj necesar.


    ART. 132
     După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere conform prevederilor Art. 131, OTS acceptă perechi preţ-cantitate pentru reducere de putere din ofertele validate, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) OTS ia în considerare numai perechile preţ-cantitate din ofertele validate aplicabile pentru ID prevăzut la Art. 131 lit. a);
    b) OTS poate accepta mai mult de o pereche preţ-cantitate;
    c) alegerea perechilor preţ-cantitate trebuie să respecte condiţiile:
    i. preţul oricărei perechi preţ-cantitate acceptate să fie mai mare decât preţul oricărei perechi preţ-cantitate care face parte din ordinea de merit şi care nu a fost acceptată, cu respectarea prevederilor Art. 133 şi Art. 134;
    ii. să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în limitele caracteristicilor tehnice pentru UD, CD sau ISD respectiv;

    d) cantitatea agregată a tuturor perechilor preţ-cantitate acceptate este egală cu reglajul necesar pentru ID prevăzut la Art. 131;
    e) perechile preţ-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, sunt acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;
        0 perechile preţ-cantitate aferente UD, ISD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD pot fi acceptate cu o parte din cantitatea ofertată;

    g) în cazul selectării energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere ofertată la acelaşi preţ, se aplică prevederile procedurii prevăzute, la Art. 8 alin. (4);
    h) ulterior acceptării perechilor preţ-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 132:
    i. banda disponibilă agregată pentru toate UD/CD/ISD, pentru care au fost transmise oferte validate cu perechi preţ-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul ID;
    ii. cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terţiar rapid de reducere de putere, pe parcursul ID.    ART. 133
     Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate care să satisfacă ambele condiţii prevăzute la Art. 132 lit. h), într-o primă etapă se va lua în considerare numai respectarea condiţiei prevăzute la Art. 132 lit. h) pct. i. Dacă nici astfel nu reuşeşte să determine o variantă de alegere a perechilor preţ-cantitate conform prevederilor Art. 132, se va considera că nici una dintre condiţiile prevăzute la Art. 132 lit. h) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, OTS acceptă numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere.

    ART. 134
     Dacă OTS nu a reuşit să accepte perechi preţ-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere, sau dacă acceptarea perechilor preţ-cantitate determină o încălcare a condiţiilor prevăzute la Art. 132 lit. h), OTS poate să ia măsurile pe care Ie consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantităţi rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar şi/sau terţiar rapid de reducere de putere.

    ART. 135
     Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preţ-cantitate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS rezolvă această restricţie de reţea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 136
     Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 stabilesc o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate cu cel mai mic preţ dintre cele acceptate, numit în această secţiune preţ marginal pentru reglajul terţiar lent la reducere şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 132;

    ART. 137
     Tranzacţiile stabilite conform prevederilor Art. 136 sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;
    b) în cazul unei oferte:
    i. perechea preţ-cantitate care a fost acceptată;
    ii. toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 136;

    c) momentul la care a fost acceptată perechea preţ-cantitate.


    ART. 138
     Cantităţile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere angajate conform Art. 137 vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacţiilor definitive pe PE.

    ART. 139
     Perechile preţ-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD, CD sau ISD, dar numai pentru ID respectiv.

    ART. 140
     Dacă o tranzacţie încheiată conform prevederilor Art. 136 determină apariţia unei restricţii de reţea, adică dacă utilizarea perechii preţ-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, OTS trebuie să rezolve restricţia de reţea în conformitate cu prevederile prezentului regulament înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare; în cazul anulării unei tranzacţii în conformitate cu Art. 143 care ar fi stabilit preţul marginal pentru reglajul terţiar lent la reducere, acesta rămâne cel corespunzător situaţiei în care aceasta nu ar fi fost anulată.

    ART. 141
        În orice ID în care la nivel SEN există echilibru, iar în ordinea de merit la creştere există o pereche preţ-cantitate la preţ mai mic decât preţul unei perechi preţ-cantitate din ordinea de merit la scădere, OTS are dreptul să accepte aceste oferte de sens contrar, în limita cantităţii celei mai mici dintre cantităţile acestor perechi preţ-cantitate.

    ART. 142
     OTS publică pe pagina proprie de internet preţurile marginale stabilite conform prevederilor Art. 85, Art. 101Art. 113 , Art. 125 şi Art. 136, cu respectarea prevederilor Art. 144 sau Art. 147 dacă este cazul, în maxim 30 de minute după terminarea ID respectiv. Obligaţia de publicare poate fi îndeplinită prin indicarea explicită pe pagina proprie de internet a unei legături la o pagină de internet unde acestea sunt publicate.

    SECŢIUNEA 2.10.
    Reguli privind managementul restricţiilor de reţea prin redispecerizare
    ART. 143
        În cazul în care OTS constată că o tranzacţie angajată în vederea echilibrării sistemului, stabilită în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar, terţiar rapid sau lent, determină apariţia unei restricţii de reţea care pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, acesta trebuie:
    a) să anuleze tranzacţia angajată corespunzătoare, marcând-o în sistemul PE ca anulată din cauza unei restricţii de reţea;
    b) să înlocuiască energia de echilibrare pierdută din cauza anulării respectivei tranzacţii angajate prin acceptarea unei (unor) alte perechi preţ-cantitate cu aceeaşi cantitate de energie de echilibrare, în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar şi terţiar rapid, cu condiţia ca energia de echilibrare acceptată astfel să nu determine apariţia nici unei restricţii de reţea.


    ART. 144
     După încheierea ID pentru care OTS a efectuat operaţiunile prevăzute la Art. 143, acesta reface procesul de stabilire a tranzacţiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care nu ar fi anulat perechea/perechile preţ-cantitate marcată/marcate ca anulate din cauza unei restricţii de reţea, iar preţul marginal rezultat în această situaţie pentru fiecare tip de reglaj şi sens este utilizat ca preţ marginal pentru tranzacţiile angajate conform prevederilor Art. 85, Art. 101, Art. 113, Art. 125 şi Art. 136.

    ART. 145
    Fiecare dintre perechile preţ - cantitate selectate pentru a înlocui energia de echilibrare pierdută din cauza anulării unei tranzacţii conform Art. 143 şi care sunt suplimentare faţă de cele rezultate conform Art. 144, stabilesc o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate şi pentru cantitatea acceptată, care va fi identificată drept tranzacţie înlocuitoare a celei anulate.

    ART. 146
        În cazul în care OTS constată, din analiza notificărilor fizice transmise de PPE corelate cu disponibilitatea elementelor de reţea, că într-un ID va apărea o restricţie de reţea care pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN şi observă că aceasta ar putea fi evitată prin utilizarea uneia sau mai multor perechi preţ-cantitate care însă nu ar fi primele acceptate, indiferent de sens, în ordinea de merit conform prevederilor referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar, terţiar rapid sau lent, acesta acceptă integral sau parţial, după caz, perechea/perechile preţ-cantitate respective şi stabileşte tranzacţii angajate cu PPE corespunzători, la preţul din perechea preţ-cantitate respectivă, pe care le marchează în sistemul PE ca fiind utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea.

    ART. 147
     După încheierea ID pentru care OTS a efectuat operaţiunile prevăzute la Art. 146, acesta reface procesul de stabilire a tranzacţiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care nu ar fi selectat perechea/perechile preţ-cantitate marcată/marcate ca fiind utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, iar preţul marginal rezultat în această situaţie pentru fiecare tip de reglaj şi sens este utilizat ca preţ marginal pentru tranzacţiile angajate conform prevederilor Art. 85, Art. 101, Art. 113, Art. 125 şi Art. 136.

    ART. 148
     Tranzacţiile rezultate în urma procesului prevăzut la Art. 147 şi care sunt suplimentare celor angajate conform prevederilor Art. 85, Art. 101, Art. 113, Art. 125 şi Art. 136 sunt marcate distinct de sistemul PE, cu cantitatea şi preţul marginal rezultat conform Art. 147 şi sunt identificate drept tranzacţii virtuale.

    ART. 149
        Atunci când trebuie să rezolve o restricţie de reţea prin redispecerizare, OTS reţine toate informaţiile care trebuie incluse în raportul prevăzut la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare).

    ART. 150
        În măsura în care este posibil, OTS rezolvă orice restricţie de reţea constatată după aprobarea notificărilor fizice, în primul rând prin utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent. În cazul în care acest lucru nu este posibil, OTS rezolvă pe cât posibil restricţiile de reţea utilizând energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid.

    SECŢIUNEA 2.11.
    Tranzacţii angajate pe PE
    ART. 151
        Tranzacţiile angajate pe PE care sunt încheiate în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pe PE sau la managementul restricţiilor de reţea şi care nu sunt anulate conform prevederilor prezentului regulament, sunt executate de OTS prin emiterea dispoziţiilor de dispecer corespunzătoare către respectivul PPE în conformitate cu prevederile Codului RET.

    ART. 152
        Conformarea cu dispoziţiile de dispecer emise de OTS este obligatorie pentru participanţii la PE în cauză.

    ART. 153
        În prima zi lucrătoare care urmează zilei de livrare în cauză, OTS pregăteşte confirmările de tranzacţie angajată pentru toate tranzacţiile angajate de furnizare a energiei de echilibrare care au fost încheiate pe PE. Pentru fiecare zi de livrare şi pentru fiecare UD, CD sau ISD, după caz, acesta transmite confirmări de tranzacţie angajată separate către PPE corespunzător.

    ART. 154
        Fiecare confirmare de tranzacţie angajată conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) codul de identificare pe PE al PPE;
    b) codul de identificare pe PE al UD, CD sau ISD, după caz;
    c) ziua de livrare;
    d) toate specificaţiile tranzacţiei conform prevederilor Art. 90, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar;
    e) toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 102, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de creştere de putere;
    f) toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 114, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid de reducere de putere;
    g) toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 126, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de creştere de putere;
    h) toate specificaţiile tranzacţiei angajate conform prevederilor Art. 137, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent de reducere de putere.


    ART. 155
     În confirmările de tranzacţie angajată, OTS marchează distinct fiecare tranzacţie utilizată pentru managementul restricţiilor de reţea în conformitate cu prevederile Art. 146.

    ART. 156
        Odată cu transmiterea la PPE, confirmările de tranzacţie angajată se transmit de către OTS şi la ODPE. De asemenea, OTS transmite la ODPE şi confirmări de tranzacţie angajată pentru fiecare tranzacţie pe PE care a fost anulată conform prevederilor referitoare la rezolvarea restricţiilor de reţea, inclusiv marcarea acesteia ca anulată.

    ART. 157
        Sunt acceptate contestaţii la conţinutul confirmărilor de tranzacţie angajată numai în cazul unor erori rezultate din acţiunile OTS.

    ART. 158
        Orice contestaţie asupra conţinutului unei confirmări de tranzacţie angajată este transmisă la OTS de către PPE responsabil nu mai târziu de 2 zile lucrătoare după transmiterea de către OTS a respectivei confirmări de tranzacţie angajată.

    ART. 159
     OTS informează PPE asupra acceptării sau respingerii contestaţiei respective nu mai târziu de 2 zile lucrătoare după termenul limită prevăzut la Art. 158. În cazul acceptării unei contestaţii, OTS transmite PPE o confirmare de tranzacţie angajată corectată.

    ART. 160
        În cazul în care sunt aprobate contestaţii la confirmările de tranzacţie angajată încheiate în PE, OTS transmite ODPE confirmările de tranzacţie angajată corectate, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare după ziua de livrare.

    ART. 161
     Dacă, în perioada prevăzută la Art. 158, un PPE nu transmite nici o contestaţie la confirmările de tranzacţie angajată primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.

    ART. 162
        Orice contestaţie transmisă nu exonerează respectivul PPE de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din tranzacţiile angajate contestate.

    ART. 163
        Procedurile pentru situaţiile de nefuncţionare pentru PE sunt elaborate de OTS şi publicate pe pagina proprie de internet a acestuia.

    ART. 164
        Procedurile pentru situaţiile de nefuncţionare pentru PE sunt utilizate de OTS şi PPE în cazul apariţiei condiţiilor de nefuncţionare, după cum urmează:
    a) incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru primirea, verificarea şi validarea ofertelor pe PE;
    b) incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru procesarea şi selectarea ofertelor pe PE, precum şi de emitere a dispoziţiilor de dispecer;
    c) întreruperea liniilor de comunicaţie ale OTS.


    ART. 165
    (1) Procedurile pentru situaţiile de nefuncţionare pentru PE pot prevedea utilizarea unor mijloace alternative de comunicaţie, precum şi extinderea sau decalarea oricăror termene limită care trebuie respectate de OTS şi PPE, inclusiv ora de închidere a PE.
    (2) Atât OTS, cât şi fiecare PPE, specifică în convenţia de participare la PE una sau mai multe persoane de contact în cazul apariţiei unei situaţii de nefuncţionare, precum şi numerele corespunzătoare de telefon şi fax. Atât OTS, cât şi fiecare PPE, se informează reciproc în cazul modificării acestor informaţii.

    ART. 166
        OTS publică ofertele şi tranzacţiile angajate pe PE ale fiecărui PPE pentru fiecare ID pe pagina proprie de internet, în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni care urmează după luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare.

    ART. 167
        Tranzacţiile definitive încheiate pe PE, caracterizate prin preţ, cantitate şi numele PPE sunt publicate pe pagina proprie de internet a OTS în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni care urmează lunii de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare.

    CAP. 3
    REGULI PENTRU DECONTAREA TRANZACŢIILOR PE PIAŢA DE ECHILIBRARE ŞI A PENALITĂŢILOR PENTRU LIVRAREA PARŢIALĂ A ENERGIEI DE ECHILIBRARE
    SECŢIUNEA 3.1.
    Prevederi generale
    ART. 168
        Regulile pentru decontare asigură un cadru pentru decontarea tranzacţiilor şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între un PPE şi OTS.

    ART. 169
        Regulile pentru decontare stabilesc principiile şi condiţiile care stau la baza calculelor pentru decontare, pentru tranzacţiile încheiate pe PE, inclusiv aplicarea penalităţilor pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare.

    ART. 170
        Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:
    a) stabilirea unui program de determinare, confirmare/contestare şi transmitere a informaţiilor necesare în vederea facturării şi decontării pe PE;
    b) efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare şi a obligaţiilor de plată aferente tranzacţiilor încheiate pe PE;
    c) informarea părţilor în legătură cu obligaţiile acestora de plată, respectiv cu drepturile acestora de încasare;
    d) facturarea şi efectuarea plăţilor;
    e) stabilirea şi utilizarea garanţiilor;
    f) măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor.


    ART. 171
        ODPE şi OTS elaborează procedurile pentru realizarea funcţiilor specifice decontării aflate în responsabilitatea fiecăruia conform prezentelor reguli pentru decontare şi în urma unui proces de consultare publică. ODPE şi OTS publică aceste proceduri pe paginile proprii de internet.

    ART. 172
        ODPE stabileşte formatul standard pentru toate notele de informare pentru decontare, în urma unui proces de consultare publică. ODPE publică aceste informaţii pe pagina proprie de internet.

    ART. 173
        ODPE este responsabil pentru calculul de decontare şi emiterea notelor de informare pentru decontarea lunară.

    ART. 174
        OTS şi PPE achită, în termenele prevăzute în prezentul regulament, obligaţiile de plată reciproce conform facturilor emise în baza notelor de informare pentru decontare.

    SECŢIUNEA 3.2.
    Fişe de decontare şi conturi bancare
    ART. 175
        OTS urmăreşte separat fiecare categorie de obligaţii de plată/drepturi de încasare în relaţia sa cu PPE, prin înfiinţarea următoarelor tipuri de fişe de decontare:
    a) Fişe de decontare pentru echilibrare, pentru fiecare PPE;
    b) Fişe de decontare a penalităţilor pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare, pentru fiecare PPE.


    ART. 176
     Fiecare PPE este titularul de fişă pentru fişa de decontare corespunzătoare înfiinţată de OTS conform prevederilor Art. 175.

    ART. 177
     OTS stabileşte fişele de decontare prevăzute la Art. 175 pentru titularul de fişă corespunzător, după înregistrarea acestuia ca PPE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea acestuia ca PPE devine efectivă.

    ART. 178
        Obligaţiile de plată şi drepturile de încasare înregistrate de OTS într-o fişă de decontare pentru echilibrare sau într-o fişă de decontare a penalităţilor contra livrarea parţială a energie de echilibrare se întemeiază pe relaţia contractuală dintre OTS, pe de o parte, şi titularul de fişă, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenţiei de participare la PE, ale cărei dispoziţii reflectă prevederile prezentului regulament.

    ART. 179
        Fiecare operator economic care se înregistrează în calitate de PPE deschide un cont bancar pentru echilibrare la o bancă comercială, denumită în continuare bancă de decontare.

    ART. 180
        În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentului regulament, OTS deschide la o bancă comercială de pe teritoriul României un cont bancar pentru echilibrare pentru încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PE şi pentru cele aferente penalităţilor pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare.

    ART. 181
        Titularii de cont asigură solvabilitatea conturilor bancare pentru echilibrare proprii la datele scadente stabilite conform prevederilor prezentului regulament.

    ART. 182
     Conturile bancare prevăzute la Art. 179 şi Art. 180 sunt deschise în moneda naţională din România.

    SECŢIUNEA 3.3.
    Garanţii de plată a obligaţiilor pe PE
    ART. 183
        OTS are dreptul să solicite constituirea unei garanţii înainte ca respectivul operator să fie înregistrat ca PPE; în cazul în care PPE nu şi-a delegat responsabilitatea echilibrării altei PRE şi nu a preluat alţi participanţi în PRE înregistrată de el în conformitate cu prevederile Regulamentului PRE, OTS poate accepta o garanţie comună pentru obligaţiile de plată ale operatorului atât în calitate de PPE, cât şi de PRE.

    ART. 184
        OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, procedurile pentru realizarea şi verificarea constituirii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către PPE. Nivelul garanţiei solicitate ţine seama de probabilitatea ca diferenţa între obligaţiile de plată şi drepturile de încasare ale PPE la nivel lunar către OTS să fie pozitivă şi este adaptată în conformitate cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare. OTS publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.

    SECŢIUNEA 3.4.
    Determinarea energiei electrice pe ID corespunzătoare tranzacţiilor angajate pe PE
    ART. 185
        Cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, OTS elaborează proceduri detaliate pentru calculul cantităţilor de energie de echilibrare care trebuie livrate de un PPE în conformitate cu tranzacţiile angajate încheiate pe PE şi pentru calculul, în baza valorilor măsurate ale energiei electrice livrate/consumate de fiecare UD, CD sau ISD, al cantităţilor de energie de echilibrare efectiv livrate de o UD, de un CD sau de o ISD, pe fiecare tip de reglaj şi în fiecare sens. OTS publică aceste proceduri şi orice modificare la ele pe pagina proprie de internet.

    ART. 186
        Cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată de un PPE se determină luând în considerare orice tranzacţie în care a intrat respectivul PPE în conformitate cu tranzacţiile angajate înregistrate în confirmările de tranzacţie angajate, separat pentru fiecare ID şi pentru fiecare UD, CD sau ISD, după cum este cazul.

    ART. 187
        OTS determină cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată pentru reglaj secundar în timpul ID(i), ca sumă algebrică a cantităţilor rezultate din integrarea pe ID(i) a comenzilor primite de UD/CD/ISD de la regulatorul central de reglaj secundar frecvenţă-putere.

    ART. 188
        OTS determină cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie livrată pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în timpul ID(i), în conformitate cu tranzacţiile angajate înregistrate în confirmările de tranzacţie angajată, astfel:
        EE^T(i) = ± Lent(i) ± Rapid(ii),
        unde:
    - EE^T(i), reprezintă cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie livrată pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în timpul ID(i);
    – Lent(i) reprezintă cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent care trebuie livrată în timpul ID(i), determinată ca sumă algebrică a cantităţilor din confirmările de tranzacţie angajată;
    – Rapid(i) - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar rapid care trebuie livrată în timpul ID/, determinată ca sumă algebrică a cantităţilor din confirmările de tranzacţie angajată aferente ID/.    ART. 189
        Energia de echilibrare se exprimă în valori pozitive în cazul creşterii de putere şi în valori negative, în cazul reducerii de putere.

    SECŢIUNEA 3.5.
    Determinarea energiei electrice efectiv livrate pe PE
    ART. 190
        Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de o UD, un CD sau de o ISD se determină de către OTS pe baza NFA înaintea selectării pentru furnizarea de energie de echilibrare a UD sau ISD sau a consumului net de energie electrică corespunzător celui de referinţă pentru PE al CD, a cantităţii de energie de echilibrare cuprinse în confirmările de tranzacţie angajată şi a producţiei nete sau consumului net al respectivei UD, CD sau ISD, după caz. Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată în fiecare ID se determină separat pentru fiecare UD, CD sau ISD, după caz.

    ART. 191
        Se consideră realizate efectiv toate dispoziţiile primite pentru reglaj secundar de UD/CD/ISD de la regulatorul central frecvenţă-putere, conform înregistrărilor.

    ART. 192
        Cantităţile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD pentru reglaj terţiar sunt stabilite în baza următoarelor reguli:
    a) Dacă pe ID respectiv, UD a fost selectată pentru reglaj secundar, la cantitatea pe ID de energie electrică rezultată din NFA înaintea oricărei selecţii pe PE, se adaugă soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispoziţiile primite de UD de la regulatorul central frecvenţă-putere, conform înregistrărilor;
    b) Dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către UD;
    c) Dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către UD se consideră zero;
    d) Dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către UD se consideră zero;
    e) Dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare în modul dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către UD.


    ART. 193
        Cantităţile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de un CD pentru reglaj terţiar sunt stabilite în baza următoarelor reguli:
    a) Dacă pe ID respectiv, CD a fost selectat pentru reglaj secundar, la consumul net de energie electrică corespunzător celui de referinţă pentru PE se adaugă soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispoziţiile primite de CD de la regulatorul central frecvenţă-putere, conform înregistrărilor;
    b) Dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două, comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către CD, cu semn pozitiv;
    c) Dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către CD se consideră zero;
    d) Dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către CD se consideră zero;
    e) Dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a calităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două, comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către CD, cu semn negativ.


    ART. 194
     În cazul în care CD este rezultatul agregării mai multor consumatori şi a participat la PE prin intermediul unui PPE implicat în agregare, atunci valorile consumului net prevăzut la Art. 193 sunt stabilite prin însumarea consumurilor nete măsurate ale consumatorilor implicaţi în oferta PPE respectiv, iar consumul net corespunzător celui de referinţă pentru PE este stabilit prin însumarea valorilor consumurilor de referinţă aferente PE ale consumatorilor respectivi.

    ART. 195
        Cantităţile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de un ISD pentru reglaj terţiar sunt stabilite în baza următoarelor reguli:
    a) Dacă pe ID respectiv, ISD a fost selectat pentru reglaj secundar la producţia netă, considerată cu semn pozitiv, sau consumul net, considerat cu semn negativ, de energie electrică, după caz, rezultate din NFA înaintea oricărei selecţii pe PE, se adună algebric soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispoziţiile primite de ISD de la regulatorul central frecvenţă-putere, conform înregistrărilor;
    b) Dacă atât valoarea determinată conform lit. a) reprezintă producţie, precum şi valoarea măsurată a energiei electrice este de producţie şi dacă:
    i. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD, cu semn pozitiv;
    ii. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero;
    iii. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero;
    iv. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice, comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD, cu semn negativ.

    c) Dacă valoarea determinată conform lit. a) reprezintă producţie, iar valoarea măsurată a energiei electrice este de consum şi dacă:
    i. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero;
    ii. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare dintre aceasta şi suma dintre valoarea măsurată în valoare absolută a energiei electrice consumate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a), comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD, cu semn negativ.

    d) Dacă atât valoarea determinată conform lit. a) reprezintă consum, cât şi valoarea măsurată a energiei electrice este de consum şi dacă:
    i. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, atunci se consideră energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD, cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice, cu semn pozitiv;
    ii. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero;
    iii. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată, în valoare absolută, a consumului net de energie electrică al ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) în valoare absolută, este pozitivă, atunci este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice, comparate în valoare absolută, cu semn negativ;
    iv. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată, în valoare absolută, a energiei electrice consumate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a), în valoare absolută, este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero.

    e) Dacă valoarea determinată conform lit. a) reprezintă consum, iar valoarea măsurată a energiei electrice este de producţie şi dacă:
    i. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este pozitivă, atunci este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD, cea mai mică valoare dintre suma algebrică de mai sus şi suma dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a), cu semn pozitiv;
    ii. suma algebrică a cantităţilor acceptate pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent în ID respectiv este negativă şi valoarea măsurată a energiei electrice este de producţie, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero.    SECŢIUNEA 3.6.
    Stabilirea tranzacţiilor definitive pe PE
    ART. 196
     În cazul în care cantitatea corespunzătoare creşterii de putere pentru reglaj terţiar, efectiv livrată într-un ID de o UD, un CD sau o ISD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile Art. 192 sau Art. 193, se consideră ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacţii pentru livrarea creşterii de putere pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent începând cu cel mai mic preţ marginal determinat în conformitate cu Art. 101 şi Art. 125, după caz, şi cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare creşterii de putere efectiv livrată.

    ART. 197
     În cazul în care respectiva UD/CD/ISD a avut şi tranzacţii la creştere marcate ca utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea şi/sau tranzacţii înlocuitoare ale unor tranzacţii anulate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, metoda prevăzută la Art. 196 se utilizează pentru cantitatea rămasă după deducerea celei aferente tranzacţiilor folosite pentru rezolvarea congestiilor, pentru care preţul considerat este cel ofertat.

    ART. 198
     În cazul în care cantitatea corespunzătoare reducerii de putere, efectiv livrată într-un ID de o UD, un CD sau o ISD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile Art. 192 sau Art. 193, se consideră ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacţii pentru livrarea reducerii de putere pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent începând cu cel mai mare preţ marginal determinat în conformitate cu Art. 113 şi Art. 136, după caz, şi cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare reducerii de putere efectiv livrată; numai în aplicarea prezentului articol, cantitatea corespunzătoare reducerii de putere se exprimă în valori pozitive.

    ART. 199
     În cazul în care respectiva UD/CD/ISD a avut şi tranzacţii la reducere marcate ca utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea şi/sau tranzacţii înlocuitoare ale unor tranzacţii anulate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, metoda prevăzută la Art. 198 se utilizează pentru cantitatea rămasă după deducerea celei aferente tranzacţiilor folosite pentru rezolvarea congestiilor, pentru care preţul considerat este cel ofertat.

    ART. 200
     Cantităţile orare corespunzătoare creşterii de putere şi reducerii de putere prevăzute la Art. 191 - Art. 194 se exprimă în MWh, cu 3 zecimale.

    ART. 201
     Cantităţile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD, un CD sau o ISD, după caz, se consideră ca fiind cantităţile de energie de echilibrare aferente tranzacţiilor definitive pe piaţa de echilibrare, împreună cu preţurile determinate conform prevederilor Art. 196 - Art. 199.

    ART. 202
        Cantităţile şi preţurile corespunzătoare tranzacţiilor definitive pe PE determinate pentru fiecare ID pentru fiecare UD, CD sau ISD sunt transmise lunar de către OTS la fiecare PPE responsabil cu acestea şi la ODPE incluse în notele lunare de regularizare pe PE, cel târziu după 2 zile lucrătoare de la termenul limită pentru primirea valorilor măsurate ale energiei electrice livrate de fiecare UD/CD/ISD stabilit conform Regulilor de măsurare.

    ART. 203
        În cazul unei tranzacţii marcate ca anulată din cauza restricţiilor de reţea, cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de către UD/CD/ISD se consideră zero.

    ART. 204
        OTS elaborează proceduri pentru monitorizarea şi testarea conformării unui PPE cu obligaţiile sale de a furniza energie de echilibrare către OTS în condiţiile de timp şi limitări tehnice conforme cu Codul RET şi în condiţiile tranzacţiilor în care respectiva parte a intrat în PE.

    ART. 205
        OTS stabileşte obligaţiile contractuale angajate pentru livrarea energiei de echilibrare şi cantităţile efectiv livrate separat pentru fiecare ID al lunii de livrare, pentru fiecare PPE şi pentru fiecare tranzacţie pe PE pe care respectivul PPE a încheiat-o în luna de livrare.

    ART. 206
        Pentru fiecare PPE, OTS întocmeşte o notă lunară de regularizare pe PE, cuprinzând toate cantităţile de energie de echilibrare care trebuia să fie livrate conform confirmărilor de tranzacţie angajată şi pe cele care au fost efectiv livrate de respectivul PPE, precum şi preţurile marginale corespunzătoare acestora sau cele ofertate, în cazul tranzacţiilor marcate ca utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea şi al celor înlocuitoare ale unor tranzacţii anulate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea. Nota lunară de regularizare pe PE cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie livrată de respectivul PPE către OTS, determinată conform prevederilor Art. 187 şi Art. 188; această cantitate este defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, pentru fiecare tranzacţie angajată pe care respectivul PPE a încheiat-o pe PE în luna de livrare şi pentru fiecare ID al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacţie angajată, se specifică preţul acesteia stabilit conform prevederilor Art. 85, Art. 101, Art. 113, Art. 125 şi Art. 136, după caz, precum şi preţul de ofertă şi în plus, UD, CD sau ISD corespunzător;
    b) cantitatea de energie de echilibrare care a fost efectiv livrată de respectivul PPE către OTS rezultată conform algoritmului prevăzut la Art. 191 - Art. 194; această cantitate este defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, pentru fiecare tranzacţie definitivă pe care respectivul PPE a încheiat-o pe PE în luna de livrare şi pentru fiecare ID al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacţie definitivă se precizează preţul acesteia, stabilit conform prevederilor Art. 196 - Art. 199, după caz, dacă a rezultat dintr-o tranzacţie care a fost folosită pentru managementul restricţiilor de reţea şi în plus, UD, CD sau ISD corespunzător;
    c) informaţiile prevăzute la lit. a), agregate la nivel lunar pe fiecare UD, CD sau ISD ale PPE, după caz;
    d) informaţiile prevăzute la lit. b), agregate la nivel lunar pe fiecare UD, CD sau ISD ale PPE, după caz.


    ART. 207
        OTS transmite PPE notele lunare de regularizare pe PE, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate.

    ART. 208
        Fiecare PPE verifică notele lunare de regularizare pe PE şi în cazul în care constată neconformităţi cu prevederile aplicabile şi/sau cu valorile măsurate şi/sau calcule eronate, transmite la OTS în termen de o zi lucrătoare de la primire, contestaţii motivate la notele lunare de regularizare.

    ART. 209
        OTS analizează contestaţia PPE şi răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primire, refăcând calculele şi corectând notele lunare de regularizare eronate.

    ART. 210
     OTS transmite către PPE corespunzător nota lunară de regularizare pe PE, care cuprinde corecţiile rezultate în urma analizării contestaţiilor primite şi către ODPE toate notele lunare de regularizare, în termenul prevăzut la Art. 209; pentru PPE care n-au trimis contestaţii, se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul iniţial.

    ART. 211
     În fiecare lună calendaristică, ODPE efectuează calculele în vederea decontării pe PE, după transmiterea de către OTS a notelor lunare de regularizare pe PE, conform prevederilor Art. 210.

    ART. 212
        Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare şi pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea sumelor zilnice de plătit şi separat a celor de încasat corespunzătoare tranzacţiilor definitive cu energie electrică pe PE ale respectivului PPE, după cum urmează:

                 Nid Nid
        DZI(d) = Σ [ Σ P(i,t) * q(i,t) ], respectiv OZP(d) = Σ [ Σ P(i,s) * q(i,s) ]
                 i=1 t=1 i=1 t=1


        unde:
        DZI(d) reprezintă valoarea drepturilor zilnice de încasare/obligaţiilor zilnice de plată pentru ziua d din tranzacţii definitive la creştere;
        OZP(d) reprezintă valoarea obligaţiilor zilnice de plată/drepturilor zilnice de încasare pentru ziua d din tranzacţii definitive la reducere;
     p(i,t) reprezintă preţul marginal/ofertat aferent tranzacţiei definitive t pentru livrarea energiei de echilibrare la creştere de către PPE în ID(i) al zilei d, stabilit conform prevederilor Art. 196 - Art. 197;
     p(i,s) reprezintă preţul marginal/ofertat aferent tranzacţiei definitive s pentru livrarea energiei de echilibrare la reducere de către PPE în ID(i) al zilei d, stabilit conform prevederilor Art. 198 - Art. 199;
     q(i,t) reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la creştere de PPE rezultată conform algoritmului prevăzut la Art. 191 şi Art. 192 sau Art. 193 şi Art. 194, în cadrul tranzacţiei definitive t pentru livrarea energiei de echilibrare în ID(i) al zilei d, în concordanţă cu nota lunară de regularizare pe PE transmisă de OTS;
     q(i,s) reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la reducere de PPE rezultată conform algoritmului prevăzut la Art. 191 şi Art. 192 sau Art. 193 şi Art. 194, în cadrul tranzacţiei definitive s pentru livrarea energiei de echilibrare în ID(i) al zilei d, în concordanţă cu nota lunară de regularizare pe PE transmisă de OTS;
        Nid reprezintă numărul de ID din ziua d.    ART. 213
     Pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare prin însumarea valorilor zilnice ale drepturilor de încasare determinate conform prevederilor Art. 212 şi separat valoarea obligaţiilor lunare de plată pentru echilibrare prin însumarea obligaţiilor zilnice de plată determinate conform prevederilor Art. 212 corespunzătoare respectivului PPE.

    SECŢIUNEA 3.7.
    Determinarea energiei de echilibrare nelivrate şi a penalităţii corespunzătoare
    ART. 214
        Pentru fiecare ID în care, conform notei lunare de regularizare pe PE, cantitatea efectiv livrată este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată, PPE care este responsabil pentru UD/CD/ISD respectivă suportă o penalitate pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare, P (lei), calculată separat pentru energia care nu a fost livrată la creştere sau la reducere, după cum urmează:
        P^cres(d,i) = k^cres(d,i) * q^ech,nelivrat(d,i)
    P^red(d,i) = k^red(d,i) * | q^ech,nelivrat(d,i) |
        unde:
        k^cres(d,i), k^red(d,i) penalitatea specifică aplicată pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare în ziua d şi în ID(i), la creştere, respectiv la reducere;
     q^ech,nelivrat(d,i) energie de echilibrare nelivrată, egală cu diferenţa dintre energia electrică care trebuia să fie livrată pe PE în ID(i) din ziua d, stabilită prin însumarea cantităţilor determinate conform prevederilor Art. 187 şi Art. 188, prevăzută în nota lunară de regularizare pe PE conform prevederilor Art. 206 şi energia electrică efectiv livrată pe PE în ID(i) din ziua d de către UD sau CD, stabilită prin însumarea cantităţilor determinate conform prevederilor Art. 191 şi Art. 192, sau Art. 191 şi Art. 193 sau Art. 191 şi Art. 194, prevăzută în nota lunară de regularizare pe PE conform prevederilor Art. 206.    ART. 215
     Penalitatea specifică k^cres(d,i), respectiv k^red(d,i), prevăzută la Art. 214, care se aplică pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare la creştere, respectiv la reducere, în ziua d şi în ID(i), se determină astfel:
        k^cres(d,i) = a * (| PDef(i) + | PDef(i) - P^cres(MAX,i) ||)
        k^red(d,i) = a * (| PExc(i) + | PExc(i) - P^red(min,i) ||)
        unde:
        a este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1;
        P^cres(MAX,i) - preţul cel mai mare al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricţiilor de reţea, corespunzătoare reglajului terţiar la creştere de putere în ID(i) al zilei d;
        P^red(min,i) - preţul cel mai mic al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricţiilor de reţea, corespunzătoare reglajului terţiar la reducere de putere în ID(i) al zilei d;
        PDef(i) - preţul de deficit în ID(i) al zilei d, determinat conform prevederilor Regulamentului PRE;
        PExc(i) - preţul de excedent în ID(i) al zilei d, determinat conform prevederilor Regulamentului PRE.    ART. 216
     Pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea lunară a penalităţii pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare prin însumarea tuturor penalităţilor pe care respectivul PPE le are de plătit în luna de livrare, determinate conform prevederilor Art. 214.

    ART. 217
        Pentru fiecare PPE, ODPE întocmeşte o notă de informare pentru decontarea lunară, care conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) situaţia lunară privind cantitatea de energie de echilibrare livrată de PPE către OTS, defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, precum şi valorile corespunzătoare;
    b) valorile sumelor zilnice de plătit şi separat a celor de primit corespunzătoare tranzacţiilor cu energie electrică pe PE, determinate conform prevederilor Art. 212;
    c) valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare şi a obligaţiilor lunare de plată pentru echilibrare, determinate conform prevederilor Art. 213;
    d) penalităţile care trebuie plătite de respectivul PPE pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare, separat pentru fiecare ID al fiecărei zile calendaristice din luna de livrare şi însumate separat pentru fiecare zi a lunii de livrare, determinate conform prevederilor Art. 214;
    e) valoarea penalităţii lunare de plată, determinată conform prevederilor Art. 216.


    ART. 218
    (1) ODPE pune la dispoziţia PPE corespunzători şi a OTS, în platforma informatică dedicată, notele de informare pentru decontarea lunară stabilite conform prevederilor Art. 217, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea notei lunare de regularizare pe PE prevăzută la Art. 210.
    (2) Platforma informatică dedicată consemnează şi reţine data la care orice notă elaborată de ODPE conform prevederilor prezentului regulament a fost făcută disponibilă părţilor implicate.

    SECŢIUNEA 3.8.
    Facturare obligaţiilor pe PE
    ART. 219
     OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând sumele aferente obligaţiilor de plată ale respectivului PPE către OTS conform informaţiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la Art. 217.

    ART. 220
     Fiecare PPE emite o factură către OTS cuprinzând sumele corespunzătoare obligaţiilor de plată ale OTS către respectivul PPE, conform informaţiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la Art. 217.

    ART. 221
        Facturile emise în prima zi lucrătoare după punerea la dispoziţie pe platforma informatică dedicată a notei de informare pentru decontarea lunară trebuie achitate într-un interval de 7 zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar deschis de PPE, respectiv de OTS.

    SECŢIUNEA 3.9.
    Efectuarea plăţilor, executarea garanţiilor şi penalităţi de întârziere pe PE
    ART. 222
     OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăţilor conform prevederilor Art. 221 şi le publică pe pagina proprie de internet.

    ART. 223
     Procedurile elaborate conform prevederilor Art. 222 includ modalităţi de confirmare a plăţilor şi menţiuni privind executarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

    ART. 224
        Fiecare parte care primeşte o factură trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva factură, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.

    ART. 225
        Orice PPE, precum şi OTS, trebuie să plătească o penalizare de întârziere celeilalte părţi în oricare din următoarele cazuri:
    a) dacă respectivul PPE sau OTS nu a achitat sumele datorate până la data limită de plată;
    b) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;
    c) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealaltă parte.


    ART. 226
     În situaţiile prevăzute la Art. 225 lit. a) şi b), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma datorată, care trebuie efectuată, şi cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate şi neplătite, începând cu ziua imediat următoare datei limită la care plăţile ar fi trebuit efectuate, şi sfârşind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate.

    ART. 227
     În situaţia prevăzută la Art. 225 lit. c), penalizarea reprezintă o plată suplimentară faţă de suma plătită, dar justificat contestată de cealaltă parte, şi cuprinde dobânda corespunzătoare acestor plăţi, începând cu ziua imediat următoare datei la care plăţile au fost efectuate de cealaltă parte, şi sfârşind cu ziua precedentă celei în care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.

    ART. 228
     Rata dobânzii care se aplică în toate cazurile prevăzute de Art. 225 pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după termenul limită de plată este egală cu nivelul penalităţii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, cu condiţia ca valoarea totală a penalităţilor să nu depăşească valoarea sumei datorate.

    ART. 229
        Un PPE se află într-o situaţie de îndeplinire a obligaţiilor în oricare din următoarele cazuri:
    a) dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele privind garanţiile;
    b) dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile prezentului regulament până la datele limită corespunzătoare;
    c) dacă acesta intră în faliment sau îşi pierde licenţa.


    ART. 230
        OTS elaborează în urma unui proces de consultare publică procedurile aplicabile pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor. Acestea ar putea include instrucţiuni pentru creşterea garanţiei, blocarea plăţilor datorate respectivei părţi, sau compensarea obligaţiilor de plată cu drepturile de încasat, utilizarea garanţiei disponibile pentru asigurarea plăţilor sau orice alte măsuri adecvate.

    ART. 231
     OTS publică pe pagina proprie de internet procedurile elaborate conform prevederilor Art. 230.

    ART. 232
        Fiecare titular de fişă este îndreptăţit să solicite oricând la OTS informaţii în legătură cu situaţia oricăreia dintre fişele proprii înfiinţate de OTS. După înregistrarea unei astfel de solicitări, OTS transmite titularului de fişă informaţiile solicitate în maxim 3 zile lucrătoare, informaţii care pot include soldul fişei/fişelor respective pentru ultimele 3 luni precum şi orice sume debitate sau creditate într-o fişă, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni.

    ART. 233
     OTS poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la Art. 232 prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de fişă să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre fişele proprii.

    SECŢIUNEA 3.10.
    Contestaţii la notele de regularizare şi/sau la notele de informare pentru decontarea lunară
    ART. 234
        Dacă o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată de către ODPE sau de către OTS, după caz, conform prevederilor prezentului regulament, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la emitent, adică la OTS sau ODPE, după caz, şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

    ART. 235
        Orice contestaţie va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea cerută, dacă este cazul, şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în susţinerea contestaţiei.

    ART. 236
        Orice parte implicată poate contesta o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului regulament într-un interval de o zi lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată de ODPE sau OTS.

    ART. 237
     Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestaţie în legătură cu o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului regulament în intervalul prevăzut la Art. 236, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de partea implicată.

    ART. 238
     OTS sau ODPE, după caz, analizează orice contestaţie transmisă conform prevederilor Art. 236, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.

    ART. 239
        Atunci când verifică o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, emitentul poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, emitentul este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

    ART. 240
        Emitentul informează părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate.

    ART. 241
        Dacă ODPE sau OTS, după caz, constată existenţa unei informaţii eronate într-o notă de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată conform prevederilor prezentului regulament, emitentul reface calculele şi transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data la care nota eronată a fost transmisă PPE şi/sau publicată de ODPE sau OTS.

    ART. 242
     În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor de contestare prevăzute la Art. 236 sau Art. 241, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greşeli de agregare a datelor, de întreruperi în funcţionarea sistemelor informatice ale operatorilor implicaţi sau de calcule efectuate de OTS sau ODPE, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la primirea notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele şi dovezile necesare.

    ART. 243
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare, OTS informează ODPE şi părţile implicate în mod direct în procesarea informaţiei eronate, şi anume OR, OM, PRE, OTS, după caz, solicitând transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare părţilor implicate, şi publică solicitarea pe pagina proprie de internet, împreună cu argumentaţia aferentă.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părţilor implicate, OTS împreună cu ODPE analizează documentele primite şi decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe pagina de internet a OTS decizia, argumentele şi documentele primite.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet, orice participant sau operator din piaţă poate transmite OTS o contestaţie argumentată, care este publicată pe pagina de internet a OTS în maxim o zi de la primire.
    (4) În termen de 3 zile lucrătoare, OTS şi ODPE analizează contestaţiile primite şi publică decizia finală pe pagina de internet a OTS, împreună cu motivarea acesteia.
    (5) În cazul apariţiei unei situaţii atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe pagina de internet a OTS.
    (6) Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai şi septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.

    ART. 244
        OTS şi ODPE au obligaţia de a actualiza şi publica pe paginile proprii de internet o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.

    ART. 245
        În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare şi transmitere şi/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentul regulament, operatorii trebuie să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016