Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT DE PROGRAMARE din 31 martie 2020  a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT DE PROGRAMARE din 31 martie 2020 a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 287 bis din 6 aprilie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 61 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287 din 6 aprilie 2020.
──────────
    CAP. 1
    SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE
    ART. 1
        Obiectivul Regulamentului este stabilirea cadrului pentru transmiterea informaţiilor la operatorul de transport şi de sistem de către participanţi, privind programul şi disponibilitatea de producţie/consum a unităţilor de producţie, de consum sau de stocare dispecerizabile, disponibilitatea serviciilor tehnologice de sistem, programul de schimburi interne şi externe şi prognoza agregată de producţie/consum pentru ziua următoare şi pentru pregătirea funcţionării Sistemul Electroenergetic Naţional de către operatorul de transport şi de sistem, pe criterii de prioritate economică şi siguranţă, pe baza acestor informaţii, înaintea zilei/intervalului de livrare.

    ART. 2
        Prezentul regulament se aplică participanţilor la piaţa de echilibrare, operatorului de transport şi de sistem şi operatorului pieţei de energie electrică.

    ART. 3
        Regulamentul completează prevederile Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi pe cele ale Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea.

    ART. 4
        Operatorul de transport şi de sistem elaborează în urma unui proces de consultare publică şi publică pe pagina proprie de internet procedurile necesare pentru aplicarea prezentului Regulament.

    ART. 5
        În prezentul Regulament sunt utilizate următoarele abrevieri:
        ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
        CD - Consumator dispecerizabil
        D - Ziua de livrare
        DD - Declaraţie de disponibilitate
        ID - Interval de decontare
        ISD - Instalaţie de stocare dispecerizabilă
        NF - Notificare fizică
        OM - Operator de măsurare
        OPEE - Operatorul pieţei de energie electrică
        OR - Operator de reţea
        OTS - Operatorul de transport şi de sistem
        PE - Piaţa de echilibrare
        PI - Piaţa intrazilnică
        PPE - Participant la piaţa de echilibrare
        PRE - Parte responsabilă cu echilibrarea
        PZU - Piaţa pentru ziua următoare

        Regulament PE - Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE
        Regulament PRE - Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE
        Regulament PZU - Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE
        Regulile de măsurare - Regulile comerciale privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE
        SEN - Sistem Electroenergetic Naţional
        SB - Schimb bloc
        UD - Unitate de producţie dispecerizabilă


    ART. 6
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare) şi cea din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cea prevăzută în Regulamentul PE, Regulamentul PRE, Regulamentul PZU şi în Regulile de măsurare.
    (2) În înţelesul specific prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. Agregator - Participant la piaţă implicat în agregare care îndeplineşte funcţia definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică
    2. Caracteristici tehnice ale unităţilor de producţie dispecerizabile şi/sau consumatorilor dispecerizabili şi/sau instalaţiilor de stocare dispecerizabile - Caracteristici tehnice de proiect şi rezultate din măsurătorile cele mai recente (de exemplu: puterea minimă/maximă, consum minim/maxim, viteză de încărcare/descărcare etc.);
    3. Consumator dispecerizabil - Consumator (Client final) sau grup de consumatori a căror putere consumată poate fi modificată conform cerinţelor OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;
    4. Cod de identificare a părţii responsabile cu echilibrarea - Cod alfanumeric alocat fiecărei PRE de către OTS;
    5. Centrală cu acumulare prin pompare - Centrală care în unele ID acumulează energie primară consumând energie electrică, iar în alte ID generează energie electrică din energia primară acumulată;
    6. Centrală cu motoare cu ardere internă - Centrală electrică compusă din grupuri generatoare antrenate de motoare cu ardere internă;
    7. Centrală de producţie - Ansamblu de instalaţii ce conţin grupuri generatoare amplasate într-o incintă/zonă comună şi racordate în acelaşi punct la reţeaua electrică de interes public;
    8. Centrală electrică eoliană - Ansamblu de grupuri generatoare care transformă energia cinetică a vântului în energie electrică, racordate în acelaşi punct la reţeaua electrică de interes public;
    9. Centrală fotovoltaică - Ansamblu de panouri fotovoltaice care convertesc energia solară în energie electrică prin efectul fotovoltaic, racordate în acelaşi punct la reţeaua electrică de interes public;
    10. Codul tehnic al reţelei electrice de transport - Document care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN;
    11. Consum de referinţă - Cea mai bună aproximare pentru fiecare valoare a consumului la un loc de consum în fiecare ID din cadrul perioadei în care consumatorul participă activ la piaţă individual sau agregat, care se consideră că ar fi înregistrată în situaţia în care consumatorul nu ar activa pe piaţa respectivă în acea perioadă, stabilită conform unei metodologii specifice elaborate şi aprobate de ANRE;
    12. Declaraţie de disponibilitate - Document transmis OTS de către PPE specificând disponibilitatea UD sau CD sau ISD pe care le exploatează;
    13. Dispoziţie de dispecer - Comanda dată de către Dispecerul Energetic Naţional, de a modifica puterea generată/consumată, modul de funcţionare a unei unităţi de producţie dispecerizabile/consumator dispecerizabil/instalaţii de stocare dispecerizabile sau configuraţia de funcţionare a reţelei;
    14. Energie de echilibrare - Cantitate de energie electrică corespunzătoare reglajului secundar, terţiar rapid şi terţiar lent, rezultată din executarea dispoziţiilor de dispecer;
    15. Export - Export declarat înseamnă livrarea de energie electrică din România, pe baza unui acord contractual care să prevadă că preluarea corespunzătoare simultană (import declarat) de energie electrică va avea loc în alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă;
    16. Grup generator - Ansamblu de maşini rotative (turbină - generator, motor - generator) sau statice (panou fotovoltaic), destinat să transforme energia de altă formă în energie electrică;
    17. Grup dispecerizabil - Grup generator care poate răspunde unei dispoziţii de dispecer, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;
    18. Grup hidroenergetic - Grup (generator) care transformă energia hidraulică în energie electrică;
    19. Import - Import declarat înseamnă introducerea de energie electrică în România simultan cu livrarea de energie electrică (export declarat) într-un alt stat;
    20. Instalaţie de stocare dispecerizabilă - Instalaţie de stocare sau grup de instalaţii de stocare a căror putere injectată în reţea şi al căror consum de energie electrică din reţea pot fi modificate la cererea OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;
    21. Interval de decontare - Perioadă pentru care are loc decontarea PE şi a dezechilibrelor PRE şi pentru care fiecare producător de energie electrică ce exploatează UD, participant la piaţă care operează CD sau ISD, precum şi PRE, trebuie să furnizeze informaţii sau, după caz, să transmită NF conform prevederilor din prezentul regulament;
    22. Notificare fizică aprobată - NF validată de OTS;
    23. Notificare fizică - Informaţie transmisă formalizat de o PRE, care cuprinde programul privind producţia netă, SB şi consumul de energie electrică, precum şi importurile, exporturile şi tranzitele aferente participanţilor la piaţă pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; în mod convenţional, consumul asigurat de către furnizorul care nu-şi asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori este considerat de valoare zero;
    24. Ofertă validată - Ofertă pentru activarea de energie de echilibrare corespunzătoare/echivalente creşterii de putere sau ofertă pentru activarea energiei de echilibrare corespunzătoare/echivalente reducerii de putere pe PE, transmisă de un PPE şi validată de OTS;
    25. Ordine de merit pentru PE - Ordonarea după preţ a perechilor preţ-cantitate din ofertele validate, stabilită şi utilizată de OTS pentru determinarea perechilor preţ-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare;
    26. Oră de închidere a PE - Ora până la care ofertele pe PE pentru fiecare ID pot fi transmise către OTS;
    27. Oră de închidere a PI de energie electrică - Ora până la care ofertele pe PI de energie electrică pot fi transmise OPEE în vederea tranzacţionării intrazilnice;
    28. Oră de transmitere - Moment la care o ofertă sau o NF, după caz, a intrat în sistemul de tranzacţionare corespunzător sau sistemul de programare, aşa cum a fost înregistrată prin marca de timp;
    29. Participant la piaţa de echilibrare - Participantul la piaţă care exploatează UD sau CD sau ISD sau client final deţinător de CD sau care are dreptul de a tranzacţiona energia aferentă acestor capacităţi, cu respectarea cerinţelor legale şi de reglementare corespunzătoare şi care ofertează energie de echilibrare pe PE, în vederea utilizării acesteia de către OTS în scopul echilibrării SEN;
    30. Producţie netă - Energia electrică ce este livrată în reţele de o centrală de producţie, egală cu diferenţa dintre energia produsă, măsurată la bornele generatoarelor şi consumul propriu tehnologic asigurat din producţia proprie;
    31. Reglaj secundar - Reglaj automat centralizat al frecvenţei (puterii de schimb cu corecţia de frecvenţă) pentru aducerea frecvenţei/puterii de schimb la valorile de consemn în cel mult 15 minute;
    32. Schimb bloc - Schimb de energie electrică între două PRE-uri, rezultat din însumarea pe vânzare, respectiv pe cumpărare a tuturor tranzacţiilor dintre participanţii din cele două PRE-uri într-un ID; în mod convenţional, cantitatea de energie electrică corespunzătoare consumului asigurat de către furnizorul care nu-şi asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori se consideră şi se notifică drept SB între PRE din care face parte acesta şi PRE a furnizorului principal;
    33. Săptămână calendaristică - O perioadă de şapte zile calendaristice consecutive, prima zi fiind luni;
    34. Sistemul pieţei de echilibrare - Sistem informaţional stabilit şi menţinut de OTS în scopul programării UD, CD şi ISD şi administrării PE, în scopul menţinerii nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN;
    35. Sistemul de tranzacţionare - Sistem informatic stabilit şi menţinut de OPEE în scopul administrării PZU şi/sau PI de energic electrică;
    36. Situaţie de nefuncţionare - Situaţie în care nu pot fi utilizate sistemele informatice, informaţionale şi de comunicaţii ale PE (de ex.: incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a acestora);
    37. Tranzit declarat - O situaţie în care apare un "export declarat" de energie electrică şi în care, pe traseul desemnat al tranzacţiei, se află o ţară în care nu va avea loc nici livrarea, nici introducerea concomitentă a energiei electrice;
    38. Unitate dispecerizabilă - Un grup dispecerizabil sau mai multe grupuri generatoare, a căror putere de ansamblu poate fi modificată conform cerinţelor OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;
    39. Zi de livrare - Ziua calendaristică în care are loc livrarea efectivă şi consumul de energie electrică;
    40. Zi de tranzacţionare - Orice zi calendaristică;
    41. Zonă naţională de tranzacţionare - Acea parte a SEN la care sunt conectaţi consumatorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică din România;
    42. Zonă de tranzacţionare de frontieră - Zonă de tranzacţionare diferită de zona naţională de tranzacţionare, aparţinând sistemului energetic al unui alt stat.


    CAP. 2
    DECLARAŢII DE DISPONIBILITATE
    SECŢIUNEA 2.1.
    Transmiterea DD
    ART. 7
     PPE care au în exploatare UD/CD/ISD sau PRE-ul din care aceştia fac parte, dacă a fost mandatat în acest sens de către PPE şi are acordul OTS, trebuie să transmită DD pentru acestea la OTS. Transmiterea DD face obiectul procedurilor prevăzute la Art. 4.

    ART. 8
        DD pentru o/un UD/CD/ISD în ziua D trebuie să fie transmisă la OTS cel mai devreme cu 30 de zile înainte de ziua D, cel mai târziu până la ora 16:30 a zilei D-1 şi poate fi actualizată în orice moment anterior ID afectat.

    ART. 9
     Componenţa UD/CD/ISD se aprobă de către OTS la propunerea PPE care le exploatează, în baza verificării, pe baza unei proceduri realizate conform Art. 4, a respectării criteriilor tehnice şi de siguranţă necesare pentru aprobarea agregării mai multor grupuri generatoare sau consumatori sau instalaţii de stocare într-o UD/CD/ISD.

    ART. 10
        PPE care agregă UD şi grupuri generatoare sau CD şi consumatori sau ISD şi instalaţii de stocare îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru tranzacţiile realizate pe seama acestora într-o singură PRE, în ID respectiv.

    ART. 11
        În cazul în care dintr-o UD/CD/ISD fac parte unităţi aflate în exploatarea/responsabilitatea de tranzacţionare a mai multor participanţi la piaţă, se încheie o convenţie între aceştia, avizată de OTS, prin care se stabileşte PPE responsabil pentru transmiterea DD, modalitatea de determinare a informaţiilor aferente DD şi modul de rezolvare a neînţelegerilor între părţi, astfel încât să fie asigurată corectitudinea informaţiilor transmise.

    SECŢIUNEA 2.2.
    Formatul şi conţinutul DD
    ART. 12
    (1) DD conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) puterea disponibilă a fiecărei UD, separat pentru fiecare ID din fiecare D;
    b) consumul minim şi maxim comandabil al fiecărui CD, separat pentru fiecare ID din fiecare D;
    c) consumul maxim şi producţia maximă al fiecărei ISD, separat pentru fiecare ID din fiecare D;
    d) motivaţii şi detalii (inclusiv numărul cererii aprobate de dispecer) privind reducerile orare de disponibilitate ale fiecărei UD/CD/ISD. ca urmare a: oricărei opriri accidentale anterioare sau opriri planificate pentru mentenanţă, redării în exploatare înainte de termenul aprobat, programului de funcţionare convenit cu Administraţia Naţională Apele Române etc.;

    (2) UD care produc energie electrică din energie eoliană, UD care produc energie electrică din energie solară, precum şi CD sunt exceptate de la furnizarea motivaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) în cazul modificării declaraţiilor lor de disponibilitate.

    SECŢIUNEA 2.3.
    Verificarea şi acceptarea DD
    ART. 13
        Verificarea formei şi conţinutului DD se face automat de către sistemul pieţei de echilibrare, iar confirmarea este transmisă emitentului de către OTS într-un format standard, pe aceeaşi cale pe care a fost recepţionată.

    ART. 14
     Dacă DD pentru o UD într-un ID indică o capacitate mai mică decât puterea maximă a UD, prevăzută ca dată de configuraţie în sistemul PE sau dacă nu există nicio DD în sistemul PE pentru UD respectivă pentru ziua D, atunci OTS verifică existenţa cererii aprobate de dispecer, conform Art. 12 alin. (1) lit. d). Dacă aceasta nu există, OTS refuză DD pentru UD respective, iar emitentul este informat prin intermediul Sistemului PE. Procesul se reia până la validarea DD de către OTS.

    ART. 15
        DD sunt accesibile pentru vizualizare, prin intermediul sistemului PE, PPE-ului respectiv şi PRE-ului din care face parte.

    CAP. 3
    NOTIFICĂRILE FIZICE
    SECŢIUNEA 3.1.
    Conţinutul şi formatul NF
    ART. 16
        NF conţin cel puţin următoarele informaţii:

    (1) Codul de identificare al PRE care a transmis respectiva NF;

    (2) Ziua de livrare şi date separate pentru fiecare ID din respectiva D, şi anume:
    a) producţia planificată, pentru fiecare UD; suplimentar, OTS poate solicita programul de producţie planificat pentru fiecare unitate aferentă UD;
    b) producţia planificată, separat pentru fiecare unitate de producţie nedispecerizabilă cu o putere instalată semnificativă convenite cu OTS);
    c) producţia planificată agregată pentru toate unităţile de producţie nedispecerizabile, altele decât cele prevăzute la lit. b;
    d) producţia/consumul planificat pentru fiecare ISD, inclusiv al celor de tipul centralelor cu acumulare prin pompare, separat faţă de cele prevăzute la lit. a); suplimentar, OTS poate solicita programul de producţie/consum planificat pentru fiecare unitate aferentă ISD;
    e) consumul planificat pentru fiecare CD, alţii decât cei de tipul centralelor cu acumulare prin pompare prevăzute la lit. d), notificat de către PRE în care se află furnizorul acestuia; suplimentar, OTS poate solicita programul de consum planificat pentru fiecare unitate aferentă CD;
    f) prognoza agregată de consum pentru toţi consumatorii de energie electrică nedispecerizabili;
    g) SB cu alte PRE-uri în zona naţională de tranzacţionare, separat pentru fiecare PRE cu care s-au stabilit SB, inclusiv SB dintre PRE ale furnizorilor aceluiaşi consumator şi cele aferente transferului de energie între PRE al furnizorului unui consumator şi PRE al agregatorului acestuia, dacă aceste PRE sunt diferite, iar agregatorul a realizat tranzacţii de vânzare sau de cumpărare pe pieţele anterioare PE pe seama consumului acestuia sau agregatorul activ ca PPE a realizat tranzacţii pe PE pe seama consumului acestuia, după cum urmează:
    i. cantitatea de energie electrică corespunzătoare consumului asigurat de către furnizorul care nu-şi asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori se consideră şi se notifică drept schimb bloc între PRE din care face parte acesta şi PRE a furnizorului principal;
    ii. în cazul în care agregatorul a realizat tranzacţii pe pieţele anterioare PE, SB corespunzătoare transferului de energie sunt egale cu diferenţa dintre consumul măsurat al consumatorului şi consumul său de referinţă aferent pieţelor anterioare PE şi au sensul dinspre PRE al furnizorului către PRE al agregatorului, dacă diferenţa de mai sus este negativă şi dinspre PRE al agregatorului către PRE al furnizorului, dacă diferenţa este pozitivă; agregatorul notifică pe furnizorul fiecărui consumator pe baza consumului căruia a realizat tranzacţiile în fiecare ID privind datele de identificare ale consumatorului, precum şi pe 0M şi OR, cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei de primire a valorilor măsurate ale consumului, prevăzută în Regulile de măsurare.
    iii. în cazul în care un agregator activ ca PPE a realizat tranzacţii pe PE, SB sunt egale cu energia efectiv livrată la creştere, respectiv la reducere stabilită conform prevederilor Regulamentului PE şi defalcată de către agregatorul activ ca PPE pe fiecare furnizor al consumatorilor din cadrul agregării, având sens de ieşire din PRE furnizor şi de intrare în PRE agregator în cazul tranzacţiilor definitive la creştere şi sens de intrare în PRE furnizor şi de ieşire din PRE agregator în cazul tranzacţiilor definitive la reducere; agregatorul activ ca PPE transmite fiecărui furnizor defalcarea energiei efectiv livrate cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei de primire a Notelor lunare de regularizare pe PE de la OTS, prevăzută în Regulamentul PE;

    h) exporturile şi importurile stabilite cu alte ţări, separat pentru fiecare zonă de tranzacţionare de frontieră.    ART. 17
     Suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la Art. 16, NF ale OPEE conţin SB cu fiecare PRE în zona naţională de tranzacţionare corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare/cumpărare pe PZU şi separat pe PI, respectiv cu fiecare PRE Agent de Transfer înfiinţat de OTS pentru administrarea tranzacţiilor transfrontaliere pe aceste pieţe.

    SECŢIUNEA 3.2.
    Transmiterea şi anularea NF
    ART. 18
    (1) Fiecare PRE, precum şi OPEE transmit la OTS NF ale producţiilor, consumurilor şi SB pentru un ID al zilei de livrare până la ora 16:30 în D-1; acestea pot fi modificate de către emitent pentru ziua D, astfel:
    a) cel târziu cu 50 minute înaintea ID de livrare, pentru SB ale PRE, altele decât cele rezultate din tranzacţiile pe PI, inclusiv cele prevăzute la Art. 16 alin. (2) lit. g) pct. i;
    b) cel târziu cu 15 minute înaintea ID de livrare, pentru SB ale PRE rezultate din tranzacţiile pe PI;
    c) cel târziu cu 50 de minute înaintea ID de livrare, pentru NF privind producţia UD sau consumul CD, respectiv producţia sau consumul ISD, ţinând seama inclusiv de tranzacţiile pe PI;

    (2) Transmiterea NF se poate efectua cel mai devreme cu 30 de zile înaintea zilei de livrare.
    (3) Modul de transmitere a NF către OTS se realizează conform procedurilor prevăzute la Art. 4.

    ART. 19
     Responsabilitatea corectitudinii NF privind producţiile şi consumurile UD/CD/ISD din contur aparţine fiecărui PPE conform Art. 40.

    ART. 20
        NF se transmit în format electronic, prin canalele de comunicaţie stabilite de OTS.

    ART. 21
        0 NF este considerată transmisă în momentul intrării în sistemul PE. Imediat ce o nouă NF intră în sistemul PE, PRE care a transmis-o va primi electronic confirmarea de primire.

    ART. 22
        Sistemul PE verifică îndeplinirea condiţiilor de respectare a formatului NF, prevăzute în procedura aplicabilă.

    ART. 23
        Dacă sistemul PE nu acceptă o NF, PRE care a transmis-o primeşte imediat un mesaj de eroare cu specificarea neconformităţii constatate, iar NF respectivă este considerată anulată.

    SECŢIUNEA 3.3.

     Modificarea după termenele prevăzute la Secţiunea 3.2 a NF aprobate
    ART. 24
        Modificarea NF aprobate este permisă numai în următoarele cazuri:
    a) în cazul selectării de către OTS pe PE a unei perechi preţ-cantitate (emiterii unei dispoziţii de dispecer);
    b) cel târziu în a zecea zi lucrătoare a lunii care urmează lunii de livrare, pentru SB corespunzătoare transferului de energie dintre furnizor/furnizori şi agregatorul activ ca PPE aflat în altă PRE, în cazul participării CD pe PE prin intermediul acestuia, prevăzute la Art. 16 alin. (2) lit. g) pct. iii;
    c) cel târziu în a zecea zi lucrătoare a lunii care urmează lunii de livrare, pentru SB corespunzătoare transferului de energie dintre furnizor/furnizori şi agregatorul aflat în altă PRE, în cazul participării unui consumator pe pieţele anterioare PE prin intermediul acestuia, prevăzute la Art. 16 alin. (2) lit. g) pct. ii;
    d) în cazul reducerilor de putere accidentale ale UD, parţiale sau totale, anunţate la OTS;
    e) în cazul constatării şi corectării unor erori ale SB, în intervalul destinat corecţiilor, conform prevederilor Art. 32;


    ART. 25
        NF care au fost modificate conform prevederilor prezentei secţiuni înlocuiesc NF aprobate anterioare, se aplică pentru D în ID corespunzătoare şi constituie obligaţii ferme pentru respectiva PRE.

    SECŢIUNEA 3.4.
    Validarea NF
    ART. 26
        Sistemul PE verifică automat toate NF din punct de vedere al corectitudinii conţinutului. Eroarea este transmisă automat emitentului.

    ART. 27
    Modul de validare a NF în conformitate cu prevederile Art. 29 se realizează de către OTS conform procedurilor prevăzute la Art. 4.

    ART. 28
        NF ale unei PRE sunt disponibile pentru vizualizarea de către PRE respectivă prin intermediul sistemului PE.

    ART. 29
        Sistemul PE analizează dacă o NF este completă, precum şi corectitudinea, coerenţa şi fezabilitatea fiecărei NF şi ale ansamblului acestora, verificând dacă:
    a) există egalitatea SB reciproce între PRE pe fiecare ID;
    b) producţia programată pe fiecare UD se încadrează în DD a UD pentru aceeaşi D şi acelaşi ID;
    c) consumul programat al fiecărui CD se încadrează în DD a CD pentru aceeaşi D şi acelaşi ID;
    d) producţia programată/consumul programat al fiecărei ISD se încadrează în DD pentru aceeaşi D şi acelaşi ID:
    e) schimburile de energie cu alte sisteme (exportul şi importul) se încadrează în capacitatea de schimb agregată alocată PRE respective pe fiecare graniţă şi direcţie;
    f) sunt respectate limitele definite de caracteristicile tehnice ale unităţilor de producţie dispecerizabile şi/sau consumatorilor dispecerizabili.


    ART. 30
        Fiecare participant la piaţă depune toate eforturile în vederea adaptării producţiei şi/sau a încheierii de tranzacţii de vânzare şi/sau cumpărare de energie electrică astfel încât suma dintre producţie, import şi achiziţie să fie egală cu suma dintre consum, export şi vânzare la nivelul fiecărui ID. Participanţii la piaţă trimit înainte de ID-55 minute valorile acestor mărimi la PRE căreia şi-au delegat responsabilitatea echilibrării, precum şi la OTS. O NF este considerată ca fiind în dezechilibru dacă suma producţiei, importurilor şi SB primite nu este egală cu suma consumului, exporturilor şi SB livrate, separat pentru fiecare zonă de tranzacţionare şi ID, ţinând seama de completarea SB cu cele aferente tranzacţiilor pe PI, transmise până la ID-15 minute.

    ART. 31
     Realizarea sistematică de NF în dezechilibru, precum şi transmiterea cu bună ştiinţă de informaţii false în cadrul NF de către o PRE, care să indice în mod fals existenţa echilibrului, se consideră nerespectare a prevederilor prezentului Regulament şi este comunicată de către OTS la ANRE, în vederea sancţionării conform legii; frecvenţa şi mărimea dezechilibrelor care să declanşeze o astfel de atenţionare se stabilesc de către OTS într-o procedură realizată conform Art. 4. Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul PRE-urilor din care fac parte agregatorul, respectiv furnizorul unui consumator, dacă aceste PRE sunt diferite, în situaţia în care agregatorul a încheiat tranzacţii pe seama consumului acestuia.

    ART. 32
     În cazul unor nepotriviri între SB reciproce ale PRE constatate în ultimele NF transmise conform termenelor prevăzute la Secţiunea 3.2, PRE în cauză sunt atenţionate automat, iar dacă în intervalul destinat corecţiilor, definit în procedurile realizate conform Art. 4, PRE nu reuşesc să corecteze NF, OTS ia următoarele măsuri:
    a) în cazul unui SB între OPEE şi o PRE, este acceptată cantitatea transmisă prin NF de către OPEE;
    b) dacă sensul prevăzut în NF de către fiecare din cele două PRE al SB dintre ele este acelaşi, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată egală cu cea mai mică dintre cele două valori;
    c) dacă NF ale celor două PRE prevăd SB dintre ele în sensuri diferite sau numai una dintre PRE a prevăzut în NF un SB cu cealaltă, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată zero.


    ART. 33
     OTS nu este responsabilă pentru consecinţele economice ale corecţiilor NF realizate conform prevederilor Art. 32.

    ART. 34
        Orice NF acceptată în sistemul pieţei de echilibrare, inclusiv cea modificată de OTS conform regulilor anterioare, devine notificare fizică aprobată.

    ART. 35
     NF aprobate reprezintă obligaţii ferme pentru PRE respective, ele putând fi modificate doar în cazurile prevăzute la Secţiunea 3.3.

    ART. 36
     În cazul în care, în urma modificărilor realizate conform Secţiunii 3.3, se constată nepotriviri ale SB reciproce ale PRE, sistemul PE aduce SB la valorile din NF aprobate şi anunţă PRE respective cu privire la această acţiune.

    ART. 37
        Dacă o PRE nu a reuşit să-şi transmită NF înainte de ora ID-50 minute, sistemul PE transmite automat un mesaj în acest sens către PRE respectivă şi către PRE care au notificat SB cu aceasta; dacă PRE nu transmite o NF până la ID-15 minute, sistemul PE generează automat o NF implicită pentru aceasta în acel ID, cu toate valorile egale cu zero, aceasta fiind disponibilă pentru vizualizare în sistemul PE pentru PRE partenere.

    CAP. 4
    OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR ŞI CONSUMATORILOR CARE EXPLOATEAZĂ UD/CD/ISD
    ART. 38
        La stabilirea programului de funcţionare a UD/CD/ISD, PPE sunt obligaţi să asigure rezervele şi alte servicii de sistem conform contractelor încheiate.

    ART. 39
        Pentru UD/CD/ISD capabile să funcţioneze în reglaj secundar, programarea se face astfel încât să se asigure rezerva de reglaj secundar contractată de respectivul PPE.

    ART. 40
    (1) Programul de funcţionare al UD/ISD, precum şi consumul prognozat al CD, este comunicat OTS de către PPE care tranzacţionează pe seama lor prin intermediul NF ale PRE de care aparţine fiecare unitate care constituie aceste UD/ISD, respectiv de care aparţine furnizorul fiecărui consumator care constituie CD.
    (2) PPE transmit aceste informaţii către PRE respective cel târziu la ID-55 minute.

    CAP. 5
    PREGĂTIREA PROGRAMULUI DE PRODUCŢIE/CONSUM REALIZATĂ DE OTS
    ART. 41
        Eventualele restricţii de reţea în funcţionarea SEN rezultate din autoprogramarea PPE se soluţionează de către OTS prin mecanismele de management al restricţiilor de reţea, conform prevederilor Regulamentului PE.

    ART. 42
        După ora 16:30 a zilei D-1 şi înainte de momentul livrării/consumului, OTS desfăşoară următoarele activităţi:
    a) determină disponibilul orar al UD/CD/ISD pe fiecare ID al zilei D şi verifică asigurarea rezervelor conform contractelor;
    b) prognozează consumul SEN pe fiecare ID al zilei D;
    c) determină dezechilibrul SEN prognozat pentru fiecare ID luând în considerare schimburile externe, precum şi posibilele perioade şi zone în care ar putea apărea dezechilibre importante şi/sau congestii;


    ART. 43
        În situaţia în care intervin modificări de DD sau NF, procesul de pregătire desfăşurat de OTS este reevaluat şi reluat, dacă este cazul.

    ART. 44
    (1) Orice dispoziţie de dispecer care afectează NF ale UD este înregistrată automat de sistemul PE cu marca de timp a momentului luării deciziei. Aceste înregistrări sunt protejate la ştergere;
    (2) Dispoziţiile de dispecer se bazează pe respectarea ordinii de merit;
    (3) Excepţiile de la respectarea ordinii de merit sunt înregistrate de către sistemul PE drept restricţii de reţea, cu excepţia cazurilor pentru care există derogări speciale prevăzute în cadrul Regulamentului PE.

    CAP. 6
    PROCEDURI PENTRU PROGRAMAREA ÎN SITUAŢII DE NEFUNCŢIONARE
    ART. 45
     OTS elaborează procedurile pentru programarea în situaţii de nefuncţionare conform Art. 4.

    ART. 46
        Procedurile pentru programarea în situaţii de nefuncţionare prevăd utilizarea unor mijloace alternative de comunicaţie, precum şi extinderea sau decalarea oricăror termene limită care trebuie să fie respectate de părţile care transmit DD sau NF către OTS, inclusiv decalarea primului termen de transmitere obligatorie a NF (16:30 a zilei D-1).

    ART. 47
        Atât OTS, cât şi fiecare parte care trebuie să transmită DD şi/sau NF nominalizează una sau mai multe persoane contact în cazul apariţiei unei situaţii de nefuncţionare, precum şi numerele corespunzătoare de telefon şi fax. Atât OTS, cât şi respectivele părţi se informează reciproc în cazul schimbării acestor informaţii.


                                          -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016