Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 31 martie 2020  privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 31 martie 2020 privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 272 din 1 aprilie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 64 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 272 din 1 aprilie 2020.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea în regim concurenţial, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu a energiei electrice, şi anume:
    a) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice de către participanţi;
    b) modul de organizare a licitaţiilor/sesiunilor de tranzacţionare;
    c) modul de stabilire a tranzacţiilor şi de contractare a energiei tranzacţionate;
    d) modul de gestionare şi publicare a informaţiilor privind participanţii, ofertele şi tranzacţiile efectuate.


    ART. 2
    Prin implementarea modalităţii de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării se urmăreşte asigurarea unui cadru de tranzacţionare eficient şi transparent pe piaţa concurenţială de energie electrică şi acces nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă.

    ART. 3
    Prezentul regulament se aplică:
    a) participanţilor la piaţă;
    b) operatorului pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică.


    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    Semnificaţia termenilor utilizaţi este următoarea:
    a) agregator - participantul la piaţă implicat în agregare care îndeplineşte funcţia definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;
    b) caracteristicile ofertei - elemente specifice ale unei oferte, ferm stabilite înaintea introducerii ofertei pentru tranzacţionare, conform regulamentului;
    c) contract-cadru - contract cu structură şi prevederi predefinite, care conţine prevederi care nu pot fi modificate, acceptate de toţi participanţii înregistraţi şi prevederi specifice, referitoare exclusiv la termene şi modalităţi de plată, garanţii şi penalităţi, pe care iniţiatorul le poate modifica, specificând propriile condiţii;
    d) convenţie de participare - convenţie standardizată stabilită de operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, care prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la modalitatea de tranzacţionare descrisă în prezentul regulament;
    e) cel mai bun preţ - cel mai mic preţ dintre preţurile ofertelor de vânzare, respectiv cel mai mare preţ dintre preţurile ofertelor de cumpărare, la un moment dat;
    f) licitaţie extinsă - licitaţie în care se acceptă oferte de ambele părţi, vânzare şi cumpărare;
    g) marca de timp - identificator care asociază unei oferte momentul exact de introducere a acesteia: ziua, ora, minutul şi secunda;
    h) ofertă coiniţiatoare - ofertă de acelaşi tip, şi anume care prevede aceeaşi cantitate de energie electrică, acelaşi profil zilnic de livrare şi aceeaşi durată a livrării, aceeaşi opţiune privind tranzacţionarea integrală/parţială, dacă este cazul, şi are acelaşi obiect, şi anume vânzarea sau cumpărarea, cu o ofertă iniţiatoare şi care implică aderarea la acelaşi contract cu aceasta;
    i) ofertă iniţiatoare - ofertă de energie electrică care iniţiază procesul de tranzacţionare conform prevederilor regulamentului;
    j) ofertă de răspuns - ofertă care răspunde cerinţelor unei oferte iniţiatoare;
    k) ofertă fermă - ofertă propusă de participanţii la piaţă în baza prevederilor regulamentului care devine angajantă în momentul introducerii în piaţă, prin publicarea ofertei pe pagina proprie de internet a operatorului pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică;
    l) operator al pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - persoană juridică care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de contracte de energie electrică, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    m) participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării - participant la piaţă, potrivit prevederii art. 2 pct. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare aferentă acestei modalităţi de tranzacţionare, precum şi prevederile prevăzute în reglementările naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică;
    n) piaţă centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - cadrul organizat de încheiere între participanţii la piaţă, în mod transparent, prin licitaţie publică a contractelor, cu livrare fizică de energie electrică, organizat şi administrat de operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, pe baza unui ansamblu de reguli având ca bază ofertarea publică şi nediscriminatorie, cu scopul de a contracta energia electrică pe termen determinat, la un preţ transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;
    o) platformă de tranzacţionare - sistem informatic stabilit şi menţinut de operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică în scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;
    p) produs similar - produs disponibil pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, cu o perioadă de livrare egală cu cea stabilită în contractul încheiat pe această piaţă, sau, dacă un astfel de produs nu a fost tranzacţionat în ultimele 12 luni faţă de momentul de referinţă, cu un produs disponibil/combinaţie de produse disponibile care să echivaleze perioada de livrare a produsului aferent contractului încheiat pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, pe orice altă piaţă concurenţială organizată de operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică.


    ART. 5
    Abrevierile utilizate în cadrul regulamentului au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) OPCCB - Operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică;
    c) OPCOM - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A.;
    d) PCCB - piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;
    e) PCCB-LE-flex - modalitate de tranzacţionare pe PCCB conform căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie extinsă, cu posibilitatea existenţei mai multor ofertanţi de ambele părţi şi a utilizării unor produse care să asigure flexibilitatea tranzacţionării;
    f) regulament - Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării;
    g) RPUPCD - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) T_G - componenta tarifului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea;
    i) UE - Uniunea Europeană.


    CAP. III
    Reguli generale
    ART. 6
    OPCCB administrează şi dezvoltă PCCB pe baza principiilor de nediscriminare, transparenţă, caracter public şi centralizat, stabilite de lege şi de prevederile regulamentului.

    ART. 7
    Înregistrarea participanţilor la PCCB-LE-flex se face la solicitarea acestora, adresată OPCCB, conform procedurilor operaţionale specifice şi prin semnarea convenţiei de participare la PCCB-LE-flex.

    ART. 8
    OPCCB stabileşte, după parcurgerea unui proces de consultare publică, conţinutul-cadru al convenţiei de participare la modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-flex, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPCCB şi ale fiecărui participant la această piaţă. OPCCB publică convenţia pe pagina proprie de internet.

    ART. 9
    (1) Participanţii la PCCB-LE-flex au obligaţia să plătească OPCCB contravaloarea tarifelor aferente participării la această modalitate de tranzacţionare, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor convenţiei de participare.
    (2) În cazul înregistrării agregatorului care combină energia electrică produsă din mai multe surse, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPCCB ţine seama de puterea instalată a capacităţilor de producere agregate.
    (3) În cazul înregistrării agregatorului care combină sarcinile mai multor clienţi finali, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPCCB ţine seama de suma puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienţilor agregaţi.

    ART. 10
    (1) Un participant la piaţă poate încheia tranzacţii cu energie electrică pe PCCB-LE-flex în mod individual sau agregat.
    (2) Agregarea participanţilor la piaţă se realizează separat pentru activitatea de producţie, respectiv pentru consum.
    (3) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacţionează energia electrică şi căruia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare la PCCB-LE-flex.

    ART. 11
    Tranzacţionarea se realizează pe baza ofertelor iniţiatoare/coiniţiatoare şi ale contractelor publicate de către OPCCB anterior sesiunii de tranzacţionare, propuse de iniţiator/coiniţiator, cu respectarea unui contract-cadru, conform prevederilor aferente PCCB-LE-flex.

    ART. 12
    Contractul-cadru este elaborat de către OPCCB, în cadrul unui grup de lucru constituit cu participanţii la piaţă, cu reţinerea sau respingerea argumentată a propunerilor şi observaţiilor primite în urma consultării publice.

    ART. 13
    Contractul propus de iniţiator/coiniţiator poate fi completat faţă de contractul-cadru cu clauze specifice, privind exclusiv termenele de plată şi modalităţile de plată, garanţiile şi penalităţile de natură financiară.

    ART. 14
    Se interzice introducerea în contractul-cadru sau în contractul propus de iniţiator/coiniţiator a clauzelor privind denunţarea unilaterală.

    ART. 15
    Contractul poate fi reziliat doar cu plata de către partea din culpa căreia se produce rezilierea a unei sume compensatorii, conform prevederii art. 19 alin. (4).

    ART. 16
    Este interzisă includerea clauzelor specifice de modificare ulterioară, prin înţelegerea părţilor sau pe baza unor acte adiţionale, a unor prevederi ale contractului cunoscute în urma procesului de licitaţie, referitoare la preţul stabilit la tranzacţionare, durata livrării, cantitatea orară de energie electrică/profilul de livrare, precum şi adăugarea altor servicii, dar fără a se limita la acestea.

    ART. 17
    OPCCB verifică conformitatea cu reglementările aplicabile şi prevederile regulamentului a oricărui tip de oferte propuse de oricare participant şi a contractului, le acceptă pe cele conforme şi le respinge pe cele neconforme, publicând pe pagina proprie de internet lista ofertelor respinse şi motivaţia acestei acţiuni.

    ART. 18
    (1) Identitatea participanţilor la PCCB-LE-flex este publicată pe pagina proprie de internet a OPCCB conform prevederilor prezentului regulament.
    (2) În cazul participării agregate, agregatorul comunică OPCCB lista clienţilor finali/producătorilor agregaţi, iar OPCCB o include, ca anexă, în Convenţia de participare la PCCB-LE-flex; agregatorul notifică OPCCB ori de câte ori intervin modificări ale listei.

    ART. 19
    (1) În cazul retragerii ofertei, a prezentării pentru semnare a unui contract cu clauze diferite/modificate faţă de ofertă sau a refuzului încheierii contractului, participantul în cauză plăteşte OPCCB o sumă penalizatoare.
    (2) OPCCB repartizează suma penalizatoare prevăzută la alin. (1) participanţilor care au introdus oferte în sesiunea respectivă de tranzacţionare.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), un participant poate refuza semnarea contractului fără aplicarea vreunei măsuri penalizatoare în cazul în care în termen de 3 zile lucrătoare acesta prezintă OPCCB documente din care să rezulte că partenerul de contract face parte dintr-o listă de persoane fizice/juridice cărora le este interzis, prin reglementări naţionale/UE, să deruleze activităţi comerciale.
    (4) În cazul rezilierii contractului după semnarea de către părţi, participantul în culpă plăteşte celeilalte părţi o sumă compensatorie care reprezintă produsul dintre cantitatea nelivrată/nepreluată de energie electrică şi valoarea diferenţei dintre preţul de atribuire a contractului sau preţul ajustat de atribuire a contractului, dacă este activată această opţiune, şi preţul produsului/produselor similar/similare disponibil/ disponibile la data cea mai apropiată de momentul rezilierii, astfel:
    a) dacă diferenţa este pozitivă şi cumpărătorul a cauzat rezilierea, suma compensatorie se plăteşte vânzătorului de către cumpărător; iar
    b) dacă diferenţa este negativă şi vânzătorul a cauzat rezilierea, suma compensatorie se plăteşte cumpărătorului, de către vânzător;
    c) dacă diferenţa este negativă şi cumpărătorul a cauzat rezilierea, contractul poate fi reziliat fără plata sumelor compensatorii;
    d) dacă diferenţa este pozitivă şi vânzătorul a cauzat rezilierea, contractul poate fi reziliat fără plata sumelor compensatorii.

    (5) Contractul propus de iniţiator/coiniţiator poate prevedea plata unor sume suplimentare celor prevăzute la alin. (4) de către partea în culpă celeilalte părţi.
    (6) Participantul prevăzut la alin. (1) este suspendat de la tranzacţionare pe PCCB-LE-flex conform art. 22 lit. c), între data constatării abaterii şi 10 zile după data efectuării plăţii sumei penalizatoare.

    ART. 20
    Dispoziţiile art. 19 alin. (1)-(3) se includ în contractul-cadru aplicabil pe PCCB-LE-flex, iar obligaţia suportării sumei penalizatoare de către partea în culpă în cazul rezilierii se include în convenţia de participare la PCCB-LE-flex, iar nivelul penalităţii prevăzute la art. 19 alin. (1), precum şi modul de repartizare a acesteia se stabilesc în cadrul unei proceduri publice, rezultată în urma unui proces de consultare publică desfăşurat de OPCCB.

    ART. 21
    Orice participant la PCCB-LE-flex se poate retrage din proprie iniţiativă de la piaţă, în baza unei înştiinţări adresate OPCCB.

    ART. 22
    OPCCB poate suspenda sau revoca, temporar sau definitiv, înregistrarea unui participant la PCCB-LE-flex, cu publicarea şi motivarea acestei acţiuni, în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant, definite în procedurile specifice;
    b) nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform regulamentului;
    c) nu respectă convenţia de participare la PCCB-LE-flex.


    ART. 23
    Înscrierea, depunerea ofertelor şi organizarea sesiunilor de tranzacţionare, suspendarea şi revocarea participanţilor ca urmare a unei conduite necorespunzătoare ulterioare înscrierii în competiţie se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice, elaborate de OPCCB, rezultate în urma unui proces de consultare publică.

    CAP. IV
    Modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-flex
    ART. 24
    În cazul tranzacţionării energiei electrice prin modalitatea denumită PCCB-LE-flex, se parcurg următoarele etape:
    1. Acceptarea contractului-cadru;
    2. Fiecare ofertant iniţiator îşi defineşte oferta proprie de vânzare sau de cumpărare de energie electrică, care cuprinde următoarele caracteristici:
    a) durata livrării, respectiv data de începere şi data de finalizare a livrării; durata livrării trebuie să fie de minimum o lună;
    b) cantitatea orară de energie electrică/profilul zilnic de livrare definit de ofertant şi, subsecvent, cantitatea totală de energie electrică, care pot fi:
    (i) livrare în bandă la putere constantă (luni-duminică, 00,00-24,00 CET);
    (ii) livrare la putere constantă, la ore de vârf de sarcină (luni-duminică, 06,00-22,00 CET);
    (iii) livrare la putere constantă, la ore de vârf de sarcină (luni-vineri, 06,00-22,00 CET);
    (iv) livrare la putere constantă la ore gol sarcină (luni-vineri, 00,00-06,00 CET şi 22,00-24,00 CET şi sâmbătă-duminică, 00,00-24,00 CET);
    (v) alte profiluri de livrare zilnică, şi anume orice perioadă din zi formată din minimum 3 ore succesive de livrare la putere constantă; perioadele zilnice de livrare aferente fiecărui profil de livrare sunt clar definite ca oră de început şi oră de sfârşit de către OPCCB, iar acesta poate introduce sau elimina de la tranzacţionare un profil de livrare zilnică în funcţie de cerinţele pieţei, conform unor criterii cuprinse într-o procedură proprie rezultată în urma unui proces de consultare publică.

    c) preţul minim solicitat (P_min), în cazul unei oferte de vânzare, respectiv preţul maxim oferit (P_max), în cazul unei oferte de cumpărare; ofertantul trebuie să includă în preţ componenta T_G, corespunzătoare introducerii de energie electrică în reţea;
    d) opţiunea dintre tranzacţionarea integrală cu un singur participant şi cea parţială şi/sau cu mai mulţi participanţi a cantităţii ofertate; pentru puteri orare mai mari de 10 MW nu este permisă decât opţiunea de tranzacţionare parţială/cu mai mulţi participanţi; tranzacţionarea parţială înseamnă tranzacţionarea unor tranşe de putere constantă mai mică decât puterea solicitată, cu păstrarea profilului de livrare propus şi a duratei livrării; alegerea opţiunii de tranzacţionare parţială/cu mai mulţi participanţi nu exclude posibilitatea tranzacţionării integrale cu un singur participant, dacă aşa rezultă în urma aplicării regulilor de corelare;
    e) opţiunea privind utilizarea unei formule de ajustare a preţului de atribuire a contractului/contractelor (preţul de închidere a licitaţiei) în funcţie de evoluţia unui indice bursier public din domeniul energiei electrice, inclusiv formula aferentă. Aceasta conţine ca variabilă doar indicele bursier ales. Formula de ajustare a preţului se aplică lunar, începând cu prima zi de livrare, dacă există acordul părţilor exprimat la semnarea contractului;
    f) opţiunea privind procentul de variaţie maximă a cantităţii orare faţă de valoarea prevăzută în ofertă, care se aplică la solicitarea unei părţi, dacă există acordul exprimat la semnarea contractului. Valoarea procentului de variaţie maximă a cantităţii orare faţă de valoarea prevăzută în ofertă este stabilită de către ofertantul iniţiator şi nu poate depăşi 25%. În situaţia activării opţiunii privind variaţia puterii orare, aceasta se realizează implicit, caz în care cantitatea de energie electrică din contract este reciproc notificată la operatorul pieţei de echilibrare, conform prevederilor RPUPCD. În situaţia neacceptării de către o parte contractuală a activării opţiunii privind variaţia puterii orare, aceasta trebuie să motiveze respingerea şi se va lua în considerare cantitatea de energie electrică stabilită în oferta iniţiatoare;
    g) prevederile specifice ale contractului propus, prevăzute de participantul iniţiator în conformitate cu prevederile art. 13-16;
    h) pentru utilizarea opţiunilor aferente lit. e) şi f), acestea se specifică clar în cadrul anexelor contractului şi sunt acceptate de către părţi prin semnarea contractului.

    3. După acceptarea ofertei iniţiatoare conform art. 17, OPCCB programează câte o sesiune de tranzacţionare pentru fiecare ofertă iniţiatoare de vânzare sau de cumpărare acceptată şi desfăşoară/asigură desfăşurarea următoarelor activităţi preliminare, în condiţiile unei proceduri proprii elaborate conform art. 23:
    a) aducerea la cunoştinţa participanţilor la piaţă a ofertei iniţiatoare, prin publicarea acesteia pe pagina de internet a OPCCB, inclusiv a identităţii iniţiatorului, împreună cu formatul de contract propus;
    b) depunerea la OPCCB a ofertelor coiniţiatoare şi publicarea completă a fiecăreia, imediat după depunere, până la o dată prealabilă celei de începere a sesiunii de tranzacţionare, publicată odată cu oferta iniţiatoare, dacă au fost acceptate conform art. 17;
    c) depunerea la OPCCB a ofertelor ferme de răspuns, conţinând cantitatea oferită, dacă aceasta este diferită de cea din oferta iniţiatoare, în cazul în care iniţiatorul a optat pentru tranzacţionarea parţială/cu mai mulţi participanţi, opţiunea privind tranzacţionarea parţială şi preţul-limită acceptat; până la deschiderea sesiunii de tranzacţionare, acestea sunt supuse procesului de verificare conform art. 17 şi nu sunt dezvăluite altor participanţi sau publicului.

    4. În intervalul de timp cuprins între termenul de la pct. 3 lit. b) şi deschiderea sesiunii de tranzacţionare, participantul iniţiator şi cei cu oferte coiniţiatoare pot modifica o singură dată preţul ofertei proprii, doar în sensul facilitării încheierii de tranzacţii, şi anume în creştere, în cazul ofertelor de cumpărare, respectiv în scădere, în cazul ofertelor de vânzare, şi nu cu mai mult de 5% faţă de oferta iniţiatoare/coiniţiatoare cu cel mai bun preţ; aceste modificări nu sunt dezvăluite altor participanţi sau publicului înainte de deschiderea sesiunii de tranzacţionare.
    5. Sesiunea de tranzacţionare începe prin publicarea concomitentă a celor mai recente oferte ale participantului iniţiator/participanţilor coiniţiatori şi a ofertelor de răspuns.
    6. În cazul retragerii unei oferte până la începerea sesiunii de tranzacţionare, participantul este obligat să plătească o sumă penalizatoare, conform dispoziţiilor art. 19.
    7. Încheierea tranzacţiilor se realizează conform următoarelor reguli:
    a) ofertele se ordonează în sensul crescător al preţului, pentru cele de vânzare, respectiv în sensul descrescător al preţului, pentru cele de cumpărare;
    b) în cazul ofertelor cu obiect identic, şi anume de vânzare, respectiv de cumpărare care au acelaşi preţ, acestea se ordonează în ordine cronologică, în funcţie de data şi ora la care au fost depuse/modificate;
    c) succesiv:
    (i) oferta de vânzare iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul cel mai mic sau, în cazul ofertelor cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate, se corelează cu oferta de cumpărare de răspuns cu preţul cel mai mare şi care este mai mare sau egal cu cel al ofertei iniţiatoare/coiniţiatoare de vânzare sau, în cazul ofertelor de răspuns cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate; sau
    (ii) oferta de cumpărare iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul cel mai mare sau, în cazul ofertelor cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate, se corelează cu oferta de vânzare de răspuns cu preţul cel mai mic şi care este mai mic sau egal cu cel al ofertei iniţiatoare/coiniţiatoare de cumpărare sau, în cazul ofertelor de răspuns cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate.

    d) în situaţia în care intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la tranzacţionarea parţială a unei oferte de răspuns cu opţiunea de tranzacţionare integrală, aceasta este îndepărtată şi înlocuită cu următoarea ofertă cu acelaşi obiect, şi anume de vânzare sau de cumpărare, iar procesul se reia cu verificarea respectării condiţiilor corespunzătoare noii oferte.

    8. Pentru fiecare cuplu corelat, ofertele de răspuns declarate câştigătoare în urma corelării determină obligaţia respectivului participant la PCCB-LE-flex de a încheia contractul în forma propusă de participantul iniţiator cu participantul cu a cărui ofertă a fost corelat, pentru cantitatea rezultată din corelare şi la preţul de închidere a licitaţiei, aflat la intersecţia dintre curba ofertei de vânzare şi curba ofertei de cumpărare.
    9. Preţul de închidere se determină după următoarele reguli:
    a) curbele ofertei de vânzare şi a celei de cumpărare sunt rezultate din unirea prin linii verticale a reprezentării ofertelor ordonate în funcţie de preţ şi prin terminarea fiecărei curbe printr-o linie verticală;
    b) dacă există un singur punct de intersecţie sau dacă toate punctele de intersecţie au acelaşi preţ, acel preţ este preţul de închidere a licitaţiei;
    c) dacă există mai multe puncte de intersecţie, iar acestea au preţuri diferite, preţul de închidere este media aritmetică a preţului minim şi a celui maxim corespunzătoare punctelor de intersecţie.

    10. OPCCB verifică încheierea fiecărui contract rezultat din tranzacţionare/conformitatea contractului semnat cu cel propus. În cazul nerespectării acestei condiţii sau dacă se constată erori de redactare a contractului, OPCCB anunţă părţile contractante în vederea corectării şi retransmiterii contractului în decurs de o zi lucrătoare, iar în caz de refuz sau neîncadrare în termen, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunţă public identitatea acestuia şi neconformitatea contractului cu prevederile legale, suspendă participanţii conform art. 22, publică informaţii despre suspendare pe pagina proprie de internet şi informează ANRE.

    CAP. V
    Transparenţa PCCB-LE-flex
    ART. 25
    După încheierea fiecărei sesiuni de tranzacţionare pe PCCB-LE-flex, OPCCB publică pe pagina proprie de internet, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 24, o sinteză cuprinzând următoarele informaţii:
    a) caracteristicile ofertei iniţiatoare: numele participantului iniţiator, obiectul ofertei, vânzare sau cumpărare, şi codul ofertei iniţiatoare, cantitatea orară şi profilul zilnic al livrărilor, opţiunea de tranzacţionare integrală/parţială, perioada de livrare (data de început şi de sfârşit a livrării), preţul de deschidere, contractul propus;
    b) preţul de închidere a licitaţiei;
    c) pentru fiecare tranzacţie încheiată, numele vânzătorului, numele cumpărătorului şi cantitatea orară şi totală de energie electrică tranzacţionată şi existenţa condiţiilor de actualizare de preţ şi variaţie a puterii orare;
    d) preţul şi cantitatea aferente fiecărei oferte, inclusiv ale celor netranzacţionate.


    ART. 26
    Informaţiile publicate vor fi disponibile pe pagina de internet a OPCCB timp de cel puţin 5 ani, într-un format care să permită exportul datelor în format editabil, pentru o perioadă definită aleasă de utilizator.

    ART. 27
    OPCCB publică pe pagina proprie de internet tarifele percepute pentru serviciile efectuate în calitate de OPCCB şi toate procedurile/avizele aferente acestei pieţe.

    CAP. VI
    Monitorizare
    ART. 28
    OPCCB supraveghează funcţionarea PCCB-LE-flex în conformitate cu prevederile regulamentului şi ale legislaţiei incidente şi publică pe pagina proprie de internet rapoarte periodice de sinteză privind rezultatele funcţionării acestei pieţe, inclusiv indicii de preţ relevanţi.

    ART. 29
    OPCCB actualizează Procedura operaţională privind supravegherea funcţionării PCCB-LE-flex, a comportamentului participanţilor şi de detectare a acţiunilor cu caracter anticoncurenţial, în vederea aplicării prevederilor regulamentului.

    ART. 30
    (1) În vederea asigurării rolului ANRE de monitorizare a pieţei de energie electrică, OPCCB transmite ANRE rapoarte periodice, în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare, privind performanţa şi indicatorii specifici aferenţi fiecărei modalităţi de tranzacţionare.
    (2) OPCCB sesizează ANRE şi, după caz, Consiliul Concurenţei cu privire la orice aspect privind nerespectarea reglementărilor sau care conduce la o funcţionare inadecvată a PCCB-LE-flex, precum şi la orice comportament anticoncurenţial, anormal sau inadecvat sau de încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie ale participanţilor la PCCB, prezentând soluţii posibile pentru remedierea situaţiei constatate.

    ART. 31
    La solicitarea ANRE, OPCCB transmite, în afara rapoartelor periodice, date istorice din baza de date deţinută, care trebuie să fie disponibile cel puţin 5 ani, precum şi analize specifice cu privire la funcţionarea PCCB-LE-flex sau la orice situaţie deosebită semnalată.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016