Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 septembrie 2020  privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 30 septembrie 2020 privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 909 din 7 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 173 din 30 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 909 din 7 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte procedura de desemnare de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a furnizorilor de ultimă instanţă, condiţiile de desfăşurare şi de încetare a activităţii de furnizare de ultimă instanţă, principiile de stabilire a preţurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanţă clienţilor preluaţi, precum şi procedura de preluare a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică:
    a) furnizorilor de gaze naturale;
    b) operatorilor de gaze naturale;
    c) clienţilor finali de gaze naturale.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 3
    (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
    a) ANAF - Agenţia Naţională de Administrare fiscală;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) FA - furnizor actual care trebuie înlocuit;
    d) FC - furnizor în regim concurenţial;
    e) FUI - furnizor de ultimă instanţă;
    f) OCA - operator conducte de alimentare din amonte;
    g) OSD - operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    h) OTS - operator de transport şi de sistem;
    i) OR - operator de gaze naturale;
    j) PVT - punct virtual de tranzacţionare;
    k) PZU - piaţa pentru ziua următoare;
    l) SR - serviciu reglementat;
    m) UI - ultimă instanţă.

    (2) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    a) client preluat - clientul final care este preluat în portofoliul unui FUI;
    b) contract pentru prestarea unui SR - contractul încheiat între OR şi FA/FC/FUI/client final, după caz, pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi/sau pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale;
    c) data desemnării - data de la care intră în vigoare decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de desemnare în calitate de FUI;
    d) data preluării - data de la care clienţii preluaţi trec în portofoliul FUI;
    e) furnizor actual - furnizorul, altul decât FUI, care desfăşoară activitatea de furnizare a gazelor naturale la un loc de consum al clientului final până la data de la care acesta trece la FUI, ca urmare a faptului că nu mai are asigurată furnizarea gazelor naturale de către acesta;
    f) furnizor de ultimă instanţă - furnizorul desemnat de către ANRE, în condiţiile prezentului regulament, care are obligaţia de a asigura clienţilor preluaţi furnizarea gazelor naturale în regim de UI pentru o perioadă limitată de timp;
    g) informare de preluare - documentul prin care FUI informează clienţii preluaţi asupra motivului şi termenelor/ condiţiilor de preluare a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă;
    h) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) operator de gaze naturale - operatorul economic, titular al licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei/sistemului de transport/sistemului de distribuţie/sistemului de distribuţie închis, în conducta/sistemul căreia/căruia este racordat locul de consum al clientului final;
    j) portofoliu de clienţi finali ai unui furnizor - totalitatea clienţilor finali pentru care un furnizor desfăşoară activitatea de furnizare a gazelor naturale la un moment dat;
    k) serviciu reglementat - serviciul de distribuţie a gazelor naturale şi/sau serviciul de transport al gazelor naturale.

    (3) Termenii utilizaţi în prezentul regulament se completează cu cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    CAP. II
    Procedura de desemnare a FUI
    SECŢIUNEA 1
    Principii, condiţii şi criterii pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă
    ART. 4
    (1) Pentru a asigura furnizarea în regim de UI clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea din nicio altă sursă, ANRE desemnează un număr de cel puţin 3 FUI.
    (2) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI se realizează, în condiţiile prezentului regulament, de către ANRE:
    a) prin organizarea unui proces de selecţie;
    b) la solicitarea de desemnare în calitate de FUI a unui titular al licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale.


    ART. 5
    (1) Pentru a putea participa la procesul de selecţie pentru desemnarea FUI, respectiv pentru a solicita să fie desemnat în calitate de FUI, furnizorul de gaze naturale interesat depune/transmite la ANRE o cerere prin care îşi exprimă disponibilitatea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentaţia necesară desemnării, prevăzută în prezentul regulament.
    (2) Cererea şi documentaţia necesară desemnării se pot depune/transmite la ANRE astfel:
    a) în format hârtie, în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) în format electronic, certificat fiecare în parte prin semnătură electronică a reprezentantului legal al furnizorului.

    (3) Cererea şi documentaţia necesară desemnării sunt înregistrate la ANRE în conformitate cu regulile proprii de înregistrare a documentelor.

    ART. 6
    Pentru a putea fi desemnat FUI, furnizorul de gaze naturale trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să nu se afle în procedură de insolvenţă;
    b) să nu fi avut licenţa de furnizare a gazelor naturale suspendată de către ANRE în ultimele 24 de luni anterioare datei de transmitere a documentaţiei necesare desemnării;
    c) să fi desfăşurat în ultimele 12 luni anterioare datei depunerii/transmiterii documentaţiei necesare desemnării o activitate continuă de furnizare a gazelor naturale la clienţii finali;
    d) să aibă ratingul financiar de minimum 5 sau echivalent;
    e) să aibă implementat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul ISO 9001;
    f) să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
    g) să nu aibă în cazierul fiscal al contribuabililor fapte înscrise în ultimele 24 de luni anterioare datei emiterii certificatului de cazier fiscal.


    ART. 7
    (1) Documentaţia necesară desemnării este formată din documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, după cum urmează:
    a) certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii/transmiterii la ANRE, pentru criteriul prevăzut la art. 6 lit. a), din care să rezulte că nu se află în procedura de insolvenţă;
    b) declaraţie pe propria răspundere, pentru criteriile prevăzute la art. 6 lit. b) şi c);
    c) raport de risc/rating financiar aferent anului financiar anterior datei de transmitere a documentaţiei necesare desemnării, elaborat în conformitate cu legislaţia specifică, pentru criteriul prevăzut la art. 6 lit. d);
    d) certificat valid pentru sistemul de management al calităţii, pentru criteriul prevăzut la art. 6 lit. e);
    e) certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care să reiasă că nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este transmisă documentaţia necesară desemnării, pentru criteriul prevăzut la art. 6 lit. f);
    f) certificat de cazier fiscal, pentru criteriul prevăzut la art. 6 lit. g).

    (2) În cazul în care licenţa pentru activitatea de furnizare de gaze naturale urmează să expire în următoarele 3 luni, furnizorul trebuie să transmită ANRE şi o declaraţie pe propria răspundere privind intenţia de a solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau emiterea unei noi licenţe.

    ART. 8
    În situaţia în care niciun furnizor de gaze naturale nu a fost interesat să participe la procesul de selecţie organizat de către ANRE sau în situaţia în care acest proces de selecţie nu se poate finaliza, selectarea furnizorilor care vor fi desemnaţi FUI, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, se face de către ANRE prin aplicarea unui criteriu de capabilitate, respectiv în ordinea descrescătoare a cotei totale maxime de piaţă a furnizorilor de gaze naturale, calculată după formula:
    Cotă piaţă_Fz = cotă piaţă vânzări_Fz *0,5 + cotă piaţă număr clienţi finali_Fz *0,5
    unde:
    cotă piaţă vânzări_Fz - cota de piaţă a unui furnizor, în funcţie de cantitatea de energie vândută clienţilor finali în ultimele 12 luni, pentru care ANRE dispune de date în urma activităţii de monitorizare a pieţei gazelor naturale;
    cotă piaţă număr clienţi finali_Fz - cota de piaţă a unui furnizor, în funcţie de numărul de clienţi finali din ultimele 12 luni, pentru care ANRE dispune de date în urma activităţii de monitorizare a pieţei gazelor naturale.    ART. 9
    (1) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI, respingerea solicitării de desemnare, precum şi constatarea încetării calităţii de FUI se realizează prin decizie emisă de către preşedintele ANRE.
    (2) ANRE întocmeşte o listă cu toţi furnizorii desemnaţi în calitate de FUI, denumită „Listă FUI desemnaţi“, pe care o afişează pe pagina proprie de internet şi o actualizează de fiecare dată când componenţa acesteia se modifică.

    ART. 10
    (1) În vederea desemnării a cel puţin 3 FUI, ANRE organizează un proces de selecţie în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    (2) ANRE organizează un nou proces de selecţie în situaţia în care în componenţa Listei FUI desemnaţi rămân mai puţin de 3 furnizori.
    (3) Un proces de selecţie se consideră finalizat dacă Lista FUI desemnaţi va conţine cel puţin 3 furnizori.
    (4) Orice furnizor de gaze naturale interesat are dreptul de a participa la procesul de selecţie pentru desemnarea FUI, organizat de către ANRE în situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), în condiţiile prezentului regulament.

    ART. 11
    Orice furnizor de gaze naturale interesat poate fi desemnat FUI, la cerere, indiferent de momentul în care face solicitarea, în condiţiile prezentului regulament.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Desemnarea FUI prin proces de selecţie organizat de către ANRE
    ART. 12
    Desemnarea FUI pentru situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) se realizează în urma unui proces de selecţie organizat de către ANRE, care se desfăşoară, după caz, în două etape:
    a) prima etapă - atribuirea statutului de FUI furnizorilor interesaţi, prin selecţie bazată pe disponibilitate şi eligibilitate;
    b) a două etapă - atribuirea statutului de FUI furnizorilor stabiliţi de către ANRE, prin selecţie bazată pe eligibilitate şi capabilitate, în situaţia în care procesul de selecţie nu se poate finaliza în etapa prevăzută la lit. a).


    ART. 13
    (1) Prima etapă a unui proces de selecţie pentru desemnarea FUI organizat de către ANRE se declanşează prin publicarea pe pagina proprie de internet a unui anunţ de organizare a procesului de selecţie, prin care invită furnizorii interesaţi să îşi depună candidatura.
    (2) Anunţul de organizare a procesului de selecţie pentru desemnarea FUI cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) documentaţia necesară participării la procesul de selecţie;
    b) modalitatea de transmitere a documentaţiei prevăzute la lit. a);
    c) adresa şi termenul-limită de depunere/transmitere a documentaţiei prevăzute la lit. a);
    d) data la care ANRE va analiza documentaţia prevăzută la lit. a).

    (3) La data stabilită în anunţul de organizare a procesului de selecţie pentru desemnarea FUI, ANRE, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea de către furnizorii solicitanţi a condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, pe baza documentaţiei transmise de către aceştia.
    (4) Un furnizor solicitant va fi respins, în această etapă, în următoarele cazuri:
    a) a transmis documentaţia necesară participării la procesul de selecţie pentru desemnarea FUI fără a respecta adresa şi termenul-limită de transmitere, prevăzute în anunţul de organizare a procesului de selecţie pentru desemnarea FUI;
    b) documentaţia transmisă este incompletă/incorectă;
    c) nu îndeplineşte oricare dintre condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6.

    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), documentaţia depusă/transmisă se returnează furnizorului solicitant.
    (6) Procesul de selecţie se finalizează în această etapă dacă există un număr suficient de furnizori interesaţi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru a fi desemnaţi FUI, conform prevederilor art. 10 alin. (3).

    ART. 14
    (1) În situaţia în care niciun furnizor de gaze naturale nu a fost interesat să participe la procesul de selecţie organizat de către ANRE sau în cazul în care procesul de selecţie nu se poate finaliza în prima etapă prevăzută la art. 13, ANRE declanşează cea de a două etapă a acestui proces, în vederea stabilirii, pe baza criteriului prevăzut la art. 8, a furnizorilor cărora le va fi atribuit statutul de FUI, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6.
    (2) Pe baza datelor disponibile în urma activităţii de monitorizare a pieţei gazelor naturale, ANRE, prin compartimentul de specialitate, stabileşte ordinea de merit a furnizorilor de gaze naturale în funcţie de cota totală maximă de piaţă din punctul de vedere al vânzărilor de gaze naturale la clienţii finali şi al numărului de clienţi finali, calculată conform prevederilor art. 8.
    (3) Pentru poziţiile rămase neocupate până la numărul de 3 FUI, ANRE notifică, în ordinea descrescătoare a cotei totale maxime de piaţă, primul/primii furnizor/furnizori din ordinea de merit prevăzută la alin. (2) care nu a/nu au participat la prima etapă a procesului de selecţie, solicitând acestuia/acestora să depună/să transmită documentaţia care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, în vederea verificării acesteia.
    (4) Furnizorii notificaţi au obligaţia să transmită documentaţia solicitată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării.
    (5) Dacă documentaţia transmisă de un furnizor notificat conform alin. (4) nu este completă, ANRE îi solicită acestuia precizări suplimentare sau, după caz, completări, în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. Furnizorul are obligaţia de a transmite precizările/completările solicitate în maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării.
    (6) ANRE, prin compartimentul de specialitate, verifică dacă furnizorii notificaţi îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6.
    (7) În cazul în care după efectuarea verificării documentaţiei transmise de către furnizorul/furnizorii notificaţi se constată că nu sunt îndeplinite oricare dintre condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6, ANRE notifică, în ordinea descrescătoare a cotei totale maxime de piaţă, următorul/următorii furnizor/ furnizori din ordinea de merit prevăzută la alin. (2) care nu a/nu au participat la prima etapă a procesului de selecţie, solicitând acestuia/acestora să depună/să transmită documentaţia care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, în vederea verificării acesteia. Procesul de verificare a furnizorilor se desfăşoară secvenţial, până la furnizorul/furnizorii pentru care se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate pentru a fi desemnat/desemnaţi FUI.
    (8) ANRE transmite o informare furnizorului/furnizorilor eliminat/eliminaţi în etapa a două a procesului de selecţie, cu precizarea motivului respingerii.
    (9) Procesul de selecţie se finalizează în această etapă când există un număr suficient de furnizori notificaţi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi criteriul de capabilitate pentru a fi desemnaţi FUI, conform prevederilor art. 10 alin. (3).

    ART. 15
    (1) La finalizarea procesului de selecţie privind desemnarea FUI, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport care conţine următoarele informaţii, după caz:
    a) denumirea furnizorilor care au solicitat să participe la procesul de selecţie;
    b) denumirea furnizorilor care au fost respinşi în prima etapă a procesului de selecţie şi motivul respingerii;
    c) denumirea furnizorilor care, conform prevederilor art. 14 alin. (3), au fost notificaţi de către ANRE să transmită documentaţia care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate;
    d) denumirea furnizorilor notificaţi de către ANRE care au fost respinşi în a doua etapă a procesului de selecţie şi motivul respingerii;
    e) propunerea privind desemnarea ca FUI a furnizorilor interesaţi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate;
    f) propunerea privind desemnarea ca FUI a furnizorilor notificaţi de către ANRE care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi criteriul de capabilitate.

    (2) În baza raportului prevăzut la alin. (1), compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte proiectele deciziilor de desemnare în calitate de FUI şi proiectele deciziilor de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, după caz.
    (3) Raportul prevăzut la alin. (1) şi proiectele deciziilor prevăzute la alin. (2) se prezintă spre dezbatere Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la data declanşării procesului de selecţie.
    (4) Decizia de desemnare în calitate de FUI/decizia de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, emisă de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Furnizorul desemnat FUI are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, într-o secţiune dedicată furnizării în regim de UI, cu acces direct de pe pagina principală, decizia de desemnare emisă de către ANRE, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) ANRE publică/actualizează pe pagina proprie de internet Lista FUI desemnaţi, precum şi deciziile de desemnare în calitate de FUI/deciziile de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Desemnarea FUI la solicitarea furnizorului de gaze naturale
    ART. 16
    În situaţia prevăzută la art. 11, pentru a fi desemnat în calitate de FUI, furnizorul de gaze naturale interesat depune/transmite la ANRE o cerere prin care îşi exprimă disponibilitatea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentaţia necesară desemnării, care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6.

    ART. 17
    (1) La înregistrarea unei cereri pentru desemnarea în calitate de FUI, ANRE, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea de către furnizorul solicitant a condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, pe baza documentaţiei transmise de către acesta.
    (2) Un furnizor solicitant va fi respins în următoarele cazuri:
    a) documentaţia transmisă este incorectă/incompletă;
    b) nu îndeplineşte oricare dintre condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6.

    (3) După finalizarea verificării prevăzute la alin. (1), compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte raportul prin care propune aprobarea/respingerea solicitării de desemnare în calitate de FUI şi proiectul deciziei de desemnare în calitate de FUI, respectiv proiectul deciziei de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, după caz.
    (4) Raportul şi proiectul deciziei prevăzute la alin. (3) se prezintă spre dezbatere Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării de desemnare în calitate de FUI.
    (5) Decizia de desemnare în calitate de FUI/Decizia de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, emisă de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Furnizorul desemnat FUI are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, într-o secţiune dedicată furnizării în regim de UI, cu acces direct de pe pagina principală, decizia de desemnare emisă de către ANRE, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (7) ANRE publică/actualizează pe pagina proprie de internet Lista FUI desemnaţi, precum şi decizia de desemnare în calitate de FUI/decizia de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Încetarea calităţii de FUI
    ART. 18
    Decizia de desemnare în calitate de FUI îşi încetează aplicabilitatea ca urmare a apariţiei uneia dintre următoarele situaţii:
    a) în cazul pierderii calităţii de furnizor ca urmare a retragerii/expirării licenţei de furnizare a gazelor naturale;
    b) în cazul suspendării licenţei de furnizare a gazelor naturale;
    c) în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6;
    d) la cerere, ca urmare a renunţării la statutul de FUI în condiţiile prezentului regulament;
    e) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor pe care le are în calitate de FUI în condiţiile prezentului regulament.


    ART. 19
    (1) În cazul în care furnizorul desemnat FUI ajunge în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 18, ANRE, prin compartimentul de specialitate, întocmeşte un raport şi un proiect de decizie prin care se constată încetarea aplicabilităţii deciziei de desemnare în calitate de FUI.
    (2) Raportul şi proiectul deciziei prevăzute la alin. (1) se prezintă spre dezbatere Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la iniţierea procesului.
    (3) Decizia prin care se constată încetarea aplicabilităţii deciziei de desemnare în calitate de FUI, emisă de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Furnizorul căruia i-a încetat calitatea de FUI are obligaţia de a publica în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet decizia prevăzută la alin. (3), în termen de maximum două zile lucrătoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) ANRE publică pe pagina proprie de internet decizia prin care se constată încetarea aplicabilităţii deciziei de desemnare în calitate de FUI, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, actualizează lista FUI desemnaţi şi declanşează, după caz, un nou proces de selecţie în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2).

    ART. 20
    Anual, în luna mai, ANRE verifică situaţia furnizorilor desemnaţi FUI din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, după cum urmează:
    a) în perioada 1-10 mai a fiecărui an, FUI are obligaţia de a transmite ANRE documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, prevăzute la art. 7;
    b) până cel târziu la data de 15 mai, ANRE transmite FUI rezultatul verificării prevăzute la lit. a).


    ART. 21
    (1) Un furnizor poate renunţa la statutul de FUI, la cerere, doar în următoarele condiţii:
    a) dacă a trecut cel puţin 1 an de la data desemnării, în situaţia în care a fost desemnat FUI prin selecţie bazată pe disponibilitate şi eligibilitate;
    b) dacă Lista FUI desemnaţi conţine mai mult de 3 furnizori, în situaţia în care a fost desemnat FUI prin selecţie bazată pe eligibilitate şi capabilitate.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), furnizorul transmite la ANRE, cu cel puţin 45 de zile înaintea datei de la care doreşte să renunţe, o notificare prin care îşi exprimă intenţia de a renunţa la statutul de FUI.

    CAP. III
    Condiţii generale de desfăşurare şi de încetare a activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI
    ART. 22
    (1) Un client final poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale:
    a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:
    (i) retragerii licenţei de furnizare a gazelor naturale;
    (ii) expirării licenţei de furnizare a gazelor naturale şi neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licenţe noi până la data expirării licenţei de furnizare existente;

    b) în cazul suspendării licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA;
    c) în cazul în care FA al clientului final nu îşi respectă obligaţia de a deţine un contract de echilibrare şi acces în PVT încheiat cu OTS, respectiv în situaţia neîncheierii acestuia conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în cazul rezilierii sau suspendării acestuia din cauza neîndeplinirii obligaţiilor contractuale;
    d) în cazul în care FA al clientului final nu îşi respectă obligaţia de a deţine contractul pentru prestarea unui SR, încheiat cu OR în vederea vehiculării gazelor naturale până la locul de consum al clientului final, respectiv în situaţia neîncheierii acestuia conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în cazul rezilierii acestuia din cauza neîndeplinirii obligaţiilor contractuale;
    e) în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de FA cu clientul final, dacă clientul final nu îşi găseşte un furnizor.

    (2) Un client final poate fi în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de cazuri sunt identificate de către ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanţii la piaţa de gaze naturale (clienţi finali, furnizori, OR etc.).

    ART. 23
    Data preluării de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali care ajung în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă este, după caz:
    a) data de la care îşi produce efectele decizia de retragere a licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) pct. (i);
    b) data expirării licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) pct. (ii);
    c) data de la care îşi produce efectele decizia de suspendare a licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b);
    d) data de la care FA al clientului final nu îşi respectă obligaţia de a deţine un contract de echilibrare şi acces în PVT încheiat cu OTS, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. c);
    e) data la care FA al clientului final nu îi asigură acestuia vehicularea gazelor naturale până la locul de consum întrucât nu îşi respectă obligaţia de a deţine un contract de distribuţie şi/sau un contract de transport a/al gazelor naturale, după caz, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d);
    f) data solicitată de către clientul final, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e);
    g) data identificată de către ANRE, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2).


    ART. 24
    (1) Furnizarea gazelor naturale în regim de UI are caracter temporar.
    (2) FUI are obligaţia de a asigura furnizarea gazelor naturale în regim de UI, după cum urmează:
    a) pe o durată de 3 luni de la data preluării, în cazul clienţilor finali cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, care ajung în una dintre situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), c) şi d), aceştia fiind preluaţi automat;
    b) pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul clienţilor finali cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, care ajung în una dintre situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), c) şi d), aceştia fiind preluaţi automat;
    c) de la data preluării şi până la data încetării suspendării licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA, în cazul clienţilor finali care ajung în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b), aceştia fiind preluaţi automat; în cazul în care FA cu licenţa de furnizare a gazelor naturale suspendată pierde calitatea de furnizor în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), FUI va asigura în continuare clienţilor preluaţi furnizarea gazelor naturale în regim de UI, în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b);
    d) pe o durată de 3 luni de la data preluării, în cazul clientului final cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, care ajunge în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e), acesta fiind preluat la cerere;
    e) pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul clientului final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, care ajunge în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e), acesta fiind preluat la cerere;
    f) pe o durată stabilită de către ANRE, în cazul clientului final aflat într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2), acesta fiind preluat la solicitarea ANRE.

    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), FUI nu are obligaţia de a furniza gaze naturale clienţilor finali care la data preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale în următoarele cazuri:
    a) pentru neplată, până la prezentarea de către clienţii finali respectivi a dovezii achitării integrale a sumelor datorate; FUI poate solicita FA confirmarea sumei pentru care clienţii finali au prezentat dovada achitării, iar FA are obligaţia transmiterii confirmării în cel mult 3 zile de la solicitare, lipsa unui răspuns în termenul stabilit fiind considerată confirmarea achitării la zi a sumelor datorate de către clienţii finali. În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii dovezii/dovezilor achitării sumelor datorate de către clientul final, FUI notifică OR în vederea reluării alimentării cu gaze naturale;
    b) din motive tehnice, până la remedierea situaţiei respective, notificată FUI de către OR în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data reluării alimentării cu gaze naturale.


    ART. 25
    (1) Furnizarea gazelor naturale în regim de UI este asigurată de către FUI clienţilor preluaţi în baza şi cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI se publică de către FUI în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare a FUI în Monitorul Oficial al României, Partea I, FUI are obligaţia de a solicita fiecărui OSD în parte încheierea unui contract de distribuţie a gazelor naturale, distinct de alte contracte de distribuţie încheiate cu OSD respectiv, dacă acestea există.
    (4) Prin derogare de la regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale aprobat de ANRE, fiecare OSD are obligaţia de a acorda accesul FUI la SD în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, prin încheierea unui contract de distribuţie a gazelor naturale pe durată nedeterminată, cu respectarea contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale aprobat de ANRE.
    (5) Contractul de distribuţie a gazelor naturale prevăzut la alin. (4) îşi va produce efectele doar de la data preluării clienţilor finali, prevăzută la art. 23, în vederea prestării serviciului de distribuţie doar pe durata desfăşurării de către FUI a activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru clienţii preluaţi.
    (6) Contractul de distribuţie a gazelor naturale prevăzut la alin. (4) încetează de drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul în care se constată de către ANRE încetarea aplicabilităţii deciziei de desemnare în calitate de FUI.

    ART. 26
    Desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru clienţii preluaţi automat se face cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, astfel:
    a) fără a fi necesară existenţa unui contract încheiat cu FUI, pentru clienţii finali cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh;
    b) în baza unui contract de furnizare încheiat cu FUI, pentru clienţii finali cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh. În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUI şi data încheierii contractului de furnizare între clientul final preluat şi FUI se admite prestarea de către FUI a activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru locurile de consum ale clientului final preluat fără existenţa unui contract încheiat cu acesta, cu respectarea contractului-cadru pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI.


    ART. 27
    Desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru clienţii finali care solicită preluarea de către FUI se face în baza unui contract de furnizare, pe care clienţii finali au obligaţia să îl încheie cu FUI, cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI.

    ART. 28
    (1) Pentru acoperirea riscului de neplată, FUI are dreptul de a solicita clientului final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh constituirea unei garanţii financiare înainte de încheierea unui contract pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI, clientul final având obligaţia de a o constitui în termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitării.
    (2) Valoarea garanţiei financiare nu poate fi mai mare decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale estimate a se consuma de către clientul final în perioada contractuală, calculată la preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI. Consumul estimat de gaze naturale se determină de către FUI:
    a) pe baza consumului realizat de către clientul preluat automat în perioada similară din anul anterior preluării;
    b) ca valoare maximă dintre cantitatea estimată de către clientul final a fi consumată în perioada contractuală, prevăzută în cererea de preluare transmisă FUI, şi consumul realizat de acesta în perioada similară din anul anterior preluării.

    (3) În cazul în care clientul preluat nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile de plată faţă de FUI în termenele prevăzute în contractul de furnizare, la împlinirea a 5 zile de la data scadentă a facturii FUI are dreptul să execute garanţia financiară în limita obligaţiilor de plată neachitate, cu notificarea transmisă clientului final cu cel puţin 3 zile înainte.
    (4) Garanţia financiară constituită îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi de la data încetării contractului prin ajungerea lui la termen.
    (5) Clientul final poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie financiară prin plata în avans a consumului estimat de gaze naturale. În acest sens, clientul final solicită FUI, în scris, în termen de maximum două zile de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (1), opţiunea de plată în avans, cu precizarea cantităţii de gaze naturale estimate a fi consumată în perioada contractuală.
    (6) În situaţia în care clientul final optează pentru plata în avans, FUI emite şi transmite acestuia, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (5), factura de avans. Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea cantităţii estimate de clientul final a fi consumată în perioada contractuală, calculată la preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI stabilit de FUI pentru luna calendaristică anterioară celei de facturare.
    (7) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura finală de regularizare. În cazul în care suma plătită în avans nu acoperă valoarea facturii finale de regularizare, diferenţa este plătită de către clientul final la data scadentă a facturii.

    ART. 29
    Obligaţia FUI de asigurare a furnizării gazelor naturale în regim de UI încetează în una dintre următoarele situaţii:
    a) la data de la care îşi produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial încheiat de către clientul preluat cu un FC;
    b) la împlinirea duratei prevăzute la art. 24 alin. (2);
    c) în situaţia neachitării de către clientul preluat a facturii reprezentând contravaloarea obligaţiilor de plată aferente asigurării furnizării gazelor naturale în regim de UI de către FUI;
    d) în situaţia neconstituirii de către clientul final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh a garanţiei financiare prevăzute la art. 28;
    e) în situaţia exprimării de către clientul preluat a dezacordului privind preluarea de către FUI, în condiţiile prezentului regulament;
    f) în situaţia neîncheierii contractului de furnizare de către clientul preluat care are această obligaţie, în condiţiile prezentului regulament.


    ART. 30
    (1) FUI este îndreptăţit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării şi data încetării obligaţiei de asigurare a furnizării gazelor naturale în regim de UI prevăzute la art. 29, să factureze şi să recupereze de la clientul preluat contravaloarea gazelor naturale furnizate, calculată la preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI.
    (2) În cazul în care clientul preluat nu achită la termen facturile emise de FUI pentru un loc de consum conform prevederilor alin. (1), FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu gaze naturale la respectivul loc de consum, conform prevederilor contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI.
    (3) Prestarea activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI fără contract de furnizare încheiat între FUI şi clientul final preluat nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligaţia achitării facturilor emise de FUI conform alin. (1).

    CAP. IV
    Principii de stabilire a preţurilor aplicate de către FUI clienţilor preluaţi
    ART. 31
    Pentru clienţii preluaţi în regim de UI, FUI aplică, pentru fiecare lună calendaristică, începând cu data preluării, preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI, determinat astfel:
    a) pentru clienţii preluaţi care sunt racordaţi la sistemul de transport al gazelor naturale:
    P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI + CU_tr-FUI

    b) pentru clienţii preluaţi care sunt racordaţi la sistemul de distribuţie a gazelor naturale:
    P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI + CU_tr-FUI*) + Td_x
    *) În cazul unui sistem de distribuţie a gazelor naturale conectat la o conductă de alimentare din amonte aferentă producţiei gazelor naturale, CU_tr-FUI se va înlocui cu Tam.


    c) pentru clienţii preluaţi care sunt racordaţi la conductele de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale:
    P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI + Tam**)
    **) În funcţie de soluţia tehnică de alimentare a clientului preluat, dacă este cazul, la formula de preţ se va adăuga şi CU_tr-FUI.


    d) pentru clienţii preluaţi care au contract/contracte pentru prestarea SR încheiat(e) direct cu OR
    P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI,
    unde:
    P_FUI - preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh);
    CU_ach-FUI - costul unitar al achiziţiei de gaze naturale în vederea desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, aferent lunii de facturare (lei/MWh);
    CU_fz-FUI - componenta unitară de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, aplicabilă în luna de facturare (lei/MWh);
    CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale, aplicabil în luna de facturare (lei/MWh);
    Td_x - tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale de către OSD în sistemul căruia este racordat locul respectiv de consum, pentru categoria „x“ de clienţi finali în care este încadrat clientul respectiv, în vigoare în perioada de aplicare (lei/MWh);
    Tam - tariful pentru accesul terţilor la conductele de alimentare din amonte stabilit de către OCA, în vigoare în perioada de aplicare (lei/MWh).
    ART. 32
    (1) Valoarea componentei CU_ach-FUI, aplicată de către FUI clienţilor preluaţi, este stabilită de către acesta pentru fiecare lună calendaristică, cu respectarea următoarei condiţii:
    CU_ach-FUI ≤ 1,1 \'d7 P_pzu [lei/MWh],
    unde:
    P_pzu - preţul mediu ponderat de achiziţie din PZU determinat pe baza preţurilor de închidere a pieţei PZU, ponderate cu volumele zilnice tranzacţionate aferente lunii calendaristice de facturare, calculate pentru fiecare zi de tranzacţionare, luând în considerare datele publicate pe pagina proprie de internet de către operatorii pieţelor centralizate care înregistrează tranzacţii pentru acest produs [lei/MWh].


    (2) În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, FUI publică, în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, valorile P_pzu şi CU_ach-FUI aferente lunii calendaristice anterioare.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), prima valoare a P_pzu şi prima valoare a CU_ach-FUI se publică de către FUI, în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 33
    (1) Valoarea CU_fz-FUI este stabilită de către FUI şi include costul aferent desfăşurării activităţii de furnizare, costul participării în pieţele centralizate şi profitul.
    (2) Valoarea CU_fz-FUI aplicabilă unei perioade şi perioada pentru care este aplicabilă se publică de către FUI în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet.
    (3) FUI are obligaţia să publice prima valoare a CU_fz-FUI şi perioada aplicabilă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I. La expirarea perioadei de aplicabilitate, datele publicate vor fi actualizate în mod corespunzător de către FUI.

    ART. 34
    (1) Valoarea componentei CU_tr-FUI este determinată de către FUI pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, în funcţie de:
    a) capacitatea necesară rezervată trimestrial/lunar/zilnic disponibilă;
    b) componenta volumetrică.

    (2) Valoarea CU_tr-FUI aplicabilă unei perioade şi perioada pentru care este aplicabilă se publică de către FUI în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet.
    (3) FUI are obligaţia să publice prima valoare a CU_tr-FU şi perioada aplicabilă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I. La expirarea perioadei de aplicabilitate, datele publicate vor fi actualizate în mod corespunzător de către FUI.

    ART. 35
    (1) În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, FUI publică, în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, preţurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI pentru luna calendaristică anterioară, determinate conform prevederilor art. 31.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), primele preţuri pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI sunt publicate de către FUI, în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Preţurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI sunt obligatorii şi se aplică de către FUI clienţilor preluaţi, cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.

    CAP. V
    Modalitatea de preluare a locurilor de consum ale clienţilor finali în vederea asigurării furnizării gazelor naturale în regim de UI
    SECŢIUNEA 1
    Criterii de stabilire a FUI care va prelua clienţii finali ce nu au asigurată furnizarea gazelor naturale
    ART. 36
    (1) În cazul apariţiei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-d), clienţii finali în cauză vor fi preluaţi de către un FUI stabilit de către ANRE dintre furnizorii desemnaţi FUI, pe baza criteriului „costul cel mai mic“, prin compararea valorilor cumulate ale componentelor CU_ach-FUI, CU_fz-FUI şi CU_tr-FUI publicate de către fiecare FUI pe pagina proprie de internet.
    (2) În cazul în care, în urma clasamentului efectuat în ordinea crescătoare a valorilor cumulate prevăzute la alin. (1), există doi sau mai mulţi furnizori clasaţi pe primul loc, ANRE va stabili ca FUI care va prelua clienţii în cauză pe cel care are cea mai mare cotă de piaţă din punctul de vedere al vânzărilor de gaze naturale la clienţii finali şi al numărului de clienţi finali, calculată după formula:
    Cotă piaţă_Fz = cotă piaţă vânzări_Fz * 0,5 + cotă piaţă număr clienţi finali_Fz * 0,5,
    unde:
    - cotă piaţă vânzări_Fz - cota de piaţă a unui furnizor, în funcţie de cantitatea de energie vândută clienţilor finali în ultimele 12 luni pentru care ANRE dispune de date în urma activităţii de monitorizare a pieţei gazelor naturale;
    – cotă piaţă număr clienţi finali_Fz - cota de piaţă a unui furnizor, în funcţie de numărul de clienţi finali din ultimele 12 luni pentru care ANRE dispune de date în urma activităţii de monitorizare a pieţei gazelor naturale.    ART. 37
    În cazul apariţiei situaţiei prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. e), clientul final în cauză va fi preluat, la solicitarea sa, de către un FUI ales în mod liber de către client dintre cei desemnaţi de către ANRE.

    ART. 38
    În cazul apariţiei situaţiei prevăzute la art. 22 alin. (2), clienţii finali în cauză vor fi preluaţi de către un FUI stabilit de către ANRE dintre furnizorii desemnaţi FUI, în funcţie de specificul situaţiei identificate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etape de preluare în cazul expirării/retragerii/suspendării licenţei de furnizare a FA
    ART. 39
    (1) Pentru preluarea locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) şi b), cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data expirării licenţei/emiterii deciziei de retragere/suspendare a licenţei de furnizare a FA, ANRE transmite OTS, fiecărui OSD, fiecărui OCA şi FUI care a fost stabilit conform art. 36, precum şi spre ştiinţa FA o informare cu privire la necesitatea preluării locurilor de consum din portofoliul FA ca urmare a expirării/retragerii/suspendării licenţei de furnizare a FA şi data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA (şi perioada de suspendare, dacă aceasta este determinată).
    (2) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), OTS/OSD/OCA, în sistemul/conducta căruia sunt racordate locuri de consum ale clienţilor finali ai FA, întocmeşte lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi o transmite FUI şi spre ştiinţa ANRE.
    (3) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (2), FUI are obligaţia de a solicita OSD în sistemul căruia sunt racordate locuri de consum ale clienţilor preluaţi adiţionarea în mod corespunzător a contractului de distribuţie încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4).
    (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OTS/OSD/OCA a listei prevăzute la alin. (2), FUI transmite clienţilor preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 40
    (1) În cazul unui FA aflat în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b), cu minimum 3 zile lucrătoare anterioare datei încetării suspendării licenţei, ANRE transmite FUI, OTS/OSD/OCA, precum şi FA o informare privind reluarea activităţii de furnizare a FA şi data la care încetează suspendarea licenţei de furnizare a acestuia.
    (2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), FUI pune la dispoziţia FA lista clienţilor preluaţi care, pe perioada suspendării licenţei FA, nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu un FC.
    (3) În termen de o zi lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (2), FA solicită OSD actualizarea contractului de distribuţie a gazelor naturale, după caz.
    (4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (2), FA transmite clienţilor finali din portofoliul său ale căror locuri de consum au fost preluate de către FUI pe perioada suspendării licenţei şi care, în această perioadă, nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu un FC o informare privind reluarea relaţiei contractuale de la data încetării suspendării licenţei de furnizare a gazelor naturale.

    ART. 41
    (1) În cazul în care FA cu licenţa de furnizare a gazelor naturale suspendată pierde calitatea de furnizor ca urmare a retragerii sau expirării licenţei în perioada de suspendare, cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data emiterii deciziei de retragere/expirării licenţei, ANRE transmite FUI, OTS/OSD/OCA, precum şi spre ştiinţa FA o informare referitoare la pierderea calităţii de furnizor a FA şi data retragerii/expirării licenţei de furnizare a acestuia.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), FUI are obligaţia ca, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informării ANRE prevăzute la alin. (1), să notifice clienţii preluaţi de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu un FC, în legătură cu:
    a) pierderea de către FA a calităţii de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de aceştia cu FA;
    b) asigurarea în continuare a furnizării gazelor naturale în regim de UI cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) şi b), de la data de la care îşi produce efectele decizia de retragere a licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA/data expirării licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Etape de preluare în situaţia în care FA al clientului final nu îşi respectă obligaţia de a deţine un contract de echilibrare şi acces în PVT încheiat cu OTS
    ART. 42
    (1) În situaţia în care FA al clientului final nu încheie cu OTS un contract de echilibrare şi acces la PVT, precum şi în cazul rezilierii sau suspendării acestuia din cauza neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către FA, OTS transmite ANRE şi spre ştiinţa OSD în sistemele cărora sunt racordate locuri de consum deservite de FA, cu 3 zile lucrătoare înainte de data de la care FA nu mai are acces în PVT, o notificare în acest sens care va conţine denumirea FA care nu mai are dreptul de a tranzacţiona în PVT şi confirmarea datei de la care FA nu mai are acest drept.
    (2) Pentru preluarea locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. c), în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), ANRE transmite FUI stabilit conform art. 36, precum şi spre ştiinţa OTS, OSD în sistemele cărora sunt racordate locurile de consum ale clienţilor în cauză şi FA o informare cu privire la necesitatea preluării locurilor de consum din portofoliul FA şi data încetării accesului în PVT al FA.

    ART. 43
    (1) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 42 alin. (2), OTS/OSD în sistemul căruia sunt racordate locuri de consum ale clienţilor finali ai FA întocmeşte lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi o transmite FUI şi spre ştiinţa ANRE.
    (2) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (1), FUI are obligaţia de a solicita OSD în sistemul căruia sunt racordate locuri de consum ale clienţilor preluaţi adiţionarea în mod corespunzător a contractului de distribuţie încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4).
    (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OTS/OSD a listei prevăzute la alin. (1), FUI transmite clienţilor preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Etape de preluare în situaţia în care FA al clientului final nu îşi respectă obligaţia de a deţine contractul pentru prestarea unui SR încheiat cu OR
    ART. 44
    (1) În situaţia neîncheierii cu OR a contractului pentru prestarea unui SR, precum şi în cazul rezilierii acestuia din cauza neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către FA, OR transmite către ANRE o notificare care va conţine denumirea FA şi, după caz, data rezilierii contractului.
    (2) Pentru preluarea locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d), în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), ANRE transmite FUI stabilit conform art. 36, precum şi spre ştiinţa OR şi, după caz, OTS o informare cu privire la necesitatea preluării locurilor de consum din portofoliul FA şi data de la care acesta nu îşi respectă obligaţia de a deţine contractul pentru prestarea unui SR încheiat cu OR.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care, prin aplicarea de către OTS a prevederilor legale/contractuale specifice, contractul pentru prestarea SR de transport încetează de drept ca urmare a rezilierii contractului de echilibrare şi acces la PVT încheiat între OTS şi FA, pentru preluarea locurilor de consum ale clienţilor finali ai FA se aplică prevederile art. 42 şi 43.

    ART. 45
    (1) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 44 alin. (2), OR întocmeşte lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi o transmite FUI şi spre ştiinţa ANRE.
    (2) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (1), FUI are obligaţia de a solicita OSD în sistemul căruia sunt racordate locuri de consum ale clienţilor preluaţi adiţionarea în mod corespunzător a contractului de distribuţie încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4).
    (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (1), FUI transmite clienţilor preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Etape de preluare în situaţia în care clientul final nu îşi găseşte un furnizor
    ART. 46
    (1) În situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e), clientul final are dreptul să solicite oricărui FUI dintre cei desemnaţi de ANRE să îi asigure furnizarea gazelor naturale în regim de UI.
    (2) În vederea preluării, cu cel puţin 15 zile anterior datei de la care solicită preluarea, clientul final transmite FUI ales conform art. 37 o solicitare de preluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. FUI pune la dispoziţia clientului final modelul de solicitare de preluare, prin publicarea acestuia în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet.
    (3) Data de la care se solicită preluarea nu poate fi anterioară datei de încetare a contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu FA.
    (4) În situaţia în care data de la care se solicită preluarea este ulterioară datei de încetare a contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu FA, FUI informează clientul final cu privire la faptul că, în lipsa unui contract de furnizare, va fi întreruptă alimentarea cu gaze naturale a locului de consum de către OR, pe toată perioada cuprinsă între data încetării contractului cu FA şi data de la care locul de consum se preia de către FUI, clientul final având obligaţia să achite FUI tariful perceput de OR pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării cu gaze naturale la respectivul loc de consum.

    ART. 47
    (1) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii solicitării de preluare, FUI:
    a) informează OR cu privire la solicitarea clientului final, în vederea:
    (i) asigurării continuităţii în alimentarea cu gaze naturale, dacă data solicitată pentru preluare este data încetării contractului de furnizare cu FA;
    (ii) transmiterii de către OR a informaţiilor aferente locului de consum pentru care se solicită preluarea, inclusiv a celor cu privire la starea locului de consum, respectiv dacă este întreruptă sau nu alimentarea cu gaze naturale şi motivul eventualei întreruperi la locul de consum respectiv;

    b) transmite către FA o solicitare de formulare a unui punct de vedere cu privire la încetarea contractului de furnizare.

    (2) OR şi FA transmit informaţiile solicitate de către FUI în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (3) În cazul în care FA nu transmite un punct de vedere în termenul prevăzut la alin. (2) sau punctul de vedere transmis nu exprimă dezacordul cu privire la preluarea de către FUI, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea informaţiilor solicitate, FUI transmite clientului final contractul de furnizare, prin modalitatea aleasă de către acesta din urmă, şi, după caz, solicitarea de constituire a garanţiei financiare prevăzute la art. 28 alin. (1), cu precizarea termenului de constituire a acesteia.
    (4) Clientul final solicitant are obligaţia de a transmite FUI, până la data solicitată pentru preluare, contractul de furnizare semnat; clientul final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, căruia FUI i-a solicitat constituirea unei garanţii financiare, are obligaţia de a transmite şi dovada constituirii acestei garanţii, respectiv a plăţii facturii de avans emise de către FUI în condiţiile art. 28 alin. (6), după caz.
    (5) În situaţia neprimirii contractului de furnizare semnat şi, după caz, a neconstituirii garanţiei financiare, respectiv a neplăţii facturii de avans, de către clientul final solicitant, în cel mult o zi lucrătoare FUI informează OR în vederea întreruperii alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final solicitant.
    (6) În cel mult o zi lucrătoare de la data încheierii cu clientul final solicitant a contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, FUI are obligaţia de a solicita OSD în sistemul căruia este racordat locul de consum preluat adiţionarea în mod corespunzător a contractului de distribuţie, încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4).
    (7) FUI informează ANRE cu privire la preluare în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii cu clientul final solicitant a contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI.
    (8) În cazul în care punctul de vedere transmis de FA exprimă dezacordul cu privire la preluarea de către FUI, procesul de preluare se suspendă şi FUI informează clientul final, OR şi ANRE cu privire la această situaţie.
    (9) În baza informării transmise de către FUI conform alin. (8), ANRE analizează dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare preluării clientului final de către FUI şi comunică rezultatul analizei FUI, FA şi OR, în vederea conformării.
    (10) În cadrul analizei prevăzute la alin. (9), ANRE poate solicita participanţilor la piaţa de gaze naturale orice informaţii pe care le consideră necesare.

    ART. 48
    (1) OR întreprinde măsurile necesare în vederea întreruperii alimentării cu gaze naturale la locul de consum, de la data încetării contractului cu FA şi până la data la care locul de consum se preia de către FUI sau se încheie un contract cu un FC, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) pentru locul de consum s-a încheiat un contract de furnizare cu un FC cu intrare în vigoare de la data încetării contractului cu FA;
    b) a fost transmisă de către clientul final o solicitare de preluare de către FUI de la data încetării contractului cu FA;
    c) a fost transmisă de către ANRE o dispoziţie de conformare, în condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (9).

    (2) În vederea întreruperii alimentării cu gaze naturale, OR comunică clientului final, cu cel puţin 3 zile înaintea datei întreruperii, un preaviz în care se vor menţiona data şi motivul întreruperii, precum şi costurile reluării alimentării locului de consum.
    (3) În cazul în care solicitarea de preluare este transmisă la o dată ulterioară încetării contractului cu FA, preluarea de către FUI şi reluarea alimentării de către OR se vor realiza, în condiţiile prezentului regulament, începând cu data de la care se solicită preluarea.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Alte situaţii de preluare
    ART. 49
    (1) În cazul unui loc de consum aflat într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2), în cel mai scurt timp după identificarea situaţiei, ANRE transmite către FUI stabilit conform art. 38 şi către OR, precum şi către FA, dacă este cazul, o notificare prin care se solicită preluarea locului de consum al clientului final, precizând termenele şi condiţiile specifice de preluare a acestuia de către FUI.
    (2) FUI are obligaţia de a transmite clientului preluat informarea de preluare şi către OSD solicitarea de adiţionare în mod corespunzător a contractului de distribuţie încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4), cu respectarea precizărilor ANRE din notificarea prevăzută la alin. (1).

    SECŢIUNEA a 7-a
    Trecerea la FUI/FC a clienţilor finali care se află în situaţia de a fi preluaţi
    ART. 50
    (1) În cel mult 7 zile de la data informării de preluare, clientul preluat automat poate transmite FUI dezacordul cu privire la preluare, în scris, prin oricare dintre modalităţile menţionate în informarea de preluare.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), în prima zi lucrătoare după primirea dezacordului, FUI solicită OR:
    a) întreruperea alimentării locului de consum, dar nu mai devreme de data-limită pentru primirea dezacordului, cu transmiterea către clientul final, cu minimum 3 zile înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz care va conţine data şi motivele întreruperii, precum şi costurile reluării alimentării locului de consum; tariful perceput de OR pentru prestarea activităţii de întrerupere a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se achită de către FUI;
    b) transmiterea datelor necesare pentru facturarea consumului de gaze naturale înregistrat de către clientul final până la data întreruperii.

    (3) În cazul în care clientul preluat încheie contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu un FC până la o dată cu cel puţin o zi lucrătoare anterioară datei prevăzute pentru întreruperea alimentării, acest proces se anulează.
    (4) Clientul preluat are obligaţia de a plăti FUI contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de UI în perioada cuprinsă între data preluării acestuia de către FUI şi data întreruperii alimentării/data intrării în vigoare a contractului încheiat cu un FC.

    ART. 51
    (1) În perioada cuprinsă între data preluării de către FUI şi data-limită până la care clientul preluat poate transmite dezacordul cu privire la preluare, stabilită conform prevederilor art. 50 alin. (1), clientul final poate trece la un FC cu o notificare transmisă FUI cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu FC intră în vigoare, prin derogare de la prevederile procedurii de schimbare a furnizorului aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (2) După data-limită până la care clientul preluat poate transmite dezacordul cu privire la preluare, stabilită conform prevederilor art. 50 alin. (1), trecerea clientului final la un FC se face cu notificarea FUI, în termenele şi condiţiile prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului aprobată de ANRE.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în situaţia în care clientul preluat încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial chiar cu furnizorul desemnat FUI, notificările prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se mai transmit.

    ART. 52
    În situaţia în care clientul preluat nu transmite FUI dezacordul sau nu notifică FUI cu privire la încheierea unui alt contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu un FC, se consideră că acesta este de acord cu asigurarea în continuare de către FUI a furnizării gazelor naturale în regim de UI.

    ART. 53
    (1) Dacă pentru un loc de consum clientul preluat cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh nu încheie contractul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI cu FUI în maximum 7 zile de la data transmiterii de către FUI a informării de preluare, FUI solicită OR întreruperea alimentării cu gaze naturale la respectivul loc de consum, cu transmiterea către clientul final, cu minimum 3 zile înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz care va conţine data şi motivele întreruperii, precum şi costurile reluării alimentării locului de consum; tariful perceput de OR pentru prestarea activităţii de întrerupere a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se achită de către FUI.
    (2) În cazul în care clientul preluat încheie contractul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI cu FUI sau contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu un FC până la o dată cu cel puţin o zi lucrătoare anterioară datei prevăzute pentru întreruperea alimentării, acest proces se anulează.
    (3) În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUI şi data întreruperii alimentării/data intrării în vigoare a contractului încheiat cu un FC, se admite prestarea de către FUI a activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru locurile de consum ale clientului final preluat fără existenţa unui contract încheiat cu acesta, cu respectarea contractului-cadru pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI.
    (4) Clientul preluat are obligaţia de a plăti FUI contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de UI în perioada cuprinsă între data preluării acestuia de către FUI şi data întreruperii alimentării/data intrării în vigoare a contractului încheiat cu un FC.

    ART. 54
    În cazul în care preluarea s-a realizat ca urmare a solicitării clientului final, în perioada în care se asigură de către FUI furnizarea gazelor naturale în regim de UI, clientul preluat poate opta pentru încheierea cu un FC a unui contract aferent furnizării în regim concurenţial, cu respectarea procedurii de schimbare a furnizorului aprobate de către ANRE.

    ART. 55
    În cazul trecerii la un FC a unui loc de consum preluat de către FUI în condiţiile prezentului regulament, la care a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale ca urmare a emiterii de către FUI a unei solicitări de întrerupere, reluarea alimentării cu gaze naturale se face de către OR numai ulterior confirmării de către FUI a achitării la zi, de către clientul final, a sumelor datorate pentru întreaga perioadă de preluare. FUI are obligaţia transmiterii acestei confirmări către OR în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării plăţilor efectuate în acest sens de clientul respectiv; tariful perceput de OR pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum se achită de către clientul final.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Obligaţiile OR referitoare la alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum ale clienţilor preluaţi
    ART. 56
    Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum ale clienţilor preluaţi, care sunt amplasate în zona sa de operare. Costurile gazelor naturale livrate şi ale serviciilor reglementate aferente clienţilor preluaţi vor fi suportate de către aceştia, prin intermediul preţurilor aplicate de FUI. În cazul în care contractul pentru prestarea SR este încheiat între OR şi clientul preluat, costurile serviciilor reglementate sunt suportate de către clientul preluat prin intermediul tarifelor reglementate aplicate de OR.

    ART. 57
    În toate situaţiile de preluare a clienţilor finali de către FUI, OR stabileşte, pe baza citirii echipamentelor de măsurare sau, în cazul în care citirea acestora nu este posibilă, în conformitate cu procedurile specifice, şi comunică părţilor implicate (FUI şi, după caz, FA, respectiv FC) indexul echipamentelor de măsurare de la locurile de consum ale clienţilor finali preluaţi, amplasate în zona sa de operare, după cum urmează:
    a) aferent datei de preluare a clienţilor finali de către FUI, în vederea emiterii de către FA, respectiv de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUI;
    b) aferent datei de trecere a clienţilor preluaţi la un FC, în vederea emiterii de către FUI, respectiv de către FC a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC;
    c) aferent datei de încetare a suspendării licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA, în vederea emiterii de către FUI, respectiv de către FA a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenţei FA;
    d) aferent datei încetării de drept a activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, în vederea emiterii de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la această dată.


    ART. 58
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) şi c), contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de către FA cu clienţii finali, precum şi contractele pentru prestarea SR încheiate de către FA cu OR încetează de drept la data preluării de către FUI a locurilor respective de consum, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.
    (2) În situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b), contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de către FA cu clienţii finali, precum şi contractele pentru prestarea SR încheiate de FA cu OR:
    a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA;
    b) încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării:
    (i) la data de la care îşi produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial încheiat de către clientul preluat cu un FC, pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA;
    (ii) la data de la care FA pierde calitatea de furnizor, în condiţiile de la art. 22 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenţei de furnizare a gazelor naturale în perioada de suspendare.


    (3) Contractul/Contractele pentru prestarea SR încheiat/ încheiate de către FUI cu OR pentru locurile de consum preluate de la FA îşi produce/produc efectele de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele încheiat/încheiate de către FA cu OR.
    (4) Contractul/Contractele pentru prestarea SR încheiat/ încheiate de către clientul preluat cu OR se derulează în continuare conform clauzelor contractuale şi cu respectarea reglementărilor în vigoare.

    ART. 59
    (1) Fiecare OR are obligaţia completării şi actualizării bazei sale de date cu informaţiile prevăzute în anexa nr. 3, pentru toate locurile de consum amplasate în zona sa de operare, precum şi cu informaţiile aferente fiecărui loc de consum, referitoare la:
    a) furnizorii care l-au deservit şi perioadele de timp corespunzătoare fiecărui furnizor;
    b) dacă a fost/este preluat de către FUI din cauza faptului că nu mai avea asigurată furnizarea gazelor naturale.

    (2) Lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale se transmite de către OR către FUI şi spre ştiinţa ANRE, în format scris şi în format electronic prelucrabil (fişier MS Excel).

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 60
    (1) FUI transmite ANRE raportări aferente desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienţii preluaţi, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aplicabile.
    (2) ANRE poate solicita FUI transmiterea unor date şi informaţii suplimentare referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de UI.

    ART. 61
    Transferul de date cu caracter personal se face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

    ART. 62
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CERERE
    pentru desemnarea în calitate de furnizor de ultimă instanţă a gazelor naturale (FUI)
    (Model de întocmire)
    Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)
    Subscrisa, ...........(denumirea furnizorului solicitant)........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ..........................., CUI ............................., cu sediul în localitatea .............................., str. ................................ nr. ........, cod poştal ..........., telefon ...................., fax ....................., e-mail ......................, website ........................., reprezentată legal prin ..............................., în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, solicit desemnarea în calitate de FUI.
    În susţinerea cererii anexez documentaţia necesară desemnării în calitate de FUI, formată din următoarele documente:
    - .......................................................................
    – .......................................................................
    – .......................................................................
    – .......................................................................
    – .......................................................................
    – .......................................................................

    Reprezentantul legal al furnizorului solicitant,
    ..........................................................
    (numele şi prenumele în clar, semnătura)

    ANEXA 2

    la regulament
    CONTRACT-CADRU
    de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă
    1. Părţile contractante
    Societatea, ........................................., cu sediul în localitatea …………………….., str. ……………………………… nr. ………, judeţul/sectorul ……………………, cod poştal ………, telefon …………………, fax …………………., e-mail …………………………….., www. ……………………………, cod fiscal …………………, înscrisă în registrul comerţului la nr. …………………, având codul IBAN nr. ……………………………….., deschis la ………………...……., reprezentată legal prin ………………………….., denumită în continuare furnizor de ultimă instanţă (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte,
    şi
    …………(Se completează cu datele de identificare ale clientului preluat, persoană fizică sau juridică, client casnic sau noncasnic.)…………….., denumit în continuare client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
    au convenit încheierea prezentului contract de furnizare a gazelor naturale, denumit în continuare contract.

    2. Obiectul şi durata contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea gazelor naturale de către FUI la următorul/următoarele loc/locuri de consum al/ale clientului:
    1. localitatea …...................…., str. ........................... nr. ………., bl. ……., sc. …., et. …., ap. ……., judeţul/sectorul …..........……., codul locului de consum (CLC) ........….;
    2. localitatea ..............…., str. ....................... nr. ………., bl. ……., sc. …., et. …., ap. ……., judeţul/sectorul …..........……., codul locului de consum (CLC) .........….,
    cu respectarea condiţiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic/tehnice de racordare.


    ART. 2
    (1) Contractul intră în vigoare la data preluării de către FUI, durata acestuia fiind stabilită conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.


    3. Preţul contractului
    ART. 3
    (1) Preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă este stabilit de FUI conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă nu include T.V.A. şi accize.
    Acestea vor fi calculate şi incluse în facturile emise de către FUI, în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.

    (3) Preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă stabilit de FUI pentru luna de facturare se aplică de către acesta cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.
    (4) Informaţii actualizate privind preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă se pot obţine prin intermediul a cel puţin uneia dintre următoarele modalităţi de informare puse la dispoziţia clientului, dar fără a se limita la acestea:
    a) accesarea paginii de internet a FUI www. ..................... ro, secţiunea ......................;
    b) apelarea Centrului de relaţii clienţi al FUI, la numărul de telefon ..............................;
    c) consultarea informaţiilor menţionate pe factura emisă de FUI.    4. Facturare şi plată
    ART. 4
    (1) Facturarea gazelor naturale furnizate în regim de ultimă instanţă la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului se realizează de către FUI pe baza consumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare, exprimat în unităţi de energie, şi a preţului pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă, aferent perioadei de facturare.
    (2) FUI va emite lunar şi va trimite clientului o factură pe baza consumului de gaze naturale măsurat, determinat prin citirea indexului echipamentului de măsurare de către reprezentantul operatorului (denumit în continuare OR). Pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte indexul echipamentului de măsurare de către reprezentantul OR, factura se emite pe baza consumului lunar de gaze naturale:
    a) determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către client şi transmiterea acestuia în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de FUI prin intermediul facturii;
    b) estimat de către FUI conform istoricului de consum, pe baza datelor primite de la OR, care se utilizează doar în situaţia în care clientul nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de către FUI prin intermediul facturii.

    (3) În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, regularizarea consumului de gaze naturale este inclusă de către FUI în prima factură emisă după citirea indexului echipamentului de măsurare de către OR.

    ART. 5
    (1) Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de către client în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii, data emiterii facturii şi data scadenţei fiind înscrise pe factură. În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.
    (2) Transmiterea facturilor se va realiza prin poştă/curier la locul de consum, dacă părţile nu au stabilit o altă adresă de corespondenţă, sau pe cale electronică, cu acceptul clientului.

    ART. 6
    (1) Clientul va achita factura prin intermediul oricărei modalităţi de plată puse la dispoziţie de către FUI, detaliate în factură şi afişate pe pagina de internet a acestuia.
    (2) Obligaţia de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plăţii de către clientul final, cu excepţia situaţiei în care plata se face prin virament bancar, caz în care obligaţia în cauză este considerată îndeplinită la data la care contul FUI a fost alimentat cu suma care a făcut obiectul plăţii.
    (3) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client, în scris şi motivat, în termen de 15 zile de la data emiterii. Contestaţiile vor fi soluţionate de FUI în termenele şi condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de către ANRE.

    ART. 7
    (1) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, FUI va emite şi va trimite clientului o factură finală de regularizare, în baza indexului echipamentului de măsurare transmis de către OR.
    (2) În situaţia în care factura finală de regularizare conţine un sold pozitiv, clientul are obligaţia să achite contravaloarea acesteia până la termenul de scadenţă.
    (3) În situaţia în care factura finală de regularizare conţine un sold negativ, FUI are obligaţia să returneze clientului suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.


    5. Răspunderea contractuală
    ART. 8
    (1) În cazul în care clientul achită factura emisă de FUI în termen de 5 zile de la data scadenţei, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.
    (2) Neachitarea facturii de către client în termen de 5 zile de la data scadenţei conduce la facturarea de către FUI şi plata de către client a unor dobânzi penalizatoare, calculate asupra valorii neachitate la data scadenţei, pentru fiecare zi de întârziere. Dobânzile penalizatoare îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, conform prevederilor Codului de procedură fiscală;
    b) sunt datorate din ziua imediat următoare expirării termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;
    c) totalul lor nu poate depăşi valoarea neachitată la data scadenţei.


    ART. 9
    Dacă sumele datorate de către client nu au fost achitate în termen de 5 zile de la data scadenţei şi valoarea facturată nu a fost contestată de client în acest termen, FUI poate lua, succesiv, următoarele măsuri:
    a) transmite clientului, cu cel puţin 15 zile înainte de data estimată pentru întrerupere, un preaviz conţinând informaţii privind cauza care poate conduce la întreruperea furnizării gazelor naturale la locul de consum, data de la care FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu gaze naturale a locului de consum în cazul inacţiunii clientului, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum pe care clientul va trebui să îl achite pentru reluarea furnizării. Preavizul se transmite prin poştă/curier sau prin poştă electronică în cazul în care clientul a acceptat această modalitate de comunicare;
    b) solicită OR întreruperea alimentării cu gaze naturale a locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului, conform preavizului de întrerupere, începând cu a 36-a zi de la data emiterii facturii.


    ART. 10
    (1) În cazul în care plăteşte integral sumele datorate până la data-limită prevăzută în preaviz, clientul comunică FUI în format electronic/letric, utilizând modalităţile de comunicare puse la dispoziţie de acesta, documentul prin care face dovada plăţii, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.
    (2) În cazul în care clientul efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu gaze naturale, acesta poate solicita FUI reluarea furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la locul de consum. Clientul trebuie să anexeze solicitării dovada achitării integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii datorate, precum şi a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum.
    (3) FUI are obligaţia de a transmite OR solicitarea de reluare a alimentării cu gaze naturale a locului de consum, în ziua în care a primit solicitarea clientului final de reluare a furnizării care respectă condiţiile prevăzute la alin. (2); în situaţia în care solicitarea clientului final nu este primită de FUI în timpul programului acestuia de lucru, se consideră primită în următoarea zi lucrătoare.
    (4) OR are obligaţia de a soluţiona cererea primită şi de a presta activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării, cu condiţia permiterii de către client a accesului reprezentantului OR în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum.

    ART. 11
    În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu gaze naturale, FUI are dreptul să rezilieze contractul, cu un preaviz de cel puţin 15 zile.

    ART. 12
    (1) În cazul în care FUI nu îşi onorează, din culpa proprie, obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului, clientul este îndreptăţit să solicite şi să primească daune-interese în funcţie de prejudiciul efectiv cauzat de culpa FUI, stabilit pe cale amiabilă sau, în caz de neînţelegere, de către instanţele judecătoreşti competente.
    (2) Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, FUI are obligaţia să plătească penalităţi clientului, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de către ANRE.


    6. Drepturile şi obligaţiile părţilor
    6.1. Drepturile clientului
    ART. 13
    Clientul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să fie alimentat şi să consume gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractului;
    b) să solicite FUI modificarea adresei de corespondenţă şi/sau a modalităţii de comunicare pentru primirea facturilor/comunicărilor;
    c) să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de către FUI prin intermediul facturii;
    d) să beneficieze de mai multe modalităţi de plată a facturii, puse la dispoziţie de FUI, şi să utilizeze oricare dintre aceste modalităţi de plată;
    e) să solicite FUI şi să primească de la acesta, în mod gratuit, informaţii privind conţinutul facturilor de gaze naturale;
    f) să îşi schimbe furnizorul de gaze naturale în mod gratuit, în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile;
    g) să înainteze o plângere FUI referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăşurată de către acesta la locul de consum şi să beneficieze de un standard ridicat de soluţionare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de către ANRE; în cazul în care nu este mulţumit de soluţia dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluţionat pe cale amiabilă, acesta are dreptul de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor/litigiilor, precum şi de a se adresa instanţei competente;
    h) să solicite FUI întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii sau ale OR;
    i) să denunţe contractul, în mod gratuit, în situaţia în care nu acceptă modificările şi/sau completările condiţiilor/clauzelor contractuale, notificate de FUI;
    j) orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.    6.2. Obligaţiile clientului
    ART. 14
    Clientul are, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să achite integral facturile emise de către FUI şi eventualele dobânzi de întârziere aferente, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contract;
    b) să achite FUI tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării la locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanţă întrerupte pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale;
    c) să permită accesul reprezentantului OR în scopul prestării activităţii de întrerupere/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, în cazul în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea clientului;
    d) să plătească contravaloarea eventualelor taxe/tarife/ impozite impuse de autorităţi şi incluse de FUI în facturile emise, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) să anunţe FUI modificarea datelor sale de identificare şi/sau de corespondenţă, necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a clientului pentru eventualele prejudicii de orice natură generate de această situaţie;
    f) orice alte obligaţii prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.    6.3. Drepturile FUI
    ART. 15
    FUI are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să încaseze contravaloarea facturilor emise în condiţiile prezentului contract;
    b) să perceapă clientului dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute de contract;
    c) să încaseze contravaloarea eventualelor tarife/taxe/impozite impuse de autorităţi, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) să solicite OR prestarea activităţii de întrerupere a furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanţă, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în următoarele cazuri:
    (i) la solicitarea clientului;
    (ii) pentru neachitarea de către client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în termenul prevăzut în contract şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii;

    e) să solicite OR prestarea activităţii de reluare a alimentării cu gaze naturale, în vederea reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final în condiţiile prevăzute în contract, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare;
    f) să încaseze de la client tariful perceput de OR pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale;
    g) să rezilieze contractul în situaţia încetării dreptului de proprietate sau de folosinţă al clientului asupra locului de consum, în situaţia neachitării de către client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în condiţiile prevăzute în contract, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
    h) orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.    6.4. Obligaţiile FUI
    ART. 16
    FUI are, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să asigure furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă în condiţiile contractului;
    b) să asigure preluarea de la OR/client a datelor de consum înregistrate de echipamentele de măsurare de la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului;
    c) să factureze clientului contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate în regim de ultimă instanţă la locul de consum, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contract;
    d) să pună la dispoziţia clientului o gamă largă de modalităţi de plată a contravalorii consumului de gaze naturale dintre care cel puţin una gratuită (încasare fără comision de plată) şi să permită clientului să opteze pentru oricare dintre acestea;
    e) să pună la dispoziţia clientului mai multe modalităţi de comunicare a facturilor şi a informărilor/notificărilor, printre care şi comunicarea pe cale electronică;
    f) să asigure, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contract, reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte ca urmare a neîndeplinirii de către client a obligaţiilor de plată scadente la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract, cu condiţia permiterii de către client a accesului reprezentantului OR în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum;
    g) să notifice clientului, în mod corespunzător şi gratuit, orice modificare şi/sau completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, şi să informeze clientul, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
    h) să notifice clientul, prin intermediul facturii, cu privire la nivelul preţului de furnizare în regim de ultimă instanţă aferent lunii de facturare;
    i) să soluţioneze sesizările clientului privind activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă şi să comunice răspunsul către client, conform prevederilor legale;
    j) să permită clientului schimbarea efectivă a furnizorului, în mod gratuit, în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile;
    k) să respecte standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;
    l) să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    m) orice alte obligaţii prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.
    7. Modalităţi de încetare a contractului
    ART. 17
    (1) Contractul încetează în oricare din următoarele situaţii:
    a) prin ajungere la termen, în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din contract;
    b) prin denunţarea unilaterală de către client, pe baza unei notificări prealabile transmise FUI cu cel puţin 10 zile anterioare datei de la care doreşte încetarea acestuia;
    c) prin reziliere de către FUI în cazul încetării dreptului de proprietate sau de folosinţă al clientului aferent locului de consum care face obiectul contractului;
    d) prin reziliere de către FUI, în cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate, în conformitate cu prevederile art. 11;
    e) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor sale contractuale, altele decât cele prevăzute la lit. d). În acest caz, rezilierea devine efectivă, în situaţia în care neexecutarea obligaţiei nu este remediată de partea în culpă în termen de 15 zile de la primirea de la cealaltă parte a unei notificări în acest sens.

    (2) Denunţarea/Rezilierea contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.


    8. Modificarea circumstanţelor
    ART. 18
    (1) În sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe legale“ reprezintă cazul în care, pe parcursul derulării prezentului contract, intră în vigoare unul sau mai multe acte normative care, în raport cu obiectul de reglementare, justifică modificarea şi/sau completarea de drept a contractului, în vederea asigurării conformării acestuia la dispoziţiile normative intervenite.
    (2) Orice modificare prevăzută la alin. (1) se realizează în urma unei notificări prealabile a clientului de către FUI cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care modificările ar urma să intre în vigoare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.
    (3) Preţurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI sunt notificate de către FUI clienţilor preluaţi prin intermediul facturii, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.


    9. Litigii
    ART. 19
    Prevederile prezentului contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta.

    ART. 20
    Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.

    ART. 21
    (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
    (2) În cazul disputelor apărute în derularea relaţiilor contractuale, dacă nu ajung la o înţelegere, părţile se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat de ANRE.

    ART. 22
    (1) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei pentru soluţionarea disputelor din cadrul ANRE, por fi deduse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
    (2) Procedurile prealabile de soluţionare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părţile se pot adresa direct instanţei judecătoreşti competente.


    10. Forţa majoră
    ART. 23
    Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile prevăzute de Codul civil.


    11. Dispoziţii finale
    ART. 24
    Prezentul contract se completează cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Codului civil, precum şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

    ART. 25
    Contractul a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


    Semnături
    FUI,
    ………………….
    (prin împuternicit)
    Client,
    …………………….
    (în nume propriu/prin împuternicit)
    NOTĂ:
    Contractul încheiat de părţi se poate completa cu clauze specifice, conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor contractului-cadru şi actelor normative aplicabile în vigoare.


    ANEXA 3

    la regulament
    LISTA
    locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale
    (Model de întocmire)
    Date de identificare a locurilor de consum racordate la conducta/sistemul [denumirea operatorului], care la data de [zz.ll.aa] se aflau în portofoliul [denumirea furnizorului actual] şi care începând cu data de [(zz+1).ll.aa] sunt preluate de către [denumirea furnizorului de ultimă instanţă] deoarece nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Clienţi finali cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh │
├────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Data de la│ │ │Consum total lunar │
│ │ │ │Date de│Codul │care nu │ │ │[MWh] │
│ │Denumirea │Adresa │contact│locului│mai este │ │ │ │
│Nr. │clientului│locului│(tel., │de │asigurată │Stare│Observaţii├─────┬────┬──────┬────┤
│crt.│final │de │fax, │consum │furnizarea│(*) │(**) │Luna │ │ │ │
│ │ │consum │e-mail)│(CLC) │gazelor │ │ │1 │Luna│......│Luna│
│ │ │ │ │ │naturale │ │ │(***)│2 │ │12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┴────┴──────┴────┤
│(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┬────┬──────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴─────┴────┴──────┴────┤
│Clienţi finali cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh │
├────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Data de la│ │ │Consum total lunar │
│ │ │ │Date de│Codul │care nu │ │ │[MWh] │
│ │Denumirea │Adresa │contact│locului│mai este │ │ │ │
│Nr. │clientului│locului│(tel., │de │asigurată │Stare│Observaţii├─────┬────┬──────┬────┤
│crt.│final │de │fax, │consum │furnizarea│(*) │(**) │Luna │ │ │ │
│ │ │consum │e-mail)│(CLC) │gazelor │ │ │1 │Luna│......│Luna│
│ │ │ │ │ │naturale │ │ │(***)│2 │ │12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┴────┴──────┴────┤
│(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┬────┬──────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┼────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴─────┴────┴──────┴────┘    Reprezentantul operatorului .........................................
    NOTĂ:
    Lista se completează şi se transmite şi în format electronic.

    *) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă la locul de consum a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale, fără rezilierea contractului (stare = I) şi, de asemenea, motivul întreruperii.
    **) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă contractul pentru prestarea SR este încheiat de către clientul final direct cu OR (observaţii = D).
    ***) Ultimele 12 luni anterioare lunii de transmitere.

    ANEXA 4

    la regulament
    Conţinutul minim al informării de preluare transmise de către FUI clienţilor preluaţi
    a) data şi motivul preluării (inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate cu FA);
    b) în cazul suspendării licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA:
    (i) perioada de suspendare (dacă este determinată);
    (ii) dreptul clienţilor finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA şi, în cazul în care nu uzează de acest drept, revenirea la FA odată cu încetarea suspendării licenţei de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor;

    c) condiţiile referitoare la plata datoriilor pe care trebuie să le îndeplinească clienţii finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale, pentru a beneficia de furnizarea gazelor naturale în regim de UI asigurată de către FUI;
    d) informaţii cu privire la preţul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI aplicat şi la termenele şi condiţiile de plată;
    e) o referinţă clară şi explicită cu privire la locul/locaţia unde pot fi consultate contractul şi preţul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI;
    f) în cazul clienţilor finali cu un consum mai mare de 28.000 MWh, se vor menţiona:
    (i) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI, cu precizarea modalităţilor de încheiere a contractului, puse la dispoziţia clientului final, conform legislaţiei în vigoare;
    (ii) garanţia financiară solicitată, după caz, înainte de încheierea contractului pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI, precum şi modalitatea prin care clientul final poate înlătura opţiunea de a constitui respectiva garanţie financiară;

    g) dreptul clienţilor finali de a încheia contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu un FC, cu precizarea:
    (i) datei-limită până la care pot încheia contract cu un FC, conform prezentului regulament, fără respectarea termenelor şi condiţiilor din procedura de schimbare a furnizorului;
    (ii) termenelor şi condiţiilor din procedura de schimbare a furnizorului, care trebuie respectate pentru încheierea contractului cu un FC după data menţionată la pct. (i);

    h) posibilitatea clienţilor finali de a-şi exprima dezacordul privind preluarea de către FUI, în termen de 7 zile de la data informării de preluare transmise de către FUI, urmată de întreruperea alimentării locului de consum în cazul în care nu se încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu un FC;
    i) modalităţile prin care clientul final poate transmite FUI dezacordul privind preluarea/notificarea privind încheierea unui contract de furnizare cu un FC.

    ANEXA 5

    la regulament
    CERERE
    de preluare în regim de ultimă instanţă a locului de consum
    (Model de întocmire)
    Solicitantul(a), ..............................., cu domiciliul/sediul social în localitatea .................... sectorul/judeţul ..........................., cod poştal ..............., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon ...................., e-mail ......................, în calitate de client [ ] casnic/[ ] noncasnic, solicit preluarea în regim de ultimă instanţă a locului de consum identificat prin codul locului de consum (CLC) ............................, situat în localitatea ......................................................., sectorul/judeţul ........................, cod poştal ................., str. ......................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., începând cu data de .............................., ca urmare a încetării în data de .......................... a contractului de furnizare a gazelor naturale nr. ........................, încheiat cu Societatea ..................................
    Motivul încetării contractului actual: .............................................................
    Cantitatea de gaze naturale pe care estimez că o voi consuma la locul de consum în perioada de preluare de către furnizorul de ultimă instanţă este de ...................... MWh.
    Menţionez că la data prezentei cereri:
    • [ ] nu sunt/[ ] sunt parte într-un contract de furnizare a gazelor naturale;
    • [ ] nu am/[ ] am debite restante pentru consumul de gaze naturale;
    • [ ] nu sunt parte într-un contract de transport al gazelor naturale;
    • [ ] sunt parte într-un contract de transport al gazelor naturale încheiat cu Societatea .............................;
    • [ ] nu sunt parte într-un contract de distribuţie a gazelor naturale;
    [ ] sunt parte într-un contract de distribuţie a gazelor naturale încheiat cu Societatea ......................... .

    Prin prezenta cerere declar că sunt de acord cu încheierea cu Societatea .................................. a unui contract de furnizare, cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI şi la preţul de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă stabilit de către FUI în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Modalitatea de transmitere de către FUI a contractului de furnizare este ........................... .
    Anexez prezentei cereri următoarele documentele:
    - actul de identitate/certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie);
    – actul de proprietate sau adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale care atestă faptul că posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum (copie);
    – acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale [dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă].

    [ ] Declar pe propria răspundere că documentele în copie prezentate pentru încheierea contractului de furnizare sunt conforme cu originalele.
    Nume Prenume
    În calitate de: [ ] solicitant, în nume propriu/[ ] împuternicit/[ ] reprezentant legal
    Semnătura .....................
    Data .....................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016