Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 octombrie 2020  de organizare şi funcţionare a Consiliului de achiziţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 29 octombrie 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului de achiziţii

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1062 din 11 noiembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL M.195 din 29 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 11 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare, funcţionare, precum şi atribuţiile CODA.
    (2) Lista abrevierilor folosite în prezentul regulament este prezentată în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) CODA este organism deliberativ şi decizional la nivelul MApN în cadrul Sistemului de management al achiziţiilor de echipamente militare destinate înzestrării.
    (2) Deciziile adoptate de către CODA, în îndeplinirea atribuţiilor sale, sunt obligatorii pentru structurile MApN.

    ART. 3
    CODA îşi desfăşoară activitatea alături de CSC şi CPA, în cadrul Sistemului integrat de management al înzestrării Armatei României.

    ART. 4
    (1) CODA are competenţe de decizie asupra:
    a) programelor de înzestrare cuprinse în PIAR, respectiv în bugetul programelor majore beneficiare derulate pentru introducerea în înzestrarea structurilor MApN a sistemelor de armamente şi echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată, pe baza nevoilor şi cerinţelor operaţionale ale beneficiarului, stabilite prin DNM şi DCO, aprobate de către autoritatea competentă;
    b) programelor esenţiale pentru protecţia intereselor securităţii naţionale, stabilite printr-o hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), indiferent de valoarea acestora.

    (2) Pentru programele de înzestrare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), competenţele de decizie aparţin autorităţilor contractante stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

    CAP. II
    Organizarea Consiliului de achiziţii
    ART. 5
    (1) CODA are următoarea componenţă:
    a) şeful DGArm - preşedinte;
    b) locţiitorul şefului Statului Major al Apărării - vicepreşedinte;
    c) locţiitorul şefului DGArm - vicepreşedinte;
    d) locţiitorul directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării. Participă doar la şedinţele în care se analizează programele de înzestrare proprii sau programele sale de înzestrare comune cu ale altor structuri beneficiare - membru;
    e) directorul Direcţiei planificare integrată a apărării - membru;
    f) şeful Direcţiei logistice - membru;
    g) şeful DSPI - membru;
    h) şeful Direcţiei generale financiar-contabile - membru;
    i) şeful DMRPA/DGArm - membru;
    j) şeful DMPI/DGArm - membru;
    k) şeful Direcţiei management contracte/DGArm - membru;
    l) şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri - membru;
    m) locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major al Forţelor Terestre. Participă doar la şedinţele în care se analizează programele de înzestrare proprii sau programele sale de înzestrare comune cu ale altor structuri beneficiare - membru;
    n) locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major al Forţelor Aeriene. Participă doar la şedinţele în care se analizează programele de înzestrare proprii sau programele sale de înzestrare comune cu ale altor structuri beneficiare - membru;
    o) locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major al Forţelor Navale. Participă doar la şedinţele în care se analizează programele de înzestrare proprii sau programele sale de înzestrare comune cu ale altor structuri beneficiare - membru;
    p) consilier juridic şef/DGArm - membru;
    q) comandantul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare. Participă doar la şedinţele în care se analizează programele de înzestrare care necesită şi activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare - membru.

    (2) La şedinţele CODA participă, în calitate de invitaţi permanenţi, cu atribut de consultanţi şi:
    a) şeful Oficiului programe de înzestrare din DMPI;
    b) şeful Serviciului planificarea înzestrării şi şeful Serviciului supraveghere cerinţe şi legătura cu industria naţională de apărare din DSPI;
    c) directorii de program din cadrul DGArm pentru programele de înzestrare care se află pe ordinea de zi a şedinţei;
    d) reprezentanţii structurilor beneficiare şi specialiştii din unităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare din MApN care pot oferi expertiza specializată pentru programele de înzestrare care se află pe ordinea de zi a şedinţei.

    (3) La şedinţele CODA pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai structurilor de specialitate a căror activitate este influenţată de deciziile care urmează a fi adoptate.

    ART. 6
    CODA îşi desfăşoară activitatea la sediul DGArm.

    ART. 7
    (1) Secretariatul CODA se asigură de către DMRPA/DGArm.
    (2) Secretariatul de şedinţă este format din 2-3 membri care consemnează propunerile şi deciziile.

    CAP. III
    Atribuţiile Consiliului de achiziţii
    ART. 8
    CODA are competenţe în stabilirea deciziilor referitoare la activităţile de management în domeniul achiziţiilor, cercetării-dezvoltării, producţiei şi omologării aferente programelor de înzestrare prevăzute la art. 4, inclusiv suportului logistic asociat acestora.

    ART. 9
    (1) CODA are următoarele atribuţii:
    a) nominalizează directorul de program din cadrul DMPI cu atribuţii privind conducerea şi execuţia programului de înzestrare, la propunerea şefului DMPI;
    b) aprobă componenţa şi, după caz, actualizarea ESP şi a ELP;
    c) analizează şi avizează actualizarea responsabilităţilor de director de program din cadrul DMPI;
    d) analizează şi aprobă SPI şi BPI elaborate de către directorul de program;
    e) analizează şi aprobă actualizările la SPI şi BPI având în vedere argumente operaţionale, tehnice şi de altă natură prezentate de către directorul de program;
    f) analizează şi aprobă documentele aferente punctelor de decizie ale programului de înzestrare conform celor prezentate în anexa nr. 2;
    g) analizează şi aprobă rapoartele aferente programelor de înzestrare;
    h) analizează şi avizează scrisorile de cerere (LOR for LOA/RfPs), pentru iniţierea programelor de înzestrare, propuse de către beneficiarii/directorii de programe majore în baza DNM şi DCO, în situaţia în care CODA a aprobat în prealabil ca aceste programe de înzestrare să fie derulate prin acorduri guvernamentale;
    i) analizează şi avizează/aprobă alte documente impuse de necesitatea optimizării derulării programelor de înzestrare.

    (2) Rapoartele aferente programelor de înzestrare, prevăzute la alin. (1) lit. g), sunt:
    a) rapoarte aferente punctelor de decizie ale programului de înzestrare;
    b) rapoarte privind SPI şi BPI;
    c) rapoarte de informare privind stadiul programelor de înzestrare.


    ART. 10
    (1) Preşedintele CODA are următoarele atribuţii:
    a) aprobă data de desfăşurare şi ordinea de zi a şedinţelor CODA, ţinând seama de hotărârile şi priorităţile stabilite de CSC în şedinţele anterioare;
    b) convoacă şi conduce şedinţele CODA;
    c) aprobă MDA;
    d) acţionează în numele CODA în relaţiile cu CPA, CSC, categoriile de forţe ale armatei şi structurile beneficiare;
    e) asigură coordonarea programelor de înzestrare între şedinţele CODA.

    (2) Vicepreşedinţii CODA au următoarele atribuţii:
    a) îndeplinesc atribuţiile preşedintelui, în lipsa acestuia;
    b) avizează MDA.


    ART. 11
    Membrii CODA prezintă puncte de vedere şi fac propuneri privind:
    a) modificarea/completarea formei şi conţinutului documentelor analizate, potrivit domeniilor de competenţă ale structurilor pe care le reprezintă;
    b) respingerea documentelor şi returnarea acestora în vederea reanalizării, corectării şi completării conţinutului;
    c) conţinutul MDA referitor la documentele analizate;
    d) aprobarea MDA referitor la documentele analizate.


    ART. 12
    Secretariatul CODA are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi prezintă spre aprobarea preşedintelui CODA Planul anual cu principalele activităţi ale CODA, denumit în continuare Plan anual, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3;
    b) asigură punctul de contact al CODA cu CSC şi CPA, cu structurile implicate în iniţierea şi derularea programelor de înzestrare şi cu directorii de programe;
    c) elaborează şi supune spre aprobare ordinea de zi a şedinţelor CODA;
    d) elaborează documentele de convocare a CODA, precum şi a persoanelor invitate să participe la şedinţe şi întreprinde măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
    e) pune la dispoziţia CODA şi a persoanelor invitate ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi analizate în şedinţele CODA;
    f) elaborează MDA, le supune avizării şi aprobării şi le difuzează tuturor membrilor CODA şi structurilor interesate;
    g) monitorizează modul de îndeplinire a hotărârilor CODA care vizează activităţi ce urmează a fi analizate în şedinţele următoare CODA;
    h) constituie dosarele cu documentaţia pentru şedinţele CODA;
    i) elaborează raportul anual referitor la modul de îndeplinire a activităţilor CODA cuprinse în Planul anual, pe care îl prezintă în prima şedinţă ordinară;
    j) asigură arhivarea documentelor privind activitatea CODA;
    k) urmăreşte dacă fiecare şedinţă CODA este statutară şi prezintă această situaţie preşedintelui CODA.


    CAP. IV
    Funcţionarea Consiliului de achiziţii
    ART. 13
    Pentru luarea deciziei privind iniţierea unui nou program de înzestrare, precum şi pentru fiecare PD, CODA are în vedere următoarele, dar fără a se limita la acestea:
    a) cerinţele principale operaţionale, tehnice şi de sprijin logistic ale structurilor beneficiare;
    b) performanţele produsului aferent programului de înzestrare;
    c) costurile de dezvoltare şi producţie;
    d) costurile pe durata exploatării;
    e) raportul cost/performanţă;
    f) asigurarea suportului logistic permanent pe durata de exploatare;
    g) strategia de asigurare a resurselor în procesul de înzestrare;
    h) constrângerile şi riscurile care pot să apară în derularea programului de înzestrare.


    ART. 14
    (1) Activitatea CODA se desfăşoară în baza Planului anual.
    (2) Elaborarea Planului anual are la bază următoarele elemente:
    a) obiectivele din cadrul Strategiei de înzestrare a Armatei României;
    b) sarcinile care revin MApN în domeniul înzestrării, în urma adoptării hotărârilor CSAT;
    c) planificarea iniţierii programelor de înzestrare conform PIAR;
    d) prevederile din cadrul DPA;
    e) hotărârile CSC;
    f) hotărârile Comitetului Şefilor Statelor Majore;
    g) propunerile membrilor CODA;
    h) propunerile directorilor de programe majore;
    i) alte documente dispuse de către ministrul apărării naţionale.

    (3) Actualizarea Planului anual se aprobă de către preşedintele CODA.

    ART. 15
    (1) Propunerile pentru elaborarea Planului anual se transmit secretariatului CODA până la data de 30 noiembrie a anului în curs pentru anul următor.
    (2) Proiectul Planului anual se prezintă, spre analiză şi aprobare, în şedinţa CODA din trimestrul IV a anului în curs pentru anul următor.
    (3) După aprobarea Planului anual, secretariatul CODA transmite structurilor care au membri în CODA şi structurilor a căror activitate este influenţată, în părţile ce le privesc, responsabilităţile ce le revin din Planul anual, în vederea elaborării şi fundamentării documentelor ce urmează a fi prezentate şi analizate în şedinţele CODA.

    ART. 16
    (1) CODA îşi desfăşoară activitatea în plen prin şedinţe trimestriale convocate de preşedinte sau de vicepreşedintele care îi ţine locul, prin secretariat, la PD ale programelor de înzestrare sau, atunci când situaţia o impune, în şedinţe extraordinare.
    (2) Convocarea şedinţelor CODA se face cu minimum 10 zile înainte de desfăşurarea acestora, cu excepţia şedinţelor extraordinare, în cazul cărora termenul este de minimum 3 zile.

    ART. 17
    Şedinţa CODA se desfăşoară în situaţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    a) asigurarea prezenţei a minimum jumătate plus unu dintre membrii titulari prevăzuţi la art. 5;
    b) asigurarea prezenţei a cel puţin unui titular dintre preşedinte sau dintre vicepreşedinţi.


    ART. 18
    Şedinţele CODA sunt prezidate de preşedinte, iar în absenţa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţii titulari.

    ART. 19
    În cazul absenţei unui membru titular, la şedinţe participă, cu drept de vot, înlocuitorul legal al acestuia.

    ART. 20
    (1) Deciziile CODA se adoptă prin consens.
    (2) Documentele analizate se consideră aprobate dacă acestea sunt votate în unanimitate.

    ART. 21
    În cazul existenţei unei/unor abţineri sau voturi împotriva deciziei propuse, preşedintele CODA sau vicepreşedintele care îi ţine locul convoacă o nouă şedinţă la o dată ulterioară în condiţiile în care se convine modalitatea de acţiune cu privire la documentele supuse dezbaterii.

    ART. 22
    (1) Documentele ce urmează a fi analizate în şedinţa ordinară CODA se vor transmite la secretariatul CODA cu minimum 15 zile înainte de data desfăşurării acesteia.
    (2) Documentele ce urmează a fi analizate în şedinţa extraordinară CODA se vor transmite CODA cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării acesteia.

    ART. 23
    (1) Prezentarea documentelor ce urmează a se analiza în cadrul şedinţelor CODA se face de către:
    a) directorul de program din DMPI, în cazul documentelor referitoare la managementul programului de înzestrare;
    b) un reprezentant din DMPI, în cazul documentelor referitoare la omologare pentru programele de înzestrare care necesită activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare;
    c) un reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare implicată, în cazul documentelor care vizează activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru programele de înzestrare care necesită activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare.

    (2) Documentele care se analizează şi se aprobă, de regulă, în CODA, în punctele de decizie ale programelor de înzestrare, sunt prezentate în anexa nr. 2.

    ART. 24
    (1) Deciziile luate în cadrul şedinţelor CODA se consemnează în MDA şi, după semnare, avizare şi aprobare, devin obligatorii pentru toate structurile implicate în iniţierea, coordonarea, derularea şi susţinerea programelor de înzestrare.
    (2) Elaborarea MDA se face conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

    ART. 25
    Documentele care se analizează în CODA se transmit membrilor CODA sub semnătura preşedintelui/ vicepreşedintelui şi/sau secretarului CODA.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    După analiza în şedinţe, documentele clasificate primite de secretariatul CODA se distrug conform reglementărilor în vigoare, cu excepţia celor care sunt necesare pentru activităţile ulterioare.

    ART. 27
    Corespondenţa, documentele şi arhiva CODA se păstrează la DMRPA/DGArm, conform reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 28
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    TERMENI, DEFINIŢII ŞI ACRONIME

┌────────────┬─────────────────────────┐
│BPI │Baza Programului de │
│ │înzestrare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│CODA │Consiliul de achiziţii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│CPA │Consiliul de planificare │
│ │a apărării │
├────────────┼─────────────────────────┤
│CSC │Consiliul de supraveghere│
│ │a cerinţelor │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DCO │Documentul cu cerinţele │
│ │operaţionale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DGArm │Direcţia generală pentru │
│ │armamente │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DNM │Documentul cu nevoile │
│ │misiunii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DMPI │Direcţia management │
│ │programe de înzestrare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Direcţia management │
│DMRPA │resurse şi politici de │
│ │achiziţie │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DP │Director de program │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DPA │Directiva de planificare │
│ │a apărării │
├────────────┼─────────────────────────┤
│DSPI │Direcţia structuri şi │
│ │planificarea înzestrării │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ELP │Echipa de lucru a │
│ │programului de înzestrare│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ESP │Echipa de supraveghere a │
│ │programului de înzestrare│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Letters of Request for │
│LOR for LOA │Letter of Offer and │
│ │Acceptance │
├────────────┼─────────────────────────┤
│MApN │Ministerul Apărării │
│ │Naţionale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│MDA │Memorandumul pentru │
│ │decizia achiziţiei │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PD │Punct de decizie │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PD 0 │Punct de decizie 0 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PD 1 │Punct de decizie 1 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PD 2 │Punct de decizie 2 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PD 3 │Punct de decizie 3 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PD 4 │Punct de decizie 4 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PIAR │Planul de înzestrare a │
│ │Armatei României │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PISM │Producţia iniţială de │
│ │serie mică │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Program de │Etapă a programului de │
│înzestrare │înzestrare - program de │
│cuprins în │înzestrare aprobat de │
│PIAR │CSAT │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Program de │Etapă a programului de │
│înzestrare │înzestrare - program de │
│cuprins în │înzestrare care are │
│bugetul │asigurată finanţarea de │
│programului │către structura │
│major │beneficiară │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Program │Program de înzestrare │
│esenţial │definit pentru a proteja │
│pentru │interesul esenţial de │
│protecţia │securitate naţională │
│intereselor │stabilit printr-o │
│securităţii │hotărâre a Consiliului │
│naţionale │Suprem de Apărare a Ţării│
│ │(CSAT) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│PPTE │Planul principal de │
│ │testare şi evaluare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│RfPs │Request for Proposal │
├────────────┼─────────────────────────┤
│SC │Studiu de concept │
├────────────┼─────────────────────────┤
│SPI │Strategia Programului de │
│ │înzestrare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│STE │Strategia de │
│ │testare-evaluare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Tratatul privind │
│TFUE │funcţionarea Uniunii │
│ │Europene │
└────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 2

    la regulament
    LISTA
    cu documentele care se analizează şi se aprobă de către Consiliul de achiziţii la punctele de decizie
    A. la Punctul de decizie 1 (PD 1): aprobarea Strategiei programului de înzestrare şi a Bazei programului de înzestrare
    Pentru toate tipurile de programe de înzestrare
    Se analizează:
    a) DNM şi DCO (inclusiv varianta optimă de realizare) aprobate de către autoritatea competentă;
    b) proiectul SPI;
    c) proiectul BPI;
    d) alte documente specifice, dacă este necesar.

    Se aprobă:
    a) SPI, BPI;
    b) pentru fiecare program de înzestrare la propunerea şefului DMPI, CODA va aproba nominalizarea DP din cadrul DMPI cu atribuţii privind conducerea şi execuţia programului de înzestrare;
    c) pentru fiecare program de înzestrare la propunerea şefului DMPI, CODA va aproba componenţa ESP;
    d) pentru fiecare program de înzestrare la propunerea şefului DMPI, CODA va aproba componenţa ELP;
    e) propunerea către autoritatea competentă privind analizarea actualizării DCO.


    B. la Punctul de decizie 2 (PD 2): aprobarea realizării/dezvoltării producţiei
    Pentru programele de înzestrare a căror realizare şi achiziţie, corespunzător nevoilor şi cerinţelor tehnico-operaţionale, sunt necesare activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
    Se analizează:
    a) documentele programului (SPI, BPI, documentele operaţionale de fundamentare ale programului de înzestrare);
    b) propunerile pentru PISM;
    c) propunerile pentru producţie;
    d) alte documente specifice, dacă este necesar.

    Se aprobă:
    a) documentele actualizate ale programului de înzestrare (SPI, BPI), dacă este cazul;
    b) cantităţile pentru PISM;
    c) raportul privind PISM;
    d) documentele aferente testării-evaluării şi omologării, dacă este cazul;
    e) planurile de desfăşurare a PISM;
    f) planurile de desfăşurare a producţiei.


    C. la Punctul de decizie 4 (PD 4): avizarea scoaterii din înzestrare
    Pentru toate tipurile de programe de înzestrare
    Analizarea informării prezentate de beneficiar privind îndeplinirea duratei de menţinere în înzestrare şi avizarea prelungirii duratei de menţinere în înzestrare sau a scoaterii din înzestrare a sistemelor de armament, respectiv a echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată


    ANEXA 3

    la regulament
    - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ARMAMENTE
    Consiliul de achiziţii
    Nr. ………….. din ……………..
    Bucureşti
    Aprob.
    Preşedintele Consiliului de achiziţii,
    Şeful Direcţiei generale pentru armamente,
    .......................................................................
    PLANUL ANUAL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE CODA
    - anul -
    A. Program major „Forţe Terestre“

┌────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Activitatea │ │Structura │ │ │
│Nr. │Programul │Documentul│(problematica│Perioada │care │Structuri │ │
│crt.│de │analizat │abordată în │planificată│prezintă │colaboratoare│Observaţii│
│ │înzestrare│ │cadrul │(trim.) │documentul│ │ │
│ │ │ │analizei) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘    B. Program major „Forţe Aeriene“

┌────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Activitatea │ │Structura │ │ │
│Nr. │Programul │Documentul│(problematica│Perioada │care │Structuri │ │
│crt.│de │analizat │abordată în │planificată│prezintă │colaboratoare│Observaţii│
│ │înzestrare│ │cadrul │(trim.) │documentul│ │ │
│ │ │ │analizei) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘    C. Program major „Forţe Navale“

┌────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Activitatea │ │Structura │ │ │
│Nr. │Programul │Documentul│(problematica│Perioada │care │Structuri │ │
│crt.│de │analizat │abordată în │planificată│prezintă │colaboratoare│Observaţii│
│ │înzestrare│ │cadrul │(trim.) │documentul│ │ │
│ │ │ │analizei) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘    D. Program major „Statul Major al Apărării/Conducere strategică“

┌────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Activitatea │ │Structura │ │ │
│Nr. │Programul │Documentul│(problematica│Perioada │care │Structuri │ │
│crt.│de │analizat │abordată în │planificată│prezintă │colaboratoare│Observaţii│
│ │înzestrare│ │cadrul │(trim.) │documentul│ │ │
│ │ │ │analizei) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘    E. Program major „Informaţii pentru apărare“

┌────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Activitatea │ │Structura │ │ │
│Nr. │Programul │Documentul│(problematica│Perioada │care │Structuri │ │
│crt.│de │analizat │abordată în │planificată│prezintă │colaboratoare│Observaţii│
│ │înzestrare│ │cadrul │(trim.) │documentul│ │ │
│ │ │ │analizei) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘    F. Diverse

┌────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Activitatea │ │Structura │ │ │
│Nr. │Programul │Documentul│(problematica│Perioada │care │Structuri │ │
│crt.│de │analizat │abordată în │planificată│prezintă │colaboratoare│Observaţii│
│ │înzestrare│ │cadrul │(trim.) │documentul│ │ │
│ │ │ │analizei) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘    Locţiitorul Şefului Direcţiei generale pentru armamente,
    ...........................................................
    (gradul)
    ……………………………………….
    (prenumele, numele, semnătura, ştampila)
    Întocmit,
    Şeful Direcţiei management resurse şi politici de achiziţie,
    ..............................................................
    (gradul)
    ………………………………………..
    (prenumele, numele, semnătura, ştampila)

    ANEXA 4

    la regulament
    – Model -
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ARMAMENTE
    Consiliul de achiziţii
    Aprob.
    Preşedintele Consiliului de achiziţii,
    ……………………………………….
    (funcţia din statul de organizare)
    ……………………………………….
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    De acord.
    Vicepreşedintele Consiliului de achiziţii,
    ………………………………..
    (funcţia din statul de organizare)
    ……………………………..
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    De acord.
    Vicepreşedintele Consiliului de achiziţii,
    ………………………………..
    (funcţia din statul de organizare)
    ……………………………..
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    Memorandumul pentru decizia achiziţiei Nr. ....................
    În temeiul Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.195/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de achiziţii, analizând problemele cu privire la ..................... înscrise la punctul ....... de pe ordinea de zi a şedinţei din ..........., Consiliul de achiziţii
    DECIDE:
    1. ……….....................................................................
    2. ……….....................................................................
    3. ……….....................................................................
    4. ……….....................................................................
    ……….....................................................................
    n. ……….....................................................................
    Membri:
    …………………………………
         (funcţia din statul de organizare)

┌─────────────┬────────────────────────────────────────┐
│…………………………………│........................................│
├─────────────┼────────────────────────────────────────┤
│(numele şi │(semnătura) │
│prenumele) │ │
└─────────────┴────────────────────────────────────────┘


    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    …………………………………
    (funcţia din statul de organizare)

┌─────────────┬────────────────────────────────────────┐
│…………………………………│........................................│
├─────────────┼────────────────────────────────────────┤
│(numele şi │(semnătura) │
│prenumele) │ │
└─────────────┴────────────────────────────────────────┘


             Secretarul Consiliului de achiziţii,
    ...................................................................
                    (funcţia din statul de organizare)
    ................................................................
        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016