Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 iulie 2020  privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 29 iulie 2020 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 701 din 5 august 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 150 din 29 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 701 din 5 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea în regim concurenţial a gazelor naturale în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM - S.A., respectiv:
    a) tipurile de produse care pot fi tranzacţionate pe pieţele produselor standardizate pe termen scurt, pe pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung şi pe piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung;
    b) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau cumpărare a gazelor naturale de către participanţii la pieţele administrate de OPCOM - S.A.;
    c) modul de organizare a sesiunilor de licitaţie/tranzacţionare şi de stabilire a tranzacţiilor pe pieţele administrate de OPCOM - S.A.;
    d) principiile decontării tranzacţiilor pe PZU-GN şi PI-GN;
    e) participanţii la pieţele produselor standardizate pe termen scurt, la pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung şi la piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung, administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., şi criteriile/condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească;
    f) modul de contractare a gazelor naturale tranzacţionate;
    g) modul de înregistrare, gestionare şi publicare a informaţiilor privind tranzacţiile efectuate.


    ART. 2
    Prin implementarea pieţelor centralizate de gaze naturale se creează un cadru alternativ, centralizat, transparent, obiectiv şi nediscriminatoriu de vânzare şi cumpărare a gazelor naturale, cu respectarea reglementărilor în vigoare în sectorul gazelor naturale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    Prezentul regulament se aplică participanţilor la pieţele centralizate de gaze naturale şi Operatorului Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

    ART. 4
    Prezentul regulament se aplică pentru produsele tranzacţionabile în cadrul următoarelor pieţe centralizate de gaze naturale, puse la dispoziţia operatorilor economici din domeniul gazelor naturale de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.:
    a) piaţa intrazilnică de gaze naturale;
    b) piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale;
    c) piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie şi negociere;
    d) piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie publică;
    e) piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare de tip OTC;
    f) piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 5
    În înţelesul prezentului regulament, abrevierile folosite au semnificaţiile următoare:
    a) OPCOM - S.A. - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.;
    b) OTS - operatorul de transport şi de sistem. În sensul prezentului regulament, operatorul de transport şi de sistem este Societatea Naţională de Transport de Gaze Naturale Transgaz - S.A.;
    c) PI-GN - piaţa intrazilnică de gaze naturale;
    d) PZU-GN - piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale;
    e) PCGN-LN - piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie şi negociere continuă;
    f) PCGN-LP - piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie publică;
    g) PCGN-OTC - piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare de tip OTC;
    h) PPF-TL - piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung.


    ART. 6
    În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:
    a) banca comercială - instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României, ce aplică regulamentele Băncii Naţionale pentru serviciile financiare oferite clienţilor săi;
    b) banca cont central - banca comercială la care OPCOM - S.A. are deschis contul central al PZU-GN/PI-GN, care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucţiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacţiilor pe PZU-GN/PI-GN;
    c) banca de decontare - banca comercială la care participantul la PZU-GN/PI-GN şi-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucţiunile de debitare directă aferente decontării tranzacţiilor pe PZU-GN/PI-GN;
    d) banca garantă - banca comercială care emite la ordinul clientului său, participant la o piaţă pentru produse standardizate pe termen scurt, o scrisoare de garanţie bancară de plată în favoarea OPCOM - S.A.;
    e) compensare - stingerea obligaţiilor de plată, egale, reciproce, între două persoane juridice, până la concurenţa obligaţiei celei mai mici, prin ordine de compensare;
    f) confirmare de tranzacţie - raport ce poate fi accesat de către participantul la o piaţă pentru produse standardizate pe termen scurt prin intermediul sistemului de tranzacţionare administrat de OPCOM - S.A., care confirmă o tranzacţie pe PZU-GN/PI-GN efectuată de acesta;
    g) contraparte - calitatea de vânzător/cumpărător a OPCOM - S.A. pe pieţele produselor standardizate pe termen scurt, în limita garanţiilor depuse de participanţi;
    h) Convenţie de participare la piaţă - convenţie standardizată stabilită de OPCOM - S.A., distinct pentru pieţele produselor standardizate pe termen scurt, pentru pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung şi pentru piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre OPCOM - S.A., în calitate de operator al pieţei, şi fiecare participant la piaţa centralizată de gaze naturale care face obiectul convenţiei;
    i) corelare continuă - acţiunea realizată în mod automat de platforma de tranzacţionare în cazul ofertelor care îndeplinesc simultan condiţia de preţ, respectiv preţul vânzării este mai mic sau cel mult egal cu preţul cumpărării sau preţul cumpărării este mai mare sau cel puţin egal cu preţul vânzării şi cele două preţuri - de vânzare, respectiv de cumpărare - sunt cele mai bune preţuri din piaţă; în urma corelării se realizează tranzacţia. Corelarea continuă este mecanismul prin care sunt încheiate tranzacţiile pe PCGN-LN, PCGN-OTC şi PI-GN;
    j) corelare în urma licitaţiei - acţiunea realizată în mod automat de sistemul de tranzacţionare la încheierea etapei de colectare a ofertelor, în cazul ofertelor care îndeplinesc simultan condiţia de preţ, respectiv preţul vânzării este mai mic sau cel mult egal cu preţul de închidere al pieţei şi preţul cumpărării este mai mare sau cel puţin egal cu preţul de închidere al pieţei; în urma corelării se realizează tranzacţii. Corelarea în urma licitaţiei este mecanismul prin care sunt încheiate tranzacţiile pe PZUGN;
    k) debitare directă - modalitate de plată a unei sume de bani, convenită între participantul la pieţele produselor standardizate pe termen scurt şi OPCOM - S.A., care constă în debitarea preautorizată a contului participantului la PZU-GN/PI-GN de către banca de decontare în baza prevederilor mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM - S.A., respectiv creditarea corespunzătoare a contului OPCOM - S.A. de către banca cont central în baza angajamentului privind debitarea directă. Această modalitate de plată nu necesită autorizarea prealabilă de către participantul la PZU-GN/PI-GN a fiecărei instrucţiuni de debitare directă trasă asupra contului său;
    l) formularul de încheiere a tranzacţiilor - document emis de OPCOM - S.A., prin care notifică tranzacţia/tranzacţiile încheiată/încheiate pe pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung, respectiv pe piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung. Notificarea reprezintă obligaţie pentru părţile menţionate prin formular în ceea ce priveşte semnarea în conformitate cu datele notificate a contractului standard sau, după caz, a contractului de vânzare-cumpărare propus de către iniţiator sau, după caz, subscrierea tranzacţiei contractului-cadru preagreat dintre părţi pentru vânzarea-cumpărarea gazelor naturale;
    m) garanţia de validare pentru ziua de tranzacţionare curentă - valoarea constituită a scrisorii de garanţie bancară de plată, diminuată cu obligaţiile de plată ale participantului la PZUGN/PI-GN neîncasate în contul central al PZU-GN sau, după caz, cel al PI-GN, faţă de care se validează ofertele de cumpărare introduse pe PZU-GN sau, după caz, pe PI-GN;
    n) instrucţiune de debitare directă - instrucţiune de plată prin debitare directă formulată de OPCOM - S.A. către banca cont central, pentru creditarea contului central al PZU-GN/PIGN de către banca de decontare la care participantul la PZUGN/PIGN are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucţiunea de debitare directă;
    o) instrument standard - contract definit în cadrul sistemului de tranzacţionare al PZU-GN/PI-GN având ca obiect vânzarea/cumpărarea de gaze naturale într-o anumită zi gazieră/interval din ziua gazieră;
    p) intermediere - procedură derulată de administratorii platformei de tranzacţionare, exclusiv pentru modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC, în scopul identificării unui al treilea participant la piaţă, care să accepte încheierea a câte unei tranzacţii cu alţi doi participanţi la piaţă (care au propus cel mai bun preţ de cumpărare şi, respectiv, cel mai bun preţ de vânzare, neeligibili între ei, dar care sunt eligibili cu cel de-al treilea participant, conform listelor albe de eligibilitate);
    q) licitaţie publică - modalitatea de tranzacţionare semianonimă conform căreia contractele se încheie bilateral în urma atribuirii prin licitaţie publică a unei oferte publicate la solicitarea unui participant la PCGN-LP/PPF-TL iniţiator al sesiunii de tranzacţionare, desfăşurată cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite prin procedurile specifice în vigoare;
    r) listă albă de eligibilitate - listă pe care fiecare participant la PCGN-OTC o va menţine şi actualiza pe platforma de tranzacţionare, cuprinzând partenerii eligibili, distinct pe fiecare tip de tranzacţie - de vânzare sau de cumpărare -, respectiv pe fiecare tip de produs de tranzacţionare;
    s) Mandat SEPA Direct Debit (MDD) - document care satisface cerinţele legale şi prin care un participant la o piaţă pentru produse standardizate pe termen scurt acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPCOM - S.A. pentru a emite instrucţiuni de debitare directă asupra contului său deschis la banca de decontare şi, respectiv, dreptul băncii de decontare pentru a-i debita contul cu suma prevăzută în instrucţiunile de debitare directă emise de OPCOM - S.A., conform Schemei de debitare directă Business to Business (SDD B2B);
    t) negociere continuă - modalitatea de negociere realizată în mod anonim prin intermediul platformei de tranzacţionare în care participanţii la sesiunea de tranzacţionare îşi pot actualiza ofertele în timp real, numai din punctul de vedere al cantităţii şi preţului propuse prin ofertă, fără ca identitatea acestora să fie dezvăluită;
    u) nota de decontare zilnică - raport emis în cadrul sistemului de tranzacţionare pentru fiecare participant la PZUGN/PI-GN în care sunt specificate, cumulat la nivel de zi gazieră de livrare, cantităţile de gaze naturale tranzacţionate la vânzare/cumpărare şi valorile totale şi nete ale drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
    v) ofertă de gaze naturale pe PCGN - oferta cu caracteristici bine definite privind cantitatea de gaze naturale oferită spre cumpărare/vânzare, exprimată în unităţi de energie, cu precizarea intenţiei iniţiatorului cu privire la acceptarea atribuirii parţiale sau totale, perioada de livrare, preţul minim solicitat/maxim oferit, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piaţă;
    w) ofertă de gaze naturale pe PPF-TL - oferta cu caracteristici bine definite privind cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, oferită spre cumpărare/vânzare şi intervalul în care poate varia aceasta, cu precizarea intenţiei iniţiatorului cu privire la acceptarea atribuirii parţiale sau totale, perioada şi profilul de livrare, preţul minim solicitat/maxim oferit şi formula de ajustare a acestuia, dacă este cazul, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piaţă;
    x) ofertă de gaze naturale pe PZU-GN/PI-GN - oferta cu caracteristici bine definite privind cantitatea de gaze naturale oferită spre cumpărare/vânzare, exprimată în unităţi de energie, preţul minim solicitat/maxim oferit, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piaţă;
    y) operator al pieţei de gaze naturale - persoana juridică titulară de licenţă care asigură administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării de gaze naturale pe termen scurt, mediu şi lung. În sensul prevederilor prezentului regulament, operator al pieţelor centralizate de gaze naturale este OPCOM - S.A.;
    z) participant la piaţă - operatorul economic din sectorul gazelor naturale, titular de licenţă emisă de către ANRE, sau clientul final care se înscrie şi respectă Convenţia de participare la pieţele produselor standardizate pe termen scurt/pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale/piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung;
    aa) tranzacţionare de tip OTC - modalitate de tranzacţionare anonimă pe baza căreia un participant la PCGNOTC încheie bilateral contracte cu participanţii la piaţă înscrişi în lista albă de eligibilitate în urma atribuirii prin negociere continuă, desfăşurată cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite prin procedurile specifice în vigoare;
    bb) piaţă centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale (PCGN) - cadrul generic de desfăşurare a tranzacţiilor pentru încheierea de contracte cu livrare fizică de gaze naturale între participanţii la piaţă, organizat şi administrat de OPCOM - S.A., pe baza unor reguli specifice; tranzacţionarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalităţi, având ca bază licitaţia publică şi negocierea continuă, şi are ca scop contractarea gazelor naturale pe termen mediu şi lung, la un preţ transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;
    cc) piaţa intrazilnică de gaze naturale (PI-GN) - piaţa organizată şi administrată de OPCOM - S.A., după încheierea în ziua D a sesiunii de tranzacţionare pe piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale pentru ziua gazieră D+1, pentru încheierea de tranzacţii de vânzare şi cumpărare gaze naturale cu livrare în intervalul de timp rămas până la sfârşitul zilei gaziere D+1 la data încheierii tranzacţiei. Tranzacţiile încheiate fac obiectul nominalizării în punctul virtual de tranzacţionare;
    dd) piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale (PZU-GN) - piaţa organizată şi administrată de OPCOM - S.A. pentru încheierea de tranzacţii de vânzare şi cumpărare gaze naturale cu livrare în ziua gazieră care urmează imediat după ziua de tranzacţionare. Tranzacţiile încheiate fac obiectul nominalizării în punctul virtual de tranzacţionare;
    ee) platformă/sistem de tranzacţionare - sistemul informatic stabilit şi menţinut de OPCOM - S.A. în scopul realizării tranzacţiilor pe pieţele produselor standardizate pe termen scurt/pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale/piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung;
    ff) preţ de echilibru - preţ calculat automat de sistemul de tranzacţionare al PZU-GN astfel încât cantitatea tranzacţionabilă să fie maximă şi valoarea absolută a surplusului să fie minimă;
    gg) preţul de închidere al pieţei (PIP) - preţul de echilibru calculat, pe PZU-GN, la sfârşitul etapei de transmitere a ofertelor, la care se încheie toate tranzacţiile pentru ziua gazieră de livrare în urma desfăşurării unei sesiuni de tranzacţionare. Acest preţ nu include TVA;
    hh) proces combinat licitaţie-negociere - PCGN-LN - modalitatea de tranzacţionare pe piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale conform căreia contractele se încheie bilateral în urma atribuirii printr-un proces combinat de licitaţii şi negociere continuă;
    ii) regulament - Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat de ANRE;
    jj) scrisoare de garanţie bancară de plată - document prin care banca garantă se angajează în mod irevocabil şi necondiţionat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM - S.A., orice sumă până la concurenţa unei sume maxime stabilite de către participantul la pieţele produselor standardizate pe termen scurt, în calitate de ordonator al garanţiei. Este emisă pe o perioadă limitată de timp conform „Procedurii privind constituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la PZU-GN“ şi/sau „Procedurii privind constituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la PI-GN“;
    kk) sesiune de tranzacţionare - program de derulare a procesului de tranzacţionare specific fiecăreia dintre pieţele centralizate de gaze naturale pe parcursul căruia se pot introduce, modifica, anula sau suspenda oferte pentru un instrument standard şi se pot încheia tranzacţii, dacă se îndeplinesc condiţiile de corelare;
    ll) tranzacţie - convenţie încheiată pe platforma de tranzacţionare, în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, concretizată într-un rezultat înregistrat în platforma de tranzacţionare, notificată de OPCOM - S.A. prin Formularul de încheiere a tranzacţiei (care constituie obligaţie pentru părţi în ceea ce priveşte semnarea în conformitate cu datele notificate ale contractului bilateral de vânzare-cumpărare sau subscrierea tranzacţiei contractului-cadru preagreat dintre părţile notificate);
    mm) tranzacţie pe PZU-GN/PI-GN - convenţie încheiată în sistemul de tranzacţionare, în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, concretizată într-un rezultat înregistrat în sistemul de tranzacţionare, notificată prin confirmarea de tranzacţie;
    nn) zi de tranzacţionare - orice zi calendaristică pe parcursul căreia au loc tranzacţii.


    ART. 7
    Termenii, expresiile şi abrevierile, altele decât cele prevăzute la art. 5 şi 6, sunt definite conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Codului Reţelei de gaze naturale, Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi altor acte normative specifice şi incidente sectorului gazelor naturale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Legislaţie de referinţă
    ART. 8
    La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte reglementări primare şi secundare aferente, aplicabile în sectorul gazelor naturale.

    CAP. II
    Cadrul de organizare a pieţelor produselor standardizate de gaze naturale
    SECŢIUNEA 1
    Pieţele produselor standardizate pe termen scurt
    ART. 9
    Pentru tranzacţionarea produselor standardizate pe termen scurt, OPCOM - S.A. pune la dispoziţie produsele şi serviciile aferente pentru organizarea şi administrarea PZU-GN şi PI-GN.

    ART. 10
    Principiile aplicate pentru tranzacţionarea pe PZUGN sunt următoarele:
    1. OPCOM - S.A. defineşte câte un instrument standard pentru livrarea gazelor naturale în PVT, în profil orar constant, pentru fiecare zi gazieră;
    2. OPCOM - S.A. organizează o sesiune de tranzacţionare pentru fiecare zi gazieră de livrare;
    3. participanţii la piaţă pot introduce în sistemul de tranzacţionare al PZU-GN mai multe oferte de vânzare şi/sau mai multe oferte de cumpărare pentru instrumentul standard tranzacţionat;
    4. ofertele sunt formate dintr-o pereche preţ-cantitate. Preţul solicitat/oferit nu conţine TVA;
    5. preţul este exprimat în lei/MWh cu două zecimale şi cantitatea în MWh cu trei zecimale;
    6. ofertele pot fi introduse doar în timpul sesiunii de tranzacţionare corespunzătoare instrumentului standard respectiv;
    7. introducerea ofertelor de cumpărare este condiţionată de constituirea garanţiilor financiare în favoarea OPCOM - S.A.;
    8. sesiunile de tranzacţionare se desfăşoară în sistem online, conform procedurii specifice de funcţionare, cu respectarea următoarelor principii:
    a) în prima etapă, de transmitere a ofertelor, se pot introduce oferte de către participanţii la piaţă, respectiv modifica, suspenda, anula ofertele proprii existente în sistemul de tranzacţionare. În această etapă nu se încheie tranzacţii;
    b) corelarea automată a cererii cu oferta se realizează la deschiderea celei de-a doua etape, când se vor încheia tranzacţii cu gaze naturale rezultate din procesul de ofertare;
    c) ofertele compatibile se tranzacţionează la acelaşi preţ, preţul de închidere al pieţei;

    9. tranzacţiile efectuate pe PZU-GN determină obligaţiile ferme ale respectivului participant la piaţă de a livra gazele naturale, respectiv de a achiziţiona gazele naturale, în conformitate cu specificaţiile tranzacţiilor confirmate;
    10. preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii încheiate nu pot fi modificate ulterior încheierii tranzacţiei;
    11. OPCOM - S.A. este contraparte pentru fiecare participant la piaţă, în tranzacţiile încheiate de acesta pe PZUGN;
    12. ofertarea şi tranzacţionarea se desfăşoară între participanţi anonimi;
    13. după încheierea unei sesiuni de tranzacţionare, participanţii la piaţă au acces, prin intermediul sistemului de tranzacţionare al PZU-GN, la confirmările de tranzacţii proprii;
    14. OPCOM - S.A. are obligaţia notificării către OTS, în PVT, a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe PZU-GN.


    ART. 11
    Principiile aplicate pentru tranzacţionarea pe PIGN sunt următoarele:
    1. OPCOM - S.A. defineşte instrumente standard pentru livrarea gazelor naturale în PVT, în profil orar constant, în intervalul de timp rămas până la sfârşitul zilei gaziere în curs la data încheierii tranzacţiei;
    2. OPCOM - S.A. organizează sesiuni de tranzacţionare pentru fiecare instrument standard;
    3. participanţii la piaţă pot introduce în sistemul de tranzacţionare al PI-GN mai multe oferte de vânzare şi/sau mai multe oferte de cumpărare pentru instrumentele standard tranzacţionate;
    4. ofertele sunt formate dintr-o pereche preţ-cantitate. Preţul solicitat/oferit nu conţine TVA;
    5. preţul este exprimat în lei/MWh cu două zecimale şi cantitatea în MWh cu trei zecimale;
    6. ofertele pot fi introduse doar în timpul sesiunilor de tranzacţionare corespunzătoare instrumentului standard respectiv;
    7. introducerea ofertelor de cumpărare este condiţionată de constituirea garanţiilor financiare în favoarea OPCOM - S.A.;
    8. sesiunile de tranzacţionare se desfăşoară în sistem online, conform procedurii specifice de funcţionare, cu respectarea următoarelor principii:
    a) corelarea automată a cererii cu oferta se realizează la îndeplinirea condiţiei de compatibilitate;
    b) tranzacţia se încheie pentru cantitatea comună a ofertelor compatibile;
    c) fiecare tranzacţie are preţul stabilit în sistemul de tranzacţionare al PI-GN conform algoritmului aplicat în mod automat de sistemul de tranzacţionare precizat prin procedura specifică elaborată de OPCOM - S.A.;

    9. tranzacţiile efectuate pe PI-GN determină obligaţiile ferme ale respectivului participant la piaţă de a livra gazele naturale, respectiv de a achiziţiona gazele naturale, în conformitate cu specificaţiile tranzacţiilor confirmate;
    10. preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii încheiate nu pot fi modificate ulterior încheierii tranzacţiei;
    11. OPCOM - S.A. este contraparte pentru fiecare participant la piaţă, în tranzacţiile încheiate de acesta pe PI-GN;
    12. ofertarea şi tranzacţionarea se desfăşoară între participanţi anonimi;
    13. după încheierea unei tranzacţii, participanţii la piaţă au acces, prin intermediul sistemului de tranzacţionare al PI-GN, la confirmările de tranzacţii proprii;
    14. OPCOM - S.A. are obligaţia notificării către OTS, în PVT, a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe PI-GN.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung
    ART. 12
    Pentru tranzacţionarea produselor standardizate pe termen mediu şi lung OPCOM - S.A. stabileşte următoarele pieţe:
    a) piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie şi negociere (PCGN-LN);
    b) piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie publică (PCGN-LP);
    c) piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacţionare de tip OTC (PCGN-OTC).


    ART. 13
    Principiile aplicate pentru tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale - modalitatea de tranzacţionare PCGN-LN prin licitaţie şi negociere, sunt următoarele:
    1. OPCOM - S.A. defineşte produse standard de vânzare şi cumpărare de gaze naturale, caracterizate prin:
    a) obiectul tranzacţiei îl reprezintă un produs standard;
    b) perioada de livrare: o săptămână, o lună, un trimestru, un semestru, un an - clar definite ca dată de începere şi finalizare a livrării;
    c) profilul livrărilor: livrare în profil zilnic constant;
    d) transferul dreptului de proprietate în PVT;
    e) contract standard de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, elaborat de OPCOM - S.A. şi avizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)/contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale standard elaborat de ANRE aplicabil tranzacţiilor încheiate ca urmare a corelării unui ordin de vânzare introdus în platforma de tranzacţionare pentru îndeplinirea obligaţiei de ofertare, care prevede clauze privind garanţiile de bună execuţie-plată;
    f) cantitatea tranzacţionată în baza unui contract standard este de 1 MWh/zi pentru perioada standard de livrare aferentă (săptămână, lună, trimestru, semestru, an);

    2. participanţii iniţiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform pct. 1, specificând cantitatea supusă tranzacţionării, exprimată în unităţi de energie (MWh/zi) şi preţul propus (lei/MWh), prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacţionare al PCGN-LN. Preţul solicitat/oferit nu conţine TVA sau alte taxe, tarife, accize şi impozite similare;
    3. pentru tranzacţionarea ofertelor, OPCOM - S.A. programează sesiuni de licitaţii în fiecare zi lucrătoare.
    4. OPCOM - S.A. organizează sesiuni de licitaţie în sistem online, care se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
    a) participanţii la PCGN-LN pot introduce oferte care pot fi modificate/anulate pe tot parcursul etapei de ofertare, în funcţie de strategia proprie de ofertare sau evoluţia pieţei, toate aceste operaţiuni fiind vizualizate în piaţă conform procedurii specifice elaborate de OPCOM - S.A.;
    b) pe tot parcursul etapei de ofertare corelarea ofertelor are loc în mod continuu şi automat pe măsură ce, prin introducerea unei noi oferte şi/sau modificarea uneia existente, sunt îndeplinite următoarele condiţii de corelare:
    (i) fiecare dintre ofertele care îndeplinesc condiţia de corelare a fost vizibilă în piaţă pe parcursul intervalului de timp Δt de 2 minute de suspendare a corelării;
    (ii) preţul unei oferte de vânzare este mai mic sau egal cu cel mai mare preţ al unei oferte de cumpărare sau o ofertă de cumpărare propune un preţ mai mare sau egal cu cel mai mic preţ al unei oferte de vânzare;


    5. pe parcursul sesiunii de tranzacţionare, în cazul în care ambii parteneri solicită anularea tranzacţiei în termen de maximum 15 minute de la momentul realizării tranzacţiei, OPCOM - S.A. va anula tranzacţia în platforma de tranzacţionare;
    6. ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor, notificaţi prin formularul de încheiere a tranzacţiei, de a încheia contractul standard aferent tipului de produs standard tranzacţionat, la preţul de atribuire şi pentru cantitatea de gaze naturale aferentă tranzacţiei încheiate la acest preţ, notificate conform rezultatelor sesiunii de licitaţie de către OPCOM - S.A.;
    7. OPCOM - S.A. verifică conformitatea contractului semnat cu cel standard şi cu datele aferente tranzacţiei stabilite în urma sesiunii de tranzacţionare referitoare la cantitatea şi preţul tranzacţiei;
    8. clauzele contractului standard de vânzare-cumpărare nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Preţul şi cantitatea rămân fixe pe perioada derulării contractului standard;
    9. în cazul refuzului încheierii contractului de către una dintre/ambele părţi sau în cazul prezentării unui contract neconform, participantul/participanţii în cauză plăteşte/plătesc OPCOM - S.A. o sumă penalizatoare în cuantum de 10% din valoarea tranzacţiei. În cazul prezentării unui contract neconform, acesta va fi considerat nevalid şi nu va produce efecte juridice;
    10. OPCOM - S.A. asigură virarea contravalorii sumei penalizatoare astfel:
    a) în mod egal, părţilor care au introdus oferte, pentru acel instrument, în cazul refuzului încheierii contractului de către părţile din cadrul unei tranzacţii;
    b) partenerului de tranzacţie, în cazul refuzului încheierii contractului de către una dintre părţile din cadrul unei tranzacţii;
    c) reţine suma penalizatoare în contul OPCOM - S.A. în cazul în care părţile din cadrul unei tranzacţii care refuză semnarea contractului au fost singurii participanţi la sesiunea de tranzacţionare, pentru instrumentul respectiv.    ART. 14
    Principiile aplicate pentru tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale - modalitatea de tranzacţionare PCGN-LP, prin licitaţie publică, sunt următoarele:
    1. OPCOM - S.A. defineşte produse standard de vânzare şi cumpărare de gaze naturale, pentru:
    a) perioade de livrare: o săptămână, o lună, un trimestru, un semestru, un an - clar definite ca dată de începere şi finalizare a livrării;
    b) profilul livrărilor: livrare în profil zilnic constant;
    c) transferul dreptului de proprietate în PVT;

    2. fiecare ofertant îşi defineşte oferta proprie de vânzare sau de cumpărare de gaze naturale, caracterizată prin:
    a) perioada de livrare standard;
    b) preţul minim solicitat (lei/MWh, euro/MWh sau USD/MWh), în cazul unei oferte de vânzare, respectiv preţul maxim oferit, în cazul unei oferte de cumpărare; preţul solicitat/oferit nu conţine TVA sau alte taxe, tarife, accize şi impozite similare;
    c) cantitatea tranzacţionată în baza contractului, exprimată în unităţi de energie (MWh/zi), cu precizarea intenţiei iniţiatorului cu privire la acceptarea atribuirii parţiale sau totale a cantităţii de gaze naturale ofertate. În cazul acceptării atribuirii parţiale se va preciza cantitatea minimă ce poate fi atribuită parţial;
    d) formatul de contract propus, care cuprinde toate prevederile contractuale prevăzute de participantul iniţiator, inclusiv clauze privind garanţiile de bună execuţie-plată. Este interzisă includerea în contractul propus de clauze de modificare ulterioară prin înţelegerea părţilor care să vizeze condiţiile comerciale. Prin acordul lor, părţile pot conveni, prin acte adiţionale ulterioare, modificări ale condiţiilor de derulare administrativă a contractului;

    3. OPCOM - S.A. programează câte o sesiune de licitaţie pentru fiecare ofertă iniţiatoare de vânzare sau de cumpărare primită, cu condiţia să existe timpul specificat în procedura corespunzătoare, elaborată de OPCOM - S.A., pentru:
    a) aducerea ofertei la cunoştinţa participanţilor la piaţă, prin publicarea acesteia pe site-ul OPCOM - S.A., pentru o perioadă de cel puţin 3 zile lucrătoare;
    b) depunerea la OPCOM - S.A. a intenţiilor de participare cu oferte de răspuns;

    4. OPCOM - S.A. organizează şedinţe de licitaţie publică;
    5. ofertele de răspuns declarate câştigătoare determină obligaţia respectivilor participanţi de a încheia contractele în forma propusă de participantul iniţiator, pentru cantitatea atribuită şi la preţul din oferta de răspuns declarată câştigătoare, în conformitate cu regulile de licitaţie stabilite prin procedurile specifice în vigoare, publicate pe pagina web a OPCOM - S.A.;
    6. părţile unei tranzacţii sunt notificate asupra rezultatelor licitaţiei de către OPCOM - S.A., prin formularul de încheiere a tranzacţiei;
    7. OPCOM - S.A. verifică conformitatea contractului semnat cu cel propus;
    8. în cazul retragerii ofertelor iniţiatoare înainte de data organizării licitaţiei sau în cazul refuzului semnării contractului de către una dintre/ambele părţi sau în cazul prezentării unui contract neconform, participantul/participanţii în cauză plăteşte/plătesc OPCOM - S.A. o sumă penalizatoare în cuantum de 10% din valoarea tranzacţiei. În cazul prezentării unui contract neconform acesta va fi considerat nevalid şi nu va produce efecte juridice;
    9. OPCOM - S.A. asigură virarea contravalorii sumei penalizatoare astfel:
    a) în mod egal, părţilor care au depus oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă înaintată de un participant iniţiator;
    b) părţii care a depus oferta iniţiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul cu ofertă de răspuns declarat câştigător în cadrul licitaţiei;
    c) părţii declarate câştigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul iniţiator;
    d) reţine suma penalizatoare în contul OPCOM - S.A. în cazul în care atât participantul iniţiator, cât şi participantul cu ofertă de răspuns refuză semnarea contractului şi aceştia au fost singurii participanţi la sesiunea de licitaţie.    ART. 15
    Principiile aplicate pentru tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale - modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC sunt următoarele:
    1. OPCOM - S.A. defineşte produse standard de vânzare şi cumpărare de gaze naturale, caracterizate prin:
    a) profilul livrărilor: livrare în profil zilnic constant;
    b) perioada de livrare: weekend, săptămână, lună, trimestru, semestru, an - clar definite ca dată de începere şi de finalizare a livrării;
    c) cantitatea de gaze naturale tranzacţionată printr-un contract, 1 MWh/h;
    d) transferul dreptului de proprietate în PVT;
    e) participanţii vor tranzacţiona pe baza contractelor standard EFET ce reflectă condiţiile specifice ale pieţei gazelor naturale din România sau în baza contractelor preagreate înainte de participarea la tranzacţionare. În cadrul contractului sunt stabiliţi toţi termenii contractuali, inclusiv clauze privind garanţiile de bună execuţie-plată, cu excepţia următoarelor elemente: preţul, cantitatea de gaze naturale şi perioada de livrare;
    f) pentru accesul la tranzacţionare, un participant trebuie să aibă în lista albă de eligibilitate înscrişi minimum 8 participanţi;

    2. participanţii iniţiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform pct. 1, prin introducerea ofertelor în platforma de tranzacţionare a PCGNOTC;
    3. pentru tranzacţionarea ofertelor, OPCOM - S.A. programează perioadele de tranzacţionare specifice fiecărui produs standard;
    4. participarea pe PCGN-OTC se realizează luând în considerare operatorii economici înscrişi pe listele albe de eligibilitate, notificate OPCOM - S.A. de către fiecare participant la piaţă;
    5. responsabilitatea conţinutului listei albe de eligibilitate şi a actualizării conţinutului său, odată cu modificarea listei de participanţi la PCGN-OTC, revine fiecăruia dintre participanţii la piaţă;
    6. OPCOM - S.A. răspunde pentru configurarea şi actualizarea în platforma de tranzacţionare a pieţei a listelor albe de eligibilitate, comunicate de către participanţii la piaţă;
    7. OPCOM - S.A. organizează sesiuni de tranzacţionare în sistem online, care se desfăşoară cu respectarea următoarelor reguli:
    a) sesiunile de tranzacţionare sunt organizate în zilele lucrătoare, conform programului de ofertare stabilit de către OPCOM - S.A.;
    b) participanţii la piaţă pot introduce simultan atât oferte de cumpărare, cât şi oferte de vânzare pentru acelaşi produs;

    8. pe tot parcursul sesiunii, tranzacţionarea se realizează prin două modalităţi:
    a) selectarea (accesare la «click») şi acceptarea ofertei eligibile de vânzare sau de cumpărare în platforma de tranzacţionare. Ofertele neeligibile nu vor putea fi tranzacţionate prin această metodă;
    b) corelare automată, cu sau fără utilizarea facilităţii de intermediere. În cazul în care pentru un produs PCGN-OTC se ajunge la situaţia de corelare a ofertelor:
    (i) acestea sunt corelate automat, dacă ofertele sunt introduse de parteneri eligibili, încheindu-se tranzacţii asumate de către participanţii eligibili ale căror oferte au fost corelate;
    (ii) acestea sunt rezervate automat de către platformă, iar administratorul platformei de tranzacţionare va desfăşura activităţile prevăzute pentru procedura de intermediere de încheiere a tranzacţiilor, dacă ofertele sunt introduse de participanţii la piaţă, alţii decât partenerii eligibili;


    9. pe tot parcursul sesiunii de tranzacţionare este permisă introducerea/modificarea/anularea ordinelor, toate operaţiunile fiind vizualizate în piaţă prin ecranele platformei de tranzacţionare;
    10. pe parcursul sesiunii de tranzacţionare, în cazul în care ambii parteneri solicită anularea tranzacţiei în termen de maximum 10 minute de la momentul realizării tranzacţiei, OPCOM - S.A. va anula tranzacţia pe platformă;
    11. ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la piaţă, notificaţi prin Formularul de încheiere a tranzacţiei, de a-şi asuma tranzacţiile şi de a le subscrie contractelor standard EFET sau contractelor preagreate de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, conform datelor comunicate de OPCOM - S.A. pentru tranzacţiile notificate.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung
    ART. 16
    Principiile aplicate pentru tranzacţionarea pe piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung (PPF-TL) sunt următoarele:
    1. fiecare ofertant îşi defineşte oferta proprie de vânzare sau de cumpărare de gaze naturale, caracterizată prin:
    a) preţul de pornire (lei/MWh, euro/MWh sau USD/MWh) şi formula de ajustare a acestuia, dacă este cazul; preţul solicitat/oferit nu conţine TVA sau alte taxe, tarife, accize şi impozite similare;
    b) cantitatea tranzacţionată în baza contractului, exprimată în unităţi de energie (MWh/zi), şi valoarea limitei maxime de variaţie a acesteia;
    c) profilul de livrare;
    d) perioada de livrare (de minimum 1 lună);
    e) transferul dreptului de proprietate în PVT;
    f) formatul de contract propus, care cuprinde toate prevederile contractuale prevăzute de participantul iniţiator, inclusiv clauze privind garanţiile de bună execuţie-plată. Este interzisă includerea în contractul propus de clauze de modificare ulterioară prin înţelegerea părţilor care să vizeze condiţiile contractuale altfel decât în sensul modificărilor acceptabile de către iniţiator conform clauzelor de opţiune stabilite prin forma publicată a contractului. Prin acordul lor, părţile pot conveni, prin acte adiţionale ulterioare, modificări ale condiţiilor de derulare administrativă a contractului;

    2. OPCOM - S.A. programează câte o sesiune de licitaţie pentru fiecare ofertă iniţiatoare de vânzare sau de cumpărare primită, cu condiţia să existe timpul specificat în procedura corespunzătoare, elaborată de OPCOM - S.A. şi publicată pe pagina proprie de internet, pentru:
    a) aducerea la cunoştinţa participanţilor la piaţă a ofertei şi a contractului aferent, prin publicarea acestora pe site-ul OPCOM - S.A., pentru o perioadă de cel puţin 3 zile lucrătoare;
    b) depunerea la OPCOM - S.A. a intenţiilor de participare cu oferte de răspuns;

    3. OPCOM - S.A. organizează sesiuni de licitaţie publică;
    4. la sesiunile de licitaţie organizate pentru o ofertă iniţiatoare pot participa cu oferte de răspuns:
    a) oricare participant care se află pe lista de eligibilitate, notificată OPCOM - S.A., a participantului iniţiator pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte standard EFET sau în baza unor contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie;
    b) oricare participant înregistrat la piaţa centralizată de gaze naturale care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare;

    5. ofertele de răspuns declarate câştigătoare determină obligaţia respectivilor participanţi de a încheia contractele în forma propusă de participantul iniţiator, pentru cantitatea atribuită şi la preţul din oferta de răspuns declarată câştigătoare, în conformitate cu regulile de licitaţie stabilite prin procedurile specifice în vigoare;
    6. părţile unei tranzacţii sunt notificate asupra rezultatelor licitaţiei de către OPCOM - S.A., prin formularul de încheiere a tranzacţiei;
    7. OPCOM - S.A. verifică conformitatea contractului semnat cu cel propus;
    8. în cazul retragerii ofertelor iniţiatoare înainte de data organizării licitaţiei sau în cazul refuzului semnării contractului de către una/ambele părţi sau în cazul prezentării unui contract neconform, participantul/participanţii în cauză plăteşte/plătesc OPCOM - S.A. o sumă penalizatoare în cuantum de 10% din valoarea tranzacţiei. În cazul prezentării unui contract neconform acesta va fi considerat nevalid şi nu va produce efecte juridice;
    9. OPCOM - S.A. asigură virarea contravalorii sumei penalizatoare astfel:
    a) în mod egal, părţilor care au depus oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă înaintată de un participant iniţiator;
    b) părţii care a depus oferta iniţiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul cu ofertă de răspuns declarat câştigător în cadrul licitaţiei;
    c) părţii declarate câştigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul iniţiator;
    d) reţine suma penalizatoare în contul OPCOM - S.A. în cazul în care atât participantul iniţiator, cât şi participantul cu ofertă de răspuns refuză semnarea contractului şi aceştia au fost singurii participanţi la sesiunea de licitaţie.    SECŢIUNEA a 4-a
    Participarea la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.
    ART. 17
    Participarea la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM - S.A. este voluntară şi este permisă:
    a) titularilor licenţei de furnizare gaze naturale sau de trader de gaze naturale care au obţinut în prealabil acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale;
    b) operatorului de transport şi de sistem:
    (i) pe pieţele produselor standardizate pe termen scurt, în scopul întreprinderii acţiunilor de echilibrare fizică a sistemului de transport;
    (ii) pe pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung, în scopul cumpărării gazelor naturale necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi pentru constituirea stocului minim obligatoriu de gaze naturale;

    c) operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinare şi clienţilor finali care au obţinut în prealabil acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale, aceştia având doar dreptul de a cumpăra gaze naturale pe piaţa produselor standardizate pe termen scurt şi pe piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung;
    d) prin derogare de la lit. c), pe piaţa produselor standardizate pe termen scurt, clienţii finali au dreptul să vândă gaze naturale numai în scopul echilibrării portofoliului propriu, conform reglementărilor ANRE.


    ART. 18
    Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OPCOM - S.A., conform procedurilor operaţionale specifice elaborate de OPCOM - S.A., după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a Convenţiei de participare la pieţele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale şi/sau a Convenţiei de participare la pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale şi/sau a Convenţiei de participare la piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung.

    ART. 19
    OPCOM - S.A. stabileşte conţinutul-cadru al Convenţiei de participare la pieţele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale, al Convenţiei de participare la pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale şi al Convenţiei de participare la piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung, care cuprind drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPCOM - S.A. şi ale fiecărui participant la aceste pieţe.

    ART. 20
    OPCOM - S.A. publică convenţiile de participare la pieţele centralizate de gaze naturale pe pagina sa web, după ce au fost supuse consultării publice.

    ART. 21
    Participarea efectivă la tranzacţionare pe o piaţă centralizată de gaze naturale este permisă sub condiţia îndeplinirii de către participantul la piaţă a condiţiilor prevăzute în Convenţia de participare specifică pieţei şi în Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM - S.A. elaborată de OPCOM - S.A.

    ART. 22
    Un participant la pieţele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale şi/sau la pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale şi/sau la piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung se poate retrage din propria iniţiativă de la aceste pieţe în baza unei înştiinţări în scris, semnată de reprezentantul autorizat al participantului la piaţă, conform prevederilor din Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM - S.A. elaborată de OPCOM - S.A.

    ART. 23
    OPCOM - S.A. poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant de la piaţa/pieţele de gaze naturale la care acesta este înregistrat în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant la piaţă definite în procedurile specifice elaborate de OPCOM - S.A.;
    b) nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului regulament;
    c) nu respectă Convenţia de participare şi/sau procedurile specifice aferente organizării şi funcţionării pieţei.


    ART. 24
    Înscrierea/suspendarea/revocarea participanţilor, depunerea/introducerea ofertelor, organizarea sesiunilor de licitaţie/tranzacţionare se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice, elaborate de OPCOM - S.A.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Decontare şi garanţii pe pieţele produselor standardizate pe termen scurt
    ART. 25
    (1) În vederea participării la sesiunile de tranzacţionare organizate pe PZU-GN/PI-GN cu oferte de cumpărare, participantul la piaţă trebuie:
    a) să încheie cu o bancă comercială un contract de mandat privind plata prin debit direct;
    b) să întreprindă măsurile necesare pentru transmiterea de către banca cont central la OPCOM - S.A. a scrisorii de garanţie bancară de plată în favoarea OPCOM - S.A. înainte de ziua de tranzacţionare în care doreşte să introducă oferte de cumpărare.

    (2) Scrisoarea de garanţie bancară de plată emisă în favoarea OPCOM - S.A. în calitate de beneficiar este utilizată pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată ale participantului la piaţă neîncasate încă în contul central, precum şi pentru validarea ofertelor de cumpărare.
    (3) La introducerea în sistemul de tranzacţionare al PZUGN/PI-GN, ofertele de cumpărare a căror valoare este mai mare decât garanţia de validare calculată diminuată cu valoarea ofertelor de cumpărare active sunt invalidate de către sistemul de tranzacţionare al PZU-GN/PI-GN, iar participantul respectiv este notificat prin mesaj transmis automat de şi prin intermediul sistemului de tranzacţionare al PZU-GN/PI-GN.
    (4) După încheierea sesiunilor de tranzacţionare aferente unei zile, OPCOM - S.A. elaborează nota de decontare zilnică, pe care o pune la dispoziţia participantului la PZU-GN/PI-GN, în care sunt înregistrate la nivelul zilei de livrare cantităţile de gaze naturale aferente tranzacţiilor de cumpărare/vânzare şi valorile totale şi nete ale obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare.
    (5) Încasările/Plăţile aferente valorilor nete ale drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată pentru tranzacţiile încheiate zilnic pe PZU-GN/PI-GN se realizează prin intermediul contului central al PZU-GN/PI-GN, deschis la banca cont central de către OPCOM - S.A. în calitate de contraparte, prin mecanismele de debitare directă.
    (6) În cazul în care banca de decontare a participantului la piaţă a comunicat refuzul la plată a instrucţiunii de debitare directă, OPCOM - S.A. solicită executarea scrisorii de garanţie bancară de plată a acestuia.
    (7) În situaţia în care în luna de livrare participantul la piaţă înregistrează la nivel de zi de livrare atât tranzacţii de vânzare pe PZU-GN/PI-GN, cât şi tranzacţii de cumpărare pe PZUGN/PI-GN, drepturile sale de încasare, respectiv obligaţiile sale de plată faţă de OPCOM - S.A., comunicate prin facturi reciproce, sunt supuse mecanismului de compensare a acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Tarife
    ART. 26
    În calitate de operator al pieţei centralizate de gaze naturale, pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, OPCOM - S.A. percepe următoarele tarife:
    a) tariful de înscriere;
    b) tariful de administrare;
    c) tariful de tranzacţionare.


    ART. 27
    Tariful de înscriere se percepe o singură dată, la înregistrarea participantului la unul dintre segmentele pieţei administrate de OPCOM - S.A. Factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail), în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data confirmării completitudinii documentelor depuse de către solicitant.

    ART. 28
    Tariful de administrare se percepe anual fiecărui participant la piaţă pentru fiecare dintre pieţele la care acesta este înregistrat. În primul an, factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail), în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării, cuprinzând valoarea tarifului (la care se adaugă TVA, după caz), ponderată cu raportul dintre numărul de luni în care participantul este înscris şi numărul de luni din anul calendaristic. Începând cu al doilea an, pentru participanţii înregistraţi, factura se emite în luna decembrie a anului curent pentru anul următor. În situaţia retragerii/revocării participantului de pe piaţă, OPCOM - S.A. are obligaţia emiterii facturii de regularizare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data retragerii/revocării acestuia.

    ART. 29
    Tariful de tranzacţionare pe pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale şi pe piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung se percepe lunar. Factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail) în primele 3 (trei) zile lucrătoare din luna următoare lunii în care au fost încheiate tranzacţiile de vânzare/cumpărare a gazelor naturale. Tariful de tranzacţionare se aplică cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în luna respectivă, conform datelor comunicate prin formularele de încheiere a tranzacţiei.

    ART. 30
    Tariful de tranzacţionare pe piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale/piaţa intra-zilnică de gaze naturale se aplică cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate, conform „Procedurii privind încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor pe piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale“/„Procedurii privind încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor pe piaţa intrazilnică de gaze naturale“ elaborată de OPCOM - S.A.

    ART. 31
    Participanţii la PCGN-OTC care acceptă intermedierea unei tranzacţii între doi participanţi aflaţi în imposibilitatea tranzacţionării în mod direct, conform listelor albe de eligibilitate, nu vor plăti tariful de tranzacţionare pentru tranzacţiile intermediate.

    ART. 32
    Plata facturilor se efectuează de către participanţi prin virament bancar sau cu ordin de plată, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicarea facturii. Factura se consideră achitată de către participant la data înregistrării plăţii în contul OPCOM - S.A.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Transparenţa pieţei centralizate de gaze naturale
    ART. 33
    Pentru tranzacţiile încheiate pe piaţa produselor standardizate pe termen scurt OPCOM - S.A. publică pe pagina sa web următoarele informaţii:
    1. pentru piaţa intrazilnică de gaze naturale (PI-GN), pentru fiecare produs se publică informaţii referitoare la:
    a) volumul tranzacţionat pentru restul zilei gaziere şi numărul de tranzacţii încheiate;
    b) preţul minim de tranzacţionare;
    c) preţul maxim de tranzacţionare;
    d) preţul mediu, calculat ca medie ponderată;
    e) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare;
    f) variaţia preţului de închidere al zilei curente faţă de preţul de închidere al zilei anterioare;
    g) numărul de participanţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.
    Informaţiile prevăzute la lit. a)-d) se publică la fiecare două ore, iar informaţiile de la lit. e)-g) se publică la sfârşitul zilei gaziere;

    2. pentru piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale (PZUGN), se publică informaţii referitoare la:
    a) volumul tranzacţionat pentru ziua următoare şi numărul de tranzacţii încheiate;
    b) preţul de închidere al pieţei;
    c) variaţia preţului de închidere al pieţei al zilei curente faţă de preţul de închidere al pieţei al zilei anterioare;
    d) numărul de participanţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.
    Informaţiile se publică după încheierea sesiunii de tranzacţionare.    ART. 34
    Pentru tranzacţiile încheiate pe pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung OPCOM - S.A. publică pe pagina sa web următoarele informaţii după încheierea fiecărei sesiuni de licitaţie/tranzacţionare:
    a) rezultatele sesiunii de licitaţie pentru modalitatea de tranzacţionare PCGN-LP, precizând următoarele elemente: tipul de produs tranzacţionat, volumul tranzacţionat, numărul de tranzacţii încheiate, preţul minim de tranzacţionare, preţul maxim de tranzacţionare, preţul mediu de tranzacţionare, calculat ca medie ponderată;
    b) pentru fiecare produs supus tranzacţionării prin modalitatea de tranzacţionare PCGN-LN şi PCGN-OTC, următoarele elemente: volumul tranzacţionat, numărul de tranzacţii încheiate, preţul minim de tranzacţionare, preţul maxim de tranzacţionare, preţul mediu de tranzacţionare (calculat ca medie ponderată), preţul mediu actualizat (calculat ca medie ponderată a tuturor tranzacţiilor efectuate de la începutul intervalului de tranzacţionare a produsului respectiv până la sfârşitul zilei de tranzacţionare), variaţia preţului mediu actualizat faţă de preţul mediu actualizat al zilei anterioare, preţul de închidere al zilei de tranzacţionare, variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare;
    c) numărul de participanţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.


    ART. 35
    Pentru tranzacţiile încheiate pe piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung OPCOM - S.A. publică pe pagina sa web cel puţin următoarele informaţii după încheierea fiecărei sesiuni de licitaţie:
    a) sensul ofertei (vânzare sau cumpărare gaze naturale);
    b) cantitatea contractată;
    c) limita maximă de variaţie a cantităţii contractate;
    d) perioada de livrare;
    e) preţul de atribuire adjudecat;
    f) formula de ajustare a preţului.


    ART. 36
    OPCOM - S.A. asigură publicarea Listei albe de eligibilitate a fiecărui participant pentru modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC şi pentru piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung.

    ART. 37
    Datele referitoare la rezultatele sesiunilor de tranzacţionare vor fi disponibile pe platforma PCGN-LN/PCGN-OTC/sistemul de tranzacţionare al PZU-GN/PI-GN timp de cel puţin 2 (doi) ani şi pot fi accesate, prin rapoarte, de către fiecare participant.

    ART. 38
    Fiecare ofertă iniţiatoare supusă tranzacţionării pe PCGN-LP şi pe piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung va fi disponibilă pe pagina web a OPCOM - S.A. timp de cel puţin 2 ani.

    ART. 39
    OPCOM - S.A. publică pe pagina sa web tarifele percepute pentru serviciul efectuat în calitate de operator al pieţelor centralizate de gaze naturale şi toate procedurile aferente pieţelor administrate.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 40
    OPCOM - S.A. elaborează, actualizează ori de câte ori este nevoie şi supune consultării publice prin afişare pe pagina proprie de internet procedurile operaţionale corespunzătoare funcţionării pieţelor centralizate de gaze naturale administrate în linie cu modificările cadrului de reglementare.

    ART. 41
    OPCOM - S.A. promovează în timp şi alte modalităţi de tranzacţionare a gazelor naturale în funcţie de evoluţia lichidităţii pieţelor centralizate deja implementate, de evoluţia cadrului legal naţional şi european şi de solicitările operatorilor economici din domeniul gazelor naturale şi ale autorităţilor implicate, pe baza unui proces transparent de consultare cu participanţii la piaţa de gaze naturale şi cu ANRE, în vederea creşterii eficienţei pieţei de gaze naturale în ansamblu. Promovarea altor modalităţi de tranzacţionare se va finaliza prin emiterea de proceduri specifice sau modificarea celor existente, cu supunerea lor consultării publice.

    ART. 42
    OPCOM - S.A. supraveghează funcţionarea pieţelor de gaze naturale administrate, publică rapoarte periodice şi indici calculaţi în baza rezultatelor acestor pieţe, în scopul stabilirii unor referinţe corecte de preţ pentru pieţele de gaze naturale.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016