Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 iulie 2020  privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 29 iulie 2020 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 691 din 3 august 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 151 din 29 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 691 din 3 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Scopul regulamentului
    ART. 1
    Scopul prezentului regulament este de a stabili modalitatea, principiile şi regulile de tranzacţionare a unor produse pe Piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L.

    ART. 2
    Regulamentul cuprinde:
    a) domeniul de aplicare;
    b) abrevieri, definiţii şi termeni folosiţi în regulament şi în documentele aferente acestuia;
    c) cadrul de organizare şi desfăşurare a şedinţelor de licitaţii;
    d) mecanismele de garantare;
    e) transparenţa pieţei centralizate;
    f) transmiterea datelor şi raportare;
    g) sistemul de comunicare cu clienţii şi modalitatea de depunere a clarificărilor şi de soluţionare a contestaţiilor.


    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    (1) Regulamentul se aplică şi este obligatoriu pentru toţi participanţii pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM S.R.L. şi pentru TRADEX PLATFORM - S.R.L., în calitate de operator al pieţei.
    (2) Segmentele pieţei centralizate de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L. sunt:
    a) piaţa produselor standardizate pe termen scurt;
    b) piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung;
    c) piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung.

    (3) Tranzacţiile sunt încheiate direct între participanţi în cazul produselor standardizate pe termen mediu şi lung, respectiv al produselor flexibile pe termen mediu şi lung, şi sunt încheiate indirect, prin intermediul TRADEX PLATFORM - S.R.L. în calitate de contraparte, în cazul produselor standardizate pe termen scurt.
    (4) În cadrul segmentelor pieţei centralizate de gaze naturale pot tranzacţiona operatori economici licenţiaţi în sectorul gazelor naturale, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Clienţii finali au dreptul de participare la piaţa centralizată în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. III
    Abrevieri, definiţii şi termeni
    ART. 4
    (1) În cuprinsul prezentului regulament sunt utilizate următoarele abrevieri:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    c) PCGN - piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L. în calitate de operator al pieţei;
    d) PVT - punct virtual de tranzacţionare, aşa cum este definit în Codul reţelei;
    e) TXP - TRADEX PLATFORM - S.R.L.

    (2) În sensul prezentului regulament şi al documentelor anexe, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    a) acord-cadru - suma documentelor şi procedurilor care trebuie încheiate între un participant al pieţei cu contrapartea TRADEX PLATFORM - S.R.L. pentru stabilirea cadrului legal de tranzacţionare şi decontare a produselor pe termen scurt;
    b) operator al pieţei centralizate de gaze naturale - TRADEX PLATFORM - S.R.L., persoană juridică ce administrează piaţa centralizată de gaze naturale, în vederea tranzacţionării de gaze naturale;
    c) Contract-cadru de vânzare-cumpărare gaze naturale - un acord încheiat între părţile implicate în tranzacţionare, utilizat de către participanţii la segmentele pieţei centralizate administrate de către TRADEX PLATFORM - S.R.L.
    d) contraparte - TRADEX PLATFORM - S.R.L., persoană juridică garantă a tranzacţiilor pentru piaţa produselor standardizate pe termen scurt, indiferent de sensul tranzacţionării, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) cerere de înregistrare - documentul prin care un participant solicită înregistrarea pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L.
    f) convenţia de participare la piaţa centralizată de gaze naturale - documentul elaborat de operatorul pieţei centralizate, care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor;
    g) participant - titulari de licenţă de furnizare gaze naturale sau de trader de gaze naturale, precum şi operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie, operatorii de înmagazinare şi clienţii finali, în condiţiile legii, care se înscriu la PCGN;
    h) platforma TXP - aplicaţie informatică destinată tranzacţionării on-line a gazelor naturale, administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L. Platforma se accesează din interfaţa paginii electronice: www.ngtrade.ro;
    i) raport de tranzacţionare - documentul emis de către operatorul pieţei centralizate de gaze naturale după ce se încheie tranzacţia cu gaze naturale care include toate datele referitoare la tranzacţia încheiată; acest raport se constituie ca anexă şi face parte integrantă din contractul-cadru al părţilor;
    j) zi - zi calendaristică;
    k) zi gazieră - oricare zi care începe la ora 7,00, ora locală a României şi se termină la ora 7,00, ora locală a României, din ziua următoare. Ziua gazieră este redusă la 23 de ore la trecerea la ora de vară şi este majorată la 25 de ore la trecerea la ora de iarnă;
    l) tranzacţionare activă - operaţiune prin care un ordin se închide cu un alt ordin corespondent pe sens contrar, cu preţ identic, indiferent de volumul tranzacţionat. Participarea la tranzacţionarea activă se realizează în cadrul sesiunii de licitaţie;
    m) tranzacţionare pasivă/soldare finală - operaţiune prin care operatorul pieţei centralizate de gaze naturale, în baza unui algoritm de calcul descris în procedura de tranzacţionare, identifică toate preţurile de rezervă de sens contrar care sunt compatibile (adică preţ cumpărare mai mare decât preţ de vânzare) şi închide toate ordinele compatibile, la un preţ unic, care asigură cel mai mare volum tranzacţionabil între cerere şi ofertă. Participarea la tranzacţionarea pasivă se realizează strict în ultima zi de licitaţie a fiecărui produs licitat. Operatorul pieţei centralizate va realiza soldarea finală pentru participanţii care au ordine active cu preţuri de rezervă diferite de zero în termen de maximum 15 minute de la închiderea fiecărei sesiuni de tranzacţionare;
    n) funcţionalitate de deblocare a garanţiilor ex-post - funcţionalitate a platformei TXP, prin intermediul căreia părţile implicate într-o tranzacţie au dreptul, ulterior validării bilaterale de către vânzător şi cumpărător, să îşi deblocheze garanţiile aferente tranzacţiilor deja încheiate. Funcţionalitatea este disponibilă exclusiv pentru segmentul de piaţă al produselor pe termen mediu şi lung şi exonerează TRADEX PLATFORM - S.R.L. de orice răspundere cu referire la garanţiile de buna plată/bună execuţie depuse de către părţi.
    o) etapa subsecventă de licitaţie competitivă - la momentul corelării cererii cu oferta, tranzacţia se realizează doar după trecerea unui interval de timp (Δt), pentru a permite şi celorlalţi participanţi să transmită oferte îmbunătăţite. Durata intervalului de timp Δt este stabilită în conformitate cu prevederile legale, iar în lipsa acestora, în conformitate cu rezultatul consultărilor cu participanţii la segmentele pieţei centralizate. administrate de către TRADEX PLATFORM - S.R.L.

    (3) Termenii precizaţi la alin. (2) se completează cu definiţiile şi termenii din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

    CAP. IV
    Cadrul de organizare şi desfăşurare
    ART. 5
    (1) Pentru participarea la tranzacţionare în sistem online pe platforma pusă la dispoziţie de către TRADEX PLATFORM - S.R.L. pentru licitaţiile de tip dublu competitiv se parcurg următoarele etape:
    a) înregistrarea ca participant la piaţa centralizată conform Procedurii privind înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale;
    b) obţinerea accesului pe platforma TXP, în baza unui cont unic alocat participantului de administratorul platformei de tranzacţionare, după cum urmează:
    1. transmiterea formularului de creare cont de către administratorul platformei de tranzacţionare;
    2. activarea contului;
    3. încărcarea în platformă a următoarelor documente:
    (i) extras din Registrul Comerţului (nu mai vechi de 30 de zile) în care sunt specificaţi reprezentanţii legali;
    (ii) împuternicire pentru persoanele mandatate să opereze platforma în numele societăţii, semnată de reprezentantul legal (în conformitate cu formularul standardizat de împuternicire);
    (iii) copie licenţă furnizare/producător/trader/distribuitor/ transportator/operator înmagazinare emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    (iv) clienţii finali trebuie să prezinte acordul prealabil al OTS pentru acces la PVT;
    (v) certificat de înregistrare fiscală (nu mai vechi de 30 de zile);
    (vi) ultimul bilanţ contabil depus la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (formularele F10, F20 şi F30), împreună cu recipisa de depunere;
    (vii) structura acţionariatului până la ultimul beneficiar real (în conformitate cu formularul standardizat);
    (viii) Convenţia de participare pentru tranzacţionarea pe platformă semnată de reprezentantul legal.    (2) Participanţi pot consulta, cu acordul expres al celorlalţi participanţi, documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 3 subpct. (i)-(vii), în scopul validării proceselor de risc şi a părţii în tranzacţie, în conformitate cu normele interne.
    (3) După validarea de către cealaltă parte, accesul devine activ, permiţând vizualizarea ofertelor/tranzacţiilor părţilor aprobate şi validate de către administratorul platformei.
    (4) După validare au loc următoarele operaţiuni:
    a) emiterea garanţiilor de către participanţi conform Procedurii privind emiterea garanţiilor;
    b) verificările şi validările efectuate de operatorul platformei privind corectitudinea constituirii garanţiilor;
    c) accesul la tranzacţionare este acceptat, participantul fiind notificat electronic.

    (5) Operatorul pieţei centralizate poate suspenda sau exclude un participant de la tranzacţionare conform prevederilor Procedurii de revocare/suspendare.
    (6) Participanţii înscrişi la tranzacţii pe piaţa centralizată se pot retrage în orice moment, participarea fiind voluntară.
    (7) Iniţierea ofertelor şi tranzacţiile se realizează după cum urmează:
    a) participanţii la pieţele deschise la tranzacţionare pot vizualiza strict ordinele părţilor aprobate şi validate de către acestea;
    b) în cadrul sesiunilor de tranzacţionare, participanţi lansează ofertele de vânzare/cumpărare, care au minimum atributele de cantitate, respectiv preţ pentru tranzacţionarea activă. Ofertele nu pot depăşi ca valoare cuantumul garanţiilor depuse şi validate de către TXP;
    c) o tranzacţie este încheiată în momentul în care o ofertă de vânzare/cumpărare are un corespondent cu un preţ compatibil, de sens contrar, al altui participant. Ambii participanţi trebuie să fie validaţi între ei ca părţi în tranzacţie şi să deţină un contract-cadru valabil încheiat, semnat şi validat de către administratorul platformei TXP;
    d) preţul de închidere al unei tranzacţii active este preţul introdus de ambii participanţi dacă acesta este identic sau, în situaţia în care aceste preţuri au o zonă de compatibilitate extinsă (de exemplu, preţul de cumpărare este mai mare decât preţul de vânzare), în conformitate cu procedurile stabilite;
    e) în situaţia tranzacţionării folosind etapa subsecventă de licitaţie competitivă, la momentul corelării cererii cu oferta, tranzacţia se realizează doar după trecerea unui interval de timp (Δt), pentru a permite şi celorlalţi participanţi să transmită oferte îmbunătăţite. Orice nouă ofertă introdusă faţă de cea care a declanşat corelarea cererii cu oferta resetează intervalul de timp, până la epuizarea tuturor ofertelor compatibile concurente;
    f) operatorul pieţei centralizate va stabili documentele necesare în vederea semnării Convenţiei de participare, Procedura privind înregistrarea participanţilor, Procedurile operaţionale specifice privind organizarea şi derularea sesiunilor de licitaţii, Procedura de revocare/suspendare şi Procedura privind constituirea/gestionarea/executarea garanţiilor.


    ART. 6
    În funcţie de segmentele pieţei centralizate utilizate, precum şi de solicitările participanţilor şi autorităţilor competente, TXP va pune la dispoziţia participanţilor următoarele metode de tranzacţionare:
    a) piaţa produselor standardizate pe termen scurt: tranzacţionare activă, mecanism de tip dublu competitiv, fără sau cu etapa de licitaţie subsecventă competitivă în situaţia existenţei compatibilităţii de preţ;
    b) piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung:
    1. tranzacţionare activă (valabilă în fiecare zi, pe tot parcursul sesiunii de licitaţie), precum şi tranzacţionare pasivă/soldare finală - valabilă doar la închiderea sesiunii din ultima zi de tranzacţionare a fiecărui produs individual;
    2. tranzacţionare activă (valabilă în fiecare zi, respectând calendarul de tranzacţionare al produsului, pe tot parcursul sesiunii de licitaţie), cu etapa subsecventă de licitaţie competitivă, care are o durată stabilită în conformitate cu prevederile legale sau cu acordul participanţilor la piaţă;

    c) piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung:
    1. tranzacţionare activă (valabilă în fiecare zi, pe tot parcursul sesiunii de licitaţie), precum şi tranzacţionare pasivă/soldare finală - valabilă doar la închiderea sesiunii din ultima zi de tranzacţionare a fiecărui produs individual;
    2. tranzacţionare activă (valabilă în fiecare zi, respectând calendarul de tranzacţionare al produsului, pe tot parcursul sesiunii de licitaţie), cu etapa subsecventă de licitaţie competitivă, care are o durată stabilită în conformitate cu prevederile legale sau cu acordul participanţilor la piaţă.    ART. 7
    (1) Produsele care se pot tranzacţiona pe platforma TXP, avizate de către ANRE, sunt următoarele:
    a) produsele standardizate pe termen scurt care se pot tranzacţiona pe platforma TXP sunt următoarele:
    1. intrazilnic (IDxxx_20xx);
    2. ziua următoare (PZUxxx_20xx);

    b) produsele standardizate pe termen mediu şi lung care se pot tranzacţiona pe platforma TXP sunt următoarele:
    1. week-end (Wkndxx_20xx);
    2. săptămână (Sxx_20xx);
    3. lună (Lx_20xx);
    4. trimestru (Qx_20xx);
    5. sezon (sezon vară 1 aprilie an[x] - 30 septembrie an[x] şi sezon iarnă 1 octombrie an[x] - 31 martie an[x + 1]) (Season x_20xx);
    6. an calendaristic (Cal_20xx);
    7. an gazier (GY_20xx);

    c) produsele flexibile pe termen mediu şi lung care se pot tranzacţiona pe platforma TXP au următoarele caracteristici:
    1. sunt produse cu perioade de livrare de minimum o lună;
    2. livrările se efectuează în profil zilnic, constant, în perioada calendaristică definită în denumirea produsului;
    3. cantitatea minimă este de 1 MWh/zi, tranzacţionabilă printr-un contract;
    4. tranzacţiile se desfăşoară în anonimitate, nefiind cunoscută identitatea participanţilor;
    5. sunt cu livrare fizică în punctul virtual de tranzacţionare.


    (2) Pe platforma TXP se pot efectua tranzacţii de luni până duminică, în intervalul orar 9,00-22,00, pentru produsele pe termen scurt, iar pentru produsele pe termen mediu şi lung, precum şi pentru produsele flexibile pe termen mediu şi lung, conform programului prevăzut la alin. (3).
    (3) Programul zilnic de tranzacţionare pentru fiecare produs în parte este postat pe site-ul platformei. Introducerea unei oferte pentru produsele standard pe termen mediu şi lung/produsele flexibile pe termen mediu şi lung ce se pot tranzacţiona pe platforma TXP se face cu minimum 1 (una) zi înainte de prima zi gazieră de livrare, cu respectarea programului zilnic de tranzacţionare.
    (4) Participanţii se vor autentifica la platforma TXP utilizând contul/conturile propriu/proprii. Accesul în platformă se face utilizând numele de utilizator şi parola proprii, astfel cum au fost stabilite de către participanţi împreună cu reprezentanţii legali ai TRADEX PLATFORM - S.R.L.
    (5) Participanţii vor putea efectua tranzacţii exclusiv cu partenerii din lista de parteneri agreaţi, stabilită în prealabil. Înainte de tranzacţionare, participantul consultă registrul de participanţi şi lista proprie de parteneri acceptaţi. Accesul la pieţele pe termen scurt este permis doar după semnarea acordului-cadru cu TRADEX PLATFORM - S.R.L. în calitate de contraparte.
    (6) Operatorul pieţei centralizate nu este responsabil pentru conţinutul listei de parteneri agreaţi, pentru modificarea/ completarea acestei liste sau pentru selectarea participanţilor înainte de tranzacţionare. Listele nu pot fi modificate/completate în timpul şedinţelor de tranzacţionare, orice modificare a listei putând fi operată exclusiv în intervalul 16,00-9,00.
    (7) Participanţii tranzacţionează în baza unui contract-cadru de vânzare-cumpărare gaze naturale, publicat pe pagina oficială de internet a TRADEX PLATFORM - S.R.L.
    (8) Toate tranzacţiile reprezintă angajamente ferme şi nu pot suferi modificări ulterioare. Elementele care pot fi modificate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul şi cantitatea.
    (9) Cantităţile tranzacţionate se vor livra tip bandă (banda va fi obţinută prin împărţirea cantităţii totale la numărul de zile calendaristice al perioadei de livrare).
    (10) În situaţia în care o tranzacţie s-a încheiat, platforma de tranzacţionare va genera un raport de tranzacţionare, care devine parte integrantă din contractul-cadru.
    (11) Raportul de tranzacţionare cuprinde:
    a) data şi numărul tranzacţiei;
    b) denumirea părţilor şi calitatea acestora (vânzător/ cumpărător);
    c) cantitatea contractată;
    d) produsul tranzacţionat;
    e) preţul de livrare.

    (12) În cazul pieţelor pe termen mediu şi lung, părţile în tranzacţie, prin acord bilateral, pot valida deblocarea garanţiilor prin asumarea răspunderii asupra încheierii tranzacţiei şi prin asumarea răspunderii plăţii şi livrării cantităţilor tranzacţionate, în conformitate cu prevederile contractului-cadru standardizat.
    (13) Emiterea Raportului de tranzacţionare de către platformă şi transmiterea acestuia electronic către participanţii la tranzacţie determină obligaţia părţilor de a-şi asuma drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractul semnat de părţi şi Raportul de tranzacţionare generat de platformă.
    (14) Preţul tranzacţiei este exprimat în lei/MWh, EUR/MWh sau USD/MWh, include toate costurile de transport până la punctul de livrare şi nu include TVA sau alte taxe, accize şi impozite.
    (15) Toate tranzacţiile se efectuează în PVT.
    (16) Operatorul pieţei centralizate se obligă să transmită OTS în termen de 1 (una) oră informaţii privind tranzacţiile încheiate, în baza unui acord încheiat în acest sens între TRADEX PLATFORM - S.R.L. şi OTS. Informaţiile transmise OTS sunt cele aplicabile conform prevederilor legale în vigoare la data încheierii tranzacţiilor.
    (17) Introducerea ofertelor de cumpărare/vânzare se realizează după constituirea garanţiilor financiare de participare/plată/de bună execuţie, conform condiţiilor specifice de garantare aferente fiecărui produs tranzacţionat.
    (18) Termenele de decontare financiară aferente produselor tranzacţionate sunt precizate în contractul-cadru de vânzare-cumpărare al TRADEX PLATFORM - S.R.L.

    ART. 8
    (1) După autentificare pe platforma TXP, participanţii pot introduce atât oferte de vânzare, cât şi oferte de cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform prezentului regulament, cu respectarea programului de tranzacţionare comunicat de către TRADEX PLATFORM - S.R.L.
    (2) Ofertele trebuie să conţină cantitatea şi preţul ofertat, limita de preţ acceptată pentru soldarea finală (nu va fi introdusă nicio valoare, pentru eliminarea soldării finale).
    (3) Pe toată durata sesiunii de tranzacţionare se pot introduce/modifica/anula ordinele introduse.
    (4) Un sumar al tuturor ordinelor introduse, precum şi tranzacţiile încheiate sunt vizualizate în timp real.
    (5) Dacă ofertele sunt introduse de parteneri eligibili incluşi în lista de parteneri, corelarea ofertelor generează tranzacţii şi se efectuează automat atunci când preţurile sunt identice (sau în compatibilitate extinsă). Soldarea finală presupune corelarea intervalelor de preţ compatibile între cerere şi ofertă, stabilirea unui preţ unic pentru toţi participanţii compatibili, precum şi tranzacţionarea unei cantităţi maxime în limitele de compatibilitate rezultate.
    (6) Tranzacţionarea presupune un mecanism de tranzacţionare activă, respectiv un mecanism de tranzacţionare pasivă. În cadrul sesiunii de licitaţie este permisă introducerea de ordine care au preţ/unitate licitată pentru tranzacţii active (tranzacţii cu închidere imediată în situaţia identificării unei oferte identice ca preţ în cadrul sesiunii de tranzacţionare sau tranzacţionare întârziată dacă este activată pentru sesiune etapa subsecventă de licitaţie dublu competitivă), precum şi introducerea, dacă participanţii consideră necesar, a unui preţ de rezervă, cu care participantul va participa la soldarea finală (tranzacţionarea pasivă).
    (7) La sfârşitul zilei de tranzacţionare, toţi participanţii la piaţa centralizată administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L. pot vizualiza tranzacţiile încheiate în urma publicării acestora de către operatorul pieţei conform prevederilor legale în vigoare la data încheierii tranzacţiei.

    CAP. V
    Mecanismele de garantare
    ART. 9
    (1) În vederea participării la sesiunile de tranzacţionare organizate de TRADEX PLATFORM - S.R.L., participanţii la pieţele centralizate administrate de către operator trebuie:
    a) să întreprindă măsurile necesare pentru a fi transmisă către operator garanţia de participare/bună execuţie/de plată emisă în favoarea operatorului, înainte de ziua de tranzacţionare în care doreşte să introducă oferte;
    b) să fi aprobat ca şi contrapartidă eligibilă cel puţin 8 operatori economici distincţi (care nu fac parte din acelaşi grup de firme/holding/asociere/acţionariat), pentru pieţele pe termen mediu şi lung.

    (2) Pentru tranzacţionarea la sesiunile de licitaţie, garanţia necesară se calculează după următoarele formule:
    a) pentru participarea la piaţa produselor standardizate pe termen scurt: cantitatea de gaze naturale licitată x preţul licitat x 100% x cota TVA aplicabilă;
    b) pentru participarea la piaţa pentru săptămâna următoare: cantitatea de gaze naturale licitată x preţul licitat x 100% x cota TVA aplicabilă;
    c) pentru participarea la piaţa pentru luna următoare: cantitatea de gaze naturale licitată x preţul licitat x 55% x cota TVA aplicabilă;
    d) pentru participarea la piaţa pentru trimestrul următor: cantitatea de gaze naturale licitată x preţul licitat x 37% x cota TVA aplicabilă;
    e) pentru participarea la piaţa pentru sezonul calendaristic: cantitatea de gaze naturale licitată x preţul licitat x 20% x cota TVA aplicabilă;
    f) pentru participarea la piaţa pentru anul calendaristic următor: cantitatea de gaze naturale licitată x preţul licitat x 11% x cota TVA aplicabilă;
    g) pentru participarea la piaţa pentru anul cu începere din luna următoare: cantitatea de gaze naturale licitată x preţul licitat x 11% x cota TVA aplicabilă.

    (3) Garanţia va fi constituită de participanţi în una dintre următoarele forme:
    a) ordin de plată în contul de garanţii, constituit în acest scop de către TRADEX PLATFORM - S.R.L.; sumele vor fi considerate strict pentru ziua următoare încasării de către TRADEX PLATFORM - S.R.L.;
    b) scrisoare de garanţie bancară.

    (4) Garanţia se va constitui de către participanţi conform convenţiei de participare, în contul de garanţii deschis pe numele operatorului pieţei centralizate la o bancă comercială din România. Datele necesare constituirii garanţiilor se publică pe pagina de internet a TRADEX PLATFORM - S.R.L.
    (5) Garanţia emisă în favoarea operatorului pieţei centralizate, în calitate de contraparte şi/sau terţ garant, este utilizată pentru validarea ofertelor şi asigurarea bunei îndepliniri a tranzacţiilor în limita cotelor stabilite la alin. (2). Nu este posibilă introducerea în sistemul de tranzacţionare a ofertelor a căror valoare este mai mare decât garanţia disponibilă, diminuată cu valoarea ofertelor active şi pentru care nu a fost utilizată funcţia de deblocare a garanţiilor ex-post; acestea nu sunt validate şi participantul este notificat automat prin intermediul platformei de tranzacţionare.
    (6) După fiecare tranzacţie încheiată, cuantumul valorii acesteia este blocat de către operatorul pieţei centralizate până la data decontării finale a tranzacţiei, la care se adaugă 5 zile lucrătoare. Garanţiile, odată blocate, redevin disponibile pentru tranzacţionare/diminuare/retragere în urma:
    a) deblocării, ca urmare a finalizării decontării finale a tranzacţiei în conformitate cu dispoziţiile privind plata/livrarea prevăzute în contractul-cadru de vânzare-cumpărare, termen la care se adaugă 5 zile lucrătoare. Deblocarea garanţiilor este realizată automat de sistemul de tranzacţionare, dacă nu există o pretenţie din partea unei părţi implicate în tranzacţie, până la sfârşitul zilei lucrătoare definite mai sus (ultima zi de decontare + 5 zile lucrătoare);
    b) deblocării, ca urmare a validării (prin intermediul platformei de tranzacţionare) de către ambii participanţi implicaţi într-o tranzacţie că îşi asumă răspunderea pentru tranzacţia încheiată şi nu mai doresc ca tranzacţia respectivă să fie garantată. În urma acestui proces de deblocare a garanţiilor părţile îşi asumă răspunderea pentru livrare/plată, în conformitate cu contractul-cadru încheiat, şi că nu pot emite pretenţii asupra garanţiilor. Solicitarea eliberării garanţiilor va fi validată de către operatorul pieţei centralizate doar după primirea cererii de la ambii participanţii implicaţi în tranzacţie. Funcţionalitatea este disponibilă exclusiv pentru pieţele pe termen mediu şi lung.

    (7) Garanţiile depuse trebuie să aibă o durată de valabilitate mai mare decât ultimul termen de decontare financiară aferent tranzacţiilor care se doresc a fi încheiate, la care se adaugă 5 zile lucrătoare.
    (8) Garanţiile deblocate pot fi utilizate de participanţi până la:
    a) expirarea valabilităţii lor (în cazul scrisorilor de garanţie bancară); părţile nu pot încheia tranzacţii care să depăşească cea mai mică durată a garanţiilor depuse dacă acestea au fost depuse sub formă de scrisori de garanţie bancară;
    b) retragerea sumelor depuse cu ordin de plată. Cererile de retragere din contul deschis de garanţii vor fi validate de către operator şi sumele vor fi virate prin ordin de plată în termen de 3 zile lucrătoare.


    CAP. VI
    Transparenţa pieţei centralizate de gaze naturale
    ART. 10
    (1) Pentru a asigura transparenţa pieţei centralizate, operatorul pieţei publică pe pagina proprie de internet următoarele informaţii:
    a) pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung:
    1. volumele tranzacţionate şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens - pentru fiecare produs în parte;
    2. preţul minim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;
    3. preţul maxim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;
    4. preţul mediu al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată;
    5. preţul mediu actualizat - pentru fiecare produs în parte - pentru produsele tranzacţionabile în cadrul unui interval mai lung de timp, calculat ca medie ponderată a tuturor tranzacţiilor efectuate de la începutul intervalului de tranzacţionare a produsului respectiv până la sfârşitul zilei de tranzacţionare;
    6. variaţia preţului mediu actualizat faţă de preţul mediu/ actualizat al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;
    7. preţul de închidere al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;
    8. variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;
    9. numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia, vânzare sau cumpărare;

    b) tarifele şi comisioanele percepute pentru serviciile efectuate în calitate de operator al pieţei centralizate;
    c) Regulamentul propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, procedurile, convenţiile de participare, precum şi contractul-cadru standard de vânzare-cumpărare gaze naturale, aferente pieţelor centralizate administrate;
    d) Lista participanţilor înscrişi pe pieţele centralizate administrate de TRADEX PLATFORM - S.R.L.

    (2) Datele referitoare la rezultatele sesiunilor de tranzacţionare vor fi disponibile pe platforma TXP pe toată durata de funcţionare a acesteia şi pot fi accesate, prin rapoarte, de către fiecare participant.
    (3) Informaţiile publicate zilnic referitoare la sesiunile de tranzacţionare prevăzute la alin. (1) vor fi disponibile pe pagina proprie a TRADEX PLATFORM - S.R.L., acestea fiind accesate istoric pe toată durata de funcţionare a platformei.

    CAP. VII
    Tarife şi comisioane
    ART. 11
    Pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, TRADEX PLATFORM - S.R.L. are dreptul să perceapă participanţilor la piaţa centralizată tarife.

    CAP. VIII
    Sistemul de comunicare cu clienţii, modalitatea de depunere a clarificărilor şi soluţionarea contestaţiilor
    ART. 12
    Operatorul pieţei centralizate comunică cu clienţii on-line, prin intermediul unui formular afişat pe website pentru toţi utilizatorii autentificaţi sau neautentificaţi în platformă, prin e-mail, prin transmiterea unui mesaj electronic de către utilizator către o adresă de e-mail special creată, telefonic sau prin apelarea numărului de telefon de contact, pus la dispoziţia participanţilor la piaţă.

    ART. 13
    (1) Pentru clarificarea/soluţionarea contestaţiilor, utilizatorul trimite o cerere care să cuprindă următoarele informaţii:
    a) datele de identificare, dacă utilizatorul nu este autentificat în platformă;
    b) tipul solicitării;
    c) o scurtă descriere a solicitării;
    d) încărcare de documente, dacă este cazul.

    (2) Cererea este transmisă către operatorii platformei şi atribuită unui responsabil.
    (3) Operatorul platformei clasifică tipul de solicitare şi stabileşte un timp de răspuns care va fi comunicat utilizatorului.
    (4) Operatorul platformei solicită informaţii suplimentare despre cererea utilizatorului, dacă este cazul.
    (5) Operatorul platformei comunică utilizatorului starea solicitării.
    (6) Utilizatorul este informat despre soluţionarea cererii transmise.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016