Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 octombrie 2020  privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 28 octombrie 2020 privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1049 din 9 noiembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 193 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 9 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte modalitatea de soluţionare a plângerilor în sectorul energiei adresate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, de către orice persoană fizică sau juridică care se consideră afectată de activitatea participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale/a titularilor de licenţă/ atestat/autorizaţie, prevăzuţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

    ART. 2
    Prin sectorul energiei se înţelege sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare şi sectorul gazelor naturale.

    ART. 3
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) audiere - etapă a procesului de soluţionare în cadrul căreia părţile expun punctele de vedere şi argumentele pe care acestea se întemeiază;
    b) comisie - grup de persoane din cadrul ANRE, constituit să soluţioneze plângerea;
    c) compartiment de resort - structură din cadrul ANRE care iniţiază şi participă la procesul de soluţionare a plângerilor, în conformitate cu procedurile specifice;
    d) solicitant - persoana fizică sau juridică ce solicită soluţionarea unei plângeri.

    (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute în Lege şi în regulamentele europene de directă aplicare.
    (3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării soluţionării plângerilor este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea în limba română, certificată de un traducător autorizat; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

    ART. 4
    (1) Prezentul regulament se aplică atât la soluţionarea plângerilor care implică o soluţionare simplă, directă, prin formularea unui răspuns, cât şi celor care implică emiterea unei decizii/hotărâri de către o comisie din cadrul ANRE.
    (2) Se supune prevederilor prezentului regulament soluţionarea plângerilor formulate cu respectarea prevederilor art. 7^2 şi ale art. 102^2 din Lege, şi anume:
    a) reclamaţiile/sesizările la adresa participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, a titularilor de licenţă conform dispoziţiilor art. 9 alin. (5) lit. i), ale art. 10 alin. (3) lit. n), precum şi ale art. 10 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG 33/2007;
    b) neînţelegerile apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. k), precum şi ale art. 10 alin. (1) lit. ş) din OUG 33/2007;
    c) plângerile/litigiile/disputele contractuale pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie, conform dispoziţiilor art. 20 alin. (3)-(5), art. 62 alin. (1) lit. h^6) şi j), ale art. 145 alin. (4) lit. j) şi ale art. 174 alin. (8)-(10) din Lege;
    d) plângerile/disputele/divergenţele privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (3), ale art. 153 din Lege, precum şi ale prevederilor art. 11 alin. (2) din OUG 33/2007;
    e) plângerile/litigiile împotriva operatorului de reţea/sistem din domeniul energiei, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. l) şi art. 10 alin. (1) lit. s) din OUG 33/2007, precum şi ale art. 7^1 alin. (2), ale art. 131 alin. (3) şi ale art. 174 alin. (11) din Lege;
    f) plângerile privind declanşarea unor investigaţii conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. y) şi z), ale art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) lit. d) din OUG 33/2007.

    (3) Nu se supun prevederilor prezentului regulament:
    a) soluţionarea unor probleme care nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din domeniul energiei;
    b) soluţionarea unor aspecte a căror rezolvare nu intră în competenţa ANRE, inclusiv aspecte legate de proprietate, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau alte drepturi reale.


    ART. 5
    (1) Nu fac obiectul soluţionării plângerile al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii.
    (2) Orice plângere transmisă cu nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) se respinge ca fiind tardiv introdusă.

    CAP. II
    Soluţionarea plângerilor
    ART. 6
    (1) Solicitantul, persoană fizică sau juridică, căruia îi este încălcat un drept recunoscut de lege sau un interes legitim, printr-un act emis de un participant la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale/titular de licenţă/titular de atestat/titular de autorizaţie, prin răspunsul primit la cererea sa sau care nu a primit un răspuns în termenul prevăzut de legislaţia aplicabilă, se poate adresa ANRE în vederea soluţionării plângerii sale. De asemenea, se poate adresa ANRE şi cel care consideră că un drept sau un interes legitim al său a fost încălcat prin refuzul nejustificat de a efectua o anumită operaţiune necesară pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului său legitim, de către un participant la piaţa de energie/de titularul de licenţă/de titularul de atestat/de titularul de autorizaţie. Nesoluţionarea în termenul legal de către participantul la piaţa de energie/de titularul de licenţă/de titularul de atestat/de titularul de autorizaţie a unei cereri reprezintă fapta de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii sale, dacă prin lege sau printr-o altă reglementare nu se prevede un alt termen.
    (2) Este îndreptăţită să introducă plângere împotriva unui participant la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale/titular de licenţă/titular de atestat/titular de autorizaţie şi persoana al cărei drept sau interes legitim a fost încălcat printr-un act emis de operator, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia.
    (3) Înainte de a adresa o plângere ANRE, dacă aceasta priveşte activitatea unui prestator de servicii/de activităţi, reclamantul are obligaţia ca, în prealabil, să se adreseze prestatorului de servicii/activităţi de a cărei prestaţie este nemulţumit.

    ART. 7
    Din momentul înregistrării plângerii, procesul de soluţionare este obligatoriu, cu excepţia cazului în care solicitantul s-a adresat pentru soluţionarea plângerii sale şi altei entităţi juridice pe cale extrajudiciară, inclusiv instanţelor judecătoreşti, situaţie în care plângerea acestuia adresată ANRE se clasează.

    ART. 8
    (1) Plângerile se supun soluţionării ANRE cu respectarea procedurilor/regulamentelor specifice, şi anume:
    a) reclamaţiile/sesizările prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) se soluţionează în baza Procedurii de soluţionare a reclamaţiilor părţilor interesate în vigoare;
    b) neînţelegerile apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) se soluţionează în baza Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei în vigoare;
    c) plângerile/litigiile/disputele contractuale pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c), se soluţionează în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale în vigoare;
    d) plângerile/disputele/divergenţele privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d), se soluţionează în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei în vigoare;
    e) plângerile/litigiile împotriva operatorului de reţea/sistem din domeniul energiei, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. e), se soluţionează în baza Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei în vigoare;
    f) plângerile care privesc desfăşurarea unor investigaţii, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f), se soluţionează în baza Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie în vigoare.

    (2) Regulamentele/Procedurile prevăzute la alin. (1) cuprind regulile cu privire la sesizarea ANRE, includ demersuri prealabile impuse eventual consumatorului/clientului final/ utilizatorului, precum şi alte reguli procedurale cu privire la caracterul scris sau oral al procedurii, la asigurarea prezenţei la întâlniri/audieri, termenele de soluţionare.

    ART. 9
    (1) Soluţionarea plângerilor la nivelul ANRE este gratuită.
    (2) Prin prevederi specifice, cuprinse în regulamentele/ procedurile prevăzute la art. 8, se stabilesc reguli cu privire la împărţirea unor eventuale costuri efectuate de ANRE.

    ART. 10
    (1) Plângerile care fac obiectul prezentei reglementări sunt analizate la nivelul ANRE de persoane/comisii desemnate în acest sens în baza procedurilor proprii.
    (2) După înregistrarea cererii la ANRE se parcurg următoarele etape principale:
    a) analiza preliminară a documentaţiei transmise şi solicitarea completării acesteia, după caz;
    b) pregătirea audierii şi convocarea părţilor, după caz;
    c) audierea părţilor, după caz;
    d) emiterea/redactarea răspunsului/deciziei/hotărârii şi comunicarea acestuia/acesteia părţilor.


    ART. 11
    (1) Părţile vor fi reprezentate şi participă la sesiunile de audieri prin reprezentanţi legali sau prin persoane împuternicite.
    (2) Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri această calitate nu vor fi acceptate la audiere.
    (3) Documentul care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul cauzei.

    ART. 12
    (1) Soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) se concretizează prin emiterea unor răspunsuri elaborate prin grija compartimentului/direcţiei generale/direcţiei de resort din cadrul ANRE, în conformitate cu prevederile procedurii specifice.
    (2) Soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b)-e) se concretizează prin emiterea unei decizii/hotărâri aprobate de preşedintele ANRE/preşedintele comisiei, în conformitate cu prevederile procedurii/regulamentului specifice/ specific.
    (3) Soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f) se face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigare, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 13
    (1) Comisiile funcţionează în mod independent la nivelul ANRE şi sunt constituite din angajaţi care posedă împreună abilităţile, experienţa şi competenţa necesare sectorului energiei, inclusiv juridică, astfel încât să garanteze imparţialitatea acţiunilor sale.
    (2) Pentru soluţionarea plângerilor ce fac obiectul prezentei reglementări, ANRE poate apela şi la consultanţi, persoane fizice/juridice. Consultanţii nu fac parte din comisii.
    (3) Contravaloarea serviciului prestat de consultanţi va fi suportată de ANRE.

    ART. 14
    (1) Pe toată durata desfăşurării procesului de soluţionare a plângerii, părţile pot stabili soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă.
    (2) Părţile sunt obligate să comunice ANRE înţelegerea la care au ajuns. În acest caz, înţelegerea trebuie să fie redactată în scris, însuşită prin semnătură de fiecare parte, şi să cuprindă data încheierii. Prin înţelegere părţile nu pot deroga de la prevederile legale în vigoare.
    (3) În cazul în care solicitantul şi-a retras plângerea sau părţile au încheiat o înţelegere conform alin. (2), acesta/acestea nu mai are/au dreptul să revină ulterior la ANRE cu o nouă cerere având acelaşi obiect.
    (4) Luând act de retragerea plângerii sau de înţelegerea părţilor, comisia emite o decizie/hotărâre în acest sens.

    ART. 15
    (1) Dosarul plângerii este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a membrilor comisiei şi a preşedintelui ANRE sau a înlocuitorului de drept al acestuia nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea comisiei, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către direcţiile de specialitate din cadrul ANRE cu atribuţii de control, investigaţii, sau de către o autoritate a statului, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile specifice ale regulamentelor/procedurilor prevăzute la art. 8, şi a situaţiei în care date, informaţii şi documente sunt solicitate de către/transmise către direcţiile de specialitate din cadrul ANRE sau părţilor implicate.
    (2) În vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, membrii comisiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate fără a avea acordul scris al părţii implicate.
    (3) Dosarul se păstrează la sediul ANRE conform prevederilor legale aplicabile şi regulamentelor/procedurilor specifice.
    (4) Evidenţa dosarelor privind soluţionarea plângerilor se va ţine în registre speciale, conform regulamentului/procedurii specific/specifice de soluţionare a plângerii.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    ANRE poate îndrepta erorile materiale din conţinutul răspunsului/deciziei/hotărârii, din oficiu ori la solicitarea părţii interesate, situaţie în care aceasta va comunica părţilor documentul modificat.

    ART. 17
    Soluţionarea plângerilor demarate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament se continuă şi se finalizează conform prevederilor actelor normative emise înainte de prezentul regulament.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016