Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 octombrie 2019  de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 28 octombrie 2019 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 891 din 5 noiembrie 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3.008 din 28 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891 din 5 noiembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    Institutul Naţional de Administraţie organizează Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, denumit în continuare Programul, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Admiterea la Program se face prin concurs naţional la care pot participa:
    a) persoanele care ocupă o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, conform legislaţiei în vigoare;
    b) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. b), la art. 395 alin. (2) şi la art. 465 alin. (1) lit. a), b), d), h) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 , cu completările ulterioare, şi care au cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite.

    (2) Concursul este alcătuit din două probe:
    a) selectarea dosarelor de concurs;
    b) interviu.


    ART. 3
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere se constituie 2 comisii de concurs şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Comisiile de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt constituite din reprezentanţi desemnaţi de:
    a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP);
    b) Institutul Naţional de Administraţie (INA);
    c) Secretariatul General al Guvernului (SGG).

    (3) Componenţa nominală a comisiilor de concurs este următoarea:
    Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari

┌────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Prenumele │Instituţia│Calitatea │
│crt.│şi numele │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Pavel │INA │Preşedinte│
│ │Năstase │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Melania │MDRAP │Membru │
│ │Rusnac │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Paul Ştefan│SGG │Membru │
│ │Naidin │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┘    Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanţi

┌────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Prenumele │Instituţia│Calitatea │
│crt.│şi numele │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Rodica │INA │Preşedinte│
│ │Maria Picu │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │Daniel │ │ │
│2. │Iustin │MDRAP │Membru │
│ │Marinescu │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Cătălina │SGG │Membru │
│ │Irimescu │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┘    Comisia de concurs nr. 2 - membri titulari

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Prenumele şi │Instituţia│Calitatea │
│crt.│numele │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Geea-Rossana │INA │Preşedinte│
│ │Balazsy-Titieni│ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Vasilica Baciu │MDRAP │Membru │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Niculae │SGG │Membru │
│ │Teodorescu │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴──────────┘    Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanţi

┌────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Prenumele │Instituţia│Calitatea │
│crt.│şi numele │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Iuliana │INA │Preşedinte│
│ │Leca │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cristinel │ │ │
│2. │Ştefan │MDRAP │Membru │
│ │Donţu │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Marta Maria│SGG │Membru │
│ │Preda │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┘    (4) Componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor este următoarea:
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Prenumele şi │Instituţia│Calitatea │
│crt.│numele │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Claudiu-Emanuel│INA │Preşedinte│
│ │Simion │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Mihaela Dincă │MDRAP │Membru │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Dragoş Condrea │SGG │Membru │
└────┴───────────────┴──────────┴──────────┘    Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi

┌────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Prenumele şi│Instituţia│Calitatea │
│crt.│numele │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Dan │INA │Preşedinte│
│ │Sachelarescu│ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Maria │ │ │
│2. │Domnica │MDRAP │Membru │
│ │Focşăneanu │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Mihaela │SGG │Membru │
│ │Ioniţă │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴──────────┘
    ART. 4
    Tematica pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici este:
    a) Constituţia României, republicată;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
    c) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: capitolul II - secţiunea 1, secţiunea a 4-a, capitolul VI - secţiunea 1, secţiunea a 3-a, secţiunea a 4-a;
    d) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
    f) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
    i) Tratatul privind Uniunea Europeană;
    j) Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    k) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.


    ART. 5
    Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II, este:

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│Nr. │Activitatea │Perioada de│
│crt.│planificată │desfăşurare│
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Înscrierea │9-13 │
│1. │candidaţilor │decembrie │
│ │ │2019 │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Prima probă a │17-18 │
│2. │concursului: │decembrie │
│ │selectarea dosarelor │2019 │
│ │de concurs │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │ │18 │
│3. │Afişarea rezultatelor│decembrie │
│ │ │2019 │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Perioada de depunere │19 │
│4. │a contestaţiilor la │decembrie │
│ │rezultatul selectării│2019 │
│ │dosarelor │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Afişarea: │ │
│ │- rezultatelor │ │
│ │contestaţiilor; │ │
│ │- listelor nominale │20 │
│5. │ale candidaţilor │decembrie │
│ │admişi; │2019 │
│ │- programului │ │
│ │desfăşurării │ │
│ │interviului. │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │A doua probă a │14-16 │
│6. │concursului: │ianuarie │
│ │interviul │2020 │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│7. │Afişarea rezultatelor│17 ianuarie│
│ │ │2020 │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Perioada de depunere │ │
│8. │a contestaţiilor la │20 ianuarie│
│ │rezultatul probei de │2020 │
│ │interviu │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Afişarea: │ │
│ │- rezultatelor │21 ianuarie│
│9. │contestaţiilor; │2020 │
│ │- rezultatelor finale│ │
│ │ale concursului. │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Completarea dosarului│ │
│ │personal şi achitarea│22 │
│ │tarifului de │ianuarie-12│
│10. │şcolarizare de către │februarie │
│ │candidaţii declaraţi │2020 │
│ │„Admis“ (termen: 15 │ │
│ │zile lucrătoare) │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘
    ART. 6
    Pentru anul 2019 - seria II, cifra de şcolarizare în cadrul Programului este de 75 de locuri.

    ART. 7
    (1) Pentru anul 2019 - seria II, tarifele de participare la Program sunt:
    a) tarif de înscriere la concurs - 300 lei;
    b) tarif de şcolarizare - 3.840 lei.

    (2) Tariful de înscriere la concurs se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX, deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Dovada achitării tarifului constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Tariful de şcolarizare se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX, deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Tariful de şcolarizare se achită, integral, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016