Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 mai 2020  de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 28 mai 2020 de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 657 din 24 iulie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.800/1.107/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 24 iulie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Consiliul interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi, denumit în continuare CC DPCA, constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibilii alternativi şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, este un organism fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (2) CC DPCA este alcătuit din reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai următoarelor autorităţi ale administraţiei publice centrale:
    a) Secretariatul General al Guvernului;
    b) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
    c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    d) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
    e) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    f) Ministerul Afacerilor Interne.

    (3) Din CC DPCA fac parte, cu statut de invitaţi permanenţi, reprezentanţi, la nivel de preşedinte sau director general, ai următoarelor instituţii:
    a) Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) Asociaţia de Standardizare din România;
    d) Institutul Naţional de Statistică.

    (4) În consiliu pot fi prezente şi alte instituţii şi/sau organizaţii relevante care pot oferi expertiza necesară pentru facilitarea implementării Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România.
    (5) Instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) îşi desemnează reprezentanţii în CC DPCA în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Componenţa nominală a CC DPCA se stabileşte pe baza nominalizărilor făcute de către fiecare instituţie reprezentată în CC DPCA, comunicate prin scrisoare oficială către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, împreună cu datele de contact ale persoanelor nominalizate.
    (6) Membrii desemnaţi vor fi în număr de cel puţin doi, un titular şi unul sau mai mulţi supleanţi.
    (7) Membrii supleanţi prevăzuţi la alin. (6) sunt desemnaţi la nivel de conducere a direcţiilor tehnice de specialitate ale autorităţilor prevăzute la alin. (2) şi ale instituţiilor prevăzute la alin. (3).
    (8) În absenţa membrului titular, membrul supleant reprezintă instituţia prevăzută la alin. (2) sau instituţia prevăzută la alin. (3) cu drepturi şi responsabilităţi depline la şedinţele CC DPCA.
    (9) Membrii titulari şi supleanţi nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul CC DPCA.
    (10) Calitatea de membru şi/sau reprezentant în cadrul CC DPCA încetează în oricare dintre următoarele situaţii, fără a se limita la acestea:
    a) persoana desemnată îşi încetează activitatea în instituţia mandatară;
    b) intervin modificări cu privire la organizarea instituţiilor mandatare din cadrul CC DPCA;
    c) persoanei desemnate i se retrage nominalizarea de către instituţia mandatară.

    (11) În cazul în care se modifică lista persoanelor desemnate, instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) informează secretariatul CC DPCA în termen de 5 zile lucrătoare, prin scrisoare oficială adresată preşedintelui CC DPCA.
    (12) La şedinţele CC DPCA, în funcţie de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitaţi să participe, în baza unei solicitări din partea membrilor, cu aprobarea preşedintelui CC DPCA, şi reprezentanţi ai altor ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
    (13) CC DPCA poate invita la şedinţele sale instituţii şi/sau organizaţii relevante, din domeniile de activitate directe şi/sau conexe instituţiilor din care provin membrii săi, cu scopul de a primi expertiză relevantă pentru implementarea Hotărârii Guvernului nr. 87/2018.
    (14) CC DPCA este sprijinit de un secretariat, asigurat de către reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de către reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, desemnaţi de către conducătorii acestora în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    (15) CC DPCA este ajutat pe problemele tehnice de un grup de lucru interinstituţional, denumit în continuare GL DPCA, alcătuit din experţi din cadrul instituţiilor prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), desemnaţi de către conducătorii acestora în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    (16) Instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) îşi desemnează reprezentanţii în GL DPCA în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Componenţa nominală a GL DPCA se stabileşte pe baza nominalizărilor făcute de către fiecare instituţie reprezentată în GL DPCA, comunicate prin scrisoare oficială către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, împreună cu datele de contact ale persoanelor nominalizate.
    (17) Conducerea CC DPCA este asigurată de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Preşedintele CC DPCA este secretarul de stat desemnat prin ordin al conducătorului instituţiei publice centrale responsabile cu domeniul energetic, iar vicepreşedintele CC DPCA este secretarul de stat desemnat prin ordin al conducătorului instituţiei publice centrale responsabile cu domeniul transporturilor.
    (18) Preşedintele CC DPCA asigură coordonarea CC DPCA şi GL DPCA.
    (19) CC DPCA adoptă decizii, emite avize şi formulează recomandări.

    ART. 2
    (1) CC DPCA asigură coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor necesare implementării Hotărârii Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România, precum şi a prevederilor Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.
    (2) În conformitate cu reglementările în vigoare, CC DPCA îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează implementarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România, denumit în continuare Cadrul naţional;
    b) aprobă stadiul punerii în aplicare a Strategiei privind Cadrul naţional şi solicită instituţiilor publice reprezentate în CC DPCA măsurile necesare în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor care le revin;
    c) aprobă raportul privind punerea în aplicare a Strategiei privind Cadrul naţional şi a eventualelor actualizări ale Strategiei privind Cadrul naţional;
    d) aprobă recomandările realizate de GL DPCA către autorităţile competente privind reglementările, standardele şi acţiunile necesare implementării Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi a Hotărârii Guvernului nr. 87/2018 şi urmăreşte implementarea acestora;
    e) aprobă recomandările realizate de GL DPCA către instituţiile responsabile pentru fiecare domeniu în parte şi identifică măsurile necesare atingerii obiectivelor naţionale, aşa cum sunt ele descrise în Strategia privind Cadrul naţional;
    f) aprobă recomandările realizate de GL DPCA către instituţiile responsabile pentru implementarea actelor normative subsecvente Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, aprobă oferirea asistenţei de către GL DPCA instituţiilor responsabile şi propune factorilor implicaţi măsurile necesare pentru implementarea actelor normative subsecvente;
    g) informează Secretariatul General al Guvernului asupra resurselor necesare implementării Strategiei privind Cadrul naţional;
    h) stabileşte temele de dezbatere, precum şi acţiunile şi termenele de realizare a acestora pentru GL DPCA;
    i) avizează rapoartele de progres ce urmează a fi transmise Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Strategiei privind Cadrul naţional conform Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;
    j) emite recomandări pentru armonizarea măsurilor, politicilor, actelor normative şi/sau administrative în domeniul infrastructurii pentru combustibili alternativi.


    ART. 3
    (1) GL DPCA este constituit din reprezentanţi la nivel de expert ai instituţiilor membre ale CC DPCA, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale şi, dacă este cazul, ai asociaţiilor de utilizatori, partenerilor sociali, asociaţiilor profesionale, precum şi ai altor entităţi interesate, cu expertiză în domeniu.
    (2) Reprezentanţii desemnaţi vor fi în număr de cel puţin doi, un titular şi unul sau mai mulţi supleanţi.
    (3) În absenţa membrului titular, membrul supleant participă cu drepturi depline la şedinţele GL DPCA.
    (4) Membrii titulari şi supleanţi nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul GL DPCA.
    (5) GL DPCA se reuneşte la solicitarea preşedintelui CC DPCA, ori de câte ori se consideră necesară implicarea acestuia pe probleme tehnice de specialitate.
    (6) GL DPCA îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) monitorizează din punct de vedere tehnic stadiul punerii în aplicare a Strategiei privind Cadrul naţional;
    b) prezintă CC DPCA, ori de câte ori îi este solicitat, informări cu privire la stadiul implementării Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi;
    c) informează CC DPCA asupra oricăror probleme întâmpinate în cadrul implementării Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi;
    d) elaborează recomandări privind instituţiile responsabile pentru implementarea actelor normative subsecvente Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;
    e) formulează recomandări CC DPCA privind reglementările, standardele şi acţiunile necesare implementării Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi a Hotărârii Guvernului nr. 87/2018 şi urmăreşte implementarea acestora;
    f) formulează recomandări CC DPCA pentru instituţiile responsabile pentru fiecare domeniu şi identifică măsurile necesare atingerii obiectivelor naţionale, aşa cum sunt ele descrise în Strategia privind Cadrul naţional;
    g) asigură suportul tehnic de specialitate membrilor CC DPCA şi îndeplineşte atribuţiile stabilite de CC DPCA;
    h) întocmeşte un raport privind punerea în aplicare a strategiei Cadrului naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei de combustibili alternativi până la data de 18 noiembrie 2019 şi, ulterior, din 3 în 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;
    i) oferă suportul tehnic pentru ca raportul privind punerea în aplicare a Strategiei Cadrului naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei de combustibili alternativi să fie adoptat de către membrii CC DPCA prin vot majoritar la nivel de secretar de stat şi/sau la nivel de conducere.


    ART. 4
    (1) Preşedintele CC DPCA îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) aprobă agenda şedinţelor CC DPCA şi lista invitaţilor;
    b) convoacă, ori de câte ori este necesar, GL DPCA şi CC DPCA;
    c) aprobă materialele ce urmează a fi transmise membrilor CC DPCA, în vederea dezbaterii acestora în cadrul şedinţelor CC DPCA;
    d) conduce lucrările CC DPCA şi GL DPCA;
    e) semnează deciziile CC DPCA şi GL DPCA;
    f) solicită membrilor CC DPCA şi GL DPCA rapoarte privind stadiul de realizare a sarcinilor ce le revin;
    g) aprobă informările către Secretariatul General al Guvernului;
    h) semnează rapoartele de expertiză tehnică dezvoltate de GL DPCA;
    i) reprezintă CC DPCA şi GL DPCA în relaţiile cu terţii.

    (2) Vicepreşedintele CC DPCA asistă preşedintele CC DPCA în îndeplinirea atribuţiilor de mai sus şi îl înlocuieşte atunci când este cazul.

    ART. 5
    Secretariatul CC DPCA şi GL DPCA îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) convoacă membrii CC DPCA şi GL DPCA prin dispoziţia preşedintelui;
    b) pregăteşte şi transmite documentele şi materialele necesare convocării şedinţelor CC DPCA şi GL DPCA;
    c) primeşte şi sintetizează propunerile şi comentariile transmise de membrii CC DPCA sau GL DPCA, după caz, precum şi de persoanele cu statut de invitat, pe care le distribuie membrilor CC DPCA sau GL DPCA după obţinerea aprobării preşedintelui CC DPCA;
    d) asigură evidenţa documentelor primite de la membrii CC DPCA şi GL DPCA sau, după caz, de la persoanele cu statut de invitat, precum şi a materialelor rezultate în urma şedinţelor CC DPCA şi GL DPCA;
    e) întocmeşte minutele şedinţelor CC DPCA şi GL DPCA;
    f) centralizează informaţiile primite de la membrii CC DPCA şi GL DPCA, în vederea elaborării rapoartelor de progres privind stadiul implementării Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi;
    g) întocmeşte, după caz, lista invitaţilor la şedinţele CC DPCA şi GL DPCA;
    h) îndeplineşte orice alte activităţi de diseminare a informaţiilor relevante către membrii CC DPCA şi GL DPCA, astfel încât să se asigure o bună desfăşurare a activităţii CC DPCA şi GL DPCA;
    i) îndeplineşte orice alte activităţi considerate relevante din punct de vedere tehnic de către membrii CC DPCA, astfel încât să se asigure o bună desfăşurare a activităţii CC DPCA.


    ART. 6
    (1) Şedinţele CC DPCA se organizează ori de câte ori este necesar, dar nu mai târziu de o dată pe lună, la sediul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor sau al Secretariatului General al Guvernului, la iniţiativa preşedintelui sau la solicitarea motivată a membrilor CC DPCA.
    (2) Convocarea şedinţelor, transmiterea invitaţiilor şi a agendei către membri şi invitaţi se vor realiza de către secretariatul CC DPCA şi GL DPCA cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data fiecărei şedinţe. Documentele supuse dezbaterii vor fi transmise cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data convocării.
    (3) Propunerile de completare şi/sau de modificare a agendei preliminare se transmit secretariatului CC DPCA şi GL DPCA de către invitaţi prin e-mail sau fax, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Orice propunere primită de completare şi/sau de modificare a agendei, dacă este acceptată de către preşedintele CC DPCA şi GL DPCA, va fi transmisă imediat de către secretariatul CC DCPA către toţi membrii CC DPCA.
    (4) Secretariatul CC DPCA şi GL DPCA poate furniza membrilor, invitaţilor la şedinţele CC DPCA şi membrilor GL DPCA, după caz, până în ziua anterioară şedinţei şi chiar în cadrul şedinţei, alte informaţii relevante cu privire la ordinea de zi, astfel încât aceştia să aibă la dispoziţie cele mai recente informaţii cu privire la subiectele aflate pe agendă.
    (5) Convocarea şedinţelor CC DPCA şi GL DPCA se face întotdeauna în scris, invitaţiile fiind transmise prin fax, e-mail sau poştă. Materialele aferente fiecărei şedinţe se vor transmite prin e-mail atât membrului titular CC DPCA, cât şi membrului supleant CC DPCA şi membrilor GL DPCA, după caz.
    (6) La începutul fiecărei şedinţe se adoptă agenda şi se discută şi se aprobă minuta şedinţei precedente a CC DPCA.
    (7) CC DPCA poate formula recomandări, aproba rapoarte şi adopta decizii.
    (8) Deciziile adoptate în cadrul CC DPCA se vor comunica de către secretariatul CC DPCA tuturor membrilor şi părţilor interesate, în maximum 5 zile lucrătoare de la data şedinţei.
    (9) Minuta şedinţei, întocmită de secretariatul CC DPCA şi GL DPCA, se transmite prin e-mail membrilor, invitaţilor la reuniunile CC DPCA şi membrilor GL DPCA în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei.
    (10) Observaţiile asupra minutei pot fi transmise secretariatului CC DPCA şi GL DPCA, prin e-mail, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia. Dacă la expirarea acestui termen nu au fost primite observaţii, se consideră textul propus ca fiind final.
    (11) Observaţiile sunt consemnate în minută şi sunt avute în vedere de secretariatul CC DPCA şi GL DPCA la întocmirea textului final al minutei. Documentul final este transmis prin email membrilor şi invitaţilor la reuniunea CC DPCA cel mai târziu în 15 zile lucrătoare de la data şedinţei.
    (12) Membrii CC DPCA şi membrii GL DPCA, după caz, prezintă în cadrul şedinţelor CC DPCA, la solicitarea preşedintelui CC DPCA, rapoarte privind stadiul realizării sarcinilor ce le revin din implementarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi.
    (13) Orice solicitare de informaţii cu privire la activitatea CC DPCA şi GL DPCA se adresează secretariatului prin e-mail, fax sau poştă.

    ART. 7
    (1) Şedinţele CC DPCA se desfăşoară numai în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa se reprogramează pentru o dată ulterioară care se comunică de secretariatul CC DPCA.
    (2) Deciziile în cadrul CC DPCA se adoptă prin votul majorităţii simple a membrilor săi prezenţi, menţionaţi la art. 1 alin. (2) şi (3). În lipsa întrunirii voturilor majorităţii simple, şedinţa se reprogramează la o dată ulterioară. În cazul în care nici la a doua şedinţă nu se poate întruni numărul necesar de voturi, problema în cauză se prezintă Secretariatului General al Guvernului spre mediere.
    (3) Deciziile în cadrul GL DPCA se adoptă prin votul majorităţii simple a membrilor săi prezenţi, menţionaţi la art. 1 alin. (2) şi (3). În cazul în care nu se poate întruni numărul necesar de voturi, se prezintă problema în cauză CC DPCA spre mediere.
    (4) Raportul privind punerea în aplicare a strategiei Cadrului naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei de combustibili alternativi se adoptă prin votul majorităţii simple a membrilor CC DPCA. Acesta poate fi exercitat în cadrul şedinţei şi/sau prin confirmare prin e-mail în maximum 5 zile calendaristice. În cazul în care nu se poate întrunii majoritatea simplă, se prezintă problema în cauză Secretariatului General al Guvernului spre mediere.
    (5) Raportul privind punerea în aplicare a strategiei Cadrului naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei de combustibili alternativi este aprobat prin semnarea raportului de către toţi membrii CC DPCA menţionaţi la art. 1 alin. (2) şi (3).

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016