Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 27 august 2020  de stabilire a cerinţelor minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 27 august 2020 de stabilire a cerinţelor minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 812 din 3 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 157 din 27 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 812 din 3 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scopul şi domeniul de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte cerinţele minime de realizare şi exploatare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), precum şi a modificărilor acesteia.
    (2) Cerinţele minime de realizare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, prevăzute la alin. (1), sunt aferente activităţilor de:
    a) proiectare;
    b) verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic;
    c) execuţie;
    d) realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii;
    e) punere în funcţiune.

    (3) Cerinţele minime de exploatare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, prevăzute la alin. (1), sunt aferente activităţilor de:
    a) verificare tehnică periodică;
    b) revizie tehnică periodică.


    ART. 2
    Activităţile de proiectare, execuţie, realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii şi punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, prevăzută la art. 1 alin. (1), se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Domeniul de aplicare al prezentului regulament îl constituie instalaţiile de utilizare a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1), aflate în aval de staţia de reglare-măsurare-predare, prin intermediul cărora se alimentează aparate consumatoare de combustibili gazoşi utilizate în:
    a) procese tehnologice din industrie;
    b) scopul producerii de energie electrică şi/sau termică.

    (2) Prezentul regulament se aplică de:
    a) producătorul de gaze naturale;
    b) operatorul de transport şi de sistem;
    c) persoanele fizice/juridice viitoare proprietare ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;
    d) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune.

    (3) Prezentul regulament nu se aplică de:
    a) operatorii de distribuţie a gazelor naturale;
    b) operatorii sistemelor de distribuţie închise;
    c) persoanele fizice autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
    d) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune;
    e) operatorul terminalului GNL.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Termeni, expresii şi abrevieri
    ART. 4
    În sensul prezentului regulament, următorii termeni şi următoarele expresii şi abrevieri se definesc după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) beneficiar - persoana juridică viitoare proprietară sau proprietară a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, prevăzută la art. 1 alin. (1);
    c) CA - conducta de alimentare din amonte;
    d) condiţii de siguranţă - condiţiile tehnice de funcţionare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune la parametrii tehnici stabiliţi prin proiectul tehnic, respectiv debitul instalat de gaze naturale şi presiunea de operare a gazelor naturale;
    e) executant - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune, tip autorizaţie ET;
    f) fişă de evidenţă - fişa de evidenţă a lucrărilor de verificare, respectiv de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;
    g) 352 - grupa de clasificare CAEN a verificatorilor de proiecte pentru lucrări de montaj dotări tehnologice industriale în domeniul de atestare „Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte“, conform prevederilor Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010, cu modificările ulterioare;
    h) instalaţie de utilizare - instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar);
    i) Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) ministerul de resort - ministerul care atestă verificatorii de proiecte pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în domeniul de atestare „Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte“ - grupa 352;
    k) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) OE - operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
    m) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    n) p - presiunea gazelor naturale; [Pa] sau [bar];
    o) P - producătorul de gaze naturale;
    p) proiectant - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune, tip autorizaţie PT;
    q) verificator de proiecte - verificatorul de proiecte atestat de ministerul de resort pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în domeniul de atestare „Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte“ - grupa 352;
    r) SRM - staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale.


    ART. 5
    Termenii utilizaţi în prezentul regulament şi care nu sunt prevăzuţi la art. 4 sunt definiţi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    CAP. II
    Cerinţele minime de realizare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    SECŢIUNEA 1
    Proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    ART. 6
    (1) Proiectarea instalaţiei de utilizare se realizează, la cererea beneficiarului, de proiectant, în baza unui contract de prestări servicii.
    (2) Contractul de prestări servicii prevăzut la alin. (1) cuprinde criteriile minime obligatorii din anexa nr. 1.

    ART. 7
    (1) La stabilirea traseelor instalaţiilor de utilizare trebuie să se ia în considerare că acestea nu se montează:
    a) pe domeniul public;
    b) pe căi de acces private sau de servitute, care sunt destinate utilităţii publice;
    c) pe alte proprietăţi decât cele ale beneficiarului.

    (2) Amplasarea instalaţiei de utilizare se realizează întotdeauna pe proprietatea clientului final, cu asigurarea, după caz, a dreptului de uz şi servitute în favoarea P/OTS pentru terenurile pe care se amplasează racordul şi SRM.

    ART. 8
    Anterior încheierii contractului prevăzut la art. 6 alin. (1), proiectantul solicită beneficiarului următoarele:
    a) prezentarea copiei avizului tehnic de racordare obţinut, de la P/OTS, de beneficiar sau de mandatarul acestuia;
    b) copiile documentelor care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ce urmează a fi racordate la instalaţia de utilizare respectă prevederile legislaţiei în vigoare sau o declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au funcţionat anterior în instalaţia de utilizare a beneficiarului.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificarea proiectului tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    ART. 9
    (1) Proiectantul are obligaţia de a preda beneficiarului proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare avizat de un verificator de proiecte.
    (2) Obligaţia proiectantului de realizare a proiectului tehnic se consideră a fi îndeplinită în momentul în care acesta este declarat conform de un verificator de proiecte.
    (3) Proiectul tehnic declarat conform este însoţit de referatul de verificare asumat de către verificatorul de proiecte.
    (4) Verificatorul de proiecte prevăzut la alin. (1) deţine atestatul aferent grupei de clasificare CAEN 352.

    ART. 10
    Verificatorul de proiecte este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile după primirea proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor, să avizeze sau să restituie proiectul neavizat, însoţit de referatul de verificare.

    ART. 11
    Proiectul tehnic avizat se semnează şi se ştampilează de verificatorul de proiecte, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. g) din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.

    ART. 12
    În cazul modificărilor instalaţiilor de utilizare şi al renominalizării debitelor de gaze naturale, în proiectul tehnic se prevăd aparatele consumatoare de combustibili gazoşi instalate, dezafectate şi existente, după caz.

    ART. 13
    (1) Tariful aferent verificării proiectului tehnic este inclus în valoarea contractului menţionat la art. 6 alin. (1), proiectantul neavând dreptul de a percepe beneficiarului un tarif suplimentar.
    (2) Proiectul tehnic prevăzut la art. 9 alin. (3) se întocmeşte în 3 exemplare, respectiv:
    a) 1 exemplar pentru proiectant;
    b) 2 exemplare pentru beneficiar.

    (3) Beneficiarul poate să îşi aleagă verificatorul de proiecte atestat, prevăzut la art. 4 lit. q), pentru verificarea proiectului tehnic al instalaţiei de utilizare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    ART. 14
    (1) Pentru execuţia instalaţiei de utilizare, beneficiarul are obligaţia să se adreseze unui executant.
    (2) Executantul are obligaţia punerii în practică a proiectului tehnic prevăzut la art. 9 alin. (3) numai după încheierea unui contract de prestări de servicii cu beneficiarul.
    (3) Contractul de prestări de servicii prevăzut la alin. (2) conţine criteriile minime obligatorii din anexa nr. 2.

    ART. 15
    La momentul încheierii contractului prevăzut la art. 14 alin. (2) beneficiarul pune la dispoziţia executantului cele două exemplare ale proiectului tehnic, prevăzut la art. 9 alin. (3).

    ART. 16
    (1) Executantul are obligaţia desemnării responsabilului tehnic cu execuţia.
    (2) Responsabilul tehnic cu execuţia, prevăzut la alin. (1), are obligaţia de a coordona execuţia instalaţiei de utilizare conform cerinţelor proiectului tehnic şi cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate, precizate în acesta.
    (3) Responsabilul tehnic cu execuţia, prevăzut la alin. (1), angajat al executantului, trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, să deţină calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizaţie EGT, şi să aibă o experienţă de minimum 3 ani în domeniul gazelor naturale.
    (4) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia de a semna planşele desenate, precum şi procesele-verbale aferente execuţiei lucrării.

    ART. 17
    (1) Executantul anexează proiectului tehnic, prevăzut la art. 9 alin. (3), copiile proceselor-verbale prevăzute la art. 21 lit. a) şi c), precum şi la art. 27 alin. (1).
    (2) Proiectul tehnic completat conform prevederilor alin. (1) se păstrează:
    a) 1 exemplar la executant;
    b) 1 exemplar la beneficiar.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Proiectarea, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a modificării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    ART. 18
    În situaţia în care debitul de gaze naturale instalat nu depăşeşte capacitatea regulatorului sau a echipamentului/ sistemului de măsurare a gazelor naturale, proiectarea, execuţia şi recepţia tehnică a modificării de natură tehnică a instalaţiei de utilizare se realizează astfel:
    a) proiectul tehnic se întocmeşte conform prevederilor Normelor tehnice şi priveşte doar zona afectată de lucrări; proiectantul prezintă în proiectul tehnic tronsoanele secundare ale instalaţiei de utilizare, cu referire la debitul total instalat;
    b) schema izometrică din proiectul tehnic ia în considerare prevederile lit. a);
    c) proiectul tehnic prevăzut la lit. a) se verifică de un verificator de proiecte atestat, prevăzut la art. 4 lit. q), selectat de beneficiar sau proiectant;
    d) executantul întocmeşte procesul-verbal de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare prevăzut la art. 21 lit. c) pentru modificarea instalaţiei de utilizare efectuată; probele de rezistenţă mecanică şi etanşeitate se pot realiza pentru partea de instalaţie de utilizare modificată doar în situaţia în care există această posibilitate şi este prevăzută în proiectul tehnic.


    ART. 19
    În situaţia în care debitul de gaze naturale instalat depăşeşte capacitatea regulatorului sau a echipamentului/ sistemului de măsurare a gazelor naturale, proiectarea, execuţia şi recepţia tehnică a modificării de natură tehnică a instalaţiei de utilizare se realizează astfel:
    a) se solicită de beneficiar de la P/OTS avizul tehnic de racordare la obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale care deserveşte zona în care este amplasat locul de consum;
    b) prin proiectul tehnic aferent instalaţiei de utilizare se asigură că întreaga instalaţie funcţionează în parametri tehnici şi în condiţii de siguranţă; proiectantul, prin proiectul tehnic, stabileşte modul de reprezentare şi calculul de dimensionare/ verificare a instalaţiei existente de utilizare, ţinând cont de prevederile Normelor tehnice;
    c) schema izometrică din proiectul tehnic ia în considerare prevederile lit. b);
    d) proiectul tehnic prevăzut la lit. b) se verifică de un verificator de proiecte atestat, prevăzut la art. 4 lit. q), selectat de beneficiar sau proiectant;
    e) executantul întocmeşte procesul-verbal de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi etanşeitate a instalaţiei de utilizare prevăzut la art. 21 lit. c) pentru instalaţia de utilizare din proiectul tehnic; probele de rezistenţă mecanică şi etanşeitate a instalaţiei de utilizare se realizează conform prevederilor proiectului tehnic.


    ART. 20
    (1) Executantul solicită P/OTS punerea în funcţiune atât a instalaţiei de utilizare, cât şi a modificării acesteia prevăzută la art. 19.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 18, executantul are următoarele obligaţii:
    a) nu solicită la P/OTS punerea în funcţiune a modificării instalaţiei de utilizare;
    b) predă beneficiarului Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, prevăzute la art. 27 alin. (3), concomitent cu predarea procesului-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Realizarea probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii
    ART. 21
    Pe parcursul lucrărilor de execuţie a instalaţiei de utilizare, executantul are obligaţia:
    a) de a întocmi procesul-verbal de lucrări ascunse pentru instalaţia exterioară de utilizare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pentru tronsoanele montate subteran;
    b) de a realiza probele de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii ale instalaţiei de utilizare, conform prevederilor Normelor tehnice;
    c) de a întocmi procesul-verbal de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.


    ART. 22
    Probele de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii se realizează de executant conform prevederilor art. 133-136 din Normele tehnice.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    ART. 23
    (1) Executantul are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la art. 21 lit. c), să solicite în scris P/OTS programarea în vederea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) Concomitent cu transmiterea programării prevăzute la alin. (1), executantul pune la dispoziţia P/OTS copii conform cu originalul a următoarelor documente:
    a) procesul-verbal de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare;
    b) documentul emis de un furnizor de gaze naturale prin care se atestă existenţa unui contract de furnizare a gazelor naturale, pentru respectivul loc de consum, încheiat cu beneficiarul;
    c) dovada achitării tarifului aferent punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
    d) declaraţia pe propria răspundere a clientului final că de la data punerii în funcţiune exploatarea instalaţiei de utilizare se realizează de către personalul propriu autorizat ANRE sau de către un operator economic autorizat ANRE, în baza unui contract de prestări servicii.

    (3) Executantul transmite prin poşta electronică sau prin canalele electronice puse la dispoziţie de P/OTS documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), primind în termen de două zile lucrătoare numărul de înregistrare aferent.
    (4) Solicitarea este completă în momentul în care au fost depuse la P/OTS toate documentele prevăzute la alin. (1) şi a fost înregistrată în evidenţele contabile plata tarifului aferent.
    (5) P/OTS are dreptul să dezvolte şi alte canale electronice în vederea primirii documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (6) P/OTS are obligaţia primirii tuturor înscrisurilor semnate cu semnătură electronică.

    ART. 24
    (1) P/OTS are obligaţia de a efectua punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 23 alin. (4).
    (2) P/OTS are dreptul de a refuza punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare în următoarele situaţii:
    a) nu a fost achitat tariful perceput de P/OTS pentru această operaţie;
    b) dacă se constată existenţa unei neconformităţi, respectiv:
    (i) depăşirea debitului de gaze naturale aprobat prin avizul tehnic de racordare;
    (ii) depăşirea debitului de gaze naturale măsurat de echipamentul/sistemul de măsurare;
    (iii) completarea necorespunzătoare a procesului-verbal de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare şi/sau a procesului-verbal de lucrări ascunse, după caz;
    (iv) proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de utilizare a fost efectuată de operatori economici neautorizaţi de ANRE sau de operatori economic autorizaţi ANRE, pentru orice tip de autorizaţie, cu excepţia PT şi/sau ET;
    (v) clientul final nu deţine personal propriu autorizat ANRE sau nu are un contract de prestări servicii încheiat cu un operator economic autorizat ANRE, în vederea exploatării instalaţiei de utilizare.


    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), P/OTS are obligaţia de a comunica, în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 23 alin. (4), executantului şi beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare.
    (4) Termenul prevăzut la alin. (1) se decalează în mod corespunzător în cazul în care instalaţia de racordare nu a fost recepţionată şi pusă în funcţiune, P/OTS având următoarele obligaţii:
    a) să notifice, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării prevăzute la art. 20 alin. (1), executantul cu privire la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare;
    b) să programeze punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare concomitent cu instalaţia de racordare.


    ART. 25
    Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare se realizează conform prevederilor art. 139 din Normele tehnice.

    ART. 26
    (1) La punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare P/OTS efectuează următoarele operaţii:
    a) punerea în funcţiune a staţiei de reglare-măsurare;
    b) verificarea etanşeităţilor instalaţiei tehnologice aferente staţiei de reglare-măsurare şi închiderea etanşă a ocolitoarelor echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;
    c) sigilarea cu sigilii cu serie unică a tuturor componentelor aparţinând sistemului de măsurare a gazelor naturale şi a tuturor robinetelor/blindurilor aflate pe linia de măsurare, ocolitorul liniei de măsurare, ocolitorul staţiei, precum şi alte conducte ocolitoare care fac posibilă ocolirea sistemului de măsurare gaze naturale;
    d) verificarea existenţei a cel puţin unui aparat de combustibili gazoşi cuplat în instalaţia de utilizare al cărui consum nominal să fie mai mare decât debitul minim de gaze naturale al echipamentului/sistemului de măsurare proiectat;
    e) predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

    (2) La punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare, executantul efectuează următoarele operaţii:
    a) refularea aerului din instalaţia de utilizare;
    b) verificarea etanşeităţii instalaţiei de utilizare, la presiunea gazelor naturale din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistenţă;
    c) verificarea modului de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la debitul maxim şi minim de gaze naturale;
    d) verificarea modului în care se realizează evacuarea gazelor de ardere;
    e) montarea dopurilor la ramificaţiile instalaţiei de utilizare pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoşi;
    f) instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalaţiei de utilizare.


    ART. 27
    (1) La data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare, P/OTS, împreună cu executantul şi cu beneficiarul, întocmesc procesul-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6, la adresa locului de consum.
    (2) La data prevăzută la alin. (1) executantul pune la dispoziţia P/OTS originalele documentelor prevăzute la art. 23 alin. (2).
    (3) Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. e) sunt întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 7.

    ART. 28
    (1) Procesele-verbale prevăzute la art. 21 lit. a) şi c), precum şi la art. 27 alin. (1) fac parte integrantă din cartea tehnică a instalaţiei de utilizare, pe care o deţine clientul final.
    (2) Cartea tehnică prevăzută la alin. (1) cuprinde toate documentele, respectiv actele şi documentaţia/documentaţiile privind realizarea instalaţiei de utilizare, emise în toate etapele realizării, de la avizul tehnic de racordare până la punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare, precum şi fişele de evidenţă a lucrărilor de verificare/revizie tehnică a instalaţiei de utilizare completate pe parcursul existenţei acesteia.
    (3) Clientul final este obligat să ţină la zi cartea tehnică prevăzută la alin. (1).

    ART. 29
    (1) Executantul are obligaţia de a informa beneficiarul, anterior încheierii contractului de prestări de servicii, cu privire la tarifele de punere în funcţiune percepute de P/OTS.
    (2) Dacă tariful de punere în funcţiune se achită la P/OTS de executant, acesta are obligaţia de a-l evidenţia în mod distinct în cadrul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul.
    (3) Executantul are obligaţia de a preda beneficiarului, cu titlu gratuit, un exemplar din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare, cu toate anexele aferente.

    CAP. III
    Cerinţele minime de exploatare în condiţii de siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    SECŢIUNEA 1
    Informaţii generale privind exploatarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    ART. 30
    (1) Clientul final are obligaţia să întreţină, exploateze şi să repare instalaţia de utilizare.
    (2) Clientul final răspunde pentru păstrarea condiţiilor tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare din momentul efectuării probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii şi pe toată durata de funcţionare a acesteia.
    (3) Cerinţele minime de exploatare în condiţii de siguranţă a instalaţiei de utilizare se stabilesc prin proiectul tehnic.
    (4) Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiei de utilizare, prevăzute la alin. (1), privesc:
    a) exploatarea instalaţiei de utilizare, conform prevederilor art. 31 alin. (1);
    b) verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare, conform prevederilor art. 34 alin. (1);
    c) revizia tehnică a instalaţiei de utilizare, conform prevederilor art. 34 alin. (2).

    (5) Condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare, prevăzute la alin. (2), sunt precizate de proiectant în proiectul tehnic.

    ART. 31
    (1) Exploatarea instalaţiei de utilizare constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:
    a) supravegherea continuă a alimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, prin urmărirea parametrilor tehnici de funcţionare a acestora, respectiv debitul şi presiunea gazelor naturale;
    b) supravegherea şi controlul elementelor de siguranţă şi alarmare;
    c) verificarea funcţionării aparatelor de reglare şi/sau control;
    d) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor în cazul instalaţiilor de utilizare montate subteran;
    e) controlul eventualelor scăpări de gaze la intervale de cel mult 72 de ore, pe tot traseul instalaţiei de utilizare, precum şi în toate căminele, subsolurile şi canalele tehnice amplasate în vecinătatea acesteia.

    (2) Exploatarea instalaţiei de utilizare prevăzută la alin. (1) se realizează prin una dintre următoarele metode:
    a) prin personal propriu, desemnat de conducătorul unităţii (clientul final); acest personal trebuie să fie instalator autorizat ANRE, tip autorizaţie EGT; acest personal nu este abilitat să efectueze verificări sau revizii tehnice ale instalaţiei de utilizare;
    b) prin OE, tip autorizaţie ET, în baza unui contract de prestări servicii.

    (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), clientul final are obligaţia menţinerii permanente a cel puţin 2 instalatori autorizaţi ANRE, pe toată perioada de funcţionare a instalaţiei de utilizare.
    (4) Personalul prevăzut la alin. (2) lit. a) sau OE prevăzut la alin. (2) lit. b) are obligaţia de a întocmi un raport cu privire la funcţionarea instalaţiei de utilizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8.
    (5) În situaţia în care exploatarea instalaţiei de utilizare se realizează de OE prevăzut la alin. (2) lit. b), acesta are obligaţia de a preda anual clientului final raportul prevăzut la alin. (4), care face parte din cartea tehnică a instalaţiei de utilizare.

    ART. 32
    Verificările şi reviziile tehnice fac parte din operaţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiei de utilizare şi se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 33
    (1) Activitatea de verificare sau revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare se realizează de operatorul economic autorizat ANRE, tip autorizaţie ET, selectat de clientul final.
    (2) Verificarea sau revizia tehnică se realizează în baza unui contract de prestări servicii încheiat între OE prevăzut la alin. (1) şi clientul final.
    (3) Contractul prevăzut la alin. (2) cuprinde criteriile minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 9.
    (4) Prin realizarea activităţilor de verificare sau revizie tehnică, OE prevăzut la alin. (1) îşi asumă răspunderea asupra celor prevăzute în fişele de evidenţă pe întreaga durată de 2 ani sau 10 ani, iar orice modificare adusă instalaţiei de utilizare de înaltă presiune ulterior verificării/reviziei tehnice cade în răspunderea clientului final.

    ART. 34
    (1) Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare se realizează:
    a) periodic, la maximum 2 ani;
    b) la cererea clientului final.

    (2) Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare se realizează:
    a) periodic, la maximum 10 ani;
    b) după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
    c) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare;
    d) la cererea clientului final.

    (3) Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare, prevăzută la alin. (1) lit. a), precum şi reviziile tehnice ale instalaţiei de utilizare, prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), sunt obligatorii pentru toţi clienţii finali.

    ART. 35
    Pe perioada stării de urgenţă verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare care expiră îşi continuă periodicitatea, respectiv la 2 sau 10 ani.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    ART. 36
    Verificarea sau revizia tehnică se realizează în baza cărţii tehnice a instalaţiei de utilizare sau a proiectului tehnic care a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare.

    ART. 37
    (1) Clientul final are obligaţia să pună la dispoziţia OE prevăzut la art. 33 alin. (1) următoarele:
    a) proiectul tehnic care a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, avizat de un verificator de proiecte atestat, prevăzut la art. 4 lit. q); sau
    b) cartea tehnică a instalaţiei de utilizare;

    (2) În situaţia în care clientul final nu deţine proiectul tehnic prevăzut la alin. (1) lit. a), acesta are obligaţia să solicite o copie a acestuia de la OE care a proiectat/executat instalaţia de utilizare.
    (3) În situaţia în care OE prevăzut la alin. (2) nu deţine proiectul tehnic, clientul final are obligaţia să reconstituie documentaţia tehnică, prin intermediul unui OE, tip autorizaţie PT, sau prin raportul de expertiză tehnică realizat prin intermediul unui expert tehnic atestat pentru grupa de clasificare CAEN 352, în baza unui contract de prestări servicii.
    (4) Documentaţia tehnică prevăzută la alin. (3) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente:
    a) releveul construcţiei pe care se trasează instalaţia de utilizare;
    b) schema izometrică a instalaţiei de utilizare;
    c) memoriul tehnic.

    (5) Documentaţia tehnică/Raportul de expertiză tehnică prevăzută/prevăzut la alin. (3) se întocmeşte în câte un exemplar pentru fiecare parte din contract.
    (6) Contractul prevăzut la alin. (3) cuprinde criteriile minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 10.

    ART. 38
    (1) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligaţia remedierii imediate a acestora prin intermediul OE, tip autorizaţie ET, care a efectuat verificarea ori revizia tehnică, în baza unui contract de prestări servicii.
    (2) Contractul prevăzut la alin. (1) cuprinde criteriile minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 9.

    ART. 39
    (1) În urma efectuării verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare se completează de OE, tip autorizaţie ET, fişa de evidenţă a lucrării în cauză.
    (2) Fişa de evidenţă a lucrării de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
    (3) Fişa de evidenţă a lucrării de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

    ART. 40
    (1) OE, tip autorizaţie ET, are obligaţia să efectueze toate operaţiunile aferente verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, prevăzute în anexa nr. 11 sau nr. 12, după caz.
    (2) În situaţia în care OE prevăzut la alin. (1) constată că nu există proiectul tehnic care a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, acesta are obligaţia să informeze clientul final în legătură cu obligaţia prevăzută la art. 37 alin. (3).

    ART. 41
    (1) OE prevăzut la art. 40 alin. (1) are obligaţia să ţină evidenţa tuturor verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiilor de utilizare efectuate la clienţii finali.
    (2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), OE are obligaţia să realizeze un registru de evidenţă, în format electronic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 13.

    ART. 42
    (1) Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare constă în efectuarea a cel puţin următoarelor operaţii:
    a) verificarea şi, după caz, refacerea izolaţiei anticorozive deteriorate;
    b) verificarea şi, după caz, refacerea protecţiei exterioare pentru instalaţiile de utilizare montate suprateran;
    c) verificarea staţiilor şi instalaţiilor de protecţie catodică;
    d) repararea/înlocuirea armăturilor, răsuflătorilor, aparatelor de control, reglare, siguranţă şi de alarmare defecte sau deteriorate;
    e) verificarea şi, după caz, înlocuirea filtrelor;
    f) verificarea stabilităţii instalaţiilor de utilizare montate aparent pe suporturi.

    (2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se completează corespunzător cu specificaţiile tehnice ale producătorilor echipamentelor/dispozitivelor montate în instalaţia de utilizare, pentru buna funcţionare a acesteia.

    ART. 43
    (1) Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare constă în:
    a) efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1);
    b) efectuarea probelor de presiune - se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice numai pentru partea de instalaţie de utilizare care a suferit modificări/înlocuiri;
    c) proba de verificare a etanşeităţii - se realizează după proba de presiune şi atestă că sunt respectate cerinţele privind rezistenţa mecanică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

    (2) Revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare din anul respectiv înlocuieşte verificarea tehnică periodică din acel an.

    ART. 44
    Clientul final are următoarele obligaţii:
    a) să asigure efectuarea verificărilor tehnice sau a reviziilor tehnice periodice a instalaţiei de utilizare;
    b) să deţină şi să actualizeze cartea tehnică a instalaţiei de utilizare şi toate documentele necesare exploatării în condiţii de siguranţă a acesteia;
    c) să solicite P/OTS sistarea alimentării cu gaze naturale în orice situaţie de natură să pericliteze funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de utilizare.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Cerinţele tehnice minime de exploatare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    ART. 45
    Pe perioada funcţionării instalaţiei de utilizare sunt respectate zonele de protecţie şi siguranţă instituite prin proiectul tehnic.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 46
    Instalatorul autorizat ANRE, tip autorizaţie PGT, care întocmeşte proiectul tehnic sau participă la elaborarea acestuia ori verificatorul de proiecte atestat, prevăzut la art. 4 lit. q), nu poate fi desemnat responsabil tehnic cu execuţia pentru lucrarea respectivă.

    ART. 47
    Executantul are obligaţia să ofere beneficiarului o garanţie pentru lucrarea executată, pentru o perioadă de cel puţin 2 ani sau până la prima modificare adusă acesteia.

    ART. 48
    (1) Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare, operatorul economic autorizat ANRE care a executat, respectiv a recepţionat tehnic instalaţia de utilizare trebuie să deţină autorizaţia corespunzătoare tipului de lucrări realizate de acesta, valabilă la momentul punerii în funcţiune.
    (2) În lipsa autorizaţiei ANRE prevăzute la alin. (1), P/OTS nu realizează punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare.

    ART. 49
    (1) În situaţia în care, la execuţia instalaţiei de utilizare, apar diferenţe faţă de proiectul tehnic, executantul are obligaţia de a obţine o dispoziţie de şantier de la proiectantul lucrării.
    (2) În situaţia în care proiectantul şi/sau verificatorul de proiecte se află în imposibilitatea de a desfăşura aceste activităţi şi nu mai pot da dispoziţia de şantier prevăzută la alin. (1), executantul apelează la un alt proiectant şi/sau la un alt verificator de proiecte.

    ART. 50
    Cerinţele minime de exploatare în condiţii de siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune sunt aplicabile şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), existente şi puse în funcţiune.

    ART. 51
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012.

    ART. 52
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CRITERIILE MINIME OBLIGATORII
    pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii privind proiectarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
    de înaltă presiune şi verificarea proiectului tehnic
    1. Solicitantul
    Persoană juridică
    Denumirea solicitantului .................., nr. de înregistrare la registrul comerţului ..................., CUI ....................., atributul fiscal ..................., reprezentat(ă) prin ................., în calitate de .................., Banca ..................., codul IBAN ..................., codul poştal ..............., localitatea .................., judeţul/sectorul .................., str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ............., telefon mobil .............., fax .............., e-mail ..............., denumit(ă) în continuare beneficiar,
    a convenit încheierea Contractului nr.... de prestări de servicii privind proiectarea instalaţiei de utilizare de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), şi verificare a proiectului tehnic cu ....................(denumirea operatorului economic)............................, persoană juridică, în calitate de operator economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, tip autorizaţie PT, denumită în continuare proiectant, pentru locul de consum de mai jos:
    Adresă de corespondenţă (dacă diferă faţă de adresa indicată la pct. 1)
    Codul poştal ........................, localitatea ......................., judeţul/sectorul .............................., str. ....................... nr. ..........
    Adresa locului de consum
    Codul poştal ......................., localitatea ......................., judeţul/sectorul ................................, str. ...................... nr. ............

    2. Obiectul contractului
    - prestarea serviciilor de proiectare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), şi de verificare a proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale

    3. Durata contractului

    (1) Durata este de ……………..... zile.

    (2) Prelungirea se realizează cu acordul scris al părţilor, prin încheierea unui act adiţional.

    4. Tariful contractului

    (1) Tariful pentru realizarea proiectului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), şi de verificare a proiectului tehnic este de ………………...... lei, din care:
    a) tariful aferent activităţii de proiectare este de …………………………..... lei;
    b) tariful aferent activităţii de verificare a proiectului tehnic este de …………..... lei;
    c) tariful pentru obţinerea altor autorizaţii/avize impuse de legislaţie este de..... lei, defalcat după cum urmează:
    - ...........................................................................................................................................................................................    (2) Plata se poate face integral sau în tranşe, conform înţelegerii dintre părţi, astfel încât la finalizarea lucrării obligaţiile de plată să fie achitate.

    (3) Lucrarea se consideră finalizată odată cu predarea către beneficiar a proiectului tehnic verificat de un verificator de proiecte atestat.

    5. Obligaţiile proiectantului
    a) realizează proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) asigură verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic prin intermediul unui verificator de proiecte atestat pentru grupa de clasificare CAEN 352;
    c) predarea către beneficiar a două exemplare din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), însoţite de referatul de verificare.

    6. Obligaţiile beneficiarului
    a) pune la dispoziţia proiectantului avizul tehnic de racordare eliberat de operatorul sistemului din amonte, respectiv producătorul de gaze naturale sau operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile legale*);
    *) În situaţia în care beneficiarul nu mandatează proiectantul să îl reprezinte în faţa operatorului sistemului din amonte în scopul obţinerii avizului tehnic de racordare.

    b) permite accesul reprezentanţilor proiectantului în imobil în vederea efectuării operaţiilor necesare realizării proiectului tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar);
    c) îndeplineşte obligaţiile de plată către proiectant în cuantumul şi la termenele stabilite de comun acord cu acesta.

    7. Alte clauze
    a) Se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa.
    b) Se precizează modul de soluţionare a divergenţelor dintre părţi.
    c) Se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală.
    d) Se precizează numărul de exemplare ale contractului.
    e) Se precizează data de intrare în vigoare a contractului.


    ANEXA 2

    la regulament
    CRITERIILE MINIME OBLIGATORII
    pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii privind execuţia,
    realizarea probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii,
    precum şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    1. Solicitantul
    Persoană juridică
    Denumirea solicitantului ......................................................, nr. de înregistrare la registrul comerţului ..................................., CUI ........................., atribut fiscal ..............................., reprezentat(ă) prin .................., în calitate de .................., Banca ................, codul IBAN ........................................, codul poştal ............................, localitatea ..........................., judeţul/sectorul ....................., str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., telefon fix ..............., telefon mobil ..............., fax ........, e-mail .........., denumit(ă) în continuare beneficiar,
    a convenit încheierea Contractului nr. ................................................................. de prestări de servicii privind execuţia, realizarea probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii, precum şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), cu .................(denumirea operatorului economic)..................., persoană juridică, în calitate de operator economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, tip autorizaţie ET, denumită în continuare executant,
    pentru locul de consum de mai jos:
    Adresă de corespondenţă (dacă diferă faţă de adresa indicată la pct. 1)
    Codul poşta l ....................., localitatea ............................., judeţul/sectorul ..................., str. ...................... nr. ..................
    Adresa locului de consum
    Codul poştal ........................., localitatea ..............................., judeţul/sectorul ................., str. .................... nr. .................


    2. Obiectul contactului
    - prestarea serviciilor de executare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii, precum şi de punere în funcţiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale

    3. Durata contractului

    (1) Durata este de ... zile.

    (2) Prelungirea se realizează cu acordul scris al părţilor, prin încheierea unui act adiţional.

    4. Tariful contractului

    (1) Tariful pentru realizarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), este de ………………………..... lei, din care:
    a) tariful aferent activităţii de execuţie este de ………………………………... lei, în conformitate cu devizul tehnico-economic anexat; în cadrul acestui tarif intră şi tariful aferent activităţii de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar);
    b) tariful aferent activităţii de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), este de …….... lei.


    (2) Plata se poate face integral sau în tranşe, conform înţelegerii dintre părţi, astfel încât la finalizarea lucrării obligaţiile de plată să fie achitate.

    (3) Lucrarea se consideră finalizată odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune.

    5. Obligaţiile executantului
    a) execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic pus la dispoziţie de beneficiar;
    b) întreprinde toate demersurile necesare realizării probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar);
    c) solicită P/OTS punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar);
    d) predă beneficiarului un exemplar din proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), însoţit de toate anexele aferente, respectiv:
    (i) procesul-verbal de lucrări ascunse pentru instalaţia exterioară de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, dacă este cazul;
    (ii) procesul-verbal de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;
    (iii) procesul-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune.

    e) oferă beneficiarului o garanţie pentru lucrarea executată, pentru o perioadă de cel puţin 2 ani sau până la prima modificare adusă acesteia.

    6. Obligaţiile beneficiarului
    a) permite accesul reprezentanţilor executantului în imobil în vederea punerii în practică a proiectului tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar);
    b) îndeplineşte obligaţiile de plată către executant în cuantumul şi la termenele stabilite de comun acord.

    7. Alte clauze (Se vor completa elementele de mai jos.):
    a) Se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa.
    b) Se precizează modul de soluţionare a divergenţelor dintre părţi.
    c) Se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală.
    d) Se precizează numărul de exemplare ale contractului.
    e) Se precizează data de intrare în vigoare.


    ANEXA 3

    la regulament
    PROCES-VERBAL
    de lucrări ascunse pentru instalaţia exterioară de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune Nr. ……………......../data …….................
    (model-cadru)
    Semnatarii prezentului proces-verbal, cu ocazia realizării instalaţiei de utilizare de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), pozată subteran, executată în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ………….............., realizat de ……………………………………...............................................…..,
    (denumirea operatorului economic autorizat de Autoritatea Naţională
    de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE)
    nr. autorizaţie ..................., tip autorizaţie ET, verificat de ………..........................…….................................……..……………………..,
    (numele şi prenumele verificatorului de proiecte atestat pentru grupa de clasificare CAEN 352)
    posesor al Atestatului nr. ………......, la imobilul din localitatea ………………..., judeţul/sectorul ......................., str. ....................... nr. ........., codul poştal ...................., precizăm următoarele:
    1. Tronsonul îngropat al instalaţiei de utilizare exterioară a gazelor naturale de înaltă presiune are diametrul... (mm sau inch) şi lungimea... (metri).
    2. Materialul tubular folosit este cel prevăzut în Certificatul de calitate/Declaraţia de conformitate nr.... din data..., anexat/anexată la prezentul proces-verbal.
    3. Pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune din oţel:
    a) toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate/conforme şi au fost izolate .........(precizările sunt făcute de executant)......;
    b) conducta a fost izolată conform ................................(precizările sunt făcute de executant)........................................
    şi la montaj a fost amplasată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme tehnice;
    c) calitatea izolaţiei a fost verificată conform Buletinului de verificare nr. ………......…..…..../………….............….., anexat;
    d) au fost amplasate răsuflători în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ..................…...., realizat de .........................................(denumirea operatorului economic autorizat ANRE)........................,
    tip autorizaţie PT, şi verificat de ................................(numele şi prenumele verificatorului de proiecte atestat pentru grupa de clasificare CAEN 352)...................................,
    posesor al Atestatului nr. ............................., iar calota acestora a fost sudată în totalitate de tijă şi a fost aşezată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice;

    e) conducta a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de ……………………........ cm, adâncimea de pozare fiind de ………………....... m;
    f) tuburile de protecţie au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ......., realizat de .................(denumirea operatorului economic autorizat ANRE).............,
    tip autorizaţie PT, şi verificat de ............................(numele şi prenumele verificatorului de proiecte atestat pentru grupa de clasificare CAEN 352).......................,
    posesor al Atestatului nr. ..............................................................................................;

    g) conducta, armăturile şi curbele utilizate sunt confecţionate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice;
    h) primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunţit, fără corpuri tari (resturi de beton, cărămizi, deşeuri metalice, sticloase etc.).


    Lista de semnături
    1. Instalatorul/Instalatorii autorizat/autorizaţi care a/au executat instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar)
    Numele şi prenumele .............., Legitimaţia ANRE nr. ............., tip autorizaţie ..............., valabilă până la data de ............., semnătura ............. .

    2. Responsabilul tehnic cu execuţia
    Numele şi prenumele ............., Legitimaţia ANRE nr. .............., tip autorizaţie ..............., valabilă până la data de ..............., semnătura ....... .

    3. Sudorul autorizat pentru oţel
    Numele şi prenumele ...................., Autorizaţia .............. nr. .............., poanson nr. ..............., valabilă până la data de ............., semnătura .........................

    4. Specialiştii în domeniu (instalatori autorizaţi ANRE invitaţi de beneficiar, după caz)
    Numele şi prenumele ………....., Legitimaţia ANRE nr. ……………...., tip autorizaţie ………………..., valabilă până la data de …………...., semnătura ……...

    5. Beneficiarul a luat cunoştinţă de execuţia instalaţiei exterioară de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), şi de obligaţia ca orice modificare adusă acesteia ulterior trebuie să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE.

    Beneficiar,
    ..................................
    (denumirea şi semnătura)

    ANEXA 4

    la regulament
    PROCES-VERBAL
    de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei
    de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune Nr. ........./data .................
    (model-cadru)
    Semnatarii prezentului proces-verbal, cu ocazia efectuării probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), executată la imobilul din localitatea ............................, judeţul/sectorul ....................., str. ........................... nr. ......., codul poştal ……...........…..., am constatat următoarele:
    1. Avizul tehnic de racordare nr. ........................ din data de ....................................... a fost eliberat de către ................................(denumirea producătorului de gaze naturale sau a operatorului de transport şi de sistem)...................................... .
    2. Proiectul tehnic nr. ....... a fost întocmit de ..................(denumirea operatorului economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE)......................,
    tip autorizaţie PT, prin instalatorul autorizat .......(numele şi prenumele)......, tip autorizaţie PGT, Legitimaţia ANRE nr. ..................... .

    3. Proiectul tehnic nr. ........ a fost verificat de ........................(numele şi prenumele verificatorului de proiecte atestat pentru grupa de clasificare CAEN 352).........................,
    posesorul Atestatului nr. .......................... .

    4. Execuţia lucrării a fost realizată de ......................(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE).........................,
    tip autorizaţie ET, sub coordonarea responsabilului tehnic cu execuţia ...........................(numele şi prenumele)............................,
    Legitimaţia ANRE nr. ................, tip autorizaţie EGT.

    5. Lucrarea este realizată cu următoarele materiale:
    a) materialul tubular ...................(Se precizează tipul materialului - oţel.).............., lungimea totală ............... metri, din
    care:............. metri cu diametrul ......................(Se precizează pentru fiecare tipodimensiune în parte.)................. (mm/inch),
    pozat .................................. , achiziţionat de către ..................(subteran/suprateran) (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea)........................
    de la furnizorul ............................(Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat materialul tubular.)..................................,
    conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr......... din data de .......................;

    b) fitingurile (curbe, coturi, teuri) din ........................(Se precizează tipul materialului.)...........................,
    în număr total de ..........., din care: .....................(Se detaliază în mod explicit numărul şi diametrul fiecărui fiting în parte.)................................,
    achiziţionate de către ..................................(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea)......................................
    de la furnizorul ...............................................(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea)...............................................,
    conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....;

    c) armături de închidere tip ......................(Se precizează tipul armăturii.).................. din ...................(Se precizează tipul materialului.).....................,
    în număr total de ..., din care:
     (i ..........................................(Se detaliază în mod explicit numărul şi diametrul fiecărei armături în parte.)..................................,
    achiziţionate de către ........................................(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea)....................................
    de la furnizorul ..........................................(Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-au achiziţionat armăturile de închidere.)..............................................,
    conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....;

    (ii) .............................................................................................................


    d) aparatul de reglare .............................................(Se precizează tipul.)...........................................................
    achiziţionat de către .............................................(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea).......................................
    de la furnizorul ................................................(Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-au achiziţionat armăturile de închidere.).........................................................,
    conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de ....;

    e) aparatul de alarmare ...............(Se precizează tipul.)............... achiziţionat de către ...................... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea sau a beneficiarului, în funcţie de cine l-a achiziţionat)........................................
    de la furnizorul ................................................(Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat detectorul automat de gaze naturale.).................................................,
    conform Declaraţiei de performanţă/Declaraţiei de conformitate nr. ... din data de .... .


    6. Instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10–10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), este realizată pentru următoarele puncte de consum:
    a) ...........................................(Se precizează tipul aparatului consumator de combustibil gazos.).............................................
    cu un debit instalat de gaze naturale de .......................................(conform specificaţiilor producătorului)......................................,
    achiziţionat de către ................................., de la furnizorul ...............................(Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat.)......................................,
    conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ........................... din data de ........................ (sau se anexează declaraţia beneficiarului);

    b) .............................................................................................................................................................................................
                                                 [Se completează în mod similar lit. a) pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.]


    7. Instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune a fost încercată la probele de presiune, de către instalatorul autorizat ANRE ........................(numele şi prenumele)......................., Legitimaţie ANRE nr. .............., tip autorizaţie EGT, după cum urmează:
    1. Probele de presiune cu .......(aer/apă)........ a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), pozată subteran:
    a) proba de rezistenţă mecanică la .......................................... [Pa] sau [bar], timp de ................................................... [h];
    b) proba de verificare a etanşeităţii la ..................................... [Pa] sau [bar], timp de ................................................... [h].

    2. Probele de presiune cu .......................(aer/apă)......................... a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), pozată suprateran:
    a) proba de rezistenţă mecanică la ......................................... [Pa] sau [bar], timp de ................................................... [h];
    b) proba de verificare a etanşeităţii la ..................................... [Pa] sau [bar], timp de ................................................... [h].


    8. Conducta din oţel pozată suprateran a fost protejată anticoroziv prin grunduire şi vopsire.
    9. Operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare subterană a gazelor naturale de înaltă presiune a prezentat Procesul-verbal de lucrări ascunse nr. ................................... din data ..................................... .
    10. Concluzia:
    Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, subsemnaţii constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi declară admis rezultatul probelor de presiune.


    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ............... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.
    1. Responsabilul tehnic cu execuţia
    Numele şi prenumele .............................., Legitimaţia ANRE nr. ..........................., tip autorizaţie EGT, valabilă până la data de ........................., semnătura ..........................................

    2. Sudorul autorizat pentru oţel
    Numele şi prenumele ........................, Autorizaţia ...................... nr. .................., poanson nr. ................, valabilă până la data de ........................., semnătura ..........................................

    3. Specialiştii în domeniu (instalatori autorizaţi ANRE invitaţi de beneficiar, după caz)
    Numele şi prenumele .............................., Legitimaţia ANRE nr. ..........................., tip autorizaţie .................., valabilă până la data de ....................., semnătura ...........................................

    Beneficiarul a luat cunoştinţă de:
    a) obligaţia păstrării condiţiilor tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), stabilite prin proiectul tehnic, din momentul efectuării probelor de rezistenţă mecanică şi verificare a etanşeităţii şi pe toată durata de funcţionare a acesteia;
    b) obligaţia ca orice modificare adusă ulterior efectuării probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), trebuie să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE, tip autorizaţie ET.

    Beneficiar,
    ......................................
    (denumirea şi semnătura)

    ANEXA 5

    la regulament
    CERERE
    de solicitare a programării în vederea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    (model-cadru)
    Nr. de înregistrare ziua/luna/anul
    (OE)
    Nr. de înregistrare ziua/luna/anul
    (P/OTS)
    Către ...........................(denumirea P/OTS).............................
    Subsemnatul, ...............................(numele şi prenumele).................................,
    reprezentant legal al .............................................................(denumirea OE autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE).............................................................,
    cu sediul în localitatea ......................................, str. ........................ nr. ......., ap. ........, sc. ....., et. ......, judeţul ............................, tel. ......................., fax ......................, e-mail ........................., vă solicităm programarea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), executate în imobilul amplasat în localitatea ...................................., judeţul/sectorul .........................., str. .......................... nr. .........., codul poştal .........., beneficiar .............................................(denumirea)................................................................. .
    Instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), a fost executată în baza Proiectului tehnic nr. ... din ..., verificat de verificatorul de proiecte atestat pentru grupa de clasificare CAEN 352 ......................(numele şi prenumele)..................., atestat nr. ..........., şi a fost supusă probelor de rezistenţă mecanică şi etanşeitate în data de ........................... cu Procesul-verbal nr. .........................../data ............................. .
    Anexăm prezentei cereri următoarele documente conforme cu originalul:
    a) procesul-verbal de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar);
    b) documentul emis de furnizorul de gaze naturale, care atestă existenţa unui contract de furnizare pentru imobilul menţionat mai sus, încheiat cu beneficiarul; acest document se prezintă doar în situaţia în care este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.

    Originalele documentelor prevăzute anterior sunt prezentate operatorului din amonte, respectiv producătorului de gaze naturale sau operatorului de transport şi de sistem, de către executant, în data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), la:
    a) locul de consum, în situaţia în care se montează echipamentul/sistemul de măsurare a gazelor naturale;
    b) sediul operatorului din amonte, în situaţia în care nu este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.

    Reprezentantul legal al
    ...............................................................................................
    (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea)
    .........................................
    (numele şi prenumele)
    .............................................
    (semnătura)
    Data .....................

    ANEXA 6

    la regulament
    PROCES-VERBAL
    de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    Nr. ......./data ...................
    (model-cadru)
    Pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), executată la locul de consum de la adresa (localitatea ..........., judeţul/sectorul ........, str. ................ nr. ......, codul poştal .............) s-au efectuat următoarele operaţii desfăşurate distinct de către producătorul de gaze naturale/operatorul de transport şi de sistem, respectiv de către executantul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale:
    I. Producătorul de gaze naturale/operatorul de transport şi de sistem
    A. Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul, ........................(numele şi prenumele).................................., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport şi de sistem, în prezenţa beneficiarului ...............................(denumirea).................................., am realizat următoarele operaţii, la adresa de mai sus:
    a) punerea în funcţiune a staţiei de reglare măsurare; măsurarea comercială de bază a gazelor naturale livrate se realizează prin intermediul echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale compus din contor/contoare de tip ..........., cu debit minim/maxim ............./…............... mc/h, marca ................................, seria .................., indexul ........................ mc şi dispozitiv/dispozitive de conversie de tip ...................., marca...................... , seria .................., index ........................ mc;
    b) verificarea etanşeităţilor instalaţiei tehnologice aferente staţiei de reglare-măsurare şi închiderea etanşă a ocolitoarelor echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;
    c) sigilarea cu sigilii cu serie unică a tuturor componentelor aparţinând sistemului de măsurare gaze naturale şi a tuturor robinetelor/blindurilor aflate pe linia de măsurare, ocolitorul liniei de măsurare, ocolitorul staţiei, precum şi alte conducte ocolitoare care fac posibilă ocolirea sistemului de măsurare gaze naturale;
    d) verificarea existenţei a cel puţin unui aparat de combustibil gazos cuplat în instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune al cărui consum nominal să fie mai mare decât debitul minim de gaze naturale al echipamentului/sistemului de măsurare proiectat;
    e) predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

    B. Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul, ..................(numele şi prenumele).................., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport şi de sistem, am predat beneficiarului ...................................(denumirea)..............................................................
    1 exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.
    1. Reprezentantul împuternicit al ...................................... (producătorului de gaze naturale/operatorului de transport şi de sistem) .........................(numele şi prenumele)...................................., instalator autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, tip autorizaţie ET, Legitimaţie ANRE nr. ............................, semnătura ..............................
    2. Beneficiarul .........................................(denumirea)........................................................., semnătura .............................


    II. Executantul instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar)
    A. Subsemnatul, .....................(numele şi prenumele)........................, responsabilul tehnic cu execuţia, în baza prevederilor Procesului-verbal de realizare a probelor de rezistenţă mecanică şi de verificare a etanşeităţii instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), nr. ................................. din ..........................., am pus în funcţiune instalaţia de utilizare a gazelor naturale executată de operatorul economic autorizat ANRE ...........................(denumirea............................., tip autorizaţie .............., în prezenţa beneficiarului ...............(denumirea.................., la adresa de mai sus, prin realizarea următoarelor operaţii:
    a) refularea aerului din instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;
    b) verificarea etanşeităţii instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, la presiunea gazelor naturale din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistenţă;
    c) verificarea modului de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la debitul maxim şi minim de gaze naturale;
    d) verificarea modului în care se face evacuarea gazelor de ardere;
    e) instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;
    f) montarea dopurilor la ramificaţiile instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoşi.

    B. Au fost puse în funcţiune următoarele aparate consumatoare de combustibili gazoşi^1):
    ^1) Se completează toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, atât cele care sunt supuse, cât şi cele care nu sunt supuse reglementărilor ISCIR.
    a) ..........................................................(Se precizează tipul aparatului consumator de combustibil gazos.)..................................................................
    cu un debit instalat de gaze naturale de ..............................................(conform specificaţiilor producătorului).................................................,
    achiziţionat de către ............................................. de la furnizorul ...................................(Se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziţionat.)......................................................,
    conform Certificatului de calitate/Declaraţiei de conformitate nr. ............................... din data de ...............................................

    b) ..............................................................................................................................................


    1. Responsabilul tehnic cu execuţia
    Numele şi prenumele .........................., instalator autorizat ANRE, tip autorizaţie ET, Legitimaţia ANRE nr. .........................., valabilă până la data de ....................................., semnătura ..........................................................

    2. Beneficiarul .............................(denumirea)........................................, semnătura .............................................
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

    ANEXA 7

    la regulament
    Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale
    (model-cadru)
    1. Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune revin clientului final, care răspunde pentru buna ei funcţionare.
    2. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune sunt obligatorii pentru clientul final şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, selectat de acesta.
    3. Verificarea tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune este obligatorie la maximum 2 ani.
    4. Revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare de înaltă presiune este obligatorie la maximum 10 ani.
    5. Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune se realizează şi în următoarele situaţii:
    a) după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
    b) după orice eveniment care ar putea afecta instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune sau funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia.

    6. Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, se respectă cu stricteţe următoarele instrucţiuni:
    A. Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate se fac următoarele operaţiuni:
    (i) ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu flacără liberă;
    (ii) controlul tirajului şi etanşeităţii coşului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la acesta; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţarea coşului, curăţarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);
    (iii) controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;
    (iv) asigurarea accesului aerului necesar arderii în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);
    (v) verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;
    (vi) ventilarea focarelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

    B. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare se fac următoarele operaţiuni:
    (i) aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;
    (ii) apropierea aprinzătorului de arzător;
    (iii) deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.

    1. Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.
    2. Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor producătorului.
    C. Stingerea focului
    1. Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.
    2. Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş de fum se realizează prin închiderea robinetului de siguranţă, iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoşi.

    D. Indicaţii speciale
    a) La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:
    (i) aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;
    (ii) lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate de combustibili gazoşi;
    (iii) obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
    (iv) modificarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune fără forme legale şi prin persoane neautorizate;
    (v) dormitul în încăperi cu focul aprins;
    (vi) dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz etc.).

    b) Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:
    (i) se sting toate focurile;
    (ii) se deschid toate uşile şi ferestrele;
    (iii) nu se aprinde nicio sursă de foc;
    (iv) nu se manevrează aparate electrice;
    (v) nu se doarme în astfel de încăperi;
    (vi) se anunţă imediat producătorul de gaze naturale sau operatorul de transport şi de sistem, după caz, respectiv cel care poate sista alimentarea cu gaze naturale din staţia de reglare măsurare.
    7. Nu uitaţi!
    A. Verificarea cu flacără a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune prezintă pericol de explozie şi incendiu.
    B. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte.
    C. Neefectuarea operaţiilor de verificare sau revizie tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, în termenele legale, atrage în mod direct răspunderea dumneavoastră în calitate de client final pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea şi utilizarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune.


    ANEXA 8

    la regulament
    RAPORT
    privind funcţionarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune,
    având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar)
    1. Data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), ...........(zz/ll/aaaa).........., aferentă locului de consum de la adresa ...(localitatea ................................., judeţul/sectorul ................................., str. ....................................... nr. ......, codul poştal ..........),
    client final ............(denumirea)................

    2. Date cu privire la exploatarea curentă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar) şi operaţiile efectuate:

┌────┬──────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Operaţiile │ │ │ │Instalaţia │ │
│ │aferente │ │ │ │îndeplineşte│ │
│ │exploatării │Ora │ │Măsuri de │/ nu │ │
│Nr. │instalaţiei de│efectuării│Defecţiuni│remediere a│îndeplineşte│Responsabilul│
│crt.│utilizare a │operaţiei^│constatate│defectelor │condiţiile │cu │
│ │gazelor │1) │ │constatate:│tehnice de │exploatarea │
│ │naturale de │ │ │ │funcţionare │ │
│ │înaltă │ │ │ │în siguranţă│ │
│ │presiune │ │ │ │^2) │ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Supravegherea │ │ │ │ │ │
│ │continuă a │ │ │ │ │ │
│ │alimentării cu│ │ │ │ │ │
│ │gaze naturale │ │ │ │ │ │
│ │a aparatelor │ │ │ │ │ │
│ │consumatoare │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │ │ │
│ │gazoşi, prin │ │ │ │ │ │
│1 │urmărirea │ │ │ │ │ │
│ │parametrilor │ │ │ │ │ │
│ │tehnici de │ │ │ │ │ │
│ │funcţionare a │ │ │ │ │ │
│ │acestora, │ │ │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │ │ │
│ │debitul şi │ │ │ │ │ │
│ │presiunea │ │ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Supravegherea │ │ │ │ │ │
│ │şi controlul │ │ │ │ │ │
│2 │elementelor de│ │ │ │ │ │
│ │siguranţă şi │ │ │ │ │ │
│ │alarmare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Verificarea │ │ │ │ │ │
│ │funcţionării │ │ │ │ │ │
│ │aparatelor de │ │ │ │ │ │
│3 │măsură, │ │ │ │ │ │
│ │control, │ │ │ │ │ │
│ │reglare şi de │ │ │ │ │ │
│ │siguranţă │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Verificarea │ │ │ │ │ │
│ │stării │ │ │ │ │ │
│ │răsuflătorilor│ │ │ │ │ │
│4 │şi a căminelor│ │ │ │ │ │
│ │în cazul │ │ │ │ │ │
│ │conductelor │ │ │ │ │ │
│ │montate │ │ │ │ │ │
│ │subteran │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Controlul │ │ │ │ │ │
│5 │eventualelor │ │ │ │ │ │
│ │scăpări de │ │ │ │ │ │
│ │gaze │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘


    ^1) Periodicitatea este la 72 de ore.
    ^2) Condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune sunt prevăzute în proiectul tehnic.


    ANEXA 9

    la regulament
    CRITERIILE MINIME OBLIGATORII
    la întocmirea contractului de prestări de servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalaţiei
    de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    1. Părţile contractante
    Operatorul economic ...................(denumirea)..................., nr. de ordine în registrul comerţului ...............................,
    cod unic de înregistrare ..............................., reprezentat legal prin ..........................................., în calitate de ..............................., Banca ..................., cod IBAN ........................, cu sediul social în localitatea ..................................., str. ................................. nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul …..........................., cod poştal ......., telefon fix ................., telefon mobil ..............., fax ..............., e-mail ........................................, posesor al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), tip ET, nr. …..…, valabilă până la data de …..….., denumit în continuare prestator, şi
    Persoana juridică ............................(denumirea)...........................…, nr. de ordine în registrul comerţului .............................,
    cod unic de înregistrare ..............................., reprezentată legal prin ........................................., în calitate de ............................, Banca ................., cod IBAN ......................., cu sediul social în localitatea .................................., str. .................................. nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........................, cod poştal ......., telefon fix ...................., telefon mobil ................., fax ................, e-mail .............................. , denumită în continuare beneficiar,
    au convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalaţiei de utilizare de înaltă presiune având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar), aferentă locului de consum ...........................(adresa locului de consum)..............................

    2. Obiectul contractului

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │Se bifează │
│Nr. │ │în mod │
│crt.│Serviciul prestat │obligatoriu│
│ │ │serviciul │
│ │ │prestat. │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Verificarea tehnică a│ │
│ │instalaţiei de │ │
│1. │utilizare a gazelor │ │
│ │naturale de înaltă │ │
│ │presiune │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Revizia tehnică a │ │
│ │instalaţiei de │ │
│2. │utilizare a gazelor │ │
│ │naturale de înaltă │ │
│ │presiune │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│3. │Remedierea defectelor│ │
│ │constatate │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Dezafectarea │ │
│ │tronsonului/ │ │
│ │tronsoanelor din │ │
│ │instalaţia de │ │
│4. │utilizare a gazelor │ │
│ │naturale de înaltă │ │
│ │presiune executat/ │ │
│ │executate fără forme │ │
│ │legale │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘    3. Durata contractului:
    a) serviciul/serviciile prevăzut/prevăzute la pct. 2 se realizează în termen de ... zile de la data încheierii prezentului contract;
    b) durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.

    4. Valoarea serviciului prestat şi modalitatea de plată:
    a) Valoarea serviciului prestat

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ │Valoarea │
│crt.│Serviciul prestat │serviciului│
│ │ │prestat │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Verificarea tehnică a│ │
│ │instalaţiei de │ │
│1. │utilizare a gazelor │ │
│ │naturale de înaltă │ │
│ │presiune │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Revizia tehnică a │ │
│ │instalaţiei de │ │
│2. │utilizare a gazelor │ │
│ │naturale de înaltă │ │
│ │presiune │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│3. │Remedierea defectelor│ │
│ │constatate │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Dezafectarea │ │
│ │tronsonului/ │ │
│ │tronsoanelor din │ │
│ │instalaţia de │ │
│4. │utilizare a gazelor │ │
│ │naturale de înaltă │ │
│ │presiune executat/ │ │
│ │executate fără forme │ │
│ │legale │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘    b) Termenul şi modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părţi.

    5. Drepturile şi obligaţiile prestatorului
    A. Prestatorul are următoarele drepturi:
    a) să încaseze contravaloarea serviciului prestat;
    b) să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune executat/executate fără forme legale, identificat/identificate cu ocazia verificării/reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, în cazul în care este bifat acest serviciu;

    B. Prestatorul are următoarele obligaţii:
    a) să efectueze verificarea/revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale şi în baza proiectului tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar);
    b) să întocmească fişa de evidenţă a lucrărilor de verificare/revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, în ……. exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte în contract;
    c) să informeze beneficiarul cu privire la modalitatea de realizare a documentaţiei tehnice sau a raportului de expertiză tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, în situaţia în care proiectul tehnic nu mai există;
    d) să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al Instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Regulamentului de stabilire a cerinţelor minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2020.


    6. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    A. Beneficiarul are următoarele drepturi:
    a) să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentaţiei tehnice sau a raportului de expertiză tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, în situaţia în care proiectul tehnic nu mai există;
    b) să primească un exemplar al fişei de evidenţă a lucrărilor de verificare/revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;
    c) să primească, gratuit, un exemplar al instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Regulamentului de stabilire a cerinţelor minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2020.

    B. Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a) să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul şi prin modalitatea de plată stabilite de comun acord cu acesta;
    b) să pună la dispoziţie prestatorului proiectul tehnic al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10∙10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10∙10^5 Pa (10 bar).


    7. Alte clauze:
    a) Se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa.
    b) Se precizează modul de soluţionare a divergenţelor dintre părţi.
    c) Se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală.
    d) Se precizează numărul de exemplare ale contractului.
    e) Se precizează data intrării în vigoare a contractului.


    ANEXA 10

    la regulament
    CRITERIILE MINIME OBLIGATORII
    la întocmirea contractului de prestări de servicii privind realizarea documentaţiilor tehnice/ rapoartelor de expertiză tehnică
    aferente instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    1. Părţile contractante
    Operatorul economic …........................(denumirea)..................., nr. de ordine în registrul comerţului ...............................,
    cod unic de înregistrare ..............................., reprezentat legal prin ..........................................., în calitate de ..............................., Banca ..................., cod IBAN ........................, cu sediul social în localitatea ..................................., str. ................................ nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul …..........................., cod poştal ......., telefon fix ................., telefon mobil ..............., fax ..............., e-mail ........................................, posesor al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), tip PT, nr. …..…., valabilă până la data de …..….., sau
    Expertul tehnic ......................(numele şi prenumele).........................., telefon fix .................., telefon mobil .................., fax ..................,
    e-mail ..........................................., posesor al atestatului nr. ..........., tip atestat pentru grupa de clasificare CAEN 352 .........., denumit în continuare Prestator, şi
    Persoana juridică ......................(denumirea)....................…, nr. de ordine în registrul comerţului .............................,
    cod unic de înregistrare ..............................., reprezentată legal prin ........................................., în calitate de ............................, Banca ................., cod IBAN ......................., cu sediul social în localitatea .................................., str. ................................. nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ….........................., cod poştal ......., telefon fix ...................., telefon mobil ................., fax ................, e-mail .................................. , denumită în continuare Beneficiar,
    au convenit încheierea Contractului nr. .................. de prestări servicii privind realizarea documentaţiei tehnice/raportului de expertiză tehnică pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), aferentă locului de consum .................(adresa locului de consum)..................…

    2. Obiectul contractului
    Realizarea documentaţiei tehnice/raportului de expertiză tehnică atunci când proiectul tehnic aferent instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), nu mai există.

    3. Durata contractului:
    a) Serviciul prevăzut la pct. 2 se realizează în termen de ..... zile de la data încheierii prezentului contract.
    b) Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.

    4. Valoarea serviciului prestat şi modalitatea de plată:
    a) Valoarea serviciului prestat este de .... lei.
    b) Termenul şi modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părţi.

    5. Drepturile şi obligaţiile prestatorului
    A. Prestatorul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciului/serviciilor prestat/prestate.
    B. Prestatorul are următoarele obligaţii:
    a) să efectueze documentaţia tehnică/raportul de expertiză prevăzută/prevăzut la pct. 2 în baza solicitării beneficiarului;
    b) să efectueze serviciile menţionate la pct. 2 cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.


    6. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    A. Beneficiarul are dreptul să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentaţiei tehnice/raportului de expertiză tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 ∙ Pa (10 bar), în situaţia în care proiectul tehnic nu mai există.
    B. Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a) să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul şi prin modalitatea de plată stabilite de comun acord cu acesta;
    b) să pună la dispoziţie prestatorului toate informaţiile, documentele şi datele necesare realizării documentaţiilor tehnice prevăzute la pct. 2;
    c) să permită accesul prestatorului la instalaţia de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune existentă la locul de consum.


    7. Alte clauze:
    a) Se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica şi/sau completa.
    b) Se precizează modul de soluţionare a divergenţelor dintre părţi.
    c) Se precizează modul prin care se efectuează denunţarea unilaterală.
    d) Se precizează numărul de exemplare ale contractului.
    e) Se precizează data intrării în vigoare a contractului.


    ANEXA 11

    la regulament
    Operator economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) …...................................….
                                                                                                                                                                                                                             (denumirea)
    Autorizaţie ANRE tip ET, nr. …..../an …...…, valabilă până la data de …...........….
    Adresă sediu: ..........................................................................................................
                                                                       (localitatea, strada, nr., judeţul)
    Tel.: .........................
    Fax: …….....……….
    E-mail: ……...........................……….
    FIŞA DE EVIDENŢĂ
    a lucrărilor de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune Nr. ...................../data ......................

┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Informaţii │De completat cu informaţiile solicitate │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Clientul final │….......................................................................….│
│ │ │(denumirea) │
├────┼────────┬──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │stradă │ │
│ │Adresa ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │locului:│număr │ │
│2. │de ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │consum │localitate│ │
│ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │judeţ │ │
├────┼────────┴──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Codul locului de │ │
│ │consum │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Contractul de │Număr .........… │
│4. │prestări servicii ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Dată …..................... │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cartea tehnică/ │ │
│ │Proiectul tehnic/ │Număr …......... │
│ │Documentaţia │ │
│ │tehnică/ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Raportul de │ │
│5. │expertiză tehnică │An ............ │
│ │în baza căreia/ │ │
│ │căruia se ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │efectuează │ │
│ │verificarea tehnică│Nu deţine …...................…. │
│ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Data ultimei │Zi …... │
│ │verificări tehnice ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │efectuate la locul │Lună …... │
│ │de consum ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │An …......... │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │Data scadentă a │Zi …... │
│ │verificării tehnice│ │
│ │periodice a ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │instalaţiei de │ │
│7. │utilizare a gazelor│Lună …... │
│ │naturale de înaltă │ │
│ │presiune ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │(periodicitatea │ │
│ │este la 2 ani) │An …......... │
│ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Instalatorul │Numele şi prenumele …...............................…….. │
│ │autorizat din │ │
│ │cadrul operatorului├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │economic autorizat │tip autorizaţie ET, Legitimaţie ANRE nr. …../anul …......... │
│ │ANRE care │ │
│ │efectuează ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │verificarea tehnică│Valabilă până la data de ……….. │
│ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Identificate la locul de consum │
│ │Aparate ├─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│9. │consumatoare de │Tip │Debit nominal (mc/h) │
│ │combustibili gazoşi├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


    1. Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), se realizează în următoarele situaţii:
    Tabelul nr. 1

┌──────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Tip lucrare │De │
│crt. │ │completat*│
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│1. │La intervale de │ │
│ │maximum 2 ani │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│2. │La cererea │ │
│ │clientului final │ │
└──────┴────────────────────┴──────────┘


    * Varianta corectă se bifează şi se completează cu „x“.


    2. Operaţiunile care s-au realizat în cazul verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), sunt prezentate în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │De │
│ │ │completat* │
│Nr. │ ├──┬──┬─────┤
│crt.│Operaţiuni │ │ │Nu │
│ │ │Da│Nu│este │
│ │ │ │ │cazul│
│ │ │ │ │^1). │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea şi, după │ │ │ │
│ │caz, refacerea │ │ │ │
│1. │izolaţiei │ │ │ │
│ │anticorozive │ │ │ │
│ │deteriorate │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│2. │stabilităţii │ │ │ │
│ │conductelor montate │ │ │ │
│ │aparent pe suporturi │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea şi, după │ │ │ │
│ │caz, refacerea │ │ │ │
│ │protecţiei exterioare│ │ │ │
│3. │pentru instalaţiile │ │ │ │
│ │de utilizare a │ │ │ │
│ │gazelor naturale de │ │ │ │
│ │înaltă presiune │ │ │ │
│ │montate suprateran │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea staţiilor│ │ │ │
│4. │şi instalaţiilor de │ │ │ │
│ │protecţie catodică │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Repararea/Înlocuirea │ │ │ │
│ │armăturilor, │ │ │ │
│ │răsuflătorilor, │ │ │ │
│5. │aparatelor de │ │ │ │
│ │control, reglare, │ │ │ │
│ │siguranţă şi de │ │ │ │
│ │alarmare defecte sau │ │ │ │
│ │deteriorate │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea şi, după │ │ │ │
│6. │caz, înlocuirea │ │ │ │
│ │filtrelor │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│ │stabilităţii │ │ │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │ │
│7. │utilizare a gazelor │ │ │ │
│ │naturale de înaltă │ │ │ │
│ │presiune montate │ │ │ │
│ │aparent pe suporturi │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│ │existenţei │ │ │ │
│ │instrucţiunilor de │ │ │ │
│ │utilizarea a gazelor │ │ │ │
│ │naturale^2), │ │ │ │
│ │întocmite conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │Regulamentului de │ │ │ │
│ │stabilire a │ │ │ │
│ │cerinţelor minime de │ │ │ │
│8. │realizare şi │ │ │ │
│ │exploatare a │ │ │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │ │
│ │utilizare a gazelor │ │ │ │
│ │naturale de înaltă │ │ │ │
│ │presiune, aprobat │ │ │ │
│ │prin Ordinul │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │Autorităţii Naţionale│ │ │ │
│ │de Reglementare în │ │ │ │
│ │Domeniul Energiei nr.│ │ │ │
│ │157/2020. │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴──┴──┴─────┘

    A. Important
    (i) Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), revin clientului final, care răspunde pentru păstrarea condiţiilor tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, din momentul efectuării probelor de rezistenţă mecanică şi verificare a etanşeităţii şi pe toată durata de funcţionare a acesteia.
    (ii) [] Confirm** că au fost efectuate toate operaţiile enumerate în tabelul nr. 2.
    (iii) [] Confirm** că am primit un exemplar al instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale.
    Semnătură client final ……………………………...
    3. Defectele constatate se menţionează în tabelul nr. 3.
    Tabelul nr. 3

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │De │
│ │ │Modul de │completat* │
│Nr. │Defecte │remediere │dacă s-au │
│crt.│constatate│a │remediat │
│ │ │defectelor│defectele │
│ │ │^3) ├─────┬─────┤
│ │ │ │Da │Nu │
├────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┘
    4. Condiţii tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar):
    Tabelul nr. 4

┌────────────────┬───────────┬──────────┐
│ │De │ │
│ │completat* │Observaţii│
│ ├─────┬─────┤^4) │
│ │Da │Nu │ │
├────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│Instalaţia de │ │ │ │
│utilizare a │ │ │ │
│gazelor naturale│ │ │ │
│de înaltă │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│îndeplineşte │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │
│tehnice de │ │ │ │
│funcţionare în │ │ │ │
│siguranţă │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │
│proiectul tehnic│ │ │ │
│/raportul de │ │ │ │
│expertiză │ │ │ │
│tehnică. │ │ │ │
└────────────────┴─────┴─────┴──────────┘
    5. Concluzii
    Tabelul nr. 5

┌────────────────┬───────────┬──────────┐
│ │De │ │
│ │completat* │Observaţii│
│ ├─────┬─────┤^5) │
│ │Da │Nu │ │
├────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│Pe baza │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │
│prezentate şi a │ │ │ │
│operaţiunilor │ │ │ │
│realizate în │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │
│verificării │ │ │ │
│tehnice se │ │ │ │
│constată că │ │ │ │
│instalaţia de │ │ │ │
│utilizare a │ │ │ │
│gazelor naturale│ │ │ │
│de înaltă │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│respectă │ │ │ │
│prevederile │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │
│tehnic şi poate │ │ │ │
│funcţiona în │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │
│siguranţă. │ │ │ │
└────────────────┴─────┴─────┴──────────┘    ^1) Operaţiunile prevăzute în tabelul nr. 2 sunt obligatorii, iar în situaţia în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică, pentru fiecare operaţiune în parte, motivele neîndeplinirii obligaţiei.
    ^2) În situaţia în care se constată lipsa instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligaţia să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora;
     * Varianta corectă se bifează şi se completează cu „x“.
    ** Clientul final bifează cele două căsuţe dacă este de acord şi semnează.
    ^3) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor.
    ^4) Se specifică care sunt condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă neîndeplinite şi posibilităţile de remediere.
    ^5) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate şi măsurile întreprinse pentru conformare; în situaţia în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

    6. Prezenta fişă se întocmeşte în ……. exemplare, câte unul pentru:
    a) clientul final;
    b) operatorul economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, care a realizat verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar).

    7. Orice modificare adusă instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune ulterior efectuării verificării tehnice a acesteia cade în răspunderea clientului final.
    Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    Numele şi prenumele: …………….
    Semnătura: …………….
    Instalatorul autorizat care a efectuat verificarea tehnică
    Numele şi prenumele: ……………..
    Semnătura: ………………….
    Clientul final
    Denumirea: ………………
    Semnătura: ……………..

    ANEXA 12

    la regulament
    Operator economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) …...................................….
                                                                                                                                                                                                                             (denumirea)
    Autorizaţie ANRE tip ET, nr. …..../an …...…, valabilă până la data de …...........….
    Adresă sediu: ..........................................................................................................
                                                                       (localitatea, strada nr., judeţul)
    Tel.: .........................
    Fax: …….....……….
    E-mail: ……...........................……….
    FIŞA DE EVIDENŢĂ
    a lucrărilor de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune Nr. ............./data ................

┌────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Informaţii │De completat cu informaţiile solicitate │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Clientul final │….......................................................................….│
│ │ │(denumirea) │
├────┼───────┬──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │stradă │ │
│ │Adresa ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │locului│număr │ │
│2. │de ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │consum:│localitate│ │
│ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │judeţ │ │
├────┼───────┴──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Codul locului de │ │
│ │consum │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Contractul de │Număr .........… │
│4. │prestări servicii ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Dată …..................... │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │Cartea tehnică/ │Număr …......... │
│ │Proiectul tehnic/ │ │
│ │Documentaţia ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │tehnică/ Raportul │ │
│5. │de expertiză │An ............ │
│ │tehnică în baza │ │
│ │căreia/căruia se ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │efectuează revizia│ │
│ │tehnică │Nu deţine …...................…. │
│ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Data ultimei │Zi …... │
│ │revizii tehnice ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │efectuate la locul│Lună …... │
│ │de consum ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │An …......... │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Data scadentă a │ │
│ │reviziei tehnice │Zi …... │
│ │periodice a │ │
│ │instalaţiei de ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │utilizare a │ │
│7. │gazelor naturale │Lună …... │
│ │de înaltă │ │
│ │presiune, ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │periodicitate la │ │
│ │10 ani │An …......... │
│ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Instalatorul │Numele şi prenumele …...............................…….. │
│ │autorizat din │ │
│ │cadrul ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │operatorului │tip autorizaţie ET, Legitimaţie ANRE nr. …../anul …......... │
│ │economic autorizat│ │
│ │ANRE care ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │efectuează revizia│Valabilă până la data de ……….. │
│ │tehnică │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Aparate │Identificate la locul de consum │
│ │consumatoare de ├─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│9. │combustibili │Tip │Debit nominal (mc/h) │
│ │gazoşi ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│ │Proces-verbal de │ │
│ │demontare/montare │Număr .........… │
│ │a sistemului/ │ │
│10. │mijlocului de ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │măsurare a gazelor│ │
│ │naturale │Dată …..................... │
│ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    1. Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p >10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), se realizează în următoarele situaţii:
    Tabelul nr. 1

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Tip lucrare │De │
│crt.│ │completat*│
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│1. │La intervale de │ │
│ │maximum 2 ani │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │După orice întrerupere│ │
│ │a utilizării │ │
│ │instalaţiei de │ │
│2. │utilizare a gazelor │ │
│ │naturale de înaltă │ │
│ │presiune pentru o │ │
│ │perioadă de timp mai │ │
│ │mare de 6 luni │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │După orice eveniment │ │
│ │care poate afecta │ │
│3. │instalaţia de │ │
│ │utilizare a gazelor │ │
│ │naturale de înaltă │ │
│ │presiune │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│4. │La cererea clientului │ │
│ │final │ │
└────┴──────────────────────┴──────────┘


    * Varianta corectă se bifează şi se completează cu „x“.


    2. Operaţiunile care s-au realizat în cazul reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p >10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), sunt prezentate în tabelul nr. 2:
    Tabelul nr. 2

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │De │
│ │ │completat* │
│Nr. │ ├──┬──┬─────┤
│crt.│Operaţiuni │ │ │Nu │
│ │ │Da│Nu│este │
│ │ │ │ │cazul│
│ │ │ │ │^1). │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea şi, după │ │ │ │
│ │caz, refacerea │ │ │ │
│1. │izolaţiei │ │ │ │
│ │anticorozive │ │ │ │
│ │deteriorate │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│2. │stabilităţii │ │ │ │
│ │conductelor montate │ │ │ │
│ │aparent pe suporturi │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea şi, după │ │ │ │
│ │caz, refacerea │ │ │ │
│ │protecţiei exterioare│ │ │ │
│3. │pentru instalaţiile │ │ │ │
│ │de utilizare a │ │ │ │
│ │gazelor naturale de │ │ │ │
│ │înaltă presiune │ │ │ │
│ │montate suprateran │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea staţiilor│ │ │ │
│4. │şi instalaţiilor de │ │ │ │
│ │protecţie catodică │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Repararea/Înlocuirea │ │ │ │
│ │armăturilor, │ │ │ │
│ │răsuflătorilor, │ │ │ │
│5. │aparatelor de │ │ │ │
│ │control, reglare, │ │ │ │
│ │siguranţă şi de │ │ │ │
│ │alarmare defecte sau │ │ │ │
│ │deteriorate │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea şi, după │ │ │ │
│6. │caz, înlocuirea │ │ │ │
│ │filtrelor │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│ │stabilităţii │ │ │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │ │
│7. │utilizare a gazelor │ │ │ │
│ │naturale de înaltă │ │ │ │
│ │presiune montate │ │ │ │
│ │aparent pe suporturi │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Efectuarea probei de │ │ │ │
│ │rezistenţă mecanică │ │ │ │
│ │la presiune, conform │ │ │ │
│ │prevederilor normelor│ │ │ │
│ │tehnice din domeniul │ │ │ │
│ │gazelor naturale, │ │ │ │
│8. │numai pentru partea │ │ │ │
│ │de instalaţie de │ │ │ │
│ │utilizare a gazelor │ │ │ │
│ │naturale de înaltă │ │ │ │
│ │presiune la care s-au│ │ │ │
│ │făcut înlocuiri şi/ │ │ │ │
│ │sau modificări │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Efectuarea probei de │ │ │ │
│ │verificare a │ │ │ │
│ │etanşeităţii la │ │ │ │
│ │presiune, conform │ │ │ │
│ │prevederilor normelor│ │ │ │
│9. │tehnice din domeniul │ │ │ │
│ │gazelor naturale, a │ │ │ │
│ │întregii instalaţii │ │ │ │
│ │de utilizare a │ │ │ │
│ │gazelor naturale de │ │ │ │
│ │înaltă presiune │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│ │existenţei │ │ │ │
│ │instrucţiunilor de │ │ │ │
│ │utilizarea a gazelor │ │ │ │
│ │naturale^2), │ │ │ │
│ │întocmite conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │Regulamentului de │ │ │ │
│ │stabilire a │ │ │ │
│ │cerinţelor minime de │ │ │ │
│10. │realizare şi │ │ │ │
│ │exploatare a │ │ │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │ │
│ │utilizare a gazelor │ │ │ │
│ │naturale de înaltă │ │ │ │
│ │presiune, aprobat │ │ │ │
│ │prin Ordinul │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │Autorităţii Naţionale│ │ │ │
│ │de Reglementare în │ │ │ │
│ │Domeniul Energiei nr.│ │ │ │
│ │157/2020. │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴──┴──┴─────┘


    * Varianta corectă se bifează şi se completează cu „x“.
    ^1) Operaţiunile prevăzute în tabelul nr. 2 sunt obligatorii, iar în situaţia în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică pentru fiecare operaţiune în parte motivele neîndeplinirii obligaţiei.
    ^2) În situaţia în care se constată lipsa instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligaţia să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora.
    A. IMPORTANT
    (i) Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p >10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), revin clientului final, care răspunde pentru păstrarea condiţiilor tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, din momentul efectuării probelor de rezistenţă mecanică şi verificare a etanşeităţii şi pe toată durata de funcţionare a acesteia.
    (ii) [] Confirm** că au fost efectuate toate operaţiile enumerate în tabelul nr. 2.
    (iii) [] Confirm** că am primit un exemplar al instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale.


    Semnătură client final ....................................


    3. Rezultatele probei de verificare a etanşeităţii la presiune prevăzută la pct. 9 şi a probei de rezistenţă mecanică la presiune prevăzută la pct. 8 din tabelul nr. 2 se înscriu în tabelul nr. 3.
    Tabel nr. 3

┌────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ │Instalaţie de │
│ │ │utilizare a gazelor│
│ │ │naturale de înaltă │
│ │ │presiune, având │
│ │ │regimul de presiune│
│ │Detalii │mai mare de 10 ∙ 10│
│ │ │^5 Pa (10 bar), │
│ │ │respectiv p >10 ∙ │
│ │ │10^5 Pa (10 bar) │
│Nr. │ ├───────────────────┤
│crt.│ │OL │
│ ├───────────────────────┬──────────┼────────┬──────────┤
│ │ │Amplasare │ │ │
│ │ │instalaţie│ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │Proba/timpul/rezultatul│utilizare │subteran│suprateran│
│ │ │a gazelor │ │ │
│ │ │naturale │ │ │
│ │ │de înaltă │ │ │
│ │ │presiune │ │ │
├────┼────────────┬──────────┼──────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Timpul │6 h │
│ │ │probei (h)│ │
│1. │Proba de ├──────────┼──────────┬────────┬──────────┤
│ │rezistenţă │Rezultatul│admis │ │ │
│ │ │probei ├──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │respins │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Timpul │24 h │
│ │Proba de │probei (h)│ │
│2. │verificare a├──────────┼──────────┬────────┬──────────┤
│ │etanşeităţii│Rezultatul│admis │ │ │
│ │ │probei ├──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │respins │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘


    [] Confirm că au fost efectuate probele enumerate mai sus.

    Semnătură client final …….........................

    4. Defectele constatate se menţionează în tabelul nr. 4.
    Tabelul nr. 4

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │De │
│ │ │Modul de │completat* │
│Nr. │Defecte │remediere │dacă s-au │
│crt.│constatate│a │remediat │
│ │ │defectelor│defectele │
│ │ │^3) ├─────┬─────┤
│ │ │ │Da │Nu │
├────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┘
    5. Condiţii tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar):
    Tabelul nr. 5

┌────────────────┬───────────┬──────────┐
│ │De │ │
│ │completat* │Observaţii│
│ ├─────┬─────┤^4) │
│ │Da │Nu │ │
├────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│Instalaţia de │ │ │ │
│utilizare a │ │ │ │
│gazelor naturale│ │ │ │
│de înaltă │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│îndeplineşte │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │
│tehnice de │ │ │ │
│funcţionare în │ │ │ │
│siguranţă │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │
│proiectul tehnic│ │ │ │
│/raportul de │ │ │ │
│expertiză │ │ │ │
│tehnică. │ │ │ │
└────────────────┴─────┴─────┴──────────┘
    6. Concluzii
    Tabelul nr. 6

┌────────────────┬───────────┬──────────┐
│ │De │Observaţii│
│ │completat* │^5) │
│ ├─────┬─────┼──────────┤
│ │Da │Nu │ │
├────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│Pe baza │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │
│prezentate şi a │ │ │ │
│operaţiunilor │ │ │ │
│realizate în │ │ │ │
│cadrul reviziei │ │ │ │
│tehnice se │ │ │ │
│constată că │ │ │ │
│instalaţia de │ │ │ │
│utilizare a │ │ │ │
│gazelor naturale│ │ │ │
│de înaltă │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│respectă │ │ │ │
│prevederile │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │
│tehnic/ │ │ │ │
│raportului de │ │ │ │
│expertiză │ │ │ │
│tehnică şi poate│ │ │ │
│funcţiona în │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │
│siguranţă. │ │ │ │
└────────────────┴─────┴─────┴──────────┘    * Varianta corectă se bifează şi se completează cu „x“.
    ** Clientul final bifează cele două căsuţe dacă este de acord şi semnează.
    ^3) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor.
    ^4) Se specifică care sunt condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă neîndeplinite şi posibilităţile de remediere.
    ^5) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate şi măsurile întreprinse pentru conformare; în situaţia în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

    7. Prezenta fişă se întocmeşte în …..... exemplare, câte unul pentru:
    a) clientul final;
    b) operatorul economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, care a executat revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar), respectiv p > 10 ∙ 10^5 Pa (10 bar).

    8. Orice modificare adusă instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune ulterior efectuării reviziei tehnice a acesteia cade în răspunderea clientului final.
    Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
    Numele şi prenumele: ……………………
    Semnătura: ……………………………….
    Instalatorul autorizat care a efectuat revizia tehnică
    Nume şi prenumele: ………………………..
    Semnătura: ………………………………….
    Clientul final
    Denumirea: ……………………………….
    Semnătura: ………………………………….

    ANEXA 13

    la regulament
    Operator economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) …...................................….
                                                                                                                                                                                                                             (denumirea)
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
    privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

┌────┬──────────┬───────┬───────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Instalaţia │
│ │ │ │ │ │Fişa de │ │de │
│ │ │ │ │ │evidenţă a │Fişa de │utilizare a│
│ │ │ │ │ │lucrărilor │evidenţă a │gazelor │
│ │ │ │ │ │de │lucrărilor │naturale de│
│ │ │ │ │Contractul│verificare │de revizie │înaltă │
│ │ │ │ │de │tehnică a │tehnică a │presiune │
│ │Numele şi │Adresa │Codul │prestări │instalaţiei│instalaţiei│respectă │
│Nr. │prenumele │locului│locului│servicii^ │de │de │prevederile│
│crt.│clientului│de │de │1) │utilizare a│utilizare a│proiectului│
│ │final │consum │consum │ │gazelor │gazelor │tehnic şi │
│ │ │ │ │ │naturale de│naturale de│poate │
│ │ │ │ │ │înaltă │înaltă │funcţiona │
│ │ │ │ │ │presiune │presiune │în condiţii│
│ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │siguranţă. │
│ │ │ │ ├────┬─────┼────┬──────┼────┬──────┼─────┬─────┤
│ │ │ │ │Nr. │Data │Nr. │Data │Nr. │Data │Da │Nu │
├────┼──────────┼───────┼───────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴───────┴────┴─────┴────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┘


    ^1) Se specifică, în ordine cronologică, toate contractele de prestări servicii aferente verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, inclusiv cele de remediere a defectelor constatate.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016