Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 februarie 2020  privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 26 februarie 2020 privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 183 din 6 martie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 21 din 26 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 183 din 6 martie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Obiectul regulamentului
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte:
    a) principiile, criteriile şi regulile generale de separare a evidenţelor contabile aferente veniturilor şi cheltuielilor, pe fiecare activitate desfăşurată de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale;
    b) structura, conţinutul şi formatul raportării anuale realizate de către titularii de licenţe, precum şi termenele de transmitere a acesteia către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.


    ART. 2
    Evidenţele contabile separate asigură reflectarea veniturilor şi cheltuielilor, pe fiecare din activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1), ca şi cum acestea ar fi realizate de către entităţi distincte, în scopul evitării discriminării şi subvenţiilor încrucişate între activităţile desfăşurate.

    ART. 3
    Evidenţele contabile separate se întocmesc conform principiilor, criteriilor şi regulilor stabilite prin prezentul regulament.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 4
    (1) În cadrul prezentului regulament se utilizează următoarele abrevieri:
    - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    – ECR - evidenţe contabile reglementate.

    (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. an de raportare - an de reglementare/ciclu anual de înmagazinare ale cărui rezultate privind activităţile desfăşurate de către titularul de licenţe în sectorul gazelor naturale se prezintă în ECR;
    2. evidenţe contabile reglementate - situaţii ale veniturilor şi cheltuielilor realizate de titularii de licenţe, întocmite pe baza evidenţelor contabile separate pe activităţi desfăşurate, precum şi note explicative referitoare la modul de realizare a separării evidenţelor contabile. ECR sunt distincte de situaţiile financiare anuale individuale pe care titularii de licenţă au obligaţia de a le întocmi şi depune conform reglementărilor contabile şi sunt utilizate exclusiv de către titularii de licenţă şi ANRE.


    CAP. II
    Separarea evidenţelor contabile
    ART. 5
    (1) Titularii de licenţe în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să ţină evidenţe contabile separate având drept criterii: tipul de activitate desfăşurată, sectorul în care se desfăşoară, precum şi piaţa din care face parte, după cum urmează:
    1. activităţi reglementate din sectorul gazelor naturale, detaliate pe:
    a) distribuţia gazelor naturale, detaliată pe:
    (i) activitatea de distribuţie a gazelor naturale;
    (ii) racordarea la sistemele de distribuţie a gazelor naturale;
    (iii) activităţi conexe celei de operare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale;
    (iv) stocarea gazelor naturale în conductele de distribuţie a gazelor naturale;

    b) transportul gazelor naturale, detaliat pe:
    (i) activitatea de transport al gazelor naturale, cu defalcarea activităţii de echilibrare a sistemelor de transport al gazelor naturale;
    (ii) racordarea la sistemele/conductele de transport al gazelor naturale;
    (iii) activităţi conexe celei de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale;
    (iv) stocarea gazelor naturale în conductele de transport al gazelor naturale;

    c) înmagazinarea subterană a gazelor naturale, detaliată pe:
    (i) activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    (ii) racordarea la sistemele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    (iii) activităţi conexe celei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    d) furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat;
    e) furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale;
    f) transportul gazelor naturale prin conductele de alimentare din amonte;
    g) activităţile aferente operării terminalului GNL;
    h) alte activităţi reglementate din sectorul gazelor naturale;    2. activităţi nereglementate din sectorul gazelor naturale:
    a) furnizarea gazelor naturale la preţ nereglementat;
    b) distribuţia gazelor naturale prin sistem de distribuţie închisă;
    c) administrarea pieţelor centralizate;
    d) activitatea traderului de gaze naturale;
    e) alte activităţi;

    3. activităţi din afara sectorului gazelor naturale.

    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) includ şi activităţile cu privire la biogaz/biometan şi GNL.

    ART. 6
    Separarea evidenţelor contabile aferente cheltuielilor şi veniturilor între activităţile prevăzute la art. 5 se va realiza de către titularul de licenţă cu respectarea obligaţiilor specifice prevăzute în legislaţia în vigoare şi are la bază următoarele principii:
    a) cauzalitatea - cheltuielile şi veniturile sunt atribuite în concordanţă cu activitatea care le determină;
    b) obiectivitatea - cheltuielile şi veniturile sunt atribuite pe baze obiective, fără a se urmări un interes ori obţinerea unui beneficiu nemeritat;
    c) transparenţa - cheltuielile şi veniturile sunt atribuite pe activităţi în mod transparent şi pot fi identificate pentru fiecare activitate;
    d) continuitatea - cheltuielile şi veniturile sunt atribuite pe activităţi pe baza unor reguli aplicate constant în timp.


    ART. 7
    Pentru alocarea cheltuielilor şi veniturilor pe fiecare activitate desfăşurată de către titularii de licenţă se utilizează următoarele reguli:
    a) alocarea integrală - regula prin care cheltuielile şi veniturile realizate în cadrul unei activităţi dintre cele prevăzute la art. 5 pot fi individualizate şi atribuite în totalitate activităţii respective;
    b) alocarea parţială - regula prin care cheltuielile şi veniturile realizate, care nu pot fi individualizate şi atribuite unei singure activităţi, dintre cele prevăzute la art. 5, se atribuie activităţilor respective pe baza ipotezelor sau cheilor de repartizare stabilite de către titularul de licenţă, cu respectarea principiilor de alocare.


    ART. 8
    Evidenţele contabile separate trebuie să aibă un grad de detaliere care să permită ANRE identificarea veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare activitate reglementată.

    ART. 9
    Pe baza evidenţelor contabile separate, titularii de licenţe întocmesc ECR, pentru fiecare an de raportare, care cuprind următoarele:
    a) situaţia cheltuielilor realizate pentru fiecare activitate desfăşurată, din cele prevăzute la art. 5;
    b) situaţia veniturilor realizate pentru fiecare activitate desfăşurată, din cele prevăzute la art. 5;
    c) note explicative referitoare la modul de realizare a separării evidenţelor contabile, cu privire la:
    (i) activităţile şi operaţiunile executate în cadrul fiecărei activităţi reglementate desfăşurate;
    (ii) ipotezele, criteriile şi cheile de alocare care au stat la baza separării pe activităţi a cheltuielilor şi veniturilor realizate de către titularul de licenţă, prezentate pe fiecare cont sau tip de cheltuială/venit.    ART. 10
    Pentru fiecare cont sintetic de cheltuială/venit vor fi indicate, prin note, tranzacţiile înregistrate pentru desfăşurarea activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale realizate cu întreprinderi conexe, iar pentru fiecare întreprindere conexă vor fi prezentate informaţii pentru fiecare tranzacţie în parte, referitoare la felul acesteia, numărul, data şi valoarea contractului în baza căruia s-a realizat.

    CAP. III
    Raportarea anuală
    ART. 11
    Titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale care desfăşoară cel puţin o activitate reglementată prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. 1 au obligaţia să transmită către ANRE o raportare anuală, care include, conform anexei nr. 1, în funcţie de tipul de licenţă deţinută, una sau mai multe din informaţiile următoare:
    a) ECR, conform anexelor nr. 2, 2.1, 2.2, 2.3 şi 3, 3.1, 3.2, 3.3 la prezentul regulament, şi notele explicative referitoare la modul de realizare a separării evidenţelor contabile;
    b) situaţiile financiare anuale individuale pe care titularii de licenţă au obligaţia de a le întocmi şi depune conform reglementărilor contabile;
    c) balanţa de verificare anuală, pe conturi sintetice şi analitice, întocmită conform legislaţiei contabile în vigoare;
    d) raportul de audit, întocmit conform legislaţiei contabile în vigoare;
    e) situaţii ale activelor reglementate - anexele nr. 4.1, 4.2, şi 4.3;
    f) situaţia obiectelor de inventar date în folosinţă - anexa nr. 5;
    g) situaţia sporului de eficienţă realizat în anul de reglementare - anexa nr. 6;
    h) situaţia contractelor derulate cu întreprinderile conexe - anexa nr. 7.


    ART. 12
    (1) Raportarea anuală prevăzută la art. 11 se transmite către ANRE până la data de 1 iulie a fiecărui an financiar următor celui pentru care se efectuează raportarea.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin (1), titularii de licenţă care desfăşoară activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale transmit ANRE raportarea anuală până la data de 1 septembrie a ciclului anual de înmagazinare subterană următor celui pentru care se efectuează raportarea.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), titularii de licenţă care desfăşoară activitatea de transport al gazelor naturale transmit până la data de 1 decembrie a anului de reglementare următor celui pentru care se efectuează raportarea.

    ART. 13
    Titularii de licenţe transmit raportarea anuală după cum urmează:
    a) situaţiile prevăzute la art. 11 lit. a), respectiv situaţiile veniturilor şi cheltuielilor, se transmit ANRE atât pe format hârtie, semnate de reprezentantul legal al titularului de licenţă, cât şi prin corespondenţa electronică, în format Microsoft Excel, iar notele explicative în format Microsoft Word;
    b) situaţiile prevăzute la art. 11 lit. c), e), f), g) şi h) se transmit ANRE prin corespondenţa electronică, în format Microsoft Excel;
    c) situaţiile prevăzute la art. 11 lit. b) şi d) se transmit ANRE atât pe format hârtie, cât şi prin corespondenţa electronică.


    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    Titularii de licenţă care nu au obligaţia transmiterii raportării anuale întocmesc evidenţe contabile proprii, conform prevederilor legislaţiei financiar-contabile şi fiscale aplicabile, separate pe activităţi, cu respectarea principiilor, criteriilor şi regulilor stabilite prin prezentul regulament.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul regulament.
    *) Anexele nr. 2-7 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentului regulament.


    ANEXA 1

    la regulament
    Informaţii transmise de titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Informaţii │
│ │solicitate │
│Tipul de licenţă │conform │
│ │art. 11 │
│ │din │
│ │regulament │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │lit. a)-d),│
│Licenţă de operare a │lit. e) │
│sistemelor de distribuţie │anexele nr.│
│a gazelor naturale │4.1 şi 4.3,│
│ │lit. f)-h) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │lit. a)-d),│
│Licenţă de operare a │lit. e) │
│sistemelor de transport al│anexa nr. │
│gazelor naturale │4.2, │
│ │lit. f)-h) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Licenţă de înmagazinare │lit. a)-d) │
│subterană a gazelor │şi h) │
│naturale │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Licenţă de furnizare de │lit. a)-d) │
│gaze naturale, biogaz/ │şi h) │
│biometan şi GNL │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Licenţă de operare a │ │
│conductelor de alimentare │lit. a)-d) │
│din amonte aferente │şi h) │
│producţiei gazelor │ │
│naturale │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Licenţă de operare a │lit. a)-d) │
│terminalelor GNL │şi h) │
└──────────────────────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016