Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 februarie 2020  de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 26 februarie 2020 de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 171 din 2 martie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 20 din 26 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din 2 martie 2020.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte regulile necesare desfăşurării proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, obiectiv, transparent şi nediscriminatoriu, în vederea asigurării continuităţii şi siguranţei în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali.

    ART. 2
    (1) Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care deţin licenţe pentru desfăşurarea activităţilor de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi utilizatorilor sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.
    (2) Utilizatorii sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzuţi la alin. (1), sunt:
    a) producătorii de gaze naturale;
    b) operatorul de transport şi de sistem;
    c) furnizorii de gaze naturale;
    d) clienţii eligibili;
    e) traderii de gaze naturale.

    (3) Prezentul regulament nu se aplică:
    a) producătorilor de biogaz/biometan;
    b) operatorilor pieţelor centralizate de gaze naturale;
    c) operatorilor de distribuţie a gazelor naturale;
    d) operatorilor terminalului GNL.


    ART. 3
    Prezentul regulament are drept scop stabilirea:
    a) principiilor generale care stau la baza întocmirii programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv a modului în care se realizează programarea procesului de injecţie sau de extracţie a cantităţilor de gaze naturale, defalcate pe luni, zile, ore, depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv pe utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    b) responsabilităţilor părţilor implicate în activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    c) principiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului, respectiv de dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    d) modului de transmitere a informaţiilor în relaţia operatorilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi OTS.


    ART. 4
    (1) În sensul prezentului regulament, se definesc următoarele abrevieri şi termeni:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ANRM - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    c) OÎ - operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    d) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    e) SÎ - sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    f) SNT - Sistemul naţional de transport al gazelor naturale;
    g) capacitate de înmagazinare - volumul de gaze naturale, exprimat în m^3 în condiţii de bază (T = 288,15 K, p = 1,01325 bar), care poate fi înmagazinat într-un depozit subteran în condiţii de siguranţă, în limita permisă de parametrii dinamici şi statici ai zăcământului şi de facilităţile de suprafaţă existente;
    h) Codul reţelei - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Condiţii tehnice - Condiţiile tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea/ieşirea în/din SNT, prevăzute în anexa nr. 9 la Codul reţelei;
    j) Contract de înmagazinare - Contractul-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 480/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) depozit - depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    l) dispecerizare - activitatea specifică de supraveghere a proceselor de înmagazinare a gazelor naturale, respectiv a cantităţilor de gaze naturale injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană, de comunicare a datelor şi a parametrilor specifici activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi de intervenţie promptă la nivelul fiecărui depozit;
    m) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) Program de înmagazinare - programul de injecţie/extracţie în/din depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    o) Regulament de măsurare - Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) stoc inactiv de gaze naturale (pernă de gaze) - cantitatea de gaze naturale existentă sau constituită ca rezervă la nivelul depozitului, fizic recuperabilă, care asigură condiţiile optime necesare pentru menţinerea caracteristicilor de curgere tehnico-productive ale acesteia;
    q) swapping (schimbul de gaze) - operaţiunea în urma căreia se înlocuiesc scriptic între ele două cantităţi de gaze de diferite categorii, fiecare dintre acestea fiind determinată prin:
    (i) natură (import, intern, amestec, redevenţă, gaze noi etc.);
    (ii) sursa de provenienţă (entitatea contractantă);
    (iii) valoarea intrinsecă pe care gazul o reprezintă ca marfă, la care se adaugă valoarea diferitelor servicii şi obligaţii încorporate;
    (iv) proprietarul cantităţilor de gaze şi/sau administratorul acestora, dacă gazele sunt în custodie;
    (v) orice altă caracteristică proprie cantităţilor de gaze care fac obiectul schimbului;

    r) utilizator SÎ - utilizatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în Lege şi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

    CAP. II
    Programarea injecţiei/extracţiei cantităţilor de gaze naturale în/din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    SECŢIUNEA 1
    Principii generale pentru întocmirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    ART. 5
    (1) Programarea activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează de OÎ, în baza contractelor de înmagazinare încheiate cu utilizatorii SÎ.
    (2) Programarea prevăzută la alin. (1) se materializează prin întocmirea unor programe de înmagazinare, defalcate conform dispoziţiilor prevăzute la art. 3 lit. a).
    (3) Programele de înmagazinare, prevăzute la alin. (2), iau în considerare integritatea şi exploatarea SÎ, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (1) lit. a) din Lege.
    (4) Pentru fiecare an de înmagazinare, data-limită de începere a activităţii de programare a injecţiei/extracţiei cantităţilor de gaze naturale în/din depozite este data publicării de către OÎ a Listei finale de realocare a capacităţilor de înmagazinare disponibile.

    ART. 6
    La stabilirea programelor de înmagazinare, prevăzute la art. 5 alin. (2), OÎ are în vedere, cumulativ, următoarele:
    a) prevederile privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    b) asigurarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale utilizatorului SÎ;
    c) prevederile art. 17 alin. (2) din Contractul de înmagazinare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi responsabilităţile părţilor implicate
    ART. 7
    (1) OÎ transmite OTS programul de înmagazinare cu privire la cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit, conform contractelor de înmagazinare, pe fiecare depozit şi utilizator SÎ.
    (2) Programul de înmagazinare prevăzut la alin. (1) este întocmit cu respectarea prevederilor art. 6 şi în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Programul de înmagazinare prevăzut la alin. (1) se actualizează ca urmare a solicitărilor utilizatorilor SÎ prevăzute la art. 8.
    (4) Lunile în care se desfăşoară programul de înmagazinare prevăzut la alin. (1) se stabilesc de OÎ, cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile.

    ART. 8
    Programul de înmagazinare prevăzut la art. 7 alin. (1) poate fi modificat de OÎ la cererea utilizatorului SÎ atât înainte de începerea fiecărei luni de înmagazinare, conform prevederilor art. 13 alin. (2), cât şi pe parcursul lunii de înmagazinare, pentru optimizarea portofoliului de achiziţie a gazelor naturale al utilizatorului SÎ.

    ART. 9
    (1) Cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite se măsoară pentru fiecare utilizator SÎ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare.
    (2) Determinarea cantităţilor de gaze naturale intrate în SNT şi destinate înmagazinării se efectuează conform prevederilor contractului de transport.

    ART. 10
    (1) Programele de înmagazinare se transmit de OÎ la OTS, în termenele prevăzute la pct. 6.4 din Condiţiile tehnice.
    (2) OÎ poate realiza operaţiuni de swapping fără prejudicierea intereselor beneficiarilor serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în scopul asigurării echilibrului SNT, siguranţei şi continuităţii în furnizarea gazelor naturale.

    ART. 11
    (1) Nominalizările primite de la utilizatorii SÎ se transmit zilnic de OÎ la OTS în termenele şi condiţiile prevăzute în Codul reţelei.
    (2) Pe baza nominalizărilor pentru ziua n, prevăzute la alin. (1), OTS îşi elaborează programul de transport pentru SNT pentru ziua gazieră n.
    (3) Nominalizările prevăzute la alin. (1) se transmit de utilizatorii SÎ către OÎ prin fax, poştă electronică sau alte mijloace de comunicare agreate, conform clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare.
    (4) Confirmările nominalizărilor prevăzute la alin. (3) sunt transmise de OÎ către utilizatorii SÎ prin fax, poştă electronică sau alte mijloace de comunicare agreate, conform clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare.

    ART. 12
    Cantităţile de gaze naturale care nu au fost nominalizate în cursul unei luni pentru a fi injectate/extrase în/din depozite şi care respectă programul de înmagazinare agreat între OÎ şi utilizatorul SÎ sunt reprogramate, la solicitarea utilizatorului SÎ şi cu acordul OÎ, pentru a fi injectate/extrase în lunile următoare ale procesului de injecţie/extracţie.

    ART. 13
    (1) Modificarea programului de înmagazinare pentru un utilizator SÎ este acceptată de OÎ în funcţie de posibilităţile tehnice ale depozitelor la momentul solicitării.
    (2) Solicitarea utilizatorului SÎ de modificare a programului de înmagazinare prevăzut la alin. (1) se transmite OÎ cu minimum 5 zile înainte de începerea programului de înmagazinare lunar, pentru eventualele modificări ale programului de înmagazinare zilnic.
    (3) Solicitarea OTS de modificare a programului de înmagazinare se transmite OÎ respectând prevederile acordului de interconectare prevăzut la art. 25^2 alin. (6) din Codul reţelei.

    ART. 14
    Neîndeplinirea obligaţiei de înmagazinare subterană a gazelor naturale, ca urmare a nerespectării programului de înmagazinare din culpa utilizatorului SÎ, exonerează OÎ de la aplicarea sancţiunilor dispuse de ANRE.

    CAP. III
    Principiile de funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    SECŢIUNEA 1
    Siguranţa în funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    ART. 15
    OÎ are obligaţia să asigure condiţiile tehnice minime pentru funcţionarea în siguranţă a infrastructurii de suprafaţă şi de adâncime a depozitelor, la capacitatea de înmagazinare programată.

    ART. 16
    (1) La data terminării fiecărui proces de injecţie/extracţie în/din depozit, OÎ inventariază volumele de gaze naturale din depozite.
    (2) După data prevăzută la alin. (1) se efectuează toate lucrările de întreţinere şi de reparaţii în vederea începerii în condiţii optime a procesului următor de injecţie/extracţie în/din depozit, respectiv verificări, revizii tehnice, reparaţii la infrastructura de suprafaţă şi de adâncime a depozitelor.

    ART. 17
    Răspunderea pentru respectarea parametrilor tehnologici programaţi, respectiv debitul şi presiunea gazelor naturale, revine, după caz, OÎ, OTS şi/sau celorlalţi utilizatori SÎ, în conformitate cu prevederile contractelor de înmagazinare sau ale acordurilor de interconectare.

    ART. 18
    OÎ răspunde de modernizarea infrastructurii de suprafaţă a depozitului astfel încât să asigure transmiterea către OTS, în timp real, a parametrilor tehnologici măsuraţi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Tratarea abaterilor de la programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    ART. 19
    (1) În cazul apariţiei unor eventuale abateri neplanificate de la programele de înmagazinare stabilite, în ceea ce priveşte cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite, OÎ notifică OTS după cum urmează:
    a) în termen de 24 de ore de la apariţia acestora, pentru perturbaţii cauzate de congestii, restricţii, avarii în infrastructura OÎ;
    b) în regim de urgenţă, pentru accidente şi cazuri de forţă majoră, declarate în conformitate cu prevederile legale.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS asigură dirijarea fluxurilor informaţionale către părţile implicate.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), OÎ adaptează programele de înmagazinare şi notifică schimbările operate părţilor implicate.

    ART. 20
    (1) După eliminarea cauzelor care au condus la abaterile de la program, prevăzute la art. 19 alin. (1), OÎ revine la programele de înmagazinare anterioare, în maximum 48 de ore, şi informează despre această situaţie utilizatorul SÎ.
    (2) OÎ procedează la revizuirea programelor de înmagazinare astfel încât utilizatorii SÎ să aibă posibilitatea ca până la sfârşitul procesului complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale să extragă întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile şi drepturile operatorului de înmagazinare şi a utilizatorilor sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    ART. 21
    (1) OÎ are următoarele obligaţii:
    a) să asigure măsurarea cantităţilor de gaze naturale la injecţie/extracţie în/din depozit, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare şi legislaţiei specifice;
    b) să înregistreze, în baza de date proprie, cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din fiecare depozit, defalcate pe utilizatorii SÎ;
    c) să comunice utilizatorilor SÎ, zilnic, în termenele prevăzute în Codul reţelei, informaţii cu privire la cantitatea de gaze naturale efectiv injectată/extrasă în/din depozit în ziua anterioară;
    d) să transmită OTS cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite, orare şi zilnice;
    e) să confirme calitatea şi cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit prin proces-verbal încheiat cu utilizatorul SÎ;
    f) să transmită părţilor implicate informaţii cu privire la apariţia unei restricţii;
    g) să creeze şi să menţină o structură unitară şi flexibilă pentru activitatea de dispecerizare;
    h) să factureze contravaloarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

    (2) OÎ are următoarele drepturi:
    a) să încaseze contravaloarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    b) să sisteze activitatea de injecţie a gazelor naturale în situaţia în care gazele naturale primite de la OTS, la intrarea în SÎ, nu respectă cerinţele minime de calitate prevăzute în Regulamentul de măsurare;
    c) să întrerupă procesul de injecţie/extracţie în/din depozite în cazul nerespectării prevederilor Contractului de înmagazinare sau acordului de interconectare;
    d) să solicite informaţii de la utilizatorul SÎ necesare desfăşurării activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale.


    ART. 22
    (1) Utilizatorul SÎ are următoarele obligaţii:
    a) să transmită OÎ nominalizările de injecţie/extracţie în/din depozit până cel târziu ziua n-1 ora 10,00 AM pentru următoarele 3 zile gaziere;
    b) să achite tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

    (2) Utilizatorul SÎ are dreptul să primească de la OÎ informaţii cu privire la cantitatea de gaze naturale efectiv injectată/extrasă în/din depozit în ziua anterioară.

    ART. 23
    (1) Transmiterea datelor convenite între părţile implicate în derularea programelor de înmagazinare se realizează prin fax, poştă electronică sau alte mijloace de comunicare agreate, conform clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare, părţile având obligaţia să asigure protecţia datelor cu caracter personal şi să respecte regimul de confidenţialitate al acestora.
    (2) Utilizatorul SÎ răspunde pentru corectitudinea tuturor datelor transmise OÎ.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Restricţii
    ART. 24
    (1) În funcţionarea depozitelor pot apărea situaţii care impun restricţii referitoare la cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit şi care conduc la modificarea programului de înmagazinare.
    (2) Cauzele care generează restricţiile prevăzute la alin. (1) pot fi de natură:
    a) comercială;
    b) tehnică;
    c) de forţă majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale.


    ART. 25
    Restricţiile de natură comercială, prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a), sunt determinate de nerespectarea:
    a) calendarului aferent programelor de înmagazinare;
    b) clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare;
    c) clauzelor prevăzute în contractele de transport al gazelor naturale;
    d) clauzelor prevăzute în contractele de închiriere/prestări servicii aferente activelor utilizate nemijlocit la realizarea serviciilor de înmagazinare.


    ART. 26
    Restricţiile de natură tehnică, prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b), sunt determinate de următoarele cauze:
    a) presiunea maximă de regim a gazelor naturale din infrastructura de suprafaţă, aferentă depozitului;
    b) diferenţa de presiune maximă admisibilă strat-sondă pentru exploatarea la o viteză de filtrare constantă şi pentru menţinerea caracteristicilor fizice ale straturilor poros-permeabile, atât în procesul de injecţie, cât şi în cel de extracţie a gazelor naturale;
    c) modificarea caracteristicilor fizice ale stratului poros-permeabil aflat în exploatare, din cauze naturale sau accidentale;
    d) exploatarea staţiilor de comprimare a gazelor naturale, având în vedere realizarea raportului optim de comprimare şi a randamentului maxim al staţiei;
    e) accidentele tehnice, care afectează capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aferentă depozitelor;
    f) reviziile tehnice sau reparaţiile programate ori care se impun în urma unor accidente tehnice;
    g) apariţia unor restricţii tehnice, în operarea SNT, care limitează disponibilitatea capacităţii de transport al gazelor naturale;
    h) calitatea gazelor naturale;
    i) înregistrarea unor presiuni în SNT la interfaţa cu depozitul care limitează disponibilitatea capacităţii de injecţie/extracţie în/din depozit;
    j) indisponibilitatea staţiilor de comprimare operate în mod mijlocit în baza unor contracte de prestări servicii de comprimare.


    ART. 27
    În cazul apariţiei unei restricţii, OÎ are obligaţia de a transmite părţilor implicate informaţii cu privire la:
    a) depozitul afectat de restricţie;
    b) cauzele ce au impus restricţia;
    c) valorile debitelor gazelor naturale zilnice şi orare în situaţia restricţiei; durata estimată a aplicării restricţiei;
    d) modul şi perioada de remediere, în situaţia în care cauzele sunt de natura celor enumerate la art. 26 lit. e) şi f);
    e) datele de program, ajustate ca urmare a apariţiei restricţiei, cu respectarea modelului din anexa nr. 2;
    f) valorile zilnice şi orare ale presiunilor din SNT la interfaţa cu depozitul, dacă acestea au provocat restricţia, precum şi nivelul de presiune la care OÎ estimează că ar putea relua activitatea la parametri normali.


    CAP. IV
    Activitatea de dispecerizare
    ART. 28
    Pentru îndeplinirea obligaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a depozitelor, OÎ are obligaţia de a crea şi de a menţine o structură unitară şi flexibilă pentru activitatea de dispecerizare, respectiv pentru supravegherea proceselor, comunicarea datelor şi a parametrilor specifici activităţii, precum şi pentru intervenţia promptă la nivelul fiecărui depozit.

    ART. 29
    (1) Activitatea de dispecerizare se realizează în cadrul unui sistem unitar-integrat compus din unităţi organizatorice cu competenţe bine definite din punct de vedere funcţional şi relaţional.
    (2) Dispeceratul OÎ desfăşoară activitatea de dispecerizare prevăzută la alin. (1).
    (3) Dispeceratul OÎ asigură corelarea disponibilităţilor surselor de gaze naturale din depozite cu necesităţile de consum de gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractelor de înmagazinare şi ale acordurilor de interconectare.

    ART. 30
    (1) Dispeceratul OÎ este coordonatorul de balanţă a procesului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.
    (2) Dispeceratul OÎ realizează prognoze privind cantităţile de gaze naturale injectate/extrase pe fiecare depozit şi utilizator SÎ, detaliate la nivel de lună şi zi.
    (3) Pentru realizarea prognozelor prevăzute la alin. (2), dispeceratul OÎ preia zilnic datele operative privind cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit.

    ART. 31
    Dispeceratul OÎ înregistrează într-un registru special parametrii de funcţionare ai depozitelor.

    ART. 32
    Toate abaterile faţă de programul de înmagazinare, survenite în funcţionarea depozitelor, se consemnează în registrul prevăzut la art. 31.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 33
    (1) În caz de forţă majoră sau situaţii de urgenţă, declarate în conformitate cu prevederile legale, OÎ are dreptul să extragă cantităţi de gaze naturale din stocul inactiv la solicitarea utilizatorului SÎ, cu acordul prealabil al ANRM, respectiv al proprietarilor stocului inactiv.
    (2) Utilizatorul SÎ prevăzut la alin. (1) are obligaţia refacerii stocului inactiv în primele 60 de zile de la reluarea procesului de injecţie a gazelor naturale în depozite.

    ART. 34
    (1) Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozite la finalul unui proces complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale face obiectul unui nou contract de înmagazinare.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), noul contract de înmagazinare se încheie până la data încetării valabilităţii contractului iniţial şi este valabil din prima zi calendaristică a procesului următor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

    ART. 35
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Numărul de înregistrare: ……………….
    Operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale: ……………………..
    Numărul licenţei de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale: ………………
    PROGRAMUL INIŢIAL/FINAL
    de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    (Procesul de injecţie/extracţie în/din depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale)

┌────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Utilizatorul│Capacitatea de gaze naturale pentru care se solicită │
│ │Depozitul de│sistemului │injecţia/extracţia în/din depozite, în mii mc │
│ │înmagazinare│de ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │subterană a │înmagazinare│Luna: …………… │
│crt.│gazelor │subterană a ├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│ │naturale │gazelor │Total orar │Total zilnic │Total lunar │
│ │ │naturale ├─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┤
│ │ │ │extracţie│injecţie│extracţie│injecţie│extracţie│injecţie│
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘


    Reprezentant legal,
    ............................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 2

    la regulament
    Numărul de înregistrare: ……………
    Operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale: ………..
    Numărul licenţei de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale: ………………………
    OFERTĂ
    privind capacităţile de injecţie/extracţie a gazelor naturale
    în/din depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Capacitatea de injecţie/extracţie, în mii mc │
│ │Depozitul de├────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │înmagazinare│Luna: …………… │
│crt.│subterană a ├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤
│ │gazelor │Total orar │Total zilnic │Total lunar │
│ │naturale ├────────┬─────────┼────────┬─────────┼────────┬─────────┤
│ │ │injecţie│extracţie│injecţie│extracţie│injecţie│extracţie│
├────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
└────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘


    Reprezentant legal,
    .......................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016