Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 25 iunie 2020  de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 25 iunie 2020 de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 797 din 31 august 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.168 din 25 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 797 din 31 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni (sanatoriu) este unitate sanitară cu paturi care asigură asistenţă medicală utilizând factori curativi naturali asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice, cu personalitate juridică, de interes naţional, finanţată din venituri proprii, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, care funcţionează conform Hotărârii Guvernului nr. 1.106/2002 pentru declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, şi prezentului regulament.

    ART. 2
    Sanatoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistenţă medicală de specialitate, de recuperare a bolnavilor internaţi, pentru copii cu vârste de până la 18 ani din toate judeţele ţării, şi funcţionează în baza prevederilor legale.

    ART. 3
    Unitatea sanitară furnizează servicii medicale în regim de sanatorizare continuă.

    ART. 4
    (1) Sanatoriul răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale ce pot determina prejudicii pacienţilor.
    (2) Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpă medicală, răspunderea este individuală.

    ART. 5
    Activitatea economică şi tehnico-administrativă este organizată pe servicii, birouri şi compartimente funcţionale, conform structurii organizatorice.

    ART. 6
    Sanatoriul are sediul în oraşul Buşteni, Str. Fântânii nr. 3, judeţul Prahova.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 7
    (1) Sanatoriul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de acordare a asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii copiilor cu vârste până la 18 ani, precum şi a adulţilor.
    (2) În raport cu obiectul său de activitate, sanatoriul acordă asistenţă medicală pentru:
    a) deficienţe neuromotorii de origine cerebrală şi periferică, encefalopatie forme - spastice, atetozice, ataxice, pareze de nervi periferici, spina bifida;
    b) afecţiuni ale aparatului locomotor:
    (i) sechele posttraumatice: atrofii musculare, redori şi instabilităţi articulare;
    (ii) scolioze, hipercifoze, atitudini scoliotice, atitudini cifotice; osteonecroze aseptice; retracţii iatrogene de cvadriceps;
    (iii) luxaţii congenitale de şold pre- şi postoperator;
    (iv) artrite cronice juvenile;
    (v) distrofii musculare progresive;

    c) afecţiuni ale aparatului respirator:
    (i) bronşită cronică, astm bronşic, bronşită astmatiformă, bronşectazii, mucoviscidoze;
    (ii) status post pleurezii şi pneumonii trenante, hiperergii tuberculinice;

    d) alte afecţiuni:
    (i) rahitism;
    (ii) anemii secundare;
    (iii) deficienţe staturo-ponderale;    ART. 8
    (1) Sanatoriul are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură aplicarea prevederilor în domeniul prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) acordă primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la sanatoriu, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, sanatoriul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil;
    d) prevenirea şi combaterea bolilor cu potenţial endemo-epidemic;
    e) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi.

    (2) În activitatea de asistenţă medicală preventivă, curativă şi recuperatorie, sanatoriul are următoarele atribuţii:
    a) organizează, dezvoltă, îndrumă şi controlează asistenţa medicală în recuperare;
    b) organizează, îndrumă şi răspunde de asistenţa medicală şi ocrotirea mamei, copilului şi tineretului;
    c) dezvoltă servicii corespunzătoare pentru îmbunătăţirea calităţii diagnosticului, a tratamentului şi supravegherii medicale a pacienţilor;
    d) ia măsuri pentru creşterea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentări corespunzătoare pentru pacienţii internaţi atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă;
    e) asigură desfăşurarea activităţii de educaţie medicală şi educaţie medicală continuă pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Sanatoriul poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocărilor bugetare;
    f) răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente;
    g) răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi a tuturor informaţiilor având legătură cu serviciile medicale acordate asiguraţilor;
    h) răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.

    (3) În activitatea de asistenţă cu medicamente şi produse tehnico-materiale şi pentru utilizarea eficientă a bazei materiale a asistenţei medicale, sanatoriul are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte şi planifică necesarul de medicamente, produse farmaceutice, materiale sanitare tehnico-medicale în concordanţă cu cererile legate de asistenţa medicală;
    b) controlează respectarea normelor privind prescrierea, eliberarea şi administrarea medicamentelor;
    c) întocmeşte necesarul de aparatură şi produse tehnico-medicale, materiale sanitare şi alte bunuri în funcţie de fondurile alocate, de priorităţile şi urgenţele de procurare şi face demersurile necesare în vederea achiziţiei acestora;
    d) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrării şi evidenţei aparatelor medicale din dotare prin sistemul informaţional propriu dezvoltat în cadrul proiectului de informatizare a ocrotirii sănătăţii;
    e) organizează şi controlează activitatea formaţiei de întreţinere şi reparare a aparatelor şi produselor tehnico-medicale din dotare;
    f) înregistrează, stochează, prelucrează şi transmite informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

    (4) Raportările statistice se fac atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Prahova.
    (5) Personalul medical are obligaţia de a respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Prahova şi este sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze.

    ART. 9
    (1) Ministerul Sănătăţii exercită controlul asupra activităţii sanatoriului, precum şi asupra modului de aplicare de către acesta a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.
    (2) Îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate de sanatoriu se exercită de Ministerul Sănătăţii.
    (3) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din sanatoriu sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii, autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.
    (4) Activitatea profesională, precum şi respectarea procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare.
    (5) Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţa, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
    (6) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare garantează dreptul la asistenţă medicală de specialitate fiecărui cetăţean, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, clasă socială, fără nicio îngrădire ce ar putea constitui o discriminare.
    (7) Activitatea de asistenţă medicală de specialitate se desfăşoară în conformitate cu principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.
    (8) Sanatoriul prestează servicii de spitalizare continuă, în cursul căreia oferă servicii medicale de bază în specialitate şi pachetul minimal de servicii medicale.
    (9) Sanatoriul funcţionează cu autorizaţie de funcţionare sanitară şi este supus acreditării de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor.
    (10) Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi responsabilităţile personalului sunt stabilite prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

    ART. 10
    (1) Sanatoriul este organizat ca unitate sanitară cu paturi pentru copii, de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie, precum şi recuperare neuropsihomotorie.
    (2) Sanatoriul asigură asistenţă medicală spitalicească, utilizând factori naturali curativi asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice, pentru bolnavii internaţi, corespunzător normelor legale.
    (3) Sanatoriul are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 9001, parte integrantă a politicii obiectivelor şi strategiilor proiectate care stabilesc angajamentul şi cooperarea tuturor managerilor, menţinut prin audituri şi analize periodice, în scopul confirmării calităţii activităţilor desfăşurate la nivelul cerinţelor şi asigurării eficienţei maxime.

    ART. 11
    În cadrul sanatoriului într-un sistem funcţional unitar se asigură:
    a) accesul la asistenţă medicală/internare al populaţiei;
    b) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;
    c) aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare ale Ministerului Sănătăţii adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, precum şi la indicatorii de performanţă ai managementului calităţii prin raportare la valorile medii naţionale.


    ART. 12
    (1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, sanatoriul are următoarele atribuţii:
    a) să înregistreze persoanele cărora le acordă asistenţă medicală, să le întocmească foaie de observaţie, să completeze prescripţiile medicale pentru afecţiunile pentru care au fost internate;
    b) să elibereze, la cerere, potrivit dispoziţiilor legale, certificate medicale, buletine de analiză şi alte asemenea acte;
    c) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze, să transmită informaţiile legate de activitatea sa. Raportările se fac unitar la Ministerul Sănătăţii, precum şi la casele de asigurări de sănătate, pe baza indicatorilor stabiliţi prin norme; documentaţia primară, ca sursă a acestor raportări, va fi păstrată, securizată şi asigurată sub formă de document scris şi electronic, constituind arhiva sanatoriului, conform reglementărilor legale în vigoare;
    d) să asigure pacienţilor accesul la informaţii exacte privind afecţiunea de care suferă, tratamentele pentru care pot opta, la cererea şi pe înţelesul acestora;
    e) să respecte dreptul pacienţilor de a opta pentru medicul curant şi de a alege liber furnizorul de servicii medicale în ceea ce priveşte consulturile interdisciplinare, în limita specificului;
    f) să asigure pacienţilor dreptul de confidenţialitate privind starea de sănătate şi afecţiunea de care suferă;
    g) să obţină de la pacienţi informaţii privind istoricul bolii şi afecţiunile anterioare;
    h) să informeze pacienţii că pot dispune de datele personale integrate în sistemul de date al sanatoriului prin respectarea dreptului acestora de acces, intervenţie şi opoziţie.

    (2) Sanatoriul are obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la:
    a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;
    b) identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
    c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în sanatoriu;
    d) starea propriei sănătăţi;
    e) intervenţiile medicale propuse;
    f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează să fie aplicată;
    g) alternative existente la procedurile propuse;
    h) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale;
    i) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.


    CAP. III
    Conducerea
    ART. 13
    (1) Conducerea sanatoriului este formată din Consiliul de administraţie, manager şi Comitetul director, compus din director medical şi director financiar-contabil.
    (2) Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de manager.
    (3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din Comitetul director, conducerea interimară se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (4) Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţele unui bun proprietar în administrarea bunurilor şi fondurilor încredinţate şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 14
    (1) Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
    (2) Contractul de muncă al persoanelor care fac parte din Comitetul director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

    ART. 15
    Managerul şi membrii Comitetului director au obligaţia de a depune o declaraţie de interese şi o declaraţie referitoare la incompatibilităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind reforma în domeniul sănătăţii.

    ART. 16
    (1) Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 4 ani.
    (2) Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau în cazurile prevăzute de lege.

    ART. 17
    (1) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, încheiat cu Ministerul Sănătăţii, conform ordinului ministrului sănătăţii.
    (2) Managerul asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, cu acordul Ministerului Sănătăţii.
    (3) Managerul aprobă planul anual de audit public intern al sanatoriului, rapoartele elaborate în urma misiunilor de audit intern şi raportul anual al activităţii de audit.
    (4) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.

    ART. 18
    Atribuţiile generale şi specifice ale membrilor Comitetului director, respectiv ale directorului medical şi ale directorului financiar-contabil, sunt înscrise în contractele de administrare, după cum urmează:
    a) Directorul medical are următoarele atribuţii principale:
    1. în calitate de preşedinte al Consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al sanatoriului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul sanatoriului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează împreună cu şeful de secţie propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul sanatoriului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregii unităţi;
    4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiei pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    5. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefului de secţie;
    6. avizează utilizarea bazei de date medicale a sanatoriului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    7. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul sanatoriului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    8. răspunde de acreditarea personalului medical al sanatoriului şi de acreditarea activităţii medicale desfăşurate în unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    9. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    10. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, a documentaţiei medicale a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei medicale a unităţii;
    11. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
    12. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele medicale, al gestionării şi utilizării eficiente a acestor date;
    13. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

    b) Directorul financiar-contabil are următoarele atribuţii principale:
    1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a sanatoriului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    2. organizează contabilitatea în cadrul sanatoriului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
    7. angajează sanatoriul prin semnături, alături de manager, în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    9. participă la organizarea sistemului informaţional al sanatoriului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    10. evaluează prin bilanţul contabil eficienţa indicatorilor specifici;
    11. asigură îndeplinirea, conform dispoziţiilor legale, a obligaţiilor sanatoriului către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
    12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în sanatoriu;
    13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    14. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
    15. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;
    16. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi asigurarea integrităţii patrimoniului;
    17. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    18. împreună cu Compartimentul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;
    19. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;
    20. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale din unitate.    ART. 19
    (1) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul unităţii.
    (2) Comitetul director are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează planul de dezvoltare al sanatoriului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;
    b) elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al sanatoriului;
    c) propune managerului, în vederea aprobării, numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    d) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama sanatoriului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    e) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin de ministrul sănătăţii;
    f) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului, pe baza centralizării de către Compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor din structura sanatoriului, pe care îl supune aprobării managerului;
    g) analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    h) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    i) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    j) la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un
    exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

    k) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii sanatoriului;
    l) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;
    m) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate;
    n) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
    o) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii;
    p) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    q) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al sanatoriului.


    ART. 20
    (1) În cadrul sanatoriului funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a sanatoriului, şi este format din:
    a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
    b) un reprezentant numit de consiliul local;
    c) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
    d) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

    (2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot.
    (3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.
    (4) Membrii Consiliului de administraţie al sanatoriului se numesc prin act administrativ de către instituţie.

    ART. 21
    (1) Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al sanatoriului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii sanatoriului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual de achiziţii publice întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de prevederile legale în vigoare.

    (2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
    (3) Dispoziţiile legale în vigoare referitoare la conflictul de interese şi incompatibilităţi se aplică şi membrilor Consiliului de administraţie.

    CAP. IV
    Structura organizatorică
    ART. 22
    (1) Structura organizatorică a sanatoriului este următoarea:
    a) Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie copii:
    din care:
    (i) Compartiment recuperare neuropsihomotorie copii;
    (ii) Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie copii;


    b) Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie adulţi (recuperare medicală neurologie, recuperare medicală respiratorie);
    c) Însoţitori;
    d) Laborator de analize medicale;
    e) Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament);
    f) Compartiment de explorări funcţionale;
    g) Compartiment ergoterapie;
    h) Cabinet logopedie;
    i) Piscină;
    j) Compartiment de evaluare şi statistică medicală;
    k) Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) Birou management al calităţii serviciilor medicale;
    m) aparat funcţional.

    (2) La nivelul unităţii funcţionează o şcoală cu clasele I-VIII pentru continuarea procesului de învăţământ, pentru care sanatoriul asigură doar baza materială.
    (3) Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie copii şi Compartimentul recuperare, medicină fizică şi balneologie adulţi sunt organizate pe profiluri de specialitate.
    (4) Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie copii participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţie a muncii, securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 23
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă sanatoriul are în structură următoarele servicii, compartimente şi birouri funcţionale: Biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare, Compartimentul SSM, PS, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, Biroul financiar-contabil, Serviciul administrativ, întreţinere, reparaţii, transport, aprovizionare, tehnic, Compartimentul informatică, Compartimentul achiziţii publice, Compartimentul juridic, Muncitorii de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor şi clădirilor, Biroul management al calităţii serviciilor medicale.

    ART. 24
    (1) Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie copii este organizată conform structurii aprobate, pe profil de specialitate, cu respectarea normelor în vigoare.
    (2) Secţia coordonează activitatea Compartimentului recuperare, medicină fizică şi balneologie copii şi a Compartimentului recuperare neuropsihomotorie copii.
    (3) Secţia este condusă de unul dintre medicii din secţie care îndeplineşte funcţia de medic şef secţie şi este ajutat de o asistentă medicală şefă din cadrul personalului mediu din secţia respectivă. Sanatoriul va asigura, în funcţie de resursele existente, condiţii de sanatorizare optime de cazare, igienă şi alimentaţie pentru confortul fizic şi psihic al bolnavilor internaţi.
    (4) Atribuţiile generale sunt următoarele:
    a) repartizarea bolnavilor în saloane în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare;
    b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    e) asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    f) asigurarea, conform protocoalelor aprobate, a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; medicaţia va fi acordată integral de sanatoriu în funcţie de disponibilul existent la acel moment şi va fi scrisă în foaia de observaţie de medicul curant;
    g) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    h) asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea datelor privind gradul de satisfacţie a pacientului îngrijit în secţie;
    i) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    j) asigurarea condiţiilor necesare realizării tratamentului de recuperare prin efectuarea procedurilor de kinetoterapie şi balneofizioterapie pacienţilor internaţi;
    k) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    l) asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor;
    m) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;
    n) educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor;
    o) afişarea la loc vizibil a drepturilor şi obligaţiilor pacientului;
    p) asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu.


    ART. 25
    (1) Compartimentul recuperare, medicină fizică şi balneologie adulţi este organizat conform structurii aprobate, pe profil de specialitate, cu respectarea normelor în vigoare.
    (2) Compartimentul este condus de unul din medici. Sanatoriul va asigura, în funcţie de resursele existente, condiţii de sanatorizare optime de cazare, igienă şi alimentaţie pentru confortul fizic şi psihic al bolnavilor internaţi.
    (3) Atribuţiile generale sunt următoarele:
    a) repartizarea bolnavilor în saloane în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare;
    b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    e) asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    f) asigurarea, conform protocoalelor aprobate, a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; medicaţia va fi acordată integral de sanatoriu în funcţie de disponibilul existent la acel moment şi va fi scrisă în foaia de observaţie de medicul curant;
    g) urmărirea creşterii continue a calităţii îngrijirilor medicale;
    h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    i) asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea datelor privind gradul de satisfacţie a pacientului îngrijit în compartiment;
    j) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    k) asigurarea condiţiilor necesare realizării tratamentului de recuperare prin efectuarea procedurilor de kinetoterapie şi balneofizioterapie pacienţilor internaţi;
    l) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    m) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;
    n) educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor;
    o) afişarea la loc vizibil a drepturilor şi obligaţiilor pacientului;
    p) asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu.


    ART. 26
    Compartimentul de explorări funcţionale are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuarea investigaţiilor medicale: spirometrie, electrocardiografie;
    b) redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    c) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    d) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.


    ART. 27
    Compartimentul ergoterapie asigură prin proceduri dezvoltarea îndemânării prin joc a copilului, permiţându-i acestuia să îşi construiască imaginea de sine şi implicit motivaţia.

    ART. 28
    Cabinetul logopedie are ca scop general activitatea de educare şi corectare a problemelor de limbaj care apar uneori la copii, dar şi la adulţi. Se ocupă de terapia tulburărilor de vorbire şi limbaj şi corectează defectele de pronunţare şi de emisie vocală. Administrează corect probele şi testele audiometrice sau de limbaj pentru evaluarea severităţii deficienţei.

    ART. 29
    (1) Personalul din cadrul Laboratorului de analize medicale are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuarea analizelor medicale de biochimie, microbiologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice, utilizând numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători;
    b) ţinerea unei evidenţe de gestiune cantitativ-valorică corecte şi la zi a reactivilor;
    c) calibrarea şi spălarea aparatelor de laborator conform specificaţiilor tehnice şi consemnarea acestor operaţiuni pentru conformitate şi regularitate în documentele obligatorii de control în termen, conform legii;
    d) recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă;
    e) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;
    f) recoltarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    h) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi;
    i) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor.

    (2) Transportul produselor biologice din sanatoriu către laborator se asigură în condiţii corespunzătoare de către cadrele medii şi auxiliare din secţiile cu paturi.
    (3) Rezultatul examenului se pune la dispoziţia secţiilor cu paturi în aceeaşi zi sau cât mai curând după efectuarea şi obţinerea rezultatului.
    (4) Personalul din cadrul Laboratorului recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament) are următoarele atribuţii:
    a) efectuarea tratamentelor de recuperare medicală a copiilor cu deficienţe locomotorii, precum şi a altor categorii de copii care necesită tratamente fizioterapeutice recomandate de personalul de specialitate;
    b) transmiterea către medicii care au trimis copii pentru tratament medical recuperator a concluziilor asupra eficienţei tratamentului aplicat;
    c) întocmirea planurilor de recuperare medicală a copiilor, împreună cu personalul de specialitate, cu cabinetele de specialitate şi cabinetele medicale.

    (5) Personalul din cadrul Piscinei asigură formarea personalităţii copilului şi educării într-un mod armonios, o atmosferă caldă şi relaxată, dar dinamică şi stimulativă, bazată pe înţelegere şi respect reciproc.

    ART. 30
    (1) Compartimentul de evaluare şi statistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte rapoartele, centralizările, dările de seamă şi situaţiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;
    b) execută, în termenele stabilite, toate lucrările de statistică medicală, precum şi pe cele necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;
    c) asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;
    d) introduce zilnic, verifică şi transmite datele privitoare la pacienţi din foaia de observaţie clinică generală;
    e) transmite şi prelucrează datele prin internet;
    f) clasifică foile de observaţie ale bolnavilor externaţi pe grupe de boli, pe an;
    g) ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmeşte rapoartele statistice ale sanatoriului, verificând exactitatea datelor;
    h) pune la dispoziţie datele statistice şi documentaţia medicală necesare pentru activitatea curentă şi asigură prelucrarea datelor statistice;
    i) urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară şi informează conducerea unităţii;
    j) ţine la zi evidenţa informatizată a pacienţilor externaţi şi răspunde de corectitudinea datelor introduse în calculator;
    k) asigură controlul zilnic al foilor de mişcare şi compararea cu baza de date;
    l) asigură înregistrarea mişcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;
    m) efectuează controlul periodic al listei bolnavilor externaţi şi întocmeşte situaţia numerică a acestora;
    n) urmăreşte înregistrarea corectă a datelor bolnavilor.

    (2) Personalul din cadrul Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) responsabilul participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, face recomandări privind implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamentele şi personalul de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din sanatoriu;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea Serviciului/Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi
    vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) ia măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

    (3) Compartimentul SSM, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii:
    a) efectuează instructajul pe linie de sănătate şi securitate a muncii, pentru întreg personalul angajat în unitate, conform legislaţiei în vigoare;
    b) dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice, atunci când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, după caz;
    c) verifică, ori de câte ori este nevoie, dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe sectoare de activitate şi pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau de către laboratoare proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora, atunci când este cazul;
    d) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi sănătate şi PSI la locul de muncă;
    e) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale la locurile de muncă, prin identificarea factorilor de risc ca atare, în vederea eliminării sau diminuării riscurilor şi/sau a prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, după caz;
    f) colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie, precum şi la completarea fişei de expunere la risc;
    g) efectuează instructajul introductiv general noilor angajaţi;
    h) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor la incendiu din unitate şi asigură corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
    i) solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
    j) întocmeşte, actualizează permanent şi transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii şi utilizate în activitatea curentă sub diferite forme;
    k) elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte atribuţiile care revin salariaţilor la locurile de muncă ale acestora;
    l) verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi verifică respectarea acestor măsuri, semnalate în mod corespunzător prin indicatoare de avertizare, de către persoanele din exterior care au acces în unitate;
    m) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi pregătire specifică a personalului în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor şi dezastrelor în general;
    n) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor în cadrul sanatoriului;
    o) elaborează şi supune spre analiză managerului raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva riscurilor la incendii.


    ART. 31
    (1) Structura activităţii administrative cuprinde servicii, birouri şi compartimente, cu atribuţii şi responsabilităţi specifice domeniului de activitate.
    (2) Biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, promovarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul sanatoriului;
    b) întocmeşte documentaţiile privind modificarea/actualizarea organigramei sanatoriului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii;
    c) efectuează lucrările privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi stabilirea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;
    d) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
    e) gestionează procesul de realizare a evaluării posturilor şi a performantelor profesionale individuale şi a fişelor de evaluare specifice;
    f) stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul sanatoriului;
    g) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din sanatoriu;
    h) întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor;
    i) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
    j) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare şi la solicitarea salariaţilor;
    k) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile stabilite prin legislaţia specifică sectorului sanitar;
    l) fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
    m) întocmeşte lunar statele de salarii şi celelalte documente aferente;
    n) întocmeşte şi transmite lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat;
    o) întocmeşte şi transmite Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Prahova şi altor instituţii situaţiile solicitate în legătură cu desfăşurarea activităţii specifice;
    p) asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;
    q) întocmeşte formalităţile privind evidenţa concediilor cu/fără plată aprobate de manager;
    r) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;
    s) întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii;
    t) întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul muncii;
    u) verifică periodic valabilitatea autorizaţiilor de liberă practică şi a asigurărilor de malpraxis pentru personalul medical;
    v) asigură confidenţialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (3) Biroul financiar-contabil este subordonat directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii principale:
    a) organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    b) organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale;
    c) întocmeşte la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale dările de seamă contabile;
    d) exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
    e) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    f) organizează evidenţa tehnico-operativă şi gestionară;
    g) organizează inventarierea patrimoniului;
    h) întocmeşte proiectele privind bugetul de venituri şi cheltuieli;
    i) efectuează corect şi în conformitate cu dispoziţiile legale operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
    j) verifică, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate, încadrarea comenzilor şi contractelor emise;
    k) participă la luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse;
    l) efectuează, conform legii, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor privind angajarea gestionarilor;
    m) asigură şi organizează modul de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    n) exercită controlul operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
    o) organizează acţiuni de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul propriu;
    p) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea sanatoriului;
    q) întocmeşte activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţilor cheltuielilor aprobate prin buget;
    r) întocmeşte execuţia bugetară, parcurgând următoarele etape: angajare, lichidare, ordonanţare, plată.

    (4) Serviciul administrativ, întreţinere, reparaţii, transport, aprovizionare, tehnic este subordonat directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;
    b) coordonează activitatea magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor în condiţii igienico-sanitare, conform normelor în vigoare;
    c) efectuează recepţia calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori în baza avizului de însoţire a mărfii, întocmeşte notele de intrare-recepţie, ţine evidenţa stocurilor, efectuează inventarul periodic privind produsele existente în gestiune;
    d) urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile sanatoriului;
    e) urmăreşte asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport;
    f) verifică şi controlează depunerea documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice, efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate, verifică şi certifică datele din foile de parcurs ale conducătorilor auto;
    g) organizează şi asigură ordinea şi curăţenia în incinta sanatoriului;
    h) asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
    i) ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a bolnavilor;
    j) asigură funcţionarea în bune condiţii a activităţii de distribuire a alimentelor şi a garderobei bolnavilor;
    k) asigură aplicarea şi respectarea normelor de pază contra incendiilor;
    l) verifică şi controlează efectuarea pazei în sanatoriu;
    m) organizează şi asigură respectarea primirii, distribuirii, păstrării, circuitului şi evidenţa documentelor la registratura generală, conform prevederilor legale;
    n) asigură păstrarea arhivei unităţii conform normelor legale;
    o) întocmeşte listele de mijloace fixe ce se casează sau se conservă; asigură evidenţa acestora şi urmăreşte modul de finalizare a acestor operaţii;
    p) elaborează planul de pază al instituţiei;
    q) amenajează spaţiile sanatoriului astfel încât să fie asigurate circuitele alimentelor, lenjeriei, deşeurilor, medicamentelor, materialelor şi persoanelor, conform normelor în vigoare;
    r) organizează biblioteca sanatoriului.

    (5) Compartimentul achiziţii publice este subordonat directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii principale:
    a) răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, a utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor economici care participă la licitaţiile derulate de sanatoriu;
    b) fundamentează şi elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesarelor întocmite de fiecare secţie/birou/compartiment;
    c) întocmeşte şi reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie;
    d) întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar;
    e) analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii, emise de structurile sanatoriului, şi stabileşte procedura de achiziţii;
    f) elaborează documentaţia de atribuire;
    g) redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării acestora în sistemul electronic de achiziţii publice;
    h) înştiinţează unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată;
    i) iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice;
    j) elaborează raportul procedurii de atribuire;
    k) transmite spre publicare în sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
    l) întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică;
    m) întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite autorităţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice;
    n) întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă;
    o) asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii prin cumpărare directă;
    p) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;
    q) exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea sanatoriului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare;
    r) centralizează necesarul de produse, bunuri şi servicii la nivelul unităţii, în vederea înaintării către Ministerul Sănătăţii a propunerilor de achiziţie centralizată a acestora, conform legislaţiei în vigoare pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto.

    (6) Compartimentul juridic este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, în condiţiile legii;
    b) reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale sanatoriului în raporturile cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română ori străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea sanatoriului;
    c) monitorizează apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile/noţiunile de interes specific pentru acestea;
    d) asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau pentru şefii secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/ compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al sanatoriului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor; în acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
    e) redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea sanatoriului;
    f) redactează proiectele de contracte;
    g) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate care privesc sanatoriul, la cererea managerului;
    h) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    i) participă alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul sanatoriului;
    j) redactează documente/acte/contracte juridice, la solicitarea managerului;
    k) îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.

    (7) Biroul management al calităţii serviciilor medicale este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) pregăteşte şi analizează planul anual al managementului calităţii;
    b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
    (i) manualul calităţii;
    (ii) procedurile;

    c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, fiecărui laborator etc. şi a standardelor de calitate;
    d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
    e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
    f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
    g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;
    h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;
    i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
    j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
    k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politicii de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
    l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.

    (8) Compartimentul informatică are următoarele atribuţii:
    a) coordonează studiul şi analiza sistemelor informaţionale existente;
    b) formulează strategia integrată de dezvoltare a sistemului informatic, concepe şi elaborează proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic în contextul dezvoltării societăţii informaţionale;
    c) contribuie la organizarea şi derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice;
    d) pregăteşte caietele de sarcini pentru achiziţii de servicii, echipamente, software;
    e) face propuneri în privinţa sistemelor de operare, produse software de bază necesare;
    f) contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a investiţiilor şi a necesităţilor de instruire a funcţionarilor în domeniul tehnicii informatice;
    g) acordă asistenţa tehnică de specialitate pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile publice (centru de informare-documentare) şi generalizarea treptată a schimbului de informaţii bazat pe documente electronice;
    h) întreţine şi actualizează pagina web a instituţiei;
    i) contribuie la promovarea imaginii instituţiei şi a zonei geografice pe plan intern şi internaţional prin pagina web, servicii electronice;
    j) contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor de conlucrare cu alte consilii, instituţii, agenţii etc. prin asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informaţii;
    k) urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional sau local;
    l) administrează şi supraveghează reţeaua de calculatoare a sanatoriului şi legăturile cu reţelele interconectate cu aceasta;
    m) creează şi întreţine conturile de utilizator;
    n) derulează activităţi de configurare a reţelei pentru a se obţine performanţe maxime, modernizare, eventual, înlocuirea unor componente de reţea, depanare etc.

    (9) Muncitorii de întreţinere şi reparaţii au următoarele atribuţii:
    a) stabilesc împreună cu şeful locaţiei necesarul de materiale şi piese de schimb pentru efectuarea reparaţiilor;
    b) participă efectiv la lucrările de revizii, reparaţii şi întreţinere a echipamentelor din dotarea locaţiilor;
    c) participă la recepţia echipamentelor noi achiziţionate în caz de necesitate;
    d) efectuează operaţiuni de verificare a stocurilor de produse;
    e) verifică reţelele interioare şi exterioare de iluminat, de alimentare cu apă şi remediază defecţiunile constatate, răspund de buna întreţinere şi funcţionare a acestora;
    f) remediază defecţiunile ce apar în unitate, la nivelul clădirilor şi instalaţiilor;
    g) urmăresc consumul de energie electrică, gaz şi apă prin citirea şi înregistrarea aparatelor de măsură din cadrul unităţii;
    h) asigură în permanenţă executarea lucrărilor de întreţinere din unitate.


    CAP. V
    Consiliile şi comisiile constituite la nivelul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni
    ART. 32
    În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul sanatoriului au fost organizate următoarele consilii, astfel:
    1. Consiliul medical este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, având ca preşedinte pe directorul medical, iar componenţa acestuia este alcătuită din şeful de secţie, farmacist şi asistentul-şef. Consiliul medical are următoarele atribuţii principale:
    a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în sanatoriu cu scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al unităţii;
    d) propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii sanatoriului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

    2. Consiliul etic este constituit prin ordin al ministrului sănătăţii. Acesta se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient sau aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute în domeniul asistenţei medicale. Atribuţiile principale ale Consiliului etic sunt următoarele:
    a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic, pacient-asistent, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;
    b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) sesizează organele abilitate ale statului în cazul în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate conform legii;
    d) analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;
    e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

    3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă informează salariaţii cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă şi are ca atribuţii în principal:
    a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
    b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
    f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
    h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
    l) dezbate raportul scris, ce îi este prezentat de către conducătorul unităţii, cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.    ART. 33
    La nivelul sanatoriului funcţionează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele comisii:
    1. Comisia medicamentului are următoarele atribuţii principale:
    a) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia sanatoriului;
    b) stabilirea unei liste care se achiziţionează doar în mod facultativ, în cazuri bine selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; acesta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute de buletine de analize şi recomandări ale experţilor;
    c) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
    d) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare;
    e) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală, bazate pe bibliografia naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale;
    f) solicitarea rapoartelor periodice de la şeful de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;
    g) dispunerea întreruperii administrării de medicamente cu regim special în cazul în care acel tratament se consideră inutil.

    2. Comisia de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale are ca atribuţii în principal:
    a) organizarea activităţilor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare publice şi private cu paturi;
    b) supravegherea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) elaborarea metodologiei de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în domeniul sanitar la produse biologice;
    d) elaborarea precauţiunilor standard - măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale.

    3. Comisia de recepţie are ca atribuţie principală recepţia produselor care intră în magazia unităţii.
    4. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru angajare/promovare are ca atribuţii în principal:
    a) selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
    b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    d) stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
    e) stabileşte modul de acordare a punctajului pentru probele scrise şi pentru interviu;
    f) notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/ examenului;
    g) transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.

    5. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are ca atribuţii în principal:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
    b) transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

    6. Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor are ca atribuţie principală luarea de măsuri urgente în cazul declanşării unui incendiu în sanatoriu.
    7. Comisia de evaluare a ofertelor privind achiziţiile publice, constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, are ca atribuţie principală evaluarea ofertelor privind achiziţia de produse, servicii şi lucrări.
    8. Comisia de casare a obiectelor de inventar are rol de analizare şi aprobare în vederea casării obiectelor de inventar.
    9. Comisia de cercetare prealabilă a abaterilor disciplinare, constituită în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri disciplinare, are ca atribuţii în principal:
    a) efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
    b) convocarea în scris a salariatului care a săvârşit o abatere disciplinară, în vederea cercetării disciplinare prealabile;
    c) analiza încălcării prevederilor din regulamentul intern, din fişa de post, din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil;
    d) analiza şi stabilirea împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta încadrată drept abatere disciplinară;
    e) analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi a consecinţelor abaterii disciplinare;
    f) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
    g) întocmirea unui referat prin care se propune managerului sancţiunea disciplinară ce urmează a fi aprobată de către manager prin decizie de sancţionare.    CAP. VI
    Finanţarea sanatoriului
    ART. 34
    (1) Sanatoriul este instituţie publică, de interes naţional, finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare.
    (2) Veniturile proprii ale unităţii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

    ART. 35
    Contractul de furnizare de servicii medicale al sanatoriului cu casa de asigurări de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

    ART. 36
    (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului se elaborează de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor compartimentelor din structura sanatoriului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, respectiv Ministerul Sănătăţii, la propunerea managerului, cu avizul Consiliului de administraţie.
    (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al sanatoriului se repartizează pe compartimentele din structura acestuia, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.
    (4) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe compartimente, fiind indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor şi compartimentelor din structura sanatoriului. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea sanatoriului cu conducerile structurilor în cauză.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 37
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de gradul profesional şi de durata contractului individual de muncă, precum şi pentru:
    a) personalul încadrat din altă unitate care efectuează stagii de pregătire profesională, voluntariat;
    b) bolnavii internaţi în secţiile cu paturi, precum şi familiile sau rudele acestora ori vizitatori;
    c) firmele care asigură diverse servicii în incinta sanatoriului şi care, în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi, au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele sanatoriului, integritatea bunurilor din patrimoniul sanatoriului cu care intră în contact.


    ART. 38
    (1) Toate categoriile de personal din sanatoriu au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul sanatoriului.

    ART. 39
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al sanatoriului va fi adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 40
    Modificarea prezentului regulament se face cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016