Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 iunie 2020  privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 24 iunie 2020 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 562 din 29 iunie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 129 din 24 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562 din 29 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea centralizată în regim concurenţial a energiei electrice prin atribuirea de contracte pentru perioade lungi de livrare, respectiv:
    a) modul de stabilire a ofertelor iniţiatoare de vânzare sau cumpărare a energiei electrice de către participanţi;
    b) modul de organizare a licitaţiilor;
    c) modul de contractare a energiei tranzacţionate;
    d) modul de înregistrare, gestionare şi publicare a informaţiilor privind tranzacţiile efectuate.


    ART. 2
    Prin crearea pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor pentru perioade lungi de livrare de energie electrică se urmăreşte asigurarea transparenţei tranzacţiilor prin contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru perioade lungi de livrare şi egalitatea de şanse a participanţilor la piaţă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare
    ART. 3
    Prezentul regulament se aplică:
    a) operatorilor economici care urmează să construiască şi să racordeze o capacitate de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, care va produce energia electrică tranzacţionată în baza contractului încheiat pe piaţa centralizată pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;
    b) titularilor de licenţă din domeniul energiei electrice şi consumatorilor finali, în calitate de cumpărători de energie electrică;
    c) administratorului pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite prin Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului regulament termenii şi expresiile următoare au următoarele semnificaţii:
    a) confirmare de tranzacţie - document emis de operatorul pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare care confirmă o tranzacţie pe piaţa contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;
    b) convenţie de participare la piaţa centralizată pentru atribuirea contractelor pentru perioade lungi de livrare - convenţie standardizată stabilită de operatorul pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, ce prevede drepturile şi obligaţiile fiecărui participant la piaţă şi ale operatorului pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;
    c) dialog competitiv - a doua etapă a sesiunii de tranzacţionare pentru atribuirea unui contract de energie electrică în cadrul căreia iniţiatorul sesiunii de tranzacţionare stabileşte forma finală a ofertei şi contractului, exclusiv preţul, pe baza dialogurilor individuale asupra condiţiilor contractuale supuse dialogului competitiv, organizate cu fiecare dintre participanţii calificaţi în urma etapei de preselecţie;
    d) formula de ajustare a preţului - formulă de calcul ce permite actualizarea preţului contractat al energiei electrice la momentul livrării în raport cu momentul încheierii contractului, prin utilizarea de indicatori publici;
    e) negociere continuă - modalitate de negociere prin intermediul platformei de tranzacţionare în care atât partea iniţiatoare, cât şi partea respondentă îşi pot actualiza ofertele;
    f) oferte de energie electrică - oferte cu caracteristici bine definite privind cantitatea de energie electrică oferită spre cumpărare/vânzare, intervalele orare de livrare, durata contractului, preţul solicitat/oferit, precum şi condiţiile de livrare, plată şi garantare, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piaţă;
    g) operatorul pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare - persoana juridică titulară de licenţă pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care asigură organizarea şi administrarea pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare în conformitate cu reglementările aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    h) participant la piaţa centralizată pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare - operator economic care se înscrie şi respectă Convenţia de participare la piaţa centralizată pentru atribuirea contractelor pentru perioade lungi de livrare şi reglementările aplicabile aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    i) piaţa centralizată pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare - cadrul organizat de desfăşurare a sesiunilor de tranzacţionare pentru atribuirea de contracte cu livrare fizică de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, organizat şi administrat de operatorul pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, pe baza unor reguli specifice; atribuirea contractelor de energie electrică se face printr-un proces combinat de dialog competitiv, licitaţie şi negociere continuă şi are ca scop contractarea energiei electrice pe termen lung, determinat, la un preţ transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;
    j) platformă de tranzacţionare - sistem informatic stabilit şi menţinut de operatorul pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare în scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;
    k) preselecţia candidaţilor - prima etapă a sesiunii de tranzacţionare în care pe baza listei de documente şi a criteriilor de eligibilitate precizate de către iniţiatorul sesiunii de licitaţie se stabileşte lista participanţilor calificaţi pentru participarea la dialogurile individuale cu iniţiatorului sesiunii de tranzacţionare în cadrul etapei a doua, de dialog competitiv;
    l) perioadă lungă de livrare - perioadă de timp cu durata mai mare de 1 an calendaristic, care începe şi se termină la momente de timp definite.


    ART. 5
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) OPCOM - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „Opcom“ - S.A., în continuare OPCTL - operatorul pieţei centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;
    c) PCTL - piaţa centralizată pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;
    d) Regulament - regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare.


    CAP. II
    Etapele procesului
    SECŢIUNEA 1
    Cadrul de organizare şi funcţionare al PCTL
    ART. 6
    Principiile aplicate sesiunilor de tranzacţionare pentru atribuirea de contracte de energie electrică pentru perioade lungi de livrare în cadrul PCTL sunt următoarele:
    1. Fiecare ofertant iniţiator îşi defineşte oferta proprie de vânzare sau cumpărare de energie electrică, caracterizată prin:
    a) durata livrării, definită prin data de începere şi data de finalizare a livrării; durata livrării va fi de minimum 1 an;
    b) profilul livrărilor;
    c) puterea medie orară aplicabilă profilului/profilelor indicate, cu încadrarea în caracteristicile tehnice ale capacităţii energetice;
    d) opţiunea privind tranzacţionarea integrală/parţială a ofertei iniţiatoare; în cazul în care participantul iniţiator optează pentru tranzacţionarea parţială, va indica numărul de fracţii din cantitatea totală ce vor fi ofertate;
    e) preţul de deschidere propus şi, după caz, formula de ajustare a preţului; ofertantul trebuie să specifice şi să includă în preţ componenta tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG);
    f) lista documentelor solicitate pentru etapa de preselecţie a participanţilor cu oferte de răspuns, pe baza cărora se realizează evaluarea indicatorilor de bonitate consideraţi relevanţi şi asiguratorii de către iniţiatorul sesiunii pentru derularea contractului şi termenul-limită pentru depunere a documentelor;
    g) criteriile de preselecţie, respectiv lista indicatorilor de bonitate pe baza cărora se realizează calificarea participanţilor în cadrul etapei de preselecţie pentru etapa de dialog competitiv, nivelul minim sau, după caz, maxim al acestor indicatori şi ponderea fiecărui indicator în stabilirea punctajului faţă de care este declarat rezultatul etapei de calificare; criteriile de preselecţie vor fi stabilite astfel încât să permită un nivel de participare crescut al candidaţilor cu oferte de răspuns;
    h) elementele din oferta iniţiatoare, altele decât preţul, asupra cărora iniţiatorul sesiunii de tranzacţionare doreşte să discute în cadrul etapei de dialog competitiv pentru identificarea condiţiilor ferme ale ofertei finale ce nu vor face obiectul tranzacţionării în etapa de evaluare a ofertelor finale;
    i) formatul de contract propus de către iniţiator pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice pentru perioade lungi de livrare.

    2. Pentru tranzacţionarea ofertelor, OPCTL anunţă iniţierea de sesiuni de tranzacţionare pentru atribuirea de contracte de energie electrică pentru perioade lungi de livrare.
    3. Sesiunile de tranzacţionare se desfăşoară în trei paşi succesivi:
    a) etapa de preselecţie a candidaţilor: pe baza listei de documente şi a criteriilor de eligibilitate precizate de către iniţiatorul sesiunii se stabileşte lista participanţilor calificaţi pentru participarea la etapa de dialog competitiv;
    b) etapa de dialog competitiv cu candidaţii calificaţi în urma etapei de preselecţie: pe baza analizei propunerilor primite din partea participanţilor calificaţi care participă la etapa de dialog competitiv, iniţiatorul stabileşte condiţiile finale ale ofertei iniţiatoare (formatul final al contractului, inclusiv formula de ajustare finală, care poate fi cea anunţată iniţial sau modificată în urma dialogului) faţă de care se va realiza, în etapa de licitaţie, selecţia ofertelor finale de răspuns care se bazează exclusiv pe preţ; contractul în forma finală va conţine obligaţia ca vânzătorul să obţină licenţa pentru exploatarea comercială a noii capacităţi de producere a energiei electrice, inclusiv a energiei electrice produse în cogenerare sau să modifice o licenţă pe care o deţine în scopul includerii în aceasta a noii capacităţi de producere cu cel puţin 60 de zile înainte de data de început a perioadei de livrare şi să o menţină pe toată durata de livrare, precum şi obligaţia ca părţile din contract să deţină, pe toată durata de livrare, calitatea de participant la piaţa angro de energie electrică;
    c) etapa de licitaţie, de evaluare a ofertelor finale şi anunţarea câştigătorului/câştigătorilor sesiunii de tranzacţionare.

    4. OPCTL organizează şedinţe de licitaţie cu negociere continuă, în sistem online, pentru evaluarea ofertelor finale, care se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
    a) ca urmare a unei oferte de vânzare/cumpărare introduse pentru tranzacţionare de către participantul iniţiator al licitaţiei, într-o primă fază de licitare se pot introduce oferte de răspuns cu preţuri mai mari, mai mici sau egale cu cel din oferta iniţiatoare, fără ca participantul iniţiator să îşi poată modifica preţul propus; ofertele de răspuns pot fi modificate/retrase/anulate pe parcursul acestei faze, în funcţie de strategia proprie de ofertare sau evoluţia pieţei, toate aceste operaţiuni fiind vizualizate în piaţă;
    b) corelarea automată a cererii cu oferta se realizează într-o a doua fază de ofertare, în baza căreia se vor încheia tranzacţiile cu energie electrică rezultate din procesul de ofertare;
    c) dacă după derularea procesului prezentat mai sus oferta participantului iniţiator nu a fost executată integral, se poate organiza o nouă fază a etapei de evaluare a ofertelor finale, care permite introducerea/modificarea/anularea ordinelor atât de participantul iniţiator, cât şi de ceilalţi participanţi, toate operaţiunile fiind vizualizate în piaţă prin ecranele sistemului de tranzacţionare.

    5. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PCTL notificaţi de a încheia contractul publicat împreună cu oferta finală pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice, la preţul de atribuire şi pentru numărul de părţi (fracţii) din oferta totală încheiate la acest preţ, notificate conform rezultatelor licitaţiei de către OPCTL.
    6. OPCTL verifică conformitatea contractului semnat cu contractul publicat împreună cu oferta finală pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice; în caz de identificare a unor neconformităţi contractul este retransmis de OPCTL părţilor în vederea punerii în acord cu contractul publicat.
    7. În cazul retragerii ofertelor iniţiatoare înainte de organizarea etapelor sesiunii de tranzacţionare pe PCTL, refuzului de semnare a contractului şi/sau refuzului de corectare a contractului neconform, participanţilor în cauză le revine obligaţia achitării unei sume penalizatoare stabilite de OPCTL conform prevederilor procedurii operaţionale specifice privind organizarea şi administrarea PCTL.
    8. OPCTL asigură virarea contravalorii sumei penalizatoare încasate, astfel:
    a) în mod egal, părţilor care au depus documentaţia necesară sau, după caz, oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă iniţiatoare;
    b) părţii care a depus oferta iniţiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului aşa cum a fost propus de către participantul iniţiator pentru etapa de evaluare a ofertelor finale de către ofertantul declarat câştigător în cadrul licitaţiei;
    c) în mod egal, părţilor declarate câştigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului în forma în care a fost propus pentru etapa de evaluare a ofertelor finale de către participantul iniţiator.    SECŢIUNEA a 2-a
    Participarea la piaţa contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare
    ART. 7
    Participarea pe PCTL este voluntară.

    ART. 8
    Înregistrarea participanţilor la PCTL se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OPCTL, conform procedurii operaţionale specifice, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a Convenţiei de participare la PCTL.

    ART. 9
    OPCTL stabileşte conţinutul-cadru al Convenţiei de participare la PCTL care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPCTL şi ale fiecărui participant la această piaţă. OPCTL face publică pe pagina sa de internet Convenţia de participare la PCTL, după parcurgerea unui proces de consultare publică.

    ART. 10
    Un participant la piaţa centralizată se poate retrage din proprie iniţiativă de la PCTL în baza unei înştiinţări în scris, semnată de reprezentantul autorizat al participantului la piaţă.

    ART. 11
    OPCTL poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la PCTL în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant la această piaţă definite în procedurile specifice;
    b) nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului regulament;
    c) nu respectă Convenţia de participare la PCTL.


    ART. 12
    Înscrierea/Suspendarea/Revocarea participanţilor, depunerea ofertelor şi organizarea licitaţiilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile procedurii operaţionale specifice, elaborate de OPCTL, după parcurgerea unui proces de consultare publică.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Transparenţa pieţei contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare
    ART. 13
    După încheierea sesiunilor de tranzacţionare pe PCTL, OPCTL publică pe pagina sa de internet următoarele date: nume participant iniţiator, nume participant câştigător, ofertă/contract, număr (părţi) fracţii din cantitatea ofertată, în cazul în care participantul iniţiator a optat pentru tranzacţionarea parţială, perioada de livrare, profilul, cantităţile tranzacţionate, preţul de pornire, preţurile de adjudecare a ofertelor atribuite şi lista participanţilor care au participat la licitaţie cu oferte de răspuns.

    ART. 14
    Fiecare ofertă iniţiatoare pentru PCTL va fi disponibilă pe pagina de internet a OPCTL timp de cel puţin 2 ani.

    ART. 15
    OPCTL publică pe pagina sa de internet tariful perceput pentru serviciul efectuat în calitate de OPCTL, aprobat de ANRE, precum şi toate documentele aferente cadrului de reglementare şi procedural aplicabil pentru această piaţă.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    OPCTL elaborează, actualizează ori de câte ori este nevoie şi procedurile operaţionale corespunzătoare funcţionării PCTL.

    ART. 17
    OPCTL poate promova îmbunătăţiri ale condiţiilor de organizare şi administrare a PCTL pe care o administrează, în funcţie de gradul de dezvoltare a acesteia şi solicitările participanţilor, pe baza unui proces transparent de consultare publică. Promovarea îmbunătăţirilor condiţiilor de organizare şi administrare a PCTL se va concretiza prin formularea unor propuneri de modificare a regulamentului şi/sau, după caz, modificarea procedurilor existente ale OPCTL.

    ART. 18
    OPCTL supraveghează funcţionarea PCTL, publică rapoarte periodice şi indici calculaţi în baza rezultatelor acestei pieţe, în scopul stabilirii unor referinţe corecte de preţ pentru piaţa de energie electrică; supravegherea se realizează în baza procedurii operaţionale specifice.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016