Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 aprilie 2020  de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 24 aprilie 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 365 din 7 mai 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 683 din 24 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365 din 7 mai 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei este unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistenţă medicală completă de specialitate, curativă şi de recuperare a bolnavilor internaţi în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul penal), din 11 judeţe arondate: Arad, Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi bolnavilor psihici din judeţul Bihor.
    (2) Sediul unităţii este în oraşul Ştei, Str. Zorilor nr. 26, judeţul Bihor.

    CAP. II
    Obiectul de activitate al spitalului
    ART. 2
    Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, denumit în continuare spital, este un spital de specialitate (psihiatrie) şi funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare având la bază prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului penal, ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de Procedură Penală), şi altor prevederi legale aplicabile în vigoare: Constituţia României, republicată, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.

    ART. 3
    Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital se pot desfăşura numai în condiţiile autorizării sanitare de funcţionare şi sunt supuse controlului Ministerului Sănătăţii sau altor structuri specializate ale acestuia.

    ART. 4
    (1) Ministerul Sănătăţii exercită controlul asupra activităţii spitalului, precum şi asupra modului de aplicare de către acesta a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.
    (2) Îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate de spital se exercită de Ministerul Sănătăţii.
    (3) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital, precum şi procedurile medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţa, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, a Colegiului Psihologilor din România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
    (4) Personalul spitalului este constituit din personal contractual, iar în vederea stabilirii atribuţiilor şi răspunderilor, a salarizării s-au avut în vedere acte normative specifice sistemului sanitar, precum şi Codul muncii.
    (5) Activitatea de asistenţă medicală de specialitate se desfăşoară în conformitate cu principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
    (6) Spitalul prestează servicii de spitalizare continuă în cursul căreia oferă servicii medicale de bază în specialitate.
    (7) Spitalul prestează servicii ambulatorii în cadrul cărora furnizează următoarele servicii: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, indicaţii terapeutice medicamentoase şi nemedicamentoase. Serviciile ambulatorii sunt adresate predominant foştilor pacienţi ai spitalului, îndeosebi psihotici şi etilici.
    (8) Spitalul funcţionează cu autorizaţii de funcţionare reînnoite anual şi este supus acreditării de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.
    (9) Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi responsabilităţile personalului sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, fişele posturilor aprobate de conducerea spitalului şi regulamentul de ordine interioară.
    (10) Nivelul de funcţionare este cel stabilit pe baza contractelor semnate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor.
    (11) Pacienţii internaţi au dreptul la cele mai bune servicii medicale existente. În condiţiile în care în unitate nu se pot asigura serviciile medicale necesare (consult de specialitate, examinări paraclinice), pacientul beneficiază de consultaţii interspitaliceşti. În acest sens unitatea are încheiate acorduri de colaborare cu alte unităţi medicale, conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.
    (12) Unitatea asigură respectarea drepturilor confesionale ale pacienţilor având încheiate convenţii de asistenţă confesională pentru pacienţii care nu aparţin cultului ortodox.

    CAP. III
    Conducerea
    ART. 5
    Conducerea spitalului este formată din:
    a) consiliul de administraţie;
    b) manager;
    c) comitetul director.


    ART. 6
    Conducerea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei acţionează cu diligenţele unui bun proprietar în administrarea bunurilor şi fondurilor încredinţate şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 7
    (1) Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.
    (2) Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie, fără drept de vot.

    ART. 8
    Consiliul de administraţie are atribuţii conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Spitalul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 4 ani. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.

    ART. 10
    (1) Din comitetul director fac parte:
    a) managerul;
    b) directorul medical;
    c) directorul financiar-contabil.

    (2) Funcţiile specifice comitetului director se ocupă prin concurs organizat de managerul spitalului conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Comitetul director are atribuţii conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public.

    ART. 12
    Directorul medical şi directorul financiar-contabil au atribuţii generale şi specifice conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

    CAP. IV
    Structura organizatorică
    ART. 13
    (1) Structura organizatorică a spitalului este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi cuprinde:
    1. Secţia psihiatrie I - art. 110 din Codul penal;
    2. Secţia psihiatrie II - art. 110 din Codul penal;
    3. Secţia psihiatrie III - art. 110 din Codul penal;
    4. Compartiment psihiatrie - internări nevoluntare;
    5. Farmacie;
    6. Laborator analize medicale;
    7. Laborator radiologie şi imagistică medicală;
    8. Compartiment explorări funcţionale;
    9. Compartiment de evaluare şi statistică medicală;
    10. Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    11. Cabinet asistenţă socială;
    12. Cabinet stomatologie de urgenţă;
    13. Cabinet psihologie;
    14. Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea: psihiatrie;
    15. Aparat funcţional.

    (2) Structura organizatorică a spitalului se aprobă/modifică prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, la propunerea managerului.

    ART. 14
    Secţiile de psihiatrie destinate bolnavilor psihici încadraţi în prevederile art. 110 din Codul penal, respectiv art. 247 şi 248 din Codul de procedură penală, spitalizează bolnavi din teritoriul arondat aşa cum a fost aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, pe baza sentinţei penale definitive, a raportului medico-legal de expertiză psihiatrică şi a adreselor de la direcţiile sanitare judeţene.

    ART. 15
    (1) În compartimentul internări nevoluntare se internează bolnavi psihici încadraţi conform Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.
    (2) În toate cazurile, bolnavii vor avea asupra lor buletinul de identitate sau un alt act care să le dovedească identitatea.

    ART. 16
    Secţiile medicale de psihiatrie sunt subordonate directorului medical şi asigură bolnavilor psihici internaţi îngrijiri medicale de specialitate după cum urmează:
    a) consultaţii medicale de psihiatrie, recomandări de tratament medicamentos psihotrop, psihoterapie şi terapie ocupaţională, precum şi supraveghere medicală permanentă;
    b) asigurarea îngrijirii bolnavului atât ziua, cât şi noaptea pe toată durata spitalizării, conform programului secţiei;
    c) asigurarea medicamentelor necesare conform indicaţiei şi administrarea corectă a acestora, respectându-se termenul de valabilitate;
    d) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, adecvat, la sala de mese sau la patul bolnavului dacă acesta rămâne în salon fiind imobilizat;
    e) asigurarea obiectelor de îmbrăcăminte (treninguri, tricouri) pentru pacienţii internaţi în spital; conform recomandărilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT) este permis ca pacienţii să poarte îmbrăcăminte proprie, dacă doresc acest lucru;
    f) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitatorilor, de păstrare a legăturii acestora cu familia, organizarea timpului liber;
    g) asigurarea educaţiei sanitare a bolnavilor, a psihoterapiei de grup sau individuale;
    h) asigurarea drepturilor persoanelor cu tulburări psihice conform Legii nr. 487/2002, republicată, precum şi a Legii nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cap. IV referitor la dreptul la confidenţialitate şi viaţa privată atât în timpul internării, cât şi după decesul bolnavului;
    i) la externarea bolnavilor se vor transmite concluziile, diagnosticul şi indicaţiile necesare, ce vor fi consemnate şi în scrisoarea medicală;
    j) anchetele sociale ale bolnavilor se dau pe semnătură asistenţilor sociali care trebuie să le pună la foile de observaţie;
    k) în cazul bolnavilor decedaţi, după constatarea decesului de către medic, decedatul va fi menţinut în secţie două ore, după care va fi transportat la morgă de către personalul de serviciu;
    l) la decesul bolnavilor încadraţi în art. 110 din Codul penal se va anunţa Poliţia Oraşului Ştei, care efectuează cercetarea la faţa locului şi anunţă Serviciul Judeţean de Medicină Legală Bihor, care va efectua autopsia cadavrului eliberând certificatul constatator al decesului.


    ART. 17
    Farmacia din cadrul spitalului este subordonată directorului medical şi are următoarele atribuţii:
    a) asigură stocul de produse farmaceutice pentru spital;
    b) depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura proprietăţilor fizico-chimice;
    c) efectuează distribuirea produselor farmaceutice către secţii;
    d) prescrie şi eliberează medicamente potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    e) gestionează baze de date privind consumul de medicamente la bolnavii internaţi.


    ART. 18
    (1) Laboratorul de analize medicale din cadrul spitalului este subordonat directorului medical, este organizat în conformitate cu normele generale de organizare şi funcţionare a unităţilor sanitare şi are următoarele atribuţii:
    a) recepţionează şi înregistrează probele biologice recoltate în secţiile medicale în registrul de primiri analize;
    b) asigură materialele necesare pentru recoltare şi necesarul de reactivi;
    c) efectuează analize medicale de: hematologie, VSH, biochimie, parazitologie, examen urină + sediment, teste rapide (test sarcină, H. Pylori, HCV, HBV, HIV), analize necesare precizării stadiului de evoluţie a bolii;
    d) efectuează, lunar, control intern şi calibrare la nevoie pentru toate analizele efectuate şi, anual, control extern de calitate;
    e) asigură redactarea corectă, validarea, înregistrarea în evidenţele laboratorului şi distribuirea, la timp, a rezultatelor obţinute, în sistem electronic, precum şi raportarea lunară, trimestrială, semestrială şi anuală;
    f) întocmeşte şi gestionează baza de date privind consumul de reactivi şi rezultatele analizelor de laborator.

    (2) Laboratorul de analize medicale urmăreşte şi notează zilnic temperatura din frigider (necesară pentru păstrarea reactivilor în condiţii optime), temperatura şi umiditatea din laborator, precum şi dezinfecţia sticlăriei şi a meselor din laborator şi dezinfecţia aerului cu lampa bactericidă UV.
    (3) În spital, transportul produselor biologice la laborator se asigură în condiţii corespunzătoare de către cadrele medicale şi auxiliare din secţiile cu paturi.

    ART. 19
    Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală din spital este subordonat directorului medical şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuarea examenelor radiologice în laborator;
    b) colaborarea cu medicii şefi de secţie în scopul precizării diagnosticului, ori de câte ori este necesar;
    c) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii;
    d) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator.


    ART. 20
    Compartimentul explorări funcţionale este subordonat directorului medical şi efectuează înregistrarea EKG şi EEG.

    ART. 21
    Compartimentul de evaluare şi statistică medicală este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:
    a) colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial şi anual şi le prelucrează în vederea transmiterii pentru validare la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
    b) calculează indicatorii de performanţă ai managementului spitalului;
    c) întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice;
    d) analizează indicatorii pe spital;
    e) centralizează date cu privire la diagnostice şi proceduri;
    f) întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea unităţii sanitare şi şefii de secţie despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, indice de case mix, lunar, trimestrial, anual;
    g) asigură realizarea şi pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de managerul spitalului;
    h) operează şi raportează concediile medicale în programul impus de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
    i) înregistrează şi păstrează evidenţa internărilor şi externărilor, precum şi a altor date medicale ale pacienţilor.


    ART. 22
    Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale este subordonat managerului spitalului şi este coordonat de medicul specialist epidemiolog şi are ca obiect de activitate supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, după cum urmează:
    a) organizează şi participă la întâlnirile comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele comitetului director al spitalului şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din spital;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului spitalului în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al spitalului;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al spitalului şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/ infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu acestea;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al spitalului;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale ale spitalului şi calculează rata de incidenţă a acestora pe spital şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu laboratorul de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    q) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    r) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale spitalului, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului;
    s) avizează orice propunere a spitalului de modificare în structura acestuia;
    ş) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    t) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    ţ) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului spitalului, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    u) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    v) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centrul regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    w) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    x) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.


    ART. 23
    Cabinetul asistenţă socială este subordonat directorului medical şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) solicită anchetele sociale ale bolnavilor internaţi de la primăriile de domiciliu;
    b) ţine evidenţa actelor de identitate, vizelor de domiciliu, făcând analiza lunară a tuturor actelor de identitate;
    c) ţine evidenţa bolnavilor încadraţi în art. 110 din Codul penal pensionaţi şi se ocupă de reviziile de pensii şi de transferul celorlalte drepturi băneşti la solicitarea bolnavilor;
    d) răspunde de actualizarea cărţii de imobil şi a dublurii ei la data internării bolnavilor în spital;
    e) răspunde de întocmirea actelor pentru bolnavii nevoluntari conform Legii nr. 487/2002, republicată.


    ART. 24
    Cabinetul stomatologie de urgenţă este subordonat directorului medical şi are următoarele atribuţii:
    a) asigură servicii medicale stomatologice pacienţilor internaţi în spital;
    b) oferă informaţii pacienţilor despre serviciile acordate;
    c) acordă consiliere în scopul prevenirii patologiei stomatologice;
    d) aplică măsuri de igienă orodentară;
    e) asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru buna funcţionare a cabinetului.


    ART. 25
    Cabinetul psihologie este subordonat directorului medical şi desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) examinarea generală a funcţiilor psihice, cognitive (orientare, atenţie, memorie, nivel cognitiv);
    b) întocmeşte fişa de observaţii psihologice a bolnavului;
    c) efectuează activităţi de consiliere şi psihoterapie;
    d) participă la comisiile de expertiză medico-legale psihiatrice;
    e) participă la activităţile de terapie ocupaţională (ca membru al echipei terapeutice).


    ART. 26
    (1) Ambulatoriul integrat este subordonat directorului medical şi face parte din structura spitalului, unde activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale complexe specialitatea psihiatrie.
    (2) Serviciile medicale ambulatorii sunt înregistrate şi raportate distinct.
    (3) Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către directorul medical care răspunde pentru activitatea medicală desfăşurată în cadrul acestuia.
    (4) În relaţiile contractuale cu casa de asigurări de sănătate, ambulatoriul de specialitate are următoarele obligaţii:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate;
    b) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat în condiţiile prevăzute de lege;
    c) să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;
    d) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală ori de câte ori se solicită servicii medicale în aceste situaţii;
    e) să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite şi să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii;
    f) obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de identificare şi serviciilor medicale acordate asiguraţilor;
    g) obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
    h) obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical, atunci când este cazul, pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
    i) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
    j) să informeze medicul de familie asupra diagnosticului şi tratamentului recomandat prin scrisoare medicală.


    ART. 27
    Biroul de management al calităţii serviciilor medicale este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:
    a) pregăteşte şi analizează planul anual al managementului calităţii;
    b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
    (i) manualul calităţii;
    (ii) procedurile;

    c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei/fiecărui secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;
    d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
    e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
    f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
    g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;
    h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;
    i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
    j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
    k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
    l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.


    ART. 28
    Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte şi gestionează documentele de evidenţă a personalului;
    b) întocmeşte contractele individuale de muncă ale angajaţilor unităţii, precum şi acte adiţionale la contractele individuale de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale în vigoare;
    d) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
    e) stabileşte, conform reglementărilor legale, salariile de bază şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul spitalului;
    f) asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;
    g) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din spital;
    h) întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor;
    i) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
    j) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;
    k) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare în conformitate cu normativele în vigoare;
    l) fundamentează fondul de salarii necesar personalului din spital, în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
    m) întocmeşte statul de plată al unităţii;
    n) întocmeşte ordinele de plată pentru salarii;
    o) întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de Ministerul Sănătăţii, Direcţia de sănătate publică, Casa judeţeană de asigurări de sănătate, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor, Direcţia judeţeană de statistică;
    p) asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;
    q) întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine evidenţa acestora;
    r) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;
    s) întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului spitalului în baza Comisiei de cercetare disciplinară;
    ş) întocmeşte şi actualizează statul de funcţii şi organigrama unităţii;
    t) întocmeşte declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la fondul de asigurări de sănătate, şomaj, pensii şi pentru restituirea sumelor pentru concediile medicale plătite din fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate.


    ART. 29
    Biroul financiar-contabilitate este subordonat directorului financiar-contabil şi cuprinde activităţile de finanţare şi evidenţă contabilă, gestionare, de utilizare legală şi raţională a mijloacelor materiale şi băneşti, referindu-se la:
    a) întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, a devizelor de cheltuieli cu respectarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
    b) întocmirea şi analiza contului de execuţie bugetară;
    c) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    d) întocmirea dărilor de seamă şi bilanţul contabil;
    e) inventarierea întregului patrimoniu al unităţii periodic şi anual;
    f) întocmirea planurilor financiare pentru investiţii, dotare, reparaţii capitale şi curente, a proiectelor planurilor de venituri şi cheltuieli bugetare şi pentru activităţile de autofinanţare;
    g) asigurarea efectuării corecte în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasare şi plăţi în numerar;
    h) asigurarea creditelor necesare corespunzător comenzilor şi contractelor emise în limita creditelor bugetare aprobate;
    i) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
    j) asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
    k) participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    l) asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.


    ART. 30
    Compartimentul juridic este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea spitalului;
    b) asigură întocmirea actelor pentru susţinerea în justiţie a drepturilor spitalului, redactarea plângerilor la instanţele judecătoreşti-penale, civile, comerciale sau arbitrare, la instanţele pentru soluţionarea litigiilor de muncă etc.;
    c) urmăreşte apariţia actelor normative (legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri, ordine etc.) şi semnalează organelor de conducere sarcinile ce revin spitalului potrivit acestor acte normative;
    d) păstrează evidenţa detaliată a pacienţilor internaţi conform măsurii de siguranţă a internării medicale prevăzute de art. 110 din Codul penal;
    e) participă la comisiile interdisciplinare de revizuire a bolnavilor internaţi ca măsură de siguranţă conform Codului penal;
    f) avizează şi semnează actele cu caracter juridic pentru aspectele strict juridice ale documentelor;
    g) participă la negocierea şi încheierea contractelor dintre spital ca autoritate contractantă şi operatorii economici;
    h) avizează actele decizionale ale spitalului din punct de vedere juridic;
    i) răspunde la orice solicitare din partea parchetelor, judecătoriilor, tribunalelor, poliţiei, Ministerului Sănătăţii etc., după informarea conducerii;
    j) comunică poliţiei de domiciliu şi direcţiilor de sănătate publică judeţene, Centrului de sănătate mintală, în cazul pacienţilor cu domiciliul în judeţul Bihor, adresa cu schimbarea încadrării măsurii la externare a bolnavilor încadraţi în art. 110 din Codul penal.


    ART. 31
    Serviciul administrativ este subordonat directorului financiar-contabil şi are în subordine şi coordonare salariaţii din blocul alimentar, spălătorie, întreţinere, pază, centrala termică şi are următoarele atribuţii:
    a) întocmirea şi executarea planului de aprovizionare cu respectarea baremurilor în vigoare;
    b) asigurarea aprovizionării spitalului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură etc., conform sistemului de achiziţii publice în cele mai bune condiţii;
    c) recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori şi asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;
    d) întocmirea dărilor de seamă privind aprovizionarea cu materiale şi alimente şi utilizarea mijloacelor de transport;
    e) organizarea şi asigurarea pazei în spital;
    f) asigurarea măsurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
    g) asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative;
    h) realizarea măsurilor de protecţie a muncii şi aducerea la cunoştinţa întregului personal a normelor de igienă şi de protecţie a muncii;
    i) luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie ale bolnavilor;
    j) urmărirea verificării la timp şi în bune condiţii a aparaturii şi utilajelor din dotare;
    k) asigurarea recepţionării, manipulării şi a depozitării corespunzătoare a bunurilor;
    l) asigurarea funcţionalităţii în bune condiţii a atelierului de reparaţii şi întreţinere, a spălătoriei, lenjeriei, blocului alimentar, garderobei bolnavilor etc.;
    m) asigurarea aplicării şi respectării normelor PSI;
    n) organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei în toate incintele spitalului şi ia măsuri corespunzătoare;
    o) asigură întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor spitalului;
    p) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, apei, combustibililor şi a altor materiale şi obiecte în folosinţă şi consum;
    q) asigură şi verifică periodic funcţionarea la parametri normali a centralei termice, precum şi a reţelei de distribuţie a agentului termic şi a apei calde.


    ART. 32
    Compartimentul tehnic este subordonat directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii:
    a) participă la întocmirea caietelor de sarcini în urma măsurătorilor din teren pentru lucrările cu terţii;
    b) asigură toate condiţiile necesare pentru executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, precum şi a altor lucrări de aceeaşi natură;
    c) participă la întocmirea justificărilor tehnico-economice pentru lucrări de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, precum şi obţinerea avizelor prealabile pentru executarea acestor lucrări;
    d) verifică dacă documentaţia întocmită cuprinde toate piesele şi elementele necesare, conform prevederilor legale;
    e) participă la întocmirea documentaţiilor tehnice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale prevăzute în planul spitalului;
    f) asigură şi urmăreşte avizarea internă a documentaţiei întocmite;
    g) verifică situaţiile de lucrări întocmite de executant, confruntând cantităţile înscrise şi calitatea cu cele rezultate din măsurători pe teren, şi prezintă biroului financiar-contabil un exemplar din situaţia de plată acceptată pentru a se efectua decontarea lor;
    h) urmăreşte întocmirea şi ţinerea la zi pentru lucrările noi a cărţii tehnice a construcţiei;
    i) răspunde de cărţile tehnice ale construcţiilor din dotare;
    j) urmăreşte ca materialele şi resursele financiare alocate pentru lucrările executate de terţi să fie cât mai judicios folosite în scopul reducerii preţului de cost al lucrării şi eficientizării investiţiei;
    k) întocmeşte şi ţine la zi evidenţa suprafeţelor şi cubajelor pentru toate construcţiile deţinute, asigurând un dosar tehnic cuprinzând planurile construcţiilor şi instalaţiilor existente;
    l) ţine evidenţa verificării tehnice periodice a aparaturii medicale, a instalaţiilor şi utilajelor, organizează şi răspunde de revizia tehnică a acestora, de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a reparaţiilor;
    m) ţine evidenţa verificărilor metrologice ale aparaturii şi ia măsurile ce se impun pentru remedierea eventualelor defecte apărute la aparatură şi instalaţii;
    n) întocmeşte necesarul de materiale şi piese de schimb pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii;
    o) participă în comisiile de recepţie în conformitate cu normativele în vigoare pentru lucrările de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, construcţii, instalaţii;
    p) participă la elaborarea documentaţiilor tehnice pentru organizarea licitaţiilor şi achiziţiilor.


    ART. 33
    Compartimentul de achiziţii publice, contractare este subordonat directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii:
    a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în Sistemul electronic de achiziţii publice sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
    b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
    c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
    d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
    e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire potrivit legii;
    f) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    g) colaborează cu celelalte compartimente în vederea bunei funcţionări a spitalului.


    ART. 34
    Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:
    a) asigură instruirea şi informarea salariaţilor în probleme de protecţie a muncii atât prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin cursuri de perfecţionare;
    b) efectuează instructajul de protecţie a muncii pentru personalul nou-angajat în spital conform legislaţiei în vigoare;
    c) elaborează lista pentru dotarea salariaţilor cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;
    d) dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
    e) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
    f) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, în vederea eliminării sau diminuării riscurilor, prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
    g) controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    h) răspunde de aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul spitalului, potrivit legii;
    i) stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice;
    j) elaborează planul de măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în unitate, precum şi planurile de intervenţie în sezonul de iarnă, respectiv cel canicular.


    CAP. V
    Finanţarea spitalului
    ART. 35
    În conformitate cu prevederile legale în vigoare, spitalul este finanţat integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

    ART. 36
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli negociat anual de către manager cu conducerea casei, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
    (2) De la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii se pot aloca sume cu următoarele destinaţii:
    a) implementarea programelor naţionale de sănătate publică;
    b) achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii;
    c) investiţii legate de achiziţia şi construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;
    d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    f) alte sume, conform reglementărilor în vigoare.


    ART. 37
    Spitalul monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.

    ART. 38
    De la bugetul de stat se asigură desfăşurarea activităţilor cuprinse în Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică (activităţi ergoterapeutice şi de terapie ocupaţională pentru bolnavii psihici).

    ART. 39
    Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă, se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, respectiv Ministerul Sănătăţii, la propunerea managerului spitalului şi se publică pe site-ul unităţii.

    ART. 40
    Controlul asupra activităţii financiare a spitalului se face, în condiţiile legii, de către Curtea de Conturi, Ministerul Sănătăţii sau alte organe abilitate de lege.

    ART. 41
    Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

    ART. 42
    În situaţia în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, precum şi pentru servicii de natură administrative necesare derulării actului medical, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora, în condiţiile legii.

    CAP. VI
    Consilii, comisii
    ART. 43
    (1) Consiliul medical este constituit conform art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate şi creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital, analizează rezultatele utilizării protocoalelor şi ghidurilor de practică adoptate în unitate, în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare a spitalului;
    d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

    (2) Preşedintele Consiliului medical este directorul medical.
    (3) Modul de desfăşurare a activităţii Consiliului medical este reglementat de legislaţia în vigoare în domeniul sanitar. Consiliul medical se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau cel puţin a 2/3 din membrii acestuia, şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

    ART. 44
    (1) Consiliul etic este constituit în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice. Este alcătuit din 6 membri, cu următoarea reprezentare:
    a) 4 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului;
    b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital.

    (2) Consiliul etic are următoarele atribuţii:
    a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
    b) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
    - cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
    – încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    – abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    – nerespectarea demnităţii umane;

    c) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. b);
    d) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    e) sesizează Colegiul Medicilor din România ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    f) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
    g) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    h) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

    (3) Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.
    (4) Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui Consiliului etic sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

    ART. 45
    Comisia medicamentului are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte o listă de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului;
    b) stabileşte o listă de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, pentru cazuri bine selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; acestea din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandate de medicii specialişti;
    c) analizează referate de necesitate trimise conducerii în vederea aprobării şi avizării lor de către medicii specialişti, corespunzător profilului de acţiune al medicamentului solicitat;
    d) asigură verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
    e) asigură verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor, cu raportarea lunară a situaţiei financiare;
    f) solicită rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;
    g) analizează consumul de medicamente pe secţii, pe spital şi propune măsuri pentru reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse medicamentoase;
    h) asigură întocmirea fişelor pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente;
    i) controlează şi asigură, la nivelul spitalului, prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei;
    j) urmăreşte eliberarea de medicamente din farmacia spitalului doar pe bază de condici de prescripţii medicamente.


    ART. 46
    Comisia de cercetare disciplinară are următoarele atribuţii:
    a) convoacă, în scris, salariatul care a săvârşit abaterea disciplinară notificată de şeful secţiei/compartimentului în care lucrează, precizând obiectul notificării, data, ora şi locul întrevederii;
    b) asigură salariatului dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările şi înregistrează toate probele şi motivaţiile pe care acesta le consideră necesare în apărarea sa;
    c) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor;
    d) întocmeşte raportul privind propunerea de sancţionare şi îl înaintează conducerii spitalului.


    ART. 47
    Comisia de analiză a deceselor are următoarele atribuţii:
    a) analizează şi cercetează cauzele din spital, precum şi calitatea serviciilor şi îngrijirilor medicale acordate până la deces;
    b) verifică dacă s-au respectat prevederile procedurii aprobate;
    c) în cazul în care constată deficienţe în ceea ce priveşte acordarea asistenţei medicale înainte şi după deces, sesizează, după caz, Consiliul medical sau Comisia de cercetare disciplinară.


    ART. 48
    Comisia pentru internări nevoluntare are următoarele atribuţii:
    a) analizează propunerea de internare nevoluntară în termen de cel mult 48 de ore de la primirea propunerii, după examinarea pacientului, dacă aceasta este posibilă;
    b) examinează periodic pacientul internat nevoluntar la un interval ce nu poate depăşi 5 zile până la pronunţarea hotărârii instanţei cu privire la confirmarea deciziei de internare nevoluntară;
    c) are obligaţia de a reexamina pacienţii la cel mult o lună şi ori de câte ori este nevoie în funcţie de starea acestora, precum şi la cererea medicului-şef, a pacientului, a reprezentantului legal sau convenţional al pacientului, precum şi a procurorului;
    d) informează conducerea spitalului, care va sesiza, de îndată, judecătoria care a hotărât confirmarea internării nevoluntare în legătură cu propunerea de încetare a condiţiilor care au impus internarea nevoluntară, propunând confirmarea acesteia din urmă.


    ART. 49
    Comisia de monitorizare control intern managerial are următoarele atribuţii:
    a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către managerul spitalului;
    b) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care se actualizează anual la nivelul spitalului;
    c) analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor spitalului, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea spitalului.


    ART. 50
    Comisia de nutriţie are următoarele atribuţii:
    a) verifică modul de întocmire a meniului zilnic;
    b) coordonează activităţile de organizare şi control al alimentaţiei;
    c) realizează planul de diete şi meniuri;
    d) controlează periodic respectarea normelor de igienă în bucătărie şi blocul alimentar;
    e) verifică periodic calitatea şi valabilitatea alimentelor eliberate de magazia spitalului;
    f) verifică prin sondaj recoltarea probelor alimentare;
    g) controlează periodic modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;
    h) verifică respectarea meniurilor şi dietelor;
    i) verifică efectuarea controalelor medicale periodice de către personalul angajat la bucătărie şi blocul alimentar.


    ART. 51
    Comisia de analiză a rezultatelor utilizării protocoalelor şi ghidurilor de practică are următoarele atribuţii:
    a) efectuează analizele rezultatelor protocoalelor şi ghidurilor de practică adoptate de spital;
    b) întocmeşte un plan de măsuri pentru remedierea deficienţelor apărute în utilizarea protocoalelor şi ghidurilor de practică adoptate de spital.


    ART. 52
    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:
    a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
    b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
    f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    g) analizează cererile formulate de salariaţi privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
    h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    i) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirii profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
    l) dezbate raportul scris, ce îi este prezentat de către managerul spitalului cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.


    ART. 53
    Comisia tehnică pentru situaţii speciale are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate;
    b) asigură managementul situaţiilor de urgenţă pe nivelul domeniului de competenţă, dispunând de infrastructura şi de resursele necesare din punctul de vedere al serviciilor medicale;
    c) acţionează în timp oportun, împreună cu structurile specializate, în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia.


    ART. 54
    Comisia de coordonare a procesului de evaluare în vederea obţinerii reacreditării/ciclul II de acreditare a Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei are următoarele atribuţii:
    a) analizează neconformităţile, situaţiile necorespunzătoare sesizate;
    b) soluţionează neconformităţile, situaţiile necorespunzătoare sesizate;
    c) trasează un plan de măsuri pentru neconformităţile şi situaţiile necorespunzătoare sesizate;
    d) menţine continuitatea calităţii serviciilor medicale;
    e) coordonează elaborarea documentaţiei aferente procesului de acreditare împreună cu Structura de management a calităţii serviciilor medicale;
    f) elaborează documentele conform procedurilor şi metodologiei de acreditare;
    g) efectuează audituri interne în toate zonele organizaţiei de profil pentru evaluarea eficacităţii şi stadiul implementării standardelor, respectiv şedinţe ale comisiei, pentru evaluarea neconformităţilor specifice fiecărei structuri;
    h) verifică eficacitatea acţiunilor corective dispuse;
    i) raportează periodic sau la cererea conducerii aspectele referitoare la standarde;
    j) participă la analiza managementului;
    k) asigură interfaţa în faţa organismelor de acreditare, precum şi prezentarea sistemului adoptat în faţa terţelor persoane, cu acordul conducerii;
    l) stabileşte obiective specifice proceselor pentru a atinge standardele din referinţa de care răspund;
    m) monitorizează şi măsoară indicatorii specifici proceselor;
    n) raportează stadiul realizării obiectivelor specifice proceselor (inclusiv prelucrarea statistică a datelor cu privire la performanţa proceselor) către conducerea instituţiei;
    o) coordonează activităţile de identificare şi analiza riscurilor asociate actului medical;
    p) revizuieşte activitatea Consiliului medical şi a secţiilor medicale conform legislaţiei în vigoare şi cerinţelor de acreditare;
    q) revizuieşte protocoalele existente;
    r) elaborează protocoale/algoritmi de stabilire diagnostic pe afecţiunile mai frecvente;
    s) elaborează protocoale de prescriere medicamente/ investigaţii costisitoare;
    ş) elaborează proceduri de îngrijire specifice;
    t) elaborează protocoale/înţelegeri scrise între secţii privind asistenţa medicală, consulturi interdisciplinare;
    ţ) elaborează documentele necesare monitorizării spitalelor acreditate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 639/2016 pentru aprobarea metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate.


    ART. 55
    Echipa multidisciplinară analizează şi evaluează starea pacienţilor în vederea stabilirii diagnosticului sau a celor mai adecvate metode de tratament pentru fiecare pacient.

    CAP. VII
    Dispoziţii privind aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) GDPR
    ART. 56
    În vederea protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal în aplicarea Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi libera circulaţie a acestor date, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, se impune ca Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei să asigure o prelucrare corectă şi conformă cu prevederile legislaţiei invocate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.
    Scopurile pentru care colectează datele cu caracter personal trebuie să fie explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive, exacte, actualizate şi stocate într-o formă care să permită identificarea subiecţilor pe o perioadă care să nu depăşească durata necesară atingerii scopurilor pentru care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
    În conformitate cu legislaţia specifică, scopul colectării datelor cu caracter personal este acela al realizării activităţilor de executare a măsurilor de siguranţă, în limitele competenţelor stabilite prin lege.
    Pornind de la obligativitatea implementării de către Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate şi eficace pentru protecţia datelor cu caracter personal, de asigurare a confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal şi de a fi în măsură să demonstreze conformitatea activităţilor de prelucrare în corespundere cu prevederile legilor internaţionale şi naţionale incidente în cauză şi ţinând cont de faptul că Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, în calitate de operator de date, este responsabil şi răspunde pentru orice prelucrare a datelor cu caracter personal prin angajaţii săi şi nu numai, are desemnat un responsabil pentru protecţia datelor cu caracter personal având următoarele atribuţii principale:
    a) informarea şi consilierea conducerii, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului general privind protecţia datelor şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
    b) monitorizarea respectării regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecţia datelor în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;
    c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul general privind protecţia datelor;
    d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
    e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la art. 36 din Regulamentul general privind protecţia datelor, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune;
    f) în îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în mod corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării.


    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 57
    (1) Toate categoriile de personal din spital au obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor, pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Prevederile prezentului regulament se aplică şi pentru:
    a) personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare, în cadrul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei;
    b) bolnavii internaţi în secţiile cu paturi sau trataţi în sistem ambulatoriu, precum şi familiile sau rudele acestora sau vizitatori;
    c) firmele care asigură diverse servicii în incinta spitalului şi care, în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi, au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele spitalului, integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului, cu care intră în contact.


    ART. 58
    Orice modificare şi completare a prezentului regulament se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. 59
    Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, după caz, penală în sarcina persoanelor vinovate.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016