Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 decembrie 2020  de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 23 decembrie 2020 de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1297 din 28 decembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 242 din 23 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.297 din 28 decembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte situaţiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, termenele/condiţiile aplicabile şi etapele parcurse în procesul de preluare, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţile implicate în acest proces.

    ART. 2
    (1) Regulamentul se aplică:
    a) furnizorilor de energie electrică;
    b) operatorilor de reţea;
    c) clienţilor finali.

    (2) Regulamentul nu se aplică:
    a) în cazul clienţilor finali racordaţi la reţeaua electrică a unui operator de distribuţie, altul decât operatorul de distribuţie concesionar, care se află într-o situaţie în care nu poate încheia contract pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice cu furnizorul de ultimă instanţă;
    b) în cazul clienţilor finali din portofoliul unui furnizor care notifică schimbarea furnizorului fără ca această acţiune să se finalizeze, în condiţiile Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică; în acest caz, furnizarea energiei electrice la locul/locurile de consum al/ale respectivilor clienţi finali este asigurată în continuare de furnizorul în al cărui portofoliu se află, în baza contractului existent;
    c) în cazul clienţilor noncasnici, în situaţia încetării contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul actual, precum şi în cazul clienţilor casnici, în situaţia încetării contractului de furnizare a energiei electrice din iniţiativa acestora. În aceste cazuri furnizarea energiei electrice se realizează prin încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pe baza unei solicitări adresate unui furnizor.


    ART. 3
    (1) Termenii folosiţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului regulament, abrevierile şi termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    a) abrevieri:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Autoritatea Naţională de│
│ANRE │Reglementare în Domeniul│
│ │Energiei │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Contract pentru │
│ │serviciul de distribuţie│
│ │a energiei electrice, │
│ │încheiat între │
│ │operatorul de │
│CD │distribuţie şi furnizor │
│ │pentru unul sau mai │
│ │multe locuri de consum │
│ │racordate la reţeaua │
│ │operatorului de │
│ │distribuţie │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Contract pentru │
│ │prestarea serviciului de│
│ │transport al energiei │
│CT │electrice şi a │
│ │serviciului de sistem, │
│ │încheiat între │
│ │operatorul de transport │
│ │şi de sistem şi furnizor│
├─────────────┼────────────────────────┤
│CR │Contract de reţea │
├─────────────┼────────────────────────┤
│FA │Furnizor actual │
├─────────────┼────────────────────────┤
│FUI │Furnizor de ultimă │
│ │instanţă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│FC │Furnizor concurenţial │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Operator de distribuţie │
│OD │concesionar si │
│ │neconcesionar │
├─────────────┼────────────────────────┤
│OD │Operator de distribuţie │
│concesionar │concesionar │
├─────────────┼────────────────────────┤
│OD │Operator de distribuţie │
│neconcesionar│neconcesionar │
├─────────────┼────────────────────────┤
│OR │Operator de reţea │
├─────────────┼────────────────────────┤
│OTS │Operatorul de transport │
│ │şi de sistem │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Parte responsabilă cu │
│PRE │echilibrarea, │
│ │înregistrată la OTS │
├─────────────┼────────────────────────┤
│SU │Serviciu universal │
├─────────────┼────────────────────────┤
│UI │Ultima instanţă │
└─────────────┴────────────────────────┘    b) definiţii:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Ansamblul documentelor │
│ │încheiate de FA cu o │
│ │PRE, aferente delegării │
│Acord PRE │responsabilităţii │
│ │echilibrării pentru tot │
│ │sau o parte din │
│ │portofoliul de clienţi │
│ │finali deserviţi │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Persoană fizică sau │
│ │juridică ce deţine sau │
│ │reprezintă legal unul │
│Client final │sau mai multe dintre │
│preluat │locurile de consum │
│ │prevăzute în Lista │
│ │locurilor de consum │
│ │preluate │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Contract încheiat între │
│ │OR şi FA/FUI/client │
│ │final, după caz, pentru │
│ │prestarea serviciului de│
│Contract de │distribuţie a energiei │
│reţea │electrice (CD) sau │
│ │pentru prestarea │
│ │serviciului de transport│
│ │al energiei electrice şi│
│ │a serviciului de sistem │
│ │(CT) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Convenţia de asumare a │
│ │responsabilităţii │
│ │echilibrării, încheiată │
│Convenţie PRE│de FA cu OTS, pentru tot│
│ │sau o parte din │
│ │portofoliul de clienţi │
│ │finali deserviţi │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Furnizor de energie │
│ │electrică desemnat │
│ │conform reglementărilor │
│ │ANRE, care are impusă │
│ │îndeplinirea │
│Furnizor de │obligaţiilor prevăzute │
│ultimă │la art. 53 şi art. 55 │
│instanţă │alin. (1) din Legea │
│ │energiei electrice şi │
│ │gazelor naturale nr. 123│
│ │/2012, cu modificările │
│ │şi completările │
│ │ulterioare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Furnizor de energie │
│ │electrică care │
│ │furnizează energie │
│Furnizor │electrică la un loc de │
│actual │consum până la data la │
│ │care acesta este preluat│
│ │de către un FUI sau │
│ │trece la un alt furnizor│
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Furnizor de energie │
│ │electrică, altul decât │
│Furnizor │FUI şi FA, cu activitate│
│concurenţial │pe piaţa concurenţială │
│ │cu amănuntul de energie │
│ │electrică │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │FUI care asigură │
│ │furnizarea energiei │
│ │electrice la locurile de│
│FUI │consum ale clienţilor │
│nominalizat │finali preluaţi pentru │
│ │care nu este asigurată │
│ │furnizarea energiei │
│ │electrice din nicio altă│
│ │sursă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Documentul prin care FUI│
│ │informează clienţii │
│ │finali preluaţi asupra │
│ │motivului şi termenelor/│
│Informare de │condiţiilor de preluare │
│preluare │a locurilor de consum │
│ │care nu mai au asigurată│
│ │furnizarea energiei │
│ │electrice din nicio altă│
│ │sursă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Licenţă pentru │
│Licenţă │activitatea de furnizare│
│ │a energiei electrice, │
│ │emisă de ANRE │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Cuprinde datele de │
│ │identificare a locurilor│
│ │de consum din │
│ │portofoliul FA, │
│ │racordate la reţeaua OR,│
│ │care trebuie să fie │
│Lista │preluate de FUI deoarece│
│locurilor de │nu mai au asigurată │
│consum │furnizarea energiei │
│preluate │electrice din nicio altă│
│ │sursă (inclusiv locurile│
│ │de consum pentru care FA│
│ │a transmis solicitare de│
│ │deconectare, dar │
│ │contractul de furnizare │
│ │nu a fost reziliat) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Operator de │OD concesionar şi OD │
│distribuţie │neconcesionar │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Persoana juridică, │
│ │titulară a licenţei de │
│ │distribuţie şi care are │
│Operator de │calitatea de concesionar│
│distribuţie │într-un contract de │
│concesionar │concesiune pentru │
│ │prestarea serviciului │
│ │public de distribuţie a │
│ │energiei electrice │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Operatorul de │
│ │distribuţie, altul decât│
│ │operatorul de │
│ │distribuţie concesionar,│
│Operator de │care prestează pentru │
│distribuţie │utilizatori serviciul de│
│neconcesionar│distribuţie a energiei │
│ │electrice prin reţelele │
│ │electrice deţinute în │
│ │proprietate sau în │
│ │folosinţă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Operator de │OD şi OTS │
│reţea │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Registru întocmit şi │
│ │actualizat de fiecare │
│Registrul de │OR, care conţine │
│serviciu pe │informaţii specifice │
│sistem │despre utilizatorii de │
│ │reţea electrică │
│ │înregistraţi │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Registru întocmit şi │
│ │actualizat de OTS, care │
│Registrul PRE│conţine informaţii │
│ │specifice despre PRE │
│ │înregistrate │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Zona definită în │
│Zonă de │Condiţiile specifice │
│activitate │asociate licenţei │
│ │acordate unui OR │
└─────────────┴────────────────────────┘

    CAP. II
    Procesul de stabilire a FUI nominalizat
    ART. 4
    (1) FUI nominalizat se stabileşte de către ANRE pentru fiecare lună, astfel:
    a) În ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, FUI au obligaţia să transmită către ANRE, în scris, prin e-mail, la adresele de e-mail publicate de ANRE pe pagina proprie de internet la secţiunea special dedicată FUI, într-un document semnat de către reprezentantul legal, preţul de UI defalcat pe componente, aferent perioadei care include şi luna pentru care se nominalizează FUI, precum şi perioada de aplicare a acestuia.
    b) Prin derogare de la prevederile de la lit. a) pentru stabilirea FUI nominalizat pentru luna ianuarie 2021, informaţiile prevăzute la litera a) se transmit de către FUI în prima zi lucrătoare a anului 2021.
    c) În maximum două zile lucrătoare de la data primirii informaţiilor prevăzute la lit. a) sau b), ANRE publică pe pagina proprie de internet lista FUI în ordinea descrescătoare a preţurilor de UI transmise de către aceştia, valabile pentru luna respectivă, FUI nominalizat pentru luna în curs fiind FUI aflat pe prima poziţie a listei, respectiv FUI cu preţul de UI cel mai mic.
    d) În cazul în care, în urma aplicării criteriului prevăzut la lit. c), există doi sau mai mulţi FUI clasaţi pe primul loc, FUI nominalizat este furnizorul care are cea mai mare cotă de piaţă, determinată conform prevederilor Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    (2) Preţurile prevăzute la alin. (1) lit. c) nu includ tarifele reglementate pentru serviciul de transport, componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie.
    (3) FUI nominalizat va prelua toţi clienţii pentru care data de preluare, aşa cum este definită la art. 6, intervine în luna pentru care acesta este nominalizat.

    CAP. III
    Desfăşurarea procesului de preluare
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii de preluare
    ART. 5
    (1) Un loc de consum al unui client final, deservit de un FA, poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice:
    a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:
    (i) retragerii licenţei, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
    (ii) expirării licenţei şi neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licenţe noi până la data expirării licenţei existente;

    b) în cazul suspendării licenţei FA, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul FA de a continua activitatea de furnizare a energiei electrice în regim controlat;
    c) în cazul încetării CR încheiat de către FA cu OR, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
    d) în cazul în care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, conform reglementărilor în vigoare;
    e) în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de FA cu clientul casnic;
    f) în cazul în care FA îi este revocată calitatea de FUI şi pentru acel loc de consum contractul de furnizare a energiei electrice a fost încheiat în baza contractului-cadru de furnizare a energiei electrice aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    g) în cazul în care, în cursul procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice cu noul furnizor acesta ajunge în situaţia de a nu mai putea asigura furnizarea energiei electrice în condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare.

    (2) Un loc de consum al unui client final poate fi în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de cazuri sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanţii la piaţa de energie electrică (clienţi finali, furnizori, OR etc.).

    ART. 6
    Data de preluare de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali care ajung în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă este, după caz:
    a) data expirării licenţei FA;
    b) data la care intră în vigoare decizia de suspendare/ retragere a licenţei FA;
    c) data încetării CR încheiat între OR şi FA;
    d) data la care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor;
    e) data încetării contractului de furnizare încheiat între FA şi clientul final;
    f) data la care intră în vigoare decizia de revocare din calitatea de FUI;
    g) data intrării în vigoare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor, în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. g);
    h) data identificată de ANRE, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2).


    SECŢIUNEA a 2-a
    Etape de preluare în cazul expirării/retragerii/ suspendării licenţei FA
    ART. 7
    (1) Cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data expirării licenţei/intrării în vigoare a deciziei de retragere/suspendare a licenţei FA, ANRE transmite OTS, OD concesionari şi FUI nominalizaţi, precum şi spre ştiinţă FA o informare cu privire la expirarea/retragerea/suspendarea licenţei FA şi data la care FA a pierdut calitatea de furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de suspendare a licenţei FA şi perioada de suspendare, dacă aceasta este determinată.
    (2) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), OR în zona căruia sunt amplasate locuri de consum ale clienţilor finali ai FA întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi o transmite FUI nominalizat.
    (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (2), FUI nominalizat transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 8
    (1) În cazul unui FA a cărui licenţă a fost suspendată, în cel mult două zile lucrătoare după data încetării suspendării, ANRE transmite FUI care au preluat locurile de consum ale clienţilor finali ai FA, OTS, OD concesionar, precum şi FA o informare privind reluarea activităţii de furnizare a FA şi data la care încetează suspendarea licenţei acestuia.
    (2) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la alin. (1), FA transmite clienţilor finali din portofoliul său, ale căror locuri de consum au fost preluate de către un FUI pe perioada suspendării şi care, în această perioadă, nu au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC sau un contract în calitate de beneficiar de SU cu un FUI, o informare privind încetarea măsurii suspendării licenţei, precum şi cu privire la posibilitatea:
    a) reluării relaţiei contractuale cu FA, precum şi condiţiile contractuale valabile de la data reluării contractului de furnizare a energiei electrice;
    b) continuării relaţiei contractuale cu FUI care a asigurat furnizarea energiei electrice pe perioada suspendării licenţei FA, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
    c) încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice cu un FUI pentru a beneficia în continuare de SU, în cazul în care clienţii sunt beneficiari de SU;
    d) încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurenţial cu orice furnizor de energie electrică şi comunică clienţilor faptul că lista FC şi lista FUI sunt disponibile pe pagina proprie de internet a ANRE.

    (3) În cazul în care, în termenul indicat de către FA în informarea prevăzută la alin. (2), clientul final nu transmite un răspuns, se reia relaţia contractuală cu FA de la data încetării suspendării licenţei FA.
    (4) FUI pun la dispoziţia FA, la solicitarea acestuia, lista clienţilor finali preluaţi de la FA care în perioada suspendării licenţei nu au încheiat un alt contract de furnizare cu un FC sau cu un FUI.
    (5) OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor sau, în cazul în care citirea contoarelor nu este posibilă, în conformitate cu procedurile specifice, şi comunică FUI şi FA indexurile contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor finali prevăzuţi la alin. (2), amplasate în zona sa de activitate, aferente datei de încetare a suspendării licenţei FA, în vederea emiterii de către FUI şi FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenţei.

    ART. 9
    (1) În cel mult două zile lucrătoare de la data de la care FA a pierdut calitatea de furnizor ca urmare a retragerii sau expirării licenţei în perioada de suspendare, ANRE transmite FUI care au preluat locurile de consum din fiecare zonă de reţea, OTS, OD concesionar, precum şi spre ştiinţă FA o informare referitoare la pierderea calităţii de furnizor a FA şi data retragerii/expirării licenţei acestuia.
    (2) FUI are obligaţia ca, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea informării ANRE prevăzute la alin. (1), să informeze clienţii finali preluaţi de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice cu un FC sau cu un FUI, în legătură cu pierderea de către FA a calităţii de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de aceştia cu FA.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Etape de preluare în situaţia încetării CR încheiat de FA cu OR
    ART. 10
    În cazul încetării CR încheiat de FA cu OR se procedează, după caz, astfel:
    a) în cel mult două zile lucrătoare după data încetării CD încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la reţeaua proprie, OD informează ANRE cu privire la această situaţie şi transmite FUI nominalizat o informare cu privire la încetarea contractului, care va conţine şi data încetării CD, împreună cu lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) în cel mult două zile lucrătoare după data încetării CT încheiat cu FA, OTS informează ANRE cu privire la această situaţie şi transmite:
    (i) în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua OD, către toţi OD concesionari o informare cu privire la încetarea contractului, în care precizează data de încetare a CT şi denumirea FA;
    (ii) în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua OTS, către FUI nominalizat lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

    c) în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la lit. b) pct. (i), OD în zona căruia sunt amplasate locuri de consum ale FA întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o transmite FUI nominalizat;
    d) în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei locurilor de consum preluate, FUI nominalizat transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Etape de preluare în situaţia în care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor
    ART. 11
    (1) În cazul în care, prin aplicarea de către OTS a prevederilor procedurilor/convenţiilor specifice, este retrasă/revocată înregistrarea ca PRE a FA sau încetează delegarea responsabilităţii echilibrării FA către un PRE, fără ca acesta să îşi delege responsabilitatea echilibrării unui alt PRE, în cel mult două zile lucrătoare după încetarea convenţiei PRE/acordului PRE pentru respectivul FA, OTS informează ANRE cu privire la această situaţie şi transmite:
    a) în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua OD, către toţi OD concesionari o informare care va conţine denumirea FA care nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, precum şi confirmarea datei de la care FA nu mai figurează în Registrul PRE;
    b) în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua OTS, către FUI nominalizat lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, dacă este cazul.

    (2) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la alin. (1) lit. a), OD în zona căruia sunt amplasate locuri de consum ale FA întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o transmite FUI nominalizat.
    (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei locurilor de consum preluate, FUI nominalizat transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care va conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Etape de preluare în situaţia încetării contractului de furnizare încheiat între FA şi clientul casnic şi în situaţia în care, în cursul procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice cu noul furnizor, acesta ajunge în situaţia de a nu mai putea asigura furnizarea energiei electrice
    ART. 12
    (1) În cel mult două zile lucrătoare de la data încetării contractului de furnizare încheiat de clientul final cu FA, prin ajungere la termen, OD transmite FUI nominalizat lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Modalitatea de încetare a contractului, în vederea stabilirii încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1), se comunică OD de către FA odată cu solicitarea transmisă OD de încetare a CD.
    (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OD a listei locurilor de consum preluate, FUI nominalizat transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care va conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 13
    (1) În situaţia în care contractul de furnizare încetează prin reziliere de către FA, OD transmite către ANRE o informare referitoare la această situaţie.
    (2) ANRE analizează informaţiile primite de la OD şi comunică FUI nominalizat, FA şi OD rezultatul analizei, în vederea conformării, precum şi, dacă este cazul, notificarea prin care se solicită preluarea locurilor de consum, precizând termenele şi condiţiile specifice de preluare a acestora de către FUI nominalizat.
    (3) În cadrul analizei prevăzute la alin. (2), ANRE poate solicita participanţilor la piaţa de energie electrică orice informaţii pe care le consideră necesare.

    ART. 14
    În situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), FA are obligaţia ca, odată cu notificarea transmisă clientului final cu privire la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, să transmită acestuia o informare cu privire la necesitatea încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice:
    a) în regim concurenţial, cu orice furnizor de energie electrică;
    b) cu un FUI pentru a beneficia în continuare de SU, inclusiv cu privire la necesitatea transmiterii unei solicitări de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru a beneficia de preţul din oferta pentru SU, şi să informeze clientul final cu privire la faptul că lista FC şi lista FUI sunt disponibile pe pagina de internet a ANRE.


    ART. 15
    (1) În cel mult două zile lucrătoare de la data la care OD ia cunoştinţă de faptul că, în cursul procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice cu noul furnizor, acesta ajunge în situaţia de a nu mai putea asigura furnizarea energiei electrice, OD transmite FUI nominalizat lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OD a listei locurilor de consum preluate, FUI nominalizat transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care va conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Etape de preluare în cazul revocării calităţii de FUI a FA
    ART. 16
    (1) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de revocare, ANRE transmite OTS, OD concesionari şi FUI nominalizaţi o informare cu privire la revocarea calităţii de FUI a FA şi data la care FA a pierdut calitatea de FUI.
    (2) FA are obligaţia sa informeze clienţii din portofoliu cu care are încheiate contracte de furnizare a energiei electrice în calitate de FUI cu privire la revocarea acestei calităţi, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii deciziei de revocare, precum şi cu privire la necesitatea încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice:
    a) în regim concurenţial, cu orice furnizor de energie electrică;
    b) cu un FUI pentru a beneficia în continuare de SU, în cazul în care clienţii sunt beneficiari de SU, şi să comunice clienţilor faptul că lista FC şi lista FUI sunt disponibile pe pagina de internet a ANRE.

    (3) În situaţia în care clienţii prevăzuţi la alin. (2) nu încheie, până la data la care FA pierde calitatea de FUI, contracte de furnizare a energiei electrice în condiţiile prevăzute la alin. (2), în cel mult două zile lucrătoare de la data revocării, FA transmite FUI nominalizat şi spre ştiinţă OR lista locurilor de consum preluate, întocmită conform modelului din anexa nr. 2.
    (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la FA a listei prevăzute la alin. (3), FUI nominalizat transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Alte situaţii de preluare
    ART. 17
    (1) În cazul unui loc de consum aflat într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2), în cel mai scurt timp după identificarea situaţiei, ANRE transmite către FUI nominalizat şi OR din zona de reţea în care se află locul de consum, precum şi FA, dacă este cazul, o notificare prin care se solicită preluarea locului de consum, precizând termenele şi condiţiile specifice de preluare a acestuia de către FUI nominalizat.
    (2) FUI nominalizat are obligaţia de a transmite informarea de preluare către clienţii finali preluaţi, în conformitate cu precizările ANRE din notificarea transmisă conform alin. (1).

    CAP. IV
    Trecerea la un FC sau la un FUI a clienţilor finali aflaţi în situaţia de a fi preluaţi sau care au fost preluaţi de FUI nominalizat
    ART. 18
    (1) Prin derogare de la prevederile Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, pe toată perioada de aplicare a preţului de UI prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, clientul final poate trece la un FC/FUI, cu o notificare transmisă FUI în portofoliul căruia se află, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu FC/FUI intră în vigoare, trecerea fiind condiţionată de semnarea contractului cu FUI în portofoliul căruia se află, pentru perioada pentru care furnizarea energiei electrice a fost asigurată de către acesta.
    (2) În cazul trecerii la un FC/FUI a unui loc de consum preluat de FUI nominalizat în condiţiile prezentului regulament, la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică ca urmare a emiterii de către FUI nominalizat a unui ordin de deconectare, reluarea alimentării cu energie electrică se face de către OR numai ulterior confirmării de către FUI nominalizat a achitării la zi de către clientul final a sumelor datorate pentru întreaga perioadă de preluare. FUI nominalizat are obligaţia transmiterii acestei confirmări către OR în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării plăţilor efectuate în acest sens de respectivul client.

    CAP. V
    Condiţii de prestare de către FUI a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali preluaţi
    ART. 19
    Prestarea de către FUI nominalizat a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali preluaţi se face în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi cu datele/informaţiile din documentele transmise de acesta respectivilor clienţi.

    ART. 20
    (1) Contractul de furnizare între clientul final preluat şi FUI nominalizat, pentru locurile de consum preluate, se încheie în maximum 21 de zile de la data transmiterii de către FUI nominalizat a informării de preluare, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) dacă în notificarea transmisă de către ANRE prin care se solicită preluarea locurilor de consum se specifică un alt termen-limită de încheiere a contractului, caz în care acesta se încheie în termenul specificat;
    b) dacă după transmiterea informării de preluare una dintre părţi contestă preluarea, caz în care contractul se încheie în termenul specificat de ANRE în informarea transmisă părţilor după soluţionarea contestaţiei;
    c) locul/locurile de consum al/ale clientului final preluat are/au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA, caz în care contractul se încheie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii informării de preluare.

    (2) În perioada cuprinsă între data preluării clientului final şi data încheierii contractului de furnizare între clientul final preluat şi FUI nominalizat, dar nu mai târziu de data-limită prevăzută la alin. (1), se admite prestarea de către FUI nominalizat a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum ale clientului final preluat fără existenţa unui contract încheiat cu acesta.

    ART. 21
    Dacă pentru un loc de consum clientul final preluat nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUI nominalizat până la data-limită stabilită conform prevederilor art. 20 alin. (1), FUI nominalizat poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz de deconectare, care să conţină data şi motivele întreruperii. În cazul în care clientul încheie contractul de furnizare a energiei electrice până în ultima zi lucrătoare anterioară datei prevăzute pentru deconectare, procesul de deconectare se anulează.

    ART. 22
    (1) FUI nominalizat are obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice clienţilor finali preluaţi, astfel:
    a) de la data preluării până la revenirea acestora la FA, dacă este cazul, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a);
    b) de la data preluării până la intrarea în vigoare a unor contracte de furnizare încheiate de aceştia cu un FC/FUI, pentru respectivele locuri de consum, în condiţiile prevăzute la art. 20.

    (2) În cazul clienţilor finali la ale căror locuri de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUI nominalizat are obligaţia de a presta activitatea de furnizare a energiei electrice de la data comunicării de către OR a reconectării locului de consum, ulterior prezentării de către clienţii finali respectivi a dovezii achitării la zi a sumelor datorate către FA. Reluarea alimentarii cu energie electrică se face de către OR numai ulterior confirmării de către FA a achitării la zi de către clientul final a sumelor datorate.

    ART. 23
    (1) În cazul locurilor de consum pentru care încetează contractul de furnizare încheiat cu FA şi:
    a) pentru care nu s-a încheiat un contract de furnizare cu un FC sau cu un FUI, cu intrare în vigoare de la data încetării contractului cu FA;
    b) nu a fost transmisă de către clientul final o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare a energiei electrice cu un FUI de la data încetării contractului cu FA sau data de la care se solicită încheierea contractului cu FUI este ulterioară datei încetării contractului de furnizare cu FA;
    c) nu a fost transmisă de către ANRE o dispoziţie de conformare, OR întreprinde măsurile necesare în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică la locul de consum de la data încetării contractului cu FA până la data la care locul de consum se preia de către FUI sau se încheie un contract cu un FC sau cu un FUI.

    (2) În vederea întreruperii alimentării cu energie electrică, OR comunică clienţilor finali, cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei deconectării, un preaviz de deconectare în care se vor menţiona şi motivul deconectării, precum şi costurile deconectării şi reconectării locurilor de consum de la/la reţeaua electrică.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în cazul în care până la data deconectării clientul final face dovada transmiterii unei solicitări de încheiere a unui contract de furnizare a energiei electrice, OR asigură continuitatea în alimentarea cu energie electrică.

    ART. 24
    (1) Pentru acoperirea riscului de neplată, FUI nominalizat are dreptul de a solicita clienţilor finali constituirea unei garanţii financiare în favoarea sa, conform prevederilor Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (2) Clientul final poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie financiară prin plata în avans a unei sume, egală cu contravaloarea consumului mediu de energie electrică realizat în ultimele 6 luni, calculată pentru o lună, la preţul de ultimă instanţă stabilit de FUI nominalizat pentru luna de facturare, sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pe baza consumului convenit de către părţi. În acest sens, clientul final solicită FUI nominalizat, în scris, în termen de maximum două zile de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (1), opţiunea de plată în avans.
    (3) În situaţia în care clientul final optează pentru plata în avans, FUI nominalizat emite şi transmite acestuia, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (2), factura de avans.
    (4) La încetarea contractului, plata în avans/factura de avans se compensează cu factura finală de regularizare. În cazul în care suma plătită în avans nu acoperă valoarea facturii finale de regularizare, diferenţa este plătită de către clientul final la data scadentă a facturii.

    ART. 25
    (1) Preţurile aplicate de FUI clienţilor finali preluaţi sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.
    (2) FUI nominalizat este îndreptăţit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării şi data revenirii clientului final preluat la FA sau, după caz, data de la care intră în vigoare un contract de furnizare încheiat de clientul final preluat cu un FC sau cu un FUI, să factureze şi să recupereze de la clientul final preluat contravaloarea energiei electrice furnizate, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi datele/informaţiile din documentele transmise respectivului client.
    (3) În cazul în care clientul final preluat nu achită la termen facturile emise de FUI nominalizat pentru un loc de consum conform prevederilor alin. (2), FUI nominalizat are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, conform prevederilor contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE şi datelor/informaţiilor din preavizul transmis clientului final preluat.
    (4) Prestarea activităţii de furnizare a energiei electrice în perioada cuprinsă între data preluării şi data-limită stabilită conform prevederilor art. 20 alin. (1), fără contract de furnizare încheiat între FUI şi clientul final preluat, nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligaţia achitării facturilor emise de FUI conform alin. (2).

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    (1) Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum ale clienţilor finali preluaţi, care sunt amplasate în zona sa de activitate. Costurile energiei electrice livrate şi ale serviciilor de reţea aferente clienţilor finali preluaţi vor fi suportate de aceştia, prin intermediul preţurilor aplicate de FUI. În cazul în care CR este încheiat între OR şi clientul final preluat, costurile serviciilor de reţea sunt suportate de către clientul final preluat prin intermediul tarifelor aplicate de OR.
    (2) În toate situaţiile de preluare a clienţilor finali de către FUI, OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor sau, în cazul în care citirea contoarelor nu este posibilă, în conformitate cu procedurile specifice, şi comunică FUI şi, după caz, FA, respectiv FC indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor finali preluaţi, amplasate în zona sa de activitate:
    a) aferent datei de preluare a acestora de către FUI, în vederea emiterii de către FA şi FUI a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUI;
    b) aferent datei de trecere a acestora la un FC/FUI, în vederea emiterii de către FUI şi FC/FUI a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC/FUI.


    ART. 27
    (1) În situaţia în care FA pierde calitatea de furnizor sau nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, contractele de furnizare încheiate de FA cu clienţii finali, precum şi CR încheiate de acesta cu OR încetează de drept la data preluării respectivelor locuri de consum de către FUI, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.
    (2) În situaţia în care FA îi este suspendată licenţa, iar în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul FA de a continua activitatea de furnizare a energiei electrice în regim controlat/FA îi este revocată calitatea de FUI, pentru acele locuri de consum pentru care are încheiate contracte de furnizare a energiei electrice în baza contractului-cadru de furnizare a energiei electrice aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, contractele de furnizare încheiate de FA cu clienţii finali, precum şi CR încheiate de acesta cu OR:
    a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA;
    b) încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării:
    (i) la data de la care intră în vigoare contractul de furnizare încheiat cu un FC/FUI ales de către clientul final preluat de FUI de la FA;
    (ii) la data de la care FA pierde calitatea de furnizor/FUI ca urmare a retragerii sau expirării licenţei în perioada de suspendare sau ca urmare a emiterii deciziei de revocare a FA din calitatea de FUI.    ART. 28
    (1) CR încheiate de FUI cu OR pentru locurile de consum preluate de la FA intră în vigoare de la data la care încetează/se suspendă CR încheiate de FA cu OR.
    (2) CR încheiat între OR şi clientul final preluat se derulează în continuare conform clauzelor contractuale şi cu respectarea reglementărilor în vigoare.

    ART. 29
    Fiecare OR are obligaţia completării şi actualizării Registrului de serviciu pe sistem cu datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, pentru toate locurile de consum amplasate în zona sa de activitate, precum şi cu informaţiile aferente fiecărui loc de consum referitoare la:
    a) furnizorii care l-au deservit şi perioadele de timp corespunzătoare fiecărui furnizor;
    b) PRE-urile în care a fost înregistrat şi perioadele de timp corespunzătoare fiecărei PRE;
    c) dacă a fost/este preluat de către FUI datorită faptului că nu mai avea asigurată furnizarea energiei electrice de către FA.


    ART. 30
    (1) În cel mult 10 zile de la data informării de preluare, clienţii finali pot transmite FUI dezacordul cu privire la preluare, în scris, prin oricare din modalităţile prevăzute în informarea de preluare, cu excepţia situaţiilor în care preluarea s-a realizat ca urmare a solicitării clientului final.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), în prima zi lucrătoare după primirea dezacordului, FUI solicită OR deconectarea locului de consum şi facturează clientului final consumul de energie electrică înregistrat până la data deconectării.

    ART. 31
    Lista locurilor de consum preluate se transmite de către OR şi către FUI în format scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel).

    ART. 32
    (1) OD concesionar are obligaţia de a transmite către OD neconcesionari din zona sa de activitate informările primite de la ANRE, prevăzute în regulament, în prima zi lucrătoare de la primire.
    (2) Obligaţiile OD concesionar de a informa OD neconcesionari, prevăzute la alin. (1), sunt aplicabile doar în relaţia cu OD neconcesionari cu care OD concesionar a încheiat convenţii multipartite, respectiv în cazul în care în zona de reţea a OD neconcesionar există clienţi aflaţi în portofoliul FA.

    ART. 33
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Conţinutul minim al informării de preluare transmise de către FUI clienţilor finali preluaţi
    a) Data şi motivul preluării (inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate cu FA)
    b) Condiţiile referitoare la plata datoriilor şi, după caz, constituirea de garanţii, pe care trebuie să le îndeplinească clienţii finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, pentru a beneficia de serviciile FUI
    c) Documentele care trebuie depuse pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI
    d) Documentele care trebuie depuse şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, în cazul clienţilor finali care au dreptul la SU
    e) Data-limită pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI, cu precizarea modalităţilor de încheiere a contractului, puse la dispoziţia clientului final, conform legislaţiei în vigoare
    f) Clauzele contractului de furnizare cu FUI referitoare la preţul aplicat şi la termenele şi condiţiile de plată;
    g) În cazul suspendării licenţei de furnizare a FA:
    (i) perioada de suspendare (dacă este determinată);
    (ii) dreptul clienţilor finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenţei FA, inclusiv după primirea informării cu privire la încetarea suspendării licenţei FA, iar în cazul în care nu uzează de acest drept, trecerea înapoi la FA odată cu încetarea suspendării licenţei acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor;

    h) Dreptul clienţilor finali de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC:
    (i) data-limită până la care pot încheia contract cu un FC, conform regulamentului, fără respectarea termenelor şi condiţiilor din Procedura de schimbare a furnizorului;
    (ii) termenele şi condiţiile din Procedura de schimbare a furnizorului care trebuie respectate pentru încheierea contractului cu un FC după data menţionată la pct. (i);

    i) Dreptul clienţilor finali de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice cu un FUI pentru a beneficia în continuare de SU, situaţie în care este necesară transmiterea unei solicitări de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice, pentru a beneficia de preţul din oferta pentru SU
    j) Posibilitatea clienţilor finali de a-şi exprima dezacordul privind preluarea de către FUI, în termen de 10 zile de la data informării de preluare transmisă de FUI, urmată de deconectarea locului de consum, în cazul în care nu se încheie un contract de furnizare cu un FC sau cu un alt FUI
    k) Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal

    ANEXA 2

    la regulament
    Lista locurilor de consum preluate
    (model de întocmire)
    Date de identificare a locurilor de consum racordate la reţeaua [denumire operator de reţea], care la data de [zz.ll.aa] se aflau în portofoliul [denumire furnizor actual] şi care, începând cu data de [(zz+1).ll.aa], sunt preluate de către [denumire furnizor de ultimă instanţă], deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă:

┌────┬────────┬──────┬───────┬────────────┬────────────┬──────┬──────────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Data de la│ │ │
│ │ │ │Date de│Cod de │Cod de │Consum│care nu │ │ │
│Nr. │Denumire│Adresă│contact│identificare│identificare│mediu │mai este │ │ │
│crt.│client │loc de│(tel., │loc de │punct de │lunar │asigurată │Stare*)│Observaţii**)│
│ │final │consum│fax, │consum │măsurare │[MWh] │furnizarea│ │ │
│ │ │ │e-mail)│ │ │ │energiei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │electrice │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │(10) │
├────┼────────┼──────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴───────┴────────────┴────────────┴──────┴──────────┴───────┴─────────────┘


    Reprezentant operator de reţea .........................................
    NOTĂ:
    Listele se completează şi se transmit şi în format electronic.

     *) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă la locul de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică, fără rezilierea contractului (stare = I).
    **) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă contractul de reţea este încheiat de clientul final direct cu OR (observaţii = D).
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016