Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 septembrie 2019  de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 23 septembrie 2019 de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 781 din 26 septembrie 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 23 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 26 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte:
    a) etapele necesar a fi parcurse şi condiţiile impuse în vederea emiterii, de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, a avizelor tehnice privind eficienţa energetică prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
    b) cerinţele privind conţinutul documentaţiei tehnice depuse la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către solicitanţii de aviz;
    c) atribuţiile Comisiei de avizare tehnică a proiectelor finanţate prin Programul Termoficare;
    d) condiţiile privind clasarea unei cereri de emitere a avizului.


    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică de către ANRE şi autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale care doresc să obţină finanţare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.

    CAP. II
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 3
    În prezentul regulament sunt utilizate următoarele abrevieri:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │autoritate a/autorităţi ale/ │
│ │administraţiei publice locale │
│AAPL │(consiliu local, consiliu │
│ │judeţean, Consiliul General al │
│ │Municipiului Bucureşti, │
│ │primarul) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Autoritatea Naţională de │
│ANRE │Reglementare în Domeniul │
│ │Energiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│DEE │Departamentul pentru eficienţă │
│ │energetică din cadrul ANRE │
├─────┼────────────────────────────────┤
│GES │gaze cu efect de seră │
├─────┼────────────────────────────────┤
│MDRAP│Ministerul Dezvoltării Regionale│
│ │şi Administraţiei Publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │sistem/sisteme de alimentare │
│ │centralizată cu energie termică,│
│SACET│conform prevederilor Legii │
│ │serviciului public de alimentare│
│ │cu energie termică nr. 325/2006,│
│ │cu modificările ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │unitate/unităţi │
│UAT │administrativ-teritorială/ │
│ │teritoriale (comună, oraş, │
│ │municipiu, judeţ) │
└─────┴────────────────────────────────┘    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în:
    a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
    b) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

    (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │avizul tehnic privind │
│ │eficienţa energetică a │
│ │proiectelor de │
│ │modernizare, reabilitare,│
│Aviz │retehnologizare, │
│ │extindere sau înfiinţare │
│ │a SACET, emis de ANRE în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile prezentului │
│ │regulament │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comisia de avizare │
│ │tehnică a proiectelor │
│Comisie │finanţate prin Programul │
│ │Termoficare, constituită │
│ │conform prevederilor │
│ │prezentului regulament │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │economia de energie │
│ │primară estimată a se │
│ │obţine în urma │
│ │implementării unui │
│ │proiect, exprimată în │
│Economie de │tone echivalent petrol, │
│energie │determinată de reducerea,│
│ │după caz, a consumului de│
│ │combustibil, respectiv a │
│ │consumului/pierderii de │
│ │energie finală (energie │
│ │electrică şi/sau termică)│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │rata medie de emisii a │
│ │unui gaz cu efect de seră│
│ │raportată la datele de │
│ │activitate ale unui flux │
│Factor de │de surse, presupunând că │
│emisie │oxidarea este completă în│
│ │cazul arderii şi │
│ │conversia este integrală │
│ │pentru toate celelalte │
│ │reacţii chimice │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │raportul dintre carbonul │
│ │oxidat în CO_2 ca urmare │
│ │a arderii şi carbonul │
│ │total conţinut în │
│Factor de │combustibil, exprimat ca │
│oxidare │fracţie, considerând │
│ │monoxidul de carbon (CO) │
│ │emis în atmosferă drept │
│ │cantitatea molară │
│ │echivalentă de CO_2 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 53/2019 │
│ │privind aprobarea │
│ │Programului multianual de│
│ │finanţare a investiţiilor│
│ │pentru modernizarea, │
│ │reabilitarea, │
│ │retehnologizarea şi │
│Lege │extinderea sau │
│aplicabilă │înfiinţarea sistemelor de│
│ │alimentare centralizată │
│ │cu energie termică a │
│ │localităţilor şi pentru │
│ │modificarea şi │
│ │completarea Legii │
│ │serviciilor comunitare de│
│ │utilităţi publice nr. 51/│
│ │2006 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │programul multianual de │
│ │finanţare a investiţiilor│
│ │pentru modernizarea, │
│ │reabilitarea, │
│Program │retehnologizarea şi │
│Termoficare │extinderea sau │
│ │înfiinţarea sistemelor de│
│ │alimentare centralizată │
│ │cu energie termică a │
│ │localităţilor, aprobat │
│ │prin legea aplicabilă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │proiect de investiţie │
│ │pentru modernizarea, │
│Proiect │reabilitarea, │
│ │retehnologizarea şi │
│ │extinderea sau │
│ │înfiinţarea unui SACET │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │reducerea emisiilor de │
│ │gaze cu efect de seră │
│ │corespunzătoare economiei│
│ │de energie primară │
│ │estimată a se obţine în │
│Reducere │urma implementării unui │
│emisii GES │proiect, exprimată în │
│ │tone echivalent CO_2, │
│ │determinată în principal │
│ │de reducerea emisiilor de│
│ │CO_2 şi, după caz, a │
│ │emisiilor de GES, altele │
│ │decât CO_2 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul privind │
│ │implementarea Programului│
│ │Termoficare, aprobat prin│
│ │ordin comun al │
│ │ministrului dezvoltării │
│Regulament │regionale şi │
│MDRAP │administraţiei publice, │
│ │al ministrului finanţelor│
│ │publice şi al ministrului│
│ │mediului, conform │
│ │prevederilor art. I alin.│
│ │(42) din legea aplicabilă│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │sistem centralizat de │
│ │încălzire sau răcire care│
│ │utilizează cel puţin: 50%│
│ │energie din surse │
│Sistem │regenerabile, 50% căldură│
│eficient │reziduală, 75% energie │
│ │termică produsă în │
│ │cogenerare sau 50% │
│ │dintr-o combinaţie de │
│ │tipul celor │
│ │sus-menţionate │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │reprezentantul legal al │
│ │AAPL dintr-o UAT, care │
│ │transmite către ANRE │
│Solicitant │cererea de emitere a unui│
│de aviz │aviz conform prevederilor│
│(solicitant)│prezentului regulament, │
│ │în vederea accesării │
│ │fondurilor din Programul │
│ │Termoficare │
└────────────┴─────────────────────────┘    CAP. III
    Comisia de avizare tehnică a proiectelor finanţate prin Programul Termoficare
    ART. 5
    (1) În vederea analizării şi soluţionării cererilor de emitere a avizului, în cadrul ANRE se constituie Comisia de avizare tehnică a proiectelor finanţate prin Programul Termoficare.
    (2) Comisia este formată din 6 specialişti ANRE şi include un preşedinte, 4 membri, dintre care unul are calitatea de înlocuitor al preşedintelui, precum şi un secretar fără drept de vot. Componenţa nominală a comisiei este stabilită prin decizie a vicepreşedintelui ANRE - şef al DEE.
    (3) În baza opiniilor fundamentate ale specialiştilor care o compun, comisia stabileşte propunerea de soluţionare a fiecărei cereri de emitere a avizului, propunere pe care o înaintează vicepreşedintelui ANRE - şef al DEE.

    ART. 6
    (1) Comisia se întruneşte în prezenţa a cel puţin 3 dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau înlocuitorul acestuia, la convocarea preşedintelui/înlocuitorului acestuia. Frecvenţa şedinţelor depinde de volumul de lucru al comisiei.
    (2) Deciziile comisiei sunt adoptate prin vot, cu majoritate simplă. În caz de egalitate, votul preşedintelui sau, după caz, al înlocuitorului acestuia este determinant.
    (3) Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele sau, după caz, înlocuitorul acestuia, are dreptul la formularea unei opinii separate faţă de decizia adoptată cu votul majorităţii, opinie care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei comisiei.

    ART. 7
    (1) Comisia are următoarele atribuţii:
    a) analizează/verifică documentaţiile tehnico-economice depuse de solicitanţii de aviz, conform criteriilor prevăzute în fişa de verificare tehnică;
    b) după caz, formulează şi transmite observaţii şi solicitări de completare/corectare a documentaţiei; documentaţiile completate/corectate depuse de către solicitanţii de aviz se reanalizează de către comisie;
    c) dacă se consideră necesar, organizează întâlniri cu solicitanţii de aviz pentru clarificări suplimentare;
    d) decide cu privire la propunerea de emitere a avizului sau, în condiţiile alin. (2), de clasare a cererii de emitere a avizului;
    e) întocmeşte procesul-verbal al fiecărei şedinţe, cuprinzând argumentele şi concluziile analizei documentaţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi, de asemenea, deciziile şi opiniile participanţilor la vot;
    f) întocmeşte referatul de avizare şi proiectul de aviz sau, după caz, în condiţiile alin. (2), proiectul de adresă privind clasarea cererii de emitere a avizului, documente ce sunt însuşite prin semnătură de către participanţii la vot;
    g) înaintează vicepreşedintelui ANRE - şef al DEE proiectul de aviz, în cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare emiterii, sau proiectul de adresă privind clasarea cererii de emitere a avizului, în caz contrar;
    h) păstrează evidenţa cererilor de emitere a avizelor şi a documentaţiilor tehnico-economice primite, precum şi a documentelor rezultate din activitatea comisiei;
    i) publică semestrial pe site-ul ANRE lista cu avizele acordate conform prezentului regulament, care cuprinde:
    (i) numărul avizului;
    (ii) data acordării avizului;
    (iii) denumirea beneficiarului avizului (AAPL);
    (iv) denumirea proiectului;
    (v) valorile anuale ale economiei totale de energie şi ale reducerii totale a emisiilor de GES estimate a se obţine prin implementarea proiectului.


    (2) Cererea de emitere a avizului este clasată dacă, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii conform prevederilor prezentului regulament, solicitantul de aviz nu completează/corectează documentaţia corespunzător observaţiilor şi solicitărilor transmise potrivit alin. (1) lit. b).

    CAP. IV
    Condiţii generale privind cererea de emitere a avizului
    ART. 8
    (1) Avizul tehnic privind eficienţa energetică se emite de către ANRE la cererea AAPL dintr-o UAT, referitor la eficienţa energetică a unui proiect de modernizare, reabilitare, retehnologizare şi extindere sau înfiinţare a SACET, măsurată prin valorile economiei de energie şi ale reducerii emisiilor de GES estimate a fi realizate prin implementarea proiectului.
    (2) Avizele se emit numai pentru proiecte de investiţii în instalaţii care aparţin SACET.

    ART. 9
    (1) Pentru obţinerea avizului, solicitantul trebuie să înainteze ANRE o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1, împreună cu documentaţia tehnico-economică a proiectului.
    (2) Documentaţia tehnico-economică prevăzută la alin. (1) trebuie să includă, pentru fiecare proiect:
    a) strategia de alimentare cu energie termică a localităţii;
    b) hotărârea AAPL de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii;
    c) studiul de fezabilitate al proiectului;
    d) hotărârea AAPL de aprobare a studiului de fezabilitate al proiectului;
    e) fişa privind eficienţa investiţiei, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, având anexat un memoriu tehnico-economic, documente asumate prin semnătură de către reprezentantul legal al AAPL.

    (3) Documentaţia se transmite prin poştă sau se depune de către solicitant direct la sediul central al ANRE, atât în format material, cât şi în format electronic.
    (4) După caz, ANRE poate solicita şi alte informaţii/ documente considerate relevante pentru emiterea avizului.

    ART. 10
    (1) Lucrările corespunzătoare proiectului pentru care se solicită acordarea avizului trebuie să fie cuprinse explicit în Strategia de alimentare cu energie termică a localităţii aprobată la nivelul UAT.
    (2) Strategia de alimentare cu energie termică aprobată la nivelul UAT trebuie să respecte cerinţele din legea aplicabilă şi din regulamentul MDRAP.

    ART. 11
    (1) Studiul de fezabilitate al proiectului trebuie să fie întocmit conform cerinţelor actelor normative aplicabile şi să conţină calculul economiei de energie şi calculul reducerii corespunzătoare a emisiilor de GES estimate a fi obţinute prin implementarea proiectului, precum şi durata de recuperare a investiţiei. Studiul de fezabilitate trebuie să prezinte comparativ mai multe scenarii tehnico-economice, dintre care se alege soluţia tehnico-economică propusă. Aceasta va fi fundamentată pe baza indicatorilor specifici rezultaţi din analiza cost-beneficiu, inclusiv în ceea ce priveşte valorificarea potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă şi utilizarea surselor regenerabile de energie sau a căldurii reziduale, conform obiectivelor Programului Termoficare, detaliate în regulamentul MDRAP.
    (2) Din studiul de fezabilitate trebuie să rezulte în mod clar şi fundamentat parametrii corespunzători ai proiectului pentru care se solicită emiterea avizului, cel puţin cei prevăzuţi în fişa privind eficienţa investiţiei, conform art. 12 alin. (1).
    (3) În cadrul studiului de fezabilitate trebuie să fie prezentate toate datele tehnice şi valorile de referinţă/implicite utilizate, metoda de calcul şi actele normative aplicabile în baza cărora au fost determinate valorile economiei anuale de energie şi a reducerii anuale a emisiilor de GES, estimate a se obţine în urma implementării proiectului.

    ART. 12
    (1) Fişa privind eficienţa investiţiei trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) datele generale privind proiectul, în concordanţă cu datele din studiul de fezabilitate, respectiv:
    (i) valoarea investiţiei, conform devizului general;
    (ii) termenul de punere în funcţiune;
    (iii) durata de recuperare a investiţiei;
    (iv) durata de viaţă rămasă a echipamentelor principale din instalaţia în cadrul căreia se implementează proiectul;

    b) valorile indicatorilor tehnico-economici privind eficienţa de producere, pierderile de energie termică în reţele şi/sau alţi indicatori consideraţi relevanţi (de exemplu, consum propriu tehnologic de energie electrică, emisii de GES etc.), rezultaţi din datele şi calculele prezentate în studiul de fezabilitate, în două situaţii: înainte de realizarea proiectului (situaţia actuală) şi după implementarea proiectului;
    c) valorile economiei de energie şi ale reducerii emisiilor de GES după implementarea proiectului, rezultate din studiul de fezabilitate;
    d) valorile de eficienţă a investiţiei, determinate prin raportarea valorii investiţiei la valoarea totală a economiei de energie, respectiv la valoarea totală a reducerii de GES estimate a se obţine prin implementarea proiectului, pe durata de recuperare a investiţiei;
    e) rata de branşare la SACET a consumatorilor de energie termică în situaţia actuală şi cea estimată după implementarea proiectului.

    (2) Memoriul tehnico-economic anexat fişei privind eficienţa investiţiei cuprinde cel puţin:
    a) prezentarea datelor privind consumul actual de energie termică din localitate (inclusiv curba clasată);
    b) prezentarea situaţiei actuale a alimentării cu energie termică în localitate (în sistem centralizat şi/sau individual, cu producerea energiei termice în cogenerare şi/sau capacităţi de producere separată, din combustibili fosili şi/sau surse regenerabile de energie, cu reţea de transport/distribuţie energie termică etc.);
    c) descrierea obiectivelor proiectului;
    d) prezentarea scenariilor tehnico-economice analizate în cadrul studiului de fezabilitate şi a indicatorilor specifici rezultaţi din analiza cost-beneficiu, care fundamentează soluţia tehnico-economică propusă;
    e) o schemă tehnologică simplificată a SACET, care să conţină, după caz, modificările faţă de situaţia actuală, determinate de implementarea proiectului;
    f) prezentarea gradului de valorificare a potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă (cu argumentarea situaţiilor în care, în soluţia tehnico-economică propusă, acesta este nevalorificat sau valorificat parţial), conform obiectivelor Programului Termoficare, detaliate în regulamentul MDRAP;
    g) fundamentarea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie şi/sau a căldurii reziduale, conform obiectivelor Programului Termoficare, detaliate în regulamentul MDRAP;
    h) prezentarea lucrărilor corespunzătoare proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, cu evidenţierea:
    (i) măsurilor care se preconizează că vor conduce la economii de energie;
    (ii) naturii economiei de energie preconizată (reducerea consumului de combustibil, reducerea consumului de energie electrică, reducerea consumului/pierderii de energie termică);
    (iii) categoriilor de combustibil vizate în calculul reducerii emisiilor de GES;

    i) indicarea încadrării SACET, după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, în categoria sistemelor eficiente, dacă este cazul;
    j) referirea la proiecte viitoare care să vizeze valorificarea potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă la nivelul rezultat din analiza cost-beneficiu, dacă este cazul;
    k) indicarea încadrării concrete a lucrărilor prevăzute la lit. h) în cuprinsul strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii;
    l) indicarea încadrării concrete a lucrărilor prevăzute la lit. h) în prevederile legii aplicabile;
    m) prezentarea sintetică/tabelară, după caz, a datelor de calcul privind consumuri de combustibil/resurse primare, producţii/livrări/pierderi de energie termică, consumuri de energie electrică, emisii de GES, la nivel anual, comparativ înainte şi după implementarea proiectului, care fundamentează valoarea economiei de energie estimată a se obţine prin implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă şi valoarea corespunzătoare a reducerii emisiilor de GES;
    n) prezentarea sintetică/tabelară a componentelor economiei de energie estimate a se obţine după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, respectiv:
    (i) valorile economiilor de combustibil şi categoria/ categoriile de combustibil luate în considerare, dacă este cazul;
    (ii) valorile economiilor de energie finală (energie electrică şi/sau energie termică), valorile economiilor de energie primară (combustibil) corespunzătoare acestora şi categoria/categoriile de combustibil luate în considerare, dacă este cazul;

    o) prezentarea sintetică/tabelară a componentelor reducerii emisiilor de GES estimate după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, respectiv:
    (i) valorile reducerii emisiilor de CO_2, valorile factorului de emisie, factorului de oxidare şi puterii calorifice inferioare utilizate pentru calculul acestor reduceri, precum şi categoria/categoriile de combustibil luate în considerare;
    (ii) valorile reducerii emisiilor de GES, altele decât CO_2, valorile factorului de emisie utilizate pentru calculul acestor reduceri, precum şi categoria/categoriile de combustibil luate în considerare, dacă este cazul.    ART. 13
    (1) Toate datele şi informaţiile din documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) trebuie să fie corecte, coerente şi consistente şi să fundamenteze complet valorile economiilor de energie şi a reducerilor de emisii GES estimate a se obţine în urma implementării proiectului.
    (2) Informaţiile privind SACET, proiectul, datele tehnice de calcul, precum şi rezultatele privind economia de energie şi reducerea emisiilor de GES din memoriul tehnico-economic trebuie să corespundă cu cele din studiul de fezabilitate al proiectului.
    (3) Denumirea proiectului menţionată în cererea de emitere a avizului trebuie să se regăsească identic în documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c)-e).
    (4) Valoarea investiţiei menţionată în fişa privind eficienţa investiţiei trebuie să se regăsească identic în studiul de fezabilitate şi în hotărârea AAPL de aprobare a studiului de fezabilitate al proiectului.

    CAP. V
    Procedura de soluţionare a cererii de emitere a avizului
    ART. 14
    Avizul se emite de către vicepreşedintele ANRE - şef al DEE, pe baza referatului de avizare întocmit de comisie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentaţiei tehnico-economice complete şi corecte, care răspunde integral observaţiilor şi/sau solicitărilor transmise de comisie. În anexa nr. 3 este prezentat modelul de aviz.

    ART. 15
    (1) Procesul de emitere a avizului parcurge următoarele etape:
    a) secretarul comisiei înregistrează în registrul de evidenţă al comisiei cererea de emitere a avizului şi documentaţia tehnico-economică transmisă de solicitantul de aviz:
    (i) iniţial;
    (ii) în urma observaţiilor şi/sau solicitărilor de completare/ corectare transmise de comisie;

    b) fiecare membru al comisiei analizează documentaţia prevăzută la lit. a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) şi b);
    c) în urma şedinţei comisiei şi a votului exprimat de fiecare membru, pe baza fişei de verificare tehnică a proiectului completată, comisia decide, după caz, întocmirea:
    (i) adresei de transmitere a observaţiilor şi/sau solicitărilor de completare/corectare a documentaţiei;
    (ii) referatului de avizare şi a proiectului de aviz;
    (iii) proiectului adresei privind clasarea cererii de emitere a avizului;

    d) secretarul comisiei transmite solicitantului de aviz, după caz:
    (i) adresa cu observaţii şi/sau solicitări de completare/ corectare a documentaţiei;
    (ii) copia avizului, emis de vicepreşedintele ANRE - şef al DEE; în condiţiile prevăzute la art. 18, originalul este predat solicitantului, comisia păstrând o copie;
    (iii) adresa privind clasarea cererii de emitere a avizului.


    (2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i), lit. c) pct. (i) şi lit. d) pct. (i) se pot parcurge iterativ, până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13, fără a se depăşi termenul prevăzut la art. 16.
    (3) Pentru fiecare cerere de emitere a unui aviz comisia completează o fişă de verificare tehnică a proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. În cazul în care există criterii la care este bifat răspunsul „NU“, comisia formulează solicitări de clarificare/completare. Documentaţia se consideră corect şi complet constituită după primirea tuturor clarificărilor/ completărilor solicitate, astfel încât pentru toate criteriile să fie bifat răspunsul „DA“.

    ART. 16
    Completarea/Corectarea documentaţiei tehnico-economice conform observaţiilor şi solicitărilor comisiei trebuie realizată în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării la ANRE a cererii de emitere a avizului.

    ART. 17
    (1) În cazul în care, în termenul prevăzut la art. 16, nu sunt îndeplinite condiţiile pentru emiterea avizului, secretarul comisiei întocmeşte o adresă privind clasarea cererii de emitere a avizului, ce va fi transmisă solicitantului conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. d) pct. (iii) şi, spre ştiinţă, MDRAP.
    (2) Solicitantul poate relua demersurile de emitere a avizului, pe baza unei cereri noi şi a documentaţiei aferente, întocmite cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

    ART. 18
    În cazul emiterii avizului, beneficiarul poate ridica de la sediul ANRE, prin reprezentant împuternicit, documentul în original.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 19
    (1) Avizele tehnice privind eficienţa energetică emise de ANRE anterior intrării în vigoare a legii aplicabile îşi păstrează valabilitatea şi vor fi completate, printr-un aviz de completare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării beneficiarului (AAPL), care evidenţiază reducerea corespunzătoare a emisiilor de GES estimată a fi obţinută prin implementarea proiectului.
    (2) Odată cu solicitarea de completare a avizului, beneficiarul trebuie să transmită fundamentarea privind reducerea emisiilor de GES estimată a fi obţinută prin implementarea proiectului, împreună cu numărul avizului deţinut, denumirea proiectului şi motivaţia pentru care se solicită completarea avizului.
    (3) Fundamentarea prevăzută la alin. (2) poate fi prezentată în studiul de fezabilitate completat corespunzător sau într-un document separat şi trebuie să conţină datele şi relaţiile de calcul, actele normative de referinţă şi valoarea estimată a reducerii emisiilor de GES. Este necesar ca datele de calcul să fie în concordanţă cu cele existente în studiul de fezabilitate; dacă se utilizează date şi informaţii suplimentare faţă de cele cuprinse în studiul de fezabilitate, acestea trebuie fundamentate.

    ART. 20
    Pentru soluţionarea cererilor de emitere a avizelor aflate în analiză la data intrării în vigoare a legii aplicabile se aplică prevederile din actele normative în vigoare la data înregistrării respectivelor cereri la ANRE.

    ART. 21
    Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a)-d) se depun la ANRE în copie certificată conform cu originalul. Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. e) se transmit la ANRE şi în format electronic prelucrabil.

    ART. 22
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Cerere pentru emiterea avizului
    - model -
    Antet - autoritate a/autorităţi ale administraţiei publice locale
    (consiliu local, consiliu judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primarul) - AAPL

    Nr. de înregistrare .........../data ................
    Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................, având calitatea de reprezentant legal al ....................., în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, vă rog să emiteţi un aviz tehnic privind eficienţa energetică pentru proiectul ........................... .
    În acest sens, anexăm următoarele documente:
    a) strategia de alimentare cu energie termică a localităţii - în copie certificată conform cu originalul;
    b) hotărârea Consiliului ...................... de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii - în copie certificată conform cu originalul;
    c) studiul de fezabilitate al proiectului - în copie certificată conform cu originalul;
    d) hotărârea Consiliului ...................... de aprobare a studiului de fezabilitate al proiectului - în copie certificată conform cu originalul;
    e) fişa privind eficienţa investiţiei asumată prin semnătură de reprezentantul legal al AAPL;
    f) memoriul tehnico-economic asumat prin semnătură de reprezentantul legal al AAPL, întocmit conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    Numele şi prenumele
    Semnătura
    Data

    ANEXA 2

    la regulament
    Fişă privind eficienţa investiţiei
    - model -
    FIŞĂ PRIVIND EFICIENŢA INVESTIŢIEI
    I. Date generale

┌────────────────────────┬────┬────────┐
│ │UM │Valoarea│
├────────────────────────┼────┼────────┤
│Denumirea proiectului │ │ │
├────────────────────────┼────┼────────┤
│Valoarea investiţiei, │lei │ │
│fără TVA │ │ │
├────────────────────────┼────┼────────┤
│Termenul de punere în │luni│ │
│funcţiune │ │ │
├────────────────────────┼────┼────────┤
│Durata de recuperare a │luni│ │
│investiţiei │ │ │
├────────────────────────┼────┼────────┤
│Durata de viaţă rămasă a│ │ │
│echipamentelor │ │ │
│principale din │luni│ │
│instalaţia în cadrul │ │ │
│căreia se implementează │ │ │
│proiectul │ │ │
└────────────────────────┴────┴────────┘


    II. Evoluţia indicatorilor

┌────────────┬──┬────────┬─────────────┐
│ │ │Situaţia│După │
│Indicatorul │UM│actuală │implementarea│
│ │ │ │proiectului │
├────────────┼──┼────────┼─────────────┤
│Pierderi de │ │ │ │
│energie │ │ │ │
│termică în │ │ │ │
│reţele - │% │ │ │
│pentru │ │ │ │
│reţeaua de │ │ │ │
│transport │ │ │ │
├────────────┼──┼────────┼─────────────┤
│Pierderi de │ │ │ │
│energie │ │ │ │
│termică în │ │ │ │
│reţele - │ │ │ │
│pentru │% │ │ │
│reţeaua de │ │ │ │
│distribuţie │ │ │ │
│şi în puncte│ │ │ │
│termice │ │ │ │
├────────────┼──┼────────┼─────────────┤
│Eficienţa │ │ │ │
│unităţilor │% │ │ │
│de │ │ │ │
│cogenerare │ │ │ │
├────────────┼──┼────────┼─────────────┤
│Eficienţa │ │ │ │
│unităţilor │% │ │ │
│de producere│ │ │ │
│separată │ │ │ │
├────────────┼──┼────────┼─────────────┤
│……………………….. │ │ │ │
│(alţi │ │ │ │
│indicatori │ │ │ │
│consideraţi │ │ │ │
│relevanţi şi│ │ │ │
│care pot │ │ │ │
│evidenţia │ │ │ │
│atingerea │ │ │ │
│obiectivului│ │ │ │
│specific al │ │ │ │
│proiectului)│ │ │ │
└────────────┴──┴────────┴─────────────┘


    III. Economia anuală de energie estimată după implementarea proiectului

┌───────────────────────┬────┬──────────┐
│ │UM │Valoarea │
├───────────────────────┼────┼──────────┤
│Economia de energie │tep │ │
└───────────────────────┴────┴──────────┘


    IV. Reducerea anuală de emisii de gaze cu efect de seră (GES) estimată după implementarea proiectului

┌────────────────────┬────────┬────────┐
│ │UM │Valoarea│
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Reducerea de emisii │t ech │ │
│GES │CO_2 │ │
└────────────────────┴────────┴────────┘


    V. Eficienţa investiţiei (determinată pe baza economiei de energie, respectiv a reducerii emisiilor de GES pe durata de recuperare a investiţiei)

┌──────────────────────────────────────┐
│EFICIENŢA INVESTIŢIEI │
├────────────┬─────────────────────────┤
│lei/tep │lei/t ech CO_2 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │
└────────────┴─────────────────────────┘


    VI. Rata de branşare a consumatorilor de energie termică la sistemul/sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), definit/definite conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare

┌──────────────────────────────────────┐
│Rata de branşare la SACET (% din │
│totalul consumatorilor de energie │
│termică din localitate) │
├───────────┬──────────────────────────┤
│Situaţia │Estimată după │
│actuală │implementarea proiectului │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │ │
└───────────┴──────────────────────────┘


    VII. Anexă: Memoriul tehnico-economic asumat prin semnătură de reprezentantul legal al autorităţii/administraţiei publice locale (consiliu local, consiliu judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primarul) (AAPL), întocmit conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 188/2019.
    NOTĂ:
    Fişa se va întocmi pentru fiecare proiect în parte.

    Data: ................
    Numele şi prenumele, semnătura reprezentantului legal al AAPL

    ANEXA 3

    la regulament
    Aviz
    - model -
    Nr. ................./data ................
    AVIZ TEHNIC
    privind eficienţa energetică a Proiectului ................., în localitatea ............., judeţul ..........
    Ca urmare a cererii transmise de ................., prin Adresa nr. ................., înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu nr. ................., împreună cu documentaţia tehnico-economică aferentă şi completările/precizările transmise ulterior prin ....................,
    având în vedere Referatul de avizare, întocmit de Comisia de avizare tehnică a proiectelor finanţate prin Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor aprobat prin legea aplicabilă, înregistrat la ANRE cu nr. .................,
    în conformitate cu prevederile:
    - art. .....................*) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
    *) Se va completa, după caz, cu prevederile aplicabile.

    – Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

    şi ţinând cont de prevederile Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi ministrului mediului conform prevederilor art. I alin. (42) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019,
    vicepreşedintele ANRE - şef al Departamentului pentru eficienţă energetică emite prezentul aviz tehnic.
    ART. 1
    Se avizează din punctul de vedere al eficienţei energetice Proiectul .................. al solicitantului .............., care se estimează că va conduce la o economie anuală de energie de .......... [tep] şi o reducere anuală de emisii de gaze cu efect de seră de ......... [t ech CO_2].

    ART. 2
    Prezentul aviz tehnic este valabil numai împreună cu fişa privind eficienţa investiţiei anexată, asumată de solicitant.

    ART. 3
    Prezentul aviz tehnic serveşte solicitantului în scopul obţinerii unei cofinanţări a Proiectului ...................., prin Programul Termoficare.

    Vicepreşedinte - şef al Departamentului pentru eficienţă energetică,
    .............................

    ANEXA 4

    la regulament
    Fişă de verificare tehnică a proiectului
    - model -
    FIŞĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ A PROIECTULUI

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nr. de înregistrare a cererii pentru ││
│emiterea avizului tehnic: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Solicitantul/localitatea: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬──────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Nr. │Criterii de │ │ │Comentarii│
│crt.│verificare │DA│NU│/ │
│ │ │ │ │Observaţii│
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Cererea pentru │ │ │ │
│ │emiterea avizului │ │ │ │
│ │tehnic, transmisă │ │ │ │
│ │la Autoritatea │ │ │ │
│ │Naţională de │ │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │ │
│ │Domeniul Energiei │ │ │ │
│ │(ANRE) de către │ │ │ │
│ │solicitant, este │ │ │ │
│ │conformă modelului│ │ │ │
│ │prezentat în anexa│ │ │ │
│ │nr. 1 la │ │ │ │
│ │Regulamentul de │ │ │ │
│ │emitere a avizelor│ │ │ │
│ │tehnice privind │ │ │ │
│ │eficienţa │ │ │ │
│ │energetică în │ │ │ │
│ │cadrul Programului│ │ │ │
│ │multianual de │ │ │ │
│1. │finanţare a │ │ │ │
│ │investiţiilor │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │modernizarea, │ │ │ │
│ │reabilitarea, │ │ │ │
│ │retehnologizarea │ │ │ │
│ │şi extinderea sau │ │ │ │
│ │înfiinţarea │ │ │ │
│ │sistemelor de │ │ │ │
│ │alimentare │ │ │ │
│ │centralizată cu │ │ │ │
│ │energie termică a │ │ │ │
│ │locuinţelor, │ │ │ │
│ │aprobat prin │ │ │ │
│ │Ordinul │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │ │
│ │Domeniul Energiei │ │ │ │
│ │nr. 188/2019. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Toate secţiunile │ │ │ │
│ │din cererea pentru│ │ │ │
│ │emiterea avizului │ │ │ │
│ │tehnic sunt │ │ │ │
│2. │completate cu │ │ │ │
│ │datele/ │ │ │ │
│ │informaţiile │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ │solicitantului de │ │ │ │
│ │aviz. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Cererea pentru │ │ │ │
│ │emiterea avizului │ │ │ │
│ │tehnic are anexate│ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │
│ │documente: │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │a) strategia de │ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │
│ │energie termică a │ │ │ │
│ │localităţii, copie│ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │conform cu │ │ │ │
│ │originalul; │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │b) hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului local,│ │ │ │
│ │consiliului │ │ │ │
│ │judeţean, │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti de │ │ │ │
│ │aprobare a │ │ │ │
│ │strategiei de │ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │
│ │energie termică a │ │ │ │
│ │localităţii, copie│ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │conform cu │ │ │ │
│ │originalul; │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │c) studiul de │ │ │ │
│ │fezabilitate al │ │ │ │
│ │proiectului, copie│ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │conform cu │ │ │ │
│ │originalul; │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │d) hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului local/│ │ │ │
│ │consiliului │ │ │ │
│ │judeţean/ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti de │ │ │ │
│ │aprobare a │ │ │ │
│ │studiului de │ │ │ │
│ │fezabilitate al │ │ │ │
│ │proiectului, copie│ │ │ │
│ │certificată │ │ │ │
│ │conform cu │ │ │ │
│ │originalul; │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │e) fişa privind │ │ │ │
│3. │eficienţa │ │ │ │
│ │investiţiei, │ │ │ │
│ │asumată prin │ │ │ │
│ │semnătură de │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal al │ │ │ │
│ │autorităţii │ │ │ │
│ │administraţiei │ │ │ │
│ │publice locale │ │ │ │
│ │(consiliul local, │ │ │ │
│ │consiliul │ │ │ │
│ │judeţean, │ │ │ │
│ │Consiliul General │ │ │ │
│ │al Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti, │ │ │ │
│ │primarul) - AAPL; │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │f) memoriul │ │ │ │
│ │tehnico-economic │ │ │ │
│ │asumat prin │ │ │ │
│ │semnătură de │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal al AAPL, │ │ │ │
│ │anexă la fişa │ │ │ │
│ │privind eficienţa │ │ │ │
│ │investiţiei, │ │ │ │
│ │întocmit conform │ │ │ │
│ │prevederilor art. │ │ │ │
│ │12 alin. (2) din │ │ │ │
│ │Regulamentul de │ │ │ │
│ │emitere a avizelor│ │ │ │
│ │tehnice privind │ │ │ │
│ │eficienţa │ │ │ │
│ │energetică în │ │ │ │
│ │cadrul Programului│ │ │ │
│ │multianual de │ │ │ │
│ │finanţare a │ │ │ │
│ │investiţiilor │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │modernizarea, │ │ │ │
│ │reabilitarea, │ │ │ │
│ │retehnologizarea │ │ │ │
│ │şi extinderea sau │ │ │ │
│ │înfiinţarea │ │ │ │
│ │sistemelor de │ │ │ │
│ │alimentare │ │ │ │
│ │centralizată cu │ │ │ │
│ │energie termică a │ │ │ │
│ │localităţilor, │ │ │ │
│ │aprobat prin │ │ │ │
│ │Ordinul │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │ │
│ │Domeniul Energiei │ │ │ │
│ │nr. 188/2019. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Strategia de │ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │
│ │energie termică a │ │ │ │
│ │localităţii este │ │ │ │
│ │actualizată │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │Regulamentului │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│4. │Programului │ │ │ │
│ │Termoficare │ │ │ │
│ │prevăzut la art. I│ │ │ │
│ │alin. (42) │ │ │ │
│ │dinOrdonanţa de │ │ │ │
│ │urgenţă a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 53/│ │ │ │
│ │2019 (la fiecare 6│ │ │ │
│ │ani, pentru un │ │ │ │
│ │orizont de timp de│ │ │ │
│ │minimum 10 ani). │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Strategia de │ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │
│ │energie termică a │ │ │ │
│ │localităţii │ │ │ │
│ │cuprinde în clar │ │ │ │
│5. │lucrările │ │ │ │
│ │corespunzătoare │ │ │ │
│ │proiectului pentru│ │ │ │
│ │care se solicită │ │ │ │
│ │emiterea avizului │ │ │ │
│ │tehnic. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Fişa privind │ │ │ │
│ │eficienţa │ │ │ │
│ │investiţiei este │ │ │ │
│ │completată şi │ │ │ │
│ │semnată conform │ │ │ │
│ │modelului prevăzut│ │ │ │
│ │în anexa nr. 2 la │ │ │ │
│ │Regulamentul de │ │ │ │
│ │emitere a avizelor│ │ │ │
│ │tehnice privind │ │ │ │
│ │eficienţa │ │ │ │
│ │energetică în │ │ │ │
│ │cadrul Programului│ │ │ │
│ │multianual de │ │ │ │
│ │finanţare a │ │ │ │
│ │investiţiilor │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│6. │modernizarea, │ │ │ │
│ │reabilitarea, │ │ │ │
│ │retehnologizarea │ │ │ │
│ │şi extinderea sau │ │ │ │
│ │înfiinţarea │ │ │ │
│ │sistemelor de │ │ │ │
│ │alimentare │ │ │ │
│ │centralizată cu │ │ │ │
│ │energie termică a │ │ │ │
│ │localităţilor, │ │ │ │
│ │aprobat prin │ │ │ │
│ │Ordinul │ │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │ │
│ │Domeniul Energiei │ │ │ │
│ │nr. 188/2019. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Fişa privind │ │ │ │
│ │eficienţa │ │ │ │
│7. │investiţiei are în│ │ │ │
│ │anexă memoriul │ │ │ │
│ │tehnico-economic. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Fişa privind │ │ │ │
│ │eficienţa │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │
│ │conţine │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │
│ │elemente: │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │I. Date generale: │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │a) denumirea │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │b) valoarea │ │ │ │
│ │investiţiei, fără │ │ │ │
│ │TVA │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │c) termenul de │ │ │ │
│ │punere în │ │ │ │
│ │funcţiune │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │d) durata de │ │ │ │
│ │recuperare a │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │e) durata de viaţă│ │ │ │
│ │rămasă a │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │
│ │principale din │ │ │ │
│ │instalaţia în │ │ │ │
│ │cadrul căreia se │ │ │ │
│ │implementează │ │ │ │
│ │proiectul │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │II. Evoluţia │ │ │ │
│ │indicatorilor │ │ │ │
│ │Indicatorii de mai│ │ │ │
│ │jos sunt │ │ │ │
│ │prezentaţi în │ │ │ │
│ │situaţia actuală │ │ │ │
│ │(înainte de │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului) şi │ │ │ │
│ │după implementarea│ │ │ │
│ │proiectului: │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │a) pierderile de │ │ │ │
│ │energie termică în│ │ │ │
│ │reţele - pentru │ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │transport [%] │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │b) pierderile de │ │ │ │
│ │energie termică în│ │ │ │
│ │reţele - pentru │ │ │ │
│ │reţeaua de │ │ │ │
│ │distribuţie şi │ │ │ │
│ │puncte termice [%]│ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │c) eficienţa │ │ │ │
│ │unităţilor de │ │ │ │
│ │producere [%] │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │- cogenerare [%] │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │- producere │ │ │ │
│ │separată [%] │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │d) alţi indicatori│ │ │ │
│ │consideraţi │ │ │ │
│ │relevanţi şi care │ │ │ │
│ │pot evidenţia │ │ │ │
│ │atingerea │ │ │ │
│ │obiectivului │ │ │ │
│ │specific al │ │ │ │
│ │proiectului [de │ │ │ │
│ │exemplu, consum │ │ │ │
│ │propriu tehnologic│ │ │ │
│ │de energie │ │ │ │
│ │electrică, emisii │ │ │ │
│ │de gaze cu efect │ │ │ │
│ │de seră (GES) │ │ │ │
│ │etc.] │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │III. Economia │ │ │ │
│ │anuală de energie │ │ │ │
│ │estimată după │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului [tep] │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │IV. Reducerea │ │ │ │
│ │anuală de emisii │ │ │ │
│ │GES estimată după │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului [t ech│ │ │ │
│ │CO_2] │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │V. eficienţa │ │ │ │
│ │investiţiei (este │ │ │ │
│ │determinată │ │ │ │
│ │corect, pe baza │ │ │ │
│ │economiei de │ │ │ │
│ │energie, respectiv│ │ │ │
│ │a reducerii │ │ │ │
│ │emisiilor de GES │ │ │ │
│ │pe durata de │ │ │ │
│ │recuperare a │ │ │ │
│ │investiţiei), [lei│ │ │ │
│ │/tep], [lei/t ech │ │ │ │
│ │CO_2] │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │VI. Rata de │ │ │ │
│ │branşare la SACET │ │ │ │
│ │a consumatorilor │ │ │ │
│ │de energie termică│ │ │ │
│ │[% din totalul │ │ │ │
│ │consumatorilor de │ │ │ │
│ │energie termică │ │ │ │
│ │din localitate], │ │ │ │
│ │în situaţia │ │ │ │
│ │actuală şi │ │ │ │
│ │estimată după │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │VII. Anexă la fişa│ │ │ │
│ │privind eficienţa │ │ │ │
│ │investiţiei: │ │ │ │
│ │Memoriul │ │ │ │
│ │tehnico-economic │ │ │ │
│ │cuprinde cel │ │ │ │
│ │puţin: │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │a) prezentarea │ │ │ │
│ │datelor privind │ │ │ │
│ │consumul actual de│ │ │ │
│ │energie termică │ │ │ │
│ │din localitate │ │ │ │
│ │(inclusiv curba │ │ │ │
│ │clasată) │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │b) prezentarea │ │ │ │
│ │situaţiei actuale │ │ │ │
│ │a alimentării cu │ │ │ │
│ │energie termică în│ │ │ │
│ │localitate (în │ │ │ │
│ │sistem centralizat│ │ │ │
│ │şi/sau individual,│ │ │ │
│ │cu producerea │ │ │ │
│ │energiei termice │ │ │ │
│ │în cogenerare şi/ │ │ │ │
│ │sau capacităţi de │ │ │ │
│ │producere │ │ │ │
│ │separată, din │ │ │ │
│ │combustibili │ │ │ │
│ │fosili şi/sau │ │ │ │
│ │surse │ │ │ │
│ │regenerabile, cu │ │ │ │
│ │reţea de transport│ │ │ │
│ │/distribuţie │ │ │ │
│ │energie termică │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │c) descrierea │ │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │d) prezentarea │ │ │ │
│ │scenariilor │ │ │ │
│ │tehnico-economice │ │ │ │
│ │analizate în │ │ │ │
│ │cadrul studiului │ │ │ │
│ │de fezabilitate şi│ │ │ │
│ │a indicatorilor │ │ │ │
│ │specifici │ │ │ │
│ │rezultaţi din │ │ │ │
│ │analiza │ │ │ │
│ │cost-beneficiu, │ │ │ │
│ │care fundamentează│ │ │ │
│ │soluţia │ │ │ │
│ │tehnico-economică │ │ │ │
│ │propusă │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │e) schema │ │ │ │
│ │tehnologică │ │ │ │
│ │simplificată a │ │ │ │
│ │sistemului/ │ │ │ │
│ │sistemelor de │ │ │ │
│ │alimentare │ │ │ │
│ │centralizată cu │ │ │ │
│ │energie termică │ │ │ │
│ │(SACET), definit/ │ │ │ │
│ │definite conform │ │ │ │
│ │prevederilor Legii│ │ │ │
│ │serviciului public│ │ │ │
│ │de alimentare cu │ │ │ │
│ │energie termică │ │ │ │
│ │nr. 325/2006, cu │ │ │ │
│ │modificările │ │ │ │
│ │ulterioare, cu │ │ │ │
│ │evidenţierea │ │ │ │
│ │modificărilor faţă│ │ │ │
│ │de situaţia │ │ │ │
│ │actuală, rezultate│ │ │ │
│ │după implementarea│ │ │ │
│ │proiectului în │ │ │ │
│ │soluţia │ │ │ │
│ │tehnico-economică │ │ │ │
│ │propusă │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │f) prezentarea │ │ │ │
│ │gradului de │ │ │ │
│ │valorificare a │ │ │ │
│ │potenţialului de │ │ │ │
│ │cogenerare de │ │ │ │
│ │înaltă eficienţă │ │ │ │
│ │(cu argumentarea │ │ │ │
│ │situaţiilor în │ │ │ │
│ │care, în soluţia │ │ │ │
│ │tehnico-economică │ │ │ │
│ │propusă, acesta │ │ │ │
│ │este nevalorificat│ │ │ │
│ │sau valorificat │ │ │ │
│ │parţial), conform │ │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │ │
│ │Programului │ │ │ │
│ │Termoficare, │ │ │ │
│ │detaliate în │ │ │ │
│ │Regulamentul │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │Programului │ │ │ │
│ │Termoficare │ │ │ │
│ │prevăzut la art. I│ │ │ │
│8. │alin. (42) │ │ │ │
│ │dinOrdonanţa de │ │ │ │
│ │urgenţă a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 53/│ │ │ │
│ │2019 │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │g) prezentarea │ │ │ │
│ │gradului de │ │ │ │
│ │utilizare a │ │ │ │
│ │surselor │ │ │ │
│ │regenerabile de │ │ │ │
│ │energie şi/sau a │ │ │ │
│ │căldurii │ │ │ │
│ │reziduale, conform│ │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │ │
│ │Programului │ │ │ │
│ │Termoficare, │ │ │ │
│ │detaliate în │ │ │ │
│ │Regulamentul │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │Programului │ │ │ │
│ │Termoficare │ │ │ │
│ │prevăzut la art. I│ │ │ │
│ │alin. (42) │ │ │ │
│ │dinOrdonanţa de │ │ │ │
│ │urgenţă a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 53/│ │ │ │
│ │2019 │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │h) prezentarea │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │
│ │corespunzătoare │ │ │ │
│ │proiectului în │ │ │ │
│ │soluţia │ │ │ │
│ │tehnico-economică │ │ │ │
│ │propusă, cu │ │ │ │
│ │evidenţierea: │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │(i.) măsurilor │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │
│ │preconizează că │ │ │ │
│ │vor conduce la │ │ │ │
│ │economii de │ │ │ │
│ │energie; │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │(ii.) naturii │ │ │ │
│ │economiei de │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │
│ │preconizată │ │ │ │
│ │(reducerea │ │ │ │
│ │consumului de │ │ │ │
│ │combustibil, │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │
│ │consumului de │ │ │ │
│ │energie electrică,│ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │
│ │consumului/ │ │ │ │
│ │pierderii de │ │ │ │
│ │energie termică); │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │(iii.) │ │ │ │
│ │categoriilor de │ │ │ │
│ │combustibil vizate│ │ │ │
│ │în calculul │ │ │ │
│ │reducerii │ │ │ │
│ │emisiilor de GES; │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │i) indicarea │ │ │ │
│ │încadrării SACET, │ │ │ │
│ │după implementarea│ │ │ │
│ │proiectului în │ │ │ │
│ │soluţia │ │ │ │
│ │tehnico-economică │ │ │ │
│ │propusă, în │ │ │ │
│ │categoria │ │ │ │
│ │sistemelor │ │ │ │
│ │eficiente, dacă │ │ │ │
│ │este cazul │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │j) referirea la │ │ │ │
│ │proiecte viitoare │ │ │ │
│ │care să vizeze │ │ │ │
│ │valorificarea │ │ │ │
│ │potenţialului de │ │ │ │
│ │cogenerare de │ │ │ │
│ │înaltă eficienţă │ │ │ │
│ │la nivelul │ │ │ │
│ │rezultat din │ │ │ │
│ │analiza │ │ │ │
│ │cost-beneficiu, │ │ │ │
│ │dacă este cazul │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │k) indicarea │ │ │ │
│ │încadrării │ │ │ │
│ │concrete a │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │
│ │corespunzătoare │ │ │ │
│ │proiectului în │ │ │ │
│ │cuprinsul │ │ │ │
│ │strategiei de │ │ │ │
│ │alimentare cu │ │ │ │
│ │energie termică a │ │ │ │
│ │localităţii, fiind│ │ │ │
│ │indicate în clar │ │ │ │
│ │capitolul şi │ │ │ │
│ │pagina din │ │ │ │
│ │strategie │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │l) indicarea │ │ │ │
│ │încadrării │ │ │ │
│ │concrete a │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │
│ │corespunzătoare │ │ │ │
│ │proiectului în │ │ │ │
│ │prevederile legii │ │ │ │
│ │aplicabile │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │m) prezentarea │ │ │ │
│ │sintetică/ │ │ │ │
│ │tabelară, după │ │ │ │
│ │caz, a datelor de │ │ │ │
│ │calcul privind │ │ │ │
│ │consumuri de │ │ │ │
│ │combustibil/ │ │ │ │
│ │resurse primare, │ │ │ │
│ │producţii/livrări/│ │ │ │
│ │pierderi de │ │ │ │
│ │energie termică, │ │ │ │
│ │consumuri de │ │ │ │
│ │energie electrică,│ │ │ │
│ │emisii de GES, la │ │ │ │
│ │nivel anual, │ │ │ │
│ │comparativ înainte│ │ │ │
│ │şi după │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului, care │ │ │ │
│ │fundamentează │ │ │ │
│ │valoarea economiei│ │ │ │
│ │de energie │ │ │ │
│ │estimată a se │ │ │ │
│ │obţine prin │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului în │ │ │ │
│ │soluţia │ │ │ │
│ │tehnico-economică │ │ │ │
│ │propusă şi │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │corespunzătoare a │ │ │ │
│ │reducerii │ │ │ │
│ │emisiilor de GES │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │n) prezentarea │ │ │ │
│ │sintetică/tabelară│ │ │ │
│ │a componentelor │ │ │ │
│ │economiei de │ │ │ │
│ │energie estimate │ │ │ │
│ │după implementarea│ │ │ │
│ │proiectului în │ │ │ │
│ │soluţia │ │ │ │
│ │tehnico-economică │ │ │ │
│ │propusă, │ │ │ │
│ │respectiv: │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │(i.) valorile │ │ │ │
│ │economiilor de │ │ │ │
│ │combustibil şi │ │ │ │
│ │categoria/ │ │ │ │
│ │categoriile de │ │ │ │
│ │combustibil luate │ │ │ │
│ │în considerare, │ │ │ │
│ │dacă este cazul │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │(ii.) valorile │ │ │ │
│ │economiilor de │ │ │ │
│ │energie finală │ │ │ │
│ │(energie electrică│ │ │ │
│ │şi/sau energie │ │ │ │
│ │termică), valorile│ │ │ │
│ │economiilor de │ │ │ │
│ │energie primară │ │ │ │
│ │(combustibil) │ │ │ │
│ │corespunzătoare │ │ │ │
│ │acestora şi │ │ │ │
│ │categoria/ │ │ │ │
│ │categoriile de │ │ │ │
│ │combustibil luate │ │ │ │
│ │în considerare, │ │ │ │
│ │dacă este cazul │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │o) prezentarea │ │ │ │
│ │sintetică/tabelară│ │ │ │
│ │a componentelor │ │ │ │
│ │reducerii │ │ │ │
│ │emisiilor de GES │ │ │ │
│ │estimate după │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului în │ │ │ │
│ │soluţia │ │ │ │
│ │tehnico-economică │ │ │ │
│ │propusă, │ │ │ │
│ │respectiv: │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │(i.) valorile │ │ │ │
│ │reducerii │ │ │ │
│ │emisiilor de CO_2,│ │ │ │
│ │valorile │ │ │ │
│ │factorului de │ │ │ │
│ │emisie, factorului│ │ │ │
│ │de oxidare şi │ │ │ │
│ │puterii calorifice│ │ │ │
│ │inferioare │ │ │ │
│ │utilizate pentru │ │ │ │
│ │calculul acestor │ │ │ │
│ │reduceri, precum │ │ │ │
│ │şi categoria/ │ │ │ │
│ │categoriile de │ │ │ │
│ │combustibil luate │ │ │ │
│ │în considerare │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │(ii.) valorile │ │ │ │
│ │reducerii │ │ │ │
│ │emisiilor de GES, │ │ │ │
│ │altele decât CO_2,│ │ │ │
│ │valorile │ │ │ │
│ │factorului de │ │ │ │
│ │emisie utilizate │ │ │ │
│ │pentru calculul │ │ │ │
│ │acestor reduceri, │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │
│ │categoria/ │ │ │ │
│ │categoriile de │ │ │ │
│ │combustibil luate │ │ │ │
│ │în considerare, │ │ │ │
│ │dacă este cazul │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Studiul de │ │ │ │
│ │fezabilitate: │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │a) este depus în │ │ │ │
│ │integralitatea │ │ │ │
│ │elementelor/ │ │ │ │
│ │capitolelor │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │
│ │verificării │ │ │ │
│ │tehnice; │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │b) conţine │ │ │ │
│ │calculul economiei│ │ │ │
│ │de energie │ │ │ │
│ │estimată a se │ │ │ │
│ │obţine după │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului; │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │c) conţine │ │ │ │
│ │calculul reducerii│ │ │ │
│ │emisiilor de GES │ │ │ │
│ │estimate a se │ │ │ │
│ │obţine după │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului; │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │d) prevede durata │ │ │ │
│ │de recuperare a │ │ │ │
│ │investiţiei; │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │e) prezintă │ │ │ │
│ │comparativ mai │ │ │ │
│ │multe scenarii │ │ │ │
│ │tehnico-economice;│ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │f) soluţia │ │ │ │
│ │tehnico-economică │ │ │ │
│ │propusă este │ │ │ │
│ │fundamentată pe │ │ │ │
│ │baza indicatorilor│ │ │ │
│ │specifici │ │ │ │
│ │rezultaţi din │ │ │ │
│ │analiza │ │ │ │
│ │cost-beneficiu, │ │ │ │
│ │inclusiv în ceea │ │ │ │
│9. │ce priveşte │ │ │ │
│ │valorificarea │ │ │ │
│ │potenţialului de │ │ │ │
│ │cogenerare de │ │ │ │
│ │înaltă eficienţă │ │ │ │
│ │şi utilizarea │ │ │ │
│ │surselor │ │ │ │
│ │regenerabile de │ │ │ │
│ │energie sau a │ │ │ │
│ │căldurii │ │ │ │
│ │reziduale, conform│ │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │ │
│ │Programului │ │ │ │
│ │Termoficare, │ │ │ │
│ │detaliate în │ │ │ │
│ │Regulamentul │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │Programului │ │ │ │
│ │Termoficare │ │ │ │
│ │prevăzut la art. I│ │ │ │
│ │alin. (42) │ │ │ │
│ │dinOrdonanţa de │ │ │ │
│ │urgenţă a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 53/│ │ │ │
│ │2019; │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │g) datele şi │ │ │ │
│ │informaţiile din │ │ │ │
│ │cuprinsul │ │ │ │
│ │studiului sunt │ │ │ │
│ │coerente şi │ │ │ │
│ │consistente; │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │
│ │h) sunt prezentate│ │ │ │
│ │datele, │ │ │ │
│ │principiile, │ │ │ │
│ │metodologia de │ │ │ │
│ │calcul şi actele │ │ │ │
│ │normative care │ │ │ │
│ │fundamentează │ │ │ │
│ │valorile economiei│ │ │ │
│ │de energie şi │ │ │ │
│ │reducerii │ │ │ │
│ │emisiilor de GES │ │ │ │
│ │după implementarea│ │ │ │
│ │proiectului. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Datele şi │ │ │ │
│ │informaţiile din │ │ │ │
│ │documentele │ │ │ │
│ │prezentate sunt │ │ │ │
│ │corecte, coerente │ │ │ │
│ │şi consistente şi │ │ │ │
│ │fundamentează │ │ │ │
│10. │complet valorile │ │ │ │
│ │economiilor de │ │ │ │
│ │energie şi │ │ │ │
│ │reducerilor de │ │ │ │
│ │emisii de GES │ │ │ │
│ │estimate a se │ │ │ │
│ │obţine în urma │ │ │ │
│ │implementării │ │ │ │
│ │proiectului. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Informaţiile │ │ │ │
│ │privind SACET, │ │ │ │
│ │proiectul, datele │ │ │ │
│ │tehnice de calcul,│ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │
│ │rezultatele │ │ │ │
│ │privind economia │ │ │ │
│11. │de energie şi │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de GES │ │ │ │
│ │din memoriul │ │ │ │
│ │tehnico-economic │ │ │ │
│ │corespund cu cele │ │ │ │
│ │din studiul de │ │ │ │
│ │fezabilitate al │ │ │ │
│ │proiectului. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Denumirea │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
│ │menţionată în │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │acordare a │ │ │ │
│ │avizului se │ │ │ │
│ │regăseşte identic │ │ │ │
│ │în studiul de │ │ │ │
│ │fezabilitate, în │ │ │ │
│ │hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului local/│ │ │ │
│12. │consiliului │ │ │ │
│ │judeţean/ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti de │ │ │ │
│ │aprobare a │ │ │ │
│ │studiului de │ │ │ │
│ │fezabilitate şi în│ │ │ │
│ │fişa privind │ │ │ │
│ │eficienţa │ │ │ │
│ │investiţiei. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Valoarea │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │
│ │menţionată în fişa│ │ │ │
│ │privind eficienţa │ │ │ │
│ │investiţiei se │ │ │ │
│ │regăseşte identic │ │ │ │
│ │în studiul de │ │ │ │
│ │fezabilitate şi în│ │ │ │
│ │hotărârea │ │ │ │
│13. │consiliului local/│ │ │ │
│ │consiliului │ │ │ │
│ │judeţean/ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │
│ │General al │ │ │ │
│ │Municipiului │ │ │ │
│ │Bucureşti de │ │ │ │
│ │aprobare a │ │ │ │
│ │studiului de │ │ │ │
│ │fezabilitate. │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│14. │Alte aspecte │ │ │ │
│ │………………………. │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──┴──┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016