Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 octombrie 2020  pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 21 octombrie 2020 pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 182 din 21 octombrie 2020, publicat ]n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1012 din 30 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile, termenele şi procedurile de acordare a autorizaţiilor, de suspendare şi de retragere a calităţii de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei, instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, obiectivelor/sistemelor aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare de biogaz/biometan, instalaţiilor de gaze naturale lichefiate (GNL), precum şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.
    (2) Nu fac obiectul prezentului regulament activităţile de verificare a proiectelor tehnice, respectiv de expertiză tehnică a proiectelor tehnice în sectorul gazelor naturale.

    ART. 2
    Solicitarea acordării autorizaţiilor în sectorul gazelor naturale este responsabilitatea solicitanţilor menţionaţi la art. 1 alin. (1), care trebuie să acţioneze, în acest sens, conform prevederilor prezentului regulament.

    ART. 3
    (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în textul regulamentului sunt definiţi după cum urmează:
    1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    2. BG - instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan;
    3. CA - conducte de alimentare din amonte;
    4. CD - compact disc;
    5. DVD - digital versatile disc;
    6. IM - instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale;
    7. ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    8. IU - instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune;
    9. IUIP - instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
    10. MLPDA - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
    11. MS - memory stick;
    12. PCUe - punct de contact unic electronic;
    13. SD - sisteme de distribuţie;
    14. SDI - sisteme de distribuţie închise;
    15. SDIP - sisteme de distribuţie a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
    16. SDIIP - sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
    17. ST - sisteme de transport al gazelor naturale;
    18. autorizare - proces de evaluare a cunoştinţelor teoretice ale persoanelor fizice în urma căruia ANRE acordă calitatea de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale;
    19. autorizaţie - act administrativ individual emis de ANRE instalatorilor autorizaţi şi care atestă calitatea de instalator autorizat pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare/ execuţie/exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale;
    20. coordonarea directă - activitatea de conducere organizatorică şi tehnică a personalului calificat/necalificat din cadrul unei echipe de lucru, desfăşurată de către instalatorul autorizat, membru al respectivei echipe, responsabil pentru lucrarea de proiectare/execuţie/exploatare a obiectivului/ sistemului/instalaţiei din domeniul gazelor naturale;
    21. direcţie de specialitate - direcţia responsabilă din cadrul ANRE cu autorizarea persoanelor ce desfăşoară activităţi de proiectare/execuţie/exploatare a obiectivelor/sistemelor/ instalaţiilor din domeniul gazelor naturale;
    22. execuţie - ansamblul activităţilor desfăşurate de un instalator autorizat sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi în vederea realizării/modificării unui/unei obiectiv/sistem/instalaţii din domeniul gazelor naturale, cu respectarea proiectelor tehnice şi a legislaţiei conexe domeniului gazelor naturale;
    23. exploatare - ansamblul activităţilor desfăşurate de un instalator autorizat sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi în scopul asigurării/efectuării punerii în funcţiune, întreţinerii, reparaţiilor, verificărilor/reviziilor şi intervenţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, eficienţă, continuitate a alimentării cu gaze naturale şi de protecţie a mediului a unui obiectiv/sistem sau a unei instalaţii din domeniul gazelor naturale;
    24. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    25. proiectare - ansamblu de activităţi desfăşurate de un instalator autorizat sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi în vederea elaborării unei documentaţii tehnico-economice şi/sau a unui studiu tehnico-economic aferente obiectivelor/sistemelor din domeniul gazelor naturale;
    26. profil conex - specializare din cadrul unei structuri de învăţământ aferentă domeniilor construcţii civile şi industriale sau politehnic care, în programa analitică, conţine una dintre următoarele discipline: hidraulică generală, mecanica fluidelor, termodinamică, termotehnică, acţionări/echipamente hidraulice şi pneumatice, transportul şi distribuţia fluidelor, tehnologii din industria chimică, petrochimică şi rafinării, dinamica gazelor, dinamica fluidelor, transport hidraulic şi pneumatic, curgerea fluidelor în sisteme multifazice, curgeri în sisteme polifazice, biocombustibili - tehnologii, biorafinării - tehnologii, purificarea gazelor, termodinamica zăcămintelor de hidrocarburi, extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale, proiectarea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi, investigaţii hidrodinamice, termotehnică şi maşini termice, transportul şi depozitarea hidrocarburilor, dinamica structurilor de foraj, transport şi depozitare; intervenţii, reparaţii şi probe de producţie la sonde; comprimarea şi lichefierea gazelor naturale; extracţia şi prelucrarea gazelor naturale, mentenanţa sistemelor de conducte, transportul fluidelor multifazice, termoenergetica colectării, transportului şi depozitării hidrocarburilor sau alte discipline ce fac parte din aceeaşi categorie.

    (2) Abrevierile şi termenii de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege şi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

    CAP. II
    Scop
    ART. 4
    (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a calităţii de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale persoanelor fizice, pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, conform tabelului nr. 1.
    Tabelul nr. 1

┌──────────┬───────────────┬───────────┐
│ │Tip obiectiv/ │Tip │
│Activitate│sistem/ │autorizaţie│
│ │instalaţie │ │
├──────────┼───────────────┼───────────┤
│ │Instalaţii de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale ce │PGIU │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de medie,│ │
│ │redusă şi joasă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │Sisteme de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale, │ │
│ │sisteme de │ │
│ │distribuţie │ │
│ │închise şi │ │
│ │magistrale │ │
│ │directe ce │PGD │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de medie,│ │
│ │redusă şi joasă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii de │ │
│ │producere/ │ │
│ │stocare biogaz/│ │
│ │biometan │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │Sisteme de │ │
│ │transport al │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale │ │
│Proiectare├───────────────┤ │
│ │Sisteme de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale, │ │
│ │sisteme de │ │
│ │distribuţie │ │
│ │închise şi │ │
│ │magistrale │ │
│ │directe ce │ │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de înaltă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Conducte de │PGT │
│ │alimentare din │ │
│ │amonte │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii │ │
│ │tehnologice de │ │
│ │suprafaţă │ │
│ │aferente │ │
│ │înmagazinării │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale ce │ │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de înaltă│ │
│ │presiune │ │
├──────────┼───────────────┼───────────┤
│ │Instalaţii de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale ce │EGIU │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de medie,│ │
│ │redusă şi joasă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │Sisteme de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale, │ │
│ │sisteme de │ │
│ │distribuţie │ │
│ │închise şi │ │
│ │magistrale │ │
│ │directe ce │EGD │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de medie,│ │
│ │redusă şi joasă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii de │ │
│ │producere/ │ │
│ │stocare biogaz/│ │
│ │biometan │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │Sisteme de │ │
│ │transport al │ │
│ │gazelor │ │
│Execuţie/ │naturale │ │
│Exploatare├───────────────┤ │
│ │Sisteme de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale, │ │
│ │sisteme de │ │
│ │distribuţie │ │
│ │închise şi │ │
│ │magistrale │ │
│ │directe ce │ │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de înaltă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Conducte de │EGT │
│ │alimentare din │ │
│ │amonte │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii │ │
│ │tehnologice de │ │
│ │suprafaţă │ │
│ │aferente │ │
│ │înmagazinării │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale ce │ │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de înaltă│ │
│ │presiune │ │
└──────────┴───────────────┴───────────┘
    (2) Activităţile din domeniul gazelor naturale se desfăşoară de către persoane fizice autorizate/neautorizate conform tabelelor nr. 2 şi 3.
    Tabelul nr. 2

┌──────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │IU │
│ ├───────────────────────────┬──────────┤
│Activitate│ │Tip │
│ │Categorie personal │autorizare│
│ │ │/atestat │
├──────────┼───────────────────────────┼──────────┤
│Proiectare│Instalatori autorizaţi │PGIU │
├──────────┼───────────────────────────┴──────────┤
│Verificare│ │
│de │Verificatori atestaţi de MLPDA │
│proiecte │ │
├──────────┼───────────────────────────┬──────────┤
│ │Personal calificat/ │ │
│ │necalificat sub coordonarea│- │
│Execuţie │directă a instalatorilor │ │
│ │autorizaţi EGIU │ │
│ ├───────────────────────────┼──────────┤
│ │Instalatori autorizaţi │EGIU │
├──────────┼────────────┬──────────────┼──────────┤
│ │ │Instalatori │EGIU │
│ │ │autorizaţi │ │
│ │ ├──────────────┼──────────┤
│ │ │Personal │ │
│ │ │calificat/ │ │
│ │IU │necalificat │ │
│ │ │sub │ │
│ │ │coordonarea │- │
│ │ │directă a │ │
│ │ │instalatorilor│ │
│ │ │autorizaţi │ │
│Exploatare│ │EGIU │ │
│ ├────────────┼──────────────┴──────────┤
│ │Coş fum │Personal specializat în │
│ │ │activităţi de coşerit │
│ ├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Verificare/ │ │
│ │Revizie/ │ │
│ │Întreţinere │ │
│ │aparate │Operatori economici │
│ │consumatoare│autorizaţi de ISCIR │
│ │de │ │
│ │combustibil │ │
│ │gazos │ │
├──────────┼────────────┴─────────────────────────┤
│Expertiză │Experţi tehnici atestaţi de MLPDA │
│tehnică │ │
└──────────┴──────────────────────────────────────┘    Tabelul nr. 3

┌──────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │SD/SDI/BG │ST/SDIP/SDIIP/CA/IM/IUIP │
│ ├────────────────┬──────────┼──────────────────┬──────────┤
│Activitate│Categorie │Tip │ │Tip │
│ │personal │autorizare│Categorie personal│autorizare│
│ │ │/ atestat │ │/ atestat │
├──────────┼────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │Instalatori │PGD │Instalatori │PGT │
│ │autorizaţi │ │autorizaţi │ │
│ ├────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │Personal │ │Personal calificat│ │
│Proiectare│calificat/ │ │/necalificat sub │ │
│ │necalificat sub │ │coordonarea │ │
│ │coordonarea │- │directă a │- │
│ │directă a │ │instalatorilor │ │
│ │instalatorilor │ │autorizaţi PGT │ │
│ │autorizaţi PGD │ │ │ │
├──────────┼───┬────────────┼──────────┼─────┬────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │IUIP │Verificatori atestaţi │
│ │ │ │ │ │de MLPDA │
│ │SD,│ │VGd ├─────┼────────────┬──────────┤
│ │SDI│ │ │CA │ │VGp │
│Verificare│ │Verificatori│ ├─────┤ ├──────────┤
│de │ │atestaţi de │ │ST │ │ │
│proiecte ├───┤ANRE ├──────────┼─────┤Verificatori│ │
│ │ │ │ │SDIP │atestaţi de │VGt │
│ │ │ │ ├─────┤ANRE │ │
│ │BG │ │VGb │SDIIP│ │ │
│ │ │ │ ├─────┤ ├──────────┤
│ │ │ │ │IM │ │VGs │
├──────────┼───┴────────────┼──────────┼─────┴────────────┼──────────┤
│ │Personal │ │Personal calificat│ │
│ │calificat/ │ │/necalificat sub │ │
│ │necalificat sub │ │coordonarea │ │
│ │coordonarea │- │directă a │- │
│Execuţie │directă a │ │instalatorilor │ │
│ │instalatorilor │ │autorizaţi EGT │ │
│ │autorizaţi EGD │ │ │ │
│ ├────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │Instalatori │ │Instalatori │ │
│ │autorizaţi │ │autorizaţi │ │
├──────────┼────────────────┤EGD ├──────────────────┤EGT │
│ │Instalatori │ │Instalatori │ │
│ │autorizaţi │ │autorizaţi │ │
│ ├────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Verificare/Revizie│ │
│ │ │ │/Întreţinere │Operatori │
│ │- │- │aparate │economici │
│ │ │ │consumatoare de │autorizaţi│
│ │ │ │combustibil gazos │de ISCIR │
│Exploatare│ │ │(pentru IUIP) │ │
│ ├────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │Personal │ │Personal calificat│ │
│ │calificat/ │ │/necalificat sub │ │
│ │necalificat sub │ │coordonarea │ │
│ │coordonarea │- │directă a │- │
│ │directă a │ │instalatorilor │ │
│ │instalatorilor │ │autorizaţi EGT │ │
│ │autorizaţi EGD │ │ │ │
├──────────┼───┬────────────┼──────────┼─────┬────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │IUIP │Experţi tehnici │
│ │ │ │ │ │atestaţi de MLPDA │
│ │ │ │ ├─────┼────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │CA │ │EGp │
│ │SD,│Experţi │EGd ├─────┤ ├──────────┤
│Expertiză │SDI│tehnici │ │ST │Experţi │ │
│tehnică │ │atestaţi de │ ├─────┤tehnici │ │
│ │ │ANRE │ │SDIP │atestaţi de │EGt │
│ │ │ │ ├─────┤ANRE │ │
│ │ │ │ │SDIIP│ │ │
│ ├───┤ ├──────────┼─────┤ ├──────────┤
│ │BG │ │EGb │IM │ │EGs │
└──────────┴───┴────────────┴──────────┴─────┴────────────┴──────────┘

    CAP. III
    Condiţii, termene şi proceduri de autorizare
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii de autorizare
    ART. 5
    Calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale se dobândeşte prin autorizaţie obţinută pe bază de examen, conform dispoziţiilor Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 1, sau pe bază de dosar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 8, pentru situaţiile prevăzute la art. 22 şi 23.

    ART. 6
    Examenul se organizează de către ANRE în conformitate cu Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 7
    Condiţiile cumulative de studii şi de vechime minimă de practică în domeniul gazelor naturale pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru participarea la examen sunt prevăzute în tabelul nr. 4.
    Tabelul nr. 4

┌──────────┬───────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │Profilul/Specialitatea │Profil conex │
│ │ │Profilul/Specialitatea │instalaţii pentru │activităţilor tehnice │
│ │ │petrol-gaze │construcţii │în domeniul gazelor │
│ │Tip │ │ │naturale │
│Activitate│autorizaţie├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼───────────┬───────────┤
│ │ │ │Studii │ │Studii │ │Studii │
│ │ │Studii │medii sau │Studii │medii sau │Studii │medii sau │
│ │ │superioare │personal │superioare │personal │superioare │personal │
│ │ │ │calificat │ │calificat │ │calificat │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │1 an │ │ │ │2 ani │ │
│ │ │vechime în │ │ │ │vechime în │ │
│ │ │proiectare │ │Indiferent │ │proiectare │ │
│ │ │sub │ │de vechimea│ │sub │ │
│ │PGIU │coordonarea│- │în domeniul│- │coordonarea│- │
│ │ │directă a │ │gazelor │ │directă a │ │
│ │ │unui │ │naturale │ │unui │ │
│ │ │instalator │ │ │ │instalator │ │
│ │ │autorizat │ │ │ │autorizat │ │
│ │ │PGIU │ │ │ │PGIU │ │
│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │2 ani │ │
│ │ │ │ │ │ │vechime în │ │
│ │ │Indiferent │ │Indiferent │ │proiectare │ │
│ │ │de vechimea│ │de vechimea│ │sub │ │
│Proiectare│PGD │în domeniul│- │în domeniul│- │coordonarea│- │
│ │ │gazelor │ │gazelor │ │directă a │ │
│ │ │naturale │ │naturale │ │unui │ │
│ │ │ │ │ │ │instalator │ │
│ │ │ │ │ │ │autorizat │ │
│ │ │ │ │ │ │PGD │ │
│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │2 ani │ │
│ │ │ │ │ │ │vechime în │ │
│ │ │Indiferent │ │Indiferent │ │proiectare │ │
│ │ │de vechimea│ │de vechimea│ │sub │ │
│ │PGT │în domeniul│- │în domeniul│- │coordonarea│- │
│ │ │gazelor │ │gazelor │ │directă a │ │
│ │ │naturale │ │naturale │ │unui │ │
│ │ │ │ │ │ │instalator │ │
│ │ │ │ │ │ │autorizat │ │
│ │ │ │ │ │ │PGT │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │1 an │1 an │1 an │1 an │1 an │1 an │
│ │ │vechime în │vechime în │vechime în │vechime în │vechime în │vechime în │
│ │ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │
│ │ │exploatare │exploatare │exploatare │exploatare │exploatare │exploatare │
│ │ │sub │sub │sub │sub │sub │sub │
│ │EGIU │coordonarea│coordonarea│coordonarea│coordonarea│coordonarea│coordonarea│
│ │ │directă a │directă a │directă a │directă a │directă a │directă a │
│ │ │unui │unui │unui │unui │unui │unui │
│ │ │instalator │instalator │instalator │instalator │instalator │instalator │
│ │ │autorizat │autorizat │autorizat │autorizat │autorizat │autorizat │
│ │ │EGIU │EGIU │EGIU │EGIU │EGIU │EGIU │
│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │1 an │1 an │1 an │1 an │1 an │1 an │
│ │ │vechime în │vechime în │vechime în │vechime în │vechime în │vechime în │
│ │ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │
│ │ │exploatare │exploatare │exploatare │exploatare │exploatare │exploatare │
│Execuţie/ │ │sub │sub │sub │sub │sub │sub │
│Exploatare│EGD │coordonarea│coordonarea│coordonarea│coordonarea│coordonarea│coordonarea│
│ │ │directă a │directă a │directă a │directă a │directă a │directă a │
│ │ │unui │unui │unui │unui │unui │unui │
│ │ │instalator │instalator │instalator │instalator │instalator │instalator │
│ │ │autorizat │autorizat │autorizat │autorizat │autorizat │autorizat │
│ │ │EGD │EGD │EGD │EGD │EGD │EGD │
│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │1 an │1 an │1 an │1 an │1 an │1 an │
│ │ │vechime în │vechime în │vechime în │vechime în │vechime în │vechime în │
│ │ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │execuţie/ │
│ │ │exploatare │exploatare │exploatare │exploatare │exploatare │exploatare │
│ │ │sub │sub │sub │sub │sub │sub │
│ │EGT │coordonarea│coordonarea│coordonarea│coordonarea│coordonarea│coordonarea│
│ │ │directă a │directă a │directă a │directă a │directă a │directă a │
│ │ │unui │unui │unui │unui │unui │unui │
│ │ │instalator │instalator │instalator │instalator │instalator │instalator │
│ │ │autorizat │autorizat │autorizat │autorizat │autorizat │autorizat │
│ │ │EGT │EGT │EGT │EGT │EGT │EGT │
└──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

    ART. 8
    (1) În vederea dobândirii calităţii de instalator autorizat, solicitanţii transmit următoarele documente:
    a) cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2;
    b) actul de identitate;
    c) actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România;
    d) foaia matricolă - numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale;
    e) certificatul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică, conform prevederilor art. 17;
    f) adeverinţă eliberată de un operator economic autorizat ANRE care să certifice perioada minimă de practică în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizaţie solicitat;
    g) dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    (2) Informaţiile precizate la alin. (1) se trimit în una dintre următoarele forme:
    a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
    b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE;
    c) suport magnetic (CD/DVD/MS) transmis/depus la registratura ANRE;
    d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE;
    e) prin încărcare în platforma PCUe.

    (3) În cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru mai multe tipuri de autorizare, dar nu mai mult de două simultan, sau a depus anterior documente în vederea autorizării, acesta face menţiunile corespunzătoare în cerere şi prezintă documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) într-un singur exemplar sau, după caz, declară pe propria răspundere că documentele depuse anterior sunt valabile.
    (4) Pentru persoanele fizice străine, documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) sunt prezentate în traducere autorizată în limba română.

    ART. 9
    (1) Analizarea documentelor precizate la art. 8, publicarea pe pagina de internet a rezultatelor procesului de analiză şi programarea la examen se realizează de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE.
    (2) Programarea solicitanţilor se publică cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea examenului şi conţine elemente detaliate cu privire la data, ora şi adresa locului de examinare.
    (3) Solicitanţii care îndeplinesc condiţiile de participare se pot prezenta la examen conform programării afişate pe pagina de internet a ANRE.

    ART. 10
    (1) Candidatul declarat admis în urma examenului dobândeşte calitatea de instalator autorizat.
    (2) Calitatea de instalator autorizat se dovedeşte cu certificatul de autorizare, conform modelului din anexa nr. 3, însoţit de un act de identitate, numai în condiţiile valabilităţii acestora.
    (3) Calitatea de instalator autorizat este definitivă şi este valabilă numai cu condiţia vizării periodice a certificatului.
    (4) Termenul de vizare a certificatului este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări conform prevederilor art. 11.
    (5) Evidenţa instalatorilor autorizaţi, pe tipuri de autorizare, se consemnează în registrul electronic de evidenţă a autorizaţiilor, gestionat de către ANRE; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.

    ART. 11
    (1) Pentru prelungirea duratei de valabilitate a autorizaţiei, în scopul continuării activităţii, instalatorul autorizat depune la ANRE, cu minimum 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii autorizaţiei, o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, precum şi următoarele documente:
    a) actul de identitate;
    b) dovada absolvirii, în ultimele 30 de luni, a unui curs de pregătire teoretică;
    c) dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    (2) Documentele precizate la alin. (1) se trimit în una dintre următoarele forme:
    a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
    b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE;
    c) suport magnetic (CD/DVD/MS) transmis/depus la registratura ANRE;
    d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE;
    e) prin încărcare în platforma PCUe.

    (3) În cazul în care certificatul nu a fost vizat la împlinirea celor 5 ani de la emitere sau de la ultima vizare, continuarea activităţii se poate face doar după transmiterea documentelor precizate la alin. (1).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Proceduri şi termene de autorizare
    ART. 12
    Organizarea examenului se face în baza prevederilor procedurii prevăzute la art. 6.

    ART. 13
    (1) Examinarea personalului se face de către comisii numite la fiecare sesiune de examinare prin decizie a preşedintelui ANRE.
    (2) Comisia de examen are în componenţă 3 membri, specialişti în domeniile pentru care se efectuează autorizarea, dintre care 2 reprezentanţi ai ANRE din cadrul direcţiei de specialitate şi un reprezentant al învăţământului superior de specialitate profilul petrol-gaze/instalaţii pentru construcţii/ politehnic.
    (3) Membrii comisiilor de examen deţin calitatea de instalator autorizat.
    (4) Instituţiile de învăţământ superior de specialitate încheie cu ANRE un contract pentru activitatea prestată de către reprezentanţii acestora în cadrul comisiilor de examinare.
    (5) Membrii comisiilor de examen pot fi înlocuiţi în cazuri temeinic justificate, prin decizie a preşedintelui ANRE; reprezentantul din învăţământul superior de specialitate este înlocuit, cu înştiinţarea instituţiei respective, care nominalizează în termen de 5 zile alt reprezentant.
    (6) Autorizarea instalatorilor nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele autorizate la Comisia de examen şi nici nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin.
    (7) ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului şi cazării membrilor comisiei de examen, dacă examenul se desfăşoară în altă localitate decât cea de domiciliu al acestora.

    CAP. IV
    Obligaţiile instalatorilor autorizaţi în domeniul gazelor naturale
    ART. 14
    Pentru pregătirea corespunzătoare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau execuţie şi/sau exploatare în domeniul gazelor naturale, acestea au obligaţia de a urma cursuri de pregătire teoretică organizate de furnizori de formare profesională sau de către instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor art. 17.

    ART. 15
    Instalatorul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe:
    a) să cunoască şi să respecte prevederile reglementărilor emise de ANRE aplicabile activităţii sale;
    b) să desfăşoare activitatea/activităţile pentru care este autorizat de către ANRE, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    c) să îşi desfăşoare activitatea exclusiv pe baze contractuale cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament al clienţilor, evitând orice discriminare;
    d) să semneze documentaţiile şi/sau documentele pentru lucrările pe care le proiectează şi/sau le execută şi/sau le exploatează şi/sau le coordonează direct, în limita competenţelor deţinute;
    e) să prezinte ANRE, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii privind desfăşurarea propriei activităţi;
    f) să permită efectuarea de verificări, inspecţii şi/sau controale dispuse de ANRE;
    g) să aplice măsurile dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul energiei.


    ART. 16
    Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitată de titularul autorizaţiei la unul sau mai mulţi operatori economici, conform prevederilor Codului muncii, sub una dintre următoarele forme:
    a) ca angajat cu contract individual de muncă la un operator economic, titular al unei licenţe de operare;
    b) ca angajat cu contract individual de muncă sau ca administrator al operatorului economic autorizat conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    c) ca persoană fizică ce deţine calitatea de persoană fizică autorizată - PFA şi care este autorizată de ANRE conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.


    CAP. V
    Programe de pregătire teoretică
    ART. 17
    (1) În vederea susţinerii examenului de autorizare solicitantul trebuie să urmeze un curs de pregătire teoretică, cu o durată de minimum 30 de ore.
    (2) În vederea prelungirii dreptului de practică, solicitantul trebuie să urmeze, în ultimele 30 de luni de valabilitate a autorizaţiei, un curs de pregătire teoretică, cu o durată de minimum 20 de ore.
    (3) Promovarea cursurilor menţionate la alin. (1) şi (2) se dovedeşte prin certificatele de absolvire eliberate în acest sens.
    (4) Cursurile de pregătire au drept scop actualizarea pregătirii profesionale teoretice a specialiştilor instalatori autorizaţi, în contextul implementării şi alinierii legislaţiei naţionale la cea europeană, aprofundarea şi sintetizarea cunoştinţelor generale în domeniul gazelor naturale deţinute de către aceştia, precum şi implementarea unui proces de pregătire continuă.

    ART. 18
    (1) Cursurile de pregătire teoretică precizate la art. 17 se organizează de către furnizorii de formare profesională sau de către instituţiile de învăţământ superior.
    (2) Predarea cursurilor de pregătire teoretică se asigură de către:
    a) cadre didactice universitare din cadrul catedrelor de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior;
    b) alte cadre didactice universitare, autorizate ca instalatori în domeniul gazelor naturale, cu o vechime în specialitate de minimum 3 ani;
    c) specialişti, persoane cu studii superioare care deţin calitatea de instalatori autorizaţi, cu o vechime în specialitate de minimum 5 ani.

    (3) Cursurile de pregătire teoretică cuprind cel puţin următoarele module:
    a) teorie, cuprinzând, în principal, prezentarea legislaţiei specifice şi a reglementărilor tehnice aplicabile în vigoare;
    b) studii de caz.


    CAP. VI
    Răspunderi şi sancţiuni
    ART. 19
    Încălcarea de către persoanele fizice care doresc să deţină sau deţin calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale a prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică a acestora, în condiţiile legii.

    ART. 20
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către agenţi constatatori împuterniciţi în acest scop de preşedintele ANRE, potrivit prevederilor Legii.
    (2) Agenţii constatatori ai ANRE, în funcţie de gravitatea faptei constatate, pot propune următoarele sancţiuni complementare:
    a) suspendarea calităţii de instalator autorizat pe o perioadă de maximum 6 luni;
    b) retragerea calităţii de instalator autorizat, cu drept de prezentare la o nouă examinare după o perioadă de 3 ani;
    c) retragerea calităţii de instalator autorizat, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

    (3) Suspendarea sau retragerea calităţii de instalator autorizat se face prin decizie a preşedintelui ANRE, având la bază următoarele documente:
    a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul energiei;
    b) raportul de constatare, întocmit de către agentul constatator, prin care este fundamentată propunerea făcută;
    c) referatul întocmit de către direcţia de specialitate în baza documentelor prevăzute la lit. a) şi b).

    (4) Pe durata suspendării calităţii de instalator autorizat sau în cazul retragerii calităţii de instalator autorizat, persoana fizică nu mai are dreptul să desfăşoare activităţile pentru care a fost autorizată.

    ART. 21
    (1) Contestaţia la decizia de suspendare/retragere a calităţii de instalator autorizat se depune de către persoana în cauză la ANRE, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei ANRE.
    (2) ANRE soluţionează contestaţia conform procedurilor interne, decizia fiind definitivă.
    (3) Sancţiunile prevăzute în prezentul regulament se consemnează în registrul electronic de evidenţă a autorizaţiilor, gestionat de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 22
    (1) ANRE acordă, cu aprobarea preşedintelui ANRE, autorizarea fără susţinerea examenului şi fără plata tarifelor a personalului angajat al ANRE din cadrul departamentelor de specialitate, tehnice de reglementare în domeniul gazelor naturale sau de control, cu respectarea condiţiilor de studii şi vechime în domeniul gazelor naturale prevăzute de prezentul regulament.
    (2) Direcţia de specialitate întocmeşte un raport ce cuprinde informaţii despre personalul ANRE care se încadrează în cerinţele prezentului regulament, pe care îl prezintă spre aprobare preşedintelui ANRE, cu propunerea de acordare/ prelungire a valabilităţii certificatului, fără participarea la cursuri conform prevederilor prezentului regulament şi fără achitarea tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 23
    (1) ANRE acordă/prelungeşte dreptul de practică, la cerere, cu aprobarea preşedintelui ANRE, autorizarea fără examen a cadrelor didactice de specialitate din cadrul facultăţilor de profil petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, dacă acestea au o experienţă profesională de minimum 10 ani într-o disciplină din domeniul gazelor naturale, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau conexă acesteia; cererea de autorizare este însoţită de un CV şi de documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d).
    (2) Direcţia de specialitate întocmeşte un raport ce cuprinde informaţiile prezentate de cadrele didactice precizate la alin. (1), pe care îl prezintă spre aprobare preşedintelui ANRE, cu propunerea de acordare/prelungire a dreptului de practică.

    ART. 24
    Nu pot participa la examenul de autorizare persoanele fizice cărora ANRE le-a aplicat o sancţiune de retragere a unei autorizaţii în ultimii 3 ani.

    ART. 25
    (1) Legitimaţiile de instalator autorizat obţinute până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, aflate în termen de valabilitate, sunt asimilate autorizaţiilor şi îşi păstrează valabilitatea până la expirarea acestora.
    (2) În vederea continuării activităţii în domeniul gazelor naturale, instalatorii autorizaţi prevăzuţi la alin. (1) procedează în conformitate cu art. 11.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), ANRE emite certificatul de autorizare.

    ART. 26
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    PROCEDURĂ
    de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a
    persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Examenul constă în susţinerea unei probe scrise din care să rezulte competenţele solicitanţilor în activitatea pentru care solicită autorizarea.

    ART. 2
    Autorizaţiile care se acordă persoanelor fizice ca urmare a promovării examenului sunt structurate pe tipuri, potrivit domeniilor de competenţă precizate în regulament.

    ART. 3
    Examinarea solicitanţilor se face de către comisii numite conform art. 13 din regulament.

    ART. 4
    (1) În funcţie de numărul solicitanţilor şi de locul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, ANRE decide numărul şi localizarea pe teritoriul ţării a centrelor în care se susţine examenul de autorizare.
    (2) Centrele în care se susţine examenul sunt afişate cu cel puţin 15 zile înainte de data examenului pe pagina de internet la adresa www.anre.ro

    ART. 5
    Comisiile de examinare sunt numite de preşedintele ANRE pentru fiecare sesiune şi centru de susţinere a examenului, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.

    ART. 6
    (1) Persoanele din cadrul direcţiei de specialitate din cadrul ANRE desemnate pentru verificarea dosarelor solicitanţilor înscrişi la examen au următoarele atribuţii:
    a) preluarea şi verificarea dosarelor solicitanţilor;
    b) întocmirea listelor cu solicitanţii care au fost admişi şi respinşi pentru participarea la examen;
    c) publicarea acestor liste pe pagina de internet a ANRE.

    (2) Comisiile de examinare au următoarele atribuţii:
    a) elaborarea subiectelor de examen;
    b) pregătirea şi afişarea listelor cu persoanele care participă la examene, pe centre de examen;
    c) verificarea spaţiilor de desfăşurare a examenului;
    d) instruirea supraveghetorilor din sălile de desfăşurare a examenului;
    e) preluarea lucrărilor de examen;
    f) verificarea lucrărilor de examen;
    g) întocmirea listelor cu candidaţii admişi şi respinşi în urma examenului;
    h) publicarea acestor liste pe pagina de internet a ANRE.


    ART. 7
    Tematica pe baza căreia se susţine examenul este publicată pe pagina de internet a ANRE; tematica se actualizează, dacă este cazul, la fiecare sesiune de examinare.

    ART. 8
    Datele de susţinere, instrucţiunile aferente şi locaţiile specifice pentru examenul de autorizare se publică pe pagina de internet a ANRE.

    CAP. II
    Elaborarea subiectelor
    ART. 9
    (1) Subiectele de examen se elaborează de către membrii comisiilor de examinare, înainte de susţinerea examenului, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale de specialitate.
    (2) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, cel puţin una dintre variante fiind cea corectă.
    (3) Pentru examenul de autorizare comisiile elaborează variante de grile complete de examinare.

    CAP. III
    Desfăşurarea examenului
    ART. 10
    (1) În ziua programată pentru examen, solicitanţii sunt repartizaţi în sălile în care se susţine examenul, pe baza listelor întocmite.
    (2) La intrarea în sală sau pe parcursul desfăşurării probei scrise, fiecare solicitant se legitimează cu un act de identitate valabil.

    ART. 11
    (1) Fiecare solicitant primeşte din partea supraveghetorilor desemnaţi pentru sala în care se desfăşoară examenul următoarele: un formular cu subiectele grilei de examinare, un formular de înscriere a răspunsurilor şi ciorne.
    (2) Formularul de înscriere a răspunsurilor conţine un colţ cu spatele înnegrit, pe care fiecare candidat îşi scrie datele personale.
    (3) Formularul cu subiectele grilei de examinare conţine punctajul aferent fiecărei întrebări.

    ART. 12
    Durata examenului de autorizare este de două ore pentru un tip de autorizare.

    ART. 13
    După încheierea probei scrise, solicitanţii predau supraveghetorului din sală toate materialele primite; acesta verifică corectitudinea datelor înscrise în colţul cu spatele înnegrit, după care pliază şi capsează colţul pentru secretizarea lucrării.

    ART. 14
    (1) Orice încercare de fraudă dovedită în timpul desfăşurării probei scrise de examen se sancţionează cu eliminarea solicitantului respectiv din examen, fără dreptul recuperării tarifului achitat la înscriere şi cu înscrierea în toate documentele de examen referitoare la acest candidat a menţiunii „eliminat din examen“.
    (2) Eliminarea din examen se face în prezenţa unui membru al comisiei de examinare.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul de prezentare la o nouă sesiune de examen după cel puţin 3 luni de la eliminarea din examen.
    (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul de a depune o contestaţie la preşedintele comisiei de examinare, care o analizează pe loc, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei de examinare; rezultatul se comunică în cel mai scurt timp posibil.

    CAP. IV
    Verificarea şi notarea lucrărilor; stabilirea şi afişarea rezultatelor
    ART. 15
    Comisia de examinare procedează la corectarea lucrărilor, notând în rubrica „rezultat“ punctajul verificării de pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor.

    ART. 16
    La notarea răspunsurilor la întrebările din chestionare se respectă următoarele reguli:
    a) dacă s-au marcat toate variantele corecte de răspuns şi numai acestea, se acordă pentru subiect punctajul maxim alocat acelei întrebări;
    b) dacă s-a marcat una din două variante corecte de răspuns, se acordă un punctaj reprezentând 1/2 din punctajul maxim alocat acelei întrebări, cu condiţia să fie un singur răspuns marcat;
    c) dacă nu s-a marcat nicio variantă corectă de răspuns, nu se acordă niciun punct.


    ART. 17
    Se consideră că au promovat examenul pentru acordarea autorizaţiei de instalator autorizat solicitanţii care au obţinut minimum 80 de puncte din 100 posibile.

    ART. 18
    În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul „admis“, dacă este obţinut punctajul prevăzut la art. 17, sau „respins“, dacă punctajul obţinut este sub valoarea prevăzută la art. 17.

    ART. 19
    Listele cu rezultatele examenului se publică pe pagina de internet a ANRE.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probei susţinute se depun în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, sau se transmit prin servicii poştale, prin fax sau prin e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE.
    (2) Pentru contestaţiile trimise prin servicii poştale se ia în considerare data la care au fost depuse în vederea transmiterii.

    ART. 21
    Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către o comisie desemnată prin decizie a preşedintelui ANRE, ce are în componenţă persoane care nu au făcut parte din comisia iniţială de examinare.

    ART. 22
    Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.


    ANEXA 2

    la regulament
    CERERE
    pentru înscrierea la examenul de instalator autorizat în domeniul
    gazelor naturale/ prelungirea valabilităţii autorizaţiei de
    instalator autorizat în domeniul gazelor naturale
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul (a), ..................................................., domiciliat (ă) în localitatea ...................................., str. ............................................... nr. ....., bl. ...., et. ....., ap. ....., cod numeric personal ............................., vă rog să îmi aprobaţi (*):
    1. înscrierea la examenul de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale, tip de autorizare: .........../(Se completează cu tipul/tipurile pentru care solicitantul doreşte să susţină examenul de autorizare.).....................;
    2. prelungirea duratei de valabilitate a autorizaţiei de instalator autorizat nr. ...........................
    În acest sens anexez următoarele documente:
    a) ...................................................................;
    b) ...................................................................;
    c) .................................................................. .

    Subsemnatul(a) declar pe propria răspundere că (**):
    1) documentele depuse sunt conforme cu realitatea şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii;
    2) [] sunt/[] nu sunt de acord cu publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a datelor cu caracter personal (numele şi prenumele, localitatea şi judeţul de domiciliu);
    3) [] sunt/[] nu sunt de acord cu publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a numărului de telefon şi adresei de e-mail;

    Declaraţie de consimţământ
    Sunt de acord ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, să colecteze şi să prelucreze datele mele cu caracter personal.
    Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate în formularul GDPR sunt voluntare.
    Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către ANRE, prin e-mail către dpo@anre.ro sau printr-o cerere scrisă la registratura ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menţionate în formularul GDPR care poate fi consultat pe site-ul ANRE la adresa https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/info-instalatori-gaze-naturale/gdpr-instalatori. În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de protecţia datelor de către ANRE în general, vă rugăm să contactaţi ofiţerul nostru pentru protecţia datelor la adresa de e-mail: dpo@anre.ro
    Vă rugăm marcaţi cu [x] şi să completaţi modalitatea prin care doriţi să fiţi contactat în scopul furnizării de informaţii de către ANRE:
    [] E-mail la adresa: ............................................
    [] Telefon la nr.: .............................
    [] Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR.

    Acest formular este valid numai în cazul în care căsuţa/căsuţele este/sunt bifată(e) cu X.

┌──────────────────────────────────────┐
│Data ..................... │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Semnătura │
│.................................. │
└──────────────────────────────────────┘


    (*) se completează la pct. 1. sau pct. 2., după caz.
    (**) Se bifează obligatoriu una dintre căsuţele de la pct. 2) şi pct. 3).


    ANEXA 3

    la regulament
    - model -
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
    CERTIFICAT DE AUTORIZARE
    Nr. ...... din ..................
    În baza Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2020, denumit în continuare Regulament, se emite doamnei/domnului .................................................., CNP ........................................, următoarea/următoarele autorizaţie/autorizaţii care atestă calitatea de instalator autorizat pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare/execuţie/exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, pentru tipul/tipurile de autorizare:

┌──────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Tipuri de │Domeniul │Număr │Data emiterii │Data vizării │Data vizării │
│autorizare│ │autorizaţie│ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │- proiectare │ │ │ │ │
│ │instalaţii de│ │ │ │ │
│ │utilizare a │ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│PGIU │naturale ce │XXXXXX │..............│..............│..............│
│ │funcţionează │ │ │ │ │
│ │în regim de │ │ │ │ │
│ │medie, redusă│ │ │ │ │
│ │şi joasă │ │ │ │ │
│ │presiune │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │- proiectare │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │distribuţie a│ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale, │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │
│ │închise şi │ │ │ │ │
│ │magistrale │ │ │ │ │
│ │directe ce │ │ │ │ │
│PGD │funcţionează │XXXXXX │..............│..............│..............│
│ │în regim de │ │ │ │ │
│ │medie, redusă│ │ │ │ │
│ │şi joasă │ │ │ │ │
│ │presiune │ │ │ │ │
│ │- proiectare │ │ │ │ │
│ │instalaţii de│ │ │ │ │
│ │producere/ │ │ │ │ │
│ │stocare │ │ │ │ │
│ │biogaz/ │ │ │ │ │
│ │biometan │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │- proiectare │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │transport al │ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
│ │- proiectare │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │distribuţie a│ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale, │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │
│ │închise şi │ │ │ │ │
│ │magistrale │ │ │ │ │
│ │directe ce │ │ │ │ │
│ │funcţionează │ │ │ │ │
│ │în regim de │ │ │ │ │
│ │înaltă │ │ │ │ │
│ │presiune │ │ │ │ │
│PGT │- proiectare │XXXXXX │..............│............ │............ │
│ │conducte de │ │ │ │ │
│ │alimentare │ │ │ │ │
│ │din amonte │ │ │ │ │
│ │- proiectare │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │
│ │de suprafaţă │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │
│ │înmagazinării│ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
│ │- proiectare │ │ │ │ │
│ │instalaţii de│ │ │ │ │
│ │utilizare a │ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale ce │ │ │ │ │
│ │funcţionează │ │ │ │ │
│ │în regim de │ │ │ │ │
│ │înaltă │ │ │ │ │
│ │presiune │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │- execuţie │ │ │ │ │
│ │instalaţii de│ │ │ │ │
│ │utilizare a │ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│EGIU │naturale ce │XXXXXX │..............│..............│..............│
│ │funcţionează │ │ │ │ │
│ │în regim de │ │ │ │ │
│ │medie, redusă│ │ │ │ │
│ │şi joasă │ │ │ │ │
│ │presiune │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │- execuţie │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │distribuţie a│ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale, │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │
│ │închise şi │ │ │ │ │
│ │magistrale │ │ │ │ │
│ │directe ce │ │ │ │ │
│EGD │funcţionează │XXXXXX │..............│..............│..............│
│ │în regim de │ │ │ │ │
│ │medie, redusă│ │ │ │ │
│ │şi joasă │ │ │ │ │
│ │presiune │ │ │ │ │
│ │- execuţie │ │ │ │ │
│ │instalaţii de│ │ │ │ │
│ │producere/ │ │ │ │ │
│ │stocare │ │ │ │ │
│ │biogaz/ │ │ │ │ │
│ │biometan │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │- execuţie │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │distribuţie a│ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale, │ │ │ │ │
│ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │
│ │închise şi │ │ │ │ │
│ │magistrale │ │ │ │ │
│ │directe ce │ │ │ │ │
│ │funcţionează │ │ │ │ │
│ │în regim de │ │ │ │ │
│ │înaltă │ │ │ │ │
│ │presiune │ │ │ │ │
│ │- execuţie │ │ │ │ │
│ │conducte de │ │ │ │ │
│ │alimentare │ │ │ │ │
│EGT │din amonte │XXXXXX │..............│..............│..............│
│ │- execuţie │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │ │
│ │de suprafaţă │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │
│ │înmagazinării│ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
│ │- execuţie │ │ │ │ │
│ │instalaţii de│ │ │ │ │
│ │utilizare a │ │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale ce │ │ │ │ │
│ │funcţionează │ │ │ │ │
│ │în regim de │ │ │ │ │
│ │înaltă │ │ │ │ │
│ │presiune │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘    Instalatorul autorizat ANRE are obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului şi ale reglementărilor emise de ANRE aplicabile activităţii sale.
    Semnătură autorizată
    ………………………..

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016