Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 ianuarie 2020  de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 21 ianuarie 2020 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 95 din 10 februarie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.531 din 21 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 10 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, denumit în continuare Institutul, este instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, care desfăşoară activităţi de cercetare şi formare specializată în domeniul culturii.
    (2) Institutul se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2016, cu dispoziţiile legale şi prevederile metodologice incidente din domeniul cercetării, formării profesionale şi al culturii, precum şi cu prevederile prezentului regulament.
    (3) Institutul are deplină autonomie în stabilirea şi realizarea programelor, proiectelor, acţiunilor proprii, în acord cu strategia Ministerului Culturii.
    (4) Institutul colaborează cu instituţii şi autorităţi din domeniul învăţământului de specialitate culturală la nivel naţional şi internaţional, cu instituţii al căror obiect de activitate este cercetarea şi/sau statistica culturală sau formarea profesională, precum şi cu alte autorităţi publice, în vederea monitorizării sau realizării de studii, cercetări, programe şi proiecte, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale incidente în domeniul cercetării şi formării profesionale continue, incluzând, dar fără a se limita la: Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 86/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.

    ART. 2
    (1) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3.
    (2) Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei, alături de indicarea sediului, sigla instituţiei, precum şi denumirea autorităţii publice centrale în a cărei subordine funcţionează.
    (3) În subordinea Institutului funcţionează două filiale cu personalitate juridică, cu sediul în comuna Repedea, judeţul Maramureş, respectiv în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.

    ART. 3
    Activitatea Institutului este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

    CAP. II
    Obiective. Atribuţii
    ART. 4
    Institutul are următoarele obiective:
    a) îndeplinirea şi monitorizarea strategiei Ministerului Culturii în domeniile cercetării, formării profesionale continue, educaţiei permanente şi managementului cultural;
    b) realizarea programelor de formare profesională continuă, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii, în beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural şi al persoanelor fizice;
    c) realizarea de studii, analize, cercetări şi sondaje pentru evidenţierea facilitării accesului la cultură şi a nevoilor de formare profesională în domeniu, la nivel naţional.


    ART. 5
    Pentru îndeplinirea obiectivelor, Institutul are următoarele atribuţii principale:
    1. În domeniul cercetării şi conex acestuia:
    a) efectuează studii, cercetări, studii de impact, analize, pe care le pune la dispoziţia Ministerului Culturii pentru fundamentarea politicilor şi strategiilor proprii;
    b) elaborează metodologia naţională de realizare a contului satelit de cultură cu consultarea Institutului Naţional de Statistică;
    c) realizează şi gestionează contul satelit de cultură;
    d) colectează, prelucrează şi analizează date statistice despre sectoarele culturale şi creative din România;
    e) fundamentează politicile publice în domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii, şi elaborează strategii culturale în vederea promovării valorilor culturale, în corelare cu alte strategii şi programe ale instituţiilor publice româneşti şi europene care au acelaşi obiectiv;
    f) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, piaţa forţei de muncă în sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România;
    g) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural;
    h) efectuează, la cerere, studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural;
    i) efectuează studii privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii;
    j) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural;
    k) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
    l) valorifică studiile, analizele, cercetările din domeniul său de activitate;
    m) dezvoltă programe şi proiecte de cercetare fundamentală aplicativă şi statistică privind conservarea, restaurarea, managementul, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural;
    n) realizează activităţi privind educarea la locul de muncă şi formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică în cadrul instituţiei sau al instituţiilor partenere;
    o) elaborează, la cerere, metodologii de cercetare pentru autorităţi, instituţii sau organisme naţionale şi internaţionale pentru studierea domeniului culturii;
    p) dezvoltă reţele de colectare a datelor la nivel naţional şi colaborează cu autorităţi locale sau centrale pentru îmbunătăţirea colectării datelor din domeniul său de activitate;
    q) participă la sesiuni ştiinţifice de cercetare, conferinţe, seminare, comunicări ştiinţifice, reuniuni sau ateliere organizate de reţele sau organisme naţionale sau internaţionale cu scopul prezentării rezultatelor Institutului şi îmbunătăţirii activităţii profesionale;
    r) dezvoltă şi gestionează, cu consultarea prealabilă a Institutului Naţional de Statistică, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene, propriile baze de date, pe care le completează, după caz, cu alte date de la instituţii/organizaţii de profil din ţară sau străinătate.

    2. În domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente:
    a) determină nevoile de formare profesională ale angajaţilor instituţiilor publice şi persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural;
    b) elaborează, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi cu alte autorităţi şi organisme în domeniu, standardele de pregătire profesională şi standardele ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii;
    c) organizează şi desfăşoară programe, cursuri şi alte activităţi de formare profesională pentru personalul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, pentru persoane juridice de drept privat, precum şi pentru persoane fizice interesate;
    d) oferă servicii de educaţie recurentă sau compensatorie, formare profesională şi educaţie civică, prin organizarea şi desfăşurarea de programe, cursuri şi alte activităţi specifice, în domeniul de activitate al Institutului;
    e) se afiliază şi participă la conferinţe, sesiuni de informare, programe de specializare desfăşurate de organisme şi reţele internaţionale similare pentru îmbunătăţirea metodelor, programelor şi a curriculei de formare profesională în cultură;
    f) organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare şi atestare a competenţelor profesionale dobândite în domeniul de activitate al Institutului, pe cale nonformală şi informală, în urma autorizării de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, în condiţiile legii;
    g) organizează şi desfăşoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală şi postuniversitară, potrivit obiectului său de activitate, în condiţiile legii;
    h) elaborează şi realizează aplicaţii practice pentru programele, cursurile şi celelalte activităţi organizate, potrivit obiectului său de activitate;
    i) organizează şi desfăşoară, în colaborare cu direcţiile de specialitate ale Ministerului Culturii şi cu alte instituţii ale acestuia, atestarea specialiştilor şi experţilor în domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituţiile de spectacole;
    j) sprijină activitatea şi colaborează cu instituţiile de învăţământ artistic şi cu persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ din acest domeniu;
    k) eliberează, în condiţiile legii, acte de studii şi certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate în conformitate cu obiectul de activitate al Institutului;
    l) dezvoltă, perfecţionează şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aplicaţii informatice necesare formării profesionale şi educaţiei permanente specifice domeniului culturii;
    m) participă la organizarea de programe şi activităţi de formare profesională a personalului din domeniul cultelor, în ceea ce priveşte conservarea, evidenţa şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil şi imobil deţinut de unităţile de cult;
    n) asigură îndrumarea metodologică pentru activităţile de formare profesională desfăşurate de aşezămintele culturale;
    o) asigură atestarea în domeniul managementului şi formarea profesională a managerilor şi operatorilor culturali, conform legii.

    3. În domeniul managementului cultural:
    a) elaborează şi pune la dispoziţia persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management şi marketing cultural;
    b) oferă, la cerere, consultanţă şi asistenţă metodologică şi de specialitate în domeniul managementului şi marketingului cultural instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare şi persoanelor juridice de drept privat;
    c) elaborează metodologii pentru fiecare tip de atestare organizat de Institut, în condiţiile legii;
    d) organizează anual cel puţin o conferinţă naţională cu participare internaţională, dedicată managementului cultural, la care asigură participarea managerilor din ţară şi/sau străinătate;
    e) elaborează şi propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, sistemul multianual de planificare şi management al pregătirii profesionale a personalului din instituţiile publice de cultură.

    4. În domeniul dezvoltării instituţionale:
    a) elaborează proiectele metodologiilor şi criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate în domeniul culturii, precum şi modalităţile de examinare finală şi de certificare a pregătirii profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii;
    b) elaborează ghiduri de bune practici în domeniul cercetării culturale, formării şi managementului cultural, pe care le pune la dispoziţia autorităţilor locale, instituţiilor publice de cultură sau organizaţiilor private;
    c) realizează traduceri ale celor mai importante statistici, cercetări, studii şi publicaţii de formare, pentru domeniul de activitate, în funcţie de resursele disponibile.

    5. Gestionează şi actualizează, cu consultarea prealabilă a Institutului Naţional de Statistică, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2015/759, următoarele registre naţionale şi baze de date:
    a) Registrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Registrul impresarilor artistici, persoane fizice sau juridice, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Registrul managerilor culturali, care au urmat cursurile de pregătire în managementul instituţiilor publice de cultură, în acord cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) alte registre naţionale cu specialişti înregistraţi şi atestaţi de Institut, în condiţiile legii;
    e) baze de date ale instituţiilor publice de cultură, pe tipuri de instituţii, la nivel naţional, pe care le coroborează cu alte date statistice la nivel naţional;
    f) alte baze de date şi registre la nivel naţional pe care le dezvoltă pe măsura identificării datelor statistice disponibile.

    6. Alte atribuţii:
    a) realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport;
    b) realizează, editează şi, după caz, comercializează publicaţii de specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor, suporturi de curs pentru cursurile organizate şi altele;
    c) editează periodic un studiu de consum cultural la nivel anual pe care îl pune la dispoziţia autorităţilor, instituţiilor publice şi organizaţiilor private interesate, precum şi bibliotecilor publice şi universitare;
    d) organizează manifestări ştiinţifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experienţă şi de informare documentară - în domeniile sale de competenţă;
    e) dezvoltă programe şi proiecte cu autorităţile de specialitate sau cu autorităţile locale în vederea promovării bunelor practici în formarea profesională culturală sau în domeniul managementului cultural;
    f) se poate afilia la reţele internaţionale culturale şi poate încheia parteneriate cu organisme internaţionale din domeniul său de activitate.    CAP. III
    Patrimoniul
    ART. 6
    (1) Patrimoniul Institutului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în domeniul public sau privat al statului, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra bunurilor aflate în proprietatea sa.
    (2) Patrimoniul Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală este format din bunuri mobile şi imobile, aflate în proprietatea publică şi privată a statului, pe care le administrează în condiţiile legii, cu diligenţa unui bun proprietar.
    (3) Bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului sunt:
    a) imobil clădire monument istoric - parţial (ap. 2, ap. 3, ap. 4, ap. 5 şi subsol cotă indiviză), situat în str. Barbu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, Bucureşti. Imobil tip vilă, cu regim de înălţime S + P + 2E + M, conform Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, acte normative de punere în posesie: Hotărârea Guvernului nr. 1.167/2007 privind transmiterea unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii (H.G. nr. 1.167/2007), Hotărârea Guvernului nr. 1.410/2009 privind reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (H.G. nr. 1.410/2009), Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2016 (O.U.G. nr. 72/2013), Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 1.069/2013);
    b) imobil clădire şi teren Vila 13 Cerbul, situat în str. Aluniş nr. 11, Sinaia, judeţul Prahova. Imobil tip vilă cu regim de înălţime Ds + P + 2E, conform Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, acte normative de punere în posesie: Hotărârea Guvernului nr. 580/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia (H.G. nr. 580/2002), Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005*) privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 1.878/2005), H.G. nr. 1.410/2009, O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013;
    *) Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

    c) imobil clădire casă şi teren, C1 + C2 + C3 + C4, situat în intrarea Iulia Hasdeu nr. 3, sectorul 1, Bucureşti. Imobil tip vilă cu regim de înălţime C1 = S + P + 1, C2 = D + P + M, C3 = S + P, C4 = P, conform Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, acte normative de punere în posesie: H.G. nr. 1.878/2005, H.G. nr. 1.410/2009, Hotărârea Guvernului nr. 482/2010 pentru transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură (H.G. nr. 482/2010), O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013;
    d) imobil clădire Vila 14, situat în str. George Enescu nr. 21 (Gârbovei), Sinaia, judeţul Prahova. Imobil tip vilă cu regim de înălţime P + E, conform Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, acte normative de punere în posesie: H.G. nr. 1.878/2005, H.G. nr. 1.410/2009, O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013;
    e) imobil clădire Vila 15, situat în str. George Enescu nr. 21 (Gârbovei), Sinaia, judeţul Prahova. Imobil tip vilă cu regim de înălţime Ds + P + M, conform Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, acte normative de punere în posesie: H.G. nr. 1.878/2005, H.G. nr. 1.410/2009, O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013;
    f) imobil clădire Vila 16, situat în str. George Enescu nr. 21 (Gârbovei), Sinaia, judeţul Prahova. Imobil tip vilă cu regim de înălţime Ds + P + M, conform Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, acte normative de punere în posesie: H.G. nr. 1.878/2005, H.G. nr. 1.410/2009, O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013;
    g) imobil spălătorie/magazie vila 14 şi magazie vila 15, situat în str. George Enescu nr. 21 (Gârbovei), Sinaia, judeţul Prahova. Imobil cu regim de înălţime P, conform Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, acte normative de punere în posesie: H.G. nr. 1.878/2005, H.G. nr. 1.410/2009, O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013;
    h) imobil clădire - etaj 2 parţial (10 birouri), situat în Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3, Bucureşti, corp C3, construcţie cu regim de înălţime S + P + M + 5E, şi teren în indiviziune aferent C3, conform Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, acte normative de punere în posesie: Hotărârea Guvernului nr. 779/2017 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

    (4) Bunurile imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului sunt:
    a) imobil clădire şi teren Restaurant Creaţie Cumpătu, situat în str. George Enescu nr. 11-13, judeţul Prahova. Imobil tip restaurant, cu regim de înălţime P + 1E, acte normative de punere în posesie: Hotărârea Guvernului nr. 2.063/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia (H.G. nr. 2.063/2004), H.G. nr. 1.878/2005, H.G. nr. 1.410/2009, O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013;
    b) imobil clădire Vila 8, situat în str. George Enescu nr. 11-13, Sinaia, judeţul Prahova. Imobil tip vilă cu regim de înălţime P + 1E, acte normative de punere în posesie: H.G. nr. 2.063/2004, H.G. nr. 1.878/2005, H.G. nr. 1.410/2009, O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013;
    c) imobil clădire şi teren Vila 10, situat în str. George Enescu nr. 24, Sinaia, judeţul Prahova. Imobil tip vilă cu regim de înălţime P + 1E + M, acte normative de punere în posesie: H.G. nr. 2.063/2004, H.G. nr. 1.878/2005, H.G. nr. 1.410/2009, O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013;
    d) imobil clădire şi teren Hotel Pescăruş, situat în bd. Tudor Vladimirescu nr. 9, Eforie Nord, judeţul Constanta. Imobil tip hotel cu regim de înălţime DS + P + 1E, acte normative de punere în posesie: H.G. nr. 2.063/2004, H.G. nr. 1.878/2005, H.G. nr. 1.410/2009, O.U.G. nr. 72/2013, H.G. nr. 1.069/2013.

    (5) Patrimoniul Institutului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi prin preluarea în custodie sau transfer, cu acordul părţilor, de obiecte, materiale şi alte bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept privat ori persoane fizice din ţară sau străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. IV
    Personalul şi conducerea
    ART. 7
    Funcţionarea Institutului se asigură prin activitatea personalului angajat în baza contractelor individuale de muncă şi prin colaborarea, în condiţiile legii, pe bază de contracte civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi/sau contracte de cesiune a drepturilor de autor încheiate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu formatori, instructori, experţi şi specialişti în domeniile incidente şi/sau conexe obiectivelor principale ale instituţiei, selectaţi pe bază de criterii profesionale.

    ART. 8
    (1) Numărul de posturi ale Institutului este 41.
    (2) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

    ART. 9
    (1) Salarizarea personalului angajat al Institutului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (2) Încadrarea personalului se face conform dispoziţiilor în vigoare privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Activitatea Institutului este organizată şi se desfăşoară pe bază de programe şi proiecte, conform proiectului de management aprobat.
    (2) Institutul stabileşte şi realizează programul de activitate, proiectele şi programele educaţionale şi de formare profesională proprii, cu respectarea prevederilor legale.
    (3) Institutul colaborează cu universităţile de profil artistic şi cultural din România, precum şi cu centrele sau institutele de cercetare statistică şi/sau culturală.
    (4) Institutul este organism responsabil pentru realizarea contului satelit privind cultura (Satellite account on culture).
    (5) Institutul poate beneficia de venituri obţinute în urma accesării fondurilor europene în condiţiile legii.

    ART. 11
    (1) Institutul este condus de către un manager pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de proiecte de management, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Managerul Institutului este asistat în activitatea sa de următoarele organisme colegiale:
    a) Consiliul administrativ - organ colectiv cu rol consultativ;
    b) Consiliul ştiinţific - organ colectiv cu rol consultativ, care are misiunea de a elabora strategia şi programele proprii de cercetare ale Institutului, precum şi măsurile necesare pentru realizarea acestora.

    (3) Managerul Institutului angajează, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu.

    ART. 12
    (1) Managerul Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, din ţară sau din străinătate.
    (2) Managerul Institutului este ordonator secundar de credite şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) reprezintă şi angajează juridic, profesional şi financiar instituţia în raporturile juridice cu terţii;
    b) propune spre aprobare ministrului culturii bugetul, statele de funcţii şi statele de funcţii modificatoare ale Institutului, la termenele şi în condiţiile stabilite de autoritate;
    c) în calitate de ordonator secundar de credite răspunde de organizarea contabilităţii şi întocmirea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului;
    d) angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament repartizate şi utilizează creditele bugetare ce au fost repartizate instituţiei numai pentru realizarea sarcinilor acesteia, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;
    e) răspunde de realizarea veniturilor;
    f) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
    g) aprobă angajarea, promovarea şi concedierea personalului Institutului, în condiţiile legii;
    h) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;
    i) răspunde de legalitatea stabilirii drepturilor salariale ale personalului Institutului, asigură promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu;
    j) dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii;
    k) stabileşte, după caz, criterii suplimentare de evaluare a performanţelor profesionale;
    l) aprobă, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în domeniu, constituirea echipelor de proiect pentru desfăşurarea unor activităţi proiecte/programe şi desemnează coordonatorii acestora;
    m) încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;
    n) răspunde de integritatea bunurilor încredinţate instituţiei şi organizează inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar şi/sau în alte situaţii prevăzute de lege;
    o) planifică şi organizează programul anual de activitate al instituţiei;
    p) asigură elaborarea, supune spre avizare Consiliului administrativ şi aprobă regulamentul intern al instituţiei;
    q) asigură luarea măsurilor pentru organizarea activităţilor de protecţie a muncii, pază şi protecţie împotriva incendiilor;
    r) dispune aplicarea de sancţiuni disciplinare personalului instituţiei, potrivit legii;
    s) coordonează întocmirea şi actualizarea fişelor de post pentru personalul instituţiei;
    ş) organizează controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    t) aprobă, la solicitarea motivată a experţilor-consultanţi, acordarea de reduceri şi gratuităţi beneficiarilor persoane fizice ai programelor de formare profesională oferite de Institut, în condiţiile legii;
    ţ) coordonează şi conduce procesele de elaborare, implementare şi control necesare introducerii sistemului de management al calităţii în activitatea Institutului;
    u) asigură îmbunătăţirea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor Institutului;
    v) aprobă planul anual de cercetare ştiinţifică în cadrul Institutului;
    w) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.

    (3) În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale managerul este asistat de o echipă managerială, conform contractului de management.
    (5) Managerul poate delega, în condiţiile legii, prin decizie, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane cu funcţii de conducere din cadrul Institutului.
    (6) În absenţa managerului, atribuţiile şi competenţele acestuia pot fi delegate, prin decizie scrisă, celorlalte persoane cu funcţii de conducere din cadrul Institutului, în condiţiile legii, cu excepţia şefului Serviciului financiar, contabilitate.

    ART. 13
    (1) Consiliul administrativ al Institutului funcţionează ca organ colectiv de conducere cu rol consultativ, fiind alcătuit din 6 membri, după cum urmează:
    a) managerul, în calitate de preşedinte al Consiliului administrativ;
    b) directorul Direcţiei formare-dezvoltare;
    c) şeful Serviciului cercetare;
    d) şeful Serviciului programe europene, marketing;
    e) şeful Serviciului formare;
    f) şeful Serviciului financiar, contabilitate.

    (2) Componenţa nominală a Consiliului administrativ se stabileşte prin decizie de către managerul Institutului.
    (3) La şedinţele Consiliului administrativ poate participa şi reprezentantul Compartimentului juridic.
    (4) La şedinţele Consiliul administrativ pot participa în calitate de invitaţi coordonatorii/membrii echipelor de proiect care nu sunt membri ai Consiliului administrativ sau reprezentanţi ai compartimentelor Institutului, pentru a oferi informaţii suplimentare cu privire la obiectul dezbaterii.
    (5) Secretariatul Consiliului administrativ este asigurat de către un reprezentant al Compartimentului resurse umane.

    ART. 14
    (1) Consiliul administrativ se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la propunerea managerului.
    (2) Convocarea Consiliului administrativ se realizează cu minimum două zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei, de preşedintele acestuia, prin grija secretariatului.
    (3) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului administrativ este întocmită de preşedinte şi comunicată membrilor de către secretariat cu respectarea termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) Consiliul administrativ se consideră legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi.
    (5) Ordinea de zi a şedinţei şi hotărârile Consiliului administrativ se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În cazul imposibilităţii atingerii majorităţii simple, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (6) Secretarul Consiliului administrativ participă la şedinţe, întocmeşte procesul-verbal şi asigură luarea la cunoştinţă a acestuia în vederea semnării de către membrii prezenţi.
    (7) Procesul-verbal al şedinţei, semnat de toţi membrii prezenţi, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se arhivează în condiţiile legii.
    (8) Secretarul, membrii Consiliului administrativ şi invitaţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra documentelor şi dezbaterilor din cadrul şedinţelor.
    (9) Activitatea membrilor Consiliului administrativ nu este retribuită.

    ART. 15
    (1) Principalele atribuţii ale Consiliului administrativ sunt:
    a) în baza propunerilor formulate de manager, analizează şi fundamentează programele şi proiectele culturale anuale şi de perspectivă ale Institutului;
    b) avizează programul anual de activitate al Institutului;
    c) pe baza proiectelor şi programelor aprobate, dezbate şi propune proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Institutului;
    d) analizează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli cu privire la folosirea eficientă şi eficace a fondurilor alocate, precum şi utilizarea sumelor realizate din venituri extrabugetare şi formulează propuneri, după caz, pe care le înaintează managerului;
    e) analizează şi propune necesarul de investiţii, reparaţii curente şi capitale, de dotări independente, pe care le include în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi, după aprobarea acestuia, urmăreşte stadiul realizării;
    f) avizează Regulamentul intern al Institutului, pe care îl propune spre aprobare managerului;
    g) analizează şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea structurii organizatorice, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de funcţii ale Institutului;
    h) analizează şi propune măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii;
    i) dezbate măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizând studii şi programe de perfecţionare a activităţii;
    j) dezbate propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi de casare a bunurilor materiale;
    k) analizează, dezbate şi propune tarifele pentru activităţile prestate de Institut;
    l) dezbate orice alte probleme care se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituţiei, incluse pe ordinea de zi aprobată a şedinţelor Consiliului administrativ;
    m) aprobă afilierea Institutului la reţele internaţionale culturale din domeniul său de activitate, inclusiv cu plata de cotizaţii;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.

    (2) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul administrativ adoptă hotărâri.

    ART. 16
    (1) Consiliul ştiinţific al Institutului este organ colectiv cu rol consultativ, care are misiunea de a elabora strategia şi programele proprii de cercetare ale Institutului, precum şi luarea măsurilor necesare pentru realizarea acestora. Acesta este compus din personalităţi culturale, cu grad profesional de cercetător ştiinţific gradul I sau profesor universitar.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din minimum 5 şi maximum 9 membri, dintre care şi un reprezentant desemnat al Ministerului Culturii, cu grad ştiinţific de cercetător I sau profesor universitar doctor.
    (3) Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific se stabileşte prin decizie a managerului Institutului.
    (4) Secretariatul Consiliului de specialitate este asigurat de către personalul Institutului, numit prin decizie a managerului.

    ART. 17
    Principalele atribuţii ale Consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) formulează propuneri şi recomandări privind strategia managerială în domeniul cercetării şi formării;
    b) formulează propuneri pentru optimizarea implementării Proiectului de management;
    c) formulează recomandări pentru planificările anuale privind activităţile specifice ale Institutului;
    d) avizează planul de cercetare şi de formare profesională;
    e) face propuneri şi recomandări pentru încheierea unor parteneriate sau acorduri de cooperare cu instituţii şi organizaţii de prestigiu din ţară şi străinătate;
    f) sprijină activităţile menite să ducă la îmbunătăţirea imaginii publice a Institutului;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 18
    (1) Membrii Consiliului ştiinţific se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori interesele Institutului o impun pentru aprobarea, analizarea şi monitorizarea activităţii de cercetare.
    (2) Convocarea Consiliului ştiinţific se realizează cu minimum două zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei, de preşedintele acestuia, prin grija secretariatului.
    (3) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului este întocmită de preşedinte şi comunicată membrilor de către secretariat, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) Secretarul Consiliului ştiinţific participă la şedinţe, întocmeşte procesul-verbal şi asigură luarea la cunoştinţă a acestuia în vederea semnării de către membrii prezenţi.
    (5) Procesul-verbal al şedinţei, semnat de toţi membrii prezenţi, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se arhivează în condiţiile legii.
    (6) Secretarul, membrii Consiliului ştiinţific şi invitaţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra documentelor şi dezbaterilor din cadrul şedinţelor.
    (7) Activitatea membrilor Consiliului ştiinţific nu este retribuită.
    (8) Consiliul ştiinţific se consideră legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi.

    CAP. V
    Comisii
    ART. 19
    (1) În cadrul Institutului funcţionează:
    a) comisii specializate pentru atestarea, autorizarea sau avizarea persoanelor fizice, respectiv juridice;
    b) Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic - organism de specialitate, fără personalitate juridică, organizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 86/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
    c) Comisia centrală pentru acordarea certificatelor de traducător în şi din limbi străine;
    d) alte comisii menite să îmbunătăţească transparenţa modului de desfăşurare a activităţilor specifice.

    (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) funcţionează în baza procedurilor aprobate prin decizie a managerului.

    CAP. VI
    Structura organizatorică
    ART. 20
    Organizarea Institutului este structurată în funcţie de natura activităţilor care sunt desfăşurate în cadrul acestuia, conform organigramei cuprinse în anexa nr. 2 la ordin.

    ART. 21
    Compartimentul juridic este subordonat managerului şi exercită următoarele atribuţii principale:
    a) asigură legalitatea desfăşurării activităţii şi apărării intereselor Institutului;
    b) reprezintă instituţia pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei;
    c) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice;
    d) întocmeşte, redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale Institutului;
    e) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate neîntemeiate şi nelegale;
    f) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice în care Institutul este parte;
    g) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Institutului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia;
    h) conlucrează cu compartimentele Institutului interesate în întocmirea de acte, contracte, decizii etc., asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale;
    i) acordă asistenţă juridică celorlalte compartimente ale Institutului;
    j) asigură transmiterea către compartimentele interesate ale Institutului a reglementărilor legale nou-apărute;
    k) avizează deciziile emise de manager;
    l) elaborează sau, după caz, analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, proiectele de acte juridice şi de contracte în care Institutul este parte, asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale;
    m) elaborează propuneri cu privire la acte normative care privesc activitatea Institutului;
    n) formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 22
    (1) Compartimentul resurse umane este subordonat managerului şi asigură respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii specifice sferei de activitate a compartimentului.
    (2) Compartimentul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte proiectul statului de funcţii al Institutului şi îl propune spre aprobare managerului;
    b) propune structura de personal pe baza căreia se determină fondurile destinate cheltuielilor cu salariile, conform legii;
    c) întocmeşte contractele individuale de muncă ale angajaţilor, actele adiţionale la acestea, documentele pentru promovarea personalului în urma concursurilor susţinute, conform legii, precum şi contractele civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi/sau contractele de cesiune a drepturilor de autor încheiate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) asigură întocmirea şi efectuarea corectă a înregistrărilor în documentele de evidenţă a muncii prevăzute de lege şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare;
    e) asigură completarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor;
    f) asigură consultanţa de specialitate în scopul întocmirii fişelor de post ale angajaţilor Institutului;
    g) întocmeşte documentaţia necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din structura instituţiei;
    h) asigură condiţiile necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din structura instituţiei;
    i) întocmeşte documentele de angajare sau încetare a raporturilor de muncă ale angajaţilor instituţiei;
    j) gestionează fişele de evaluare profesională individuală anuală a angajaţilor;
    k) întocmeşte contractele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele care îndeplinesc atribuţii de instruire teoretică şi practică în cadrul programelor de formare profesională derulate de Institut;
    l) asigură documentaţia necesară pentru întocmirea dosarelor persoanelor care solicită încetarea activităţii şi o supune spre aprobare conducerii instituţiei;
    m) asigură întocmirea documentelor statistice, a evidenţelor de personal şi de salarizare, precum şi a altor documente solicitate în domeniul resurselor umane;
    n) asigură consultanţă de specialitate şi sprijinul necesar desfăşurării în condiţii de legalitate a procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor Institutului;
    o) înaintează conducerii Institutului propunerile nominale ale personalului ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea promovării în grade sau trepte profesionale;
    p) stabileşte în condiţii de legalitate drepturile salariale ale personalului Institutului;
    q) întocmeşte centralizatorul anual al concediilor de odihnă ale personalului şi îl supune aprobării managerului;
    r) asigură şi păstrează evidenţa contractelor încheiate de instituţie, respectiv a deciziilor emise de manager pentru buna desfăşurare a activităţii;
    s) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 23
    Compartimentul achiziţii publice este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) centralizează propunerile şi întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice, ţinând cont de necesităţile şi priorităţile comunicate de celelalte compartimente/servicii ale Institutului, gradul de prioritate al necesităţilor stabilit de manager prin contractul său de management şi de Consiliul de administraţie, precum şi de anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual;
    b) după aprobarea bugetului propriu, prezintă conducerii Institutului propuneri pentru eşalonarea achiziţiilor publice, în funcţie de bugetul aprobat şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
    c) elaborează nota justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 69 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
    e) constituie şi asigură păstrarea dosarului achiziţiei publice;
    f) derulează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în condiţiile legii;
    g) ia măsurile legale pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de participanţii la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
    h) depune diligenţe pentru finalizarea procedurii de atribuire, propunând semnarea contractului sau a acordului-cadru;
    i) asigură transmiterea spre publicare a anunţurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, conform legii;
    j) definitivează dosarul de achiziţie publică;
    k) ia măsuri pentru comunicarea finalizării procedurii de achiziţie publică, respectiv pentru semnarea contractului de achiziţie publică de către cei în drept şi pentru comunicarea către salariaţii responsabili cu urmărirea derulării acestuia;
    l) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului şi le depune la arhivă, respectând prevederile legale;
    m) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice date în competenţa sa prin lege.


    ART. 24
    (1) Activitatea de audit intern a Institutului se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
    (2) Auditul intern reprezintă o activitate funcţională independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliază conducerea Institutului în ceea ce priveşte buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice.
    (3) Compartimentul audit public intern este subordonat managerului şi exercită următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează proiectul programului multianual şi al planului anual de audit public intern;
    b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    c) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
    d) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl transmite compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerului Culturii;
    e) în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.


    ART. 25
    Compartimentul publicaţii, platforme digitale, gestiune baze de date este subordonat managerului şi exercită următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte priorităţile de publicare a lucrărilor ştiinţifice, în condiţiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, în limita resurselor financiare, şi le propune managerului pentru aprobare;
    b) propune editarea de publicaţii şi tipărituri ale Institutului şi fundamentează aceste propuneri;
    c) asigură valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor prin publicarea de lucrări ştiinţifice, reviste, broşuri şi colecţii de carte, a unor portaluri electronice, manuale, precum şi a altor lucrări în domeniu, în limba română şi în principalele limbi de circulaţie internaţională, difuzate în format tipărit şi/sau electronic;
    d) coordonează şi monitorizează editarea şi diseminarea Revistei Muzeelor, precum şi editarea, publicarea şi diseminarea altor publicaţii de specialitate, potrivit obiectului său de activitate;
    e) contribuie la realizarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale activităţii editoriale a Institutului;
    f) propune legături cu publicaţii de profil din ţară şi din străinătate;
    g) colectează, gestionează, arhivează şi analizează date statistice interpretate din toate activităţile derulate de compartimentele funcţionale ale instituţiei;
    h) propune şi gestionează parteneriate cu instituţii publice şi alte entităţi în vederea colectării periodice de date statistice;
    i) raportează direct managerului Institutului despre situaţia bazelor de date şi despre eventuale incidente privind încălcarea regimului de acces la acestea;
    j) sesizează managerul asupra situaţiilor în care informaţiile necesare constituirii sau actualizării bazelor de date sunt furnizate cu întârziere sau în mod defectuos de către celelalte compartimente;
    k) dezvoltă şi consolidează metode statistice care să măsoare impactul şi contribuţia culturii în economia naţională;
    l) furnizează un sistem de informaţii economice legate de cultură, conceput ca satelit al Sistemului de conturi naţionale (SCN), pentru a permite estimarea impactului culturii asupra economiei în ansamblu;
    m) implementează contul satelit privind cultura, în conformitate cu ultimele dezvoltări la nivel european şi internaţional, în vederea obţinerii celui mai adecvat instrument pentru efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a dimensiunii economice a sectorului şi a evoluţiei acesteia;
    n) colaborează cu Institutul Naţional de Statistică pentru armonizarea metodologiilor specifice;
    o) realizează maparea/cartografierea sectorului cultural pe baza datelor obţinute şi gestionează platforma de vizualizare interactivă a datelor pe care publică şi actualizează secţiuni privind activitatea culturală, infrastructura şi personalul de specialitate din sectorul operaţional cultură;
    p) gestionează platforma de colectare on-line a datelor din teritoriu privind activitatea culturală, infrastructura şi personalul de specialitate din sectorul operaţional cultură;
    q) asigură colectarea, gestionarea şi utilizarea informaţiilor din bazele de date cu respectarea Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR);
    r) propune dezvoltarea de platforme digitale şi aplicaţii în vederea valorificării si promovării studiilor realizate de către Institut;
    s) gestionează platforma de colectare de date a Institutului şi sprijină demersurile de colectare de date ale Serviciului cercetare;
    ş) colaborează cu Compartimentul registre, evidenţe şi baze de date formare şi, respectiv, Compartimentul politici culturale, analize şi baze de date cercetare pentru construirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date la nivelul Institutului;
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 26
    (1) Serviciul financiar, contabilitate se află în subordinea managerului şi este compus din Compartimentul financiar şi compartimentul contabilitate.
    (2) Serviciul financiar, contabilitate este condus de un şef serviciu şi coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Serviciul financiar, contabilitate are următoarele atribuţii principale:
    a) pregăteşte şi avizează bugetele, planifică şi controlează toate operaţiunile financiare şi contabile legate de activitatea Institutului şi le supune aprobării managerului;
    b) asigură elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    c) fundamentează proiectul bugetului instituţiei publice pe baza Scrisorii-cadru transmise de ordonatorul principal de credite, pe care îl supune aprobării conducătorului instituţiei/consiliului de administraţie, şi răspunde de transmiterea acestuia la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii;
    d) avizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale pe care le înaintează spre aprobare conducătorului instituţiei şi răspunde de transmiterea acestora, la termenele stabilite de lege, ordonatorului principal de credite;
    e) răspunde de întocmirea şi transmiterea la termen a necesarului de credite pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, cofinanţare proiecte cu finanţare nerambursabilă, după caz, şi cheltuieli de capital, pe care îl supune aprobării conducătorului instituţiei;
    f) răspunde de organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate, de lichidarea şi întocmirea instrumentelor de plată a cheltuielilor pe baza ordonanţărilor de plată a cheltuielilor aprobate de ordonatorul de credite;
    g) răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii şi de arhivarea acestora, conform prevederilor legale;
    h) asigură organizarea evidenţei contabile a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, cu respectarea actelor normative în vigoare;
    i) verifică documentele justificative primite pentru toate operaţiunile financiare;
    j) organizează evidenţa gestiunii bunurilor materiale şi urmăreşte efectuarea procesului de inventariere a elementelor de activ şi pasiv, în condiţiile legii;
    k) urmăreşte realizarea controlului financiar preventiv;
    l) efectuează plata cheltuielilor bugetare;
    m) asigură controlul casieriei şi al magaziei de materiale;
    n) avizează şi înaintează dările de seamă statistice cu caracter financiar la termenele prevăzute;
    o) urmăreşte şi asigură înregistrarea în contabilitate a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
    p) asigură organizarea inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar şi/sau în alte situaţii prevăzute de lege, şi înregistrarea în contabilitate a rezultatului acesteia;
    q) răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii şi de arhivarea acestora, conform prevederilor legale;
    r) avizează notele de fundamentare pentru achiziţii publice de bunuri, servicii sau produse;
    s) organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu băncile;
    ş) asigură fondurile necesare pentru deplasările salariaţilor Institutului în ţară, în interesul serviciului, la manifestări culturale etc., pe baza ordinelor de deplasare prezentate, organizează evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, conform reglementărilor în vigoare, urmărind încadrarea corectă în cheltuielile aprobate;
    t) întocmeşte, pentru deplasările în străinătate, formele de plată; verifică deconturile prezentate şi urmăreşte restituirea valutei neutilizate la casieria Institutului şi reconstituirea fondurilor respective;
    ţ) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 27
    Compartimentul financiar se află în subordinea Serviciului financiar, contabilitate şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) participă la fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    b) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei publice pe baza Scrisorii-cadru transmise de ordonatorul principal de credite, pe care îl supune aprobării contabilului-şef/ directorului economic, şi răspunde de transmiterea acestuia la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii;
    c) răspunde de evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate, de lichidarea şi întocmirea instrumentelor de plată a cheltuielilor pe baza ordonanţărilor de plată a cheltuielilor aprobate de ordonatorul de credite;
    d) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pe care le înaintează spre aprobare contabilului-şef/directorului economic şi conducătorului instituţiei şi răspunde de transmiterea acestora, la termenele stabilite de lege, ordonatorului principal de credite;
    e) asigură resursele financiare necesare funcţionării în bune condiţii a instituţiei. În acest scop înaintează organelor competente cererile de deschidere de credite bugetare, precum şi eventualele cereri de suplimentare a creditelor bugetare;
    f) urmăreşte realizarea încasărilor şi efectuarea la termen a plăţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale;
    g) întocmeşte documentaţia necesară şi solicită modificările corespunzătoare a indicatorilor bugetari, când este cazul: virări de credite de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare la alta, modificări de alocaţii trimestriale, retrageri de credite bugetare etc.;
    h) exercită, prin persoana desemnată de conducătorul instituţiei, controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) întocmeşte necesarul de credite pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, cofinanţare proiecte cu finanţare nerambursabilă, după caz, şi cheltuieli de capital, pe care îl supune şefului serviciului şi conducătorului instituţiei, şi răspunde de transmiterea acestuia la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, la termenele stabilite de acesta;
    j) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 28
    Compartimentul contabilitate se află în subordinea Serviciului financiar, contabilitate şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pe care le înaintează spre aprobare şefului serviciului şi conducătorului instituţiei şi răspunde de transmiterea acestora, la termenele stabilite de lege, ordonatorului principal de credite;
    b) organizează şi răspunde de evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, cu respectarea actelor normative în vigoare;
    c) exercită verificarea normelor legale cu privire la existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi plăţilor, inventarierilor, asigurarea şi constituirea de garanţii, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor înscrise în bilanţuri şi conturi de execuţie;
    d) asigură înregistrarea operaţiunilor contabile ale instituţiei şi a documentelor aferente;
    e) răspunde de întocmirea, conform legislaţiei în vigoare, a tuturor statelor de plată, în baza documentelor care atestă legalitatea efectuării acestora;
    f) efectuează la timp plăţile şi încasările legate de diferitele relaţii ale instituţiei cu terţii (furnizori, creditori, clienţi), cele legate de plata drepturilor de personal şi a altor drepturi sociale, a drepturilor de deplasare şi de transfer;
    g) asigură elaborarea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, pentru personalul propriu şi transmiterea acesteia către autoritatea fiscală;
    h) asigură elaborarea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru personalul propriu, şi transmiterea acesteia către autoritatea fiscală;
    i) asigură încasarea şi înregistrarea veniturilor proprii ale Institutului, potrivit dispoziţiilor legale;
    j) întocmeşte registrele contabile obligatorii şi răspunde de arhivarea acestora, conform prevederilor legale;
    k) participă la efectuarea inventarierii, propune casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, identifică mijloace de valorificare a acestora;
    l) răspunde de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea operaţiilor efectuate;
    m) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului;
    n) întocmeşte raportările lunare (monitorizare cheltuieli de personal, monitorizare cheltuieli de capital, rânduri bilanţ, plăţi restante şi execuţie bugetară), pe care le supune aprobării contabilului-şef/directorului economic şi conducătorului instituţiei, şi răspunde de transmiterea acestora la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, la termenele stabilite de acesta, astfel încât să fie respectate termenele legale stabilite de actele normative în vigoare;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 29
    Direcţia formare-dezvoltare se află în subordinea managerului, este condusă de un director şi are următoarele atribuţii principale:
    a) participă la elaborarea programelor, proiectelor şi acţiunilor din programul minimal anual, în vederea aprobării de către Ministerul Culturii;
    b) coordonează şi monitorizează, împreună cu serviciile şi compartimentele din subordine, activitatea desfăşurată de Institut în domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente, al managementului cultural şi al dezvoltării instituţionale;
    c) coordonează activitatea de formare profesională a Institutului şi supraveghează calitatea acesteia;
    d) favorizează, stimulează şi propune liniile de perspectivă pentru programele şi proiectele instituţiei în domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente, al managementului cultural şi al dezvoltării instituţionale;
    e) identifică ocupaţii specifice domeniului culturii, pentru care se pot organiza noi programe de formare profesională continuă, şi propune conducerii Institutului includerea acestora în oferta instituţiei;
    f) coordonează activitatea de identificare şi planificare a programelor profesionale pentru ocupaţiile specifice domeniului culturii;
    g) avizează planurile pentru programele de pregătire şi le supune spre aprobare managerului;
    h) iniţiază, stabileşte, dezvoltă şi susţine raporturi de colaborare şi cooperare cu alte unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ale Ministerului Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii, Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate în România şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale, naţionale şi internaţionale, care au un obiect de studiu sau activităţi de formare de interes comun;
    i) avizează propunerile de colaborare a Institutului cu formatori cu experienţă de competenţe profesionale specifice, pentru pregătirea şi derularea programelor de formare profesională şi le supune spre aprobare managerului;
    j) prezintă managerului propuneri pentru desemnarea echipei de realizare şi implementare a fiecărui program şi/sau proiect din domeniul formării profesionale derulat de Institut;
    k) asigură existenţa cadrului necesar care să permită efectuarea evaluărilor de competenţe profesionale;
    l) avizează propunerile de tarife pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor de formare profesională şi pentru activitatea de evaluare şi le supune spre aprobare managerului;
    m) coordonează activităţile de selecţie şi pregătire a specialiştilor din domeniul culturii în vederea certificării ca evaluatori de competenţe profesionale; planifică priorităţile de participare la conferinţe, grupuri de lucru sau comunicări din domeniul formării profesionale;
    n) planifică şi coordonează activitatea de editare a materialelor de curs sau a suporturilor de curs pentru activităţile de formare ale Institutului;
    o) propune repartizarea spre soluţionare a eventualelor contestaţii înregistrate de candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute în urma participării la examenele de atestare sau autorizare organizate de Institut;
    p) colaborează cu Serviciul cercetare pentru realizarea studiilor specifice privind analiza şi chestionarele de feedback ale participanţilor la cursurile organizate de Institut;
    q) avizează strategiile în domeniu elaborate de compartimentele subordonate şi le supune spre aprobare managerului;
    r) participă la elaborarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale activităţilor de formare şi din programele europene derulate de Institut, precum şi a rapoartelor şi informărilor comunicate managerului, întocmite pe baza informaţiilor din bazele de date;
    s) participă, în calitate de coordonator şi/sau partener, la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale care au ca scop dezvoltarea obiectivelor Institutului, precum şi dezvoltarea instituţională prin: parteneriate cu universităţi de profil artistic şi cultural din România, precum şi cu centrele sau institutele de cercetare statistică şi/sau culturale, schimburi de practici, dezvoltare de metodologii de cercetare, formare, din domeniul culturii şi domenii conexe specifice pentru formare şi cercetare în concordanţă cu proiectul managerial, identificarea de noi surse de finanţare pentru derularea proiectelor de cercetare şi formare în domeniul culturii, participare la reţele internaţionale de profil;
    ş) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 30
    Compartimentul logistic se află în subordinea Direcţiei formare-dezvoltare şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte planul de apărare şi de pază contra incendiilor, îl supune spre aprobare managerului şi urmăreşte aplicarea acestuia;
    b) asigură organizarea serviciului de pază al instituţiei;
    c) coordonează activitatea de aprovizionare a magaziei de materiale a Institutului;
    d) primeşte, aprobă şi distribuie rechizite personalului din Institut;
    e) verifică şi semnează notele de lichidare pentru personalul din Institut care îşi încetează activitatea;
    f) face comenzi pentru realizarea ştampilelor şi tipăriturilor folosite în activitatea de secretariat, în bază documentelor justificative;
    g) procură şi decontează mărci poştale necesare tuturor expedierilor din Institut şi distribuie destinatarilor din instituţie corespondenţa primită pe această cale;
    h) asigură montarea şi reparaţii minore pentru mobilierul şi dotările Institutului;
    i) asigură curăţenia spaţiilor de lucru aflate în administrarea sau proprietatea Institutului;
    j) propune fundamentat lucrări de instalaţii, reparaţii, întreţinere etc.;
    k) participă la realizarea inventarierii tuturor bunurilor din patrimoniul Institutului;
    l) întocmeşte referatele de necesitate pentru consumabile, mijloace fixe, aparatură şi bunuri de inventar, la propunerea conducătorilor compartimentelor;
    m) ia măsuri preventive pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor unor fenomene naturale periculoase: ploi, zăpezi, îngheţ, inundaţii, cutremure etc.;
    n) oferă informaţii necesare întocmirii caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de servicii şi echipamente, ce intră în sfera domeniului administrativ;
    o) propune măsurile necesare bunei administrări a patrimoniului mobil şi imobil aflat în administrarea Institutului şi răspunde pentru modul de aplicare a acestora;
    p) administrează şi utilizează aparatura şi utilajele necesare efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente necesare imobilelor utilizate de instituţie;
    q) verifică, la primirea documentelor, organizarea corectă în dosare, în conformitate cu prevederile Nomenclatorului de păstrare, ale Normelor tehnice şi ale Instrucţiunilor Arhivelor Naţionale;
    r) pune la dispoziţia structurilor din Institut, precum şi a altor persoane fizice sau juridice, la solicitarea acestora şi în baza aprobării conducerii, spre consultare, documente, cu excepţia celor cu regim secret şi clasificate;
    s) eliberează, în baza solicitărilor aprobate, copii de pe documentele aflate în arhiva Institutului;
    ş) se preocupă de buna păstrare a materialului arhivistic, asigurându-l împotriva furtului şi degradării, şi răspunde pentru integritatea materialului arhivistic;
    t) ţine evidenţa documentelor intrate şi ieşite din arhivă în Registrul de evidenţă curentă;
    ţ) organizează, conform prevederilor legale, activitatea de predare către Arhivele Naţionale a documentelor care se păstrează permanent;
    u) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 31
    Compartimentul management cursuri se află în subordinea Direcţiei formare-dezvoltare şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) analizează, propune şi realizează programe de formare profesională pentru ocupaţii specifice domeniului culturii;
    b) întocmeşte planurile pentru programele de pregătire şi le supune spre aprobare conducerii Institutului;
    c) propune programarea examenelor de absolvire, componenţa comisiilor de examinare şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea examenelor de absolvire;
    d) întreprinde demersurile în vederea obţinerii avizelor necesare pentru derularea programelor la absolvirea cărora se eliberează certificate de absolvire sau de calificare, cu acoperire naţională;
    e) asigură funcţionarea Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, a Comisiei centrale pentru acordarea certificatelor de traducător în şi din limbi străine, organizează sesiunile de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic şi sesiunile de evaluare pentru traducători;
    f) asigură evidenţa prezenţei şi rezultatelor cursanţilor şi comunică aceste date compartimentelor cu atribuţii în domeniu;
    g) identifică şi propune spre aprobare conducerii Institutului colaborarea cu formatori cu experienţă de competenţe profesionale specifice, pentru pregătirea şi derularea programelor de formare profesională;
    h) formulează şi prezintă propuneri conducerii Institutului privind nivelul tarifelor percepute pentru activităţile derulate în cadrul programelor de formare profesională;
    i) oferă informaţii publicului interesat despre procesul de formare profesională şi despre programele desfăşurate de Institut;
    j) colaborează cu furnizorii de educaţie din sistemul educaţiei formale iniţiale (licee, universităţi etc.) pentru oferirea de servicii de consiliere profesională şi îndrumare vocaţională absolvenţilor de nivel mediu şi superior;
    k) difuzează informaţii şi materiale cu privire la condiţiile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 32
    Compartimentul registre, evidenţe, baze date formare se află în subordinea Direcţiei formare-dezvoltare şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) gestionează registrele de evidenţă a formatorilor şi a cursanţilor;
    b) întocmeşte, pe baza datelor furnizate de formatori şi evaluatori, următoarele documente: registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, registrele de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de calificare şi absolvire, tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională, registrul general al persoanelor evaluate, registrul de gestionare a certificatelor de competenţe profesionale, registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale;
    c) verifică şi introduce în arhivă, pe suport hârtie, şi sprijină arhivarea în format electronic a următoarelor documente întocmite de formatori/evaluatori: catalogul participanţilor pentru fiecare program de formare profesională, catalogul cu rezultatele examenului şi foile de notare pentru fiecare program de formare profesională, procesul-verbal al comisiei de examinare pentru fiecare program de formare profesională, dosarul de evaluare împreună cu dovezile de competenţă culese;
    d) întocmeşte baze de date din datele colectate din desfăşurarea activităţilor de formare profesională, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    e) gestionează Registrul impresarilor artistici, persoane fizice sau persoane juridice, Registrul managerilor culturali care au urmat cursurile de pregătire în managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi alte registre naţionale cu specialişti înregistraţi sau atestaţi de Institut, în condiţiile legii;
    f) gestionează Registrul instituţiilor de spectacole sau concerte;
    g) colaborează cu Compartimentul publicaţii, platforme digitale, gestiune baze de date pentru corelarea unor baze de date specifice;
    h) livrează periodic Compartimentului publicaţii, platforme digitale, gestiune baze de date versiunile editabile actualizate ale Registrului impresarilor artistici, persoane fizice sau persoane juridice, şi Registrului managerilor culturali, în vederea arhivării şi securizării acestora;
    i) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 33
    (1) Serviciul programe europene, marketing se află în subordinea Direcţiei formare-dezvoltare şi este compus din Compartimentul marketing, parteneriate, comunicare şi Compartimentul programe europene.
    (2) Serviciul programe europene, marketing este condus de un şef serviciu şi coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Serviciul programe europene, marketing are următoarele atribuţii principale:
    a) propune directorului Direcţiei formare-dezvoltare participarea Institutului în diverse programe europene specifice domeniului culturii;
    b) coordonează activitatea de identificare de parteneri interni şi internaţionali în vederea susţinerii diverselor proiecte europene derulate de Institut;
    c) centralizează propunerile de noi proiecte specifice pentru formare şi cercetare pe care le supune aprobării conducerii Institutului;
    d) realizează şi propune spre aprobare managerului strategia şi planul de marketing ale Institutului;
    e) propune conducerii Institutului, prin intermediul Compartimentului marketing, parteneriate, comunicare, participarea personalului din subordine la seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale pe teme din domeniu;
    f) coordonează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor Institutului decurgând din toate proiectele europene şi internaţionale în care acesta este implicat;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 34
    Compartimentul marketing, parteneriate, comunicare se află în subordinea Serviciului programe europene, marketing şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) contribuie la realizarea strategiei şi a planului de marketing ale Institutului;
    b) asigură comunicarea şi implementarea strategiilor şi politicilor de marketing ale Institutului;
    c) realizează planuri şi reţele de comunicare internă şi externă şi asigură implementarea acestora la nivelul tuturor compartimentelor Institutului;
    d) asigură comunicarea cu celelalte compartimente în vederea prelucrării informaţiilor primite de la acestea;
    e) întreţine, completează şi actualizează informaţiile despre activitatea Institutului pe site-ul oficial al instituţiei şi pe reţelele de socializare;
    f) contribuie la realizarea evenimentelor organizate de Institut (seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale);
    g) asigură relaţia cu media;
    h) realizează planul de comunicare internă şi externă a Institutului;
    i) se ocupă de plasarea adecvată a ofertei Institutului în raport cu beneficiarii;
    j) sintetizează propunerile de participare la seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale primite din partea tuturor şefilor de compartimente;
    k) supervizează realizarea elementelor de identitate vizuală ale Institutului şi le propune spre aprobare managerului Institutului;
    l) urmăreşte reflectarea în media a activităţilor Institutului şi propune acţiuni corective în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi în percepţia publică faţă de activitatea Institutului;
    m) sprijină activitatea celorlalte compartimente ale Institutului, în vederea asigurării identităţii de imagine a instituţiei;
    n) asigură accesul la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii;
    o) furnizează către mass-media informaţiile de interes public cu referire la activitatea Institutului, în condiţiile legii;
    p) monitorizează presa, realizează analize de impact, monitorizează percepţia publicului asupra Institutului;
    q) livrează periodic Compartimentului publicaţii, platforme digitale, gestiune baze de date informaţiile şi datele de contact pe care le foloseşte în vederea promovării activităţii Institutului;
    r) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 35
    Compartimentul programe europene se află în subordinea Serviciului programe europene, marketing şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) identifică şi propune perfectarea de parteneriate cu universităţile de profil artistic şi cultural din România, precum şi cu centrele sau institutele de cercetare statistică şi/sau cultural;
    b) identifică proiecte specifice pentru formare şi cercetare în concordanţă cu proiectul managerial;
    c) identifică noi surse de finanţare pentru derularea proiectelor specifice ale Institutului;
    d) identifică parteneri interni şi internaţionali în vederea susţinerii diverselor proiecte europene derulate de Institut;
    e) planifică şi realizează activităţile specifice din cadrul programelor şi proiectelor în care Institutul este angajat;
    f) răspunde de întocmirea rapoartelor de progres ale activităţilor conform cerinţelor din cadrul fiecărui program sau proiect în care este implicat Institutul;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 36
    (1) Serviciul formare se află în subordinea directorului Direcţiei formare-dezvoltare şi este compus din Compartimentul profesii şi standarde ocupaţionale, Compartimentul atestare traducători şi Compartimentul diplome, atestate, certificate.
    (2) Serviciul formare este condus de un şef serviciu şi coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Serviciul formare are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de eliberare a certificatelor de competenţe profesionale cu recunoaştere naţională pentru ocupaţii din domeniul culturii din partea Agenţiei Naţionale pentru Calificări;
    b) identifică şi face demersuri pentru dezvoltarea legăturilor Institutului cu alte instituţii şi organizaţii cu activitate în domeniul formării profesionale şi educaţiei permanente;
    c) oferă oportunităţi egale şi nediscriminatorii tuturor candidaţilor care doresc să fie evaluaţi în vederea obţinerii unui certificat de competenţe profesionale;
    d) asigură un sistem transparent care permite candidaţilor să conteste decizia de evaluare, raportată la anumite unităţi de competenţă, şi să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unităţi de competenţă, efectuată de un alt evaluator;
    e) asigură un sistem corect de gestionare a informaţiilor rezultate din procesele de evaluare, conform prevederilor procedurii legale în vigoare;
    f) organizează activitatea de editare a materialelor de curs sau a suporturilor de curs pentru activităţile de formare ale Institutului;
    g) coordonează şi urmăreşte activitatea colaboratorilor specializaţi pentru activităţile de formare profesională;
    h) oferă consultanţă de specialitate în vederea evaluării şi certificării de formatori în domeniul culturii;
    i) colaborează cu Agenţia Naţională pentru Calificări în vederea identificării celor mai potrivite mijloace de promovare a certificării competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
    j) colaborează cu şeful Serviciului cercetare pentru realizarea studiilor privind nevoile de formare şi elaborarea standardelor de pregătire profesională;
    k) analizează şi propune actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România prin introducerea de noi meserii sau profesii din domeniul culturii;
    l) propune conducerii Institutului, prin intermediul Compartimentului marketing, parteneriate, comunicare, participarea personalului din subordine la seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale pe teme din domeniu;
    m) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 37
    Compartimentul profesii şi standarde ocupaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Calificări, cu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi cu alte autorităţi şi organisme în domeniu, standardele de pregătire profesională şi standardele ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii;
    b) întreprinde demersurile necesare pentru elaborarea sau actualizarea standardelor ocupaţionale pentru ocupaţii din domeniul culturii pentru care Institutul organizează programe de formare profesională;
    c) monitorizează directivele europene adoptate în vederea armonizării meseriilor şi profesiilor din domeniul culturii;
    d) urmăreşte şi propune actualizarea standardelor ocupaţionale din domeniul culturii în acord cu noile directive europene;
    e) propune studii şi analize pentru profesii şi ocupaţii din sectorul cultural;
    f) colaborează cu Compartimentul politici culturale, analize şi baze de date cercetare în vederea realizării atribuţiilor specifice;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 38
    Compartimentul atestare traducători îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) organizează şi desfăşoară procedura de atestare a traducătorilor în şi din limbi străine, cu respectarea Regulamentului aprobat prin ordin al ministrului culturii;
    b) asigură funcţionarea Comisiei centrale, precum şi a comisiilor de examen, respectiv de soluţionare a contestaţiilor, cu respectarea procedurii legale în vigoare;
    c) propune programarea examenelor de atestare a traducătorilor, componenţa comisiilor de examinare şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea examenelor de atestare;
    d) asigură evidenţa prezenţei şi rezultatelor cursanţilor şi comunică aceste date compartimentelor cu atribuţii în domeniu;
    e) identifică şi propune spre aprobare colaborarea cu specialişti evaluatori cu experienţă de competenţe profesionale specifice, pentru pregătirea şi desfăşurarea examenelor de atestare;
    f) oferă informaţii publicului interesat despre programul examenelor de atestare desfăşurate de Institut;
    g) asigură arhivarea tuturor documentelor utilizate în cadrul sesiunilor de examen conform procedurii de arhivare aplicabile la nivelul Institutului;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 39
    Compartimentul diplome, atestate, certificate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) întreprinde demersurile necesare pentru respectarea legislaţiei aplicabile procedurii de eliberare a certificatelor de competenţe profesionale cu recunoaştere naţională pentru ocupaţii din domeniul culturii;
    b) completează certificatele de calificare, de absolvire şi de competenţe profesionale pe baza datelor furnizate de formatori/evaluatori;
    c) eliberează certificatele de calificare, de absolvire şi de competenţe profesionale persoanelor îndreptăţite, după verificarea identităţii acestora;
    d) colaborează cu Compartimentul registre, evidenţe şi baze de date formare în scopul gestionării datelor obţinute din activităţile derulate de acesta;
    e) arhivează şi răspunde de documentele rezultate din procesul de formare profesională, în condiţiile legii;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 40
    (1) Serviciul cercetare se află în subordinea managerului şi este compus din Compartimentul politici culturale, analize şi baze de date cercetare şi Compartimentul studii şi cercetări.
    (2) Serviciul cercetare este condus de un şef serviciu care coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Serviciul cercetare are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură fundamentarea programelor şi politicilor culturale ale Ministerului Culturii, la solicitarea acestuia;
    b) asigură diseminarea rezultatelor cercetărilor şi studiilor despre sectoarele culturale şi creative pentru specialiştii din domeniu şi pentru publicul larg, prin intermediul instrumentelor specifice şi prin participarea la conferinţele naţionale şi internaţionale de profil;
    c) asigură realizarea studiilor, analizelor şi cercetărilor incluse în planul anual de cercetare;
    d) coordonează organizarea seminarelor, congreselor, colocviilor, meselor rotunde, a şcolilor de vară, conferinţelor şi dezbaterilor naţionale şi internaţionale;
    e) coordonează activitatea de cercetare a Institutului şi supraveghează calitatea acesteia;
    f) favorizează, stimulează şi propune liniile de perspectivă pentru programele şi proiectele instituţiei în domeniul cercetării;
    g) fundamentează şi înaintează conducerii Institutului noi propuneri de programe şi/sau proiecte de cercetare pentru domeniul culturii, identificate la nivel naţional şi internaţional;
    h) participă la elaborarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului, precum şi a rapoartelor şi informărilor comunicate managerului, întocmite pe baza informaţiilor din bazele de date;
    i) identifică şi face demersuri pentru dezvoltarea legăturilor Institutului cu unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ale Ministerului Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii, Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate în România şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale, naţionale şi internaţionale, care au un obiect de studiu de interes comun, precum şi cu publicaţii de specialitate, din ţară sau din străinătate;
    j) prezintă propuneri pentru desemnarea echipei de realizare şi implementare a fiecărui program şi/sau proiect din domeniul cercetării derulat de Institut;
    k) planifică priorităţile participării la manifestări ştiinţifice cu comunicări din rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, în limita resurselor financiare, şi le propune managerului pentru aprobare;
    l) identifică, împreună cu celelalte compartimente, posibilităţile de aderare a Institutului la organisme naţionale şi internaţionale şi reţele de interes pentru instituţie şi întreprinde demersurile necesare în acest scop;
    m) coordonează şi urmăreşte activitatea colaboratorilor specializaţi pentru activităţile de cercetare;
    n) livrează periodic Compartimentului publicaţii, platforme digitale, gestiune baze de date chestionarele şi bazele de date generate în cadrul studiilor şi cercetărilor realizate, în vederea arhivării şi securizării acestora;
    o) validează informaţiile publicate pe secţiunile platformei de vizualizare interactivă realizate cu date extrase din studiile Serviciului cercetare;
    p) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 41
    Compartimentul politici culturale, analize şi baze de date cercetare exercită următoarele atribuţii principale:
    a) asigură fundamentarea programelor şi politicilor culturale ale Ministerului Culturii, la solicitarea acestuia, prin furnizarea de studii, cercetări, studii de impact;
    b) efectuează analize pentru strategiile, programele şi politicile Ministerului Culturii;
    c) efectuează, la cerere, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural;
    d) susţine demersurile ştiinţifice de cercetare a tuturor surselor edite şi inedite, cărţi, ziare, manuscrise, jurnale, documente de arhivă şi altele, legate de sectoarele culturale şi creative;
    e) contribuie la realizarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului;
    f) efectuează documentări pentru domeniul cultural şi domeniile adiacente acestuia şi valorifică rezultatele acestor cercetări;
    g) monitorizează şi informează conducerea Institutului despre evoluţia politicilor culturale europene din domeniul culturii şi domeniile transversale;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    ART. 42
    Compartimentul studii şi cercetări exercită următoarele atribuţii principale:
    a) concepe şi realizează instrumente de lucru şi metodologii de cercetare adaptate studierii sectoarelor culturale şi creative din România;
    b) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural;
    c) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă în sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România;
    d) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural;
    e) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
    f) efectuează studii şi cercetări privind cererea şi oferta de competenţe profesionale specifice domeniului cultural, precum şi pentru nevoile de formare profesională ale organizaţiilor cu activitate în domeniul culturii;
    g) elaborează şi monitorizează predicţii în ceea ce priveşte fluctuaţia cererii privind necesarul de formare, specializare şi perfecţionare a personalului din reţeaua instituţiilor publice de cultură;
    h) colectează, gestionează, arhivează şi analizează date statistice despre sectoarele culturale şi creative din România;
    i) raportează datele statistice pe contul satelit privind cultura potrivit metodologiei dezvoltate împreună cu Institutul Naţional de Statistică;
    j) furnizează, la cerere, date şi analize solicitate Ministerului Culturii de către organismele internaţionale preocupate de sectorul cultural;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.


    CAP. VII
    Bugetul de venituri şi cheltuieli
    ART. 43
    (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.
    (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din:
    a) activităţi de evaluare a competenţelor profesionale;
    b) activităţi de formare profesională, cursuri şi programe de specializare sau perfecţionare continuă;
    c) tarife percepute pentru activităţile prestate;
    d) valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor, în condiţiile legii;
    e) organizarea de congrese, seminare, conferinţe;
    f) realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv în parteneriat public-privat;
    g) valorificarea drepturilor de autor pe care le deţine în raport cu alte persoane fizice sau juridice;
    h) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;
    i) participarea în proiecte cu finanţare externă;
    j) alte activităţi specifice realizate de Institut, în conformitate cu atribuţiile sale legale.

    (3) Din veniturile proprii Institutul poate efectua plata contribuţiilor şi a cotizaţiilor la reţelele internaţionale culturale şi organismele internaţionale din domeniul său de activitate la care este afiliat sau participă.
    (4) Tarifele pentru serviciile şi activităţile Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii.
    (5) Liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia Institutului sau care sunt contrare obiectului său de activitate.

    ART. 44
    (1) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Institutul fundamentează proiectul de buget de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu activitatea programată.
    (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de ordonatorul principal de credite.

    ART. 45
    (1) Institutul propune programul de investiţii ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din surse bugetare, prin Ministerul Culturii, potrivit legii.
    (2) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile legii.

    ART. 46
    (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Institutului se efectuează prin conturi deschise la unităţi de trezorerie din raza teritorială unde se află sediul instituţiei, precum şi la bănci comerciale, cu sediul în România, pentru operaţiunile derulate în valută.
    (2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutară stabilite prin actele normative în vigoare.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 47
    Institutul organizează arhiva proprie, în care se păstrează documentele stabilite prin nomenclatorul arhivistic al instituţiei aprobat potrivit dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

    ART. 48
    Institutul poate negocia şi încheia contractul colectiv de muncă la nivel de unitate cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 49
    Institutul dispune de ştampilă şi sigiliu proprii.

    ART. 50
    (1) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative incidente.
    (2) Detalierea prevederilor prezentului regulament se face prin proceduri aprobate prin decizie a managerului.

    ART. 51
    Orice modificare a prezentului regulament se aprobă prin ordin al ministrului culturii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016