Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 noiembrie 2019  privind implementarea Programului Termoficare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 20 noiembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 988 din 9 decembrie 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3.194/1.084/3.734/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 988 din 9 decembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) În înţelesul prezentului regulament, Programul Termoficare asigură cofinanţarea obiectivelor/proiectelor promovate de autorităţile administraţiei publice locale pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor.
    (2) Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 şi finanţează proiecte de investiţii noi şi pe cele aflate în derulare, începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006*) pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    *) Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019.

    (3) Finanţarea Programului Termoficare se realizează din sursele prevăzute la art. I alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (O.U.G. nr. 53/2019).
    (4) În înţelesul prezentului regulament:
    a) prin obiectiv/proiect de investiţii se înţelege rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiective de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor;
    b) prin solicitare de finanţare se înţelege cererea prin care beneficiarul solicită Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (M.L.P.D.A.) alocări pentru finanţarea obiectivului/ proiectului.

    (5) Implementarea şi monitorizarea Programului Termoficare la nivelul M.L.P.D.A. se face de către personalul compartimentului de specialitate din cadrul Direcţiei pentru servicii comunitare de utilitate publică şi parcuri industriale (D.S.C.U.P.P.I.) - Direcţia generală administraţie publică.
    (6) Implementarea şi monitorizarea pe plan local a Programului Termoficare, precum şi coordonarea activităţilor privind derularea investiţiilor intră în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale beneficiare.

    ART. 2
    Obiectivele/Proiectele care beneficiază de cofinanţare prin intermediul Programului Termoficare trebuie să dovedească tehnic eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, prin reducerea consumului de resurse energetice şi, respectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

    ART. 3
    (1) Beneficiarii Programului Termoficare sunt unităţile administrativ-teritoriale care:
    a) deţin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică sau părţi ale acestora;
    b) sunt interesate să înfiinţeze sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, în condiţiile în care prezintă acte doveditoare ale proprietăţii asupra terenului şi angajamentele de consum ale dezvoltatorilor imobiliari şi/sau viitorilor utilizatori finali, în baza cărora a fost dimensionată, printr-un studiu de fezabilitate, capacitatea sistemului de termoficare.

    (2) Beneficiarii Programului Termoficare gestionează direct, prin bugetele de venituri şi cheltuieli, sumele alocate pentru realizarea obiectivelor/proiectelor de modernizare, reabilitare, retehnologizare şi extindere sau înfiinţare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor.
    (3) Beneficiarii Programului Termoficare sunt direct responsabili de pregătirea, managementul şi implementarea proiectului şi nu vor acţiona ca intermediari.

    ART. 4
    (1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul Programului Termoficare sunt finanţate în cuantum de maxim 85% din fonduri provenite potrivit art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019 prin bugetul M.L.P.D.A. şi respectiv, în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare.
    (2) Cofinanţarea obiectivelor/proiectelor din cadrul Programului Termoficare cu sume din bugetul M.L.P.D.A. se realizează prin transferuri către bugetele locale, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute anual cu această destinaţie.
    (3) Pentru finalizarea proiectelor începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anii 2019 şi 2020 vor fi alocate sume pentru decontarea lucrărilor de investiţii executate, recepţionate şi, după caz, achitate în anii 2018 şi 2019, de unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de finanţare în anii anteriori. Decontarea prevăzută de prezentul alineat se realizează cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
    a) sumele acordate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019 se virează în bugetele locale ale beneficiarilor, în conturi distincte, în baza solicitării de decontare, însoţită de documentele justificative de plată a contribuţiei de minimum 30% din cheltuielile eligibile, asigurată de unitatea administrativ-teritorială beneficiară potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. I alin. (24), (26), (31), (37) şi (45) din O.U.G. nr. 53/2019.

    (4) Sumele repartizate pentru cofinanţarea fiecărui obiectiv/proiect în cadrul programului se aprobă de către Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, potrivit mecanismelor prevăzute la art. 9-11, în limita a maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale obiectivului/proiectului pentru care se solicită finanţare, prevăzute în Ghidul pentru accesarea Programului Termoficare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (5) Solicitarea de finanţare se completează conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament şi se depune la sediul M.L.P.D.A.
    (6) În vederea alocării sumelor pentru anul în curs, în termen de 60 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, beneficiarii finanţării multianuale transmit la M.L.P.D.A., în copie, hotărârea consiliului local de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli din care să rezulte contribuţia proprie la finanţarea proiectului şi sumele necesare a fi alocate din bugetul M.L.P.D.A. pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în continuare incluse în program şi estimările pentru următorii ani, în funcţie de graficul de execuţie actualizat, însoţită de descrierea lucrărilor ce urmează a fi realizate în anul respectiv şi valoarea acestora. Pentru obiectivele noi de investiţii, care vor fi cuprinse în prima sesiune de evaluare din fiecare an, solicitările de finanţare se depun, la sediul M.L.P.D.A., până la data de 31 martie.
    (7) M.L.P.D.A. centralizează propunerile transmise pentru finanţările multianuale, potrivit alin. (6), şi asigură repartizarea, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, a fondurilor pe proiecte şi beneficiari, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie, prevăzute în legea bugetară anuală.
    (8) Diferenţa dintre cofinanţarea aprobată de Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare şi valoarea totală a obiectivului/proiectului reprezintă contribuţie proprie a beneficiarului şi se suportă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare.

    ART. 5
    În temeiul ordinului de repartizare a fondurilor, prevăzut la art. I alin. (37) din O.U.G. nr. 53/2019, M.L.P.D.A. încheie contracte de finanţare cu fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

    ART. 6
    (1) Conformitatea şi eligibilitatea proiectelor sunt verificate de reprezentanţii compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I.
    (2) Conformitatea este asumată de către reprezentanţii compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I., după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea de către solicitant a următoarelor condiţii:
    a) este proprietarul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică sau al unei părţi a acestuia sau prezintă acte doveditoare ale proprietăţii asupra terenului şi angajamentele de consum ale dezvoltatorilor imobiliari şi/sau viitorilor utilizatori finali, în baza cărora a fost dimensionată, printr-un studiu de fezabilitate, capacitatea sistemului de termoficare, în cazul înfiinţării unui sistem de termoficare;
    b) solicitarea de finanţare este completată şi însoţită de documentele prevăzute în Ghidul pentru accesarea Programului Termoficare.

    (3) Eligibilitatea proiectelor este certificată de către reprezentanţii compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I., după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea de către beneficiar şi proiect a următoarelor condiţii:
    a) se finanţează lucrări de modernizare, reabilitare, retehnologizare şi extindere sau înfiinţare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor;
    b) beneficiarul dovedeşte, prin hotărâre a consiliului local, contribuţia proprie la costurile totale ale obiectivului/proiectului;
    c) din obiectiv/proiect rezultă că, prin investiţiile realizate, sistemul de alimentare centralizată cu energie termică va atinge condiţiile tehnice şi de protecţia mediului prevăzute în secţiunea Eligibilitatea proiectelor din anexa nr. 1 la prezentul regulament;
    d) proiectul are la bază Strategia locală de alimentare cu energie termică şi Studiul de fezabilitate;
    e) proiectul se implementează în perioada 2019-2027;
    f) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la secţiunea Eligibilitatea proiectelor din anexa nr. 1 la prezentul regulament;
    g) lucrările ce urmează a fi finanţate dovedesc tehnic eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, prin reducerea consumului de resurse energetice şi, respectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

    (4) Dacă documentaţia este incompletă sau, după caz, nu conţine date/informaţii suficiente pentru stabilirea conformităţii şi eligibilităţii proiectului, M.L.P.D.A. va solicita, în scris, completarea cu documentele necesare sau, după caz, clarificări.

    ART. 7
    Pentru fiecare solicitare de finanţare, compartimentul de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I. completează un raport de verificare din care să reiasă că obiectivul/proiectul îndeplineşte sau nu condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute la art. 6.

    ART. 8
    (1) Analiza Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare se realizează pe baza raportului-sinteză de aprobare sau respingere a finanţării, în care este prezentată situaţia conformităţii şi eligibilităţii pentru fiecare cerere de finanţare depusă în anul respectiv, întocmit de reprezentanţii compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I..
    (2) Raportul-sinteză de aprobare sau respingere a finanţării are în anexă următoarele documente:
    a) rapoartele de verificare prevăzute la art. 7;
    b) avizele tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.


    ART. 9
    (1) Sumele repartizate beneficiarilor, din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019, sunt stabilite de Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, în baza criteriilor prevăzute la art. I alin. (31) din O.U.G. nr. 53/2019.
    (2) Compartimentul de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I. întocmeşte o fişă de evaluare pentru fiecare proiect admis la verificarea condiţiilor de conformitate şi eligibilitate, prin acordarea unui punctaj pentru fiecare criteriu prevăzut la art. I alin. (31) din O.U.G. nr. 53/2019 şi evidenţierea punctajului total obţinut.
    (3) Pentru fiecare criteriu, proiectul care prezintă cea mai bună valoare va primi punctajul maxim. Celelalte proiecte vor primi punctaje corespunzător valorilor prezentate, prin raportare la valoarea proiectului care a obţinut punctajul maxim în sesiunea curentă de evaluare.
    (4) Selecţia şi ierarhizarea proiectelor cofinanţate prin Programul Termoficare se fac de către Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, a cărei decizie se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă.
    (5) Nu se finanţează proiectele care obţin un total mai mic de 5 puncte.

    ART. 10
    În urma analizării raportului-sinteză de aprobare sau respingere a finanţării, Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare hotărăşte asupra aprobării solicitării de finanţare pentru obiectivele/proiectele propuse.

    ART. 11
    (1) Decizia Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare cu privire la aprobarea sau respingerea solicitărilor de finanţare şi cuantumul sumelor repartizate beneficiarilor din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019 sunt consemnate în procesul-verbal al şedinţei.
    (2) Repartizarea sumelor pe beneficiari se realizează în funcţie de bugetul Programului Termoficare, estimat pe o perioadă de 3 ani, în raport cu ierarhizarea proiectelor determinată de punctajul obţinut în sesiunea curentă de evaluare.
    (3) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei în termen de maximum 30 de zile de la data avizării sumelor de către Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare.

    ART. 12
    Prin compartimentul de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I., M.L.P.D.A. asigură comunicarea către beneficiari a deciziei cu privire la aprobarea solicitării de finanţare şi sumele repartizate unităţii administrativ-teritoriale în vederea includerii în bugetul local de venituri şi cheltuieli.

    ART. 13
    În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aprobării ordinului prevăzut la art. 11 alin. (3), M.L.P.D.A. încheie contracte de finanţare multianuală cu beneficiarii, în cadrul Programului Termoficare, în limita creditelor bugetare şi a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.

    ART. 14
    (1) Obiectivele/Proiectele finanţate în condiţiile prezentului regulament se înscriu în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale care are în proprietate sau înfiinţează sistemul centralizat de alimentare cu energie termică sau părţi din acesta.
    (2) Contractarea lucrărilor de investiţii finanţate în cadrul Programului Termoficare se face cu respectarea de către reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale a prevederilor legale privind achiziţiile publice.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    GHID
    pentru accesarea Programului Termoficare
    I. Depunerea solicitării de finanţare
    Ghidul pentru accesarea Programului Termoficare, denumit în continuare Ghid de finanţare, cuprinde regulile de pregătire şi depunere a solicitărilor de finanţare, precum şi condiţiile de finanţare în cadrul Programului Termoficare.
    Pentru a obţine finanţare în condiţiile Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, denumit în continuare Regulament, reprezentanţii legali ai unităţilor administrativ-teritoriale completează Solicitarea de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament.
    Solicitarea de finanţare se depune la sediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, însoţită de documentele prevăzute în prezentul Ghid de finanţare.

    II. Condiţii pentru finanţarea proiectelor
    Repartizarea fondurilor transferate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019, în vederea finanţării obiectivelor/proiectelor realizate în cadrul Programului Termoficare se face numai pentru cofinanţarea obiectivelor proiectelor care îndeplinesc condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în Regulament.

    Conformitate
    Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de conformitate şi eligibilitate, autorităţile administraţiei publice locale anexează solicitării de finanţare următoarele documente:
    1. acte doveditoare ale proprietăţii asupra sistemului de termoficare sau a unei părţi a acestuia sau în cazul înfiinţării unui sistem de termoficare acte doveditoare ale proprietăţii asupra terenului şi angajamentele de consum ale dezvoltatorilor imobiliari şi/sau viitorilor utilizatori finali, în baza cărora a fost dimensionată, printr-un studiu de fezabilitate, capacitatea sistemului de termoficare;
    2. documentele care atestă că infrastructura existentă şi terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini;
    3. dovada existenţei unui compartiment de specialitate la nivel local cu atribuţii privind desfăşurarea investiţiei de modernizare, reabilitare, retehnologizare şi extindere sau înfiinţare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică;
    4. angajamentul reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale privind finanţarea tuturor cheltuielile neeligibile, a cheltuielilor ocazionate de pregătirea proiectului şi formularea cererii de finanţare;
    5. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale privind responsabilitatea asupra pregătirii şi managementului proiectului;
    6. hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt prevăzute sumele necesare finanţării proiectului [surse proprii şi atrase, altele decât cele repartizate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019], însoţită de Lista obiectivelor de investiţii (anexă la hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli);
    7. hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a participării la Programul Termoficare şi a eşalonării multianuale a implementării proiectului, respectiv a alocărilor din bugetul local şi a celor solicitate din bugetul M.L.P.D.A.;
    8. studiu de fezabilitate întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv analiza costuri-beneficii, efectuată cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, şi informaţiile specificate la art. I alin. (33) lit. c) din O.U.G nr. 53/2019;
    9. strategia locală de alimentare cu energie termică, actualizată la fiecare 6 ani, pentru un orizont de timp de minimum 10 ani, care cuprinde lucrările pentru care se solicită finanţarea;
    10. hotărârile consiliului local/judeţean de aprobare a strategiei locale de alimentare cu energie termică şi a studiului de fezabilitate;
    11. hotărârea consiliului local/judeţean privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de încălzire, reprezentând arealul geografic (zona unei localităţi) aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale în interiorul căreia se poate promova o singură soluţie de încălzire, respectiv soluţia de alimentare centralizată cu energie termică, pentru care a fost elaborat studiul de fezabilitate în vederea modernizării, reabilitării, retehnologizării şi extinderii sau înfiinţării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a localităţii;
    12. programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice al unităţii administrativ-teritoriale şi auditul energetic al operatorului economic care prestează serviciul public de alimentare cu energie termică a localităţii, întocmite cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    13. avizul tehnic privind eficienţa energetică a proiectului de investiţii emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    14. actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

    Strategia de alimentare cu energie termică
    În vederea evaluării situaţiei existente şi identificării soluţiei tehnico-economice optime pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, fiecare autoritate a administraţiei publice locale elaborează Strategia locală de alimentare cu energie termică, aprobată prin hotărâre a consiliului local/judeţean, precum şi studii de fezabilitate necesare promovării investiţiilor.
    La elaborarea strategiilor locale de alimentare cu energie termică se au în vedere şi următoarele considerente privind resursele regenerabile şi protecţia mediului:
    a) utilizarea tuturor tipurilor de resurse de energie, cum ar fi: biomasa, deşeurile biodegradabile, incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a principiului proximităţii;
    b) reducerea poluării, cu posibilitatea controlului reducerii noxelor/emisiilor, eliminarea depozitării lichide a zgurii şi cenuşii rezultate din arderea cărbunilor şi reducerea suprafeţelor de depozitare a deşeurilor rezultate prin arderea combustibililor fosili (cărbune), prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru producerea energiei;
    c) valorificarea potenţialului energetic rezultat din proiectele de extragere a biogazului din depozitele municipale existente.

    Prin Strategia locală de alimentare cu energie termică se stabilesc următoarele: consumul real de energie termică, necesarul de surse de producere, cu stabilirea investiţiilor noi ce trebuie realizate pentru consumul în bandă, soluţii pentru acoperirea restului de consum, menţinerea instalaţiilor existente şi lucrările ce se vor efectua pentru încadrarea în normele de protecţia mediului, precum şi retragerea instalaţiilor din exploatare şi casarea acestora.
    Strategia locală de alimentare cu energie termică va include şi evaluarea cuprinzătoare a potenţialului de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficiente pe întreg teritoriul localităţii, care să conţină informaţiile prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare.
    În baza strategiilor locale de alimentare cu energie termică, consiliile locale vor aproba prin hotărâre definirea sistemului centralizat de producţie, transport şi distribuţie de energie termică şi a zonelor unde se asigură exclusiv serviciul de termoficare, având în vedere aplicarea principiului „o clădire - un singur sistem de asigurare cu energie termică“.

    Eligibilitatea proiectelor
    Pentru a fi considerat eligibil, un proiect de modernizare a sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie a energiei termice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    1. proiectul finanţează investiţiile realizate pentru următoarele componente:
    a) unitatea/unităţile de producţie a agentului termic;
    b) reţeaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte);
    c) punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;
    d) reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire.
    Nu sunt finanţate lucrările care nu contribuie la reducerea consumului de resurse energetice şi, respectiv, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau care nu vizează componentele sistemului de alimentare centralizată cu energie termică prevăzute la pct. 2 lit. g), h) şi i).

    2. din proiect şi, după caz, din strategia locală de alimentare cu energie termică să rezulte că, la finalizarea investiţiilor, după modernizarea integrală a sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, vor fi îndeplinite următoarele condiţii şi performanţe tehnice:
    a) necesarul de energie termică se va asigura astfel:
    (i) vârful curbei de consum - prin echipamente producătoare de agent termic de vârf;
    (ii) consumul din perioada asigurării încălzirii urbane - prin instalaţii de producere a energiei termice dimensionate conform prevederilor de la lit. b);
    (iii) consumul aferent asigurării apei calde menajere - prin instalaţii de producere a energiei termice dimensionate conform prevederilor de la lit. b);
    (iv) prin instalaţii care utilizează energie regenerabilă (solară, geotermală, biomasă, biogaz etc.) care contribuie la creşterea eficienţei energetice a sistemului, în condiţii în care se justifică economic.
     Sistemele eficiente de alimentare centralizată cu energie termică vor utiliza cel puţin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinaţie de energie şi căldură de tipul celor sus-menţionate;

    b) energia termică va fi produsă într-un mix de capacităţi de producţie a energiei în cogenerare şi/sau în surse separate, dimensionate în baza analizei cost-beneficiu efectuate cu luarea în calcul a consumului actual (înregistrat în anul anterior demarării proiectului) la care se adaugă estimarea de modificare a consumului de căldură pe următorii 10 ani;
    c) randamentul energetic anual al unităţii de producţie de agent termic (energie termică + energie electrică evacuată pentru valorificare)/resurse energetice primare consumate pentru obţinerea energiei termice şi electrice trebuie să fie de cel puţin 80%; excepţie pot face doar unităţile de producţie care utilizează biomasa ca resursă energetică primară, unde randamentul energetic total trebuie să fie de cel puţin 70%;
    d) reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport al agentului termic primar şi de distribuţie la valori sub 15%;
    e) creşterea eficienţei energetice a punctelor termice;
    f) utilizarea modulelor termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;
    g) contorizarea la nivel de imobil şi la nivel de puncte termice, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare;
    h) echilibrarea hidraulică şi reducerea pierderilor de energie termică şi apă din reţelele interioare ale imobilelor;
    i) contorizarea individuală şi montarea robinetelor termostatice la consumatorii finali, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare;
    j) introducerea sistemelor de automatizare şi dispecerizare, astfel încât să poată fi asigurate monitorizarea şi controlul permanent al funcţionării instalaţiilor în parametrii optimi, de la producere până la utilizator;

    3. proiectul trebuie să prezinte o soluţie care să corespundă principiilor şi conţinutului Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004, Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003, Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2004, precum şi prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. proiectul trebuie să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. fundamentarea investiţiei se face printr-un studiu de fezabilitate, corelat cu strategia locală de alimentare cu energie termică a localităţii şi cu programul propriu de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Pentru proiectele care prevăd utilizarea deşeurilor ca resursă energetică primară se ia în considerare cantitatea de deşeuri potenţial valorificabile energetic după aplicarea ierarhiei deşeurilor aşa cum este stabilită prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, generate la nivelul localităţii/judeţului în care se implementează proiectul;
    6. proiectele care prevăd utilizarea deşeurilor drept resursă energetică primară trebuie să se încadreze în investiţiile prevăzute în Planul naţional de gestionare a deşeurilor/planul judeţean de gestionare a deşeurilor;
    7. proiectele se execută în perioada 2019-2027;
    8. pentru elaborarea sau reactualizarea, acolo unde este cazul, a strategiilor locale şi a studiilor de fezabilitate, se vor respecta cerinţele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. din proiect şi, după caz, din strategia locală de alimentare cu energie termică să rezulte că executarea lucrărilor de modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică va fi de la consumator spre sursă.


    Eligibilitatea cheltuielilor
    Următoarele categorii de cheltuieli aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază sunt considerate eligibile pentru cofinanţare din bugetul M.L.P.D.A. în condiţiile Regulamentului:
    a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază;
    b) pentru amenajarea terenului privind protecţia mediului: lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură;
    c) pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei;
    d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului;
    e) pentru documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
    f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente;
    g) pentru certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;
    h) pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, inclusiv analiza costuri-beneficii, efectuată cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general, documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, proiect tehnic şi detalii de execuţie;
    i) pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi dirigenţie de şantier;
    j) cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii: execuţie de clădiri; consolidări, modernizări, reparaţii ale clădirilor; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei, precum şi pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;
    k) pentru achiziţia de utilaje şi echipamente: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;
    l) pentru probe tehnologice şi teste;
    m) taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;
    n) pentru achiziţia de active fixe necorporale: aplicaţii informatice, licenţe, brevete şi know-how.

    Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului este înscrisă în solicitarea de finanţare.

    III. Transferul sumelor aprobate
    Virarea către bugetele locale a sumelor aprobate potrivit Regulamentului se face numai după încheierea contractelor de finanţare între beneficiari şi M.L.P.D.A., potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament.
    M.L.P.D.A. încheie contracte de finanţare cu beneficiarii pe o durată de maximum 3 ani, în limita creditelor de angajament aprobate, iar eşalonarea plăţilor se realizează, pentru anul curent, în limita creditelor bugetare aprobate, iar pentru anii ulteriori în limita creditelor bugetare estimate cu această destinaţie.
    În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare poate fi prelungită cu până la maximum 2 ani.
    Autorităţile administraţiei publice locale vor solicita M.L.P.D.A., până la data de 6 a fiecărei luni, sumele necesare din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019, în vederea decontării lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli eligibile pentru realizarea proiectului conform contractului de finanţare, pentru fiecare obiectiv de investiţii. Solicitarea va fi însoţită de documente justificative de plată (copii ale facturilor fiscale cu menţiunea „Bun de plată“ şi „Conform cu originalul“ şi ale ordinelor de plată reprezentând finanţarea de la bugetul local cu menţiunea „Conform cu originalul“) şi prezentarea următoarelor date:
    - valoarea contractului de finanţare (total, din care de la bugetul M.L.P.D.A., respectiv de la bugetul local - lei - inclusiv TVA);
    – valoarea decontată din contractul de finanţare până la data solicitării (total, din care de la bugetul M.L.P.D.A., respectiv de la bugetul local -lei - inclusiv TVA);
    – lucrări/servicii/alte cheltuieli eligibile solicitate la plată (scurtă descriere, nr. /dată, valoare - lei - inclusiv TVA);
    – factură fiscală (emitent, nr./dată, valoare - lei - inclusiv TVA);
    – ordin de plată a contribuţiei de la bugetul local (nr./dată, valoare - lei - inclusiv TVA);
    – stadiul fizic realizat până la data solicitării;
    – sume solicitate de la bugetul M.L.P.D.A., în limita contractului de finanţare, cu respectarea procentului de cofinanţare (- lei - inclusiv TVA).

    Justificarea sumelor virate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019 se va face prin transmiterea la M.L.P.D.A. a documentelor de plată (copie ordin de plată nr. /dată, valoare - lei - inclusiv TVA), în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii lor.
    Sumele acordate se virează în bugetele locale ale beneficiarilor, în conturi distincte, pentru sumele de la bugetul de stat, respectiv pentru sumele din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, în baza solicitării de decontare, însoţită de documentele justificative de plată a contribuţiei de minimum 15% din cheltuielile eligibile, asigurată de unitatea administrativ-teritorială beneficiară potrivit contractului de finanţare încheiat cu M.L.P.D.A.
    Beneficiarii Programului Termoficare au obligaţia de a transmite M.L.P.D.A., în termen de 30 de zile calendaristice de la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.

    IV. Procedura de restituire a sumelor
    În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, M.L.P.D.A. notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi potrivit prevederilor din contractul de finanţare, al cărui model-cadru este prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament, solicită restituirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării, a sumelor decontate necuvenit.
    În termenul de 30 de zile beneficiarul restituie sumele notificate, în contul M.L.P.D.A. din care a fost virată contribuţia din bugetul M.L.P.D.A.
    Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ comunică în 2 zile lucrătoare compartimentului de specialitate D.S.C.U.P.P.I. informaţiile specifice returnării sumelor ce fac obiectul procedurii de restituire.
    În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, M.L.P.D.A. solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază
    teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
    După recuperarea sumelor de la beneficiari, M.L.P.D.A. comunică în scris acest lucru direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute mai sus.
    La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit şi în care se menţionează M.L.P.D.A. ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea sumelor decontate necuvenit.
    În termen de 2 zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, potrivit celor menţionate în cerere.
    În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul de 2 zile lucrătoare sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite având ca beneficiar M.L.P.D.A., unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.

    V. Monitorizare şi raportare
    Monitorizarea modului de îndeplinire a clauzelor contractului de finanţare şi de respectare a prevederilor Regulamentului de către autorităţile administraţiei publice locale beneficiare ale finanţării se realizează de către personalul compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I. prin desfăşurarea următoarelor activităţi:
    1. verificarea situaţiei sumelor repartizate de la bugetul M.L.P.D.A., din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019;
    2. verificarea situaţiei sumelor alocate de la bugetul local;
    3. verificarea contractării lucrărilor de execuţie pentru obiectivele de investiţii finanţate în cadrul programului, valoarea sumelor contractate; termene de execuţie;
    4. verificarea sumelor decontate pentru realizarea proiectului şi a documentelor justificative de plată (facturi fiscale, ordine de plată);
    5. verificarea respectării procentului de cofinanţare stabilit conform contractului de finanţare;
    6. centralizarea raportărilor beneficiarilor cu privire la respectarea prevederilor art. I alin. (24) din O.U.G. nr. 53/2019 şi ale art. 2 din Regulament.

    M.L.P.D.A. va solicita autorităţilor administraţiei publice locale, în calitate de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare ale cofinanţării, raportări privind utilizarea sumelor alocate şi stadiul execuţiei lucrărilor la data de 30 iunie şi 31 octombrie. După analizarea şi centralizarea datelor raportate, Direcţia pentru servicii comunitare de utilitate publică şi parcuri industriale din cadrul Direcţiei generale administraţie publică (D.G.A.P.) va propune ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei măsurile ce se impun a fi luate pentru eliminarea neconformităţilor semnalate.
    Pentru verificarea modului de utilizare a sumelor alocate prin Programul Termoficare, urmărirea comportării în exploatare şi cuantificarea rezultatelor obţinute în urma punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii realizate în anii precedenţi, precum şi pentru estimarea stadiului fizic al lucrărilor se pot constitui echipe de verificare pe teren care, în afara activităţilor descrise mai sus, vor analiza la sediul unităţii administrativ-teritoriale:
    1. documentele care atestă recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii finanţate;
    2. înregistrarea în contabilitate a lucrărilor de investiţii efectuate;
    3. comportarea în exploatare a lucrărilor de investiţii realizate;
    4. economia de energie obţinută (tep/an) şi/sau reducerea cheltuielilor;
    5. reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră (tone de dioxid de carbon echivalent/an).

    Cu ocazia deplasării, echipele vor verifica prin vizite pe teren realizarea obiectivelor de investiţii şi vor estima stadiul fizic al lucrărilor.
    Rezultatele acţiunii de verificare vor fi consemnate într-un proces-verbal încheiat la sediul unităţii administrativ-teritoriale şi va fi semnat de reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi membrii echipei de verificare.
    Beneficiarii care au încheiat contractele de finanţare prevăzute la art. 5 din Regulament raportează, până cel mai târziu la data de 31 ianuarie a anului următor primirii cofinanţării de la bugetul M.L.P.D.A., stadiul privind execuţia, recepţia lucrărilor şi situaţia utilizării fondurilor transferate, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, şi cantitatea de energie, exprimată în tone de echivalent petrol, economisită prin implementarea proiectelor în anii precedenţi, potrivit specificaţiilor transmise de Direcţia pentru servicii comunitare de utilitate publică şi parcuri industriale din cadrul M.L.P.D.A..
    Activitatea de raportare a cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, şi a cantităţii de energie, exprimată în tone de echivalent petrol, economisită prin implementarea proiectelor în anii precedenţi, începe în al doilea an de la data punerii în funcţiune a obiectivului de investiţii, vizează anul anterior şi se derulează pe o perioadă de 9 ani de data primei raportări.
    M.L.P.D.A. poate solicita beneficiarilor transmiterea oricăror informaţii sau documente relevante referitoare la obiectivul/proiectul de investiţii finanţat prin Programul Termoficare.
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor poate solicita orice informaţie sau orice documente relevante aferente raportării cantităţilor de emisii de gaze cu efect de seră reduse prin implementarea proiectelor, care vor fi obţinute de M.L.P.D.A. de la beneficiari.


    ANEXA 2

    la regulament
    - Model -
    SOLICITARE DE FINANŢARE
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la regulament
    - Model -
    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI
    Nr. ………………………../……………………….
    MUNICIPIUL/ORAŞUL/COMUNA
    ………………………………………..........
    Nr. ………………………../……………………….
    CONTRACT DE FINANŢARE
    încheiat astăzi, ……..………………
    Între
    Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura Nord, sector 5, cod fiscal 26369185, cont RO28TREZ23A700301510206X şi cont RO52TREZ23A700301510251X deschise la Trezoreria Bucureşti, reprezentat legal prin doamna/domnul.......................... , ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale responsabilă cu implementarea Programului Termoficare, denumită în continuare M.L.P.D.A.,
    şi
    Municipiul/Oraşul/Comuna ..................., judeţul ...................., cu sediul .................., nr. ......, cod SIRUTA .........., reprezentat legal prin doamna/domnul ........................ - primar, în calitate de unitate administrativ-teritorială beneficiară, denumită în continuare beneficiar.
    În baza prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ale art. I alin. (45) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (O.U.G. nr. 53/2019),
    şi ale art. 5 din Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare,
    a intervenit următorul contract:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    M.L.P.D.A. asigură cofinanţarea proiectului „.........................“, promovat de beneficiar în scopul modernizării, reabilitării, retehnologizării şi extinderii sau înfiinţării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din localitatea ................, denumit în continuare proiect.

    ART. 2
    Valoarea contractului
    (1) Valoarea contribuţiei M.L.P.D.A. în cadrul contractului este de .............. lei [sumă care provine din sursa prevăzută la art. I alin. (3) lit. .... din O.U.G. nr. 53/2019], potrivit anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. ………../……….privind repartizarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor conform Programului Termoficare.
    (2) Valoarea contribuţiei proprii a beneficiarului este de .......... lei, conform HCL nr. ……/……… , prezentată în extras în anexa nr. 1.
    (3) Valoarea totală a proiectului menţionat la art. 1, valoarea rămasă de executat la data de 31.12 …...., valoarea cheltuielilor eligibile până la finalizarea proiectului sunt prezentate în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Durata contractului
    (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează la data de ............................ .
    (2) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractului de finanţare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.
    (3) Sumele transferate beneficiarilor din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi lit. b) din O.U.G. nr. 53/2019 şi neutilizate de beneficiari se restituie M.L.P.D.A. astfel:
    a) conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul M.L.P.D.A., respectând regula subvenţiilor;
    b) până la data de 20 decembrie sumele din transferuri din bugetul Fondului pentru Mediu.


    ART. 4
    Plăţi în cadrul contractului
    (1) M.L.P.D.A. virează sumele prevăzute de prezentul contract în contul ................şi contul ............... Municipiului/Oraşului/Comunei ...................., deschise la trezoreria: ............, localitatea ....................., judeţul ...................., cod IBAN: …........................, cod fiscal ................. .
    (2) Prin acceptarea cofinanţării prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiarul se angajează pe propria răspundere să o utilizeze integral şi numai pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază:
    a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază;
    b) pentru amenajarea terenului privind protecţia mediului: lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură;
    c) pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei;
    d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului;
    e) pentru documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
    f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente;
    g) pentru certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;
    h) pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, inclusiv, analiza costuri-beneficii, efectuată cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general, documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, proiect tehnic şi detalii de execuţie;
    i) pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie şi dirigenţie de şantier;
    j) cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii: execuţie de clădiri; consolidări, modernizări, reparaţii ale clădirilor; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei, precum şi pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;
    k) pentru achiziţia de utilaje şi echipamente: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;
    l) pentru probe tehnologice şi teste;
    m) taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;
    n) pentru achiziţia de active fixe necorporale: aplicaţii informatice, licenţe, brevete şi know-how.

    (3) Sumele acordate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019, prin bugetul M.L.P.D.A., în baza prezentului contract nu constituie ajutor de stat.
    (4) Beneficiarul are obligaţia să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) investiţiile să fie realizate de autoritatea administraţiei publice locale în calitate de proprietar al sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, şi nu de operatorul delegat pentru prestarea serviciului public, chiar dacă operatorul are ca acţionar autoritatea administraţiei publice locale;
    b) sumele alocate să fie gestionate direct de autoritatea locală pentru realizarea unor obiective de investiţii aflate în totalitate în proprietatea acesteia;
    c) sumele alocate se vor derula exclusiv prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    d) la contractarea lucrărilor de investiţii se vor respecta prevederile legale privind achiziţiile publice.


    ART. 5
    Obligaţiile părţilor
    (1) Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a) să asigure din bugetul local contribuţia proprie pentru finanţarea proiectului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2);
    b) să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    c) să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4);
    d) să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi cu eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, cu respectarea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi cu legislaţia privind protecţia mediului în vigoare aplicabilă;
    e) să asigure punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii cu finanţare multianuală, până la finalizarea prezentului contract;
    f) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    g) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
    h) să furnizeze, la solicitarea M.L.P.D.A., orice informaţie sau documente relevante referitoare la implementarea proiectului de investiţii;
    i) să permită personalului M.L.P.D.A. să controleze modul în care îndeplineşte obiectivele proiectului;
    j) să afişeze pe pagina web a unităţii administrativ-teritoriale informaţii relevante referitoare la derularea proiectului;
    k) să notifice M.L.P.D.A. orice problemă intervenită în execuţia obiectivului de investiţii în termen de maximum 10 zile calendaristice de la apariţia acesteia;
    l) să asigure implementarea şi monitorizarea pe plan local a Programului Termoficare şi să răspundă pentru coordonarea lucrărilor de investiţii aferente proiectelor finanţate;
    m) să fie singurul răspunzător în faţa M.L.P.D.A. pentru implementarea proiectului;
    n) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;
    o) să raporteze la M.L.P.D.A., până cel târziu la data de 31 a lunii ianuarie, modul de utilizare a sumelor transferate;
    p) să raporteze anual la M.L.P.D.A., pe o perioadă de 10 ani, până cel târziu la data de 31 a lunii ianuarie, aferent anului precedent, cantitatea economisită în de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent şi cantitatea redusă de energie, exprimată în tone de echivalent petrol, prin implementarea proiectului;
    q) să înscrie în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale investiţiile finanţate în condiţiile prezentului contract;
    r) să majoreze, prin act adiţional, încheiat în termen de 60 de zile calendaristice de la finalizarea lucrărilor de investiţii realizate prin prezentul contract, proporţional cu valoarea investiţiei realizate prin proiect şi durata de viaţă a acesteia, redevenţa stabilită prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
    s) să transmită la M.L.P.D.A., în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii, actul adiţional prevăzut la lit. r);
    t) să respecte obligaţiile prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, ministrului mediului, apelor şi pădurilor, ministrului finanţelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare;
    u) să nominalizeze o persoană din aparatul propriu, care să asigure comunicarea cu M.L.P.D.A. şi să pună la dispoziţie toate informaţiile solicitate.

    (2) M.L.P.D.A. are următoarele obligaţii:
    a) să asigure cofinanţarea proiectului şi să efectueze transferul sumelor aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. ../.... privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor conform Programului Termoficare, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, ministrului mediului, apelor şi pădurilor, ministrului finanţelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare;
    b) să asigure îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor care rezultă din prezentul contract;
    c) să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţarea proiectului;
    d) să analizeze şi să aprobe, dacă este cazul, propunerile de modificarea a prevederilor prezentului contract, transmise de beneficiar.


    ART. 6
    Modificarea, încetarea contractului şi recuperarea cofinanţării
    (1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
    (2) Pentru încadrarea în limitele de cheltuieli aprobate anual prin legea bugetului de stat şi în influenţele rectificărilor bugetare ulterioare, contractul de finanţare va fi modificat prin act adiţional la iniţiativa M.L.P.D.A..
    (3) Prezentul contract de finanţare poate înceta în următoarele condiţii:
    a) prin acordul scris al părţilor;
    b) prin reziliere unilaterală de către M.L.P.D.A., dacă beneficiarul nu a respectat prevederile prezentului contract, situaţie în care se aplică dispoziţiile prevăzute la alin. (6) şi (7), sau a utilizat sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau ale prezentului contract, situaţie în care se aplică dispoziţiile prevăzute la alin. (6), (7) şi (8) din prezentul articol;
    c) la data prevăzută la art. 3;
    d) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    e) prin denunţare unilaterală de către oricare din părţi, la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară instituţiei şi interesului public, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data constatării acesteia cu posibilitatea recuperării sumelor în condiţiile alin. (6), (7) şi (8);
    f) prin reziliere unilaterală, cu o notificare prealabilă de 30 de zile în cazul în care beneficiarul refuză semnarea actului adiţional în condiţiile art. 6 alin. (2).

    (4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    (5) Beneficiarul este direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa.
    (6) În cazul în care M.L.P.D.A. constată că utilizarea sumelor transferate către beneficiar s-a realizat cu nerespectarea prevederilor legale sau ale prezentului contract, îl notifică pe beneficiar cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, a sumelor decontate necuvenit.
    (7) La sumele prevăzute la alin. (6) se vor adăuga dobânzi de întârziere calculate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
    (8) În situaţia în care beneficiarul nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, M.L.P.D.A. solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
    (9) După recuperarea sumelor de la beneficiar, M.L.P.D.A. va comunica acest lucru, în scris, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (8).

    ART. 7
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să o notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (4) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (5) Daca forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării celei mai bune soluţii:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului, în sensul modificării duratei.

    (6) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

    ART. 8
    Alte clauze
    (1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, M.L.P.D.A. fiind degrevat integral de orice responsabilitate.
    (2) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv M.L.P.D.A. nu poate fi tras la răspundere şi obligat la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, M.L.P.D.A. nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    (3) Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile contractuale şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile contractuale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul contract.
    (4) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul contract şi anexele acestuia privind furnizarea informaţiilor şi documentelor necesare desfăşurării activităţilor de audit şi control de către instituţiile/departamentele abilitate, părţile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/077/JAI a Consiliului şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (5) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

    (6) Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum şi în scop statistic.
    (7) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 2016/679, vor fi prelucrate în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    (8) Părţile contractuale vor lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terţi ori publicare pe surse publice interne sau externe.
    (9) Părţile contractuale vor asigura propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale toate condiţiile tehnice şi organizatorice pentru păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor cu caracter personal.
    (10) Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    (11) Părţile contractante, prin reprezentanţii desemnaţi să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract şi acte adiţionale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiţionale, vor întocmi evidenţele activităţilor de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi a consimţământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris şi format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.

    ART. 9
    Dispoziţii finale
    (1) Beneficiarul este de acord ca M.L.P.D.A. să dea publicităţii date privind rezultatele implementării proiectului.
    (2) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţă şi seminar cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare, prin bugetul M.L.P.D.A., din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 53/2019, în cadrul Programului Termoficare.
    (3) Raportările, documentele justificative şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la următoarele adrese, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării:
    a) pentru M.L.P.D.A.: Program Termoficare - telefon: 021.316.13.60, e-mail: dscuppi.ump@gmail.com;
    b) pentru Beneficiar: Municipiul/Oraşul/Comuna - telefon: .............., fax .............. , e-mail: ....................................;

    (4) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (5) Limba care guvernează prezentul contract de finanţare este limba română.
    (6) Contractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România.
    (7) Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada derulării contractului.
    (8) În situaţia în care neînţelegerea sau conflictul nu a putut fi rezolvat pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
    (9) Prezentul contract cuprinde în anexă extrasul care dovedeşte aprobarea contribuţiei proprii potrivit HCL nr. ...../.…... şi HCL nr. ...…./…....... de aprobare a participării la Programul Termoficare şi a eşalonării multianuale a implementării proiectului, respectiv a alocărilor din bugetul local şi a celor solicitate din bugetul M.L.P.D.A., care fac parte integrantă din prezentul contract.
    (10) Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi un exemplar pentru Municipiul/Oraşul/Comuna ……..........………, judeţul .........................., fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică. În cazul în care există neconcordanţe între exemplarele contractului de finanţare şi a actelor adiţionale, prevalează exemplarul rămas la M.L.P.D.A..

    AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI TERMOFICARE
    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI
    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
    ..................................
    BENEFICIAR
    MUNICIPIUL/ORAŞUL/COMUNA ...................................
    Primar,
    ..................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016