Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 octombrie 2020  de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 20 octombrie 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1075 bis din 13 noiembrie 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 1.845 din 20 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1075 din 13 noiembrie 2020.
──────────

    CUPRINS
    CAPITOLUL I Conducerea spitalului
    CAPITOLUL II Obiectivul de activitate
    CAPITOLUL III Conducerea spitalului
    CAPITOLUL IV Structura organizatorică a spitalului
    CAPITOLUL V Aparatul funcţional al spitalului
    CAPITOLUL VI Consiliile, comitetele şi comisiile care funcţionează în cadrul spitalului
    CAPITOLUL VII Finanţarea spitalului
    CAPITOLUL VIII Dispoziţii finale
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (spitalul) a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu structura organizatorică şi organigrama aprobate unităţii sanitare.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase. Decizia de angajare sau promovare în cadrul unităţii sanitare se face pe bază de calificări şi abilităţi profesionale, cu aplicarea şi respectarea criteriilor şi procedurilor legale de angajare, respectiv promovare, conform legislaţiei în vigoare, nefăcându-se discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, vârstă, rasă, convingeri politice şi religioase.

    ART. 2
    (1) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş este unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, fiind spital cu nivel de competenţă I A, care exercită atribuţii de spital regional, care asigură asistenţa medicală de specialitate, de urgenţă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor internaţi, din ambulatoriul integrat al spitalului şi ambulatoriul de specialitate.
    (2) În spital se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică; activităţile se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital sau în baza unor contracte de colaborare încheiate în condiţiile legii şi sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi a deontologiei medicale.
    (3) Colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) Spitalul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal.

    ART. 3
    Spitalul este subordonat Ministerului Sănătăţii. În exercitarea atribuţiilor sale, colaborează cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş şi alte sisteme de asigurare, cu organe ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte unităţi sanitare, precum şi alte instituţii interesate în ocrotirea sănătăţii populaţiei.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 4
        Ca activităţi de bază, spitalul asigură:
    a) accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie;
    b) unitatea de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu;
    c) continuitatea asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperare permanentă a medicilor din aceeaşi unitate sau din unităţi sanitare diferite;
    d) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;
    e) dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinei moderne;
    f) participarea la asigurarea stării de sănătate a populaţiei;
    g) desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) şi cercetare pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, costurile fiind suportate de personalul beneficiar; Spitalul poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare sau în baza unor parteneriate cu instituţii de învăţământ superior.


    ART. 5
        În raport cu atribuţiile ce îi revin în asistenţa medicală, spitalul asigură:
    a) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice şi degenerative;
    b) acordarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare, care cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă;
    c) asigurarea condiţiilor pentru investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (conform prevederilor legale în vigoare);
    d) acordarea primului ajutor calificat şi asistenţei medicale de urgenţă, fără nicio discriminare pe criterii de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială ori dacă pacientul are sau nu are asigurare medicală;
    e) respectarea protocolului de transfer interclinic conform prevederilor legale în vigoare;
    f) respectarea criteriilor de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi/asistaţi la UPU-SMURD şi a criteriilor de transfer de urgenţă către alte spitale - stabilite prin norme de aplicare (serviciile de urgenţă sunt cuprinse în forţele planificate sub comanda inspectorului şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - în situaţii de accidente colective, calamităţi şi dezastre);
    g) acordarea primului ajutor şi asistenţei de urgenţă oricărei persoane aflate în stare critică, iar după stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o altă unitate de profil;
    h) asigurarea unui plan de acţiune pentru asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice;
    i) stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă şi a influenţei acestora asupra stării de sănătate a populaţiei;
    j) informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea consimţământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;
    k) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
    m) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
    n) aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, reactive sau alte materiale necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii spitalului;
    o) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
    p) asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană, conform prevederilor legale în vigoare;
    q) asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate asistenţei medicale;
    r) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, şi a situaţiilor de urgenţă conform prevederilor legale în vigoare;
    s) în perioada de carantină, limitarea accesului vizitatorilor în spital, iar în cazuri de epidemie, prevederilor legale în vigoare, interzicerea vizitei în spital.


    ART. 6
        În ceea ce priveşte serviciile medicale acordate pacienţilor, spitalul asigură:
    a) pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    b) pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
    c) pachetul minimal de servicii - pentru neasiguraţi (urgenţe cu potenţial endemo-epidemic, imunizări, sarcină şi lăuzie, planning).


    ART. 7
        Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat, are obligaţia:
    a) identificării manevrelor care implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte;
    b) păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor rezultând din serviciile medicale acordate asiguraţilor, inclusiv cu mass-media;
    c) acordării serviciilor medicale, în mod nediscriminatoriu, asiguraţilor;
    d) respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale, în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;
    e) neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;
    f) completării prescripţiilor medicale conexe actului medical, atunci când este cazul, pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
    g) întocmirea corectă a planului de îngrijiri, având la bază nevoile fizice, psihosociale ale persoanei, pentru a renunţa la îngrijiri de rutină, în favoarea îngrijirilor individualizate, adaptate fiecărui pacient. Planului de îngrijire permite intervenţia conştientă, planificată a îngrijirilor, în scopul protejării şi promovării sănătăţii individului, în vederea unei bune practici medicale şi eliminare a riscurilor de apariţie a infecţiilor asociate asitenţei medicale, precum şi prevenirii complicaţiilor;
    h) obţinerea consimţământului informat al pacientului, conform prevederilor legale în vigoare precum şi reglementărilor interne ale spitalului;
    i) respectării clauzelor contractuale încheiate între spital şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş, respectiv suportării sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze;
    j) aplicării planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical şi nemedical.


    CAP. III
    Conducerea spitalului
    ART. 8
        Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor managementului: luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale - calitatea şi actul medical.

    ART. 9
    (1) Conducerea spitalului este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie;
    b) manager, care asigură conducerea curentă a spitalului;
    c) comitetul director.

    (2) Conducerea spitalului acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    A. Consiliul de administraţie
    ART. 10
        Consiliul de administraţie din spital funcţionează în conformitate cu prevederile legale şi este compus din următorii membri: 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 1 reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş, 1 reprezentant al Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş, 1 reprezentant al Colegiului Judeţean al Medicilor Mureş, cu statut de invitat, şi 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala Mureş, cu statut de invitat.

    ART. 11
        Managerul şi membrii comitetului director participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.

    ART. 12
        Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în condiţiile legii.


    ART. 13
        Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

    ART. 14
        La şedinţele consiliului de administraţie reprezentanţii sindicatelor legal constituite au statut de invitaţi permanenţi.

    ART. 15
        Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a depune declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţi, în termen de 30 zile de la numirea în funcţie. Declaraţia se va actualiza ori de câte ori intervin modificări în situaţia persoanelor în cauză. Declaraţiile vor fi afişate pe site-ul spitalului.


    B. Managerul spitalului
    ART. 16
    (1) Managerul spitalului încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maxim 4 ani. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Drepturile şi obligaţiile managerul sunt prevăzute în contractul de management, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 17
        Atribuţiile managerului sunt următoarele:

    (1) Atribuţiile în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele:
    a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
    b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
    c) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
    d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
    e) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
    f) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
    g) încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
    h) prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
    j) stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;
    k) numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durată de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
    l) solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;
    m) deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
    n) repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la lit. m;
    o) aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
    p) înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, comisia de analiză a decesului, comisia de monitorizare, alte comisii;
    q) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
    r) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    s) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;
    t) răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
    u) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    v) propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii;
    w) în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
    x) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
    y) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;


    (2) Atribuţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:
    a) elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;
    b) aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
    c) aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
    d) aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    e) elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului;
    f) aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită;
    g) îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    h) dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin contractul de management;
    i) desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
    j) ia măsuri privind implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale;
    k) ia măsuri privind asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
    l) dispune măsuri privind implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;
    m) urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, cu sprijinul consiliului medical şi al responsabilului cu managementul calităţii din unitatea sanitară;
    n) negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
    o) ia măsuri împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform prevederilor legale în vigoare;
    p) negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    q) încheie contracte cu direcţia de sănătate publică judeţeană în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice;
    r) ia măsuri privind respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
    s) ia măsuri privind asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
    t) ia măsuri privind asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
    u) ia măsuri privind asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.


    (3) Atribuţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:
    a) organizează activitatea spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
    b) ia măsuri privind asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
    c) repartizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
    d) monitorizează lunar medicii şefi ai secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei în vigoare;
    e) ia măsuri privind raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
    g) aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
    h) identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
    i) îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;


    (4) Atribuţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:
    a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare;
    b) reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
    c) încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
    d) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    e) încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;
    f) încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
    g) ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
    h) ia măsuri pentru obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, conform prevederilor legale în vigoare;
    i) pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
    j) transmite Ministerului Sănătăţii informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    k) organizează arhiva spitalului şi asigură securitatea documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
    l) aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    m) organizează un sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
    n) conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    o) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
    p) informează Ministerul Sănătăţii cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
    q) ia măsuri privind monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico- financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    r) solicită înscrierea în procesul de acreditare pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii;
    s) respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
    t) elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    u) asigură şi ia măsuri privind organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;


    (5) Atribuţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:
    a) ia măsuri privind afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului.


    (6) Atribuţiile managerului în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale
    a) organizează serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile legale;
    b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) asigură prevederea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) înfiinţează şi ia măsuri pentru funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al spitalului;
    e) organizează activităţile de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    f) dispune realizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din spital;
    g) afişează pe site-ul propriu al spitalului a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;
    h) ia măsuri privind organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;
    i) aplică sancţiunile administrative propuse de şeful serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al spitalului;
    j) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;
    k) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din spital;
    l) solicită, la propunerea şefului serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare.


    (7) Atribuţiile în activitatea de audit public intern
    a) asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern cu acordul Ministerului Sănătăţii;
    b) aproba planul anual de audit public intern al spitalului, rapoartele elaborate în urma misiunilor de audit intern şi raportul anual al activităţii de audit.
    C. Comitetul director
    ART. 18
    (1) Din comitetul director fac parte:
    a) managerul;
    b) directorul medical;
    c) directorul financiar-contabil;
    d) directorul de îngrijiri.

    (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

    ART. 19
    (1) Comitetul director al spitalului are următoarele atribuţii:
    a) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
    b) elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    c) propune managerului, în vederea aprobării:
    1. numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    2. organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    d) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform conform prevederilor legale în vigoare;
    e) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul financiar-contabil a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
    f) asigură, urmăreşte şi răspunde de încadrarea cheltuielilor în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului;
    g) asigură, urmăreşte şi răspunde de încadrarea planului anual al achiziţiilor publice în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al spitalului;
    h) aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţii, compartimente, laboratoare şi alte structuri, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii, compartimente, laboratoare din structura spitalului;
    i) urmăreşte realizarea execuţiei bugetare pe secţii, compartimente, laboratoare conform contractelor de administrare încheiate cu şefii acestor structuri;
    j) asigură şi urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    k) analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    l) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control a infecţiilor asociate asistenţei medicale, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    m) analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    n) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    o) la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    p) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    q) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, precum şi Ministerului Sănătăţii, la solicitarea acestora;
    r) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş;
    s) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
    t) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    u) negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
    v) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    w) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

    (2) Atribuţiile în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale
    a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;
    b) se asigură de organizarea şi funcţionarea Serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
    f) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;
    h) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    i) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale;
    j) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    k) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi.

    (3) Atribuţii privind activitatea de audit public intern
    a) asigură prin structurile de specialitate ale spitalului implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de Control, Serviciul Audit Public etc.


    ART. 20
    (1) Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii comitetului director (directorul medical, directorul financiar-contabil, directorul de îngrijiri, trebuie să încheie contract de administrare cu managerul spitalului pe o perioadă de 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ocupă funcţiile specifice comitetului director sunt stabilite potrivit contractelor de administrare.
    (3) Atribuţiile specifice directorului medical sunt următoarele:
    a) coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
    b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului şi elaborează, împreună cu şefii de secţii/laboratoare/servicii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
    d) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
    e) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a acestora;
    f) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
    g) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medical;
    h) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
    i) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
    j) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.
    k) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienţilor internaţi;
    l) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
    m) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii/laboratoare/servicii;
    n) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    o) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    p) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    q) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    r) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    s) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    t) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
    u) întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului al căror nivel este stabilit anual;
    v) îndeplineşte toate sarcinile ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale în spital;
    w) duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau pe cele trasate de manager;
    x) sprijină managerul în demersul de creştere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale şi din orice sursă legală.

    (4) Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt următoarele:
    a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    b) organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;
    c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    e) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    f) participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş;
    g) angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    h) analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    i) participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile;
    j) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
    k) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi;
    l) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
    m) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    n) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte juridice şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    o) ia măsuri pentru prevenirea prejudiciilor şi urmăreşte recuperarea lor;
    p) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;
    q) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea integrităţii patrimoniului;
    r) îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    s) organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;
    t) organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.
    u) asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

    (5) Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri sunt următoarele:
    a) controlează îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către personalul din subordine; coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de personalul sanitar mediu şi auxiliar;
    b) organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi;
    c) monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
    d) monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    e) stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul spitalului;
    f) analizează şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;
    g) colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;
    h) avizează şi coordonează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
    i) controlează modul în care se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    j) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali a legislaţiei privind exercitarea profesiei de asistent medical;
    k) participă la activităţile organizaţiilor profesionale ale asistenţilor medicali;
    l) analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;
    m) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională;
    n) ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi a regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;
    o) aprobă programul de activitate lunar al personalului din subordine şi programarea concediilor de odihnă pentru acesta;
    p) ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
    q) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate de serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu asistentele medicale şefe de secţie şi răspunde de aplicarea acestora;
    r) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/structurile spitalului;
    s) verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
    t) propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, cu aprobarea şefului serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    u) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;
    v) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
    w) constată şi raportează serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
    x) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii;
    y) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte realizarea acestei proceduri;
    z) semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul personalului;
    aa) instruieşte asistentele medicale şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului;
    bb) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora;
    cc) instruieşte asistenţii medicali şefi asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri.    CAP. IV
    Structura organizatorică a spitalului
    ART. 21
        Structura organizatorică a spitalul are următoarele structuri medicale şi nemedicale, astfel:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire secţie │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Sectia clinică medicină internă I│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment │
│ │hematologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │Sectia clinică medicină internă │
│ │II │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment │
│ │cardiologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │Sectia clinică ATI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment │
│ │toxicologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │Compartiment ATI - copii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │Sectia clinică cardiologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment USTACC │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- compartiment cardiologie │
│ │intervenţională │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │Sectia clinică neonatologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment terapie │
│ │intensivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- compartiment prematuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │Sectia clinică gastroenterologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │Sectia clinică neurologie I │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment UAVCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9 │Sectia clinică neurologie II │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10 │Sectia clinică pediatrie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment │
│ │hematologie - oncologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- compartiment gastroenterologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- compartiment alergologie şi │
│ │imunologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- compartiment nefrologie │
│ │pediatrică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │Compartiment nefrologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: dializă peritoneală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12 │Sectia clinică reumatologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13 │Sectia clinică hematologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment │
│ │transplant medular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14 │Sectia clinică recuperare │
│ │cardiovasculară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15 │Compartiment diabet zaharat, │
│ │nutritie şi boli metabolice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│16 │Sectia clinică chirurgie generală│
│ │I │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment │
│ │traumatologie toracică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│17 │Sectia clinică chirurgie generală│
│ │II │
├────┼─────────────────────────────────┤
│18 │Secţia chirurgie vasculară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│19 │Compartiment chiururgie plastică,│
│ │microchirurgie reconstructivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│20 │Sectia clinică chirurgie orală şi│
│ │maxilo-facială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment ATI │
│ │(TIIP) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│21 │Sectia clinică chirurgie şi │
│ │ortopedie pediatrică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│22 │Sectia neurochirurgie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│23 │Sectia clinică │
│ │obstetrică-ginecologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Compartiment ATI │
│24 │obstetrică-ginecologie (ATI şi │
│ │terapia durerii) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│25 │Sectia clinică ORL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- din care: compartiment ORL │
│ │copii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│26 │Compartiment ATI - ORL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│27 │Sectia clinică ortopedie şi │
│ │traumatologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│28 │Spitalizare de zi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│29 │Staţia de hemodializă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │UPU SMURD cu punct de lucru la │
│ │Sărmaşu - Cabinet medicină │
│ │dentară de urgenţă - Centrul │
│30 │Naţional de Formare în Asistenţă │
│ │Medicală de Urgenţă în │
│ │Coordonarea Accidentelor cu │
│ │Multiple Victime - Compartiment │
│ │radiologie şi imagistică medicală│
├────┼─────────────────────────────────┤
│31 │Cameră de gardă - │
│ │ortopedie-traumatologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Blocuri operatorii - Bloc │
│ │operator I cu săli de operaţie: │
│ │chirurgie generală I, chirurgie │
│ │generală II, chirurgie plastică, │
│ │ortopedie traumatologie, │
│32 │neurochirurgie - Bloc operator II│
│ │chirurgie şi ortopedie pediatrică│
│ │- Bloc operator III ORL - Bloc │
│ │operator IV obstetrică - │
│ │ginecologie - Bloc operator V │
│ │chirurgie orală şi maxilo-facială│
├────┼─────────────────────────────────┤
│33 │Săli de naştere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│34 │Sterilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│35 │Farmacia │
├────┼─────────────────────────────────┤
│36 │Unitate de transfuzie sanguină │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Laborator radiologie şi │
│37 │imagistică medicală cu puncte de │
│ │lucru - radiologie convenţională │
│ │- CT - RMN - ecografie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│38 │Compartiment de radiologie │
│ │intervenţională │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Serviciul de anatomie patologică │
│39 │- compartiment citologie - │
│ │compartiment histopatologie - │
│ │prosectură │
├────┼─────────────────────────────────┤
│40 │Laborator analize medicale cu │
│ │puncte de lucru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│41 │Laborator explorarări functionale│
├────┼─────────────────────────────────┤
│42 │Laborator de endoscopie digestivă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│43 │Laborator genetică medicală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│44 │Laborator medicină nucleară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Laborator recuperare, medicină │
│45 │fizică şi balneologie (bază de │
│ │tratament) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ambulatoriu integrat spitalului │
│ │cu cabinete în specialităţile: │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Cabinete pentru adulţi: medicină │
│ │internă, cardiologie, ORL, │
│ │chirurgie generală, obstetrică - │
│ │ginecologie, neurologie, │
│ │ortopedie şi traumatologie, │
│ │hematologie, gastroenterologie, │
│ │neurochirurgie, chirurgie │
│ │plastică, microchirurgie │
│ │reconstructivă, reumatologie, │
│46 │chirurgie vasculară, chirurgie │
│ │orală şi maxilo-facială, │
│ │urologie, alergologie şi │
│ │imunologie; endocrinologie, │
│ │psihiatrie, medicina muncii. │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Cabinete pentru copii: pediatrie,│
│ │ORL, hemato-oncologie pediatrică,│
│ │chirurgie şi ortopedie │
│ │pediatrică, gastroenterologie, │
│ │alergologie şi imunologie, │
│ │cardiologie, ginecologie │
│ │pediatrică; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ambulatoriu de specialitate - │
│ │stomatologie (activitate │
│ │învătământ) Stomatologie │
│ │pediatrică - ortodonţie - │
│ │stomatologie pediatrică - │
│48 │laborator tehnică dentară - │
│ │radiologie dentară Stomatologie │
│ │adulţi - odontologie │
│ │paradontologie - stomatologie │
│ │generală - protetică dentară - │
│ │laborator tehnică dentară - │
│ │radiologie dentară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│49 │Centrul de sănătate mintală copii│
│ │(CSM) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│50 │Cabinet diabet zaharat, nutriţie │
│ │şi boli metabolice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│51 │Cabinet planificare familială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│52 │Cabinet oncologie medicală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│53 │Cabinet medicină sportivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Serviciul de prevenire a │
│54 │infecţiilor asociate asistenţei │
│ │medicale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Serviciul evaluare şi statistică │
│55 │medicală - Birou evaluare │
│ │statistică medicală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│56 │Psihologi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│57 │Dietetică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│58 │Asistenţi sociali │
├────┼─────────────────────────────────┤
│59 │Brancardieri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Aparat funcţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│60 │Serviciul de management al │
│ │calităţii serviciilor de sănătate│
├────┼─────────────────────────────────┤
│61 │Serviciul resurse umane - Birou │
│ │organizare - Birou salarizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Serviciul financiar - │
│62 │contabilitate - Birou financiar -│
│ │Birou contabilitate - Birou │
│ │programe naţionale de sănătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│63 │Serviciul aprovizionare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Serviciul tehnic - Formaţia I - │
│64 │Formaţia II - Formaţia III - │
│ │Formaţia IV - Formaţia V │
├────┼─────────────────────────────────┤
│65 │Birou transport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Birou administrativ - Bloc │
│66 │alimentar - Spălătorie - │
│ │Croitorie - Compartiment arhivă -│
│ │Întreţinere spaţii spital │
├────┼─────────────────────────────────┤
│67 │Birou achiziţii publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│68 │Birou contractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│69 │Compartiment juridic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Compartimentul securitatea │
│70 │muncii, PSI, protecţie civilă şi │
│ │situaţii de urgenţă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│71 │Compartiment relaţii cu publicul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│72 │Compartiment informatică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│73 │Compartiment audit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│74 │Compartiment culte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│75 │Formaţia pază-pompieri │
└────┴─────────────────────────────────┘    ART. 22
        Structura organizatorică a spitalului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, ori de câte ori este necesar.

    ART. 23
        Toate structurile organizatorice şi funcţionale ale spitalului participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea standardelor de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 24
        Structura organizatorică poate fi modificată în funcţie de necesităţi, la propunerea managerului, cu aprobarea ministrului sănătăţii.

    A. Secţiile şi compartimentele cu paturi
    I. Generalităţi
    ART. 25
        Secţiile/compartimentele cu paturi sunt organizate pe profiluri de specialitate.

    ART. 26
    (1) Secţia cu paturi este condusă de un medic şef de secţie sau, în absenţa lui, de unul dintre medicii desemnaţi. Compartimentele cu paturi de sine stătătoare sunt conduse de un medic coordonator având aceleaşi atribuţii ca şi medicul şef secţie.
    (2) Pentru activitatea medicală, diagnostică şi terapeutică, personalul didactic este în subordinea administraţiei spitalului, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă.

    ART. 27
        Secţia/compartimentul cu paturi are următoarele atribuţii:
    1. Acordarea asistenţei medicale se concretizează în următoarele activităţi:
    a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) declararea cazurilor de boli infecto-contagioase, a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;
    e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, instrumentarului şi aparaturii medicale;
    f) asigurarea, ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    g) asigurarea trusei de urgenţă, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, conform reglementărilor interne;
    i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    j) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    k) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii cu familia, conform procedurilor interne;
    l) asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în secţiile de pediatrie şi neonatologie;
    m) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice, pentru bolnavii externaţi, unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;
    n) efectuarea educaţiei sanitare a bolnavilor şi aparţinătorilor.

    2. Îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală se concretizează în următoarele activităţi:
    a) îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a populaţiei în profilul respectiv, în ambulatoriul integrat al spitalului, cabinete;
    b) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
    c) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;
    d) analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei şi a calităţii asistenţei medicale.

    3. Promovarea activităţii de învăţământ, ştiinţifice şi de cercetare se concretizează în următoarele activităţi:
    a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare;
    b) asigurarea condiţiilor de participare la cursuri de perfecţionare profesională a personalului;
    c) asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul medical;
    d) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar.
    II. Aspecte specifice
    1. Secţiile cu profil medical
    ART. 28
        Secţiile cu profil medical au în principal următoarele atribuţii:
    a) ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere;
    b) îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    c) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    d) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    e) efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    f) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    g) recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;
    h) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    i) indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale;
    j) asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    k) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar;
    l) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;
    m) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    n) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    o) efectuarea educaţiei sanitare a bolnavilor şi aparţinătorilor.    2. Secţiile cu profil chirurgical
    ART. 29
        Secţiile cu profil chirurgical din cadrul spitalului au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
    b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
    c) îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    d) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
    e) ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere;
    f) repartizarea bolnavilor în saloane, cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgenţă, precum şi a celor cu stare biologică alterată;
    h) stabilirea parcursului în vederea confirmării precizării sau nuanţării diagnosticului de internare;
    i) precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei chirurgicale;
    j) întocmirea foii de observaţie clinică generală pentru pacienţii internaţi şi completarea integrală şi corespunzătoare a acestora;
    k) stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;
    l) stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia, precum şi alegerea procedurii tehnice şi tactice la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;
    m) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;
    n) pregătirea preoperatorie generală, locală, precum şi asigurarea consultului preanestezic;
    o) asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii;
    p) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;
    q) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii.    3. Secţia clinică ATI şi compartimentele ATI
    ART. 30
        Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele ATI au în principal următoarele atribuţii:
    a) admiterea în secţie a două categorii de pacienţi: pacienţii în postoperator şi urgenţele transferate din secţii/compartimente;
    b) repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    d) declararea cazurilor de boli infecto-contagioase, infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    f) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul propus;
    g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, conform reglementărilor interne;
    h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    i) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    j) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia;
    k) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;
    l) cazurile mult prea grave, cu prognostic extrem de sever, se direcţionează spre servicii de paliaţie.    4. Spitalizare de zi
    ART. 31
        Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură spitalizarea bolnavilor în funcţie de diagnosticul de internare şi de indicaţiile medicului curant;
    b) supravegherea evoluţiei pre - şi postoperatorii generale şi locale;
    c) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii;
    d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    e) supravegherea pacienţilor;
    f) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul propus;
    g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;
    h) consulturi interdisciplinare acolo unde este cazul;
    i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.

    B. Structuri fără paturi
    1. Staţia de hemodializă
    ART. 32
        Staţia de hemodializă are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură şedinţele de hemodializă pacienţilor cu boală cronică renală acută internaţi în secţiile/compartimentele spitalului;
    b) asigură iniţierea pacienţilor cu boală cronică renală în stadiu terminal în dializa cronică;
    c) prestează servicii medicale de hemodializă pacienţilor cu boală acută şi/sau cronică renală internaţi în secţiile cu paturi ale altor unităţi sanitare cu care spitalul are încheiate contracte de furnizare servicii medicale, conform legii.    2. Unitatea de primire urgenţe UPU-SMURD
    ART. 33
        Unitatea de primire urgenţe este secţia din structura spitalului, condusă de un medic-şef, care dispune de personal propriu special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe. Atribuţiile UPU-SMURD sunt, în principal, cele de mai jos, fiind completate de cele prevăzute de actele normative în vigoare:
    a) se ocupă cu primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;
    b) efectuează evaluarea stării de sănătate a pacienţilor care solicită acest lucru, stabilind lipsa unei afecţiuni sau eventuala internare a pacientului, fiind interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă;
    c) efectuează triajul pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;
    d) tratează ca fiind cazuri medicale de urgenţă pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale;
    e) preia prin intermediul asistentului social aflat în tură persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă;
    f) întocmeşte fişa individuală de urgenţă a pacienţilor sosiţi în UPU-SMURD, completând şi toate formularele necesare în scris sau electronic;
    g) examinează pacienţii sosiţi în UPU-SMURD solicitând investigaţiile necesare şi consulturile de specialitate care se impun, care vor fi efectuate de medicii de specialitate în diferite profiluri din spital;
    h) stabileşte un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate;
    i) efectuează investigaţiile necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect sau infirmarea unui diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient;
    j) stabileşte conduita terapeutică pentru pacientul aflat sub observaţie, de comun acord cu medicii de gardă din spital;
    k) efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice prescrise de medicul din cadrul UPU-SMURD sau din secţie, efectuând monitorizarea scriptică în fişe de observaţii speciale ale bolnavilor;
    l) trimite spre internare pacientul într-o anumită secţie din spital, pacientului întocmindu-i-se foaia de observaţie clinică generală în secţia respectivă;
    m) organizează transportul pacienţilor către secţiile unde urmează să fie internaţi, un angajat al UPU-SMURD însoţindu-i în secţie;
    n) comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia, comunică şi decesul aparţinătorilor prin intermediul medicului responsabil de tură şi al asistentului medical de tură/asistentului medico- social;
    o) externează pacienţii din UPU-SMURD în următoarele situaţii: cu acordul final al medicului responsabil de tură din cadrul UPU, la recomandarea unui medic de gardă din spital pe baza rezultatelor investigaţiilor efectuate sau la cererea pacientului ori, după caz, a aparţinătorilor acestuia, în urma semnării, în fişa individuală de urgenţă a pacientului, al refuzului de tratament sau de internare;
    p) eliberează, la solicitarea pacientului sau la nevoie, o scrisoare medicală către medicul de familie, care explică rezultatele investigaţiilor, tratamentul efectuat şi recomandările medicului din UPU şi ale medicilor specialişti din cadrul spitalului;
    q) oferă la externare pacientului informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul necesar şi privind simptomele care necesită revenirea de urgenţă la UPU;
    r) respectă criteriile de internare a pacienţilor din UPU stabilite prin legislaţia în vigoare;
    s) asigură consultanţă la dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, la solicitarea acestora sau în cazul în care echipajul aflat la un pacient în stare critică nu este însoţit de un medic;
    t) colaborează cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă îndeplinind în condiţiile legii sarcinile noi prevăzute de acesta, respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;
    u) colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi cu serviciul de ambulanţă judeţean, în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească;
    v) organizează activitate didactică şi ştiinţifică, inclusiv de cercetare;
    w) în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU-SMURD) coordonează împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament;
    x) propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora;
    y) asigură şi respectă confidenţialitatea îngrijirilor medicale, ale datelor pacienţilor, dând dovadă de un comportament etic faţă de bolnav.    3. Camera de gardă ortopedie - traumatologie
    ART. 34
        Camera de gardă ortopedie-traumatologie are în principal următoarele atribuţii:
    a) se realizează primirea pacienţilor cu urgenţe minore de ortopedie, se examinează pacienţii, se recomandă investigaţii, iar în funcţie de rezultatul acestora se aplică tratamentul adecvat (pansamente gispare etc.), pacientul primind recomandări la domiciliu;
    b) efectuează internarea pacienţilor care se prezintă în urgenţă, care după investigare, se constată că nu pot fi trataţi în regim ambulator şi necesită internare în spital, întocmind foaia de observaţie clinică generală a pacientului;
    c) organizează transportul pacienţilor către secţia unde urmează să fie internaţi, precum şi însoţirea pacientului în secţie.    4. Blocurile operatorii
    ART. 35
        Blocurile operatorii la nivelul cărora se desfăşoară activitatea operatorie a spitalului, au următoarele atribuţii:
    a) asigură condiţiile de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator;
    b) asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) ţin evidenţa zilnică a pacienţilor care se operează şi asigură comunicarea cu Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele de ATI privind locurile libere;
    d) asigură, împreună cu personalul Secţiei clinice anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele de ATI, transportul bolnavilor din blocul operator;
    e) urmăresc consumul de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat;
    f) asigură manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul analize medicale şi Serviciul de anatomie patologică a produselor biologice recoltate în timpul actului operator.    5. Săli de naştere
    ART. 36
        Sălile de naştere au în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură asistenţa medicală a femeii la naştere;
    b) monitorizează simptomelor şi starea parturientei, măsurarea şi înregistrarea funcţiilor vitale, prezenţa contracţiilor, monitorizează funcţiile fetale;
    c) asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale.    6. Sterilizare
    ART. 37
        Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) verifică modul de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare;
    b) asigură eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
    c) supraveghează sistemului de control al procesului de sterilizare;
    d) verifică procedurile de control şi marcare a produselor finite;
    e) sesizează eventualele neconformităţi şi iau măsurilor necesare;
    f) înregistrează şi arhivează datele privind procesul de sterilizare;
    g) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare a fiecărui aparat;
    h) asigură banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
    i) asigură ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje;
    j) efectuează testele de control şi evidenţa acestora;
    k) asigură circuitul de stocare, distribuţie, transport la utilizatori;
    l) asigură circuitele pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;
    m) asigură supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;
    n) verifică calitatea aerului, apei şi a fluidelor utilizate;
    o) verifică starea de igienă a suprafeţelor;
    p) verifică modul de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
    q) verifică modul de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.    7. Farmacia
    ART. 38
    (1) În cadrul spitalului funcţionează o farmacie cu circuit închis. Farmacia asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.
    (2) Farmacia are în principal următoarele atribuţii:
    a) recepţionează produsele farmaceutice şi a materialele sanitare pe baza documentelor de primire;
    b) asigură aprovizionarea cu medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului;
    c) asigură depozitarea şi păstrarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare;
    d) verifică termenul de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice, semnalând conducerii spitalului medicamentele cu mişcare încetinită;
    e) asigură păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopeii Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;
    f) asigură depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne) ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
    g) organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat conducerea spitalului;
    h) asigură controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize;
    i) asigură prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    j) validează prescripţiile medicale şi verifică eliberarea de medicamente pentru prevenirea şi reducerea erorilor de medicaţie;
    k) asigură întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;
    l) operează în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;
    m) fundamentează în baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice şi citostatice.    8. Unitate de transfuzii sanguine
    ART. 39
        În unitatea de transfuzii sanguine din spital este în directa subordonare a managerului, având următoarele atribuţii:
    a) asigură aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge, pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului;
    b) efectuează recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile spitalului;
    c) realizează distribuţia de sânge şi a componentelor sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar, în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie;
    d) efectuează testelor pretransfuzionale;
    e) pregătesc unităţile de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;
    f) efectuează consilierea medicilor prescriptori privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    g) asigură prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine administrate, pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional, în spaţiile frigorifice cu această destinaţie;
    h) asigură întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;
    i) raportează toate evenimentele legate de actul transfuzional către Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Mureş;
    j) asigură păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18°C) cu această destinaţie.
    C. Laboratoare şi explorări paraclinice - În funcţie de mărimea unităţii, de existenţa bazei materiale şi a personalului de specialitate s-au organizat:
    1. Laborator radiologie şi imagistică medicală cu puncte de lucru:
    ART. 40
    (1) Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală cuprinde:
    a) radiologie convenţională;
    b) computer tomograf;
    c) imagistică prin rezonanţă magnetică;
    d) ecografie;

    (2) Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist;
    b) colaborează cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
    c) organizează şi asigură utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;
    d) efectuează înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
    e) asigură aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    f) respectă prevederile legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    g) întocmeşte propunerile fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice;
    h) efectuează raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi ambulatorii.    2. Compartiment de radiologie intervenţională
    ART. 41
        Compartimentul de radiologie intervenţională are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură proceduri intervenţionale de urgenţă şi cronice;
    b) asigură terapia afecţiunilor vasculare periferice, terapia afecţiunilor cerebrovasculare prin tehnici endovasculare, terapia unor afecţiuni oncologice prin tehnici de embolizare şi terapia hemoragiilor acute sau cronice posttraumatice sau asociate unor afecţiuni sau unor intervenţii terapeutice prin tehnici de radiologie intervenţională.    3. Serviciul de anatomie patologică
    ART. 42
    (1) Serviciul de anatomie patologică deţine încăperi şi dotări necesare pentru prepararea pieselor, examinarea, păstrarea, depunerea şi conservarea cadavrelor şi efectuarea necropsiei şi eliberarea cadavrelor.
    (2) Serviciul de anatomie patologică are următoarele atribuţii:
    a) asigură stabilirea diagnosticului histopatologic sau citopatologic, după caz, asupra produselor biologice recoltate;
    b) efectuează autopsii tuturor pacienţilor decedaţi în spital, care nu sunt cazuri medico-legale, şi, unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv în cazul tuturor copiilor până la vârsta de un an, indiferent de locul decesului;
    c) efectuează îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor;
    d) acordă avizul medicului anatomopatolog răspunzător de activitate pentru scutirea de necropsie care se aprobă de directorul medical al spitalului, la cererea scrisă a aparţinătorilor decedatului;
    e) colaborează cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale (bacteriologice, biochimice, experimentale);
    f) eliberează certificatul constatator de deces completat şi semnat de medicul curant şi anatomopatolog sau de medicul care a efectuat necropsia;
    g) eliberează cadavrele în conformitate cu normele în vigoare;
    h) colaborează cu serviciul de medicină legală în cazurile prevăzute de lege.
    i) desfăşoară activităţi de biologie moleculară.    4. Laborator analize medicale cu puncte de lucru
    ART. 43
        Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuează analizele medicale de: hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;
    b) recepţionează produsele sosite pentru examen de laborator şi asigură înserierea lor corectă;
    c) asigurară recipientele necesare recoltării produselor;
    d) efectuează redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    e) asigură întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    f) efectuează raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi, ambulatoriu, la cerere sau serviciile medicale efectuate în baza contractelor de furnizare servicii medicale încheiate cu alte unităţi medicale, în condiţiile legii.    5. Laborator explorări funcţionale
    ART. 44
        Laboratorul explorări funcţionale asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi internaţi, ambulatoriu, la cerere sau serviciile medicale efectuate în baza contractelor de furnizare servicii medicale încheiate cu alte unităţi medicale, în condiţiile legii.


    6. Laborator de endoscopie digestivă
    ART. 45
        Laboratorul de endoscopie digestivă asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu, la cerere sau serviciile medicale efectuate în baza contractelor de furnizare servicii medicale încheiate cu alte unităţi medicale, în condiţiile legii.


    7. Laborator genetică medicală
    ART. 46
        Laboratorul genetică medicală asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu, la cerere sau serviciile medicale efectuate în baza contractelor de furnizare servicii medicale încheiate cu alte unităţi medicale, în condiţiile legii.


    8. Laborator medicină nucleară
    ART. 47
        Laboratorul medicină nucleară are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) execută explorările funcţionale şi morfologice cu ajutorul radio-izotopilor la diferite boli, la bolnavii ambulatorii şi internaţi;
    b) efectuează scintigrafiile şi a ecografiile pentru pacienţi;
    c) execută explorările cu surse radiative deschise în bolile care necesită acest tip de diagnostic;
    d) asigură circuitul izotopilor radioactivi în condiţii de evitare a poluării interne şi externe a mediului ambiant;
    e) colaborează cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
    f) asigură organizarea şi utilizarea corespunzătoare a arhivei;
    g) efectuează înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
    h) aplică măsurile pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    i) respectă prevederile legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    j) asigură întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale de laborator specifice;
    k) efectuează completarea corect şi la zi a formularelor tipizate din sistemul informaţional al Ministerului Sănătăţii cu datele corespunzătoare activităţii desfăşurate.    9. Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de tratament)
    ART. 48
        Laboratorul recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de tratament) asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi internaţi, ambulatoriu, la cerere sau serviciile medicale efectuate în baza contractelor de furnizare servicii medicale încheiate cu alte unităţi medicale, în condiţiile legii.    D. Ambulatoriul integrat şi ambulatoriul de specialitate al spitalului
    1. Ambulatoriul integrat al spitalului
    ART. 49
    (1) Ambulatoriul integrat în structura spitalului asigură asistenţa de specialitate a bolnavilor ambulatori: adulţi şi copii.
    (2) Ambulatoriul integrat este condus de directorul medical. În structura Ambulatoriului integrat intră: cabinete medicale, fişier.

    ART. 50
        Consultaţiile bolnavilor în Ambulatoriul integrat, ca şi examenele de laborator şi radiologice se acordă de medicii specialişti, pe baza recomandărilor scrise ale medicilor de familie, care trebuie să cuprindă motivul trimiterii şi diagnosticul prezumtiv. Cazurile de urgenţă nu necesită bilet de trimitere.

    ART. 51
        Asistenţa medicală de specialitate este gratuită numai pentru bolnavii din sistemele de asigurări sociale, coasiguraţi, pentru cei care contribuie la asigurări, pentru copii, elevi şi studenţi şi categoriile expres prevăzute de reglementările legale în vigoare, spre exemplu: veterani, persoane cu dizabilităţi, revoluţionari.

    ART. 52
        Cabinetele din ambulatoriul integrat au, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, primul ajutor şi asistenţa de urgenţă; îndrumă bolnavii spre internare, cu asigurarea locului în secţie;
    b) execută măsuri de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;
    c) efectuează examene speciale pentru angajare, controlul medical periodic sau alte servicii medicale specific, în condiţiile legii;
    d) organizează şi asigură recuperarea capacităţii de muncă pentru adulţi şi copii;
    e) organizează şi asigură tratamente medicale pentru adulţi şi copii;
    f) organizează depistarea activă, prevenirea şi combaterea tuberculozei, bolilor venerice, SIDA, tulburărilor şi bolilor psihice;
    g) dispensarizează bolnavii cronici şi persoanele sănătoase supuse riscului de îmbolnăvire;
    h) întocmesc documente medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispoziţiilor legale;
    i) informează permanent bolnavii privind problemele medico-sanitare în teritoriu şi asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaşterea şi păstrarea propriei sănătăţi;
    j) efectuează acţiunile de educaţie pentru sănătate;
    k) efectuează consultaţii de specialitate.    2. Ambulatoriul de specialitate stomatologie (activitate de învătământ)
    ART. 53
        Ambulatoriul de specialitate stomatologie are următoarele atribuţii:
    a) asigură măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare;
    b) efectuează examinări ale aparatului orodentar al pacienţilor;
    c) urmăreşte dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare;
    d) examinează, stabileşte diagnosticul şi efectuează tratamentul cariilor dentare;
    e) efectuează intervenţii de mică chirurgie - extracţii dentare, incizii de abcese dentare;
    f) dispensarizează pacienţii care prezintă anomalii dentomaxilare;
    g) colaborează cu alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecţiuni cronice.    3. Centrul de sănătate mintală copii
    ART. 54
        Centrul de sănătate mintală asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu.

    ART. 55
        Atribuţiile Centrului de sănătate mintală copii sunt:
    a) detectează şi tratează problemele de sănătate mintală: depresia, anxietatea, tulburările legate de stres, dependenţa de substanţe şi tulburările psihotice, tulburările somatoforme;
    b) oferă pacienţilor cu tulburări mintale severe, în special celor cu tulburări mintale stabilizate care sunt rezidenţi în comunitate, acces la medicaţia psihotropă şi intervenţii psihoterapeutice în conformitate cu recomandările de specialitate şi cu ghidurile de bună practică;
    c) face trimiteri către specialiştii din alte sectoare ale sănătăţii pentru cazurile complexe;
    d) furnizează intervenţii în criză care pot preveni dezvoltarea episoadelor acute de boală şi deteriorarea celor preexistente;
    e) asigură colaborarea cu alte sectoare necesare pacienţilor cu tulburări mintale, cum ar fi medicina legală, adăposturile temporare sau protejate, atelierele protejate, comisiile de expertiză a capacităţii de muncă, sectoarele de ajutor social, învăţământul, alte sectoare ale sănătăţii;
    f) asigură consultaţiile de neurologie pediatrică din ambulatoriu, UPU-SMURD şi secţiile spitalului;
    g) dispensarizează bolnavii cronici cu epilepsie şi boli musculare genetice şi eredodegenerative şi cu encefalopatii sechelare infantile;
    h) eliberează certificate copiilor cu deficienţe;
    i) face tratamente de recuperare fizioterapie ambulatorie.    4. Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
    ART. 56
        Responsabilităţile acestui cabinet derivă din reglementările legale cu privire la derularea programului naţional de diabet, nutriţie şi boli metabolice. În cadrul acestui cabinet se desfăşoară consulturile de specialitate ale bolnavilor de diabet, fiind luaţi în evidenţă şi bolnavii noi.


    5. Cabinet planificare familială
    ART. 57
        Cabinetul planificare familială în asistenţa medicală de specialitate are drept scop realizarea reproducerii optime şi scăderea numărului de complicaţii provocate de sarcina cu risc crescut şi de avortul provocat. În acest sens are următoarele atribuţii:
    a) acordă asistenţă medicală de specialitate - diagnosticul clinic şi de laborator al sarcinii, diagnosticul şi tratamentul sterilităţii şi infertilităţii, activităţi profilactice, diagnostice şi terapeutice care se referă la maladii cu transmitere sexuală, teste programe screening pentru cancerul genito-mamar, boală inflamatorie pelviană;
    b) supraveghează pacientele în funcţie de metoda contraceptivă utilizată;
    c) recomandă întreruperea cursului sarcinii în funcţie de opţiunea individuală sau de indicaţiile medicale sau medicosociale;
    d) înregistrează datele individuale de sănătate ale pacienţilor şi cuplurilor pe fişe-tip, în vederea prelucrării datelor în sistemul computerizat;
    e) iniţiază şi participă la acţiuni de cercetare vizând sănătatea reproducerii şi probleme de planificare familială;
    f) participă la acţiuni de propagare a informaţiilor despre sănătatea reproducerii şi planificarea familială la nivelul asistenţei medicale primare;
    g) desfăşoară acţiuni de educaţie sanitară în rândul populaţiei pe probleme de sănătate a reproducerii şi planificare familială.    6. Cabinet oncologie medicală
    ART. 58
        Asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu.


    7. Cabinet medicină sportivă
    ART. 59
        Cabinetul de medicină sportivă organizează controlul profilactic şi periodic al sportivilor, având următoarele atribuţii:
    a) efectuează controlul medical al celor ce participă organizat la competiţiile de masă;
    b) efectuează selecţia medicală a celor ce doresc să participe la sportul de performanţă;
    c) asigură asistenţa medicală şi de urgenţă la antrenamente şi competiţii sportive;
    d) efectuează sondaje în efort specific la sportivi, în timpul antrenamentului, informând antrenorul asupra stării funcţionale a sportivului;
    e) urmăreşte aplicarea de către antrenor a indicaţiilor şi contraindicaţiilor din avizele medico- sportive;
    f) examinează cazurile de deficienţe fizice şi funcţionale şi indică măsurile necesare de cultură fizică medicală;
    g) urmăreşte pe teren şi în cabinet sportivii asiguraţi, bolnavi, în tratament;
    h) participă la diverse forme de pregătire pentru însuşirea unor tehnici moderne şi eficiente în îngrijirea sportivilor asiguraţi.
    E. Alte structuri
    1. Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
    ART. 60
        Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale se subordonează managerului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful serviciului participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea Serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la Direcţia de Sănătate Publică Mureş infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.    2. Serviciul evaluare şi statistică medicală
    ART. 61
    (1) Este condus de un şef serviciu şi este direct subordonat managerului instituţiei. Are în subordine Biroul evaluare statistică medicală şi are următoarele atribuţii:
    a) asigură colectarea datelor statistice din secţii, laboratoare şi ambulatoriul spitalului şi întocmeşte centralizatoarele şi dările de seamă statistice, conform reglementărilor în vigoare (lunar, trimestrial, semestrial, la 9 luni şi anual) şi le înaintează la termenele prevăzute către instituţiile abilitate (Direcţia de Sănătate Publică Mureş, Ministerul Sănătăţii etc.);
    b) calculează indicatorii de eficienţă şi de calitate la termenele solicitate;
    c) raportează lunar în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizare continuă şi setul minim de date la nivel de pacient în spitalizare de zi, exclusiv în formatul impus de aplicaţia "DRG Naţional", la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
    d) participă la procesul de corectare a erorilor rezultate după transmiterea lunară a cazurilor şi retransmite trimestrial cazurile validate de către Comisia de revalidare către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
    e) păstrează confidenţialitatea datelor colectate şi transmise în conformitate cu legile în vigoare;
    j) raportează lunar către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Mureş situaţia Certificatelor constatatoare ale născutului viu, atât cele eliberate cât şi cele neeliberate, conform Protocolului de colaborare încheiat între instituţii;
    k) confruntă facturile cu centralizatoarele anexate şi cu biletele de trimitere întocmite de către unităţile sanitare cu care spitalul are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale pentru serviciile şi investigaţiile solicitate de spital, verificând ca numărul şi tipul de servicii medicale/investigaţii facturate să corespundă cu cele solicitate, precum şi să fie cuprinse în contractele încheiate de unitatea sanitară cu alte spitale, iar biletele de trimitere care stau la baza facturilor să poarte avizul directorului medical. În situaţia în care în urma verificărilor efectuate se constată inadvertenţe între serviciile solicitate şi cele facturate, Serviciul evaluare statistică medicală va comunica acest aspect directorului financiar-contabil şi Serviciului financiar contabilitate pentru luarea măsurilor care se impun.

    (2) În ceea ce priveşte activitatea de evidenţă a pacienţilor:
    a) înregistrează din aplicaţia informatică a spitalului bolnavii internaţi la nivelul tuturor secţiilor spitalului în Registrul de internări-externări;
    b) înregistrează în Registrul de decese toate decesele din cadrul instituţiei, comunicate de către toate secţiile spitalului, inclusiv de către UPU-SMURD;
    c) eliberează certificatele constatatoare de deces şi de naştere completate în prealabil la nivelul secţiilor;
    d) anunţă telefonic aparţinătorii, în caz de deces al bolnavului, conform procedurilor interne.

    (3) Biroul evaluare statistică medicală este condus de un şef de birou şi are următoarele atribuţii:
    a) raportează serviciile medicale din spital, laboratoare şi ambulatoriul integrat şi de specialitate, transmiţându-le Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş spre decontare (în colaborare cu firma furnizoare a programului informatic al spitalului);
    b) elaborează anexele la Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti şi dosarul de contractare (în funcţie de prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate) pe baza documentelor furnizate de secţii/compartimente/servicii cu responsabilităţi în domeniu;
    c) elaborează anexele la Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţă medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătăţii şi dosarul de contractare (în funcţie de prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate) pe baza documentelor furnizate de secţii/compartimente/servicii cu responsabilităţi în domeniu;
    d) elaborează dosarul de contractare pentru Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice (în funcţie de prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate) pe baza documentelor furnizate de secţii/compartimente/servicii cu responsabilităţi în domeniu;
    e) elaborează dosarul de contractare pentru Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice (în funcţie de prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe baza documentelor furnizate de secţii/compartimente/servicii cu responsabilităţi în domeniu;
    f) elaborează dosarul de contractare pentru Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară (în funcţie de prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate) pe baza documentelor furnizate de secţii/compartimente/servicii cu responsabilităţi în domeniu;
    g) urmăreşte derularea contractelor de servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii şi realizarea indicatorilor cuprinşi în contracte;
    h) raportează Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş centralizatoarele certificatelor de concediu medical eliberate la nivelul spitalului şi pacienţii internaţi care nu pot dovedi calitatea de asigurat (în colaborare cu firma furnizoare a programului informatic al spitalului);
    i) colectează, centralizează şi raportează Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş Centralizatorul cazurilor de suspiciuni de accidente de muncă/boli profesionale, Centralizatorul cazurilor de prejudicii/daune aduse sănătăţii, Centralizatorul externaţilor posesori de card european de asigurări de sănătate şi Centralizatorul externaţilor provenind din ţări cu care România are încheiate acorduri internaţionale (în colaborare cu firma furnizoare a programului informatic al spitalului)
    j) actualizează permanent listele personalului medical cu studii superioare şi medii (certificate de membru în Colegiul Medicilor şi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asigurări de răspundere civilă), în vederea încheierii contractelor de furnizări de servicii cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş;
    k) transmite la Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş toate documentele care au stat la baza încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale care au expirat, pe măsură ce acestea sunt reînnoite.
    l) răspunde la orice altă categorie de solicitări din partea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş;    3. Psihologi
    ART. 62
        Psihologii sunt subordonaţi managerului spitalului având ca atribuţii principale următoarele:
    a) acordă servicii de asistenţă psihologică a pacienţilor internaţi în secţiile/compartimentele spitalului în situaţie de urgenţă psihologică (tentativă suicidară), criză psihologică (tulburare de comportament: auto sau hetero - agresivitate), decompensare de tip psihotic, sau în caz de afectare severă a complianţei şi aderenţei la tratament ori la intervenţia medicală;
    b) identifică persoanele cu risc de doliu patologic;
    c) realizează intervenţia psihologică specifică în situaţii de doliu, cu asigurarea confidenţialităţii actului psihologic;
    d) informează aparţinătorii care au beneficiat de asistenţă psihologică în caz de doliu, asupra faptului că există posibilitatea continuităţii serviciilor de asistenţă psihologică în afara Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.
    e) acordă servicii de consiliere psihologică a angajaţilor spitalului, în situaţia de urgenţă psihologică (tentativă suicidară), când angajaţii trec printr-o situaţie de criză psihologică (tulburare de comportament: auto sau hetero-agresivitate) sau la solicitarea acestora.    4. Dietetică
    ART. 63
        Asistenţii medicali de dietetică îşi desfăşoară activitatea în locaţia Blocului alimentar, aceştia fiind subordonaţi directorului de îngrijiri şi au următoarele atribuţii:
    a) conduc şi coordonează activitatea echipei din Blocul alimentar privind pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale;
    b) controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei;
    c) supraveghează respectarea de către personalul din Blocul alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale, a normelor de protecţie a muncii;
    d) verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituţia, modul de păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie şi comunică orice neregularitate constatată persoanelor responsabile cu remedierea problemelor;
    e) supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale;
    f) realizează periodic planuri de diete şi meniuri;
    g) controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;
    h) controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi;
    i) calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare;
    j) întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare;
    k) verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;
    l) recoltează şi păstrează probele de alimente;
    m) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    n) controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor;
    o) informează conducerea unităţii despre deficienţele constatate privind prepararea, distribuirea şi conservarea alimentelor    5. Asistenţi sociali
    ART. 64
        Asistenţii sociali îşi desfăşoară activitatea în UPU-SMURD şi secţii ale spitalului, fiind subordonaţi directorului de îngrijiri şi au următoarele atribuţii:
    a) evaluează pacienţii cu fişă de prezentare în UPU-SMURD în vederea identificării cazurilor care necesită intervenţie de asistenţă socială şi consiliere indiferent de natura lor;
    b) previne şi face demersuri pentru combaterea excluziunii sociale;
    c) întreprinde acţiuni pentru reducerea numărului de abandonuri (copii, vârstnici), a abuzurilor asupra copiilor, femeilor, vârstnicilor;
    d) efectuează intervenţie în criză;
    e) asigură identificarea problemelor pacienţilor cazuri sociale şi ajută la soluţionarea lor;
    f) asigură informaţii complete şi corecte pacienţilor şi asistaţilor privind serviciile de care pot beneficia în funcţie de problema identificată, conform legislaţiei în vigoare, precum şi asupra serviciilor sociale;
    g) identifică mamele care prezintă potenţiale riscuri de abandon în instituţii spitaliceşti;
    h) identifică situaţii de vulnerabilitate şi face demersuri de referire a cazurilor identificate înspre instituţiile cu responsabilitate de a impune măsuri de protecţie;
    i) facilitează admiterea în centre de îngrijire şi asistenţă a pacienţilor fără domiciliu şi/sau a pacienţilor care necesită îngrijire din partea altei persoane;
    j) monitorizează periodic evidenţa copiilor abandonaţi în secţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.    6. Brancardieri
    ART. 65
        Brancardierii îşi desfăşoară activitatea în secţiile spitalului, fiind subordonaţi directorului de îngrijiri şi au următoarele atribuţii:
    a) însoţesc şi transportă pacientul din locul unde se realizează internarea la secţia unde este internat pacientul;
    b) însoţesc şi transportă pacientul între diferitele structuri medicale ale spitalului în caz de transfer al pacientului;
    c) însoţesc şi transportă pacientul în cazul consulturilor interclinice, interdisciplinare şi la investigaţii;
    d) însoţesc şi transportă pacientul până la ieşirea din spital, în cazul în care pacientul nu se poate deplasa singur;
    e) în caz de deces al pacientului efectuează transportul cadavrelor cu documentele de identificare, la Serviciul anatomie patologică, respectând regulile de etică.
    CAP. V
    Aparatul funcţional al spitalului
    ART. 66
    (1) Aparatul funcţional al spitalului este constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unităţii cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativă.
    (2) În cadrul aparatului funcţional funcţionează servicii, birouri şi compartimente.

    A. Serviciul de management al calităţii serviciilor de sănătate desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    ART. 67
    Serviciul de management al calităţii serviciilor de sănătate este subordonat managerului şi desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    a) elaborează, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, planul de management al calităţii serviciilor de sănătate, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia;
    b) evaluează periodic stadiului de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi a nivelului de conformitate cu standardele şi cu cerinţele de monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS;
    c) informează periodic conducerea şi personalului spitalului cu privire la nivelul de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi, după caz, actualizarea acestuia;
    d) coordonează şi monitorizează elaborarea de către structurile de la nivelul unităţii sanitare a documentelor calităţii;
    e) asigură instruirea şi informarea personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la organizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    f) evaluează calitatea serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor;
    g) coordonează şi verifică activitatea de colectare şi de raportare, conform legislaţiei în vigoare, a datelor şi documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    h) coordonează şi controlează activitatea de analiză, evaluare şi raportare a indicatorilor de monitorizare a conformităţii la cerinţele standardelor ANMCS;
    i) monitorizează, centralizează, analizează şi raportează către ANMCS situaţiile legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale, precum şi a altor informaţii necesare pregătirii evaluării unităţii sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele ANMCS;
    j) coordonează şi participă, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfăşurarea activităţilor de audit clinic;
    k) îndrumă responsabilii de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în activitatea de identificare şi de management al riscurilor;
    l) asigură consiliere conducerii în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi participarea la elaborarea şi implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unităţii sanitare;
    m) elaborează şi înaintează către conducerea unităţii sanitare rapoarte periodice conţinând propuneri şi recomandări ca urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;
    n) monitorizează elaborarea, implementarea şi evaluarea eficacităţii şi/sau eficienţei procedurilor şi protocoalelor de bune practici clinice şi manageriale;
    o) participă în calitate de invitat la şedinţele Comitetului director, Consiliului medical şi şedinţele asistenţilor medicali şefi;
    p) primeşte prin grija Comitetului director rezultatele controalelor interne şi externe de calitate pentru certificare şi/sau menţinerea certificării structurilor spitalului;
    q) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii;
    r) asigură rezolvarea corespondenţei repartizate;
    s) participă la instruiri periodice în domeniul calităţii serviciilor medicale;
    t) elaborează şi propune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul de activitate.    B. Serviciul resurse umane
    ART. 68
        Serviciul resurse umane este condus de un şef serviciu, subordonat managerului unităţii, şi are următoarea structură: Biroul organizare, condus de un şef de birou, şi Biroul salarizare, condus de un şef de birou.
    1. În ceea ce priveşte datele de personal are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură încadrarea personalului, potrivit statului de funcţii şi cu respectarea nomenclatoarelor de funcţii şi salarizare, a condiţiilor de studii şi vechime;
    b) întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul nou-încadrat;
    c) întocmeşte şi ţine la zi dosarele profesionale ale angajaţilor;
    d) întocmeşte adeverinţele cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării;
    e) întocmeşte acte adiţionale sau decizii privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor (promovare, schimbare funcţie, suspendare, încetare a contractului individual de muncă, modificare salarii, sporuri, etc.);
    f) întocmeşte statul de funcţii, conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de personal;
    g) întocmeşte după criterii obiective fişele de evaluare;
    h) încadrează medicii rezidenţi pe bază de repartiţie;
    i) evaluează permanent performanţele profesionale individuale ale fiecărui angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) întocmeşte şi aduce la cunoştinţă fişa postului pentru personalul din subordine şi verifică existenţa fişelor postului pentru fiecare angajat în parte;
    k) eliberează adeverinţele salariaţilor în funcţie de necesităţi;
    l) furnizează datele privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli;
    m) participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date de specialitate;
    n) întocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind personalul încadrat conform cerinţelor;
    o) aplică prevederile legale privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
    p) elaborează, conform reglementărilor legale în vigoare, documentaţia necesară pentru deblocarea cât mai rapidă a posturilor vacante, respectiv documentaţia privind suplimentările de posturi într-un număr suficient pentru a asigura normarea necesară desfăşurării unui act medical de calitate, conform solicitărilor motivate ale structurilor spitalului;
    q) stabileşte necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
    r) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului.
    s) urmăreşte şi îndrumă aplicarea legislaţiei în vigoare privind încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale;
    t) elaborează şi propune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul de activitate.

    2. Biroul salarizare are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) verifică datele din foile colective de prezenţă transmise de către structurile spitalului în vederea calculului salariilor privind numărul de zile efectiv lucrate, gărzi efectuate etc.;
    b) verifică corectitudinea întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat sub aspectul consemnării concordanţei între diferitele solicitări ale salariaţilor de acordare a drepturilor conferite de lege (concediul de odihnă, concediu formare profesională, concediul pentru evenimente deosebite, schimb gărzi, condică de prezenţă, sau alte documente pe care le consider relevante etc.);
    c) calculează drepturile de salarizare: salariu de bază, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, gărzi, indemnizaţii, premii anuale etc., în baza foilor colective de prezenţă;
    d) întocmeşte declaraţia privind contribuţiile la Bugetul asigurărilor sociale de stat;
    e) completează certificatele de concediu pentru incapacitate temporară de muncă potrivit prevederilor legale;
    f) întocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul de salarii;
    g) participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date de specialitate.

    3. Biroul organizare are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) selectează şi evaluează personalul în baza rezultatelor obţinute la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor;
    b) identifică nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale împreună cu şefii structurilor spitalului;
    c) elaborează programele de pregătire şi perfecţionare şi urmăreşte aplicarea lor, în baza nevoilor fundamente ale şefilor de structuri din spital;
    d) elaborează planul de promovare;
    e) organizează concursurile de promovare şi de angajare ale personalului;
    f) stabileşte criteriile şi metodele de evaluare a performanţelor profesionale;
    g) ţine evidenţa evaluărilor performanţelor profesionale ale angajaţilor.
    h) înregistrează în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor contractele individuale de muncă ale noilor angajaţi, modificările intervenite la contractele individuale de muncă privind: salariul, sporurile, funcţiile, concediile fără salar, concediile pentru îngrijirea copilului până la doi ani, date personale etc., încetările contractelor individuale de muncă, cu respectarea termenelor legale;
    i) întocmeşte diverse decizii privind înfiinţarea de comisii de specialitate în cadrul spitalului;
    j) ţine evidenţa responsabililor cu derularea programelor naţionale de sănătate şi întocmeşte în acest sens decizii privind coordonatorii şi utilizatorii de programe naţionale de sănătate, etc..
    C. Serviciul financiar-contabilitate
    ART. 69
        Serviciul financiar-contabilitate se află în subordinea directorului financiar-contabil, conducerea serviciului este asigurată de şeful de serviciu. Serviciul financiar-contabil are în componenţă Biroul financiar, Biroul contabilitate şi Biroul programe naţionale de sănătate.
    1. Serviciul financiar-contabil are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte periodic rapoarte privind utilizarea bunurilor materiale şi face propuneri de luare a măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
    b) răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
    c) exercită controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    d) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi face propuneri de luare de măsuri/ia măsurile dispuse de regularizare a diferenţelor constatate;
    e) asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    f) exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
    g) organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru salariaţii serviciului;
    h) ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea pagubelor;
    i) răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea sumelor corespunzătoare garanţiei;
    j) asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de plăţi în numerar;
    k) organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
    l) întocmeşte propunerile pentru plăţi în numerar;
    m) răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor eronat plătite;
    n) răspunde de întocmirea formelor de plată şi decontare a ajutoarelor de boală;
    o) urmăreşte contractele încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş în vederea decontării serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice);
    p) întocmeşte facturile de regularizare şi facturile lunare pentru serviciile medicale prestate pentru asiguraţi şi decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş;
    q) conduc evidenţa angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor "puctul unic de acees" - Sistem Naţional de Raportare Forexebug în scopul de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat;
    r) întocmesc şi înregistrează facturile pentru serviciile medicale efectuate de spital pentru alte unităţi sanitare, precum şi către alţi clienţi în conformitate cu contractele încheiate de spital pentru diverse servicii şi urmăresc inclusiv încasarea lor;
    s) elaborează şi propune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul de activitate.

    2. Biroul financiar are în principal, următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte lucrările privind proiectele bugetului de venituri şi cheltuieli inclusiv anexele acestuia şi îl supune aprobării conducerii, Consiliului de administraţiei al spitalului;
    b) asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi;
    c) organizează întocmirea instrumentelor de plată şi a documentelor de acceptare sau refuz al plăţii;
    d) întocmeşte formele de recuperare a sumelor decontate eronat;
    e) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;
    f) întocmeşte necesarul pentru investiţii finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii;
    g) calculează costurile efective privind spitalizarea pacienţilor internaţi în spital din culpa altor persoane în vederea recuperării prejudiciului cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată;
    h) colectează, verifică şi transmite rapoarte financiare justificative privind accidentele de muncă solicitate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş;
    i) elaborează şi transmite deconturile privind serviciile medicale decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş privind accidentele de muncă;
    j) analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri corespunzătoare;
    k) întocmeşte studiul privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri corespunzătoare
    l) întocmeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului şi îl transmite spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
    m) întocmeşte studiile privind costurile comparative pe diverşi indicatori;
    n) participă la întocmirea studiului privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri corespunzătoare;
    o) înştiinţează centrele de cost asupra rezultatelor obţinute, precum şi a evoluţiei în timp a veniturilor şi cheltuielilor realizate;
    p) sprijină conducătorii centrelor de costuri privind îmbunătăţirea şi realizarea în bune condiţii a serviciilor medicale acordate;
    q) determină costurile efective ale procedurilor medicale realizate;
    r) întocmeşte lunar situaţiile privind plăţile restante pentru raportare în Sistemul Naţional de Raportare Forexerbug;
    s) elaborează rapoarte financiare privind tipurile de cheltuieli efectuate de fiecare centru de cost, precum şi tipurile de venituri efectiv realizate de fiecare centru de cost.

    3. Biroul contabilitate are în principal, următoarele atribuţii:
    a) conduce evidenţa contabilă conform prevederilor legale, asigură înregistrarea corectă şi la zi, pe bază de documente justificative, a operaţiunilor economico-financiare;
    b) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile potrivit prevederilor legale;
    c) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale/anuale împreună cu anexele lor, la termene şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
    d) asigură întocmirea, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
    e) verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor;
    f) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunilor;
    g) verifică toate operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont, verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de plăţi în numerar;
    h) colectează şi introduce în aplicaţiile informatice factorii de repartiţie a cheltuielilor indirecte, precum şi veniturile aferente centrelor de cost;
    i) întocmeşte rapoartele privind situaţiile financiare în Sistemul Naţional de Raportare Forexebug;
    j) conduce evidenţa angajamentelor bugetare în contabilitatea instituţiei, cu scopul de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat;
    k) exercită controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu dispoziţiile legale.

    4. Biroul programe naţionale de sănătate are în principal, următoarele atribuţii:
    a) participă, analizează şi face propuneri pentru fundamentarea necesarului de fonduri pentru implementarea PNS/acţiunilor de sănătate;
    b) participă la întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al PNS/acţiunilor de sănătate, precum şi a proiectelor de rectificare a acestora;
    c) întocmeşte documentaţia pentru includerea unităţii sanitare în PNS, pentru structurile care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege şi urmăreşte respectarea criteriilor pe tot parcursul derulării PNS;
    d) întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de finanţare a PNS cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş;
    e) întocmeşte cererile justificative/de finanţare a cheltuielilor PNS/acţiunilor de sănătate, însoţite de documentele justificative, la termenele prevăzute de lege;
    f) întocmeşte documentele privind ordonanţarea şi plata cheltuielilor materiale aferente achiziţiilor efectuate din şi în limita fondurile alocate pentru implementarea PNS şi a acţiunilor de sănătate;
    g) asigură elaborarea periodică de rapoarte şi situaţii cu privire la modul de derulare a PNS şi a acţiunilor de sănătate pe care le înaintează conducerii spitalului, astfel: analiza periodică a modului de utilizare a fondurilor aprobate, analiza necesarului de fonduri, analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă realizaţi, analiza comparativă a indicatorilor prevăzuţi faţă de cei realizaţi, consumurile şi stocurile cantitativ - valorice înregistrate;
    h) prelucrează, verifică, centralizează şi raportează indicatorii specifici în formatul şi la termenele prevăzute de lege, însoţiţi de documentele financiar - contabile prevăzute de lege pentru asigurarea concordanţei datelor de consum raportate;
    i) identifică eventuale disfuncţionalităţi în implementarea PNS şi posibilităţile de creştere a performanţei acestora, formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora, pe care le înaintează conducerii spitalului;
    j) elaborează rapoarte periodice privind activitatea proprie a biroului;
    k) întocmeşte şi transmite facturile aferente bunurilor achiziţionate în cadrul Programelor naţionale de sănătate curative, în vederea finanţării acestora;
    l) întocmeşte şi transmite lunar situaţia privind utilizarea finanţărilor programelor naţionale de sănătate derulate de spital;
    m) primeşte, analizează, pune în aplicare şi face propuneri pentru măsurile cuprinse în rapoartele de control a programelor naţionale de sănătate.
    D. Serviciul aprovizionare
    ART. 70
        Serviciul aprovizionare este condus de un şef de serviciu, fiind subordonat directorului financiar-contabil, şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură realizarea ritmică a aprovizionării cu produse şi servicii necesare funcţionării spitalului ţinând cont de stocurile existente şi rulajul acestora în limita bugetului aprobat;
    b) monitorizează şi verifică modul de desfăşurare a procesului de aprovizionare şi ia măsurile care se impun, în limita competenţelor sale: analiza nevoilor de consum, constituirea stocurilor de rezervă, urmărirea sistematică a situaţiei stocurilor, redistribuiri de stocuri, livrări neefectuate în termen, încadrarea în bugetul alocat;
    c) emite comenzile aferente angajamentelor legale întocmite şi se îngrijeşte de respectarea termenelor de livrare şi de existenţa concordanţei între cantităţile comandate şi livrate;
    d) recepţionează cantitativ produsele livrate de furnizori în baza documentelor de livrare şi a comenzilor emise şi asigură depozitarea acestora în condiţii conforme cu legislaţia în vigoare; recepţia calitativă a produselor se va realiza conform procedurilor interne;
    e) analizează şi dă curs cererilor de materiale ale structurilor spitalului pe baza dinamicii consumului şi a solicitărilor acestora, după caz, cu încadrare în bugetul alocat, urmărind distribuirea judicioasă a materialelor în structurile spitalului;
    f) monitorizează, analizează situaţia aprovizionării spitalului cu produsele necesare, efectuează raportări săptămânale privind problemele de aprovizionare ale spitalului pe care le prezintă conducerii spitalului şi propune măsuri de remediere a acestora;
    g) conduce evidenţe tehnico-operative, analizează situaţia comenzilor neonorate şi face propuneri pentru reîntregirea creditelor bugetare astfel imobilizate;
    h) realizează analiza sistematică a stocurilor de produse necesare activităţii spitalului prin monitorizarea mişcării produselor, a termenelor de valabilitate şi retragerea produselor care expiră sau care sunt deteriorate;
    i) asigură amenajările şi condiţiile igienico-sanitare ale spaţiilor de depozitare/magaziilor, conform normativelor, având o preocupare specială pentru pregătirea obiectelor de conservare (butoaie, bidoane, saci, containere etc.), astfel încât să se limiteze pierderile/distrugerile produselor depozitate;
    j) are în subordine/se îngrijeşte de activitatea gestionarilor de la punctele de recepţie a mărfurilor;
    k) asigură constituirea stocurilor de rezervă a produselor aprobate, în urma analizei sistematice a stocurilor şi în limita bugetului alocat;
    l) exercită controlul operativ curent şi certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ce intră în competenţa serviciului;
    m) elaborează şi propune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul de activitate.    E. Serviciul tehnic
    ART. 71
        Serviciul tehnic este condus de un şef de serviciu, este subordonat directorului financiar- contabil şi are în subordine formaţiile de muncitori.

    (1) Serviciul tehnic are următoarele atribuţii generale:
    a) urmăreşte asigurarea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale şi întocmirea acestora;
    b) efectuează lucrări de reparaţii curente cu terţii;
    c) impune şi urmăreşte graficul de lucrări cu terţii;
    d) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii conform graficului, verificând cantitativ şi calitativ lucrările executate de constructor, semnează situaţiile de lucrări şi le predă Serviciului financiar-contabilitate;
    e) controlează activitatea desfăşurată de grupul de diriginţi din subordine, verifică şi aprobă planurile lor de muncă, controlează şi coordonează activitatea tehnică desfăşurată de aceştia, analizează rezultatele şi ia măsuri pentru bunul mers al lucrărilor acordând o atenţie deosebită respectării documentaţiei aprobate;
    f) răspunde de convocarea comisiei de recepţie în conformitate cu normativele în vigoare, pentru lucrările de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, construcţii-instalaţii;
    g) analizează şi face propuneri conducerii spitalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru buna exploatare a mijloacelor de bază existente, întocmind în colaborare cu celelalte compartimente ale spitalului justificările tehnico-economice necesare;
    h) este responsabil cu cărţile tehnice ale construcţiilor din dotare;
    i) asigură toate condiţiile necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii nominalizate, investiţii nenominalizate de construcţii-montaj, reparaţii capitale, reparaţii curente, precum şi a altor lucrări de aceeaşi natură;
    j) asigură întocmirea justificărilor tehnico-economice pentru lucrări de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, precum şi obţinerea avizelor locale prealabile pentru executarea acestor lucrări;
    k) asigură şi urmăreşte avizarea internă a documentaţiei întocmite;
    l) asigură întocmirea documentaţiilor tehnice (expertizări, evaluări, studii de fezabilitate, proiecte tehnice) pentru lucrări de investiţii şi reparaţii capitale prevăzute în planul instituţiei;
    m) întocmeşte caiete de sarcini pentru lucrările cu terţi (reparaţii curente, construcţii-montaj);
    n) urmăreşte şi răspunde de executarea în bune condiţii a lucrărilor de construcţii-montaj prevăzute în plan;
    o) verifică situaţiile de lucrări întocmite de executant şi semnează confruntând cantităţile înscrise şi calitatea cu cele rezultate din măsurători pe teren şi prezintă Serviciului financiar-contabilitate un exemplar din situaţia de plată acceptată pentru a se efectua decontarea lor;
    p) urmăreşte împreună cu Serviciului financiar-contabilitate decontarea la timp şi integrală a lucrărilor de construcţii-montaj executate, precum şi a utilajelor şi diverselor dotări necesare acestor lucrări;
    q) face propuneri conducerii spitalului pentru măsurile ce trebuie luate în vederea realizării la timp a lucrărilor de construcţii-montaj;
    r) asigură întocmirea şi ţinerea la zi pentru lucrările noi a cărţii tehnice a construcţiei (proiectare, execuţie, recepţie, exploatare, jurnalul evenimentelor);
    s) urmăreşte ca materialele şi resursele financiare alocate pentru lucrările de construcţii-montaj executate cu terţi să fie cât mai judicios folosite, în scopul reducerii preţului de cost al lucrării şi al urmăririi eficientizării investiţiei;
    t) întocmeşte şi ţine la zi evidenţa suprafeţelor şi cubajelor pentru toate construcţiile deţinute, asigurând pentru fiecare obiectiv un dosar tehnic cuprinzând planurile la scara 1:200 ale construcţiilor şi instalaţiilor existente, cu caracteristicile tehnice sanitare;
    u) efectuează operaţiile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor din cadrul spitalului în conformitate cu metodologia stabilită;
    v) asigură asistenţa tehnică la recepţionarea instalaţiilor şi utilajelor din unităţile sanitare;
    w) efectuează montarea instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor medicale din spitale, în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    x) repară şi verifică conform instrucţiunilor metrologice aparatele şi instrumentele de măsură şi control din dotarea spitalelor;
    y) îndrumă şi controlează activitatea tehnică a atelierelor de întreţinere (formaţiilor de lucru) în domeniul construcţii, instalaţii, utilaje;
    z) avizează din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor din dotarea spitalelor, în conformitate cu legile în vigoare;
    aa) efectuează lucrări de reparaţii curente;
    bb) îndrumă şi urmăreşte ridicarea calificării permanente a personalului din subordine;
    cc) asigură introducerea în Planul anual de achiziţii a tuturor necesităţilor de service şi autorizare pentru toată aparatura existentă în patrimoniul spitalului; stabileşte necesarul de materiale de întreţinere, asigurând realizarea la timp a părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii;
    dd) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    ee) realizează analiza dotării unităţilor, a stării clădirilor şi elaborarea proiectului de plan de investiţii şi de reparaţii capitale şi curente.


    (2) Serviciul tehnic prin personalul responsabil cu aparatura medicală are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a aparaturii medicale;
    b) urmăreşte întreţinerea curentă şi în stare de funcţionare a aparatelor şi echipamentelor medicale, în conformitate cu procedurile sau reglementările în vigoare;
    c) ţine evidenţa aparaturii medicale din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
    d) coordonează întreţinerea şi repararea aparaturii medicale atât în garanţie cât şi în post - garanţie;
    e) urmăreşte derularea contractelor de service, colaborând permanent cu firmele de service pentru ca timpul de intervenţie să fie cât mai scurt;
    f) poate fi nominalizat de către manager ca personal de specialitate la întocmirea caietelor de sarcini în vederea organizării de procedure de achiziţie publică de aparatură medicală;
    g) întocmeşte rapoarte, situaţii solicitate de autorităţi şi instituţii şi Ministerul Sănătăţii în legătură cu aparatura medicală;


    (3) Formaţia I muncitori execută activităţile de întreţinere, de reparaţii ale instalaţiilor termice şi sub presiune din cadrul centralelor termice, staţiilor de oxigen, grupurilor electrogene, şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) execută lucrări de întreţinere a instalaţiilor cazanelor şi instalaţiilor anexe;
    b) asigură întreţinerea şi funcţionarea optimă a staţiei de oxigen;
    c) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;
    d) asigură buna întreţinere a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;
    e) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    f) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb din Nomenclatorul pentru aparatele, utilajele şi instalaţiile necesare spitalului;
    g) efectuează reparaţii periodic la instalaţiile termice, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime;
    h) urmăreşte existenţa autorizaţiei de funcţionare de la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi a valabilităţii acesteia pentru centralele termice din cadrul unităţii, precum şi reactualizarea acestora;
    i) întocmeşte documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare conform legii în vigoare, împreună cu responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;
    j) organizează şi răspunde de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a reparaţiilor, montajelor şi tuturor lucrărilor care asigură buna funcţionare a instalaţiilor şi aparaturii etc.;
    k) răspunde de buna funcţionare a instalaţiei de neutralizare a deşeurilor;
    l) răspunde de preluarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală a secţiilor spitalului;
    m) efectuează procesul de neutralizare, tocare şi mărunţire a deşeurilor periculoase şi evacuarea lor la container;


    (4) Formaţia II muncitori deserveşte activităţile de întreţinere a lifturilor şi depanarea acestora, execută activităţi de întreţinere a instalaţiilor electrice şi activităţi de deservire şi întreţinere a liniilor telefonice.
    4.1. Muncitorii care deservesc lifturile şi instalaţiile electrice au următoarele atribuţii:
    a) efectuează lucrări de reparaţii curente, în baza referatelor de necesitate aprobate;
    b) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;
    c) asigură buna întreţinere a instalaţiilor şi utilajelor din punct de vedere electromecanic;
    d) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    e) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb şi materiale din Nomenclatorul pentru instalaţiile necesare spitalului;
    f) organizează şi răspunde de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a reparaţiilor, montajelor şi tuturor lucrărilor care asigură buna funcţionare a instalaţiilor şi aparaturii etc.;
    g) anunţă orice defecţiune primită de pe secţii către atelierele de specialitate în funcţie de natura defecţiunii;
    h) supraveghează aparatura de măsură şi control aflată în dotare şi asigură funcţionarea acesteia în parametri normali;
    i) preia orice avarie sau defecţiune pe care o transmite echipelor care efectuează serviciul de tură, pentru remedierea acesteia;
    j) urmăreşte ducerea la bun sfârşit a lucrărilor sesizate, iar, în cazul în care acestea nu pot fi remediate, anunţă şefii ierarhici.

    4.2. Centrala telefonică are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) răspunde la apelurile telefonice şi execută legături telefonice în interiorul şi exteriorul spitalului;
    b) înfiinţează, întreţine şi repară liniile telefonice, aparatele terminale de telefonie fixă, aparatele de telefonie mobilă, faxurile potrivit competenţei legale;
    c) întreţine repartitoarele interne, întreţine şi repară programele mesei operatoare potrivit competenţei legale;
    d) operează modificările din centralele digitale;
    e) operează în softul de taxare calcul cost convorbiri;
    f) tipăreşte lunar costurile abonaţilor interni şi prezintă documentaţia respectivă la Serviciul financiar-contabilitate.    (5) Formaţia III muncitori asigură activităţile de întreţinere a clădirilor, având în componenţă muncitori calificaţi (zidari, zugrăvi, tâmplari, geamgii, tapiţeri, dulgheri) şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte necesarul de materiale pentru lucrările care se execută pentru structurile spitalului (lucrări de zugrăvit, tencuieli, zidărie, faianţare, gresie, pardoseli din mozaic, betonare, tâmplărie, tapiţerie);
    b) execută lucrări de zugrăveli-vopsit interioare şi exterioare la clădirile aparţinând spitalului;
    c) efectuează lucrări de reparaţii curente, zugrăveli, întreţinerea mobilierului, întreţinerea tâmplăriei, în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie, compartiment sau serviciu şi vizate de către directorul financiar-contabil;
    d) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;
    e) asigură buna întreţinere a clădirilor;
    f) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor şi propune măsuri corespunzătoare;
    g) întocmeşte planul de aprovizionare cu materiale de construcţii din Nomenclatorul pentru construcţii necesare spitalului;
    h) stabileşte necesarul de materiale pentru întreţinere, reparaţii curente.


    (6) Formaţia IV muncitori execută activităţile de întreţinere, de reparaţii ale instalaţiilor de apă şi încălzire din subsol, canal termic şi centrala termică (boilere, pompele de vid profund, punctele termice cu pompele de recirculare şi cu traseele conductelor şi armăturilor de vehiculare a aerului, apei reci şi calde) şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) execută lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale şi accidentale la instalaţiile de apă-canal (spălătorie, pompe, conducte, boilere, cazane, pentru apă caldă şi rece, instalaţii de încălzire);
    b) execută întreţinerea zilnică şi periodică a instalaţiilor de apă vid, execută lucrări de sudură oxiacetilenică;
    c) execută unele instalaţii noi de apă, abur după normele în vigoare;
    d) efectuează lucrări de reparaţii curente, în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie, compartiment sau serviciu şi vizate de către directorul financiar-contabil;
    e) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;
    f) asigură buna întreţinere a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;
    g) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    h) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
    i) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb din Nomenclatorul pentru aparatele, utilajele necesare spitalului;
    j) întocmeşte documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare conform legii în vigoare; stabileşte necesarul de materiale pentru întreţinere, reparaţii curente;
    k) execută diferite lucrări de confecţii metalice.


    (7) Formaţia V muncitori are în componenţă instalatori, lăcătuşi şi asigură întreţinerea instalaţiilor sanitare, termice, fluide medicinale, aer comprimat şi instalaţii de vid profund din structurile spitalului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuează lucrări de reparaţii curente, în baza referatelor de necesitate întocmite de către şeful de secţie, compartiment sau serviciu şi vizate de către directorul financiar-contabil;
    b) asigură buna întreţinere a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;
    c) stabileşte necesarul de materiale pentru întreţinere, reparaţii curente;
    d) execută lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale şi accidentale la instalaţiile de apă-canal (robinete, obiecte sanitare, conducte, instalaţii);
    e) execută întreţinerea din proprie iniţiativă zilnică şi periodică a instalaţiilor de apă-canalizare, oxigen, aer, vid, execută lucrări de sudură oxiacetilenică;
    f) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;
    g) execută diferite lucrări de confecţii metalice;
    h) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb şi materiale din Nomenclatorul pentru instalaţiile necesare spitalului;
    i) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    j) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite.
    F. Biroul administrativ
    ART. 72
    (1) Biroul administrativ este condus de un şef birou, este subordonat directorului financiar-contabil şi are în subordine următoarele compartimente: blocul alimentar, croitoria, spălătoria, compartimentul arhivă şi întreţinea spital.
    (2) Biroul administrativ are următoarele atribuţii:
    a) împreună cu Serviciul tehnic întocmeşte propunerile pentru planul de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii de administraţie a unităţii şi urmăreşte îndeplinirea acestor planuri raportând directorului financiar- contabil periodic sau ori de câte ori este nevoie despre desfăşurarea acestora;
    b) participă împreună cu Serviciul tehnic la întocmirea proiectelor de reparaţii curente şi capitale;
    c) întocmeşte împreună cu Serviciul tehnic planul de întreţinere şi reparaţii curente sau construcţii ale clădirilor, pe care îl supune spre aprobare managerului unităţii şi comitetului director;
    d) asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare pe căile de acces din incinta spitalului;
    e) analizează, face propuneri şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de consum (în toate compartimentele ce aparţin Biroului administrativ)
    f) urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a materialelor de curăţenie şi asigură realizarea dezinfecţiei conform normelor în vigoare (în toate compartimentele ce aparţin Biroului administrativ) .

    (3) Blocul alimentar are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) prepară alimentele centralizat pentru pacienţii şi însoţitorii internaţi, precum şi pentru personalul care serveşte masa la spital, bucătăria dimensionându-se în funcţie de numărul de porţii (prelucrare primară şi prelucrare finală);
    b) respectă meniul zilnic diferenţiat pe afecţiuni, întocmit de asistenţii medicali de dietetică;
    c) livrează alimentele preparate către secţiile spitalului;
    d) respectă normele igienico-sanitare.

    (4) Croitoria are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură croirea şi confecţionarea echipamentului sanitar - halate, bluze, fuste, pantaloni, bonete etc. - pentru sălile de operaţie, lenjeria de pat pentru saloane şi săli de operaţie, accesorii pentru blocuri operatorii - măşti, tampoane, câmpuri de operaţii, huse pentru aparate medicale;
    b) asigură repararea lenjeriei şi a confecţiilor care sunt deteriorate pentru secţiile spitalului;
    c) asigură respectarea comenzilor din partea secţiilor în termenele stabilite;
    d) asigură depozitarea în bune condiţii a materialelor de croitorie-tifon, pânză, elastic, şnur;
    e) asigură distribuirea către secţiile spitalului şi către sălile de operaţie a confecţiilor, conform programului stabilit;
    f) asigură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a maşinilor de cusut în condiţiile prescrise de producător.

    (5) Spălătoria are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) preia în camera de primire lenjeria murdară din secţiile spitalului, care este transportată în saci, pe baza bonului de spălătorie;
    b) asigură ca lenjeria provenită din secţiile de copii să fie depozitată separat şi să fie spălata în maşini de spălat separate;
    c) verifică la preluarea lenjeriei dacă aceasta este inscripţionată de către secţii cu ştampila secţiei, iar dacă aceasta nu este inscripţionată nu va fi preluată până la remedierea deficienţei;
    d) asigură ca lenjeria provenită din secţiile septice să fie spălata în maşini de spălat separate;
    e) la activitatea de spălare, personalul respectă instrucţiunile de lucru privind procesul de spălare şi dezinfectare a lenjeriei;
    f) asigură ca lenjeria să fie călcată şi împachetată având în vedere ca inscripţionarea sa să fie vizibilă în partea exterioară, iar lenjeria ruptă să fie redirecţionată către croitorie;
    g) asigură distribuirea către secţiile spitalului a lenjeriei, conform programului stabilit, ambalate în saci.

    (6) Compartimentul arhivă are în principal următoarele atribuţii:
    a) organizează şi răspunde de arhiva spitalului;
    b) preia documentele grupate în unităţii arhivistice de la entităţii pentru păstrarea în arhivă conform Nomenclatorului arhivistic;
    c) asigură documentele deţinute în arhivă în condiţii corespunzătoare;
    d) ţine evidenţa intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice din arhivă;
    e) verifică modul de păstrare în timp a documentelor;
    f) pune la dispoziţie, în anumite situaţii, pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate entităţilor creatoare, pe baza registrului de evidenţă a intrărilor- ieşirilor unităţilor arhivistice; la restituire verifică integritatea documentelor împrumutate.

    (7) Întreţinere spital are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei în toate sectoarele comune unităţii şi ia măsuri corespunzătoare;
    b) asigură întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces ale spitalului şi clădirilor exterioare;
    c) asigură activităţi de dezăpăzire şi conexe, specifice sezonului de iarnă, a căilor de acces şi de evacuare ale spitalului şi clădirilor exterioare, în scopul realizării unei circulaţii în condiţii de siguranţă, atât a salariaţilor instituţiei, pacienţilor, cât şi a autovehiculelor în zonele specificate.    G. Biroul achiziţii publice
    ART. 73
        Biroul achiziţii publice este condus de un şef de birou şi este direct subordonat managerului spitalului. Are următoarele atribuţii principale:
    a) cunoaşte şi respectă legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
    b) propune planificarea achiziţiilor publice la nivelul spitalului după centralizarea necesităţilor spitalului, estimează valorile, alegere procedurile de achiziţie publică;
    c) elaborează Strategia anuală a achiziţiilor publice şi Planul anual al achiziţiilor publice conform procedurilor interne;
    d) elaborează sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor de suport, conform prevederilor legale aferentă fiecărei proceduri de achiziţie (stabilirea specificaţiilor tehnice sau a documentaţiei descriptive, a clauzelor contractuale, a cerinţelor minime de calificare, a criteriilor de atribuire, a formularelor şi modelelor, punerea în concordanţă cu codurile CPV);
    e) propune listele cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor, conform procedurilor interne;
    f) invită la competiţie agenţii economici prin îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire şi întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări;
    g) desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţie prin primirea, analiza ofertelor, stabilirea ofertei câştigătoare, elaborarea raportului procedurii de atribuire şi atribuirea contractelor de achiziţie publică sau încheierea acordurilor cadru;
    h) respectă principiile de asigurare a transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, prin aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de lege şi garantează tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă şi nediscriminarea agenţilor economici care participă la licitaţiile derulate de spital;
    i) actualizează Strategia anuală a achiziţiilor publică ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    j) actualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    k) urmăreşte încadrarea în creditele bugetare aprobate a angajamentelor legale care intră în atribuţiile biroului, întocmeşte propunerile de angajare a cheltuielilor şi a angajamentelor bugetare şi legale, conduce evidenţa acestora, urmăreşte şi analizează realizarea acestora pentru reîntregirea creditelor bugetare în cazul neutilizării lor;
    l) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital dacă este cazul;
    m) înştiinţează Agenţia Naţională de Achiziţii Publice sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată;
    n) transmite spre publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
    o) constituie şi păstrează dosarul de achiziţie publică;
    p) întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior;
    q) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul de activitate.    H. Biroul contractare
    ART. 74
        Biroul contractare este condus de un şef de birou şi este direct subordonat directorului financiar-contabil şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) solicită structurilor spitalului şi centralizează necesarul de produse şi/sau servicii pentru funcţionarea normală a spitalului pe care îl înaintează Biroului achiziţii publice în vederea elaborării Strategia anuală a achiziţiilor publice, respectiv Planului anual al achiziţiilor publice;
    b) primeşte referatele de necesitate întocmite de coordonatorii PNS/medicul şef UPU-SMURD, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare aprobate în limita cărora se pot achiziţiona medicamentele/materialele specifice, respectiv respectarea încadrării cheltuielilor în cadrul celor eligibile fiecărui program de sănătate;
    c) întocmeşte contractele subsecvente aferente acordurilor-cadru în baza centralizatoarelor de produse aprobate de conducerea unităţii, cu termenul de valabilitate corelat cu repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare;
    d) înaintează Biroului achiziţii publice necesarele de produse, servicii şi lucrări aprobate de către conducerea spitalului pentru care nu există proceduri de achiziţie publică;
    e) întocmeşte propunerile de angajare a cheltuielilor şi a angajamentelor bugetare şi legale pentru bunurile şi serviciile achiziţionate, conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale contractelor de achiziţie publică de bunuri, servicii, lucrări şi investiţii, urmăreşte şi analizează realizarea acestora pentru reîntregirea creditelor bugetare în cazul neutilizării lor;
    f) monitorizează acordurile cadru şi informează Biroul achiziţii publice cu privire la neregulile care intervin pe parcursul valabilităţii acestora;
    g) întocmeşte situaţiile specifice activităţii de contractare;
    h) întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior;
    i) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul de activitate.    I. Biroul transport
    ART. 75
        Biroul transport este condus de un şef de birou şi este direct subordonat directorului financiar-contabil. Are următoarele atribuţii principale:
    a) organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de: controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale ale autovehiculelor;
    b) se asigură de existenţa documentelor necesare pentru punerea în circulaţie a autovehiculelor spitalului în condiţii de siguranţă;
    c) asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor şi punerea la dispoziţia spitalului, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare şi a conducătorilor auto pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei;
    d) asigură starea tehnică de funcţionare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele;
    e) propune casarea autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare;
    f) asigură controlul calitativ şi recepţia reparaţiilor de întreţinere efectuate, conform devizului de lucrări întocmit de prestatorul de servicii autorizat;
    g) îndrumă şi controlează întreaga activitate în sectorul de transporturi din cadrul spitalului;
    h) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa structurii;
    i) asigură suportul tehnic împreună cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al Judeţului Mureş pentru ambulanţele care fac obiectul unor protocoale de colaborare, în condiţiile legii.    J. Compartimentul juridic
    ART. 76
        Compartimentul juridic este subordonat direct managerului spitalului şi, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi exercitarea funcţiei de consilier juridic, are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în relaţiile cu terţi persoane fizice sau juridice;
    b) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, a intereselor legitime ale spitalului;
    c) asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unităţii;
    d) asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de structuri privind modul de aplicare a actelor normative specifice;
    e) consiliază la cerere comitetul director al spitalului, avizând legalitatea actelor supuse spre soluţionare;
    f) urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din cadrul acestora;
    g) verifică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    h) colaborează cu cu celelalte compartimente de specialitate la întocmirea proiectelor de contracte iniţiate de aceste servicii cu terţe persoane fizice şi juridice;
    i) depune diligenţe pentru recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală;
    j) întocmeşte documentaţia necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care spitalul participă în calitate de parte civilă;
    k) întocmeşte actele procedurale în dosarele înregistrate pe rolul instanţelor de judecată pentru apărarea intereselor unităţii;
    l) asigură primirea la unitate, în termen util, a copiilor după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi a oricăror altor titluri, pe care le va comunica conducerii şi departamentelor, în termen legal, în vederea înregistrării în evidenţele contabile ale unităţii;
    m) face demersurile legale pentru învestirea cu formulă executorie şi punerea în executare a sentinţelor definitive obţinute în urma acţiunilor în justiţie depuse;
    n) semnalează, în scris, conducerii unităţii şi departamentelor interesate deficienţele constatate ca urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti pronunţate în litigiile în care unitatea este parte, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, pentru evitarea repetării unor asemenea deficienţe.
    o) colaborează cu compartimentele de resort pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor spitalului.    K. Compartiment securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă
    ART. 77
        Compartimentul este în subordinea directă a managerului.
    1. În ceea ce priveşte activitatea de securitate şi sănătate în muncă are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou-angajat în unitate conform legislaţiei în vigoare;
    b) efectuează măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol;
    c) dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
    d) controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    e) verifică ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora când este cazul;
    f) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi sănătate în muncă;
    g) elaborează lista pentru dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;
    h) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
    i) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională în vederea eliminării sau diminuării riscurilor, după caz, prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
    j) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
    k) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
    l) colaborează cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie, precum şi în completarea fişei de expunere la risc;
    m) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
    n) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
    o) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă.

    2. În ceea ce priveşte activitatea de protecţie civilă şi situaţii de urgentă are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) participă la organizarea şi coordonarea asistenţei medicale în caz de calamităţi, catastrofe şi alte situaţii deosebite;
    b) întocmeşte evidenţa şi documentaţia privind stocul de produse medicale din rezerva pentru situaţii speciale;
    c) participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi alte structuri ale Ministerului Sănătăţii;
    d) elaborează şi supune spre aprobare Planul de intervenţie în caz de dezastre-calamităţi sau alte situaţii deosebite;
    e) participă la instruirile periodice sau planificate pe linie de protecţie civilă, organizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă HOREA al Judeţului Mureş, Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordinea municipiului Târgu Mureş, instituţia prefectului şi Ministerul Sănătăţii;
    f) participă la aplicaţiile tehnico-tactice organizate de către forurile ierarhice superioare, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu;
    g) elaborează situaţiile şi informaţiile cerute de către Oficiul pentru mobilizarea economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare;
    h) participă la activităţile de pregătire în vederea aplicării sarcinilor din Planul de mobilizare a economiei naţionale organizate de către instituţia prefectului sau oficiul central de stat pentru probleme speciale;
    i) răspunde şi actualizează periodic evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă, în conformitate cu prevederile legale pentru buna desfăşurare a activităţii actului medical şi de pregătire a personalului cu funcţii de conducere;
    j) asigură aducerea corespondenţei şi distribuirea ei prin Poşta Militară-Serviciul Român de Informaţii.
    k) execută alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

    3. În ceea ce priveşte activitatea funcţionarului de securitate principalele responsabilităţi sunt:
    a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    e) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit componenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    f) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    g) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    h) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    i) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    j) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

    4. În ceea ce priveşte activitatea ofiţerului de legătură privind securitatea infrastructura critică naţională principalele responsabilităţi sunt:
    a) reprezintă punctul de contact al proprietarului/ operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională în relaţia cu autoritatea publică responsabilă, cu Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, precum şi alte structuri cu care se află în relaţie de interdependenţă, pentru aspectele care ţin de securitatea infrastructurilor critice;
    b) elaborează şi/sau actualizează analiza de risc şi identifică punctele vulnerabile privind infrastructură critică naţională din responsabilitate sau propune iniţierea demersurilor, în condiţiile legii, pentru desemnarea unei persoane fizice/juridice atestate, care să execute aceste activităţi;
    c) elaborează scenariile de ameninţări la adresa infrastructurii critice naţionale din responsabilitate;
    d) actualizează periodic documentele elaborate la nivelul compartimentului de specialitate al administratorului de infrastructură critică naţională;
    e) asigură monitorizarea permanentă a evoluţiei situaţiei privind riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile la adresa infrastructurii critice naţionale din responsabilitate;
    f) propune măsurile cu caracter imediat în situaţia producerii unor riscuri la nivelul infrastructurii critice naţionale din responsabilitate;
    g) participă, la solicitarea autorităţii publice responsabile, la procesul de stabilire a criteriilor şi pragurilor critice pentru infrastructura critică naţională din responsabilitate;
    h) organizează şi conduce exerciţiile şi activităţile specifice cu ocazia testării Planului de securitate al operatorului sau a documentelor echivalente;
    i) asigură întocmirea şi înaintarea către autoritatea publică responsabilă, în vederea avizării, a Planului de securitate al operatorului elaborat la nivelul compartimentului de specialitate al administratorului de infrastructură critică naţională;
    j) asigură elaborarea/transmiterea documentelor clasificate, aferente infrastructurii critice naţionale din aria de responsabilitate, urmărind respectarea prevederilor legale privind accesul la documentele clasificate;
    k) ţine la zi evidenţa corespondenţelor cu problemele de mediu şi gospodărirea apelor;
    l) urmăreşte ca analizele de apă evacuată în reţeaua de canalizare a oraşului să se facă trimestrial;
    m) întocmeşte documentaţia privind obţinerea autorizaţiilor de mediu.
    L. Compartiment relaţii cu publicul
    ART. 78
        Compartimentul este în subordinea directă a managerului spitalului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură publicarea buletinului informativ al spitalului, care cuprinde informaţii de interes public, comunicate din oficiu, potrivit prevederilor legale;
    b) asigură accesul la informaţiile de interes public, care se comunică din oficiu potrivit prevederilor legale, în format scris (la avizierul unităţii) sau în format electronic (pe pagina de internet);
    c) organizează în cadrul punctului de informare documentară al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;
    d) întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public;
    e) furnizează reprezentanţilor mass-mediei, prompt şi complet, orice informaţie de interes public, care priveşte activitatea spitalului;
    f) soluţionează, după primirea datelor şi informaţiilor necesare de la compartimentele specializate, corespondenţa repartizată de conducerea unităţii, comunicând răspunsurile necesare persoanelor fizice sau juridice solicitante;
    g) acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
    h) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
    i) asigură periodic sau când activitatea spitalului prezintă un interes public imediat difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri care primesc avizul managerului sau al unei persoane delegate de acesta;
    j) difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei, cu avizul managerului;
    k) promovează proiectele spitalului atât pe plan local, naţional şi internaţional;
    l) ţine evidenţa solicitărilor adresate în baza legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, a răspunsurilor şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.    M. Compartiment informatică
    ART. 79
        Compartimentul este direct subordonat managerului instituţiei. Are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură funcţionarea echipamentelor informatice care aparţin spitalului;
    b) verifică lucrările periodice de întreţinere a echipamentelor informatice aflate în custodie;
    c) propune suplimentarea şi monitorizează montajul cablajelor necesare pentru buna funcţionare a echipamentelor de reţea;
    d) gestionează biblioteca de software şi documentaţii IT din dotarea spitalului;
    e) centralizează necesarul de tehnică de calcul de la nivelul spitalului şi face propuneri pentru achiziţionarea acestuia;
    f) participă la recepţionarea echipamentelor de calcul nou intrate în inventarul spitalului, urmărind ca acestea să se încadreze în parametrii tehnici şi întocmeşte procesele-verbale de predare-primire cu utilizatorii;
    g) întocmeşte şi are în evidenţă toate echipamentele IT;
    h) propune necesarul consumabilelor indispensabile echipamentelor IT, în colaborare cu secţiile, compartimentele, laboratoarele unităţii sanitare;
    i) identifică şi propune pentru casare echipamentele de calcul uzate.
    j) evaluează referatele de necesitate formulate de secţiile, compartimentele şi laboratoarele unităţii sanitare privind înlocuirea şi/sau suplimentarea tehnicii de calcul.
    k) în baza monitorizării traficului de date, propune conducerii unităţii aplicarea de restricţii pe anumite echipamente de calcul.    N. Compartiment audit
    ART. 80
        Compartimentul este subordonat direct managerului spitalului şi asigură realizarea funcţiei de audit intern la nivelul spitalului pe baza unui plan de audit, aprobat de manager, având următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul planului anual şi multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia proiectul planului anual de audit public intern;
    b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    c) auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    1. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    2. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    5. constituirea veniturilor publice;
    6. alocarea creditelor bugetare;
    7. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    8. sistemul de luare a deciziilor;
    9. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    10. sistemele informatice;
    11. activitatea de achiziţii publice.

    d) informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul spitalului, precum şi despre consecinţele acestora;
    e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl înaintează, în termenul prevăzut de legislaţia specifică, către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat managerului spitalului şi structurii de control intern abilitată;
    h) respectă normele, instrucţiunilor, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul;
    i) efectuează, cu aprobarea conducerii spitalului, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
    j) respectă şi asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor utilizate în conformitate cu normele legale în vigoare;
    k) asigură arhivarea atât fizică cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    l) îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de conducerea spitalului, în domeniul de competenţă, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare;
    m) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.    O. Compartiment culte
    ART. 81
        Compartimentul este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) acordarea de asistenţă spirituală bolnavilor şi aparţinătorilor;
    b) acordă asistenţă spirituală pacienţilor internaţi care nu pot să se deplaseze la biserica din incinta instituţiei.    P. Formaţia pază-pompieri
    ART. 82
        Compartimentul este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) stabileşte reguli unitare de acces în incinta spitalului şi în anumite spaţii cu grad ridicat de securitate, privind prevenirea şi limitarea furturilor de orice natură, a distrugerilor, incendiilor şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale, precum şi protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se află în incinta spitalului şi a personalului angajat al spitalului;
    b) respectă planul de pază;
    c) verifică dacă accesul în spital al salariaţilor spitalului, al bolnavilor şi al vizitatorilor, al salariaţilor unor firme prestatoare de servicii în spital, al reprezentanţilor mass-mediei, echipelor de control din cadrul Ministerului Sănătăţii sau din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi etc., se face conform prevederilor legale şi/sau procedurilor;
    d) verifică şi interzice accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii; fac excepţie persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenţie, de protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate;
    e) verifică accesul autovehiculelor, urmărindu-se asigurarea evidenţei intrărilor şi ieşirilor în Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile legale;
    f) verifică accesul aparţinătorilor la morga spitalului;
    g) are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului;
    h) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
    i) solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
    j) permite, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, prezintă documentele şi informaţiile solicitate;
    k) întocmeşte, actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitate sub orice formă;
    l) elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
    m) verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi verifică respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
    n) asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
    o) asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
    p) stabileşte şi transmite către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
    q) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu şi trimite acestuia raportul de intervenţie, conform legii;
    r) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autorităţii respective;
    s) face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
    t) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor în cadrul instituţiei;
    u) eliberează permise de lucru cu foc pentru formaţiile de lucru la solicitarea acestora;
    v) elaborează şi supune spre analiza conducătorului instituţiei raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
    w) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică.    CAP. VI
    Consiliile, comitetele şi comisiile care funcţionează în cadrul spitalului
    ART. 83
    (1) Pentru analiza unor probleme complexe care interesează activitatea spitalului şi subunităţile sale se instituie consilii, comitete şi comisii, componenţa nominală fiind realizată prin decizie a managerului spitalului.
    (2) Comisiile care funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş îşi vor stabili modul de organizare şi funcţionare în baza regulamentelor proprii, conform reglementărilor interne. Fără ca reglementarea să fie limitativă în spital funcţionează următoarele comisii:

    A. Consiliul medical
    ART. 84
    (1) Consiliul medical este compus din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi directorul de îngrijiri. Preşedintele Consiliului medical este directorul medical.
    (2) Principalele atribuţii ale Consiliului medical sunt:
    a) îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în vederea acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizează şi evaluează activităţile medicale desfăşurate în spital în vederea creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea: planului de dezvoltare a spitalului, planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului, planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;
    d) face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
    e) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;
    f) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv: evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia, monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medical, prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale.


    ART. 85
    (1) Atribuţiile prevăzute la art. 84 sunt desfăşurate în colaborare cu Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale, Comisia de clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic şi cu Serviciul de prevenire al infecţiilor infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul spitalului.
    (2) Alte atribuţii ale Consiliului medical sunt:
    a) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
    b) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    c) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
    d) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei/fiecărui secţii/laborator/compartiment şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
    e) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
    f) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
    g) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
    h) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
    i) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
    j) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    k) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    l) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    m) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    n) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    o) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
    p) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    q) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
    r) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.    B. Consiliul etic
    ART. 86
    (1) Consiliul etic este format din 7 membri, pentru o perioada de 3 ani, având următoarea componenţă:
    a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;
    b) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;
    c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
    d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

    (2) Un consilier juridic din cadrul Compartimentului juridic, desemnat de managerul unităţii în acest scop, asigură suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.
    (3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului să sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul şi consilierul juridic au obligaţia participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a avea drept de vot.
    (4) Membrii Consiliului etic, precum secretarul şi consilierul juridic beneficiază, cu prioritate, de instruire în domeniul eticii şi integrităţii din partea Ministerului Sănătăţii.

    ART. 87
        Consiliul etic este alcătuit din membri permanenţi. Pentru fiecare membru permanent există câte un membru supleant. În vederea alegerii membrilor managerul are responsabilitatea organizării procedurii de vot. Votul este secret. Componenţa nominală a Consiliului etic, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a managerului spitalului, după completarea declaraţiilor individuale ale membrilor Consiliului etic.

    ART. 88
        Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membri.

    ART. 89
        Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.

    ART. 90
    (1) Atribuţiile Consiliului etic sunt următoarele:
    a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
    c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
    d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
    e) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico- sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
    f) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    g) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    h) nerespectarea demnităţii umane;
    i) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
    j) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    k) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    l) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
    m) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    n) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
    o) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
    p) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    q) analizează şi avizează regulamentul intern al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    r) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar;
    s) Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

    (2) Analizarea cazurilor se face conform prevederilor legale şi procedurilor de lucru interne.


    C. Comisia medicamentului
    ART. 91
        Comisia medicamentului are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte lista de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibilă în farmacia spitalului;
    b) stabileşte lista de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, pentru cazuri bine selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; referatul trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi;
    c) verifică continuu a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
    d) verifică ritmic cheltuielile pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare;
    e) elaborează ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale;
    f) solicită rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;
    g) dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil    D. Comisia de antibioterapie
    ART. 92
        Comisia de antibioterapie are ca atribuţii:
    a) elaborează şi implementează, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, sistemului de calitate privind terapia antimicrobiană la nivelul spitalului;
    b) verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie clinică generală al/a bolnavului cuprinde documentele sistemului de management al calităţii;
    c) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor pentru ameliorarea eficacităţii terapiei antimicrobiene;
    d) stabileşte politica de antibioterapie a spitalului;
    e) urmăreşte consumul de antibiotice;
    f) urmăreşte fenotipurile de rezistenţă antibacteriană;
    g) stabileşte protocoalele de profilaxie şi terapie antibiotică;
    h) organizează împreună cu Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale misiuni de audit privind consumul de antibiotice;
    i) stabileşte lista de antibiotice, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibilă în farmacia spitalului;
    j) analizează referatele de necesitate trimise conducerii spitalului în vederea aprobării şi avizării lor de către directorul medical şi managerul spitalului;
    k) verifică continuu stocurile de antibiotice, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
    l) recomandă consult de boli infecţioase la pacienţii trataţi mai mult de 10 zile cu acelaşi antibiotic la care starea de sănătate nu se ameliorează în urma terapiei.    E. Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale
    ART. 93
        Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are următoarele atribuţii:
    a) analizează cazurile de infecţii asociate asistenţei medicale;
    b) evaluează rezultatele controlului microbiologic;
    c) analizează situaţiile cu risc epidemiologic;
    d) supraveghează evoluţia consumului de antibiotic pe spital;
    e) analizează informările înaintate de laboratorul de microbiologie cu privire la microorganismele multirezistente identificate de pacienţi;
    f) analizează respectarea procedurilor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) informează Comitetul director cu privire la situaţiile cu risc epidemiologic şi elaborează propuneri de remediere a acestora.    F. Comisia de monitorizare
    ART. 94
        Comisia de monitorizare are următoarele atribuţii:
    a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate pe activităţi, perfecţionarea profesională
    b) supune aprobării conducătorului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei;
    c) urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial ori de câte ori este nevoie;
    d) monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituţiei;
    e) urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul intern/managerial;
    f) primeşte, trimestrial, de la compartimentele instituţiei informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite observate şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
    g) evaluează şi avizează procedurile operaţionale şi procedurile de sistem elaborate în cadrul instituţiei;
    h) prezintă conducătorului instituţiei, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.    G. Comisia de etică medicală pentru studiul clinic al medicamentului
    ART. 95
        Comisia de etică medicală pentru studiul clinic al medicamentului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu procedurile de lucru scrise, păstrează înregistrări scrise privind activitatea ei şi procesele-verbale ale întâlnirilor, acţionează în conformitate cu regulile de bună practică în studiul clinic şi reglementările legale în vigoare. Comisia de etică trebuie să stabilească, să documenteze în scris şi să respecte procedurile sale de lucru. Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
    a) se ocupă de verificarea iniţială şi de verificările de supraveghere a desfăşurării studiului;
    b) precizează frecvenţa controalelor pentru supraveghere în cursul studiului în funcţie de problematica acestuia;
    c) emite, în conformitate cu reglementările în vigoare, raportul de verificare rapidă şi aprobarea scrisă/opinia favorabilă pentru supraveghere în cursul studiului, în funcţie de problematica acestuia şi pentru modificări minore în studiul aflat în desfăşurare care are deja aprobarea Consiliului etic;
    d) informează prompt, în scris, investigatorul/instituţia cu privire la: decizia/opinia sa privind studiul, motivele pentru decizia sa, procedurile folosite pentru revenirea asupra acestor decizii.
    e) înregistrează solicitările pentru obţinerea acordului managerului unităţii pentru desfăşurarea de studii clinice;
    f) ţine evidenţa contractelor de studii clinice încheiate între spital şi organizaţii de cercetare clinică;
    g) solicită documentele necesare încheierii contractelor de studii clinice;
    h) urmăreşte încasarea sumelor cuvenite spitalului în urma derulării contractelor de studii clinice.    H. Comisia de alimentaţie şi dietetică
    ART. 96
        Comisia de alimentaţie şi dietetică se poate întruni lunar şi ori de câte ori există solicitări şi va urmări următoarele obiective:
    a) analizează sistemul de prescriere şi distribuire a diferitelor regimuri dietetice propunând adaptarea lor la necesităţi;
    b) verifică existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni;
    c) verifică modul de întocmire a regimurilor alimentare şi calculul valorilor calorice şi nutritive;
    d) verifică pregătirea şi distribuirea alimentelor, precum şi modul de primire, recepţionare, depozitare a alimentelor;
    e) verifică respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar şi face propuneri de remediere a deficienţelor constatate;
    f) verifică asigurarea în blocul alimentar a condiţiilor igienico-sanitare în toate etapele parcurse de alimente de la recepţie până eliberarea către secţiile spitalului;
    g) verifică controlul stării de sănătate al personalului blocului alimentar;
    h) elaborează procedurile formalizate, respectiv a procedurile de sistem şi a procedurile operaţionale, care detaliază procesele şi activităţile derulate în cadrul blocului alimentar şi aducerea la cunoştinţa personalului.    I. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 97
        Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele atribuţii:
    a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;
    b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
    f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
    h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
    l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.    J. Comisia de farmacovigilentă
    ART. 98
        Comisia de farmacovigilenţă are următoarele atribuţii:
    a) verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare;
    b) analizează toate cazurile de reacţii adverse, va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse;
    c) prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi.    K. Comisia de clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic
    ART. 99
        Comisia de clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic are următoarele atribuţii:
    a) realizează, lunar, analiza foilor de observaţie clinice generale nevalidate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, face propuneri la casa de asigurări de sănătate pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri nevalidate;
    b) prezintă periodic informări conducerii spitalului privind concluziile analizelor făcute şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii.    L. Comisia de transfuzie şi hemovigilentă
    ART. 100
        Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează nivelul de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului;
    b) elaborează şi implementează documentaţia necesară aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    c) evaluează nivelul de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;
    d) monitorizează utilizarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;
    e) organizează şi monitorizează funcţionarea sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborează cu centrul de transfuzie judeţean în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;
    f) elaborează şi implementează, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină;
    g) verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie clinică generală al/a bolnavului cuprinde documentele prevăzute de legislaţia specifică;
    h) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei;
    i) verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a spitalului;
    j) întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă;
    k) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă şi inspecţiilor sanitare de stat judeţene rapoartele, conform legislaţiei specifice;
    l) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în producerea reacţiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs sanguin primitor);
    m) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă, autorităţilor de sănătate publică şi inspecţiilor sanitare de stat judeţene rapoarte, conform legislaţiei specifice;    M. Comisia de coordonare a procesului de evaluare în vederea acreditării spitalului
    ART. 101
        Atribuţiile Comisiei de coordonare a procesului de evaluare în vederea acreditării spitalului sunt următoarele:
    a) persoanele desemnate vor constitui grupul de lucru pentru pregătirea spitalului în vederea evaluării şi acreditării de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.
    b) urmărirea termenilor şi verificarea cerinţelor/informaţiilor privind activitatea de pre-vizită, evaluare şi acreditare;
    c) se preocupă de asigurarea tuturor cerinţelor membrilor comisiei pe parcursul procesului de evaluare (pre-vizită şi vizită);
    d) organizează şi asigură informarea permanentă, corectă şi completă a întregului personal cu privire la etapele de pregătire a evaluării, de pre-vizită, de evaluare şi acreditare.    N. Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti
    ART. 102
        Atribuţiile Comisiei de analiză a deceselor intraspitaliceşti sunt următoarele:
    a) analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice,diagnosticul anatomopatologic necroptic (macroscopic şi histopatologic);
    b) evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare şi final (anatomopatologic), având ca scop creşterea gradului de concordanţă diagnostică;
    c) realizează o statistică a deceselor din spital pe secţii şi a numărului de necropsii în raport cu numărul de internări din spital, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor;
    d) dezbaterea cazurilor, aducerea în atenţie a celor mai noi şi mai corespunzătoare tratamente medicale care se aplică pacienţilor din spital reprezentând o modalitate de creştere a nivelului ştiinţific al echipei medicale.    CAP. VII
    Finanţarea spitalului
    ART. 103
        Spitalul este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi alte surse, conform legii.

    ART. 104
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor, se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
    (2) În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de servicii medicale se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţii Ministerului Sănătăţii precum şi ai casei de asigurări de sănătate, care în termen de maximum 10 zile soluţionează divergenţele.
    (3) Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casa de asigurări de sănătate private.

    ART. 105
        Spitalul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:
    a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
    b) de la bugetul propriu al judeţului;
    c) de la bugetele locale.


    ART. 106
        De la bugetul de stat se asigură:
    a) desfăşurarea activităţii cuprinse în programele naţionale de sănătate;
    b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
    c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;
    d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    f) activităţi specifice unităţii;
    g) activităţi didactice şi de cercetare;
    h) alte cheltuieli curente şi de capital.


    ART. 107
        Bugetul judeţean participă la finanţarea unor cheltuieli de întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţii, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie cu bugetele locale.

    ART. 108
        Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii şi sponsorizări;
    b) legate;
    c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală de către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casa de asigurări de sănătate private sau operatori economici;
    f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;
    i) contracte de cercetare şi alte surse;
    j) alte surse, conform legii.


    ART. 109
    (1) Organizarea activităţii se face în baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.
    (2) Elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli se face pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale structurilor spitalului.
    (3) Realizarea veniturilor şi fundamentarea cheltuielilor se asigură în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.
    (4) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului public se elaborează de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu prevederile legale.
    (5) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului.
    (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.
    (7) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţii şi compartimente, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi medicii şefi ai secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului.
    (8) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Direcţiei de Sănătate Publică şi Ministerului Sănătăţii.
    (9) În cazul existenţei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate, în condiţiile legii.

    ART. 110
        Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 111
    (1) Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Toate structurile spitalului au obligaţia elaborării, respectării şi monitorizării procedurilor de sistem şi operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului şi implementării sistemului de management al calităţii şi siguranţei pacientului declarat de management.
    (3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 112
        Modificarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aprobă conform prevederilor legale în vigoare.


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016