Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2020  pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2020 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 72 din 31 ianuarie 2020
    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) şi (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k), art. 78 alin. (2) lit. h) şi ale art. 88^1 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 29 ianuarie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Administratorul unui fond de pensii administrat privat achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcţionare a acestuia, o taxă lunară de funcţionare, conform pct. 1 lit. b) din anexa nr. 2.
    ................................................................................................
    (4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcţionare, respectiv taxa de administrare menţionate la alin. (1) şi (2) este:
    a) valoarea totală a comisionului de administrare perceput de administratorul fondului de pensii administrat privat;
    b) valoarea contribuţiilor brute încasate de fondul de pensii facultative;
    c) valoarea activului net al fondului de pensii facultative din ultima zi lucrătoare a lunii precedente."

    2. La anexa nr. 2 punctul 1, coloana „Categoria de venituri“ şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│(lei)/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │b) cotă │ │
│ │Cote/Taxe │lunară din │ │
│ │aferente │valoarea │ │
│ │fondurilor │totală a │ │
│ │de pensii │comisionului │ │
│„1. │private/ │de │10%“ │
│ │organismelor│administrare │ │
│ │de plasament│a fondului de│ │
│ │colectiv │pensii │ │
│ │(O.P.C.) │administrat │ │
│ │ │privat (pilon│ │
│ │ │II) │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘    3. La anexa nr. 2 punctul 1, litera c) se abrogă.
    4. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.


    ART. II
    Taxa prevăzută la art. I pct. 2 se achită începând cu cotele aferente lunii ianuarie 2020.

    ART. III
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul A.S.F şi intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena Doina Dascălu

    Bucureşti, 30 ianuarie 2020.
    Nr. 2.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la Regulamentul nr. 16/2014)
    Declaraţia privind taxa de funcţionare pentru luna ............. anul .............
    Pentru fondurile de pensii administrate privat

┌─────────────┬────────┬────┬────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Sumă datorată│ │
│ │ │ │ │ │ │ │A.S.F. de │Document justificativ pentru plata │
│ │ │ │ │ │ │Majorări de│către │taxei de funcţionare │
│ │ │ │ │Valoarea │ │întârziere │administrator│ │
│ │ │ │ │comisionului│ │datorate │cu titlu de ├────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │de │Taxa de │pentru │taxă de │ │ │ │
│Denumire │Denumire│Luna│An │administrare│funcţionare │neplata │funcţionare │Numărul │Data │Valoarea │
│administrator│fond │ │fond│a fondului │lunară (cotă│taxei de │lunară din │aferent │aferentă │aferentă │
│ │ │ │ │de pensii │procentuală)│funcţionare│totalul │documentului│documentului│documentului│
│ │ │ │ │administrat │ │lunară │comisionului │justificativ│justificativ│justificativ│
│ │ │ │ │privat │ │(lei) │de │pentru plata│pentru plata│pentru plata│
│ │ │ │ │ │ │ │administrare │taxei de │taxei de │taxei de │
│ │ │ │ │ │ │ │(Total) │funcţionare │funcţionare │funcţionare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Col. 4 = Col.│ │ │ │
│ │ │ │ │Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │1 x Col. 2 + │Col. 5 │Col. 6 │Col. 7 │
│ │ │ │ │ │ │ │Col. 3 │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────┴────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    Declaraţia privind taxa de administrare pentru luna ............. anul .............
    Pentru fondurile de pensii facultative

┌─────────────┬────────┬────┬────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Document justificativ pentru plata │ │ │ │ │Sumă datorată│Document justificativ pentru plata │
│ │ │ │ │ │ │ │Majorări de │Sumă datorată│taxei de administrare aferente │Valoarea │ │ │Majorări de │A.S.F. de │taxei de administrare aferente │
│ │ │ │ │ │Taxa de │ │întârziere │A.S.F. de │contribuţiilor brute │activului │Taxa de │Taxa de │întârziere │către │activului net │
│ │ │ │ │Valoarea │administrare│Taxa de │datorate │către │ │net al │administrare│administrare│datorate │administrator│ │
│ │ │ │ │contribuţiilor│lunară din │administrare│pentru │administrator├────────────┬────────────┬────────────┤fondului │lunară din │lunară din │pentru │cu titlu de ├────────────┬────────────┬────────────┤
│Denumire │Denumire│ │An │brute încasate│contribuţii │lunară din │neplata │cu titlu de │Numărul │Data │Valoarea │de pensii │activ net al│activ net al│neplata │taxă de │Numărul │Data │Valoarea │
│administrator│fond │Luna│fond│de fondul de │brute │contribuţii │taxei de │taxă de │aferent │aferentă │aferentă │din ultima│fondului de │fondului de │taxei de │administrare │aferent │aferentă │aferentă │
│ │ │ │ │pensii în luna│datorată │brute │administrare│administrare │documentului│documentului│documentului│zi │pensii │pensii │administrare│lunară din │documentului│documentului│documentului│
│ │ │ │ │de raportare │A.S.F. (cotă│datorată │lunară din │lunară din │justificativ│justificativ│justificativ│lucrătoare│datorată │datorată │lunară din │activ net al │justificativ│justificativ│justificativ│
│ │ │ │ │ │procentuală)│A.S.F. (lei)│contribuţii │contribuţii │pentru plata│pentru plata│pentru plata│a lunii │A.S.F. (cotă│A.S.F. (lei)│activ net al│fondului de │pentru plata│pentru plata│pentru plata│
│ │ │ │ │ │ │ │brute (lei) │brute (Total)│taxei de │taxei de │taxei de │precedente│procentuală)│ │fondului de │pensii │taxei de │taxei de │taxei de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrare│administrare│administrare│ │ │ │pensii (lei)│(Total) │administrare│administrare│administrare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────┼────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 = 1 x│Col. 4 │Col. 5 = 3 + │Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12 │Col. 13 = 11 │Col. 14 │Col. 15 │Col. 16 │
│ │ │ │ │ │ │2 │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │+ 12 │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────┴────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016