Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT SPECIFIC din 18 decembrie 2020  de selecţie, organizare şi funcţionare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot în domeniul educaţiei media    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT SPECIFIC din 18 decembrie 2020 de selecţie, organizare şi funcţionare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot în domeniul educaţiei media

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 7 din 5 ianuarie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 6.234 din 18 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament specific conţine prevederi privind selecţia, organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot în domeniul educaţiei media, în conformitate cu art. 26 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.
    (2) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot în domeniul educaţiei media, denumite în continuare şcoli-pilot-media, sunt unităţi de învăţământ liceal din reţeaua naţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
    (3) Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar prevăzute la alin. (2) sunt reglementate de prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) şi ale regulamentelor specifice.

    ART. 2
    Tipul de intervenţie educaţională aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării care determină selecţia/înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea şcolilor-pilot-media aparţine categoriilor modele de carieră didactică - dezvoltare profesională - abilităţi de viaţă (life skills) şi curriculum.

    ART. 3
    Obiectul intervenţiei educaţionale îl constituie formarea cadrelor didactice din învăţământul liceal pentru realizarea, în procesul de predare-evaluare, a educaţiei media (media literacy), prin formarea şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi de viaţă din domeniul media.

    ART. 4
    (1) Structura/Instituţia din Ministerul Educaţiei şi Cercetării responsabilă pentru coordonarea şi aplicarea intervenţiei educaţionale este Direcţia generală învăţământ preuniversitar/Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie.
    (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va colabora cu Fundaţia Centrul pentru Jurnalism Independent, denumită în continuare partenerul ONG, în baza Protocolului de colaborare nr. 10.621 din 18.11.2020.

    ART. 5
    Durata intervenţiei educaţionale este de 3 ani, acoperind perioada 2021-2023.

    ART. 6
    Grupul-ţintă al intervenţiei educaţionale este compus din 600 de cadre didactice care predau disciplina limba şi literatura română şi discipline conexe la diferite niveluri din 100 de unităţi de învăţământ liceal selectate la nivel naţional.

    ART. 7
    Rezultatele urmărite sunt:
    a) model de dezvoltare profesională continuă, dezvoltat până în 2023, care va facilita profesorilor de limba şi literatura română şi discipline conexe includerea de elemente de educaţie media în procesul de predare-învăţare, ca parte a activităţii curente, în cadrul disciplinei/disciplinelor;
    b) 600 de profesori formaţi şi aproximativ 48.000 care şi-au dezvoltat abilităţile necesare pentru a fi cetăţeni informaţi, capabili să interacţioneze critic şi responsabil cu media, cu imunitate la efectele dezinformării;
    c) un program de formare acreditat de către partenerul ONG pentru profesorii de limba şi literatura română şi discipline conexe care predau în unităţi de învăţământ liceal, formaţi în etape: 250 de profesori în anul 2021, 200 de profesori în anul 2022, 150 de profesori în anul 2023;
    d) un set de mecanisme postformare şi de suport, dezvoltat de partenerul ONG, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care include mentorat şi îndrumare, observaţie la clasă din partea formatorilor şi profesorilor-mentori, observaţie şi consultare cu profesorii din comunitatea de educaţie media etc.;
    e) o platformă online pentru profesori şi elevi, deţinută de partenerul ONG, care va include funcţii de formare, postinstruire şi monitorizare/evaluare, pentru ca profesorii să îşi prezinte activităţile, să se conecteze şi să primească feedback, precum şi să acceseze resurse. Platforma online va cuprinde mecanisme care să încurajeze colaborarea, astfel încât spaţiul să ofere un mediu sigur pentru conversaţie, pentru întrebări şi răspunsuri între profesori, facilitatorii şi echipa proiectului, şi, de asemenea, un set de resurse teoretice necesare şi exemple practice de exerciţii şi activităţi care să fie realizate împreună cu elevii, grupate într-o bibliotecă;
    f) un sistem de monitorizare şi evaluare (instrumente, metode etc.) aplicat profesorilor şi elevilor participanţi în program;
    g) un grup profesoral care deţine competenţele necesare predării educaţiei media şi utilizării mass-media în procesul de predare-învăţare-evaluare;
    h) un grup profesoral care deţine competenţele şi profilul necesare pentru a desfăşura activităţi pentru domeniul educaţiei media, în calitate de traineri/profesori-mentori/facilitatori;
    i) o competenţă transversală educaţie media (media literacy), dezvoltată în cadrul intervenţiei educaţionale şi integrată în programele şcolare pentru nivel liceal.


    ART. 8
    Gradul de complexitate al intervenţiei educaţionale este mediu.

    ART. 9
    Pentru asigurarea calităţii intervenţiei educaţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin direcţiile responsabile, în colaborare cu partenerul ONG, va crea un sistem de monitorizare şi evaluare (instrumente, metode etc.), aplicat profesorilor şi elevilor participanţi în program.

    ART. 10
    (1) Pentru evaluarea impactului intervenţiei didactice se va proceda la monitorizarea eşantionată a activităţilor didactice derulate în şcolile-pilot de către profesorii participanţi. Procesul va cuprinde o evaluare iniţială şi una la finalul celor 3 ani de pilotare şi va viza atât competenţele profesorilor participanţi, cât şi ale elevilor care au participat la activităţile educaţionale pilotate.
    (2) În funcţie de rezultatele intermediare ale intervenţiei pilotate va fi identificat potenţialul de multiplicare sau de extindere a pilotării.
    (3) Rezultatele monitorizării şi evaluării finale constituie baza pentru transferul rezultatelor/unor rezultate ale intervenţiei educaţionale pilotate la nivelul altor unităţi de învăţământ sau pentru fundamentarea unor propuneri de politici educaţionale la nivel naţional.

    ART. 11
    Mecanismul de finanţare poate include, pe lângă finanţarea prevăzută de legislaţia în vigoare, de la bugetul de stat, o componentă de finanţare complementară, disponibilă numai în situaţia aprobării unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile, constând în burse de studiu/subvenţii pentru formarea continuă, acordate cadrelor didactice, şi în kituri/pachete didactice pentru educaţie media, destinate activităţilor didactice realizate în domeniul educaţiei media, inclusiv prin intermediul tehnologiei digitale.

    ART. 12
    Mecanismul de management al resurselor umane implicate este stabilit la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi are ca temei pregătirea profesională a cadrelor didactice, adecvată educaţiei media, eficienţa activităţii didactice şi calitatea activităţilor desfăşurate de cadrele didactice, inclusiv prin intermediul tehnologiei digitale.

    ART. 13
    Elevilor înmatriculaţi în unităţile de învăţământ prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile prevederile legislaţiei specifice învăţământului preuniversitar şi nu le sunt afectate/restrânse drepturile prevăzute de ROFUIP cu privire la accesul la educaţie, evaluare, transfer, participare la evaluări şi examene naţionale etc.

    ART. 14
    Unităţile şcolare selectate au obligaţia:
    a) să faciliteze participarea la programul de formare acreditat (60 de ore) a profesorilor de limba şi literatura română şi discipline conexe, conform cifrelor agreate cu inspectoratele şcolare;
    b) să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţilor de predare la clasă a elementelor de educaţie media ce derivă din programul de pilotare, prin adaptarea demersului didactic pentru fiecare an de studiu, pentru fiecare profesor participant;
    c) să faciliteze participarea profesorilor-mentori din program la activităţile observative la clasă, în contextul comunităţilor de învăţare;
    d) să asigure aplicarea instrumentelor de evaluare şi să comunice rezultatele evaluărilor, în scopul centralizării şi evaluării impactului intervenţiei educaţionale la nivel naţional.


    ART. 15
    (1) Apelul pentru exprimarea interesului de funcţionare ca şcoală-pilot-media, adresat unităţilor de învăţământ liceal, se consideră deschis odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament şi se închide la data de 20 ianuarie 2021.
    (2) Aplicaţiile vor fi transmise inspectoratului şcolar de referinţă, în format electronic, pe o adresă de e-mail stabilită şi comunicată la nivelul fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti, şi vor cuprinde arhive de documente în format scanat.

    ART. 16
    (1) Selecţia unităţilor de învăţământ se va face în perioada 21-28 ianuarie 2021, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar, de către o comisie alcătuită din 5 membri, dintre care inspectorul de specialitate pentru limba română şi un reprezentant al casei corpului didactic.
    (2) Criteriile de selecţie pentru şcolile-pilot sunt:
    a) unitate de învăţământ liceal;
    b) scrisoare de intenţie care să reflecte motivaţia unităţii de învăţământ de a se implica în intervenţia pilotată, prin funcţionare cu statut de şcoală-pilot-media, inclusiv punctele tari, oportunităţile şi beneficiile pentru elevi;
    c) declaraţie scrisă, asumată de conducerea unităţii de învăţământ, de exprimare a disponibilităţii şi a capacităţii de aplicare a intervenţiei pilotate, care poate conţine şi acordul părinţilor, dat în urma consultării consiliului/asociaţiilor reprezentative ale părinţilor din cadrul unităţii de învăţământ şi, după caz, acordul consiliului elevilor;
    d) declaraţie-angajament a minimum o treime dintre profesorii de limba şi literatura română şi discipline conexe, eligibili pentru proiect, pentru participarea la activităţi în primul an de pilotare, urmând ca numărul acestora să poată creşte pe durata de pilotare.

    (3) Constituie avantaj la selecţie participarea anterioară a unităţilor de învăţământ sau a cadrelor didactice din aceste unităţi de învăţământ la programe de educaţie media şi funcţionarea unităţii de învăţământ liceal ca unitate de învăţământ pedagogic.

    ART. 17
    În perioada 29 ianuarie-2 februarie 2021, în baza selecţiei efectuate de inspectoratele şcolare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării avizează lista unităţilor de învăţământ care vor funcţiona cu statut de şcoală-pilot-media la nivel naţional şi, în colaborare cu partenerul ONG, comunică inspectoratelor şcolare informaţiile privind calendarul activităţilor de formare a profesorilor, elaborarea de resurse, colaborarea elevilor etc.

    ART. 18
    La finalul anilor şcolari 2021-2022 şi 2022-2023, Centrul de Jurnalism Independent va elabora analize intermediare de impact, pe baza cărora Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, va elabora raportul de progres şi raportul final de implementare a intervenţiei educaţionale.

    ART. 19
    La finalul perioadei de implementare a intervenţiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va decide cu privire la extinderea/generalizarea modulelor/programelor şcolare din domeniul educaţiei media şi a programelor de formare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea la elevi a abilităţilor media.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016