Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 18 octombrie 2019  de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 18 octombrie 2019 de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

EMITENT: Avocatul Poporului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 938 din 21 noiembrie 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 153 din 18 octombrie 2019, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 938 din 21 noiembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Instituţia Avocatul Poporului, denumită în continuare instituţie, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. 58-60 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, şi ale prezentului regulament.

    ART. 2
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, denumit în continuare regulament, stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor, procedura vizitelor, statutul personalului, precum şi răspunderea disciplinară a acestuia.

    ART. 3
    Prevederile regulamentului sunt în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 35/1997, republicată, şi se completează cu reglementările legale aplicabile personalului de specialitate şi personalului angajat cu contract individual de muncă.

    CAP. II
    Conducerea instituţiei
    SECŢIUNEA 1
    Avocatul Poporului
    ART. 4
    (1) Avocatul Poporului conduce instituţia, exercitându-şi autoritatea şi competenţa prevăzute de lege, având următoarele atribuţii:
    a) semnează rapoartele, punctele de vedere, obiecţiile, excepţiile de neconstituţionalitate, recomandările, recursurile în interesul legii, acţiunile în contencios administrativ, acţiunile în instanţă, sesizările organelor judiciare, rapoartele de vizită, precum şi orice alte acte necesare bunei desfăşurări a activităţii instituţiei;
    b) aprobă sesizările din oficiu;
    c) aprobă anchetele, în cazul colaborării dintre domeniile de activitate;
    d) aprobă statul de funcţii şi fişa postului pentru personalul din instituţie;
    e) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul instituţiei;
    f) numeşte, promovează, eliberează din funcţie personalul, potrivit dispoziţiilor legale;
    g) dispune sau, după caz, aprobă trecerea personalului dintr-o structură în alta a instituţiei;
    h) aprobă deplasările personalului în străinătate;
    i) aprobă programul de pregătire şi formare profesională a personalului de specialitate;
    j) împuterniceşte personalul de specialitate cu îndeplinirea unora dintre atribuţiile sale, potrivit legii;
    k) aprobă compensarea orelor prestate peste programul normal de lucru;
    l) aprobă concediile de odihnă ale personalului din cadrul Cabinetului Avocatului Poporului, ale adjuncţilor Avocatului Poporului, ale personalului de conducere, precum şi planificarea anuală a concediilor de odihnă ale personalului de execuţie;
    m) stabileşte sau, după caz, aprobă programul de audienţe şi dispecerat;
    n) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.

    (2) Avocatul Poporului poate delega, prin ordin, exercitarea unora dintre atribuţiile prevăzute la alin. (1) adjuncţilor săi sau unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei.

    ART. 5
    În exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a instituţiei, Avocatul Poporului emite ordine, instrucţiuni, norme metodologice şi regulamente.

    SECŢIUNEA A 2-A
    Adjuncţii Avocatului Poporului
    ART. 6
    (1) Adjuncţii Avocatului Poporului, specializaţi pe domenii de activitate, îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:
    a) coordonează domeniul lor de activitate, precum şi activitatea birourilor teritoriale şi a centrelor zonale stabilite de Avocatul Poporului;
    b) informează Avocatul Poporului cu privire la activitatea domeniului, a birourilor teritoriale sau a centrelor zonale aflate în coordonare;
    c) repartizează petiţiile în cadrul domeniilor de activitate;
    d) avizează rapoartele, recomandările, precum şi orice alte acte supuse aprobării Avocatului Poporului;
    e) coordonează activitatea de întocmire a unor rapoarte speciale;
    f) îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuţiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei;
    g) aprobă concediile de odihnă ale personalului din cadrul domeniului, birourilor teritoriale sau centrelor zonale pe care le coordonează;
    h) aprobă anchetele şi semnează împuternicirile personalului pe care îl coordonează;
    i) propun şi coordonează programul de pregătire şi formare profesională a personalului de specialitate, cu aprobarea Avocatului Poporului;
    j) colaborează cu ceilalţi adjuncţi ai Avocatului Poporului în realizarea atribuţiilor legale;
    k) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Avocatul Poporului.

    (2) În lipsa adjunctului Avocatului Poporului, atribuţiile acestuia se exercită de către unul dintre ceilalţi adjuncţi sau, după caz, de către o persoană cu funcţie de execuţie desemnată de adjunctul Avocatului Poporului, cu aprobarea Avocatului Poporului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Directorul coordonator
    ART. 7
    (1) Directorul coordonator este numit în condiţiile legii prin ordin al Avocatului Poporului şi se subordonează direct Avocatului Poporului.
    (2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale directorului coordonator sunt următoarele:
    a) asigură condiţiile organizatorico-administrative, informaţionale şi materiale pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei;
    b) urmăreşte şi controlează elaborarea raportărilor statistice periodice ale instituţiei Avocatul Poporului din domeniul economico-administrativ, prevăzute de reglementările în vigoare;
    c) organizează gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia;
    d) organizează activitatea de întreţinere, de dotare şi stabileşte măsuri pentru paza şi folosirea sediului instituţiei şi a bunurilor sale, prin structurile de resort;
    e) urmăreşte modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilităţilor (apă, căldură, energie electrică, telefon etc.);
    f) dispune măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă conducerii instituţiei un raport asupra acestui inventar;
    g) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi de întocmirea proiectului bugetului anual al instituţiei;
    h) răspunde de organizarea şi de realizarea sistemului informatic general al instituţiei;
    i) dispune măsurile care trebuie luate cu privire la circulaţia şi la transferul bunurilor;
    j) organizează activitatea de prevenire şi de stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;
    k) aprobă valoarea de inventar a cărţilor primite gratuit;
    l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Avocatul Poporului.

    (3) În lipsa directorului coordonator, atribuţiile acestuia se exercită de către unul dintre şefii de birouri sau, după caz, de către o persoană cu funcţie de execuţie desemnată de directorul coordonator şi aprobată de Avocatul Poporului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Şeful Serviciului contencios constituţional, recurs în interesul legii, contencios administrativ şi juridic, analiză acte normative, relaţii externe şi comunicare
    ART. 8
    (1) Şeful Serviciului contencios constituţional, recurs în interesul legii, contencios administrativ şi juridic, analiză acte normative, relaţii externe şi comunicare, denumit în continuare Serviciul contencios, este numit în condiţiile legii prin ordin al Avocatului Poporului şi se subordonează direct Avocatului Poporului.
    (2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale şefului Serviciului contencios sunt următoarele:
    a) coordonează activitatea Serviciului contencios;
    b) avizează şi, după caz, semnează lucrările întocmite de birourile din cadrul Serviciului contencios;
    c) avizează, la solicitarea Avocatului Poporului, ordinele, instrucţiunile, regulamentele şi orice acte emise de Avocatul Poporului;
    d) formulează şi semnează pentru instituţia Avocatului Poporului cereri, face propuneri şi susţine probele necesare şi utile pentru apărarea intereselor legale ale instituţiei în faţa instanţelor de judecată şi a Curţii Constituţionale, în baza împuternicirii acordate de Avocatul Poporului;
    e) reprezintă instituţia în faţa autorităţilor publice, a instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, în temeiul împuternicirii acordate de Avocatul Poporului;
    f) reprezintă instituţia în faţa autorităţilor publice şi a persoanelor fizice în legătură cu activitatea ce face obiectul Serviciului contencios, ca urmare a desemnării de către Avocatul Poporului;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Avocatul Poporului.

    (3) În lipsa şefului Serviciului contencios, atribuţiile acestuia se exercită de către unul dintre şefii de birouri sau, după caz, de către o persoană cu funcţie de execuţie desemnată de şeful Serviciului contencios, cu aprobarea Avocatului Poporului.

    CAP. III
    Structura şi atribuţiile personalului şi structurilor din cadrul instituţiei Avocatul Poporului
    SECŢIUNEA 1
    Structura organizatorică
    ART. 9
    Domeniile de activitate, coordonate de adjuncţii Avocatului Poporului, sunt următoarele:
    a) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale;
    b) drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
    c) apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
    d) armată, justiţie, poliţie, penitenciare;
    e) proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe;
    f) prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie prin Mecanismul naţional de prevenire.


    ART. 10
    (1) Serviciul contencios este organizat în subordinea directă a Avocatului Poporului.
    (2) În cadrul Serviciului contencios funcţionează Biroul contencios constituţional şi recurs în interesul legii, Biroul contencios administrativ şi juridic şi Biroul analiză acte normative, relaţii externe şi comunicare.

    ART. 11
    Biroul financiar, salarizare şi resurse umane şi Biroul administrativ sunt organizate în subordinea directă a directorului coordonator.

    ART. 12
    Activitatea de audit public intern este organizată şi se desfăşoară în directa subordonare a Avocatului Poporului, potrivit legii.

    ART. 13
    (1) Cabinetul Avocatului Poporului este organizat în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 35/1997, republicată.
    (2) Structura organizatorică a instituţiei Avocatul Poporului este prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 14
    (1) În cadrul instituţiei funcţionează Consiliul consultativ, în componenţa căruia intră Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia, directorul coordonator, şeful de serviciu, şefii de birouri, precum şi alte persoane desemnate prin ordin al Avocatului Poporului.
    (2) Consiliul consultativ se convoacă de către Avocatul Poporului lunar sau ori de câte ori este necesar.
    (3) Ordinea de zi a întrunirilor Consiliului consultativ este stabilită de către Avocatul Poporului. Ordinea de zi poate fi completată la propunerea participanţilor, cu acordul Avocatului Poporului.
    (4) Concluziile adoptate la întrunirile Consiliului consultativ se consemnează în procesul-verbal al întrunirii, care se distribuie prin poştă electronică întregului personal şi se implementează prin acte ale Avocatului Poporului.
    (5) La întrunirile Consiliului consultativ pot fi invitaţi, după caz, membri ai Parlamentului României, reprezentanţi ai Guvernului şi ai instituţiilor publice centrale, reprezentanţi ai mediului academic, profesional, de afaceri, ai sindicatelor, respectiv reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.

    ART. 15
    (1) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, Avocatul Poporului organizează birouri teritoriale şi centre zonale.
    (2) Pentru asigurarea spaţiilor de lucru necesare activităţii birourilor teritoriale şi centrelor zonale, Avocatul Poporului decide cu privire la închirierea, concesionarea sau primirea în administrare a acestora de la persoane juridice sau fizice, după caz, cu respectarea prevederilor legale specifice.

    ART. 16
    (1) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al Avocatului Poporului, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, alte categorii de compartimente sau comisii cu activitate temporară, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, atribuţiile, precum şi personalul necesar pentru fiecare compartiment, în raport cu competenţa instituţiei stabilită de lege.
    (2) Pentru buna organizare şi funcţionare a activităţii instituţiei, Avocatul Poporului poate aproba, prin ordin, transformarea posturilor de execuţie de specialitate din statul de funcţii, în condiţiile legii.

    ART. 17
    (1) Numărul de posturi al instituţiei Avocatul Poporului este de 165, inclusiv cele 8 posturi de la cabinetul Avocatului Poporului.
    (2) Numărul de personal necesar activităţii instituţiei se aprobă de Avocatul Poporului, în limita bugetului anual.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile personalului şi structurilor din cadrul instituţiei Avocatul Poporului
    ART. 18
    (1) Atribuţiile personalului de specialitate din cadrul domeniilor de activitate, birourilor teritoriale şi centrelor zonale şi al Serviciului contencios sunt detaliate prin fişa postului de către adjuncţii Avocatului Poporului, respectiv şeful Serviciului contencios.
    (2) Atribuţiile personalului din cadrul Biroului financiar, salarizare şi resurse umane şi Biroului administrativ sunt detaliate prin fişa postului de către directorul coordonator.
    (3) Atribuţiile auditorului sunt detaliate prin fişa postului de către Avocatul Poporului.
    (4) Toate structurile din cadrul instituţiei colaborează în vederea îndeplinirii rolului constituţional al Avocatului Poporului.

    ART. 19
    Atribuţiile domeniilor de activitate, birourilor teritoriale şi centrelor zonale, birourilor din cadrul Serviciului contencios, Biroului financiar, salarizare şi resurse umane şi Biroului administrativ sunt detaliate prin norme metodologice/ proceduri interne, aprobate prin ordin al Avocatul Poporului.

    ART. 20
    Atribuţiile specifice ale personalului din cadrul Cabinetului Avocatului Poporului se detaliază prin fişa postului de către Avocatul Poporului.

    CAP. IV
    Funcţionarea instituţiei
    SECŢIUNEA 1
    Registrele instituţiei
    ART. 21
    (1) Registrele instituţiei sunt următoarele:
    a) registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei, în care se înregistrează, în ordine, toate documentele care intră şi ies din instituţie, primind număr şi dată de înregistrare;
    b) registrele de dosare, în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu soluţionarea petiţiilor;
    c) registrul de audienţe;
    d) registrul de acte emise de Avocatul Poporului în exercitarea atribuţiilor legale, în care acestea se înregistrează în ordine cronologică;
    e) registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială, în care se înregistrează documentele având acest caracter;
    f) opisul alfabetic;
    g) registrul de arhivă.

    (2) În cadrul instituţiei Avocatul Poporului funcţionează în sistem intranet registrul electronic general, accesibil pentru introducerea datelor şi ataşarea documentelor de către titularul lucrării şi consultarea de către Avocatul Poporului, adjuncţi, personalul de conducere şi de execuţie atât de la sediul central, cât şi de la birourile teritoriale şi centrele zonale.
    (3) În scopul desfăşurării eficiente a activităţii instituţiei, Avocatul Poporului poate aproba prin ordin şi întocmirea altor registre în afara celor prevăzute la alin. (1).

    SECŢIUNEA a 2-a

    Procedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor. Procedura în cazul sesizării din oficiu. Procedura efectuării anchetelor
    ART. 22
    (1) Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie formulate în scris, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, şi pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar.
    (2) În cazul petiţiilor transmise instituţiei prin poşta electronică (e-mail) care nu conţin datele de identificare ale petiţionarului (numele şi domiciliul), acestea vor fi solicitate tot prin intermediul poştei electronice. În cazul în care petentul revine cu o nouă petiţie fără a comunica datele de identificare solicitate, petiţia va fi considerată anonimă şi va fi clasată.
    (3) În cazul în care petiţia se depune prin mandatar, se vor solicita datele de identificare ale acestuia.
    (4) Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, acestuia i se poate încuviinţa să îşi prezinte oral sau prin serviciul dispecerat petiţia, care va fi consemnată de către persoanele care asigură serviciul de audienţe şi dispecerat, pe formularele-tip, ale căror modele sunt prezentate în anexele nr. 2 şi 3.

    ART. 23
    (1) Persoanele lezate în drepturile sau libertăţile lor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice pot sesiza instituţia Avocatul Poporului în cadrul programului de audienţe. Audienţele se acordă de personalul de specialitate, în baza programării avizate de adjuncţii Avocatului Poporului şi aprobate de Avocatul Poporului. Birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului au acelaşi program de audienţe ca şi sediul central al instituţiei.
    (2) În baza aprobării prealabile a adjunctului Avocatului Poporului coordonator, reprezentanţii birourilor teritoriale pot acorda audienţe şi la sediul unor instituţii din aria de competenţă teritorială a birourilor respective.
    (3) Dacă aspectele sesizate se referă la acte ale autorităţilor administraţiei publice sau ale regiilor autonome prevăzute de Legea nr. 35/1997, republicată, petiţionarul poate sesiza instituţia, prin completarea unui formular-tip de cerere, care primeşte număr şi dată de înregistrare. În cazul în care petiţia se depune prin mandatar, se vor solicita datele de identificare ale acestuia. Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, formularul-tip de cerere va fi completat de expertul/consilierul de serviciu care acordă audienţa.
    (4) După acordarea audienţei de către personalul de specialitate, persoanele nemulţumite pot solicita motivat acordarea de audienţe la adjunctul Avocatului Poporului specializat în problema sesizată, urmând ca acesta să decidă asupra temeiniciei cererii şi acordării audienţei.
    (5) Petiţionarii care solicită audienţă la un adjunct al Avocatului Poporului vor depune o cerere referitoare la problemele reclamate, urmând a li se comunica, în funcţie de temeinicia cererii, data la care adjunctul Avocatului Poporului le poate acorda audienţă.
    (6) Dacă după parcurgerea procedurii menţionate mai sus petiţionarii solicită audienţă la Avocatul Poporului, aceştia vor fi îndrumaţi să formuleze în scris o cerere motivată, urmând ca Avocatul Poporului să decidă asupra temeiniciei cererii şi acordării audienţei.
    (7) Audienţele solicitate de către persoanele ale căror sesizări au făcut obiectul de activitate al Serviciului contencios se acordă de către titularul lucrării împreună cu şeful Biroului contencios constituţional şi recurs în interesul legii, şeful Biroului contencios administrativ şi juridic sau şeful Serviciului contencios, după caz.

    ART. 24
    (1) Petiţiile, având ataşate şi plicurile, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, sunt trecute în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei şi primesc număr şi dată de înregistrare, după care se predau adjuncţilor Avocatului Poporului sau persoanelor desemnate de către aceştia, în vederea repartizării pe domenii de activitate.
    (2) Adjunctul Avocatului Poporului sau o persoană desemnată de acesta repartizează petiţiile în funcţie de domeniul de activitate, pe bază de condică.
    (3) În situaţia în care obiectul unei petiţii este de competenţa a două sau mai multe domenii de activitate, adjuncţii Avocatului Poporului vor desemna domeniul responsabil cu soluţionarea petiţiei, menţinându-se totodată obligaţia celorlalte domenii de a colabora.
    (4) Predarea şi primirea petiţiilor se fac sub semnătură, prin condică.

    ART. 25
    (1) Petiţiile anonime nu se înregistrează.
    (2) Petiţiile primite pe cale electronică din conţinutul cărora nu reies datele de identificare ale petentului sau petiţiile care conţin injurii, expresii licenţioase, exclusiv imagini fără text sau trimiteri la linkuri se clasează, fără a fi repartizate domeniilor de activitate.
    (3) Petiţiile cu conţinut similar primesc acelaşi număr de înregistrare, pentru care se va întocmi un singur răspuns care va fi afişat pe site-ul instituţiei Avocatul Poporului.
    (4) În cazul în care o persoană adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, titularul lucrării propune adjunctului Avocatului Poporului conexarea acestora, petiţionarul urmând să primească un singur răspuns, care să facă referire la toate petiţiile primite.
    (5) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut şi fără a se aduce noi dovezi, i se va comunica petentului faptul că petiţia va fi clasată. Aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.

    ART. 26
    (1) Persoana căreia i-a fost repartizată petiţia, denumită în continuare titularul lucrării, analizează obiectul acesteia, verifică dacă petiţionarul a mai adresat instituţiei Avocatul Poporului sesizări având acelaşi obiect şi propune proiectul de răspuns pe care îl supune spre analiză şi avizare adjunctului Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate din care face parte.
    (2) Expertul sau consilierul căruia i-a fost repartizată petiţia completează în registrul electronic general preluarea petiţiei în calitate de titular al lucrării.
    (3) În situaţia în care petiţia nu intră în obiectul de activitate al instituţiei Avocatul Poporului, proiectul de răspuns se aprobă şi se semnează de către adjunctul Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate.
    (4) Dacă petiţia intră în obiectul de activitate al instituţiei, titularul lucrării verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi, dacă este cazul, solicită, cu aprobarea adjunctului Avocatului Poporului, informaţii suplimentare, telefonic sau în scris, de la petiţionar ori de la autoritate. Atunci când este necesar se poate solicita prezenţa petiţionarului. În acest caz, se va deschide un dosar care va purta numărul de înregistrare al petiţiei, acordat conform art. 24.
    (5) Petentului i se vor aduce la cunoştinţă, în scris, atât demersurile efectuate de Avocatul Poporului, cât şi răspunsul final.

    ART. 27
    (1) În situaţia în care, în urma cercetărilor preliminare, rezultă necesitatea efectuării unei anchete, titularul lucrării face propunerea de anchetă, motivată în fapt şi în drept, şi o supune spre aprobare adjunctului Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate din care face parte sau biroul teritorial. Adjunctul Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate sau biroul teritorial împuterniceşte persoanele care o vor efectua, având în vedere şi o echitabilă distribuire a sarcinilor către personalul de la sediul central şi către cel de la birourile teritoriale.
    (2) Ancheta se efectuează în termenul stabilit prin ordin al Avocatului Poporului.
    (3) Săptămânal sau ori de câte ori este cazul, Avocatul Poporului va fi informat de către adjuncţii săi în legătură cu anchetele care urmează să fie efectuate.

    ART. 28
    (1) Avocatul Poporului poate întrerupe efectuarea anchetei ori de câte ori constată că petiţia a fost soluţionată amiabil sau că au încetat temeiurile pentru care a fost dispusă.
    (2) Încetarea procedurii se aduce la cunoştinţă petiţionarului.

    ART. 29
    (1) Potrivit aceleiaşi proceduri, în cazul în care în urma cercetărilor preliminare sau a anchetelor se constată că petiţia persoanei lezate este întemeiată, instituţia Avocatul Poporului va sesiza autoritatea administraţiei publice care a încălcat drepturile petiţionarului, cerându-i în scris să reformeze sau să revoce actul administrativ şi să repare prejudiciile produse, precum şi să repună persoana lezată în situaţia anterioară.
    (2) În cazul în care se constată încălcarea drepturilor petiţionarului sau ilegalitatea actului administrativ, Avocatul Poporului emite o recomandare adresată autorităţii administraţiei publice care a încălcat drepturile respective sau a emis actul ilegal.
    (3) Titularul lucrării în care s-a emis recomandarea urmăreşte implementarea acesteia şi aduce la cunoştinţa Avocatului Poporului modul de însuşire a acesteia.

    ART. 30
    (1) În situaţia în care autoritatea administraţiei publice în cauză îşi însuşeşte recomandarea, Avocatul Poporului aprobă propunerea de închidere a dosarului.
    (2) În caz contrar, Avocatul Poporului va proceda la sesizarea autorităţilor ierarhic superioare sau, în situaţia în care mai este în termenul legal, poate formula acţiune în contencios administrativ.
    (3) În cazul în care, în procesul de soluţionare a petiţiilor sau în cursul anchetelor/vizitelor, se constată existenţa unor indicii temeinice privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, se înştiinţează de îndată Avocatul Poporului.
    (4) Nota va fi înaintată, spre avizare, adjunctului Avocatului Poporului coordonator al domeniului care a constatat săvârşirea posibilelor fapte penale şi, ulterior, aprobării Avocatului Poporului.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), Avocatul Poporului va proceda conform art. 47 din Legea nr. 35/1997, republicată.

    ART. 31
    (1) Avocatul Poporului poate aproba sesizarea din oficiu atunci când află, prin orice mijloace, că au fost încălcate drepturile sau libertăţile persoanelor fizice.
    (2) Sesizarea din oficiu se înregistrează în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei şi în registrul sesizărilor din oficiu şi în registrul electronic general.
    (3) Toate lucrările efectuate de titular vor fi ataşate în registrul electronic.
    (4) Procedura de soluţionare este cea prevăzută în prezenta secţiune.
    (5) Procedura desfăşurată ca urmare a sesizării din oficiu încetează şi la solicitarea persoanei lezate în drepturile şi libertăţile sale.
    (6) Cu excepţia sesizărilor din oficiu, în toate cazurile, rezultatele finale se aduc la cunoştinţa petiţionarului şi se vor opera şi în registrul electronic general. Dacă persoana care a făcut obiectul unei sesizări din oficiu poate fi identificată, acesteia i se aduc la cunoştinţă demersurile şi rezultatul acestora.

    ART. 32
    (1) Petiţiile se soluţionează în 30 de zile de la data înregistrării, cu excepţia cazurilor în care se deschide dosar, conform art. 26 alin. (4).
    (2) În cazul în care se procedează la deschiderea dosarului, petentul va fi înştiinţat cu privire la demersul întreprins în maximum 3 zile de la data aprobării dosarului sau efectuării demersului, după caz.

    ART. 33
    Dispoziţiile referitoare la procedura de primire şi soluţionare a petiţiilor şi procedura în cazul sesizării din oficiu prevăzute de prezentul regulament se aplică în mod corespunzător şi birourilor teritoriale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura soluţionării petiţiilor prin care se solicită sesizarea instanţei de contencios administrativ
    ART. 34
    (1) Petiţiile prin care se solicită sesizarea instanţei de contencios administrativ sunt repartizate domeniului de activitate de a cărui competenţă aparţine dreptul încălcat, în vederea realizării controlului prin demersurile specifice instituţiei Avocatul Poporului.
    (2) Petiţiile prin care se solicită sesizarea instanţei de contencios administrativ înregistrate la birourile teritoriale se soluţionează potrivit procedurii de la secţiunea a 2-a.
    (3) În vederea respectării termenului de introducere a acţiunii prevăzut de art. 11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, demersurile efectuate de domeniile de activitate din cadrul instituţiei Avocatul Poporului, precum şi cele ale birourilor teritoriale se întreprind într-o perioadă de maximum 4 luni de la data înregistrării petiţiei la instituţia Avocatul Poporului.
    (4) În cazul în care, în urma controlului realizat de domeniul de activitate de a cărui competenţă aparţine dreptul încălcat/biroul teritorial, se apreciază că ilegalitatea actului administrativ sau refuzul autorităţii administrative de a-şi realiza atribuţiile legale poate fi înlăturat doar prin justiţie, titularul lucrării întocmeşte, în 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), o notă adresată Avocatului Poporului, supusă avizului prealabil al adjunctului Avocatului Poporului în a cărui competenţă se află lucrarea, care conţine:
    a) obiectul petiţiei;
    b) controlul efectuat şi rezultatele obţinute;
    c) concluzii şi propunerea de sesizare a instanţei de contencios administrativ competente de către Biroul contencios administrativ şi juridic;
    d) documentele doveditoare: petiţia, actul administrativ presupus nelegal, actele depuse de petent, adresele întocmite de domeniul de specialitate/biroul teritorial, răspunsurile primite şi altele.

    (5) Avocatul Poporului poate aproba nota sau o poate retrimite domeniului de specialitate/biroului teritorial pentru completări şi modificări.
    (6) Procedura de sesizare a instanţei de contencios administrativ este detaliată prin norme metodologice/proceduri interne, aprobate prin ordin al Avocatului Poporului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura soluţionării petiţiilor prin care se solicită sesizarea Curţii Constituţionale cu obiecţie de neconstituţionalitate a unei legi înainte de promulgare sau cu excepţie de neconstituţionalitate a unei legi sau a unei ordonanţe
    ART. 35
    (1) În cazul petiţiilor prin care se solicită Avocatului Poporului sesizarea directă a Curţii Constituţionale cu obiecţie de neconstituţionalitate a unei legi înainte de promulgare sau cu excepţie de neconstituţionalitate a unei legi sau a unei ordonanţe, după examinarea petiţiei, titularul lucrării supune aprobării Avocatului Poporului o notă cu propunerea de soluţionare a petiţiei.
    (2) Domeniile de activitate şi birourile teritoriale care primesc petiţii prin care se solicită sesizarea directă a Curţii Constituţionale cu obiecţie de neconstituţionalitate a unei legi înainte de promulgare sau cu excepţie de neconstituţionalitate a unei legi sau a unei ordonanţe de către Avocatul Poporului le vor înainta spre competentă soluţionare Biroului contencios constituţional şi recurs în interesul legii.
    (3) Procedura de sesizare a instanţei de contencios constituţional este detaliată prin norme metodologice/proceduri interne, aprobate prin ordin al Avocatului Poporului.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Soluţionarea punctelor de vedere transmise de Curtea Constituţională
    ART. 36
    (1) Solicitările pentru formularea unui punct de vedere sunt repartizate de şeful Serviciului contencios, în funcţie de obiectul actului normativ supus controlului de constituţionalitate, în condiţiile stabilite prin ordin al Avocatului Poporului.
    (2) Punctele de vedere exprimate în sensul neconstituţionalităţii legilor sau ordonanţelor şi cele sub rezervă de interpretare se păstrează la titularul lucrării până la publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I. După publicarea deciziei, titularul întocmeşte o fişă care conţine punctul de vedere al Avocatului Poporului şi soluţia pronunţată de Curtea Constituţională.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Soluţionarea petiţiilor prin care se solicită promovarea unui recurs în interesul legii
    ART. 37
    (1) În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură civilă), respectiv ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură penală), Avocatul Poporului poate promova un recurs în interesul legii la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.
    (2) Pentru iniţierea demersurilor privind formularea unui recurs în interesul legii este necesar ca petiţia să cuprindă problema de drept şi dispoziţiile legale a căror interpretare şi aplicare diferită au determinat practica judiciară neunitară şi să fie însoţită de cel puţin două hotărâri judecătoreşti definitive contradictorii pronunţate de instanţe din circumscripţia a două curţi de apel diferite.
    (3) În scopul identificării unei practici neunitare la nivelul ţării, Avocatul Poporului solicită curţilor de apel hotărârile judecătoreşti pronunţate în materie.
    (4) Procedura de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este detaliată prin norme metodologice/proceduri interne, aprobate prin ordin al Avocatului Poporului.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Procedura de soluţionare a cererilor privind informaţiile de interes public
    ART. 38
    Procedura privind soluţionarea cererilor care au ca obiect informaţiile reglementate de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, este aprobată prin ordin al Avocatul Poporului.

    CAP. V
    Statutul şi salarizarea personalului instituţiei
    ART. 39
    (1) În cadrul instituţiei Avocatul Poporului îşi desfăşoară activitatea personal cu studii de specialitate necesare realizării prerogativelor conferite de Constituţie şi de lege, denumit în prezentul capitol personal de specialitate.
    (2) Personalul instituţiei Avocatul Poporului este format din:
    a) personal contractual de conducere şi de execuţie de specialitate, căruia i se aplică dispoziţiile Statutului funcţionarului public parlamentar: director coordonator, şeful Serviciului contencios, şefii de birouri, consilierii, experţii şi referenţii;
    b) personal contractual de conducere şi de execuţie, căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile personalului contractual din cadrul serviciilor Parlamentului: cabinetul Avocatului Poporului şi şoferii.


    ART. 40
    (1) Salarizarea personalului contractual de conducere şi de execuţie de specialitate căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile Statutului de funcţionar public parlamentar se realizează conform anexei nr. VIII „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie»“ cap. I lit. A „Salarizarea funcţionarilor publici“ secţiunea I „Salarii pentru administraţia publică centrală“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Salarizarea personalului de la cabinetul Avocatului Poporului şi a şoferilor se realizează conform cap. II lit. A „Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora“, secţiunea I „Salarii pentru administraţia publică centrală“ pct. 2.8 „Cabinetul demnitarului şi serviciile Parlamentului, din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 41
    Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiilor de conducere, precum şi a celor de execuţie sunt stabilite prin ordin al Avocatului Poporului.

    ART. 42
    Evaluarea activităţii profesionale a personalului instituţiei se face în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru funcţiile similare din aparatul Parlamentului.

    ART. 43
    (1) Personalul instituţiei are dreptul la un concediu de odihnă plătit, stabilit în raport cu vechimea în muncă, prin regulamentul privind concediile de odihnă, aprobat de Avocatul Poporului.
    (2) Personalul este îndreptăţit să primească, potrivit legii, o compensare în bani, corespunzătoare numărului de zile de concediu de odihnă neefectuat, numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
    (3) Personalul instituţiei beneficiază, în condiţiile legii, de concedii de studii, concedii suplimentare, concedii medicale, concedii fără plată, zile libere plătite şi ore suplimentare.
    (4) Personalul instituţiei Avocatul Poporului beneficiază de sporuri/prime în condiţiile legii. Condiţiile acordării acestora se stabilesc prin ordin al Avocatului Poporului.
    (5) Personalul instituţiei are atât dreptul, cât şi obligaţia de a-şi perfecţiona permanent pregătirea profesională, inclusiv prin participarea la cursuri de pregătire profesională.
    (6) Biroul administrativ, domeniile de activitate, birourile teritoriale şi centrele zonale vor colabora în vederea asigurării participării personalului instituţiei la cursurile de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de instituţia Avocatul Poporului sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate.
    (7) Formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale au caracter continuu, se organizează, se finanţează şi se desfăşoară potrivit programului aprobat de Avocatul Poporului în acest sens.

    ART. 44
    În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul instituţiei are următoarele îndatoriri:
    a) să rezolve lucrările repartizate în conformitate cu Legea nr. 35/1997, republicată, regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, ordinele şi instrucţiunile Avocatului Poporului;
    b) să respecte termenele prevăzute pentru soluţionarea lucrărilor;
    c) să manifeste solicitudine şi politeţe;
    d) să asigure în procesul de elaborare şi de aplicare a deciziilor, precum şi de soluţionare a petiţiilor egalitatea de tratament a acestora, fără privilegii şi fără discriminări;
    e) să exercite atribuţiile conferite funcţiei numai în scopul prevăzut de lege;
    f) să nu fie influenţat în conduita sa de interese personale sau de intervenţii politice;
    g) să asigure accesul persoanelor la documente, în conformitate cu dispoziţiile legale.


    CAP. VI
    Răspunderea disciplinară
    ART. 45
    (1) Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară a personalului instituţiei.
    (2) Constituie abatere disciplinară:
    a) încălcarea prevederilor legale privind interdicţiile personalului instituţiei Avocatul Poporului;
    b) participarea la activităţi cu caracter politic;
    c) refuzul nejustificat sau tergiversarea îndeplinirii îndatoririlor ce îi revin potrivit Legii nr. 35/1997, republicată, Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), prezentului regulament, ordinelor Avocatului Poporului sau dispuse de conducătorul ierarhic superior;
    d) neglijenţă gravă sau repetată în rezolvarea lucrărilor;
    e) întârzierea repetată şi nejustificată în efectuarea lucrărilor de către titular;
    f) absenţa nemotivată de la serviciu sau întârzierea ori plecarea înainte de termen de la program în mod repetat;
    g) atitudinea ireverenţioasă în timpul exercitării funcţiei;
    h) nerespectarea reglementărilor legale referitoare la secretul de serviciu, secretul profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter.

    (3) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
    a) avertismentul scris;
    b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
    d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

    (4) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

    ART. 46
    (1) Cercetarea disciplinară prealabilă este efectuată de o persoana împuternicită, prin ordin, de Avocatul Poporului.
    (2) Persoana împuternicită de Avocatul Poporului să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă propune, printr-un raport motivat, clasarea sau sesizarea comisiei de disciplină, numită prin ordin al Avocatului Poporului.
    (3) Avocatul Poporului aplică sancţiunea disciplinară prin ordin. Această atribuţie poate fi delegată unuia dintre adjuncţii Avocatului Poporului.
    (4) Salariatul nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată poate contesta ordinul de sancţionare la instanţa competentă, potrivit dispoziţiilor Codului muncii.

    ART. 47
    Radierea sancţiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.

    ART. 48
    Raporturile de muncă încetează în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 49
    Avocatul Poporului întreţine relaţii cu autorităţi similare din alte state şi poate participa la activitatea unor organizaţii internaţionale din domeniul său de activitate ori poate să devină membru al acestora.

    ART. 50
    Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în străinătate, dotări cu autoturisme şi consum lunar de carburanţi se stabilesc prin ordin al Avocatului Poporului, potrivit legii.

    ART. 51
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei Avocatul Poporului se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

    ART. 52
    (1) De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, dispoziţiile acestuia se aplică întregului personal al instituţiei.
    (2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la regulament:
    Model de petiţie
    1. Numele şi prenumele (cu majuscule) .............................................................., domiciliat în (adresa din cartea de identitate, cu precizarea, atunci când este cazul, şi a adresei de corespondenţă) .................................., str. ........................................ nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......, telefon ................
    2. Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră: ...............................................................
    3. Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate: ..............................................................................................
    4. Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat: .............................................................................................
    5. Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile: .......................... ............................. (puteţi continua pe o altă pagină, pe care să o anexaţi la cerere) .............................
    6. Autorităţile publice care au fost sesizate anterior: ............................................................................................................
    7. Răspunsul primit şi motivele pentru care vă consideraţi în continuare nedreptăţit: ..........................................................
    8. În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte (în copie, nu în original): ..................................................................
    9. Menţiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi: .......................................................
    10 [.] Doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri să rămână confidenţiale:
    DA [] NU []

    11. [.] Petiţia este depusă
    |_| personal
    |_| prin mandatar

    Data .................................
    Semnătura .................................

    ANEXA 3

    la regulament
    AVOCATUL POPORULUI
    Dispecerat
    FIŞĂ
    Numele şi prenumele (cu majuscule) ..............................., domiciliat în (adresa din cartea de identitate, cu precizarea, atunci când este cazul, şi a adresei de corespondenţă) ........................., str. ......................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., ap. ......., telefon ..............
    Data la care persoana a luat cunoştinţă despre pretinsa încălcare a drepturilor sau a libertăţilor sale: ..................................
    Drepturile şi libertăţile pretins încălcate: .......................................................................
    Autoritatea administrativă sau funcţionarul public care a încălcat dreptul ori libertatea reclamantului sau a altei persoane: .............................................
    Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care s-au încălcat drepturile ori libertăţile invocate: .......................................
    Autorităţile publice care au fost sesizate anterior: ...............................................................................
    Răspunsul primit şi motivele pentru care petiţionarul se consideră nedreptăţit: ......................................................................
    În dovedirea celor afirmate au fost invocate următoarele acte: .............................................................................................
    Cazul respectiv face sau a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau al unei anchete penale:
    ............................................................................................

    Soluţia recomandată: ...............................................
    .........................................................................

    A consemnat:
    .............................

    (numele şi prenumele)
    (expert)
    Data ....................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016