Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 septembrie 2019  de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 17 septembrie 2019 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 795 din 1 octombrie 2019
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 706 din 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 795 din 1 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti, denumit în continuare Institut Naţional, este persoană juridică română în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.

    ART. 2
    Institutul Naţional îşi desfăşoară activitatea pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prezentului regulament.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate
    ART. 3
    (1) Institutul Naţional este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul biotehnologiilor şi al disciplinelor conexe, prin participarea la:
    a) elaborarea strategiilor de dezvoltare din domeniul biotehnologiilor plantelor horticole;
    b) realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale programelor naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare biotehnologică;
    c) realizarea unor obiective din programe internaţionale încheiate direct sau în colaborare cu parteneri din alte ţări;
    d) implementarea rezultatelor cercetării din domeniul biotehnologiilor horticole în sfera economică a României.

    (2) Institutul Naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

    ART. 4
    Obiectul de activitate al Institutului Naţional cuprinde, în principal:
    I. Activităţi de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie:
    a) elaborarea şi perfecţionarea biotehnologiilor de înmulţire in vitro a speciilor horticole de importanţă economică pe plan intern sau internaţional;
    b) stabilirea metodelor eficiente pentru conservarea pe termen lung şi mediu a celulelor şi ţesuturilor vegetale;
    c) perfecţionarea metodelor de izolare şi multiplicare a organismelor microbiene pentru creşterea randamentelor în vinificaţie;
    d) obţinerea substanţelor biologic active din produsele secundare rezultate în sectorul hortiviticol;
    e) analiza interacţiunii agent patogen-plantă în bazele experimentale pilot şi în loturile demonstrative;
    f) metode ecologice eficiente de combatere a bolilor şi dăunătorilor la viţa-de-vie şi la plantele obţinute prin metode biotehnologice;
    g) utilizarea metodelor moderne pentru inducerea toleranţei şi identificarea genotipurilor cu rezistenţă sporită la factori biotici şi abiotici;
    h) interacţiunea dintre factorii de mediu biotici şi abiotici cu procesele fiziologice ale plantelor;
    i) tehnologii care asigură creşterea calităţii produselor horticole;
    j) studii asupra potenţialului enzimatic al strugurilor din diferite soiuri şi influenţa asupra compoziţiei vinurilor;
    k) metode convenţionale de ameliorare a speciilor horticole şi selecţie a soiurilor cu potenţial ridicat de calitate şi producţie;
    l) utilizarea metodelor biotehnologice de obţinere, selecţie sau inducere a variaţiei genetice în scopul obţinerii de genotipuri valoroase la plantele horticole;
    m) studiul citogenetic la principalele soiuri de plante horticole;
    n) cercetări aplicative pentru realizarea de poligoane demonstrative, baze experimentale pilot, produse horticole noi şi pentru verificarea tehnologiilor şi a creaţiilor proprii în condiţii de producţie;
    o) obţinerea de plante horticole de calitate superioară pentru realizarea contractelor de cercetare şi schimbul de material biologic cu unităţi similare din ţară şi din străinătate;
    p) utilizarea ingineriei genetice în oenologie, influenţa asupra fermentaţiei, calităţii organoleptice a vinurilor, aditivilor şi calităţii mediului;
    q) activitatea de dezvoltare se desfăşoară în următoarele tipuri de baze experimentale pilot:
    1. bază experimentală pilot pentru producerea materialului biologic din categorii superioare;
    2. plantaţii-mamă, loturi experimentale şi câmpuri de conservare a germoplasmei;
    3. bază experimentală pilot pentru tehnologia de cultură a soiurilor pentru masă şi vinuri albe superioare;
    4. bază experimentală pilot pentru tehnologia de cultură a soiurilor aromate;
    5. bază experimentală pilot pentru tehnologia de amenajare a terenurilor şi cultura soiurilor pentru vinuri albe superioare;
    6. poligon de amenajare a terenului şi cultura soiurilor pentru vinuri roşii superioare;
    7. bază experimentală pilot pentru cultura soiurilor pentru vinuri roşii de consum curent şi distilate;
    8. bază experimentală pilot pentru valorificarea terenurilor cu pante mari;
    9. bază experimentală pilot pentru valorificarea terenurilor puternic podzolite, prin cultura soiurilor de vin pentru distilate;
    10. bază experimentală pilot pentru prelucrarea strugurilor şi valorificarea produselor şi subproduselor din viticultură şi vinificaţie;

    r) desfacerea pe piaţa internă şi la export a materialului biologic, produselor şi subproduselor obţinute în institutul naţional;
    s) efectuarea directă de activităţi de import-export;
    ş) elaborarea de standarde referitoare la calitatea produselor şi serviciilor ce intră în sfera de activitate a institutului naţional;
    t) organizarea de câmpuri-pilot şi loturi demonstrative;
    ţ) valorificarea rezultatelor obţinute în sectorul privat.

    II. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare pe care le desfăşoară Institutul Naţional:
    a) organizarea şi dezvoltarea de investiţii, servicii ştiinţifice la nivel de laboratoare şi baze experimentale pilot;
    b) dezvoltarea sistemului informaţional, sistemului de bănci de date, a prelucrării datelor în vederea modelării şi simulării proceselor biologice şi biotehnologice;
    c) asistenţă tehnică şi consultanţă pentru producerea materialului săditor horticol prin metode biotehnologice şi pentru organizarea, amenajarea şi ameliorarea terenurilor în vederea înfiinţării noilor plantaţii;
    d) furnizarea de servicii ştiinţifice şi tehnologice agenţilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi: expertize de specialitate, prestaţii de servicii în laboratoare autorizate;
    e) testări şi standardizare, studii de fezabilitate şi de marketing în domeniul de activitate;
    f) activităţi didactice în învăţământul superior; practică cu studenţii de la facultăţile de biotehnologie şi horticultură; îndrumarea studenţilor pentru realizarea lucrărilor de licenţă;
    g) asocierea cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate în scopul transferului rezultatelor cercetării ştiinţifice, în conformitate cu prevederile legale.

    III. Formare şi specializare de cercetători şi cadre de specialitate în domeniul propriu de activitate:
    a) organizarea anuală de cursuri teoretice şi practice în domeniul biotehnologiilor cu participarea tinerilor cercetători, a studenţilor şi viitorilor specialişti, cursanţi şi lectori;
    b) organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniile biotehnologiilor vegetale, biotehnologiilor industriale, geneticii moleculare, geneticii populaţiilor, fiziologiei şi protecţiei plantelor horticole;
    c) perfecţionarea personalului din cercetare prin burse de studii, stagii de pregătire în alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate;
    d) organizarea unui sistem complex de documentare ştiinţifică operativ-informatizată.

    IV. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate:
    a) asigurarea schimburilor de informaţii ştiinţifice în domeniul de profil prin organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice, la saloane de inovare şi transfer tehnologic, expoziţii de prezentare a produselor realizate prin activităţi de cercetare;
    b) editare de publicaţii de specialitate, studii, rapoarte, sinteze, materiale de informare şi reclamă în mass-media a noilor biotehnologii şi produse horticole obţinute.    CAP. III
    Patrimoniul Institutului Naţional
    ART. 5
    (1) Patrimoniul Institutului Naţional se stabileşte pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Institutul Naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de Institutul Naţional, precum şi bunurile proprii dobândite sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Patrimoniul Institutului Naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) Bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile şi nu pot fi constituite drept garanţii.
    (5) În exercitarea drepturilor sale, Institutul Naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.
    (6) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra imobilelor, terenurilor şi clădirilor se înscriu în cartea funciară.

    ART. 6
    Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin Institutului Naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a Institutului Naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Structura organizatorică şi funcţională a Institutului Naţional
    ART. 7
    Institutul Naţional poate avea în structură subunităţi fără personalitate juridică, secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

    ART. 8
    Structura organizatorică a Institutului Naţional se aprobă prin decizie a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, la propunerea consiliului de administraţie, şi cuprinde următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit, compartimentul de resurse umane, salarizare, compartimentul de securitate şi sănătate în muncă, compartimentul patrimoniu, fond funciar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media, compartimentul de achiziţii, biroul administrativ.

    ART. 9
    În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

    CAP. V
    Organele de conducere ale Institutului Naţional
    ART. 10
    (1) Conducerea Institutului Naţional este asigurată de către:
    a) consiliul de administraţie;
    b) comitetul de direcţie;
    c) directorul general.

    (2) Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, coordonarea ştiinţifică, coordonarea şi evaluarea periodică a activităţii ştiinţifice sunt asigurate de către consiliul ştiinţific.


    Consiliul de administraţie
    ART. 11
    Consiliul de administraţie al Institutului Naţional este format din 9 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

    ART. 12
    (1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
    a) directorul general al Institutului Naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
    b) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    c) un reprezentant al Ministerului Cercetării şi Inovării;
    d) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;
    e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    f) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“;
    g) preşedintele consiliului ştiinţific al Institutului Naţional.

    (2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, specialişti din domeniul specific de activitate al Institutului Naţional sau din afara acestuia (jurişti, economişti, ingineri), sunt propuşi de către directorul general şi îndeplinesc condiţiile stabilite prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (3) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, la propunerea conducătorului unităţii de la care aceştia provin.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin, se face de către acelaşi organ care a făcut şi numirea.
    (5) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele dintre membrii săi.

    ART. 13
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din această calitate.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului general al Institutului Naţional.
    (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care Institutul Naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul (soţia), copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care Institutul Naţional se află în relaţii comerciale directe.

    ART. 14
    (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea Institutului Naţional, cu excepţia celor care sunt de competenţa altor organe.

    ART. 15
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată pe lună şi ori de câte ori interesele Institutului Naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.

    ART. 16
    (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului de administraţie.

    ART. 17
    La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din Institutul Naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

    ART. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului Institutului Naţional.
    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru Institutul Naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 13 alin. (3) şi (4) răspund pentru daunele cauzate Institutului Naţional ca urmare a acestui fapt.

    ART. 20
    (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare ale Institutului Naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Institutului Naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
    c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
    d) analizează şi avizează situaţii financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de Institutul Naţional în anul precedent;
    e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de Institutul Naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare investiţiile care urmează a fi realizate de Institutul Naţional;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul Institutului Naţional;
    h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite;
    i) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
    j) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Institutului Naţional.

    (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional.

    ART. 21
    În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ un raport asupra activităţii Institutului Naţional şi a consiliului de administraţie, desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.

    ART. 22
    Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de Institutul Naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.


    Comitetul de direcţie
    ART. 23
    Conducerea operativă a Institutului Naţional este asigurată de un comitet de direcţie compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a Institutului Naţional.

    ART. 24
    (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
    (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a Institutului Naţional;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) programul anual de investiţii;
    e) sistemul de asigurare a calităţii şi a activităţilor de servicii de specialitate;
    f) îndeplinirea sarcinilor ce revin Institutului Naţional din contractele şi convenţiile de colaborare în domeniul cercetării-dezvoltării;
    g) alte obligaţii conexe activităţii de cercetare.


    ART. 25
    Comitetul de direcţie se întruneşte, de regulă, săptămânal şi ori de câte ori interesele Institutului Naţional o impun.

    ART. 26
    (1) La nivelul subunităţilor din Institutul Naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al Institutului Naţional, şi este prezidat de directorul subunităţii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al Institutului Naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.


    Directorul general
    ART. 27
    (1) Activitatea curentă a Institutului Naţional este condusă de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ pentru un mandat de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului organizat, potrivit art. 34 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. La finalizarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (2), încheie un contract de management cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (5) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institutul Naţional.

    ART. 28
    (1) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele Institutului Naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice şi/sau juridice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor Institutului Naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
    c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Institutului Naţional;
    d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a Institutului Naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
    e) angajează şi concediază personalul Institutului Naţional potrivit contractului colectiv de muncă, precum şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul Institutului Naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
    g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu;
    h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) poate delega o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea Institutului Naţional;
    k) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

    (2) Directorul general îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 29
    Organele de conducere ale Institutului Naţional vor îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin actele normative.


    Consiliul ştiinţific
    ART. 30
    (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul Institutului Naţional, care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai Institutului Naţional, aleşi pe o perioadă de 4 ani prin vot secret de către cercetătorii din Institutul Naţional.
    (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific ai Institutului Naţional.
    (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.
    (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

    ART. 31
    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniu şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
    c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al Institutului Naţional;
    d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a Institutului Naţional şi a ramurii;
    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
    f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
    g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
    h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.


    CAP. VI
    Bugetul de venituri şi cheltuieli, administrarea acestuia şi reglementarea litigiilor
    ART. 32
    (1) Institutul Naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale, potrivit reglementărilor aplicabile instituţiilor publice.
    (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului Naţional şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 33
    (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului Naţional se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia.
    (2) Institutul Naţional întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

    ART. 34
    Institutul Naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

    ART. 35
    (1) Salarizarea personalului Institutului Naţional se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (2) Personalul Institutului Naţional beneficiază de salariul de bază şi de alte drepturi de personal, potrivit legii.

    ART. 36
    Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit legii.

    ART. 37
    Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul Naţional poate încheia contracte de prestări servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 38
    Institutul Naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 39
    Institutul Naţional îşi organizează controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune şi compartiment de audit intern.

    ART. 40
    Institutul Naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din surse bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.

    ART. 41
    Litigiile Institutului Naţional cu persoane fizice sau juridice nesoluţionate pe cale amiabilă sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 42
    Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte periodic prin reacreditare.

    ART. 43
    Reacreditarea are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al Institutului Naţional.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016