Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 16 din 29 iulie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 16 din 29 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 680 din 30 iulie 2020
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 74/2020 şi Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 78/2020,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 22 şi 29 iulie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolele 19^1, 20^1 şi 21 se abrogă.
    2. Articolul 27^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27^2
    Pentru buna desfăşurare a activităţii A.S.F., în subordinea Consiliului A.S.F. funcţionează Corpul experţilor în management operaţional pentru comisiile-suport."

    3. La articolul 27^3, partea introductivă şi punctele 5, 9 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 27^3
    Atribuţiile specifice Corpului experţilor în management operaţional pentru comisiile-suport sunt:
    ...............................................................................................
    5. întocmeşte documente care angajează activitatea Corpului experţilor în management operaţional pentru comisiile-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F.: documente de ieşire, documente transmise altor structuri interne (adrese, răspunsuri de solicitare documente şi informaţii, puncte de vedere, note prezentate Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F. sau conducerii A.S.F. privind activitatea structurii din care face parte etc., după caz), conform sarcinilor primite de la şefii ierarhici;
    ...............................................................................................
    9. participă la solicitarea membrilor neexecutivi ai Consiliului A.S.F., cu aprobarea expresă a preşedintelui A.S.F., la elaborarea şi revizuirea, după caz, a unor proceduri operaţionale sau de sistem specifice Corpului experţilor în management operaţional pentru comisiile-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F.;
    ...............................................................................................
    13. asigură caracterul de confidenţialitate al activităţilor desfăşurate în cadrul Corpului experţilor în management operaţional pentru comisiile-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F. şi asigură confidenţialitatea cu privire la toate datele şi informaţiile gestionate şi manipulate;"

    4. La capitolul III, secţiunea 6^1 „Consilierul coordonator/înlocuitor director de cabinet“, cuprinzând articolele 49^1-49^3, şi secţiunea a 8-a, „Responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal“, cuprinzând articolele 51^1 şi 51^2, se abrogă.
    5. La articolul 52, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
    "8. Serviciul de management operaţional şi protecţia datelor cu caracter personal."

    6. La articolul 53^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal este compusă din 14 membri, astfel:
    a) un salariat din cadrul sectorului sistemului de pensii private;
    b) un salariat din cadrul structurilor aflate în subordinea prim-vicepreşedintelui A.S.F.;
    c) 2 salariaţi din cadrul Direcţiei juridice;
    d) un salariat din cadrul Direcţiei operaţiuni şi IT;
    e) un salariat din cadrul Direcţiei resurse umane;
    f) 5 salariaţi din cadrul Serviciului control intern, integritate şi protecţia informaţiilor;
    g) 3 salariaţi din cadrul Serviciului de management operaţional şi protecţia datelor cu caracter personal."

    7. La capitolul IV, după secţiunea 5^1 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 5^2, cuprinzând articolele 82^5-82^7, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 5^2
    Serviciul de management operaţional şi protecţia datelor cu caracter personal
    ART. 82^5
    Serviciul de management operaţional şi protecţia datelor cu caracter personal are ca obiectiv elaborarea şi implementarea Planului de dezvoltare operaţională şi eficientizare a activităţilor curente ale A.S.F., prin aplicarea şi implementarea de măsuri necesare pentru asigurarea creşterii performanţei A.S.F. şi asigurarea unui sistem unitar de protecţie a datelor cu caracter personal.
    ART. 82^6
    Relaţiile funcţionale ale Serviciului de management operaţional şi protecţia datelor cu caracter personal sunt:
    1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.;
    2. de colaborare cu structurile organizatorice ale A.S.F.
    ART. 82^7
    Atribuţiile specifice Serviciului de management operaţional şi protecţia datelor cu caracter personal sunt:
    1. identifică nevoile şi resursele necesare la nivel instituţional pentru asigurarea funcţionării în parametrii optimi a structurilor organizatorice ale A.S.F.;
    2. identifică elementele care conduc la creşterea eficienţei instituţionale din punctul de vedere al costurilor, tendinţelor tehnologice, efectele globalizării crizei financiare sau ale altor factori interni sau externi;
    3. identifică soluţii strategice de răspuns pentru controlarea şi direcţionarea procesului continuu de schimbare organizaţională şi adaptare la nevoile pieţelor supravegheate;
    4. participă la elaborarea Strategiei operaţionale a A.S.F. pentru îndeplinirea funcţiilor de reglementare, monitorizare, supraveghere şi control;
    5. asigură asistenţă de specialitate la elaborarea şi implementarea reglementărilor, metodologiilor şi/sau a procedurilor de lucru din perspectiva managementului operaţional;
    6. informează şi consiliază personalul A.S.F. cu privire la politicile şi procedurile interne care implică prelucrarea de date sau impactul oricăror produse sau servicii noi din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal;
    7. consiliază personalul A.S.F. în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal;
    8. monitorizează aplicarea strategiei de implementare a Regulamentului G.D.P.R. la nivelul A.S.F. şi a politicii de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul A.S.F.;
    9. participă la elaborarea de studii şi analize privind impactul prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal asupra activităţii A.S.F.;
    10. elaborează, împreună cu Direcţia operaţiuni şi IT, Planul de măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F.;
    11. participă la investigarea incidentelor la adresa datelor cu caracter personal gestionate în cadrul A.S.F.;
    12. elaborează procedurile de lucru pentru activitatea specifică şi stabileşte sursele informaţionale necesare, identifică, după caz, politicile şi măsurile necesare pentru optimizarea modului de colaborare cu alte activităţi efectuate în cadrul A.S.F.;
    13. participă la sesiunile de instruire cu tematică specifică şi la reuniunile interne şi internaţionale de profil;
    14. solicită structurilor organizatorice din cadrul A.S.F. datele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor serviciului, acestea fiind obligate să asigure suportul tehnic sau informaţional şi să răspundă de îndată solicitării adresate;
    15. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    8. La articolul 119, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. Serviciul monitorizare activităţi neautorizate."

    9. La capitolul VI secţiunea a 3-a, după subsecţiunea 3.4 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 3.5, cuprinzând articolele 126^1 şi 126^2, cu următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 3.5
    Serviciul monitorizare activităţi neautorizate
    ART. 126^1
    (1) În cadrul Serviciului monitorizare activităţi neautorizate se desfăşoară activitatea de monitorizare a prestării pe teritoriul României de servicii şi activităţi de investiţii prevăzute în secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţi care nu sunt autorizate să presteze astfel de servicii şi activităţi, în condiţiile expres stipulate de Legea nr. 126/2018.
    (2) Activităţile neautorizate ce intră în sfera de monitorizare a Serviciului monitorizare activităţi neautorizate vizează exclusiv prestarea de servicii şi activităţi de investiţii prevăzute în secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018.
    ART. 126^2
    Atribuţiile specifice Serviciului monitorizare activităţi neautorizate sunt:
    1. analizează informaţiile existente în petiţiile comunicate de Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară către Serviciul monitorizare activităţi neautorizate, referitoare la sesizări privind posibila prestare de servicii şi activităţi de investiţii de către entităţi neautorizate;
    2. monitorizează zilnic presa de specialitate în vederea identificării unor posibile entităţi ce prestează servicii şi activităţi de investiţii fără deţinerea unei autorizaţii, respectiv fără a fi notificate în vederea prestării de servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României de către autorităţile competente ale celorlalte state membre;
    3. verifică zilnic, prin intermediul motoarelor de căutare pe internet puse la dispoziţia acestora prin intermediul Direcţiei operaţiuni şi IT, informaţiile publice cu privire la posibile entităţi ce desfăşoară campanii de publicitate referitoare la prestarea de servicii şi activităţi de investiţii fără deţinerea unei autorizaţii, respectiv fără a fi notificate în vederea prestării de servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României de către autorităţile competente ale celorlalte state membre;
    4. verifică în Registrul A.S.F. deţinerea de către entităţile identificate în urma activităţii de monitorizare desfăşurate a autorizaţiilor în vederea prestării de servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României;
    5. poartă corespondenţă cu autorităţi competente din alte state membre sau terţe în cazul în care entităţile identificate în urma activităţii de monitorizare nu sunt entităţi înfiinţate în România/cu cetăţenia română;
    6. poartă corespondenţă cu autorităţile naţionale abilitate în vederea obţinerii de date şi informaţii necesare procesului de monitorizare;
    7. întocmeşte alerte privind prestarea neautorizată de servicii şi activităţi de investiţii de către entităţile identificate în cadrul procesului de monitorizare;
    8. transmite alertele Direcţiei de comunicare şi relaţii interinstituţionale în vederea publicării pe site-ul A.S.F.;
    9. întocmeşte note ce urmează a fi prezentate Consiliului A.S.F., după avizarea de către Direcţia juridică, cu propunere de sesizare a organelor de cercetare competente în situaţia în care, în urma activităţii de monitorizare, există suspiciuni cu privire la săvârşirea de infracţiuni, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 262 lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii;
    10. colaborează cu alte direcţii/servicii din cadrul A.S.F. în vederea exercitării atribuţiilor;
    11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    10. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.


    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2020.

    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    Bucureşti, 29 iulie 2020.
    Nr. 16.
    ANEXA 1

    (Anexa la Regulamentul nr. 10/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016