Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 15 ianuarie 2021  al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT-CADRU din 15 ianuarie 2021 al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 83 din 26 ianuarie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 31 din 15 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 26 ianuarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, înfiinţat şi organizat de către unităţile administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile art. 37^1 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, în toate sau o parte din localităţile componente în care nu există sisteme publice de canalizare.
    (2) Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se înfiinţează, se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi are ca obiect canalizarea şi epurarea apelor uzate urbane din aglomerările umane pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate pentru finanţarea investiţiilor de racordare la sistemele publice de canalizare a apelor uzate.
    (3) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestui serviciu.
    (4) Prevederile regulamentului-cadru se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.
    (5) Sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane asigură racordarea mai multor gospodării şi/sau unităţi socioeconomice la acelaşi/aceeaşi bazin inteligent colector, staţie de epurare sau microstaţie de epurare şi acelaşi nivel de protecţie a mediului cu cel prevăzut în normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se implementează cu prioritate la şcoli şi dispensare, în vederea conformării cu obligaţia asumată de România ca parte a Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la data de 17 martie 1992, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 95/2000, aprobată prin Legea nr. 228/2000, gestionat de Organizaţia Naţiunilor Unite.
    (7) Operatorii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se conformează prevederilor regulamentului serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, elaborat şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentului regulament-cadru, termenii şi noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
    b) ape uzate menajere - în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă ape uzate provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman şi din activităţile menajere;
    c) ape uzate urbane - în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice;
    d) bazin inteligent colector - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (4) lit. b) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă infrastructura de preluare a apelor uzate menajere de la doi sau de la mai mulţi utilizatori independenţi, care asigură utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul contorizării, inspecţiei interioare, odorizării, inclusiv dotarea cu senzori de avertizare pentru umplerea bazinelor colectoare;
    e) bazine tehnologice de preluare a apelor uzate urbane - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (4) lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă locuri special amenajate pentru descărcarea apelor uzate urbane transportate cu ajutorul vehiculelor pentru vidanjare;
    f) emisar - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (4) lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă curs de apă care primeşte apele uzate epurate conform reglementărilor/legislaţiei specifice în vigoare;
    g) guri de vărsare în emisar - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (4) lit. h) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă locuri special amenajate pentru evacuarea apei urbane epurate în emisar;
    h) instalaţii interioare de canalizare - în conformitate cu prevederile art. 3 lit. t) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;
    i) licenţă - în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C. prin care se recunoaşte calitatea de operator de servicii publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta serviciul;
    j) mijloace de transport şi vidanjare - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (4) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă mijloace de transport echipate cu dispozitive pentru colectarea apei, mâlului, nămolului sau a altor materiale similare din bazine de colectoare ale apei uzate cu ajutorul vacuumului;
    k) microstaţie de epurare - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (4) lit. e) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă staţie de epurare de capacitate foarte redusă, prevăzută cu proces biologic, care asigură epurarea corespunzătoare a apelor uzate. Microstaţiile de epurare compacte pentru epurarea apelor uzate menajere sunt în conformitate cu specificaţiile din SR EN 12566-3:2016. Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ în vederea tratării apelor menajere provenite de la locuinţele individuale;
    l) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare şi preluare - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (4) lit. a) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă partea din sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi bazinul inteligent de colectare a apei uzate urbane, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre bazinul inteligent de colectare, inclusiv căminul de racord, aparţine sistemului public;
    m) serviciu public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (3) lit. a) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor uzate urbane;
    n) sistem public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (3) lit. b) şi art. 37^2 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane. Sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane cuprind, de regulă, următoarele componente:
    (i) racorduri de canalizare;
    (ii) bazine inteligente colectoare ale apei uzate;
    (iii) mijloace de transport şi vidanjare;
    (iv) bazine tehnologice de preluare a apelor uzate urbane;
    (v) staţii de epurare;
    (vi) microstaţii de epurare;
    (vii) colectoare de evacuare spre emisar;
    (viii) guri de vărsare în emisar;

    o) staţii de epurare - în conformitate cu prevederile art. 37^2 alin. (4) lit. d) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă ansamblurile de construcţii şi instalaţii destinate epurării apelor uzate urbane, printr-un procedeu fizic şi/sau chimic - epurare primară - şi un procedeu biologic - epurare secundară şi, după caz, epurare terţiară;
    p) utilizatori - în conformitate cu prevederile art. 2 lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în condiţiile legii.

    (2) Termenii tehnici privind colectarea şi epurarea apelor uzate urbane, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1), au înţelesul prevăzut în Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 88/2007.

    ART. 3
    La elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, autorităţile administraţiei publice locale respectă următoarele principii:
    a) securitatea serviciului;
    b) tarifarea echitabilă;
    c) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
    d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;
    e) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
    f) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
    g) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
    h) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.


    ART. 4
    (1) În vederea asigurării continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin normele şi prescripţiile tehnice, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară asigură planificarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii, în corelare cu propriile strategii ale serviciului public inteligent alternativ şi planurile de urbanism general.
    (2) Hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, prevăd sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor.
    (3) Operatorul sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane trebuie să asigure continuitatea evacuării apelor colectate de la utilizatori.
    (4) Întreruperea evacuării apelor uzate către bazinele inteligente colectoare, staţiile de epurare sau microstaţiile de epurare este permisă numai în cazurile prevăzute de lege sau de prezentul regulament-cadru, precum şi în cazurile de forţă majoră.
    (5) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), operatorul asigură exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemului, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, modernizări şi investiţii.
    (6) La solicitarea utilizatorilor, operatorul intervine pentru asigurarea continuităţii funcţionării sistemului. În cazul constatării existenţei unor obturări din vina dovedită a utilizatorului, cheltuielile sunt suportate de către acesta.

    CAP. II
    Siguranţa serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
    SECŢIUNEA 1
    Documentaţie tehnică
    ART. 5
    (1) Prezentul regulament-cadru stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.
    (2) Regulamentul-cadru stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.
    (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.

    ART. 6
    Proiectarea şi realizarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile competente, iar proiectul va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

    ART. 7
    Fiecare operator va deţine şi va actualiza următoarele documente:
    a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea de gestiune;
    b) planul cadastral al situaţiei terenurilor;
    c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, aduse la zi cu toate modificările sau completările;
    d) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;
    e) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, cu avizele necesare;
    f) cărţile tehnice ale construcţiilor;
    g) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;
    h) procesele-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
    i) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;
    j) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:
    (i) procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
    (ii) procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări;
    (iii) procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
    (iv) procese-verbale de punere în funcţiune;
    (v) procese-verbale de dare în exploatare;
    (vi) lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice;
    (vii) procese-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;
    (viii) documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;

    k) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
    l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
    m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;
    n) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;
    o) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;
    p) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare, inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii;
    q) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;
    r) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii;
    s) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
    t) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.


    ART. 8
    (1) Documentele prevăzute la art. 7 lit. a)-l), puse la dispoziţie de autoritatea publică locală, după caz, se păstrează la sediul sau la punctele de lucru ale operatorului de pe raza de operare.
    (2) Documentaţiile referitoare la construcţii de orice fel se întocmesc, se reconstituie, se completează şi se păstrează conform normelor legale referitoare la „Cartea tehnică a construcţiei“.

    ART. 9
    (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării sunt întocmite numai de operatori economici specializaţi în proiectare, care o predau titularului de investiţie.
    (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să predea proiectul pe sistem informaţional şi de evidenţă pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor proiectate.
    (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se predă câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.
    (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

    ART. 10
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii tehnologice din infrastructura tehnico-edilitară aferente serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată acest serviciu au obligaţia să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9, astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.
    (2) La încheierea activităţii de operare, operatorul predă autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiei de dezvoltare intercomunitare, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau a vreunei copii.

    ART. 11
    (1) Pentru toate echipamentele se întocmesc fişe tehnice care conţin toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.
    (2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec date privind:
    a) incidentele sau avariile;
    b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
    c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
    d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
    e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;
    f) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparaţiei accidentale sau planificate;
    g) componenţa şi echipa care a efectuat reparaţia accidentală sau planificată, chiar în cazul în care reparaţia s-a executat de alt operator economic;
    h) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;
    i) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;
    j) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale).

    (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru utilajele de bază, pentru fundaţiile de susţinere a acestora, echipamentele, instalaţiile de legare la pământ, dispozitivele de protecţie şi pentru instalaţiile de comandă, teletransmisie şi telecomunicaţii.
    (4) Separat de fişele tehnice, pentru utilajele de bază (echipament sau aparataj) se ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.
    (5) La staţia de epurare se ţine evidenţa permanentă a influentului intrat şi a efluentului evacuat şi, după caz, a nămolului şi a altor deşeuri obţinute.

    ART. 12
    (1) Instrucţiunile/Procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru aceeaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
    (2) Instrucţiunile/Procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin:
    a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire;
    b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;
    c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale;
    d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcţionării în exploatare normală;
    e) parametrii normali, limită şi de avarie ai echipamentului;
    f) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;
    g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor;
    h) reguli de anunţare şi adresare;
    i) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.

    (3) Instrucţiunile/Procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.
    (4) Instrucţiunile/Procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştampile „valabil pe anul ……“. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă.

    ART. 13
    (1) Fiecare operator care desfăşoară activităţi specifice serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.
    (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), toţi operatorii întocmesc liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care sunt dotate locurile de muncă.
    Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:
    a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;
    b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale;
    c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
    d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
    e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;
    f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.    ART. 14
    (1) Personalul de operare întocmeşte zilnic situaţii cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul de operare reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.
    (2) Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Îndatoririle personalului de operare
    ART. 15
    (1) Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre.
    (2) Subordonarea pe linie de exploatare şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.
    (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de:
    a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;
    b) gradul de automatizare a instalaţiilor;
    c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;
    d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic;
    e) existenţa teletransmisiei datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă;
    f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor, avariilor şi incendiilor.

    (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.

    ART. 16
    Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi execuţie operativă, constau în:
    a) supravegherea instalaţiilor;
    b) controlul curent al instalaţiilor;
    c) lucrări de întreţinere periodică;
    d) lucrări de întreţinere neprogramate;
    e) lucrări de intervenţii accidentale.


    ART. 17
    (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută, de regulă, fără oprirea utilajelor de bază.
    (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi sunt definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.

    ART. 18
    (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să menţină regimul cel mai sigur şi economic în funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnico-administrativă.
    (2) Instalaţiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit.
    (3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri, în condiţiile prevăzute la art. 14.
    (4) În cazul pornirii unor echipamente, la care, conform instrucţiunilor, trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere de funcţionare, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcţionare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor
    ART. 19
    (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane şi a continuităţii serviciului, operatorii întocmesc proceduri de analiză operativă şi sistematică a evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile aparţinând sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.
    (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru şi sunt aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

    ART. 20
    Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:
    a) defecţiuni curente;
    b) deranjamente la bazinele colectoare, la staţiile de epurare sau microstaţiile de epurare;
    c) incidente şi avarii;
    d) poluări accidentale.


    ART. 21
    (1) Defecţiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficienţă a echipamentelor sau a instalaţiilor, care nu duce la oprirea acestora.
    (2) Defecţiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii şi controlului instalaţiilor şi se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.
    (3) Defecţiunile pentru a căror remediere este necesară intervenţia altui personal decât cel de operare sau oprirea utilajului/instalaţiei se înscriu în registrul de defecţiuni.

    ART. 22
    Se consideră avarie întreruperea accidentală, totală sau parţială, a prestării serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte.

    ART. 23
    Analiza avariei se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale.

    ART. 24
    Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit „fişă de incident“, iar la exemplarul care rămâne la operator se anexează documentele primare legate de analiza evenimentului.

    ART. 25
    (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor preluării apelor uzate, operatorii urmăresc evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.
    (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale.

    ART. 26
    (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiţii de exploatare.
    (2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit „fişă pentru echipament deteriorat“ care se anexează la fişa incidentului.
    (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor, ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul în care s-a făcut această înlocuire) şi care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze.
    (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.

    ART. 27
    (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.
    (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta prestează/furnizează serviciul.
    (3) La încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. 10 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor
    ART. 28
    Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, operatorii întocmesc proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

    ART. 29
    Manevrele trebuie concepute astfel încât:
    a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;
    b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;
    c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;
    d) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;
    e) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;
    f) persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi de schema tehnologică de executare a manevrei.


    CAP. III
    Sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
    ART. 30
    (1) Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.
    (2) Prin sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se asigură colectarea, transportul, epurarea apelor uzate şi evacuarea apelor epurate în emisar provenite de la utilizatorii din unităţile administrativ-teritoriale sau din localităţile componente ale acestora care nu îndeplinesc indicatorii tehnico-financiari de fezabilitate pentru finanţarea şi dezvoltarea proiectelor de investiţii în sistemul public de canalizare, în înţelesul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. e) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În vederea optimizării costurilor iniţiale de exploatare este necesar ca de la etapa de proiectare să se prezinte calcule comparative între diferite soluţii de procesare a apelor uzate. După înfiinţarea/realizarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane în zona proprietăţii, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a se racorda la acesta, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
    (4) Sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane sunt proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază administrativă sunt edificate construcţiile/instalaţiile şi se supun regulilor de evidenţă financiar-contabilă, inventariere şi de valorificare a patrimoniului public.

    ART. 31
    Apa descărcată în sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de normativele în vigoare, de avizele operatorului local care exploatează instalaţiile serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane şi de acordul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului prin agenţiile regionale din subordine.

    ART. 32
    Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive.

    ART. 33
    (1) Executarea de către terţi a lucrărilor de extindere a sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se face numai în baza unui proiect întocmit de un operator economic autorizat, însuşit de operatorul serviciului.
    (2) Predarea amplasamentului se face în prezenţa delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire/predare a instalaţiilor existente, proces-verbal ce obligă constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.
    (3) Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, este remediată prin grija persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta persoana juridică vinovată să fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane. Lucrările se efectuează imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectată.

    CAP. IV
    Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
    SECŢIUNEA 1
    Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori
    ART. 34
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al membrilor comunităţii la serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.
    (2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de înfiinţare a sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

    ART. 35
    (1) Delimitarea dintre sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane şi instalaţia interioară de canalizare aparţinând utilizatorului este căminul de racord.
    (2) Părţile componente ale unui racord sunt:
    a) o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibilă şi accesibilă;
    b) o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi bazinul inteligent colector, staţia de epurare sau microstaţia de epurare.

    (3) Racordul de la cămin spre bazinul inteligent colector, staţia de epurare sau microstaţia de epurare, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

    ART. 36
    Căminul de racord se amplasează astfel:
    a) la 1-2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire;
    b) la 1-2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incinta închisă.


    ART. 37
    Evacuarea apelor uzate în sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane este permisă numai dacă prin aceasta:
    a) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile sistemului;
    b) nu se diminuează capacitatea de transport a conductelor prin depuneri sau obturări;
    c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;
    d) nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare/microstaţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;
    e) nu se creează pericol de explozie;
    f) nu afectează calitatea apelor uzate din sistem.


    ART. 38
    Evacuarea în sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se poate face prin intermediul racordului şi numai a următoarelor categorii de ape uzate:
    a) de regulă, ape uzate menajere;
    b) ape uzate urbane, numai dacă introducerea apei pluviale în sistem nu are o influenţă semnificativă asupra dimensionării, costurilor de investiţii/operare şi siguranţei în funcţionare a instalaţiilor.


    ART. 39
    (1) Orice utilizator care doreşte să fie racordat la sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane trebuie să depună la operatorul serviciului o cerere de racordare. Cererea trebuie însoţită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă la scara de 1:500 şi actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.
    (2) La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul trebuie să pună la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în sistem.

    ART. 40
    (1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităţilor administraţiei publice locale sau operatorilor în cadrul unor programe de investiţii asumate de operatori prin contractul de delegare a gestiunii serviciului. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităţile de decontare sunt stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.
    (2) Legătura realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a utilizatorului este în sarcina exclusivă a utilizatorului. Canalizarea şi lucrările de racord trebuie să fie executate în condiţii de etanşeitate.

    ART. 41
    În vederea eliberării avizului de racordare operatorul trebuie:
    a) să analizeze cantităţile şi încărcările cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, în corelaţie cu capacitatea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane existent în zona de amplasament;
    b) să decidă emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dacă sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane are capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord;
    c) să refuze emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate în sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, să amâne emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuţia racordului necesită realizarea unei redimensionări a sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane existent, în funcţie de strategia de dezvoltare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane stabilită de autoritatea administraţiei publice locale.
    d) să elibereze avizul de racordare definitiv, specificând:
    (i) debitele şi concentraţiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate;
    (ii) eventualele restricţii de evacuare la anumite ore sau situaţii;
    (iii) măsuri de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;
    (iv) obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.    ART. 42
    Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv de racordare în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (20) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care, în momentul depunerii documentaţiei, aceasta nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile de la primirea documentaţiei, solicită în scris completarea documentaţiei cu documentele lipsă, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului.

    ART. 43
    Înainte de orice racordare la sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, operatorul verifică conformarea execuţiei instalaţiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalaţii de canalizare interioară, ce a stat la baza avizului de racordare, astfel încât posibilitatea tehnică de racordare şi compatibilitatea celor două reţele să fie asigurate.

    ART. 44
    (1) Recepţia şi preluarea racordului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor aparţinând sistemului, precum şi a căminului de racordare sunt în sarcina operatorului serviciului.
    (3) În cazul în care apar unele deteriorări ale reţelei, inclusiv cu efecte asupra terţilor, şi se dovedeşte că acestea se datorează neglijenţei sau imprudenţei din partea unui utilizator, costurile intervenţiilor operatorului serviciului pentru remedierea situaţiei sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

    ART. 45
    Utilizatorul este obligat să respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. Apele uzate la intrarea în staţia de epurare trebuie să respecte prevederile din Normativul NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane ape uzate care în secţiunea de control conţin:
    a) materii în suspensie, ale căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a conductelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală;
    b) substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate conductele, bazinele inteligente colectoare şi staţiile de epurare sau microstaţiile de epurare;
    c) substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a bazinelor inteligente colectoare şi a staţiilor de epurare sau microstaţiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;
    d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa, pot pune în pericol personalul de exploatare a sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;
    e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate;
    f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător;
    g) substanţe colorante, ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate;
    h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;
    i) substanţe organice greu biodegradabile în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare a treptei biologice.


    ART. 46
    După realizarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane în zona proprietăţii, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a se racorda la acesta, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

    ART. 47
    În cazul în care în localitate există serviciu public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branşament propriu, au obligaţia de a evacua apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui utilizator numai în sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru.

    ART. 48
    Operatorul asigură supravegherea, cu frecvenţa stabilită în instrucţiunile tehnice, a sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane de către personal calificat, care verifică periodic următoarele elemente constructive ale sistemului:
    a) existenţa capacelor la cămine;
    b) existenţa denivelărilor, gropilor, şanţurilor pe traseul colectorului;
    c) funcţionarea gurii de vărsare;
    d) existenţa mirosului neplăcut, caracteristic fermentării nămolului, lângă bazinele inteligente colectoare, staţiile de epurare sau microstaţiile de epurare a apelor uzate.


    ART. 49
    O supraveghere atentă se face asupra sistemului prin verificarea:
    a) stării căminelor;
    b) nivelului apei în bazinele inteligente colectoare;
    c) depistarea prezenţei poluanţilor cu efecte mari asupra sistemului: produse petroliere, produse toxice, agresive etc.;
    d) cantităţii şi calităţii apelor uzate la gura de vărsare în emisar.


    ART. 50
    Principalele lucrări de întreţinere ce trebuie executate sunt:
    a) verificarea şi înlocuirea capacelor de cămine;
    b) vidanjarea bazinelor inteligente colectoare;
    c) inspecţia bazinelor inteligente colectoare privind contorizarea, odorizarea şi funcţionarea senzorilor de avertizare pentru umplerea acestora;
    d) corectarea cotei ramelor şi capacelor de la cămine ca urmare a îmbunătăţirii căii sau în urma tasărilor diferenţiate;
    e) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat şi cimentat;
    f) asigurarea căilor de acces la reţea;
    g) desfiinţarea sau aducerea în legalitate a lucrărilor ilegale de racordare.


    ART. 51
    Gura de vărsare a apelor uzate epurate în emisar trebuie controlată după fiecare debit mai mare decât debitul mediu al râului, verificându-se:
    a) stabilitatea malurilor râului pe circa 100 m în aval şi 500 m în amonte;
    b) stabilitatea construcţiei gurii de vărsare;
    c) tendinţa râului, la ape mici, de îndepărtare faţă de gura de vărsare;
    d) tendinţa râului de blocare a gurii de vărsare;
    e) tendinţa de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuată;
    f) tendinţa râului de spălare a albiei lângă gura de vărsare, fiind necesară o consolidare adecvată dacă este cazul.


    ART. 52
    Pentru lucrările efectuate este necesar:
    a) să se lucreze numai cu personal calificat;
    b) ca personalul să aibă echipament de protecţie şi de muncă adecvat;
    c) să fie asigurate condiţiile necesare de prevenire a accidentelor de muncă;
    d) în cazul intervenţiei la bazinele inteligente colectoare în funcţiune, ca durata de intervenţie să fie cât mai mică, utilizându-se schimburi succesive pe perioade de timp scurte.


    ART. 53
    Lucrările de remediere a căminelor constau în principal din:
    a) reaşezarea corectă a capacelor căminelor;
    b) înlocuirea capacelor sparte/furate;
    c) repararea scărilor de acces în cămine;
    d) întreţinerea sistemului de măsurare permanentă a debitelor.


    ART. 54
    (1) Racordarea de noi utilizatori la reţea se face numai de personal autorizat, după un proiect aprobat de operator.
    (2) Pentru executarea unor astfel de lucrări, operatorii economici, alţii decât operatorul serviciului, trebuie să fie autorizaţi şi să lucreze sub supravegherea personalului operatorului.

    ART. 55
    Toate lucrările de refacere a sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane sunt trecute în cartea construcţiei, întocmindu-se, dacă este cazul, noi proceduri de lucru, atestate şi aprobate.

    ART. 56
    (1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de prestare a serviciului, reprezintă o cotă procentuală de regulă între 80 şi 100% din cantitatea totală de apă rece furnizată, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.
    (2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se stabileşte prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator.
    (3) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apă uzată în sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane achită contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se specifică modul de măsurare sau determinare a cantităţilor evacuate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Epurarea apelor uzate
    ART. 57
    În situaţia în care operatorii serviciului public inteligent alternativ de procesare a apelor uzate urbane exploatează staţii de epurare sau microstaţii de epurare, aceştia au obligaţia să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi să pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control. Frecvenţa de prelevare a probelor şi numărul de indicatori analizaţi se stabilesc pe baza actelor de reglementare emise pentru fiecare staţie sau microstaţie de epurare.

    ART. 58
    Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenţi şi se calculează pe baza încărcării medii maxime săptămânale în CBO(5) (consum biochimic de oxigen la 5 zile) intrat în staţia de epurare sau microstaţia de epurare în cursul unui an.

    ART. 59
    (1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali apele uzate colectate, în sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, sunt supuse unei epurări corespunzătoare, în vederea conformării cu prevederile legale. Efluentul staţiei de epurare se monitorizează continuu în vederea încadrării în limitele de calitate impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor.
    (2) Staţiile de epurare sau microstaţiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât să se asigure performanţe corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. Staţiile de epurare trebuie prevăzute cu un bazin de preluare şi omogenizare a apelor uzate cu rol de echilibrare a debitelor şi încărcărilor organice biodegradabile. La exploatarea staţiilor de epurare sau microstaţiilor de epurare se ţine seamă de variaţiile sezoniere ale încărcării cu poluanţi.

    ART. 60
    Apa uzată procesată în staţia de epurare sau microstaţie de epurare poate fi utilizată în agricultură pentru irigaţii, dacă îndeplineşte caracteristicile şi compoziţia prevăzute în actele normative în vigoare.

    ART. 61
    Exploatarea şi întreţinerea bazinelor inteligente colectoare şi a staţiilor de epurare sau microstaţiilor de epurare se fac numai de către personal calificat.

    CAP. V
    Instalaţiile/reţelele interioare de canalizare
    ART. 62
    (1) Instalaţiile interioare de canalizare care deservesc doi sau mai mulţi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivaţie, sunt instalaţii aparţinând părţilor comune ale condominiului şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.
    (2) Instalaţiile interioare de canalizare din cadrul condominiului care deservesc un singur proprietar sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina proprietarului respectiv.
    (3) Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui proprietar al condominiului este teul de derivaţie, respectiv cotul prin care se schimbă direcţia de circulaţie a apei din orizontală în verticală, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe.

    ART. 63
    În cazul în care lucrările de realizare a reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se efectuează după obţinerea acordului operatorului. Contravaloarea lucrărilor de modificare a racordului, realizate ca urmare a necesităţii realizării operaţiei, se suportă de utilizator.

    ART. 64
    (1) Instalaţia/reţeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseală şi de terasă), conducte orizontale de legătură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita reţelei interioare (limita de proprietate).
    (2) Instalaţia/reţeaua interioară de canalizare aparţine utilizatorului; operatorul nu are nicio obligaţie privind buna funcţionare a reţelei interioare de canalizare.
    (3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare se execută cu respectarea măsurilor speciale contra refulării din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu staţii de pompare a apelor uzate).

    CAP. VI
    Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor
    ART. 65
    Are calitatea de utilizator al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în baza titlului de proprietate sau a dreptului de folosinţă acordat de titularul dreptului de proprietate, un racord la un bazin inteligent de colectare a apelor uzate, o staţie de epurare ecologică sau o microstaţie de epurare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de prestare încheiat în nume propriu.

    ART. 66
    Funcţionarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane trebuie să fie continuă, operatorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.

    ART. 67
    În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, operatorii trebuie să asigure:
    a) colectarea, transportul, evacuarea şi epurarea apelor uzate;
    b) exploatarea sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
    c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;
    d) descărcarea apelor uzate în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
    e) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;
    f) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la terminarea lucrării, ţinând cont de condiţiile meteorologice care nu trebuie să afecteze calitatea acesteia. Imediat după remedierea unei avarii care a afectat pavajul în zona de intervenţie, operatorul ia toate măsurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care să ducă la reluarea circulaţiei pe porţiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma şi calitatea iniţiale se finalizează în aceleaşi condiţii. Pe toată perioada desfăşurării intervenţiilor şi până la finalizarea pavajului definitiv, operatorul asigură semnalizarea corespunzătoare, atât din punctul de vedere al execuţiei, cât şi din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei.


    ART. 68
    (1) Pe toată durata existenţei sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, pentru executarea lucrărilor necesare întreţinerii şi exploatării sistemului respectiv, operatorul are drept de servitute asupra proprietăţilor afectate de sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, exploatarea realizându-se cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestuia.
    (2) Dacă cu ocazia intervenţiilor pentru reparaţii, revizii sau avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane, operatorii au obligaţia să le plătească acestora despăgubiri, în condiţiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute este despăgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.
    (3) Operatorii au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte.

    ART. 69
    Operatorul are obligaţia:
    a) să presteze serviciul numai pe baza unui contract încheiat cu utilizatorii serviciului;
    b) să respecte prevederile contractuale;
    c) să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi, în condiţiile prevederilor regulamentului serviciului;
    d) să respecte indicatorii de performanţă aprobaţi de autorităţile administraţiei publice locale prin hotărârile de dare în administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;
    e) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
    f) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii;
    g) să asigure folosirea ecologică a bazinelor colectoare de apă uzată, precum şi evacuarea apelor uzate la fiecare ciclu de umplere a acestora, ori de câte ori este sesizat sau instrumentele inteligente de avertizare pentru umplere sesizează acest aspect;
    h) să asigure transportul în condiţii de siguranţă a apelor uzate, numai cu vehiculele de vidanjare până la bazinele tehnologice ale staţiilor de epurare;
    i) să asigure epurarea şi evacuarea apelor în emisar;
    j) să intervină ori de câte ori este nevoie, la sesizarea utilizatorilor, pentru a asigura funcţionarea la parametri de calitate a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate.


    ART. 70
    Operatorul are dreptul:
    a) să oprească temporar prestarea serviciului, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să îşi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului. În astfel de cazuri, operatorul are obligaţia de a anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate mijloacele pe care le are la dispoziţie;
    b) să încaseze contravaloarea serviciului prestat şi să aplice penalităţile legale;
    c) să solicite ajustarea periodică a tarifului, în raport cu modificările intervenite în costuri;
    d) să solicite modificarea tarifului, dacă a intervenit o schimbare semnificativă a echilibrului contractual sau în structura costurilor.


    ART. 71
    Utilizatorul este obligat:
    a) să respecte clauzele contractului de prestare încheiat cu operatorul serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;
    b) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii;
    c) să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare;
    d) să comunice operatorului serviciului, dacă este deţinătorul de surse proprii de apă, data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apă uzată evacuate în reţea. În acest scop, are obligaţia să instaleze apometre, să ţină la zi registrul de evidenţă, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii.


    ART. 72
    Utilizatorul are dreptul:
    a) să beneficieze de serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, la nivelurile stabilite în contract;
    b) să primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;
    c) să conteste facturile, atunci când constată încălcarea prevederilor contractuale;
    d) să fie despăgubit, în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat;
    e) să fie informat despre modul de funcţionare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, despre deciziile luate de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de operator privind asigurarea acestor servicii.


    CAP. VII
    Indicatori de performanţă şi calitate
    ART. 73
    (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.
    (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, avându-se în vedere:
    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
    b) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciu;
    c) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.


    ART. 74
    Indicatorii de performanţă pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane sunt specifici pentru următoarele activităţi:
    a) durata de execuţie a racordului de canalizare de la data solicitării utilizatorului, în cazul în care operatorul şi-a asumat realizarea acestor investiţii, prin programul de investiţii anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului;
    b) durata de încheiere a contractului de prestare a serviciului de la data solicitării utilizatorului;
    c) facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat;
    d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
    e) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
    f) soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.


    ART. 75
    În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:
    a) gestiunea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, conform hotărârii de dare în administrare sau prevederilor contractului de delegare a gestiunii;
    b) evidenţa utilizatorilor;
    c) înregistrarea activităţilor privind facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat;
    d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi soluţionarea acestora;
    e) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea:
    (i) modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
    (ii) calităţii şi eficienţei serviciului prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi;
    (iii) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii;
    (iv) modului de formare şi stabilire a tarifului pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;
    (v) stadiului de realizare a investiţiilor;
    (vi) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi normele metrologice.    ART. 76
    Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane şi penalităţile aplicate operatorilor, în cazul nerealizării lor, se stabilesc periodic de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pe toată durata prestării serviciului.

    CAP. VIII
    Contractul de prestare şi utilizare a serviciului inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
    ART. 77
    Contractarea prestării serviciului inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane se realizează prin contracte încheiate între operator şi utilizatori.

    ART. 78
    (1) Condiţiile referitoare la calitatea serviciului asigurat de operator şi calitatea apelor uzate acceptate la evacuarea în bazinul inteligent colector, staţia de epurare sau microstaţia de epurare sunt înscrise în contractul de prestare şi utilizare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, elaborat de operator prin corelare cu structura şi prevederile din Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 90/2007.
    (2) În situaţia în care operatorul serviciului inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate asigură, cu mijloacele de transport şi vidanjare, transportul apelor uzate din bazinul colector pe care îl gestionează la o staţie de epurare exploatată de un alt operator, între aceşti operatori se încheie un contract de prestări servicii cu respectarea prevederilor art. 79 privind emiterea facturii, scadenţa la plată şi penalităţile de întârziere aplicate în caz de neplată.

    ART. 79
    Factura pentru serviciul prestat se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii serviciului inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului prestat în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează:
    a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
    c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului.


    CAP. IX
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 80
    (1) Consiliile locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, elaborează şi adoptă hotărâri cu privire la aprobarea regulamentului propriu al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în funcţie de particularităţile locale, de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţii respective, cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru.
    (2) În regulamentele întocmite şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale se specifică contravenţiile în domeniul serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, atât pentru utilizatori, cât şi pentru operatori, cu specificarea acestora şi a cuantumului amenzilor aplicabile.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai primarilor sau, după caz, ai preşedinţilor asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

    ART. 81
    În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se stipulează standardele, normativele şi tarifele legale care sunt valabile la data încheierii acestor contracte. De asemenea se fac trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punctul de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice.

    ART. 82
    Prevederile prezentului regulament-cadru sunt actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016