Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 12 din 7 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 12 din 7 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1012 din 17 decembrie 2019
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi (6) şi art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Banca Naţională a României emit prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 4 ianuarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Persoana fizică care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională iniţială care să asigure minimum 30 de ore de curs şi să fie organizat de unul din următoarele:
    a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F., conform Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010, cu condiţia ca persoana fizică să nu îşi desfăşoare activitatea în numele unei instituţii de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;
    b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2019 privind stabilirea cerinţelor pentru recunoaşterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, dacă persoana fizică îşi desfăşoară activitatea în numele unei instituţii de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018.
    (2) Cursul menţionat la alin. (1) trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât şi practică şi poate fi organizat folosind mijloace la distanţă. Cursul trebuie să se finalizeze cu un examen de evaluare a cunoştinţelor dobândite, care poate fi susţinut folosind mijloace la distanţă. În urma promovării examenului, organismul de formare profesională atestat/recunoscut emite un certificat pe numele persoanei evaluate în formatul prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Pentru o persoană fizică care oferă informaţii în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pregătirea profesională iniţială trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât şi practică. Aceasta poate fi realizată folosind mijloace la distanţă şi poate fi asigurată de S.S.I.F./instituţia de credit sau prin urmarea unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F. sau recunoscut de B.N.R.
    (4) În situaţia în care pregătirea prevăzută la alin. (3) se asigură de S.S.I.F./instituţia de credit trebuie respectate următoarele condiţii:
    a) consiliul de administraţie sau directoratul S.S.I.F./instituţiei de credit se asigură că există mecanisme de control consolidate pentru a se asigura că persoanele respective au cunoştinţele necesare pentru a oferi informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare;
    b) funcţia de conformitate:
    (i) verifică dacă în urma pregătirii asigurate de S.S.I.F./instituţia de credit personalul respectiv a dobândit cunoştinţe adecvate;
    (ii) include în raportul anual întocmit pentru membrii organului de conducere superioară informaţii cu privire la rezultatul verificării prevăzute la pct. (i).
    (5) Se consideră că studiile urmate la CFA Institute sau PRMIA Institute şi diplomele ACI Dealing Certificate and Diploma emise de ACI Financial Markets Association, respectiv Certified European Financial Analyst emisă de European Federation of Financial Analysts Societies, precum şi Certificarea Chartered Institute for Securities & Investment pentru Wealth and Investment Management asigură calificarea necesară prevăzută la alin. (1), respectiv la alin. (3).
    (6) În vederea organizării examenului prevăzut la alin. (2), organismele de formare profesională vor colabora cu B.N.R., respectiv A.S.F., cele două autorităţi urmând să se asigure că examinarea se realizează în baza bibliografiei şi a tematicii relevante pentru domeniul specific de competenţă al fiecărei autorităţi, astfel încât prin examinare să se verifice că personalul a dobândit calificarea corespunzătoare conform cerinţelor minime prevăzute la pct. 18 din Ghidul ESMA.
    (7) Organismele de formare profesională atestate/ recunoscute trebuie să dispună de reguli şi proceduri care să asigure separarea personalului care oferă formare de cel care efectuează evaluarea."

    2. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 5, respectiv la art. 6, S.S.I.F./instituţia de credit va întocmi şi va păstra la sediul său un dosar cuprinzând următoarele documente:
    ..............................................................................................
    c) dovada promovării examenului menţionat la art. 8 alin. (2) sau dovada absolvirii studiilor menţionate la art. 8 alin. (5), după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 5;"

    3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În vederea înscrierii în Registrul A.S.F., respectiv a notificării A.S.F., după caz, a persoanei prevăzute la art. 5, respectiv la art. 6, S.S.I.F./instituţia de credit depune la A.S.F. o cerere, întocmită conform anexei nr. 3, respectiv nr. 4, însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţia reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituţiei de credit în relaţia cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea de către persoanele respective a condiţiilor prevăzute la art. 5, respectiv la art. 6, după caz;
    b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F."

    4. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) notifică A.S.F. cu privire la dobândirea calificării corespunzătoare conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) sau art. 6 alin. (2) lit. a), după caz, cel târziu la expirarea perioadei de desfăşurare a activităţii sub supravegherea unei alte persoane."

    5. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 17, S.S.I.F./instituţia de credit va întocmi şi va păstra la sediul său un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) curriculum vitae, în format Europass, semnat şi datat, în care se precizează studiile şi cursurile de formare relevante, experienţa profesională, inclusiv denumirea tuturor organizaţiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura şi durata atribuţiilor îndeplinite, în special în ceea ce priveşte activităţile care prezintă relevanţă pentru funcţia avută în vedere;
    b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 10;
    c) declaraţia reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituţiei de credit în relaţia cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;
    d) informaţii privind sediul S.S.I.F./instituţiei de credit de la care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea;
    e) dovada promovării examenului menţionat la art. 8 alin. (2) sau dovada absolvirii studiilor menţionate la art. 8 alin. (5), după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2);
    f) declaraţia reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (3);
    g) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.
    (2) În vederea înscrierii agentului delegat, persoană fizică, în Registrul A.S.F., S.S.I.F./instituţia de credit va depune la A.S.F. o cerere, întocmită conform anexei nr. 9, însoţită de următoarele documente şi informaţii:
    a) declaraţia reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituţiei de credit în relaţia cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018, precum şi a cerinţelor prevăzute la:
    (i) art. 17 alin. (1);
    sau la
    (ii) art. 17 alin. (1) lit. a) şi c)-f) şi alin. (2);
    sau la
    (iii) art. 17 alin. (1) şi (3)
    b) informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d);
    c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. "

    6. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la art. 18 alin. (1) lit. e), pentru persoana prevăzută la alin. (1) S.S.I.F./instituţia de credit păstrează la dosarul persoanei respective documente conform legislaţiei din statul membru gazdă."

    7. La articolul 22 litera e), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) nicio altă funcţie în cadrul conducerii superioare sau de execuţie în cadrul altei S.S.I.F. sau altei instituţii de credit decât cea de la lit. a);"

    8. La articolul 23, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea, în care se vor menţiona numele complet, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 lit. g);"

    9. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) În cazul modificărilor intervenite în componenţa listei prevăzute la art. 27 alin. (1) în ceea ce priveşte persoanele care prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 sau care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituţiei de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, S.S.I.F./instituţia de credit va notifica A.S.F. în prealabil, transmiţând în acest caz declaraţia prevăzută la art. 23 lit. g)."

    10. La articolul 31 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2019 privind stabilirea cerinţelor pentru recunoaşterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, dacă persoana fizică îşi desfăşoară activitatea în numele unei instituţii de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018."

    11. La articolul 31 alineatul (1), literele c) şi d) se abrogă.
    12. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care oferă informaţii în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3), după caz, se poate realiza la distanţă şi poate fi asigurată de: S.S.I.F./instituţia de credit sau organisme de formare profesională atestate de A.S.F. sau recunoscute de B.N.R."

    13. La articolul 32 alineatul (2) litera a), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) certificatul emis de organismul de formare profesională atestat/recunoscut;"

    14. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Pe perioada indisponibilităţii unei persoane care intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament, conducerea superioară a S.S.I.F./instituţiei de credit are obligaţia să se asigure că parolele şi codurile de acces alocate respectivei persoane sunt blocate."

    15. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Prevederile art. 3, 4, 27-29 şi ale cap. V-VII din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 nu se aplică personalului S.S.I.F./instituţiei de credit prevăzut la art. 11 din Legea nr. 126/2018 şi agenţilor delegaţi."

    16. La anexa nr. 3, punctele 1-3 se abrogă.
    17. La anexa nr. 3, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. Declaraţia reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituţiei de credit în relaţia cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea de către persoana respectivă a condiţiilor prevăzute la art. 5 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare."

    18. La anexa nr. 4, punctele 1 şi 2 se abrogă.
    19. La anexa nr. 4, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Declaraţia reprezentantului legal/ reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituţiei de credit în relaţia cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea de către persoana respectivă a condiţiilor prevăzute la art. 6 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare“."

    20. La anexa nr. 9, la documentele care se anexează cererii, punctele 1 şi 2 se abrogă.
    21. La anexa nr. 9, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Declaraţia reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituţiei de credit în relaţia cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018, precum şi a cerinţelor prevăzute la:
    (i) art. 17 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare; sau la
    (ii) art. 17 alin. (1) lit. a) şi c)-f) şi alin. (2) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018, cu modificările şi completările ulterioare; sau la
    (iii) art. 17 alin. (1) şi (3) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018, cu modificările şi completările ulterioare“;"

    22. La anexa nr. 12, punctul 8 se abrogă.


    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Cristian Roşu
                    Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
                    Mugur Constantin Isărescu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016